UVT Newsletter - martie 2019

Page 1

UVT prețuiește erudiția și valorile morale

4 UVT pentru UNITA – proiect pilot al primei Universități Europene - pag. 4 4 „Cum să ne construim o viață mai bună” Conferință UVT Liberty Marathon cu participarea sportivului Andrei Roșu - pag. 9 4 Lansarea platformei-suport pentru cercetare și a unui volum internațional colectiv, apărut la editura Springer - pag. 24

NEWSLETTER Universitatea de Vest din Timișoara Nr. 84 - martie 2019


CUPRINS

MARTIE 2019

EVENIMENTE UVT pentru UNITA – proiect pilot al primei Universități Europene

/ 4

Demers de anvergură la UVT - Noi facilități și spații de învățământ pentru studenți

/ 4

UVT prețuiește erudiția și valorile morale

/ 6

Semnarea Memorandului de Cooperare dintre Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul pentru Securitate Națională și Internațională (INIS) din Belgrad

/ 7

RECOVERY - program de psihoterapie online

/ 8

CONFERINȚE „Cum să ne construim o viață mai bună” - Conferință UVT Liberty Marathon cu participarea sportivului Andrei Roșu / 9 Dacă e marți, e... psihologie!

/ 9

Sesiune de comunicări BioNanoMateriale polimerice utilizate în aplicații medicale

/ 11

Workshop - BioNanoMateriale polimerice utilizate în aplicații medicale

/ 11

Colocviul de francofonie CIEFT 15-16 martie 2019 - Comparaison(s) / 12 Prelegeri ERASMUS ale doamnei conf. dr. Mireille RUPPLI, de la Universitatea din Reims Studenții francofoni au (re)descoperit frumusețea și profunzimea textului proustian, pornind de la „simplitatea” structurii sintactice a frazei sale / 13

COMPETIȚII Clubul UVT dă un nou campion la șah / 14 SUNYS - Spark for Urban Nature by Young Spirits - Program de învățare și dezvoltare destinat elevilor / 14 Catalysts Coding Contest

/ 16

Mai aproape de știință - Concursul de comunicări științifice ale elevilor de liceu / 17

2


PROIECTE Deschidere proiect TSH Timișoara / 19 UVT într-un parteneriat academic cu universități provenite din foste sau viitoare Capitale Europene ale Culturii - 10 timișoreni au participat la Conferința de lansare a proiectului, la Luxembourg / 20

DIVERSE Practica de specialitate a studenților chimiști la Firma B. Braun / 21 Curs de formare pentru studenți - BioNanoMateriale polimerice utilizate în aplicații medicale

/ 22

Studenții geografi de la UVT, în dialog cu angajatorii!

/ 22

Deplasări la licee din Arad și Timișoara pentru promovarea Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

/ 23

Lansarea platformei-suport pentru cercetare și a unui volum internațional colectiv, apărut la Editura Springer

/ 24

Mărțișoare muzicale și teatrale

/ 26

“Musica Suprimata”

/ 27

Luna martie la FAD Despre tehnici textile, ceramică, reciclare și viața indigenilor din Columbia

3

/ 28


EVENIMENTE

UVT PENTRU UNITA – PROIECT PILOT AL PRIMEI UNIVERSITĂȚI EUROPENE În anul 2018, Uniunea Europeană a anunțat lansarea competiției de proiecte-pilot denumită Universități Europene, desfășurată sub egida programului ERASMUS+, prin care se vor finanța, până în anul 2024, 20 de rețele de instituții de învățământ superior, din spațiul întregii Uniuni Europene. Obiectivul principal al unei Universități Europene este dezvoltarea cooperării transfrontaliere, prin crearea unei viziuni comune și a unei strategii instituționale pe termen lung, pentru creșterea competitivității și atractivității universităților din Europa. Universitatea de Vest din Timișoara va face parte din viitoarea Universitate Europeană UNITA, alături de alte patru universități și de un institut de cercetare. Acești cinci parteneri instituționali sunt: • Universitatea din Pau (Franța), în calitate de coordonator de proiect • Universitatea Savoie Mont Blanc din Chambéry (Franța) • Universitatea din Zaragoza (Spania) • Universitatea din Torino (Italia) • Institutul de cercetări Gran Sasso (Italia) Însumând 160.000 de studenți, Universitatea Europeană UNITA se va fonda pe împărtășirea moștenirii culturale a limbilor romanice și pe preocupările comune în domeniul sustenabilității, propunânduși să reunească potențialul uman și al laboratoarelor și centrelor de cercetare de care dispun universitățile fondatoare. UNITA va avea ca obiectiv major să dezvolte

programe academice ce vor oferi studenților săi acele cunoștințe, competențe și atitudini care pot să devină avantaje strategice ale viitorilor absolvenți în piața comună europeană, ajutându-i în asumarea rolurilor de actori activi în rezolvarea unor probleme globale. Vom urmări atingerea obiectivului generic al viitoarei Universități Europene UNITA prin dezvoltarea unor pedagogii inovative, pentru o educație centrată pe student, prin învățare condusă de rezultatele cercetării, prin experiențe de învățare internaționale în campusul UNITA și, nu în ultimul rând, printr-o legatură strânsă cu comunitatea locală și cu mediul de afaceri. În data de 27 februarie 2019, proiectul de formare a Universității Europene UNITA a fost transmis către Comisia Europeană, în vederea evaluării, participând astfel la prima rundă de aplicații din cadrul competiției organizate pentru realizarea Universităților Europene. Participarea UVT la această primă rundă de aplicații este strategică, deoarece permite extinderea și aprofundarea cooperării deja existente cu universitățile partenere și oferă în plus și beneficiul unei logisticii deja create, utile pentru concretizarea viziunii și aplicarea strategiei, acum sau în cadrul apelurilor de proiecte viitoare. Comunitatea academică din Universitatea de Vest din Timișoara este încrezătoare în viitorul rețelelor europene de învățare, al comunicării transculturale, al deschiderii către diversitate și inovație, pentru întărirea rolului universităților în dezvoltarea sustenabilă a societății și în creșterea stării de bine a cetățenilor săi.

EVENIMENTE

DEMERS DE ANVERGURĂ LA UVT NOI FACILITĂȚI ȘI SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU STUDENȚI În anul 2018, Uniunea Europeană a anunțat lansarea competiției de proiecte-pilot denumită Universități Europene, desfășurată sub egida programului ERASMUS+, prin care se vor finanța, până în anul 2024, 20 de rețele de instituții de învățământ superior, din spațiul întregii Uniuni Europene.

Obiectivul principal al unei Universități Europene este dezvoltarea cooperării transfrontaliere, prin crearea unei viziuni comune și a unei strategii instituționale pe termen lung, pentru creșterea competitivității și atractivității universităților din Europa. Universitatea de Vest din Timișoara va face parte

4


din viitoarea Universitate Europeană UNITA, alături de alte patru universități și de un institut de cercetare. Acești cinci parteneri instituționali sunt: • Universitatea din Pau (Franța), în calitate de coordonator de proiect • Universitatea Savoie Mont Blanc din Chambéry (Franța) • Universitatea din Zaragoza (Spania) • Universitatea din Torino (Italia) • Institutul de cercetări Gran Sasso (Italia) Însumând 160.000 de studenți, Universitatea Europeană UNITA se va fonda pe împărtășirea moștenirii culturale a limbilor romanice și pe preocupările comune în domeniul sustenabilității, propunânduși să reunească potențialul uman și al laboratoarelor și centrelor de cercetare de care dispun universitățile fondatoare. UNITA va avea ca obiectiv major să dezvolte programe academice ce vor oferi studenților săi acele cunoștințe, competențe și atitudini care pot să devină avantaje strategice ale viitorilor absolvenți în piața comună europeană, ajutându-i în asumarea rolurilor de actori activi în rezolvarea unor probleme globale. Vom urmări atingerea obiectivului generic al

viitoarei Universități Europene UNITA prin dezvoltarea unor pedagogii inovative, pentru o educație centrată pe student, prin învățare condusă de rezultatele cercetării, prin experiențe de învățare internaționale în campusul UNITA și, nu în ultimul rând, printr-o legatură strânsă cu comunitatea locală și cu mediul de afaceri. În data de 27 februarie 2019, proiectul de formare a Universității Europene UNITA a fost transmis către Comisia Europeană, în vederea evaluării, participând astfel la prima rundă de aplicații din cadrul competiției organizate pentru realizarea Universităților Europene. Participarea UVT la această primă rundă de aplicații este strategică, deoarece permite extinderea și aprofundarea cooperării deja existente cu universitățile partenere și oferă în plus și beneficiul unei logisticii deja create, utile pentru concretizarea viziunii și aplicarea strategiei, acum sau în cadrul apelurilor de proiecte viitoare. Comunitatea academică din Universitatea de Vest din Timișoara este încrezătoare în viitorul rețelelor europene de învățare, al comunicării transculturale, al deschiderii către diversitate și inovație, pentru întărirea rolului universităților în dezvoltarea sustenabilă a societății și în creșterea stării de bine a cetățenilor săi.

5


EVENIMENTE

UVT PREȚUIEȘTE ERUDIȚIA ȘI VALORILE MORALE Luna martie a adus la Universitatea de Vest din Timișoara două personalități ale lumii diplomatice, dar și o mare poetă și luptătoare pentru libertatea civică din România. În contextul aprecierii în mod public al personalităților din cele mai diverse domenii, dar și al deschiderii spre internaționalizare, universitatea noastră continua consolidarea legăturilor cu importanți oameni de stat și diplomați din întreaga lume. Fost Ambasador al Marii Britanii în Algeria, în perioada 2014 – 2017, Excelența Sa Dl. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii în România a fost prezent la Universitatea de Vest din Timișoara pentru a susține o nouă conferință din seria „Ambasadori la UVT”, pe tema ”European Security Architecture: a British View”. De asemenea, vizita E.S. Dl. Mihai Gribincea, Ambasadorul Republicii Moldova la București, însoțit de dl. Valeriu Turea, Ministru Consilier pe aspecte politice și integrare europeană și dl. Silviu Sofronie (Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timișoara) ne-a confirmat faptul că deschiderea permanentă a #UVT spre dezvoltarea parteneriatelor, contribuie la consolidarea legăturilor cu parteneri naționali și internaționali din cele mai diverse domenii.

O altă mare onoare pentru universitatea noastră a fost aceea de a o primi în rândurile comunității academice pe Doamna Simona Mirela Miculescu, diplomat de valoare al României, care contribuie la promovarea culturii românești la nivel international și la apărarea principalelor obiective ale Organizației Națiunilor Unite: asigurarea păcii mondiale, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. Model de perseverență și succes, Doamna Miculescu este prima femeie purtător de cuvânt din istoria Ministerului Afacerilor Externe, prima promotoare a României prin siteuri oficiale pe Internet, prima femeie din istoria diplomatică a României cu rang diplomatic de Ambasador, prima doamnă care a condus Misiunea Permanentă a României pe lângă Națiunile Unite… Și acestea sunt doar câteva repere din cariera diplomatică impresionantă a Domniei Sale. Complementar carierei diplomatice, Doamna Simona Miculescu are o bogată experiență academică și de comunicare publică, fiind recunoscută ca unul dintre cei mai buni experți în domeniul managementului relațiilor publice internaționale, fiind apreciată în special datorită elaborării primei curricule universitare pe acest subiect.

6


În semn de recunoaștere a contribuțiilor deosebite ale Doamnei Ambasador Simona Miculescu, Universitatea de Vest din Timișoara i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, în cadrul unei ceremonii emoționante, pline de spontaneitate, rațiune, dar și de multă pasiune. Șirul personalităților care ne-au vizitat în luna martie a continuat cu o reprezentantă a lumii literare. Scriitoare (autoare a 26 de cărți publicate în română și a 60 de volume apărute în 26 de limbi), Ana Blandiana s-a născut la Timișoara, fiind membru corespondent al Academiei Române din anul 2016. După absolvirea Facultății de Filologie din ClujNapoca, Ana Blandiana a debutat în revista Tribuna din

același oraș. S-a numărat printre fondatorii Alianței Civice (președinte între 1991-2002), urmând ca în 1993 să inițieze, împreună cu Romulus Rusan, Memorialul Sighet, iar în aprilie 1995, Academia Civică, pe care le conduce de la începuturi până în prezent. Cu multe premii literare de-a lungul anilor, poeta a întreprins — ca invitată a unor universități, academii, organizații culturale — mai multe călătorii de documentare și studiu în diverse țări europene și a participat la congrese și festivaluri de poezie. Doamna Ana Blandiana s-a aflat la universitatea noastră pentru a susține prelegerea „Un memorial între două Europe”, care face parte din seria „Conferințele UVT”.

EVENIMENTE

SEMNAREA MEMORANDULUI DE COOPERARE DINTRE FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA ȘI INSTITUTUL PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ (INIS) DIN BELGRAD La invitația conducerii Institutului pentru Securitate Națională și Internațională (INIS) din Belgrad, în data de 29 martie a avut loc vizita la Belgrad a delegației Universității de Vest din Timișoara, condusă de rectorul UVT, prof. univ .dr. Marilen Gabriel Pirtea, având ca obiectiv semnarea Memorandului de Cooperare cu INIS, un cadrul generic și un protocol de cooperare pentru dezvoltarea de programe și proiecte comune în domeniul Studiilor de Securitate. Universitatea de Vest din Timișoara a dezvoltat, în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, un program masteral de Studii de Securitate Globală, singura ofertă specializată de studii în securitate din vestul României, cu o durată a studiilor de doi ani. În cadrul demersurilor de extindere internațională a proiectelor asociate acestui program masteral, Facultatea

7


de Științe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării își dezvoltă parteneriate universitare și de cercetare în aria Balcanilor de Vest. În această etapă, colaborarea inițiată astăzi prin semnarea Memorandului de cooperare cu INIS completează sfera intereselor universitare deschise de către Universitatea de Vest din Timișoara prin Masterul de Studii de Securitate Globală. Facultatea de Științe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, al cărei decan, conf. univ. dr. Florin Lobonț, a semnat Memorandumul convenit cu institutul din Belgrad, a stabilit astfel un cadru instituțional de cooperare internațională în sfera studiilor universitare și a cercetărilor din domeniul securității globale. Aflat la Belgrad, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, a apreciat deschiderea cu care mediul universitar sârb își dezvoltă parteneriatele universitare, cât și preocupările academice în cercetarea domeniului securității

internaționale. De asemenea, rectorul UVT a avut întâlniri și schimburi de idei în domeniul educației universitare și al cercetării științifice internaționale cu reprezentanți sârbi, în primul rând cu domnul Mladen Šarčević, Ministrul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice din Serbia, alături de domnul prof. dr. Zoran Dragišić, Prodecan al Facultății de Studii de Securitate din cadrul Universității din Belgrad, ca și cu domnul prof. dr Vladimir Marinković, Vicepreședinte al Parlamentului Național al Serbiei și doamna prof. dr. Aleksandra Tomić, Președinte al Comisiei de Finanțe și Buget din Parlamentului Național al Serbiei. Agenda discuțiilor cu reprezentanții sârbi a vizat dezvoltarea ariei programelor universitare internaționale, cercetarea științifică din domeniul științelor politice și relațiilor internaționale, cât și oportunitățile de schimburi și proiecte transfrontaliere la care mediile universitare român și sârb pot participa și coopera.

EVENIMENTE

RECOVERY - PROGRAM DE PSIHOTERAPIE ONLINE Universitatea de Vest din Timișoara a lansat un nou program online de psihoterapie, cu o durată de înscriere de o săptămână și o durată de desfășurare de nouă săptămâni. Programul RECOVERY este destinat persoanelor care prezintă simptomatologie caracteristică anxietăţii şi depresiei. În acelaşi timp, programul este conceput pentru îmbunătăţirea unor parametri ai sinelui, cum ar fi de exemplu, stima de sine. Principiile pe care se bazează intervenţia terapeutică aparţin Terapiei Cognitiv Comportamentale şi Terapiei bazate pe Acceptare şi Angajament. Programul include 9 module, elaborate pornind de la manualul de tratament transdiagnostic propus de prof. dr. David H. Barlow şi colaboratorii săi. Scopul programului este de a facilita diminuarea simptomelor anxioase și depresive. Livrarea programului se va face exclusiv online și are o durată de nouă săptămâni.

Programul RECOVERY poate fi accesat de către orice persoană care cunoaște limba română și deţine o conexiune la internet. Ce au de făcut persoanele interesate? Persoanele care doresc să beneficieze de Programul RECOVERY se pot înscrie GRATUIT pe pagina de web a proiectului http://e-cbt.ro Odată înscrise, persoanele vor fi direcționate către chestionarele de screening ce necesită aproximativ 40 min. pentru a fi completate. Vor fi selectate pentru parcurgerea modulelor doar persoanele care pot beneficia în mod maximal de acest program. Numărul de locuri nu este limitat, dar perioada de înscriere în program este de aproximativ o săptămână. Informații suplimentare despre Programul RECOVERY și despre modalitatea de înscriere pot fi găsite pe pagina de web a proiectului ( http://e-cbt.ro/program/recovery

8


CONFERINȚE

„CUM SĂ NE CONSTRUIM O VIAȚĂ MAI BUNĂ” CONFERINȚĂ UVT LIBERTY MARATHON CU PARTICIPAREA SPORTIVULUI ANDREI ROȘU Prima Conferință UVT Liberty Marathon din 2019, a avut loc în data de 19 martie 2019, începând cu ora 18:00, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara. La evenimentul intitulat „Cum să ne construim o viață mai bună” a participat invitatul special al UVT Liberty Marathon, domnul Andrei Roșu, sportiv de anduranță, antreprenor, blogger, scriitor și speaker inspirațional, susținător de proiecte sociale, cunoscut drept primul om din lume care a finalizat 7 maratoane și 7 ultramaratoane, pe 7 continente. Întâlnirea cu comunitatea UVT a stat sub semnul pasiunii pentru de un stil de viață sănătos, pentru alergare, pentru înclinația fiecăruia dintre noi de a deveni cea mai bună versiune proprie. În cadrul conferinței au fost dezbătute mai multe teme complementare, dintre care amintim: - Atingerea obiectivelor, managementul și necesitatea schimbării;

- Leadership, pregătire pentru performanță, gestionarea momentelor dificile, a succesului și eșecurilor; - Importanța (auto)motivației, găsirea și menținerea acesteia pe termen lung.

CONFERINȚE

DACĂ E MARȚI, E...PSIHOLOGIE! În luna martie a continuat seria dezbaterilor propuse de Departamentul de Psihologie al FSP din UVT pe durata semestrului al doileaal anului universitar 2018-2019 cu un eveniment ce a avut ca temă diferențele dintre psihoterapia online și cea față în față. În data de 12.03.2019, lector dr. Bogdan Tulbure și drd. Andreea Isbașoiu, doi specialiști recunoscuți în domeniul psihoterapiei online,au prezentat beneficiile acestui tip de intervenție în cadrul dezbaterii Psihoterapia online vs. psihoterapia față în față. Cuocazia acestui eveniment, cei doi au lansat și cel mai recent

proiect la care lucrează: programul RECOVERY, ce are ca scop reducerea simptomelor de anxietate si depresie și îmbunătățirea stimei de sine. Programul include nouă module, este livrat exclusiv online și poate fi accesat absolut gratuit de către orice persoană care cunoaște limba română și deţine o conexiune la internet. Mai multe detalii se pot găsi la adresa web a proiectului: http://e-cbt.ro. O altă dezbatere interesantă, de data aceasta despre știrile false și cum se distribuie acestea rapid în social media, s-a desfășurat în 26.03.2019. Discuția cu

9


tema Fake Psy sau cum se răspândesc informațiile false în social media? a fost moderată de prof. univ. dr. Delia Vîrgă și i-a avut ca invitați pe conf. univ.dr. Gabriela Grosseck, lector dr. Ramona Bran și lector dr. Andrei Rusu. Printr-o abordare interdisciplinară, aceștia au analizat dinamica informațiilor false care se răspândesc cu repeziciune în peisajul mediatic și au recomandat publicului numeros ce a fost prezent la dezbatere modalități prin care să identifice și să se protejeze de conținuturi false atât din domeniul psihologiei, cât și din domeniul economic sau politic. Următoarea întâlnire va avea loc în data de 16.04.2019, începând cu ora 18.00, în sala A11. Invitații lector dr. Mugur Ciumăgeanu, lect. dr. Iuliana Costea, psiholog drd. Rodica Pantelie și drd. Adelina Ștefănuț ne

provoacă să găsim răspunsuri la întrebarea: Ce formă de psihoterapie ni se potrivește? Răspunsurile vor fi oferite atât din perspectiva psihologului care dorește să se formeze în psihoterapie, cât și din perspectiva clientului care dorește să urmeze o cură terapeutică. Discuția va fi moderată de prof. univ. dr. Mona Vintilă. Vă invităm să participați dezbaterile organizate de colectivul Departamentului de Psihologie din cadrul UVT pentru a avea o perspectivă nouă asupra psihologiei ca știință. În completarea discursurilor academice, oferim aceste discuții tematice, desfășurate într-o manieră relaxată și interactivă! Pentru a fi la curent cu alte activități ale departamentului, ne puteți urmări și pe Facebook: https://www.facebook.com/PsihoUVT/

10


CONFERINȚE

SESIUNE DE COMUNICĂRI BIONANOMATERIALE POLIMERICE UTILIZATE ÎN APLICAȚII MEDICALE Departamentul Biologie-Chimie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie a organizat o sesiune de comunicări științifice în cadrul proiectului PN3–P3-285/2017, NanoBioMateriale polimerice pentru eliberarea de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului de safe-by-design care să permită soluții de asistență medicală în condiții de siguranță. Evenimentul a avut loc la Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu în 21 martie 2019. Cele mai multe dintre lucrările prezentate în cadrul evenimentului au pus in evidență rezultatele obținute în cei doi ani de implementare a proiectului, fiind comunicate informații cu privire la obținerea, caracterizarea și testarea efectelor nanobiomaterialelor asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător, respectiv au fost ilustrate aplicațiile medicale ale nanobiomaterialelor.

Sesiunea de comunicări a oferit un cadru de dezbateri pe tema siguranței nanobiomaterialor, iar studenții participanți au beneficiat de un exercițiu de practică științifică și și-au exersat abilitățile de comunicare și argumentare a rezultatelor propriilor cercetări.

CONFERINȚE

WORKSHOP - BIONANOMATERIALE POLIMERICE UTILIZATE ÎN APLICAȚII MEDICALE Departamentul Biologie-Chimie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie a organizat un workshop de formare pentru mediul academic, industrie, cercetare, și furnizori în cadrul proiectului PN3–P3-285/2017, NanoBioMateriale polimerice pentru eliberarea de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului de safe-by-design care să permită soluții de asistență medicală în condiții de siguranță. Evenimentul a avut loc la Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu în 21 martie 2019. Membri ai echipei proiectului au prezentat conceptul de safe-by-design și au argumentat necesitatea reglementărilor și a acțiunilor menite să conducă la proiectarea nanomaterialelor în condiții de siguranță atât pentru sănătatea umană cât și pentru mediul înconjurător. De asemenea, au fost expuse rezultatele obținute în cadrul proiectului în ceea ce privește producerea și testarea nanobiomaterialelor

polimerice utilizate în aplicații medicale. Împreună cu colegi din alte universități din Timișoara, institute de cercetare, precum și cu reprezentanți ai mediului economic local, s-au dezbătut teme legate de producerea și testarea diverselor tipuri de nanomateriale, în special cele care sunt utilizate în aplicații medicale. Dezbaterile au generat idei pe care sperăm să le punem în practică prin colaborări ulterioare.

11


CONFERINȚE

COLOCVIUL DE FRANCOFONIE CIEFT 15-16 MARTIE 2019 - COMPARAISON(S) Colocviul nostru îşi propune să investigheze, în cadrul multiplelor ediții pe care le găzduiește la UVT, dinamica francofoniei – concept cultural, literar, lingvistic, dar şi politic asumat -, în context plurilingv postmodern. Lucrările colocviului de francofonie CIEFT 2019, organizat de Catedra de Franceză din Departamentul de limbi și literaturi moderne din cadrul LITUVT, s-au desfășurat între 15 și 16 martie 2019. Manifestare științifică cu tradiție în mediul academic al francofoniei din Banat și din țară, CIEFT-ul a numărat a XIV-a ediție anul acesta și s-a bucurat de aprecieri din partea celor care au participat. Colocviul de francofonie este o tribună de confirmare a cercetătorilor cu reputație internațională, care își expun aici rezultatele cercetărilor lor fie individual, fie în echipă. Colocviul este, în același timp, și o pepinieră de formare și afirmare a tinerilor cercetători (doctoranzi, viitori specialiști ai domeniilor literatură, limbă, traductologie, didactica predării francezei ca limbă străină, comunicare etc.). În programul colocviului au fost prevăzute conferinţe plenare – de literatură franceză şi francofonă şi de lingvistică – susţinute de KlausDieter ERTLER (Austria), Catherine FUCHS (Franța) și SZASZ Geza (Szeged), comparatiști de prestigiu în universități europene. Conferințele au fost urmate

de comunicări prezentate în sesiuni paralele (peste patruzeci). Anul acesta vizibilitatea internațională a fost asigurată prin specialiști invitați din Europa (Austria, Franța, Irlanda, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Ungaria, România) și din alte continente (Asia: Japonia; Africa: Algeria, Tunisia). Actele colocviului vor fi reunite spre publicare la finele acestui an în volumul Agapes francophones 2019, aflat la al unsprezecelea tom, indexat în baze de date internaţionale, precum şi în bibliotecile principalelor universităţi din Europa. Partenerii instituționali tradiționali ai CIEFT sunt Institutul Francez din Timișoara și Agenția Francofonă AUF BECO București. An de an, colocviul francofoniei de la Timişoara s-a bucurat de succes şi aprecieri din partea comunităţii academice din România şi din străinătate, devenind tot mai bogat în comunicări interesante şi în specialişti reputaţi care ne-au onorat cu prezenţa în UVT. A contribuit efectiv la organizarea acestei ediții a colocviului o echipă inimoasă și cu experiență, formată din conf. univ. dr. habil. Ramona Maliţa (preşedinta colocviului), lect. univ. dr. Eugenia Tănase, asist. univ. dr. Ioana Marcu, asist. univ. dr. Cristina Tănase, asist. univ. dr. Andreea Gheorghiu.

12


CONFERINȚE

PRELEGERI ERASMUS ALE DOAMNEI CONF. DR. MIREILLE RUPPLI, DE LA UNIVERSITATEA DIN REIMS Studenții francofoni au (re)descoperit frumusețea și profunzimea textului proustian, pornind de la „simplitatea” structurii sintactice a frazei sale Continuând seria evenimentelor științifice și culturale dedicate lunii francofoniei, în organizarea Colectivului de Limbi romanice al Departamentului de limbi și literaturi moderne, doamna conf. dr. Mireille RUPPLI, de la Université de Reims Champagne-Ardenne, a susținut două prelegeri foarte apreciate de studenți, după cum urmează: în 26 martie, La photographie de ma grand-mère (M. Proust, Sodome et Gomorrhe). Le discours rapporté ou la parole vivante, iar în 28 martie, Le goût de la petite madeleine (M. Proust, Du côté de chez Swann). La phrase complexe et le feuilletage de la mémoire. Mireille Ruppli predă lingvistică franceză, sintaxă, stilistică și pragmatică și este un participant consacrat la evenimentele științifice ale facultății noastre, fiind prezentă cu regularitate la edițiile anuale ale Colocviului Internațional de Studii Francofone CIEFT (la care în anul 2016 a ținut conferința plenară) și la Colocviul internațional de lingvistică franco-român din 2017. Din 2014 a ținut neîntrerupt prelegeri la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT în cadrul programului Erasmus, abordând scriitori francezi canonici din perspectivă stilistică. În acest an, două fragmente din Marcel Proust au reprezentat suportul unor analize realizate dintr-o perspectivă pluridisciplinară ce îmbină fericit

literatura, semantica, stilistica și, cu prevalență, sintaxa. Studenții au (re)descoperit astfel nu doar polifonia textului proustian și mecanismul memoriei involuntare, ci și cât de simplă și clară este fraza lui Proust, în toată complexitatea ei care, adesea, îi sperie.

13


COMPETIȚII

CLUBUL UVT DĂ UN NOU CAMPION LA ȘAH Zicala despre – cei din urmă care vor fi cei dintâi – a fost valabilă și la Naționalele de Șah ale Seniorilor din 2019, desfașurate în perioada 1-10 Martie 2019, în Stațiunea Olănesti, Jud. Vâlcea, în organizarea competentă a d-lui Sofran Radu. Din cei 51 de participanți la secțiunea Open, în ultima rundă, ultima partidă ce a fost în desfășurare a desemnat și Campionul Național. După o partidă spectaculoasă de luptă, rezultatul final aduce primul titlu de Campion național pentru IM-ul Lucian-Costin Miron, care reprezintă Clubul sportiv UVT Timișoara. După o luptă intensă și un avantaj construit cu multa grijă, dar și cu un joc aproape perfect, Lucian și-a adjudecat primul titlu de Campion național, cu 7 puncte din 9 partide, avand 5 victorii și 4 remize, fiind neînvins în turneu. Pe podium s-a mai clasat campionul en-titre GM Tiberiu Georgescu, care reprezintă CS Vados Arad, iar pe locul 3 s-a clasat GM Marius Manolache, care evoluează pentru Medicina Timișoara. Din cei trei câștigători, doar Lucian Miron a încheiat concursul fără înfrângere, lucru care s-a dovedit a fi decisiv și a condus la obținerea unui titlu de campion național absolut meritat de către jucatorulul de la UVT Timișoara, cel care conducea clasamentul și dupa runda a 7-a și a 8-a, rezistând în fruntea clasamentului până la final. Felicitări pentru Lucian și echipei de la CSU UVT Timișoara!

SUNYS - SPARK FOR URBAN NATURE BY YOUNG SPIRITS

COMPETIȚII

Program de învățare și dezvoltare destinat elevilor

Concursul SUNYS reprezintă un program de învațare și dezvoltare destinat elevilor de clasa a XI-a si a XII-a, de la orice instituție de învățamânt liceal din orașul Timișoara. SUNYS se desfășoară în perioada 1 – 13 aprilie 2018, între orele 16:00 și 20:00. În această perioadă, se vor forma grupele de lucru, vor avea loc sesiunile de formare desfășurate de specialiști

și promovarea de către participanți a produselor de conștientizare realizate în mediile de socializare online. Perioada de înscriere a elevilor care doresc să participe la concursul SUNYS s-a încheiat în data de 26.03.2019. Proiectul “Spark for Urban Nature by Young Spirits (SUNYS)” este organizat de către Universitatea de Vest

14


din Timișoara, prin implicarea Facultății de Sociologie și Psihologie, a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Minds Hub și ASPST alături de sponsori precum Continental Tires, Sustainalytics, Fundația Autonom, dar și ONG- uri precum Eco ClubTimișoara și EcoStuff. Concursul SUNYS reprezintă un program de învațare și dezvoltare destinat elevilor de clasa a XI-a si a XII-a, iar aspectul formativ al acestui program este asigurat prin sesiuni de învățare, derulate pe parcursul a cinci zile consecutive, susținute de experți în subiecte precum sustenabilitate, concept de produs, storytelling sau marketing digital. Susținem și dezvoltarea de competențe transversale, precum capacitatea de comunicare, lucrul în echipă și luarea deciziilor. Acestui program nu-i lipsesc nici elementele de competiție,

asigurate prin crearea, în echipe formate din cinci elevi, a unui produs creativ de conștientizare pe o temă referitoare la rolul naturii în orașe, și promovarea acestuia în mediile de socializare. Produsele de conștientizare realizate de către echipele de elevi vor fi prezentate și apoi apreciate de către comisia de evaluare, specialiști din cadrul instituțiilor partenere în organizarea concursului, precum și reprezentanți ai mediului academic. Cele mai bune produse de conștientizare vor fi recompensate prin premii oferite de către sponsorii acestui program. Spații din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor și Minds Hub (Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16) vor fi puse la dispoziție pentru desfășurarea sesiunilor interactive de formare și de lucru pentru realizarea produselor de conștientizare.

15


COMPETIȚII

CATALYSTS CODING CONTEST Facultatea de Matematică şi Informatică a găzduit în 22 martie 2019 concursul online de programare organizat de compania austriacă Catalysts Software. Concursul, destinat elevilor, studenţilor şi absolvenţilor, s-a desfăşurat simultan în 34 locaţii (din Austria, Belgia, Croatia, Germania, Olanda, Franţa, Italia, Moldova, Serbia, Spania, România, Ucraina, Ungaria şi Africa de Sud, SUA), iar numărul total de participanţi a depăşit 3000. În România, concursul fost găzduit în nouă locaţii (Brașov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Cugir, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea şi Timişoara). În locaţia din Timişoara au participat 90 de concurenţi, majoritatea fiind elevi de la licee din Timişoara (Colegiul Naţional Bănăţean, Colegiul C.D. Loga, Liceul Grigore Moisil) şi studenţi de la Universitatea Politehnica şi Universitatea de Vest din Timişoara. Premiul 1 a fost obţinut de către o echipă de trei studenţi de la Universitatea Politehnica din Timişoara, premiul 2 a fost obţinut de către o echipă constituită din doi participanţi afiliaţi la Universitatea de Vest din Timişoara, iar premiul 3 de către o echipă de elevi de la Colegiul Național C.D. Loga. Detalii despre concurs pot fi găsite la https:// contest.catalysts.cc/en/

16


COMPETIȚII

MAI APROAPE DE ȘTIINȚĂ CONCURSUL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU În data de 14.03.2019, a avut loc faza județeană a concursului de comunicări științifice ale elevilor de liceu la disciplina biologie, organizat în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2. Comisia de evaluare a lucrărilor a fost alcătuită din: prof. Mihaela-Dana Petrov, inspector școlar general adjunct, prof. Angela Putnic, inspector școlar de specialitate, conf. dr. Nicoleta Ianovici, UVT, prof. Lăcrimioara Baron, Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara, prof. Alina Miuț, Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara, Prof. Crina Rusu, Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara și prof. Ileana Crăciun, Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara. Criteriile după care au fost evaluate lucrările celor doi elevi participanți la această sesiune de comunicări au fost rigoarea științifică a conținutului, modul de redactare, unde s-a urmărit originalitatea în alegerea temei, structura logică a conținuturilor, interpretarea structurilor, bibliografia minimală, cât și respectarea condițiilor standard de tehnoredactare. De asemenea, s-au urmărit și aspecte precum expunerea și argumentarea, consistența suportului de susținere a comunicării, metodele de cercetare folosite și abilitățile formate, creativitatea, dar nu în ultimul rând încadrarea în limita de timp alocată prezentării. Cu toate aceste aspecte de urmărit, dar și având în față niște elevi foarte talentați și extrem de bine pregătiți, juriului i-a fost foarte greu să ia o decizie finală, scorul fiind foarte strâns. Cei doi elevi participanți au fost foarte dedicați realizării proiectelor pe care le-au prezentat în fața comisiei. Întrebați cât timp au petrecut pentru a

realiza aceste lucrări ne-au povestit că procesul culegerii de informații a variat de la aproximativ șase luni până la un an. Primind aceste răspunsuri ne-am confirmat faptul că acest tip de activitate, necesită pasiune, implicare, dorință de cunoaștere, perseverență, răbdare dar și timp. Este de apreciat faptul că niște elevi de liceu au stat în timpul lor liber și s-au documentat suplimentar, au citit și au învățat lucruri care sunt peste nivelul pe care ei îl întâlnesc la clasă. Unul dintre participanții concursului a fost Micorici Sergiu, elev în clasa a X-a, iar titlul lucrării sale a fost: „Studii privind evaluarea variabilității genetice la cimbrisor-Thymus sp. Prin metode de analiza moleculară”. Această lucrare a realizat-o sub îndrumarea prof. Rodica Beicu și prof. univ. dr. Popescu Sorina. Prin lucrarea sa, Sergiu a dorit să prezinte felul în care studiul la nivel molecular near ajuta să realizăm o diferențiere mai clară și sigură a speciilor de Tymus, întrucât determinarea speciilor doar pe baza caracterelor morfologice nu este suficient de precisă. El a prezentat metoda prin care acest tip de determinare poate fi realizat cu ajutorul PCR-ului și al electroforezei. La finalul concursului l-am întrebat pe Sergiu despre lucrarea sa si care au fost motivele pentru care el a ales această temă. El ne-a mărturisit că mereu a fost pasionat de știință și de partea practică și experimentală a acesteia. Ne-a spus și cum a descoperit frumusețea din spatele biologiei încă din gimnaziu, datorită profesoarei lui. Stând de vorbă cu

17


îndrumătoarea și profesoara lui Sergiu, am aflat de la aceasta că Sergiu este un copil liniștit, pasionat de tot ce înseamnă știință, că este un elev implicat și perseverent și foarte activ în diverse activități de voluntariat, cluburi de debate, dar și că a văzut potențialul lui și ca a decis să îl susțină în acest proces de dezvoltare a sa. Întrebați dacă au întâmpinat dificultăți în realizarea acestui proiect, au afirmat că singurul impediment care a făcut ca lucrurile să fie mai dificile, a fost diferența mare dintre nivelul de informație pe care Sergiu îl avea de la clasă și nivelul la care trebuia să ajungă pentru a putea înțelege conținutul științific necesar realizării lucrării. Bianca Chișiță, elevă în clasa a XI-a, a demonstrat că zicala „Ultimul, dar nu și cel din urmă” este adevărată. Ea a fost câștigătoarea acestui concurs. Tema lucrării realizată de aceasta a fost „Bioremedierea, sau cum repară plantele greșelile oamenilor”, având-o ca îndrumătoare pe doamna prof. Balogh Nicoleta. Lucrarea Biancăi a prezentat felul în care putem „detoxifia” solul poluat cu metale grele, ajutându-ne de orz. În proiectul ei, ne prezintă cum cultivarea succesiva de orz pe un sol poluat face ca nivelul metalelor grele conținut în sol să scadă până la nivelul limitei maxime admise. La final, ne-a mărturisit că idea acestui proiect a venit de la o problemă reală și din dorința de a

traăi intr-un mediu mai sigur și mai sănătos. Bianca ne-a povestit cum că ea iubește natura și că este pasionată de biologie, asa că este într-o continuă căutare a metodelor prin care ea să poată salva natura. Doamna profesor Nicoleta Balogh, ne-a spus că Bianca este un copil minunat, muncitor și curios. Ne-a spus și că își dorește să continue cu acest proiect și că speră să îl poată pune în practică cât mai curând, iar la întrebarea de ce ați ales această temă, ni s-a raspuns „Ca biologi, vedem in jurul nostru locurile unde lucrurile nu merg așa cum ar trebui sa meargă. Suntem într-un moment în care încă mai putem schimba ceva în bine.” Credem că Bianca și profesoara ei sunt cu adevarat determinate să ducă până la final acest priect dupa ce ne-au spus că: „Totul este posibil atunci când e făcut din pasiune pentru natură și știință”. Îi urăm success în continuare Biancăi și sperăm ca programul de „curățare” a solului să ajungă cât mai departe. Finalul competiției s-a încheiat cu un moment în care participanții, dar și juratii au stat și au mai împărtășit păreri și sugestii, participanții au primit sfaturi utile pe viitor dar și invitația la următoarea ediție a concursului de comunicări științifice unde sunt asteptați să își prezinte ideile dar și să demonstreze faptul că acum au mai multă experiențăși sunt mai pregătiți.

18


PROIECTE

DESCHIDERE PROIECT TSH TIMIȘOARA Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit joi, 14 februarie 2019, cu începere de la orele 11:00, conferința care a marcat deschiderea proiectului Healthy Traditions – Science for Next Generation (eMS ROHU 285), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg V-A RomâniaUngaria. Proiectul este implementat de Asociația „Iris Research” din Arad, în calitate de beneficiar și de Universitatea de Vest din Timișoara și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula, în calitate de parteneri. În mod specific, proiectul presupune identificarea a 15 localități din județele Arad și Timiș, respectiv din regiunea Bekes (Ungaria), care vor fi observate și studiate din perspectiva tradițiilor lor, mizându-se pe identificarea unor elemente comune. Alături de reprezentanții celor trei instituții partenere în proiect, la eveniment au participat și Domnul Victor Alexeev, Secretar de Stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Domnul Florin Vasiloni, Consulul General al României la Gyula. În cuvântul său, Domnul Secretar de Stat Victor Alexeev a arătat că „acest proiect este nemijlocit legat de tradițiile noastre. El ar merita să se deschidă și către celelalte comunități istorice. În aceste comunități, în multe cazuri, tradiția este adesea mai bine păstrată decât în interiorul țării”. La rândul său, Domnul Consul General Florin Vasiloni a subliniat că: „E foarte important să construim drumuri, să reparăm teatre, să ridicăm săli de sport, dar este și mai important să construim

punți între oameni, să ne studiem trecutul pentru a ne putea proiecta în viitor”. Totodată, la finalul conferinței, invitații au avut ocazia să viziteze expoziția fotografică Am chipuit, am pingălit, am snimuit, realizată de masteranzii Universității de Vest din Timișoara, la finalul cercetărilor derulate la comunități românești din Ungaria, Bucovina și Transcarpatia, între anii 20062008, în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Reprezentanții celor trei instituții partenere au prezentat activități ale proiectului, dintre care amintim implicarea unui grup de 45 de voluntari care vor derula cercetări de teren în regiunea transfrontalieră România-Ungaria (Timiș și Arad), respectiv în cadrul comunității românești din Ungaria (Bekes) în vederea studiului acelorași tradiții și al evoluției lor pe trei generații; organizarea unei conferințe științifice de etno-farmacie la Arad și a două ateliere tematice și educaționale: Să gătim împreună cu înaintașii (la Jula), Să povestim împreună cu înaintașii (la Timișoara). La finalul activității de identificare în teren și prelucrare a acestor date, echipa de proiect va realiza câteva produse: un volum sintetic referitor la practicile gastronomice din zona studiată, inclusiv exemple, un calendar al manifestărilor tradiționale din regiune, dedicat comunităților locale și un volum cuprinzând texte cu o abordare științifică, abordând metodele de lucru utilizate.

19


UVT ÎNTR-UN PARTENERIAT ACADEMIC CU UNIVERSITĂȚI PROVENITE DIN FOSTE SAU VIITOARE CAPITALE EUROPENE ALE CULTURII

PROIECTE

10 timișoreni au participat la Conferința de lansare a proiectului, la Luxembourg

Joi, 7 martie 2019 a avut loc la Esch-sur-Alzette (Luxembourg) Conferința de lansare a proiectului Erasmus+ Jean Monnet rețea „Capitale Europene ale Culturii și coeziune urbană transfrontalieră” (CECCUT), derulat în perioada octombrie 2018-septembrie 2021. Proiectul implică un parteneriat academic între patru universități sau institute de cercetare având în comun proveniența din foste sau viitoare Capitale Europene ale Culturii (CEC) plasate în zone de frontieră: Institutul de Studii Socio-Economice din Luxembourg (LISER Luxembourg – lider de proiect), Universitatea Catolică din Louvain-Mons (Belgia), Universitatea din Lille (Franța) și Universitatea de Vest din Timișoara (România). Întrucât tipul proiectului vizează încurajarea dezbaterii de politici publice cu grupuri țintă specifice (oameni politici, practicieni ai politicilor publice respective, respectiv cercetători universitari) Conferința de lansare a reunit o sută de participanți, din aceste trei categorii, urmărind să dezbată provocările și oportunitățile cu care se confruntă CEC amplasate în zone de frontieră în ceea ce privește atingerea celor

trei mari obiective actuale ale programului CEC: dezvoltarea sentimentului de apartență și a identității europene, incluziunea socială, respectiv, dezvoltarea urbană prin încurajarea sectorului industriilor creative. Aceste obiective reprezintă, în același timp, cele trei arii tematice anuale ale proiectului. Echipa de proiect a Universității noastre, alcătuită din prof. Nicolae Popa (CBG) și lector Corina Turșie (PFC, coordonatoare a proiectului pentru UVT) a avut astfel posibilitatea de a fi însoțită la acest eveniment de actori relevanți ai orașului nostru în ceea ce privește fiecare dintre aceste trei subiecte, reprezentând atât instituții publice cât și sectorul asociativ. Invitații au putut schimba opinii cu actori similari proveniți atât din orașele parteneriatului academic CECCUT, cât și din alte orașe CEC sau orașe candidate, precum Novi Sad (Serbia), Rijeka (Croația), Nova Goriza (Slovenia), Braga (Portugalia), Narva (Estonia) sau Dresda (Germania). Conferința de lansare a proiectului a avut loc în Campusul Belval, un veritabil oraș universitar construit de la zero cu o masivă investiție guvernamentală, urmată de investiții private, în jurul proiectului de conservare a uzinei siderurgice

20


Belval, după restrângerea activității. Conotațiie simbolice ale proiectului sunt evidente: gara feroviară care obișnuia să aducă muncitorii la uzină, numită Belval-Usine, a fost redenumită Belval-Université, noi furnale, de această dată ale cunoșterii, fiind puse în funcție. Pe parcursul celor trei ani ai proiectului CECCUT sunt vizate mai multe obiective, care, în ceea ce privește UVT vizează: oferirea de burse de cercetare pentru masteranzii UVT (pentru acest prim an, bursa a fost obținută de masterandul Ștefan Lorint, anul II la programul masteral al PFC “International Development and Management of Global Affairs”); organizarea de seminarii academice cu invitat străin (din interiorul sau exteriorul parteneriatului CECCUT), oferite comunității academice, pentru fiecare dintre cele trei arii tematice anuale; susținerea de prelegeri academice ale echipei de proiect prin rotație, la universitățile din consorțiu; participarea la conferințe și publicarea de articole științifice; producerea a două Ghiduri de bune practici adresate viitoarelor CEC; organizarea de evenimente internaționale.

Următoarele evenimente ale proiectului vor avea loc la Timișoara, în 15-16 mai 2019. În data de 15 mai vor avea loc două seminarii academice susținute de cercetătorii Emilia Palonen (Universitatea din Helsinki) și Christian Lamour (LISER), urmând ca în 16 mai să aibă loc o Conferință/workshop internațional adresând tematica dezvoltării sentimentului de apartenență și a identității europene în zone transfrontaliere, prin intermediului programelor culturale/CEC, cu o atenție specială asupra bunelor practici cât și a modalității de evaluare a impactului acestora. Conferința va reuni aproximativ 40 de participanți din 9 țări, conectați sectorului cultural și/sau academic din foste sau viitoare CEC: Mons 2015, Lille 2004, Esch-sur-Alzette 2022, Rijeka 2020, Novi Sad 2021, Nova Goriza oraș candidat 2025, Dornbirn – oraș candidat 2025, Zittau oraș candidat 2026 și desigur, Timișoara 2021. Mai multe detalii se pot regăsi pe site-ul proiectului: www.ceccut.eu.

DIVERSE

PRACTICA DE SPECIALITATE A STUDENȚILOR CHIMIȘTI LA FIRMA B. BRAUN Practica de specialitate, activitate obligatorie în planul de învățământ, este tratată cu seriozitate în Uniunea Europeană prin acordarea de granturi din fonduri europene. În colectivul de Chimie din cadrul Departamentului de Biologie – Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, această activitate la care participă studenții din anul II specializarea Chimie medicală se încearcă să fie cât mai utilă pentru practicanți. Pentru a fi eficientă, practica trebuie să se bazeze pe cunoștințele de specialitate prevăzute în curiculă, iar locațiile în care se desfășoară să asigure implementarea acestor cunoștințe în activități practice. Una dintre locațiile în care studenții noștri efectuează practica de specialitate este Firma B. Braun, cunoscută în lume din 1839, având în prezent 62 000 angajați în 64 de țări printre care și România. Domnul Teodor Șuhan, responsabil cu practica din cadrul sectorului Resurse Umane B. Braun, a fost

invitat în facultate pentru a explica studenților cum să-și întocmească CV-ul și Scrisoarea Motivațională în baza cărora vor fi selectați să facă practica în această societate. Cei selectați vor avea calitate de angajați ai firmei pe parcursul derulării practicii, fiind retribuiți pentru activitățile prestate, scopul final fiind selectarea lor pentru angajare în firmă, dacă sunt considerați utili. Profilul firmei fiind pe produse farmaceutice, este în concordanță cu Specializarea Chimie Medicală. Cu reprezentantul de la resurse umane au mai fost prezente trei persoane care fac parte din colectivele ce constituie Firma B. Braun, ale cărei deziderate sunt: Inovația, Performanța, Responsabilitatea, Sustenabilitatea, Calificarea continuă a angajaților. Două dintre persoanele prezente sunt foști studenți la specializarea Chimie, dovadă că în familia B. Braun își gasesc locul cu cinste și absolvenții noștri.

21


CURS DE FORMARE PENTRU STUDENȚI

DIVERSE

BioNanoMateriale polimerice utilizate în aplicații medicale Departamentul Biologie-Chimie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie a organizat un curs de formare pentru studenți în cadrul proiectului PN3–P3-285/2017, NanoBioMateriale polimerice pentru eliberarea de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului de safe-by-design care să permită soluții de asistență medicală în condiții de siguranță. Evenimentul a avut loc la Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu în zilele de 28 și 29 martie 2019. Temele abordate în cadrul acestui curs au fost: (i) Conceptul de safe-by-design aplicat dispozitivelor pentru eliberarea controlată a medicamentelor, realizate pe baza nanomaterialelor; (ii) Aplicații ale nanoparticulelor

în medicină; (iii) Predicții cu privire la efectele produșilor de degradare a nanoparticulelor; (iv) Metode care pot fi aplicate pentru investigarea efectelor nanoparticulelor asupra microorganismelor; (v) Metode care pot fi aplicate pentru investigarea efectelor nanoparticulelor asupra organismelor inferioare Studenții au fost informați cu privire la aplicarea conceptului ”safe-by-design” pentru producerea și utilizarea materialelor bionanopolimerice utilizate în medicină, respectiv au fost expuse metode experimentale și computaționale de testare a diverselor tipuri de nanomateriale, cu precădere cele care sunt utilizate în aplicații medicale.

DIVERSE

STUDENȚII GEOGRAFI DE LA UVT, ÎN DIALOG CU ANGAJATORII! La Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 27-28 martie 2019 s-a desfășurat cea de a patra ediție a Zilelor Carierei la Geografie, eveniment organizat de Departamentul de Geografie al UVT. A fost o excelentă ocazie pentru studenții, masteranzii și doctoranzii geografi ai universității noastre de a se întâlni cu reprezentanți ai unor firme și instituții din mediul social-economic, potențiali angajatori, ofertanți de internship și de stagii de voluntariat. Evenimentul, organizat de prof. Dr. Nicolae Popa, asist. Dr. Florentina Popescu, Lect. Dr. Alina Satmari și Lect. Dr. Florina Ardelean, a avut loc în Amfiteatrul A.1.3 al Departamentului de Geografie, luat cu asalt de studenții celor trei programe de licență, trei programe de master și de cei ai școlii doctorale de geografie. Dorința Universității de a se apropia de piața muncii și-a găsit, astfel, o frumoasă concretizare în

timpul acestei ediții a Zilelor Carierei, la care au răspuns 24 de ofertanți (14 în prima zi și 10 în ce de a doua). Aceștia au acoperit o mare parte din ocupațiile către care se îndreptă de regulă absolvenții celor 7 programe de studii de licență, master și doctorat oferite de Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie, Geografie a universității noastre. Astfel, au prezentat experiența colaborării cu geografii, oportunitățile de practică și de voluntariat, respectiv de carieră oferite de instituțiile lor, reprezentanții Primăriei Timișoara, Consiliului Județean Timiș – prin Centrul Multifuncțional Bastion – , Direcției Regionale de Statistică Timiș, Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Aeroportului Internațional Timișoara, Administrației Bazinale de Apă Banat, Aquatim, precum și ai unui număr însemnat de firme private și structuri asociative din domeniul turismului (agenții turistice, asociații din domeniul HoReCa, asociații

22


de marketing și promovare turistică, hoteluri, ghizi turistici, muzee), din domeniile geodeziei, cadastrului, GIS, al conservării biodiversității, firme de consultanță, manageri de locație și, respectiv, freelanceri. Au fost două zile în care studenții geografi au venit în contact direct și cu absolvenți ai facultății noastre, deveniți între timp actori importanți ai mediului socialecomomic din această parte a țării, fie ca angajați cu funcții de răspundere în unele din instituțiile și firmele amintite, fie ca antreprenori și manageri ai unor structuri economice deja consacrate, cu rol bine definit pe piața timișoreană de servicii sau angrenate în rețele cu extindere națională și internațională. Frecventa evocare a activității pe bază de proiecte a oferit imaginea reconfortantă a unui mediu socialeconomic dinamic și concurențial, cu potențial ridicat de adresabilitate pentru absolvenții geografi. Din dezbateri a reieșit că, în cadrul acestui mediu social-economic

competitiv, reușita este un rezultat al îmbinării competenței și calitatății resursei umane, cu pasiunea, ambiția și angajamentul profesional al tinerilor. Ediția de anul acesta a avut o evidentă dimensiune pragmatică, mulți din invitați venind nu doar cu informații generale despre firme și domenii de activitate, ci și cu oferte concrete. Ca urmare, studenții interesați și dinamici au intrat în contact personalizat cu reprezentanții firmelor, ai instituțiilor și ai structurilor asociative și și-au creionat opțiuni de debut în cariera lor profesională. A fost o bucurie să vedem amfiteatrul arhiplin și să constatăm interesul studenților față de acest eveniment, care le-a vizat în mod direct perspectivele profesionale. Ne-am bucurat, de asemenea, să constatăm satisfacția invitaților de a fi fost împreună cu studenții noștri, întrun demers util pentru ambele părți.

DIVERSE

DEPLASĂRI LA LICEE DIN ARAD ȘI TIMIȘOARA PENTRU PROMOVAREA FACULTĂȚII DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE DIN TIMIȘOARA Vineri 1 martie 2019, prof. univ. dr. habil. Vasile Popovici s-a deplasat la Colegiul Național „Elena Ghiba Birda” din Arad, unde a purtat discuții timp de o oră cu circa 50 de elevi din clasele terminale în prezența profesorilor, între care și directoarea adjunctă a liceului. Elevii au fost încurajați să urmeze una din diversele secții ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul UVT. Apoi a avut loc o întâlnire cu circa 150 de elevi în prezența a numeroși profesori de la Colegiul

Național „Preparandia Dimitrie – Țichindeal” din Arad. La fiecare dintre cele două licee, au avut loc întrevederi cu directorii și directorii adjuncți. Se aduc mulțumiri profesorilor Livia Marinescu de la Colegiul „Elena Ghiba Birda” și Tudor Dragomir de la „Preparandia Dimitrie – Țichindeal” pentru organizarea acestor momente. Marți 5 martie 2019, prof. univ. dr. habil. Vasile Popovici a purtat un dialog cu elevi din clasele a

23


XII-a și a XI-a de la Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon” din Timișoara, în prezența profesorilor Marinela Vingan (franceză) și Alina Macavei (istorie), care au organizat întâlnirea și cărora li se cuvin mulțumiri. Profesorul de la UVT a avut o întrevedere și cu conducerea liceului. Un număr semnificativ de liceeni și-au exprimat intenția de a se îndrepta spre diferite facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

DIVERSE

LANSAREA PLATFORMEI-SUPORT PENTRU CERCETARE ȘI A UNUI VOLUM INTERNAȚIONAL COLECTIV, APĂRUT LA EDITURA SPRINGER Înscrisă în strategia de cercetare a Universității de Vest din Timișoara, activitatea științifică desfășurată în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, centrată pe performanță și profesionalism, a cunoscut o dinamică permanentă în ultimii ani. Aspectele predominante vizează, alături de cercetarea tradițională, elaborarea de proiecte de cercetare competitive, în vederea atragerii de fonduri, promovarea interdisciplinarității și a colaborării între specialişti, susținerea activității centrelor de cercetare, cooptarea doctoranzilor şi a masteranzilor valoroși în cadrul acestora, diversificarea mijloacelor de valorificare a rezultatelor cercetării, creşterea nivelului de recunoaştere a manifestărilor științifice și a publicaţiilor proprii. Acesta e cadrul general în care s-a desfășurat

în 20 martie evenimentul de lansare oficială a platformei Research Support Platform for Humanities (RESUPH: https://resuph.projects.uvt.ro/), ce vine în întâmpinarea cadrelor didactice și a cercetătorilor umaniști. Oferind posibilitatea de a identifica rapid și eficient surse de finanțare, parteneriate de cercetare și de sinergii instituționale pentru noi proiecte, platforma se constituie în complementaritatea activității Departamentului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară (DCSCU). Urmărind o cât mai largă vizibilitate, pagina e structurată astfel încât să existe o categorie de informații publice și alta cu acces restrâns, pentru membrii facultății. Unică în țară, inițiativă a prodecanului responsabil cu activitatea de cercetare, conf. dr. Valy

24


Ceia, coordonator general al acesteia, de concepția și elaborarea platformei s-a ocupat dr. Mădălina Chitez, cercetător asociat la Departamentul de limbi și literaturi moderne. Director al proiectului ROGER (https://roger. projects.uvt.ro/), aceasta a pus la dispoziția facultății resursele financiare pentru construirea și mentenanța platformei, astfel încât activitatea RESUPH a devenit propriu-zis un subproiect în cadrul ROGER. Rezultatul unui efort susținut, care a presupus angajarea prin concurs a unui bursier postdoctoral și a unui bursier informatician (ulterior integrați și în proiectul major ROGER), platforma vine în sprijinul fiecărui cadru didactic și de cercetare, însă, cu preponderență, este un suport pentru colegii care inițiază proiecte. La evenimentul de lansare s-au aflat, alături de echipă, prorectorul cu strategia cercetării științifice din Universitatea de Vest din Timișoara, prof. dr. Dana Petcu, decanul Facultății, conf. dr. habil. Dana Petcu, prodecanul responsabil cu strategia de imagine și cu relațiile internaționale, lector dr. Gabriel Bărdășan, directorul Departamentului de studii românești, conf. dr. habil. Dumitru Tucan, cadre didactice, cercetări, doctoranzi. Dr. Mădălina Chitez a prezentat paticipanților funcționalitatea platformei, care e structurată astfel încât să pună la dispoziție call uri actuale (naționale și internaționale) cu calendar integrat; arhivă de calluri încheiate (naționale și internaționale), cu fereastră de căutare – cu scopul de a identifica teme, proiecte și echipe de cercetare pentru anumite discipline; informații despre portaluri de căutare a partenerilor de cercetare. În egală măsură, pentru facilitarea parteneriatelor a fost constituită și o listă de domenii și expertize de cercetare la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. În acest context, în partea a doua a întâlnirii a fost lansat volumul University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation

(Springer, 2018), la care au contribuit, în calitate de co-editori, membri ai comunității academice FLIT: dr. Mădălina Chitez, lect. dr. Claudia Doroholschi, conf. dr. Dumitru Tucan. Publicația este rezultatul cercetărilor din proiectul internațional LIDHUM (Literacy Development in the Humanities: Creating Competence Centres for the Enhancement of Reading and Writing Skills as Part of University Teaching, proiect SCOPES nr. IZ74Z0_137428 finanțat de Fundaţia Naţională Elveţiană pentru Ştiinţe), în care Universitatea de Vest a fost parteneră cu universități din Elveția, Macedonia și Ucraina. Alături de crearea, în 2012, a Centrului de scriere academică și profesională (CSAP), volumul vine în întâmpinarea celor interesați să-și dezvolte abilitățile de scriere profesională și capacitatea de a se raporta critic la procesul de scriere și la produsele rezultate din acesta. University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation coagulează o cartografiere a demersurilor instituționale din regiunea centrală și estică a Europei în domeniul scrierii academice, fiind gândit ca un prim pas în direcția dezvoltării acestor studii în România.

25


DIVERSE

MĂRȚIȘOARE MUZICALE ȘI TEATRALE Marcând evenimentele muzicale ale lunii martie, amintim că în cadrul prestigioasei competiții internaționale GLOBAL MUSIC AWARDS, găzduite de Statele Unite ale Americii, lucrarea lect. univ. dr. Gabriel Mălăncioiu, SONG OF THE AVADHUT pentru soprană și vioară, a primit distincția Silver MedalOutstanding Achievement. De asemenea, lucrarea THE BEAUTY OF LOSING CONTROL aparținând aceluiași compozitor, a fost interpretată pe 21 martie în Spittal / Drau (Austria) de ansamblul MusikFabrik Sud, sub conducerea lui Bruno Strobl. Luna mărțișorului a debutat teatral pe 1 martie cu musicalul Disney: Frumoasa și Bestia de Alan Menken, regia artistică Szilárd Somogyi/Ungaria, avându-i protagoniști pe c.d.a.drd. Laura Avarvari. Pe 2 martie, la Studioul „Uțu Strugari” a avut loc spectacolul Steaua fără nume-Exercițiu de actorie de Mihail Sebastian, regia artistică conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater, cu master an I MODUL I Arta actorului de teatru Patricia Gavril, Andrei Chifu, Andrei Zgăbaia, Claudiu Surmei, Dumitrița Afanasii, Claudiu Patcău, jucat și pe 12 martie. Pe 5 martie, la Sala Mare, a avut loc spectacolul De ce iubim femeile după Mircea Cărtărescu, regia artistică Mihaela Lichiardopol, cu asist. univ. drd. Costel Tovarnițchi, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Flavius Retea iar în 6 martie, spectacolul Meteorul de Friedrich Dürrenmatt, regia artistică Mihai Măniuțiu, c.d.a. Claudia Ieremia, cu asist. univ. drd. Mirela Puia, asist. univ. drd. Constantin Tovarnițchi, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Lăzărescu Raul, Roman Ștefan. Pe 7 martie, a avut loc spectacolul Cercurile încrederii de Radu Popescu, regia artistică Mihaela Lichiardopol, cu c.d.a.drd. Laura Avarvari, asist. univ. drd. Costel Tovarnițchi, la Studioul „Uțu Strugari”, care a fost jucat și pe 22 martie. Amintim de asemenea spectacolul Albă ca zăpada și cei șapte pitici după frații Grimm, regia artistică și cu asist. univ. drd. Mirela Puia, c.d.a.drd. Laura Avarvari, în Sala Mare, care a avut loc pe 13 martie. Pe 26 și 29 martie, la Studioul „Uțu Strugari”, a

avut loc spectacolul M-am hotărât să devin prost de Martin Page, regia artistică Antonella Cornici, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Rusu Victoria, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Andrei Chifu. În 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, la Sala Mare, are loc spectacol Anna Karenina adaptare de Helen Edmundson după romanul lui Lev Tolstoi, un spectacol de conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater, cu c.d.a. Claudia Ieremia, asist. univ. drd. Mirela Puia, asist. univ. drd. Constantin Tovarnițchi, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Rusu Victoria iar în 28 martie, spectacolul Controversa de la Valladolid de Jean-Claude Carriere, regia artistică Radu Jude, cu c.d.a. Claudia Ieremia. La Teatrul German de Stat Timișoara, în ziua de 6 martie, a avut loc spectacolul Der nackte Wahnsinn de Michael Frayn, regia Wolf E. Rahlfs/Germania, cu Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru iar în 17 martie, spectacolul Der kleine Prinz după Antoine de Saint-Exupéry, regia Peter Kerek, cu c.d.a.drd. Simona Vintilă, Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, Vlad Coștiug-Cobeț/Aljoscha Cobeț, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, urmat pe 18 martie de spectacolul Die menschliche Dummheit după Ion Creangă, regia și cu c.d.a.drd. Simona Vintilă, Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru. În 23 martie a avut loc spectacolul Eigentlich schön de și regia Volker Schmidt/Germania, cu și asistent regie Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, asistent regie c.d.a.drd. Simona Vintilă, iar pe 26 martie spectacolul Hänsel und/şi Gretel după Fraţii Grimm, adaptare şi regie c.d.a.drd. Simona Vintilă, cu Isabella Voneafca/ Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, Vlad Coștiug-Cobeț/Aljoscha Cobeț. Lect. univ. dr. Eudjen Cinc

26


DIVERSE

“MUSICA SUPRIMATA” În perioada 29 martie- 5 aprilie 2019 „Musica Suprimata” se întoarce în România, la Timișoara, ClujNapoca și Sibiu. Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara are deosebita plăcere de a găzdui acest eveniment, menit să pună în lumină muzica “în afara legii”, cum a fost ea denumită, în încercarea de a fi redusă la tăcere. Un prim recital a avut loc în data de 29 martie, începând cu ora 19:00, la Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru (Piata Libertatii 1), fiind un recital de lied susținut de soprana Anna Miklashewich și pianistul

Moritz Ernst, cu lucrări pe versuri de Rainer Maria Rilke, aparținând compozitorilor Norbert von Hannenheim, Viktor Ullmann, Hans Krasa, Artur Vincent Lourie și Adrian Pop. De asemenea, în data de 30 martie, la aceeași oră, 19:00, în Sala Orpheum a avut loc un recital susținut de pianistul Moritz Ernst, cu lucrări aparținând compozitorilor Joseph Haydn, Philipp Herskovitz, Viktor Ullmann, Norbert von Hannenheim și Ludwig van Beethoven.

27


DIVERSE

LUNA MARTIE LA FAD DESPRE TEHNICI TEXTILE, CERAMICĂ, RECICLARE ȘI VIAȚA INDIGENILOR DIN COLUMBIA 1. Seria Workshop – Tehnici textile, respectiv workshop-urile V-VI, VII, VIII-IX, desfășurate pe parcursul lunii martie, au fost destinate inițierii în tainele artei țeserii, artă cu o istorie îndelungată, care este și va rămâne captivantă pentru întregi generații. Participanților li s-a oferit posibilitatea de a înțelege pregătirile necesare realizării unei tapiserii: montarea gherghefului, operația de urzire pentru diferite dimensiuni de țesătură, inițierea în tehnicile de realizare a proiectului. Workshop-urile, moderate de conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu, sunt realizate pentru a descoperi frumusețea și capacitatea benefică a tehnicilor ce au trecut în timp cu ajutorul iubitorilor acestei arte.

2. Profesor în devenire, aflată anul acesta la cea de-a doua ediție, este o expoziție de desene realizate de elevii claselor V-XII, coordonați de studenții Programului de pregătire psihopedagogică nivelul 1 licență, anul 1 PU-master nivelul 1 și anul 2 master nivelul 2, care au efectuat Practică Pedagogică la Școlile Gimnaziale nr. 18 și nr. 30, Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva, Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Teoretic Jean Louis Calderon și Liceul de Arte Plastice din Timișoara. Expoziția deschisă în perioada 5-27 martie în Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design nu ar fi fost posibilă fără ajutorul domnilor profesori tutori: Cristina Dumitru, Viorica Avram, Dumitru Gelu Bașu, Iulia Gabriela Muscan, Manuela Blata, Veronica Adorian, Iulia Ceapsa, Eugenia Drăgoi Banciu și Dana Miclăuș Mercea. Organizator: lector univ. dr. Eugenia Riemschneider

28


3. Expoziția de assemblage intitulată retoys, realizată în Galeria Subterană de la Casa Artelor, în perioada 7-19 martie, a prezentat lucrări realizate de studenții anului II, Specializarea Arte plastice – Pictură din cadrul Facultății de Arte și Design, realizate în cadrul disciplinei Structuri plastice și instalații - curs susținut de lector univ. dr. Cristina Daju. Jucării de plastic. Inconștient plin de imagerie pop. Lucrările de assemblage au fost reconstruite dintrun stoc de jucării găsite, achiziționate sau primite, ca parte dintr-o expresie a jocului regăsirii. Acele jucării abandonate au rezonat cu emoția, fiecare dintre ele purtând o poveste, reflectând relația intensă pe care cândva au avut-o copiii cu ele. Obiectele neînsuflețite au fost readuse la viață printr-un nou rol. Re-toys a făcut trimitere la ideea de re-utilizare, re-ciclare, re-chemare ale unor simboluri ale jocului din copilărie. Folosind jucăriile recuperate ca și mediumuri de expresie, acestea au fost alterate printr-o recontextualizare în care și-au regăsit un nou sens. Au participat studenții: Daniel Bulimar Henciu, Oana Maria Bulimar Henciu, Ana Burdușa, Marius Iulian Decean, Alexandra Motoc, Eduard Niculescu, Gavril Pop, Andreea Radu, Larisa Radu, Oana Rusu, Laura Suba, Alexandra Andreea Ștefan, Mădălina - Elena Trofin.

29


4. #1 În curte la mansardă. Așa s-a numit primul eveniment PEND - un proiect de comunicare, luat naștere prin inițiativa doamnei lector univ. dr. Daniela Catona. Studentele Carmen Nicolau și Ema Cristescu au povestit cu multă pasiune, despre ceramică, despre ce înseamnă pentru ele ceramica, despre finisarea lutului, despre ceramica artistică versus ceramica utilitară. Evenimentul s-a desfășurat luni, 18 martie, în Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design.

30


5. Joi, 21 martie a avut loc în Biblioteca Pavilion a Facultății de Arte și Design prezentarea cu titlul Migranți din Venezuela. Artistul invitat, Nicoló Filippo Rosso, este un fotojurnalist independent italian, care trăiește în Bogotá, Columbia. El a documentat viața indigenilor din Columbia, perturbările sociale și afecțiunile de sănătate cauzate de exploatările corporatiste, activitatea medicilor-vraci din regiunea Putumayo care folosesc practici vechi de vindecare, efectele pe care marile companii le au asupra comunității Wayuu, viața cotidiană a comunității LGBTI din Bogotá. În prezent, lucrează la granița cu Venezuela, documentând criza migrației. Lucrările sale au fost publicate în National Geographic, Vice, Washington Post, AlJazeera, Wall Street Journal, Internazionale, Pèlerin, Der Spiegel, Discover, Chicago Tribune, Miami Herald, Huffington Post, Cañamo. Evenimentul a avut loc în cadrul programului curatorial DRAFT, inițiat și coordonat de asist. univ. dr. Maria Orosan-Telea. Proiectul prezintă proiecte artistice în stadiu de idee, proiecte parțial realizate sau eșantioane replicabile la scară mai mare. Conceptualizarea, cercetarea și analiza sunt punctele

de reper în identificarea formatului potrivit pentru expunerea acestora. Astfel că, prezentarea ideilor în stadiul lor intermediar devine un demers comprehensiv in sine și chestionează relația dintre procesul de creație și opera finită. Limitele vagi dintre acestea sunt dislocate tocmai prin intenția de a face un stop cadru într-o structură conceptuală aflată în derulare. Fotografiile au fost realizate de Diana Măgureanu, studentă foto-video, anul II.

31


CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT APRILIE 2019 DENUMIREA EVENIMENTULUI DESIGNER AZI. PRELEGERE ȘI WORKSHOP. INVITAT: JURNALISTUL DE MODĂ JANINA NECTARA (BUCUREȘTI) WORKSHOP „TEHNICI TEXTILE X” SĂRBĂTOAREA CRÂMPEIELOR DINTR-UN VIS LANSAREA PRIMULUI VOLUM DE MEMORII AL SERIEI CRÂMPEIE DINTR-UN VIS, APARȚINÂNDU-I LUI PETRU GIURGI CONFERINȚĂ ȚINUTĂ DE DR. HANS DAMA (VIENA): GENERAȚIA DE TRANZIȚIE ÎN LITERATURA DE EXPRESIE GERMANĂ DIN BANAT DUPĂ TRATATUL DE LA TRIANON TALK-URILE BIENALEI ART ENCOUNTERS 2019 „FILOARTE” – DESIGN VESTIMENTAR WORKSHOP „TEHNICI TEXTILE XI” ORA DE LIMBĂ RUSĂ POVEȘTILE LUI A.S. PUȘKIN CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ „ART, MEMORY AND IDENTITY” EXPOZIȚIA „SEEING TIME” ÎNTÂLNIRE CU SCRIITOAREA AUSTRIACĂ ANNA WEIDENHOLZER (VIENA) SIMPOZIONUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR ANGLIȘTI „THE 24TH SYMPOSIUM OF STUDENTS IN ENGLISH” OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ PENTRU STUDENȚI ONIS 2019 CONCURSUL DE CHIMIE ANORGANICĂ „VERONICA CHIRIAC” „V FAIR #22 BUCUREȘTI” - SECȚIUNEA FUTURE DESIGN ÎNTÂLNIRE A STUDENȚILOR GERMANIȘTI AI UVT CU STUDENȚI GERMANIȘTI DIN SUA ZILELE PORȚILOR DESCHISE EXPOZIȚIE COLECTIVĂ DE SCULPTURĂ FAD – UNARTE EXPERIMENTUL ÎN LITERATURĂ. CONFERINȚĂ A SCRIITOAREI NORA IUGA CE FORMA DE PSIHOTERAPIE NI SE POTRIVEȘTE? CULTURĂ GERMANĂ ÎN BANAT. WORKSHOP PENTRU ELEVI ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ȘCOALA ALTFEL” FILOSOFIA ȘI EROTISMUL LIMBII GERMANE. ÎNTÂLNIRE A TRADUCĂTOAREI NORA IUGA CU STUDENȚII GERMANIȘTI AI UVT "DISCURSOS SOBRE LA VIOLENCIA EN LA LITERATURA MEXICANA ACTUAL", CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ DE MARIA EMA LLORENTE, DE LA UNIVERSITATEA DIN MORELOS, MEXICO ZIUA PORTILOR DESCHISE LA FEAA „ROMANIAN FASHION DESIGN TALENT COMPETITION” – COLECȚII ABSOLVENȚI PROGRAM CURATORIAL DRAFT ZILELE CARIEREI CONCURSUL REGIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU ELEVI - GEOMONDIS „KASTA MORELLI FASHION WEEK” - COLECȚIE LICENȚĂ ROXANA ORBULESCU NANO-MOD 2019 (”NANO-MODELING OF STRATEGIC MATERIALS FOR KNOWLEDGE ECONOMY”) „NOSTALGIA KITSCH-ULUI” - EXPOZIȚIE PERSONALĂ CONF. UNIV. DR. RUDOLF KOCSIS LANSARE CARTE ”TAINTED HEROES”, DE CORNELIA GOLNA


DATA

FACULTATEA

LOCUL DE DESFĂȘURARE

ORA

2 APRILIE

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TM

11:00

3 APRILIE

FAD

ATELIER M4 FAD, TM

4 APRILIE

LIT, COLECTIVUL DE LIMBA ROMÂNĂ

CASA „ADAM MÜLLER-GUTTENBRUNN” – TIMIȘOARA

17:00

9 APRILIE

BIBLIOTECA AUSTRIA

UVT, SALA 401

11:30

10 APRILIE

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TM

10:00

10 APRILIE

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TM

18:30

10 APRILIE

FAD

ATELIER M4 FAD, TM

10 APRILIE

LIT

UVT, SALA 203, CAB. RM

11:00

10 APRILIE

LIT

UVT, SALA 203, CAB. RM

12:00

10-11 APRILIE

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TM

12 APRILIE

FAD

KUNSTHALLE BEGA

17:00

12 APRILIE

BIBLIOTECA AUSTRIA / LECTORATUL AUSTRIAC

UVT, SALA 248

16:30

12-13 APRILIE

LIT

UVT

09:00-18:00

12-13 APRILIE

FMI

12.04: A11 / 13.04: A01 LABORATOARE 045C, 050A, 031, 032, 003

17:00-21:00 / 09:00-16:00

12-14 APRILIE

FMI

LABORATOARELE FMI

13 APRILIE

CBG, DEP. DE BIOLOGIE, CHIMIE

STR. PESTALOZZI, NR. 16 A

13-14 APRILIE

FAD

PALATUL TELEFOANELOR BUCUREȘTI

15 APRILIE

LIT (COL. DE LB. ȘI LIT. GERMANĂ)

UVT, SALA 328

15-19 APRILIE

FIZICĂ

FACULTATEA DE FIZICĂ, UVT, EXPERIMENTARIUM TM

15 APRILIE - 5 MAI

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TM

VERNISAJ 12:00

16 APRILIE

LIT (COL. DE LB. ȘI LIT. GERMANĂ ÎMPREUNĂ CU DSR)

UVT, AMFITEATRUL A 11

16:00

16 APRILIE

FSP, DEP. DE PSIHOLOGIE

A11

18:00

17 APRILIE

LIT (COL. DE LB. ȘI LIT. GERMANĂ)

UVT, SALA 248

11:20-13:00

17 APRILIE

LIT (COL. DE LB. ȘI LIT. GERMANĂ)

UVT, SALA 248

14:40

17 APRILIE

LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE (COL. DE LIMBI ROMANICE - SPANIOLĂ)

UVT, SALA 307

16:20

17 APRILIE

FEAA

SALA P02/P03/P11

09:30-14:30

18 APRILIE

FAD

BUCUREȘTI

18 APRILIE

FAD

BIBLIOTECA PAVILION FAD, TM

18-19 APRILIE

CBG, DEP. DE BIOLOGIE-CHIMIE

STR. PESTALOZZI, NR. 16A

14:00-18:00

19 APRILIE

CBG, DEP. DE BIOLOGIE-CHIMIE

A13

10:00

19-21 APRILIE

FAD

IAȘI

22-23 APRILIE

CBG, DEP. DE BIOLOGIE-CHIMIE

STR. PESTALOZZI, NR. 16A

10:00-15:00

24 APRILIE

FAD

GALERIA PYGMALION

VERNISAJ 09:00

APRILIE

LIT, COLECTIVUL DE LIMBA ENGLEZĂ

SALA BCUT

08:00-16:00

09:40-11:10


34



CONTACT Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania Tel: +40-(0)256-592111 Fax: +40-(0)256-592310 Email: secretariat@e-uvt.ro