UVT Newsletter - martie 2015

Page 1


„

pagina | 2


,

pagina | 3


pagina | 4


pagina | 5


pagina | 6


ț

ț și

ț

pagina | 7


pagina | 8

ă


ăț

ă

pagina | 9


ă

pagina | 10


pagina | 11


pagina | 12


pagina | 13


Č›

pagina | 14


pagina | 15


pagina | 16


pagina | 17


Č›

pagina | 18


pagina | 19


pagina | 20


pagina | 21


pagina | 22


ți

pagina | 23


ății

ț

ț

și

pagina | 24


Folded

pagina | 25


pagina | 26


Dincolo de liniște

Dincolo de liniște

pagina | 27


Pictură - Surse Č™i

resurse ale imaginii

pagina | 28


pagina | 29


pagina | 30


pagina | 31


pagina | 32


pagina | 33


pagina | 34


pagina | 35


Vă dorim o primăvară frumoasă şi sărbători minunate alături de cei dragi!

Hristos a înviat!

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională U.V.T (DCIII) - site: www.dci.uvt.ro/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.