UVT Newsletter - octombrie 2013

Page 1

OCTOMBRIE 2013 Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

dci@dci.uvt.ro

DIN ACEST NUMĂR:

EVENIMENTE  Miniștri ai Guvernului României, în

discuție cu mediul de afaceri, la UVT

 Prof. univ. Dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului UVT, Doctor Honoris Causa al Universității Ștefan cel Mare” Suceava  Reunire a Consiliul Național al Rectorilor, la Suceava  UVT, alături de cele mai bune universități la nivel internațional

CONFERINȚE, SESIUNI, DEZBATERI  Simpozion internațional de management  Conferință ICSP. Memorializarea Holocaustului. Provocări filosofico-istorice

 Conferința publică “A wireless sensor

network at landscape scale” Dr. Hermann Klug, Universitatea din Salzburg

PROIECTE  Cercetare în domeniul combaterii fumatului, la UVT

 Prima „Școală de Vară de Cromatografie

Miniștri ai Guvernului României, în discuție cu mediul de afaceri, la UVT Oamenii de afaceri din Timiş au avut ocazia să îşi prezinte problemele şi dilemele din mediul de afaceri miniștrilor prezenţi la Cafeneaua oamenilor de afaceri din Timişoara, organizată la Universitatea de Vest. La eveniment au participat Daniel Chițoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanțelor Publice, Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Maria Grapini, ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de afaceri și Turism și Codrin Scutaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

abordat chestiuni legate de legislaţia pregătită pentru susţinerea întreprinderilor româneşti și turismului. “Vreau să discutăm probleme actuale şi să găsim soluţii reale. În cadrul Cafenelei oamenilor de afaceri, UVT are plăcerea să aibă alături trei miniştri, iar Universitatea își întărește, din nou, rolul de mediator în societate, de inițiator, de platformă de dezbateri în mediul socio-economic românesc”, a declarat Rectorul UVT, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea.

de lichide de ultraînaltă performanță cuplată cu spectroscopia de masă – Waters”

DIVERSE  Internaţionalizarea Studiilor Româneşti prin Centrul de Studii Avansate în Istorie

Foto: Auditoriu

 Tehnologii incluzive în învățământul superior, la UVT

 Octombrie, luna festivalurilor...  Adopția copiilor, în sfera de interes a Departamentului de Asistență Socială din UVT  Istoria presei, la bibliotecă

ACȚIUNI VIITOARE  "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale"  Societatea civilă şi activitatea socială – provocările şi perspectivele activităţii în comunitate – în România şi Germania

EVENIMENTELE LUNII NOIEMBRIE LE URĂM “LA MULȚI ANI!”

Foto: Rectorul UVT, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea, alături miniștri ai Guvernului României și subprefectul de Timiș, Liliana Oneț

Într-un dialog direct cu mediul de afaceri bănăţean, au fost abordate măsuri financiar-fiscale, insolvenţa şi creşterea procesului de ocupare a forţei de muncă. Printre altele, Daniel Chițoiu a vorbit despre Codul insolvenţei, Mariana Câmpeanu a explicat modificările în domeniul legislaţiei muncii şi facilităţile pentru angajatori, iar Maria Grapini a

www.uvt.ro

De-a lungul întâlnirii, oameni de afaceri au ridicat diferite probleme și au solicitat răspunsuri și sprijin din partea Guvernului și a celor trei miniștri prezenți la eveniment. Alte teme de discuție au fost bugetul pentru educație, subiect deschis de către Organizația Studenților din UVT; cota unică de impozitare, care, după spusele vice-prim-ministrului Daniel Chițoiu, va râmâne neschimbată până în 2016; posibilitatea ca IMM-urile să împrumute bani dintr-o donaţie a Elveţiei de 20 de milioane de franci; indemnizațiile de revoluționari. Acțiunea a fost una deschisă, toți cei interesați putând participa și interacționa cu invitații. pagina | 1


OCTOMBRIE 2013 Prof. univ. Dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului UVT, Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Prof. univ. Dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara “pentru merite deosebite și pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea învățământului superior în domeniul economic, cât și pentru susținerea cooperării academice dintre Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava“.

Foto: Rectorii membri ai CNR

mecanisme de sprijin a universităţilor pentru participarea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Consiliul Național al Rectorilor este un organism național consultativ, neguvernamental, independent politic și non-profit, înființat în temeiul OG 26/2000 și Legii Educației Naționale nr.1/2011. Principalele atribuții ale C.N.R. sunt promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ superior și reprezentarea intereselor instituţiilor de învăţământ superior în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul educaţiei şi cercetării.

Foto: Prof. univ. Dr. Ioan Talpoș, în prezidiu, la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa

„Vreau să spun de la început că mă onorează în măsură extremă faptul că am fost primit în comunitatea dumneavoastră academică la împlinirea semicentenarului său. Mă bucur că pot să vin, de acum ca parte a sufletului Universității, cu angajamentul de a spori prestigiul său de cetate a spiritului liber, niciodată înfrânt de vremuri, chiar dacă Suceava nu mai este Cetate de Scaun”, a declarat Prof. univ. Dr. Ioan Talpoș în cadrul evenimentului.

UVT, alături de cele mai bune universități la nivel internațional Universitatea de Vest din Timișoara continuă parteneriatul cu organizatorii Romanian International University Fair. Ediția de toamnă a Târgului desfășurată la Timișoara s-a bucurat, precum și ediția anterioară, de parteneriatul cu UVT.

Reunire a Consiliul Național al Rectorilor, la Suceava În perioada 10-12 octombrie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Consiliului Național al Rectorilor. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. În cadrul întrunirii s-au dezbătut teme precum Legea Educaţiei Naţionale, noua metodologie de ierarhizare şi clasificare a universităţilor din România şi Metodologia ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), căreia i se vor aduce o serie de modificări. Alte teme de discuție au vizat subiecte precum modul de organizare a studiilor universitare de doctorat și mecanisme de finanţare a universităţilor de la bugetul de stat, din fonduri structurale şi din alte surse;

www.uvt.ro

Foto: Rectorul UVT, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea, alături de organizatorii RIUF

pagina | 2


OCTOMBRIE 2013 “Eu cred în principiul că atunci când mă uit în oglindă, mă admir și când mă compar, mă detest. Evident că orice competiție, orice astfel de parteneriate generează performanță, rezultate mai bune și dorim să fim alături de partenerii străini, pentru a convinge elevii, studenții, că studiile în străinătate nu sunt obligatoriu mai bune decât cele în România. În acest context, este evident că UVT este partener în acest târg. Participăm cu oferta educațională în limba română, cu specializări multiple în limbi străine, la licență, la master și ne dorim să atragem cei mai buni studenți în cadrul Universității”, a declarat Rectorul Universității, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea. Cu ocazia târgului, Universitatea a pus la dispoziția participanților transport gratuit de la RIUF la UVT pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a vizita și Universitatea, în aceiași zi. Anul acesta, UVT s-a alăturat, în cadrul târgului, unui număr de câteva zeci de universități de pe plan internațional.

Întâlnirea anuală a colaborării CERN-ATLAS România 2013, la UVT Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Fizică, a fost gazda unei întâlniri științifice de înalt nivel a colaborării CERN-ATLAS România, în zilele de 17-18 octombrie. La această întâlnire au participat aproximativ 20 de cercetători români și străini. Întâlnirea „de lucru” a fost transmisă prin sistemul de conferințe a CERN.

Simpozion internațional de management Universitatea de Vest din Timișoara, alături de Universitatea Politehnica Timișoara, a organizat SIM 2013, a 12-a ediție a Simpozionului internațional de management. Tema din acest an s-a axat pe provocările și inovarea în management și leadership. Simpozionul a reunit cercetători și studenți în efortul de a discuta despre cele mai recente provocări și inovații legate de management și și-a propus să abordeze probleme specifice, cum ar fi rolul organizațiilor în economie, procesul de inovare ca element cheie, precum și rolul inovării în dinamica organizațiilor. La simpozion au participat aproximativ 100 de cercetători din țări precum Statele Unite ale Americii, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Rusia, România, etc. Anul acesta a fost pentru prima oară in istoria evenimentului când în structura simpozionului, pe lângă secțiunile tradiționale dedicate firmelor și instituțiilor publice, a fost introdusă o secțiune dedicată organizațiilor economiei sociale. Lucrările simpozionului s-au desfășurat la Hotel Timișoara. Alte detalii se regăsesc la adresa http://www.sim2013.org/index.html

Anul 2013 a fost un an deosebit pentru fizica fundamentală. La aproape jumătate de secol după ce o particulă esențială pentru înțelegerea lumii microscopice, bozonul Higgs, a fost prezis în mod teoretic, în martie 2013 a venit confirmarea prin experimentele ATLAS și CMS de la CERN. În consecinta și în mod firesc, premiul Nobel pentru Fizică 2013 a fost acordat celor doi teoreticieni, Peter Higgs și Francois Englert. În data de 18 octombrie, în Aula Magna a Universității de Vest din Timişoara a avut loc o conferință publică de prezentare a rezultatelor și a stadiului actual al experimentului ATLAS. Au participat studenți, profesori, elevi de liceu.

Conferință ICSP. Memorializarea Holocaustului. Provocări filosofico-istorice Noul an universitar a debutat pentru ICSP cu o prelegere susținută de Dr. Florin Lobonț în cadrul de-acum obișnuitelor Conferințe ale Institutului. Conferința cu titlul Memorializarea Holocaustului. Provocări filosofico-istorice a pus în discuție procesul tradițional de memorializare a Holocaustului, necesitatea reexaminării unor categorii filosofice ale filosofiei istoriei precum natura memoriei, a timpului istoric, a adevărului istoric, dar totodată a prezentat și o alternativă de reprezentare artistică a momentului istoric al Holocaustului, prin așa-numitele contra-monumente, văzute ca posibilitate de exprimare vizibilă și pregnantă a absenței, a ceea ce este ireparabil și incomprehensibil pentru conștiința unei Europe civilizate.

pagina | 3

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 datele sunt distribuite public în timp real, ceea ce permite dezvoltarea unor Web Processing Services. Un exemplu de aplicaţie web a fost oferit pentru interpolarea, în timp real, a valorilor nivelului pânzei freatice. O asemenea reţea de senzori furnizează date care permit dezvoltarea unor sisteme de alertă în situaţii de risc iminent (ex. inundaţii, alunecări de teren, etc.). Dr. Hermann Klug este cadru didactic asociat al UVT, susţinând cursul de Managementul proiectelor SIG în cadrul programului de studii masterale “Sisteme Informatice Geografie”, de la înfiinţarea acestuia, în anul 2009.

Cercetare în domeniul combaterii fumatului, la UVT Foto: Colaj. Conferință ICSP

Acestea au fost doar câteva dintre perspectivele propuse pentru o abordare mai nuanțată a unui moment de cotitură a istoriei, moment încărcat nu doar de atrocitate și suferință, ci forțând și o interogație filosofică redimensionată asupra naturii umane și a problemei răului. Tema prelegerii a suscitat intervenții vii din partea auditorilor, vădit interesați de raportul dintre ceea ce cunoaștem astăzi sub numele de “soluția finală” și respectiv “soluția sovietică”, dar și cu privire la natura investigației coroborate în filosofia istoriei, o investigație la care o cercetare inter și pluridisciplinară ar fi de dorit. Reamintim celor interesați că următoarea Conferință va avea loc în data de 12.11.2013, de la ora 18.00, în sala 206. Tema prelegerii: Aspecte ale democratizării în Georgia, susținută de Dr. Adrian Basarabă.

Conferința publică “A wireless sensor network at landscape scale”- Dr. Hermann Klug, Universitatea din Salzburg În data de 9 octombrie a avut loc la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie, conferința publică “A wireless sensor network at landscape scale”, susţinută de Dr. Hermann Klug, de la Universitatea din Salzburg. În cadrul conferinţei s-a prezentat o reţea de senzori dezvoltată în arealul Koppl, Austria, de către Centrul de Geoinformatică al Universităţii din Salzburg. Senzorii înregistrează evoluţia unor parametri meteorologici, Foto: Conferința în desfășurare hidrologici şi pedologici, iar

Departamentul de Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Laboratorul de Evaluare a Personalității și a Cognițiilor Sociale (SOCPERS) derulează un studiu ce își propune implementarea mai multor metode de intervenție care ajută la renunțarea la fumat, precum și compararea eficienței lor. Timp de o lună, participanții vor beneficia în mod gratuit de produse farmaceutice sau de consiliere de grup (ambele metode și-au dovedit deja eficiența în renunțarea la fumat). Persoanele înscrise vor participa la întâlniri periodice timp de patru săptămâni, care vor include și parcurgerea unor exerciții cu ajutorul calculatorului. În cercetare sunt incluși timișoreni cu vârsta de peste 18 ani, cu studii medii sau superioare și un nivel minim de familiarizare cu calculatorul, care doresc să renunțe la fumat.

Prima „Școală de Vară de Cromatografie de lichide de ultraînaltă performanță cuplată cu spectroscopia de masă – Waters” Prima „Școală de Vară de Cromatografie de Lichide de Ultraînaltă Performanță cuplată cu Spectroscopia de Masă – Waters” a fost organizată, în perioada 1 – 4 octombrie 2013, de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie și Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) în colaborare cu reprezentanții firmei Waters din România (Firma Chromaktiv). Firma Waters este lider mondial în Cromatografie de Lichide de Ultraînaltă Performanță cuplată cu Spectroscopia de Masă și la Universitatea de Vest din Timișoara s-au achiziționat în decursul ultimilor 6 ani, prin proiecte de cercetare cu finanțare națională și europeană, două sisteme performante de această firmă. Putem spune că Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM) sunt la ora actuală cele mai bine

www.uvt.ro

pagina | 4


OCTOMBRIE 2013 utilate laboratoare în domeniul cromatografiei de lichide. În ideea de a pregăti tineri specialiști în domeniul cromatografiei de lichide și spectroscopiei de masă, dar și de a vedea care sunt potențialii utilizatori ai acestor tehnici în România, cât și în țările vecine, s-a organizat această școală de vară, cu participare internațională. Cursurile au fost ținute de profesori invitați din Spania (Prof. Dr. Jose Santana, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain), Israel (Prof. Dr. Arye Tishbee, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel), Germania (Dr. Matthias Rietdorfm, specialist firma Waters). În total au fost 18 cursanți din România și Serbia. Unii cursanți sunt din mediul universitar (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie din UVT, Faculty of Pharmacy, Belgrad University, Institute of Physics, University of Nis, Department of Toxicology, UMF Cluj) alții din agenții implicate în analize fizico-chimice (Medicines and Medical Devices Agency of Serbia, Institute of Food Technology, Novi Sad) și din firme private (Institute of Food Technology, Novi Sad, Terapia Ranbaxy, Sindan-Pharma SRL, Hemofarm A.D.). Programul Școlii a cuprins prelegeri susținute de profesorii invitați

o nouă clădire – Institutul de Cercetări Avansate de Mediu - utilată și dotată cu cele mai bune instrumente de cercetare. Odată cu darea în funcțiune a noii clădiri, potențialul de cercetare al UVT ne va permite dublarea fondurilor atrase prin proiecte de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, cât și o implicare mult mai mare a UVT în activitățile de cercetare – dezvoltare, monitorizare de mediu, prognozare, etc. ale agențiilor naționale și europene, cât și ale firmelor primate din România și din țările învecinate.

Internaţionalizarea Studiilor Româneşti prin Centrul de Studii Avansate în Istorie Dr. Cristian Roiban Pentru Școala Doctorală Internațională de Istorie Conceptuală „Reinhart Koselleck” și Centrul de Studii Avansate în Istorie, fondate și conduse de profesorul Victor Neumann în cadrul Universității de Vest din Timișoara, sfârșitul lunii octombrie a adus câteva activități semnificative. Întîi de toate, Centrului de Studii Avansate în Istorie al Universităţii i-a fost transferată biblioteca personală a istoricului german Reinhart Koselleck, amenajată în sala 156 de la etajul I al clădirii de pe Bd. Vasile Pârvan nr.4.

Foto: Întâlnire de lucru

și activități practice în care cursanții au fost instruiți cum să folosească instrumentele de mare precizie, aflate în dotarea LCAM. Sperăm ca în urma acestei manifestări, numărul de colaborări pe care UVT le are cu firmele private și cu diverse instituții din Serbia să crească. Amintim că Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din UVT prin Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM) a derulat în ultimii ani trei proiecte IPA cu instituții din Serbia și actualmente sunt în curs de desfășurare alte trei proiecte de acest fel. Succesele obținute de UVT în activități de cercetare științifică au permis universității noastre să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare. Actualmente este în derulare un proiect, în valoare de 45 milioane lei, prin care UVT va construi

Foto: Biblioteca - Centrul de Studii Avansate în Istorie al Universităţii

Bunele relații profesionale și personale pe care savantul german le-a avut cu profesorul Victor Neumann și aprecierea cercetărilor de istorie conceptuală inițiate şi dezvoltate de acesta în România au avut drept consecinţă donarea prin testament a amintitei biblioteci (ea provine de la Bielefeld, Germania, oraşul în care a locuit şi a activat Reinhart Koselleck timp de mai multe decenii). Cuprinzînd circa 5.700 de cărţi, de la acelea pagina | 5

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 apărute în anii 1700 şi până la ultimele traduceri din vasta operă a lui Reinhart Koselleck (vezi, de exemplu, Critică și Criză, tradusă în română în 2013), biblioteca acoperă un spectru larg de domenii ale științelor umaniste. Predomină lucrările de istorie, teoria istoriei, istoria Europei occidentale, dar sunt numeroase și cărţile de filozofie, literatură, psihologie şi economie. În ansamblu, biblioteca este o probă a studiilor interdisciplinare de care era preocupat savantul german şi pentru care a creat cadrul instituţional adecvat, Universitatea din Bielefeld servindu-se de el şi astăzi în studiile şi inovaţiile ştiinţifice. Biblioteca a trecut deja printr-o primă fază de organizare în cadrul Centrului de Studii Avansate în Istorie, urmând ca volumele să fie catalogate electronic. Sub numele Bibliotheka Koselleckiana cărțile vor fi accesibile studenților, cercetătorilor, profesorilor și tuturor celor doritori să intre în posesia unor informaţii noi, a unor referinţe bibliografice fundamentale. Ele sînt în germană, engleză, franceză, dar şi în alte limbi europene. Al doilea eveniment l-a reprezentat vizita profesorului Javier Fernández Sebastián de la Universitatea Țării Bascilor (Universidad del País Vasco), Bilbao, Spania și cursurile intensive de istorie conceptuală pe care acesta le-a oferit studenților de la UVT. Domnia Sa este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai studiilor de istorie conceptuală, membru în board-ul mai multor organizații internaționale între care European Conceptual History Project (ECHP), International Political Science Association (IPSA), Iberconceptos, Contributions to the History of Concepts. Este autorul mai multor cărţi importante de semantică istorică, precum Political Concepts and Time. New Approaches to Conceptual History (2011), La Aurora de la Libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano (2012), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (2009). Pentru a doua oară prezent la Timişoara, profesorul Javier Fernández Sebastián a răspuns invitaţiei profesorului Victor Neumann, apreciind interesul din ce în ce mai evident în plan internaţional pe care mediul academic din Timişoara îl manifestă faţă de cercetarea şi înţelegerea evoluţiei limbajelor social-politice. Cursurile Domniei Sale au fost aplicate pe istoria Spaniei și a Europei, cu raportare la schimbările de regimuri politice pe care Spania și România le-au cunoscut. Al treilea eveniment s-a desfășurat la Lugoj, în perioada de 2931 octombrie 2013. Conferința de istorie regională intitulată Banat and Vojvodina: Histories and Cultures of an Euroregion a reunit cercetători din România, Serbia și Ungaria interesați de o abordare nouă, de istoria regională văzută istoriceşte ca un spaţiu unitar, cu particularităţi multi-şi interculturale, avînd un fundament social-economic similar aceluia din regiunile din centrul şi din vestul Europei. La conferiță au participat: Victor Neumann, Vasile Muntean, Lavinia Betea, Miodrag Milin, Andrei Milin, Tamara Farcaș, Áron Kovács, Cristian Roiban, Grozdanka Gojkov, Slobodan Bjelica, Drago Njegovan, Svetozar Boskov, Boris Stojkovski, László Marjanucz, Kálmán Árpád Kovács, Luminița Walner-Bărbulescu, Sorin Antohi, Adrian Cioroianu. Dezbaterile au fost deschise de primarul Lugojului, Francisc Boldea şi de Victor Neumann, director al Centrului de Studii Avansate în Istorie al UVT. Moderatorii conferinţei au fost Adrian Cioroianu, Sorin Antohi şi Victor Neumann. Concluziile au aparținut invitatului special, domnului Javier Fernández

Sebastián. Întîlnirea a reprezentat concretizarea eforturilor lui Victor Neumann de a aduce împreună cercetătorii interesați de istoria Banatului și de a elabora o nouă sinteză de istorie regională, una care să depăşească partipriurile naționale și naționaliste. Conferința a fost organizată sub egida Centrului de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timişoara, a Primăriei Timișoara şi Primăriei Lugoj, a Consiliului Județean Timiș şi a Muzeului de Artă din Timişoara, a Institutului de Studii Bănăţene din cadrul Filialei Timişoara a Academiei Române. Ea a fost parte din studiile iniţiate prin proiectul CNCSUEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-1042, al cărui director este profesorul Victor Neumann.

Foto: Masa rotundă „Ce este istoria conceptuală. Definiţii, interpretări, naraţiuni”

Cel de al patrulea eveniment a avut loc vineri 1 noiembrie 2013, în Sala Baroc a Muzeului de Artă din Timișoara. Sub titlul Ce este istoria conceptuală. Definiţii, interpretări, naraţiuni. Muzeul şi Centrul de Studii Avansate în Istorie au organizat o masă rotundă cu participarea lui Javier Fernández Sebastián, Victor Neumann, Adrian Cioroianu și Sorin Antohi. Cei patru istorici au explicat colegilor și publicului timişorean utilitatea clarificării și înțelegerii conceptelor pe care le utilizăm în limba scrisă și vorbită. Referindu-se la conceptele de modernizare, cultură, revoluție, patrimoniu și globalizare, Adrian Cioroianu a arătat cât de contestate și controversate sunt sensurile pe care acestea le primesc în diferite contexte sociale și politice. Javier Fernández Sebastián a vorbit despre istoricitatea timpului istoric și evidențiat capcana pe care o reprezintă prezentismul pentru interpretarea istorică. Sorin Antohi a propus o interpretare a istoriei conceptuale într-o manieră mai apropiată de istoria ideilor, iar Victor Neumann a pledat pentru necesitatea rescrierii continue a istoriei dintr-o perspectivă critică și detașată. Dimensiunea pragmatică, aplicată a cercetării istorice și a științelor umaniste în ansamblu la care Reinhart Koselleck s-a referit frecvent, concretizată prin raportul dintre intelectual și omul politic, modalitatea și pîrghiile implicării mediului academic în dezbaterea politică a fost o altă tema discutată la această masa rotundă. Într-o atmosferă plăcută, avînd în faţa ochilor şi o microexpoziţie Ştefan Câlţia, întîlnirea a fost apreciată ca fiind un foarte pagina | 6

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 bun exemplu de studiu interdisciplinar, arta, istoriografia, lingvistica şi filozofia interferîndu-se în înţelegerea mai profundă şi mai obiectivă a trecutului şi prezentului omenesc. Toate aceste evenimente, prezenţa unor savanţi de prim rang în domeniul științelor umaniste, transferul bibliotecii lui Reinhart Koselleck Centrului de Studii Avansate în Istorie, arată că Universitatea de Vest din Timişoara devine un reper tot mai important în context internaţional, studiile de istorie în general şi acelea de istorie conceptuală în mod special avînd de acum un binemeritat ecou în Europa și în lume, unul imposibil de ignorat.

cu Deficiențe de Vedere și Sensus ApS. RoboBraille oferă următoarele categorii de servicii: servicii Braille: traducere în şi din Braille în daneză, engleză britanică, engleza americană, italiană, franceză, greacă, germană, islandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, spaniolă, română, maghiară şi bulgară; servicii audio şi servicii de E –Book. În baza acordului încheiat în anul 2012 de către Universitatea de Vest din Timişoara şi Sensus ApS, site-ul oficial al Universităţii de Vest din Timişoara va fi prevăzut cu o interfață web RoboBraille, disponibilă într-o versiune personalizată.

Tehnologii incluzive în învățământul superior, la UVT

Octombrie, luna festivalurilor...

Universitatea de Vest din Timişoara, prin Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie şi prin Centrul de Asistenţă şi Intergrare Psihopedagogică (CAIP), a organizat prelegerea cu tema Tehnologii incluzive în învăţământul superior adresată studenţilor şi cadrelor didactice universitare.

La Facultatea de Muzică, începutul anului universitar a găsit acţiuni deja începute, aflate în diferite stadii de finisare pentru scenă. Putem spune că agenda artistică a facultăţii a fost luminoasă şi cu spor, în ton cu acest neobişnuit de însorit octombrie, care a asigurat bunadispoziţie la lucru şi un plus de aflux din partea publicului. Festivaluri muzicale În ansamblul activităţii din această lună s-a remarcat în mod deosebit prezenţa festivalurilor. Începem cu Festivalul Internaţional „Aurel Stroe”, ediţia a V-a, desfăşurat la Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Buşteni. În acest cadru, în 5 octombrie, a evoluat cvintetul ATEM al Facultăţii de Muzică din Timişoara, format din asist. univ. drd. Cristina Constantin (vioară), lect. univ. dr. Cosmin Hărşian (clarinet) şi absolvenţii Valentina Elena Verlan (soprană), Anca Elena Negruţ (flaut) şi Victor Andrei Părău (pian). Recitalul s-a intitulat „La început...” şi a avut în program lucrări din creaţia timpurie a compozitorului Aurel Stroe. În aceeaşi zonă a ţării, peste câteva zile (13 octombrie), la Festivalul Internaţional „Musica Coronensis” de la Braşov - ediţia a XI-a, asist. univ. dr. Gabriel Mălăncioiu şi-a prezentat lucrarea pentru vioară solo intitulată „Mitra” (primă audiţie absolută), în interpretarea violonistei Cristina Constantin, invitată să cânte în cadrul recitalului tinerilor interpreţi şi compozitori organizat la Sala „Patria” a Filarmonicii din Braşov. La Timişoara, în cadrul Festivalului „Baroc Timişoara”, ediţia a IIa (14-20 octombrie), a avut loc un recital de muzică şi poezie susţinut de studenţii Facultăţii de Muzică alături de asist. univ. drd. Ecaterina Capraru şi c.d.a. Adrian Korek. Au acompaniat lect. univ. dr. Marcela Costea şi lect. univ. dr. Valentina Peetz. Evenimentul a avut loc la mansarda Bastionului „Theresia”, în 15 octombrie, şi a fost prefaţat de conferinţa „Barocul Spaniol, Velazquez şi Lope de Vega”, prezentată de José Miguel Vinals (Spania). Proiectul a fost realizat împreună cu Asociaţia „Via Rumania” şi a fost coordonat de lect. univ. dr. Valentina Peetz. În cadrul aceluiaşi festival, în 18 octombrie, la Palatul Baroc, a fost programat un recital instrumental susţinut de următoarele cadre didactice: asist. univ. drd. Cristina Constantin (vioară), lect. univ. dr. Ortensia Miclea (vioară), lect. univ. dr. Silviana Cârdu (pian), lect. univ. dr. Adriana Dogariu (pian), lect. univ. dr. Simona Negru (voce) şi asist. univ. dr. Cristian Miclea (clarinet). O zi mai târziu, Festivalul „Baroc Timişoara” a programat un concert susţinut de prof. univ. dr. Felician Roşca

Prelegerea a fost susţinută de către d-na Tanja Stevns şi dl. Lars Ballieu Christensen din Danemarca, în cadrul Proiectului RoboBraille Europa Centrală (2012-2015), proiect ce vizează implementarea serviciului RoboBraille în Bulgaria, Ungaria și România. Proiectul are următoarele obiective principale: 1. Facilitarea includerii elevilor/studenţilor nevăzători în școli şi universitaţi, prin accesibilizarea materialelor educaţionale în formate alternative în timp util. 2. Îmbunătățirea calității învățământului secundar adresat nevăzătorilor prin asigurarea disponibilității de materiale didactice corespunzătoare în formate alternative, deschizând, astfel, calea pentru un număr tot mai mare de elevi cu deficiențe de vedere în continuarea studiilor universitare 3. Sprijinirea dezvoltării de practici educaționale pentru dislexici prin asigurarea de materiale educaționale în formate alternative și prin dezvoltarea unui catalog de bune practici pentru predarea la dislexici. RoboBraille este un serviciu web și e-mail bazat pe conversia documentelor într-o gamă de formate accesibile, inclusiv Braille, MP3, Daisy și diverse formate e-book. Serviciul poate fi folosit pentru a converti documente altfel inaccesibile, cum ar fi: imaginile scanate, fișiere PDF și prezentări Power Point în mai multe formate accesibile. RoboBraille a fost înfiinţat în 2004 și servește în prezent mii de utilizatori în fiecare lună, fiind folosit în 25 ţări de pe glob. Serviciul este dezvoltat în comun de către Centrul Naţional Danez pentru Copii și Tineri

www.uvt.ro

pagina | 7


OCTOMBRIE 2013 la orga Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (str. Independenţei, nr. 19). Un festival de mare tradiţie şi importanţă în peisajul muzical al ţării este Festivalul Muzicii Româneşti de la Iaşi. În această a XVII-a ediţie (21-27 octombrie), renumita formaţie timişoreană Trio „Contraste” a susţinut în data de 23 octombrie, la Sala „Eduard Caudella”, un recital în cadrul căruia s-a cântat şi lucrarea „Triguna”, concepută pentru flaut, percuţie şi pian şi semnată de tânărul compozitor Gabriel Mălăncioiu. În această cronologie festivalieră evidenţiem concertele susţinute în Timişoara şi în vecinătatea sa, în cadrul Festivalului Internaţional „Timorgelfest”, ediţia a XIII-a (11 septembrie-30 octombrie). Luna aceasta, în 15, 16 şi 17 octombrie, a fost itinerat la Biserica Evanghelică din Arad, la Aula Magna a Universităţii de Vest şi apoi la Biserica Romano-Catolică din Govândari – Reşiţa, recitalul de orgă şi violoncel susţinut de prof. univ. dr. Felician Roşca şi muzicianul Jan Maksin (SUA), instrumentist şi compozitor originar din St.-Petersburg. „Timorgelfest” a continuat cu recitalul studenţilor clasei de orgă (20 octombrie, Biserica Adventistă) şi recitalul organistului Giampaolo Di Rosa (Italia), recital susţinut la Domul Romano-Catolic, în 23 octombrie. A urmat, în 25 octombrie, un concert vocal-simfonic la Sala „Capitol”, cu orchestra, corul şi soliştii Filarmonicii „Banatul”. Dirijor Virgil Popa (Spania), dirijorul corului Iosif Todea. Fiind un an dedicat muzicii spaniole, programul a propus Concertul pentru clavecin şi orchestră de cameră de Manuel De Falla, prezentat în primă audiţie timişoreană de lect. univ. dr. Silviana Cârdu. În partea a II-a a serii s-a cântat Miserere de Hilarión Eslava (primă audiţie), lucrare pentru cor, solişti, orgă şi orchestră simfonică. Solişti vocali Mia Iuga, Maria Virginia Oniţă, Monica Slahotka, Vasile Bădescu, Lucian Oniţă. La orgă Alma Bompa. „Timorgelfest” 2013 a culminat în ultima sa zi, 30 octombrie, când, la aceeaşi oră, s-a concertat pe toate orgile din Timişoara, 16 la număr. Ineditul eveniment s-a numit „Ziua Muzicii de Orgă” şi a fost un subiect de presă deosebit de mediatizat. Concerte-eveniment În 7 octombrie, la Sala „George Enescu” a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, ansamblul ATEM al Facultăţii de Muzică din Timişoara (menţionat deja) a itinerat recitalul „La început...”, dedicat memoriei compozitorului Aurel Stroe (1932, Bucureşti - 2008, Mannheim). Amintim cu această ocazie că muzicianul a cărui „fascinaţie asupra lumii intelectuale europene poate fi înţeleasă în termeni de hipnoză” (am citat pe compozitorul Dan Dediu, rectorul UNMB), a predat la Universitatea de Muzică din Bucureşti, la University of Illinois (SUA), la Universitatea din Strasbourg şi la Darmstadt (oraşul supranumit „Mecca muzicii contemporane”), şi a fost laureat cu Marele premiul al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, cu Premiul Academiei Române, cu ordinul „Chevalier des arts et des Lettres” al Republicii Franceze şi cu Premiul Herder. În 17 octombrie, la Sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” a fost prezentată, într-o colaborare română-engleză, lucrarea „Anya 17” de Adam Gorb, pe un libret de Ben Kaye, „operă într-un singur act, dedicată victimelor traficului uman”. Conducerea muzicală a aparţinut dirijoarei Mihaela-Silvia Roşca, iar direcţia de scenă regizoarei Caroline Clegg. Spectacolul a fost realizat împreună cu Fundatia Pro Prietenia Arad, The Friendship Foundation UK-România şi Facultatea de Muzică din

Timişoara. Solişti: Andrea Tweedale, Emese Sînmărtinean, Corina Hamat, Monika Szirbik Szlahotka, Traian Mişcu, Thomas David Hopkinson, Amy Webber şi Mario Agache. Pregătirea muzicală a aparţinut pianistei Roxana Ardeleanu şi dirijorului Cezar Mihail Verlan, iar coordonarea proiectului a revenit violonistei Ortensia Rodica Miclea. Anul acesta, mapamondul muzical aniversează bicentenarul naşterii compozitorului Giuseppe Verdi (1813-1901), eveniment în plină derulare, care animă marile scene ale lumii, dar şi pe cele mai modeste, precum Sala „Orpheum” a Facultăţii de Muzică din Timişoara. Aici, împreună cu Centrul Cultural German din Timişoara, s-a organizat în 25 octombrie o manifestare dedicată celebrului compozitor. A conferenţiat prof. univ. dr. Harald Haslmayr de la Universitatea de Arte din Graz, care a invocat spiritul verdian în prelegerea „Zboară, gândule, pe aripi de aur”. A urmat un program de arii din operele compozitorului, recital susţinut de soprana Narcisa Brumar-Anghel (Opera Naţională din Timişoara) şi tenorul Ovidiu Ciucuriţă (CNA „Ion Vidu”), acompaniaţi la pian de lector univ. dr. Roxana Ardeleanu. Programul a fost pregătit de dirijoarea Mihaela-Silvia Roşca şi soprana Mariana Şarba de la Opera Naţionala din Timişoara, cadre didactice asociate ale Facultăţii de Muzică. Concerte şi primă audiţie absolută în străinătate În chiar prima zi de octombrie, violonista Cristina Constantin cânta pe scena de la Teatro Flavio Vespasiano din Rieti (Italia), la Festivalul „Rieti Elettroacustica. Strumenti e musica del presente”. Programul recitalului său a cuprins lucrări de J.S. Bach, B. Maderna, L. Pizzaleo, G. Monducci, L. Berio, G. Monducci, dar şi prima audiţie absolută a lucrării „Shudi I” pentru vioară şi live electronics, semnată de Gabriel Mălăncioiu, cadru didactic al Facultăţii de Muzică din Timişoara. „Timorgelfest” a ajuns anul acesta până în Spania, prin organizatorul său, organistul Felician Roşca, care a susţinut acolo două concerte, în provincia Catalunia, în 3 şi 4 octombrie. În acelaşi context al festivalului de orgă de la Timişoara, prof. univ. dr. Felician Roşca a participat, în 11 octombrie, la Festivalul „Ottombre Organistico” de la Aprilia (Italia), ediţia a XVIII-a. La sfârşitul lunii (30 octombrie), „Duo Mihăilescu” a susţinut sub egida Muzeului Diecezan al oraşului Regensburg (Germania), un recital intitulat „Grădina fermecată” şi prezentat în cadrul romantic al Castelului Spindlhof. În program, lucrări de Claude Debussy, Erik Satie, Gabriel Fauré, Maurice Ravel şi Serghei Rahmaninov. În această deplasare, Manuela şi Dragoş Mihăilescu au fost în tandem artistic cu expoziţia de pictură a prof. univ. dr. Doina Mihăilescu de la Facultatea de Arte din Timişoara. Concursuri În perioada 5-12 octombrie a avut loc la Cosenza (Italia), Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală, unde un grup de şapte pagina | 8

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 studenţi ai Facultăţii de Muzică din Timişoara au obţinut tot atâtea premii I, la diferite secţii: canto clasic, muzică instrumentală, muzică uşoară şi muzică populară. Acţiunea a fost organizată de pianistul şi compozitorul Leonardo Saraceni, iar din partea română au fost invitate, în juriu, conf. univ. dr. Veronica Demenescu, c.d.a. Mariana Şarba (Opera Naţională din Timişoara) şi prof. Elena Samoilă (CNA „Ion Vidu”). În acelaşi cadru, la Accademia Delle Arti e Professioni din Cosenza, a avut loc un workshop pe probleme de educaţie muzicală. Revine în atenţie numele tânărului compozitor Gabriel Mălăncioiu, care a obţinut Premiul II la Concursul internaţional de compoziţie „Tage Neuer Musik” din Krefeld (Germania), pentru lucrarea „Faces of Oneness”, scrisă pentru bariton, flaut, clarinet bas, vioară şi percuţie, şi cântată în primă audiţie absolută de ansamblul „Hand Werk”, în recitalul din 12 octombrie. Simpozioane, lansări de carte Semnalăm pentru început Simpozionul „Muzica şi Medicina” ediţia a IV-a, programat în data de 3 octombrie şi coordonat de conf. univ. dr. Veronica Demenescu, sub a cărui îngrijire a apărut recent Revista Română de Muzică şi Medicină, an I, nr. 1/2013 (Editura Eurostampa). În 7 octombrie, la mansarda de la Bastion, conf. univ. dr. Rodica Giurgiu a participat la lansarea unui volum de poezii - „Anotimpuri în timp” şi unul de proză - „Infinitele iubiri”, dedicate de autoarea Maria Tcaciuc-Brătianu memoriei soţului său, basul Vasile Tcaciuc de la Opera Naţională din Timişoara. În 11-13 octombrie a avut loc Simpozionul internaţional „Limba şi cultura germană în Banatul Montan”, eveniment organizat de Biblioteca Germană „Alexander Tietz” din Reşiţa, cu sprijinul Institului „Adalbert Stifter” al Landului Austria Superioară. Cu această ocazie, prof. univ. dr. Eleonora Riengler-Pascu (Artele spectacolului, secţia în limba germană) a participat cu lucrarea „Tradiţia teatrală în limba germană la Teatrul din Oraviţa”. Prezentă în Timişoara în august 2013, cu expoziţia mobilă „I play Yamaha”, renumita firmă de instrumente muzicale este preferată inclusiv de Facultatea de Muzică din Timişoara, din partea căreia s-a deplasat la Hamburg (Germania) conf. univ. dr. Veronica Demenescu, la expoziţia organizată în perioada 15-17 octombrie. Muzicolog dr. Lava BRATU

Adopția copiilor, în sfera de interes a Departamentului de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara Într-o logică bergsoniană, în care evenimentele se succed fără o legătură evidentă între ele, în 2006, Departamentul de Asistenţă Socială al Universităţii de Vest a acceptat găzduirea unui program postuniversitar de specializare în “Dezvoltare umană şi adopţii”. Programul a fost organizat de către Chidren Action, din Lausanne, Elveţia prin filiala din Bucureşti. Unul dintre profesorii de renume internaţional care au susţinut un curs în cadrul programului a fost Prof. Blaise Pierrehumbert,

de la Universitatea din Lausanne. Întâlnirea cu Profesorul, în cadrul cursului pe care l-a susţinut, precum şi într-un cadru mai puţin formal prilejuit de vizitarea oraşului Timişoara, m-a motivat pentru pregătirea unui proiect de cercetare în domeniul adopţiilor naţionale. Proiectul intitulat: ”Factori ce influenţează succesul în adopţii” (FISAN) a obţinut finanţarea buclucaşă a CNCSIS, în perioada 2009-2011, cu o întrerupere de un an de zile (în 2010) şi cu o reducere drastică ( 24,7%, în 2009) în ceilalţi doi ani. Proiectul a adus echipei de cercetare marea şansă a includerii în reţeaua internaţională de cercetare creată de profesorul Blaise Pirrehumbert: Ataşament Adopţie, Adolescenţă, (AAARNetwork). Identitatea de membru al reţelei internaţionale a obligat echipa de cercetători de la universitatea noastră la:  atingerea unor standarde privind cercetarea;  participări la conferinţe internaţionale cu prezentarea unor lucrări;  publicarea unor articole centrate pe baza noastră de date;  publicarea în colaborare cu cercetători şi baze de date din Belgia, Italia, Spania. În ţară, FISAN a făcut posibilă apariţia lucrării “Adopţia şi ataşamentul copiilor separaţi de părinţii biologici”(Polirom, 2013). Lucrare de pionierat în domeniul adopţiilor în România, volumul a atras atenţia specialiştilor români. Realizarea cercetării în cadrul proiectului FISAN a impus formalizarea unei colaborări cu Oficiul Român de Adopţii (ORA). Colaborarea a continuat existând avantaje de ambele părţi: cercetarea aducea pentru ORA informaţii interesante şi importante care se puteau constitui ca o bază pentru schimbarea legislaţiei, iar sprijinul ORA dădea echipei de cercetare ocazia de a recruta familii dornice să participe la cercetare. Unul dintre cele mai cunoscute nume în domeniul cercetării internaţionale în adopţii este cel al Profesorului Victor Groza, de la Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University, Cleveland, OH. Român de origine, cu bunicii plecaţi din Ardeal în Statele Unite, Victor Groza a venit în România pentru cauza copilului imediat după 1990, când acest lucru a fost cu putinţă. A organizat apoi pentru un grup de universitari şi profesionişti din România, o vizită şi o experienţă consistente în SUA. În anii ce au urmat a urmărit mai de aproape sau de la distanţă evoluţia copiilor adoptaţi din România. Legătura cu echipa de cercetători FISAN din Timişoara s-a consolidat, pe măsură ce seriozitatea noastră l-a convins de posibilitatea unei colaborări. Astfel s-a născut programul de formare postmasterală în adopţii, care începe într-o premieră absolută în România, în Universitatea de Vest, Departamentul de Asistenţă Socială, în acest an universitar. Programul, care înregistrează în această primă ediţie 30 de studenţi, va avea 10 module de pregătire teoretică, şi 6 luni de supervizare de grup, bilunară. Întreaga formare va fi furnizată de către echipa Profesorului Victor Groza, de la Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University, Cleveland, OH. Formarea va decurge prin video-conferinţă, tehnică ce permite o comunicare între cele două părţi, aproximativ în timp real. Primul curs de formare teoretică a avut loc în 1 noiembrie şi s-a bucurat de o deschidere oficială specială, prin prezenţa D-lui Preşedinte ORA, Bogdan Panait. Cu aceeaşi ocazie, Preşedintele ORA a avut o întâlnire cu studenţi de la asistenţă socială, psihologie şi sociologie ai Universităţii de Vest, pagina | 9

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 Timişoara. Un important sprijin în organizarea vizitei d-lui Preşedinte in Timişoara a venit din partea d-nei Simona Czudar, preşedinta organizaţiei neguvernamentale centrate pe adopţii, Ador Copiii. Organizaţia Ador Copiii menţine un real dialog cu ORA, în favoarea familiilor şi a copiilor adoptaţi. Şi iată cum ceea ce apare o vreme ca fiind lipsit de continuitate, evenimente adăugate doar, unul după altul, pe firul timpului, se îmbină generând alte evenimente care apar ca rezultat al primelor. Şi logica devine clasică, aristotelică, exprimabilă în silogisme. Prof. univ. Dr. Ana Muntean Departamentul de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Psihologie Universitatea de Vest din Timişoara

utilizatori și își propune să devină un punct de referință în peisajul românesc, prin coagularea unei comunități active, care să progreseze profesional prin punerea în comun a cunoștințelor acumulate, contribuind în același timp la formarea noilor generații de specialiști. Evenimentul ce se va desfășura la Timisoara este dedicat prezentării beneficiilor tehnologiilor geospațiale deschise și libere, adresandu-se atât specialiștilor în domeniu, cât și celor interesați de revoluția geospațială (e.g. Google Earth etc.), contribuind în același timp la formarea noilor generații de specialiști. Sesiunile de prezentări și aplicații practice vor cumula

Istoria presei, la bibliotecă Studenții din anul al II-lea Jurnalism, însoțiți de Lect. Dr. Ștefana Ciortea-Neamțiu, au vizitat în 23 octombrie secția de Colecții Speciale a BCUT. Bibl. Ana Maria Paraschivescu le-a prezentat studenților câteva publicații vechi, majoritatea din Banat. Cu această ocazie, studenții au aflat și despre munca bibliotecarilor de la Colecții Speciale precum și despre posibilitățile de a consulta publicațiile și volumele vechi pentru cercetare. Vizita la BCUT a fost conexă orelor de Istoria presei, disciplină pe care studenții din anul al II-lea o studiază în acest semestru.

Foto: Sesiune de lucru

"Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale" În perioada 15-16 noiembrie, la Universitatea de Vest din Timișoara se va desfășura a patra ediție a seminariilor "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale" (http://earth.unibuc.ro/osgeo/timisoara2013). Geo-spatial.org este un portal on-line ce conține articole, tutoriale și date din domeniile cartografie digitală, cartografie istorică, neogeografie, modelarea virtuală a terenului, teledetecție, sisteme informaționale geografice și sisteme de poziționare globală. Site-ul a fost lansat în 2007 ca răspuns la necesitățile de comunicare și informare ale unei comunități în curs de formare. Promovează adoptarea soluțiilor software libere open source, neignorându-le însă nici pe cele proprietare, militează pentru democratizarea accesului la datele geografice și propune harta ca instrument universal de comunicare și înregistrare a relațiilor dintre componentele sociale (ştiințifice, politice, culturale, religioase, economice) și dimensiunea lor geospațială. Portalul este asociat cu un forum și o listă de discuții la care sunt înscriși peste 650 de

aproximativ 100 de participanți (specialiști în domeniu, cadre didactice, studenti), acestea fiind axate pe prelucrarea datelor geospațiale în diverse softuri, analiza imaginilor satelitare şi webmapping. Numărul participanților la acest eveniment a crescut an de an, devenind o manifestare importantă cu tradiție anuală la Universitatea de Vest din Timișoara. Evenimentul este organizat de către comunitatea geo-spatial.org în colaborare cu Departamentul de Geografie al Universității de Vest din Timișoara.

Conferinţa Româno-Germană: Societatea civilă şi activitatea socială – provocările şi perspectivele activităţii în comunitate – în România şi Germania Între 20-22 noiembrie 2013, Universitatea de Vest Timişoara, în parteneriat cu Hochschule din Munchen, cu sprijinul Hanns Seidel Stiftung, organizează conferinţa: Societatea civilă şi activitatea socială – provocările şi perspectivele activităţii în comunitate – în România şi Germania Evenimentul este sprijinit şi de: Consulatul German la Timişoara, Barbara Stamm, MdL, Federaţia Caritas a Diecezanei Timisoara, Liceul Tehnologic “Traian Grozăvescu” din Nadrag.

www.uvt.ro

pagina | 10


OCTOMBRIE 2013 Conferinţa apare ca un eveniment necesar, construit treptat pe parcursul celor doi ani de desfăşurare a proiectului “Punţi Intergenerationale în Nădrag” (PIN). PIN a fost iniţiat de către Prof. Juliane Sagebiel, de la Hochshule din Munchen, Germania, în parteneriat cu Departamentul de Asistenţă Socială al Universităţii de Vest din Timişoara, reprezentat de către Prof. Ana Muntean. “Punţi intergeneraţionale” a avut ca obiectiv crearea unei solidarităţi între generaţiile extreme: adolescenţii şi generaţia vârstei a treia din comuna Nădrag, jud.Timiş. Proiectul reflecta nu doar realitatea unei comunităţi româneşti contemporane, cu generaţia de mijloc cvasiabsentă prin migraţie, ci şi principiul autodezvoltării comunitare prin solidaritatea şi directa participare a tuturor membrilor comunităţii la viaţa comunităţii. PIN a fost un experiment interesant realizat pe parcursul a doi ani în ‘laboratorul’ comunei Nădrag. Izolarea comunei, generate de amplasarea ei geografică amplifica efectul intervenţiilor şi făcea mai uşor de înţeles impactul factorilor externi în viaţa comunităţii. Un aspect specific al comunei îl constituie multiculturalismul ei istoric, cu o comunitate germană bine reprezentată. PIN a valorizat sufletul comunei Nădrag aşa cum se afla el depozitat în amintirile bătrânilor iar pe parcursul unor întâlniri dintre adolescenţi şi membrii de vârsta a treia ai comunităţii acest suflet al comunei a fost relevat şi trecut tinerilor. Aceste întâlniri care făceau parte dintr-o etapă de cercetare a proiectului, utilizând ca instrument de lucru ‘povestea vieţii’, au fost urmate de organizarea unei expoziţii cu artefacte puse la dispoziţia tinerilor de către bătrânii comunităţii. În Nădrag, expoziţia a fost şi prilejul întâlnirii membrilor comunităţii şi din nou a reînvierii sufletului comunei. Expoziţia a călătorit apoi la Timişoara iar la Universitatea de Vest, în ziua de 16 mai 2013, ea a atras interesul studenţilor şi a profesorilor de la Departamentul de Asistenţă Socială, care girează acest proiect precum şi de la alte facultăţi. La Timişoara, evenimentul a fost patronat şi de către Consulatul german în Timişoara, reprezentat prin prezenţa activă, pe toată perioada expoziţiei a Consului, Dl. Klaus Christian Olasz. PIN a creat o neaşteptată oportunitate pentru studenţii la asistenţă socială de a ‘întâlni’ realitatea vieţii sociale din zonele rurale şi a -şi dezvolta abilităţile practice şi cunoştinţele teoretice de comunicare şi intervenţie. Conferinţa: Societatea civilă şi activitatea socială – provocările şi perspectivele activităţii în comunitate – în România şi Germania, valorizează ’experimentul’ Nădrag impunând atenţiei specialiştilor, universitarilor şi studenţilor, nevoia stringentă de a înţelege viaţa comunităţilor rurale prinse în tumultul dinamicii contemporane şi de a interveni în sprijinul acestei vieţi fărâmiţate de cvasi-absenţa generaţiei active. Închegarea legăturilor intergeneraţionale şi recrearea ţesutului uman al comunităţilor poate fi catalizatorul unui proces de autodezvoltare comunitară. Riscul de a nu sesiza într-un timp optim consecinţele acestei fărâmiţări şi de a nu interveni va fi pus în discuţie de către participanţii din România şi Germania la conferinţa din Timişoara. Experienţa istorică precum şi aceea contemporană privind dezvoltarea comunitară va fi relevată de către participanţii germani, profesori ai unor universităţi cunoscute, în contiguitatea experienţelor româneşti conceptualizate la nivel academic, dar încă insuficient valorizate în pregătirea studenţilor.

Conferinţa îşi propune dincolo de cele două zile de întâlnire ale universitarilor şi studenţilor români şi germani o continuitate de acţiune, interacţiune, cercetare şi intervenţie la diferite nivele ale realităţii, prin crearea unei reţele romano-germane de specialişti, cercetători, universitari. Primul “produs” ale acestei reţele va fi volumul conferinţei cu apariţie în România, precum şi în Germania. Sperăm de asemenea că reţeaua va facilita desfăşurarea în viitor a unor acţiuni comune precum şi schimburi de cadre didactice şi studenţi, cu efecte benefice în pregătirea studenţilor noştri la Asistenţa Socială.

www.uvt.ro

Prof. Dr. Ana Muntean Coordonator proiect PIN Departamentul de Asistenţă Socială Facultatea de Sociologie şi Psihologie

pagina | 11


OCTOMBRIE 2013 CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII NOIEMBRIE 2013

01

Festivalul Internațional de Street Art 2013 - Facultatea de Arte și Design;

01-04

„Obiectual si ludic-Laboratoarele perfecțiunii” expoziție de design de produs si design grafic - Facultatea de Arte și Design Locație: Galeria Primăriei, str. Victoriei ; Ora: 12 00.

Nov

Nov

03-14

INTERFOTO, Expoziție internațională de fotografie - Facultatea de Arte și Design; Locație: Galeria Mansarda, str. Oituz nr. 4; Ora: 17 30.

Nov

05

TehImpuls vizitează Laboratorul de Chimie-Fizică Structurală și Computațională pentru Nanoștiințe și QSAR (L-CF-SC-NQ) http://www.mvputz.iqstorm.ro/cercetare.php - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie; Locație: Sediul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi Nr. 16, Sala S03; Ora: 10 00.

Nov

08

Festivalul Științei - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie; Locație: Școala generală „Avram Iancu” Arad ; Ora: 09 30 - 14 00.

15-16

Seminariile Geospatial: Soluții open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie; Locație: Sediul UVT, B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, Amfiteatrul A13 și sălile 136, 108 ; Ora: 09 00 - 20 00.

Nov

Nov

16-31 Nov

DIALOGURI CU INGERUL, Expoziție doctorala – Paul Blinda - Facultatea de Arte și Design; Locație: Galeria Mansarda, str. Oituz nr. 4; Ora: 13 00.

20 Nov

Ziua SIG (GIS Day) - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie; Locație: Sediul UVT, B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, holul central; Ora: 09 00 - 20 00.

21

Sesiunea de comunicări științifice în Economie cu tema: „Economia României și educația economică” organizată cu ocazia „Zilei Economistului” și „Zilei Profesorului de Economie”. - FEAA/Departamentul de Economie si Modelare Economica; Locație: FEAA - P02, P11 și P03, Ora: 10 00 - 17 00.

Nov

21-22

Conferința Internațională: Cultură și identitate în comunități interetnice - Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie; Locație: Departamentul de Sociologie, Sala 334; Ora: 10 00 - 18 00.

Nov

22

Recital de pian Conf. univ. Dr. Manuela Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Sala Muzeului din Waldkirch - Germania; Ora: 19 00.

Nov

pagina | 12

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII NOIEMBRIE 2013

22

Lansare de carte – la realizarea momentului muzical participă Conf. univ. Dr. Ioan Fernbach, Lect. univ. Dr. Simona Negru - Facultatea de Muzică Locație: Sala Barocă a Muzeului de Artă; ORA: 14 00

22-23

Zilele porților deschise FEAA - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Locație: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor - P02, P03 si Et. 1; ORA: 09 00 - 18 00.

Nov

Nov

23

Recital la 2, 4, 6 si 8 mȃini Familia Mihǎilescu - Facultatea de Muzică Locație: Eglise de Crissier, Lausanne - Elvetia ; ORA: 20 00

25

„Lumea Basmelor – Frații Grimm” expoziție de jucării – Eugenia Riemschneider - Facultatea de Arte și Design Locație: Cafe Text – Bastion Timişoara; ORA: 17 00

Nov

Nov

26

Recital de pian Conf. univ. Dr. Manuela Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică; Ora: 18 30.

26

Târg de practică - PFC Locație: Holul UVT; Ora: 10 00- 12 00.

Nov

Nov

28 Nov

Recital de muzică de cameră – Mozart și Schubert – clasa Prof. univ. Dr. Ștefana Grațiela Negruțiu - Facultatea de Muzică; Locație: Sala „Orpheum” a Facultății de Muzică; Ora: 19 00.

29

Gala Asistenței Sociale - Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistență Socială Locație: Hotel Timişoara; Ora: 18 00.

Nov

pagina | 13

www.uvt.ro


OCTOMBRIE 2013 Le urăm “LA MULȚI ANI!” celor născuți în luna NOIEMBRIE

01

Lector Ilie Marian Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Conferențiar Danciu Elena Facultatea de Sociologie și Psihologie

02

Lector Tiru Laurentiu Gabriel Facultatea de Sociologie și Psihologie

04

09

Conferențiar Braescu Liliana Facultatea de Matematică și Informatică Lector Tuduce Ioana Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

03

08

10 12

Conferențiar Birauas Silviu Facultatea de Matematică și Informatică Profesor Rosu Claudia Facultatea de Drept și Științe Administrative Conferențiar Sacui Violeta Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Asistent Roja Alexandru Ionut Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Barzu Mariana Valentina Facultatea de Educație Fizică și Sport

05

13

08

Lector Galanton Mihaela Facultatea de Drept și Științe Administrative

Conferențiar Sferdian Irina Facultatea de Drept și Științe Administrative Profesor Babeti Adriana Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Pavel Codruta Daniela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Lector Hetes Gavra Roxana Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Susan Resiga Daniela Facultatea de Fizică

15

Lector Motiu Florin Aurel Facultatea de Drept și Științe Administrative Profesor Corduneanu Carmen Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

18

Lector Latcu Dan Radu Facultatea de Matematică și Informatică Preparator Dramnesc Isabela Facultatea de Matematică și Informatică

19 20 21 25

Preparator Preda Gheorghe Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Serbanescu Sorina Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Nicolescu Ana Cristina Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conferențiar Popovici Paraschiva Facultatea de Matematică și Informatică Profesor Vulcanov Dumitru Decan – Facultatea de Fizică Conferențiar Suto Udvari Andras Facultatea de Muzică Lector Regep Simona Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

26 28 29 30

Lector Blidisel Rodica Gabriela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Cozma Mihaela Monica Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Profesor Pirtea Marilen Gabriel Rector Lector Hurduzeu Nicolae Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Preparator Cintar Adrian Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Tihu Adina Alexandrina Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Lector Rata Elisabeta Facultatea de Educație Fizică și Sport

Preparator Arba Andreea Mihaela Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

06

Secretar Murgu Adriana Secretar Șef Facultatea de Drept și Științe Administrative

14

Lector Popa Alexandru Facultatea de Drept și Științe Administrative

Profesor Pasca Viorel Facultatea de Drept și Științe Administrative

Profesor Brinzeu Pia Claudia Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Profesor Reisz Robert Doron Facultatea de Matematică și Informatică

Adm. fin. Milutin Ionela Mihaela Director - Departament Resurse Umane Lector Motiu Dana Daniela Facultatea de Drept și Științe Administrative

Preparator Pirvu Malina Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

19

Profesor Lala-Popa Ion Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Bojin Lucian Iulian Facultatea de Drept și Științe Administrative

pagina | 14 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro