UVT Newsletter - mai 2014

Page 1

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

dci@e-uvt.ro

DIN ACEST NUMĂR: EVENIMENTE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Universitaea de Vest din Timișoara participă la U-Multirank - exercițiul pilot al Uniunii Europene de evaluare a învățământului superior Universitățile timișorene unite sub sarbatoarea fotbalului și a UVT 70 500 de experti internaționali, în Congres mondial la Universitatea de Vest din Timișoara Ziua Europei sărbatorită de elevi la Universitatea de Vest din Timișoara Mediul de afaceri premiază studenți UVT UVT sprijină lotul României la „Physics World Cup“ Aniversarea a 20 de ani de la înființarea Facultății de Sociologie și Psihologie Zile de sărbătoare la FEEA

PROIECTE ■ ■

■ ■ ■

„Studenții de azi, profesioniștii de mâine“ Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele vieții, Mediului și Pământului „Consilierea carierei și servicii de practică profesională în psihologie“ „Începe o carieră de succes!“ Grand NSF pentru colaborare internațională între Universitatea de Vest din Timișoara și Southwest Researc Institute, SUA „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii“

CONFERINȚE ■

■ ■

Universitatea de Vest din Timișoara participantă la U-Multirank - exercițiul pilot al Uniunii Europene de evaluare a învățământului superior Universitatea de Vest din Timișoara a participat alături de peste 850 de universități la prima activitate de clasificare instituțională a universităților demarată de Uniunea Europeană sub denumirea de U-Multirank. Noua evaluare a universităților finanțată cu peste 2 milioane de Euro din fonduri UE a realizat o analiza complexă a universităților participante prin raportare la următoarele criterii: (I) performanța cercetării, (II) calitatea activităților de predare și învățare, (III) orientarea internațională a universităților, (IV) succesul transferului de cunoștințe către mediul socioeconomic (parteneriatele cu mediul de afaceri și start-up-uri), (V) implicarea universităților la nivel regional.

Bilanțul Conferinței internaționale The Academic Geography of Timisoara at the 55th Anniversary! Universitatea de Vest din Timișoara, 16-17 mai 2014 Norman Manea, în dialog cu timișorenii la UVT Conferința studențească „BIOLOGIA“ la a VI-a ediție

COMPETIȚII ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

UNIVESTSPORT, la a X-a Ediție Studenții Universității de Vest din Timișoara reprezintă România la nivel internațional Concursul de Chimie Anorganică „Veronica Chiriac“ Ediția a IX-a, 31 mai 2014 Liceenii s-au întrecut în idei de afaceri la UVT Cei mai buni studenți la matematică au fost premiați la UVT Premiul pentru cea mai bună prezentare poster la o conferinţă internaţională Ediţie aniversară a Concursului de chimie organică „George Ostrogovich“

DIVERSE

Expoziția filatelică națională UVT 70 Prima abilitare din România în domeniul Geografie Sudenţii FEAA la târgul internațional al educației și al locurilor de muncă EDU 2 JOB Studenții – vectori de colaborare ai UVT cu prestigioase universități din Europa O doamnă a asistenţei sociale a copilului abuzat şi neglijat: Doamna Dr. Philos. Kari Killen Studenții de la Management în limba franceză, în vizite de studiu Luna mai la Facultatea de Arte și Design

Domeniile care au fost stabilite pentru a pilota acest demers de evaluare a instituțiilor de învățământ superior au fost: fizică, inginerie electrică, inginerie mecanică și studii în domeniul de afaceri (business). Universitatea de Vest din Timișoara a furnizat informații specifice pentru două dintre domeniile menționate: fizică și studii de business.

www.uvt.ro

Din România, în procesul de evaluare, alături de Universitatea de Vest din Timișoara au participat toate universitățile din consorțiul Universitaria (Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca și Academia de Studii Economice din București), precum și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Petroșani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ din Constanța. UVT este singura universitate din Timișoara care și-a asumat acest exercițiu de transparență și deschidere spre o evaluare internațională specifică învățământului superior. Rezultatele obținute poziționează UVT pe locuri fruntașe la nivel național, pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din Consorțiu, astfel, după criteriul cercetării științifice și a conexiunilor specifice (research and research linkages ranking) UVT ocupă poziția 3 la nivel național, fiind devansată de Universitatea București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (respectiv poziția 584 dintr-un total de 792 de universități evaluate, Universitatea București - 574, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - 576). Raportat la implicarea universităților în mediu economic, UVT este poziționată pe locul 5 la nivelul universităților participante din România (poziția 551 din total de 724 de universități participante), iar în ceea ce privește studiile de afaceri (business studies) UVT ocupă poziția 2 din rândul universităților românești, după Academia de Studii Economice (UVT – poziția 80 din totalul celor 395 de universități participante). „Această clasificare confirmă munca depusă la Universitate de către întreaga comunitate şi subliniază, din nou, calitatea procesului de educaţie şi cercetare, aducând


mult respect familiei UVT, cât şi Timişoarei ca puternic centru universitar”, spune Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. U-Multirank a inclus peste 850 de universități participante (dintre care 62% din Europa), din 74 de țări și a colectat informații specifice de la peste 60000 de studenți. Pentru anul 2015, alături de cele 4 domenii deja incluse vor și adăugate spre clasificare Psihologia, Informatica (Computer science) și Medicina.

Universitățile timișorene, unite sub sărbătoarea fotbalului și a UVT 70 În spiritul unității în comunitate și mediul academic, al sărbătoririi celor șapte decenii de la înființarea sa, Universitatea de Vest din Timișoara a readus tradiția campionatului de fotbal între universitățile de stat ale Timișoarei. Campionatul universitar de fotbal, organizat ultima dată în anul 2011, s-a bucurat de o nouă ediție desfășurată în luna mai, între echipele de fotbal ale celor patru universități de stat din Timișoara, echipe formate din rectori, cadre didactice și personal administrativ.

Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ Timişoara, Universitatea „Politehnica“ din Timişoara, Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara și Universitatea de Vest din Timișoara. Clasamentul final al Campionatului universitar de fotbal UVT 70: I. Universitatea de Vest din Timișoara II. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ Timişoara III. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara IV. Universitatea „Politehnica“ din Timişoara Acțiunea a făcut parte din programul amplu dedicat sărbătoririi celor 70 de ani de la înființarea Universității.

500 de experți internaționali, în Congres mondial la Universitatea de Vest din Timișoara Universitatea de Vest din Timişoara a fost gazda celui de-al II-lea Congres Mondial consacrat Rezilienței – de la persoană la societate, organizat în perioada 8-10 mai, eveniment științific desfășurat sub egida UVT 70. Prin dimensiunea sa internațională, congresul a reunit peste 500 de practicieni, cadre didactice şi cercetători din 27 de țări ale lumii, precum Italia, Elveția, Australia, Statele Unite ale Americii, Japonia, Portugalia, Canada, Franța, Rwanda, Brazilia, Austria, România, etc.

Foto: Poză de grup, la finalul meciurilor

„Am desfășurat această acțiune pentru a celebra educația, cultura și sportul alături de toate universitățile de stat din Timișoara. UVT 70 este o sărbătoare a întregii comunități și mă bucur că am extins colaborarea și pe terenul de fotbal. «Sportul are puterea de a inspira, de a uni oamenii», spunea Nelson Mandela, fapt dovedit și astăzi pe terenul de fotbal”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Astfel, pe terenul de fotbal s-au reunit echipe de la Universitatea de

Foto, colaj: Aula Magna, Simpozion

www.uvt.ro

pagina | 2


Primele observaţii majore pentru înţelegerea fenomenului rezilienţei au fost realizate pe copii care trăiau în condiţii de adversitate cronică. Ulterior, studiul rezilienţei s-a extins la adulţi şi persoane în vârstă, rezilienţa devenind obiectul unor cercetari longitudinale şi fiind abordată în perspectiva ciclului vieţii. În acelaşi timp, studiul rezilienţei s-a extins la situaţii diverse, înscriindu-se atât în registrul evenimentelor traumatice cât şi în cel al adversităţii cronice. Dacă în studiile iniţiale accentul era pus pe rezilienţa individuală şi pe caracteristicile personale care o facilitează, foarte repede a devenit evident că numeroşi factori familiali şi de mediu intervin în procesul ce stă la baza construirii rezilienţei. În paralel, a devenit clar că familiile, comunităţile şi societăţile care se găsesc în situaţii de adversitate cronică sau trăiesc evenimente traumatizante pot fi reziliente. S-au constituit astfel domeniile rezilienţei familiale, comunitare şi de putin timp, societale. Extinderea rapidă a utilizării conceptului de rezilienţă poate genera o serie de întrebări. Care sunt riscurile acestei extinderi? Este astfel banalizat, diluat, conceptul de rezilienţă? Sau din contră, îşi dovedeşte astfel bogăţia şi valoarea euristică? Care sunt consecinţele pentru teoria rezilienţei, pentru practicile profesionale bazate pe acest concept? Reunind practicieni şi cercetători care intervin în domeniul rezilienţei individuale (abordată din perspectiva ciclului vieţii), în cel al rezilienţei familiale, comunitare şi societale, al doilea congres mondial îşi propune să aducă răspunsuri la aceste întrebări şi să avanseze cunoştinţele în acest domeniu. Acest congres va contribui, astfel, la progresul etapei actuale a cercetării asupra rezilienţei – etapă definită ca al « patrulea val » – care se caracterizează printr-o analiză, la multiple niveluri, a modului în care se modelează rezilienţa. Şerban Ionescu MD, PhD Psihiatru si psiholog Profesor emerit Universitatea Paris 8 Universitatea din Quebec Trois Rivieres

Ziua Europei sărbătorită de elevi la Universitatea de Vest din Timișoara Aproape 100 de elevi din clasele III - IV de la Liceul „Grigore Moisil“ Timișoara au sărbătorit Ziua Europei la Universitatea de Vest din Timișoara, eveniment devenit deja o tradiție pentru data de 9 mai. Elevilor li s-a prezentat într-un mod interactiv cum lucrează instituțiile europene și ce înseamnă Uniunea Europeană.

Foto: Poză de grup cu elevii participanți la Ziua Europei de la UVT

„Care sunt beneficiile de a face parte din Uniunea Europeană?”, „Ce înseamnă steagul european?”, sunt doar două dintre multele întrebări pe care copiii le-au adresat profesorilor de la Universitate. Aceștia au venit cu pancarte specifice zilei de 9 mai realizate de către ei și le-au prezentat în cadrul întâlnirii. Este o acțiune devenită deja tradiție la Universitatea de Vest. Copiii, deși de o vârstă fragedă, cunosc deja multe despre Uniunea Europeană și au întrebări pertinente, concrete, la subiect. Sunt minunați și reprezintă mereu o bucurie să discuți cu ei”, a spus Rectorul Universității, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Acțiunea a fost organizată de Centrul de Studii Europene Alcide de Gasperi din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Foto: Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea vorbindu-le elevilor

www.uvt.ro

pagina | 3


Mediul de afaceri premiază studenți UVT Patru studenți ai Universității de Vest din Timișoara, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, au fost premiați de către PwC România. Compania a oferit drept premii patru poziţii de intern pentru absolvenţii licenţiaţi ai secţiilor de Finanţe Bănci şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune, promoția 2014. Candidaţii au fost selectaţi în parteneriat cu profesorii dintre studenţii cu cele mai bune rezultate academice şi au fost anunţaţi în cadrul ceremoniei de absolvire desfășurată în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara. „Inventivitatea, adaptabilitatea şi dinamismul studenților români reprezintă un potențial extraordinar de care țara noastră are nevoie pentru a-şi consolida dezvoltarea economică. PwC este onorată să sprijine câțiva studenți şi masteranzi cu performanțe academice deosebite să-şi poată dezvolta acest potențial prin participarea în cadrul programului Jump Start to Trusted Business Advisor. Dorința noastră este de a insufla acestor tineri valorile excelenței profesionale şi a dedicării faţă de clienţi şi nevoile lor, valori care stau la baza culturii organizaționale a PwC”, a declarat Alexandru Medelean, Director, liderul echipei de servicii integrate pentru antreprenori din cadrul PwC România şi fondatorul acestui program. „Susținem și legăm parteneriate puternice cu mediul de afaceri pentru ca studenții noștri să aibă cele mai bune oportunități de angajare, în companii de prestigiu. Parteneriatul cu PwC România este unul de tradiție și ne bucurăm să îi avem alături. Continuăm să atragem aproape cât mai mulți actori principali din mediul socio-economic”, spune Rectorul Universității, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Cei patru studenţi UVT premiaţi de catre PwC România sunt: Bucurean Bogdan-Alexandru - Contabilitate şi Informatică de Gestiune Berendi Bianca - Contabilitate şi Informatică de Gestiune Bago Kristine-Monica - Contabilitate şi Informatică de Gestiune Grigorici Ramona-Nicoleta - Finanţe şi Bănci

Ca și în anul precedent, UVT a ajutat în mod decisiv la buna desfășurare a selecției lotului. Mai mult decât atât, în perioada 30 mai – 1 iunie întreg lotul YphT – România a participat alături de studenții Facultății de Fizică din UVT, sub coordonarea prorectorului Conf. univ dr. Mădălin Bunoiu) și alături de un numeros grup de elevi de la Liceul C. D. Loga din Timișoara (grup coordonat de către domnul profesor Sandu Golcea), la o tabără de astronomie organizată la Poiana Mărului, în spațiile puse la dispoziție de către UVT. Universitatea de Vest din Timișoara își arată, astfel, încă o dată, deschiderea spre susținerea performanței. „Suntem mereu implicați în susținerea performanței, în sprijinirea tinerilor care doresc să exceleze. Tinerii din lot sunt minunați și trebuie să reprezinte un exemplu pentru colegii lor privind devotamentul față de educație și cercetare. La Universitatea de Vest găsesc mereu un partener puternic”, spune Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. România este abia la a doua participare și va merge cu un lot foarte tânăr - cu excepția liderului Ciobanu Tudor, cls. a XII-a, fost elev al Liceului Internațional de Informatică din București, restul componenților fiind elevi în clasele a X-a și a XI-a. Există speranța în acest an a unei comportări onorabile, clasarea în primele 10 echipe din lume (la IphO - International Physics Olympiads suntem pe locul 9 în lume și pe locul I în Europa), dar scopul principal este de a roda o echipă capabilă în anul viitor, în Thailanda, să obțină o medalie.

UVT sprijină lotul României la „Physics World Cup“ Cel de al 27-lea Concurs Internațional „Young Physicists“ Tournement” (Turnirul Tinerilor Fizicieni) se va desfășura în perioada 3 iulie - 12 iulie la Shrewsbury School, în Shrewsbury (lânga Manchester), Anglia. Concursul mai este cunoscut și sub numele de „Physics World Cup” (Cupa mondială a Fizicii). În acest moment este considerată cea mai dificilă competiție de Fizică din lume. După ce a participat timp de 10 ani și nu a reușit sa obțină rezultate remarcabile, Statele Unite al Americii s-au retras din competiție. În acest an s-a retras Franța, clasată pe ultimul loc la competiția din 2013. Pentru Turnirul din acest an au mai rămas în concurs 31 de țări.

Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Sociologie şi Psihologie În data de 7 mai 2014, Facultatea de Sociologie şi Psihologie a parcurs momentul aniversar a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii. Evenimentul a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran“ din Timişoara, între orele 9.30-12.00. Printre invitaţii marcanţi enumerăm: Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universitaţii de Vest din Timişoara; Conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu Prorector al Universității de Vest din Timișoara; Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, Decanul Facultaţii de Sociologie şi Psihologie; Prof. univ. dr. Ștefan

www.uvt.ro

pagina | 4


Buzărnescu, Decanul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie în perioada 1994-2004; Prof. univ. dr. Anca Munteanu, Decanul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie în perioada 2004-2012.

Foto: Desfășurarea acțiunilor, Aula BCUT

Evenimentul a fost descris de dl. Decan, Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc în următoarele rânduri: „Un moment aniversar este şi un prilej de a privi către mâine. Într-o lume multipolară, dominată de fragmentarism şi relativism, de supraspecializare şi pragmatism, facultatea noastră va încerca să păstreze dreapta măsură între aplicativ şi teoretic, între acţiune şi reflecţie, care s-ar cuveni să caracterizeze efortul studierii şi modelării omului şi a societăţii. În consecinţă, asumăm ca esenţial nu numai caracterul aplicativ al paradigmelor noastre şi implicita „evaluare” a „performanţei” pe baza unor indicatori „obiectivi”, centraţi pe „produse ştiinţifice cu vizibilitate”, ci şi aşezarea cunoaşterii sociale în jurul unor valori „absolute”, care ordonează cu sens viaţa în comunitate, precum responsabilitatea, preocuparea pentru „celălalt”, solidaritatea, civilitatea, onestitatea, exersate nemijlocit prin tot ceea ce facem în eforturile noastre didactice şi de cercetare. Astfel, nădăjduim că vom articula nu doar foarte buni specialişti în ariile noastre disciplinare ci, în primul rând, autentici intelectuali şi, mai presus de toate, adevărate caractere”. Din program amintim: Mulţumiri şi diplome adresate fondatorilor FSP; Marcarea relaţiilor de bună colaborare ale FSP cu celelalte Facultăţi, cu Rectoratul, cu exponenţi ai comunităţii academice, cu instituţii publice, cu alumni; Muzică de cameră, expoziţie de fotografii FSP´20 şi UVT´70. În cadrul evenimentelor aniversare se înscriu următoarele activităţi: ■ Workshop al „Reţelei de ataşament şi adopţii”, Departamentul de Asistență Socială; ■ Conferinţa Internaţională „Tineri cercetători în ştiinţe sociale”, Departamentul de Sociologie;

Congresul Mondial de Rezilienţă, „De la persoană la societate” ediţia a II-a, Facultatea de Sociologie şi Psihologie. Membrii fondatori ai Facultății de Sociologie şi Psihologie – amintiri şi mulţumiri pentru: Prof. univ. dr. Romulus Dabu Prof. univ. dr. Romeo Poenaru Prof. univ. dr. Viorel Prelici Prof. univ. dr. Ștefan Chișu Prof. univ. dr. Ștefan Buzărnescu Prof. univ.dr. Dorel Ungureanu Prof. univ. dr. Zoltan Bogathy Prof. univ. dr. Constantin Chevereșan Conf. univ. dr. Emil Surdu Conf. univ. dr. Fibia Crașovan Conf. univ. dr. Ioan Peleș Conf. univ. dr. Ioan Pășcuță Conf. univ. dr. Gabriela Colțescu Conf. univ. dr. Brigitta Ielics Martin Conf. univ. dr. Mihai Predescu Asistent social Thomas Jackson 20 de ani poate nu sunt mulţi pe scara istoriei, dar ne gândim la viitor, evoluţie, la îmbogăţirea relaţiilor instituţionale şi prosperitate academică ! ■

Zile de sărbătoare la FEAA În 6 și 7 mai, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a îmbrăcat haine de sărbătoare în Aula Magna la Universitatea de Vest din Timişoara cu prilejul cursurilor festive organizate pentru toate specializărie FEAA licență zi şi ID şi a cursului festiv de la master.

www.uvt.ro

Foto: Ceremonie, cursuri festive

pagina | 5


Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, împreună cu Preşedintele Senatului, Prof. univ. dr. Buglea Alexandru, Prorector Prof. univ. dr. Ştefea Petru, Prorector Prof. univ. dr. Bunoiu Mădălin şi Cancelar Conf. univ. dr. Carmen Băbăiţă au participat la acțiuni alături de cadrele didactice, de absolvenții Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor și de reprezentanți din mediul de afaceri.

Foto: Decan FEAA, Conf. univ. dr. Ovidiu Megan; Prodecan FEAA, Conf. univ. dr. Nicoleta Sîrghi

În cadrul ceremoniilor aferente cursurilor festive s-au premiat cele mai bune rezultate ale şefilor de promoţie FEAA 2014 prin diplome de excelenţă, premii şi stagii de intenship. Ceremoniilor aferente cursurilor festive FEAA 2014 putut fi urmărite live fiind înregistrați aproximativ 300 de utilizatori online din Europa, Australia, SUA şi Canada. Tot miercuri, 7 mai, la sfârșitul cursurilor festive, absolvenţii FEAA, împreună cu cadrele didactice s-au îndreptat spre Stadionul Dan Păltinişan pentru a participa la tradiţionalul meci între absolvenți și profesori, arătând că studenții și cadrele didactice FEAA știu să sărbătorească împreună performața și fairplay-ul!

„Studenții de azi, profesioniștii de mâine” În cadrul call-ului de proiecte nr. 160 al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Universitatea de Vest din Timișoara a fost clasată pe primul loc cu proiectul „Studenții de azi, profesioniștii de mâine”, punctat cu 96 de puncte dintr-un maxim de 100. Bugetul estimat al proiectului este de 20.317.204,18 lei și va fi implementat în parteneriat cu SC Gi Group Staffing Company SRL, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Obiectivul general al proiectului consta in imbunataţirea inserţiei pe piaţa muncii in domenii profesionale relevante specializarii studiate şi propriului set de competenţe, prin dezvoltarea aptitudinilor de munca a 5000 de studenţi ca urmare a participarii la un program integrat de consiliere şi orientare profesionala. „Şi de aceasta data, Universitatea de Vest din Timişoara işi respecta blazonul de Universitate de top clasandu-se pe primul loc in cadrul competiţiei de proiecte. Ne-am propus sa lucram in permanenţa la imbunataţirea gradului de integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor Universitaţii, aceasta fiind una dintre prioritaţile noastre. Ne dorim ca absolvenţii sa-şi gaseasca un loc de munca rapid şi, foarte important, in domeniul in care au studiat”, spune rectorul Universitaţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea. Este estimat ca la proiect sa participe cate 800 de studenţi din cadrul Universitaţii de Vest din Timişoara, Universitaţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, Universitaţii din Oradea, Universitaţii Bucureşti, Universitaţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 250 din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi 750 din cadrul Universitaţii „Constantin Brancuşi” din Targu-Jiu. Principalele activitaţi la care vor lua parte studenţii sunt cele de consiliere şi orientare in cariera (conferinţe de management al carierei, sesiuni de evaluare generica a aptitudinilor, sesiuni de evaluare specifica a aptitudinilor şi construirea planului de dezvoltare profesionala).

Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională Universitatea de Vest din Timișoara în calitatea de beneficiar, împreună cu cele 4 universități partenere: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea din Craiova, anunță începerea proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și

www.uvt.ro

pagina | 6


socio-economice. Rețea de cercetare multiregională, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, DMI 1.5 - Programe doctorale și posdoctorale în sprijinul cercetării. Obiectivul general al proiectului are în vedere creșterea competitivității cercetării în domeniul științelor umaniste și economicosociale, crearea unei rețele între universități și mediul socio-cultural și economic. Prin proiect se urmărește oferirea de spijin financiar pentru 150 de doctoranzi și 75 de postdoctoranzi, din care 35 de doctoranzi și 20 postdoctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara, 35 doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 35 doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca, 35 doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai Universității din București și 10 doctoranzi și 10 postdoctoranzi ai Universității din Craiova. Totodată, proiectul prevede crearea unei rețele de cercetare internaționale prin încheierea de acorduri de colaborare cu universități din țară și străinătate precum și cu reprezentanți ai mediului socio-economic și cultural în vederea creșterii relevanței cercetărilor. Funcționarea rețelei de cercetare formate este susținută și prin intermediul unei platforme informatice. Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, valoarea acestuia fiind de 12.854.592 lei.

re în domeniile Ştiintelor, Mediului şi Pământului (Biologie, Ştiinţa Mediului/ Ecologie, Geologie, Geografie). Şase parteneri (5 universităţi şi un institut de cercetare) işi propun să susţină dezvoltarea carierei în cercetare prin atragerea tinerilor absolvenţi, doctoranzi şi doctori în programe doctorale şi postdoctorale în domeniile Ştiinţelor Vieţii, Mediului şi Pământului. Proiectul este în concordanţă deplină cu obiectivul general al programului POSDRU 2007-2013, AP.1 şi DMI 1.5 şi va contribui la creşterea atractivităţii carierei în cercetarea ştiinţifică şi la adaptarea cercetării din România la standardele competitive ale UE în contextul unei societăţi moderne şi dinamice bazată pe cunoaştere. Proiectul vizează stimularea, dezvoltarea şi susţinerea programelor doctorale şi postdoctorale în acord cu legea 288/2004, legea Educaţiei 1/2011 şi Codul Studiilor Universitare de Doctorat HG 681/2011 pentru a continua armonizarea programelor de doctorat şi postdoctorat din România, cu cele similare din spaţiul Comunităţii Europene. Grupul ţintă este format din 106 doctoranzi înmatriculaţi in anul universitar 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi 62 cercetatori postdoctorat. Proiectul este în acord cu obiectivele specifice ale cererii de propuneri de proiecte strategice nr.159 prin: i) dezvoltarea conţinuturilor inovatoare; ii) acordarea de sprijin pentru doctoranzi şi cercetători prin burse; iii) realizarea de mobilităţi în univesităţi/institute de cercetare competitive din ţară/UE; iv) participarea la conferinţe şi seminarii în ţară şi străinătate; v) publicarea în reviste de prestigiu; vi) participarea la cursuri de management; vii) realizarea de activităţi de cercetare în echipe mixte doctoranzi -postdoctoranzi cu scopul creării de nuclee performanţe de cercetare.

Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad implementează în perioada 08 aprilie 2014 – 07 octombrie 2015 proiectul cu titlul „Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului”. Proiectul POSDRU/159/1.5/S/133391 a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postodoctorat”. Proiectul are ca scop stimularea şi susţinerea unei cariere în cerceta-

„Consilierea carierei și servicii de practică profesională în psihologie“ Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Timiș (CJRAE Timiș), anunță lansarea începând cu data de 29.04.2014 a proiectului “Consilierea carierei și servicii de practică profesională în psihologie”.

www.uvt.ro

pagina | 7


Obiectivul general al proiectului este de a facilita tranziția de la școală la viața activă prin luarea unor decizii informate privind continuarea studiilor prin servicii de orientare și consiliere profesională pentru 400 de persoane (100 de elevi interesați de psihologie și 300 de studenți la psihologie), respectiv de a stimula inserția profesională a 100 de masteranzi, într-un interval de 18 luni, cu un cost total eligibil de 2.112.760,68 lei (din care finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 98%, respectiv 2.070.505,47 lei). Proiectul va oferi servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenții și masteranzii participanți și va facilita realizarea de parteneriate cu companiile din regiune pentru organizarea de stagii de practică. În plus, cu ajutorul partenerului, proiectul va asista și 100 de elevi din regiunea de Vest interesați de Psihologie în trasarea traiectoriei carierei prin programele de consiliere acordate. Adresăm invitația de a participa la proiect studenților departamentului de Psihologie, masteranzilor facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a elevilor din regiune de Vest interesați de Psihologie dar și organizațiilor interesate de a oferi stagii de practică studenţilor. Evenimentul va avea loc in sala A33, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, incepand cu orele 15.00 . Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi accesând: www.carierapsiho.psihologietm.ro

privire la competențele și abilitățile viitorilor angajați; Facilitarea accesului grupului țintă la informație și servicii specializate de orientare și consiliere profesională, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă; Promovarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică în întreprinderile partenere, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii;

Foto: Lansarea proiectului

„Începe o carieră de succes!” Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de solcitant, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, anunță lansarea proiectului „Începe o carieră de succes!”. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de ocupabilitate a viitorilor absolvenți prin consolidarea serviciilor de orientare și consiliere profesională și prin dezvoltarea abilităților și competențelor practice solicitate de piața muncii. Grupul țintă este alcătuit din 450 de persoane, 100 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, nivel liceal, învățământ de zi și 350 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ. Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de solcitant, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, anunță lansarea proiectului „Începe o carieră de succes!”. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de ocupabilitate a viitorilor absolvenți prin consolidarea serviciilor de orientare și consiliere profesională și prin dezvoltarea abilităților și competențelor practice solicitate de piața muncii. Grupul țintă este alcătuit din 450 de persoane, 100 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, nivel liceal, învățământ de zi și 350 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără: Constituirea și funcționarea unei rețele de parteneriate cu angajatori reprezentativi de pe piața muncii în vederea unei mai bune cunoașteri a solicitărilor cu

Valoarea totală a proiectului este de 2,170,435.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2,127,026.30 lei, iar contibuția solicitantului de 43,408.70 lei. Universitatea de Vest din Timişoara asigură, prin proiecte finanţate prin POSDRU, consilierea asupra noilor oportunităţi din piaţa muncii a peste 3300 de studenţi ai Universităţii de Vest din Timişoara. Manager de proiect este rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

www.uvt.ro

Foto: Lansarea proiectului

pagina | 8


Grant NSF pentru colaborare internațională între Universitatea de Vest din Timișoara și Southwest Research Institute, SUA

matice, fiind sensibil la creșterea valorilor de temperatură. În acest context, utilizarea unor astfel de metode este o noutate pe plan international, acestea nefiind aplicate în trecut în studiul acestor forme de relief, importante în contextul schimbărilor climatice globale.

Cercetătorii de la Departamentul de Geografie al Universității de Vest din Timișoara în parteneriat cu Southwest Research Institute din San Antonio, SUA, au câștigat recent grantul Rock Glaciers Dynamics and Permafrost Degradation using High-Resolution Optical and MultiPolarization SAR Imagery, oferit de National Science Foundation (SUA) pentru studiul evoluției și dinamicii ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali.

Acest proiect promovează cercetarea interdisciplinară și integrează metode de cercetare specifice multor domenii precum geomorfologie, climatologie, teledetecție, geoinformatică, ecologie.

Foto: Aplicație de teren

Această colaborare internațională este coordonată de Dr. Marius Necșoiu cercetător la SwRI, divizia Geosciences and Engineering și Dr. Petru Urdea de la Departamentul de Geografie al UVT. Echipa de cercetare va aplica metode de teledetecție bazate pe complementaritatea analizei imaginilor optice de mare rezoluție și a celor radar, pentru cuantificarea dinamicii ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali. Spre deosebire de ghețari, ce reprezintă rezervoare de gheață permanentă, ghețarii de pietre sunt formați din roci și sol înghețat ce se află la altitudini mari în diferite părți ale lumii, fiind cele mai importante forme pentru prezervarea permafrostului montan. Permafrostul montan este considerat un indicator al schimbărilor cli-

Rezultatele obținute vor servi ca bază de plecare pentru viitoare cercetări ale dinamicii acestor forme din zonele alpine ale Europei Central-Estice, unde în prezent există puține studii în această direcție. De asemenea, metodele aplicate vor fi utilizate și în alte areale similare, cum sunt cele din munții Front Range, Colorado și La Sal, Utah. Acest proiect deschide noi perspective de colaborare între Universitatea de Vest din Timișoara și Southwest Research Institute.

www.uvt.ro

pagina | 9


Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 11 iunie 2014, ora 9:30 în sala ADM a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

„Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii“ Universitatea de Vest din Timișoara anunță lansarea proiectului „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE)”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/141271 cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este realizat integral la nivelul Beneficiarului Universitatea de Vest din Timișoara. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 13 mai 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 2.108.224 lei, din care 2.066.059,52 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității școlii de economie, Domeniul Finanțe prin adaptarea programelor de studii licență și master în vederea furnizării de competențe conform cerințelor pieței muncii și standardelor Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior. Proiectul își propune o abordare sistemică reformatoare, care își va susține acțiunile concrete de reformare pe studii și dialog social tripartit, cadre didactice-studenți-reprezentanți ai mediului social și economic. Această viziune tridimensională a activității de instruire a capitalului uman are ca scop corelarea cât mai eficientă a procesului didactic cu cerințele pieței muncii, pe seama următoarelor obiective specifice ale proiectului: 1. Adaptarea programelor de studiu din domeniul Finanțe, pentru ciclul licență și master conform nevoilor identificate în vederea creării unor programe de studiu relevante și competitive; 2. Îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea resurselor umane implicate, realizarea de mobilități, stabilirea de parteneriate și facilitarea accesului la serviciile de documentare științifică; 3. Dezvoltarea unei rețele de specialiști în domeniul Finanțe (practicieni, cadre didactice, cercetători, studenți) în vederea creșterii gradului de implicare a mediului de afaceri în formarea viitorilor angajați; 4. Oferirea de programe inovatoare și noi oportunități de învățare pentru asigurarea unui sistem de competențe de calitate superioară pentru grupul țintă; Ca urmare a realizării activităților propuse, proiectul va contribui la diversificarea oportunităților de învățare și facilitarea accesului la învățământ superior, ciclul de studii universitare de licență și masterat pentru un număr de 300 studenți. Proiectul contribuie și la îmbunătățirea competențelor de proiectare/dezvoltare curriculară la nivelul programelor de studiu pentru un număr de 15 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare și pentru 5 persoane membrii ai partenerilor sociali în educație.

Sunt invitați să participe studenți, angajatori din mediul privat și public, manageri, alte persoane interesate în colaborarea cu echipa de proiect. Detalii pe site: http://www.edu4life.proiecte-feaa.ro Președinte Consiliul Științific: Conf. univ. dr. Nicoleta MOLDOVAN – Director Departament Finanțe Persoana de contact: Lect. univ. dr. Romeo MARGEA – Expert informare și publicitate, e-mail: romeo.margea@e-uvt.ro

Bilanțul Conferinței internaționale The Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary! Universitatea de Vest din Timișoara, 16-17 mai 2014 Colectivul Departamentului de Geografie din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest din Timișoara a organizat recent aniversarea a 55 de ani de la fondarea primului program de studii universitare de Geografie la Timișoara, odată cu înființarea, în 1959, a Facultății de Istorie, Geografie și Constituție, în cadrul Institutului pedagogic de 3 ani. Pentru a marca evenimentul, Departamentul de Geografie a organizat în zilele de 16-17 mai 2014 Conferința internațională The Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary! [Geografia universitară timișoreană la a 55-a aniversare!]. La conferință au fost dezbătute circa 100 de comunicări științifice, grupate în sesiuni plenare și 9 secțiuni sau workshop-uri tematice, la care au participat peste 150 de cadre didactice universitare și cercetători din toate centrele universitare românești cu învățământ geografic, precum și din Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite ale Americii, Austria, Spania, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Armenia. Printr-o fericită coincidență, evenimentul s-a înscris în seria de manifestări științifice și culturale organizate cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la fondarea, în 1944, a Universității de Vest din Timișoara, beneficiind astfel de un plus de aderență și notorietate. Conferința a fost deschisă în dimineața zilei de 16 mai 2014, la ora 9, în Aula Magna a UVT, în prezența conducerii universității, a reprezentanților autorităților locale (Prefectura și Consiliul Județean

www.uvt.ro

pagina | 10


Timiș, Primăria Timișoara etc.), care au adresat mesaje de salut și au acordat diplome de excelență sau de onoare Departamentului de Geografie al UVT. Au onorat aniversarea cu prezența domniilor lor Șefa Cancelariei Rectorului UVT, toți Prorectorii UVT, Președintele Senatului, Directorul General Administrativ și alți directori ai departamentelor administrative ale UVT, numeroase cadre didactice din universitate, prieteni ai Geografiei, studenți, alumni, foste cadre didactice, aflate acum la pensie, precum și reprezentanți ai familiilor acestora, rude ori descendenți ai unor cadre didactice din generațiile mai vechi de slujitori ai Almei Mater Timisiensis. Printre invitați, s-au remarcat: Prorectorul responsabil cu relațiile internaționale al Universității din Angers, Franța (dl. John Webb), Președintele Senatului Universității A.I. Cuza Iași (Prof. univ. dr. Constantin Rusu), Directorul Institutului de Geografie al Academiei Române (Academician Dan Bălteanu, Președintele Comitetului Național de Geografie), Președintele Societății de Geografie din România (Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz), Președintele Asociațiai Profesionale a Geografilor din România (Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, DHC al UVT), decanii facultăților de profil ale universităților din București (prof. univ. dr. Laura Comănescu), Cluj-Napoca (Prof. univ. dr. Dan Petrea), Iași (Prof. univ. dr. Corneliu Iațu), Oradea (Prof. univ. dr. Alexandru Ilieș), Suceava (Prof. univ. dr. Vasile Efros), directori ai departamentelor de geografie, cadre didactice, cercetători, doctoranzi etc. Cele mai numeroase delegații au fost cele ale universităților din Cluj-Napoca (18 participanți), Oradea (14), București (11) și Iași (8), iar din străinătate s-au remarcat universitățile din Novi Sad, Szeged, Angers și Pecs, cu între 8 și 4 participanți fiecare. Au fost acordate diplome de excelență și de onoare unor reprezentanți de seamă ai Geografiei românești și străine prezenți la conferință, precum și câtorva personalități care, deși nu au putut onora manifestarea, au fost recompensate pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului în afirmarea geografiei academice timișorene. În încheierea festivității, a fost lansat volumul „55 de ani de Geografie la Universitatea de Vest din Timișoara”, autori N. Popa, M. Olaru, R. Crețan, S. Jucu, P. Urdea, Gh. Ianoș, publicat în 2014 la Editura Universității de Vest, Timișoara (399 p), prefațat de Rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea, și prezentat participanților la conferință de către referenții științifici ai cărții, prof. univ. dr. Ioan Talpoș și conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu. Festivitatea aniversară s-a bucurat și de contribuția Corului Departamentului de Teologie Ortodoxă, respectiv a unui cvartet al Departamentului de Muzică, ale căror intervenții au marcat evenimentul cu momente de deosebită ținută artistică. Începând cu ora 11,30, în Aula Magna s-a desfășurat sesiunea de comunicări și dezbateri științifice în plen, la care au prezentat comunicări, abordând probleme de fond privind evoluția de perspectivă a geografiei românești și internaționale, profesorii universitari: Dan Bălteanu (Romanian Geography – Recent Developments and Future Challenges), Ioan Ianoș (The Death of Geography through the Suicide of Geographers?), André-Louis Sanguin (End of Geography or Revenge of Geography?

The Human Societies between a Smooth World, a Spiky World or a Flat World), Pompei Cocean (Geographical Mental Space and Territorial Cohesion), Peter Jordan (Thoughts on a Concept of Language Geography), Nicolae Popa (55 Years of Academic Geography in Timisoara: Steps, Options, Certitudes and Utopias).

Foto: Auditoriu, Aula Magna UVT

După amiaza, în spațiile sediului central al UVT s-au desfășurat comunicările științifice pe cele 9 secțiuni sau workshop-uri organizate de cadre didactice de la Departamentul de Geografie, care au antrenat participanții din țară și din străinătate în dezbaterea următoarelor teme: Interdisciplinary in Geomorphological Research; Critical Toponymy, Collective Memory and Spatial Identity; New Trends in Territorial Regeneration Strategies – between Spatial Justice and Economic Reason. Local Answers to the Consequences of Globalisation; Is Tourism a Viable Solution for Local and Regional Sustainable Development?; Human Society between Pollution, Natural or Anthropogenic Hazards and Associated Risks; The Dialogue between the Demographic System and the Economic System: Influences, Similarities, Challenges; Sustainable Cities; Political Territories, Territorial Policies, Limits: More Competitiveness, or Cohesion in the Sustainable Development of the European Space?; New Geographies and the Romanian Geographic Curriculum: the Reconsideration of the Place and Role of Geography in the Romanian Educational System. Ziua a doua a conferinței aniversare, 17 mai 2014, a fost rezervată aplicațiilor practice, tradiționale pentru orice manifestare științifică de ținută în domeniul Geografiei academice. Una din acestea a fost organizată în spațiul transfrontalier româno – sârb, pe traseul Timișoara – Vârșeț, Belgrad și retur, beneficiind de colaborarea științifică a colegilor de la Facultatea de Geografie a Universității din Belgrad, iar cea de a doua a vizat Culoarul Timiș-Cerna, Porțile de Fier și Defileul Dunării, ilustrare a complexității geografice a Banatului românesc.

www.uvt.ro

pagina | 11


Cu prilejul conferinței, au fost organizate mai multe expoziții de prezentare a tradițiilor, contribuțiilor și potențialului geografiei timișorene, și anume: o expoziție de carte de specialitate, cuprinzând principalele publicații ale membrilor Departamentului de Geografie editate după 1990, o expoziție de carte și documente din prima perioadă de învățământ geografic universitar în Timișoara (1959-1979), o expoziție de hărți realizate de studenții masterului de Sisteme informatice geografice (GIS, anul I), o expoziție de minerale și cristale, realizată prin colaborarea Departamentului de Geografie cu domnii profesori Ion Cotăescu și Mădălin Bunoiu, de la Facultatea de Fizică a UVT, și o expoziție de fotografii din Patagonia, datorată geologului Tiberiu Stoia. Toate acestea au contribuit la promovarea unei imagini de forță, diversitate și unitate, care caracterizează Geografia la Universitatea de Vest din Timișoara. Colectivul Departamentului de Geografie ține să mulțumească tuturor celor care au făcut ca desfășurarea conferinței aniversare a geografiei academice timișorene să fie un succes. Mulțumim în primul rând Conducerii UVT, Consiliului local și Primăriei Timișoara, respectiv Consilului Județean Timiș, care au acordat un sprijin constant și generos, inclusiv financiar, în organizarea manifestării. Mulțumim, de asemenea, departamentelor și direcțiilor administrative ale UVT (Patrimoniu-Achiziții, Economic-Financiar, Tipografie, Social-Administrativ, Relații Internaționale, Comunicare și Imagine, Informatizare, Relația cu învățământul preuniversitar etc.), pentru promptitudinea cu care au răspuns solicitărilor noastre. O mențiune aparte rezervăm Asociației studenților geografi din Timișoara (GEOTIM), altor studenți din departament, care s-au implicat activ într-o mulțime de activități, asigurându-le reușita. Și, nu în ultimul rând, mulțumim participanților la lucrările conferinței, a căror prezență în număr mare și generozitate științifică au dat manifestării noastre anvergura academică pe care am sperat-o. Timișoara, 30 mai 2014 Prof. univ. Dr. Nicolae POPA Directorul Departamentului de Geografie Președintele Conferinței

Norman Manea, în dialog cu timișorenii la UVT Norman Manea, unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, profesor de literatură europeană şi „writer in residence” la Bard College, New York s-a aflat astăzi, 9 mai 2014, la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul turneului național de întâlniri cu cititorii, cu prilejul lansării volumului Plicuri şi portrete, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, apărut recent la editura Polirom. Cu acest prilej, a avut loc şi proiecţia filmului „Exilul - un colaj. Norman Manea în dialog cu Andrei Ujică“. Publicul numeros a fost format din profesori, elevi, studenți și membri ai comunității locale. Profitând de ocazie, aceștia i-au adresat întrebări referitoare la literatura și limbajul exilului, la viața și scrierile sale, la situația actuală tensionată din Europa.

Foto: Norman Manea în dialog cu cititorii. Sala A01, UVT

De-al lungul carierei sale, Norman Manea a fost distins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1979) şi Premiul Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). În 1992 a primit Bursa Guggenheim şi Premiul MacArthur, în 1993 Biblioteca Naţională din New York l-a sărbătorit cu prilejul acordării distincţiei de „Literary Lion” al bibliotecii, în 2002 i s-a atribuit Premiul internaţional de literatură Nonino pentru „Opera omnia”, iar în 2006, Premiul Médicis Étranger pentru Întoarcerea huliganului. În anul 2010 a primit distincţia „Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres” din partea guvernului francez, iar în 2011, prestigiosul premiu literar Nelly Sachs. În anul 2012, Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat Premiul Naţional pentru Literatură. Norman Manea se numără, alături de Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu şi Varujan Vosganian, printre scriitorii propuși anul acesta de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR) pentru premiul Nobel pentru literatură. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, Revista Orizont și Editura Polirom.

Conferința studențească „BIOLOGIA“ la a VI-a ediție În cadrul Departamentului de Biologie-Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, în colaborare cu Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM) s-a desfășurat în data de 30 mai 2014 Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești BIOLOGIA ediția a VI-a. Studenții din anii I, II și III ai specializărilor Biologie, Biochimie, Ecologie și protecția mediului, dar și doctoranzi ai specializării Chimie au prezentat cu mare interes rezultatele propriilor cercetări realizate împreună cu cadrele didactice ale departamentului Biologie-Chimie.

www.uvt.ro

pagina | 12


Foto: desfășurarea conferinței

Lucrările prezentate la manifestare au fost din domenii variate Zoologie, Botanică, Biologie celulară, Fiziologie animală, Fiziologie vegetală, Genetică, Biotehnologii, Microbiologie, Biologie moleculară, Ecologie și protecția mediului, Biochimie, Monitorizarea biodiversității, Bioinformatică. La finalul manifestării, cadrele didactice prezente la eveniment au încurajat și răsplătit munca depusă de studenți prin acordarea de premii.

UNISPORTVEST, la a X-a Ediție Pe tot parcursul săptămînii dinaintea celei dedicate evenimentului UVT 70, toți studenții din campusul universitar au avut ocazia să arate că orele petrecute pe terenul de sport nu au fost în van. Deși în plină sesiune de examene pentru anii terminali, ediția cu numărul 10 a adus în arenele sportive un număr mare de studenți, mai exact 495, amatori și profesioniști, foști sportivi de performanță sau doar pasionați de sport. Am debutat în data de 14 mai cu competițiile indviduale, tenis de câmp și tenis de masă, joi am continuat cu competiția de înot și cea de badminton, ca de vineri să derulăm competițiile în cadrul sporturilor de echipă. Am programat competiția de handbal dis de dimineață, dar din cauza condițiilor meteo am fost nevoiți să o amânăm pentru vineri, 23 mai. Competițiile de volei și de baschet s-au desfășurat fără cusur în sala mare a Facultății de Educație Fizică și Sport. Am continuat în ziua următoare cu finalele la volei, baschet, competiția de fotbal și finala acesteia. Tot din cauza condițiilor meteo am fost nevoiți să amânăm și finalele competiției de tenis și competiția de beachvolley de dinaintea festivității de premiere ce au loc

loc în fiecare an la gazda noastră, Club NoName Beach. Așadar, aceste competiții au avut loc săptămana urmatoare, miercuri, când plinsa ne-am strâns peste 100 de studenți pentru a participa în cadrul antrenantei competiții de beachvolley. La tenis de câmp masculin a câștigat Bojica Alex, student al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, UVT, iar la competiția feminină, câștigătoare a fost Sule Timea, studentă a Facultății de Educație Fizică și Sport, UVT. Buna pregătire a studenților FEFS a contribuit și la căștigarea titlurilor la badminton masculin și feminin, Mărgăuan Sergiu și Popa Corina reușind să mânuiască racheta spre victorie. Tenisul de masă cere agilitate si dexteritate. Ca și în anul precedent, de asta au dat dovadî Șvaia Bianca, studentă FEFS și Popa Bogdan, student al Facultății de Drept și Administrație Publică din cadrul UVT. La înot competiția a fost echilibrată. Anul acesta s-au diferențiat amatorii de profesioniști. Chiriac Flavius, student al Facultății de Horticultură si Silvicultură din cadrul USAMVB Timișoara s-a detașat la proba de 25 m bras masculin profesioniști, iar la amatori a câștigat Rusu Edin, student al Facultății de Educație Fizică și Sport, UVT. Manu Cristian, student FEAA, UVT și-a gestionat bine cursa și a luat titlul la proba de 25 m spate masculin, iar la amatori, cursa a fost câștigată de Gyori-Kaed Bey Aref, Facultății de Educație Fizică și Sport, UVT. Pîrjol Ionuț, student FEFS, s-a dovedit a fi cel mai rapid dintre toti, câștigând titlurile la probele de 25 m fluture și 25 m liber, iar la proba de 25 m liber amatori a câștigat Alexandu Vlad, student FEFS. Nici înotătoarele nu s-au lăsat mai prejos, Cristoltean Andreea (FEFS), a câștigat trei titluri la probele de 25 m fluture, 25 m spate și 25 m bras, proba de liber fiind câștigată de Bob Laura, și ea studentă FEFS. La secțiunea amatori au câștigat la 25 m liber Stăncioni Diana (FEFS) și în probele de 25 m spate și 25 m bras a câștigat Opruti Diana, studentă UMFT. Deși sporturile individuale au atras mulți participanți, sporturile de echipă continuă să fie principala atracție din cadrul UNISPORTVEST. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara a fost bine reprezentată, ca în fiecare an, dar anul acesta, reultatele au fost poate puțin sub așteptările lor. Este de apreciat, în schimb, felul în care își reprezintă universitatea și modul în care promovează un stil de viață sănătos. Dacă anii trecuți, facultățile și universitățile aveau echipe reprezentative, formate din studenți din cadrul aceleiasi instituții, țin să constat că, anul acesta, colaborarea dintre studenți a fost una de bun augur și s-au format echipe mixte, care au dat dovadă de mai mult spirit de fair-play, de o colaborare mai bună și de faptul că motivul participării nu a fost acela de a câștiga cu orice pret, ci de a participa alături de prieteni la unul dintre cele mai importante evenimente sportive dedicate studenților din campusul timișorean.

• •

Un mic clasament al sporturilor pe echipă: Volei masculin: I. Grădinarii II. Politehina

www.uvt.ro

pagina | 13


studenților doritori să își mențină condiția fizică pentru anul universitar următor. Acum, pentru că ne-am „încărcat bateriile” în timpul evenimentului, dorim tuturor studenților o sesiune cât mai ușoară, cu rezultate foarte bune!

• III. UVT Volei feminin: • I. All Stars • II. UMFT • III. KINEFS Handbal masculin: • I. Tinerele Speranțe • II. LPS-iștii • III. Balaurii Handbal feminin: • I. Queen Bee • II. Zumzi • III. EFS TIM Baschet masculin: • I. You Got Served • II. Bastards • III. UMFT Baschet feminin: • I. Racheta • II. ZUMZI • III. UMFT Fotbal: • I. Street Boys • II. Călăreții • III. All Blacks

Sandra Racovițan

Studenții Universității de Vest din Timișoara reprezintă România la nivel internațional

Fiecare echipă a avut un nume foarte bine ales, am aflat asta în treacăt pe la fiecare competiție, de aceea anul viitor dorim să premiem cea mai originală echipă, cu cel mai potrivit nume și să publicăm istoria acesteia. Așadar, studenții interesați au destul timp la dispoziție să vină cu ceva ieșit din comun. Festivitățile UNISPORVEST au captat atenția studenților și cadrelor didactice timp de două zile în care binecunoscutele demonstrații sportive aduse în atenția publicului de studenții Facultății de Educație Fizică și Sport au animat pauzele dintre cursuri. Luni am debutat cu un număr de dans sportiv - Andreea Goarta și Bogdan Raducan, ambii viitori studenți FEFS, urmat de o demonstrație de gimnastica artistică și ritmică cu Cerasela Pătrașcu și Cristina Faur (studente FEFS) și numărul de Legs și Power Fit prezentat de echipa Studio Fit, formată din Viorel Peagu, Andrei Vieriu, Alexandra Bucur și Andreea Ulmeanu, toți foști sportivi de performanță și absolvenți ai FEFS. Am încheiat în forță cu Judo Claudiu Balint și Alexandru Dezmeri, Karate - kumite Răzvan Tomesc și Bogdan Barcan, toți studenți FEFS. Marți, echipa Studio Fit a readus în prim plan un număr antrenant de step aerobic, urmat de un număr suav de dans modern combinat cu elemente de gimnastică, prezentat de duoul Cerasela Pătrașcu și Cristina Faur. Cu aceasta ocazie, lansăm invitația pentru ediția de anul viitor, când vom aștepta participanții cu demonstrații sportive din ce în ce mai inedite. Vă reamintim că pe toată perioada verii, în lunile iunie, iulie și august, STUDIO FIT oferă o reducere de 50% la orice tip de abonament

Opt proiecte românești au intrat în finala competiției internaționale Electrolux Design Lab 2014, acesta fiind cel mai mare număr de calificări la nivel mondial, iar șase dintre acestea au fost create de către studenți ai Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design. Au participat 1700 de designeri, din 47 de țări, pentru finala competiției internaționale fiind selectate doar 100. La eveniment, aflat deja la a zecea ediție, România are cei mai mulți finaliști, opt, la egalitate cu China, iar șase dintre aceștia sunt studenți ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității. „Studenții noștri dau dovadă de inovație, profesionalism și creație avansată, iar numărul mare al celor selectați în finală nu poate decât să ne bucure și să ne motiveze în munca noastră la Universitate. Studenții noștri pot concura cu rezultate foarte bune la nivel internațional, fapt dovedit și în această competiție”, spune Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Conceptele solicitate de organizatori trebuie să sprijine un stil de viață sănătos în casele viitorului. Cele mai bune 100+ concepte din întreagă lume pot fi vizualizate pe website-ul oficial al competiției, www.electroluxdesignlab.com. Coșul de gunoi activat cu comenzi vocale și care împrospătează aerul, mănușile care curăță hainele instant, sera modulară de pe pereții caselor conectată la telefonul mobil sunt doar trei dintre conceptele propuse de studenții Universității de Vest din Timișoara.

Concursul de Chimie Anorganică „Veronica Chiriac“ Ediția a IX-a , 31 Mai 2014 Inițiat în 2006, concursul de chimie „Veronica Chiriac” a ajuns la a IXa ediție. Acest concurs a fost conceput ca o manifestare destinată stimulării studiului chimiei în învățământul preuniversitar la nivel de performanță, cu o tematică din domeniul chimiei generale anorganice și reprezintă una din activitățile promovate de Departamentul de BiologieChimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru o colaborare permanentă și eficientă a cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal cu cele din învățământul superior, în beneficiul pregătirii elevilor, viitori studenți. Concursul „Veronica Chiriac” s-a bucurat la fiecare ediție de o participare semnificativă – în medie 70 elevi și 30 cadre didactice, din peste 6 județe (Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Praho-

www.uvt.ro

pagina | 14


va, Teleorman, municipiul București) – și de rezultate remarcabile ale unor elevi, pregătiți de profesori dedicați chimiei. Mulți dintre elevii premianți ai acestui concurs au devenit studenți la facultatea noastră precum și la specializări de inginerie-chimică, fizică-chimie, chimiebiologie, farmacie și au finalizat cu succes studii de licență și de masterat și continuă cu studii doctorale. Ce-a de-a IX-a Ediție a concursului s-a desfășurat sâmbătă 31 Mai 2014. Elevii premiați au fost recompensați cu premii în bani grație sponsorilor Concursului.

Foto: Colaj, participanți la competiție

Liceenii s-au întrecut în idei de afaceri la UVT În luna mai a avut loc ultima etapă a competiției de idei de afaceri organizată de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul s-a adresat elevilor din clasele IX – XIII din Timișoara și a presupus elaborarea unui eseu în limba română sau în limba franceză în scopul prezentării unei idei de afaceri. Obiectivul principal a fost acela de a stimula spiritul antreprenorial în rândul elevilor de liceu. În cadrul primei etape au fost înscrise în competiție 35 de eseuri realizate de elevi provenind din cinci licee: Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic „Grigore Moisil“, Colegiul Național „C.D.Loga“, Liceul Teoretic „J.L.Calderon“, Colegiul Economic „F.S.Nitti“. Cele 35 de eseuri (dintre care patru în limba franceză) au fost evaluate de o comisie formată din cadre didactice ale Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, titulare în cadrul specializării „Management în limba franceză”. În data de 12 mai, autorii celor mai bine clasate 10 eseuri și profesorii coordonatori s-au reunit la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor în vederea prezentării lucrărilor în fața unei comisii formată din reprezentanți ai mediului de afaceri local: ■ Giuchici Constantin – Director BRD-GSG, Sucursala Timișoara. ■ Pășcuță Adrian – Șef OTIMMC Timișoara. ■ Gregoire Eric – Director General Fayat România. ■ Popa Tiberiu – Director executiv Ascendro Technologies. A fost punctată originalitatea ideilor, dar mai ales aplicabilitatea practică a acestora. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a recompensat autorii celor mai bune eseuri cu premii în valoare totală de 2000 de lei: ■ premiul I – Vițan Olivia-Andreea, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”; ■ premiul II – Șerban Ana, Liceul Teoretic „J.L.Calderon”; ■ premiul III – Albu Alexandra, Colegiul Național Bănățean; ■ premiul pentru cel mai bine clasat eseu în limba franceză Șerban Ana, Liceul Teoretic „J.L.Calderon”; ■ premiul destinat profesorului coordonator al eseului clasat pe prima poziție – prof. Plopeanu Georgeta, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” / Colegiul Național „C.D.Loga“. Toate eseurile au fost făcute publice pe pagina web a specializării „Management în limba franceză” a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, www.feaa.uvt.ro/managementfr Specializarea „Management în limba franceză” organizată de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Université des Sciences et Technologies de Lille 1 se derulează pe trei ani și se finalizează cu două diplome obținute de la ambele instituții. Mărturii ale participanților: Olivia-Andreea Vițan, Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timișoara, locul I: „Sunt fericită că am participat la acest concurs, pentru că nu am câștigat doar un premiu, ci și o experiență plăcută și utilă.

www.uvt.ro

pagina | 15


Mi-au plăcut celelalte prezentări și, sincer, nu mă așteptam să câștig. Îi mulțumesc și doamnei profesor Plopeanu Georgeta pentru că m-a sprijinit și coordonat în acest demers. Mă bucur că există ocazii care ne pot pune în lumină pe noi, elevii.“ Alexandra Albu, Colegiul Național Bănățean, locul III Experiența acumulată pe parcursul competiției de idei de afaceri este, în opinia mea, mai importantă decât premiul în sine. Am avut șansa să cunosc antreprenori cu diferite domenii de activitate, care ne-au dat sfaturi utile atât pentru ideile de afaceri ale fiecăruia dintre noi, cât și considerente generale de reținut pentru orice antreprenor. De asemenea, am avut ocazia sa aflu detalii despre alte idei de afaceri prezentate de colegii din același liceu, dar și din alte licee. În calitate de participant, aș dori să îndemn și viitorii participanți să nu ezite când este vorba de o nouă provocare, de o noua oportunitate de de a învăța ceva nou, de a se îmbunatăți, de a-și lărgi orizonturile.

Cei mai buni studenți la matematică au fost premiați la UVT

„Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea de Vest din Timișoara). Concursul s-a desfășurat pe patru secțiuni, ținând seama de anul și profilul urmat de către studenții participanți (au participat 12 studenți la secțiunea A, 22 de studenți la secțiunea B, 21 de studenți la secțiunea C și 17 studenți la secțiunea D). La festivitatea de premiere au participat, pe lângă reprezentanții instituției organizatoare, și Domnul Prof. Dr. Ing. Gigel Paraschiv, Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale, Doamna Conf. Dr. Antonela Toma, consilier în cadrul Ministerului Educației Naționale, Academician Solomon Marcus și Doamna Ing. Smaranda Lalescu, Președintele Fundației „Traian Lalescu” și Universitatea de Vest din Timișoara. Domnul Academician Solomon Marcus a avut o intervenție mobilizatoare, oferind sugestii pentru maniera de desfășurare a edițiilor următoare ale concursului. Mai multe informații despre concurs (subiecte, bareme, rezultate), precum și o galerie foto se regăsesc pe site-ul oficial al concursului: http:// cntl.math.uvt.ro/.

Premiul pentru cea mai bună prezentare poster la o conferinţă internaţională Ovidiu Csillik şi Lucian Drăguţ, de la Departamentul de Geografie al UVT, au obţinut premiul pentru cea mai bună prezentare poster în cadrul conferinţei internaţionale GEOBIA, organizată în Salonic, Grecia, în perioada 21-24 mai 2014. Adresată specialiştilor în Sisteme Informatice Geografice (GIS), teledetecţie şi ştiinţa mediului, conferinţa (aflată la a 5-a ediţie) promovează dezvoltarea de concepte, metode şi aplicaţii în domeniul emergent numit Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA).

Foto: Studenți în cadrul concursului

Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit săptămâna aceasta festivitatea de premiere a Concursului Național Studențesc de Matematică „Traian Lalescu”, organizat de Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, sub patronajul Ministerului Educației Naționale. Ca întotdeauna, Fundația „Traian Lalescu” a sprijinit și în acest an organizarea concursului. La această ediție au participat 76 de studenți provenind de la 12 instituții de învățământ superior din țară (Academia Tehnică Militară din București, Universitatea „Politehnica” din București, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea

www.uvt.ro

Foto: Ovidiu Csillik şi Lucian Drăguţ

pagina | 16 15


Selecţionat dintre cele peste 60 de postere prezentate în cadrul conferinţei, posterul cu titlul Improving image segmentation with automated refinement of objects descrie un algoritm de corectare a erorilor ce apar în segmentarea imaginii, cu ajutorul unor procedee statistice. Ovidiu Csillik este absolvent al programului de masterat Sisteme Informatice Geografice, promoţia 2013, în prezent tânar antreprenor in domeniul GIS (fondator al EnjoyMaps SRL-D). Participarea sa la conferinţă a fost posibilă graţie unei burse oferită de prestigioasa organizaţie Group on Earth Observation (GEO Scholarship), în urma unei competiţii. Ovidiu este coordonat de lector dr. Lucian Drăguţ în activitatea sa de cercetare, care a început în urmă cu 3 ani, în cadrul unui proiect CNCS (PN-II-ID-PCE-2011-3-0499). Rezultatele acestei activităţi de cercetare s-au materializat într-o lucrare de disertaţie, un articol publicat într-o revistă ISI de top (ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing), ca şi în prezentari în cadrul a 8 conferinţe, dintre care 5 internaţionale.

Ediţie aniversară a Concursului de chimie organică „George Ostrogovich” La jumătatea lunii mai, la sediul Departamentului Biologie - Chimie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie din Universitatea de Vest Timişoara s-a desfăşurat ceea de a XX-a ediţie a Concursului de Chimie Organică „George Ostrogovich”, manifestare desfăşurată sub titulatura „ 1944 – 2014, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA - 70 DE ANI DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE”. Concursul poartă numele profesorului universitar doctor George Ostrogovich, membru corespondent al Academiei Române, un mare susţinător al acestei discipline în centrul universitar Timişoara, personalitate care a pus bazele Catedrei de Chimie Organică în Universitatea de Vest din Timişoara.

Foto: Colaj, premierea studenților

George Ostrogovich s-a născut în anul 1904 în Italia la Florenţa, unde şi-a făcut şi studiile liceale. Studiile universitare le-a frecventat la Universitatea din Cluj, unde în anul 1931 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul „Structura electronică a unor sisteme homo şi heteroarenice polinucleare”. Şi-a început activitatea în învaţământul superior ca preparator la disciplina de chimie organică a Universităţii din Cluj, urcând dreptele ierarhiei didactice până la gradul de profesor (1948). În anul 1949 a fost numit profesor la Institutul Politehnic din Timişoara. În anul 1965 a primit titlul de doctor docent, iar în anul 1974 a fost primit membru corespondent al Academiei Române. Domnia sa a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică orientată spre nomenclatura şi sistematica funcţională a compuşilor organici, studii teoretice şi experimentale în domeniul structurii compuşilor chimici, chimia compuşilor coordinativi cu liganzi organici imidici. De asemenea, a avut studii în domeniul echilibrelor proteolitice ale unor derivaţi triazinici, mecanismul interconversiei stereoizomerilor imidici, reacţiilor de substituţie nucleofilă în clasa derivaţilor acidului carbonic şi a compuşilor heterociclici. Rezultatele cercetărilor Domniei sale se regăsesc în peste 100 de lucrări, studii şi comunicări, publicate în ţară şi străinătate, între care un foarte valoros „Compediu de elemente de stereochimie organică” (1971). Sub conducerea profesorului George Ostrogovich şi-au susţinut doctoratul peste 40 de ingineri şi chimişti. A fost membru al Societăţii de chimie din Londra şi a Societăţii de chimie din Paris. S-a stins din viaţă la Roma, în anul 1984, probabil chemat de pământul natal. A fost înmormântat la Bucureşti, alături de părinţii săi. Tatăl său, Adrian Ostrogovich, a fost un eminent profesor şi cercetător la Universitatea din Bucureşti. Concursul se adresează elevilor de liceu din clasele a X a şi a XI a care studiază chimia organică şi are drept scop stimularea acestora în studiul aprofundat al acestei frumoase discipline, ceea ce îi ajută la pregătirea examenelor de admitere la facultăţile de chimie, biologie, agronomie şi ştiinţe medicale, precum şi pentru fazele locale, judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare. Manifestarea aniversară a deputat cu un cuvânt de bun venit adresat de către domnul conf. dr. ing. Bolcu Constantin, decanul Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie participanţilor la concurs, profesorilor care-i pregătesc la clasă şi tuturor invitaţiilor şi a continuat cu acordarea de diplome de excelenţă următorilor colegi pensionari care au iniţiat şi participat la desfăşurarea multor ediţii ale acestui concurs: • Prof. univ. dr. Remus Nuţiu, iniţiatorul concursului; • Conf. univ. dr. Delia Isac; • Lect. univ. dr. Rodica Iagher. Cu acest prilej a fost lansată culegerea de exerciţii şi probleme intitulată PROBE DE EVALUARE PROPUSE ŞI REZOLVATE LA CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE ORGANICĂ „GEORGE OSTROGOVICH”, autorii fiind şi organizatorii celor 20 de ediţii ale concursului: prof. univ. dr. Remus Nuţiu, conf. univ. dr. Delia Isac, conf. univ. dr. Constantin Bolcu, conf. univ. dr. Gabriela Preda, lect. univ. dr. Rodica Iagher, lect. univ. dr. Mariana Albulescu, lect. univ dr. Dorina Modra

www.uvt.ro

pagina | 17 15


Lect. univ. dr. Corina Duda-Seiman. La festivitatea de deschidere a concursului au fost ţinute scurte alocuţiuni de către domnul Prof. univ. dr. Remus Nuţiu, doamna conf. univ. dr. Gabriela Preda şi doamna Conf. univ. dr. Delia Isac în care a fost omagiată personalitatea domnului academician George Ostrogovich şi importanţa organizării acestui concurs pentru buna pregătire a elevilor din zona de vest a ţării care îndrăgesc studiul chimiei organice. La această ediţie aniversară au participat elevi din judeţele: Bihor, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Olt şi Timiş. Laureţii ediţiei din acest an a concursului au fost recompensaţi cu diplome şi premii în bani, lista acestora fiind următoarea: Clasa a X-a 1. Premiul I - Făinarea Diana, C.N. „E. Gojdu” Oradea; 2. Premiul II - Spunei Nicolae Andrei, C.N. „Decebal” Deva; 3. Premiul III - Vasiu Adrian Daniel, C.N. „Iancu de Hunedoara” Hunedoara; 4. Menţiune - Fodor Dariana, C.N. „Iulia Hajdeu” Lugoj; 5. Menţiune - Stoicea Flavia Mihaela, Lic. Teor. „Mihai Viteazu” Caracal; 6. Menţiune - Neamţu Monica, C.N. „Traian Lalescu” Reşiţa. Clasa a XI-a 1. Premiul I - Suciu Dragoş, C.N. „Moise Nicoară” Arad; 2. Premiul II - Sîrb Robert Aurelian, C.N. „Traian Lalescu” Reşiţa; 3. Premiul III - Deaconu Lidia, Lic. Teor. „Diaconovici Tietz” Reşiţa; 4. Menţiune - Buia Ionuţ-Vasile, Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara; 5. Menţiune - Popovici Ioana, C.N. „Iulia Haşdeu” Lugoj. În încheiere, organizatorii îşi exprimă speranţa că acest concurs se va desfăşura anual în memoria academicianului George Ostrogovich şi în folosul dezvoltării învăţământului chimic românesc.

Prima abilitare din România în domeniul Geografie În data de 13 mai 2014, Lucian Drăguţ, lector doctor la Departamentul Geografie de la Universitatea de Vest din Timișoara, a realizat prima finalizare cu succes a procesului de abilitare, în domeniul Geografie, la nivel naţional. Teza de Abilitare, cu titlul Object-oriented models for representation and analysis of geographic data, a fost susţinută în şedinţă publică la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj (http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/ sustineri_teze_abilitare.php).

Expoziția filatelică națională UVT 70 În perioada 8 – 11 mai s-a desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara Expoziția filatelică națională UVT 70. Aceasta a marcat aniversarea a 70 ani de la înfiinţarea Universităţii de Vest din Timişoara. De asemenea, expoziţia a sărbătorit Ziua Europei şi a avut o secţiune dedicată Campionatului Mondial de Fotbal care are loc în această vară, în Brazilia. Expoziția a fost organizată de Federaţia Filatelică Română prin Asociația Filatelică Timişoara, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş. Expoziția a fost deschisă participării expozanţilor români şi străini.

www.uvt.ro www.uvt.ro

Foto: prezentarea tezei.

pagina | 18 15


Teza contribuie la dezvoltarea Geoinformaticii şi a disciplinelor conexe prin concepte, modele şi aplicaţii originale care facilitează definirea de obiecte geografice din câmpuri de valori continue. Activităţile de cercetare prezentate în lucrare răspund unei provocări majore în domeniu, înscrisă fenomenului Big Data. În Geoinformatică şi disciplinele conexe, Big Data se referă la dezvoltarea fără precedent a datelor geospaţiale (ex. imagini satelitare, modele digitale de elevaţie), dezvoltare care deja depăşeşte capacitatea de a extrage informaţie din datele brute. Pentru a răspunde acestei provocări, obiectivul principal al cercetării candidatului a fost dezvoltarea unor modele orientate obiect care să imbunătăţească reprezentarea şi analiza datelor geografice, prin segmentarea câmpurilor de valori continue, astfel încât să se ţină cont de structurile multi-scalare codate în aceste date. Teza sintetizează o parte din rezultatele activităţii de cercetare desfăşurată de lector dr. Lucian Drăguţ în ultimii 10 ani, care însumează 13 articole cu factor de impact ISI, publicate în jurnale de top. Impactul acestor articole este demonstrat prin peste 200 de citări (Web of Science). Un articol a avut cea mai mare contribuţie la creşterea factorului de impact al revistei Internaţional Journal of Geographical Information Science, în anii 2011 şi 2012. Un alt produs al acestei activităţi de cercetare (clasificarea fiziografică a uscatului terestru) a fost utilizat (alături de produse dezvoltate de NASA, USGS, ESA, FAO, JRC şi alte instituţii) de către World Soil Information (ISRIC) ca element de sprijin pentru cartografierea solurilor la nivel global (http:// www.soilgrids.org/).

Sudenţii FEAA la târgul internațional al educației și al locurilor de muncă EDU 2 JOB Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a fost prezentă la Târgul internațional al educației și al locurilor de muncă EDU 2 JOB cu un stand de prezentare.

Studenţii FEAA coordonaţi de ec. Alexandru Islai din cadrul Biroului de Marketing Universitar al FEAA au promovat oferta educaţională FEAA. La târgul internațional al educației și al locurilor de muncă EDU 2 JOB organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad în perioada 9-10 mai 2014. Universități și licee din România, au avut șansa de a se promova, de a avea întâlniri directe cu potențiali candidați și de a stabili contacte cu alte universități și companii expozante în vederea colaborării pe diverse proiecte (masterate, doctorate, stagii de practică).

Studenții – vectori de colaborare ai UVT cu prestigioase universități din Europa În ultimii ani se întâmplă tot mai des în Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din UVT ca studenți masteranzi sau doctoranzi să câștige burse de studii sau de cercetare în universități sau institute de cercetare prestigioase din Europa, dar nu numai. Este și cazul studentei Viorica Decuș, doctorand în Școala doctorală de Chimie, care a câștigat o bursă SCIEX de 2 ani (obținută prin concurs organizat de „Rectors Conference of the Swiss Universities“) în laboratoarele din Universitatea din Geneva, la Prof. Dr. Gerrit Borchard, (PharmD, PhD, Professor of Biopharmaceutical Sciences, President of Swiss Society of Pharmaceutical Sciences). Pe baza colaborării inițiate de această bursă de cercetare, Prof. Olivier Jordan de la School of Pharmaceutical Sciences, University of Geneva (Quai Ernest-Ansermet 30 CH-1211 GENEVE 4), a vizitat Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM) din UVT, unde a ținut o conferință cu tema: „Chitosan and hyaluronate injectable hydrogels: compared performances in selected tissue engineering applications”. Colaborarea se va diversifica în viitor prin câte două vizite ale Prof. Dr. Gerrit Borchard și Prof. Dr. Vasile Ostafe (în calitate de Mentor), în cadrul unei teze de doctorat probabil în co-tutelă. Acesta este doar un exemplu de oportunități pe care studenții în științele naturii și științele pământului le au de valorificare a potențialului lor profesional prin încadrarea în fluxul academic și științific european și internațional.

Foto: Stand FEAA

www.uvt.ro

pagina | 19 15


O doamnă a asistenţei sociale a copilului abuzat şi neglijat: Doamna Dr. Philos. Kari Killen În 29 mai, 2014, la ora 16,00, în A01, la Universitatea de Vest din Timişoara, în prezenţa unor studenţi, practicieni din domeniul serviciilor pentru copii, cadre didactice şi universitari a avut loc lansarea celei de a patra cărţi traduse în limba română, avându-o ca autor pe d-na Dr. Philos. Kari Killen, din Norvegia. Dar cine este Doamna Kari Killen? Am cunoscut-o în 1995, la Oslo, cu ocazia celei de a V-a Conferinţe Europene patronate de către International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). Kari era atunci Preşedinta ISPCAN şi organizase o largă conferinţă europeană, ţintind aducerea unui număr cât mai mare de participanţi din ţările Europei Centrale şi de Est. Beneficiind de sprijinul financiar al UNICEF- Geneva, am avut şansa să mă număr printre ei. Întâlnirea mea cu mişcarea pentru prevenirea abuzului şi neglijării copilului, precum şi cu Dr. Philos. Kari Killen, a însemnat o deschidere largă a orizontului meu profesional, o nouă paradigmă asupra copilăriei.

Un grup de reprezentanţi guvernamentali din Bucureşti, cu sprijinul financiar al UNICEF-Bucureşti, au participat şi ei la conferinţa de la Oslo. Kari Killen şi-a rezervat un timp pentru a se întâlni cu grupul de români. Întâlnirea s-a încheiat cu promisiunea noastră că vom organiza anul următor, 1996, în România, o Conferinţă pentru promovarea prevenirii abuzului şi neglijării copilului. Ţinta definită a acestei manifestări erau ţările fost comuniste, unde devenise evident că tema abuzului şi neglijării copilului este încă puţin luată în atenţie, şi că există similitudini din punctul de vedere al formelor de manifestare (copiii instituţionalizaţi, copiii străzii, etc), al legislaţiei (mai

degrabă absenţa unei legislaţii de protecţie a copilului abuzat şi neglijat), de mentalitate ( nu apărea ca o problemă majoră pentru specialişti, şi cu atât mai puţin pentru politicieni!). Întorşi în ţară, am luat legătura cu membrii guvernului care beneficiaseră de deplasarea la Oslo. La început, lumea manifesta deschidere faţă de ideea de a organiza conferinţa în România. Treptat, interesul se risipea, evidente deveneau barierele şi până la urmă persoanele participante deveniseră aproape de negăsit. Eu însă eram un practician în serviciul copilăriei şi ştiam că atâta vreme cât subiectul prevenirii abuzului şi a neglijării copilului nu este luat în atenţia specialiştilor, administratorilor, politicienilor nu se va schimba legea, mentalitatea, calitatea serviciilor destinate copiilor şi familiilor lor. Prin concursuri favorabile de împrejurări, care dovedeau că venise vremea pentru acest subiect în România, în 1996, la Băile Herculane, asociaţia SCOP (Societatea pentru copii şi părinţi) a organizat conferinţa „Copiii de azi sunt părinţii de mâine”. Cu peste 300 de participanţi din Europa centrală şi de Est, precum şi din Europa de Vest, conferinţa şi-a atins ţinta: promovarea prevenirii abuzului şi neglijării copilului în ţările fost comuniste. Orchestrată în totalitate de Doamna Kari Killen, conferinţa a generat formări periodice, desfăşurate în următorii doi ani, până în 1998, pentru specialiştii români şi din ţările fost comuniste pe tema prevenirii abuzului şi neglijării copilului. Două din cele 8 sesiuni de formare au fost susţinute de Kari Killen, profesor şi cercetător la Nova Institut, în Oslo. Grupul de reprezentanţi ai ţărilor fost comuniste la Conferinţa de la Băile Herculane au solicitat o revistă de specialitate bilingvă, în engleză şi limba ţării care scoate revista, precum şi conferinţe de specialitate la câte doi ani odată, mereu în altă ţară fost comunistă, ţara care urma să preia revista şi să-i asigure apariţia între conferinţe. Astfel a apărut revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine. Neşansa a fost că ţara care ceruse să organizeze conferinţa următoare, peste doi ani, a demisionat din rol, în cel de al doilea an. Nimeni nu a solicitat organizarea următoarei conferinţe. Nouă ne-a rămas revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine (Today’s children- tomorrow’s parents), care poate fi accesată pe: www.tctp. cicop.ro şi este astăzi indexată în baze de date internaţionale (Ebsco, Index Copernicus, Norvegian Social Sciences Dată Base). Între 1999-2014, Universitatea de Vest din Timişoara a promovat numeroase proiecte de formare şi cercetare în domeniul prevenririi abuzului şi a neglijării copilului, cu sprijin european şi internaţional. Dr. Philos. Kari Killen a făcut mereu parte din aceste proiecte şi 3 cărţi ale domniei sale: Copilul Maltratat (apărută la editura Eurobit, 1998), Copilăria durează generaţii la rând (edituira First, 2004), Copilul vulnerabil (editura Waldpress, 2008), au fost traduse în limba română şi au apărut cu sprijin Norla. Aceste cărţi au constituit literatură de bază pentru generaţii de studenţi din toată ţara care s-au format în domeniul prevenirii abuzului şi neglijării copilului. În 29 mai, 2014, la Universitatea de Vest din Timişoara, d-na Dr. Philos Kari Killen, şi-a lansat cea de a patra lucrare tradusă în limba română: „Intervenţia timpurie în grădiniţele de copii. Interacţiune şi ataşament.” Restul e deja istorie.

www.uvt.ro

Prof.univ.dr. Ana Muntean

pagina | 20 15


Studenții de la Management în limba franceză, în vizite de studiu În data de 19 mai, specializarea de Management în limba franceză a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor a organizat o serie de vizite la întreprinderi/instituții din Timișoara: ■ Fayat România ■ Plastique Forme România ■ BRD – GSG, Sucursala Timișoara ■ OTIMMC Timișoara ■ Aeroportul Internațional Timișoara ■ PricewaterhouseCoopers Scopul a fost acela de a asigura un prim contact cu mediul de afaceri pentru studenții din anul 2, înainte de efectuarea stagiilor de practică. Au participat studenți din România, Franța, Algeria și Tunisia, prezentările realizate de organizațiile vizitate derulându-se în limba franceză. Au putut fi realizate comparații pe tema efectuării de investiții în contextul economic actual între perspectiva investitorilor (Plastique Forme România, Aeroportul Internațional Timișoara ), perspectiva finanțatorilor (BRD – GSG, OTIMMC) și perspectiva furnizorilor de bunuri industriale (Fayat România ). Studenții au avut oportunitatea de a dezbate cu managerii organizațiilor exemple de decizii manageriale, atractivitatea mediului de afaceri local, dar și posibilitățile de efectuare a stagiilor de practică sau de angajare.

Luna mai la Facultatea de Arte și Design În perioada 7 – 18 mai, în spațiul Galeriei Mansarda din cadrul Facultății de Arte și Design, a avut loc Expoziţia de artă grafică finlandeză, eveniment organizat în colaborare cu Ambasada Finlandei. Invitat special E.S. Dna Ulla Vaisto, Ambasadorul Finlandei în România.

În perioada 21 – 30 mai, facultatea noastră a fost gazda elevilor claselor a XII-a de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara care, cu emoție și entuziasm, și-au prezentat lucrările de diplomă.

www.uvt.ro

pagina pagina| |21 15


Ziua de 30 mai a reunit, pentru a doua ediție, lucrările realizate de copiii marii familii UVT, în expoziția dedicată cu ocazia Zilei Copilului, CHILDISH2. Publicul asistent s-a bucurat de o după-amiază plină de culoare, poveste, muzică și dans oferite cu inima larg deschisă de copiii participanți.

Efervescența lunii mai la Facultatea de Muzică Luna mai a fost, pentru Facultatea de Muzică, una de efervescenţă creatoare, bogată în evenimente artistice diverse şi rezultate pe măsura muncii şi dăruirii cadrelor didactice şi studenţilor. În zilele de 6 şi 7 mai, au avut loc,prin programul de mobilităţi pentru cadrele didactice Erasmus, două masterclass-uri, conduse de profesori de la Conservatorul din Mantova, Italia, Thomas Busch (canto) şi RobertaBambace (pian). Semnalăm un eveniment care s-a bucurat de un mare succes la public: pe data de 10 mai, studenţii modului de operetă/musical ai Facultăţii de Muzică din Timişoara au prezentat spectacolul „My Fair Lady de F. Loewe“, în cadrul Festivalului studenţesc de operă Viva Vox, pe scena sălii Studio a Academiei de Muzică din Cluj -Napoca, producţie ce fost apreciată de personalităţi ale liricii româneşti şi internaţionale – basul Ionel Pantea, preşedintele festivalului, soprana Maria Slătinaru-Nistor şi soprana Elena Andrieş, dar şi derenumitul critic muzical Constantin Dumitrescu. Menţionăm aici, din lipsă de spaţiu, doar realizatorii spectacolului, însă fiecare student din distribuţie merită felicitări pentru reuşita acestui demers artistic: pregătirea muzicală – Mariana Şarba, coregrafia – Mădălina Petre, actor TNT, regia – Claudiu Dogaru, actor TNT. Un alt eveniment important a fost Concertul corului şi orchestrei Facultăţii de Muzică în cadrul Festivalului Internaţional Timişoara Muzicală a Filarmonicii Banatul din Timişoara, ediţia a XXXIX-a,concert ce a avut loc în seara zilei de 12 mai, pe scena sălii Mihai Perian a CNA

Ion Vidu, Timişoara. Avându-i ca dirijori pe maestrul Peter Oschanitzky şi prep. univ. drd. Cezar Verlan, studenţii facultăţii au prezentat un program interesant ce a cuprins un concert de J. Haydn și unul de W. A. Mozart (solişti: Cristian Chifan - violoncel, clasa c.d.a. Ştefan Ambruş şi Melita Botezatu - pian, clasa conf. univ. dr. Maria Bodo) precum şi coruri celebre din opere, acompaniate la pian de HeeChul Yang (anul II Master). Festivalul Muzicii de cameră 2014, ediţia a XI-a, ne-a propus o serie de recitaluri susţinute de studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de Muzică: - în seara zilei de 20.05, studenţii clasei de muzică de cameră conduse de conf. univ. dr. Ioan Fernbach ne-au adus în atenţie câteva lucrări de gen, capodopere ale muzicii secolului XX, în primă audiţie în Timișoara, programul recitalului cuprinzând Sonatele pentru vioară şi pian de LeošJanaček, Ottorino Respighi şi Francis Poulenc, precum şi două cvinte pentru pian şi cvartet de coarde de Dmitri Şostakovici şi Edward Elgar.

www.uvt.ro

pagina | 22 15


- pe data de 24 mai avut loc un concert cameral, avându-i ca solişti pe pe Maria Mayer – violă (Germania), Prof. univ. dr. Felician Roșca și Gabriela Popovici la orgă. Programul serii a cuprins lucrări din perioada Barocului. - în data de 27 mai, a avut loc un recital de orgă la 4 mâini, susţinut de către studenţii clasei de Muzică de cameră conduse de Conf. univ. dr. Sorin Dogariu. - recitalul de închidere a Festivalului Muzicii de cameră 2014 i-a avut ca protagonişti în seara zilei de 30 mai, pe Lect. univ. dr. Simona Negru,Lect. univ. dr. Aida Marc şi Prof. Teofil Buteică de la C.N.A. Ion Vidudin Timişoara. Programul propus a inclus ciclul de lieduri enescian – 7 Cântece pe versuri de Clément Marot, Sonata pentru vioară şi pian în la minor op. 23 de Ludwig van Beethoven şi Scherzo pentru vioară şi pian Wo2O de Johannes Brahms.

Un eveniment cu o conotaţie aparte este lansarea,în cadrul Zilelor UVT ’70, a imnului UVT, o compoziţie a colegului nostru, Lect. univ. dr. Cristian Miclea, pe versurile Prof. univ. dr. Violeta Zonte şi Lect. univ. dr. Ortensia Miclea, interpretat de corul Facultăţii de Muzică, dirijor Prep. univ. drd. Cezar Verlan, solişti: Bianca Mihăescu şi Răzvan Grozăvescu, studenţi ai specializării Interpretare Muzicală - Canto. De remarcat sunt şi realizările individuale ale colegilor noştri: - interpretarea în primă audiţie absolută a unor lucrări compuse de către Gabriel Mălăncioiu: pe 15 mai a avut loc prima audiţie absolută a lucrării „Dans ritualic” pentru saxofon, chitară, acordeon şi pian în cadrul Festivalului Internaţional Timişoara Muzicală, interpreţi: ansamblul L’Arsenale din Italia, dirijor Filippo Perocco şi prima auditie absolută a lucrării „Sunyata” pentru pian în cadrul Festivalului Internaţional Intersonanzen Potsdam (Germania), interpret Ernst Moritz (Germania) - participarea în prima parte a lunii mai, a Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu la Festivalul NektarMusicfestival (Germania), unde a susţinut alături de Dragoş Mihăilescu, recitaluri de pian la patru mâini,dar şi în cadrul Festivalului SIMN, Timişoara, pe scena sălii Capitol a Filarmonicii Banatul Timişoara.

www.uvt.ro

pagina | 23


- Conf. univ. dr. Dana Sorina Chifu a făcut parte din juriul Concursului Internaţional de interpretare a liedului „Ionel Perlea”, ediţia XXIII, Slobozia, susţinând şi un recital de lieduri din creaţia compozitorilor bănăţeni, pe scena Centrului Cultural UNESCO din Slobozia.

Lista actelor normative relevante pentru învățământul superior publicate în Monitorul Oficial al României în mai 2014 Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice Actul nr. 43 din 11 Aprilie 2014 Monitorul Oficial nr. 0326 din 2014 Emitent: Parlamentul României

Studenții clasei de orgă a Prof. univ. dr. Felician Roșca au participat la Concursul Internațional de Orgă organizat de Universitatea din Szeged,în perioada 20-22 mai, unde au obţinut premii: Moldovan Denis, anul IV a obținut locul I, Cristina Struța, anul II a obținut locul II, iar Klaudia Szeidert – Subonj, anul I Master a obținut locul III. În data de 30 mai, avut loc, în cadrul Festivalului internațional Cetatea Câlnic 2014, un concert inedit cu lucrări pentru orgă din repertoriul transilvănean și cel spaniol. Soliștii concertului au fost studenții Cristina Struța, Minodora Luca, Moldovan Denis, Klaudia Szeidert-Subonj, alături de Prof. univ. dr. Felician Roșca. Ca în fiecare lună, studenţii şi cadrele didactice ale specializării Actorie, în limba română şi limba germană contribuie la realizarea spectacolelor de teatru ale instituţiilor timişorene: Teatrul Naţional Mihai EminescuTimişoara, Teatrul Maghiar de Stat, Teatrul German de Stat, Teatrul Merlin, dar şi ale unor instituţii prestigioase din ţară, precum Teatrul Odeon din Bucureşti, Teatrul Radu Stanca din Sibiu sau Teatrul Ioan Slavici din Arad. De asemenea, menţionăm participarea specializării teatru cu producţii proprii, la importante festivaluri de profil precum: FEST-FDR2014, Festivalul de Teatru Nou, Arad, Festival Euroregional de Teatru (TESZT) Timişoara, Festivalul Internaţional de Teatru Sibfest, ediţia XXI, Sibiu sau Festivalul Internaţional de Teatru pentru copii „Noi credem în poveşti!”, ediţia a IX-a, Timişoara.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Actul nr. 61 din 30 Aprilie 2014 Monitorul Oficial nr. 0327 din 2014 Emitent: Parlamentul României Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Actul nr. 29 din 28 mai 2014 Monitorul Oficial nr. 407 din 2014 Emitent: Guvernul României Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate de pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, de pe site-ul Ministerul Educației Naționale, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul Juridic al Universității de Vest din Timișoara, bulevardul Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159.

Lect. univ. dr. Simona Negru

www.uvt.ro

Consilier juridic Florentina Radu

pagina | 24


CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII IUNIE 2014

28 - 18

Iunie

Festivalul Internaţional de Teatru Sibfest, ediţia 21; voluntari Radu Brănici, Lucian Pană, an II Actorie, limba germană, Iulian Carabulea, an I Actorie, limba română - Facultatea de Muzică; Locație: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu;

01

Spectacol „Sarea în bucate” după Petre Ispirescu, regia Mirela Puia, studenţii Raul Bastean, Angelo Duciuc, an III Actorie, limba română - Facultatea de Muzică; Locație: TNT; Ora: 13 00

02 Iunie

Spectacol „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern/Fetiţa cu chibrituri” de H. Ch. Andersen, regia Simona Vintilă, asistenţă regie, sufleuză şi supratitrare Oana Vidoni, an III Actorie, limba germană - Facultatea de Muzică; Locație: Studio Teatrul Maghiar; Ora: 11 00

02 - 27

Bienala Internaţională de Arte Miniaturale - Arte și Design; Locație: Galeria Mansarda, FAD; Program vizite: Luni – Joi: 09 00– 16 00, Vineri: 09 00– 14 00

Iunie

Iunie

03

Conferința de lansare a proiectului POSDRU 161/2.1/G/133468 „Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” - CBG; Locație: Sala P02 cladirea FEAA; Ora: 12 00

04

Concertul simfonic al absolvenţilor Facultăţii de Muzică, dirijor Peter Oschanitzky, solişti: Marius Roman (clarinet), clasa lect. univ. dr. Cosmin Hărşian, Ştefania Manga-Gligor (vioară), clasa conf. univ. dr. Ioan Fernbach, Andreea Constantineanu (vioară), clasa conf. univ. dr. Ioan Fernbach, Szabo Csongor Zsolt (percuţie), clasa c.d.a. Doru Roman - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara, sala Capitol; Ora: 19 00

04

Spectacol My fair lady de F. Loewe, susţinut de studenţii modulului de operetă/musical condus de c.d.a. Mariana Şarba, în cadrul Festivalului FEST-FDR2014 organizat de Primăria Timişoara - Facultatea de Muzică; Locație: Parcul Rozelor; Ora: 2000

04

Recital de pian - Simona Ampolo Rella, Cristina Arena - profesori la Consevatorul din Fermo, Italia - Facultatea de Muzică; Locația: Sala Orpheum; Ora: 19 00

05

Spectacol „Iată femeia pe care o iubesc” după Camil Petrescu, un spectacol de Mihaela Lichiardopol, prep. univ. drd. Petru-Silviu Văcărescu, Cozan Adrian, Raul Bastean, an III Actorie, limba română - Facultatea de Muzică; Locație: TNT; Ora: 19 00

05

Rhapsody in blue de G. Gershwin, solist conf. univ. dr. Sorin Dogariu - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica de Stat Arad; Ora: 19 00

05

Masterclass pian condus de Simona Ampolo Rella, Cristina Arena - profesori la Consevatorul din Fermo, Italia - Facultatea de Muzică; Locația: Sala Orpheum; Ora: 10 00

05 -19

Expoziție de Grafică & Ceramică - Arte și Design; Locația: Casa Artelor / Galeria Pigmalyon; Vernisaj: 05.06.2014, ora: 19 00

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

06 Iunie 06 -07

Spectacol „Cântăreaţa cheală” după E. Ionesco, Scurtu Nicolae, Oana Bănuţă, Roşu Adrian, Alex Hîncu, an II Actorie, limba română, Iovanovici Olivera, Alex Olariu, an I Actorie, limba română. Mişcare scenică: asist. univ. drd. Ecaterina Căpraru. Colaj şi regie artistică: conf. univ. dr. Sütö-Udvari András, în cadrul Festivalul AccesArt 7 al Fundaţiei Rubin - Facultatea de Muzică; Locația: Parcul Botanic; Ora: 18 00 Geometry and PDE’s - Facultatea de Matematică și Informatică; Locația: UVT;

Iunie

www.uvt.ro

pagina | 25 23 15


08

Participare ca solist organist a prof. dr. Felician Roșca la Festivalul Internațional de Muzică de orgă de la Jablonne nad Orlici, Cehoslovacia - Facultatea de Muzică; Locația: Cehoslovacia; Ora: 19 00

Iunie

09

Participare ca solist organist a Prof. dr. Felician Roșca la Festivalul Internațional de Muzică de orgă de la Lukavice, Cehoslovacia - Facultatea de Muzică; Locație: Cehoslovacia; Ora: 19 00

08 - 11

Masterclass pian condus de Michelangelo Carbonara - Italia - Facultatea de Muzică; Locație: Sala Orpheum; Ora: 10 00

Iunie

Iunie 11 - 13

Workshop of e-infrastructure services for society - Facultatea de Matematică și Informatică; Locație: UVT;

Iunie

13 Iunie

Concert cu Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara, solistă a Concertului Nr. 1 pentru pian și orchestră de L. van Beethoven - Facultatea de Muzică; Locația: Filarmonica Banatul Timişoara, sala Capitol; Ora: 19 00

14

Filarmonica Banatul Timişoara, sala Capitol - Facultatea de Muzică; Locație: TGST; Ora: 19 30

14

Recitalul clasei de pian a conf. dr. Manuela Mihăilescu și dr. Dragoș Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Sala Orpheum; Ora: 17 00

16

Recital de muzică de cameră al studenților clasei conf. dr. Manuela Mihăilescu – Facultatea de Muzică; Locație: Sala Orpheum; Ora: 20 00

22 Iunie

Spectacol-monodramă „Die Hölle ist die Erinnerung ohne die Kraft noch etwas zu verändern/Iadul este amintirea fără puterea de a mai schimba ceva“ de Jonas Gardell, studenta Oana Vidoni, an III Actorie, limba germană, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de Tineret de Limbă Germană (AFTER NiL-Gruppe) Facultatea de Muzică ; Locație: TGST; Ora: 20 30

23 Iunie

Gala studenților organiști Cristina Struța, Denis Moldovan și Szeidert-Sunoj Klaudia, premiați la Concursul Internațional de orgă de la Universitatea din Szeged, Ungaria - Facultatea de muzică; Locație: Aula Magna UVT; Ora: 19 00

24

Recital cameral „Capodopere ale secolului XX” susţinut de Ansamblul Trio ACT: Adriana Dogariu, Ortensia Miclea şi Cristian Miclea; în program: Bartok – Trio Contraste, Stravinski – Povestea Soldatului, Schoenfield – Trio - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara; Ora: 19 00

29 Iunie

Avanpremieră spectacol „Maria de Buenos Aires” de Astor Piazzola/Horacio Ferrer, regia Ada Lupu, studenţii Raul Bastean, Angelo Duciuc, Cozan Adrian, Raul Lăzărescu, an III Actorie, limba română - Facultatea de Muzică; Locația: Sala 2, TNT; Ora: 19 00

30 - 04

25-th International Conference on Operator Theory - Facultatea de Matematică și Informatică; Locația: UVT;

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie

Iunie februarie - iunie

Iunie

Workshop de vorbire scenică, susţinut de Linda Moog/Germania, colaborator la TGST (2009-2010 Ştiinţe ale filmului şi teatrului la Freie Universität Berlin, 2010-2013 Ştiinţe ale vorbirii la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), participare an I-III, limba germană - Facultatea de Muzică; Locație: Casa de Cultură a Studenţilor.

www.uvt.ro

pagina pagina| 26 | 15


www.uvt.ro


www.uvt.ro

pagina | 19 15