Page 11

CONFERINȚE

„PĂSTREAZĂ-ȚI ECHILIBRUL!”

„ALTERNATIVE LA BANKING (LAW)” CONFERINȚA DE DREPT BANCAR

C

entrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timişoara, în parteneriat cu Clubul Rotary Cetate Timişoara și Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Sociologie și Psihologie – Departamentul de Științe ale Educației și Departamentul de Asistență Socială, au organizat un eveniment în cadrul proiectului „Păstrează-ți echilibrul!” Studiile demonstrează că alcoolul, tutunul şi drogurile sunt considerate de către adolescenţi un alt mod de a cunoaște lumea, un „ajutor” de a relaţiona mai bine, de a uita de probleme, de a evada, de a socializa sau de a se afirma. Fără o îndrumare corectă şi fără ajutor, pentru mulţi dintre copiii zilelor noastre, drogul va ajunge singura şi cea mai bună soluţie, ceea ce e profund greşit şi absolut tragic. Prin derularea campaniei de prevenire a consumului de droguri: Păstrează-ţi echilibrul!, se urmărește antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv față de cele cunoscute cu denumirea de „etnobotanice”. Prin sesiuni de informare și de formare se urmărește a se acționa preventiv, conştientizând tinerii asupra consecinţelor negative asociate consumului de droguri. La eveniment au participat specialiști interesați de problematica traficului şi consumului ilicit de droguri în rândul tinerilor: autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii publice, ONG-uri, cadre didactice şi studenţi.

20

P

arte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată în colaborare cu Banca Națională a României - Direcția Juridică, la Facultatea de Drept din cadrul UVT s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Conferinței de drept bancar, cu tema Alternative la banking (law). La conferință au fost invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură. În cadrul conferinței au fost abordate subiecte privind instrumentele și mecanismele alternative sau complementare în raport cu activitățile și operațiunile bancare clasice, în contextul diversificării sistemelor și tehnicilor de plată și de finanțare a afacerilor și consumului. Conferința s-a adresat atât juriștilor specializați în materie bancară (avocați, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată. Această manifestare se înscrie în ciclul conferințelor de drept bancar organizate anual de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, sub egida Sucursalei Timișoara a Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar - România (AEDBF - România), și a fost susținută financiar de Banca Comercială Română.

21

Profile for Comunicare și Imagine UVT

UVT Newsletter - martie 2018  

UVT Newsletter - martie 2018  

Advertisement