UVT Newsletter - iunie 2017

Page 1


CUPRINS:

CONFERINȚE •

„Calitatea vieții în Timișoara. De la cercetare la acțiune“ / 25

„A fi sau a avea“. Conferința Dr. Călin Georgescu la UVT / 26

„Actualități și perspective în educație fizică, sport de performanță și kinetoterapie“ / 28

EVENIMENTE

A patra ediție a workshop-ului „Geometrie și ecuații cu derivate parțiale “ / 28

Colocviul internațional franco-român de lingvistică De la phrase/énoncé au text/

Admitere la UVT: peste 2000 de locuri bugetate, cazare gratuită pentru candidați, facilități numeroase oferite olimpicilor / 4

discours - perspectives linguistiques et didactiques / 29

QS University Rankings 2018: UVT, locul trei în România / 6

Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în România Europeană, ediția a VI-a / 30

Premiile Media ale Societății Timișoara, decernate la UVT / 8

Universitatea de Vest din Timișoara, co-organizator al Conferinței Internațoinale Anuale a

UVT oferă cazare gratuită candidaților, în cadrul sesiunilor de admitere 2017 / 10

Rezultate THE WUR Europe pentru anul 2017 / 12

Simpozionul studenților chimiști din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie / 32

Membru al Parlamentului German a devenit Doctor Honoris Causa al UVT / 14

„Certificatul în inovație socială“ îi îndrumă pe studenții timișoreni spre antreprenoriatul social / 34

PROIECTE •

UVT - parte a unui proiect de 12 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană pentru a aduce natura în orașe / 16

Lansarea proiectului „Local Heritage for Active Tourism in Banat“ / 32

„Implementarea de instrumente biotehnologice pentru noi aplicații în tratarea rănilor folosind produse obținute din deșeurile din industria alimentară de prelucrare a crustaceelor“ / 20

„Nanobiomateriale polimerice pentru eliberare de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului

Societății Române de Biochimie și Biologie Moleculară, Timișoara, 8 - 9 iunie 2017 / 31

DIVERSE •

Studente UVT, bursiere ale Guvernului Francez / 36

Concurs literal „Felipe Trigo“ în Timișoara / 36

Activitate intensă la Facultatea de Arte și Design / 38

Activitatea muzical - teatrală a lunii iunie / 44

de safe-by-design care să permităsoluții de asistență medicală în condiții de siguranță“ / 21 •

2

Raport privind desfășurarea grupului de lucru cu reprezentanți ai actorilor intituționali relevanți de la nivelul Județului Timiș / 22

CALENDAR EVENIMENTE

UVT investește într-un sistem integrat de perfecționare psihopedagogică / 24

Calendar evenimente facultăți UVT, iulie 2017 / 46

3


EVENIMENTE

Admitere la UVT: peste 2000 de locuri bugetate, cazare gratuită pentru candidați, facilități numeroase oferite olimpicilor

2

067 locuri bugetate și alte 4000 în regim cu taxă sunt scoase la concurs, în acest an, la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru admiterea 2017, UVT a pregătit facilități privind cazarea candidaților, înscrierea cât mai aproape de casă, dar și pentru elevii cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale. Oferta Universității pentru absolvenții de liceu constă în 76 de specializări de licență, în 11 facultăți: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și de Administrare a Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. „Ofertă educațională a UVT este adaptată la nevoile absolvenților de liceu și ale pieței muncii. Programele educaționale sunt gândite a oferi acele competențe de care tinerii au nevoie în a-și găsi cât mai repede de lucru după finalizarea studiilor. În plus, pachetul de facilități creat pentru admiterea din acest an răspunde nevoilor multor candidați. Ne-am dorit ca prima lor experiență cu Universitatea să fie cât mai plăcută, fiind un semn al implicării pozitive de care dăm dovadă față de membrii comunității noastre”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Absolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2017 vor putea solicita alocarea unui loc de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile. Instituția oferă această facilitate pe perioada admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei interesați vor depune o cerere în momentul înscrierii la facultate. Cazările se vor face în căminul C15, iar perioada pentru care se face solicitarea nu trebuie să depășească trei zile.

4

Universitatea a deschis centre de admitere în mai multe județe, pentru ca persoanele cu disponibilități reduse de deplasare să parcurgă procedura la ei în localitate.Centrele de înscriere și admitere din afara Timișoarei funcționează în perioada 11-14 iulie, în Deva, Reșița, Drobeta - Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Adresele lor pot fi găsite aici: Link - Centre județene. Cei mai buni elevi de clasa a XII-a sunt acceptați pe loc la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu condiția promovării examenului de bacalaureat. Astfel, participanții la olimpiadele naționale care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiuni) au posibilitatea să ocupe locuri fără taxă în cadrul facultăților Universității. Măsura este valabilă pentru toți olimpicii naționali și internaționali, indiferent de disciplina la care au participat. Pe lângă cazarea gratuită și centrele județene, UVT oferă și facilitatea preînscrierii online, în cazul candidaților care, în perioada studiilor liceale, au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale. Detalii sunt disponibile aici: Link - Preînscriere olimpici. În plus, acestora le sunt acordate următoarele facilități (menționăm doar câteva dintre ele): bursă în valoare de 800 lei/lună; integrarea în cele mai bune proiecte/ centre de cercetare ale UVT; asigurarea costurilor de transport și cazare pentru participări cu lucrări la conferințe naționale/internaționale; cazarea gratuită în căminele Universității. Pentru detalii despre procesul de admitere, cei interesați pot consulat pagina de internet a instituției, https:// www.uvt.ro/ro/admitere/2017/licenta/, și își pot trimite întrebările pe acest grup de Facebook: https://goo.gl/tGWjE3

5


EVENIMENTE

QS University Rankings 2018: UVT, locul trei în România

C

onform celei de-a 14-a ediții a clasificării QS University Rankings, publicată la începutul lunii iunie 2017, Universitatea de Vest din Timișoara este din nou prezentă în topul celor mai bune universități din lume. La nivel mondial au fost evaluate peste 4000 de universități din 84 de țări, dintre acestea doar 959 fiind incluse in clasamentul final. Din România, patru universități sunt prezente în această clasificare internațională, toate fiind membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Rezultatele obținute mențin instituția între primele trei universități din țară în ceea ce privește scorul total obținut la toți cei șase indicatori de performanță. La doi dintre indicatori (numărul total de studenți și numărul de studenți străini), UVT se poziționează pe locul doi la nivel național. La indicatorul privind reputația în rândul comunității academice internaționale, Universitatea se poziționează pe locul trei la nivel național, iar la ceilalți indicatori (reputația în rândul angajatorilor, numărul de citări și numărul cadrelor didactice internaționale), UVT ocupă locul patru în țară. Potrivit Raportului QS University Rankings, prin poziția obținută în clasificarea pentru anul 2018, Universitatea de Vest din Timișoara se află în topul celor 3% instituții de învățământ superior din lume, ținând cont de faptul că în prezent există aproximativ 26.000 de universități la nivel mondial. Evaluarea a presupus analiza specializată a răspunsurilor la studiile anuale ale QS cu privire la reputația în rândul comunității academice și la reputația în rândul angajatorilor. Astfel, au fost interpretate peste 75.000 de răspunsuri ale membrilor comunității academice internaționale cu privire la activitatea de cercetare științifică și aproape 40.000 de răspunsuri ale angajatorilor din întreaga lume cu privire la absolvenții instituțiilor de învățământ superior evaluate. De asemenea, s-a evaluat gradul de internaționalizare (cadre didactice și studenți), numărul total de studenți, precum și numărul citărilor lucrărilor de cercetare științifică, prin analiza informațiilor indexate în baza de date bibliografică și bibliometricăScopus a Elsevier. Astfel, QS a analizat peste 75 de milioane de citări a mai mult de 12 milioane de lucrări științifice de cercetare.

6

Bazat pe șase indicatori de performanță, clasamentul este conceput pentru a evalua universitățile în patru domenii: cercetare, predare, inserție profesională și internaționalizare. Ponderea atribuită indicatorilor de performanță este: reputația academică - 40% reputația în rândul angajatorilor - 10% raportul între numărul de studenți și corpul didactic - 20% citări per universitar - 20% ponderea cadrelor didactice internaționale - 5% ponderea studenților internaționali - 5%.

7


EVENIMENTE

Premiile media ale Societății Timișoara, decernate la UVT

Î

n fiecare an, Societatea Timișoara premiază proiecte media și jurnaliștii pentru abordarea temerară și responsabilă a unor teme majore din societatea românească. La jumătatea lunii iunie, organizația a decernat premiile media pe anul 2016. Festivitatea a avut loc la Universitatea de Vest. Cu deschidere deosebită către comunitatea din care face, în baza responsabilității de a forma viitorii jurnaliști români, Universitatea de Vest din Timișoara s-a alăturat fără întârziere acestui eveniment, înțelegând importanța promovării valorilor societății noastre, cu atât mai mult a celor din mass-media. Premiile media „Oscar Berger” și „Alexandra Indrieș” au fost decernate proiectului de investigație RISE Project și canalului DIGI 24, pentru profesionalism și spirit civic, la eveniment fiind invitați Paul Radu, coordonator RISE Project și Cosmin Prelipceanu, redactor-șef DIGI 24. Societatea Timişoara este fondată de un grup de intelectuali timişoreni care au participat nemijlocit la Revoluţia din Decembrie 1989, în zilele ei cele mai curate politic, din 15-17 decembrie 1989. Scriitori, jurnalişti, avocaţi, medici, ingineri şi cadre didactice universitare au alcătuit de atunci şi până astăzi nucleul tare al organizaţiei. Scopurile principale ale Societăţii sunt: apărarea drepturilor omului, promovarea şi susţinerea unei reale democraţii în spaţiul căreia libertatea cuvântului este de o importanţă vitală*.

8

9


EVENIMENTE

UVT oferă cazare gratuită candidaților, în cadrul sesiunii de admitere 2017

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de facilități gândite pentru absolvenții de liceu. Amintesc de faptul că Universitatea a deschis centre de admitere în mai multe județe, pentru ca persoanele cu disponibilități reduse de deplasare să parcurgă procedura la ei în localitate. În ceea ce privește cazarea gratuită, cu siguranță sunt candidați din județe îndepărtate cărora le vom ușura considerabil experiența atât din punct de vedere financiar, cât și al efortului de a parcurge într-un timp scurt distanțe mari până în Timișoara. Facilitatea permite candidaților să vină la probe cu o zi mai devreme, cât și timpul necesar pentru alegerea unor modalități de transport convenabile,

A

bsolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2017 vor putea solicita alocarea unui loc de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile. Instituția oferă această facilitate pe perioada admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei interesați vor depune o cerere în momentul înscrierii la facultate. Cazările se vor face în căminul C15, iar perioada pentru care se face solicitare nu trebuie să depășească trei zile. În momentul înscrierii, după depunerea cererii, candidații vor primi un aviz din partea comisiei de admitere și vor fi îndrumați mai departe. Admiterea la Universitatea de Vest din Timișoara este programată pentru perioada 10 - 28 iulie. Centrele de înscriere și admitere din afara Timișoarei funcționează în perioada 11-14 iulie, în Deva, Reșița, Drobeta - Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Pe lângă cazarea gratuită și centrele județene, UVT oferă și facilitatea preînscrierii online, în cazul candidaților care, în perioada studiilor liceale, au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale. Detalii sunt disponibile pe pagina de internet a Universității, https:// www.uvt.ro/ro/.

spune rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

10

11


EVENIMENTE

Rezultate THE WUR Europe pentru anul 2017

R

evista britanică Times HigherEducation a publicat pentru prima oară în 2017 un clasament al universităţilor din Europa, bazat pe analiza acelorași date utilizate în generarea clasamentului general Times HigherEducation World University Rankings pentru anul 2016-2017. Această analiză are la bază mai multe tipuri de informaţii: datele raportate de universităţi, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică extrase direct din bazele de date bibliometriceinternaţionaleşi analiza răspunsurilor la studiile anuale ale THE cu privire la reputaţiauniversităţilor în rândul comunității academice internaţionaleşi în rândul angajatorilor. Din 400 de instituţii de învăţământ superior din 35 de ţări din Europa, Universitatea de Vest din Timişoara se poziționează pe locul 301+. Alături de UVT, doar trei alte universităţi din România sunt prezente în această clasificare, toate poziționate pe locul 301+: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureştişi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Toate aceste patruinstituţii de învăţământ superior sunt membre ale Consorțiului Universitaria. În tabelul comparativ de mai jos se poate observa poziţionarea celor 4 universităţi din Consorțiu în această clasificare.

THE WUR UVT

UB

UBB

UAIC

2017

301+

301+

301+

12

301+

Activitatea universităților a fost analizată sub aspectul următoarelor 5 arii, aceleași ca şi cele din Metodologia pentru clasificarea generală Times HigherEducation World University Rankings: activitatea de predare (30%), activitatea de cercetare (30%), impactul activităților de cercetare ca urmare a numărului de citări (30%), activitatea internațională (7,5%) și transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic (2,5%). În cadrul celor 5 categorii de indicatori de evaluare (predare, cercetare, citări prin impactul cercetării, internaţionalizare, venituri din industrie - prin transferul tehnologic), regăsim următorii 13 indicatori de performanţă, cu valoarea atribuită în clasificarea generală:

Reputationsurvey - 15%, Staff-to-student ratio - 4.5%, Doctorateto-bachelor’sratio - 2.25%, Doctoratesawarded-to-academic staff ratio - 6%, Institutionalincome - 2.25%, Reputationsurvey - 18%, Researchincome - 6%, Researchproductivity - 6%, Citations (researchinfluence) - 30%, International-to-domestic-student ratio - 2.5%, International-to-domestic-staff ratio - 2.5%, International collaboration - 2.5%, Industry income (knowledge transfer) - 2.5%. Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://www. timeshighereducation.com/student/best-universities/bestuniversities-europe 21 iunie 2017

13


EVENIMENTE

Membru al Parlamentului German a devenit Doctor Honoris Causa al UVT

A

sumându-și rolul cu care a fost învestită de fondatorii săi, anume de principal centru de cunoaștere în regiunea de Vest a țării, dar și rolul de actor social important, Universitatea de Vest din Timișoara încearcă în mod constant să ofere binemeritata recunoaștere unor nume importante din lumea științifică, socială, culturală sau politică. Astfel, începând cu data de 23 iunie, dl. dr. Bernd Fabritius, membru al Parlamentului German (Bundestag), face parte din comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara, fiind învestit cu titlul de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum. Personalitatea domnului Bernd Fabritius este emblematică pentru colaborarea dintre România și Germania. Născut, crescut și educat în România, a făcut o prestigioasă carieră politică în Germania, a devenit o personalitate de prim rang a vieții publice germane, a devenit simbolul transformării în modul cel mai fericit a unei organizații de marcă a anilor postbelici, Federația Exilaților (Bund der Vertriebenen) și, prin toate acestea, este o punte vie a relației dintre aceste țări. Domnul Bernd Fabritius s-a născut la Agnita (Agnethelm), în 14 mai 1965. A absolvit prestigiosul Liceu Bruckenthal din Sibiu și a susținut aici bacalaureatul în 1983. Și-a continuat studiile după emigrarea în Germania, în domeniul administrației publice, al științelor politice și dreptului , devenind în 2003 doctor în drept la Universitatea Eberhard-Karls din Tubingen și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Preocupările sale s-au concentrat pe reprezentarea și sprijinul exilaților și emigranților și, în special, pe reprezentarea cetățenilor germani de origine română. Implicarea constantă în sprijinul drepturilor omului, implicarea politică și socială prodigioasă sunt puncte de reper importante pentru activitatea desfășurată de dl. Fabritius.

14

Este pentru mine o deosebită bucurie și onoare să primesc astăzi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, care este încă din copilăria mea una dintre cele mai cunoscute și renumite universități din România. […] Din propunerea acordării titlului înțeleg că îmi este oferit pentru implicarea mea în relațiile bilaterale și buna înțelegere între popoarele europene. În acest context, primesc această onoare în numele întregii comunități a germanilor din România, pentru că titlul nu îmi aparține mie ca persoană, ci întregii comunități din care fac parte, a spus dl. dr. Bernd Fabritius în cadrul discursului său.

„Dl. Fabritius este, așa cum el însuși s-a exprimat, o punte care leagă România de Germania, reprezentantul politic cel mai vizibil al bogatei și respectatei comunități a cetățenilor germane originari din România”, a declarat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, în cuvântul său din deschiderea ceremoniei DHC. „Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, Universitatea de Vest din Timișoara vă mulțumește pentru toate eforturile depuse în promovarea prieteniei dintre Germania și România. Suntem onorați de prezența Domniei Voastre în Timișoara și de intrarea în rândurile comunității noastre academice”, a mai rostit rectorul UVT.

Dr. Bernd Fabritius este membru al Bundestagului german din anul 2013. Într-un interviu dat la scurt timp după alegere, intențiile domniei sale referitoare la activitatea lui de parlamentar includeau referințe clare la rolul de reprezentant al germanilor originari din România, dar și al românilor rezidenți în Germania: „Am cea mai mare intenție să îmi aduc aportul la integrarea diasporei din România, care acum trăiește în Germania […]; o să-mi dau tot aportul pentru a le crea un sistem benefic și de integrare în societatea pe care și-au ales-o”.

15


PROIECTE

UVT – parte a unui proiect de 12 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană pentru a aduce natura în orașe

3

7 de organizații din 19 țări s-au reunit la Dublin pentru a marca lansarea proiectului „ConnectingNature” - un proiect în valoare de 12 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este coordonat de Trinity College Dublin, iar Universitatea de Vest din Timișoara face parte din consorțiul proiectului care dorește să stabilească Europa ca lider mondial în regândirea modului în care natura poate fi folosită mai eficient în orașele noastre. Există o recunoaștere tot mai mare, cât și o finanțare specifică a investițiilor pentru soluții inteligente, „proiectate” de natură, concepute pentru a aduce mai mult natura, peisajele și procesele naturale în orașe. Aceste soluții inovatoare contribuie la îmbunătățirea mediilor urbane, dar, la fel de important, au un potențial semnificativ de a crea locuri de muncă durabile în comunitățile urbane și de a spori sănătatea și bunăstarea cetățenilor noștri.

16

Primarii, oficialii orașului, reprezentanții universităților și participanții din industrie din întreaga Europă au ascultat vorbitorii de la Banca Europeană de Investiții, Social Finance din Marea Britanie și de la European VenturePhilanthropy Association, identificând oportunitățile actuale de finanțare a investițiilor la scară largă la nivel de oraș pentru soluții bazate pe natură. Piața în acest domeniu este semnificativă: în prezent, peste 70% din populația Europei trăiește în orașe, iar acest lucru se așteaptă să crească la peste 80% până la mijlocul secolului. Aceasta înseamnă 36 de milioane de noi cetățeni urbani, care vor avea nevoie de locuințe, locuri de muncă și îngrijire până în 2050. Soluțiile bazate pe natură pot contribui la rezolvarea multor provocări urbane, cum ar fi urbanizarea nesustenabilă și problemele legate de sănătatea umană, degradarea și pierderea capitalului natural, serviciile ecosistemice pe care le furnizează (aer curat, apă și sol), schimbările climatice și creșterea alarmantă a riscurilor de dezastre naturale.

Echipa UVT ce urmează să asigure implicarea Timișoarei, din punct de vedere academic, în acest proiect, este compusă din Conf. Dr. Irina Macsinga, Conf. Dr. Mădălin Bunoiu, Conf. Dr. Coralia Sulea, Dr. Adina Dumitru și Dr. Vlad Petcu. Componența multidisciplinară a echipei UVT, compusă din specialiști în psihologie, fizică, informatică și economie oferă o implicare holistică a UVT în activitățile proiectului și înțelegerea complexității unui proiect atât de ambițios. „Universitatea noastră demonstrează încă o dată că este implicată în conturarea viitorului societății, fiind la aceeași masă cu alți 36 de parteneri din alte 19 țări pentru a defini și promova conceptul soluțiilor naturale de dezvoltare a orașelor la nivel global” transmite rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea. Prin „ConnectingNature”, 11 orașe europene vor investi în implementarea la scară largă a soluțiilor bazate pe natură, vor măsura impactul acestei abordări și vor împărtăși experiența lor la scară globală. „ConnectingNature” este o acțiune de inovare finanțată de Programul Orizont 2020 pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene.

2017.

Proiectul, cu o durată de cinci ani, a demarat la 1 iunie

Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitați: Site web: www.connectingnature.eu Email: Irina Macsinga – irina.macsinga@e-uvt.ro @CONNECTINGNBS https://twitter.com/ CONNECTINGNBS Facebook: https://www.facebook.com/ ConnectingNBS/?fref=ts

17


PROIECTE

Lansarea proiectului „Local Heritage for Active Tourism in Banat”

U

niversitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de a anunța lansarea proiectului „Local Heritage for Active Tourism in Banat” (HerA), finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Proiectul reprezintă o formă de continuare mai aplicată a parteneriatului început cu Primăria Kikinda, în perioada 2013-2015, într-un proiect similar („Living Heritage - an UnlimitedResource for TourismDevelopment”), parteneriat transfrontalier la care se adaugă de această dată și Muzeul Național din Kikinda. Cu un buget total de 372.411 euro și o perioadă de implementare care se întinde pe 18 luni (mai 2017 – octombrie 2018), proiectul urmărește, în principal, să răspundă nevoii de definire și dezvoltare de produse turistice inovatoare pentru a asigura promovarea în comun a patrimoniului transfrontalier și creșterea atractivității ofertei turistice. În acest sens, incursiunea în teren a specialiștilor de la Universitatea de Vest în vederea cercetării comunităților transfrontaliere pentru identificarea resursei patrimoniale culturale pe care comunitățile locale o resimt ca una identitară și care poate deveni punct de plecare pentru dezvoltarea de produse turistice, precum și cele zece întâlniri de lucru organizate de partenerii proiectului în comunități reprezintă activități preliminare necesare în vederea obținerii unor produse turistice pe care membrii echipei de proiect le propun. Astfel, vor fi create 10 spoturi de prezentare turistică, un ghid turistic organizat tematic („Banatul în 10 feluri“), un etno-calendar anual și o carte de rețete cu feluri de mâncare specific bănățene. Printre activități se mai enumeră și o serie de acțiuni comunitare în domeniul turismului ori în cel al gastronomiei (gastrofestival) sau organizarea unor programe de formare profesională. Cea mai ambițioasă acțiune însă este cea de a crea o platformă software comună care să adune și să facă publice într-un mod prietenos și util informațiile relevante colectate în timpul cercetării de teren. Dintre grupurile țintă, amintim: antreprenorii cu rol în dezvoltarea produselor și serviciilor turistice (meșteșugari, bucătari etc.), sectorul privat (agenții turistice, proprietari de restaurante etc.), sectorul public (autorități publice, instituții publice din comunități etc.); Reprezentanți ai Asociației Femeilor, cercetători, referenți culturali, turiști, voluntarii implicați, vizitatorii platformei software comune.

18

19


PROIECTE

„Implementarea de instrumente biotehnologice pentru noi aplicații în tratarea rănilor folosind produse obținute din deșeurile din industria alimentară de prelucrare a crustaceelor”

„NanoBioMateriale polimerice pentru eliberare de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului de safe-by-design care să permită soluții de asistență medicală în condiții de siguranță”

Î

n cadrul Departamentului Biologie-Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a fost demarat proiectul PNIII-P3-284 „Implementarea de instrumente biotehnologice pentru noi aplicații în tratarea rănilor folosind produse obținute din deșeurile din industria alimentară de prelucrare a crustaceelor” (Biotechnological tools implementation for new wound healing applications of by products from the crustacean seafood processing industry) - CHITOWOUND. Universitatea de Vest din Timișoara este partener în cadrul acestui proiect alături de Universitatea Tehnică și de Științe ale Naturii a Norvegiei din Trondheim (Norvegia), care este și instituția coordonatoare a proiectului, Stiftelsen SINTEF din Trondheim (Norvegia), Institutul de Biotehnonologie și Biologie Moleculară din Heraklion (Grecia) și Universitatea din Tallin (Estonia). Scopul proiectului este de a dezvolta un proces eficient care să poată fi utilizat pentru izolarea chitinei și a proteinelor/peptidelor din deșeurile de crustacee într-un mod mai ecologic decât cel aplicat în tehnologia actuală. De asemenea, se urmărește creșterea calității și reproductibilității chitinei extrase și, prin urmare, a chitosanului obținut, precum și a potențialului de utilizare a fracțiunii de proteine prezente în biomasa marină. Doi produși de chitosan cu un grad foarte mare de deacetilare sunt vizați a fi obținuți și caracterizați cu privire la potențialul lor de biodegradare și de vindecare a rănilor. Obiectivele concrete ale acestui proiect sunt: ■ Creșterea calității și reproductibilității chitinei obținute din deșeurile de crustacee prin utilizarea unui tratament enzimatic nedistructiv al biomasei. Concret, în etapa de demineralizare acidă, pentru a facilita deschiderea matricei și pentru a ușura deproteinizarea ulterioară, vor fi folosite proteze cu pH optim scăzut;

20

■ Caracterizarea fracției de proteină/peptidă izolată și explorarea utilizării potențiale a acesteia ca o componentă a mediului pentru cultura microbiană și pentru proprietățile bioactive; ■ Producerea unor loturi mari de chitosani cu compoziție chimică foarte diferită; unul cu un grad de deacetilare de 80-90% (care se găsește actual pe piață) și un nou chitosan cu un grad de deacetilare de 50%, care nu este disponibil comercial, și care să fie solubil la pH fiziologic și cu biodegradabilitate diferită; ■ Sporirea funcționalității și valorii chitosanilor obținuți prin modificări peptidice; ■ Utilizarea chitosanilor obținuți pentru a crea noi biomateriale destinate aplicațiilor de vindecare a rănilor, respectiv prepararea unor noi biomateriale pe bază de chitosan; ■ Testarea noilor chitosani și a biomaterialelor pe bază de teste în celule selectate in vitro și in vivo pentru caracterizarea proprietăților produsului. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni și bugetul Universității de Vest din Timișoara este de 661500 lei. Persoană contact: Prof. Dr. Vasile OSTAFE, e-mail: vasile.ostafe@e-uvt.ro

Î

n cadrul Departamentului Biologie-Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a fost demarat proiectul PNIII-P3-285 „NanoBioMateriale polimerice pentru eliberare de medicamente: dezvoltarea și implementarea conceptului de safe-by-design care să permită soluții de asistență medicală în condiții de siguranță” (Polymeric NanoBioMaterials for drug delivery: developing and implementation of safeby-design concept enabling safe health care solutions) - GoNanoBioMat. Universitatea de Vest din Timișoara este partener în cadrul acestui proiect alături de Empa Swiss Laboratory of Materials Science and Technology – Particle Biology (Elveția), care este instituția coordonatoare a proiectului, University of Applied Science and Arts Western Switzerland (Elveția), University of Geneva School of Pharmaceutical Sciences (Elveția), Empa Swiss Laboratory of Materials Science and Technology – Technology and Society (Elveția), SUPSI Department of Innovative Technologies (Elveția), Center for Neuroscience and CellBiology- University of Coimbra (Portugalia), Aargau AG Nano (Elveția), Institut für Praxisorientierte Qualifikation (Elveția), Acrostak AG (Elveția). Consorțiul combină expertiza în domeniul științei și tehnologiei nanobiomaterialelor (sinteza, caracterizarea și

prelucrarea), științelor vieții, științelor farmaceutice, precum și nanosiguranței (ecotoxicitate și toxicitate umană) și gândirii ciclului de viață într-o abordare interdisciplinară. Obiectivele principale sunt: ■ integrarea nevoilor industriale în matricea NanoReg safe-by-design și identificarea lacunelor de cunoștințe; ■ dezvoltarea unei baze de cunoștințe și orientări pentru punerea în aplicare a abordării safe-by-design pentru nanobiomateriale, cu accent pe medicamente cu sisteme polimerice de livrare; ■ să pună în aplicare și să verifice respectarea conceptului safe-by-design în cazuri reale industriale pentru aplicații de livrare pe bază de chitosan, acid polilactic și polihidroxialcanoat; ■ să disemineze cunoștințele și conceptele dezvoltate, să dezvolte și să ofere module de formare. Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 luni, bugetul Universității de Vest din Timișoara fiind 861840 lei. Persoană contact: Prof. Dr. Vasile OSTAFE, e-mail vasile.ostafe@e-uvt.ro

21


PROIECTE

Raport privind desfășurarea Grupului de lucru cu reprezentanți ai actorilor instituționali relevanți de la nivelul județului Timiș

Î

n perioada 11-17 iunie 2017, a avut loc la Timișoara prima întâlnire de lucru a membrilor Rețelei Româno-Norvegiene de Cercetare în Științe Sociale, rețea creată de către Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea NORD din Norvegia, prin intermediul proiectului „Rețeaua RomânoNorvegiană de Cercetare în Științe Sociale”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 – Fondul de Relații Bilaterale al Programului RO14 „Cercetare în Sectoare Prioritare”, nr. contract 19BIL/2017. Printre altele, rețeaua își propune să faciliteze transferul de cunoaștere, expertiză și bune practici în domeniul intervenției cu categoriile vulnerabile. În acest sens, în data de 13 iunie 2017, a fost organizat la sediul Universității de Vest din Timișoara un grup de lucru cu actorii instituționali relevanți de la nivelul județului Timiș, pentru a colecta propuneri și sugestii de teme de cercetare/dezvoltare de la instituțiile și organizațiile care au ca și beneficiari persoane provenite din categorii dezavantajate socio-economic, în vederea includerii acestor teme în planul de acțiune al rețelei de cercetare. La eveniment au participat 24 de persoane, dintre care 8 membri ai echipelor de cercetare din România (Conf. Dr. Teodor Mircea Alexiu, Lector dr. Elena Loreni Baciu, Lector dr. Andreea Georgiana Bîrneanu, Lector dr. Melinda Dincă și Lector dr. Theofild Lazăr, de la Facultatea de Sociologie și Psihologie) și Norvegia (Prof. dr. Jane Paulsen Breimo, Conf. dr. Ingrid Fylling și Prof. dr. Johans Tveit Sandvin) și 16 reprezentanți ai actorilor instituționali relevanți de la nivelul județului Timiș, din domeniile: • Educație (Liceul Teoretic Special Iris Timișoara și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș); • Ocupare (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș); • Servicii sociale (Agenția Județeană pentru Prestații și Indemnizații Sociale Timiș, Asociația Handicapaților Locomotor Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara și Penitenciarul Timişoara).

22

Concluziile întâlnirii: În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut diverse aspecte referitoare la disfuncționalitățile cu care se confruntă furnizorii de servicii de la nivelul județului Timiș în privința desfășurării activităților cu categoriile vulnerabile. Aceste disfuncționalități variază de la dificultăți în comunicarea inter și intra-instituțională, până la carențe și suprapuneri legislative privind desfășurarea activității, lipsa personalului specializat în cadrul programelor de intervenție specifică, numărul mare de cazuri în evidență etc. Dintre aceste disfuncționalități, am încercat să direcționăm discuția către cele care își pot găsi soluționarea prin demersuri de cercetare și intervenție care pot fi derulate de către Rețeaua Româno-Norvegiană de Cercetare în Științe Sociale.

Temele de cercetare/intervenție sugerate de către actorii instituționali care au participat la întâlnire sunt următoarele: • Construirea unor metodologii și instrumente de colectare de date în vederea utilizării acestora pentru diagnoza nevoilor specifice ale grupurilor dezavantajate din comunitate, care să poată sta la baza construcției unei strategii coerente și adaptate de dezvoltare a serviciilor sociale și de finanțare a acestora la nivel local; • Dezvoltarea de rețele de colaborare între actorii publici și cei privați, furnizori de servicii sociale și servicii complementare (educație, ocupare, îngrijirea sănătății etc.), pentru a înlătura paralelismul și suprapunerea în serviciile existente și a asigura acoperirea cât mai multor tipuri de nevoi, în special în intervenția cu grupurile sociale care au

mai multe tipuri de vulnerabilități sociale asimilate (ex., persoanele de etnie romă, persoanele fără documente de identitate, persoanele fără adăpost etc.); • Evaluarea impactului serviciilor furnizate în comunitate, în vederea selectării și prioritizării acelor tipuri de servicii care dau cele mai bune rezultate; • Investigarea perspectivelor angajatorilor cu privire la profilul vulnerabilității pe piața muncii; • Evaluarea nevoilor de formare la cadrele didactice din sistemul educațional special; • Investigații calitative privind documentarea funcționalității/eficacității cotei actuale de 800 de elevi per fiecare cabinet de asistență psihopedagogică (conform Ordinului 5555/2011); • Analiza motivelor care stau la baza progresului scăzut în zonele rurale și comunitățile dezavantajate în ceea ce privește organizarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate (de ex., de ce anumite APL amână înființarea SPAS și angajarea de personal specializat, în ciuda prevederilor legale în acest sens?; de ce anumite familii sau chiar comunități întregi persistă în situația de vulnerabilitate extremă, în ciuda progreselor din ultimul deceniu în ceea ce privește funizarea serviciilor de suport? Etc.); • Cauzele nivelului scăzut de participare școlară a copiilor cu dizabilități din mediul rural (ex. este datorat interesului scăzut al părinților sau lipsei serviciilor de specialitate în zonă – ca urmare a agregării acestora în zonele urbane?); • Accesibilizarea – ca simbol al asumării de către comunitate a principiilor incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; • Persoanele fără adăpost – statistici și identificarea profilului și nevoilor sociale ale acestora, în vederea referirii pentru furnizarea de servicii integrate; • Evaluarea impactului serviciilor de reintegrare socială a foștilor deținuți; • Dezvoltarea sistemului de asistență post-penală în vederea creșterii incluziunii sociale și scăderea ratei de recidivă. Fiecare dintre sugestiile primite va fi analizată în cursul următoarelor ședințe de lucru ale membrilor rețelei, în vederea clarificării planului de acțiune al acesteia. Coordonator proiect, Loreni Baciu

23


PROIECTE / CONFERINȚE

UVT investește într-un sistem integrat de perfecționare psihopedagogică

„Calitatea vieții în Timișoara. De la cercetare la acțiune”

U

niversitatea de Vest din Timișoara (UVT) investește în pregătirea profesorilor săi. Astfel, instituția anunță lansarea proiectului „Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare”. Obiectivul general este creșterea calității activităților didactice prin dezvoltarea capacității cadrelor didactice universitare de a proiecta și implementa activități instructiv-educative centrate pe student și formare de competențe. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv vor fi demarate activități de perfecționare a unui grup de 17 experți în formarea didactică a personalului universitar. De asemenea, va fi modernizată platforma Centrului de Dezvoltare Academică (CDA) din cadrul instituției, pentru evaluarea nevoilor de formare a personalului didactic universitar, evaluarea calității prestației didactice și furnizarea de programe de formare bazate pe nevoile reale ale universitarilor. Vor fi formate cel puțin 100 de cadre didactice din UVT, în vederea dezvoltării și implementării de activități didactice înalt calitative centrate pe student și formare de competențe. În plus, 1000 de cadre didactice din cel puțin 30 de universități din România vor fi informate cu privire la acest segment educațional și li se vor prezenta exemple de bune practici în acest sens, dezvoltate, implementate și testate de către CDA. Analiza de nevoi realizată în UVT în 2017 evidențiază o nevoie în dezvoltarea de competențe didactice pentru a proiecta și implementa activități instructiv-educative centrate pe student și, prin

24

urmare, o direcție prioritară de formare continuă a personalului academic. Astfel, peste 50% dintre cei 346 de respondenți (eșantion reprezentativ la nivelul UVT) s-au arătat foarte interesați de eventuale activități de formare care le-ar dezvolta acest gen de competențe. Proiectul are o durată de implementare de șase luni (iunie decembrie 2017) și a primit finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, în urma unei competiții coordonată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Echipa de implementare: Conf. univ. dr. Marian D. ILIE (director proiect) Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU (consilier de cercetare) Conf. univ. dr. Irina MACSIGNA (consilier program formare) Lect. univ. dr. Carmen Maria Tîru (responsabil program formare) Silvia TOTH (expert învățământ CDA) Daniel IANCU (expert învățământ CDA) Dalia STOIA (expert învățământ CDA) Izabella SMARANDACHE (expert învățământ CDA) Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot folosi următoarele date de contact: Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) +40-(0)256592721 cda@e-uvt.ro Bd. V. Pârvan 4, Timișoara, România, Cam. 605b.

C

e cred timișorenii despre orașul în care trăiesc? Care sunt problemele lor? Sunt ei mulțumiți de calitatea serviciilor publice? Un grup de cercetători a propus explorarea percepțiilor timișorenilor despre orașul lor, așa cum reies ele din barometrul de opinie publică, cercetare realizată de către specialiștii de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Astfel, la jumătatea lunii iunie a avut loc conferința „Calitatea vieții în Timișoara. De la cercetare la acțiune”, eveniment organizat de către UVT. Acesta a avut loc la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor și a reunit reprezentanți ai actorilor principali din mediul de afaceri, aparatul administrativ și viața socio-culturală a Timișoarei. În cadrul evenimentului a avut loc o prezentare generală a cercetării, urmată de o serie de ateliere cu experți și invitați. Pornind de la rezultatele obținute și de la experiența proiectelor anterioare, au fost căutate nu numai explicații cauzale, ci și soluții pragmatice.

25


CONFERINȚE

„A FI sau A AVEA” Conferința Dr. Călin Georgescu la UVT

D

r. Călin Georgescu este cunoscut expert internațional în domeniul dezvoltării durabile. Domnia sa a lucrat 17 ani în sistemul ONU, deținând diferite funcții în cadrul Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, raportor special al ONU pentru deșeurile toxice si periculoase din cadrul Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. De asemenea, a coordonat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă din România în 1999 și 2008 și a fost director al Departamentului Organizațiilor Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. Conferința „A FI sau A AVEA” susținută de către dr. Călin Georgescu la Universitatea de Vest din Timișoara a suscitat atenția unui public numeros. „Viața pe pământ este inseparabilă de conștiința umană care o percepe și interacționează cu ea. Suntem parte componentă a acestei lumi și o influențăm cu simpla noastră prezență. [...] Cu toate acestea, «a avea» a înlocuit pe «a fi» și astăzi putem spune: «Omule, ai totul, dar de fapt nu te ai pe tine însuți, pentru a contribui la trezirea conștiinței voastre, pentru a face viața fericită în jurul nostru, pentru a trăi o viață liniștită, în demnitate, într-o țară îmbelșugată, și, de ce nu, de a contribui la pacea lumii prin pacea ta interioară»”, a declarat dr. Călin Georgescu. „Aș investi totul în tineri, în vocația lor. Este singura șansă a României să renască. Dar ca să facem acest lucru trebuie să ne întoarcem la noi înșine, să aflăm cine suntem. Pentru că astăzi tinerii respiră un aer viciat, dat de energia noastră negativă, venită din lăcomie, din trufie, din trădare, și singura lecție de succes ca numitor comun este plictisul în școală. Și cum îi readuci pe tineri să fie fericiți, să aibă simțul vocației, al pasiunii care poate să schimbe această energie negativă? Atunci când îi înțelegi. Atunci când intră dascălul în sală și începe lecția așa: «Sunt deschis cu inima mea să te călăuzesc către a ști cine ești tu». Pentru că numai cu oameni liberi poate fi apărat acest sistem. România se poate reface repede și ușor și simplul fapt că suntem astăzi aici dovedește faptul că am pus iubirea peste frică, unitatea peste discordie. [...] Suntem o națiune luptătoare și a venit momentul să arătăm spiritul nostru de veșnicie, să fim mândri de istoria noastră și de jurămintele făcute în fața lui Dumnezeu. Măreția nu este un dat, ci se câștigă prin luptă. Atitudinea noastră va face totul. De aceea, eu cred că totul este perfect, pentru că eu, voi, fiecare, suntem totul, suntem întreaga lume. Tu ești universul. Să fim tari în fiecare clipă, pentru că în fiecare clipă putem cădea”, a concluzionat dr. Călin Georgescu în finalul conferinței sale.

26

27


CONFERINȚE

„Actualități și perspective în educație fizică, sport de performanță și kinetoterapie”

F

acultatea de Educație Fizică și Sport a organizat a XI-a Ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești „Actualități și perspective în educație fizică, sport de performanță și kinetoterapie”. La această ediție, desfășurată pe plan local, au participat cu lucrări științifice, un număr de 23 de studenți de la specializarea Educație fizică și sportivă și de la specializarea de Kinetoterapie, atât la nivel de licență cât și masteranzi de la specializările Fitness și performanță motrică, Educație fizică și sport, Managementul sportului.

A patra ediţie a workshop-ului „Geometrie și Ecuaţii cu Derivate Parţiale”

W

orkshop-ul „Geometrie și EDP” organizat la fiecare sfârșit de primăvară - început de vară în cadrul Departamentului de Matematică al Facultății de Matematică și Informatică a ajuns anul acesta la a patra ediţie.

Workshop-ul își propune, pe lângă prezentarea unor noi rezultate din domeniul geometriei diferenţiale și din domeniul ecuaţiilor diferenţiale și cu derivate parţiale, încurajarea cooperării dintre cercetătorii activi în cele două domenii ale matematicii. Organizatorii celor două secţiuni sunt conf. dr. Cornelia Vizman (Geometrie) și prof. dr. Petru Jebelean (EDP - Ecuaţii cu Derivate Parţiale). Sesiunea s-a desfășurat prin prezentarea lucrărilor de către studenți, iar cele mai bune lucrări au fost premiate. Tematicile au fost diverse, de la aspecte ce țin de fiziologia efortului fizic la aspecte psihologice și sociale pentru studenții de la specializarea Educație fizică și sportivă iar pentru studenții de la Kinetoterapie, tematicile au abordat aplicațiile kinetoterapiei în diverse boli. Lucrarea cea mai bună a fost declarată cea a studentului Nan Alexandru, student anul III la specializarea Educație Fizică și Sport. Anul acesta, evenimentul a avut loc în zilele de 13 și 14 iunie 2017 și a reunit în jur de 30 de matematicieni din România (București, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara) și din ţări europene, precum Austria, Olanda, Germania, Italia, Serbia, Ungaria, Anglia. Pe lângă matematicienii cu experiență care au avut contribuţii invitate, au fost încurajați să-și prezinte rezultatele știinţifice și studenţii doctoranzi și postdoctoranzii participanţi la workshop. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Facultăţii de Matematică și Informatică (https://goo.gl/A3GjiA) 28

Colocviul internaţional franco-român de lingvistică De la phrase/énoncé au texte/ discours – perspectives linguistiques et didactiques

C

ontinuând o frumoasă tradiţie de colaborare româno-franceză în domeniul cercetării lingvistice între universităţile din Timişoara şi Arras, în zilele de 1 şi 2 iunie 2017 s-a desfăşurat la Timişoara cel de-al XI-lea Colocviu internaţional franco-român de lingvistică, organizat de Colectivul de Franceză din cadrul Departamentului de limbi şi literaturi moderne al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie. Colaborarea dintre Catedra de limbi romanice de la Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara şi centrul de cercetare Grammatica de la Université d’Artois din Arras a început în 1997, la inițiativa prof. univ. dr. Maria Țenchea. De atunci, cele două universităţi organizează acest colocviu din doi în doi ani, alternativ, la Timişoara şi la Arras. Colocviul franco-român de lingvistică s-a bucurat în toţi aceşti ani de aprecierea comunităţii academice din România şi din străinătate, de prezenţa onorantă a numeroşi lingvişti de renume. Actuala ediție a reunit peste 20 de lingvişti din ţară şi străinătate.

Această manifestare ştiinţifică facilitează contactul şi schimbul de experienţă cu specialiştii din ţară şi din afara ei şi creează premisele extinderii acestei colaborări spre alţi parteneri. Comunicările din acest an s-au focalizat asupra textului și asupra discursului, continuând în mod firesc cercetările dedicate frazei prezentate la ultima ediţie desfăşurată acum doi ani la Arras. Câmpul de investigaţie acoperit de această temă s-a bucurat, de-a lungul timpului, de un larg interes din partea specialiştilor, materializat prin lucrări importante, dar subiectul continuă să suscite întrebări şi să ridice probleme prin prisma unor noi teorii şi abordări lingvistice. Perspectiva de analiză propusă la actualul colocviu a fost una multiplă: lingvistică, pragmatică şi didactică. Deschiderea festivă a colocviului a avut loc joi, 1 iunie, la ora 9.30 în Amfiteatrul A01, la Universitatea de Vest, în prezenţa reprezentanţilor Rectoratului Universităţii de Vest din Timișoara, ai Decanatului Facultății de Litere, Istorie și Teologie şi ai Institutului francez din Timișoara.

29


CONFERINȚE

Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în România Europeană, ediția a VI-a

Î

n perioada 16-17 iunie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a organizat a VI-a ediție a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în România Europeană, care a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara și la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”. Tema din acest an a invitat la o întreită reflecție: Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic. Continuând tradiția, la deschiderea colocviului au participat reprezentanți diplomatici și culturali din străinătate: E.S. João-Bernardo WEINSTEIN, Ambasadorul Portugaliei în România, E.S. José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consulul onorific al Spaniei la Timișoara, E.S. Niccolò MASO,

Universitatea de Vest din Timișoara, co-organizator al Conferinței Internaționale Anuale a Societății Române de Biochimie și Biologie Moleculară, Timișoara, 8-9 Iunie, 2017

Consulul onorific al Italiei la Timișoara, E.S. Segundo Rufino Delegado MONTENEGRO, Consulul onorific al Republicii Peru la Timișoara și Guillaume DUJARDIN, Responsabil al misiunii pentru cooperare educativă, Institutul Francez din Timișoara. Comunicările în plen au fost susținute de personalități ale lumii academice: Smaranda BRATU ELIAN și Mihai ZAMFIR, de la Universitatea din București, Joaquín RUIZ DE ARBULO, de la Universitat Rovira i Virgili, Tarraco (Tarragona) și Libuše VALENTOVÁ, de la Universitatea Carolina din Praga. Comunicările specialiștilor au fost prezentate în cele douăsprezece secțiuni ale colocviului: limbă și literatură latină, limbă română și limbă română pentru străini, literatură română, lingvistică franceză, literatură franceză și francofonă, limbă și lingvistică italiană, literatură italiană, limbă și didactică spaniolă, literatură spaniolă, istorie, teatru și muzică. Evenimentul a reunit profesori, specialiști și studenți din țară și de peste hotare, interesați de varietatea, de actualitatea și de profunzimea culturală a lumii romanice, ale căror cercetări s-au concretizat în cele peste o sută de lucrări prezentate.

30

S

ecția Banat a Societății Române de Biochimie și Biologie Moleculară a organizat la Timișoara ediția 2017 a Conferinței Internaționale Anuale a Societății Române de Biochimie și Biologie Moleculară. Universitatea de Vest din Timișoara a fost coorganizator al acestui eveniment internațional, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. Cei peste 140 de participanți, majoritatea membri ai filialelor Societății Române de Biochimie și Biologie Moleculară din țară, dar și 15 participanți din Serbia și 2 din Germania au audiat cu deosebit interes științific prezentările celor 4 cercetători invitați speciali din Spania, Germania și SUA. În cadrul Laboratoarelor de Cercetări Avansate de Mediu din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie, de pe str. Oituz nr. 4, a fost organizat și un eveniment satelit al conferinței, și anume un training de cromatografie de înaltă performanță, „Utilizarea

UPLC-MS în biochimia separării peptidelor” și „UPLC-MS în bioseparări”. Dl. Prof. Dr. Vasile Ostafe a fost organizatorul acestui eveniment din partea UVT, la care au participat reprezentanți ai firmei Waters, o firmă cu o reputație deosebită pe piața mondială de aparatură de cercetare de mare performanță. Au fost înregistrați 8 cursanți din București, ClujNapoca, Iași și Timișoara. Lucrările științifice prezentate la această conferință internațională au fost publicate în revista Departamentului de Biologie-Chimie din UVT, New Frontiers in Chemistry.

31


CONFERINȚE

Simpozionul studenților chimiști din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

M

iercuri, 28 iunie 2017, la sediul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, str. Pestalozzi nr. 6, studenții Departamentului BiologieChimie de la specializările de licență și master au participat la „Simpozionul studenților chimiști din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie”. Această manifestare tradițională se desfășoară an de an, în ultimii 25 de ani, la sfârșitul anului universitar și are ca scop prezentarea cercetărilor proprii ale studenților, experimentale sau teoretice, de pe parcursul anului universitar. Studenții din anii terminali sunt principalii beneficiari ai acestei manifestări, mai ales că se află înaintea examenelor de finalizare de studii, licență sau master, unde rezultatele muncii lor vor fi evaluate prin note. Studenții au prezentat rezultate ale cercetării lor interesante, firul roșu al tematicilor abordate s-a dovedit a fi impactul dezvoltării științifice și al științei aplicate, mai ales chimice, asupra calității vieții noastre, în variatele ei aspecte.

În acest an am avut invitați și elevi de la specializarea de Științele Naturii de la Colegiul Național Bănățean Timișoara respectiv Centrul Județean de Excelență Timiș, coordonați de D-na Prof. Rodica Beicu, elevi care au prezentat rezultatele cercetărilor lor, realizate prin colaborare cu D-na Lector Dr. Daniela Dascălu de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul BiologieChimie, în cadrul Laboratorului de Cecetări Avansate de Mediu. Aceste lucrări ale elevilor au fost premiate la nivel național, la Concursul Național pentru Elevi „Tehnium” – Târgoviște 2017. Rezultatele elevilor au demonstrat că se poate face cercetare și la nivel liceal cu rezultate foarte bune, că împreună, elevi și cadre didactice, pot genera idei și teme de cercetare foarte interesante, materializabile prin metode și tehnici de lucru adaptate puterii de înțelegere și vârstei.

32

Întâlnirea și cunoașterea reciprocă elevistudenți într-o manifestare științifică a fost un prilej de noi experiențe și pentru unii, și pentru alții, dar și un prilej de satisfacție pentru cadrele didactice din departamentul nostru.

33


CONFERINȚE

„Certificatul în inovație socială” îi îndrumă pe studenții timișoreni spre antreprenoriatul social

U

niversitatea de Vest din Timișoara a oferit studenților un „Certificat în inovație socială”. Mai exact, este vorba despre un atelier de formare în domeniul antreprenoriatului și inovației sociale având drept scop familiarizarea participanților cu problematica și practica antreprenoriatului orientat spre rezolvarea problemelor comunității. Evenimentul a fost organizat de către Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Universitatea Politehnică din Timișoara și a fost deschis studenților (licență, masterat sau doctorat) sau absolvenților universităților din Timișoara, indiferent de universitate, facultate sau specializare, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Atelierul a fost format din patru module consecutive, cu o abordare pragmatică, ce s-au desfășurat timp de două zile, în limba engleză. Pe durata acestor module, 25 de tineri cu specializări diferite au învățat despre metode specifice și instrumente care îi ajută să-și descopere deprinderile antreprenoriale, să identifice soluții și să lanseze propria lor inițiativă antreprenorială privind o nevoie socială existentă la nivelul comunității. Formatori în cadrul atelierului au fost două persoane cu experiență internațională din cadrul Academiei de Antreprenoriat Social din Munchen. Mai multe detalii despre proiect se găsesc la http://en.zgi-kompakt.de/. În plus, participanții au fost antrenați pentru practică prin dialogul cu un antreprenor social care acționează pe plan local. În acest sens, a fost prezentat cazul Fundației „Pentru Voi”, o organizație nonprofit care a realizat numeroase demersuri antreprenoriale de succes în beneficiul persoanelor cu dizabilități intelectuale. „Dincolo de pregătirea din sălile de curs care le oferă competențe pe domeniul studiat, le acordăm tinerilor și un bagaj complex de abilități extracurriculare,

34

aptitudini care să-i ajute să fie competitivi după absolvire, în căutarea unui loc de muncă sau în demersuri antreprenoriale. Este și cazul atelierului în inovație socială, care are un scop mai larg decât cel educativ, dorința noastră fiind ca tinerii beneficiari să producă o schimbare în bine în orașul nostru”, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Evenimentul a fost organizat în Timișoara, în perioada 29-30 iunie, în laboratorul „Minds Hub” din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Prin intermediul atelierului de formare a fost urmărită atât încurajarea participanților în a recunoaște antreprenoriatul social ca posibil domeniu vocațional de acțiune, cât și creșterea capacității lor de a genera idei inovative și de a demara inițiative antreprenoriale dedicate rezolvării unor probleme cu care se confruntă societatea. Într-o perspectivă mai largă, organizarea atelierului reprezintă un demers orientat către întărirea rolului universității de actor social activ la nivelul

comunității pe care o deservește, pe termen lung fiind vizată integrarea într-o rețea academică europeană dedicată dezvoltării antreprenoriatului social. În acest sens, la toamnă, o echipă de cadre didactice din Timișoara va participa la o sesiune de formare de formatori în domeniul antreprenoriatului social organizată de către Academia de Antreprenoriat Social din Munchen, iar din 2018, desfășurarea atelierului de formare pentru studenți și absolvenți din Timișoara se va realiza cu formatori locali certificați.

35


DIVERSE

Studente UVT, bursiere ale Guvernului Francez

D

ouă studente de la Universitatea de Vest din Timișoara au obținut Bursa Guvernului Francez. Este vorba despre Adelina-Andrada Stoian, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, care va urma Masterul „Linguistique Fondamentale et de Corpus (LFC)” la Université de Lille (Franța) și Mădălina Delurințu - Bălănescu, de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, care a obținut Masterul „ Espaces, sociétés, environnement – Gestion des territoires et développement local ” în cadrul Université de Poitiers (Franța). Programul de Burse din partea Guvernului Francez (BGF) oferă tinerilor români oportunitatea de a efectua, în Franța, un an de Master sau 12 luni în cadrul perioadei de studii doctorale. Aceste burse sunt acordate începând din anul 1986. Programul are ca scop consolidarea cooperării universitare între cele două țări, favorizând atât schimburile de bune practici pedagogice și științifice, cât și crearea unei formări cu dublă recunoaștere, după cum spun cei de la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

36

Concurs literar „Felipe Trigo” în Timișoara

F

estivitatea de premiere a Concursului literar „Felipe Trigo” (ediția a IV-a), organizat de Colectivul de Limba spaniolă (Universitatea de Vest din Timișoara) în colaborare cu Primăria din Villanueva de la Serena (Spania), Diputación de Badajoz, Ambasada Spaniei la București, Consulatul Onorific al Spaniei în Timișoara, VíaRumanía, Cooperación española, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timișoara, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara și Active Learning, a avut loc în data de 5 iunie în Aula Magna, Universitatea de Vest din Timișoara. Au fost prezenți Miguel Ángel Gallardo Miranda primar al orașului Villanueva de la Serena și Președinte al Consiliului Județean din Badajoz, Cristina Núñez Fernández, Elisa Moriano Morales - Director al Departamentului de Cultură și Sport din Badajoz, José Miguel Viñals - Consul Onorific al Spaniei în Timișoara, José Manuel González Calvo - profesor al Universității din Extremadura, Gabriel Bărdășan - Prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie UVT, Oana Ivan reprezentant al Departamentului de Relații Internaționale UVT, Ozana Crăciunaș Inspector școlar Limbi romanice Timiș.

În discursul de deschidere, primarul din Villanueva de la Serena, Miguel ÁngelGallardo, a ținut să-i salute pe participanți și invitați și să mulțumească orașului și organizatorilor pentru efortul depus în valorificarea acestui scriitor din Extremadura, figură care reprezintă uniunea dintre cele două orașe (Villanueva de la Serena – Timișoara). La categoria copii, locul I a fost câștigat de Stoin Sarah, elevă la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, la categoria adolescenți, Vieru Adelina Nicoleta, elevă a Liceului „Jean Louis Calderon” din Timișoara, a fost recompensată cu premiul I, iar la categoria adulți a câștigat locul I Petrea Andreea Raluca, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Limba spaniolă. Cei trei câștigători vor merge în luna noiembrie în Spania pentru a asista la festivitatea de premiere din cadrul celei de-a 38-a ediții a acestui concurs literar. În cadrul evenimentului au fost organizate și momente artistice în care au fost implicați atât elevi ai Liceelor „Jean louis Calderon” și „Nikolaus Lenau” din Timișoara, cât și studenți ai Facultații de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara.

37


DIVERSE Festivalul Artelor Timișorene - acțiuni de artă contemporană Cu ocazia Festivalului Artelor Timișorene organizat de Primăria Municipiului Timișoara, în perioada 5 - 11 iunie 2017, Piața Libertății și Piața Unirii au devenit gazda unor acțiuni de artă contemporană realizate de Facultatea de Arte și Design. Acestea au avut un caracter educativ dar și experimental, deoarece publicul nu doar a asistat, ci a și învățat diverse modalități de exprimare în artă, contribuind activ la realizarea lucrărilor. Aceste proiecte s-au desfășurat pe mai multe secțiuni: ■ Workshop-uri interactive de grafică și gravură - coordonator lect. univ. dr. Remus Rotaru ■ Workshop-uri interactive de ceramică. La această acțiune au participat studenții specializării Ceramică, cu exemplificarea diverselor metode și tehnici ale modelajului ceramic cât și exerciții experimentale efectuate cu publicul. De asemenea, cei interesați au primit toate informațiile și indicațiile necesare referitoare la domeniul Arte Decorative - Ceramică. Modelajul ceramic nu impune abilități artistice native, astfel, aducerea domeniului Ceramică într-un context social poate oferi publicului preocupări confortante legate de ocuparea timpului liber prin bucuria materializării formei uzitate sau decorative și, în același timp, transformând această meserie într-o reală terapie a sufletului. -coordonator lect. univ. dr. Gloria Grati

Activitate intensă la Facultatea de Arte și Design Prezentare de modă Banat Fashion în cadrul Salonului de Inventică Traian Vuia, 4 iunie 2017 Colecția BANAT FASHION, reprezintă rezultatul muncii studenților de la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, Departamentul de Design și Arte Aplicate, specializarea Modă-design vestimentar din anul III și a studenților de la Facultatea Tehnică MihajloPupin din Zrenjanin-Serbia, din cadrul proiectului Analiza oportunităților de inovare, cooperare și de dezvoltare a IMM-urilor din zona transfrontalieră sârbă-română, inspirată din patrimoniul cultural al poporului sârb și român. Colaborarea dintre cele două facultăți în activitatea de cooperare, cercetare și dezvoltare creativă a produselor vestimentare, au scos în evidență creații noi, autentice utilizate într-un design vestimentar contemporan.

38

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea capacității de producție a întreprinderilor mici și mijlocii din industria textilă și instituții de cercetare științifică cu aplicare în producție, ajutând IMM-urile să obțină o poziție mai bună pe piață. Acest proiect a luat medalia de aur anul trecut 2016, la Salonul Internațional de Invenții și Inovații TRAIAN VUIA de la Timișoara. Coordonatorii proiectului au fost: lector univ. dr. ing. Florea Hariton, lector univ. dr. Eugenia Elena Riemschneider și asist. univ. dr. Sandra Celia Suciu.

■ Proiectul Olfactiv - Parfumul câmpiei în centrul orașului - a fost un proiect destinat percepției mediului urban prin intermediul naturii. Cu ajutorul acestui subiect s-a dorit punerea în practică a unei meserii străvechi, aducerea izului câmpului mai aproape decât ne-am imaginat că putem și perfectarea unui vis, a unei stări pe care o poți avea altfel doar în natură. Au fost realizate o serie de țesături, potrivite a fi expuse în diferite situații, locații, cu scopul de a transfera imaginația undeva într-un colț de natură – coordonator conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu, lect. univ. dr. Victor Gingiu

39


DIVERSE

■ Replika 0 – ateliere interactive de instalații, replici din mingi ale unor monumente timișorene – coordonator asist. univ. dr. Cristina Daju ■ S.O.S. CONSBOX – EGCY 2017– proiect de conștientizare a demersului conservării-restaurării patrimoniului cultural a fost un proiect inovator inițiat la prima sa ediție ca o propunere efemeră pentru spațiul public urban din Timișoara. Proiectul a vizat dezvoltarea sectorului dedicat restaurării patrimoniului cultural tangibil și a evidențiat iminența creșterii nevoii de conștientizare a importanței abordării conservării și restaurării ca parte activă a cercetării științifice în procedura de protejare a patrimoniului cultural, o prioritate pentru orașul Timișoara, viitoarea capitală europeană a culturii pentru anul 2021 – coordonator asist. univ. dr. Filip Petcu ■ Culoarea ne însoțește s-a numit proiectul studenților textiliști care au îmbrăcat vesel bilele din zona redată pietonilor în materiale colorate circulare. Astfel centrul s-a colorat punctând zonele libere. Căldura materialului și vioiciunea culorii au fost elementele cheie care au însoțit pietonii inspirându-le buna dispoziție. Acțiunea, ce intră în sfera knittinggraffiti, este o artă din ce în ce mai agreată de publicul iubitor de culoare și materialitate – coordonator conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu, lector univ. dr. Victor Gingiu ■ Construcție tranzitorie – instalație de mari dimensiuni – a fost un proiect realizat de către specializarea Pictură a FAD, care a propus o intervenție pe structura arhitecturală a Pieței Unirii prin dispunerea a opt suprafețe flexibile, de mari dimensiuni (7,5 ml) pe care s-au așternut, într-un tot continuu, multiple straturi, prin intervenția succesivă și interacțiunea progresivă, prin mijloacele desenului, a studenților participanți în proiect. Fragmentele imagistice desprinse din cotidian sau din istoria recentă prin imagini emblematice, descoperirea fațetelor diverse ale realității dar și trimiterile culturale mai îndepărtate au construit împreună o rețea de stimuli vizuali, ce-au translatat de pe o suprafață pe alta într-un fel de „ilustrare” a existenței – coordonator conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu, lector univ. dr. Victor Gingiu ■ Ceasul cartierului tău – stand creativ experimental – coordonator lect. univ. dr. Diana Andreescu

40

■ Tot în cadrul Festivalului Artelor Timișorene a avut loc Fashion Show, o prezentare de excepție a colecțiilor vestimentare ale studenților noștri, specializarea Modă-Design Vestimentar. Participanții au avut posibilitatea de a admira talentul și originalitatea tinerilor creatori, dar și dăruirea cadrelor didactice, vizibilă în fiecare piesă prezentată! – coordonator conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor

Întoarcere în timp Evenimentul expozițional Întoarcere în timp organizat de către Facultatea de Arte și Design în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran deschisă la data de 6.06.2017 în AULA BCUT, a fost un real succes cuprinzând 30 de lucrări realizate de către studenții Programului de Studiu Conservare și Restaurare, în tehnica broderiei, colaj, pictură pe suport textil și reprezintă scene din tapiseria de la Bayeux, motive decorative medievale și miniaturi din codexuri ilustrate. Organizatori și coordonatori de specialitate: conf. univ. dr. Habil HedyMKiss și lect. univ. dr. Silvia Trion.

Expoziția VIS@VIS Expoziția VIS@VIS a fost deschisă de studenții și masteranzii specializării Istoria și Teoria Artei în Galeria Mansarda a FAD cu lucrări ale colegilor lor de la pictură, sculptură, grafică și textile. Pornind de la tema visului ca o sursă de inspirație și de cercetare, ei au căutat să extindă conceptul cu lucrări din diferite domenii. Expoziția a fost rezultatul cercetărilor desfășurate în cadrul cursului de „Teorii și practici curatoriale” și a fost coordonată de doamna prof. univ. dr. Ileana Pintilie.

41


DIVERSE

CON TEX Tim. Intertext fotografic Podul Casei-Pod peste Timp

CON TEX Tim. Intertext fotografic a fost prima expoziție din cadrul evenimentului Timișoara 21 și a fost realizată de grupele de studenți din anul III licență Design Vestimentar, anii I și II master și anul II Design Textil, în tehnica colaj fotografic. Formatul final a constat, în „țesături” realizate din peste 1000 cadre fotografice de mărime A4 luate din spațiul cultural Timișoara. „urzeala”, „nodurile”, „structurile”, au compus instalații (inter)text oferit lecturii din imagini și jocuri de imagini. Expoziția a fost adaptabilă prin recompunere în spații alternative, iar țesătura a urmărit să vitalizeze spațiul arhitectural având un rol interactiv în ambient.

Facultatea de Arte și Design în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a derulat evenimentul inedit Podul Casei-Pod peste Timp. Evenimentul a avut loc la data de: 21.06.2017, în locația StudioArt, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș. Proiectul de conservare-restaurare textile inițiat de către studenții din anul terminal al ciclului de licență a cuprins prezentări pe marginea descoperirii, cercetării și conservăriirestaurării unor obiecte diferite, abandonate în podul unei case din Timișoara. Salvarea acestor obiecte prin conservare-restaurare a fost scopul principal. Au prezentat proiectul studenții: Alexandru Babușceac, Mariana Bejinaru, Cosmin Budriș, Samuel Lăcătuș, Mircea Dragomir. Lucrările finalizate, proiecțiile precum și filmele documentare au fost urmărite de către colegi și publicul interesat. Coordonator de specialitate, director de proiect: conf. univ. dr. Habil. Hedy M-Kiss.

KERAMOS O EXPOZIȚIE DE ARTĂ DIGITĂ „O incursiune într-un univers al detaliului ce ortografiază imaginarul, al unui concept art matur. O expoziție personală de artă digitală.” INCUBOXX, 15 iunie. Felicitări cadrelor noastre, lect. univ. dr. Eniko Szucs și lect. univ. dr. Sergiu Zegrean!

Atunci când fotografiile spun singure povestea … S-a întâmplat la expoziția KERAMOS a studenților ciclului licență și master, specializarea Arte Decorative – Ceramică, în data de 21 iunie 2017, la Galeria Calpe din Timișoara. Coordonatorii acestei minunate expoziții au fost: conf. univ. dr. Vasile Lihor Laza, lect. univ. dr. Gloria Grati, lect. univ. dr. Matei Gaspar, lect. univ. dr. Daniela Catona.

TIMIȘOARA COLORATĂ Expoziția de grafică digitală a doamnei Diana Andreescu, cadru didactic al Facultății de Arte și Design, găzduită pe simezele Galeriei Mansarda, în ultima săptămână a lunii trecute, a vizat orașul Timișoara văzut prin prisma detaliilor, a elementelor cheie și al unui simbol reprezentativ. Tehnica digitală de vectorizare a monumentelor reprezentative din comunitate este începutul unui lung proces de cercetare și documentare care dorește să ajute în susținerea proiectului Timișoara Capitală Culturală din 2021. Această primă expoziție, care deschide drumul la o nouă identitate vizuală a orașului, mai colorată și mai pozitivă, urmează a fi aplicată pe materiale promoționale și prezentată publicului din Timișoara.

42

43


DIVERSE

Activitatea muzical-teatrală a lunii iunie

Î

n luna iunie, notăm interpretarea lucrărilor lect. univ.dr. Gabriel Mălăncioiu și anume: pe data de 10 iunie 2017, Palatul Brâncovenesc, Potlogi, „Rituel du Potlogi” pentru vibrafon și marimbă, Arts District, Alexandru Anastasiu și Irina Rădulescu și pe 18 iunie 2017, St Nikolaus, Wipperfurth (Germania), „De Profundis” pentru bas, Martin Wistinghausen. Activitatea teatrală a studenților și cadrelor didactice de la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara a continuat să fie deosebit de bogată astfel că remarcăm spectacolele care au avut loc la Teatrul Național Timișoara: 07.06, 19:00, Studio Uțu Strugari, Spectacol „Canicula” de Antoaneta Zaharia, regia artistică Miruna Radu, asist. univ. drd. Mirela Puia, apoi spectacolele la Teatrul German de Stat Timișoara, mai multe reprezentații începând cu data de 01.06 - spectacolul „Das Dschungelbuch” după Rudyard Kipling, regia și coregrafia Răzvan Mazilu, cu studenții Eva Danciu, Alexandru Pîntea, an II, limba română.

44

Mai amintim dealtfel, spectacolul „Sf. Ilie salvează orașul copiilor”, participare studentele an I, limba română Raluca Alexandra Cîrstea, Oana Maria Tudoran, regizat de Eva Labadi și Dio Zolltan, de la Teatrul Ort-Iki din Debrețin (Ungaria), precum și spectacolul „Traviata” variantă adaptată după G. Verdi, soliștii, corul și orchestra FMT, în colaborare cu orchestra Operei Naționale Române Timișoara, conducerea muzicală Peter Oschanitzky, regia artistică conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu, la Opera Națională Română Timișoara în data de 25.06., ora 17:00, o premieră reușită și de succes a Facultății. Lect. univ. dr. EudjenCinc

45


CALENDAR EVENIMENTE

CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT IULIE 2017

Data (Cronologic)

46

Denumirea evenimentului

Facultatea

Locul de desfășurare

ORA

13.07

Expoziția CON TEX Tim2

Arte și Design

Galeria Calpe

13.00

14.07

Gala absolvenților Facultății de Arte și Design

Arte și Design

Halele Timco

12.00

14.07-03.09

Simpozion Internațional Bienal INTERFOTO 2017, ed. a VI-a

Arte și Design

Galeria Mansarda

Vernisaj 14.07, ora 18.00

14-16.07

Conferința națională studențească în domeniul științelor socio-umane „Specialiștii de azi, practicienii de mâine!” organizată de Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, ce va avea loc între 14-16 iulie 2017.

Sociologie și Psihologie

305, pt. Secțiunea de Științe ale educației

18-30.07

Expoziția Textilisme 4/3 Castelul Artelor

Arte și Design

Castelul Artelor – Drobeta-Turnu Severin

20.07

Colocviul internațional „Științele educației ca ofertă de studiu academică”

Sociologie și Psihologie

305

09.30

20.07

Ceremonie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Rolf Arnold, Germania

Sociologie și Psihologie

A01

12.30

24.07-05.08

Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească, ediția a XXVI-a

LIT

UVT

12.00

24-28.07

23rd International Conference on Difference Equations and Applications - ICDEA 2017

Matematică şi Informatică

A01, A02, A11

09.00-18.00

47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.