UVT Newsletter - iunie 2012

Page 1

dci@rectorat.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMETELE LUNII IUNIE 2012 Bustul celebrului Constantin Brâncuşi, în patrimonial UVT „Timişoara – oraş universitar, cultură, pol de inovaţie”

centru de

20 de ani de învățământ, cercetare și practică în asistență socială, la UVT

Bustul celebrului Constantin Brâncuşi, în patrimoniul Universităţii de Vest din Timişoara Bustul sculptorului Constantin Brâncuşi a fost dezvelit, în luna iunie, în curtea Facultăţii de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara.

Prima ediție a Conferinței ISSA

„Timişoara – oraş universitar, centru de cultură, pol de inovaţie” Universitatea de Vest din Timişoara a organizat, la începutul lunii iunie, în Aula Magna „Ioan Curea”, o dezbatere între principalii candidaţi pentru funcţia de primar al municipiului Timişoara. Evenimentul a venit în întâmpinarea unei nevoi reale de dialog între, pe de o parte, candidaţii la funcţia de edil-şef al oraşului nostru şi, pe de altă parte, reprezentanţii mediului academic, fie că este vorba de cadre didactice universitare, de cercetători sau de studenţi, dar şi de reprezentanţi ai mediului de afaceri interesaţi în dezvoltarea sectorului de cercetare şi inovare tehnologică.

Programul masteral „Auditul şi ma-nagementul financiar al fondurilor europene” finanțat din fonduri EU Colocviul Internaţional Comunicare şi Cultură în România Europeană Conferinţa Internaţională - Educaţia a ntreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de învăţământ superior “Modelarea agenţilor şi organizaţiilor în vederea realizării tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon” ,,Facilitarea profesională pentru calitatea instruirii eficiente” Joaca de-a antreprenorii Stagiu educaţional: „Dieta sănătoasă, obiceiurile nutriţionale şi managementul stresului” Sprijin pentru elevii de liceu Proiect internaţional Olanda-România, ''BRINGING CULTURES TOGETHER''- Ed. a 9-a

Bustul este o donaţie făcută de Asociaţia Fiii Gorjului în Banat, Universităţii de Vest din Timişoara. Monumentul a fost realizat de cunoscutul sculptor timişorean Ştefan Călărăşanu.

Curs privind ”Impozitul pe profit” susţinut de specialişti de la KPMG „Reducerea emisiilor de nanoparticule prin optimizarea proceselor de filtrare a gazelor reziduale de ardere”

Prin organizarea acestui eveniment, Universitatea de Vest din Timişoara şi-a asumat misiunea de a oferi cadrul adecvat unei dezbateri de idei în care candidaţii au avut ocazia să-şi expună viziunea despre Timişoara şi perspectivele acesteia.

UMBRA – în creaţia artistică personală Expoziţie de postere Masterclass de violoncel Finalizarea stagiului de practică (Modul 3) în proiectul POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” Inter-American Human Rights Moot Court Competition Premii în contabilitate! O lună de vârf artistic Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC): EURASHE - European Association of Higher Education Institutions (HEIs)

NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS

„Bustul a fost făcut destul de greu. Greu prin faptul că, atunci când primești comanda de Brâncuşi, te simţi ca şi electrocutat. Este şi un cadou, dar şi o mare problemă de spirit, ştiind cine a fost Brâncuşi ”, a declarat sculptorul Ştefan Călărăşanu.

„Sunt convins că vom avea cu toţii de învăţat din cadrul acestei întâlniri, iar indiferent de rezultatul alegerilor, multe dintre ideile expuse aici vor fi folosite de către viitoarea administraţie. Acţiunea de astăzi este doar una dintr-o serie de evenimente care va face din Universitatea de Vest din Timişoara o prezenţă tot mai activă în viaţa oraşului şi a regiunii. Aşteptăm cu interes să lucrăm în viitor împreună, indiferent că vă veţi afla în funcţia de primar sau altă funcţie publică sau privată”,

CALENDARUL EVENIMENTE IULIE

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro

pagina | 1


a declarat, în deschiderea evenimentului, Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. Dr. Marilen PIRTEA. La finalul evenimentului, candidaţii au semnat un protocol cu reprezentanţii mediului universitar timişorean în vederea „sprijinirii comunităţii universitare; protecţiei patrimoniului cultural material şi imaterial; stimulării creşterii economice bazată pe cercetare şi inovare”. Printre prevederile protocolului menţionăm următoarele angajamente ale candidaţilor: realizarea unui Muzeu al Științei în Timișoara, integrat circuitului turistic al orașului; realizarea unui for consultativ pe linie academică constituit din rectorii şi reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti ai celor patru universități de stat din Timișoara, for întrunit în ședințe trimestriale; construirea unui bazin de înot oferind acces preferențial studenților, chiar gratuitate, pentru desfășurarea orelor prevăzute în planul de învățământ.

calitatea invitaților, parteneriatele existente. Deși ISSA a fost la prima ediție a reușit să atragă aproape 300 de lucrări care să fie prezentate în plenul din Aula Magna și în șapte secțiuni paralele moderate de specialiști de prestigiu din domenii diferite. Cele mai bune lucrări vor fi selectate spre publicare la Editura Cambridge Scholars Publishing la sfârșitul acestui an. Al doilea eveniment științific a fost întrunirea board-ului Revistei T.C.T.P. "Today’s Children are Tomorrow’s Parents” din care fac parte universitari de prestigiu din domeniul asistenței sociale internaționale, coordonați de Profesorul Blaise Pierrehumbert de la Lausanne University, Child and Adolescent Psychiatry Department, Switzerland și de Directorul Fondator Dna. Profesor.dr. Ana Muntean. Întâlnirea aniversară a fost deschisă de Rectorul Universității de Vest, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. S-au evocat momente importante din funcționarea de douăzeci de ani a departamentului și au fost sărbătoriți fondatorii și partenerii școlii de asistență socială de la Timișoara.

20 de ani de învățământ, cercetare și practică în asistență socială, la Universitatea de Vest din Timișoara Departamentul de Asistență Socială de la Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universităţii de Vest din Timișoara a organizat, în zilele de 18 și 19 iunie, evenimentul aniversar de sărbătorire a două decenii de învățământ și cercetare în viața academică și socială a comunității timișorene. Se cunoaște faptul că asistentul social este specialistul cu pregătire universitară care oferă ajutor profesionist persoanelor, grupurilor și comunităților aflate temporar sau definitiv într-o situație de criză sau de nefuncționare socială. La Universitatea de Vest din Timișoara, începând cu anul 1992, s-au format la nivel de licență și masterat peste 2000 de asistenți sociali activi în instituții publice sau în ONG-uri din România, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania și Statele Unite ale Americii.

Ca un moment special, în prezența tuturor invitaților în Aula Magna „Ioan Curea”, a fost proiectat un film despre istoria școlii de asistență socială de la Timișoara, iar Rectorul Universității Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea și directorul departamentului Cosmin Goian i-au înmânat o plachetă aniversară fondatorului secției de asistență socială, domnului Prof. univ. Dr. Viorel Prelici (FOTO). În final, partenerii școlii de asistență socială din ultimele două decenii au primit în semn de recunoștință diplome aniversare.

Prima ediție a Conferinței ISSA

Manifestarea aniversară a fost însoțită de două conferințe științifice. Conferința Internațională de Științe Sociale Aplicate ISSA organizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării din U.V.T, care a fost considerată un succes prin numărul de lucrări prezentate,

Prima ediție a Conferinței ISSA a avut loc la jumătatea lunii iunie la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Evenimentului “Două decenii de învăţământ universitar de asistenţă socială în Timişoara”. Conferinţa ISSA a fost organizată de Universitatea de Vest din Timişoara şi a avut doi mari organizatori: Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

pagina | 2 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Programul masteral „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene” finanțat din fonduri europene!

În urmă cu trei luni, conceptul ISSA nu exista, dar el a crescut foarte mult și s-a dezvoltat rapid, bucurându-se de succes de la prima ediție datorită acțiunilor întreprinse în acest scurt interval de timp:

   

Încheierea a 15 Acorduri de parteneriat pentru ISSA cu Instituții semnificative din țară și din străinătate (Acorduri ISSA); Publicarea primei Reviste Internațíonale de Științe Sociale Aplicate la Editura Universității de Vest din Timișoara (Revista ISSA); Comunicare clară, eficientă și susținută cu cele peste 270 de persoane din țară și străinătate care au fost selectate cu lucrări pentru Conferință (Comunicare ISSA); Publicarea articolelor finale selectate și evaluate de către membrii comitetului ISSA, în Volumele de Științe Sociale Aplicate care vor fi evaluate și apoi publicate de Editura Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom (Volumele ISSA).

În perspectiva necesităţii şi oportunităţii pregătirii de specialişti în domeniul accesării, implementării, expertizei şi auditului fondurilor europene, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca au accesat şi câştigat proiectul POSDRU/86/1.2/S/64076 „Adaptarea curriculei universitare de masterat la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune" prin care se oferă, gratuit, posibilitatea de pregătire în cadrul unui program masteral, într-un sector de nişă şi de perspectivă pentru România, dincolo de orizontul 2013, când accesarea fondurilor europene se va face la Bruxelles. Funcţionarea masteratului la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă constituie un factor important în acoperirea unei cereri cât mai largi de perfecţionare şi adaptare a abilităţilor studenţilor masteranzi care sunt implicaţi şi în alte proiecte personale şi/sau profesionale, la un mediu concurenţial şi inovator prin caracteristicile sale – cel al accesării fondurilor europene. Organizarea concursurilor studenţeşti cu premii în ceea ce priveşte scrierea şi implementarea unui proiect este un factor motivant pentru învăţarea aplicativă. Transferul de cunoştinţe şi practici dinspre industrie spre învăţământul superior de profil este apreciat ca fiind cel puţin deficitar, conducând la crearea unei fracturi între nevoile cu care practicienii se confruntă şi abilităţile şi cunoştinţele absolvenţilor de profil. Din acest motiv, pentru studenţii acestui masterat, câştigul, singular în România, este dat de participarea în proiect, de o manieră instituționalizată a unor specialişti de profil, practicieni în domeniul accesării, evaluării, managementului financiar, contabilităţii şi auditului fondurilor nerambursabile. Ei vin în sălile de curs/seminar şi primesc studenţii în organizaţiile lor!

Conferinţa ISSA 2012 a reunit la Universitatea de Vest din Timişoara profesioniști din următoarele domenii: Asistenţă socială; Sociologie; Psihologie; Ştiinţele educaţiei; Educaţie fizică şi sport; Teologie socială; Medicină socială; Managementul resurselor şi serviciilor; Filosofie aplicată; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe politice; Ştiinţe administrative; Științe juridice; Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor (economie socială); Relaţii internaţionale şi studii europene.

Dincolo de sălile de curs, o componentă definitorie a acestui program masteral este dată şi de volumul şi calitatea activităţilor practice în organizaţii care au accesat, au în implementare, expertizează sau auditează fonduri structurale sau de coeziune. La acest masterat, practica este mai mult decât obligatorie. Admiterea se va realiza pe bază de examen scris, cu o tematică prestabilită care va fi publică pe site-ul http:// www.feaa.uvt.ro, la secţiunea programe academice. Admiterea se va desfăşura în perioada 3-21 septembrie 2012. Informaţii suplimentare: alin.dumitrescu@yahoo.com.

pagina | 3 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Colocviul Internaţional Comunicare şi Cultură în România Europeană, C. I. C. C. R. E. În perioada 15 – 16 iunie a avut loc la Universitatea de Vest din Timişoara prima ediţie a lucrărilor Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în România Europeană, C. I. C. C. R. E., găzduit de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului “Crearea unei afaceri în era digitală - dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru tinerii europeni prin eMentorat – CReBUS” finanţat de Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning.

Evenimentul a urmărit să abordeze într-o manieră interdisciplinară, prin comunicări şi dezbateri, multitudinea problemelor de limbă şi literatură, lingvistică şi dialectologie, precum şi particularităţile limbilor romanice europene în evoluţia lor istorică. La manifestarea ştiinţifică au participat peste 80 de participanţi atât din ţară, cât şi din străinătate (Algeria, Franţa, Italia, Spania, Ungaria, Germania, Austria, Serbia, Rep. Moldova).

Debutul Colocviului a avut loc în Aula Magna „Ioan Curea”, cu o serie de lucrări în plen a unor personalităţi de marcă precum Acad. DHC Prof. univ. Michael Metzeltin (Viena - Austria), Acad. Prof. univ. Jose Manuel Gonzales Calvo (Cáceres - Spania), DHC Prof. univ. Riccardo Campa (Roma - Italia), Acad. DHC Prof. univ. Dumitru Protase (Cluj - România). A doua zi a fost rezervată dezbaterilor comune pe tema “Locul limbii române în cadrul limbilor europene contemporane”. În final, participanţii au fost invitaţi la lansarea cărţii: In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, Ed. Ardealul, Târgu Mureş, 2012.

Conferinţa Internaţională Educaţia antreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de învăţământ superior Institutul Român de Educaţie a Adulţilor din Timişoara împreună cu Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi Şcoala Doctorală de Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează Conferinţa Internaţională - Educaţia antreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de învăţământ superior, eveniment care va avea loc pe data de 8 - 9 octombrie 2012 la Universitatea din Bucureşti.

„Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi importante: o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care poate fi realizată printr-un mod de a gândi şi a acţiona antreprenorial. Universităţile trebuie să furnizeze competenţele şi aptitudinile potrivite pentru a permite studenţilor inserarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea atitudinii antreprenoriale, necesare atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori”, spun organizatorii. În cadrul conferinţei, studenţi, absolvenţi, antreprenori, profesori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ, cât şi reprezentanţii Centrelor de Consiliere în Carieră sunt invitaţi să reflecteze împreună asupra aspectelor relevante în procesul de promovare a educaţiei antreprenoriale la nivelul învăţământului superior şi să găsească soluţii concrete pentru atingerea potenţialului antreprenorial al universităţilor. www.crebus.eu/conference

“Modelarea agenţilor şi organizaţiilor în vederea realizării tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon” La sediul Centrului de Studii şi Cercetări Psihologice al Universităţii de Vest din Timișoara s-au desfăşurat, în cadrul proiectului PC7 LOCAW, două ateliere de lucru care au avut ca scop dezvoltarea de “scenarii de retro-proiecţie” (back-casting scenarios). Scenariile de retro-proiecţie reprezintă o metodologie relativ nouă în domeniul sustenabilităţii şi a schimbărilor climatice, care este din ce în ce mai larg folosită ca un instrument menit să faciliteze procesul de luare a deciziilor în elaborarea de politici publice.

pagina | 4 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Prin intermediul acestei metodologii inovative este posibilă imaginarea şi analizarea diferitelor scenarii privind viitorul sustenabil şi dezvoltarea unor strategii, agende şi căi de a ajunge la ele. Scenariile de retro-proiecţie au o componentă puternic normativă, deoarece pornesc de la anumite situaţii sau seturi de obiective dezirabile pentru viitor şi apoi analizează măsurile şi politicile care sunt necesare pentru a ajunge acolo, cu scopul de a putea proiecta agenda de implementare a lor, care necesită în mod normal, cooperare şi comunicare între diferite tipuri de actori, în medii socio-economice şi politice complexe.

În cadrul proiectului LOCAW este programat cel de-al treilea atelier de lucru, în 2013, care se va axa pe furnizarea unui feedback participanţilor cu privire la modul în care funcţionează măsurile politice într-un mediu simulat, dar şi pe stimularea acestora de a propune corecţii la formulările lor iniţiale şi la proiectarea modelului.

,,Facilitarea profesională pentru calitatea instruirii eficiente” Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță finalizarea proiectului ,,Facilitarea profesională pentru calitatea instruirii eficiente”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 pe axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.3.

În cele două atelierele de lucru, organizate şi coordonate cu succes de către Lect. asoc. dr. Ildiko Erdei şi Asist. drd. Adina Dumitru, au participat, în total, un număr de 17 middle-manageri din cadrul organizaţiei partenere în acest proiect. În primul atelier de lucru participanţii au creat imagini ale unei organizaţii sustenabile în anul 2050 şi au identificat schimbările structurale, socio-culturale, tehnologice şi organizaţionale necesare pentru implementarea viziunilor propuse, iar apoi au schiţat, în discuţii pe microgrupuri, o zi tipică de lucru în 2050, în organizaţia din care fac parte. În cel de-al doilea atelier de lucru, participanţii au derulat procesul de retroproiecţie pornind de la viziunea creată în prima sesiune şi au descris schimbările care vor fi avut loc în anul 2050, apoi în 2030 şi în anul 2020, indicând, în final, situaţia actuală în fiecare dintre domeniile de schimbare. În final au avut loc discuţii pe marginea punctelor cheie ale schimbării şi a actorilor implicaţi în procesele de schimbare. Datele culese prin intermediul acestei metode vor fi folosite pentru a ajuta la construirea unor modele bazate pe agent, care reflectă realitatea organizaţiilor modelate în cadrul proiectului LOCAW şi care vor deveni instrumente utile în furnizarea de feedback pentru diferitele politici propuse de către Uniunea Europeană pentru ca organizaţiile să-şi diminueze cât mai mult emisiile de GHG.

Au fost realizate toate obiectivele propuse prin cererea de finanțare:  a fost elaborat un sistem de standarde pentru profesia de facilitator educațional;  au fost publicate două ghiduri de bună practică în domeniul facilitării educaționale;  a fost elaborat un curriculum de formare pentru facilitatorii educaționali cu patru programe acreditate;  au fost formați și certificați 50 de facilitatori educaționali;  au participat la cursuri de formare continuă și au fost certificați un număr de 571 de cadre didactice din județul Timiș.

pagina | 5 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


JOACA DE-A ANTREPRENORII Studenţii de la masteratul Managementul Strategic al Organizaţiilor: Dezvoltarea Spaţiului de Afaceri, în cadrul de examinare al cursului de Leadership & Antreprenoriat al domnului profesor Nicolae Bibu au organizat prima ediţie a evenimentului JOACA DE-A ANTREPRENORII, în data de 5 iunie, sub egida Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Evenimentul s-a adresat elevilor şi studenţilor cu preocupări în domeniu, bucurându-se de prezenţa unor invitaţi de seamă cu o vastă experienţă în sfera business-ului şi antreprenoriatului care au împărtăşit participanţilor la eveniment din cunoştinţele şi experienţa dobândite.

potenţialului antreprenorial al acestora. Încheierea evenimentului a fost marcată de o tombola prin care au fost acordate premii câştigătorilor. Sponsorul oficial al premiilor a fost Oriflame. Efectul evenimentului este reprezentat de maximizarea valorii adăugate a Clubului de Management, partener al evenimentului, în cadrul căruia se pot organiza evenimente, conferinţe de către tinerii studenţi cu iniţiativă, prin ilustrarea tinerilor elevi participanţi a mediului academic şi bineînţeles, promovarea antreprenoriatului social prin donarea sumei obţinute în urma evenimentului în valoare de 700 de lei unui copil nou-născut care suferă de sindromul Appert, Ştefan.

Stagiu educaţional cu tema „Dieta sănătoasă, obiceiurile nutriţionale şi managementul stresului”

Evenimentul s-a concretizat într-o platformă de informare şi promovare a unei concepţii corecte privind antreprenoriatul şi business-ul de actualitate, trendul acestora, precum şi o invitaţie la jocuri şi dialog creativ în vederea dezvoltării potenţialului antreprenorial al tinerilor.

În 6 iunie, în Aula Magna „Ioan Curea” a Universităţii de Vest din Timişoara s-a desfăşurat al doilea stagiu educaţional din cadrul proiectului cu titlul „Managamentul obezităţii şi al riscului cardio-metabolic la studenţii din centrele universitare Timişoara şi Szeged” (acronim RISKRED, cod HU-RO/1001/116/2.4.2), proiect finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Studenţii au pregătit prezentări interactive pe următoarele teme: Psihologia Investiţiilor, Motivaţie şi Dezvoltare multilaterală, Moda în Business, Vânzări: Pro şi Contra, Antreprenoriatul: factor dinamizator al economiei, Autocunoaştere. Încredere. Succes pe care le-au prezentat în cadrul evenimentului.

De asemenea, a mai urmat o secţiune de jocuri motivaţionale: Turnul de Mere, Pick the Colour şi Brand you – jocuri care au avut rolul de a încuraja participanţii la colaborare şi cooperare în echipă în vederea observării

Acest stagiu a avut ca temă „Dieta sănătoasă, obiceiurile nutriţionale şi managementul stresului” şi s-a adresat cu precădere studenţilor din grupul -ţintă al acestui proiect, respectiv celor cu „probleme de greutate”, dar şi tuturor celor interesaţi de un mod de viaţă sănătos, de o alimentaţie corectă şi de o mai bună toleranţă a stresului care este resimţit de o mare parte din studenţi. Lectorii invitaţi au fost specialişti din domeniul ştiinţelor sănătăţii – Lect. Andrea Korom şi Lect. Gabriella Posa de la Universitatea din Szeged - Facultatea de Ştiinţe ale Sănătăţii şi Studii Sociale, Lect. univ. dr. Mihaela Roşu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi Mirela Samfira, psiholog la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara.

pagina | 6 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Deşi aflaţi deja în sesiunea de vară, studenţii au răspuns invitaţiei într-un număr relativ mare, arătându-se interesaţi de principiile care stau la baza alcătuirii unui regim alimentar corect, de efectele diferitelor categorii de substanţe nutritive asupra sănătăţii, precum şi de metodele specifice

Ca urmare a succesului avut cu aceste pregătiri pentru Bacalaureat, conducerea Facultăţii de Matematică şi Informatică îşi propune ca în anul şcolar 2012-2013 să extindă aceste pregătiri atât ca interval de timp, cât şi ca tematică acoperită. Începând din primul semestru se vor organiza pregătiri pentru elevii şi studenţii performanţi în vederea concursurilor de matematică şi informatică. În cel de-al doilea semestru, pregătirea va fi orientată spre examenul de Bacalaureat.

Proiect internaţional Olanda -România, ''BRINGING CULTURES TOGETHER''- EDIŢIA A 9-A, ROMÂNIA 2012 psihologiei care ne pot ajuta să facem faţă mai bine stresului cotidian care se asociază adesea cu obezitatea. Stagiul s-a încheiat cu un „exerciţiu” de nutriţie sănătoasă în holul din faţa Aulei Magna.

Sprijin pentru elevii de liceu Pentru al doilea an consecutiv, iniţiativa Facultăţii de Matematică şi Informatică şi a conducerii Universităţii de Vest din Timişoara de a organiza pregătiri pentru Bacalaureat a avut un real succes. Timp de şase săptamâni, profesori de matematică din cadrul Facultăţii au susţinut cursuri la care au participat numeroşi elevi de la mai mult de zece licee timişene.

Ciclul de lecţii a fost apreciat de marea majoritate a participanţilor ca fiind bine structurat şi acoperind, practic, toate temele importante de matematică cerute la examenul de Bacalaureat. Elevii au apreciat şi sfaturile legate de abordarea şi redactarea lucrărilor la examene. Mulţi dintre ei au considerat utilă prezentarea unor probleme mai complicate, dar au fost şi voci care s-au plâns de nivelul ridicat de dificultate.

Demarat în 2004, proiectul a ajuns în 2012 la cea de-a 9-a ediţie, fiecare ediţie anterioră reprezentând un real succes atât pentru partea academică olandeză implicată, cât şi pentru partea română. De-a lungul fiecărei ediţii, proiectul internaţional „Bringing Cultures Together” s-a dezvoltat tot mai mult şi a avut un impact puternic în rândul studenţilor participanţi. Grupul ţintă a fost reprezentat de studenţi români şi olandezi interesaţi de Managementul Resurselor Umane. Printre obiectivele proiectului s-au numărat compararea practicilor de managementul resurselor umane din România şi Olanda, precum şi oferirea studenţilor români a unei oportunităţi de formare într-un mediu intercultural. De–a lungul timpului, au susţinut acest proiect internaţional: Consulul onorific al Olandei în România, Marius Popa, dascăli din mediul academic, studenţi, specialişti, experţi în domeniul resurselor umane, traineri din companii multinaţionale şi naţionale.

Temele ediţiei din acest an au fost recruitment & selection, career planning, leadership & management development. Proiectul internaţional „Bringing cultures together” a dezvoltat în timp un real transfer de know – how în ceea ce priveşte practicile inovatoare din domeniul pagina | 7

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


resurselor umane şi formării profesionale, iar peste 200 de studenţi români şi olandezi au beneficiat de valoroase oportunităţi de formare şi dezvoltare în domeniul resurselor umane într-un mediu intercultural.

cadre didactice şi doctoranzi de la Facultatea de Fizică, în colaborare cu SC ProAirClean Timişoara. Analiza nanoparticulelor se realizează în sisteme polidispersive şi heterogene, precum sistemele care sunt parţial agregate.

Îmbucurător este faptul că numeroase companii s-au implicat în acest proiect pentru a facilita interacţiunea dintre studenţi şi realitatea mediului economic românesc şi internaţional, companii interesate de educaţie şi formarea viitorilor specialişti în domeniul Resurselor Umane. Coordonatori partea română: Conf. univ. Dr. Denisa Abrudan, Prof. univ. Dr. Nicolae Aurelian Bibu - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara.

Curs privind ”Impozitul pe profit” susţinut de specialişti de la KPMG La sfârşitul lunii mai, în amfiteatrul “Dumitru Mareș” al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerii din cadrul Universității de Vest din Timișoara, studenții masteranzi ai specializării “Finanțe și Strategiile Financiare ale Companiilor”, anul I, au participat la un curs a cărui tematică a fost ”Impozitul pe profit”.

Analizatorul foloseşte o camera CCD montată pe un sistem de microscopie optică pentru a monitoriza lumina împrăştiată de particulele prezente într-un spot de laser (80 microni), generat de o diodă laser uni-modală. Mişcarea Browniană a particulelor este monitorizată la rata de 30 de cadre pe secundă. Pachetul software dedicat este folosit pentru analiza imaginilor şi pentru a determina variaţia, în limita celor mai mici pătrate, a fiecărei particule vizibile care este apoi folosită pentru a determina dimensiunea particulelor pe baza ecuaţiei Stokes Einstein. Conform declaraţiei firmei producătoare Nanosight Ltd. Anglia care a livrat şi instalat echipamentul, acesta este singurul de acest tip din ţară.

Recital de psalmi, marca Aura Avram Twarowska Cursul a fost susținut de specialişti de la firma de consultanță KPMG. De asemenea, au fost discutate o serie de aspecte legate de prețurile de transfer și de activitatea de consultanță fiscală.

„Reducerea emisiilor de nanoparticule prin optimizarea proceselor de filtrare a gazelor reziduale de ardere”

În 7 iunie, Clasa de oratoriu a Facultăţii de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara, unde predă îndrăgita solistă a Operei vieneze - Aura Avram Twarowska, clasă masterală căreia i s-au alăturat patru studenţi şi o proaspătă absolventă, a susţinut un mişcător recital de psalmi din repertoriul naţional şi internaţional, din care menţionăm câteva nume binecunoscute: W. A. Mozart, Franz Schubert, Felix MendelssohnBartholdy, A. H. Malotte, Thomas Attwood, Leonard Bernestein. Rectilaul a avut loc în Domul Romano-Catolic din Timişoara.

În luna iunie a acestui an, la Facultatea de Fizică, a fost achiziţionat un microscop pentru vizualizarea de nanoparticule (domeniul 20-2000 nm) în suspensii lichide, în valoare de 25000 Euro. Această achiziţie s-a realizat în cadrul programului de cercetare „Reducerea emisiilor de nanoparticule prin optimizarea proceselor de filtrare a gazelor reziduale de ardere” caştigat în cadrul programului IDEI nr. 175/25.10.2011, director de proiect Lector dr. Mihai Lungu, destinat activităţilor grupului de lucru alcătuit din pagina | 8 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


UMBRA – în creaţia artistică personală

Expoziţie de postere

În luna iunie, la Galeria Mansarda a Facultăţii de Arte şi Design, s-a desfăşurat expoziţia UMBRA – în creaţia artistică personală, expoziţie semnată Ciprian Chirileanu. Expoziţia a prezentat o selecţie de lucrări realizate în perioada anilor 1998-2009, structura tematică generală fiind împărţită în două ample concepte. Primul proiect, intitulat 980199 INCURSIUNI, s-a desfăşurat în spaţiile neconvenţionale Penitenciar – 1998, Peşteră – 2001, Aeroport – 1999, lucrările fiind reunite ulterior pe simezele Muzeului de Artă din Timişoara, 2002.

În perioada 15 – 29 iunie 2012 a avut loc Expoziţia de postere a doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, participanţi la cea de-a doua ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor din UVT.

Este un proiect care rezumă termenii ca umbra, persona, anima şi animus (syzygia) definiţi de Jung, precum şi dublul, angoasa, visul, automatismul suprarealist, lumina şi/sau eliberarea, lucrările fiind variate din punct de vedere al tehnicilor grafice folosite (monotipie, aquaforte, aquatinta, linogravură), al dimensiunilor (de la 10x10 cm, la 400x150 cm), sau al titlurilor (Incursiuni Interioare, Cutia Pandorei, Stigmatizare, Stigmat, Atracţii, Deschideri, ...nduri, Gratii, Filonul de Fum). Proiectul ÎNCONJURAT DE IARBĂ, 2009, are la bază compunerea unor texte literare ale graficianului (2005-2009), pornind de la relaţia umbra-persona (Jung) dintre două persoane – naraţiuni cu influenţe onirice şi anumite elemente metafizice.

Expozanţii, în număr de 15, au prezentat celor interesați, în câteva cuvinte, temele de cercetare doctorală: Bastionul Terezia, un mall cultural?; Expresionismul abstract american şi Războiul Rece, Bijuteria: la timpul viitor, Interferenţa arhitecturii cu designul vestimentar: experiment şi inovaţie, Troiţa gorjeană. Motive decorative. Simbolistică, Sculptura şi Grafica - semne în trei dimensiuni, Software-ul ca mediu artistic, Arta în zbor, dinspre Pământ spre cosmos; Estetica spaţiului şi structuri identitare în Banatul provincial. Sursă a operei picturale, Arta contemporană și războiul, Iconismul între teoria artei şi semiotica vizuală, Posibile origini şi perspective ale protorelicvariilor în Transcaucazia centrală, Ritmuri suprapuse în domeniul vizual, Educația artistico – plastică la clasele mici, „Moise în fața rugului aprins” în arta paleocreștină, teme de evidentă importanță și vădită actualitate artistică.

Masterclass de violoncel Lucrările sunt dominate de instalaţii cu măşti şi trupuri albe, eterate, personajele povestirilor, prin integrarea tifonului – un material textil transparent, alb, moale şi vaporos – folosit atât bidimensional, cât şi tridimensional, proiect dezvoltat ulterior într-o instalaţie cu 15 Spirite. De asemenea, expoziţia a fost întregită şi cu alte lucrări tematice (deOchi, Miraj, Picuri, Pleoapă), precum şi cu o serie de lucrări într-o tehnică experimentală proprie, denumită de artist hidromonotipie – o tehnică realizată prin intermediul apei şi al razelor de soare – prezentă în ampla serie de lucrări intitulate Noduri.

Facultatea de Muzică din Timişoara organizează începând din anul 2009 un Masterclass de violoncel cu frecvenţă anuală şi participare internaţională. În încheierea perioadei de pregătire, profesorul susţine un recital de o înaltă valoare artistică, oferind modele de interpretare cursanţilor şi o reală satisfacţie publicului larg. În final cursanţii demonstrează cunostinţele acumulate pe parcursul orelor de curs prezentând în cadrul unui recital o lucrare din repertoriul studiat. Anul 2012 reprezintă a V-a ediţie a cursurilor de violoncel, care s-a desfăşurat între 25 iunie şi 30 iunie. Masterclass-ul şi-a propus îndrumarea tinerilor violoncelişti în direcţia tendinţelor actuale în interpretare la nivel mondial, prin asimilarea informaţiilor transmise de profesorul László Fenyő, cel care pagina | 9

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


a susţinut cursurile, profesor la Hochschule für Musik Karlsruhe, Germania. La atingerea acestui obiectiv contribuie şi participarea cursanţilor din străinatate, a căror prezenţa contribuie la diseminarea informaţiilor despre nivelul actual de pregătire al şcolii muzicale din afara graniţelor româneşti. De asemenea, prezenţa cursanţilor care provin din cele mai importante şcoli româneşti – Cluj, Bucureşti, Târgu-Mureş favorizează un schimb de experienţă şi cunoştinţe între aceştia, îmbogăţind bagajul de informaţii referitoare la şcoala românească de interpretare. Un al doilea obiectiv se referă la educarea publicului larg, a cărei prezenţă pasivă la cursuri a fost încurajată de organizatori, prin accesul liber în timpul orelor, dar şi la cele două recitaluri din încheierea cursurilor. Publicul-ţintă al cursurilor de măiestrie este alcătuit în primul rând din tineri violoncelişti în curs de formare sau consacraţi, dornici de perfecţionare, studenţi şi elevi români şi străini, din Ungaria, Elveţia, Germania şi Slovenia.

În cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Modulul 3 s-a implementat în perioada 20.02.2012 -20.05.2012, pe durata a 12 săptămâni de practică. Cei 240 de studenți și 24 de masteranzi ai FEAA, din grupul țintă, selectați pe trei specializări de simulare a afacerilor (banking, comerț-afaceriinternaționale și turism) au fost coordonați de tutorii formatori, angajaţi ai unor întreprinderi reale de top din Timișoara (BCR, PASMATEX și Hotel Best Western Ambassador Hotel). Toți studenții și masteranzii din grupul țintă au beneficiat de instruire practică aplicativă, pe toate cele trei domenii, cu ajutorul softului performant de simulare a afacerilor (TOPSIM), instalat pe 20 de calculatoare în sala de proiect 111.

De asemenea, beneficiari sunt pe de o parte muzicieni şi interpreţi care asistă la cursuri, iar pe de altă parte un larg segment de public meloman care a savurat cu plăcere cele două manifestări artistice din încheierea săptămânii de lucru, mai ales recitalul violoncelistului László Fenyő.

Finalizarea stagiului de practică (Modul 3) în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în calitate de Partener (P3) alături de Universitatea „Ovidius” Constanţa, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea Modului 3 al stagiului de practică în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

De asemenea, membrii grupului țintă au avut acces gratuit la aplicaţii de tip ERP și la biblioteca virtuală de pe platform e-learning de simulare a afacerilor (www.simulatordeafaceri.ro). La sfârșitul lunii mai 2012 s-a organizat evaluarea finală a studenţilor și masteranzilor sub forma unui concurs intitulat “Profilul meu pe piaţa muncii”, jurizat de tutori, experţii ȋn proiect şi potenţialii angajatori. În urma jurizării s-au acordat 33 de premii de excelență în valoare de 1.400 RON fiecare (valoare totală a premiilor fiind de 46.200 RON). Toți cei 240 de studenți si 24 de masteranzi din grupul țintă au primit, în cadrul ceremoniei de premiere, adeverințele de practică și diplomele de participare care atestă finalizarea cu succes a stagiului de practică (Modul 2), în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”. Susținerea performaței în pregătirea practică a studenților și masteranzilor FEAA continuă cu Modulul 4, care va fi implementat în cadrul proiectului începând cu luna octombrie 2012.

pagina | 10 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Inter-American Competition

Human

Rights

Moot

Court

O echipă a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara formată din studenţii Alexandra Bioc şi Corin Şuta, sub îndrumarea domnilor profesori Constantin Valentin şi Lucian Bojin, a participat, în perioada 26-30 mai, la a 17-a ediţie a Concursului internaţional de procese simulate în materia dreptului internaţional al drepturilor omului (Inter-American Human Rights Moot Court Competition), organizat de American University în Washington D.C.

de o săptămână, la etapa de pledoarii, care a avut loc la Washington D.C. Echipa şi-a apărat cazul în două runde, împotriva a două echipe braziliene, in faţa unui juriu compus din profesori şi practicieni în domeniul dreptului internaţional. În urma punctajului obtinuţ în cele două meciuri, studenta Alexandra Bioc a primit premiul pentru cel mai bun pledant în rolul de apărător al victimelor în cadrul secţiunii de limbă engleză, plasând echipa Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara în clasamentul oficial al competiţiei din anul 2012. Finala concursului s-a desfăşurat între echipa Universităţii Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Columbia) şi echipa Universidad Marista de Merida A.C. (Mexic). Câştigătorii au fost avocaţii pârâtului, reprezentanţii echipei mexicane.

Ediţia de anul acesta a concursului a reunit 111 echipe reprezentând 26 de ţări din America Centrală şi de Sud, Europa, Africa şi Asia-Pacific. Cu ocazia participării echipei Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, România a fost pentru prima dată reprezentată în cadrul competiţiei. Concursul s-a desfăşurat în trei limbi (engleză, spaniolă şi portugheză) şi a avut ca bază juridică sistemul Inter-American de protecţie a drepturilor omului. Echipele au avut ca şi sarcină pregătirea unui memoriu, fie în rolul reclamantului, în acest caz, o comunitate indigenă, fie pentru pârât, statul în care autorii au plasat respectiva comunitate.

Premii în contabilitate! Asociaţia Facultăţilor de Economie din România („AFER”) are printre preocupările sale principale stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor prin aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul economic, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie. Pentru aceasta, în conformitate cu art. 18 al. 2 din Statut, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, prin Departamentul „Olimpiade studenţeşti”, instituie competiţia profesional-ştiinţifică sub formă de olimpiade. Anul acesta Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, Ediţia a VII-a Secţiunea Contabilitate, distinct pentru cele două cicluri de studii universitare: licenţă, respectiv masterat, s-a desfăşurat la Universitatea Artifex Bucureşti. „Marele premiu” pentru secţiunea „Contabilitate şi informatică de gestiune” poartă numele remarcabilei personalităţii a profesorului de contabilitate Dumitru Rusu.

Cazul ipotetic a adus în dezbatere o problemă actuală a drepturilor omului, şi anume, exproprierea comunităţilor indigene, reprezentarea lor legală în faţa curţilor interne, precum şi rolul statului în dezvoltarea protecţiei legale a minorităţilor. Echipa timişoreană a participat în cadrul secţiunii de limbă engleză, având rolul de apărător al victimelor. Ulterior expedierii memoriului, cei doi studenţi, alături de profesorul-coordonator Lucian Bojin au participat, timp

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara participat cu un grup de şase studenţi, trei pentru ciclu licenţă şi trei pentru ciclu masterat, însoţite de lector dr. Diana Dumitrescu din cadrul Departamentului de Contabilitate si Audit, care a fost membru într-o comisie de juroizare. Reprezentantele noastre au obţinut cel mai mare număr de premii pentru un centru universitar, respectiv trei, din care două au fost obţinute de la pagina | 11

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


ciclul licenţă şi unul la masterat. La ciclu licenţă, studenta Mariela Crăciunescu, anul III, specializarea Contabilitate, a impresionat atât publicul, reprezentat de colegii din celelalte centre universitare, cât şi juriul, reuşind să obţină un premiu special cu lucrarea sa care aborda aspecte contabile şi fiscale ale comerţului electronic.

meloman împătimit ar fi putut să asiste zilnic la câte o audiţie sau un recital în variate forme de colaborare cu instituţii ale Timişoarei. În enumerarea cronologică pe care o propunem, reţinem data de 5 iunie, când Orchestra „Capella Academica Timisiensis” a avut un concert festiv dedicat împlinirii a zece ani de fiinţare a Clubului economic german din Banat. Coordonarea muzicală a formaţiei a revenit domnului Ioan Fernbach, Conf. univ. Dr. la catedra de Instrumente şi concertmaestru al acestei orchestre. A dirijat Prof. univ. Dr. Walter Kindl, iar întregul eveniment s-a petrecul la sediul Clubului economic german din Banat. Peste două zile, în 7 iunie, la sala „Orpheum” a Facultăţii de Muzică, masteranzii de la clasa de vioară şi muzică de cameră s-au prezentat într-un recital care a pus în valoare un dezvoltat simţ al stilurilor, cu lucrări dificile şi atent selectate, de la sonatele de Johannes Brahms, Claude Debussy şi Cesar Franck la Concertul pentru vioară şi pian de Eugen Cuteanu.

La aceeaşi secţiune, Bianca Neagu, anul III, specializarea Contabilitate, a obţinut menţiune. În competiţia de la masterat, Raluca Demian, anul I, master Audit Financiar Contabil, a obţinut un premiu special. Cadre didactice coordonatoare: Profesor dr. Corina Grosu, Conferenţiar dr. Bunget Ovidiu, Conferenţiar dr. Claudiu Brândaş, Lector dr. Alina Almăşan, Lector dr. Ovidiu Megan şi Lector dr. Alin Dumitrescu!

O lună de vârf artistic Pentru Facultatea de Muzică din Timişoara, agenda lunii iunie 2012 a fost, ca în fiecare an, densă şi alertă, plină cu spectacole, concerte şi audiţii susţinute de studenţii tuturor catedrelor. În această perioadă a anului, cele două săli de concert ale instituţiei devin insuficiente pentru numărul programărilor şi al protagoniştilor. Mai mult ca oricând, toată suflarea Facultăţii este încercată de emoţiile scenei, de la boboci şi masteranzi la profesorii lor, de la formaţii corale şi instrumentale la solişti în recital sau în concert simfonic, cu acompaniament orchestral. Atractivitatea acestor manifestări vine atât din specificul, în sine, al domeniului artistic-muzical, cât şi din diversitatea specializărilor şi secţiilor în care se pregătesc studenţii: teatru-actorie, pedagogie muzicală, muzică instrumentală (cu bogăţia sa de instrumente şi formaţii camerale) precum şi canto (cu diversitatea sa de voci şi posibilitatea distribuirii lor în genul operei, al liedului sau oratoriului). Concertelor susţinute de studenţi li s-au adăugat, desigur, cele ale profesorilor, astfel încât, în luna iunie, un

Un laborios parteneriat cu Biserica adventistă de ziua a şaptea „Betania” s-a datorat domnului Felician Roşca, Prof. univ. Dr. la catedra de Instrumente şi coordonator al unui proiect care a beneficiat inclusiv de o sponsorizare europeană, canadiană şi americană. Cum era de aşteptat, evenimentul s-a bucurat de o largă participare. În cronologia evenimentelor lunii iunie, remarcăm perioada 16-23 iunie, importantă pentru secţia de instrumente de suflat a Facultăţii, reprezentată de Asist. univ. Dr. Cosmin Hărşianu la Festivalul internaţional „Das Fest” de la Karlsruhe (Germania). Tânărul nostru coleg a fost antrenat într-o colaborare cu Orchestra de suflători a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, alături de dirijorul Laurenţiu Munteanu, profesor-dirijor la colegiul amintit. În aceeaşi perioadă, Orchestra „Camerata Accademica” a Facultăţii a susţinut sub conducerea muzicală a Conf. univ. Dr. Ioan Fernbach două concerte, în 21 şi 22 iunie, la Lanciano (Italia), în cadrul popularului Festival internaţional „Festa Europeea della Musica”. În programul formaţiei au figurat lucrări ale compozitorilor italieni Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi şi Ottorino Respighi, într-o interpretare care a repurtat succes şi a adus o nouă invitare a studenţilor timişoreni, la ediţia de anul viitor. Agenda lunii iunie s-a încheiat cu un spectacol de absolvenţă realizat sub conducerea doamnei Mihaela-Silvia Roşca, dirijoare la Opera Naţională Română din Timişoara şi cadru didactic asociat la Facultatea de Muzică.

pagina | 12 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC): EURASHE - European Association of Higher Education Institutions (HEIs) Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC) vă oferă o scurtă prezentare a principalelor organisme europene în asigurarea calităţii. În acest număr: EURASHE - European Association of Higher Education Institutions (HEIs)

În plus faţă de oferirea de programe orientate profesional, membrii EURASHE se angajează în cercetarea aplicată şi legată de profesie, precum şi aplicaţiile tehnologice ale acesteia. EURASHE consideră că parteneriatul şi cooperarea cu alte regiuni ale lumii sunt importante. Asociaţia a stabilit atât relaţii cu ţări din afara SEIS, aceştia devenind membri asociaţi, cât şi acorduri de parteneriat cu alte regiuni, cum ar fi Canada, Statele Unite ale Americii, America Centrală, Asia Centrală şi regiunea Caraibelor.

EURASHE este Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Învăţământ Superior (IIS), care oferă programe orientate profesional şi se angajează în cercetarea aplicată şi legată de profesie în cadrul Procesului Bologna.

EURASHE se concentrează în principal pe dezvoltarea politicilor, pe proiecte şi pe cercetare în învăţământul superior, cu accent pe segmentele sale orientate profesional. În plus, se organizează conferinţe anuale, seminarii tematice şi evenimente pentru membrii săi.

În prezent, mai mult de 1.200 de instituţii de învăţământ superior din 47 de ţări din interiorul şi din afara Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS) sunt afiliate la EURASHE.

În acest moment, Universitatea de Vest din Timişoara nu este afiliată la EURASHE. Mai multe informaţii utile găsiţi pe pagina de web a EURASHE: http://www.eurashe.eu

Din EURASHE fac parte în principal Asociaţiile Naţionale ale Instituţiilor de Învăţământ Superior, dar şi instituţii individuale, cum ar fi universităţi şi colegii, precum şi alte asociaţii profesionale şi organizaţii active în domeniul învăţământului superior. Membrii EURASHE funcţionează în şi între diferitele sisteme naţionale, indiferent dacă acestea sunt unitare sau binare, profesionale şi/sau academice.EURASHE a fost fondată în Patras, Grecia, în 1990. Asociaţia are statut de asociaţie internaţională non-profit, în conformitate cu legislaţia belgiană, iar secretariatul acesteia se află la Bruxelles.

Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în luna IUNIE 2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării Actul nr. 4393 din 08 Iunie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0385 din 2012

Misiunea EURASHE este de a reprezenta punctele de vedere ale instituţiilor şi programelor orientate profesional în sistemele de învăţământ superior din ţările din Spaţiul European al Învăţământului Superior (SEIS), fie în sistemele de învăţământ binare (învăţământ superior profesional sau vocaţional), fie în sistemele universitare unitare. Scopul său este să promoveze interesele profesionale ale învăţământului superior din SEIS şi să contribuie la dezvoltarea progresivă a Învăţământului Superior European şi a Spaţiului de Cercetare (EHERA).

pagina | 13 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 Actul nr. 4345 din 06 Iunie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0388 din 2012

Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 Actul nr. 4334 din 05 Iunie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0388 din 2012

Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 Actul nr. 4529 din 22 Iunie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0431 din 2012 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate de pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, de pe site-ul Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, www.edu.ro, la secretariatele facultăților prin programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier juridic Florentina Radu

Hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat Actul nr. 593 din 13 Iunie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0406 din 2012

Ordin pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012 Actul nr. 4301 din 31 Mai 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0425 din 2012

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia Actul nr. 4608 din 28 Iunie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0431 din 2012

pagina | 14 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII IULIE 2012

01 iul

Simpozion de grafică şi ilustraţie de carte - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 01.07.2012-07.07.2012; Locație: Loc. Ghelari, Jud. Hunedoara; Expoziţia absolvenţilor ciclului de licenţă şi master 2012 - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 01.07.2012-31.07.2012; Locație: Galeria Mansarda, Facultatea de Arte și Design.

02 iul

Expoziţie doctorală Bijuteria. Viziune personală - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 02.07.2012-10.07.2012; Locație: Facultatea de Arte și Design; Promovarea proiectului POSDRU 63442 de practică ,,Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată”; Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor; Locație: Sala 111, Cladirea FEAA, Ora: 10 00; Conferinţa Internaţională de Teoria Operatorilor – OT24 - Facultatea de Matematică şi Informatică; Locație: V. Pârvan, Nr. 4.

03 iul

04 iul

06 iul

07 iul

09 iul

Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca, A 60-a Stagiune a Concertelor estivale de orgă, Brașov - Facultatea de Muzică; Locație: Biserica Neagră din Brașov, Ora: 18 00.

Stagiu educaţional cu tema: Activitatea fizică optimă pentru prevenţia şi tratamentul obezităţii şi bolilor associate; (eveniment desfăşurat în cadrul Programului de cooperarea transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013) - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Locație: Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, Ora: 11 00.

Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca - Facultatea de Muzică; Locație: Biserica Evanghelica din Sighisoara, Ora: 18 00.

Masa rotundă „Operator Theory. A Bridge between Functional Analysis and Differential Equations" - Facultatea de Matematică şi Informatică; Locație: V. Pârvan, Nr. 4.

Prezentarea colecţiilor de modă ale absolvenţilor anului III Modă – design vestimentar şi Master Design vestimentar – design textile; Facultatea de Arte și Design; Perioada: 09.07.2012-10.07.2012; Locație: Bastion Theresia, Timişoara, Ora: 18 00;

Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Locație: Sala 09, Sediul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, Ora: 10 00; Admitere FEAA - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Locație: Sala P03, Cladirea FEAA, Ora: 12 00;

pagina | 15 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Primirea dosarelor pentru admitere - Facultatea de Fizică; Perioada: 09.07.2012-27.07.2012; Locație: F 204, Orele: 09 00 - 16 00; Training HPC - Facultatea de Matematică şi Informatică; Perioada: 09.07.2012-11.07.2012; Locație: V. Pârvan, Nr. 4.

10 iul

Expoziţia absolvenţilor specializării Arte textile – design textil (an III + master) - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 10.07.2012-20.07.2012; Locație: Galeria Pygmalion, Timişoara; Performance Copacul din curte – studenţi an II Arte textile – design textil - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 10.07.2012-20.07.2012; Locație: Galeria Pygmalion, Timişoara.

11 iul

Susținere lucrări disertație - Facultatea de Fizică; Locație: F 205, F 206, Ora: 09 00; Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie; http://mfpelplin.w.interia.pl/ - Facultatea de Muzică; Perioada: 18.07.2012-20.07.2012; Locație: Pelpin, Polonia, Ora: 19 00.

12 iul

Expoziţia de fotografie a absolvenţilor specializării Arte plastice - Fotografie-video procesarea computerizată a imaginii; Facultatea de Arte și Design; Perioada: 12.07.2012-20.07.2012; Locație: Muzeul Banatului – Mansarda Bastionului, Timişoara, Casa Artelor Timişoara; Examen licență oral - Facultatea de Fizică; Locație: F 203, F205, Ora: 09 00.

13 iul

14 iul

15 iul

Informare oferte firme IT din regiune - Facultatea de Matematică şi Informatică; Locație: V. Pârvan, Nr. 4.

Sustinere lucrări licență - Facultatea de Fizică; Locație: F 203, F205, Ora: 09 00.

Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca, IV Letnie Koncerty Organowe w Nakle nad Notecią; http://faure.w.interia.pl/koncerty_naklo.htm - Facultatea de Muzică; Locație: Naklo, Polonia, Ora: 12 30. Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca, XIV Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie; http://faure.w.interia.pl/koncerty.htm - Facultatea de Muzică; Locație: Koronowie, Polonia, Ora: 19 00.

16 iul

Sesiune de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat - Facultatea de Fizică; Perioada: 16.07.2012-27.07.2012; Locație: F 204, Ora: 09 00.

pagina | 16 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


22 iul

Concert de orgă susșinut de Prof. dr. Felician Roșca, I Festival Internațional de Muzică de orgă din Sinagoga din Szeged, în colaborare cu Facultatea de Muzică din Szeged - Facultatea de Muzică; Locație: Szeged, Ungaria, Ora: 12 00; HARMONIA – Recital de muzica religioasa - Facultatea de Muzică; Locație: Domul Romano-Catolic, Ora: 20 00.

23 iul

27 iul

Şcoala de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; Perioada: 2307.2012-04.08.2012; Locație: Universitatea de Vest, Bv. V. Pârvan, Nr. 4.

Afișarea rezultatelor finale pentru admiterea la Facultatea de Fizică - Facultatea de Fizică; Locație: F 204, Ora: 10 00; Rezultate finale și confirmări pentru ciclul de studii universitare de masterat - Facultatea de Fizică; Locație: F 204, Ora: 10 00.

28 iul

Concert de orgă susținut de Prof. dr. Felician Roșca, Festivalul Internațional de orgă de la Campobasso , Italia - Facultatea de Muzică; Locație: Campobasso , Italia, Ora: 19 00.

pagina | 17 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


pagina | 18 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro