UVT Newsletter - iulie 2016

Page 1


CUPRINS:

CONFERINȚE 350 de cercetători din 40 de țări s-au aflat la UVT. Conferința Europeană de Psihologia Personalității, pentru prima dată în România / 13 Conferințele publice de joi seara ale UVT - conf. univ. dr. Ioan Fernbach / 14 Actual trends in chemoinformatics. Noi posibilități de colaborare între echipele de cercetare

EVENIMENTE

participante la simpozion / 15 Interdesign / 16

Scăderea cu 20% a numărului de absolvenți cu diplomă de bacalaureat nu afectează UVT. Problema se va răsfrânge asupra universităților de o calitate îndoielnică / 4 „De 20 de ani probăm performanța. Drumul către performanță trece prin normalitate”. Concluziile Consorțiului Universitaria, 8 - 10 iulie 2016 / 5 Ministrul Mircea Dumitru are susținerea Consorțiului Universitaria. Sprijinim demersuri în extinderea autonomiei, creșterea finanțării și impunerea standardelor de calitate / 8 Unii candidați, chiar și cu medii de 8 - 8.7 la admitere, n-au intrat la UVT. Tinerii au fost refuzați de la locurile bugetate sau chemați în sesiunea din toamnă / 9 Rezultate SIR 2016. UVT este și în acest an prezentă în topul SCIMAGO Institutions Rankings / 9 Rectorul UVT, Marilen Pirtea: Bacalaureatul, simptomul care indică o problemă în preuniversitar.

COMPETIȚII Premiu după premiu pentru studenții UVT de la drept. „Competițiile dezvoltă abilități și ambiții utile în toate aspectele vieții” / 18 Concursul național anual de limbă și literatură franceză La Pléiade. Cei mai buni elevi francofoni din toate zonele țării au obținut diplome și locuri bugetate la UVT / 19 UVT a dominat podiumul la Campionatul Universitar de Volei pe Plajă. Evoluție remarcabilă chiar din prima ediție a competiției sportive / 19

Introducerea examenului de admitere la liceu, posibilă soluție / 10 Concluzii după Bacalaureat 2016: Am intrat într-o nouă etapă a dezvoltării învățământului superior românesc.

DIVERSE

Nu ne permitem să funcționăm în continuare în virtutea conservatorismului și a arbitrariului. Este imperios necesar să gestionăm mai bine fondurile existente și să investim în caltatea studiilor / 11 Rectorul UVT, Marilen Pirtea: „Se impune să analizăm cu onestitae ce se întâmplă în preuniversitar. Dacă actuala structură nu reușește să ducă Timișul în primele zece județe ca rată de promovare, poate este momentul să începem să discutăm despre un Inspectorat Școlar Regional” / 12

2

Gala absolvenților. Activitatea Facultății de Arte și Design, prezentată timișorenilor / 20 Cercetători străini în vizită la Facultatea de Matematică și informatică / 22 „Visiting professor” la Universitatea de Vest din Timișoara prin PN III - Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - Competiție 2016 Concurs ACM ICPC / 23

3


EVENIMENTE

SCĂDEREA CU 20% A NUMĂRULUI DE ABSOLVENȚI CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT NU AFECTEAZĂ UVT PROBLEMA SE VA RĂSFRÂNGE ASUPRA UNIVERSITĂȚILOR DE O CALITATE ÎNDOIELNICĂ

„Obiectivul nostru a fost atins, acela de a atrage un număr similar de

L

a încheierea perioadei de înscrieri, Universitatea de Vest din Timișoara înregistrează peste 4600 de candidați pe cele 2000 de locuri bugetate ale sale, un număr similar cu cel de anul trecut. Așa cum Universitatea de Vest din Timișoara anunța în urmă cu două săptămâni, numărul absolvenților cu diplomă de bacalaureat a înregistrat în acest an o scădere cu 20 de procente față de 2015. Instituția avertiza atunci că această scădere va fi resimțită în principal de către universitățile de o calitate mai slabă, tinerii îndreptându-se către instituțiile de învățământ superior de renume și tradiție. Astfel, numărul mai mic al absolvenților de liceu nu este resimțit în sesiunea de vară a admiterii la UVT. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la specializarea Informatică, cu aproape 9 candidați pe loc bugetat, concurența la nivelul Facultății de Matematică și Informatică fiind de 3.6. O situație asemănătoare s-a înregistrat la Facultatea de Sociologie și Psihologie. Aproape 3 candidați pe loc bugetat au fost și la Facultatea de Drept. În acest context, Marilen Pirtea spune că se impune și redimensionarea cifrelor de școlarizare, însoțită de creșterea alocației per student. „În prezent, cifrele de școlarizare nu au o bază rațională. Ele au ca punct de plecare anii ’90 și, într-o anumită măsură, susțin multe universități neperformante doar de dragul menținerii unor locuri de muncă. Consider că este nevoie ca la București să se ia o decizie urgentă de scădere a cifrelor de școlarizare proporțional cu numărul de absolvenți de bacalaureat, însoțită de creșterea alocațiilor per student”, subliniază rectorul UVT. Sesiunea de toamnă la Universitate de Vest din Timișoara se va desfășura la începutul lunii septembrie. Informații suplimentare se pot obține pe pagina de internet www.uvt.ro.

candidați comparativ cu anul trecut.

CONCLUZIILE CONSORȚIULUI UNIVERSITARIA, 8-10 IULIE 2016

Așa cum arătau și analizele noastre, scăderea cu 20% a numărului de absolvenți cu diplomă de bacalaureat nu ne-a afectat. Problema se va răsfrânge asupra universităților de o calitate îndoielnică și se va manifesta printr-o scădere mai mare de 20 de procente a volumului de studenți școlarizați, în condițiile în care cei promovați, și așa puțini, se îndreaptă spre instituțiile de învățământ de renume, acolo unde au siguranța că diploma va avea valoare. Este necesară o analiză urgentă pe subiect. Pe termen mediu, este posibil să apară convulsii în rândul multor universități mici dacă acestea nu intră într-o restructurare și redefinire a activității lor. Șocul de acum se poate dovedi prea mare pentru acestea, cu dificultăți financiare greu de trecut”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

4

„DE 20 DE ANI PROBĂM PERFORMANȚA. DRUMUL CĂTRE PERFORMANȚĂ TRECE PRIN NORMALITATE”

C

onsorțiul Universitaria, întrunit în perioada 8-10 iulie 2016, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de funcționare în beneficiul universităților partenere și al învățământului superior din România, a analizat situația actuală din mediul academic românesc și a adoptat în final următoarele recomandări: 1. Este imperios necesară o lărgire a autonomiei universitare, sub toate aspectele concludente: financiar, administrativ, în activitatea didactică și de cercetare, în asumarea responsabilităților față de piața muncii și de spațiul public din România. Exercitarea limitată a autonomiei decizionale afecteză în primul rând universitățile performante din România, în îndeplinirea misiunii lor de cercetare avansată și de educație. 2. Se impune găsirea unor soluții grabnice pentru rezolvarea dezechilibrelor financiare cu care se confruntă universitățile din România în prezent. Cheltuielile universităților au crescut alarmant în raport cu sursele de finanțare, ca urmare a OUG 20/2016 privind majorările salariale, a adoptării legii 85/2016, precum și a deciziilor instanțelor judecătorești de acordare retroactivă a unor drepturi salariale. Consorțiul Universitaria solicită factorilor de decizie adoptarea unor măsuri urgente (rectificare bugetară, prorogarea termenelor de aplicare a legislației menționate sau alte măsuri) spre a evita o criză financiară iminentă cu grave consecințe în desfășurarea activităților didactice și de cercetare. 3. Susținem cu fermitate diferențierea universităților pe baza unui exercițiu de clasificare și ierarhizare fundamentat pe o metodologie care să aibă ca reper prezența în evaluările internaționale (topuri sau rankinguri recunoscute), precum și finanțarea diferențiată a instituțiilor de învățământ, din fonduri centrale și/sau locale, în raport cu nivelul de performanță al acestora.

5


EVENIMENTE

4. Consorțiul și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa de consultare a universităților cu privire la posibilitatea recunoașterii calificărilor EQF de nivel 6 și 7 acordate de către instituții din afara celor de învățământ superior. În același context, universitățile din Consorțiu apreciază necesitatea revizuirii cadrului național al calificărilor în vederea unei mai strânse corelări cu finalitățile educaționale ale ciclului masteral. 5. Pledăm pentru definitivarea unui cadru de referință pentru formarea profesorilor axat pe masterul didactic/educațional pentru formarea inițială a acestora în consonanță cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a strategiilor europene. În același context a fost exprimată susținerea Consorțiului pentru aplicarea dublei specializări printr-o metodologie specifică, având în vedere necesitățile de formare ințială a cadrelor didactice din învățământul rural. 6. Consorțiul subliniază necesitatea consolidării autonomiei universităților în procesul de recrutare și înmatriculare a studenților internaționali prin revizuirea procedurilor actuale de validare și echivalare a diplomelor și a actelor de studii.

6

7. Se recomandă flexibilizarea cadrului juridic care reglementează politicile de personal ale universităților în sensul de a diferenția procesele de recrutare a cadrelor didactice universitare de cele de promovare în carieră. De asemenea, se impune simplificarea procedurilor de angajare în cadrul granturilor de cercetare. 8. Participanții la dezbatere au remarcat discrepanțele în modul de finanțare a instituțiilor care reprezintă principalii actori în cercetarea științifică românească. Având în vedere că 65% din totalul cercetătorilor din România lucrează în universități (conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică), solicităm și linii de finanțare bugetară directă a cercetării științifice universitare. 9. Universitățile din Consorțiu susțin întărirea în continuare a eticii academice în procesul didactic și în cercetare, element crucial pentru dezvoltarea învățământului românesc. 10. Considerăm că se impune o restructurare a mecanismelor decizionale în interiorul Consiliul Național al Rectorilor, în baza normelor cantitative și calitative de reprezentare a universităților.

Consorțiul Universitaria a apreciat în egală măsură intervenția studenților pe următoarele aspecte: crearea unei baze de date comune la nivelul Consorțiului Universitaria în care să fie introduse toate lucrările științifice (licență, masterat și doctorat) pentru o mai bună verificare a respectării standardelor de etică academică; realizarea la nivelul fiecarei universități a unui ghid pentru redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat; asigurarea unui număr nelimitat de călătorii cu trenul subvenționate în proporție de 50%; diferențierea subvenției pe cazare, respectiv cantină, pentru o mai bună gestiune a banului public; îmbunătățirea managementului departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul fiecărei universități în vederea formării unor cadre didactice cu o pregătire centrată pe nevoile elevilor și ale studenților; actualizarea actului normativ referitor la burse (obiectiv restant din 1998); subvenția pentru cămine să fie acordată în funcție de capacitatea de cazare și nu numai în funcție de numărul de studenți bugetați; premierea performanțelor academice ale studenților prin sporirea numărului de burse și alte forme de recompensă.

Universitatea de Vest din Timișoara Președintele Consorțiului Universitaria Rector, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea Universitatea din București Rector delegat, Prof. univ. dr. Romiță Iucu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Rector, Acad. Ioan-Aurel Pop Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Rector delegat, Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob Academia de Studii Economice din București Rector, Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

7


EVENIMENTE

UNII CANDIDAȚI, CHIAR ȘI CU MEDII DE 8 - 8.7 LA ADMITERE, N-AU INTRAT LA UVT TINERII AU FOST REFUZAȚI DE LA LOCURILE BUGETATE SAU CHEMAȚI ÎN SESIUNEA DIN TOAMNĂ

MINISTRUL MIRCEA DUMITRU ARE SUSȚINEREA CONSORȚIULUI „UNIVERSITARIA” SPRIJINIM DEMERSURI ÎN EXTINDEREA AUTONOMIEI, CREȘTEREA FINANȚĂRII ȘI IMPUNEREA STANDARDELOR DE CALITATE

N

oi, rectorii universităților din Consorțiul „Universitaria”, am primit cu optimism numirea dlui. Mircea Dumitru în funcția de Ministru al Educației. Desigur, orizontul de timp pe care îl are la dispoziție în guvernul condus de dl. Dacian Cioloș nu este foarte generos. Cu toate acestea, suntem încrezători în capacitatea prof. Dumitru de a propune și implementa o serie de măsuri cu impact semnificativ asupra învățământului românesc. Un prim argument ar fi experiența domniei sale ca rector al unei instituții de învățământ emblematice pentru România, Universitatea din București. După patru ani de mandat, dl. Dumitru a obținut din nou sprijinul comunității academice, fiind reales rector. Reamintim faptul că acesta a apărat valorile universitare în situații complexe, dintre care cea mai răsunătoare a fost demersul de retragere a doctoratului dlui. Ponta. Un al doilea argument vine din implicarea în politicile din învățământul superior. Domnia sa este una dintre persoanele care și-au pus amprenta asupra pozițiilor Consorțiului în ultimii patru ani. A militat cu consecvență pentru universități puternice care să ofere învățământ superior de calitate. Reamintim în acest context unele dintre solicitările recente ale Consorțiului „Universitaria”, al căror semnatar este și dl. Dumitru: • Retragerea imediată a OUG 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; • Aducerea imediată a finanțării pe student cel puțin la nivelul celei din 2008 și elaborarea unui calendar de creștere până la nivelul mediu din țările foste comuniste ale UE; • Stabilirea unui calendar pentru atingerea până în 2020 a unui procent de 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare. Nu în ultimul rând, un argument solid constă în punctele tari ale mandatului dlui. Adrian Curaj. Ministrul Mircea Dumitru preia o construcție instituțională consolidată, realizată în spiritul Legii 1/2011 și în spiritul bunei guvernări. Îl vom sprijini pe prof. Dumitru în deciziile pe care le va lua, în special în legătură cu extinderea autonomiei universitare, creșterea finanțării instituțiilor de învățământ superior și impunerea standardelor de calitate. Ne asumăm să ne implicăm activ, să găsim soluții pragmatice pentru problemele actuale ale învățământului, alături de Minister. Mai mult, vom depune toate eforturile posibile pentru a convinge politicienii și publicul să prioritizeze cu adevărat educația. O primă țintă în acest sens este rectificarea bugetară din acest an, în urma căreia educația trebuie să fie beneficiara unor sume importante. Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea Președintele Consorțiului „Universitaria” Rectorul Universității de Vest din Timișoara

8

U

niversitatea de Vest din Timișoara a instituit încă de anii trecuți un filtru în plus în procesul de admitere. Astfel, toate facultățile sale au prevăzut în regulament câte o probă prin care să realizeze o mai bună clasificare a celor admiși în primul an de studiu, în condițiile în care se dorește ca doar cei mai buni să acceseze un loc bugetat, indiferent cât de mari sunt media și notele de la bacalaureat. În această situație se află câteva zeci de tineri înscriși la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, care au dat proba de admitere și au fost respinși, chiar dacă media de la bacalaureat și celelalte note le-ar fi permis accesul la facultate pe un loc bugetat. De asemenea, și la celelalte facultăți ale UVT, precum Muzică și Teatru, Litere, Istorie și Teologie și Arte și Design, s-au înregistrat candidați respinși. De exemplu, la Educație Fizică și Sport peste 50 de tineri nu au trecut de probele eliminatorii. În acestea cazuri, cei respinși au o nouă șansă abia în sesiunea din toamnă. „Ne dorim o clasificare cât mai corectă a candidaților și a studenților. Îi «filtrăm» prin aceste probe și dăm șansa celor mai performanți să ocupe un loc la buget. Măsurile sunt eficiente atât pentru a genera performanță, cât și pentru o cheltuire responsabilă și eficientă a banului public, pentru cei mai merituoși”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea. De menționat este și că statutul de student „cu taxă” sau „fără taxă”, stabilit în urma concursului de admitere, se păstrează doar pentru anul I de studiu. La finalul primului an, în funcție de rezultatele obținute la examene și colocvii, se va face o reclasificare a studenților, în ordinea descrescătoare a mediilor din anul I, pentru a urma studiile în regim bugetat sau cu taxă. Această reclasificare se face și după finalizarea anului al doilea de studiu, în cadrul fiecărei specializări.

REZULTATE SIR 2016 UVT ESTE ȘI ÎN ACEST AN PREZENTĂ ÎN TOPUL SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

C

onform clasificării SIR din 2016, UVT ocupă poziția 12, în topul celor 23 instituții evaluate din România. În tabelul comparativ de mai jos se poate observa poziționarea celor patru universități din Consorțiul Universitaria (UVT, UB, UBB și UAIC):

În cadrul celor 3 criterii de evaluare (cercetare, inovare şi impact social), regăsim următorii indicatori de performanță: Output - 8%, International Collaboration - 2%, Normalized Impact - 13%, High Quality Publications - 2%, Excellence - 2%, Scientific Leadership - 5%, Excellence with Leadership - 13%, Scientific talent pool - 5%, Innovative Knowledge - 25%, Technological Impact - 5%, Web size - 5%, Domain’s inbound links - 15%. În tabelul de mai jos, se pot observa scorurile obţinute la cele 3 criterii de evaluare ale SIR 2016. Menționăm că rezultatele cele mai bune le-au dobândit universităţile cu scorul cel mai apropiat de valoarea 0.

Astfel, UVT rămâne o prezență constantă în topurile mondiale, alături de universitățile din Consorțiul Universitaria. Informații suplimentare pot fi găsite la: http://www. scimagoir.com/rankings.php

9


EVENIMENTE

RECTORUL UVT, MARILEN PIRTEA: BACALAUREATUL, SIMPTOMUL CARE INDICĂ O PROBLEMĂ ÎN PREUNIVERSITAR. INTRODUCEREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA LICEU, POSIBILĂ SOLUȚIE

C

ând tragem linie, după bacalaureat, iar o treime dintre candidați nu a promovat „ examenul, nu elevii sunt de învinuit și nici profesorii, ci incapacitatea sistemului de a-i îndruma pe tineri în funcție de abilitățile lor. Îngrijorător este și faptul că, deși avem aproximativ același procent de promovare ca în 2015, în valoare absolută sunt 86.292 de promovați, față de 106.000 câți aveam anul trecut înainte de contestații, în scădere cu 20.000”, spune rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Învățământul universitar, liceal și gimnazial se află într-o relație care poate fi asemuită cu alăturarea unor piese de domino, este de părere acesta: „Învățământul liceal, al cărui nivel este determinat de rezultatele de la bacalaureat, de multe ori este considerat responsabil pentru dificultățile studenților de a se ridica la nivelul exigențelor universitare și pentru abandonul ridicat din anul întâi. Acestea sunt doar simptome ale disfuncționalităților din sistem, iar cauza trebuie căutată în tranziția dintre gimnaziu și liceu.” Rectorul UVT atrage atenția asupra faptului că evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a are marele neajuns că nu îi orientează pe elevi în vederea continuării studiilor. Acesta își argumentează punctul de vedere prin faptul că liceele n-au nicio putere de decizie în a-și selecta elevii. Mai mult, menționează că unitățile de învățământ au posibilități extrem de limitate în formarea unei oferte educaționale pe specificul regional și pe competențele resurselor umane de care dispun. „Liceele ajung să înmatriculeze mulți elevi care nu se regăsesc în profilul educațional al unității de învățământ, selecția fiind una centralizată, universală. Astfel, ajungem în situația în care elevii, familiile în întregul lor, investesc muncă, resurse, patru ani hotărâtori din viața lor, iar în final dau bacalaureatul și trag concluzia că acea traiectorie profesională nu a fost potrivită pentru ei. Este normal ca în astfel de situații să-și piardă încrederea în

10

sistemul public de educație și să nu se simtă motivați să-și continue studiile”, subliniază prof. univ. dr. Marilen Pirtea. O abordare mai personalizată a tranziției de la gimnaziu la liceu ar ajuta și la reducerea ratei de abandon școlar atât în preuniversitar, cât și în universități, unde se ridică la 40%, adaugă rectorul UVT: „Este greu, ca instituție de învățământ superior, să rezolvi o problemă care se trage din preuniversitar. Dacă am reuși ca prin admiterea la liceu să direcționăm elevii către acele unități de învățământ care li se potrivesc ca profil și abordare, în câțiva ani am vedea studenți mai bine pregătiți, mai motivați și mulțumiți de deciziile lor. Chiar dacă este posibil ca numărul acestora să scadă în continuare printr-o astfel de măsură.” În acest context, o temă de dezbatere ridicată de către Rectorul Universității de Vest din Timișoara este posibilitatea introducerii examenului de admitere la liceu. „Consider că este momentul să ne gândim la posibilitatea de a acorda mai multă libertate de decizie unităților de învățământ. Aș merge până la ideea introducerii examenului de admitere, iar liceele să aibă libertate în stabilirea cerințelor, conforme cu strategia lor educațională, proces care ar conduce la o selecție mai eficientă a elevilor. Accept faptul că problema este mult mai complexă și necesită multe alte modificări în abordarea învățământului preuniversitar, dar este nevoie să începem cât mai curând, pentru a oferi o șansă în plus generațiilor viitoare. Desigur, va fi necesar să discutăm despre cum oferim șansa ca un tânăr care a optat pentru o rută educațională profesională să poată să acceadă la învățământ superior fără să reia întreg ciclul liceal. Sau poate vor fi necesare discuții fundamentale, despre faptul că evaluarea nu trebuie văzută ca un instrument de a-i pedepsi pe cei pe care noi nu-i considerăm sunt suficient de merituoși. Universitatea de Vest din Timișoara este dispusă să-și implice specialiștii în Științele Educației în găsirea acelor soluții optime pentru un viitor mai sigur al tinerilor noștri”, este de părere prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

CONCLUZII DUPĂ BACALAUREAT 2016: AM INTRAT ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ A DEZVOLTĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC. NU NE PERMITEM SĂ FUNCȚIONĂM ÎN CONTINUARE ÎN VIRTUTEA CONSERVATORISMULUI ȘI A ARBITRARIULUI. ESTE IMPERIOS NECESAR SĂ GESTIONĂM MAI BINE FONDURILE EXISTENTE ȘI SĂ INVESTIM ÎN CALITATEA STUDIILOR

Î

n ultima perioadă, atenția publică a fost îndreptată spre bacalaureat. Unii văd partea relativ plină a paharului: la nivelul întregii țări, rata de promovare a fost foarte apropiată de cea de anul trecut. Universitarii aduc în atenție partea mai puțin plină a paharului: numărul absolvenților de bacalaureat a scăzut cu aproape 20% față de anul trecut, raportându-ne strict la prima sesiune. Probabil că raportul se va păstra, în linii mari, și după cea de a doua sesiune a bacalaureatului. Situația aceasta se traduce într-o scădere a numărului de studenți din anul I, care ar putea depăși 20% pentru universitățile cu o reputație mai puțin consolidată. Desigur, unda de șoc se va simți în întreg mediul academic, iar multe universități vor avea dificultăți să găsească resursele necesare pentru plata salariilor. Cu toate acestea, situația nu este una nouă pentru universitățile românești. După mulți ani în care numărul studenților a crescut progresiv, acestea s-au confruntat în ultimii ani cu scăderi ale numărului de înscrieri în anul I, semnificative după 2010. Anul 2015 a fost probabil cel mai generos an al întregului deceniu în ceea ce privește înscrierile în anul I. În 2015 au fost cu 15% mai mulți absolvenți de bacalaureat față de media anilor 2011-2014. Dacă ne uităm la câți elevi finalizează clasa a VIII-a, ne putem aștepta ca, în anii care au rămas din acest deceniu, numărul celor care promovează examenul de bacalaureat să fie similar cu cel din 2016. Tendințele demografice ne arată o fereastră de stabilitate cel puțin până în 2020. În acest context, se impune redimensionarea cifrelor de școlarizare, însoțită de creșterea alocației per student. Desigur, toți ne dorim mai mulți bani pentru învățământ și vom face tot ce ne stă în putință pentru a agrea un calendar de creștere până la 6% în 2020. Însă, înainte de toate, este imperios necesar să

gospodărim eficient fondurile existente. Nu ne permitem ca sistem să funcționăm în virtutea conservatorismului, cu cifrele de școlarizare din 2007-2008, când numărul de studenți era dublu, în contextul în care ni se cere mai multă calitate, însoțită de mai multă echitate. Cifrele de școlarizare existente n-au nicio bază rațională. Ele au ca punct de plecare capacitatea de școlarizare în anii ‘90, la care s-au adăugat locuri bugetate negociate între unii rectori și ministru. O componentă este istorică, cealaltă este arbitrară și ține mai degrabă de puterea de persuasiune a unora dintre rectori. Nu se poate face nici învățământ de calitate, nici nu poate fi asigurată echitate socială cu actualele alocații per student. De aceea, consider oportun și urgent scăderea cifrelor de școlarizare proporțional cu numărul de absolvenți de bacalaureat, însoțită de creșterea alocațiilor per student. O soluție mai bună ar fi alocarea cifrelor de școlarizare după criterii clare, care să reflecte calitatea universităților și prioritățile strategice ale României. Mă tem că o astfel de soluție ar dura prea mult, iar noi nu ne permitem costurile așteptării. În concluzie, aduc în atenția dlui. Ministru, Mircea Dumitru, și a opiniei publice oportunitatea de a crește alocația per student chiar de anul acesta, printr-o gestionare a resurselor existente adecvată la contextul demografic. Statistica ne arată o fereastră de stabilitate demografică cel puțin până în 2020. Este imperios să o fructificăm și să investim în calitate. Avem nevoie de o decizie urgentă, chiar în această lună. Chiar dacă soluția este imperfectă, nu ne permitem să funcționăm în continuare în virtutea conservatorismului și a arbitrariului. Președintele Consorțiului Universitaria, Rectorul Universității de Vest din Timișoara Prof. univ. dr. Marilen Pirtea

11


EVENIMENTE / CONFERINȚE

RECTORUL UVT, MARILEN PIRTEA: „SE IMPUNE SĂ ANALIZĂM CU ONESTITATE CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN PREUNIVERSITAR. DACĂ ACTUALA STRUCTURĂ NU REUȘEȘTE SĂ DUCĂ TIMIȘUL ÎN PRIMELE ZECE JUDEȚE CA RATĂ DE PROMOVARE, POATE ESTE MOMENTUL SĂ ÎNCEPEM SĂ DISCUTĂM DESPRE UN INSPECTORAT ȘCOLAR REGIONAL”

12

CONFERINȚA EUROPEANĂ DE PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA

L

R

ezultatele Bacalaureatului din acest an trag din nou un semnal de alarmă pentru învățământul timișean. Procentul de promovare a examenului de Bacalaureat în județul Timiș este de 63.25%, cu 0.3% mai puțin decât media națională. Cu aceste rezultate, Timișul nu reușește să se înscrie în topul primelor 10 județe cu cel mai ridicat procent de promovare, top condus de Cluj, unde acesta este de 83.32%. Rectorul UVT, Marilen Pirtea, atrage atenția asupra efectelor negative pe care fenomenul le are atât asupra tinerilor timișeeni, a parcursului lor universitar și profesional, cât și asupra dezvoltării regiunii noastre. Județul Cluj a ajuns la performanța de a avea cea mai mare rată de promovare în urma punerii în practică a unei strategii în care Inspectoratul Școlar Județean și-a asumat un rol activ. Rectorul UVT subliniază o dimensiune cheie a acestei strategii, cea a colaborării apropiate dintre școală și administrația publică. Inspectoratul Școlar Cluj a efectuat 400 de controale în liceele cu rezultate slabe la Bacalaureat în 2016, măsură stabilită, de altfel, la nivel local, nu central. Strategia a constat în controale în punctele slabe, în stimularea colaborării între liceele bune și cele slabe și în responsabilizarea familiilor. Întrucât studenții universităților timișorene vin din întreaga regiune vestică a României, Marilen Pirtea se întreabă în ce măsură ar fi necesară restructurarea inspectoratelor județene și înlocuirea lor cu o structură regională. O astfel de structură ar putea să ofere o abordare integrată a soluțiilor de creștere a promovării pe mai multe județe, ceea ce ar fi în beneficiul întregii regiuni și în special al județului Timiș, unde este concentrată componenta cea mai competitivă a economiei regiunii. În continuarea propunerii făcute, Rectorul UVT lansează o invitație către Primăria Municipiului Timișoara, către universitățile timișorene și către Inspectoratele Școlare Județene din regiune la o sesiune de lucru în cadrul căreia să se identifice împreună soluțiile regionale pentru creșterea capacității învățământului liceal.

350 DE CERCETĂTORI DIN 40 DE ȚĂRI S-AU AFLAT LA UVT

„Universitatea de Vest și-a asumat misiunea de a contribui activ la dezvoltarea regiunii. Ne dorim ca după sesiunea a doua a bacalaureatului, când putem trage concluziile finale, să ne așezăm la discuții cu principalii actori: universitățile timișorene,

a Timișoara, pentru prima dată în țara noastră, a avut loc Conferința Europeană de Psihologia Personalității. Evenimentul, aflat la ediția cu numărul 18, a reunit la Universitatea de Vest din Timișoara cercetători de prestigiu internațional de pe toate continentele. S-au dezbătut și prezentat cele mai recente cercetări privitoare la diferențele individuale dintr-o perspectivă psihologică. Au participat peste 350 de specialiști din prima linie a cercetării internaționale, cei mai mulți dintre ei din Germania (aprox. 80) și SUA (aprox. 50). Conferința a fost organizată de către Departamentul de Psihologie al Universității și Asociația Europeană de Psihologia Personalității, o organizație cu peste 200 de membri activi din întreaga lume. Detalii: http://ecp18.psihologietm.ro/index.html

„Avem semnale de la participanți cum că au fost plăcut impresionați de organizarea conferinței și profesionalismul colegilor de la Psihologie. Le mulțumesc și eu pentru implicare și îi asigur că vor avea în continuare sprijinul managementului universității în activitatea lor. Nu este deloc ușor să organizezi astfel de evenimente, dar câștigul este

inspectoratele școlare județene, și mai

pe măsura efortului, întrucât astfel

ales Primăria Municipiului Timișoara.

de evenimente ne conectează

Atractivitatea învățământului

la prima linie a cercetării

superior timișorean este strâns legată

internaționale”, spune rectorul

de brandul orașului Timișoara, de

UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

aceea Primăria este un jucător cheie. Universitatea de Vest din Timișoara va mobiliza expertiza și mijloacele logistice de care dispune, pentru a creiona o strategie de creștere a ratei de promovare a bacalaureatului și a atractivității universităților timișorene.”

13


CONFERINȚE

CONFERINȚELE PUBLICE DE JOI SEARA ALE UVT - CONF. UNIV. DR. IOAN FERNBACH

C

onferințele Seniorilor UVT l-au avut ca invitat joi, 7 iulie, pe domnul conf. univ. dr. Ioan Fernbach de la Facultatea de Muzică și Teatru, care a susținut prelegerea cu titlul : ,,Gustav Mahler și Richard Strauss – profeți ai modernității în universul sonor al primei jumătăți a veacului trecut”. Din partea conducerii UVT au participat conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, Prorector al Universității de Vest din Timișoara și domnul prof. univ. dr. Alexandru Buglea, Vice-Președintele Senatului UVT. În cuvântul de deschidere, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu a arătat aprecierea de care se bucură Seniorii UVT la nivel național, cât și internațional și a transmis, în acest sens, mesajul prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest Timișoara, pentru conf. univ. dr. Ioan Fernbach. De la Facultatea de Muzică și Teatru au participat prof. univ. dr. Violeta Zonte, Decan al Facultății și lector univ. dr. Simona Negru, care a prezentat personalitatea artistică și didactică a domnului Ioan Fernbach, exemplificând prin câteva repere contribuția la dezvoltarea culturii române și recunoașterea internațională a unei activități de excepție. Prelegerea conf. univ. dr. Ioan Fernbach a încântat auditoriul, prin prezentarea vieții și operei a doi compozitori din spațiul central-european, Gustav Mahler și Richard Strauss, pe care i-a unit prietenia, pasiunea pentru muzică și, mai ales, creația genială pe care au lăsat-o întregii omeniri. La sfârșitul evenimentului, conf. univ. dr. Adia Chermeleu a mulțumit tuturor și a anunțat calendarul Conferințelor Seniorilor UVT care se vor relua începând cu data de 15.09.2016.

14

ACTUAL TRENDS IN CHEMOINFORMATICS NOI POSIBILITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ECHIPELE DE CERCETARE PARTICIPANTE LA SIMPOZION

D

epartamentul de Biologie-Chimie din Universitatea de Vest din Timișoara, împreună cu Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară a organizat în 7 iulie 2016 simpozionul științific „Actual trends in chemoinformatics” în cadrul proiectului PN-II-CTRO-FR-2014-2-0002 de colaborare bilaterală România - Franța, Modelarea mecanismelor efectelor adverse ale medicamentelor: combinarea abordării in silico bazată pe structura proteinelor cu modelare QSAR. Au fost prezentate teme actuale din domeniul chemoinformaticii, doi dintre lectori aparțin echipei franceze implicate în proiect, alți doi lectori aparțin comunității științifice locale care activează în domeniul chemoinformaticii, instituția noastră fiind, de asemenea, reprezentată prin doi lectori. Cadrele didactice, cercetătorii și studenții care au audiat prezentările au avut ocazia să cunoască specificul cercetărilor actuale în domeniul chemoinformaticii, respectiv preocupările echipelor de cercetare din cadrul cărora provin lectorii. Discuțiile care au însoțit prezentările au contribuit la extinderea tematicilor abordate și la deschiderea unor noi posibilități de colaborare între echipele de cercetare participante la simpozion.

15


CONFERINȚE

INTERDESIGN

Î

n 18 iulie 2016 a avut loc deschiderea Simpozionului bienal internaţional Interdesign Timișoara, coordonat de lectorul universitar dr. Iosif Mihailo. Prin cea de-a doua ediție Interdesign se consolidează, în 2016, iniţiativa academică menită a contura poziția Timișoarei de exponent cultural euroregional. În anul 2014, pe când se afla la prima ediţie, bienala de design a strâns în jurul Facultăţii de Arte şi Design din Timișoara designeri din ţări precum: România, Serbia, Ungaria, Franţa, Spania, Polonia, Armenia şi Singapore. În 2016 am continuat cu un suflu nou, având deja fundamentul necesar de dezvoltare. Prin colaborările interinstituționale, prin relațiile profesionale cu reputați designeri ori profesori din Europa și Asia, au putut fi cooptați designeri din zece țări. Această a doua ediție a Simpozionului internațional Interdesign este de cu totul altă anvergură, putând cu ușurință rivaliza cu prestigioase bienale de design. Un total de 136 de designeri au propus 255 de proiecte pentru acest eveniment. După o atentă deliberare, am selectat 120 de proiecte de design, acestea fiind rezultatul muncii colective sau individuale. Numărul mare de designeri din zona asiatică îi conferă simpozionului un exotism aparte, pe lângă prestanța și impactul mediatic deosebit. Masteranzi, studenți ori absolvenți ai Shanghai Institute of Visual Art, Hubei University of Technology, Wuhan University of Engineering Science, alături de designeri consacrați din Hong Kong, Shanghai și alte mari metropole chineze, au contribuit la această manifestare timișoreană cu deosebite proiecte de design. Asociate celorlalte lucrări europene, proiectele chineze se disting, în primă fază, prin temele de design de produs (ambalaje)

16

pentru diverse produse, toate dând dovada unui echilibru atent studiat între comandamentele moderne ale designului, fenomenologia implicită și apartenența culturală tradițională. Acest din urmă aspect constituie un filon distinctiv de valorizare a creațiilor. Nu puține sunt trimiterile – uneori subliminale, alteori fățișe – la moștenirea culturală tradițională chineză. Acest fapt nu subrezește sub nicio formă calitatea designului stricto sensu, ci, din contră, îi conferă particularitate, deosebind-o de ordinar. Proiectele de design de bijuterie se subscriu acelorași criterii de echilibru menționate anterior, aici fiind totuși vizibil un spectru mai larg al varietății, începând cu simbolistica arhaică tradițională și încheind cu minimalismul geometric al manifestărilor artistice moderne. Trebuie totuși spus că în această categorie transpare o mult mai apropiată legătură cu cultura occidentală, de aici extrăgându-se deseori surse de inspirație, punctele de pornire pentru unele proiecte

tematice. Fața de proiectele de design de produs – mai cu seamă față de ambalaje – conceptele de design de bijuterie pierd întrucâtva legătura nemijlocită cu acel filon identitar cultural. Acest lucru, în contextul universalizării designului, nu este neapărat un avantaj evident. Designul grafic chinez prezent în acest simpozion face o notă distinctă față de celelalte proiecte. Dintru început, la fel ca și la celelalte categorii, în cazul designului grafic al designerilor asiatici, se distinge componenta identitar-culturală. Peste aceasta, în mod discret, dar sigur, s-a așezat puternica influență a designului occidental. Rezultatul este insolit, uneori chiar dincolo de orice anticipare.

Designerii europeni participanți la Simpozionul Internaţional Interdesign pot fi ușor atribuiți și asimilați culturii europene și, în sens mai larg, aceleiași civilizații. Aici, spre deosebire de exemplele asiatice, poate fi vorba de diferențe între indivizi mult mai mari, însă fatalmente circumscrise acelorași abordări. Temele propuse prin designul ambiental tratează aspecte ce se supun relației nemijlocite dintre utilitate și formă. În cazul designului de produs, poate fi vorba de o varietate mult mai mare, iar aici nivelul proiectelor diferă foarte mult, atât prin definire, cât și prin stadiul proiectelor. Adesea văzut ca domeniu distinct, designul are acea capacitatea de a aduce împreună aspecte ce nu sunt exclusiv legate de creaţia artistică. În felul acesta, se situează la limita zonei de demarcaţie dintre estetic și tehnic, libertate formală şi rigoare, creativitate şi planificare. Așadar, în simpozion sunt incluse proiecte din aria artelor aplicate – aduse până la limita nivelul efectiv de concretizate – care trebuie interpretate într-o manieră aparte, reunind în integralitate cerințele necesare pentru a fi apreciate ca remarcabile creaţii artistice şi propuneri oportune de design. (Iosif Mihailo, Interdesign, Editura Waldpress, Timişoara, 2016, pp. 4-6)

17


COMPETIȚII

PREMIU DUPĂ PREMIU PENTRU STUDENȚII UVT DE LA DREPT „COMPETIȚIILE DEZVOLTĂ ABILITĂȚI ȘI AMBIȚII UTILE ÎN TOATE ASPECTELE VIEȚII”

R

ezultatele obținute de studenții Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara la concursurile studențești naționale și internaționale organizate în anul universitar 2015-2016 au fost marcate public printr-un eveniment special. Cu această ocazie, au fost premiați studenții care au participat la ediția 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, prestigios concurs studențesc național organizat anual între echipele facultăților de drept ale Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” ClujNapoca, „Al. I. Cuza” Iași, „Lucian Blaga” Sibiu, ale Universității din Craiova și Universității de Vest din Timișoara, în cadrul căruia au ocupat locul III în clasamentul general. Totodată, au fost premiați studenții care au participat la fazele finale ale concursurilor studențești internaționale. Unul dintre acestea este Telders International Law Moot Court Competition 2016, prestigios concurs științific studențesc de drept internațional public, organizat de către Universitatea din Leiden, în cadrul căruia au obținut premiul pentru cel mai bun memoriu pentru reclamant, au ocupat locul 5 în clasamentul reclamanților și locul 8 în clasamentul final general al competiției. O altă competiție internațională unde studenții UVT s-au remarcat a fost Central and Eastern European Moot Court Competition 2016, concurs studențesc de dreptul Uniunii Europene organizat de către British Law Center, cu susținere din partea instituțiilor Uniunii Europene, a

18

„Competițiile sunt absolut necesare pentru studenți. Le

CONCURSUL NAŢIONAL ANUAL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ LA PLÉIADE CEI MAI BUNI ELEVI FRANCOFONI DIN TOATE ZONELE ȚĂRII AU OBȚINUT DIPLOME ȘI LOCURI BUGETATE LA UVT

dezvoltă abilități și ambiții utile la locul de muncă, dar și în alte aspecte ale vieții. Trebuie spus că performanța este una constantă în numeroase concursuri naționale și internaționale atât pentru studenții de la Drept, cât și în cazul celorlalte specializări. Îi încurajăm să se implice în astfel de activități, ele fiind o componentă importantă a procesului de predare-învățare la Universitatea de Vest”, spune Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance. Aici, studenții UVT s-au calificat în faza semifinală a competiției și au obținut premiul pentru cel mai bun pledant din rundele orale ale concursului.

C

olectivul de franceză din Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie - UVT a organizat prima ediție a concursului naţional anual de limbă şi literatură franceză La Pléiade, destinat elevilor de liceu (clasa a XII-a) din instituții de învățământ preuniversitar din România. Concursul a fost lansat în februarie 2016, prin intermediul inspectoratelor judeţene din toată țara şi al inspectorilor de specialitate (franceză). Subiectele, în număr de trei, au fost făcute publice prin reţeaua internet a Facultății noastre, iar rezolvarea lor a fost trimisă pe mailul concursului până la 1 mai 2016, apoi comisia de concurs a făcut evaluarea lucrărilor, a ierarhizat elevii participanţi și a anunțat rezultatele (1 iunie 2016). Premiile au constat în locuri (zece) bugetate la admiterea la specializarea Limbi şi Literaturi: Franceză A, pentru anul universitar 2016-2017. Au participat la concurs elevi din aproape toate zonele geografice ale țării: Ardeal, Moldova, Oltenia. S-au acordat două locuri I, un loc II, două locuri III și trei mențiuni. Elevii premiaţi au obţinut diplome pe care a fost trecut locul de la concurs. Pe baza diplomei primite şi în limita a zece locuri rezervate concursului, viitorii studenţi vor beneficia de câte un loc bugetat la specializarea Franceză A pentru anul universitar viitor. Această primă ediție a concursului național La Pleiade și-a propus selecţia calitativă a liceenilor francofoni competitivi în vederea înscrierii la Universitatea noastră a celor mai buni studenţi, precum și întărirea şi revitalizarea parteneriatului UVT cu învăţământul preuniversitar. Având în vedere frumoasele rezultate ale acestei ediții-pilot, ne propunem continuarea concursului şi în anii universitari următori. Inițiatoarea și responsabila proiectului-concurs La Pléiade este Conf. univ. dr. Ramona Maliţa. Juriul de concurs din acest an a fost format din Lect. dr. Eugenia Tănase, Asist. dr. Cristina Tănase, Asist. dr. Dana Ungureanu și Conf. dr. Ramona Malița.

UVT A DOMINAT PODIUMUL LA CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE VOLEI PE PLAJĂ

P

rima ediție a Campionatului Universitar de Volei pe Plajă a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Alba Iulia. Universitatea de Vest din Timișoara a dat campioana în competiția masculină, trecând în finală, 2-0, de Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca. Echipa de fete a UVT a ocupat locul 2 pe podium la feminin. Formațiile UVT: - Universitatea de Vest din Timișoara 1 masculin: Lucian Bădiceanu și Robert Vârlan; - Universitatea de Vest din Timișoara 2 masculin: Hans-Eric Reytmaier și Marius Roșu; - Universitatea de Vest din Timișoara feminin: Ioana Alexandra Ordean și Anca Maria Pienescu. Antrenorul celor trei echipe ale UVT este conf. univ. dr. Sorin Grădinaru. „Am insistat pe dezvoltarea sportului la UVT și mă bucur să văd că la volei pe plajă avem rezultate chiar în prima ediție a campionatului universitar. Recomand iubitorilor de sport să urmărească evoluția UVT pentru că ne-am propus, ca și în celelalte domenii de activitate ale Universității, performanță. Avem deja echipe cu rezultate

remarcabile la fotbal, handbal, volei și altele, iar intenția noastră este să menținem un ritm alert și să ajungem cât mai departe în competițiile de profil”, spune rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Turneul s-a desfășurat pe un teren de volei amenajat în imediata vecinătate a Cetății Alba Carolina, timp de trei zile, reunind 23 de echipe din 20 de universități românești.

19


DIVERSE

GALA ABSOLVENȚILOR ACTIVITATEA FACULTĂȚII DE ARTE ȘI DESIGN, PREZENTATĂ TIMIȘORENILOR

F

iecare final de an universitar oferă studenților și cadrelor didactice din Facultatea de Arte și Design a UVT prilejul de a reuni și oferi publicului timișorean rodul strădaniei de peste ani, a peste 125 de studenți. Într-un eveniment vizual complex, absolvenții promoției 2016 și-au expus și susținut lucrările de licență și disertație în cadrul Galei Absolvenților, care a cuprins în acest an trei momente importante. Deschiderea Galei a avut loc vineri, 15 iulie, în ambianța amplei expoziții organizate la Halele Timco din Timișoara, cu sprijinul Galeriei Calina. Au fost invitați să ia cuvântul Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Conf. univ. dr. Vică Adorian, Decanul Facultății de Arte și Design și criticul de artă Prof. univ. dr. Ileana Pintilie. Au fost prezentate lucrări de pictură, grafică, sculptură, fotografie, animație 2D, film, proiecte de conservarea și restaurare, proiecte de design, obiecte de ceramică, lucrări textile, proiecte și piese vestimentare și au fost premiate, tot cu această ocazie, cele mai bune lucrări ale absolvenților fiecărei specializări. Un al doilea vernisaj a avut loc marți, 19 iulie, la sediul INCUBOXX, cu prilejul prezentării unei selecții de proiecte de design. Gala s-a încheiat cu o spectaculoasă paradă de modă la Iulius Mall Timișoara, care a cuprins colecții vestimentare de licență și disertație ale promoției 2016, coordonate de conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor, lector univ. dr. Valentina Ștefănescu și asist. univ. dr. Cristina Lazăr.

20

21


DIVERSE

CERCETĂTORI STRĂINI ÎN VIZITĂ LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Î

n luna iulie, Departamentul de Informatică de la Facultatea de Matematică și Informatică a fost vizitat de către doi cercetători din Franța, respectiv SUA, care au susținut prezentări în cadrul seminarului științific al departamentului. Dr. Josiane Zerubia este coordonatoarea unui grup de cercetare în prelucrarea imaginilor de la INRIA – Sophia Antipolis, Franța și a venit la UVT la invitația Departamentului de Informatică, în calitate de lector internațional al Societății de Prelucrare a Imaginilor și Semnalelor din cadrul IEEE. În această calitate a susținut, în 1.07.2016, o conferință cu tema „Marked Point Processes for Object Detection in High Resolution Images: Applications to Earth Observation and Cartography”, la care au participat cercetători, doctoranzi și masteranzi de la departamentele de Informatică și Geografie ale UVT. Dr. Cris Doloc este un cercetător cu experiență în fizica computațională, modelare financiară și bioinformatică. Este fondatorul ALGOMEX (Chicago, SUA) și al asociației RoGeniXprin care promovează în Romania o Platformă Educațională Interdisciplinară, care își propune să construiască un spațiu comun de exprimare pentru științele vieții, inginerie și informatică, cu scopul de a promova și de a cultiva o abordare integrativă, personalizată și precisă în medicina modernă. La Timișoara a venit la invitația prof.dr. Dana Petcu (UVT) și a prof. dr. Maria Puiu (UMFT) și în cadrul acestei vizite a susținut, în 26.07.2016, la UVT o conferință interdisciplinară despre “21-th Century Medicine: Digital - Computable Algorithmic” la care au participat cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți de la UVT (facultățile de Chimie-Biologie-Geografie, Fizică, Matematică și Informatică), de la UMFT – Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara și de la UPT (Universitatea Politehnica din Timișoara). Cu ambii invitați au fost purtate discuții referitoare la viitoare colaborări în contextul unor proiecte de cercetare, al coordonării doctoranzilor și al stimulării cercetării interdisciplinare cel puțin la nivelul centrului universitar din Timișoara.

22

„VISITING PROFESSOR” LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PRIN PN III - PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA - COMPETIȚIE 2016

Î

n perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2016, Universitatea de Vest din Timișoara prin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor - centrul de cercetare ”ECREB”, va fi gazda Mihaelei Stan, Assistant Professor la UCL School of Managment, scoală de afaceri din cadrul University College London (Marea Britanie). Scopul stagiului este subsumat mai multor coordonate: - demararea unei cercetări privind impactul modificărilor de TVA asupra companiilor din României, prin coagularea unei echipe mixte de cercetare (incluzând și colegi din ECREB); - prezentarea instituției afiliate - University Colege London (UCL), precum și a oportunităților academice oferite;

- desfășurarea unei mese rotunde pentru schimburi de bune practici cu colegii din România interesați și pentru identificarea unor proiecte comune de colaborare (e.g. granturi de cercetare, lucrări de doctorat cu diplomă dublă, articole, activități editoriale etc.); - susținerea în cadrul seminariilor ECREB a unui lecture, cu titlul: ‘Unpacking the black box of organizational learning’; - meeting de identificare a unor posibile arii de colaborare instituțională UVT - UCL; - prezentarea în cadrul ECREB a rezultatelor de cercetare preliminarii obținute. Vizita se derulează ca urmare a acceptării la finanțare, în cadrul PN III - Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetatori din diaspora, a aplicației PN-III-P1-1.1MCT2016-0007, responsabil fiind prof. univ. dr. Mihai Mutașcu.

23


24