UVT Newsletter - iulie 2012

Page 1

dci@rectorat.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMETELE LUNII IULIE 2012 Admitere la Universitatea de Vest din Timişoara Viitorii jurnalişti au depus jurământul

Admitere la Universitatea de Vest din Timişoara

Numărul celor care au confirmat, până la data de 30 iulie, se ridică la 2930, dintre care 1649 pe locurile bugetate, iar 1281 în regim cu taxă.

Universitatea de Vest din Timişoara a pregătit pentru admiterea din acest an 2000 de locuri bugetate şi alte aproape 4000 în regim cu taxă.

Universitatea de Vest din Timişoara îi aşteaptă pe absolvenţii de liceu care vor susţine bacalureatul în toamnă cu o nouă sesiune de admitere în perioada 5–16 septembrie când vor fi scoase la concurs locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Ore gratuite de pregătire pentru Bacalureat

Toate datele actualizate despre admitere se regăsesc pe pagina de internet a Universităţii la adresa http://www.uvt.ro/academic/admitere/

Tranziţia la viaţa activă, prin Şcoala de vară Praxis Noi proiecte sub egida Institutului de Cercetări Social-Politice (ICSP) Bursă socială de 3000 lei pentru studentele care urmează un master în anul universitar 2012-2013

Viitorii jurnalişti jurământul

Primul masterat profesional în domeniul managementului riscului internaţional

au

depus

O premieră academică naţională a avut loc la jumătatea lunii iulie, la Universitatea de Vest din Timişoara.

West Summer University, la a II-a ediţie Traversarea Lacului Surduc - Ediţia I

Absolvenţii specializării Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării au depus Jurământul de onestitate profesională. Ceremonia a avut loc în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara.

140 de cercetători, la Conferinţa Internaţională de Teoria Operatorilor (OT24) Concurs cu premii în cadrul programului masteral „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene” Şcoala de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească Studenţi premiaţi în cadrul Galei PRACTeam Departamentul pentru Managementul Calităţii - ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education

NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS

Absolvenţii de liceu cu examenul de bacalureat promovat au avut de ales dintre cele 70 de specializări oferite de cele 11 facultăţi şi domenii în proporţie de 85% de categoriile A şi B. În perioada 9 - 30 iulie, un număr de 4602 de absolvenţi de liceu şi-au depus dosarele pentru cel puţin una dintre specializările Universităţii.

"Eu ..., absolvent al specializării de Jurnalism din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, jur ca în activitatea mea de jurnalist să fiu corect, să spun adevărul, să fiu de partea dreptăţii, să acţionez spre binele publicului şi să nu induc în eroare. Jur să apăr democraţia şi dreptul la informare al cetăţenilor! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!", a fost jurământul absolvenţilor. Iniţiativa aparţinut studenţilor şi cadrelor didactice, iar participarea a rămas la alegerea fiecărui absolvent. "Astăzi lansăm o premieră, spunem noi una naţională, un aşa numit jurământ al lui Hippocrate în domeniul jurnalismului. Studenţii noştri îşi iau angajamentul de a fi fideli meseriei pe care au dorit să o îmbrăţişeze. Până la urmă, aceasta este mai pagina | 1

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


mult decât o meserie, este o menire a lor, menirea de a arăta realitatea, de a arăta normalitatea, de a reda fidel ceea ce se întâmplă şi de a aduce la cunoştinţa oamenilor în mod real toate evenimentele şi faptele pentru ca

Tranziţia la viaţa activă, prin Şcoala de vară Praxis În perioada 24 iunie - 1 iulie, în staţiunea Văliug s-a desfăşurat Şcoala de vară Praxis, reunind 30 de studenţi şi patru cadre didactice însoţitoare din partea Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara şi a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.

aceştia să poată decide în fiecare zi viitorul lor în cunoştinţă de cauză", a declarat Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Pe parcursul unei săptămâni, studenţii au participat la cursuri specializate pe diferite secţiuni ale unui plan de afaceri, susţinute de profesori din partea universităţilor organizatoare, cu scopul de a creşte capacitatea membrilor grupului ţintă de a concepe şi materializa idei de afaceri. Lucrând în echipe de câte trei, studenţii au elaborat planuri de afaceri, majoritatea oferind produse bio-organice şi servicii ecologice. O comisie formată din opt reprezentanţi ai celor două universităţi partenere în proiect, a evaluat planurile de afaceri, oferind punctaje pentru fiecare criteriu de evaluare, acestea suprapunându-se, în fapt, cu secţiunile prezentate în timpul cursurilor.

Ore gratuite de pregătire pentru Bacalureat Universitatea de Vest din Timișoara vine în sprijinul absolvenţilor de liceu care vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea de toamnă. Cadre didactice din Universitate vor susţine ore gratuite de pregătire la diferite discipline, în perioada 25 iulie - 10 august. Astfel, Universitatea de Vest din Timişoara rămâne consecventă startegiei sale pe termen lung de a păstra o strânsă legătură cu mediul preunivesitar şi de contribui la dezvoltarea unui sistem de învăţământ centrat pe studenţi şi elevi. Concluzia evaluatorilor a fost că studenţii au idei de afaceri sustenabile, planuri financiare adaptate la realitatea economică şi campanii de promovare care le vor asigura lansarea pe piaţă.

Participarea la meditaţiile oferite de Universitate rămâne la alegerea elevilor, aceştia având la dispoziţie un cadru organizat, de nivel universitar, în care să-şi pună la punct deficienţele pe care le au la anumite materii, înainte de sesiunea de toamnă a bacalureatului. Orele se vor desfășura în intervalul orar 09 - 14, în amfiteatrul AM, Bd. V. Pârvan, Nr. 4. Programul detaliat se găseşte la adresa http://www.uvt.ro/bac_2012/.

Participanţii au fost încurajaţi ca la terminarea studiilor să pună în aplicare planurile de afaceri elaborate. Membrii echipelor situate pe primele cinci locuri au fost premiaţi, iar în luna iulie, cinci studenţi ai Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara au realizat stagii de practică de specialitate în companii din Lisabona (Portugalia) şi Strasbourg (Franţa). Atât Şcoala de vară, cât și stagiile de practică în străinătate au fost finanţate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului „Praxis – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” POSDRU/90/2.1/S/61477.

pagina | 2 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Noi proiecte sub egida Institutului de Cercetări Social-Politice (ICSP) Institutul de Cercetări Social-Politice (ICSP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a conturat, în luna iulie, un plan de activităţi ale ICSP, cu începere din toamnă. A fost stabilită organizarea Institutului în trei departamente: Filosofie şi Ştiinţe; Ştiinţe Social-Politice; Ştiinţe ale Comunicării. Un alt punct important al întâlnirii a fost discuţia despre înfiinţarea unei reviste a Institutului, cu numele de HYPOTHESIS. Scopul Institutului de Cercetări Social Politice constituie promovarea relaţiilor disciplinare şi interdisciplinare de cercetare la nivel local, naţional şi internaţional, prin activităţi profesionale, culturale, sociale şi educaţionale. Printre obiective se numără: • Interfaţa de cooperare disciplinară cu instituţii disciplinare de profil şi cu asociaţii profesionale orientate către dezvoltarea studiului disiplinar în domeniile de activitate statutate; • Constituirea unei platforme de cercetare disciplinară şi interdisciplinară în domeniul ştiinţelor socio umane cu subdomeniile: ştiinţe politice, filosofie, şi comunicare; • Promovarea, dezvoltarea şi implementarea activităţilor curiculare din domeniile de activitate la standarde europene; • Gestionarea unui suport de management de proiect pentru granturi de cercetare ştiinţifică individuale şi/sau de grup; • Constituirea şi consolidarea unui cadru de dezvoltare a parteneriatelor de cercetare locale, regionale, naţionale sau internaţionale; • Consolidarea unei comunităţi disciplinare pentru producţia, sprijinirea, finanţarea şi editarea unor publicaţii de specialitate; • Structurarea unei interfeţe de cooperare disciplinară cu instituţii disciplinare de profil Formularea, formarea şi dezvoltarea competenţelor şi exigenţelor de cercetare de profil în regiune; • Organizarea de evenimente pentru promovarea relaţiilor între cercetătorii de profil la nivel local, naţional şi internaţional; • Organizarea de cursuri de pregătire, instruire, dezvoltare şi training pentru tineri cercetători; • Organizarea de conferinţe, seminarii şi colocvii naţionale şi internationale pe diferite teme de interes disiplinar, cultural, social şi educaţional; • Organizarea de cursuri de informare şi promovare a relaţiilor disiplinare, culturale, sociale şi educaţionale în rândul publicului; • Organizarea de contacte cu cercetătorii de profil din ţară şi străinătate;

Editarea de publicaţii de interes disciplinar, cultural, social şi educaţional pe teme specifice domeniului şi profilului de activitate; • Afilierea Institutului la alte asociaţii de cercetare profesională din domeniu; Începând cu luna octombrie a acestui an, vor fi demarate mai multe proiecte, sub egida ICSP.

Bursă socială de 3000 lei pentru studentele care urmează un master în anul universitar 2012-2013 Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca oferă 1300 de burse sociale pentru studentele masterande aflate în situaţii sociale defavorizate. Scopul acestor burse este de a facilita accesul studentelor care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, la pregătire universitară, în cadrul studiilor de masterat. Cuantumul total al bursei este de 3000 de lei, adică 333 de lei pe lună. Bursele sociale se acordă studentelor masterande, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

• • •

studentelor masterande a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru al familiei mai mare de 1100 de lei; studentelor masterande orfane de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri; studentelor masterande bolnave TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;

Bursele vor fi acordate în anul universitar 2012-2013, studentelor înmatriculate la studii universitare de masterat acreditate, în cadrul pagina | 3

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


universităţilor de stat sau private din Regiunea de Nord - Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui), Regiunea de Nord - Vest (Bihor, Bistriţa-Nasăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) şi Regiunea de Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş), în anul I sau II, la zi, care sunt integraliste şi nu beneficiază de bursă socială sau de alte tipuri de bursă (Erasmus, bursă de merit etc.). Dosarele se depun în perioada 17 septembrie - 12 octombrie 2012. Informaţii complete despre criteriile de acordare și actele necesare pentru obţinerea burselor sociale se găsesc la adresa: www.rsf.uaic.ro. Aceste burse sunt oferite în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale și ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării.

Primul masterat profesional în managementului riscului internaţional

domeniul

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor anunţă derularea programului de masterat „MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE” (MRAI). Programul de masterat „MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE” este rezultatul implementării proiectului POSDRU/86/1.2/S/53202 „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional” fiind primul masterat profesional în domeniul managementului riscului internaţional implementat în comun de cele mai importante cinci universităţi din România: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în parteneriat cu Universitatea Paris – Dauphine.

Principalele avantaje pentru studenţii programului de masterat MRAI sunt: • acces gratuit (fără plata vreunei taxe de şcolarizare) la toate activităţile didactice oferite de program; • burse lunare pentru studenţii care vor obţine rezultate deosebite; • acces la resurse de învăţare şi cercetare disponibile în cadrul reţelei de specialişti în managementul riscului internaţional, dezvoltată în cadrul proiectului; • infrastructură modernă și adecvată programei de studiu, achiziţionată cu finanţare din bugetul proiectului; • ofertă de cursuri dezvoltată în urma analizării cerințelor actuale de pe piața muncii. Programul de masterat este acreditat în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale, numărul total de locuri aprobate pentru anul universitar 2012-2013 fiind de 50. Persoane de contact: Conf.univ.dr. Barna Flavia – expert pe termen lung Asist.univ.dr. Lobonţ Oana – asistent de proiect - mrai.feaa@gmail.com

West Summer University, la a II-a ediţie În perioada 19 iulie – 2 august s-a desfăşurat a doua ediţie a proiectului West Summer University, organizată de Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timișoara. West Summer University şi-a propus să ofere elevilor de liceu, absolvenţi ai clasei a XI-a, posibilitatea de a descoperi învăţământul superior românesc. Participanţii au urmat un program de cursuri, seminarii şi laboratoare reprezentative pentru anul I de studiu, susţinute de profesori şi doctoranzi. Cursurile s-au desfăşurat în cadrul facultăţii pentru care elevii au optat. Pe lângă programul de educaţie formală oferit, proiectul a urmărit crearea unui cadru de dezbateri şi educaţie non-formală prin intermediul activităţilor propuse: prelegeri, sesiuni de informare, activităţi de socializare, discuţii pe teme educaţionale etc. În cadrul proiectului, elevii au participat la două/trei cursuri pe zi timp de cinci zile, urmând două zile de presesiune, timp în care paricipanţii s-au pregătit pentru examene. Acestea s-au desfăşurat în următoarele trei zile din materia studiată în cele cinci zile. Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, prin proiectul West Summer University, a oferit posibilitatea elevilor de a deveni studenţi timp de două săptămâni având drept scop îndrumarea elevilor către alegerea corectă a unei facultăţi. pagina | 4

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Traversarea Lacului Surduc - Ediţia I Pe 21 iulie, a avut loc, pe lacul Surduc, prima ediţie a unui eveniment ce a avut ca scop promovarea practicării înotului de către adulţi, în acest caz, a înotului în ape deschise. Evenimentul a fost organizat de către Clubul de Înot MASTERS Timişoara în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică si Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” (Primăria Municipiului Timişoara) şi Primaria Fârdea. Evenimentul a fost deschis tuturor amatorilor, indiferent dacă sunt afiliaţi la vreun club sportiv sau nu. La start s-au prezentat 29 de concurenţi, venind din mai multe oraşe ale ţării. Cel mai bine reprezentate au fost oraşele Cluj, Reşiţa şi Timişoara printre care şi o înotătoare din Canada.

140 de cercetători, la Conferinţa Internaţională de Teoria Operatorilor (OT24) Departamentul de Matematică al Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, a organizat la Universitatea de Vest, în perioada 2–7 iulie 2012, Conferinţa Internaţională de Teoria Operatorilor (OT24). Ajunsă la a XXIV-a ediţie, această manifestare ştiinţifică a reunit anul acesta peste 140 de cercetători din domeniul Teoriei Operatorilor Liniari și a unor domenii conexe, de pe toate continentele lumii. Pornită încă din 1976, iniţial sub forma unor „întâlniri de lucru” la Timişoara la impulsul profesorului Ciprian Foiaş, figura proeminentă a şcolii românești de teoria operatorilor, conferinţa a reprezentat încercarea comunităţii matematice româneşti de a „supravieţui” după desfiinţarea Institutului de Matematică al Academiei Române în 1975. Începand cu anul 1977, participarea profesorului B. Sz.-Nagy din Szeged și a altor doi remarcabili cercetatori străini, conferă manifestării un caracter de conferinţă internaţională. Pe parcursul ediţiilor ulterioare, cu numeroase şi remarcabile participări de pretutindeni, nu de puţine ori s-a întâmplat ca rezultate importante ale teoriei operatorilor, ale algebrelor de operatori sau ale altor ramuri de cercetare ştiinţifică matematică ce interacţionează cu acestea, să fie public anunţate la această conferinţă. Amintim aici exemplul lui Ch. Read de

operator fără subspaţii invariante netriviale sau expunerea lui S. Khrushchev a recent confirmatei (la vremea aceea) demonstraţii a lui L. de Brange a conjecturii Bieberbach. Ca de fiecare dată, această conferinţă a constituit şi o bună ocazie oferită unui mare număr de tineri matematicieni şi studenţi, de a se întâlni cu specialişti de marcă în diferitele direcţii de cercetare ale analizei funcţionale, sau de a cunoaşte metodele lor de lucru şi cele mai recente dezvoltări ale acestui domeniu de cercetare. Detalii concrete legate de organizarea conferinţei anul acesta se pot obţine accesând http://imar.ro/~ot/

Concurs cu premii în cadrul programului masteral „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene” În perioada 6-8 iulie, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/ S/64076 „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune” s-a desfășurat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (UBB) concursul cu premii în scrierea de proiecte, organizat în cadrul masteratului „Auditul și managementul financiar al fondurilor europene”. În competiția cu colegii de la Facultatea de Economie și de Gestiune a Afacerilor (UBB), studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest din Timișoara au obținut un meritat loc trei prin echipa formată din Bolog (Maier) Claudia Maria, Zărie Mihaela Elena, Păcurar (Prada) Maria Diana și Simuț Alexandra, în contextul în care în concurs au intrat 13 echipe formate din 51 de studenți. Evaluarea proiectelor scrise de către masteranzi a fost realizată de către experți practicieni în aria fondurilor nerambursabile după o grilă utilizată în realitate la aprobarea finanțării unor proiecte europene. „Sunt bucuros de atingerea obiectivelor intermediare ale proiectului, iar, personal, sunt mulțumit că activitatea la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, prin acest masterat, își găsește utilitatea prin verificarea practică a cunoștințelor dobândite de studenți în contextul situației pe care o vedeam cu toţii în legătură cu absorbţia fondurilor europene, pe de o parte, iar pe de altă parte se poate confirma conectarea procesului de învăţământ la cerințele actuale în domeniu și, respectiv, ale pieței forței de muncă”, a precizat Conf. univ. dr. Ovidiu Bunget, Directorul Departamentului Contabilitate și Audit. O noutate a procesului de învăţământ în cadrul pagina | 5

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


masteratului „Auditul și managementul financiar al fondurilor europene”, este reprezentată și de schimbul de cadre didactice dintre cele două centre universitare, introducerea unor experţi practicieni care să activeze într-un cadru instituţional şi care să facă legătură între universitate şi latura practică a accesării fondurilor europene. Aceste puncte au făcut ca masteratul să devină unul foarte atractiv pentru studenţi. În primii doi ani de înscrieri, la examenul de admitere s-au prezentat aproximativ 2,5 candidaţi pe un loc. Pentru anul universitar 20122013 vor fi scoase la concursul de admitere din luna septembrie 2012, 50 de locuri la forma de învățământ „frecvență redusă”, conform acreditării Autorităţii Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Şcoala de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie organizează Şcoala de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească în mod constant, cu începere din anul 1991. Anul acesta, între 23 iulie şi 4 august, a avut loc, aşadar, a XXI-a ediţie. În fiecare an, Cursurile de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească sunt concentrate în jurul unei teme specifice, iar anul acesta tema a fost „Postcomunism şi europenitate în România actuală”. Cursurile intensive de limba română au fost organizate pe trei niveluri (începători, intermediari și avansați) și orientate spre prezentarea și însușirea lexicului și a structurilor gramaticale prin conversație și exerciții. Complementar, s-au organizat ateliere opționale menite să-i familiarizeze cu literatura, cultura și civilizația românească pe participanţi. Atelierele opţionale s-au axat pe tema specifică a cursurilor de vară („Postcomunism şi europenitate în România actuală”). Anul acesta au participat 20 de cursanţi din Austria, Norvegia, Polonia, Serbia şi Ungaria.

Studenţi premiaţi în cadrul Galei PRACTeam Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri", a desfăşurat, în luna iulie, Gala PRACTeam. Gala PRACTeam a urmărit atingerea obiectivelor proiectului: dezvoltarea

aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii. La acest eveniment au participat studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului (II – studenţi studii universitare de licenţă şi III – studenţi studii universitare de masterat), participanţi la activitățile de instruire de la nivelul celor trei universităţi partenere. Evaluarea lucrărilor s-a realizat de către o comisie numită pe fiecare nivel de organizare. În cadrul acestui eveniment s-au evidențiat rezultatele obținute de studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor pe parcursul stagiilor de practică efectuate prin intermediul proiectului, precum și organizațiile gazdă cu cea mai mare implicare în coordonarea studenților practicanți. Premiile teritoriale acordate studenților pe baza rezultatelor obținute în stagiile de practică au fost: 1 Premiu de excelenţă (1850 RON); 12 Premii I pentru rezultate excepţionale (1200 RON) obţinute pe perioada stagiului de practică (câte 1 student de la fiecare specializare de licenţă şi masterat). O altă categorie de premii alocate studenților în cadrul prezentului proiect, acordate la nivel inter-regional, au fost cele pentru concursul „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”: Premiul I inter-regional - 1600 RON; Premiul II inter-regional 1500 RON; Premiul III inter-regional - 1400 RON. Acordarea premiilor inter-regionale a avut loc la Oradea, în data de 27 iulie.

Departamentul pentru Managementul Calităţii ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC) vă oferă o scurtă prezentare a principalelor organisme europene în asigurarea calităţii. În acest număr: ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education. Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior a fost înfiinţată în anul 2000 pentru a promova cooperarea europeană în domeniul asigurării calităţii. În noiembrie 2004, Adunarea Generală a acesteia a transformat Reţeaua în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA). Misiunea Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA) este de a contribui în mod semnificativ la menţinerea şi ameliorarea calităţii învăţământului superior european la nivel înalt şi să pagina | 6

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


acţioneze ca o forţă majoră pentru dezvoltarea asigurării calităţii în toate ţările semnatare Bologna. Ca asociaţie a agenţiilor europene de asigurare a calităţii, ENQA contribuie în special prin promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii (AC) în învăţământul superior, în scopul dezvoltării şi realizării unui schimb de bune practici în asigurarea calităţii şi promovarea dimensiunii europene a AC. Scopurile ENQA se bazează, în esenţă, pe trei aspecte: • reprezentarea membrilor săi la nivel european şi internaţional, în special în procesele de luare a deciziilor politice şi în cooperarea cu organizaţiile părţilor interesate (stakeholders); • funcţionarea ca un think tank* pentru dezvoltarea proceselor suplimentare în asigurarea calităţii şi a sistemelor în Spaţiul European al Învăţământului Superior (SEIS); • funcţionarea ca o platformă de comunicare pentru schimbul şi diseminarea de informaţii şi experienţă în asigurarea calităţii între membrii şi faţă de stakeholders. ENQA aderă la următoarele principii: • ENQA respectă diversitatea învăţământului superior european considerat a fi un patrimoniu cultural major şi de rezistenţă al Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS, diversitatea asigurării calităţii, a abordărilor, a măsurilor de îmbunătăţire şi a diversităţii abordărilor la înfiinţarea sistemelor naţionale de asigurare a calităţii. • ENQA recunoaşte că responsabilitatea principală faţă de asigurarea internă a calităţii revine instituţiilor de învăţământ superior. Asigurarea externă a calităţii, pentru care agenţiile de asigurare a calităţii sunt responsabile, îndeplineşte o nevoie diferită: combină atât responsabilitatea pentru reasigurarea faţă de publicul-ţintă, cât şi obiectivitatea în dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii în instituţiile de învăţământ. Rolul autorităţilor naţionale este să definească configurarea agenţiilor naţionale de asigurare a calităţii şi să se asigure că sistemul naţional de asigurare a calităţii funcţionează în armonie cu ESG Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea internă şi externă a calităţii în instituţiile de învăţământ superior, document pe care îl regăsiţi şi la Departamentul pentru Managementul Calităţii. • ENQA se angajează să respecte principiul de aliniere scop-proces (the fitness for purpose principle), care este la baza dimensiunii europene de asigurare a calităţii. • ENQA consideră că autonomia instituţiilor şi independenţa agenţiilor de asigurare a calităţii în cadrul sistemelor naţionale de învăţământ superior ar fi o condiţie necesară pentru a asigura exercitarea deplină a responsabilităţilor lor, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii corecte şi coerente publicului larg.

A.R.A.C.I.S. este membră cu drepturi depline în ENQA. Mai multe informaţii utile găsiţi pe pagina de web a ENQA, http://www.enqa.eu *Think tank este un termen ce caracterizează o asociație sau o organizație de persoane specializate sau chiar o singură persoană competentă care oferă, de regulă gratuit, informații necesare pentru a crea, amplifica, diminua, înlătura, organiza sau optimiza un anume compartiment funcțional al societății, așa cum ar fi optimizarea structurii militare, economice, politice, culturale la nivel local, regional, statal, continental sau chiar la nivel global. Colectivul Departamentului pentru Managementul Calităţii: Lect.univ.dr. Dan Lucheş, Alexandra Codoşpan, Ramona Puiu

Lista actelor normative relevante pentru învățământul superior publicate în Monitorul Oficial al României în luna IULIE 2012 Scoaterea la concurs de instituţiile de învăţământ superior a posturilor didactice şi de cercetare vacante Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Monitorul Oficial Partea a III-a nr. 237/16.07.2012 Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4737/12.07.2012 privind modificarea şi completarea Ordinului MECTS, interimar, nr. 4301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionarii de calculatoare, pentru anul 2012. Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Monitorul Oficial 523/27.07.2012 Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 4835/25.07.2012 pentru modificarea Ordinului MECTS nr. 4393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării. Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Monitorul Oficial 520/26.07.2012 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate de pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, de pe site-ul Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, www.edu.ro, la secretariatele facultăților prin programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier Juridic: Tuturilov Iliana Nectara pagina | 7

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


pagina | 8 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.