UVT Newsletter - februarie 2013

Page 1

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMENTELE LUNI FEBRUARIE Premieră la Universitatea de Vest din Timișoara! Parteneriat cu opt Inspectorate scolare, pentru excelență în învățământ! Modelul Masteratului de Politici Publice şi Advocacy al PFC exportat la nivelul Consorţiului Universitaria

Premieră la Universitatea de Vest din T i mi ș oa r a ! P a r te ne r i a t c u o p t Inspectorate scolare, pentru excelență în învățământ! Universitatea de Vest din Timișoara a semnat, în premieră națională, un parteneriat de colaborare cu opt inspectorate judetene scolare din tara, pentru

Prima generaţie de post-doctoranzi ai FEAA din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara Studenți UVT implicați în dezvoltarea tehnologiilor viitorului Profesor universitar emerit doctor Constantin TULAI, Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum

dci@dci.uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara are suficienți studenți. Ne dorim cei mai buni absolvenți de liceu și de aceea ne adresăm inspectoratelor scolare, să îi identificăm pe cei mai buni elevi și să îi atragem spre Timișoara. Numai în acest an universitar, în anul întâi s-au înscris la diverse facultăți din cadrul UVT, 42 de olimpici naționali, inclusiv eleva de la Iași care a luat cea mai mare medie la Bacalaureat”, a adăugat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr, Marilen Pirtea. Parteneriatul are menirea de a atrage cei mai buni elevi spre instituţia de învăţământ superior, dar şi de a-i sprijini pe profesorii din mediul preuniversitar, care vor beneficia de sprijin în vederea pregătirii profesionale şi obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice I şi II.

HEPTACROMIE “Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti” De la începuturi, la Johann Sebastian Bach Academia Bursieră

Foto: Rector, Prof. Univ Dr. Marilen Pirtea; Prorector, Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu; Director Departament pentru relaţia cu mediul preuniversitar, dezvoltarea carierei și activitățile culturale, artistice și sportive, Marin Popescu;

Colocviul Internațional de Studii Francofone „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse” Studenți ai Universității de Vest din Timișoara, printre primii 10 la nivel european

Concert de etno-jazz cu Lavinia Răducanu și Gabrical Muzicaș „PASAJE” Oportunitatea de a publica în străinătate prin colecția ASA CONFERINŢELE ICSP Munca neobosită, „secretul” formei artistice Zilele Porților Deschise. 03-05 aprilie Universitatea de Vest din Timișoara, la RIUF 2013 NOUTĂȚI LEGISLATIVE M.E.N. EVENIMENTELE LUNII MARTIE LE URĂM “LA MULȚI ANI!”

atragerea celor mai buni elevi la cursurile instituției de învățământ superior. Parteneriatul a fost semnat de inspectorii din județele Timiș, Caraș - Severin, Arad, Bihor, Mehedinți, Gorj, Alba și Hunedoara. ”Este o premieră în mediul universitar din România. Suntem o universitate dinamică și încercăm, pas cu pas, să ne adaptăm vremurilor. Nu stăm să așteptăm permanent decizii centrale, ci încercăm să fim actori activi ai mediului educațional de cercetare din România”, a declarant Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr, Marilen Pirtea. Universitatea își propune să colaboreze cu inspectoratele școlare atât în interesul elevilor și al studenților, cât și al cadrelor didactice pentru a-i sprijini în dezvoltarea unui profil competețe tot mai complex pentru a deveni capabili să de adapteze flexibil unei piețe a muncii foarte dinamică. ”Nu ne propunem mărirea numărului de studenți.

www.uvt.ro

Foto: Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea

Modelul Masteratului de Politici Publice şi Advocacy al PFC exportat la nivelul Consorţiului Universitaria Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinte ale Comunicării (PFC) și Academia de Advocacy au organizat în data 28 februarie, în Aula BCUT, conferinţa cu tema "Ce şanse reale avem să influenţăm politicile publice?" din cadrul proiectului „Partener Activ si Implicat”. pagina | 1


consultări - dezbateri publice, alerte publice, tehnici de argumentare şi persuadare, tehnici de influenţare a deciziilor şi politicilor publice, etică şi deontologie (în activitatea de advocacy), aplicaţii, studii de caz. Ca urmare a acestei Conferinţe, Academia de Advocacy, conducerea Universității de Vest din Timișoara şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinte ale Comunicării au discutat despre oportunitatea ca modelul Masteratului Politici publice şi advocacy să fie implementat în cadrul facultăţilor de profil ale Consorţiului Universitaria, care reuneşte cele mai prestigioase universităţi din ţară. Scopul vizat este crearea unei reţele de top, inter-universitare, de masterate care să pregătească viitori specialişti în lobby şi să ofere proiecte integrate comunităţii. Rectorul Universității, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea a înaintat această propunere la reuniunea Rectorilor din cadrul Consorţiului, din data de 5 martie 2013. Foto, de la stânga, la dreapta: Președintele Academiei de Advocacy Radu Nicosevici,; Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea; Directorul Departamentului de Ştiinţe Politice, Alexandru Jădăneanţ.

În debutul evenimentului, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, a vorbit despre importanţa deschiderii Universităţii către comunitate şi despre stimularea cetăţeniei active. Academia de Advocacy şi PFC au reluat o mai veche colaborare, iar în prezent sunt parteneri în cadrul Masteratului de Politici Publice şi Advocacy, din noiembrie 2012, la iniţiativa prodecanului Facultății, Corina Turşie. Cu ocazia conferinţei, Alexandru Jădăneanţ, Directorul Departamentului de Ştiinţe Politice, a vorbit despre oportunităţile pentru studenţi oferite de Programul Masteral al PFC în Politici publice şi advocacy, despre standardul profesional “Specialist în activitatea de lobby” şi formarea necesară dobândirii acestuia. Radu Nicosevici și Corina Dragomirescu, echipa de conducere a Academiei de Advocacy, au adus o serie de propuneri mediului academic şi nu numai: platforma virtuală de consultări publice şi alerte legislative: Vocea Ta, biblioteca virtuală a Academiei de Advocacy specializată în domeniile politici publice, democraţie, transparenţă decizională, participare cetăţenească la elaborarea politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice, grupuri de interese, rețele şi coaliţii ale societăţii civile, Foto: Audiență. Aula BCUT guvernanţă, e-guvernanţă, eparticipare, societate civilă, dialog civic şi social, tehnici de cercetare, informare şi documentare (în domeniul advocacy), organizarea campaniilor de advocacy, metode, tehnici şi instrumente de advocacy, audieri -

Prima generaţie de post-doctoranzi ai FEAA din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara Evoluând constant, Universitatea de Vest din Timişoara se prezintă azi ca un reper al mediului academic românesc, excelând în activitatea de cercetare, în performanțele didactice ale corpului profesoral şi în şansele de carieră oferite principalilor noștri parteneri, studenţii. Atentă la necesităţile în schimbare ale cercetării ştiinţifice, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universitatăţii de Vest din Timişoara susţine creativitatea în cercetarea economică prin sprijinirea unor tineri cercetători care să se integreze în aria de cercetare la nivel național și european.În acest context prima generaţie de post-doctoranzi ai FEAA din cadrul UVT a participat în data de 27 februarie 2013 în Aula Academiei Romane la Conferinţa de închidere a proiectului “Studii PostDoctorale in Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elita – SPODE”, POSDRU/89/1.5/S/61755. Scopul proiectului SPODE, organizat sub egida Academiei Române, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Univeristatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Universitatea „Ovidius" din Constanţa a constat în asigurarea continuităţii ştiinţifice de nivel european a doctorilor în ştiinţe economice, în contextul operaţionalizării rutelor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Astfel, tinerii cercetători au fost implicaţi în activităţi de aprofundare a temelor susţinute în tezele de doctorat sau a unor teme conexe, sub forma cercetării ştiinţifice pot-doctorale. Proiectul SPODE a avut două componente interconectate logic şi cronologic: Componenta I, de aprofundare a pregătirii de specialitate şi interdisciplinară, s-a desfăşurat pe o perioadă durată de patru luni şi a avut ca principală misiune aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul ştiinţelor economice; Componenta II, de cercetare ştiinţifică economică post-doctorală, s-a desfăşurat pe o perioadă de 18 luni şi a avut ca misiune desfăşurarea pagina | 2

www.uvt.ro


Alături de tinerii cercetători post-doctoranzi în economie ai Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, promoţia 2011-2013, au făcut parte colegii lor, tineri cercetători post-doctoranzi în Economie din alte centre universitare:

Foto: Președintele Senatului UVT, Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoș, alături de post-doctoranzii din cadrul proiectului SPODE

activităţii de cercetare propriu-zisă pe tema aleasă de către post doctoranzi sub atenta coordonare din partea tutorilor. În calitate de coordonatori ştiintifici ai post-doctoranzilor FEAA, din cadrul UVT, pe toată perioada de elaborare a disertaţiei post-doctorale, au fost tutorii: Prof. Univ. Dr. Carmen Corduneanu, Departamentul Finanţe, FEAA Prof. Univ. Dr. Talpoş Ioan, Departamentul Finanţe, FEAA Prof. Univ. Dr. Silviu Cerna, Departamentul Finanţe,FEAA Prof. Univ. Dr Florin Foltean, Departamentul Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale, FEAA Prof. Univ. Dr Petrişor Ioan, Departamentul de Management, FEAA Promoţia 2011-2013 a tinerilor cercetători post-doctoranzi în Economie ai Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor este formată din: 1. Abrudan Denisa Bogdana - Departamentul de Management 2. Blidișel Rodica Gabriela - Departamentul de Contabilitate şi Audit 3. Boldea Monica - Departamentul Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale 4. Crâșneac Alexandru Octavian - Departamentul Finanţe 5. Domil Aura Emanuela - Departamentul de Contabilitate şi Audit 6. Lobonț Oana-Ramona - Departamentul Finanţe 7. Moldovan Nicoleta-Claudia - Departamentul Finanţe 8. Murgea Aurora - Departmentul Finanţe 9. Nicolescu Ana- Cristina - Departamentul Finanţe 10. Nițu-Antonie Renate - Departamentul Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale 11. Părean Mihai-Olimpiu - Departamentul Economie şi Modelare Economică 12. Sîrghi Nicoleta - Departamentul Economie şi Modelare Economică 13. Syathmary Miclea Elena Camelia - Departamentul Management

1. Albulescu Claudiu Tiberiu - Universitatea Politehnica din Timişoara 2. David Delia - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 3. Dima Ştefana Maria - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 4. Dudă-Dăianu Codruţa - Universitatea Tibiscus din Timişoara 5. Dumiter Florin Cornel - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 6. Halmi Mirela - Banca Carpatica 7. Neagu Olimpia - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 8. Tamaşilă Matei - Universitatea Politehnica din Timişoara 9. Vartolomei Mihaela - Universitatea Politehnica din Timişoara Proiectul Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continua a cercetatorilor de elita – SPODE”, a fost o experienţă provocatoare atât pentru post-doctoranzi cât şi pentru coordonatori ştiintifici ai postdoctoranzilor. Dialogurile purtate de post-doctoranzi cu reprezentanţii iluştri ai lumii academice, rigoarea ştiinţifică, prefigurarea unor concluzii interesante au condus la valorificarea eficientă a rezultatelor ştiinţifice post -doctorale.

Studenți UVT implicați în dezvoltarea tehnologiilor viitorului Echipa “upTIM” compusă din studenţi ai Universităţii de Vest din Timişoara și ai Universităţii Politehnica din Timişoara dezvoltă un prototip de locuinţă ce funcţionează exclusiv cu energie solară pentru cel mai prestigios concurs universitar din lume. Competiţia destinată studenţilor din toată lumea promovează arhitectura sustenabilă şi tehnologiile integrate şi poartă numele de Solar Decathlon Europe. Propunerea studenților timişoreni reprezintă o alternativă la programul de reabilitare termică şi constă într-o serie de intervenţii atât la nivelul exteriorului clădirii, cât şi la nivelul interiorului ei. Prin soluţiile propuse se vor îmbunătăţi considerabil indicii de comfort termic, atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă, precum şi nivelul calităţii vieţii în asemenea apartamente. Prototipul “upTIM” constă în crearea unui nou sistem de anvelopare/faţadă care să permită extensia atât pe orizontală, cât şi pe verticală a apartamentelor, care să devină cadrul suport pentru implementarea energiilor regenerabile în vederea producţiei de energie electrică, termică, ventilare, răcire, etc. Sistemul nou creat se poate defini pentru toate tipurile de blocuri şi poate fi implementat pe o scară mare. Expunerea prototipului upTIM se va întinde pe o perioadă de minim doi ani, din vara anului 2014 până în vara anului 2016, în campusul Universităţii “Politehnica” din Timişoara şi va fi promovat ca rezultat al cercetării pagina | 3

www.uvt.ro


mediului universitar timişorean în domeniul eficientizării consumului de energie a blocurilor construite în perioada socialistă. Echipa upTIM este calificată la Solar Decathlon Europe 2014. Expunerea prototipurilor se va realiza în cadrul expoziţiei organizate în faţa palatului de la Versailles (Franţa) unde, concursul se dă între universităţi din întreaga lume, care, la rândul lor, au dezvoltat prototipuri de locuinţe ce funcţionează exclusiv cu energie solară.

Profesor universitar emerit doctor Constantin TULAI, Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum Consecventă în aplicarea strategiei sale de a dezvolta în permanență legături cu cei mai de seamă reprezentanți ai mediului academic românesc și internațional, Universitatea de Vest din Timișoara a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum domnului Profesor universitar emerit doctor Constantin Tulai de la Universitatea Babeş-Bolyai din Foto: Prezidiu. Ceremonia de decernare a titlului de DHC. Cluj-Napoca. Profesorul universitar emerit doctor Constantin Tulai este unul dintre cei mai remarcabili membri ai comunităţii universitare, ştiinţifice şi academice din România, cu o importantă recunoaştere internaţională, fiind cunoscut şi apreciat ca un reputat teoretician şi cadru didactic universitar în domeniul finanţelor publice şi fiscalităţii, precum şi ca membru marcant al unor prestigioase organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale deopotrivă. “Ceremonia de astăzi reprezintă pentru noi toţi, cei ce însufleţim Universitatea de Vest din Timişoara, prilejul de a vă arăta preţuirea de care vă bucuraţi pentru excepţionala dumneavoastră operă didactică ştiinţifică, managerială şi umană. Este o mare onoare pentru noi toţi şi o nedisimulată bucurie să vă primim astăzi ca membru al comunităţii academice a Almei Mater Timisiensis, spunându-vă bun venit în această comunitate”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. Lăsând în urmă 46 de ani de activitate didactică neîntreruptă, desfăşurată la cel mai înalt nivel în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, după împlinirea vârstei de 70 de ani, profesorului Constantin Tulai i s-a conferit, în septembrie 2008, titlul de profesor universitar consultant pe durată nedeterminată. După intrarea în vigoare a noii Legi a Educaţiei

Naţionale, Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca i-a acordat domnului Constantin Tulai titlul onorific de profesor emerit. Articolul conține extrase din Laudatio

HEPTACROMIE Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara a desfășurat, în luna februarie, expoziția HEPTACROMIE. În cadrul acesteia au expus, pentru prima dată împreună, toţi cei şapte membri ai colectivului didactic actual al specializării Pictură: Prof. Univ. Dr. Carol David, Prof. Univ. Dr. Dana Constantin, Conf. Univ. Dr. Dacian Andoni, Lect. Univ. Dr. Cristian Sida, Lect. Univ. Dr. Liliana Mercioiu Popa, Lect. Univ. Dr. Dan Toma, Asist. Univ. Dr. Cristina Daju. Expoziția s-a desfășurat la Galeria Helios. A prezentat Conf. univ. Dr. Vică Adorian, Decan al Facultății de Arte și Design.

“Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti” Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, în calitate de coordonator interregional şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, au desfășurat Workshop-ul PRACTeam cu tema “Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti”.

Scopul organizării acestui eveniment a fost identificarea nevoilor mediului de afaceri cu privire la stagiile de pregătire practică ale studenţilor economişti prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică cu privire la cerinţele Programei de practică pentru programele de studii de licenţă şi masterat, structura Ghidului de practică al studentului PRACTeam şi nevoile de formare ale tutorilor de practică din organizaţiile gazdă etc. De asemenea, în cadrul Workshop-ului PRACTeam au fost prezentate şi nevoile studenţilor economişti cu privire la stagiile de pagina | 4

www.uvt.ro


pregătire practică identificate ca urmare a concluziilor focus-grupurilor desfăşurate cu studenţii din cele trei facultăţi partenere. La eveniment au participat reprezentanţi ai partenerilor de practică ai facultăţilor organizatoare; tutori de practică şi studenţi economişti de la programele de studii de licenţă şi masterat - selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului; coordonatori de practică; echipa managerială a proiectului, oficialităţi locale, mass-media etc. Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro Contact: contact@practeam.ro

De la începuturi, la Johann Sebastian Bach Bucurie muzicală oferită de UVT, timișorenilor La sfârșitul lunii februarie a avut loc un eveniment muzical deosebit în care muzica de orgă a fost nu numai cântată, ci și prezentată în amănuntele ei istorice. Concertul a avut loc în organizarea Universității de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Muzică și a Facultății de muzică din Szeged, pe orga noua neobaroca de la Biserica Adventista din Timișoara, din Str. Independenței nr. 19. Acesta a fost al doilea concert de orga din cadrul ciclului de concerte-conferințe De la începuturi, la Johann Sebastian Bach. De data aceasta, concertul a cuprins muzică religioasă germană pentru orga din sec XVI –XVIII.

facultăţii noastre” a declarat domnul decan Ovidiu Megan.Temele abordate în cadrul evenimentului „Academia Bursieră” au fost variate, de la prezentarea Sibex şi a produselor tranzacţionate în cadrul Sibex, la analiza CFD şi oportunităţile oferite de acestea. În cadrul evenimentului un loc deosebit l-a reprezentat seminarul de Analiză Tehnică Aplicată susţinut de domnul dr. Mircea Dologa, specialist internaţional în pieţele derivate.

Colocviul Internațional de Studii Francofone În zilele de 15 și 16 martie, Universitatea de Vest din Timişoara găzduieşte ediţia aniversară, a zecea, a Colocviului Internaţional de Studii Francofone, organizat de Colectivul de Franceză şi Centrul de Studii Francofone al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, în parteneriat cu Institutul Francez din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş.

Concertul a fost susținut de studenții clasei de orga ai Prof. Dr. Csanadi Laszlo din Szeged-Ungaria și studenții clasei de orgă ai Prof. dr. Felician Rosca din Timișoara. Prezintă Struta Cristina și Viorel Ciurtin, un material alcătuit de Prof. Dr. Felician Roșca.

Academia Bursieră În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor (FEAA) din Universitatea de Vest din Timişoara a avut loc, în data de 16 februarie, evenimentul Academia Bursieră, eveniment care a permis studenţilor, cadrelor didactice şi practicienilor să schimbe idei în fascinantul domeniu al pieţelor de capital. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Finanţe din cadrul FEAA, în colaborare cu Sibex - Sibiu Stock Exchange şi IFB Finwest Arad. Deschiderea acestui eveniment a avut loc în Amfiteatrul Dumitru Mareş, prin cuvântul adresat participanţilor de către decanul FEAA Lect. Univ. Dr. Ovidiu Megan, care a subliniat importanţa unor evenimente de promovare şi educare în domeniul pieţelor de capital. „În actualul context economicofinanciar este necesară existenţa unor parteneriate între mediul academic şi mediul economic pentru a crea un spaţiu colaborativ deschis, în care să se poată împărtăşi opinii, idei şi să se poată învăţa aplicativ. Convenţia de colaborare care există între FEAA şi SIBEX oferă studenţilor posibilitatea de a studia produsele tranzacţionate pe piaţa Sibex şi de a realiza simulări în cadrul Ringului bursier organizat şi administrat în cadrul

Colocviul Francofoniei, a cărui preşedintă de onoare este Doamna Eugenia Arjoca Ieremia, sufletul colocviului timp de mai multe ediţii, îşi propune să investigheze dinamica francofoniei – concept cultural, literar, lingvistic, dar şi politic asumat -, în context plurilingv postmodern. Tema acestei ediţii este « Voyage(s) » (Călători şi călătorii). Tratată adesea dintr-o perspectivă strict geografică, teritorială sau, în cel mai bun caz, ca o aventură a spiritului ce îmbogăţeşte mintea, tema călătoriei reclamăo abordare interdisciplinară complexă cu deschideri necondiţionate şi asumate şi spre lingvistică, traductologie, comunicare, didactică, antropologie, istoria ideilor, filosofie, alături de literatură, istoria literaturii şi teorie literară. Ne propunem aşadar să punem în lumină reţeaua interumană, autoscopia, demersurile scripturale şi psihologice, configuraţii ale metaforei drumului care explică metamorfozele călătoriei şi ale călătoruluiîn şi prin lecturi plurale şi poligonale, în aplicaţii lexicografice, traductive şi terminologice. O hartă antropologică a călătoriein-ar fi completă fără halte de investigaţie a instituţiilor şi a mijloacelor de călătorie. Colocviul din acest an reuneşte specialişti din ţări francofone şi nu numai: pagina | 5

www.uvt.ro


Franţa, Anglia, Spania, Norvegia, Suedia, Italia, Portugalia, Polonia, Ungaria, Grecia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Brazilia, Canada, Noua Zeelandă, Liban, Algeria, Tunisia, Maroc.Din România participă colegi de launiversităţile din Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Alba-Iulia, Suceava, Ploieşti. În programul colocviului sunt prevăzute conferinţe plenare – de literatură franceză şi francofonă şi de lingvistică – susţinute de specialişti din Franţa, Norvegia şi România, urmate de comunicări prezentate în sesiuni paralele (peste optzeci). Actele colocviului sunt reunite de volumul Agapes francophones, aflat în 2013 la al şaptelea tom, indexat în baze de date internaţionale, precum şi în bibliotecile principalelor universităţi din Europa. An de an, Colocviul Francofoniei de la Timişoara s-a bucurat de succes şi aprecieri din partea comunităţii academice din România şi din străinătate, devenind tot mai bogat în comunicări interesante şi specialişti reputaţi care ne-au onorat cu prezenţa în UVT. Comitetul de organizare a ediţiei a X-a, 2013: Ramona Maliţa (preşedintele colocviului), Andreea Gheorghiu, Ioana Marcu, Mariana Pitar şi Dana Ungureanu.

„Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse” Universitatea de Vest din Timişoara în calitate de coordonator în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi Institutul Fraunhofer din Erlangen anunță încheierea proiectului „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse”, proiect finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/88/1.5/S/49516, Perioada de implementare: 01.03.201028.02.2013, Valoare: 9.969.513 lei. Obiectivul general al proiectului a fost: Consolidarea cercetării doctorale în instituţia coordonatoare şi instituţiile partenere în vederea dezvoltării unei cercetări de excelenţă cu un puternic accent pe interdisciplinaritate, cooperare internaţională şi transfer tehnologic, prin sprijinirea doctoranzilor. Proiectul a sprijinit 65 de doctoranzi în perioada studiilor universitare de doctorat, consolidându-se astfel un segment important din ruta acestora de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat final dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare. Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de proiect, a experţilor, a beneficiarilor, și a reprezentanţilor mass-media. Manager de proiect: Prof.univ.dr. Ioan TALPOŞ Pentru informaţii suplimentare: dr. Alexandra Bîzoi, mail: alexandra.bizoi@feaa.uvt.ro

Studenți ai Universității de Vest din Timișoara, printre primii 10 la nivel european

Facultății de Drept și Științe Administrative s-a situat pe locul 8 în clasamentul general al „Campionatului european studenţesc de drepturile omului”, European Human Rights Moot Court Competition, devansând, prin acest rezultat, echipe ale unor universităţi de prestigiu din Europa. În perioada 25–27 februarie 2013 s-a desfăşurat la Strasbourg (Franţa) faza finală a European Human Rights Moot Court Competition, prestigios concurs studenţesc organizat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de Consiliul Europei şi ELSA – European Law Students’ Association. La faza finală a competiţiei au participat cele mai bune 16 echipe din întreaga Europă, selectate din cele 120 de universităţi înscrise în concurs. România a fost reprezentată de echipa Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, formată din Alexandra Bioc şi Corin

Şuta, studenţi în anul IV. Echipa facultăţii a fost pregătită de Conf. Univ. Dr. Valentin Constantin şi Lect. Univ. Dr. Lucian Bojin. “Universitatea de Vest din Timișoara își respectă blazonul și își confirmă, încă o dată, poziția sa printre cele mai bune Universități din Europa și din lume. Reușita studenților de la Facultatea de Drept și Științe Administrative este lăudabilă și vine în completarea altor numeroase reușite pe plan internațional ale studenților noștri”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. Rezultatul se înscrie în seria performanţelor studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara la concursurile internaţionale şi europene de drepturile omului şi drept internaţional public. Reamintim, în acest sens, faptul că la sfârşitul anului 2012 o echipă a Facultăţii s-a situat pe primul loc în clasamentul regiunii Europa Centrală şi de Est, obţinând, de asemenea, locul 9 în clasamentul general al World Human Rights Moot Court Competition, desfăşurat la Pretoria (Africa de Sud). La ediţia 2011 a aceluiaşi concurs, echipa facultăţii a câștigat, de asemenea, grupa regională Europa Centrală şi de Est şi a obţinut locul 4 în clasamentul individual general al pledanţilor.

Concert de etno-jazz cu Lavinia Răducanu și Gabrical Muzicaș Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Muzică, împreună cu Filarmonica Banatul Timișoara au organizat, la jumătatea lunii februarie, concertul Etno-Jazz.Invitați speciali au fost Lavinia Răducanu și Gabrical Muzicaș & Lava Band.

O echipă a Universităţii de Vest din Timişoara formată din studenți ai pagina | 6

www.uvt.ro


Lavinia Răducanu s-a lansat pe scena Teatrului Maghiar din Timişoara, în spectacolul Şatra, regizat de Beatrice Rancea. Orchestra de Etno-Jazz îi are în componenţă pe Ionuş Giura – saxofon sopran, Alexandru Moise – clarinet, Iuliu Dumitru –saxofon alto, Sasha Duşca – acordeon, Ştefan Besu – acordeon, Florin Gruia – vioară, Zoltan Manga – vioară, Milente Şoimu – percuţie, Aure Bahnaru – bas, Edmond Dandoti – clape. Director şi aranjor muzical al concertului este Gabriel Muzicaș.

Oportunitatea de a publica în străinătate prin colecția ASA Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Psihologie, în parteneriat cu Asociația WorldTeach, lansează Colecția de volume ASA: Asistență Socială Aplicată coordonată de lector univ. dr. Patricia-Luciana RUNCAN.

„PASAJE” Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte şi Design organizează prima ediție a Concursului „PASAJE”, destinat elevilor clasei a XII-a. Concursul are ca scop încurajarea manifestărilor artistice şi stimularea creativității elevilor prin oferirea cadrului necesar desfăşurării unei competiții la nivel național şi selecția potențialilor studenți ai Facultății de Arte şi Design din Timișoara. Concursul se desfăşoară pe următoarele secțiuni de concurs: pictură, grafică, sculptură, restaurare, foto-video, ceramică, arte textile-design textil, design vestimentar, istoria artei. Calendarul concursului: Perioada de trimitere a lucrărilor: 07 martie - 27 aprilie 2013 Jurizarea lucrărilor: 29 - 30 aprilie 2013 Anunțarea rezultatelor: 02 mai 2013 Festivitatea de premiere: luna iunie - la o dată anunțată în prealabil Premiile concursului vor fi acordate pentru fiecare secțiune în parte. Premiul secțiunii constă în echivalarea celor două probe de concurs în cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universității de Vest din Timişoara şi alocarea unui loc finanțat de la bugetul de stat, pentru anul universitar 2013-2014, la specializarea aferentă secțiunii de concurs. Două Diplome de Merit egale pentru fiecare secțiune, care vor consta în echivalarea probei de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universității de Vest din Timişoara, pentru anul universitar 2013-2014, la specializarea aferentă secțiunii de concurs. Profesorii îndrumători ai participanților premiați vor primi câte o distincție specială din partea organizatorilor, pentru performanță în activitatea didactică şi promovarea concursului în rândul elevilor.

Colecția ASA are un caracter multidisciplinar reunind profesioniști, teoreticieni și practicieni din domeniile științelor sociale, conexe și multidisciplinare Asistenței Sociale, cu aplicabilitate în practica socioeconomică. Scopul concret este de a propune atât modele pragmatice și teoretice, cât și bune practici în domeniul Asistenței Sociale Aplicate în Societatea Contemporană. Colecția ASA 2013 va publica lucrări științifice din următoarele 12 domenii:           

Bunăstarea copilului și familiei Economie socială și antreprenoriat Psihologie socială Teologie socială Educație și formare continuă Medicină socială Traficul de persoane Migrație, emigraţie și imigrație Identitate virtuală și relații sociale Managementul serviciilor și resurselor umane Inteligențe multiple

Comunicare interpersonală Toate lucrările vor fi evaluate și selectate de Comitetul Științific al Colecției ASA, cu peer-review internațional, în vederea publicării volumelor de către editura Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie sau de o altă editură din străinătate, dacă lucrările se vor ridica la nivelul cerințelor de calitate ale editurii. După câteva luni de la publicare, toate volumele internaționale din Colecția ASA vor fi disponibile în cel puțin 12 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior din Statele membre ale Uniunii Europene sau din Statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică indexate în catalogul mondial Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) . Taxa ASA-2013 Taxa ASA-2013 va fi pe lucrare și nu pe autor sau co-autori si este de 250 RON pe lucrare pentru autorii din România şi de 75 euro sau 100 USD pe pagina | 7

www.uvt.ro


lucrare pentru autorii din străinătate, dacă va fi achitată în intervalul stabilit (15 septembrie - 01 octombrie 2013). Dacă se depășește acest termen, lucrarea nu va mai fi publicată. Taxa se virează în contul Asociației WorldTeach, Partener Oficial al Colecției ASA, cu specificația: TAXĂ ASA-2013.

CONFERINŢELE ICSP În data de 26 februarie, în cadrul Institutului de Cercetri Social Politice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicarii, dr. Raluca Bercea a susţinut prelegerea cu titlul Drept şi interdisciplinaritate. Locul filosofiei. Aşa cum ne-a obişnuit deja, ICSP a oferit un cadru adecvat unei reîntâlniri speciale dintre filosofie şi drept.

În taxa ASA-2013 sunt incluse:  Publicarea lucrării selectate în volumul internațional din Colecția ASA de către Cambridge Scholars Publishing, UK sau de o altă editură din străinătate, în 2014;  Proofreading profesional. În taxa ASA-2013 nu este inclus volumul în format tipărit din Colecția ASA (autorii își vor putea achiziționa volumul tipărit, care va apărea în 2014, contra cost, direct de la editura din străinătate, sub îndrumarea D-nei Conf. Univ. Dr. Georgeta Rață și/sau a D-nei Lector Univ. Dr. Patricia-Luciana Runcan). Etape și termene ASA-2013 Toate documentele se vor trimite pe adresa: asa@uvt.ro      

 

Rezumatul: până la 01 mai 2013. Răspunsul de notificare pentru rezumat: până la 10 mai 2013. Lucrarea în extenso și biografia profesională a autorului/autorilor: până la 31 august 2013. Răspunsul de notificare pentru lucrare: până la 15 septembrie 2013. Plata taxei asa 2013 pe lucrare (nicio lucrare nu este scutită de taxă): în perioada 15 septembrie-01 octombrie 2013. Dovada plății scanată: în perioada 01 octombrie-05 octombrie 2013. În titlul mail-ului, vă rugăm să menționați și ID-ul lucrării (ID-ul o să-l primiți în Răspunsul de notificare, dacă acesta va fi pozitiv) și să anexați o copie scanată după dovada plății. Autorul/autorii mai pot fi contactați pentru unele MODIFICĂRI sau COMPLETĂRI ale lucrării finale cerute de editură și/sau de Comitetul Colecției ASA până în momentul trimiterii Acordului de Publicare. Acordul de publicare din partea coordonatorului Colecției ASA și a editurii din străinătate: 2014.

Notă: mai multe informații despre Rezumat, Lucrare, Biografie, Date bancare, etc, vor fi disponibile cel târziu din data de 21 martie 2013, pe site -ul: www.asa.uvt.ro sau www.worldteach.ro

Principalele aspecte prezentate au fost legate de problema interdisciplinarităţii în ştiinţele juridice, a capacităţii cunoaşterii juridice de a se manifesta în afara spaţiului său disciplinar, respectiv a locului filosofiei în tot acest angrenaj teoretic. Mai amintim tuturor celor interesaţi că următoarea Conferinţă a ICSP va avea loc în 12 martie, de la ora 18.00, în sala 206. Prelegerea Use your senses/Reportajul şi simţurile va fi susţinută de către dr. Ştefana Ciortea Neamţiu.

Munca neobosită, „secretul” formei artistice Deşi a fost o perioadă de examene şi vacanţă, activitatea Facultăţii de Muzică pe luna februarie a fost totuşi intensă, atât pentru profesori cât şi pentru studenţi. Din această bogată agendă menţionăm pentru început concertul susţinut de conf. dr. Manuela Iana Mihăilescu şi Dragoş Mihăilescu, în 8 februarie, la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, unde cei doi pianişti timişoreni au interpretat Concertul în fa major pentru două piane de W.A. Mozart (dirijor Constantin Grigore). Săptămâna următoare, pe afişul din 14 februarie a Teatrului Naţional, îl regăsim pe actorul Silviu Văcărescu, asist. drd. la specializarea Artele spectacolului – Actorie, în piesa Iată femeia pe care o iubesc de Camil Petrescu (regia Mihaela Lichiardopol). Semnalăm, de asemenea, numele lui Gabriel Almaşi, proaspăt Asist. Dr. al facultăţii şi semnatarul partiturii muzicale a spectacolului.

Pentru mai multe informatii Va rugam sa ne contactați pe adresa de email: asa@uvt.ro În numele Comitetului Științific al Colecției ASA: Conf. Univ. Dr. Georgeta RAȚĂ Lector Univ. Dr. Patricia-Luciana RUNCAN - Coordonator ASA

Foto: „Trio Contraste” (de la stânga la dreapta): Sorin Petrescu, Ion Bogdan Ştefănescu, Doru Roman (decupaj din afişul concertului aniversar, Filarmonica „Banatul”, 8 februarie 2013).

În aceeaşi serie a concertelor şi spectacolelor susţinute de profesorii Facultăţii de Muzică se înscrie şi prestaţia pianistului Sorin Dogariu, prezent în concertul Filarmonicii de Stat din Arad din 21 februarie cu lucrarea Vivaldiana pentru orchestră de coarde, flaut şi clavecin de Ede Terenyi (dirijor pagina | 8

www.uvt.ro


Cristian Neagu). La finele lunii, în 28 februarie, cuplul de pianişti Lect. Dr. Adriana Dogariu şi conf. dr. Sorin Dogariu au revenit la Filarmonica arădeană pentru o nouă colaborare, în cantata scenică Carmina Burana de Carl Orff (dirijor Arthur Arnold – Olanda). Am lăsat la urmă, intenţionat, concertul aniversar al formaţiei „Trio Contraste” şi numele muzicienilor care îl alcătuiesc: pianistul Sorin Petrescu, percuţionistul Doru Roman şi flautistul Ion Bogdan Ştefănescu. S -au împlinit, aşadar, în 8 februarie, trei decenii de existenţă a acestui ansamblu debordând de talent, pasiune şi profesionalism. Ne aflăm în faţa unor artişti ajunşi la un rafinat nivel de virtuozitate, care nu numai că au atins excelenţa, dar deţin şi „secretul” menţinerii ei: munca neobosită. Concertul a fost briant, complex, conceput cu inspiraţie şi oferit într-un crescendo de formă, cu toată verva cuvenită unui asemenea eveniment. La reuşita lui au contribuit dirijorul Tiberiu Oprea şi ansamblul „Percutissimo”, iniţiat şi condus de Doru Roman, care, iată, este şi un apreciat cadru didactic (asociat) al Facultăţii. În aceeaşi notă de preţuire artistică, semnalăm cele patru piese compuse special pentru „Trio Contraste”, dintre care două sunt semnate de tinerii Gabriel Mălăncioiu şi Gabriel Almaşi, asistenţi ai Facultăţii de Muzică. Pe lângă activitatea scenică şi de creaţie, profesorii noştri depun, evident, şi o muncă formativă, în calitate de dascăli ai viitorilor oameni de muzică şi teatru. Din această perspectivă, aducem în discuţie recitalul susţinut în 2 februarie la Sala „Orpheum” de „The easy winners quartet”, formaţie coordonată de violoncelistul Marius Bernecker, şi de clasa de Musical coordonată de soprana Mariana Şarba (ambii sunt angajaţi ai Operei Naţionale Române din Timişoara şi cadre asociate ale Facultăţii de Muzică). La pian, lect. dr. Marcela Sorina Costea. Ziua următoare, în aceeaşi sală, a avut loc recitalul de pian şi muzică de cameră susţinut de studenţii clasei conf. dr. Manuela Iana Mihăilescu, iar în 7 februarie, la Teatrul Naţional din Timişoara (Sala 2), s-a desfăşurat spectacolul Adam şi Eva după romanul lui Liviu Rebreanu (adaptare şi regie Alexander Hausvater), în care au jucat şi patru studenţi ai Facultăţii de Muzică, specializarea Artele spectacolului - Actorie. În data de 18 februarie, în plină vacanţă, studenţii de canto care urmează cursurile de Musical plus un student de la Actorie - secţia germană, au fost invitaţi de televiziunea timişoreană la emisiunea „Vezi ce-ţi doreşti” (moderator Andrei Borosovici), cu un program selectat din binecunoscute şi îndrăgite musicaluri (corepetitor Marcela Costea). În acest context au fost invitate şi doamnele prof. dr. Violeta Zonte - decanul facultăţii, şi lect. drd. Mariana Şarba - solistă a Operei timişorene, „arhitectele” modulului de Musical, gen deloc minor, care solicită calităţi suplimentare şi impune o pregătire specifică. În această cronologie a lunii semnalăm şi data de 20 februarie, când doi studenţi ai facultăţii noastre au putut fi urmăriţi într-un spectacol al Teatrului Naţional (Sala 2), cu piesa „Viaţa e vis” de Pedro Calderón de la Barca

(regia Mihai Mănuţiu). Distribuirea lor în această piesă barocă cu încărcătură existenţialist-filosofică (o metaforă care reînvie ideea de theatrum mundi) recomandă un anumit grad de maturitate artistică individuală şi, desigur, capacitatea şcolii timişorene de actorie. Următorul recital susţinut de studenţi s-a intitulat „J. S. Bach - repere interpretative”, a avut loc în 25 februarie la Sala „Orpheum”, a fost organizat de clasa de orgă în formula concertului-lecţie în matineu (a fost programat la ora 9, pentru studenţii facultăţii) şi a beneficiat de expozeurile susţinute de prof. dr. Felician Roşca şi lect. dr. Rafaela Carabenciov. Din aceeaşi categorie a concertului cu comentariu muzicologic face parte şi recitalul din 27 februarie, susţinut de studenţii organişti din Timişoara în parteneriat cu clasa de orgă condusă de prof. dr. Csanádi László de la Facultatea de Muzică din Szeged (Ungaria). Concertul s-a desfăşurat la Biserica Adventistă din str. Independenţei şi a avut tematica „De la începuturi, la J. S. Bach” - II (text realizat de prof. dr. Felician Roşca şi prezentat de doi dintre studenţii săi). Apreciem că evocarea unor predecesori impozanţi la vremea lor, dar cu ecou minor în viaţa concertistică a zilelor noastre, reprezintă un gest de recuperare a perioadei anterioare lui Bach şi de repunere în circulaţie a unor nume din lungul şir de muzicieni care au pregătit apariţia „cantorului de la Leipzig”.

În ideea reunirii aspectului didactic cu cel teoretic-ştiinţific, în favoarea comunicării artistice, se plasează şi prelegerea „Ascultând muzica lui Miklós Maros împreună cu compozitorul” (7 februarie, Sala „Orpheum”), acţiune de care s-au ocupat asistenţii Gabriel Mălăncioiu şi Gabriel Almaşi. Membru al Academiei Regale din Stockholm şi deţinător al bursei Lifetime Artists’ Award, muzicianul de origine maghiară (stabilit în prezent în Suedia) a venit în Timişoara pentru „Trio Contraste”, care i-a cântat o lucrare în primă audiţie absolută. Prezenţa şi activitatea sa au fost comentate la Radio România Cultural şi la televiziunea locală, unde a fost invitat în emisiunea „Vezi ce-ţi doreşti” (producător Mimo Obradov). O iniţiativă similară au avut şi pianiştii Adriana şi Sorin Dogariu, organizatori, în cadrul Societăţii Culturale Româno-Coreene, ai unui recital şi masterclass susţinut de pianista Youngmi Choi din Coreea de Sud (10, 11 februarie, Sala „Orpheum”). Semnalăm, de asemenea, prezenţa conf. dr. Sütö Udvari András în comisia de concurs pentru postul de lector a doamnei Otilia Huzum (Specializarea Artele spectacolului - Actorie, Universitatea de Vest Timişoara) şi apoi la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (22 februarie), în cadrul comisiei de susţinere a unei teze de doctor. Tot în luna februarie, Facultatea de Muzică, prin prof. dr. Felician Roşca, a elaborat şi depus două proiecte: „Timorgelfest 2013” şi „Barocul în ipostaze contemporane”. Muzicolog dr. Lava BRATU Facultatea de Muzică pagina | 9

www.uvt.ro


Zilele Porților Deschise. 03-05 aprilie Universitatea de Vest din Timișoara, un simbol al învăţământului superior din vestul ţării și un puternic centru universitar care angrenează aproape 20.000 studenți și peste 1000 de angajați și-a propus implementarea unei strategii care să întărească relația sa cu mediul preuniversitar, în baza valorilor asumate de-a lungul istoriei sale: libertate academică, solidaritate academică şi respect reciproc, diversitate, personalizare, transparenţă, onestitate, profesionalism şi excelenţă, cunoaştere avansată și transdisciplinaritate, recunoaşterea meritului, responsabilitatea individuală şi publică. În acest context, conducerea Universității de Vest din Timișoara are plăcerea de a vă invita să participaţi la „Zilele Porților Deschise”, eveniment care va avea loc în perioada 03-05 aprilie 2013, la sediul UVT, Bd. V. Pârvan Nr. 4. Acțiunea “Zilele Porților Deschise” coincide cu programul școlar ”Să știi mai multe, să fii mai bun”. Se adresează tuturor elevilor și îşi propune a aduce mai aproape mediul universitar de aceștia, viitorii studenți, în încercarea de a-i ajuta în alegerea unor cariere care să li se potrivească atât propriilor aspirații, cât și cerințelor pieței muncii. Cele 11 facultăți ale Universității vor organiza prezentări ale ofertei educaționale, tinerii având ocazia sǎ participe la sesiuni interactive, demonstrații speciale, iar cadrele didactice însoţitoare să urmărească evoluţia propriilor elevi. Informaţii suplimentare şi programări ale vizitelor se pot obţine în timp real fie accesând link-ul www.portideschise.uvt.ro sau telefonic – 0256 592 253, email: zileleportilordeschise@uvt.ro

cursanților). De asemenea, aceștia vor putea vizita sălile de curs, laboratoarele, bibliotecile și alte facilități de interes.Evenimentul va avea loc în 19 martie, la Timișoara, la Centrul Regional de Afaceri, între orele 10.00 – 18.00.

Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în februarie 2013

Ordin pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Actul nr. 359/C din 29 Ianuarie 2013 Emitent: Ministerul Justiției Monitorul Oficial nr. 0069 din 2013 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 Actul nr. 3130 din 01 Februarie 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale Monitorul Oficial nr. 0085 din 2013

Universitatea de Vest din Timișoara, la RIUF 2013

Experiența ne arată că mulți absolvenți de liceu își aleg facultatea „după ureche” (în funcție de unde aplică colegii lor; la presiunea părinților), adeseori cu informație insuficientă și rareori după un proces analitic prin care să compare ofertele diferitelor universități la care pot avea acces. Pentru a veni în sprijinul lor și a-i ajuta să facă o alegere cât mai informată, Universitatea de Vest din Timișoara va participa și în acest an la Romanian International University Fair (RIUF). Îi așteptăm la standul nostru pe toți elevii care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timișoara și pe studenții care doresc să-și perfecționeze studiile la masterat și doctorat în cadrul UVT.Cu ocazia RIUF, Universitatea de Vest din Timișoara participă și la acțiunea Porți deschise, prin care câteva sute de elevi vor avea ocazia să viziteze Universitatea în data de 19 martie. Participanții vor avea posibilitatea să obțină informații cu privire la specializările și cursurile de interes din partea profesorilor și a studenților, asupra modului în care sunt abordate cursurile (interacțiunea profesor - student, proiectele în care vor fi angrenați pe durata studiilor, partea practică a studiilor, evaluarea

Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013 Actul nr. 3179 din 13 Februarie 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale Monitorul Oficial nr. 0098 din 2013 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier juridic Florentina Radu

www.uvt.ro

pagina | 10


04 mar 05 mar

CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII MARTIE 2013 Susţinerea lucrărilor Congresului de imnologie. Director de proiect şi moderator prof. univ. dr. Felician Roşca - Facultatea de Muzică; Master curs de clarinet Lelio di Tullio (Italia) - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 19 00. Susţinerea lucrărilor Congresului de imnologie. Director de proiect şi moderator prof. univ. dr. Felician Roşca - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara; Ora: 9 00—13 00. Recital de clarinet Lelio di Tullio (Italia) - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara; Ora: 18 00. Adnotari expoziţie /colocviu /lansare de carte - Facultatea Arte şi Design Locație: Galeria Mansarda FAD; Ora: 18 00.

06

Recital cameral în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră, susţinut de studenţii claselor de Muzică de cameră a prof. univ. dr. Ştefana- Graţiela Negruţiu şi asist. univ. dr. Cristina Constantin, cu participarea de excepţie a conf. univ. dr. Marius Manyov, soprana Valentina Verlan şi lect. univ. dr. Aida Marc - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, sala Orpheum; Ora: 19 00.

07 mar

Recital cameral în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră, susţinut de studenţii claselor de Vioară şi Muzică de cameră a conf. univ. dr. Ioan Fernbach. La pian: lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, sala Orpheum; Ora: 19 00.

11

Conferinţă susţinută de Emil Pecingine. Moderator: c.d.a Maria Gyuriş - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 11 00.

mar

mar

11-23

mar

12 mar

13 mar 14

Recital cameral în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră, susţinut de studenţii claselor de Muzică de cameră a lect. univ. dr. Ortensia Miclea şi asist. univ. drd. Cristian Miclea - Facultatea de Muzică; Locație: Galeria Mansarda FAD. Expoziţie de grup Octavian Cira - Facultatea de Arte şi Design; Locație: Biserica din Str. Independentei, Nr. 19, Timisoara; Ora: 19 00; Conferința lunară ICSP: Use your senses/Reportajul şi simţurile (dr. Ştefana Ciortea Neamţiu) - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării (PFC); Locație: Sala 206; Ora: 18 00. Recital cameral în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră, susţinut de studenţii claselor de Muzică de cameră a conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu, c.d.a. dr. Dragoş Mihăilescu şi c.d.a Doru Roman - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 19 00. Recital de pian susţinut de studenţii clasei prof. univ. dr. Felicia Stancovici - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 18 00. Proiecţie video şi concert experimental Doru Iosif Castravete şi Gheorghe Şfaiţer - Facultatea de Arte şi Design; Locație: Galeria Mansarda FAD; Ora: 18 00.

mar

15-16

Colocviul Internaţional de Studii Francofone - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; Locație: Universitatea de Vest din Timişoara.

mar

16

Concert caritabil susţinut de elevii clasei conf. univ. dr. Ioan Fernbach. La pian: prof. Roxana Yvonne Coşereanu - Facultatea de Muzică; Locație: Casa Harmonia; Ora: 15 00.

19-23

Masterclass vioară şi muzică de cameră condus de Florin Paul (Germania) în cadrul Festivalului Muzicii de cameră - Facultatea de Muzică;

mar

Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 10 00—13 00 ; 16 00—19 00.

mar

20 mar 23

Concert si conferinţa De la începuturi la Johann Sebastian Bach (partea III-a) Prezintă prof. dr. Felician Roşca - Facultatea de Muzică; Locație: Biserica din str. Independentei nr. 19 Timisoara; Ora: 19 00.

26-14

Expoziţie Intersecţii stilistice FAD – Unarte Bucureşti - Facultatea de Arte şi Design; Locație: Galeria Mansarda FAD.

Recital de pian al studentei Evelin Belcea, clasa conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 19 00.

mar

Mar-Apr

27-29

Concert Cosmin Hărşian în colaborare cu Horia Brenciu şi HB Orchestra - Facultatea de Muzică; Locație: Sala Palatului Bucureşti; Ora: 20 00.

mar

Concert conferinţă pentru studenţii facultăţii. Johann Sebastian Bach – repere interpretative (II) - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, sala Orpheum; Ora: 09 00.

www.uvt.ro

pagina | 11


Le urăm “LA MULȚI ANI!” celor născuți în Luna Martie Conferențiar Perciun Vasile Facultatea de Sociologie și Psihologie

01

Profesor Brandl Gherga Mariana Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Profesor Isvoran Adriana Vetuta Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Preparator Petcu Filip Adrian Facultatea de Arte și Design

02 04

Asistent Radu Gabriela Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Starc Meclejan Flaminia Nera Flavia Facultatea de Drept și Științe Administrative

Asistent Micota Flavia Elena Facultatea de Matematică și Informatică

Lector Cheie Laura Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Predoiu Grazziella Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Asistent Nani Corina Facultatea de Arte și Design Conferențiar Darida Stefan Andrei Facultatea de Muzică

06

07 08

09 10 12

Lector Pita Mariana Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Secretar șef Popa Maria Facultatea de Sociologie și Psihologie

05

08

Lector Moraru Maria Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

15 17 18 19

Asistent Dabu Ileana Simona Facultatea de Sociologie și Psihologie Asistent Copilas Ciocianu Emanuel Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Conferențiar Ionas Cornelia Angelica Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Raffai Mariana-Rodica Facultatea de Muzică Conferențiar Putz Mihai Viorel Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Asistent Capraru Ecaterina Facultatea de Muzică Asistent Severeanu Andrea Rita Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Lector Narai Eusebiu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Asistent Debucean Dragos Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Vultur Smaranda Maria Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Ielics Brigitta Facultatea de Sociologie și Psihologie Asistent Scridon Alin Cristian Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Sala Diana Claudia Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Profesor Jakabhazi Alexandru Facultatea de Arte și Design

Asistent Zelinka Elisabeta Facultatea de Sociologie și Psihologie

Lector Dumitrescu Diana Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Conferențiar Docea Vasile Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

20

Asistent Botoc Florin Claudiu Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

21

Lector Iordache Marcel Facultatea de Sociologie și Psihologie

22 23 24 25 26 27 28

Lector Bota Eugen Facultatea de Educație Fizică și Sport

Profesor Dima Bogdan-Dumitru Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Lector Bus Ioan Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

20

Lector Pelin Andrei Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Lector Baciu Elena Loreni Facultatea de Sociologie și Psihologie

Conferențiar Mindruta Cristina Facultatea de Matematică și Informatică Profesor Lucaciu Adriana Facultatea de Arte și Design Conferențiar Bucur Venera Margareta Facultatea de Sociologie și Psihologie Lector Mangu Florin Facultatea de Drept și Științe Administrative, Prodecan Lector Serban Anamaria Facultatea de Arte și Design Secretar Raduta Mihaela Secretar Șef UVT Lector Repolschi Octavian Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Lector Jadaneant Alexandru Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Lector Domokos Martin Petru Facultatea de Educație Fizică și Sport Conferențiar Ionica Lucian Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Conferențiar Beloescu Calin Facultatea de Arte și Design, Prodecan Conferențiar Clitan Gheorghe Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Decan

29

Asistent Harsian Cosmin-Teodor Facultatea de Muzică Asistent Borca Claudia Vasilica Facultatea de Sociologie și Psihologie

31

Lector Al Ghazi Loredana Facultatea de Sociologie și Psihologie Lector Bonchis Cosmin Facultatea de Matematică și Informatică Preparator Ardelean Florina Minodora Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

pagina | 12 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.