UVT Newsletter - februarie 2018

Page 1


CUPRINS:

EVENIMENTE

DIVERSE

UVT finanțează 200 de afaceri cu granturi de până la 40.000 de euro. Instituția

Sculptură și pictură la superlativ. Luna februarie la Facultatea de Arte și Design / 10

a câștigat finanțări europene de 10 milioane de euro / 4

Muzică și teatru în miez de iarnă / 14

Learning Hub UVT. Proiect pentru reducerea abandonului universitar / 6

Promovarea domeniului CHIMIE în rândul elevilor / 15

Colaborarea între UVT și Departamentul pentru Situații de Urgență al MAI / 7

Umanitatea și natura în pericol / 15

CONFERINȚE

calendar evenimente

2

Turismul și patrimoniul cultural în regiunea transfrontalieră Banat, în dezbatere la UVT / 8

Facultăți UVT, martie 2018 / 19

3


EVENIMENTE

UVT finanțează 200 de afaceri cu granturi de până la 40.000 de euro Instituția a câștigat finanțări europene de 10 milioane de euro

P

ersoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, șomerii, persoanele inactive, inclusiv studenții, pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectele vizează stimularea spiritului antreprenorial prin finanțarea de afaceri, acordând subvenții de până la 40.000 de euro pentru o afacere. Grupul țintă este format din șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a. intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban; b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Vest (Județele: Arad, CarașSeverin, Hunedoara, Timiș). Situația proiectelor privind sumele obținute și numărul de afaceri care vor fi finanțate: - Atelierul de antreprenori: 9.190.004 lei, 38 de afaceri finanțate; - Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start Up:12.903.549 lei, 52 de afaceri finanțate; - Stimularea spiritului antreprenorial în randul tinerilor din Regiunea de Vest - Start Smart: 8.896.993 lei, 36 de afaceri finanțate; - START UP BANAT: 8.795.599, 35 de afaceri finanțate; - Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Vest: 8.137.354 lei. În cadrul acestui proiect, UVT este partener alături de ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. Apelul de proiecte în baza căruia au fost obținute finanțările are ca scop creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

4

Avem o experiență considerabilă în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Astfel, câștigarea unei sume de 10 milioane de euro pe acest program nu este deloc întâmplătoare. Performanța este meritul întregii echipe de la UVT. Avem posibilitatea să finanțăm 200 de afaceri, inclusiv pentru planuri de afaceri inițiate de studenții noștri. Mai mult decât atât, le oferim pregătirea necesară astfel încât afacerile propuse de ei să aibă cele mai bune șanse să reușească. Așa cum am procedat și în anii anteriori, vom maximiza oportunitatea prezentată de fondurile europene, pentru dezvoltarea instituțională, a resursei umane, dar și a comunității din care facem parte, a spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

5


EVENIMENTE

Learning Hub UVT Proiect pentru reducerea abandonului universitar

S

tudenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia în curând de un centru de învățare, al cărui scop este reducerea riscului de abandon universitar în primul an de studiu. Instituția a câștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub UVT”, ca soluție instituțională de abordare a problematicii abandonului universitar. Proiectul este finanțat prin Romanian Secondary Education Project și își propune crearea centrului de învățare „Learning Hub UVT” ce constă în 10 spații amenajate și dotate, destinate studiului individual sau asistat, dar și lucrului în echipă. De asemenea, se vor dezvolta proceduri de identificare rapidă a cazurilor de studenți în situație de risc de abandon și metodologii specifice, care să permită implementarea măsurilor remediale. În plus, vor avea loc activități educaționale, ședințe de consiliere și coaching, sesiuni de tutoring și peertutoring, workshop-uri și activități extracurriculare și sociale. Proiectul „Learning Hub UVT” se adresează cu precădere studenților de anul I ce prezintă o mare probabilitate de a nu finaliza primul an de studiu. Tinerii vor fi cuprinși în grupul țintă pe baza a două criterii ce țin de factori de risc: - Provin din familii cu venituri mici; provin din mediul rural; sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice; sunt orfani de unul sau de ambii părinți; provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; sunt de etnie romă; - Alți factori de risc ce vor fi identificați la nivelul UVT, prin instrumentele de screening. De exemplu: medie scăzută la Bacalaureat, rezultate slabe în prima sesiune, studenți cu strategii de învățare particulare (de exemplu, studenți care favorizează învățarea de suprafață) etc. Se dorește ca la proiect să participe 3000 de studenți, din care 1800 la cel puțin una dintre activitățile remediale, de consiliere și coaching sau activități de învățare. Prin derularea acestor activități se țintește, pentru finalul proiectului, creșterea cu 3% a ratei de succes academic după anul I de studiu. În UVT există deja o serie de servicii suport pentru studenți. Menționăm aici: Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - servicii de consiliere și orientare în carieră a studenților, prin oferirea de sprijin în dezvoltarea unor planuri de carieră, în căutarea/găsirea unor locuri de muncă; Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică - sprijin studenților cu dizabilități și cadrelor didactice pentru proiectarea unor demersuri didactice adaptate particularităților acestui grup țintă; Centrul de Dezvoltare Academică - sprijin și suport pentru cadrele didactice și personal auxiliar pentru dezvoltarea unor competențe psihopedagogice, dar și transversale; Clinica de Terapii și Consiliere Psihopedagogică - servicii de consiliere educațională, psihologică, pentru dezvoltare personală/ dezvoltarea competențelor socio-emoționale.

6

Luăm în serios problematica abandonului universitar, una extrem de complexă, cu factorii ce diferă de la o facultate la alta, de la o persoană la alta. Succesul proiectului va depinde în mare măsură de întreaga comunitate a UVT, de specialiștii din celelalte structuri care au ca scop consilierea, dezvoltarea academică și orientarea în carieră. Era nevoie de un asemenea proiect, care vine să completeze celelalte eforturi ale instituției noastre. Nu suntem un simplu furnizor de educație. Responsabilitatea Universității trece dincolo de școlarizarea studenților săi. Suntem datori să le oferim cele mai bune șanse la un viitor sigur, a spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Colaborarea între UVT și Departamentul pentru Situații de Urgență al MAI

N

e bucurăm să anunțăm semnarea unui protocol de colaborare între Universitatea de Vest din Timișoara și Departamentul pentru Situații de Urgență al MAI, care a avut loc sâmbătă, 17 februarie, la UVT. Acesta are ca scop întărirea legăturilor dintre cele două instituții, dar și instruirea și educarea personalului pentru o mai bună gestionare a situațiilor de urgență. Cele două organisme vor colabora, conform competențelor legale, pentru desfășurarea unor activități în domeniul pregătirii pentru acțiuni în cazul unei situații de urgență de amploare sau a unui dezastru. Acestea se vor informa reciproc și se vor consulta asupra modalității de implementare a activităților prevăzute în protocol. Instituția, reprezentată sâmbătă la UVT de domnul Raed Arafat, se obligă prin intermediul acestei convenții să participe, prin reprezentanţii proprii şi/sau desemnaţi din cadrul structurilor subordonate/aflate în coordonare, la activităţile desfăşurate în vederea realizării acţiunilor de colaborare, să asiste UVT în procesul de dezvoltare în comun a cursurilor de prim ajutor şi reacţia la situaţii de urgenţă particularizate și să contribuie la promovarea și diseminarea informațiilor de interes din domeniul situațiilor de urgență, având ca public țintă cadrele didactice și studenții.

Foto: Momentul semnării proiectului

De asemenea, acest protocol, încheiat pe o perioadă de doi ani, cu posibilitate de prelungire, deschide și noi oportunități pentru studenții UVT, cum ar fi posibilitatea stagiilor de voluntariat în structurile subordonate DSU.

7


CONFERINȚE

Turismul și patrimoniul cultural în regiunea transfrontalieră Banat, în dezbatere la UVT

C

onferința științifică „Patrimoniu cultural și turism. Turism și patrimoniu cultural în regiunea transfrontalieră Banat”, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara la jumătatea lunii februarie, este parte a proiectului ”Local Heritage for Active Tourism in Banat – HerA”, finanțat prin programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia și implementat de Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Primăria Kikinda și Muzeul Național din Kikinda. Intervențiile din cadrul conferinței au avut la bază în primul rând cercetările de teren desfășurate în perioada august – septembrie 2017 și ianuarie 2018 în 38 localități, dintre care 29 în România: GAL Triplex Confinium (10 localități) GAL Călugăra (8 localități) GAL Poarta Almăjului (5 localități) GAL Ținutul Gugulanilor (6 localități) și 9 în Serbia: Zona de nord (Kikinda - 3 localități) și zona de Sud (Pancevo - 6 localități). La activitatea de cercetare de teren a participat un număr total de 18 cercetători, dintre care 5 din echipa de proiect și 13 voluntari (doctoranzi sau masteranzi ai UVT). La finalul acestei activități au rezultat peste 6000 de imagini și peste 25 ore de imprimare magnetică. În al doilea rând, intervențiile s-au bazat și pe dezbaterile în comunități organizate în ultimele două săptămâni, între 29 ianuarie și 8 februarie, după cum urmează: patru ateliere în comunitățile din arealele investigate în România (dintre care două dedicate elevilor: Școala Iablanița, Școala Măru, unul organizat cu sprijinul și dedicat comunității locale din Eftimie Murgu (Rudărie), iar ultimul dedicat ONG-urilor implicate în prezervarea patrimoniului local, cum a fost cel din Sânnicolau Mare) și două consultări cu comunitățile din Serbia pentru realizarea calendarului intercultural al Banatului și pentru dezbaterea chestiunilor hranei cu specific local (în Kikinda și Zrenjanin). La deschiderea oficială a evenimentului au participat Domnul VladanTadić, Consulul General al Republicii Serbia la Timișoara, Domnul Gheorghe Dinu, Consulul General al României la Vârșeț, precum și reprezentanți din conducerea celor trei instituții partenere.

8

9


DIVERSE

Sculptură și pictură la superlativ. Luna februarie la Facultatea de Arte și Design

„4 LA DEBUT”

„Profesor în devenire”

Pentru o lună, Galeria Alfa a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Arad, a găzduit o expoziție de sculptură a studenților anului II din cadrul Facultății de Arte și Design Timișoara, intitulată „4 LA DEBUT”. Lucrările expuse, rezultat al procesului didacticartistic, au fost realizate la disciplinele „Compoziție” și „Structuri plastice și instalații”. Evenimentul, în deschiderea căruia a vorbit sculptorul prof. dr. Dumitru Șerban, a avut ca și scop promovarea studenților facultății noastre.

„Profesor în devenire” este o expoziție de desene realizate de elevii claselor V-VIII, coordonați de studenții Facultății de Arte și Design din cadrul programului de pregătire psihopedagogică nivelul 1 licență și postuniversitar, care au efectuat Practica pedagogică la Colegiul Național Bănățean, Școala Gimnazială nr. 18, Școala Gimnazială nr. 27, Școala Gimnazială nr. 30, Liceul Pedagogic Carmen Sylva și Liceul de Arte Plastice din Timișoara. Expoziția deschisă încă la Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design nu ar fi fost posibilă fără ajutorul domnilor profesori tutori: Adina Carabaș, Cristina Dumitru, Aurora Olariu, Viorica Avram, Dumitru Gelu Bașu, Veronica Adorian și Eugenia Drăgoi Banciu.

10

„Noi coordonate ale abstracției-DOI/8” Expoziția „Noi coordonate ale abstracției-DOI/8”, Dana Constantin & Marcel Bunea, Curator prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, a avut loc în cadrul Colocviilor Brâncuși –„Ansamblul brâncușian în contextul Centenarului. Între trecut și viitor”, la Muzeul de Istorie Alexandru Ștefulescu din Tg. Jiu. Vernisajul a avut loc în data 19.02.2018, evenimentul comemorând 142 de ani de la nașterea lui Brâncuși, fiind organizat de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși din Tg. Jiu.

11


DIVERSE

„(No.) Painting” Expoziția de pictură intitulată „(No.) Painting” prezintă lucrări de pictură realizate pe parcursul unui semestru de studenți ai Universității de Vest din Timișoara de la alte facultăți decât Facultatea de Arte și Design, realizate în cadrul disciplinei transversale Tehnici de artă contemporană oferită de Facultate de Arte și Design, curs susținut de lector univ. dr. Cristina Daju. Titlul expoziției face trimitere la un număr de picturi, la picturi fără număr, deoarece studenții ce au urmat acest curs au fost prolifici si au realizat numeroase lucrări, antrenându-și capacitățile creative și imaginative. Ținând cont de faptul ca studenții nu au avut o pregătire artistică prealabilă într-un format organizat, experiența lor în acest demers s-a bazat strict pe deschiderea și calitățile lor bazice și inerente, demonstrând că orice individ se poate manifesta artistic, acest act artistic extrăgânduși energia dintr-un impuls natural. Astfel (No.) Painting semnifică și nu pictură, adică fără o pregătire în domeniu, demonstrând cum calitățile brute, curate, sincere și naturale se pot regăsi într-un timp relativ scurt într-o formă culturală acceptată. Expoziția studenților enumerați mai jos rămâne deschisă până în 15 martie și poate fi vizitată la Muzeul de Artă Timișoara / Split IdentityEmergingModernity – NEXUS. Studenți participanți: 1. Duduia Bogdan – FEAA Marketing 2. Maxim Monica Cristina – FSP Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3. Petric Daniel Laurențiu – FSP Psihologie 4. Hoch Daniela Rebeca – Mate-Info Informatică 5. Oproiu Raluca Silvana - Mate-Info Informatică 6. Tudoran Oana Maria – Muzică Artele spectacolului 7. Laszlo Sorina Elena – Muzică Muzică 8. Bot Simona Gabriela – SPFC Administrație publică 9. Toader Ioana – SPFC Comunicare și relații publice 10. Nedeliov Iasmina Andreea – SPFC Publicitate 11. Baniaș Cosmina – FSP Psihologie

12

13


DIVERSE

Muzică și teatru în miez de iarnă

L

una februarie a fost înnobilată de câteva evenimente muzicale ale căror protagoniști, creatori sau interpreți au fost studenții și cadrele didactice ale Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT. Astfel, joi,1 februarie 2018, în sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru, a avut loc un recital cameral prezentat de clasa c.d.a. dr. Sorin Petrescu și anume: Georgiana Rădulescu- vioară, anul III, David Neamțuvioară, anul III, Theodora Groșanu- violă, anul III, Irina Lazu- violoncel, anul II, precum și de clasa lect. univ. dr. Cristina Mălăncioiu care a și interpretat alături de studenții Evelina Vicleanu- vioară, anul III, Valentina Pancă- violă, anul IV, Daniel Ștefan Mehedinți - violoncel, anul III. Publicul a avut ocazia să audieze Cvartetul Cvintelor op.76 nr.2 în re minor de Joseph Haydn precum și Cvartetul Disonanțelor nr. 19 în Do major K.V.465 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pe data de 10 februarie 2018, la Teatrul National din Timișoara s-a jucat spectacolul De ce iubim femeile de Mircea Cartarescu, a cărui muzică a fost semnată de lect. univ.dr Gabriel Almași. De asemenea, pe 16 februarie a avut loc spectacolul Iaacovi şi Leidental, de Hanoch Levin, cu muzica realizată de domnul Almași împreună cu Adrian Mardan. Urmărind activitatea teatrală a Facultății, amintim spectacolele la Teatrul Național Timișoara. Pe data de 1 februarie, în Sala 2, a avut loc spectacolul Rambuku de Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu, cu studenții Eva Maria Danciu, Alexandru Ioan Pîntea, an III, limba română, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, Iova Ionuț, Lăzărescu Raul, Vâlcea Sebastian. Pe 8 februarie, în Sala Mare, a avut loc spectacolul Hamlet după W. Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater, asist. univ. drd. Claudiu Dogaru, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul, Iova Ionuț iar o zi mai târziu spectacolul-premieră Cele trei graţii de Valentin Krasnogorov, un concept de Luminiţa Tulgara, Mălina Petre şi asist. univ. drd. Mirela Puia, cu asist. univ. drd. Mirela Puia. Mai amintim de asemenea spectacolul Pinocchio după Carlo Collodi, regia artistică

14

asist. univ. drd. Mirela Puia, lect. univ. dr. Adrian Korek, asist. univ. drd. Claudiu Dogaru, jucat pe 14 februarie în Sala 2 precum și spectacolul Canicula de Antoaneta Zaharia, regia artistică Miruna Radu, asist. univ. drd. Mirela Puia, la Studioul „Uțu Strugari”; pe 16 februarie. Pe 17 şi 22 februarie, în același spațiu artistic, are loc spectacolul Un Romeo și o Julieta – un scandal urban, după W. Shakespeare, un concept dec.d.a.Laura Avarvari, cu master an I MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul, Lăzărescu Raul, Iova Ionuț iar pe 18 şi 21 februarie în Sala Mare, spectacolul Disney: Frumoasa și Bestia de Alan Menken, regia artistică Szilárd Somogyi/Ungaria, cu c.d.a. Laura Avarvari, studenții Eva Maria Danciu, Alexandru Ioan Pîntea, an III, limba română. Pe 23 şi 24 februarie publicul a avut ocazia să vizioneze spectacolul M-am hotărât să devin prost de Martin Page, regia artistică Antonella Cornici, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Rusu Victoria iar pe 25 februarie, în Sala Mare, spectacolul Anna Karenina adaptare de Helen Edmundson după romanul lui Lev Tolstoi, un spectacol de conf. univ. dr. Ada Lupu, cu asist. univ. drd. Mirela Puia, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Rusu Victoria. Dintre spectacolele susținute la Teatrul German de Stat Timișoara amintim Hänselund/şiGretel după Fraţii Grimm, adaptare şi regie c.d.a. Simona Vintilă, cu Isabella Voneafca/ Isa Berger, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, jucat pe 23 februarie. Lect. univ. dr. Eudjen Cinc

Promovarea domeniului CHIMIE în rândul elevilor

Î

n data de 19 febr. 2018, în cadrul Departamentului de Biologie-Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, s-au organizat şi derulat activități în colaborare cu mediul preuniversitar. Un număr de 18 elevi de la Colegiul Tehnic “Azur”, clasa a IX-a, au efectuat o vizită la sediul din str. Pestalozzi. Vizita a fost precedată de prezentarea facultății şi promovarea ofertei educaționale, realizată de dl. prodecan, prof. univ. dr. habil. Titus Vlase şi d-na conf. univ. dr. habil. Gabriela Vlase. A urmat vizitarea sălilor de curs şi a laboratoarelor sub coordonarea d-nei conf. univ. dr. ing. Otilia Bizerea şi a d-nei conf. univ. dr. habil. Gabriela Vlase. S-au efectuat experimente spectaculoase de chimie sub îndrumarea d-nei lector univ. dr. ing. Daniela Dascălu şi cu ajutorul studenților masteranzi Ștefana Dezsi și Alexandru Pahomi. Elevii au participat activ la efectuarea unor experimente ceea ce le-a adus o satisfacție deosebită, dovadă că o astfel de colaborare și promovare a facultății în rândul preuniversitarilor este foarte atractivă și eficientă.

Umanitatea și natura în pericol

Î

n continuarea proiectului “Umanitatea și natura în pericol” în data de 23 februarie 2018 s-a derulat o acțiune comună a Liceului “J.L. Calderon” și a Facultății de Chimie, Biologie, Geografie. Au participat elevii Teseleanu Raul, Marta Flavius, Milincu Lorena, Ioana Cheroiu-Cozma și Andreea Cionca, coordonați de d-na profesor Dana Margau. Aceștia împreună cu conf. dr. Nicoleta Ianovici au imaginat orașul viitorului în care respectul pentru natură să se împletescă cu modernitatea și tehnologia. Acțiunea a luat forma unui interviu care a abordat subiecte precum implicarea și creativitatea în managementul ecosistemului urban, valorificarea trecutului și viziune pe termen lung în remodelarea habitatului urban, despre plante alergenice și nonalergenice etc. Așteptăm cu nerăbdare forma finală a materialului ce va fi elaborată de elevi în limba franceză.

15


diverse

16

17


calendar evenimente

CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT MARTIE 2018

Denumirea evenimentului

Facultatea

Locul de desfășurare

ORA

02.03.

Lansare de carte Istoria Artei Fotografice din Banat între 1839 și 1918. Identități vizuale în era modernității, autor prof. asoc. dr. Cristian Graure

Arte și Design

Muzeul de Artă - Sala Baroc

18:00

04.03.

#2 – Seminar: Key to success for jewellery designer, lector univ. dr. Alexandru Bunii

Arte și Design

Loupe, Hong Kong

14:00

07.03.

Expoziția Textilisme 5/1

Arte și Design

Aula BCUT

14200

07.03.

Gala RFDTC - competiție anuală organizată de Romanian Fashion Philosophy, participă absolvenți Modă – design vestimentar, 2017

Arte și Design

București

09.03.

Conferință și workshop - invitat Istvan Fekete, senior designer TWINSET Spa Carpi, Italia

Arte și Design

Galeria Mansarda

09.03.

Conflitti linguistici nel contesto multilingue del litorale austriaco (1880-1910), Conferință susținută de ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gualtiero Boaglio, Universitat Wien

LIT

329

11.20-12.50

09.03.

Statutul individual al limbii romane din Basarabia: în istorie, actualitate și viitor, Conferință susținută de Habil. Dr. Petrea Lindenbauer, Institut für Romanistik der Universität Wien

LIT

223

11.20-12.50

13.03.

Expoziția Medievalia

Arte și Design

CJT – Centrul Multifuncțional Bastion

13:00

14.03.

Conferință și sesiune de Q&A cu fotograful Don Usner Lowrider Cars and Culture as an Expression of Hispanic Identity in the American Soutwest

Arte și Design, în colaborare cu Facultatea de Litere

Galeria Mansarda

16:00

15.03.

Expoziția Textilisme 5/2

Arte și Design

Muzeul de Artă, Râmnicu Vâlcea

20.03.

Expoziția Arta restaurării (3)

Arte și Design

Muzeul Ștefan Jäger, Jimbolia

22.03.

Expoziția Viziune și concept (sculptură, ceramică, grafică, pictură)

Arte și Design

Galeria Nádor, Universitatea din Pécs

23.03.

Întâlnirea consulului Germaniei la Timișoara, domnul Ralf Krautkrämer, cu studenții masteratului “Germana în context european - Studii interdisciplinare și multiculturale”

LIT

248

15.00-16.30

23-24.

Simpozionul Studențesc Național The 23rd Symposium of Students in English

LIT

A12 - deschidere

9.30-11.10

29.03

Ziua Porților Deschise FEAA

FEAA

Sala P02 (sediul FEAA)

10:00

Data (Cronologic)

18

11:30

13:00

19


20