El Butlletí Núm. 5

Page 1

Núm. 5 En línea a www.guissona.cat

El Butlletí

De l’Ajuntament de Guissona Acords municipals i actualitat: entre el 3 de juny i el 5 d’octubre, 2020 Edició gratuïta | 500 exemplars


Vols rebre el pròxim Butlletí a casa?

Inscriu-t’hi: Inscriu-te gratuïtament al web de l’Ajuntament www.guissona.cat a l’apartat Viure-Butlletí a: www.guissona.cat/viure/comunicacio-1/butlleti-municipal


L’objectiu d’El Butlletí és obtenir una comunicació directa, constant i transparent de l’Ajuntament de Guissona amb els guissonencs i guissonenques; fer-nos a tots partícips de la gestió municipal i recollir els aspectes d’interès pels vilatans i vilatanes.

O bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Guissona.

03


L’Ajuntament al dia EFECTE COVID-19 ALS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA Es veurà en finalitzar l’any com quedarà finalment la imatge dels comptes de l’Ajuntament, però sí que després d’aquests mesos d’aturada de l’activitat econòmica i despeses extra, podem fer uns gràfics dels primers efectes de la pandèmia als pressupostos.

Escola de música Abril Maig Juny Aportació entitats Sala Caserna 2n trimestre 2020 3r trimestre 2020 4t trimestre 2020 Mercat Municipal 2n trimestre 2020 3r trimestre 2020 Ocupació via pública amb taules i cadires Temporada estiu 2020 Quotes llars d’infants Març Abril Maig Juny

29.165,79 € TOTAL DEIXAT D’INGRESSAR

750 €

6.600 €

78.515,79 €

PRESSUPOST INICIAL

5.519.000,00 € 3.500 €

38.500 €

DESPESES Derivades del Covid (equips de protecció i adaptació dels espais municipals

19.246,59 €

Externes (connexió a internet famílies, kits de protecció comerços, altres)

7.699,72 €

Total despeses derivades del covid suportades per ajuntament

26.946,31 €

PRESSUPOST INICIAL

04

5.519.000,00 €


ESTAT DE SUBVENCIONS Registre subvencions 2019 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Execucions actuacions abastament en alta- pou iryda Import concedit: 46.916,18 € (En tràmit)

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT Funcionament d’escoles de música d’ens locals curs 2017/2018 Sol·licitada 29/11/2019 Justificada - En tràmit

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA Pla únic d’obres i serveis de catalunya per al períodes 2020-2024 Sol·licitada 18/12/2019 Concedida Import concedit: 98.185,33 (En tràmit)

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA Contractació en pràctiques de joves 2019 Sol·licitada: 24/07/2019 Concedida Import concedit: 11.000,00 € Cobrament del 80% Justificada- En tràmit

DIPUTACIÓ DE LLEIDA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS Projectes culturals enramada Sol·licitada 14/06/2019 Concedida Import concedit: 422,25 € En tràmit- Justificada Publicacions interès local premi jordi pàmias Sol·licitada 14/06/2019 Concedida Import concedit: 1.389,96 € En tràmit- Justificada Biblioteques i sales de lectura-adquisició de material Sol·licitada 14/06/2019 Concedida Import concedit: 1.215,20 Cobrada 100%- expedient tancat Escola de música municipalmanteniment Sol·licitada 14/06/2019 Concedida Import concedit: 2.305,10 € En tràmit- Justificada Cobrada 100%- expedient tancat Publicacions periòdiques – el butlletí Sol·licitada 10/07/2019 Concedida Import concedit: 577,98 € En tràmit- Justificada Cobrada 100%- expedient tancat Restauració del patrimoni arquitectònic- antiga ciutat romana de iesso Sol·licitada: 09/07/2019 Concedida Import concedit: 7.483,80 € (En tràmit)

05

DIPUTACIÓ DE LLEIDA Funcionament de les llars d’infants municipals Sol·licitada: 05/07/2019 Concedida Import Concedit: 57.750,00 € (En tràmit) Arranjaments, reparacions i millores del poliesportiu i la vila Sol·licitada: 28/11/2019 Concedida Import Concedit: 34.000,00 € (En tràmit) Impermeabilització de la coberta del cementiri Sol·licitada: 03/12/2019 Concedida Import concedit: 10.000,00 € (En tràmit) XXIII MERCAT ROMÀ IESSO 2019 Sol·licitada: 07/08/2019 Concedida Import concedit: 15.000,00 € (En tràmit) Subvenció de la demarcació de lleida a projectes que afavoreixen una economia baixa en carboni en el marc P.O FEDER de creixement sostenible 2014-2020 Sol·licitada: Concedida Import concedit: 185.215,30 € (En tràmit) Activitats firals- VIII Fira de Nadal Sol·licitada: Concedida Import concedit: 1245,10 € Justificada- En tràmit

INS CATALÀ D’ENERGIA Instal·lació d’una estació d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics Sol·licitada 26/09/2019 Concedida Import concedit: 40.000,00 Justificada - En tràmit


Registre subvencions 2020 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Atribució de recursos- despeses directes i despeses indirectes Import assignat: 97.716,22 € Certificada- 1r quadrimestre Certificada: 2n quadrimestre Atribució de recursos – reposicions i millores Import sol·licitat: 64.796,04 € (En tràmit)

DEPARTAMENT DE CULTURA / OFICINA DE SUPORT A LA INICITIVA CULTURAL (OSIC) Adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca Sol·licitada 23/01/2020 Concedida, import de 3.000,00 € Adquisició de novetats editorials en català o occità Sol·licitada 23/01/2020 Concedida, import de 6.000,00 € (En tràmit)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

Excavacions urbanes preventives Sol·licitada 07/07/2020 Concedida, import de 11.470,51 € (En tràmit)

Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania Sol·licitada 10/06/2020 Concedida Import concedit: 6.650,00 € (En tràmit)

Cultura popular i tradicional – els pastorets Sol·licitada 16/06/2020 (En tràmit)

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA Pràcticum odisseu Sol·licitada 18/06/2020 per dues candidates Concedida Import concedit: 900,00 € per candidata (En tràmit)

DEPARTAMENT DE CULTURA Programa.cat Sol·licitada 28/09/2020 (En tràmit)

Restauració conservativa- restes arqueològiques. fases 2 Sol·licitada 16/06/2020 Concedida, import de 5.751,00 € (En tràmit) Funcionament i activitats dels museus Sol·licitada 07/07/2020 (En tràmit) Restauració de restes aqreuològiques- obra de fluvià Sol·licitada 10/09/2020 (En tràmit)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA Pla de dinamització local, anualitat 2019 Sol·licitada 30/01/2020 (En tràmit) Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut Sol·licitada 22/05/2020 Import sol·licitat: 49.348,00 € (En tràmit)

06

Pla especial de cooperació municipal Sol·licitada 22/05/2020 Import sol·licitat: 65.666,95 € (En tràmit) Pla de camins Import assignat: 11.724,00 € (En tràmit) Despeses funcionament llar d’infants curs 2018/2019 Import assignat: 66.200,00 € (En tràmit)

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS Pla de cultura Import assignat: 19.980,00 € En tràmit Adquisició material per a la biblioteca Sol·licitada 31/08/2020 (En tràmit)

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA Resparacions equipaments desperfectes borrasca glòria Sol·licitada 21/02/2020 (En tràmit)

DEPARTAMENTD’EDUCACIÓ Pla educatiu d’entorn 2019/2020 Addenda econòmica 29/10/2019 Concedit: 3.000,00 Cobrament del 35% (En tràmit) Finançament llar d’infants curs 2019/2020 i enderrariments Import assignat: 75.085,71 € (En tràmit)


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA Resparacions Equipaments Desperfectes Borrasca Glòria Sol·licitada 26/02/2020 (En tràmit)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 1,5% cultural- restauración de los restos arquitectònicos de la obra de fluvià Sol·licitada 11/03/2020 (En tràmit)

REGISTRE DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA VILA L’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes té l’objecte de permetre a l’Ajuntament el coneixement del nombre d’entitats existents a la vila, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o el seu pes específic, a l’efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme. Amb l’aprovació del reglament del registre d’entitats el passat mes de juny, des de l’Ajuntament s’ha contactat amb les entitats i associacions registrades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En total, consten 63 entitats que en algun moment es van registrar amb seu social a Guissona; d’aquestes només s’han inscrit al registre municipal d’entitats 27 i 6 estan en procés de fer-ho. Les 30 restants són entitats i associacions que van sorgir en algun moment amb objectius determinats i que ara no tenen activitat. Convindria que aquestes entitats i associacions es donessin de baixa al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de tenir dades reals del nostre teixit associatiu. En cas que alguna entitat o associació es vulgui donar de baixa, des de l’Ajuntament se’ls donarà el suport necessari per a la gestió de les baixes. 07


Les entitats que es vagin inscrivint al registre municipal de cara al proper 2021 podran gaudir de subvencions municipals d’acord amb un nou reglament participatiu que regularà les subvencions a Entitats, Associacions Locals i a la Ciutadania per al 2021. ENTITATS INSCRITES FINS AL MOMENT AL REGISTRE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA AEIG BELLA IESSO ASSOCIACIÓ AHLOULAYE GUISSONA ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA TASTA NOTES ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ CULTURAL DE LA SEGARRA A GUISSONA ASSOCIACIÓ CONSELL LOCAL D’ESPORTS DE GUISSONA ASSOCIACIÓ CULTURAL CARAMELLAIRES DE GUISSONA ASSOCIACIÓ CULTURAL COLLA GEGANTERA DE GUISSONA ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DE LA GENERALITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GUISSONA I COMARCA ASSOCIACIÓ DE FESTES DEL CARRER SANT MAGÍ DE GUISSONA ASSOCIACIÓ DE GAMBIANS UNITS DE GUISSONA ASSOCIACIÓ ESLAVA ORIENTAL DE LA SEGARRA ASSOCIACIÓ FULBE NAFUGAN ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA LA MANDUCA ASSOCIACIÓ MELHFA AMB EL POBLE SAHARAUI ASSOCIACIÓ MONTSE CONTRA EL CÀNCER ASSOCIACIÓN DE COLOMBIANOS EN CATALUÑA “ALCOCAT” ATENEU DE GUISSONA CASAL DE LA GENT GRAN DE GUISSONA I COMARCA CENTRE CATÒLIC DE GUISSONA I COMARCA CLUB ESCOLA DE FUTBOL BASE GUISSONA I COMARCA COLLA CASTELLERA MARGENERS GUISSONA CORAL DOLL DE VEUS ASSOC GRUP TEATRE ELS 4 GATS NÈVIA ASSOCIACIÓ DE DONES DE GUISSONA UNIÓ COMUNITAT SENEGALESA SEGARRA I L’URGELL UNIÓ ESPORTIVA GUISSONA

08


EN PROCÉS D’INSCRIPCIO AL REGISTRE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA ASSOCIACIÓ BAKANAL DE GUISSONA CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC CLUB CICLISTA GUISSONA

L’OBRA DE L’ATENEU Al juliol es van donar per acabades les obres de l’Ateneu per part de la constructora, a falta de repassos d’obra i acabats, ja que només queden alguns detalls decoratius com són les llums del hall, els estors, etc. Però falta l’entrega dels certificats de qualitat de materials i la posta en marxa dels equipaments. Per poder avançar, ens cal primer tancar la liquidació econòmica. En aquest punt hi ha disparitat entre la constructora i la direcció facultativa. S’espera arribar aviat a un acord i que s’entregui definitivament l’edifici amb les certificacions i acabats corresponents per poder avançar.

09


Els Plens de l’Ajuntament Durant el període d’aquest cinquè número d’El Butlletí s’han celebrat dos plens. Punts destacats de cada Ple: 28 DE JULIOL S’aprova els plans d’autoprotecció per a activitats extraordinàries municipals en els pavellons (2020 - 2024). S’aprova l’Addenda de “Conveni de finançament de diversos serveis comarcals de l’anualitat 2020 del Consell Comarcal de la Segarra” amb una aportació màxima prevista de 5.465,70€. S’aprova l’Adhesió del “Pla Estratègic per al desenvolupament local i l’ocupació de la Segarra 2025” impulsat pel Consell Comarcal de la Segarra que conclou amb 11 plans estratègics a desenvolupar prioritzant actualment la mobilitat, la connectivitat i el turisme. S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pera la redacció de dos projectes: La redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració de Guarda-si-venes amb un cost de 25.200€ finançats al 100% per l’ACA. Estudi i redacció del projecte per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Guissona i l’optimització de l’EDAR de Guissona amb un cost total de 131.700€ finançats al 100% per l’ACA.

10


S’aproven dos expedients de contractació de concessió per: L’explotació de l’EDAR de Guissona. Termini del contracte de 3 anys + 2 de pròrroga. El servei públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram de Guissona. Termini del contracte de 10 anys: s’ha hagut de fixar aquest termini per cobrir les inversions de millora al clavegueram i a la xarxa. Aprovació d’horaris de terrasses de bars i restaurants de Guissona a causa de la situació COVID-19: dijous, divendres i dissabte tancament a la 1h i la resta de dies a les 24h. Adhesió al Pla d’Igualtat de polítiques de gènere del Pla Comarcal d’Inclusió. Aprovada la modificació de la valoració de dos llocs de treball de l’Ajuntament de Guissona on se’n milloren les condicions canviant-los a la categoria corresponent segons el seu lloc de treball i les seves responsabilitats. S’aproven les dues festes locals per a l’anualitat 2021: 24 de maig (2a Pasqua) i 8 de setembre (Festa Major). S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC de crear una comissió per consensuar el nomenclàtor dels espais públics de Guissona.

T’agradaria formar part de la Comissió de nomenclàtor dels espais públics de Guissona? Escriu a comunicació@guissona.cat 11


S’acorda per unanimitat aprovar la moció presentada per ERC de posar el nom de “Soledad Cercós Palau” al carrer on es situï la porta principal del nou CAP, condicionada a que aquesta proposta sigui presentada a la Comissió Nomenclàtor com a proposta feta per el consistori i debatuda i aprovada per la citada comissió. S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC de donar suport a la iniciativa cívica del correllengua. S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC de Confeccionar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) després que des de Junts x Guissona i Primàries Guissona proposin retirar la moció i entrar-la el primer trimestre 2021 o esmenar en la moció un termini més ampli que agafi el 1r trimestre de l’any 2021, s’acorda esmenar el punt 1 de la moció. S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC per a la recuperació de l’activitat cultural a Guissona a causa de tota la situació que ha provocat la COVID-19, tot i que es manifesta des de l’equip de govern que es considera que l’Ajuntament ja hi està compromès. S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC per donar suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial, tot i que es manifesta des de l’equip de govern que es considera que l’Ajuntament ja dona compliment a l’acord que adopta la moció. Es presenta una moció per part d’ERC per aclarir les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola; aquesta es vota a favor per part de ERC, Junts x Guissona i Primàries Guissona després d’incloure el terme “exigir” en la moció. S’absté PSC esmentant que la moció és precipitada i comunica que hi ha en marxa actuacions judicials que si finalitzen amb l’obertura d’un procés judicial i posterior condemna, seria llavors el moment de proposar l’aprovació d’aquesta moció.

12


S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC de garantir el dret a l’empadronament al municipi que facilita a nouvinguts i sense sostre poder-se empadronar amb “adreces socials”.

1 D’OCTUBRE

S’obre el ple fent una commemoració i lectura per a la data senyalada de l’1 d’octubre on participen tots els regidors. Modificacions d’ordenances i aprovació: Impost de béns immobles, a l’apartat bonificacions: Del 50% de la quota íntegra corresponent al bé immoble, en tots els habitatges amb instal·lació d’energia solar per a l’autoconsum, aquesta s’aplicarà durant el termini dels quatre anys següents a la seva sol·licitud (només per a aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal·lació). Impost de vehicles de tracció mecànica, en l’apartat bonificacions: Bonificació del 90% de la quota de vehicles històrics o d’aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys. Bonificació del 25% de la quota de l’impost a vehicles híbrids o biomodals. Bonificacio del 75% de la quota de l’impost a vehicles CO2 de 0g/Km.

13


Modificació de la ordenança que regula la taxa sobre cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, actualitzant preus i endreçant categories per fugir de dubtes. Article 4t. La quantia de les taxes, es regularà d’acord amb la següent tarifa: 1) Nínxols concessions

2021

2020

Concessió nínxol del cementiri vell, 1a i 4a planta del nou Concessió nínxol del cementiri nou 2a i 3a planta Lloguer nínxol per 2 anys

600 700 144

600 700 144

313

312,8

25

76,70

25

76,70

25 40

38,40 76,70

2) Columbaris

Concessió columbari 3) Drets d’inhumació i exhumació Drets d’inhumació / exhumació en nínxol Drets d’inhumació / exhumació en panteó 4) Cendres Dipòsit de cendres en columbari Dipòsit de cendres en nínxol 5) Sepultures

20 0 85 0 105 0

Condicionament de restes Sepultura en nínxol Sepultura en panteó 6) Conservació anual

12 6 63

Nínxol Columbari Panteó

9,7 0 54,70

7) Expedició i modificació de títols de drets funeraris

10 0 15 0 25 0

Expedició de títol nou 10 Expedició de duplicat de títol Tramitació de canvi de nom

14


Article 5è. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Modificació del Reglament Regulador de la Guàrdia Municipal de Guissona per poder contactar amb mossos a través de radiofreqüència. Per aconseguir-ho es demana al Departament d’Interior aquest permís el juny 2020 i es detecta que cal modificar l’article 20 del Reglament Regulador de la Guàrdia Municipal de Guissona detallant que actualment la Guàrdia Municipal no pot tenir pistoles elèctriques làser. Amb això, s’espera que el pròxim gener 2021 la Guàrdia Municipal ja pugui disposar de radiofreqüència de comunicació amb Mossos d’Esquadra per a obtenir un servei més àgil. S’aprova l’adjudicació del contracte d’obra d’execució del projecte “Mejora del alumbrado público Municipal de Guissona” finançat amb una subvenció del programa FEDER per SECE, empresa guanyadora del concurs públic per un valor de 455.280,10€, categoria d’alta qualitat i 10 anys de garantia. Presentació del projecte municipal La Llavor destinat a millorar les competències digitals (+ info pàgina 41). S’informa del conveni FutbolNet (+ info pàgina 21). S’informa del Conveni d’Acció de Voluntariat amb el Departament d’Afers Socials i Famílies, el qual aporta un import de 6.100€ que cobrirà un nou projecte d’accions de l’Ajuntament de Guissona, liderat pels agents cívics, que té com a objectiu la millora dels serveis d’atenció de necessitats bàsiques i reduir la fractura digital de la població de Guissona a través de formacions i d’altres. En aquest projecte també inverteix el compte corrent de la COVID-19 (+ info pàgina 30). S’informa del compte corrent Covid-19, amb 23.000€ aproximadament i de les accions de la Comissió Covid-19 (+ info pàgina 30).

15


S’aprova per unanimitat la moció presentada per part del grup PSC de Lluita contra el tràfic de persones. S’aprova per unanimitat la moció presentada per part del grup PSC en contra de les ocupacions delictives d’habitatges. S’aprova per unanimitat la moció presentada per part del grup ERC per la recerca d’espai i de suport a la realització de cerimònies fúnebres civils, catòliques sense missa i de qualsevol altra confessió religiosa. S’aprova per una unanimitat la moció presentada per part de Junts x Guissona i Primàries Guissona per a fer una declaració institucional contra la decisió del tribunal suprem envers al president Torra.

16


Les Juntes de Govern Local Cada setmana es celebra la Junta de Govern Local. En aquest apartat, us deixem un resum amb els acords i el més destacat de les juntes celebrades durant el període del 3 de juny al 5 d’octubre. 08.06.2020 S’informa de la reunió amb residus per analitzar les zones conflictives de Guissona i posar en marxa accions per a millorar la convivència, la il·luminació de la deixalleria i la necessitat de reorganitzar les papereres del municipi. S’acorda la necessitat de tornar a incentivar la campanya Jo reacciono, Guissona neta. I gestionar la reorganització de les papereres amb l’ajut dels agents de barri. Declaració de recolzament a la taula de ciutadania i immigració en defensa d’un procés de regularització administrativa que ens ajudi a sortir de la crisi amb igualtat. S’informa de la direcció general de Protecció Civil respecte a la campanya de conscienciació i reorientació de la revetlla de Sant Joan per mantenir la màxima seguretat en el context de la COVID-19. Així doncs, es proposa fomentar la revetlla de Sant Joan familiar i a casa, fer l’arribada de la flama Canigó i a la nit fer focs artificials en diferents terrasses i espais de Guissona perquè es puguin veure des de totes les cases. S’informa que l’Agència Catalana de l’Aigua torna a pujar el preu a 2,127€/m3.

17


S’acorda la celebració de la Diada de l’Orgull LGBTI el dia 28 de juny pintant un tros el pas de vianants de davant de la Biblioteca Municipal amb la bandera LGTBI.

S’informa de la necessitat d’arranjar el camp de futbol7 per a la compactació del terreny de joc per un cost de 1.447,16€.

18


15.06.2020

Cost de 1.200€ per arramjar el camí Ermita de Maig. Aprovada la certificació núm. 7 de l’obra “Urbanització del sector Sud7” per 75.848€. Contractació d’una entitat de control per a la realització d’informe en matèria d’incendis per a l’edifici Ateneu de Guissona per un cost de 1.400€ + IVA. S’informa que aquest any s’ha afegit una anàlisi de control prèvia a l’obertura de les piscines d’acord amb els “Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines” del Departament de Salut de la Generalitat a causa de la nova normalitat deguda al COVID-19.

22.06.2020

Reunió amb tècnics per a l’elaboració del conveni amb l’Associació de l’Ateneu de Guissona per a la gestió de l’espai. S’estableixen els criteris de selecció per a la contractació dels treballadors per a les piscines municipals de Guissona: Paritat Nascut l’any 2000 o 1999 Experiència Associació

19


30.06.2020

Es dona compte que l’Ajuntament té en propietat 21 accions de la Cooperativa de Guissona i es decideix no comprar-ne més i simplement ingressar el dividend corresponent. Adquisició de 100 mascaretes logotipades amb un cost total de 247€ + IVA. Adquisició de 250 unitats de blocs de notes logotipats com a material promocional per un cost de 454€ + IVA.

06.07.2020

Certificació Sud-7 75.0000€. Nomenament dels membres de la mesa de contractació per a l’obra de millora de l’enllumenat públic municipal de Guissona: Alcalde Regidor d’Urbanisme Arquitecte municipal Enginyer municipal Tresorera Secretari interventor Es contracta un peó de brigada com a reforç durant els mesos d’estiu per cobrir baixa.

20


S’acorda no efectuar el retorn de les quotes de l’Escola Municipal de Música liquidades pel mes de març donat que s’ha mantingut el servei docent durant tot l’estat d’alarma i aquest ha mantingut, dins les possibilitats, el servei mitjançant classes telemàtiques. Sí que queden suspeses, tal i com indicaven anteriors decrets d’alcaldia, les quotes abril, maig i juny. S’acorda bonificar l’import de 4,90€ setmanals per a nen/a inscrit al Casal d’Estiu amb l’objectiu de mantenir un preu estàndard i poder així donar suport a les mesures extraordinàries de la COVID-19. En total es destinarà una partida de 1.700€ aproximadament. S’aprova destinar una partida de 1.000€ als camps de treball. Revisió periòdica dels desfibril·ladors per un cost de 1.724€. Programa d’excavacions preventives per un total de 35.000€, dels quals l’Ajuntament se’n fa càrrec de 20.000€. Atesa la necessitat de minimitzar l’entrada d’aigües blanques al sistema de sanejament del municipi de Guissona, s’aprova la redacció d’un estudi amb les opcions de millora de l’eficiència d’aquest sistema en temps sec i humit per un cost de 9.875€ + IVA.

14.07.2020

S’informa del conveni de col·laboració anual entre Diputació de Lleida, Ajuntament de Guissona i Fundació Futbol Club Barcelona per implantar el projecte “FutbolNet” que fomenta les bones pràctiques i intenta evitar influències negatives com poden ser les drogues, l’alcoholisme i la violència i incidir en la higiene, hàbits saludables, igualtat de gènere, interculturalitat, etc. per mitjà de l’esport. Aquestes activitats seran promogudes des de la Fundació FCB i subvencionades amb 10.000€ per part de 21


Fundació FCB i 20.000€ per part de la Diputació. L’Ajuntament cedirà les instal·lacions i gestionarà la col·laboració. S’informa del contracte de cessió temporal dels terrenys ubicats a Plaça Francesc Macià i al Carrer de les Eres a favor de l’Ajuntament de Guissona amb la finalitat d’aparcament municipal gratuït. L’Ajuntament n’assumeix l’IBI i les despeses de condicionament del terreny.

22


20.07.2020

Decisió de posar una barana davant del pàrquing municipal. Es dona compte de l’adhesió de la Setmana Europea de la Mobilitat, celebrada entre el 16 i 22 de setembre. S’informa que l’arranjament de camins del municipi ha tingut un cost total de 3.395€ + IVA.

03.08.2020

S’informa de la recepció d’uns 7.000€ aproximadament del Consell Comarcal per a la regidoria de Joventut. Ateses les sol·licituds per sol·licitar al Departament d’Educació el manteniment de la sisena hora; s’informa que es farà un escrit des de les AMPES per al·legar la sisena hora escolar. I des de l’Ajuntament es farà una carta per reforçar la comunicació de les famílies al Departament d’Educació. S’informa del finançament per part del Departament d’Educació d’una subvenció de 1.300€ per alumne per al curs 19-20 de l’escola bressol. Subvenció a l’Escola de Futbol Base Guissona amb material per un cost de 1.400€. S’aprova un contracte menor de 1.170€ mensuals destinats a una campanya per fer front a la població de coloms (+ info pàgina 31).

23


PERÍODE VACACIONAL DEL 10 AL 24 D’AGOST

Queda com a tinent alcalde en Josep Maria Ferreras.

24.08.2020

Decisió d’acceptar noves parades al mercat setmanal municipal i es posa de manifest la necessitat de fer una reestructuració. Així s’acorda la necessitat d’iniciar un procés participatiu amb consulta popular sobre el Mercat Setmanal (+ info pàgina 35). S’informa del projecte La Llavor entre l’Ajuntament de Guissona, l’empresa BonArea i l’empresa Lego per a la introducció de l’alumnat en el món de la robòtica (+ info pàgina 41). D’acord amb el conveni signat el passat 2013, s’aprova el pagament de l’adaptació i de la il·lustració del novè conte de la col·lecció: Guissona, Històries de conte, sota el títol El llapis oblidat, per un cost total de 700€.

31.08.2020

Es considera i es valorarà l’opció de fer una rotonda o de posar un radar a la carretera d’entrada de Guissona per Tàrrega a fi de reduir la velocitat dels vehicles que entren a la via i així poder treure els desnivells de velocitat més propers als habitatges i reduirne l’efecte sonor.

24


Es constata la necessitat d’elaborar un protocol oficial de protecció animal per actuar davant d’animals abandonats a la via pública. Inversió de 1000€ per a la caseta de bitlles. Cost de 1000€ per arranjar una peça de la zona Skate Park. Aprovada la certificació núm. 9 de l’obra “Urbanització del sector Sud-7” per un import de 170.069,01€. Aprovada l’execució de desplegament de Fibra Òptica per Orange Comunicacions. Pròrroga de durada del contracte de peó de brigada per suplència com a conserge de l’escola Ramon Faus i Esteve. S’informa que l’any 2021 la Generalitat asfaltarà la carretera de Guissona a Tàrrega amb un asfalt ecològic a través de subvenció europea.

10.09.2020

S’aprova el pressupost per a la proposta de la contractació del servei d’assessorament i redacció del Pla d’Igualtat intern per un cost de 2.295€ (amb IVA). S’informa del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per un valor de 6.100€ que permet ampliar l’estada dels agents cívics assumint més funcions fins a finals d’any. S’informa de la renovació del mobiliari del Casal Jove per un cost de 500€.

25


14.09.2020

Aprovació de la desena Certificació d’obra de la Urbanització del sector Sud-7 per un valor de 71.210,59€. S’informa de reunió amb els veïns de Guarda-si-venes per buscar solucions temporals mentre no s’executi l’obra aprovada amb l’Agència Catalana de l’Aigua. S’aprova l’ajut per unitat educativa d’Infantil i Primària, reduïda al 25% equivalent en el temps d’estat d’alarma, que, per tant, quedaria amb els següents imports sempre que es presentin les factures a subvencionar: Ajut de 300€ per unitat educativa d’Infantil i Primària. Ajut per a les Associacions de Mares i Pares (AMPES) del Municipi de Guissona de 1,80€ per alumne empadronat. Ajut contra el “fracàs escolar” de 140,70€ per línia. Es decideix que les activitats culturals programades per a l’últim semestre d’any tindran un cost simbòlic d’entrada per assegurar l’assistència del públic que reserva l’entrada, vista l’experiència de la Festa Major on no hi va haver la presència total de qui havia reservat.

21.09.2020

Cost de 13.000€ per arranjar els camins de la zona municipal. Cost de 5.700€ de la impressió del Llibre de la Festa Major.

26


S’informa de la reunió amb Bombers Voluntaris de Guissona per estudiar d’acabar el Parc de Bombers de Guissona.

Es presenta una proposta de treball per l’elaboració d’un protocol de protecció d’animals de companyia.

05.10.20

S’aprova la sol·licitud d’instal·lar una Food Truck temporal i se’n proposa la instal·lació al Parc Fluvià. Vista la sol·licitud del Servei de Dol de Ponent, s’aprova il·luminar el campanar d’un color com a mostra de suport i conscienciació del Dia Internacional de la Mort Perinatal, Gestacional i Neonatal.

27


S’aprova la contractació d’una figura júnior i temporal per a reforç de secretaria-intervenció, després del bon funcionament que aquesta ha aportat durant les pràctiques curriculars per a la Universitat i vista la situació d’acumulació de tasques en l’àrea de secretaria-intervenció que no permet l’avenç en determinats expedients administratius que han de ser atesos. S’aprova un contracte de manteniment dels sistemes de càmeres de seguretat instal·lades al municipi, amb un cost de 2972,50€ (sense IVA) a causa de les constants reparacions que es duen a terme durant l’any i que ascendeixen aquest import. S’aprova les tasques de restauració a les termes del Parc Arqueològic per un cost total de 15.125€ dels quals 5.751€ són subvencionats i els 9.374€ restants s’assoleixen per part de l’Ajuntament.

28


S’informa que les targetes de fidelització del comerç local suposarà un cost de 6.125,63€ (sense IVA) per l’Ajuntament (+ info pàgina 33). S’accepta la partida de la col·locació de 9 quadres elèctrics repartits en tot el barri antic per independitzar les línies d’enllumenat públic per un cost total 2.580€ (sense IVA). S’informa de les situacions de les entitats i associacions de la vila per a fomentar el seu registre i així poder anar regulant les subvencions de les mateixes ) (+ info pàgina 8).

29


T’interessa ACCIONS COMISSIÓ COVID-19 La Comissió es va reunir per primera vegada el passat 17 de juny. En aquesta reunió es va detectar la necessitat de: Oferir casals d’estiu per a famílies vulnerables i infants amb necessitats especials. Una persona d’assistència per a persones sense recursos o sense coneixements informàtics per a tràmits i derivacions: educador/a social o integrador/a informàtic/a o que en tingui experiència. identificar els ERTO Classes grupals per informar de les ajudes, difusió activa de la classe i posterior ajuda individual per a persones sense eines informàtiques. A partir d’aquí i des del Compte COVID-19, per ara: S’han finançat 2.700€ per a la figura de vetllador al Casal d’Estiu S’han aportat 3.300€ per al projecte “Acció de Voluntariat” amb el Departament d’Afers Socials I Famílies, el qual hi aporta 6.100€. Aquest projecte serà liderat pels agents cívics i tindrà com a objectiu millorar els serveis de necessitats bàsiques i reduir la fractura digital de la població de Guissona. Les aportacions permeten cobrir l’allargament de contractació dels agents cívics fins a finals d’any, els quals també augmentaran jornada i assumiran noves responsabilitats liderant aquets projecte.

30


CAMPANYA PER REDUIR ELS COLOMS Vista la necessitat que té Guissona per reduir la població de coloms, i després de la presentació de diversos pressupostos, el mes d’agost es contracta l’empresa Avalo. Aquesta ja ha començat les actuacions per fer front a la plaga de coloms que des de fa uns anys causa desperfectes i brutícia, particularment al barri antic, al cementiri, a zones arbrades i a instal·lacions municipals. L’estudi fet per l’empresa comptabilitza la colònia de coloms en uns 5.000 exemplars, una dada exagerada atès que la població hauria de ser d’uns 300. Les primeres actuacions tindran una durada de 9 mesos amb un cost de 1.170€/mes.

31


GUISSONA DOBLA LA PLANTILLA DE GUÀRDIES MUNICIPALS

Guissona va incorporar el setembre passat dos nous guàrdies municipals: Ramon Falip i Omar Morcillo. Amb això, la plantilla passa de dos agents a quatre, la qual cosa suposa un augment del cent per cent. Segons l’alcalde Jaume Ars, en aquest mateix mandat es projecta que la plantilla arribi al nombre de sis agents per facilitar la possibilitat que puguin obtenir la certificació de policies locals.

32


COMPRAR A GUISSONA TÉ PREMI

La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Guissona ha iniciat una nova campanya de suport als comerços de la vila: les targetes de fidelització. Aquesta tardor, els comerciants de Guissona regalaran als seus clients les targetes COMPRA A GUISSONA. L’ús d’aquestes targetes als gairebé 30 comerços adherits a la iniciativa permetrà als clients dels comerços locals acumular descomptes per a futures compres. La clau de l’èxit d’aquesta proposta és que el client passi la targeta en totes les seves compres, ja que passant la targeta aconseguirà descomptes futurs. Amb aquesta targeta es vol fidelitzar els clients dels comerços de Guissona en realitzar les compres a la vila i augmentar així el volum de vendes dels nostres comerciants locals. Aquest projecte es suma al Pla Estratègic Horitzó 2020 que s’està treballant des de l’Institut Cerdà i l’Ajuntament de Guissona i que es presentarà el proper mes de novembre. L’Ajuntament aporta un total de 6.125€ (+ IVA) per tirar endavant aquesta acció i donar suport al comerç.

33


ACORD FIBRA ÒPTICA

El passat mes de setembre, Guissona va rebre la visita del vicepresident de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, per tal de tancar la proposta del desplegament de la fibra òptica que farà la Diputació de Lleida a la província de Lleida. Guissona ha aconseguit que hagi estat inclosa en la fase 1 d’aquest desplegament. En aquesta reunió també hi va assistir en Jordi Riera, representant de BonÀrea Telecom. És molt importat aquest acord, ja que facilitarà l’arribada de fibra òptica a poblacions del costat de Guissona sense haver d’esperar les fases 2 i 3, i a més a més rebaixarà costos ja que no estarà inclòs a Moviestar.

34


NOVA PARTICIPACIÓ SETMANAL

CIUTADANA,

ENQUESTA

MERCAT

Els propers mesos d’octubre i novembre, l’Ajuntament de Guissona, iniciarà un procés participatiu de consulta popular sobre el MERCAT SETMANAL S’ha elaborat una enquesta en què es formulen consultes sobre el mercat setmanal. En total s’han imprès 1000 qüestionaris per fer consulta directa al Mercat els dijous d’octubre i de novembre al matí entre les 9.00h i 13.00h. El formulari també es troba accessible a través d’internet des de la web www.guissona.cat o per mitjà de l’enllaç https://forms.gle/ dsGVh4d2KSpa9Run9

Les dades extretes del formulari serviran per localitzar els aspectes en els quals cal incidir per millorar el mercat setmanal, en un pla d’activació d’aquest promogut per l’àrea de comerç de l’Ajuntament i que es porta a terme amb la coordinació dels guàrdies municipals i el suport d’un grup de treball format per diferents regidories del consistori.

35


Aquesta enquesta és la tercera que l’Ajuntament de Guissona formula aquesta legislatura amb consulta directa, amb la intenció de fomentar les vies de participació ciutadana en qüestions que afecten al dia a dia de la vila. La primera va ser l’enquesta de la Festa Major, i la darrera la del comerç local, que han esdevingut la base de treball de properes actuacions en el comerç local i la Festa Major.

36


FESTA MAJOR DE GUISSONA 2020. UNA FESTA REPENSADA PER A L’ÈPOCA #COVID19

El programa de la Festa Major de Guissona 2020 tenia mig centenar de propostes d’oci i de cultura per gaudir d’uns dies festius igualitaris i per arribar a tots els públics. Donada la situació actual i els constants canvis respecte les mesures de la Covid19, l’Ajuntament de Guissona es va repensar la Festa i en va reduir els actes amb ‘objectiu de ser corresponsables socialment i sanitàriament davant del nou pla que va exposar la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut per fer front a la pandèmia les dues setmanes més properes a la Festa Major.

37


En aquest sentit, l’Ajuntament de Guissona va deixar un acte per dia, pensant en cada grup d’edat. Un viatge pel Rock, amb el grup Cerverí The pink Goats, va donar el tret de sortida als actes de la Festa Major 2020 el divendres dia 4 de setembre. Gairebé 200 persones van gaudir de les millors versions del rock des de la cadira, un format on els visuals van compartir protagonisme amb la música, per mitjà d’una gran pantalla. El dissabte hi va tenir cabuda l’espectacle teatral Impro Side Story, un show sense guió, on res estava pactat ni assajat. Ni els actors, ni el músic ni el públic sabien el que farien, cantarien o interpretarien. La tarda de diumenge es va destinar a un públic més familiar. El grup infantil Ambauka va oferir un espectacle molt participatiu, enèrgic i amb música totalment en directe, combinant sons i músiques populars i modernes. Aquest dia, els infants de la vial van poder veure els gegants que la colla gegantera va exposar en aquest espai. Suu, la cantautora catalana que es va popularitzar en un primer moment a la xarxa social Instagram, va protagonitzar el concert de dilluns -gratuït i el més massiu-, omplint tot l’aforament del recinte amb un públic jove i familiar, molt entregat. El dimarts 8 va haver-hi la missa en honor a la patrona a l’església de Santa Maria. El mateix dia a les vuit del vespre havia de tocar l’esperada orquestra La Principal de la Bisbal, però les interrupcions de petites gotellades de pluja no van fer possible aquest concert. Enguany, tots els actes de la Festa Major es van dur a terme a l’avinguda Verge del Claustre (zona d’enginyeria),un espai exterior ampli que va permetre un aforament de 500 persones en cada acte.

38


El Museu de Guissona i el conjunt arqueològic van oferir portes obertes tots els dies i van donar el tret de sortida a la nova exposició “Mirant els orígens, mirant a Iesso” que es podrà visitar, de forma gratuïta fins el 20 de desembre, de dilluns a diumenge fins a les dues del migdia. La Plaça Major va acollir havaneres i música de taverna el dijous dia 10, amb el grup La Guingueta, un acte pre-diada que va omplir la plaça de ritme i bon ambient. La Diada Nacional de Catalunya del dia 11 de setembre es va dur a terme a la Plaça Francesc Macià, i es va iniciar amb un llarg repic de campanes a les 17.14h. L’Assemblea Nacional i el Consell per la República de Guissona, juntament amb l’alcalde Jaume Ars, van protagonitzar els parlaments d’aquest dia. Ethan Barea va acompanyar l’acte amb la seva veu i la seva guitarra, i els grups polítics juntament amb la brigada municipal van fer el canvi de bandera d’aquest espai. La Coral Doll de Veus de Guissona va cloure l’acte cantant conjuntament “Els Segadors”.

39


PLA LA LLAVOR

NEIX “LA LLAVOR DE GUISSONA”, UN NOU ESPAI PER EDUCAR EN COMPETÈNCIES DIGITALS

Arranca a Guissona un nou projecte educatiu centrat en les competències digitals i habilitats del segle XXI, el centre “La Llavor”, ubicat als baixos del carrer Seminari, núm. 8 de Guissona. En l’acte d’inauguració d’aquest espai, tant el President i Fundador de les empreses de bonÀrea Agrupa, Sr. Jaume Alsina, l’Alcalde de Guissona, Sr. Jaume Ars, com el Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, Sr. Ramon Farré, han posat en valor aquesta iniciativa puntera en competències digitals que pretén arribar a 1.100 alumnes cada any. Amb aquest nou projecte, on bonÀrea Agrupa ha efectuat una inversió inicial que supera els 300.000€ i l’Ajuntament de Guissona ha cedit l’espai, es busca donar un impuls a una formació universal (a tots els alumnes escolaritzats a Guissona en totes les etapes educatives i en disciplines emergents i de futur com les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques), gratuïta i permanent (amb un compromís mínim de 10 anys). Una formació que s’inclourà dins del currículum dels nens i nenes dels diferents centres educatius de Guissona, des de P3 i fins a 3r d’ESO. D’acord amb això, tots els infants gaudiran entre 30 i 60 hores anuals de desenvolupament de competències digitals, creativitat i innovació. Dins d’aquest espai, bonÀrea, mitjançant l’empresa Robotix, oferirà durant dos anys suport i assessorament al professorat, per poder fer un ús correcte de l’espai i dels recursos, amb la finalitat d’assolir els objectius pedagògics. Passat aquest temps inicial, es preveu que, un cop el professorat hagi obtingut la certificació per part de LEGO Education, es compti amb l’autonomia suficient per gestionar directament l’espai, els recursos i assegurar que l’alumnat aprèn els fonaments bàsics del pensament computacional. Aquest nou espai, que rebrà l’acreditació i el reconeixement de LEGO Education com a centre de referència en 40


metodologia i recursos Lego Education, promourà un aprenentatge participatiu, rellevant, hands-on i creatiu universal per a tot l’alumnat dels centres educatius de Guissona i dins l’horari escolar. Cal destacar que, segons Robotix, és un dels tres centres mes grans d’Europa i el més gran de l’estat. Fora de l’horari escolar es preveu que aquest espai esdevingui l’espai tecnològic per excel·lència, d’acord amb això també s’hi portaran a terme propostes extraescolars de tarda, activitats per pal·liar l’escletxa digital i propostes familiars de cap de setmana, així com qualsevol tipus de propostes d’educació en tecnologies que puguin ser d’interès.

41


Espai d’opinió Pots enviar el teu article a comunicacio@guissona.cat

CONSELL PER LA REPÚBLICA

MANIFEST 1 D’OCTUBRE 2020

Consell per la República Catalana L’ 1-O del 2017 Catalunya va iniciar el camí de la República. Vam votar i vam donar-nos un mandat: esdevenir un Estat independent en forma de República. El Consell per la República Catalana representa tota la transversalitat del moviment republicà i és l’instrument per acabar entre tots el que aquell dia vam començar: aquesta és la nostra missió. Tots els esdeveniments que estem vivint d’aleshores ençà fins avui mateix, tres anys després, fan més vigent encara el nostre mandat: Des de la sentència als presos polítics fins a la inhabilitació del president Torra la repressió de l’estat no s’atura: fa més vigent el nostre mandat. La voluntat popular expressada en les urnes el 21-D: fa més vigent el nostre mandat. La mobilització civil i la resistència ciutadana mostrades constantment: fan més vigent el nostre mandat. Avui tornem a cridar als ciutadans i a l’opinió pública, als governs i estats, a les institucions de la Unió Europea, a les institucions 42


internacionals, a tot el món acadèmic, del pensament i de la cultura, als Tribunals i òrgans jurisdiccionals: volem el respecte del dret a l’autodeterminació dels catalans exercit l’1/O i el reconeixement de la república proclamada el 27 d’octubre! Vam ser més de 2 milions i ho seguim sent, cada cop més. Ens volen fer creure que no hi ha res a fer, i és mentida. El Consell és qui representa la vigència del mandat de l’1-O i és qui ha de dirigir l’estratègia per a fer-lo efectiu i portar-nos fins a la República! Preparem-nos per fer-ho plenament efectiu. L’estat no ens ho permetrà sense confrontar-se amb nosaltres. Preparem-nos per la confrontació. Preparem-nos! Consell Local - Guissona Ho va resumir el MH President Torra, “només la gent pot capgirar la situació colonial. Preparem-nos. Cada dia és més necessari el Consell per la República, lluny de les urpes de l’Estat i de les submissions autonòmiques. Fem-lo gran. Està a les vostres mans”. LA TRANSVERSALITAT DELS CONSELLS PER LA REPÚBLICA NOMÉS S’ACONSEGUIRÀ AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS INDEPENDENTISTES. FEM-LO GRAN!

Som: 91.450 Inscrits Som: 175 Consells Locals www.consellrepublica.cat guissona@consellrepublica.cat

43


ERC

S’HA AMPLIAT L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS A 2.200 CARÀCTERS, AIXÒ SÍ, AMB ESPAIS EN BLANC INCLOSOS. HO CELEBREM!

Se’ns ha comunicat que s’amplia l’espai a disposició dels Grups Municipals al Butlletí que edita l’Ajuntament passant de 1.200 a 2200 caràcters, espais en blanc inclosos. La participació equitativa dels grups municipals al butlletí és una vella reivindicació del nostre grup des de l’inici de la legislatura, doncs està emparada per la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. Tot i que vam participar en l’edició del núm.4 del mes de juny se’ns va imposar la limitació d’escriure només 1.200 caràcters. Evidentment una restricció que vulnera del tot la llibertat d’opinió i expressió del Grup Municipal d’ERC per poder oferir als vilatans el nostre punt de vista dels temes que considerem importants per la Vila. Enfront de les nostres reclamacions, sempre hem rebut una resposta negativa, amb el criteri què “l’informatiu ha de ser una eina informativa, no polititzada”, posant en dubte la mateixa llei amb l’argument que està feta per partits polítics i que només beneficia els grans i els poderosos. En canvi, en segons quines decisions de govern es respecta la llei “fil per randa”. Hauríem doncs d’estar contents / contentes?. La resposta és que no. Estem decebuts amb el nostre equip de govern, sobretot, tenint en compte que fa bandera de la paraula PARTICIPACIÓ. La participació és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’empoderar-les. Nosaltres com a ciutadans, regidores i regidors de Guissona esperàvem que aquest canvi de criteri sobre el nostre butlletí 44


municipal hagués estat consensuat entre tots els grups municipals, però malauradament això no ha estat així. Som plenament conscients que l’equip de govern no necessita el nostre consentiment per prendre decisions atès que el nostre grup està a l’oposició, però volem ser una oposició positiva. Dins la barca, el que no rema pesa, i a nosaltres ENS AGRADA REMAR !!

45


CUP

GUISSONA, EXEMPLE DE NO POLÍTICA MUNICIPAL D’HABITATGE. PROPOSEM INICIATIVES PER A GARANTIR-NE EL DRET.

Des de l’assemblea local de la CUP volem deixar constància de la nostra preocupació per la manca al nostre municipi d’una política local d’habitatge. Tant el govern municipal com l’oposició actual i els ajuntaments precedents han demostrat una falta d’interès total o manca de sensibilitat per la problemàtica de l’habitatge a Guissona. L’ajuntament ha deixat i continua deixant en mans de la iniciativa privada la política d’habitatge, i això porta a fomentar una política orientada a l’especulació on l’habitatge és vist com un negoci que es regeix per la llei de l’oferta i la demanda segons la voluntat de la propietat i no com el que és, un dret essencial. Som conscients que l’Ajuntament té els recursos i les competències limitades en aquesta matèria, però això no justifica l’abandonament total. Amb petites accions es poden aconseguir grans fites. Es poden definir estratègies i realitzar accions que permetin millorar la situació de l’habitatge al nostre municipi, que no passa per posar a la venda terrenys de l’ajuntament per a fer-hi cases, com s’està fent actualment, sinó que en aquests terrenys i amb la cerca de finançament es podrien construir habitatges amb lloguers socials i assequibles, que no superessin el 30% dels ingressos familiars, per exemple. Volem que l’Ajuntament tingui en compte una partida per a habitatge a l’hora de l’elaboració dels pressupostos anual, que li permeti, a partir d’una anàlisi actual de la situació al municipi, identificar quines són les necessitats i redactar un pla d’acció.

46


Proposem que hi hagi iniciatives per tal de regular el preu abusiu de lloguer a la nostra població, que es promogui la promoció d’habitatge públic de lloguer i que s’obligui a complir les cessions obligatòries dels pisos buits per a lloguer social, sobretot dels que estan en mans de les grans tenidores i dels bancs. L’habitatge hauria de ser una peça clau de la política municipal i és necessari que el govern municipal hi destini recursos i cerqui alternatives per millorar-ne la situació.

47


Estigues al dia de les Segueix-nos a les xarxes! novetats denostres #Guissona! @AjuntamentGuissona @Ajguissona @ajguissona

I recorda: Recorda que pots consultar El Butlletí en línea al web de l’Ajuntament: www.guissona.cat i subscriure’t-hi per rebre la pròxima publicació a casa.

Ajuntament de Guissona Regidoria de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana

48