El Butlletí Núm. 2

Page 1

Núm. 2 Online a www.guissona.cat

El Butlletí

De l’Ajuntament de Guissona Acords municipals i actualitat: entre l’1 d’agost i el 13 d’octubre, 2019 Edició gratuïta | 2.000 exemplars


Vols rebre el pròxim Butlletí a casa?

Inscriu-t’hi: Inscriu-te al web de l’Ajuntament www.guissona.cat a l’apartat Viure-Butlletí a: www.guissona.cat/viure/comunicacio-1/butlleti-municipal


Com aconseguir-lo: A causa de l’èxit del primer butlletí i les continues demandes perquè aquest arribi a casa en lloc d’haver de ser recollit a l’Ajuntament o de ser una publicació de consulta, pròximament, tots els que així ho vulguin, rebran cada número d’El Butlletí a casa. Per aquest motiu, aquest segon número torna a tenir una tirada de 2.000 exemplars i ha estat repartit a totes les bústies de Guissona, amb el fi de donar a conèixer l’oportunitat a tothom d’inscriure’s al Butlletí.

O bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Guissona

03


L’Ajuntament al dia ESTAT DE LES SUBVENCIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) Adquisició de llibres i diaris per a la Biblioteca Sol•licitada: 04/02/2019 Concedida: 3.000,00€ (en tràmit) Adquisició de novetats editorials en català o occità (subvenció en espècie) Sol•licitada: 04/02/2019 (en tràmit) Excavació preventiva Plaça Vell Pla Sol•licitada: 07/05/2019 Concedida i Reformulada: 28.690,00€ Pagament del 80% (en tràmit) Programa.cat Sol•licitada: 24/05/2019 (en tràmit)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / Relaciones con las Cortes e Igualdad Projecte recerca arqueològica de les Termes Públiques de Iesso Sol•licitada: 10/05/2019 Concedida: 5.000,00€ Pagament del 80% (en tràmit) Restauració conservativa Antiga Ciutat Romana de Iesso Sol•licitada: 03/05/2019 Concedida i Reformulada: 6.050,00€ Pagament del 80% (en tràmit) Funcionament i activitats del museu Sol•licitada: 10/07/2019 (en tràmit)

Fons Pacte Estat violència de gènere als Ajuntaments Concedida: 1.951,52€ (en tràmit - justificada)

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Instal·lació carregador vehicle instal·lació filtre pou Iryda Sol•licitada: 27/05/2019 (en tràmit)

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA

EUROPEAN COMMISSION

Atribució de fons cànon control abocaments 2018 Sol•licitada: 30/07/2019 (en tràmit)

Instal•lació d’una estació d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics Sol•licitada: 26/09/2019 (en tràmit)

Connexió espai públics wifi4eu Sol•licitada: 19/09/2019 (en tràmit)

04


DIPUTACIÓ DE LLEIDA / Llars d’Infants / Institut d’Estudis Ilerdencs Funcionament de les Llars Projectes culturals. Enramada Sol•licitada: 14/06/2019 (en tràmit)

d’Infants Municipals Sol•licitada: 05/07/2019 (en tràmit)

Publicacions interès local. Premi Jordi Pàmias Sol•licitada: 14/06/2019 (en tràmit)

/ Mercat Iesso

Biblioteques i sales de lectura. Adquisició de material Sol•licitada: 14/06/2019 (en tràmit) Escola de Música Municipal. Manteniment Sol•licitada: 14/06/2019 (en tràmit) Equipaments béns mobles. Adquisició de taules i cadires Sol•licitada: 21/06/2019 (en tràmit) Publicacions periòdiques d’El Butlletí Sol•licitada: 10/07/2019 (en tràmit) Restauració del Patrimoni Arquitectònic. Antiga Ciutat Romana de Iesso Sol•licitada: 09/07/2019 (en tràmit)

XXIII Mercat Iesso 2019 Sol•licitada: 07/08/2019 (en tràmit)

/ Creixement Sostenible Subvenció al projecte singular d’entitats locals de la Demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc P.O. FEDER de creixement sostenible 2014-2020 Sol•licitada: 07/08/2019 (en tràmit)

/ Socorrisme Servei de Salvament i Socorrisme durant la temporada d’estiu Sol•licitada: 02/10/2019 (en tràmit)

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA Ajut tècnica d’acollida 2019 Conveni anual Consell Comarcal de La Segarra (en tràmit)

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES / Servei d’Ocupació de Catalunya Contractació en pràctiques de Joves 2019 Sol•licitada: 24/07/2019 (en tràmit)

/ Secretaria de Joventut Pla Local de Joventut. Segons Conveni de col·laboració amb Consell Comarcal de la Segarra Sol•licitada: 01/01/2018 Concedida: 7.840 €

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ Pla educatiu d’Entorn 2018/2019 Addenda econòmica: 28/09/2018 Concedida: 3.000€

05


COST DE LA FESTA MAJOR DESGLOSSAT PER ÀREES

Total

82.348,38€

Concerts de tarda

Concerts de nit

15.491 €

31.683,68 €

Orquestra Madison Orquestra Premium La Maravella

Concerts nit Correbars

L’OBRA DE L’ATENEU Les obres de l’Ateneu estan en la darrera fase d’execució. Fase 7. Aquesta fase és la d’acabaments i inclou alhora tots els detalls de fi d’obra i també acabaments d’altres fases. És, doncs, una fase que avança a un ritme lent. Així i tot, està prevís acabar les obres amb el tancament de l’any i poder fer la inauguració definitiva el 2020. 06


Activitats infantils

Folklore i cultura

Altres

Disco per a xics Inflables Bombolles sabó Jocs gegants

5.445 €

16.183,26 €

13.545,44 €

Espectacle / Pregó Sardanes Teatre Correfoc Havaneres

NOMAD Ambulància Grups electrògens Escenaris / Tècnics Seguretat SGAE etc.

Comentar que els industrials són força detallistes i, tot i el ritme, els acabats es fan amb molta cura. Esperem, doncs, tancar aquesta fase i ja sols quedarà el muntatge de les cortines, les butaques i la caixa escènica. A la primavera, esperem poder inaugurar aquest espai.

07


COMUNICAT AL VEÏNAT DE SANTA LLÚCIA, JACINT VERDAGUER, RAMON LLULL, JOAN MARAGALL I CAMÍ VELL DE MASSOTERES DEL BLAT

S’aprova fer un pla de remodelació de la Urbanització d’aquests carrers de cara el 2020 i s’envia la següent carta als veïns i a les veïnes de la zona per a informar de la decisió:

08


Comunicació als veïns del carrer

Benvolgut/da veí/veïna, Des de l’any 1987 que es va fer la recepció, per part de l’Ajuntament, dels carrers que formen aquesta urbanització, no s’hi ha fet una intervenció important. És aquest el motiu perquè us enviem aquesta comunicació amb la finalitat d’informar que estem treballant en el projecte de remodelació d’aquests carrers de cara a la primavera-estiu de l’any vinent. Els aspectes importants en aquesta actuació són: 1. La intervenció que cal fer és important i els pressupostos d’obres de l’any 2019 no les tenia previstes, és per això que mirarem d’aprovar aquesta intervenció en els pressupostos de l’any vinent. 2. Des del nou govern, volem elaborar un protocol en actuacions per a la reforma de carrers. Aquest consistirà en una auditoria prèvia dels serveis soterrats en aquests carrers. Creiem que cal conèixer bé l’estat de les xarxes i millorar-les, si cal, abans de pavimentar tot l’espai. Així que auditarem xarxa d’aigua, clavegueram, gas , enllumenat públic, telefonia i fibra. Si algun veí/veïna té coneixement d’algun punt que cal revisar o d’alguna incidència es tindrà en compte. 3. També, volem aprofitar aquest moment per redefinir l’ús d’aquests carrers reformats: “si es pot convertir en zona de vianants, si cal limitar la circulació a veïns, si cal canviar la ubicació de lluminàries, bancs, tipus arbrat, possibilitat d’incorporar carril bici o bé redefinir la circulació com a carrer 30”, sempre tenint en compte el Pla Estratègic per a la promoció de la mobilitat activa a Guissona. Una vegada tinguem la proposta completa del projecte, convocarem una reunió per explicar la intervenció i rebre les esmenes que puguin sorgir.

NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS L’Equip de Govern estem elaborant una nova convocatòria per a projectes i activitats d’interès social per a Entitats sense ànim de lucre. Aquesta convocatòria neix amb l’objectiu de regular unes bases amb programes i requisits que clarifiquin les línies d’otorgament.

09


CONSELL DE BARRI, UNA PROJECTE QUE TENIM A TOCAR

El passat dijous 19 de setembre es va celebrar la primera reunió del Consell de Barri i es va elaborar un document de treball per tal d’intercanviar opinions i anar detallant la funcionalitat i les característiques de l’Agent de Barri, així com obrir una inscripció de voluntaris per a realitzar aquesta funció. Ja tenim diversos inscrits i pròximament es realitzaran més trobades per anar definint el projecte i acabar de donar-li forma. FINALITAT DEL CONSELL DE BARRIS Aconseguir espais respectuosos, funcionals i agradables que generin una òptima convivència entre els vilatans i les vilatanes. Ser un complement de la Línia Verda i aportar noves propostes i millores de cada zona, fent de canal de comunicació entre els veïns i les veïnes i l’Ajuntament.

10


FUNCIONS DE L’AGENT DE BARRI Fa d’interlocutor amb les persones del barri per a qualsevol situació que ho requereixi. Comunica a l’Ajuntament/tècnic desperfectes urgents de la via pública que afectin al barri. Proposa projectes que suposin una millora urbanística, mediambiental, de mobilitat i de convivència pel barri. Forma part del Consell de Barris. ATRIBUCIONS Disposar d’ un espai físic a l’Ajuntament per poder gestionar les seves tasques. Convocar, previ acord amb l’alcaldia, els diferents Agents de Barri. Poder assistir, previ acord amb l’alcaldia, a les reunions de les Juntes de Govern Local, si el tema ho requereix. COMPROMISOS Assistir a les reunions que es convoquin del Consell de Barris. Informar als veïns del seu barri de les intervencions, els projectes i temes que els afectin. Si no pot assistir a les reunions, l’agent de Barri podrà delegar la seva representació. NOMENAMENT La representació serà vigent durant dos anys. El nomenament o la renovació es farà el mes de gener de l’any que toqui. Pot haver-hi més d’un agent per barri a la mateixa zona.

T’agradaria formar part del Consell de Barris i convertir-te en un Agent de Barri de Guissona? Escriu a ajuntament@guissona.cat Fem entre tots una vila millor! 11


EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIAL I FAMÍLIES A GUISSONA Serveis realitzats durant el curs 2018-2019

Atenem les necessitats de les persones

727

2.616

Persones ateses

Actuacions

42

170

Allotjament alternatiu

Prevenció i inserció

68

20

Ajuts alimentaris

Ajuts habitatge i altres prestacions socials

372

2.032

Suport convivencial

Informació i orientació

Pobresa energètica

Ajuts de menjador

SIAD

144

41

11

Persones ateses

Alumnes

Dones ateses

37

35

72

Subm. aigua

Subm. llum

Subm. gas

36

5

Al 50% Al 100%

12


Els Plens de l’Ajuntament El Ple Municipal celebrat durant el període d’aquest segon número d’El Butlletí va ser el 2 de setembre del 2019 i es va poder seguir en directe per les xarxes socials. Tot i que hi va haver un error tècnic que va provocar l’aturada de la transmissió i gravació del ple, quan se’ns va notificar es va reactivar la retransmissió, però una part no va quedar gravada i per aquest motiu s’ha decidit no penjar el vídeo a la pàgina web, així i tot, hi podreu trobar l’acta del ple.

PUNTS DESTACATS

Constitució de la Comissió Especial de Comptes, legislatura 2019-2023 que té com a funcions l’examen, estudi i informe dels comptes pressupostaris i extrapressupostaris que hagin de ser aprovats. Format per l’alcalde, Jaume Ars, com a president i els regidors Josep Maria Farreras, Sergi Farré i Anna Rius com a vocals. S’esmena l’aprovació en el Ple del Cartipàs del Règim de dietes i indemnitzacions per assistència a les Meses de Contractació i en Tribunals de Selecció per 45€/dia en lloc de 165€/dia aprovats anteriorment. S’aprova la Convocatòria i selecció de Guàrdies Municipals fins arribar a una plantilla de 4 al 2020. Actualment és de 2. S’aprova la despesa de 166.850€ pel subministrament i instal•lació de butaques i cadires per a l’Ateneu de Guissona. Aprovació de les dues festes locals del 2020: dilluns 1 de juny i dimarts 8 de setembre. S’aprova la intervenció ciutadana en les sessions del Ple Municipal. Una vegada finalitzada la sessió s’obre un torn de precs i preguntes per al públic assistent.

13


Adhesió del municipi a la Setmana Europea de la Mobilitat. S’informa de la publicació setmanal dels Informes de la Línia Verda al web de l’Ajuntament. S’informa de la creació del Consell dels Agents de Barri. Moció per part d’ERC de la creació de l’Espai Empremtes al cementiri, un espai destinat per fer el dol d’una pèrdua gestacional. L’Equip de Govern Local se suma a la proposta, en dona sortida i fa que el pròxim 19 d’octubre es faci la inauguració de l’espai al Cementiri de Guissona. Moció per part d’ERC de sumar espais públics dins la iniciativa Amics de la Popa. L’Ajuntament, la Biblioteca, el Pavelló 1 d’Octubre i el Pavelló 11 de setembre es converteixen en Espais Amics de la Popa i incorporen l’adhesiu distintiu de la campanya. Moció per part d’ERC de tenir accés als registres d’entrada i sortida de l’Ajuntament i als informes de la Línia Verda. La Junta de Govern Local es compromet a fer arribar a tots els regidors les actes de reunions de les Juntes de Govern cada dimecres de la mateixa setmana i s’informa de l’accés als informes setmanals de la Línia Verda a l’espai web.

14


Les Juntes de Govern Local Cada setmana se celebra la Junta de Govern Local. En aquest apartat, us deixem un resum amb el més destacat de les juntes celebrades durant el mes d’agost i setembre.

05.08.2019

S’efectua l’ajut anual que rep la Comissió de la Bakanal per part de l’Ajuntament amb el pagament del Càtering. Aquest any per valor de 5.500€ + IVA. Factura de 9.385€ pel socorrisme del mes de juliol de les Piscines Municipals de Guissona. Es detalla la contractació del professorat de l’Escola de Música Josep Mª Llorens i Cisteró per al curs 2019 – 2020 amb un total de 15 professors i 228,5 hores setmanals. Revisió de l’elevador de la Brigada per 1.676€ + IVA anuals. S’aprova realitzar el clavegueram públic de Guarda-si-venes per un cost de 178.500€. Es decideix activar línies d’inserció laboral i anar incorporant a les plantilles de l’Ajuntament de Guissona persones amb discapacitat funcional, problemes de salut mental o amb risc d’exclusió social. S’inicia amb una nova incorporació a la Brigada. Pavimentació de l’avinguda Tàrrega per un cost de 11.733€ + IVA.

La segona setmana d’agost no es realitza Junta de Govern Local per període de vacances per part de l’alcaldia

15


19.08.2019

Necessitat d’iniciar un procés participatiu sobre com ens agradaria als guissonencs i a les guissonenques que fos la Festa Major de Guissona. S’inicia l’enquesta en format paper i en línia el 22 d’agost i es tanca un cop passada la Festa Major el 9 de setembre (veure resultats a la pàg. 22). Pavimentació del carrer Arc de Sant Martí i del carrer Pere Santaló per un cost de 37.000€ + IVA. Pavimentació de l’avinguda Generalitat de Catalunya per un cost de 40.000€ + IVA. Cessió als responsables de les Piscines Municipals de Guissona l’obertura d’un dia més per efectuar la proposta de Piscina canina.

26.08.2019

Aprovada la remodelació de la planta baixa de l’Ajuntament de Guissona per fer un espai de Back Office per als treballadors de l’Ajuntament. Remodelació que s’efectuarà el 2020 amb un cost de 10.146€ + IVA. S’efectua la proposta de l’antic consistori de realitzar un Pump Track per un cost toal de 40.000€ + IVA al costat del Skate Park de Guissona. Proposta de licitació i acord per les noves butaques de l’Ateneu de Guissona per presentar a votació en el pròxim Ple Municipal. Proposta de licitació per obrir una tercera plaça de Policia Municipal a presentar a votació en el pròxim Ple Municipal. A l’exercici 2020 s’obrirà una quarta plaça. Aprofitar aquesta licitació per crear una borsa de treball per reforçar les intervencions i campanyes més puntuals durant l’any. Nou responsable de la zona esportiva en substitució de Ferran Gonzàlez per baixa mèdica, Ramon Gual. Seria l’encarregat de 16


gestionar els horaris de la zona esportiva i fer el manteniment de les instal•lacions.

La primera setmana de setembre es realitza el Ple Municipal, per aquest motiu no hi ha Junta de Govern Local (informació del Ple a la pàgina 13)

10.09.2019

Tramitada la subvenció de 100.000€ a través de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per millorar el rendiment i el treball mecanitzat que realitzarà la depuradora. Es dona sortida a un pla de Neteja i Manteniment de la vila de Guissona i les seves instal•lacions amb un cost de 6.500€ + IVA ampliant hores de personal de neteja i reforç a l’empresa de jardineria. Necessitat d’anar reposant l’arbrada (amb arbres autòctons) dels carrers de Guissona, molts han mort o desaparegut per diversos incidents. S’inicia l’actuació a l’avinguda Generalitat amb la col•locació de 5 Prunnus Pissardi. Construcció per part de BonÀrea d’una rotonda a la carretera de Guarda-si-venes amb un cost de 70.000€ per part d’ells. S’executa un espai al web de l’Ajuntament on es pot fer el seguiment setmanal de les incidències de la Línia Verda.

17


RECORDA

Us animem a utilitzar aquest servei de Línia Verda per aconseguir entre tots una Guissona més neta i bonica.

I MANTÉN-TE INFORMA’T

16.09.2019

Valoració positiva de la Festa Major i de la participació a l’enquesta, contestada per 346 persones (resultats a la pàg 22). Sol•licitada una subvenció per instal•lar wifi obert en espais públics municipals com els Pavellons Municipals 1 d’Octubre i 11 de Setembre, la Biblioteca Municipal de Guissona i la Sala de Plens. Aprovats els pagaments, després de veure les factures justificatives de la despesa realitzada per l’import sol•licitat, de les subven18


cions per part de l’Ajuntament a escoles per al curs 2018-2019 de 400€ anuals per unitat educativa d’infantil i primària. Aquests ajuts són fruit d’un acord del 2014. Aprovats els pagaments, després de veure les factures justificatives de la despesa realitzada per l’import sol•licitat, de les subvencións per part de l’Ajuntament als instituts de Guissona pel Fracàs Escolar per un import de 187.5€ per línia educativa. Aquests ajuts són fruit d’un acord del 2014. Aprovats els pagaments, després de veure les factures justificatives de la despesa realitzada per l’import sol•licitat, de les subvencions per part de l’Ajuntament com a suport a les AMPES dels Centres Educatius de la vila per un import de 2.40€ per alumne empadronat a Guissona. Nou punt de recollida de roba de segona mà al carrer Roca Sastre, entre la Rambla i al carrer Sant Pol.

23.09.2019

Aprovat l’abonament d’un import extra en la nòmina de setembre per l’extra dedicació de les tècniques en hores i disponibilitat a les activitats del Mercat Romà, la Festa Major i la Setmana de la Mobilitat que han tingut lloc a finals de juliol i durant el setembre. Sol•licitud d’una subvenció per a la instal•lació d’una estació d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics per un cost total de 44.280€. Aprovat el Conveni de Cooperació entre l’Ajuntament i el Consell Esportiu de la Segarra per tal de dinamitzar el Local de Joves de Guissona amb diferents activitat durant l’any. S’han publicat ja les bases per a la licitació de les butaques. Licitació de serveis d’arqueologia per a la zona del Vell Pla amb un import de 10.000€ + IVA 19


Redacció del Projecte executiu de millores de la Depuradora de Guissona amb la finalitat de reduir els riscos laborals del personal i augmentar l’eficàcia del funcionament. Contracte menor per 6.539€ (sense IVA). Projecte d’inclusió social amb l’assessorament de Saoka Kignolo, assessor intercultural que ha treballat a l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta finalitat. Tenim com a objectiu crear una taula intercultural per abordar la realitat de Guissona. Aprovada la Creació del Consell d’Infants per al pròxim 2020 (veure més informació a la pàg 40).

02.10.2019 Concedit l’ajut a gent gran per fomentar una vida activa i realitzar esport de 27€ l’any per persona. Necessitat de realitzar un estudi de terrenys en propietat de l’Ajuntament per a subastar i promoure l’edificació. Confirmada l’obra de desmuntatge, enderroc i rebaix de la Plaça Vell Pla de Guissona per les intervencions arqueològiques (més informació a la pàg. 35). El Centre d’Art Fundació Josep Santacreu va agafant forma i ja hi ha la coordinadora encarregada de gestionar l’espai. Licitada les obres d’amplicació de l’Institut de Guissona valorada en 2,5 milions d’euros i té com a objectiu ampliar la formació professional i descongestionar ESO i Batxillerat.

07.10.2019 Aprovada la instal·lació d’un banc i una manguera al Parc Fluvià donant resposta a la sol·licitud per part de l’Associació de Bitlles. Nou Servei d’Acompanyament en el Dol disponible a l’Ajuntament de Guissona.

20


Aprovada l’adquisició de 4 noves escales pel cementiri amb un cost de 3.083€ + IVA. Aprovades les activitats pel Novembre Lúdic amb un cost de 1.688€ + IVA. Necessitat d’impulsar més el civisme. Setmanalment s’han de destinar hores extres a la neteja i recollida d’escombraries de diferents llocs de la vila que no segueixen els horaris de recollida ni el lloc.

T’interessa QUÈ SIGNIFICA L’ACTUAL LOGO DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA

L’Ajuntament de Guissona compta, a part del seu escut, amb una imatge corporativa que conforma la identitat del nostre Ajuntament. Però, i quin és el seu significat? El símbol gràfic es va crear a partir d’un motiu de sanefa present als mosaics romans, en el qual es veu representada la G inicial del nom Guissona d’on brolla l’aigua, com en una font. Hi són representades, doncs, les principals característiques que defineixen la vila: el seu important passat clàssic com a ciutat romana de Iesso i les fonts d’aigua natural procedents del seu aqüífer. Ambdues característiques visibles mitjançant una gran lletra G que facilita la comprensió immediata i la retenció formal a la memòria. Cromàticament es consoliden dos colors que busquen la identificació simbòlica amb el municipi. El marró, molt aproximat al color de la terra i la pedra de la zona que consolida la representació del paisatge de la plana de Guissona. Aquest s’acompanya del blau, un blau turquesa, que s’assimila a l’aigua del Doll. 21


RESULTAT DE L’ENQUESTA DE LA FESTA MAJOR Valoració genèrica 346 enquestats 5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

MÚSICA PRÒPIA

22

1 punt

NS/NC


Valoració genèrica 346 enquestats

SI

NO

NS/NC

23

OO: Nombre de vots


De 8 a 19 anys 64 enquestats

5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

MÚSICA PRÒPIA

24

1 punt

NS/NC


De 8 a 19 anys 64 enquestats

SI

NO

NS/NC

25

OO: Nombre de vots


De 20 a 39 anys 115 enquestats

5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

MÚSICA PRÒPIA

26

1 punt

NS/NC


De 20 a 39 anys 115 enquestats

SI

NO

NS/NC

27

OO: Nombre de vots


De 40 a 59 anys 107 enquestats

5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

MÚSICA PRÒPIA

28

1 punt

NS/NC


De 40 a 59 anys 107 enquestats

SI

NO

NS/NC

29

OO: Nombre de vots


Més de 60 anys 60 enquestats

5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

MÚSICA PRÒPIA

30

1 punt

NS/NC


Més de 60 anys 60 enquestats

SI

NO

NS/NC

31

OO: Nombre de vots


Dades de participació Enquestes en paper:

161

Enquestes en línia:

185

Us fem arribar el buidatge del qüestionari de la Festa Major perquè en pugueu treure les vostres conclusions. Us presentem la valoració global de totes les enquestes recollides, un total de 346 respostes. També detallem els resultats per franges d’edat, en què podreu visualitzar els interessos que mouen les diferents generacions. RESPOSTES SOBRE COM MILLORAR LA FESTA MAJOR: En aquest punt el posicionament és bastant general, en les diferents franges d’edat es mostra un interès comú en: La implicació d’entitats i la participació ciutadana en la Festa Major. Que hi hagi cultura popular. Recuperar la figura de pregoner local. Canvi d’orquestra en el concert/ball de Festa Major. Demanda de més varietat en les propostes i per a totes les edats. RECULL RESUM D’OPINIONS COMUNES A TOTES LES EDATS: Es demana replantejar els horaris dels concerts, comencen massa tard. Falta activitats pels joves. Cada any es fa el mateix. Innovar l’itinerant festival, cada any hi ha els mateixos dj’s. Demanda de grups de versions o música pròpia, grups de rock. Canvi d’espais en els concerts, més a prop del poble. Que la Festa Major sigui més inclusiva. Cansament de la Maravella. Més implicació de les entitats i els col•lectius de les diferents nacionalitats. Que sigui més divertida, participativa, popular i original. 32


EDAT DE 8 A 19 ANYS

ACTIVITATS MÉS BEN VALORADES DE LA FESTA MAJOR 1. 2. 3. 4. 5.

Nit jove Correfoc Nomad Grups versions Grups música pròpia

PROPOSTES QUE MÉS HAN INTERESSAT 1. 2. 3. 4. 5.

Correaigua Escaperoom Altres músiques Jocs virtuals Exhibicions

EDAT DE 40 A 59 ANYS

ACTIVITATS MÉS BEN VALORADES DE LA FESTA MAJOR 1. 2. 3. 4. 5.

Nomad Correfoc Teatre Sardanes Grups versions

PROPOSTES QUE MÉS HAN INTERESSAT 1. 2. 3. 4. 5.

Escaperoom Correaigua Batucada Altres músiques Exibicions, tallers en família i espais nadons

Posicionament respecte a l’Orquestra Maravella: NO: 85% SÍ: 18%

EDAT DE 20 A 39 ANYS

ACTIVITATS MÉS BEN VALORADES DE LA FESTA MAJOR 1. Nomad 2. Correfoc 3. Grups versions

PROPOSTES QUE MÉS HAN INTERESSAT 1. 2. 3. 4. 5.

Escaperoom Correaigua Batucada Altres músiques Exibicions, tallers en família i espais nadons

EDAT DE + DE 60 ANYS

ACTIVITATS MÉS BEN VALORADES DE LA FESTA MAJOR 1. 2. 3. 4. 5.

Nomad Correfoc Teatre Sardanes Grups versions

PROPOSTES QUE MÉS HAN INTERESSAT 1. 2. 3. 4.

Altres músiques Exhibicions Batucada Espais nadons i tallers en família

Clar posicionament respecte a l’Orquestra Maravella: NO: 42% SÍ: 15%

Agraïm molt la participació de tots els que ho heu fet possible, això ens dona una visió molt àmplia dels punts que hem de millorar.

33


EL MUSEU DE GUISSONA

El Parc Arqueològic de la ciutat de Iesso s’ha omplert d’activitat arqueològica amb una campanya d’excavacions i un acurat procés de restauració, ambdues intervencions centrades a l’edifici termal.

L’excavació arqueològica s’ha centrat especialment a l’extrem sud de l’edifici i s’ha finançat amb les aportacions rebudes dins del marc del projecte de recerca quadriennal de l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) amb la col•laboració de l’Ajuntament de Guissona, més la subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb una quantitat de 5.000 euros. Aquesta aportació pertany a la línia d’ajuts “per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels Museus”. Les tasques de restauració, centrades en la gran piscina exterior, natatio, i les conduccions d’aigua de les termes, han comptat amb el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul34


tural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins de la línia d’ajuts per a la “conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble” amb una aportació de 6.050 euros. I, per altra banda, abans d’acabar l’any es durà a terme la intervenció arqueològica a la plaça Vell Pla, acció que serà subvencionada per l’ajuda a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la quantitat de 28.690 euros.

L’ALCALDE REP DOS NOUS NOMENAMENTS

Consell d’Administració de Gestió d’Aigües de la Segarra. Òrgan que presideix el president del Consell Comarcal, en Paco Lluc, i depèn del Consell Comarcal de la Segarra. Representant d’Alcaldes de la Segarra a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

PRÒXIMS CONCURSOS

Durant els pròxims mesos s’obrirà un nou concurs per a Serveis i Neteja d’espais municipals i edificis. Trobareu més informació pròximament al web de l’Ajuntament www.guissona.cat

35


CONSELL D’INFANTS

La creació del Consell dels Infants neix de l’interès de l’Ajuntament de Guissona per obrir un espai de participació infantil per als ciutadans més joves de la nostra vila. L’objectiu és incorporar-los a la vida pública a través de la seva mirada, per saber què pensen i descobrir el que els amoïna. Volem que els infants de la vila desenvolupin diferents habilitats, com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes públics.

Serà un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Guissona el que permetrà la participació dels nens i les nenes, serà un espai on expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i del seu entorn que els afecten. Així doncs, els nens i les nenes de Guissona tindran el seu espai per ser consultats, escoltats i ser partícips de les decisions ja que es proposaran accions concretes per transformar la vila.

36


Objectius

Els principals objectius que té un Consell d’Infants són: Potenciar i dinamitzar la participació dels infants en la vida de la vila de Guissona. Fomentar la participació promovent un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. Promocionar la Convenció sobre els Drets dels Infants, sobretot aquells vinculats a la participació. Promocionar un espai on els infants puguin expressar i opinar sobre allò que realment els interessa, alhora que aprenen valors democràtics. Enfortir els vincles entre escola, ajuntament i entitats de lleure infantils potenciant la col•laboració entre aquestes institucions. Donar valor a la veu dels infants i donar a conèixer als adults la seva visió de les coses en temes no només infantils. Fer dels infants subjectes actius de la nostra societat tot creant un mecanisme estable i vàlid de participació i comunicació entre infants i càrrecs electes.

37


Composició

El Consell d’Infants i Adolescents de Guissona estarà format per: L’alcalde o alcaldessa, o membre de l’Ajuntament en qui delegui. Una representació per aula de cada centre eductiu, de l’alumnat que estigui cursant 5è i 6è de primària. Una representació per aula de cada centre eductiu, de l’alumnat que estigui cursant 1r i 2n d’educació secundària obligatòria. Un dinamitzador que exercirà les funcions de secretari, amb veu i sense vot. * Màxim dos alumnes per cada curs de 5è i 6è de primària, i 1r i 2n de secundària.

Renovacions

Els membres del Consell d’Infants i Adolescents seran nomenats a proposta dels centres educatius del municipi. El càrrec de representant té una durada de dos anys, podent-lo renovar una única vegada. Cada any es renovarà el 50% dels membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del procés (alumnat de 5è de primària i de 1r d’educació secundària obligatòria). L’elecció dels consellers i de les conselleres es realitzarà de manera democràtica als centres educatius del municipi durant el mes de setembre.

38


Organització

Cada curs acadèmic el Consell centrarà la seva activitat en una tasca específica escollida entre l’encàrrec polític i les propostes presentades per infants i adolescents del municipi Es realitzarà, com a mínim, un Ple a l’any, un acte públic en el qual es rendirà comptes a la ciutadania. Les reunions de seguiment (reunions de treball) tindran una periodicitat mínima d’un mes. La durada serà entre una hora i mitja i dues hores i es duran a terme fora de l’horari lectiu.

Temporalització

NOVEMBRE 2019

Esborrany de reglament

GENER 2020

Aprovació del Reglament al Ple

FEBRER-MAIG 2020

Detecció de necessitats entre infants i adolescents

SETEMBRE 2020

Promoció Consell Infants

OCTUBRE 2020

Presentació dels Consellers i Conselleres a l’Ajuntament / Ple de constitució del Consell

NOVEMBRE 2020 MAIG 2021

Comissions mensuals de seguiment i de treball

JUNY 2021

Ple públic de presentació de resultats

39


VISITA DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

L’11 d’octubre vam tenir la visita, en una jornada de treball, del Conseller de Territori i Sostenibilitat, en Damià Calvet, i del seu equip: en Lluís Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua; la Dolors Tella, directora Territorial; i l’Isidre Gavin, secretari General d’aquest departament. Va ser una reunió molt profitosa amb els nostres tècnics municipals, en la qual vam tractar els temes del clavegueram de Guarda-Si-Venes, la situació de la nostra depuradora, el transport públic, la variant de l’Eix, l’habitatge, els accessos a Guissona per la carretera de Ponts i el torrent del Passarell.

40


41


Transport públic

El Departament reestructurarà l’oferta de transport públic del municipi per a posar-la al dia i fer que les freqüències i els horaris s’adiguin més amb les necessitats de la població. D’aquesta manera, es milloraran les connexions de Guissona amb la resta de la comarca i amb les ciutats de Lleida i Barcelona.

42


Depuradora

Es va tractar l’ampliació de l’estació depuradora i els expedients urbanístics i ambientals necessaris per a disposar d’un sanejament d’aigües a l’alçada dels requeriments actuals i de futur de Guissona. El conseller Calvet va remarcar que Guissona és el motor econòmic de la Segarra i del país, atès que disposa d’una indústria agroalimentària de primer nivell; per tant, com a Govern hem d’estar atents a les necessitats de creixement i de gestió del municipi. Vam sortir amb uns compromisos i el que és més important: la nostra veu ja té receptor i Guissona està activa.

43


VISITES CATSALUT I ICS Centre d’Atenció Primària Seguint amb aquesta línia de situar Guissona en una realitat que ha de ser escoltada, vam tenir una altra reunió de treball amb la Divina Farreny, directora de CATSALUT, i el Ramon Sentís, gerent de l’ICS de Lleida, per posar fil a l’agulla a les instal·lacions del nou Centre d’Atenció Primària que anirà a la zona de la Fonteta. En aquesta reunió ens vam marcar la temporalitat de les accions que ha de desenvolupar cada departament per tal d’alinear-nos i treballar per tenir al més aviat possible aquestes noves instal·lacions.

44


COM TENIM LA NOSTRA AIGUA? Informació sobre l’abastament d’aigua de Guissona Arran de la importància d’aquest servei bàsic i d’algunes preguntes per part d’alguns vilatans i algunes vilatanes, l’Ajuntament ha elaborat aquest informe que pretén clarificar i constatar la informació referent a l’aigua del nostre municipi.

Sistema d’abastament i servei

El sistema d’abastament d’aigua potable del nucli de Guissona abasteix el municipi de Guissona i el nucli agregat de Guarda-si-venes. En aquests moments qui presta el servei, a través d’una concessió, és l’empresa SOREA.

45


Origen aigua al municipi de Guissona

El municipi de Guissona capta aigua de dos punts: Compra en alta al sistema a l’empresa Gestió aigües de la Segarra L’origen d’aquesta aigua és el canal d’Urgell i es potabilitza a l’estació de tractament d’aigua potable de Ratera mitjançant un sistema de coagulació-floculació seguit d’un procés de filtració i desinfecció. Captacions pròpies de pous de Guissona Actualment es capta aigua de dos pous: el pou Poliesportiu i el pou Iryda. Aquesta aigua rep un tractament de desinfecció.

Xarxa de distribució de Guissona

Tota l’aigua captada arriba als dipòsits de Guissona ubicats damunt del parc de la Font de l’Estany. És en aquests dipòsits on es barreja l’aigua dels diferents orígens per aconseguir una mescla homogènia. És en aquest punt on hi ha un analitzador de clor en continuo connectat a un sistema de telecontrol que garanteix la correcta dosificació del desinfectant. A partir d’aquest punt se subministra l’aigua a les canonades de distribució del nucli de Guissona i Guarda-si-venes.

Qualitat de l’aigua de Guissona

SOREA és l’encarregada com a concessionària del servei i segons la normativa vigent de:

46


Informar de les instal·lacions de la xarxa d’abastament i dels tractaments que es realitzaran a l’aigua de consum humà del municipi de Guissona al departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Proposar un pla analític de forma anual que es validat pel departament de Salut pública de la Generalitat de Catalunya. El Pla analític indica les analítiques i determinacions a realitzar, la freqüència de mostreig i infraestructura a analitzar, seguint sempre la normativa vigent que en aquest cas és el RD 902/2018 i el RD 140/2003. Cal destacar que totes les canonades de distribució del municipi de Guissona sanitàriament formen una única zona d’abastament i, per tant, únicament hi ha un pla analític per a la totalitat del municipi que engloba tot el municipi de Guissona i el nucli de Guarda-si-venes. Les analítiques d’aigua potable del municipi de Guissona les realitza un laboratori acreditat i és el personal especialitzat d’aquest mateix centre el que fa la recollida en els diferents punts de la xarxa d’abastament. Aquestes són entrades per registre a l’Ajuntament de Guissona conforme es van realitzant i s’entren al SINAC. Les determinacions de clor i les determinacions organolèptiques les realitzen els operaris de SOREA de forma diària, és a dir, els 365 dies de l’any, als dipòsits del municipi i a la xarxa de distribució. En el cas que un paràmetre doni nivells més alts que la normativa, en màxim una setmana se soluciona el problema i es confirma en una nova analítica d’aquell paràmetre. Un altre paràmetre d’interès és la duresa de l’aigua, en aquest cas l’aigua de Guissona és considerada una aigua semidura (Duresa (mg CaCO3/L) entre 150-329)

47


Analítiques

El nombre d’analítiques i la definició dels paràmetres a determinar està definit al Pla analític. En el municipi de Guissona es realitzen les següents analítiques:

Zona abastament Guissona Guarda-Si-Venes

Controls capçalera

Controls xarxa

2

8

Completes

Determinacions de Clor i Organolèptiques

3

Diàriament

Les analítiques revisen diferents paràmetres microbiològics, físicoquímics, indicadors de qualitat i plaguicides. En les analítiques completes es realitza la determinació de fins a 90 paràmetres, entre ells: e-coli, duresa, nitrats, plom, arsènic, clor, ph, Bacteris, terbolesa, alumini... que es troben dins els paràmetres normatius, però no sempre tenen el mateix valor, ja que l’aigua d’abastament procedeix de la barreja de dues aigües de qualitat diferent.

Consulta de les analítiques

SOREA introdueix la informació analítica del nucli de Guissona a la base de dades pública del SINAC (Sistema de infomación nacional de aguas de consumo. Ministerio de sanidad, consumo y benestar social). El SINAC és un sistema d’informació sanitari que recull les dades sobre les característiques de l’abastament i la qualitat de l’aigua de consum humà que se subministra, en aquest cas al nucli de Guissona. S’utilitza mitjançant una pàgina web (i és oberta a tots els veïns del municipi) perquè la puguin consultar. En aquesta pàgina es visualitza la qualificació de l’aigua, i també tots els paràmetres 48


analitzats a la xarxa d’abastament, informant de la data de l’analítica i el tipus d’analítica realitzada.

Conclusions

En aquest 2019 tots els paràmetres han estat per sota del límit normatiu i, amb tot aquest seguiment analític, es verifica i es garanteix que l’aigua de Guissona és apta per al consum humà, complint perfectament amb la normativa vigent.

Canals de Comunicació que posa a disposició l’empresa SOREA amb els veïns del municipi de Guissona Oficina d’Atenció presencial Dependències Municipals a l’ajuntament Pl. Bisbe Benlloch, 1 Horari: divendres de 8:30 a 13:30 h. Atenció telefònica Telèfon avaries 24h: 900 304 070 Telèfon de Gestions comercials (dill-div de 8 a 21 h): 900.405.070. Telèfon per facilitar lectures de comptadors (24 h): 900.816.101. Atenció electrònica Web/Oficina Virtual (24 h, 365 dies/any): a www.sorea.cat App Sorea per Android i iOs. Twiter @Sorea (dill-div de 9 a 17 h). 49


PLA ESTRATÈGIC DEL CONSELL COMARCAL

Des del Departament de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Segarra s’està impulsant l’elaboració d’un Pla Estratègic per al Desenvolupament local i l’Ocupació. Aquesta iniciativa permetrà identificar les amenaces i les oportunitats de la comarca des de diferents àmbits i sectors, projectar solucions per al futur i marcar les directius del desenvolupament econòmic i territorial per als propers anys. El Pla Estratègic vol servir per preguntar-nos qui som, què fem i cap on anem, tant des d’un punt de vista del sector públic com del sector privat, i acordar un full de ruta conjunt. En aquest sentit, hem organitzat 4 taules de treball amb l’objectiu de reflexionar entorn els reptes que presenta el nostre territori i explorar la possibilitat de trenar aliances per treballar conjuntament en projectes de futur.

50


TURISME, PAISATGE I CULTURA Lloc: Local Social de les Oluges Dia: 21 d’octubre Hora: de 18h a 20h

EMPRESA, FORMACIÓ, TALENT I DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA Lloc: Local Social de Tarroja Dia: 22 d’octubre Hora: de 18h a 20h

COMERÇ, PRODUCTE LOCAL, ART I ARTESANIA Lloc: Centre Cívic de Sant Guim de Freixenet Dia: 23 d’octubre Hora: de 18h a 20h

MEDI AMBIENT I RURALITAT Lloc: Ajuntament de Massoteres Dia: 24 d’octubre Hora: de 18h a 20h

51


Estigues al dia de les novetats de #Guissona! @AjuntamentGuissona @Ajguissona @ajguissona

I recorda: Pots consultar El Butlletí online al web de l’Ajuntament: www.guissona.cat i subscriu-t’hi per rebre la pròxima publicació a casa.

Ajuntament de Guissona Regidoria de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana