El Butlletí Núm. 4

Page 1

Núm. 4 En línea a www.guissona.cat

El Butlletí

De l’Ajuntament de Guissona Acords municipals i actualitat: entre el 21 de febrer i el 2 de juny, 2020 Edició gratuïta | 600 exemplars


Vols rebre el pròxim Butlletí a casa?

Inscriu-t’hi: Inscriu-te gratuïtament al web de l’Ajuntament www.guissona.cat a l’apartat Viure-Butlletí a: www.guissona.cat/viure/comunicacio-1/butlleti-municipal


L’objectiu d’El Butlletí és obtenir una comunicació directa, constant i transparent de l’Ajuntament de Guissona amb els guissonencs i guissonenques; fer-nos a tots partícips de la gestió municipal i recollir els aspectes d’interès pels vilatans i vilatanes.

O bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Guissona.

03


L’Ajuntament al dia 1r ANIVERSARI

Amb un obrir i tancar d’ulls ha passat aquest primer any de legislatura. Un primer any que en gran part, ens ha vingut marcat per aquesta pandèmia del COVID-19. Però, malgrat això no hem deixat de costat aquelles tres premisses que ens vam comprometre quan vam entrar a govern. Un treball en equip sense descuidar ningú, una transparència que ens ajuda a tenir les línies d’acció més clares i una il·lusió que, malgrat les dificultats, encara creix perquè hi ha moltes possibilitats. Aquest petit document té per objectiu mostrar-vos, d’una manera plenera, la nostra tasca al llarg d’aquests primer any i seguir amb el compromís de forjar una vila de Guissona capdavantera i saludable. Ens queda molt per fer.

JuntsxGuissona i Primàries Guissona

ÀREA DE RECURSOS HUMANS 1.

Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament

2. Creació d’un nou organigrama de l’Ajuntament 3. Ampliació i creació d’una nova estructura laboral a la brigada municipal 4. Constitució de la comissió paritària per a un nou conveni laboral 2020 5. Increment de la plantilla de vigilants municipals 6. Creació de la plaça de Conserge a l’Escola Estadella Projectes que s’hi treballa:

7. Protocol d’igualtat treballadors/es de l’Ajuntament 8. Nova plaça de vigilant municipal 9. Protocol prevenció assetjament 04


ÀREA DE LA VILA I ATENCIÓ A LES PERSONES 1.

6. Creació dels espais Amics de la

Elaboració i aprovar els reglaments de: • Consell Escolar Municipal • Consell d’Infants • Consell de Joves • Consell de Barri • Casal de joves • Registre d’Entitats i Associacions locals • Comissió de festes • Comissió inauguració de l'Ateneu

POPA amb ERC

7. Creació d’una xarxa de voluntariat

Projectes que s’hi treballa:

8. Carta de serveis de les instal·lacions municipals

9. Borses de treball temporal de l’estiu per a joves

10. Pla d’Igualtat amb ERC i PSC

2. Ampliació dels serveis mèdics al CAP

11. Pla de polítiques de gènere amb ERC i PSC

3. Coordinació amb el Departament de Salut pel nou CAP

12. Protocol prevenció d’oci nocturn amb Consell Comarcal

4. Seguiment d’atenció als nouvin-

13. Creació de la taula d’intercultu-

guts

ralitat municipal

5. Creació de l’espai empremtes

14. Campanya civisme d’animals

amb ERC i millores funcionals en el cementiri

de companyia

ÀREA ECONÒMICA 1.

Pressupostos prioritzant els serveis i les persones

2. Augment del 15% de la partida pressupostària destinada Entitats i/o Associacions

3. Elaborar les bases que regulen les subvencions a Entitats i Associacions 4. Creació de partides pressupostàries per la COVID-19 5. Implementació de 40 mesures per mitigar la COVID-19

05


ÀREA DE TERRITORI 1.

Pacificació de diversos carrers de la vila

2. Arrenjament de vials de la via pública 3. Pavimentació dels carrers Arc de Sant Martí, Pere Santaló i Avda. Generalitat (Projecte legislatura 15-19)

4. Millores a la depuradora municipal 5. Ampliació de l’INS Guissona i Escola Faus i Esteve (Dep. d’Educació) 6. Desenvolupament dels plans urbanístics: • • • • •

SUD 7 (zona nova residencia de gent gran) SUD 8 ( zona Fonteta, nou CAP) SUD 1 (zona camí de cal Marsol) PAU7 (nova depuradora BonÀrea) PAU3 (carrer Les Oliveres)

7. Millora de l’enllumenat vila FEDER 2019 Projectes que s’hi treballa:

8. Subhasta de diferents terrenys municipals (avda.Lluís Companys) 9. Arrenjament i recerca arqueològica de la Plaça Vell Pla 10. Pacificació de l’urbanització de Santa Llúcia 11. Clavegueram Guarda-si-Vénes 12. Reconducció del Torrent del Passarell 13. Noves zones d’aparcament a Guissona 14. Pavimentació pista poliesportiva Guarda-si-Vénes 15. Desviació ctra. de Ponts, L-313

06


ÀREA DE SECRETARIA I TRANSPARÈNCIA 1.

Comunicació amb els veïns i veïnes: vídeos setmanals, butlletí municipal, l’Ajuntament respon

2. Participació ciutadana: enquestes sobre la Festa Major i Comerç Local 3. Conveni amb Localred en l’àmbit de comunicació municipal 4. Millora de l’estructura del web municipal Projectes que s’hi treballa:

5. Reglament d’accés i ús dels mitjans de comunicació municipals amb ERC

6. Implementar l’eina del vot electrònic

ÀREA DE COMERÇ, TURISME I CULTURA

1.

Elaboració del Pla Estratègic de comerç local Horitzó 2022

2. Creació comissió mixta de treball. 3. Creació d’una web específica de turisme amb nous materials 4. Avant-projecte per l’ampliació del Museu 5. Avant-projecte per a la restauració de l’Obra de Fluvià Projectes que s’hi treballa:

6. Constitució d’una Fundació per a la recerca arqueològica 7. Millora del manteniment mobiliari urbà turístic i senyalització de la via verda

8. Estudi geotècnic per solucionar problemàtica de les aigües freàtiques 9. Reglamentació i ordenances de l’edifci Ateneu 10. Creació de la plaça de tècnic/a de Turisme

07


ÀREA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 1.

Nova organització a l’oficina d’atenció al ciutadà

2. Concreció i definició de les àrees que emmarquen el funcionament de l’Ajuntament

Projectes que s’hi treballa:

3. Creació de la Sindicatura de Greuges

08


COVID-19 40 Mesures de l’Ajuntament de Guissona davant de la situació del Covid-19 PREÀMBUL LA MALALTIA DEL CORONOVIRUS (COVID-19), causada pel virus SARS-CoV-2, va ser declarada com a pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, davant dels nivells actuals de propagació i persones afectades en diversos països al món. A conseqüència de la propagació de la pandèmia i la greu situació creada per la mateixa, l’Estat espanyol va declarar l’estat d’alarma, el dia 14 de març de 2020, amb estrictes mesures de confinament de la població per tal de contenir la transmissió, i comportant un canvi radical en les nostres vides. L’ESTAT D’ALARMA, i el conseqüent confinament per a lluitar contra l’expansió del virus, suposen la limitació dels moviments dels ciutadans, amb l’aplicació de mesures restrictives que afecten al normal funcionament de la vida de les persones i les institucions, com ara suspensions i limitacions d’activitats laborals, tancament de botigues d’articles considerats no essencials, de locals d’espectacles, d’instal·lacions culturals, artístiques, esportives i de lleure, reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim, cessament de tot tipus d’activitat, limitació de visites mèdiques, afectacions al servei de transport públic o impossibilitat de dur a terme diversos tràmits administratius presencials. ÉS UNA REALITAT que el COVID-19 ha provocat una gran crisi sanitària mundial, però també una greu crisi econòmica, que ens obliga a totes les administracions a prendre mesures excepcionals. Cal prioritzar més que mai el benestar de les persones, garantir el seu accés als serveis essencials i activar totes les mesures a l’abast per fer possible la recuperació del municipi de Guissona en tots els àmbits. En aquest sentit, és molt important tenir atesa a la ciutadania, que sentin que no estan sols davant d’aquest xoc vital, i el paper del nostre Ajuntament és imprescindible perquè puguin tenir 09


l’atenció necessària. No obstant algunes d’aquestes mesures suposen un fort impacte econòmic, especialment per moltes microempreses, autònoms, pimes i ciutadans en general. És per això que cal també que tots prenguem MESURES per mitigar aquesta crisi. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Guissona ens hem adherit al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya i l’Ajuntament de Guissona presenta les següents actuacions:

MESURES D’ATENCIÓ CIUTADANA 1. Crear una comissió de seguiment del Coronovirus formada per l’alcalde, el delegat de prevenció de riscos, el delegat de personal, la sots directora del Departament de Salut del CAP de Guissona i la responsable de RRHH de l’Ajuntament. 2. Potenciar diversos canals de comunicació per a difondre informació relacionada amb el coronavirus directament a la població: el vídeo setmanal de l’alcaldia dos cops per setmana, utilitzar les xarxes socials, crear un apartat del Coronavirus a Guissona a la pàgina web de l’Ajuntament i anuncis que s’emetin pels mitjans habituals de comunicació ( Diari Segre, i La Manyana, La Veu de la Segarra). 3. Prioritzar els mitjans telemàtics als presencials, ja siguin a través del registre electrònic o bé a través de la seu electrònica de la pàgina web municipal. 4. Habilitar pel servei de padró només tràmits per via telemàtica. 5. Lliurament a les famílies dels alumnes escolaritzats a les Escoles i Institut els ordinadors i material didàctics per poder seguir els aprenentatges durant el 3r trimestre, per part de la lícia Local i voluntaris. 6. Donar suport als Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra per tal que es pugui fer seguiment constant i regular a totes les persones i famílies usuàries dels diferents serveis d’aquest àmbit i el seguiment a persones grans que viuen soles. 10


7. Vetllar perquè els Vigilants Municipals prestin els serveis per assegurar el compliment de les mesures sanitàries i de confinament, amb mesures de protecció i distanciament social, si és possible. 8. Dur a terme, per part de la Brigada Municipal, actuacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions i carrers de la Vila. 9. Felicitar, mentre duri el confinament, els aniversaris als nens i nenes i als majors de 65 anys de la població amb una rua setmanal formada per la Brigada Municipal i la Policia Local. 10. Lliurament d’un Kit sanitari a cadascuna de les empreses, comerços i autònoms de la població (catifa, dosificador de gel i mascaretes fpp2). MESURES LABORALS PEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 11. Articular un sistema de torns entre el personal per tal de poder oferir un bon manteniment a la vila i una atenció constant a la ciutadania, sobretot al personal de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà i l’Àrea d’Atenció a les persones i a la Vila, adscrit al Servei de secretaria i intervenció. 12. Definir, mitjançant un Decret d’Alcaldia, totes les Àrees i Centres de Treball que faran teletreball, així com les condicions en les quals s’exercirà l’activitat diària, garantint en tot cas els serveis mínims que es concretin, mitjançant la supervisió dels Caps d’Àrea i dels Caps dels Centres de Treball i donant compte de les tasques dutes a terme. 13. Oferir la possibilitat de recuperació de les hores al llarg del 2020 per part d’aquells treballadors i treballadores municipals que no pugui fer teletreball ni treball presencial. MESURES ECONÒMIQUES 14. Constituir una taula de coordinació local amb els representants del teixit comercial, empresarial i industrial de Guissona, conjuntament amb un grup d’experts amb l’objectiu d’elaborar

11


i impulsar un pla de reactivació econòmica pel teixit productiu per a després de l’estat d’alarma. 15. Crear un servei d’assessorament i orientació de teixit empresarial i autònom del municipi de Guissona a través del telèfon 602.226.881 i el correu electrònic assessorament.ajuntament@guissona.cat 16. Impulsar bones pràctiques amb el Comerç Local, els Bars i Restaurants del municipi de Guissona per oferir serveis a domicili. 17. Realitzar una modificació en els pressupostos 2020, creant una partida destinada a ajudar en l’àmbit local per aquesta situació. S’aniran definint els criteris de modificació econòmica. 18. Obrir un compte corrent a Caixa Guissona (ES24 3140 0001 9400 1103 7800), destinat a fer aportacions voluntàries per ajudar en l’àmbit local davant d’aquesta situació. 19. Retornar i condonar el rebut de l´Escola de Música i la Llar d’Infants Patufet mentre duri l’estat d´alarma i no es pugui donar el servei. Decret 12/2020. 20. Ajornar el pagament de tributs, taxes i preus públics municipals • •

• • •

Impost de vehicles. Es posposa el seu cobrament fins el 21 de maig. Taxa del mercat setmanal. No es cobra la part proporcional que no s’ha pogut fer. Decret 12/2020. Es posposa el seu cobrament fins a nova data que s’informarà. Taxa de terrasses per l’ocupació de via pública. Condonar tot l´any 2020 dels bars i restaurants. IBI Urbà. Es posposa el seu cobrament fins 17 d’agost. IBI Rústic. Es proposa el seu cobrament fins el 15 de desembre.

21. Condonar el cobrament dels lloguers de locals comercials gestionats per l’Ajuntament. 22. Congelar les ordres d’embargament. 23. Agilitzar els terminis de pagament de factures, si es sol.licita, als proveïdors per donar liquiditat a les empreses. 12


24. Reforçar els punts de venda d’alimentació de petits productors, pagesia local i cooperar amb els comerços de proximitat per promocionar-los entre la població, a través de campanyes del comerç local. 25. Estudiar la possibilitat d’establir indemnitzacions econòmiques per a les empreses i persones autònomes que treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó de causa major. Decrets 16 17, 18/ 2020. MESURES SOCIALS 26. Garantir l’accés a WIFI gratuït amb un conveni amb BonÀrea Telecom, sobretot per les famílies amb menors sense connexió per tal que pugui desenvolupar els aprenentatges de cara el 3r trimestre del curs 19-20. 27. La Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA ha reduït el 50% el canon de l’aigua i també el cànon social zero a tots els trams per a famílies vulnerables durant els mesos d’abril i maig, També ajornament del deute per a petites, mitjanes empreses i autònoms prèvia sol.licitud. 28. Ajudar a tramitar el Bono Social del Ministerio para la Transición Ecológica és un descompte entre un 25% i 40% a la factura elèctrica aplicat a determinats col·lectius vulnerables. 29. Crear una partida d’ajuts al pagament de lloguer d’habitatge per aquelles famílies que no hi puguin fer front. 30. Habilitar espais d’acollida per a les persones sense sostre i persones amb necessitats d’habitatge. 31. Dur a terme un protocol d’acompanyament i ajuda a les famílies i persones que s’han quedat sense feina i recursos. 32. Garantir els subministraments bàsics a totes les llars sota la premissa de cap tall de llum, aigua, gas i telecomunicacions a les llars de les famílies amb més dificultats. 33. Formar un grup de voluntariat, coordinat per l’Ajuntament amb l’objectiu de poder atendre necessitats bàsiques que se’n derivin de la pandèmia del Covid-19 en el nostre municipi.

13


34. Assessorar i atendre psicològicament, a través de l’equip de Suport al Dol a les persones que presentin malestar emocional a causa del coronavirus. 35. Donar suport des de les diferents àrees de l’Ajuntament a la Residència de gent gran Fundació BonÀrea Assistència. MESURES QUE ES DEMANEN ALS VEÏNS I VEÏNES 36. Fomentar el Km 0. Que es prioritzi la compra de productes i serveis de proximitat, per ajudar al màxim a les empreses i comerços locals. 37. Flexibilitat lloguers. Que els propietaris d’habitatges, naus industrials i locals comercials siguin flexibles amb les condicions als seus llogaters, amb l’objectiu de col·laborar per superar les conseqüències econòmiques de la crisi. MESURES QUE ES RECLAMEN AL GOVERN DE L’ESTAT I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 38. Hipoteques i crèdits. Que s’ajornin els pagaments d’hipoteques i crèdits als ciutadans i a les empreses, sense interessos de més. 39. Cotitzacions. Que s’ajorni i es condoni parcialment les cotitzacions socials de pimes i autònoms que no hagin tingut permesa la seva activitat o tinguin una caiguda molt important dels seus ingressos. 40. Més recursos municipals. Eliminació per part de l’Estat espanyol de les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a les administracions locals, per tal que els ajuntaments puguin destinar tots els recursos necessaris a reactivar l’economia, sense impedients legals ni econòmics.

14


Campanya #Arxivemelmoment del Museu de Guissona

15


ESTAT DE SUBVENCIONS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA / Institut d’Estudis Ilerdencs

Registre subvencions 2019 DEPARTAMENT DE CULTURA / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) Funcionament i activitats del museu Sol·licitada: 10/07/2019 Concedida Import concedit: 12.913 € Cobrament al 100% Expedient tancat Accions de manteniment al Parc Arqueològic pels aiguats Sol•licitada: 29/11/2019 Concedida Import concedit: 2.722,33 € Cobrament al 100% Expedient tancat Reformes espais interiors i millora biblioteques Sol·licitada: 22/11/2019 Concedida Import concedit: 2.932,30 € Cobrament al 100% Expedient tancat

DEPARTAMENT DE CULTURA Concert de Nadal Sol·licitada: 20/11/2019 En tràmit Concedida - Subvenció en espècies Expedient tancat

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / Relaciones con las Cortes e Igualdad Fons Pacte Estat violència de gènere als Ajuntaments 2020 Import concedit: 1.951,52 € Cobrament del 100% (En tràmit)

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA Desperfectes ocasionats per les pluges Sol·licitada: 15/11/2019 Denegada Pla únic d’obres i serveis de catalunya per al períodes 2020-2024 Sol·licitada: 18/12/2019 (En tràmit)

Projectes culturals Enramada Sol•licitada: 14/06/2019 Concedida Import concedit: 422,25 € (En tràmit- Justificada) Publicacions interès local Premi Jordi Pàmias Sol•licitada: 14/06/2019 Concedida Import concedit: 1.389,96 € (En tràmit- Justificada)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Biblioteques i sales de lectura Adquisició de material Sol•licitada: 14/06/2019 Concedida Import concedit: 1.215,20 € (En tràmit- Justificada)

Funcionament de les Llars d’Infants Municipals Sol•licitada: 05/07/2019 Concedida Import Concedit: 57.750 € (En tràmit)

Escola de Música Municipal Manteniment Sol•licitada: 14/06/2019 Concedida Import concedit: 2.305,10 € (En tràmit- Justificada)

Arranjaments, reparacions i millores del poliesportiu i la vila Sol·licitada: 28/11/2019 Concedida Import Concedit: 34.000 € (En tràmit)

Publicacions periòdiques d’El Butlletí Sol•licitada: 10/07/2019 Concedida Import concedit: 577,98 € (En tràmit- Justificada)

Impermeabilització de la coberta del cementiri de guissona Sol·licitada: 03/12/2019 Concedida Import concedit: 10.000 € (En tràmit)

Restauració del Patrimoni Arquitectònic. Antiga Ciutat Romana de Iesso Sol•licitada: 09/07/2019 Concedida Import concedit: 7.483,80 € (En tràmit)

XXIII Mercat Romà Iesso 2019 Sol·licitada: 07/08/2019 Concedida Import concedit: 15.000 € (En tràmit) Subvenció al projecte singular d’entitats locals de la demarcació de lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc P.O. FEDER de creixement sostenible 2014-2020 Sol·licitada: 12/09/2019 Concedida Import concedit: 185.215,30 €

16

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES / Servei d’Ocupació de Catalunya Contractació en pràctiques de Joves 2019 Sol•licitada: 24/07/2019 Concedida Import concedit: 11.000 € Cobrament del 80% (En tràmit)


Registre subvencions 2019 INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA Instal•lació d’una estació d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics Sol•licitada: 26/09/2019 Concedida Import concedit: 40.000 € (En tràmit)

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT Funcionament d’escoles de música d’ens locals curs 2017/2018 Sol·licitada: 29/11/2019 (En tràmit)

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA Ajut tècnica d’acollida 2019 Conveni anual Consell Comarcal de La Segarra Cobrament del 100% Expedient tancat

Registre subvencions 2020 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Pla educatiu d’Entorn 2019/2020 Agenda econòmica 29/10/2019 Concedit: 3.000 € Cobrament del 35% (En tràmit)

Atribució de recursosdespeses directes i despeses indirectes Import assignat: 97.716,22 € (Certificada - 1r quadrimestre)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA Pla de dinamització local, anualitat 2019 Sol·licitada 30/01/2020 (en tràmit) Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut Sol·licitada 22/05/2020 Import sol·licitat: 49.348,00 € (En tràmit) Pla especial de cooperació municipal Sol·licitada 22/05/2020 Import sol·licitat: 65.666,95 € (En tràmit) Pla de camins Import assignat: 11.724,00 € (En tràmit)

DEPARTAMENT DE CULTURA / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Atribució de recursos – reposicions i millores Import sol·licitat: 64.796,04 € (En tràmit)

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS Pla de cultura Import assignat: 19.980,00 € (En tràmit)

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA Reparacions equipaments desperfectes borrasca glòria Sol·licitada 21/02/2020 (En tràmit)

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA Reparacions equipaments desperfectes borrasca glòria Sol·licitada 26/02/2020 (En tràmit)

Adquisició de llibres i diaris per a la Biblioteca Sol•licitada: 23/01/2020 Concedida, import de 3.000,00 €

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Adquisició de novetats editorials en català o occità Sol•licitada: 23/01/2020 Concedida, import de 6.000,00 €

1,5% cultural- restauración de los restos arquitectònicos de la obra de fluvià Sol·licitada 11/03/2020 (En tràmit)

17


L’AJUNTAMENT DE GUISSONA ESTRENA EL SERVEI DE PLENS EN DIRECTE

L’Ajuntament de Guissona, amb la col·laboració dels tècnics de secretaria i comunicació, va estrenar en l’última sessió plenària del passat 11 de maig, el nou servei de vídeo streaming a través de la plataforma YouTube, amb l’objectiu que els vilatans i les vilatanes poguessin visionar el Ple Municipal en directe, des de casa seva, en aquest temps de confinament. A més, amb un xat en directe on podien fer el corresponent Precs i Preguntes. Amb aquesta nova iniciativa, l’Ajuntament de Guissona fa un pas més en el foment de la transparència i del compliment del Pla de Mandat 2019-2023. El nou servei permetrà que, a partir d’ara, qualsevol persona pugui seguir en directe, amb imatge i so, el desenvolupament del Ple Municipal, tant si aquest és presencial com telemàtic, a través del seu ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Totes les sessions plenàries seran gravades i publicades íntegrament al canal de Youtube oficial de l’Ajuntament. La prova pilot que es va fer al Ple del dia 11 de maig va resultar molt satisfactòria, amb una audiència en directe de mig centenar de persones.

18


ES CREA LA PRIMERA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE A GUISSONA

Recentment, s’ha creat una comissió de treball amb tècniques municipals, tècniques comarcals i membres de tots els partits polítics que vetllaran pel compliment real de les polítiques d’igualtat de gènere en tots els àmbits de la gestió pública i del municipi. El primer Pla d’Igualtat creat va ser el 2009. És per això que des d’aquesta comissió és vol impulsar la renovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Guissona i un protocol contra l’assetjament per l’ens local.

19


Paral·lelament, es vol posar en marxa un pla de polítiques de gènere en l’àmbit municipal on es demanarà la participació de tota la ciutadania. En coordinació amb aquest pla, s’està treballant perquè totes les festes que s’organitzin a Guissona comptin amb un protocol de prevenció de violència en l’oci nocturn. També està prevista una formació per a les entitats que organitzen festes al municipi, ja què és un treball que afecta tothom.

L’OBRA DE L’ATENEU

El Covid-19 ha fet que s’aturés l’obra de l’Ateneu durant 2 mesos, però el mes de maig ja es van poder reprendre les obres. S’està treballant en les connexions de serveis (electricitat, gas, telefonia, aigua), la pintura i els acabament finals. A mitjans de juny està previst que es comenci el muntatge de butaques i que a finals de juny l’obra estigui acabada. Durant el mes de juliol es realitzaran totes les proves de posada en marxa dels serveis i equipaments, així com millorar l’espai del carrer per accedir millor a l’edifici. Us mantindrem informats.

20


Els Plens de l’Ajuntament Durant el període d’aquest quart número d’El Butlletí s’han celebrat dos plens. Punts destacats de cada Ple:

23 DE FEBRER:

S’aprova el nou Organigrama de l’Ajuntament 2020 (es trobarà el detall al Butlletí núm 3, pàgina 12-13. S’acorda demanar a la Generalitat la creació Àrea Bàsica de Salut a Guissona, sol·licitar a l’Ajuntament de Cervera que aprovi la nostra segregació i donar compte d’aquest acord al president de la Generalitat, la consellera de Salut i la directora de SSTT de Salut a Lleida. Aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal que ha estat a exposició pública des del mes de novembre 2019 i no s’han fet esmenes. Exposició Pública del Reglament del Consell d’Infants i Adolescents de Guissona. S’informa de l’avaluació i actuacions en espais de la vía pública i el seu conseqüent Pla d’Acció. S’aprova crear i aprovar un nou reglament participatiu que reguli les subvencions a entintats i associacions locals per al 202. S’informa de la creació d’una oficina de mobilitat formada per tècnics interns, veïns i veïnes voluntàries, regidor/a i tècnics externs. S’informa dels convenis amb el Consell Comarcal i els pressupostos. Moció de Rebuig a la Resolució de la Junta Electoral respecte al M.H President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras presentada per ERC, Junts per Guissona i Primàries Guissona. S’absté PSC. 21


Moció de record per les víctimes de la Guerra Civil de Guissona presentada per ERC i aprovada per unanimitat on s’arriba al següent acord: habilitar un espai de record al cementiri per a les víctimes a Guissona, d’ambdós bàndols, nascuts i morts a Guissona. Moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient, presentada per Junts per Guissona i aprovada per unanimitat. Commemoració del Dia Internacional de les Dones presentada per ERC, Junts per Guissona i Primàries Guissona i aprovada per unanimitat. Moció de declarar Guissona Municipi Feminista presentada per ERC. Es demana per part de Junts i Primàries retirar la moció per adaptar-la a actuacions concretes del municipi. Per part d’ERC, es retira la moció i s’accepta la proposta de l’equip de govern de crear un equip de treball, format per polítics de tots els grups municipals, tècnics i persones del municipi significades en aquesta qüestió, perquè en el termini de tres mesos s’elabori un document programari, que contingui accions concretes i practiques que estiguin en el funcionament del dia a dia de l’Ajuntament de Guissona. Moció per la situació creada al Parlament català el dia 27 de gener de 2020 presentada per Primàries Guissona, moció que es sol·licita votar per punts i queda aprovada per majoria absoluta per els vots de Junts, Primàries i ERC en alguns dels punts, el PSC s’absté en tots els punts. Moció per crear un punt d’intercanvi de llibres presentada per ERC i aprovada per unanimitat. Aprovació del Reglament del Consell d’Infants i Adolescents de Guissona al no rebre cap esmena després de la seva exposició pública durant 2 mesos. Aprovació inicial a exposició pública del Reglament de Registre d’Entitats.

22


S’aprova iniciar un expedient de Reglament d’ús del Casal Jove. S’aprova iniciar un expedient de Reglament de Consell de Joventut. S’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 2020. S’aprova l’Adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica. S’informa de les mesures preses per l’Ajuntament per mitigar les conseqüències del Covid-19 (+ info pàg 9 infografia 40 mesures). S’aprova la formació d’una Comissió d’Experts per avaluar, valorar i assignar els ajuts econòmics del compte corrent solidari (+ info pàg 41 compte corrent Guissona solidaria).

11 DE MAIG:

1r Ple telemàtic. S’aprova per unanimitat el Projecte de Renovació de l’Enllumenat Públic per un cost total de 728.011.000 € (50% FEDER + 25% Diputació + 25% Ajuntament) que ja ve de l’antic consistori i que té com a objectiu millorar els nivells d’enllumenat públic amb la renovació de la instal·lació actual per una altra de més eficient i sostenible. Aprovació provisional Plans Parcials SUD-1 (Escoles – Cementiri). Aprovació provisional Plans Parcials SUD-8 (Nou CAP). Aprovació de la modificació núm. 7 del Pla d’Ordenança Urbanístic Municipal – SUD-10 i nou PAU-7 per a la construcció de la nova depuradora de la CAG. S’informa que la nomenclatura dels nous carrers es farà a través d’un procés participatiu amb la ciutadania. S’informa de la Modificació o suspensió d’activitat municipals i festes per al 2020:

23


ANUL·LADES: 2-3 maig: FESTA MAJOR GUARDA-SI-VENES (ajornada per a la Mare de Déu d’agost). 23 maig: JORNADA COLORS (possible tarda intercultural a la Festa Major). 6 juny: VESTIM SEGARRA (passa a l’any que ve). 14 juny: TROBADA PUNTAIRES que organitza Nèvia. 21 juny: ENRAMADA DE CORPUS ( replanteig de la festa, buscar alternatives) 23 juny: SANT JOAN 29 juny: REVETLLA SANT PERE 18 juliol: MERCAT ROMÀ i BAKANAL

ES PODRIEN REALITZAR AMB CANVIS: 13 juny: CATIFES CORPUS (possibilitat de fer-les de manera espaiada, o per famílies...) 20 juny: CONCURS DE PINTURA, TOCS MUSICALS amb Inversen Band 11 juliol: ITINERARI POÈTIC JORDI PÀMIAS (?, es pot posposar, o fer d’una altra manera) 11 juliol: SANT CRISTÒFOL (es pot fer la benedicció, el ball no podrà ser). Del 13 al 19 juliol: CAPVESPRES A LA ROMANA de dilluns a diumenge amb espectacles amb públic assegut i reserva prèvia, altres propostes. 24 juliol: TOCS MUSICALS amb Walking Roods CICLE GAUDÍ (ens estan oferint alternatives per poder programar les pel·lícules de març, abril, maig que tenim pendents de projectar).

S’informa de l’evolució del Covid-19 a Guissona amb les dades del CAP. S’aprova la Moció per la Flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local presentada per ERC i aprovada per unanimitat. S’aprova la confecció del reglament regulador d’accés i ús dels mitjans de comunicació municipals presentada per ERC i aprovada per unanimitat.

24


Les Juntes de Govern Local Cada setmana es celebra la Junta de Govern Local. Durant aquests mesos, des de mitjan de març, totes telemàtiques. En aquest apartat, us deixem un resum amb el més destacat de les juntes celebrades durant el període del 21 de febrer al 2 de juny.

02.03.2020

Col·laboració de l’Ajuntament de Guissona a la compra d’una impresora 3D per al Centre de Recursos Pedagògics de la Segarra per un import de 383,62 € per tal que estigui a disposició de les escoles de Guissona. Reunió amb els veïns de la plaça de la Bassa per a millorar l’ambient. Es proposa regular la visita de policies per avisar, identificar i si fa falta sancionar. S’informa de l’actualització de la renda del lloguer de l’edifici la Fassina per 2.006 €/mes segons l’índex de variació del IPC (anteriorment era del 1984,43 €/mes). Signat el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i l’Associació del Servei del Suport al Dol que marca que en cas que aquest tingui una bona acollida i s’aconsegueixi arribar a un nombre suficient d’usuaris cada mes. Aquest tindrà un cost anual màxim de 3.176 €. Aprovació d’executar la urbanització del c/Oliveres fins al c/Raval Bisbal i sotmetre a informació pública i corresponent licitació. Constitució de la Taula de Treball per a un municipi igualitari (+ info pàg 19).

25


09.03.2020

S’informa que es contracta els serveis de compliment en matèria de prevenció i control de la legionel·losis en les instal·lacions esportives: pavellons, camp de futbol i piscines municipals, per un cost de 1.461 € + IVA. S’informa que per compliment de sentència judicial s’obliga a col·locar les banderes (europees, espanyola i catalana) al balcó de l’Ajuntament. Es decideix posar un cartell informatiu sobre l’exigència d’aquesta imposició. Aprovat el cost de 12.799 € + IVA per la pavimentació del c/Tapioles.

16.03.2020

Es realitza el primer directe de l’Ajuntament Respon (+ info pàg 43 T’interessa). A causa del Covid-19 es tanquen les instal·lacions públiques i l’Ajuntament entra a fer servis mínims de cara al públic. Aprovada la certificación núm. 5 de l’obra “Urbanització del sector Sud-7” per valor de 146.086 €. Aprovada la Certificació núm. 5 de l’obra “Caixa Escènica” per a la reforma de l’Ateneu per un import de 43.577€. Tot i que l’empresa que porta les obres de l’Ateneu, anuncia que es redueix l’activitat durant la situació sanitària provocada pel Covid-19. A causa del Covid-19 es comunica a l’Equip de Govern que les properes reunions per Junta de Govern es faran telemàticament.

26


23.03.2020

Primera Junta de Govern telemàtica, donada la situació de força major provocada pel Covid-19. Decret d’adhesió al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”. S’informa dels acords adoptats des del govern de la Diputació de Lleida, de mesures urgents i extraordinàries de caire econòmic per garantir liquiditat dels ajuntaments. Destaquen l’increment de la subvenció per alumne de la llars d’infants fins a 1.000 € dels 875 € previstos; l’increment de 1.000.000 a 1.800.000 la partida de despeses corrents per fer front a les despeses extraordinàries que tindran els ajuntaments; i l’ampliació dels terminis de recaptació voluntària dels impostos i taxes municipals sense que suposi una disminució de les bestretes que rep l’Ajuntament. Decisió d’anul·lar la taxa de terrasses per a bars i restaurants de l’Ajuntament durant el mes d’abril (finalment, en posteriors juntes de govern, es decideix condonar aquesta taxa durant tota la temporada 2020). Anul·lar cobrament Llar d’Infants, Escola de Música i Mercat municipal. Decisió de crear un vídeo a part d’alcaldia per tenir més informada la ciutadania pel que fa a la situació d’emergència del Coronavirus. S’aprova el cost de 3.025 € per a la realització de la nova web de Turisme (turismeguissona.cat). S’activa una campanya per a crear Bossa de Voluntaris davant del Covid19. S’activa una campanya de Comerç local de comandes a domicili. S’activa el Teletreball per part del personal de l’Ajuntament.

27


30.03.2020

Horaris flexibles per part de la Brigada davant el confinament, una hora diària per treballador s’incorpora en bossa d’hores. S’aprova que la despesa i gestió de les taules, cadires i escenaris sigui gestionada i finançada per cada entitat i associació. (Aquesta decisió queda anul·lada posteriorment pel Covid-19). Suspensió dels contractes de serveis de neteja durant el tancament de les instal·lacions causat pel confinament del Museu de Guissona, Casal de gent gran, Casal jove i Poliesportiu. S’informa del grup de 80 voluntaris de Guissona, alguns dels quals fan atenció a la gent gran que viu sola i d’altres mascaretes. S’informa que s’ha donat acollida en un espai de la Caserna a persones sense sostre. Suport d’accés a Internet per als alumnes dels Centres de Guissona, les famílies dels quals no hi tenen accés. S’aprova Conveni de Col·laboració entre BonArea Telecom, que es fa càrrec del cost mensual del servei, i l’Ajuntament de Guissona, qui assumeix les despeses de connexió, que es preveuen de 80 € la unitat. Aprovació de les Bases de la Dotzena Edició del Premi Jordi Pàmias, per a majors de 18 anys, d’acord amb les quals s’atorga un sol premi de 2.000 € al guanyador del concurs en un acte que tindrà lloc el 24 d’octubre.

28


06. 04.2020

S’informa del pagament de 2.549 € + IVA pel canvi de teulada al Camp de Futbol. Aprovada la certificació núm 15 de la “7a Fase de la Reforma de l’Ateneu” per import de 44.841,15 €. Decisió de crear una partida pressupostària del Covid19 per poder tenir comptabilitzats tots els costos relacionats amb aquesta pandèmia. Es decideix crear un compte de recaptació per mitigar els efectes del Covid19 i que tots els regidors i regidores de govern facin una aportació del 50% dels seus ingressos per a l’assistència a les últimes juntes de govern telemàtiques celebrades els dies 16, 23 i 30 de març. Decisió d’obertura parcial del Mercat Municipal Setmanal amb parades de primera necessitat seguint protocols d’higiene i seguretat. Policia Local i Mossos d’Esquadra demanen donar missatges a través de les xarxes socials de Guissona als guissonencs i guissonenques per tal que es desplacin el menys possible. Es decideix moure el contingut per xarxes. Aprovat el pagament de 5.300 € per la redacció de l’avantprojecte de l’Obra de Fluvià per tal de realitzar una actuació de restauració i poder aprofitar així el marc de subvencions que puguin sorgir.

29


Celebració de les Caramelles 2020 a distància, i des de l’Àrea de Comunicació es farà la gravació dels caramellaires al balcons per a fer-ne després un vídeo. S’informa que ja s’han repartit les targetes facilitades pel Departament d’Educació a totes les persones afectades que tenen beques menjador dels centres públics de Guissona per adquirir aliments.

15.04.2020

Pagament de 3.645 € per la reconstrucció de la teulada malmesa del cementiri de Guarda-si-venes. Aprovada la certificació núm. 16 de l’obra “7a fase de reforma i ampliació de l’Ateneu” per import de 22.662 €. Contractació socorristes de les piscines municipals de Guissona per un valor de 15.000 €. Necessitat de recollir en un document totes les accions dutes a terme al dia a dia per fer front a la situació del Covid-19, així es decideix redactar un document dividit per àrees. (+ info pàg – article 40 mesures davant covid). Adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya per part de l’ACM i la FMC. S’informa del vídeo adreçat a la població de Guissona amb l’objectiu de crear il·lusió per a la recuperació del territori i la localitat. Vídeo elaborat per les tècniques de l’àrea de comunicació amb la col·laboració d’en Ramon Pérez i en Daniel Valero. Es pot veure a Youtube amb el nom “Guissona, t’espera! #Totaniràbé” (https:// www.youtube.com/watch?v=fHv_Vd28css).

30


31


Es proposa que si es fa programa de la Festa Major enguany, els anunciants que varen participar en la darrera edició, tinguin l’anunci gratuït o una tarifa reduïda. En relació amb això es decideix el següent: DESCOMPTE ALS ANUNCIANTS PROGRAMA FESTA MAJOR: NEGOCIS QUE HAN TANCAT DURANT LA PANDÈMIA: Els que es van anunciar l’any anterior i volen tornar-se a anunciar: • •

Gratuït el mateix format que l’any anterior. Si volen un format més gran se’ls descomptarà un 50% de l’import.

Els que no es van anunciar l’any anterior i volen anunciar-se: • •

50% de descompte amb el format petit. si volen un format més gran, no se’ls aplicarà cap descompte.

NEGOCIS QUE NO HAN TANCAT DURANT LA PANDÈMIA: Els que es van anunciar l’any anterior i volen repetir: • •

50% de descompte amb el mateix format que l’any anterior. Si volen un format més gran no se’ls aplicarà cap descompte, pagaran el 100%.

Els que no es van anunciar l’any anterior i volen anunciar-se: •

S’aplicarà un 25% de descompte en qualsevol dels formats.

20.04.2020

Decisió de realitzar vàries Borses de Treball per incentivar la contractació de jovent de Guissona (+ info pàg 46 T’interessa). Creació d’un servei i telèfon d’atenció personalitzada des de l’Ajuntament per acompanyar i orientar el teixit empresarial i autònom per superar la crisi del Covid-19. Suport i orientació amb temes fiscals, subvencions, administratius...


Decisió de contactar amb bars i restaurants de la vila per incentivar el menjar a domicili i realitzar i difondre un cartell enunciatiu per xarxes amb aquest servei. Adhesió a la Contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions LocalRet per poder emetre plens telemàtics i presencials en directe per Youtube. (+ info notici plens en directe). Decisió de posar en marxa una campanya de civisme pels excrements de gos. (+ info noticia campanya civisme).

27.04.2020

S’aprova la certificació núm. 6 “Urbanització del sector Sud-7” per 159.848,45 €. Aportació de 6.000 € a l’Escola Bressol de la FEDAC segons conveni pel curs escolar 2019/2020. Proposta formativa per a professionals de l’administració pública i càrrecs electes de la comarca de la Segarra sota el títol “Com afrontar la discriminació LGBTI”. S’informa que els certificats de les donacions fetes a l’Ajuntament amb motiu del Covid-199, tindran les dades necessàries per sol·licitar la desgravació de la declaració de l’IRPF per l’anualitat 2020. S’aprova pressupost per poder realitzar processos participatius a l’Ajuntament de Guissona a través del cens amb un cost total de 1.500 € + IVA per la instal·lació i 100 €/mensuals + IVA pel manteniment i la llicència d’ús fins a final de legislatura. S’acorda la no celebració de l’acte públic de l’entrega de premis literaris infantils Jordi Pàmias per la situació del Covid-19. No obstant això, els premiats rebran el premi a casa entregat pels regidors i regidores i es farà un vídeo amb imatges de tots els premiats.


S’anul.la el dinar de la Gent Gran i el Concert de Sant Pere.

04.05.2020

S’informa del protocol per a la transició del teletreball al lloc habitual per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament que serà esglaonada i només s’atendrà persones mitjançant cita prèvia. S’informa de la proposta de restaurar els antics telons dels pastorets de Guissona en cas que enguany es puguin representar a l’Ateneu. També de fer els arranjaments musicals de totes les cançons per tal que quedin ben escripturades per la posteritat. Hi ha la possibilitat de demanar una subvenció que dóna suport a aquest tipus d’intervencions. S’ha fet valorar el cost dels treballs: La restauració dels telons es faria al mateix taller dels germans Salvador on es van construir els telons originals. La restauració dels 7 telons ascendeix a 6.252,67 euros. La fabricació d’un nou teló de rompiment que va desaparèixer ascendeix a 1.730 euros. I els arranjaments musicals ascendeixen a 500 euros. S’informa de la pròxima gestió amb bars i restaurants per a l’obertura de terrasses. S’aprova el pressupost per realitzar postals il·lustrades de Guissona, que també es podran utilitzar per fer-ne làmines, samarretes, etc. Les il·lustracions seran realitzades per Marta Casals i tenen un cost de 450 euros sense IVA.

18.05.2020

Abonament de 1.500 € a l’Escola de Futbol Base de Guissona i Comarca, primera part de l’ajut anual que té assignada aquesta associació. 34


Abonament de 800 € per a l’edició del llibre “Terra a les Mans Sikarra grafies” escrit per un guissonenc (es dóna com a resposta a l’acord de l’antic govern). Adquisició de 3 exemplars per la biblioteca de Guissona, del conte escrit per guissonenques “Jo, com l’avi”, amb un cost de 30 euros. Es pren la decisió en Junta de Govern de col·laborar amb la compra d’exemplars en futures edicions escrites per guissonencs i guissonenques. Elaboració de 175 lots per repartir a bars, restaurants, indústria, serveis i comerç de Guissona valorats en un total de 8.983 €. Cada lot consta de 4 mascaretes fppt2, 1 dispensador d’hidrogel amb una recàrrega i una catifa desinfectant.

35


Necessitat d’enviar carta als propietaris dels solars de la vila per recordar la seva obligació de mantenir els espais en condicions d’higiene i seguretat per evitar riscos, sobretot ara amb l’arribada del calor. S’ofereix la possibilitat que sigui l’Ajuntament, qui s’encarregui de la neteja, amb la prèvia sol·licitud del propietari, a càrrec del qual aniran les despeses que això comporta. Finançament de 20.000 € pel Conveni de col·laboració amb ICAC, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, per l’exercici 2019, un cop justificades les despeses d’intervencions arqueològiques dutes a termes a Iesso. Aprovada la incorporació de l’aplicació DRAG per la millora del servei i control del vigilants municipals per poder professionalitzar i monitoritzar el servei. Té un cost de 200 € per posada en marxa i 94 € mensuals. Necessitat de reprendre les accions per solucionar la problemàtica dels arbres del parc de la Rambla dels Segadors, contactant amb l’equip de govern anterior, el cap de la Brigada i l’assessorament a tècnics i empreses de jardineria. Acord per equipar amb un canviador de nadons plegable i amb certificació els edificis municipals de Guissona que no en tenen com la Sala de Plens de l’Ajuntament, el Museu de Guissona i l’Escola de Música. La despesa total és de 500 €. Necessitat de substituir dos para-sols a les Piscines Municipals de Guissona, s’acorda la implantació d’un arbre de mida considerable amb un cost de 1000 €.

26.05.2020

S’acorda l’aprovació del pagament del “Cànon de Control de Vertidos”, per l’anualitat 2019, que ascendeix a la quantitat de 9.593,10 €.

36


Necessitat d’implantar la mesura d’Agent Cívic, per cercar la conscienciació i l’ actitud i comportaments cívics de les persones per una convivència adequada i prevenir així comportaments i actituds inadequades a l’espai públic. És essencial davant la situació actual del Covid-19, on la corba a Guissona no baixa. Reunió amb els caps de les diferents associacions d’ètnies i el CAP per veure situació davant el Covid-19 i parlar sobre el confinament. Reunió amb l’Institut Cerdà per presentar el Pla Estratègic de Comerç i d’Activitats Empresarials de Guissona, Horitzó 2022. El Pressupost per a la realització del conseqüent Pla és de 13.300€. S’aprova el pressupost d’un panel de control i dosificació per a la piscina municipal de Guissona amb un cost de 2.467 € + IVA. S’aprova la compravenda de furgoneta de segon mà per a la Brigada Municipal amb un cost en diner de 800 € i en espècie de 600€. S’informa de l’obertura de nou del Concurs “Omplim casa nostra de flors” i es revisen les bases reguladores.

02.06.2020

S’informa que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya implementarà, depenent del CAP de Guissona, un mediador sanitari per actuar a Guissona en assumptes relacionats amb el COVID-19. S’informa de la nova regulació de les piscines enfront de la situació del COVID-19. Es decideix la seva obertura seguint les normes d’aforament i protocol d’ús. L’aforament serà limitat i amb distància entre persones, d’un metre dins la piscina i dos en el recinte, i s’haurà de regular la entrada amb cita prèvia i per franges horàries o dies. Es preveu que es podran obrir a finals de juny o a l’inici de juliol.

37


S’informa de la contractació de 2 agents cívics a través del Consell Esportiu de la Segarra, amb 5 hores diàries els mesos de Juny, Juliol i Agost.

S’informa de les assignacions del programa Odisseu per a l’oferta de pràctiques per a estudiants a l’Ajuntament. Es cobreix una plaça en pràctiques d’administració i una plaça en pràctiques de turisme. S’acorda la contractació per a l’estudi geotècnic i hidrològic del Parc Arqueològic de Guissona per un import total de 6.936 €. Per al desenvolupament d’aquesta actuació se sol·licitarà una ajuda a la Generalitat. S’acorda la reparació dels murs que defineixen l’aparcament del Museu de Guissona per seguretat, ja que el temporal Glòria va provocar la seva caiguda. Això té un cost de 3.840 €. Entrada gratuïta durant la primera fase d’obertura del Museu de Guissona, del 8 al 21 de juny.


Es proposa l’enramada a les Fonts per nuclis familiars o grups d’amics (amb un màxim de 10 persones) entre les 10h i les 13.30h amb reserva prèvia. A l’espai de les Fonts hi haurà els gegants Piteu i Llúcia acompanyats de música ambiental. Es proposa un challenge a les xarxes perquè es pengin fotografies de les enramades que s’han portat a terme a Guissona al llarg de la història. S’informa que s’han realitzat actuacions concretes en camins municipals del terme, ja que les pluges els havien deteriorat dificultant l’acció de transitar-hi. Es revisarà tota la xarxa de camins municipals i es duran a terme les actuacions necessàries.


T’interessa GUISSONA SOLIDÀRIA

40


Associacions, entitats, empreses, guissonencs i guissonenques, moltes gràcies a tots, per les aportacions econòmiques i, també, i sobretot, per la gran tasca de voluntariat a títol individual o associatiu que molts heu fet i esteu fent davant la situació del Covid-19. Guissona és solidària. Només a l’inici de la pandèmia, es va engegar des de l’Ajuntament de Guissona una borsa de voluntaris i voluntàries, que actualment està formada per més de 80 persones, les quals s’han anat repartint diferents tasques i necessitats que han anat sorgint al llarg dels mesos: atenció telefònica a la gent gran, elaboració de mascaretes i bates, repartició de la compra domèstica, preparació d’instal·lacions, repartició de lots escolars, preparació de lots de protecció, etc. I a banda del voluntariat, també ben a principi de l’estat d’alarma, es va obrir un compte bancari destinat a fer aportacions voluntàries per ajudar en l’àmbit local davant d’aquesta situació, ja que també moltes entitats locals i particulars estaven interessats a fer-ne. Actualment, en aquest compte hi ha 23.985 € els quals figuren en la comptabilitat municipal com un compte extra pressupostari, que finançarà, junt amb altres fons propis municipals, una partida del pressupost de despeses del capítol 2 del pressupost municipal vigent, en el qual figuraran exclusivament les despeses pagades pel Consistori amb motiu de la crisi sanitària del Covid-19. Per gestionar aquest compte corrent de donacions, es formarà una Comissió d’Experts per tal que avaluï, valori i assigni els ajuts econòmics. Aquesta comissió estarà formada per: • • • • • • • •

Un/a representant de cada grup polític de l’Ajuntament de Guissona Un/a representant de Serveis Socials. Un/a representant de l’àmbit sanitari de la nostra Àrea Bàsica. Un/a representant del comerç local. Un/a representant del teixit empresarial de Guissona. Un/a representant de l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament. Tècnica de l’Ajuntament en l’àrea de nouvinguts. Tècnica de l’Àrea d’intervenció de l’Ajuntament. 41


42


Aquests realitzaran trobades amb grups de persones representatives dels diferents sectors a qui van destinats els ajuts per tal d’establir criteris d’assignació dels recursos. I, d’altra banda, també s’habilitarà un correu electrònic (ajutscovid19.ajuntament@guissona.cat) per rebre opinions i idees per part de tota la ciutadania.

ACCIÓ L’AJUNTAMENT RESPON

Amb la intenció d’arribar a un públic més jove i obtenir una major transparència, el passat mes de març es va encetar l’Ajuntament Respon, una acció moguda a través de l’Instagram de l’Ajuntament (@ajguissona) on durant una setmana es reben preguntes dels usuaris i aquestes són respostes en directe un dia i hora en concret pels regidors i regidores de l’Ajuntament a través d’Instagram. La idea d’aquesta acció era que cada mes aproximadament hi hagués una trobada en directe per part dels regidors i regidores de la Junta de Govern amb els usuaris d’Instagram en què es resolgués les seves preguntes. El Covid-19, però, ha fet paralitzar aquesta acció que no s’ha pogut reprendre fins a tornar a les juntes presencials al juny.

NOVA CAMPANYA DE CIVISME

L’Ajuntament engega una nova campanya de civisme en el paraigües Jo reacciono, Guissona neta per reduir els excrements de gossos a la via pública, molt freqüents entre els carrers de Guissona. Pròximament es trobaran cartells a la vila com el següent i es recordarà que en cas d’incompliment de les normes se serà exigent i s’aplicaran sancions que oscil·len entre els 200€ i els 600€. 43


44


AUON.CAT

Des de la Regidoria de Comerç i Empresa s’han impulsat diverses accions arran de la situació que han viscut els comerços locals amb el seu tancament a causa de l’estat d’alarma provocat pel Covid-19. Una de les propostes sorgeix d’en Dani Valero, un informàtic guissonenc, que gestiona un petit grup que s’ha animat a tirar endavant una aplicació de suport al petit comerç, una aplicació adaptada a les necessitats de cadascú: www.auon.cat. Aquesta proposta s’ofereix als comerços locals perquè puguin fer una prova pilot, amb l’objectiu que els petits comerços i en particular el sector de la restauració puguin tenir presència a la xarxa i inclús gestionar comandes en línea. En fases posteriors de desenvolupament l’aplicació pot oferir la possibilitat de controlar accés a les terrasses, realitzar enviament de productes, la gestió de pagaments i cobraments, arrodoniment solidari amb entitats sense finalitat de lucre, etc. És una aplicació totalment adaptable a les necessitats de cada establiment i pot créixer en la mesura que l’establiment ho vulgui. L’Ajuntament dóna suport a aquest informàtic local perquè es pugui donar a conèixer en aquesta primera fase de promoció de la plataforma, finalitzada aquesta fase, s’avaluarà per valorar l’adequació a les necessitats locals.

45


L’AJUNTAMENT DE GUISSONA ENGEGA UNA XARXA D’OCUPACIÓ JOVE

Aquest mes de juny, l’Ajuntament de Guissona, des del Punt d’Informació Jove ha inciat el projecte XARXA D’OCUPACIÓ JOVE. •

Dels 12 als 16 anys, a través d’un voluntariat

Dels 16 als 20 anys

Guissona comptarà amb 4 camps de treball per gaudir de l’estiu fent un voluntariat L’Ajuntament proposa 4 camps de treball de voluntariat perquè els joves d’entre 12 i 16 anys comptin amb noves propostes per gaudir de l’estiu. Aquests camps de treball, promoguts des de l’Àrea de Joventut són activitats de voluntariat que consisteixen a realitzar projectes i serveis de forma desinteressada a la nostra vila. Enguany, comptem: •

Camp de treball de la Brigada 1 i 2 que pretén realitzar accions de neteja i condicionament d’espais.

Informa’t al 602 224 080

46


Camp de treball del Parc Arqueològic, que sorgeix amb l’objectiu de donar suport al manteniment del parc, així com, per donar a conèixer als nostres joves el patrimoni arqueològic de la nostra vila.

Camp d’art singular, que neix com a proposta de donar vida al nucli històric de Guissona amb intervencions artístiques.

Els camps de treball són quinzenals i es portaran a terme durant el mes de juliol de 9 a 13 h. Les inscripcions a aquests camps de treball són limitades a 10 nois i noies (cada un) i s’obriran mitjançant un formulari que es troba a la web de l’Ajuntament. Tots els participants rebran xecs regal per valor de 20 € a bescanviar a bars i botigues de Guissona. Suport en la recerca de feina als més joves Aquesta nova proposta preveu la creació d’un servei d’ocupació local que donarà eines als joves amb relació a la recerca de la primera feina, però també la gestió de tres borses diferenciades. •

Borsa de suport a festes, tallers i activitats infantils. Una borsa de treball coordinada per l’Ajuntament, amb l’objectiu de promoure les contractacions temporals. Es prioritzarà la incorporació de la població jove d’entre 16 i 20 anys al mercat laboral amb experiències dins l’Administració pública. Per participar en aquesta borsa caldrà que s’empleni la instància que trobaran a la web de l’Ajuntament i realitzin una entrevista personal que els situarà dins d’aquesta borsa de treball.

Borsa de monitors de temps de lleure. Des de l’espai OCUPACIÓ JOVE s’enllaçarà també a l’espai de recerca de feina del Consell Esportiu de la Segarra. En aquest espai s’ofereix feina de monitor per a activitats extraescolars, casals d’estiu, camps de treball, parcs de Nadal, ... i totes aquelles propostes que es porten a terme a la Segarra relacionades amb el temps de lleure.

47


Borsa empresa. L’Ajuntament de Guissona recollirà les demandes de primera ocupació jove (feines d’estiu, primeres incorporacions, ...) i mantindrà una borsa actualitzada de demandes de feina. Una borsa que s’oferirà als empresaris de la vila amb l’objectiu de poder cridar nois i noies del municipi per portar a terme feines temporals en períodes d’estiu i de vacances.

A més a més, des del Punt d’Informació Jove s’informarà, també, de tots els recursos laborals amb els quals compta la comarca a l’abast d’aquesta franja de població. Els recursos es poden trobar actualitzats a la web de l’Ajuntament i els joves poden obtenir informació addicional trucant a l’agent d’ocupació jove, la Lídia Mulero, al telèfon 602 22 40 80.

I recorda! Tots el resultats de l’enquesta de comerç a la web de l’Ajuntament: http://www.guissona.cat/fitxers/ EnquestaResultats_senseAnexos.pdf 48


Espai d’opinió Nou apartat per donar la paraula a tots els guissonencs i guissonenques. Pots enviar el teu article a comunicacio@guissona.cat

CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA DE GUISSONA

El passat 1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va votar en referèndum ser un Estat Independent en forma de República, voluntat negada i reprimida pels poders de l’Estat espanyol. Construir espais de sobirania de baix a dalt des dels barris, pobles, ciutats i comarques és el camí per avançar en una estructura de poder republicà d’àmbit nacional arrelat al territori i al poder de la gent. Persones de cada municipi compromeses amb l’objectiu de constituir el Consell Local prenen la iniciativa, convidant als electes que s’han presentat a les eleccions amb el compromís de fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre i als ciutadans en general a formar-ne part. Els Consell Local de Guissona es va constituir el passat 20 de desembre i ha començat a treballar amb els projectes compartits amb el Consell: •

Solidaritat: Pla d’Acció Social Republicana

Desobediència: Proumonarquia

Model de República: Artistes per la Llibertat

A nivell local hem impulsat la confecció de 250 bates per ús sanitari amb la col·laboració de l’equip de voluntaris organitzat per l’Ajuntament. 190 bates les hem entregat al CAP de Guissona. Col·labora: guissona@consellrepublica.cat Consell Local per la República de Guissona

49


JÚLIA SANGÉS

Vull expressar com he viscut el confinament vivint a 10 metres del campanar. Us sona dʼalguna cosa una música celestial omplint els carrers de la vila? Un “senyores, senyors, bon dia”? Una pregària a les 12 del migdia sí, no? Ah... quins records. LʼAngelus, amics. El primer dia no vaig entendre que lʼendemà es repetiria, i lʼaltre, i lʼaltre, i lʼaltre... Quan vaig ser-ne conscient no mʼho podia creure. A quin segle hem viatjat? I jo que creia que estàvem en un país laic... Quan he tingut humor nʼhe fet broma, però quan no, se mʼha regirat tot. Qui ha decidit que els veïns i veïnes de la vila haguem dʼescoltar això cada dia? El bisbat proposa una cosa i la comissió de la parròquia lʼacata, però nosaltres no hi tenim res a dir? A Guissona sʼhi practiquen diverses religions, i cap dʼelles podia anar als seus llocs de culte. Ara bé, tots obligats a escoltar la pregària. Senzillament ho he trobat de molt poc respecte, vergonyós i innecessari, tenint les eines digitals que té la parròquia per arribar als seus. Mʼagrada el campanar, mʼagraden les campanades, fins i tot tolero el repic que es fa els diumenges a les vuit del matí. Però pregàries a viva veu? Això sí que no, gràcies. Júlia Sangés

50


ERC

Celebrem que en el darrer ple de l’11 de maig s’aprovés, per unanimitat, la moció presentada per el Grup d’ERC per a garantir la participació en el butlletí municipal dels grups polítics, associacions i ciutadania. La llei avala la participació dels grups polítics en qualsevol òrgan de difusió i informació de l’Ajuntament, tant del govern com de l’oposició. Així i tot, ha calgut gairebé un any i una moció presentada pel Grup d’ERC, per tal que l’equip de govern acatés el compliment de la llei: fins al 4rt informatiu els grups polítics no hem tingut l’oportunitat de poder-hi participar. Tot i així, amb limitacions, la nostra participació es blinda a 1.200 caràcters amb els espais en blanc inclosos. Aparentment s’està complint amb la llei, però no es garanteixen uns principis tan bàsics com el dret d’expressió i el d’opinió, ambdós vitals per a que els ciutadans i les ciutadanes puguin contrastar les informacions rebudes i formar-se una opinió per ells/es mateixos/es. Hem fet servir aquest 1200 caràcters per explicar-vos-ho. Tot i entendre que el contingut no pot ser il·limitat, estem en desacord amb escapçar la informació que volem compartir amb la vila i així els hi ho hem manifestat.

51


CUP

El coronavirus és un fenomen global causant d’una crisi sanitària, humana i social, fins ara inimaginable. Conseqüència, en bona part, d’aquest capitalisme voraç, ha comportat el replantejament del sistema econòmic de lliure mercat. S’ha demostrat que cal controlar les farmacèutiques, la sanitat privada, les empreses de producció i distribució d’aliments, i bens de primera necessitat... Dubtem que els nostres governants siguin capaços d’aprendre la lliçó i plantar cara al capitalisme. En tenim l’antecedent de la recent crisi financera. Tenim clar que s’intentarà que aquesta crisi la paguem les persones, i particularment les classes populars. Tothom coneixem treballadores en ERTO, o qui ha hagut de continuar treballant per incrementar grans beneficis empresarials, en els millors dels casos a canvi d’una almoina. Coneixem comerciants que han hagut de tancar els seus comerços i amb poca o cap ajuda patir per la seva subsistència present i futura. CUP Guissona volem posar un gra de sorra per lluitar, ara més que mai, contra aquesta situació. Si penses com nosaltres contacta’ns i ajuda’ns (guissona@cup.cat). Només juntes podem aconseguir-ho. Només CUP vol aconseguir-ho. #DespertemGuissona CUP Guissona

52


JUNTS PER GUISSONA

Gràcies per l’oportunitat Un primer any de servei als veïns i veïnes, empreses, comerços i entitats del nostre municipi. Un primer any que en gran part, ens ha vingut marcat per aquesta pandèmia del COVID-19. Però, malgrat això no hem deixat de costat aquelles tres premisses que ens han de fer créixer. Un treball en equip sense descuidar ningú, una transparència que ens ajuda a tenir les línies d’acció més clares i una il.lusió que, malgrat les dificultats, encara creix perquè hi ha moltes possibilitats. Per això, estem treballant en equip per forjar una Guissona que tots i totes ens hi sentim orgullosos i orgulloses de viure-hi, cadascú i cadascuna des del seu espai vital. Hem tingut l’oportunitat de descobrir que Guissona té un potencial i un entorn increïble. Si som capaços de fer una planificació estratègica i un treball constant, Guissona ha d’esdevenir un referent comarcal i territorial. Ens ho hem de creure. Aquest és el gran repte: creure en les nostres possibilitats, establint xarxa i connexions. Tots i totes hem estat afortunats d’estar al capdavant del nostre Ajuntament en aquests moments que vivim i poder fer un acte de servei a la nostra comunitat el més professional i de qualitat possible. Guissona, ens necessita a tots i a totes. JuntsXGuissona

53


PRIMÀRIES GUISSONA

Visca les xuxes! No ens agrada el partidisme ni la forma de fer política que hi ha implantada com a norma. Creiem que es pot fer diferent, més transparent i propera, per això neix Primàries. Tot i així, ens ha tocat tenir unes sigles i ara ens està tocant fer “partidisme” escrivint articles firmats pel partit, però bé, tot canvi comença des de dins. El primer que no ens agrada del sistema polític actual és la forma de crear les llistes, és autoritària. Aquesta hauria de ser com quan un compra llaminadures, que tria les xuxes que li agrada i fa la seva bossa. Així, la xuxe guanyadora seria més a gust de tothom. Primàries ho fa així, però l’objectiu va més enllà: oblidar-se de sigles, anar tots a una i que triï el poble. Tampoc ens agrada la forma que té el sistema polític de decidir, cal que la ciutadania tingui més implicació i responsabilitat en les decisions polítiques per a que siguin el màxim de representatives. I per a que un cop al poder, no es faci i desfaci només al gust d’uns quants. Des de l’Ajuntament hi estem treballant, aviat tindrem una eina de participació a través del cens, que permetrà participar més fàcilment en la presa de decisions del òrgan de govern municipal. Primàries

54


I RECORDA, POSA’T LA MASCARETA!

55


Estigues al dia de les Segueix-nos a les xarxes! novetats denostres #Guissona! @AjuntamentGuissona @Ajguissona @ajguissona

I recorda: Recorda que pots consultar El Butlletí en línea al web de l’Ajuntament: www.guissona.cat i subscriure’t per rebre la pròxima publicació a casa.

Ajuntament de Guissona Regidoria de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana