Page 1

Programació General i Activitats 6è EP

Jesuïtes Casp Curs 2018-19

Educació Primària 6è curs 2018/2019

PROGRAMACIÓ GENERAL I ACTIVITATS

Casp, 25 08010 Barcelona Tel 933.183704 Fax. 933170426 info.casp@fje.edu www.casp.fje.edu


Programació general i Activitats

Benvolguts/des pares i mares, La bona comunicació entre el professorat i les famílies, és molt important per tal de garantir, amb qualitat, la tasca formativa que com a escola ens plantegem. Volem que aquesta comunicació sigui fluida i que es produeixi sempre que sigui necessari. Amb l’actuació conjunta, cadascú en el seu àmbit, però en un marc de referència comú, aconseguim que la tasca educativa sigui realment significativa. Un dels elements que configuren aquesta voluntat és el document Programació General i Activitats del curs. Hem fet un esforç de síntesi important per concretar en poques pàgines aquells aspectes que defineixen el curs del vostre fill/a. En el marc de l’Horitzó 2020 estem avançant amb una aposta ferma envers el nou model pedagògic, introduint petits canvis en aspectes essencials com ara la motivació a la lectura, jugar amb les matemàtiques, els projectes i les activitats amb famílies. El contingut del document complet aplega àmbits com la Normativa de la Primària, que cal tenir molt present i que possibilita la convivència i un funcionament òptim; la relació del professorat que intervindrà directament en el curs; els llibres, materials i recursos didàctics que es faran servir; les característiques específiques del curs; el llistat de les activitats previstes i la programació dels objectius i continguts fonamentals de les diferents àrees. Aquesta és una programació inicial: tant els continguts de les àrees com la seva distribució al llarg dels trimestres, així com les activitats planificades, poden patir canvis a mesura que el curs vagi avançant. Una programació no pot ser mai tancada. Les circumstàncies concretes poden aconsellar anar fent petits ajustaments i modificacions, que si són significatives o afecten especialment a activitats fora de l’aula, us seran notificades degudament. Finalment voldria tornar a demanar-vos i, al mateix temps oferir-vos, col·laboració. Només així aconseguirem que els objectius educatius que compartim, es concretin en els vostres fills o filles, els nostres alumnes. Cordialment, Vega Fatjó Maristany Directora d’Educació Primària.

2


ÍNDEX 1. CALENDARI D’ACTIVITATS, SORTIDES I FESTES 2. PROFESSORAT 3. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CURS 3.1. Característiques de l’edat 3.2. Objectius formatius 3.3. Aspectes a tenir en compte 4. EDUQUEM EN EL SABER FER 4.1. Les competències bàsiques a la primària 4.2. Els projectes interdisciplinaris 5. AVALUACIÓ 6. NORMES DE CONVIVÈNCIA 7. DRETS I RESPONSABILITATS 8. LA FORMACIÓ HUMANA I SOCIAL 9. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL PER ÀREES 9.1 Català 9.2 Castellà 9.3 Anglès 9.4 Matemàtiques 9.5 Coneixement del Medi 9.6 Música 9.7 Plàstica 9.8 Educació Física 9.9 Religió 9.10 Formació Humana i Social 9.11 TIC 9.12 CLIL Maths and Science


1.

Calendari d’activitats, sortides i festes de l’escola

L’equip de mestres del curs hem programat activitats, sortides i festes que ajuden a reforçar algunes àrees i també potencien la convivència i la vinculació al país. Algunes tindran un caràcter de comprovació de coneixements adquirits o de motivació per a treballs posteriors. A més a més, farem altres activitats, relacionades amb la programació que sorgeixen durant l’any escolar.

SETEMBRE

Dilluns 17 Celebració de la Paraula (Inici curs) Dijous 27 i divendres 28 Convivències a Vilanova de Sau (Osona) Setmana del 15 al 19 Campanya "Operació Quilo"

1r Trimestre

Activa’t amb Jesús

OCTUBRE

Del 22 al 26

Visita per seccions al: Centre Obert Joan Salvador Gavina

Dimarts 31 La Castanyada (Tots Sants) Vacunes a 6è Del 12 al 23 Projecte I: "Viatgem per 5 comunitats autònomes"

NOVEMBRE

Dijous 22 Santa Cecília Revisió odontològica a 6è Dijous 29

Cloenda del Projecte I: Viatgem peres les comunitats autònomes

Dilluns 3 Sortida al Poble Espanyol Del 10 al 19

Campanya de Nadal amb el Centre Obert Joan Salvador Gavina i Càritas Celebracions de la Paraula per seccions

2n Trimestre

DESEMBRE

Dimarts 11 Cinema Fòrum Vacunes a 6è Del 13 al 19 Pessebres vivents Dimecres 19 Agermanament amb 2n de Batxillerat Del 9 al 15 Celebracions de la Paraula per seccions

GENER

De l’11 al 17 Visita matinal a Ràdio4 per seccions Visita Camió Punt verd Dimarts 30 Dia Escolar de la No violència I la Pau

FEBRER

Del 18 febrer al 7 març Projecte II: "Canviem per dins, creixem per fora"


Divendres 1 Carnaval Dimecres 6

Dimecres de Cendra Activa’t amb Jesús

Dimarts 12 Diada de Sant Ignasi (a tota la Xarxa FJE) Dimecres 13 Cinema Fòrum

MARÇ

Teatre en anglès Del 14 al 20 Celebracions de la Paraula per seccions Concurs Matemàtiques Cangur 2019 Del 15 al 21

Jornada sobre sexo-afectivitat a Martí Codolar (Dep. d'Orientació Psicopedagògica de l'escola) Certamen de Lectura en Veu Alta (1a Fase a Casp) Celebracions de la Paraula per seccions

3r Trimestre

Setmana del 23 al 27 Festa Major a Casp Lliurament de Premis Casp: Certamen Literari i Certamen Plàstic

ABRIL

Esmorzar Saludable Contacontes: Agermanament lector amb Infantil Divendres 26 Jornada Esportiva a la Marbella Dissabte 27 Mercat de Calaf Del 7 al 9

Proves de Competències Bàsiques

(Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

Dijous 9 Fira de Sant Ponç

MAIG

Celebracions de la Paraula per seccions Vacunes a 6è Activa’t amb Jesús Foto de final de curs 6è Cinema Fòrum Divendres 14 Gimcana medieval per Barcelona

JUNY

Dilluns 17 Celebració de la Paraula (Final de curs) Recordatori 6è Dimecres 19 Festa final de Primària a l'escola Dijous 20 Sortida a la piscina d'Olesa de Montserrat

Casp, 25 08010 Barcelona Tel 933.183704 Fax. 933170426 info.casp@fje.edu www.casp.fje.edu

Pàgina 2 de 2


2. Professorat Directora: Consiliari: Cap d’estudis: Cap de Pastoral i Formació Humana i Social:

Vega Fatjó Óscar Bretón SJ. Anna Bachs Mireia Faura

Coordinadora de curs: Tutors/es:

Jesús Lloréns Yolanda Muñoz Alba Sánchez Daniel Novellas Jesús Lloréns Manel Mañas

A B C D E

Català : Docència compartida:

Els tutors/es Els/les tutors/es respectius amb: Daniel Novellas A/B/E Alba Sánchez C Manel Mañas D

Castellà:

Júlia Pérez A Manel Mañas B Yolanda Muñoz C Daniel Novellas D Yolanda Muñoz E

Matemàtiques: Docència compartida:

Els tutors/es Els/les tutors/es respectius amb: Alba Sánchez A Jesús Lloréns B/C/E Yolanda Muñoz D

Religió:

Helena Peruga A/D Alba Sánchez B Daniel Novellas C/E

Medi:

Els/les tutors/es respectius

CLIL:

Neus Duran A/B/D Júlia Pérez C Cristina Tañá E

Educació Física:

Ignasi López A /D Manel Mañas B/E David Aguilar C

Música:

Santi Soler

Anglès:

Neus Duran A/B/D Júlia Pérez C Cristina Tañá E


ON AIR:

Neus Duran A/B/D Júlia Pérez C Cristina Tañá E

Som artistes:

Els/les tutors/es respectius

Suport Acadèmic (DOP):

Ana Capdevila


3. Característiques del curs Presentació Quan els nostres fills es fan grans, es produeix un desenvolupament social, cognitiu i afectiu continuat que pot manifestar-se abans o després. Com que cada fill és diferent, els pares anem descobrint la millor manera d’actuar amb cadascun. El més important és que es sentin estimats, acompanyats, estimulats i acceptats pels adults que els envoltem. També és molt important que coneguin “les regles del joc”, és a dir, les normes de casa i l’escola. D’aquesta manera els donem seguretat i coherència.

3.1.Els nois i noies de 11-12 anys Desenvolupament social     

És inquiet i xerraire. Li agrada discutir. Necessita moure’s. Té tendència a sortir de l’àmbit familiar. Li agrada observar, investigar i conèixer les relaciones entre els seus pares i entre els seus companys. Necessita tenir límits en els seus fets i experimentar les conseqüències dels seus actes.

Desenvolupament cognitiu     

Manifesta un desenvolupament intel·lectual notable. Té tendència a una gran i curiositat per les coses i pel món que l’envolta. Li agrada estar en contacte amb les coses que va descobrint. Li agrada fer preguntes sobre el perquè de les coses. És capaç de concentrar-se quan realitza tasques escolars.

Desenvolupament afectiu     

Pot passar d’un estat d’eufòria i alegria a un altre de crits i mal humor. Té esperit de contradicció. La seva relació d’amistats la viu de manera intensa. Pot començar a enfrontar-se amb l’adult mitjançant la crítica negativa. Necessita tenir la seguretat que l’afecte dels pares no està condicionat a les seves accions.

3.2. Objectius formatius       

Afavorir el progrés individual de cada nen/a. Promoure el desenvolupament afectiu i social. Potenciar l’autonomia i la responsabilitat en la seva vida quotidiana. Fomentar la relació i la cohesió del grup classe. Estimular l’interès per temes d’actualitat del seu entorn més immediat i de la societat en general. Afavorir el respecte i la tolerància cap els altres. Vetllar per què la convivència amb els companys i amb els mestres sigui respectuosa i cordial.


  

Fomentar la participació solidària a l’hora d’organitzar alguna activitat de l’escola (Campanya de Nadal, Centre Obert Joan Salvador Gavina, Caritas,...), realitzar alguna tasca col·lectiva de la classe (ordenar l’aula un cop acabada una activitat...). Ajudar a tenir una visió crítica una informació que ha rebut a través dels mitjans d’informació. Animar a mantenir els hàbits bàsics d’higiene personal.

3.3. Aspectes a tenir en compte A continuació us informen d’uns quants aspectes ben rellevants d’aquest curs, que creiem oportú per la seva importància, esmentar en aquest document. Estudi: Cal preveure una estona diària d’organització de tasques, d’agenda i de motxilla. Així mateix és important mantenir l’hàbit d’una estona agradable de lectura. Alguns dies portaran alguna tasca per acabar a casa o bé l’encàrrec de buscar informació per a algun projecte de classe. Cal recordar també que durant el cicle superior hauran de preparar-se alguna prova a casa, cal incidir especialment en tasques de pràctica de repàs i memorització. Agenda: Caldrà dur-la diàriament i utilitzar-la com a eina d’organització personal i també de comunicació entre l’escola i la família. TIC: En aquest moment els nostres fills/es tenen accés a múltiples entorns gràcies als dispositius que tenen a l’abast. Això els proporciona molta informació però també posa al seu davant un món per a adults que ells, com a nens que són, encara no saben gestionar prou bé. És per això que és molt important un seguiment per part de la família en la utilització d’Internet, xat i mòbils, etc. a fi d’aconseguir un bon ús dels mateixos. Activitats extraescolars: Recordem que els alumnes que facin activitats paraescolars no poden sortir del recinte escolar entre les 17.00h i l’hora d’inici de l’activitat corresponent.


4. Eduquem en el saber fer 4.1 Les competències bàsiques a la primària La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el nostre món i créixer construint el seu aprenentatge. Cal ajudar-los a posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per poder d'adaptar-se a noves situacions i desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Treballar les competències afavoreix que els nens i nenes integrin els seus aprenentatges, posant en relació els diferents continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos . Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents: Competències transversals: 

Les competències comunicatives( per comprendre i expressar la realitat) 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques: (activen l’aprenentatge) 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre

Les competències personals: (desenvolupament personal del nen/a) 6. Competència d'autonomia, emprenedoria i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: (relacionades amb la cultura i la visió del món per a potenciar la reflexió i l’esperit crític) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana


4.2 Fem projectes interdisciplinaris: Aquest curs es treballarà novament un projecte interdisciplinari. Durant uns quants dies, les activitats habituals seran substituïdes per la realització del projecte. Aquest consistirà en un seguit de tasques de diferents tipus al voltant d’un centre d’interès on es barregen continguts de totes les àrees. Es tracta d’una manera de treballar per descobriment guiat i mitjançant l’aprenentatge cooperatiu. L’objectiu prioritari és treballar les competències bàsiques entre les quals destaquem: 

Competències comunicatives: o

Competències metodològiques: o o o o o o

La comprensió i l’expressió escrita i oral.

Elaboració d’estratègies per a desenvolupar procediments com: construcció de textos, interpretació de gràfics, lectura de mapes... (bases d’orientació). Desenvolupament d’estratègies per pensar organitzar, recuperar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). Desenvolupament del pensament complex(estratègies de raonament, anàlisi de variables, plantejament d’hipòtesis...) Desenvolupament d’estratègies en la resolució de problemes . Plantejament de preguntes: què? per què? com? L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació .

Competències personals: o

Potenciant al màxim l’autonomia del nen i el grup tot treballant els valors i actituds fonamentals davant l’equip, la classe, l’escola i la societat

I com ho farem?       

Treballarem estratègies que els ajudaran a localitzar, classificar i analitzar la informació que necessiten. Durant algunes estones de la setmana els alumnes es reuniran amb la resta de companys del curs que analitzen el mateix aspecte que ells. La classe quedarà dividida en grups, cadascun dels quals esdevindrà expert després de tota una tasca d’investigació. Tots els nens i nenes tenen un paper dins del seu grup. Partirem d’un guió de treball que marca diferents fases o etapes que els grups van seguint dia a dia, amb les fonts d’informació que necessiten per localitzar la informació. Per avançar en el projecte, serà prioritària una correcta planificació de la feina, un bon repartiment de les tasques i una estona de reflexió per a l’autoavaluació diària de la feina feta, en el seu “quadern de ruta”. L’objectiu final és actuar com a experts davant els companys de la classe tot fent una bona presentació oral. Finalment avaluarem les competències i els continguts treballats.


5. L’avaluació a la primària 

La finalitat de l’avaluació és: o o o o

identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb l’avaluació contínua i sumativa orientar el professorat a ajustar la seva tasca docent al progrés de l’alumnat.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat a l’educació primària es produeix de manera contínua i global, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i progressivament centrada en el desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques.

Al final de cada trimestre es constitueix la Junta d’avaluació. Està formada per l’equip docent del curs i presidida per la direcció i cap d’estudis. En aquesta reunió de la junta d’avaluació s’analitza col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne/a. Es planteja la modificació d’estratègies i es prenen mesures de reforç o ampliació si es considera necessari.

El tutor o tutora, després de cada sessió de la junta d’avaluació, informa per escrit els pares, mares o representats legals de l’alumne mitjançant l’informe trimestral.

L’informe trimestral -

L’informe trimestral té format de butlletí vertical. Aquest fet comporta que tota la informació està resumida en un sol full i que les qualificacions dels diferents trimestres aniran apareixent de manera progressiva en l’apartat Historial.

-

El que fa a l’àmbit “Valoració d’aspectes maduratius”, apareix en els tres trimestre de cada curs. Els diferents apartats que es valoren, es qualifiquen amb els termes: Molt poc, Poc, Acceptable, Bé i Molt Bé. Lògicament, no hi ha una valoració global d’aquest àmbit.

-

Totes les àrees dels àmbits curriculars tenen, com a mínim, dues valoracions: la de l’actitud (amb els valors Molt bona, Bona, Acceptable, Passiva, Negativa i Ha de millorar) i la qualificació global de l’àrea (amb les notes oficials: No assoliment, Assoliment satisfactori, Assoliment Notable i Assoliment Excel·lent).

-

Les àrees estan desglossades en dimensions. La qualificació global de l’àrea té en compte la qualificació de les diferents dimensions, per tant, cal tenir en compte que cada dimensió té un valor diferent en funció del curs i la matèria.

-

La valoració de l’actitud pot condicionar la qualificació global de qualsevol àrea.

-

L’avaluació dels alumnes posa l’accent en el fet de ser continua i globalitzadora i pretén tenir en compte tant els criteris d’avaluació establerts amb caràcter general com l’evolució de cada alumne/a. És el mestre/a en cada cas, el que finalment decideix la qualificació global de cada àrea per cada alumne/a tenint en compte tots els aspectes que hi intervenen.


La promoció de curs 

En finalitzar cada curs l’equip docent del grup prendrà les decisions oportunes sobre la promoció de cada alumne. Es tindrà en compte el criteri de l’equip docent, del Departament d’Orientació Psicopedagògic i, de manera fonamental, la del mestre tutor de l’alumne.

Cada alumne accedirà al curs següent sempre que hagi assolit els aprenentatges corresponents o l’equip docent consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents.

Quan no es compleixin aquestes condicions, l’alumne ha de romandre un any més en el mateix curs.

En finalitzar l’etapa, l’equip docent avaluarà el grau d’assoliment de les competències bàsiques pròpies dels àmbits i el grau de maduresa adequat de l’alumne i ho farà constar en l’informe d’avaluació.

S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit els objectius de l’etapa, un nivell satisfactori en les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i un grau de maduresa adequat.


6. Normes de convivència IDEARI DEL COL·LEGI El Col·legi Jesuïtes Casp – Sagrat Cor de Jesús, la institució titular del qual és la Fundació Jesuïtes Educació, és una escola catalana inspirada en els valors de l’Evangeli, que no exclou ningú per motius econòmics i que s’ofereix de manera especial a aquelles famílies que desitgen per a llurs fills una formació impartida d’acord amb aquest Ideari. 1.Formació Acadèmica Pretenem que els nostre alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats i que adquireixin uns valors que els portin a viure una vida plena i solidària. Mitjançant el procés d’aprenentatge ens proposem que els alumnes aprenguin a pensar i a aprendre. Volem transmetre els continguts amb rigor i creiem en la necessitat d’una exigència acadèmica raonable juntament amb la necessària personalització i atenció a la diversitat. Emprem diferents metodologies en funció dels objectius i entenem l’avaluació com una tasca d’orientació i millora dels processos i resultats. 2.Formació personal Els objectius educatius que pretenem van més enllà de la transmissió de coneixements per formar professional competents. L’èxit o el fracàs escolar o professional no s’han de confondre amb l’èxit o el fracàs personal. Per això treballem per al creixement integral de la persona, intentant un desenvolupament harmònic de tots els aspectes. Pretenem la formació de les persones intel·lectualment madures, emocionalment equilibrades, espiritualment fortes, humanament plenes, capaces d’ésser felices i de crear felicitat al seu entorn. 3. Formació social Ens proposem formar dones i homes amb una vocació de servei als altres conscient i activa. Manifestem les arrels cristianes de les nostres opcions ètico-socials. Volem fonamentar i desenvolupar en els alumnes actituds de responsabilitat cívica, social i política que els condueixi a treballar per una societat oberta, no discriminatòria, justa, fraternal i solidària. La cultura ha de ser concebuda com un camí d’alliberament de les persones i dels grups socials, especialment dels més febles. La vida i l’organització de l’escola han de ser coherents amb aquests objectius de formació social. 4. Formació cristiana Volem que qualsevol activitat del col·legi constitueixi una autèntica i veritable pedagogia de la fe cristiana, ja sigui amb el testimoni personal i comunitari dels educadors, ja sigui amb les activitats directament catequètiques i pastorals. Aquesta pedagogia de la fe ha de respectar la llibertat, obrir-se al diàleg i conduir a una experiència de Déu profunda, a una fe compromesa amb tots els homes.


NORMATIVA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA El respecte: actitud fonamental L’actitud fonamental que ha d’impregnar el comportament dels alumnes a l’escola, ha de ser en tot moment de RESPECTE. Aquesta actitud la valorem per sobre de totes les altres i és la que ha d’inspirar les normes de convivència a l’escola. Això es tradueix en una actitud educada, servicial i cordial que s’ha de concretar en el respecte: • en primer lloc a les persones, als trets físics i interiors d’un mateix, dels companys, dels mestres, del personal de servei... •

en la manera de parlar: no s’accepta el llenguatge groller o el mal to.

a la puntualitat i a l’ordre general.

al treball personal, al temps de silenci, al torn de paraula a l’aula.

als objectes i materials propis, d’altres companys, del grup.

• en els espais i instal·lacions de l’escola: aules, passadissos, patis, escales,... •

en la pràctica de l’esport, en les normes de joc.

en el vestir, en la higiene.

en el menjador.

en les visites, sortides fora de l’aula, participació en espectacles ...

A causa de la importància que donem al respecte, qualsevol actitud contrària que puguem observar en un alumne serà degudament avisada i, si s’escau, sancionada. Si es considera necessari, aquesta situació es comunicarà a les famílies.

NORMES DE FUNCIONAMENT L’existència de normes de funcionament general és absolutament necessària en qualsevol col·lectiu, i molt més en una escola, ja que el seu compliment facilita el funcionament ordinari i a més, el seguiment d’unes normes esdevé també un element educatiu cabdal. Puntualitat, retards i absències: La puntualitat és un hàbit que té molta importància i en el qual la col·laboració de la família és imprescindible. Es prega que els alumnes siguin puntuals a l'arribada a l'escola, tant al matí com a la tarda. Les classes s'iniciaran també puntualment a l’hora prevista. En cas que un alumne no pugui venir un dia a l'escola (per malaltia o per altres causes justificades), caldrà que es notifiqui telefònicament a primera hora del matí a consergeria, i en el moment que s'incorpori a l'escola serà


necessari comunicar-ho per escrit a l’agenda al tutor o tutora. Si arriba amb retard, caldrà passar per porteria a recollir el paper “retards” i portar una justificació per escrit a l’agenda. És també necessari ser puntuals en el lliurament de treballs, tasques o materials encarregats amb antelació. Cal presentar tots els treballs encomanats. Vestimenta, equipació esportiva i bata: -

-

-

Es demana especialment que els alumnes no vinguin vestits amb roba esportiva a l'escola. A les hores d’Educació Física caldrà portar necessàriament l'equip de l'escola. Aquest equip, així com el xandall, no es podrà portar fora de les hores corresponents a l’àrea d’Educació Física. Els alumnes de tots els cursos disposen del temps necessari per canviar-se de roba. A 5è i 6è la dutxa és obligatòria després de les classes d’Educació Física. L’actitud al vestidor ha de ser correcta i de màxim respecte envers companys i instal·lacions. Cal que tota la roba que portin la duguin marcada amb el nom i cognom. La que ha d'anar als penjadors, cal assegurar-se que tingui una veta de llargada suficient. La bata és obligatòria a tots els cursos de l'EP, ha d’estar marcada i portar una veta per poder penjar-la. A partir del CM es retornarà a casa per rentar-la divendres.

Agenda: -

És obligatòria l'agenda escolar subministrada pel col·legi. Caldrà durla diàriament i serà el mitjà de comunicació entre l'escola i la família. Totes les incidències i comunicacions (absències, retards...) caldrà anotar-les a l’agenda. També s'hi anotaran els deures i encàrrecs que es facin des de l'escola. Hi ha establerts mecanismes dins l'aula per a poder portar l'agenda al dia. Caldrà tenir-ne especial cura pel que fa a la presentació i l'ordre. Es tracta d'una agenda escolar, no d'ús exclusivament personal. Les tutores i els tutors podran fer un seguiment de la seva utilització i és important també que des de casa s’ajudi a fer-ne un bon ús.

Àpats a l'escola: -

-

Es recomana que els alumnes vinguin ja ben esmorzats de casa. Tot i això és convenient portar algun petit esmorzar per l'hora del pati. Pel que fa als migpensionistes, cal que el seu comportament sigui correcte al menjador. És necessari que s'acabi el menjar servit en el plat. No es poden dur ni menjar ni cap mena de llaminadures a l'escola.


Aniversaris i onomàstiques: -

-

Es demana a les famílies que, en el cas que es vulgui celebrar conjuntament l’aniversari o el seu sant amb els companys de la classe, es porti únicament una coca o pastís prèviament tallat amb especificació dels ingredients per evitar problemes d’al·lèrgies. En el cas d’organitzar festes i celebracions fora de l’escola, preguem que es convoquin totalment fora de l’horari escolar i al marge dels tutors i tutores.

Entrevistes: -

Les entrevistes amb el tutor o la tutora corresponents es poden concertar a través d’una nota escrita a l’agenda.

Encàrrecs per a casa: -

-

El criteri general és que els alumnes no tinguin deures importants de manera sistemàtica a casa. Això no impedeix que, en alguns moments, s’hagin d’acabar tasques iniciades a l’escola i que, per diferents motius, no s’hagin acabat o bé que s’encarreguin feines o exercicis curts que reforcin algun aspecte treballat a l’aula. A partir del CM és important anar dedicant una estona diària a casa per repassar allò que es va fent a classe i a preparar les proves d’avaluació que es van programant al llarg del trimestre. És bo anar consolidant aquest hàbit de repàs diari.

Material que cal dur a l’escola: -

-

Cal tenir present que els alumnes poden deixar a l’aula bona part de llibres i material per evitar anar excessivament carregats. A l’escola només cal dur allò que és estrictament necessari. Es demana especialment de no portar joguines, jocs de cap mena ni diners. És necessari que els llibres i llibretes estiguin correctament folrats i portin una etiqueta amb el nom i cognoms de l’alumne.

Medicaments: -

En el cas que sigui necessària l’administració d’un medicament dins de l’horari escolar, la normativa oficial permet als mestres subministrarlo als nens i nenes. Us preguem que especifiqueu de manera molt clara en l’apartat corresponent de l’agenda: el nom del medicament, l’hora i com s’ha d’administrar (marcant l’envàs amb el nom de l’alumne).

Activitats paraescolars: -

Després de les classes de la tarda s’inicien les activitats paraescolars. Per les activitats que comencen a les 17h els mateixos monitors recolliran els alumnes al pati. En el cas que l’activitat no comenci a les 17h els alumnes esperen a l’espai d’estudi dirigit fins a l’inici de la seva paraescolar. Només


podran sortir de l’escola aquells nens i nenes que han lliurat a principi de curs el full d’autorització corresponent.

Servei de permanències matins: -

L’escola ofereix un servei de guarderia, de 8 h a 9 h del matí (per a tots els cursos de la Primària)

Servei de permanència de tarda: -

El servei de permanència funciona de 17 a 18’30h diàriament. El comportament en aquesta franja horària ha de ser l’adequat en un espai destinat a la lectura, el joc i el treball personal acompanyat. Si l’actitud d’un alumne no és la correcta de manera reiterada, se’l podrà excloure d’aquest servei avisant prèviament a la família.

Assegurança escolar: -

L’escola té contractats els serveis mèdics de FIATC assegurances.

Recomanacions: Es recomana als alumnes més grans que no portin telèfons mòbils a l’escola ni cap tipus d’aparell electrònic.* Queda absolutament prohibida l’entrada de telèfons mòbils als vestidors.

*L’escola no es pot fer responsable en el cas de trencament o pèrdua d’aparells electrònics d’ús personal.


7. Drets i responsabilitats APRENEM A CONVIURE A Casp aprenem llengües, matemàtiques, medi...i moltes altres coses importants. Per conviure he de conèixer els meus drets i les meves responsabilitats. ELS MEUS DRETS Totes les persones tenim DRET a ser ben tractades a Casp i a tot arreu. Això vol dir que... -

NINGÚ m’ha de discriminar ni per raó de sexe ni de raça. NINGÚ no m’ha de pegar, ni donar empentes, ni fer-me mal físicament. NINGÚ no m’ha d’amenaçar, ni fer-me por. NINGÚ no m’ha de prendre res, ni fer malbé les meves coses. NINGÚ no m’ha d’insultar, no s’ha de burlar, ni s’ha de riure de mi. NINGÚ no ha d’escampar rumors sobre mi. NINGÚ no m’ha d’excloure del grup, ni m’ha d’impedir de jugar amb els companys.

Tots aquests DRETS han de ser respectats sempre.

LES MEVES RESPONSABILITATS Totes les persones tenim la RESPONSABILITAT de tracta bé als altres a Casp i a tot arreu. Això vol dir que... -

JO he d’acceptar els altres independentment del seu sexe i la seva raça. JO he de respectar els altres: no he de pegar, ni donar empentes, ni fer mal físicament a ningú. JO sóc igual que els altres: no he d’amenaçar, ni fer por a ningú. JO tinc cura de les coses dels altres: no les prenc ini les faig malbé. JO parlo amb educació: no he d’insultar, burlar.me, ni riure de ningú. JO reflexiono sobre el que vull dir dels altres: no he d’escampar rumors sobre les altres persones. JO dono oportunitats a tothom: no he d’excloure ningú del grup, ni impedir ningú de jugar amb els companys.

Totes aquestes RESPONSABILITATS s’han de complir sempre.


8. La Formació Humana i Social / Pastoral TEMPORALITZACIÓ A la primària disposem d’una hora setmanal de tutoria grupal, on el tutor/a amb la seva secció realitza dinàmiques tutorials de formació humana, social i pastoral. També es contemplen altres estones de tutoria i atenció individualitzada. Tanmateix, comencem la jornada afavorint la interioritat amb el “Bon dia” emprant tècniques diferents: exercicis de relaxació, concentració, respiració i visualització, on el silenci i/o la música ens acompanyen i on també es llegeixen i comenten breus textos (notícies, pregàries...). D’aquesta manera iniciem el dia escolar junts amb una activitat col·laborativa i tranquil·la. Acabem el dia amb l’estona del “Bona tarda”, on podem endreçar el calaix, preparar la motxilla amb l’agenda i el material escolar que es pot necessitar a casa, compartint vivències significatives de la jornada i gaudint d’una estona de revisió personal.

OBJECTIUS Afavorir l’autoconeixement, respecte i autoregulació dels alumnes. Desenvolupar una afectivitat i sensibilitat equilibrada. Desenvolupar el sentit crític constructiu. Gaudir de moments d’interioritat i relaxació. Conèixer i aplicar la normativa per a una bona convivència. Adquirir compromisos envers la justícia i generositat social. Practicar mesures bàsiques de sostenibilitat i consum responsable. Facilitar l’obertura i apropament al Transcendent. CONTINGUTS Els continguts al llarg de la primària, segons les necessitats i característiques pròpies de cada edat, es vertebren al voltant dels següents eixos:  Intel·ligència intrapersonal amb autoconeixement, l’autoestima, l’autonomia.

dinàmiques

que

afavoreixen

l’

 Intel·ligència interpersonal amb activitats que potencien el coneixement, el respecte i la valoració de l’altre. 

Els Drets i les Responsabilitats dels alumnes.

 Saber estar i gaudir d’una bona convivència a l’aula, al pati, al menjador, als vestuaris i diferents espais escolars.  L’autogestió de l’alumnat en el compromís de càrrecs i responsabilitats d’ordre, neteja...en la realització d’assemblees, en l’elecció de delegats en el CS.  Escoles + Sostenibles: participant en projectes que afavoreixen la sostenibilitat i ecologia “Fora el paper d’alumini”, “Il·lumina’t apaga el llum”, “Tenir cura del planeta”.


 Fem salut! aplicant el projecte de salut física :“Esmorzo bé” , de salut emocional: “El món corre...camina, respira i pensa” i de salut tecnològica: “ON/OFF”. 

La participació activa en les Campanyes solidàries: -

Amb el quart món de Barcelona: Operació Quilo amb la recollida pel Banc d’Aliments de la ciutat (octubre i juny), Col·laboració amb el Centre Obert Joan salvador Gavina del Raval (1r, 2 i 6è) i Càritas (5è), Amb el tercer món: adhesió a la Campanya de la Rejoguina de la comunitat de Sant Egidi (3r i 4t) Berenar solidari de Sant Ponç. Així com la sensibilització i participació en la Diada de la Pau o la campanya anual a favor del tractament humà als Refugiats de guerra, temes d’actualitat que cobren una gran rellevància en el dia a dia escolar.

 Convivències de dos dies en indrets naturals per a tots els cursos, amb l’objectiu de conèixer-nos més els uns als altres.  Sortides tutorials per seccions al CS, per treballar aspectes com ara la resolució de conflictes, la mediació i la sexo-afectivitat, entre d’altres.  Agermanaments d’alumnes de diferents cursos, potenciant els alumnes grans com a model positiu, proper i compromès.  Línies de Força, activitats de motivació comú per a totes les escoles ignasianes. Enguany el marc de referència per a grans i petits és “És per a tu”.  Celebració de la diada de Sant Ignasi, en una jornada festiva i comuna a totes les escoles de la Fundació Jesuïtes Educació.  Vivència dels temps litúrgics de l’Advent, el Nadal, la Quaresma i la Pasqua; així com la motivació per la participació en les celebracions i pregàries a la capella i les eucaristies al CS.

RECURSOS Les dinàmiques i materials són de tipologia molt variada. A nivell molt general citarem els més significatius: activitats vivencials a l’aula, a la capella, a la natura, conferències, cinema-fòrum, sortides, contes, sociogrames, assemblees, cançons, elaboració de murals, representacions de rols....


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAT

6è de Primària ÀREA DE CATALÀ COMPETÈNCIES La competència comunicativa La competència oral Ser capaç d’ elaborar i expressar idees, opinions i sentiments. Treballar l’escolta atenent els aspectes verbals i els no verbals. Utilitzar diferents mitjans com a suport tecnològic en exposicions. Participar de manera atenta i cooperativa en situacions de comunicació. Treballar l’expressivitat i la fluïdesa . La competència escrita Potenciar els processos que intervenen en la lectura i escriptura. Desenvolupar tècniques de comprensió lectora. Conèixer les diferents tipologies textuals i la seva estructura. Identificar la informació rellevant de textos escrits diversos. La competència audiovisual Desenvolupar el sentit crític davant diferents informacions audiovisuals. Produir una presentació tot utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competència plurilingüe i intercultural Conèixer i valorar les altres llengües. Saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües. Respectar altres maneres de veure el món.

Competència literària Desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. Descobrir el plaer per la lectura. Apreciar textos literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral). Descobrir els diferents elements de la cultura tradicional (cançons, refranys, dites, frases fetes, endevinalles, rodolins,...).

PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

Dimensió de comunicació oral Comprensió d'instruccions.

Ser capaç de dur a terme les ordres que es donen a l’hora de realitzar una activitat concreta.

Comprensió del contingut global d’una conferència.

Comprendre el contingut global d’una conferència.

Descripció d’una conferència partint d’una pauta donada.

Fer ús de les pautes donades d'expressió oral.

Descripció d’una pel·lícula partint d’una pauta donada.

Seguir les pautes donades a classe d'expressió oral.

Tècniques d’expressió oral: entonació, respiració i posició corporal, intensitat de la veu

Aplicar les tècniques d’expressió oral treballades.

Comprensió oral d’un text instructiu i d'un text narratiu.

Extreure informació concreta d’un text instructiu oral.

Dimensió d'expressió escrita Escriptura d’una conferència a partir d’una pauta.

Ser capaç d’escriure informació d'un tema lliure.

Escriptura d’un text instructiu: l' itinerari.

Elaborar un text instructiu tenint en compte l'estructura treballada i els criteris donats a l'aula.

Consolidació de les estratègies de producció de textos: presentació dels textos, parràgraf, propietats del text.

Aplicar les estratègies de producció de textos en l’escriptura dels tipus textuals treballats 1t

1/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAT

6è de Primària ÀREA DE CATALÀ Reconeixement de les propietats textuals.

Identificar els trets propis de les propietats textuals. Diferenciar i analitzar el text formal i el text informal.

Planificació, redacció i revisió de textos escrits.

Aprendre a planificar, redactar i revisar en la elaboració de qualsevol text.

Dimensió Literària i comprensió lectora Caracterització d'una conferència.

Analitzar la conferència segons les seves característiques.

Comprensió d’un text narratiu a partir de preguntes concretes.

Ser capaç de distingir la idea principal d’un text.

Lectura i comprensió d’un text instructiu.

Entendre els enunciats de les activitats.

Lectura i comprensió de qualsevol tipologia textual

Saber diferenciar les diferents tipologies textuals

Lectura expressiva d’un text respectant els signes de puntuació i amb l’entonació correcta.

Llegir amb una fluïdesa mínima i rectificant els propis errors. Treballar la dicció, el ritme i la interpretació. 1t

Valoració de la lectura com a font d’entreteniment i d’informació.

Valorar la importància de la lectura en veu alta.

Lectura i comprensió d'un text narratiu.

Comprenedre l'estructura textual i el lèxic propi d'un text narratiu

Ampliació de vocabulari

Ampliar i cercar vocabulari nou, a través del joc motivacional "Emparaulats"

Coneixement de la llengua Comprensió i memorització del significat d’algunes paraules d’un text narratiu. Repàs de les normes d’accentuació.

Comprendre el significat d’algunes paraules d’un text narratiu. Recordar les normes d’accentuació.

Repàs de les normes d’accentuació.

Aplicar correctament les normes d’accentuació estudiades.

Repàs de les normes ortogràfiques.

Aplicar correctament les normes d’ortografia estudiades.

Identificació i utilització de l’accent diacrític.

Reconèixer i fer un ús adequat de l’accent diacrític

Diferenciació entre oració i frase.

Distingir l’oració de la frase.

2n TRIMESTRE Continguts

Objectius

Dimensió de comunicació oral Comprensió d'instruccions.

Ser capaç de dur a terme les ordres que es donen a l’hora de realitzar una activitat concreta. 2t

Participació en una conversa.

Mostrar facilitat per expressar-se oralment, respectant el torn de paraula i les intervencions dels altres.

Dramatització d’un eslogan publicitari

Mostrar facilitat per expressar-se oralment, tot dramatitzant un eslogan publicitari d'un joc creat.

Comprensió del contingut d’una audició

Extreure informació concreta d’una audició.

Tècniques d’expressió oral: entonació, respiració i posició corporal, intensitat de la veu

Aplicar les tècniques d’expressió oral treballades.

Descripció d’una pel·lícula partint d’una pauta donada.

Seguir les pautes donades a classe d'expressió oral.

Dimensió Literària i comprensió lectora 2/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAT

6è de Primària ÀREA DE CATALÀ Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Llegir i extreure informació d’un text narratiu. 2t

Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Entendre els enunciats de les activitats. 2t

Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Ser capaç de distingir la idea principal d’un text. 2t

Lectura expressiva (Certamen de lectura en veu alta)

Escoltar i gaudir amb interès lectures. 2t

Lectura expressiva (Certamen de lectura en veu alta)

Esforçar-se en fer una bona lectura en veu alta.

Lectura expressiva (Certamen de lectura en veu alta)

Valorar la importància de la lectura en veu alta. 2t

Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Comprendre el contingut global del llibre de lectura del curs. 2t

Lectura expressiva d’un text respectant els signes de puntuació i amb l’entonació correcta.

Llegir amb una fluïdesa mínima i rectificant els propis errors. Treballar la dicció, el ritme i la interpretació. 2t

Dimensió d'expressió escrita Planificació, redacció i revisió de textos escrits.

Aprendre a planificar, redactar i revisar en la elaboració de qualsevol text.

Escriptura d’un conte o llegenda, seguint l'estructura introducció, nus i desenllaç. Consolidació de les estratègies de producció de textos: pensar-escriurerevisar.

Escriure un conte curt tenint en compte les pautes donades d'estructura i contingut. 2t Aplicar les estratègies de producció de textos en l’escriptura dels tipus textuals treballats. 2t Escriure un anunci publicitari tenint en compte les pautes donades d'estructura i contingut. 2t Escriure i inventar-se un joc de taula tenint en compte les pautes donades d'estructura i contingut 2t

Escriptura d'un anunci publicitari Escriptura d'un joc de taula Ampliació de vocabulari

Ampliar i cercar vocabulari nou, a través del joc motivacional "Emparaulats"

Escriptura d'una crítica de cinema.

Escriure un article d'opinió/crítica constructiva d'una pel·lícula de cinema, seguint les pautes donades.

Coneixement de la llengua Reconeixement dels dos sintagmes d'una oració (SN i SV)

Definir l'oració i les seves parts: subjecte i predicat

Identificació i diferenciació dels tipus de sintagmes nominals.

Identificar els components del grup nominal i el nom com a nucli.

Identificació de les propietats textuals: coherència, cohesió i adequació.

Identificar i conèixer les propietats textuals: la coherència, la cohesió i l'adequació de diversos textos narratius.

Diferenciació entre oració i frase: parts de l’oració i tipus de subjecte.

Distingir l’oració de la frase, les parts de l’oració i els tipus de subjecte.

Reconeixement dels tipus de subjecte

Caracteritzar els tipus de subjecte: explícit i implícit

Repàs de les normes ortogràfiques.

Recordar les normes d’ortografia treballades en el dictat. Reconèixer i fer un ús adequat de l’apòstrof i la contracció dels pronoms davant de diverses tipologies textuals.

Identificació i utilització de l’apòstrof i la contracció en els pronoms.

3r TRIMESTRE Continguts

Objectius

Dimensió de comunicació oral Comprensió d'instruccions. Comprensió oral de l’estructura d’una cançó. Comprensió oral d'un text treballat

Ser capaç de dur a terme les ordres que es donen a l’hora de realitzar una activitat concreta. Entendre una cançó. Enregistrar un text de comprensió oral, seguint les pautes donades d'expressivitat, entonació, fluïdesa i vocalització.

Exposició del significat d’una cançó triada a partir d’una pauta donada.

Exposar de forma clara i ordenada el contingut d’una cançó.

Tècniques d’expressió oral: entonació, respiració i posició corporal, intensitat de la veu

Aplicar les tècniques d’expressió oral treballadesen la cançó.

Tècniques d’expressió oral: entonació, respiració i posició corporal, intensitat de la veu

Aplicar les tècniques d’expressió oral treballades en la lectura.

Participació en una conversa. Comprensió oral d'un àudio i/o lectura oral Consciència positiva i coneixement de la varietat lingüística (llengües diferents o varietat d’una mateixa llengua) existent en el context social i escolar, a partir de cançons.

Mostrar facilitat per expressar-se oralment, respectant el torn de paraula i les intervencions dels altres. Entendre i extreure informació d'un àudio i/o lectura oral Identificar de semblances i diferències de la varietat lingüística a través de la cançó catalana des de qualsevol varietat lingúística.

Dimensió Literària i comprensió lectora Lectura i comprensió de la lletra d’una cançó des d'algun dialecte català.

Llegir i entendre una cançó. 3t

3/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAT

6è de Primària ÀREA DE CATALÀ Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Comprendre el contingut global del llibre de lectura del curs. 3t

Comprensió d’un text narratiu a partir de la lectura.

Llegir i extreure informació concreta d’un text narratiu. 3t

Lectura expressiva d’un text respectant els signes de puntuació i amb l’entonació correcta.

Llegir amb una fluïdesa mínima i rectificant els propis errors. Treballar la dicció, el ritme i la interpretació. 3t

Coneixement que el català es parla a altres llocs fora de Catalunya.

Llegir i entendre paraules o expressions des d'una de les variants dialectals del català, a través d'una cançó.

Dimensió d'expressió escrita Escriptura d'un text narratiu.

Redactar un text de 12 línies sobre un tema aplicant diferents temps verbals.

Reconeixement i diferenciació de l’estil directe i indirecte. Consolidació de les estratègies de producció de textos: pensar-escriurerevisar.

Diferenciar i analitzar l’estil directe i l’estil indirecte. Aplicar les estratègies de producció de textos en l’escriptura dels tipus textuals treballats.

Coneixement de la llengua Consolidació de les característiques dels tipus de verbs. Consolidació de les característiques dels tipus de verbs. Consolidació de les característiques dels tipus de verbs. Identificació i utilització de les preposicions i les conjugacions. Reconeixement dels diferents tipus de preposicions i conjuncions. Identificació i utilització de les preposicions i les conjugacions.

Caracteritzar els tipus de verbs i classificar-los. Distingir les diferents fomes del verb (inifnitiu, participi, verb compost) Diferenciar els verbs del passat, present i futur Reconèixer i fer un ús adequat de les preposicions i les conjugacions davant de diverses tipologies textuals. Identificar els diferents tipus de preposicions i conjuncions partint d'un text escrit. Reconèixer i fer un ús adequat de les preposicions i les conjugacions davant de diverses tipologies textuals.

Reconeixement dels diferents tipus de determinants

Identificar els diferents tipus de determinants: articles, demostratius, possessius, numerals cardinals, invariables i indefinits.

Identificació i utilització de les preposicions i les conjugacions.

Reconèixer i fer un ús adequat de les preposicions i les conjugacions davant de diverses tipologies textuals.

Repàs de les normes ortogràfiques.

Recordar les normes d’ortografia treballades en el dictat.

4/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAS

Sisè de Primària ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA COMPETÈNCIES La competència comunicativa La competència oral Ser capaç d’expressar idees, opinions i sentiments amb ordre i Treballar l’escolta atenent els aspectes verbals i els no verbals. Utilitzar diferents mitjans com a suport tecnològic en exposicions. Participar de manera atenta i cooperativa en situacions de Treballar l’expressivitat i la fluïdesa . La competència escrita Potenciar els processos que intervenen en la lectura i escriptura. Desenvolupar tècniques de comprensió lectora. Conèixer les diferents tipologies textuals i la seva estructura. Identificar la informació rellevant de textos escrits diversos. La competència audiovisual Desenvolupar el sentit crític davant diferents informacions Produir una presentació tot utilitzant les tecnologies de la Competència plurilingüe i intercultural Conèixer i valorar les altres llengües. Saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües. Respectar altres maneres de veure el món. Competència literària Desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. Descobrir el plaer per la lectura. Apreciar textos literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i Descobrir diferents elements de la cultura tradicional castellana:

PRIMER TRIMESTRE

Objectius

Dimensión comunicación oral Dimensión comunicación oral Comprensión de una biografía. Expresión oral de una entrevista.

Comprensión oral de un texto relacionado con las frases hechas.

Distinguir las informaciones relevantes de una biografía. Dramatizar una entrevista incidiendo en los hechos relevantes de la biografía del entrevistado. Utilizar diferentes registros de voz y tener en cuenta: volumen, entonación, postura corporal, interferéncias lingüísticas... Comprender las ideas principales y secundarias de una exposición narrativa. Saber indentificar expresiones populares que no tienen un significado literal.

Expresión oral del origen y significado de una frase hecha. Lectura en voz alta.

Elaborar un discurso ordenado y utilizando en léxico adecuado. Leer cualquier tipo de texto con la dicción, interpretación y ritmo adecuados. 1rT

Dimensión literaria y comprensión lectora Lectura y comprensión de un texto.

Responder correctamente a las preguntas relacionadas con un texto. 1rT Reconocer las características propias de un texto bibliográfico.

Escritura de una biografía.

Escribir correctamente una biografía utilizando la información necesaria ordenada cronológicamente.

Lectura y comprensión de un texto relacionado con las frases hechas.

Leer e interpretar la información de cualquier tipo de texto dónde aparecen frases hechas (sin sentido literal).

Interiorización de las fases del proceso de escritura.

Aplicar las fases del proceso de escritura en la elaboración de un escrito. 1rT

Conocimiento de la lengua Léxico Memorización y comprensión de frases hechas.

Comprender y utilizar correctamente, según el contexto, las frases hechas trabajadas.

Gramática

1/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAS

Sisè de Primària ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA Locuciones y adverbios de tiempo Ortografía Reglas ortográficas de las mayúsculas. Repaso y ampliación. Adquisición de reglas ortográficas básicas generales. SEGON TRIMESTRE Continguts

Utilizar las locuciones temporales y adverbios adecuados y sin repeticiones en un escrito. Aplicar las reglas sobre las mayúsculas. Utilizar los conocimientos de ortografía del castellano a la hora de escribir un texto. 1rT Objectius

Dimensión comunicación oral Comprensión oral de una narración.

Identificar los hechos históricos y los personajes relacionados.

Exposición de una situación personal.

Poner nombre a las emociones y los sentimientos vividos en una situación concreta. Estructurar una explicación de implicación personal.

Declamación de un poema. Lectura en voz alta. Comprensión oral de un poema declamado.

Recitar un poema con la entonación y expresividad adecuada. Leer cualquier tipo de texto con la dicción, interpretación y ritmo adecuados. 2nT Entender el sentido general de un poema y reconocer elementos concretos.

Dimensión literaria y comprensión lectora Lectura y comprensión de un texto.

Responder correctamente a las preguntas relacionadas con un texto. 2nT

Comprensión y análisis de una carta formal.

Comprender un texto de carácter narrativo, reconociendo los hechos principales y secundarios de la historia. Identificar las partes de una carta formal. Comprender el mensaje principal de una carta formal. Utilizar diferentes formas de saludo y despedida en una carta formal.

Escritura de una carta formal.

Elaborar una carta formal en la que deben constar las partes trabajadas. Análisi y comprensión de un diario personal.

Identificar las vivencias personales que se relatan en un diario personal.

Escritura de un diario personal.

Escribir un día de un diario personal.

Comprensión de un poema.

Comprender el sentido de un poema. Elaborar una lista de emociones o sentimientos relacionados con una situación concreta. Describir una situación que provoque diferentes emociones o sentimientos de forma ordenada y utilizando variedad de adjetivos. Aplicar las fases del proceso de escritura en la elaboración de un escrito. 2nT

Descripción de emociones y sentimientos.

Interiorización de las fases del proceso de escritura.

Conocimiento de la lengua Léxico Ampliación del vocabulario relacionado con las emociones y los sentimientos. Gramática

Ampliar el vocabulario relacionado con las emociones y los sentimientos.

Uso de adjetivos relacionados con el tema tratado.

Reconocer adjetivos relacionados con el tema trabajado (emociones y sentimientos).

Ortografía Adquisición de reglas ortográficas básicas generales. Acentuación de diptongos e hiatos. Dominio de las normas de acentuación.

Utilizar los conocimientos de ortografía del castellano a la hora de escribir un texto. 2nT Aplicar las normas ortográficas trabajadas para acentuar palabras que contengan diptongos o hiatos. Conocer y aplicar los principios generales de acentuación. Acentuar correctamente las palabras trabajadas.

TERCER TRIMESTRE Continguts

Objectius

Dimensión comunicación oral Comprensión oral de un reportaje radiofónico. Exposición oral de un tema.

Reconocer los personajes y los hechos que suceden en la audición de un reportaje radiofónico. Exponer oralmente el análisis de un tema libre siguiendo las pautas de una buena exposición dedicando un mínimo de 5 minutos.

2/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_CAS

Sisè de Primària ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA Lectura en voz alta. Comprensión oral de un audio: canción, explicación...

Leer cualquier tipo de texto con la dicción, interpretación y ritmo adecuados. 3rT Identificar y comprender el contenido pertinente de un audio: canción, explicación...

Dimensión literaria y comprensión lectora Lectura y comprensión de un texto.

Responder correctamente a las preguntas relacionadas con un texto. 3rT

Comprensión de un texto informativo.

Localizar en el texto un determinado pasaje y contestar a unas preguntas sobre un elemento de la historia. Explicar los motivos de las acciones de los personajes de la historia. Reconocer las causas de unos hechos e identificar un momento de la historia. Comprender el contenido de un texto informativo. Seleccionar correctamente la información de un texto informativo. Diferenciar el estilo directo y el estilo indirecto. Utilizar el estilo directo y el estilo indirecto para expresar las palabras de otra persona.

Escritura de un texto en estilo directo o en estilo indirecto.

Improvisación de un escrito corto siguiendo las pautas que se plantean.

Escribir un texto corto siguiendo las propiedades de texto trabajadas y teniendo en cuenta las condiciones del enunciado.

Interiorización de las fases del proceso de escritura.

Aplicar las fases del proceso de escritura en la elaboración de un escrito. 3rT

Conocimiento de la lengua Lèxic Gramàtica Aprendizaje de diferentes conceptos relacionados con el verbo.

Formación del género y el número de los sustantivos.

Localizar verbos e identificar algunas características propias. Identificar el tiempo verbal (pretérito, presente, futuro ) de un verbo. Reconocer en qué modo verbal está escrito un verbo. Identificar las formas no personales. Diferenciar los tiempos verbales simples y los compuestos. Separar correctamente la raíz y la desinencia de un verbo. Aplicar las normas estudiadas para formar el género y el número de diferentes sustantivos.

Ortografia Memorización y utilización de la normativa referente a la tilde diacrítica.

Conocimiento y distinción de palabras homófonas.

Conocer la acentuación de las palabras que introducen preguntas y exclamaciones. Aplicar las normas que regulan la acentuación de algunas palabras monosílabas. Escribir correctamente las palabras homófonas segun el significado y el contexto.

Aprendizaje de las reglas de la b y la v.

Conocer y aplicar algunas reglas ortográficas sobre el uso de la b y la v.

Aprendizaje de las reglas de uso de la h. Conocimiento de la ortografia básica

Conocer y aplicar algunas reglas ortográficas sobre el uso de la h. Reconocer la ortografía de palabras de uso común. Utilizar los conocimientos de ortografía del castellano a la hora de escribir un texto. 3rT

Adquisición de reglas ortográficas básicas generales.

3/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_ANG

Sisè de Primària ÀREA D'ANGLÈS COMPETÈNCIES Parlar i conversar Produir missatges orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana a l’aula. Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals i en la formulació de preguntes, respostes i missatges quotidians d’intercanvi social i relacionats amb el Memoritzar cançons, poemes i rimes. Escoltar i comprendre Identificació del lèxic i expressions bàsiques d’un tema específic. Comprendre global i específicament textos de tipologia i contingut divers i en diferents suports i formats, i extreure informació per a la realització d’una tasca concreta o com a reforç/ampliació dels coneixements. Esforçar-se en comprendre, valorar i respectar les intervencions orals dels altres a l'àrea i a la ràdio: On Air. Llegir i comprendre Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital, per copsar el sentit general i extreure’n informació per a la realització d’una tasca concreta. Ús de les TIC per a la recerca d’informació en la realització de tasques específiques a la ràdio: On Air.

Mostrar interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer. Escriure Produir textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) seguint les estructures gramaticals i els models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa. Ús dels recursos TIC per a la presentació, edició i publicació de textos, especialment a la ràdio: On Air.. Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Reconèixer i fer ús de vocabulari, formes i estructures bàsiques pròpies de l’anglès. Progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, autocorrecció i autoavaluació del propi procés d’aprenentatge. Reconèixer i emprar la llengua estrangera com a eina d’aprenentatge, d’accés i organització d’informació i transmissió de coneixements

Dimensió plurilingüe i intercultural Fer ús de la llengua estrangera per expressar sentiments i afeccions en situacions d’aula. Emprar estratègies lingüístiques apreses en altres llengües per comprendre produccions orals i escrites en la llengua estrangera. Mostrar curiositat i interès per a la millora dels coneixements en les llengües estrangeres per a poder comunicar-se amb companys i companyes.

1/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_ANG

Sisè de Primària ÀREA D'ANGLÈS PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL Poema: "My uncle was a Sailor"

Memoritzar i reproduir cançons, rimes, petits poemes. 1rT

Comprensió i ús de missatges quotidians dins de l'aula.

Comprendre i produir missatges quotidians d’intercanvi habituals a l’aula. 1rT

Descripció d'un mateix i d'un altre.

Descriure's a un mateix i als altres: What do you look like? What do you like doing?

Comprensió de missatges orals.

Repondre preguntes sobre un text oral. 1rT

Audició i lectura en veu alta de lectures.

Participació activa en la lectura dels llibres: responent a preguntes, analitzant els personatges… 1rT Comprendre de forma general la trama d'una pel·lícula no infantil. 1rT

Participació activa en el projecte de la VOS “The Truman Show”. Exposicions orals.

Exposar oralment un petit text tenint en compte la pronúncia, sense llegir i de cara al públic. 1rT

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA Realització de les activitats dels llibres i fitxes.

Realitzar les fitxes de treball del Dossier. 1rT

Escriptura de textos i frases segons el contingut treballat a classe.

Escriure frases i textos en situacions quotidianes i escolars a partir de models. 1rT

Comprensió de textos escrits.

Respondre preguntes sobre un text. 1rT

Lectura de llibres i textos de tradició anglesa.

Llegir i comprendre textos de tradició anglesa. 1rT

Projecte de PENPALS amb una escola de Viena

Escriure correspondència amb un alumne de Viena explicant la nostra cultura.

Projecte de PENPALS amb una escola de Viena

Llegir i aprendre sobre la cultura Àustria (Viena).

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA LÈXIC Vocabulari: la data, els països, els còmics, els adjectius, el món dels ordinadors...

Reconèixer i fer ús del vocabulari. 1rT

GRAMÀTICA Ús d’expressions gramaticals de comunicació bàsica: What do you look like? / Have you got any...? / Where are you from? / What do you like doing? Utilització de les estructures comparatives i superlatives: I’m stronger than… / She’s the strongest… Els adverbis de freqüència: always, often, sometimes, never.

2n TRIMESTRE Continguts

Reconèixer i fer ús d’estructures bàsiques pròpies de l’anglès. 1rT

Utilitzar les estructures comparatives i superlatives. Utilitzar correctament els advervis de freqüència: always, often, sometimes,...

Objectius

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL Producció de textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme i entonació per explicar fets i conceptes. Fer ús dels temps passats per expressar sentiments i aficions seguint un model.

Memoritzar i reproduir cançons, rimes, petits poemes. 2nT

Comprensió i ús de missatges quotidians dins de l'aula.

Comprendre i produir missatges quotidians d’intercanvi habituals a l’aula. 2nT Participació activa en la lectura dels llibres: responent a preguntes, analitzant els personatges… 2nT

Audició i lectura en veu alta de lectures.

Expressar sentiments i emocions utilitzant les estructures correctes. 2nT

2/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_ANG

Sisè de Primària ÀREA D'ANGLÈS Participació activa en el projecte de la VOS “Bend It Like Beckham"

Comprendre de forma general la trama d'una pel·lícula no infantil. 2nT

Exposicions orals.

Exposar oralment un petit text tenint en compte la pronúncia, sense llegir i de cara al públic. 2nT Respondre preguntes sobre un text oral. 2nT

Comprensió de missatges orals.

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA Escriptura de textos i frases segons el contingut treballat a classe.

Escriure frases i textos en situacions quotidianes i escolars a partir de models. 2nT

Lectura de llibres i textos de tradició anglesa.

Llegir i comprendre textos de tradició anglesa. 2nT

Realització de les activitats dels llibres i fitxes.

Realitzar les fitxes de treball del Dossier. 2nT

Comprensió de textos escrits.

Respondre preguntes sobre un text. 2nT

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA LÈXIC Vocabulari: verbs en el passat i feines.

Reconèixer i fer ús del vocabulari. 2nT

GRAMÀTICA Utilització d'estructures comunicatives bàsiques: What’s his job? He’s a…

Reconèixer i fer ús d'estructures bàsiques pròpies de l'anglès. 2nT

Utilització correcta de l'estructura per dir les hores. Ús del passat simple.

Reconèixer i fer ús de les estructures de les hores. Reconèixer i fer ús d’estructures bàsiques del passat simple (verb To Be).

Ús del passat simple.

Reconèixer i fer ús d'estructures bàsiques del passat simple (irregular and regular verbs)

3r TRIMESTRE Continguts

Objectius

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL Comprensió de missatges orals.

Respondre preguntes sobre un text oral. 3rT

Comprensió i ús de missatges quotidians dins de l'aula.

Comprendre i produir missatges quotidians d’intercanvi habituals a l’aula. 3rT Memoritzar i reproduir cançons, rimes, petits poemes. Fer ús de les Whquestions en un diàleg breu.

Producció de textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme i entonació per explicar fets i conceptes: poemes i Wh-questions. Participació activa en el projecte de la EU i participació en les preguntes sobre el tema. Lectura House on the Hill i participació en les preguntes sobre el tema.

Actitud classe i concurs. Atenció i cura de la pronúncia.

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA Comprensió de textos escrits.

Respondre preguntes sobre un text. 3rT

Producció de missatges i textos a partir de models incorporant expressions Escriure frases i textos en situacions quotidianes i escolars a partir de i frases conegudes i treballades. models. 3rT Realització de les activitats dels llibres i fitxes.

Realitzar les fitxes de treball del Dossier. 3rT

Lectura Dangerous Journey, House on the Hill, EU text i participació en les Treball de la comprensió lectora. preguntes sobre el tema

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA LÈXIC Treball del significat de les WH question words Ús del lèxic relacionat amb activitats d'estiu. Treball del projecte de la EU. Conèixer els països, les capitals, la localització en el mapa. Concurs.

Reconèixer i fer ús de la correcta Whquestion word. Reconèixer activitats relacionades amb l'estiu i el futur. Reconèixer els països, les capitals i la localització en el mapa. (Suficiència 60%)

3/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_ANG

Sisè de Primària ÀREA D'ANGLÈS GRAMÀTICA Producció d’estructures comunicatives bàsiques dels verbs regulars i alguns irregulars bàsics en passat (Questions, answers, affirmative and negative). Treball de les preguntes: Wh-questions. Treball de les preguntes: Wh-questions.

Treball del futur GOING TO

Reconèixer i fer ús de formes i estructures bàsiques pròpies de l’anglès : Past simple of the regular verbs, Did he…?, Yes, he did. / No, he didn’t. Respondre a preguntes, aprendre a passar una frase a pregunta i escriure la pregunta a partir de la resposta. Escriure preguntes utilitzant l'estructura correcte dels auxiliars en present simple.

Reconèixer i escriure frases utilitzant l'estructura GOING TO per parlar de les vacances d'estiu.

4/4


CA_CU_PR6_JIP_O20_MAT

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES COMPETÈNCIES Dimensió Resolució de problemes Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. Competència 2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades. Competència 3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic. Dimensió Raonament Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les. Competència 5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers. Dimensió Connexions Competència 6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. Dimensió Comunicació i representació Competència 8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit). Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació. Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions que ofereixen.

PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

CONNEXIONS

CONNEXIONS

Suma, resta i multiplicació amb nombres naturals. Identificació i ús de les operacions inverses: suma i resta; multiplicació i divisió. Representació dels nombres enters a la recta. Estimació raonable dels resultats de les operacions amb nombres naturals. Exploració de les propietats de les operacions. Ús de les propietats de les operacions i de les relacions entre elles per agilitar el càlcul mental.

Repassar d 'operacions bàsiques. Distingir entre divisió exacta i inexacta. Ordenar nombres enters. Aplicar les propietats de la suma i la multiplicació. Aplicar la propietat distributiva. Interpretar els diferents significats de la multiplicació. Interpretar el significat de les operacions combinades.

Realització d'operacions combinades i interpretació del seu significat.

Problemes/exercicis amb operacions combinades, potències, decimals. Potència d’un nombre natural. Interpretació dels nombres grans expressats com a producte d'una potència en contextos significatius. Quadrat d’un nombre. Interpretació i representació dels nombres quadrats i cúbics utilitzant diferents models. Cub d’un nombre. Potència de base 10.

Operar aplicant la jerarquia de les operacions. Comprendre el significat dels parèntesis. Calcular operacions combinades amb una calculadora aritmètica. Resoldre exercicis en forma de problemes amb operacions combinades, potències, decimals i fraccions. Comprendre el significat de potència i calcular potències. Escriure en forma de potència de nombres acabats en més d’un zero. Calcular el quadrat d’un nombre. Establir la correspondència entre quadrats i la superfície d'un quadrat, i entre cubs i el volum d'un cub. Calcular el cub d’un nombre. Calcular potències en base 10.

PROBLEMES

PROBLEMES

Estratègia resolució de problemes Resolució de l'enigma de la setmana

Resoldre problemes a partir de les pautes donades FC. 1t Interpretar les dades d'un problema. 1t 1/5


CA_CU_PR6_JIP_O20_MAT

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES Resolució problemes sense operacions. Resolució de problemes orals.

Resoldre problemes en grup o parelles. 1t Resoldre un problema seguint una pauta. 1t Resoldre problemes de més d'una solució. 1t Resoldre exercicis en els que es plantegin problemes amb potències.

Problemes d'operacions combinades. Lectura i interpretació de les dades d'un enunciat. Resolució d'un problema seguint una pauta. Realització d'esquemes per resoldre un problema. Recerca d'informació en un document.

Resoldre problemes amb operacions combinades.

Fer un esquema que ajudi a resoldre un problema. 1t Cercar informació en un document per respondre preguntes problemàtiques. 1t

Redacció de l'enunciat d'un problema a partir d'una operació i de la resposta del problema. Comprendre el problema (saber quina és l’incògnita, les dades...) Concebre un pla (trobar algun problema semblant, veure el problema plantejat de forma diferent, conèixer un problema relacionat. 1t Aplicar diferents estratègies en la resolució de problemes. 1t Redactar un problema a partir d'una operació, i la resposta del problema. 1t Executar el pla (comprovar passos, demostrar els passos fets...) Examinar la solució obtinguda (verificar el resultat, el raonament...) RAONAMENT

RAONAMENT

Anàlisi i contrast d'estratègies de càlcul mental.

Treballar el raonament i la velocitat de càlcul.

Descripció oral o escrita de les estratègies de càlcul mental emprades.

Descriure oralment l'estratègia emprada.

Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental, càlcul escrit, calculadora i altres dispositius digitals. Suma descomponent. Resta descomponent

Sumar descomponent una operació escrita o oral. Restar descomponent una operació escrita o oral.

2/5


CA_CU_PR6_JIP_O20_MAT

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES SEGON TRIMESTRE Continguts

Objectius

CONNEXIONS

CONNEXIONS

Ús i comprensió dels nombres decimals per mesurar quantitats contínues Llegir, escriure i descompondre correctament nombres decimals. en contextos significatius. Reconeixement i ús de les relacions entre fraccions i decimals. Representar nombres decimals sobre la recta numèrica. Ús i contrast de diferents models per representar les relacions entre Ordenar nombres decimals en una recta numèrica. decimals i fraccions. Descompondre nombres decimals en c,d,u, dècimes, centèssimes, Representació dels nombres decimals a la recta numèrica. milèssimes. Ús de diferents models per comparar i ordenar nombres decimals. Aproximació de nombres decimals. Nombres decimals i fraccions decimals: correspondència.

Aproximar i arrodonir nombres decimals. Multiplicar i dividir un nombre decimal per un natural..

Descomposició decimal d'un nombre.

Multiplicar i dividir un nombre decimal per la unitat seguida de zeros.

Operacions amb nombres decimals Operacions amb nombres decimals

Dividir dos nombres decimals. Resoldre divisions no exactes.

Reconeixement i ús de les relacions entre nombres fraccionaris i decimals. Repartiment amb condicions. Cerca de les característiques dels nombres: nombres primers i compostos, múltiples i divisors. Múltiples d’un nombre. Càlcul dels múltiples comuns de dos nombres. Identificació del mínim comú múltiple de dos nombres. Divisors d’un nombre. Criteris de divisibilitat. Aplicació dels criteris de divisibilitat per 2, 3, 5, 9 i 10. Càlcul dels divisors comuns de dos nombres. Identificació del màxim comú divisor de dos nombres. Nombres primers i nombres compostos.

Establir les relacions entre nombres: múltiples i divisors. Calcular els divisors i els múltiples d'un nombre. Calcular el mínim comú múltiple de dos nombres. Saber trobar els els divisors d’un nombre. Aplicar els criteris de divisibilitat per saber si un nombre és divisible per un de donat. Calcular el màxim comú divisor de dos nombres.

Descomposició en factors primers.

Distingir els nombres primers dels compostos. Determinar els nombres primers que hi ha en els cent primers nombres utilitzant la tècnica del garbell d'Eratòstenes. Descompondre un nombre en factors primers.

Expressió de nombres utilitzant descomposicions

Descompondre les potències de 10 en producte de potències de 2 i de 5.

PROBLEMES

PROBLEMES

Estratègia resolució de problemes Resolució de l'enigma de la setmana Resolució problemes sense operacions. Resolució de problemes orals.

Resoldre problemes a partir de les pautes donades FC. 2t Interpretar les dades d'un problema. 2t Resoldre problemes en grup o parelles. 2t Resoldre un problema seguint una pauta. 2t Resoldre problemes de més d'una solució. 2t

Càlcul de nombres primers utilitzant la tècnica del garbell d'Eratòstenes.

Resoldre exercicis en els que es plantegin problemes amb potències. Problemes de proporcionalitat i percentatges. Lectura i interpretació de les dades d'un enunciat. Resolució d'un problema seguint una pauta. Realització d'esquemes per resoldre un problema. Recerca d'informació en un document. Redacció de l'enunciat d'un problema a partir d'una operació i de la resposta del problema.

Resoldre problemes de proporcionalitat i percentatges. 3t

Fer un esquema que ajudi a resoldre un problema. Cercar informació en un document per respondre preguntes problemàtiques. 2t Representar gràficament problemes de m.c.d i m.c.m. Resoldre exercicis en els que es plantegin problemes de m.c.m. i m.c.d.

3/5


CA_CU_PR6_JIP_O20_MAT

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES Comprendre el problema (saber quina és l’incògnita, les dades...) Concebre un pla (trobar algun problema semblant, veure el problema plantejat de forma diferent, conèixer un problema relacionat.. Problemes d'operacions combinades, mcm i mcd i decimals.

Aplicar diferents estratègies en la resolució de problemes. Redactar un problema a partir d'una operació, i la resposta del problema.

Problemes de fraccions.

Executar el pla (comprovar passos, demostrar els passos fets...) Examinar la solució obtinguda (verificar el resultat, el raonament...)

RAONAMENT

RAONAMENT

Desenvolupament d'estratègies de càlcul mental amb nombres decimals. Sumar i restar col·locant correctament nombres decimals. Desenvolupament d'estratègies de càlcul mental amb nombres fraccionaris i decimals. Operacions amb nombres decimals Aproximació de nombres decimals. Suma i resta de 9 i 90 Suma i resta d'11. Multiplicació per 5 i 50.

Dividir un nombre decimal entre un nombre natural. Multiplicar dos nombres decimals. Aproximar i arrodonir nombres decimals fins les centèssimes. Sumar i restar 9 i 90 Sumar i restar 11. Multiplicar per 5 i 50.

TERCER TRIMESTRE Continguts

Objectius

CONNEXIONS

CONNEXIONS

Mínim comú múltiple. Màxim comú divisor . Ús i comprensió de les fraccions per mesurar quantitats contínues en contextos significatius.

Calcular el mínim comú múltiple de dos o més nombres. Calcular el màxim comú divisor de dos o més nombres. Reconèixer situacions reals o simulades com a fraccions. Comprendre els diversos significats d'una fracció.

Reconeixement i cerca de fraccions equivalents seguint camins diversos.

Comparar la fracció i la unitat Calcular un mig i un quart d'una quantitat. Obtenir fraccions equivalents d'una de donada.

Ús de diferents models per comparar i ordenar fraccions i decimals.

Interpretar correctament els termes d’una fracció.

Situació dels nombres fraccionaris sobre la recta numèrica. Obtenció de fraccions equivalents. Simplificació de fraccions. Fracció irreductible. Fracció d’un nombre. Identificació i ús de fraccions més grans que la unitat. Comprensió i ús de la suma i la resta de fraccions mitjançant representacions gràfiques i aritmètiques. Suma i resta de fraccions amb el mateix denominador. Reducció de fraccions a comú denominador

Representar fraccions a la recta numèrica. Determinar fraccions equivalents gràficament i numèricament. Saber simplificar fraccions. Saber calcular la fracció irreductible. Calcular la fracció d’un nombre. Ordenar fraccions.

Comparació de fraccions.

Aplicació del concepte de fraccions equivalents per comparar fraccions.

Crear activitats de fraccions i resoldre-les. Sumar fraccions amb el mateix denominador. Reduir fraccions a comú denominador

Comprensió i ús de la multiplicació mitjançant representacions gràfiques i aritmètiques. Càlcul de percentatges d'una quantitat. Reconeixement i ús de les relacions entre fraccions, decimals i percentatges. Ús i contrast de diferents models per representar les relacions entre decimals, fraccions i percentatges. Percentatges. Concepte de percentatge. Càlcul de percentatges. Augments i disminucions percentuals. PROBLEMES

PROBLEMES

Estratègia resolució de problemes Resolució de l'enigma de la setmana Resolució problemes sense operacions. Resolució de problemes orals.

Resoldre problemes a partir de les pautes donades FC. Interpretar les dades d'un problema. Resoldre problemes en grup o parelles Resoldre un problema seguint una pauta. 4/5


CA_CU_PR6_JIP_O20_MAT

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES Resoldre problemes de més d'una solució. Resoldre exercicis en els que es plantegin problemes amb potències. Problemes de proporcionalitat i percentatges. Lectura i interpretació de les dades d'un enunciat. Resolució d'un problema seguint una pauta. Realització d'esquemes per resoldre un problema. Recerca d'informació en un document. Redacció de l'enunciat d'un problema a partir d'una operació i de la resposta del problema.

Resoldre problemes de proporcionalitat i percentatges.

Fer un esquema que ajudi a resoldre un problema. Cercar informació en un document per respondre preguntes problemàtiques. Representar gràficament problemes de m.c.d i m.c.m. Resoldre exercicis en els que es plantegin problemes de m.c.m. i m.c.d.

Comprendre el problema (saber quina és l’incògnita, les dades...) Concebre un pla (trobar algun problema semblant, veure el problema plantejat de forma diferent, conèixer un problema relacionat.. Problemes d'operacions combinades, mcm i mcd i decimals.

Aplicar diferents estratègies en la resolució de problemes. Redactar un problema a partir d'una operació, i la resposta del problema.

Problemes de fraccions.

Executar el pla (comprovar passos, demostrar els passos fets...) Examinar la solució obtinguda (verificar el resultat, el raonament...)

RAONAMENT

RAONAMENT

Multiplicació per un nombre seguit de zeros. Divisió entre un nombre seguit de zeros.

Multiplicar per un nombre seguit de zeros. Dividir entre un nombre seguit de zeros.

5/5


CA_CU_PR6_JIP_O20_MED

Sisè de Primària ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI COMPETÈNCIES Situar en els mapes d’Espanya les principals unitats de relleu de muntanya i de costa, els rius més importants i totes les comunitats autònomes amb les seves províncies i capital. Identificar, localitzar i descriure les principals característiques polítiques, culturals, econòmiques de les CCAA treballades en el Projecte 1 (Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Andalusia i Madrid). Repassar les 5 grans etapes de la Història. Descriure les principals característiques de l'Edat Mitjana a nivell polític, religiós, econòmic, social, artístic Descriure les principals característiques de l’Edat Moderna i de l’Espanya dels Reis Catòlics a nivell polític, religiós, econòmic, social, artístic. Valorar els descobriments científics i geogràfics de l’Edat Moderna. Plantejar preguntes, relacions i conclusions sobre el descobriment d’Amèrica. Localitzar els diferents òrgans de l’aparell reproductor femení i masculí. Mostra sensibilitat sobre la no discriminació de persones per raó de sexe. Valorar la complementarietat de la sexualitat amb l’afectivitat. Interioritzar la importància d'esdevindre un bon ciutadà. Desenvolupar un sentit crític adient amb valors i contaravalors treballats a Ciutadania.

PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

Espanya física .

Límits geogràfics Unitats de relleu: serralades, serres i cims

Establir els límits geogràfics d’Espanya i les grans unitats de relleu Localitzar les gran unitats de relleu: serralades, serres i cims

Projecte 1 (Madrid, Castella i Lleó, País Basc, Galícia i Andalusia) Comunitats, províncies i capitals de províncies de les 17 CCAA Característiques principals físiques, culturals i econòmiques

Visita al Poble Espanyol

SEGON TRIMESTRE Continguts Espanya política Costes: caps,golfs i badies Rius i afluents

Situar en el mapa les 5 CCAA treballades amb les seves províncies i capitals Caracteritzar cada CCAA amb els principals trets de geografia física, culturals (música, dansa, gastronomia, monuments), econòmics Saber respondre en el recorregut del Poble Espanyol les principals característiques dels carrers i arquitectura de les 5 CCAA treballades

Objectius Localitzar la costa atlàntica, cantàbrica i mediterrània amb els seus principals caps,golfs i badies Localitzar els principals rius d’Espanya amb els seus principals afluents

1/2


CA_CU_PR6_JIP_O20_MED

Sisè de Primària ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI Història Etapes eix cronològic.

Repassar l'eix cronològic

Edat Mitjana Les etapes de la història

Situar en un eix cronològic les diferents etapes de la història.

Eix cronològic de l'Edat Mitjana.

Situar en un eix cronològic les l'alta i baixa edat mitjana, la presència dels visigots, l'arribada dels musulmans i l'expulsió dels musulmans. Característiques principals de l'ocupació musulmana: edificis, Conèixer com era una ciutat musulmana i el nom dels edificis ciència… més importants. Presència dels musulmans a la península ibèrica. Localitzar en un mapa els territoris que van arribar a conquerir els musulmans. Confeccionar conjuntament uns apunts per conèixer l'AlÀndalus. Conèixer les aportacions més importants que vàren fer els musulmans a la nostra agricultura. Paraules que ens van deixar els àrabs en el seu pas per Catalunya. Conèixer paraules que ens van deixar els àrabs.

Projecte 2 Sexoafectivitat (Creixem per fora i canviem per dins) L'aparell masculí i femení Reconèixer les diferents parts/funció de l’aparell masculí i femení La fecundació: fases Explica la fecundació i les diferents fases del procés. Complementarietat noi / noia

TERCER TRIMESTRE Continguts

Respectar i valorar els trets generals físiques i pscicològics de cada gènere incloent-hi les diferències

Objectius

La vida als regnes cristians durant l'Edat Mitjana La societat feudal. El castell medieval Els monestirs a l'Edat Mitjana. La ciutat medieval Els artesans i els gremis.

Conèixer els tres estaments: nobles, monjos i pagesos. Diferenciar els grups socials de la societat feudal. Descriure l'estructura d'un castell medieval.

Art romànic i gòtic

Distingir els principals elements artístics propis de cada art i establirne les diferències

El descobriment d'Amèrica.

Enumerar les diferents fases dels viatges de colom i del descobriment d'Amèrica tot utilitzant mapes històrics i eixos cronològics. Situar en una línia del temps els fets històrics més rellevants de l'Edat Contemporània Despertar l'interès per l'esperit científic i tecnològic mitjançant la presentació individual o per parelles del treball.

Un món canviant. L'Edat contemporània Treballs científics

Descriure l'estructura d'un monestir. Establir diferències entre una ciutat medieval i una ciutat actual. Conèixer la forma de vida dels artesans i l'organització dels gremis.

2/2


CA_CU_PR6_JIP_O20_MUS

Sisè de Primària ÀREA DE MÚSICA

COMPETÈNCIES Els continguts de l’àrea desenvolupen directament les competències bàsiques. Contribució de l’àrea a les competències bàsiques: Els intercanvis lingüístics, les cançons i les senzilles dramatitzacions contribueixen a la competència comunicativa, i l’ús de la tecnologia relacionada amb la música, les arts visuals i la cerca d’informació sobre manifestacions artístiques contribueix al tractament de la informació i la competència digital. L’àrea desenvolupa també la competència social i ciutadana, ja que la interpretació i la creació suposa el treball en equip i contribueix a la sociabilització dels infants en la mesura que comparteixen experiències i manifestacions culturals. Participa també en el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre i de l’autonomia i iniciativa personal, pel que fa a la reflexió sobre els processos en la manipulació d’instruments, l’experimentació amb tècniques i materials, la capacitat d’observació, la indagació i la planificació. Finalment, participa en la competència matemàtica, ja que es treballa el ritme i les escales musicals.

1/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_MUS

Sisè de Primària ÀREA DE MÚSICA PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

Continguts: un 80% de la nota de música.

ACTITUD un 20% de la nota de música. Mantenir un comportament correcte a classe a partir dels criteris elaborats per l’equip de FH.

Cançó i veu Cançons a l'uníson:Imagine,Els avantpassats, Cançons a cànon: "La balalaika" "El cànon de la pau" Cançons amb acompanyaments rítmics.

Sap valorar i respectar les interpretacions dels companys/es Sap cantar les cançons apresses

Memorització de cançons o fragments, partint o no de la lectura

Tenir una bona actitud a l´hora de cantar

NADALES: "Som el dia de Nadal,"Allà dalt de la muntanya"

Estar atent a les indicacions a l'hora de cantar Memoritzar i reproduir cançons i ritmes Cantar amb acompanyaments rítmics i en forma de cànon. Cantar en grups reduïts i a cànon. Valorar i respectar les interpretacions col·lectives.

Moviment i dansa Danses tradicionals populars: La Bolangera, Els Nans vells

Interessar-se pel coneixement d'aspectes diversos referents a les danses apreses. Interpretar les danses treballades a classe.

Flauta/Instruments Cançons populars: Dins el mar la vela blanca,El Noi de la mare, Adeste fideles Interpretació de melodies amb acompanyament enregistrat "El desembre congelat"

Interpretar amb instruments de la classe i en grup alguna de les cançons treballades. Interpretació de melodies amb acompanyament enregistrat. Mostrar interès per l'aprenentatge de la flauta de bec. Saber realitzar correctament les lectures rítmic-melòdiques. Conèixer els ritmes apresos.

Llenguatge musical Lectura de melodies senzilles Polirítmies amb corxera, negra i silencis.

Solfejar les melodies treballades a classe. Saber llegir i interpretar una polirítmia senzilla

Lectures melòdic/ rítmiques.:"En Patufet", "Fum,fum,fum"

Saber llegir petits fragments rítimics

Audició Musica de cine: "Superman","La Ventafocs" "guerra de les galaxies"

SEGON TRIMESTRE Continguts Cançó i veu Cançons a l'uníson:"Els contrabandistes", "Nga iwi e" Cançons a cànon: "Cançó de bres per a una princesa negra" Cançons amb acompanyaments rítmics. Memorització de cançons o fragments, partint o no de la lectura i acompanyant-les rítmicament.

Conèixer els compositors, obres i instruments musicals treballats. Esforçar-se per escoltar amb atenció obres de compositors.

Objectius Sap valorar i respectar les interpretacions dels companys/es Sap cantar les cançons apresses Tenir una bona actitud a l´hora de cantar Estar atent a les indicacions a l'hora de cantar. Memoritzar i reproduir cançons i ritmes. Cantar amb acompanyaments rítmics i en forma de cànon.

Moviment i dansa Danses tradicionals: "L'hereu Riera" "El virolet" Treball del moviment corporal

Interessar-se pel coneixement d'aspectes diversos referents a les danses apreses. Esforç en Interpretar correctament les danses treballades a classe.

2/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_MUS

Sisè de Primària ÀREA DE MÚSICA Flauta Cançons populars senzilles: "Fes non non", "La lluna la pruna""Mailied"

Esforç en l’aprenentatge de les melodies treballades a classe.

Interpretació de melodies amb acompanyament enregistrat.

Mostrar interès per l'aprenentatge de la flauta de bec. Interpretació de melodies amb acompanyament enregistrat.

Llenguatge musical Lectures melodic/ritmiques en partitura: "Fes non non", "La lluna la Conèixer els ritmes apresos. pruna""Mailied". Lectures rítmiques. Interessar-se en la utilització correcta de la grafia musical. Ritmes "cup song". El treset.

Audició El Jazz.

Mostrar sensibilitat per l'audició musical.

El Trencanous. "Marxa" Piotr Ílitx Txaikovski

Esforçar-se per escoltar amb atenció obres de compositors.

TERCER TRIMESTRE Continguts Cançó i veu Cançons a l'uníson: "Samba lele""Riera dolça i lenta""Nits d'estiu" Cançons amb acompanyaments rítmics i/o cànons: Pujarem dalt dels cims Himne de l'escola Memorització de cançons o fragments, partint o no de la lectura.

Sap valorar i respectar les interpretacions dels companys/es Sap cantar les cançons apresses Tenir una bona actitud a l´hora de cantar Estar atent a les indicacions a l'hora de cantar Memoritzar i reproduir cançons i ritmes Cantar amb acompanyaments rítmics i en forma de cànon.

Moviment i dansa El vals, La masovera, la sardana

Interpretar les danses treballades a classe. Interessar-se pel coneixement d'aspectes diversos referents a les danses apreses.

Flauta Notes alterades Fa sostingut Si bemoll Cançons populars senzilles. Interpretació de melodies amb acompanyament enregistrat.

Conèixer la posició dels dits Mostrar interès per l'aprenentatge de la flauta de bec. Conèixer i practicar les notes de la flauta.

Llenguatge musical Ritmes amb tresets i semicorxeres

Conèixer els ritmes apresos.

Audició El blues.

Esforçar-se per escoltar amb atenció obres de compositors.

3/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_PLA

Sisè de Primària ÀREA DE PLÀSTICA: SOM ARTISTES COMPETÈNCIES Comprendre l’art Conèixer diferents tècniques bidimensionals i tridimensionals: Iniciar-se en l’observació directa i indirecta. Conèixer i treballar els elements del llenguatge visual-plàstic: la línia, Conèixer l’obra artística de Gaudí. Valorar l’art Valoració del treball creatiu d’un mateix i dels companys. Interès per presentar els treballs complets i acurats. Respecte pels materials emprats i saber-ne fer un bon ús. Col•laboració en el treball d’equip. Adquisició de l’hàbit de contemplar obres d’art. Expressar-se mitjançant l’art Expressar-se mitjançant el llenguatge plàstic. Desenvolupar la creativitat i afavorir la imaginació.

Continguts

Objectius

Tallers rotatius. Durant els tres trimestres del curs els alumnes realitzen sis tallers diferents d’una manera rotativa per totes les seccions. Cada un d’ells l’imparteix un mestre diferent. Tenen una durada aproximada de tres sessions. Art cinètic

Aprendre a fer una composició en moviment a partir d'aquesta tècnica. Seguiment de les instruccions per la realització de les tres composicions.

Taller del carbonet

Realització de la trama de grisos Utilització de la goma i la difuminació. Proporció d'una foto a mida DINA 4. Plasmació de l’ombra en el lloc adequat.

Taller de pintura (Paul Klee)

Conèixer l’obra de Paul Klee Comentar els diferents aspectes que s’observen en les obres de Paul Klee. Pensar i realitzar un esbós del quadre

Taller d'Scrapbooking

Reconèixer la tècnica de l'Scrapbooking Identificar les diferents parts d'un àlbum fotogràfic Fer ús del collage Confeccionar un àlbum personal de fotografies

Fem la nostra tipografia!

Taller de volum: capsa

Reconeixement del text com element de comunicació gràfic-visual; la tipografia. Identificació d’elements i característiques de les fonts. Exploració i ús intencionat de fonts en la confecció de textos.

Crear un espai tancat dins una capsa de sabates. Saber elaborar diferents objectes decoratius utilitzant diferents textures. Dominar diferent tècniques de plàstica.


Treballar en els detalls (complements, personatges, ...)

Realització de les postals nadalenques

Participar activament en la realització de les postals nadalenques en benefici del Centre Joan Salvador Gavina.

Realització del distintiu per la disfressa de Carnestoltes

Realitzar el distintiu per la disfressa de Carnestoltes

Certamen Artístic dels Premis Casp. Tècnica d'estampació.

Pensar i realitzar una estampació amb materials diversos. Fomentar la creativitat dels nens mitjançant l'experimentació amb materials i l'aprenentatge de tècniques d'estampació. Realitzar els treballs amb sensibilitat i cura.

Taller Pop Art d'Andy Warhol: (2014-15)

Conèixer l’obra d'Andy Warhol Realitzar a través de 4 fotos ampliades de cada alumne,un treball amb ceres. Treballar cada fotografia fent combinacions amb 4 ceres diferents.

Dibuix de Geometria

Dominar l'ús del compàs, l'escaire i el cartabó per elaborar diferents cossos geomètrics.


CA_CU_PR6_JIP_O20_EF

Sisè de Primària ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Curs 2018 - 2019

COMPETÈNCIES El desenvolupament personal esdevé una competència central de l’àrea que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu. Els continguts de l’àrea pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La competència en la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal. Aquesta àrea també desenvolupa la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte,l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana (jocs,esports, activitats en la natura entre altres). Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús dels llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal.

PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

El cos: imatge i percepció Consciència i control del cos en repòs i en moviment.

Saber relaxar-se durant i després de l’activitat física.

Estiraments i músculs.

Realitzar els estiraments de manera correcta, coneixent els principals músculs del cos.

Cordes,velocitat de salt Respiració abdominal i tensió-relaxació muscular.

Coordinar el salts amb velocitat Controlar la respiració i la tonicitat muscular

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

El toc de dits i el toc de mà baixa a voleibol

Introduir el toc de dits i el colpeig de mà baixa en el voleibol

El servei per abaix i per dalt a voleibol

Realitzar el servei alt correctament al voleibol

Activitat física i salut. Hàbits posturals i la higiene corporal. Respecte per les normes d’ús d'espais i materials en la pràctica de l'activitat física. Resistència aeròbica i control de l'esforç personal. Escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació. Jocs i Esports Participació activa i esforç personal en els jocs i esports.

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment. Normativa i reglament dels jocs i esports. Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les regles del joc.

Consolidar els hàbits higiènics. Respectar les instal·lacions i el material. Controlar l'esforç durant la realització de l'activitat física. Realitzar activitat física de manera adequada. Participar activament i esforçar-se per millorar en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant responsabilitat i cooperació. Respectar, valorar i reconèixer els companys que participen en el joc. Respectar la normativa de l'activitat física realitzada. Saber aplicar estratègies en els jocs amb relació a les regles donades.

Les habilitats bàsiques en el joc i els esports Saber aplicar habilitats bàsiques en situacions jugades Expressió Corporal Composició individual i/o col— lectiva de moviments a partir d’estímuls Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per rítmics i musicals. comunicar sensacions, emocions i idees. 1/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_EF

Sisè de Primària ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Curs 2018 - 2019

— Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal.

SEGON TRIMESTRE Continguts

Objectius

El cos: imatge i percepció Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment.

Saber relaxar-se durant i després de l’activitat física.

Estiraments i músculs.

Realitzar els estiraments de manera correcta, coneixent els principals músculs del cos.

Salts de corda per grups Respiració abdominal i tensió-relaxació muscular.

Coordinar diferents salts amb grup Controlar la respiració i la tonicitat muscular

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

Domini i control de pilota Familiaritzar-se amb la pilota

La conducció al futbol

Executar el gest tècnic amb rapidesa i precisió

La passada al futbol

Millorar l'execució de les passades sense oposició i sense moviments.

Activitat física i salut. Hàbits posturals i la higiene corporal. Respecte per les normes d’ús d'espais i materials en la pràctica de l'activitat física. Resistència aeròbica i control de l'esforç personal. Escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació. Jocs i Esports Participació activa i esforç personal en els jocs i esports.

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment. Normativa i reglament dels jocs i esports. Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les regles del joc. L'esforç, la progressió i la superació personal.

Consolidar els hàbits higiènics. Respectar les instal·lacions i el material. Controlar l'esforç durant la realització de l'activitat física. Realitzar activitat física de manera adequada.

Participar activament i esforçar-se per millorar en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant responsabilitat i cooperació. Respectar, valorar i reconèixer els companys que participen en el joc. Respectar la normativa de l'activitat física realitzada. Saber aplicar estratègies en els jocs amb relació a les regles donades.

Les habilitats bàsiques en el joc i els esports

Evolucionar i progressar en el joc i l'esport a partir de l'esforç i la superació Saber aplicar habilitats bàsiques en situacions jugades

TERCER TRIMESTRE Continguts

Objectius

El cos: imatge i percepció Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment.

Saber relaxar-se durant i després de l’activitat física.

Estiraments i músculs.

Realitzar els estiraments de manera correcta, coneixent els principals músculs del cos.

Respiració abdominal i tensió-relaxació muscular.

Controlar la respiració i la tonicitat muscular

Acrosport Conèixer els conceptes bàsics de l’acrosport. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

2/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_EF

Sisè de Primària ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Curs 2018 - 2019

El Frisby, familiarització Conèixer el reglament bàsic El llançament i la recepció al frisby Aprendre els diferents gests tècnics Activitat física i salut. Hàbits posturals i la higiene corporal. Consolidar els hàbits higiènics. Respecte per les normes d’ús d'espais i materials en la pràctica de Respectar les instal·lacions i el material. l'activitat física. Escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació. Realitzar activitat física de manera adequada.

Jocs i Esports Participació activa i esforç personal en els jocs i esports.

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment. Normativa i reglament dels jocs i esports. Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les regles del joc. L'esforç, la progressió i la superació personal. Les habilitats bàsiques en el joc i els esports

Participar activament i esforçar-se per millorar en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant responsabilitat i cooperació. Respectar, valorar i reconèixer els companys que participen en el joc. Respectar la normativa de l'activitat física realitzada. Saber aplicar estratègies en els jocs amb relació a les regles donades. Evolucionar i progressar en el joc i l'esport a partir de l'esforç i la superació Saber aplicar habilitats bàsiques en situacions jugades

3/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_REL

Sisè de Primària ÀREA DE RELIGIÓ COMPETÈNCIES Competència social i ciutadana. Desenvolupament de l'acció social i cívica de les diferents realitats religioses. Reconeixement de la igualtat de drets entre els diferents col•lectius. Adequada percepció de l' espai físic en el qual s'ha desenvolupat la vida i activitat humana de les grans religions. Habilitats per a la participació cívica, construir, acceptar els drets i llibertats. Defensar els drets dels altres Relacions interpersonals basades en principis i valors generats per la persona de Jesucrist, que contribueixen a desenvolupar la dimensió moral i social d'ésser humà. Competència cultural i artística. Valorar i apreciar críticament des del coneixement diferents manifestacions culturals i artístiques d'altres religions. Autonomia i iniciativa personal. Adquisició de la consciència, aplicació dels valors i actituds personals inter-relacionades que es generen del coneixement de altres religions. Comprendre i assumir els valors que comporta el coneixement de les manifestacions culturals generades per l'Església a través de la història. Coneixement i valoració de l'expressió artística, simbòlica, ritus, festes com a manifestació del fet religiós cristià. Competència en comunicació lingüística. Desenvolupament de la comunicació i del llenguatge propi sobre el concepte de Déu i home. Expressar sentiment religiós, compressió de la realitat a través dels relats del Nou Testament. Adquisició i estimació del llenguatge simbòlic i els signes que apareixen en els sagraments.

PRIMER TRIMESTRE Continguts

Objectius

LA BÍBLIA: AT/NT Trets generals: cronologia, llengües, els principals llibres que formen la Biblia. Cerca i valoració de diferents Reconèixer la Bíblia com la història del poble de Déu passatges

UP 3

Els llibres que formen la Bíblia Les llengües de la Bíblia Anàlisi i coneixement de la Bíblia

Conèixer els llibres que formen la Bíblia Identificar les llengües en què es va escriure la Bíblia Saber buscar i interpretar passatges concrets a la Biblia.

PALESTINA: relacions amb l'Imperi Romà, geografia física i política, economia

Situar Palestina dins de l'Imperi Romà

Les províncies de Palestina

Localitzar en un mapa les províncies, les ciutats, mars, llacs i rius més importants de Palestina

La riquesa de Palestina

Conèixer la riquesa de l'economia de Palestina

ADVENT I NADAL: Advent i Nadal mitjançant els fets històrics més Citar cronològicament l'anunciació, cens a Betlem, naixement, visita dels pastors i Reis d'Orient significatius El naixament de Jesús Explicitar el significat religiós de la cova i dels pastors Buscar paral·lelisme entre les celebracions actuals del Nadal i els L'Advent i el Nadal, la seva celebració passatges bíblics Els trets principals de l'Advent i el Nadal Identificar els trets principals de l'Advent i el naixament de Jesús

SEGON TRIMESTRE Continguts UP 4

Objectius

LA SOCIETAT EN QUÈ VA VIURE JESÚS: costums, grups socials Conèixer els costums i els deures dels jueus Caracteritzar els grups socials de la societat palestina Identificar i valorar la situació dels pobres i marginats Adquirir consciència sobre les situacions de pobresa i marginació en què viuen moltes persones 1/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_REL

Sisè de Primària ÀREA DE RELIGIÓ UP 5

Explicitar les creences bàsiques del cristianisme

EL CRISTIANISME: CONEIXEM L'ESGLÉSIA.

2/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_REL

Sisè de Primària ÀREA DE RELIGIÓ Identificar les tres missions de l’Església: ensenyar l’Evangeli, celebrar la fe i ajudar als altres. Conèixer com van sorgir els primers cristians. Conèixer la visió esquemàtica de l’Església: com s’organitza i quines tasques hi ha. Reconèixer homes, dones i fundacions cristianes que han estat reconeguts per les seves bones accions.

UP 6

TERCER TRIMESTRE Continguts

Objectius

LES ALTRES RELIGIONS: JUDAISME, ISLAMISME, BUDISME, HINDUISME

Conèixer les creences de cada religió, les festes, els monuments i els ritus. Valorar les aportacions de cada religió

3/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_FHS

Sisè de Primària ÀREA DE FORMACIÓ HUMANA I SOCIAL COMPETÈNCIES 1. Formació i competència intrapersonal 2. Formació i competència interpersonal 3. Formació i competència ciutadana 4. Formació i competència espiritual-Pastoral 5. Formació i competència per a l’orientació acadèmica

PRIMER/SEGON/TERCER TRIMESTRE

Continguts

Objectius

L'autonomia i els trets d'identitat personal La iniciativa personal

Identificar i valorar els trets de la identitat personal, de les emocions i els Apendre a actuar de manera autònoma i coherent.

1.2 Interioritat El bon dia i bona tarda La tolèrancia i el respecte Responsabilitat personal

Identificar aquests moments com a estones de preparació/cloenda de la Desenvolupar la capacitat per tolerar, respectar i valorar les diferències Desenvolupar actituts positives i i de responsabilitat personal.

1.3 Educació per la salut L'esmorzar saludable: Esmorzo bé? Interioritat: El món corre...camina, respira i pensa! Substàncies i aluments no saludables (substàncies addictives (tabac, saludables alcohol, altres...) Hàbits

Prendre consciència que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, Afavorir estones d'interioritat, de reflexió, de serenitat i de silenci. Desenvolupar un judici crític i raonat sobre tots els aliments o substàncies Potenciar els hàbits del dia a dia que afavoreixen una vida més saludable.

2. Formació i competència interpersonal 2.1 Integració del grup classe L'adaptació al nou curs Les assemblees Els càrrecs de classe Les normes de convivència: el treball en grup La convivència Els sociogrames Les funcions del delegat Les nomes de convivències a l'escola (normativa a l'aula, en el pati, al menjador, pel treball cooperatiu) La tolèrancia als i la vestuaris, intolerància

Promoure dinàmiques que afavoreixen el coneixement i una integració Potenciar un espai de diàleg i autogestió dels alumnes. Col.laborar amb gust en les tasques assignades. Ampliar la capacitat d'establir noves relacions i noves maneres de treballar. Gaudir de la convivència entre companys, mestres i monitors en un entorn Afavorir la reflexió i discerniment sobre les amistats d'un mateix. Identificar les aptituds adients per desenvolupar aquest càrrec de Conèixer i posar en pràctica les diferents normatives establertes. Apendre a desterrar actituts i comportaments d'intolerància.

2.2 Activitats institucionals Els agermanaments Línies de força Nova metodologia: Horitzó 2020

Establir lligams afectius positius entre alumnes de diferents edats. Conèixer l'eslògan comú de les escoles ignasianes d'aquest curs. Apropar-nos amb il.lusió als nous reptes metodològics de la FJE.

2.3 Educació afectiva-sexual La diversitat afectiva-sexual

Valorar la complementarietat fisiològica i afectiva del noi/noia. Respectar la diversitat afectiva-sexual de la societat.

3. Formació i competència ciutadana 3.1 Solidaritat i Voluntariat Les campanyes solidàries Les funcions del voluntariat

Apropar-nos a realitats socials desafavorides del tercer i quart món, tot Fomentar la solidaritat i la cooperació social.

1. Formació i competència intrapersonal 1.1 Autoconeixement i autoestima

3.2 Educació per a la sostenibilitat 1/


Escoles + sostenibles

Vetllar pel medi ambient i fomentar la cura de l'entorn.

3.3 Educació per la Pau Educació en i per el conflicte i la consciència crítica

Contribuir a mantenir la pau interior i generar pau al voltant més proper. Treballar la perspectiva positiva del conflicte i generar estratègies i

3.4 Xarxes socials - Internet segura

Conèixer i conscienciar dels bons i mals usos de les xarxes socials.

4. Formació i competència espiritual-Pastoral 4.1 Preparació de celebracions Les pregàries Visites a la Capella amb el consiliari/tutor L'Eucaristia i la seva preparació

Afavorir estones d'interioritat amb el trascendent. Apropar-nos al trascendent en un espai de culte. Participar en l'elaboració de pregàries i ofrenes de l'Eucaristia.

4.2 Temps litúrgics Advent-Nadal Quaresma-Pasqua

Conèixer i vivenciar el significat de les celebracions i esdeveniments Conèixer i vivenciar el significat de les celebracions i esdeveniments

4.3 SID (Especificar l'activitat que es fa el dia del SID)

Conèixer i estimar la figura de Sant Ignasi i la seva obra.

5. Formació i competència per a l’orientació acadèmica 5.1 hàbits de treball i estudis horari extraescolar condicions per un bon estudi ús de l'agenda 5.2 orientació d'estudis posteriors

Distribuir equilibradament el temps estraescolar: lleure, repàs i familia. Conèixer les condicions òptimes d'ergonomia i d'espai per afavorir un bon Utilitzar diàriament aquest recurs d'organització.

2/


CA_CU_PR6_JIP_O20_xxx

6è de Primària ÀREA DE TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT (TAC) COMPETÈNCIES DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so.i imatge en moviment.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals. 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge. DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

PRIMER/SEGON/TERCER TRIMESTRE Continguts

Objectius

INSTRUMENTS I APLICACIONS

Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

Funcionalitats bàsiques dels dispositius (ordinador, impressora, tauleta, pissarra digital, càmera de fotos, videocàmera, etc.). Dispositius d’emmagatzematge: llapis i targetes de memòria, disc virtual personal, etc. Conceptes bàsics de sistema operatiu: carpeta, fitxer, programa, xarxa, recursos compartits, impressió... Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.

INSTRUMENTS I APLICACIONS Processador de textos: creació, format i gestió de documents; hipertext; ús del corrector ortogràfic; diccionaris. Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de diferents tipus, llenguatge audiovisual. Processament de dades numèriques: elaboració de taules, fórmules, gràfics. INSTRUMENTS I APLICACIONS

Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses TREBALL I D’APRENENTATGE fonts i entorns digitals. DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE d’aprenentatge

1/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_xxx

6è de Primària ÀREA DE TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT (TAC) DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ

Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.

Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, correu electrònic, fòrum, xat...). Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ Murals digitals, mapes conceptuals... Calendaris, agendes... Documents en línia col·laboratius, línies de temps, pòsters digitals… DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.

Salut física: higiene i seguretat ambiental (ergonomia, visualització, audició, temps continuat davant de les pantalles). DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Entorns virtuals segurs. Fonts d’informació (cal fer atenció a l’origen dels missatges...), credibilitat. El marc legal, els drets d’autor i les llicències d’ús de la informació.

2/3


CA_CU_PR6_JIP_O20_CLIL

Sisè de Primària ÀREA DE MATEMÀTIQUES: MATHS (CLIL) COMPETÈNCIES Al primer trimestre s’incorporen dues hores d’AICLE a Matemàtiques. En aquest espai s’assoleixen competències de l’àrea de Matemàtiques tot utilitzant la llengua anglesa. Els continguts que es treballaran principalment estan relacionats amb estadística, atzar, espai i forma i unitats mètriques.

1r TRIMESTRE CONTINGUTS

OBJECTIUS

ESTADÍSTICA ( STATISTICS) Operations (sum, subtraction, multiplication and divisions)

Repassar el vocabulari específic dels nombres i de les operacions bàsiques en anglès. Calcular la mitjana i la mode de diferents problemes. Repassar els noms i les parts de cada tipus de diagrama.

Mean and Mode Types of graph Circle graph

Realitzar un gràfic de sectors a mà utilitzant els percentatges i el transpotador d'angles. Realitzar un gràfic de sectors utilitzant l'ordinador Exposar el treball del gràfic als companys.

Circle graph Oral presentation Treball a l'aula Treball a l'aula UNITATS DE MESURA (METRIC UNITS) Metric Units: Length/area/volum Metric Units: Length/area/volum Metric Units: Length/area/volum Metric Units: Length/area/volum

Fer les activitats del dossier i corregir-les. Participar a classe en llengua anglesa. Conèixer Conèixer Conèixer Conèixer

1/1

i calcular i calcular i calcular la relació

les unitats de longitud. les unitats de superfície. les unitats de volum. entre les tres unitats.


CA_CU_PR6_JIP_O20_CLIL

Sisè de Primària ÀREA DE MEDI: SCIENCE (CLIL) COMPETÈNCIES Al segon i tercer trimestre s’incorporen dues hores d’AICLE a Medi. En aquest espai s’assoleixen competències de l’àrea de Medi tot utilitzant la llengua anglesa. Els continguts que es treballaran principalment estan relacionats amb l'aparell locomotor i la matèria i els seus estats.

1r TRIMESTRE CONTINGUTS

OBJECTIUS

Locomotor Apparatus Diferenciar les parts que formen l’aparell locomotor. Enumerar les funcions de l’aparell locomotor. Distingir els principals óssos, músculs i articulacions. Identificar les parts del cos que permeten el moviment i comprendre el seu funcionament. Experimentar: disseccionar una pota de pollastre. Participar a la classe en llengua anglesa. Matter Entendre la idea de matèria i descriure les seves propietats generals.

Solidificació

Identificar i anomenar les propietats específiques de la matèria. Conèixer les característiques dels quatre estats de la matèria. Diferenciar els quatre estats de la matèria. Relacionar el tipus de partícules amb l’estat corresponent. Observar el procés físic de líquid a sòlid de l'aigua, la barreja d'aigua i alchol, i d'aigua i sal.(Experimentació) Participar a la classe en llengua anglesa.

Chemical and Physical changes Identificar els diferents canvis en la matèria. Experimentació: canvis en la matèria, canvi físic i canvi químic. Participar a la classe en llengua anglesa. Blood donation Campaign Conèixer les principals parts del sistema circulatori: heart, blood and blood vessels Identificar les parts del cor: 4 chambers (ventricles and atriums) Reconèixer els tres tipus principals de vasos sanguínis: veins, capillaries, arteries Relacionar les característiques de les cèl·lules amb el tipus de cèl·lula correcte Pendre consciència de la importància de donar sang Diferenciar els 8 grups sanguínis i relacionar a quin pot donar cadascun Enumerar diferents accions per a una vida saludable Preparar una campanya publicitària enfocada a la donació de sang

1/1

Profile for comunicació casp

1819_PGA_6è PRIMÀRIA  

1819_PGA_6è PRIMÀRIA