Page 1

Memòria 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Centre per a la Sostenibilitat Territorial


Centre per a la Sostenibilitat Territorial Escola del Territori Xarxa Crítica d’Acció Territorial Observatori de Sostenibilitat Amb el suport de


Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Escola del Territori

Xarxa Crítica d’Acció Territorial


Introducció Àlex Casademunt

Sempre s’ha dit que els canvis culturals són canvis de llarg abast i que, per això, cal afrontarlos amb molta prudència i paciència. Certament, la història ens diu que aquests canvis requereixen sovint de diverses generacions per tal apreciar-ne la profunditat o radicalitat, i que només retrospectivament, arribem a prendre consciència de la seva realitat i efectivitat. El Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST) neix amb la voluntat d’impulsar un canvi cultural: un canvi pel que fa la nostra forma d’entendre i d’entendre’ns amb l’entorn, amb el que avui anomenem territori. El territori és un concepte que, si bé d’una banda, ens evoca un cert primitivisme ingenu; de l’altra, té la virtut de situar-nos en les coordenades més bàsiques i radicals de la nostra existència quotidiana. Quan el CST reivindica una Nova Cultura del Territori, però, ho fa des de la convicció que aquestes noves percepcions, valoracions i actituds més sostenibilistes en vers el nostre entorn només tenen sentit des de la consciència del present, del dia a dia. És aquesta visió retrospectiva del canvi, que de ben segur analitzaran historiadors, sociòlegs o politòlegs, que en cap cas es contradiu amb la urgència, però també el plaer d’experimentar, de projectar quotidianament aquest canvi. Perquè el canvi cultural que proposem no es basa en l’estigmatització del passat, en la correcció política o la renúncia, sinó en la possibilitat de gaudir d’una il·lusió compartida, d’un nou imaginari social. Per tant, l’anàlisi acadèmica, evidentment necessària, ens podrà dir si en algun moment ens podem equivocar, extraviar o confondre, però en cap cas podrà qüestionar la legitimitat d’aquest canvi cultural. Fruit de la col·laboració entre acadèmics, professionals i moviments socials, el CST no pot desatendre cap de les dimensions del canvi cultural: ni la més popular i quotidiana, ni l’acadèmica i més reflexiva ni, fins i tot, la professional més o menys oportunista. Perquè

aquest canvi cultural requereix de la participació de molts ciutadans i ciutadanes, de la construcció social de complicitats, perquè només així podrem fer camí sense haver de mirar constantment el retrovisor. Com podreu veure en aquesta memòria, les accions del CST s’adrecen a la ciutadania en les seves experiències més properes; en les experiències que el poden fer més subjecte polític de l’esdevenidor i menys súbdit d’un progrés no compartit i, sovint poc entès, en certa manera, aliè. D’aquestes reflexions i de la bona acollida de les accions que ja acumula la nostra entitat, neix el repte de crear i consolidar els Cercles per a la Sostenibilitat. Aquesta és una aposta radicalment senzilla però potencialment innovadora: es tracta de fer emergir i de consolidar unes xarxes de complicitat “glocal”. És a dir, unes xarxes que des d’un coneixement de la proximitat -perfectament compartibleens ajudin a entendre la necessitat d’un canvi més global, tan proclamat com poc entès. Aquestes xarxes socials, construïdes a nivell local, tindrien la virtut de construir col·lectivament un imaginari per a cada territori, més enllà de les exigències globals que sovint entren en contradicció, no només amb la qualitat de vida de les generacions futures sinó també amb la de les presents. Perquè, en definitiva, com podem plantejar-nos la qualitat de vida d’aquestes generacions futures si ja renunciem a la de les nostres vides? Àlex Casademunt President del Centre per a la Sostenibilitat Territorial


Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Centre per a la Sostenibilitat Territorial


Coordinaci贸 del CST Cal seguir treballant


Responsables Raül Valls (fins el maig 08) Llorenç Planagumà (maig 08 - desembre 08)

Objectius assolits · Coordinar les tasques tècniques en el CST. · Fer de pont entre l'equip tècnic i el Consell de Direcció.

Activitats dutes a terme Coordinar les tasques tècniques en el CST · Elaboració d'un manual d'organització del CST. · Revisió del pressupost i procediments de pagaments. · Organització d’un calendari de reunions de l'equip de coordinació i conduir-les (ordres del dia previs, acords posteriors, compliment dels mateixos). · Seguiment de totes les tasques tècniques del CST. · Concreció del Pla d'Acció aprovat per l'equip tècnic. · Elaboració del flux de participació en el CST (equip tècnic, junta, Consell de Direcció, etc.) · Revisió de l'estratègia i proposta de millores i canvis per l'assoliment dels objectius que s'han proposat. · Suport en l'interlocució amb les institucions. · Medició en els conflictes professionals i personals sorgits dins l'equip tècnic i amb la presidència. · Concretació de responsabilitats en accions o programes. · Elaboració d’una base de dades d'adherits. · Elaboració de la memòria del 2007. Fer de pont entre l'equip tècnic i el Consell de Direcció · Preparació de la documentació per la Junta. · Informar al president en tot moment de les tasques dutes a terme i de la necessitat de la seva intervenció.

Despeses Total


Gesti贸 econ貌mica i administrativa La gesti贸 del dia a dia


Responsable Oriol Costa

Persones que hi intervenen Sònia Jimenez Alina Cassany

Entitats que hi intervenen Dinamis

Destinataris Equip tècnic i persones sòcies del CST

Objectius assolits · Realitzar el Pla estratègic del CST. · Valorar la realització d'un projecte Life Governance. · Gestionar la secretaria tècnica.


Activitats dutes a terme Pla estratègic · Elaboració del full d'evolució de la despesa i ingressos per partides. · Unificació de criteris comptables. · Elaboració del pressupost pel període 2009-12. · Previsió de tresoreria mensual pel 2009. Projecte Life Governance · Revisió del document presentat el 2007. · Elaboració de resum i power point. · Reunió amb la Direcció General de Participació ciutadana. · Manifest de municipis de comarques gironines pel canvi climàtic. · Reunió a Lloret de Mar amb participació del CILMA. · Participació de l'equip de l'observatori en jornades vinculades al canvi climàtic. Contacte amb Legambiente (ONG d'Itàlia). · Seguiment de l'actualitat del programa Life. Secretaria tècnica · Elaboració del pla estratègic 2008-2012 en curs. · Definició de la política de contractació dins dels membres del CST. · Creació d'un projecte de restauració de Cal Monjo. · Presentació al premi SCOT. · Inscripció a quatre registres administratius: Voluntariat ambiental, Entitats ambientals, Educació ambiental i Protecció de dades. · Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació SER.Gi.

Despeses Total


Valoració del responsable L'endarreriment de l'estratègia de Cercles i problemes interns quotidians han retardat l'inici del Pla Estratègic. Es culminarà amb l'aprovació del pressupost 2009, pel qual se’n farà una projecció fins el 2012. La dependència econòmica de la Diputació de Girona ha estancat el projecte Life Governance. Diverses reunions internes del CST pel Life s'han desconvocat o aplaçat. Encara no s'ha avaluat conjuntament el projecte. S'ha professionalitzat la gestió econòmica mitjançant la unificació en una sola persona de les funcions de tresoreria, comptabilitatfiscalitat i gestió del pressupost. S'ha millorat la descripció de les funcions de l'equip de coordinació amb la implementació de la figura d'un coordinador. Cal millorar la gestió del Consell de Direcció (dues reunions de quatre previstes) i el Consell Assessor (cap reunió).


Pla de Comunicaci贸 2008 Pluja fina per divulgar la Nova Cultura del Territori


Responsable Anna Grabalosa

Persones que hi intervenen Raül Valls Llorenç Planagumà Equip de coordinació del CST

Destinataris Comunicació externa: societat en general, societat propera a l'Escola del Territori (Vall d'en Bas i Garrotxa), administració pública, entitats ambientals, associacions de segon nivell, ONGs diverses (culturals, associacions de veïns, etc.), usuaris del medi natural (agricultors, ramaders, pescadors, caçadors, etc.), empreses, col·legis professionals, àmbit universitari (professors i estudiants), entitats científiques, comunitat educativa (mestres, pares i alumnes) i mitjans de comunicació. Comunicació interna: equip de coordinació, equips dels projectes, Junta, Consell de Direcció, Consell Assessor i persones sòcies.

Objectius assolits · Afavorir la comunicació i el coneixement entre l'equip tècnic, la Junta, les diferents àrees de treball i el Consell de Direcció, cadascuna en el grau convenient. · Mantenir unificada la imatge corporativa del CST. · Arribar als mitjans de comunicació i al gran públic. · Promoure la informació electrònica del CST. · Donar a conèixer el CST a través d'accions de Relacions Públiques. Objectiu final: Donar notorietat al CST i les seves àrees, que siguin coneguts.


Activitats dutes a terme Les principals actuacions d’aquest 2008 són: Comunicació interna · Elaboració de tres números del butlletí intern Saps què? per tal de difondre les activitats dels diferents projectes dins l’equip tècnic del CST. · Creació de targetes de visita no nominals per a tots els responsables de projectes i promoció de l’ús del correu electrònic corporatiu del CST. Comunicació amb els mitjans · Emissió de quinze notes de premsa sobre novetats en els projectes del CST. · Invitació als mitjans a 32 actes organitzats per l’entitat. · Creació d’una base de dades de mitjans amb 235 entrades. · Recull de premsa amb més de 60 entrades. Comunicació digital · Posada en marxa l'Oficina Virtual. Aquest espai de treball virtual permet compartir arxius interns (actes de reunions, propostes de projectes, etc), avaluar l'acompliment de les tasques i tenir un calendari d'actes interns comú (reunions de treball, trobades amb administracions, etc.). A diferència de la pàgina web del CST -d'accés obert-, l'Oficina Virtual està dirigida a l'equip tècnic del CST i conté documents i informació de caràcter intern. · Promoció de la nova programació de la pàgina web. S'han fet accions d'actualització, per exemple incloure les notícies del CST en portada, extreure els titulars del portal www.ecologistes.net i oferir-los en portada, així com compartir l'agenda amb aquesta mateixa pàgina web. D'altra banda, s'han creat eines útils per a la gestió, com l'apartat de descàrrega de documents o la galeria d'imatges. D’aquesta manera el visitant pot trobar el conjunt de documentació del CST. Al llarg d'aquest 2008 la pàgina ha rebut unes 2.500 visites. Comunicació i Relacions Públiques · Participació en fires i festes a través de l'exposició itinerant “No m’expliquis cuentus xinos!” de l’Escola del Territori. · Representació del CST al projecte People & Politics, coordinat per la Fundació Desenvolupament Comuntari junt amb set organitzacions de sis països europeus. El projecte té com a finalitat recollir mètodes i tècniques de participació que facilitin la participació de comunitats, grups i persones al desenvolupament cultural, social, econòmic i/o polític de l’entorn on viuen. El projecte que el CST aporta és el procés participatiu de definició de l’Escola del Territori. El maig de 2008 vam ser convidats a una reunió internacional a Suècia i el projecte serà presentat el 2009 a Noruega.


Despeses Total

Valoració de la responsable Al llarg d'aquest 2008, el CST i els seus projectes s'han posicionat com a referent comunicatiu pel que fa a la Nova Cultural del Territori. Els articles d'opinió han tingut molt bona acollida entre els mitjans de comunicació, i també les notes de premsa d'accions palpables en el territori. Hem treballat, sobretot, amb dos focus: mitjans provincials i mitjans de La Garrotxa. El gran entrebanc d'aquest any ha estat la pàgina web. El canvi de servidor i de programador ha estat, però, una oportunitat per a tenir l'eina que necessitem i amb la possibilitat d'actualitzarla nosaltres mateixos/es. Com a crítica, comentar que els arbres sovint no han deixat veure el bosc, cal que siguem més proactius i creatius amb la comunicació. Ara tenim una base d'eines, metodologies i contactes i aquest 2009 és quan hem d'anar més enllà.


Relacions Institucionals Donant a conèixer el CST


Responsable Raül Valls

Persones que hi intervenen Llorenç Planagumà Isabel Junquera Anna Grabalosa

Destinataris Institucions i ens públics Entitats i ONG Universitats i centres de recerca Institucions finançadores

Objectius assolits · Donar a conèixer el CST. · Representar el CST en actes públics. · Contactar amb entitats i ens finançadors.


Activitats dutes a terme A continuació fem una relació cronològica de les reunions i actes en els quals s’ha representat el CST durant el 2008: 8 de gener. Trobada amb Jordi Sargatal de la Fundació Territori i Paisatge. 9 de gener. Procés de participació ciutadana al voltant de la conca del Fluvià organitzat per la COPA al Local Social de Joanetes. 24 de gener. Trobada a Barcelona amb Pau Vidal, director de l’Observatori del Tercer Sector. 4 de febrer. Participació a la Junta de l’ANG per informar de les activitats del CST i millorar sinèrgies. 7 de febrer. Participació a la xerrada “Conreus Socials” al IGOP. 11 de febrer. Trobada amb Enric Pardo, regidor de l’Ajuntament de Girona. 18 de febrer. Participació a la jornada de presentació del “Sistema d’Informació Territorial de Polígons Industrial” organitzat per Institut Cartogràfic de Catalunya a Barcelona. 25 de febrer. Trobada amb Rafel Llussà professor del Departament de Geografia de la UdG per establir complicitats i organitzar la presentació del Informe de Sostenibilitat a la UdG. 27 de febrer. Reunió a la Fundació Desenvolupament Comunitari pel projecte” People and Politics”. 3 de març. Trobada amb CiU a Girona. 4 de març. Trobada amb Quim Brugué, Director General de Participació Ciutadana a Barcelona. 5 de març. Participació a la Jornada de Rururbanització organitzada per Francesc Muñoz de l’Observatori de la Urbanització de la UAB a Barcelona. 6 de març. Trobada amb Arcadi Calzada, president de la Fundació Caixa Girona. 11 de març. Reunió amb Frederic Ximeno, Director General de Polítiques Ambiental del DMAH. 12 de març. Trobada amb Francesc Muñoz del Observatori de la Urbanització al CCCB a Barcelona. Trobada amb Moisès Jordi, membre de la Junta del CST i coordinador del Anuari Territorial de Catalunya.

25 de març. Reunió amb Miquel Calm i Pep Codony a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas pel projecte d’adequació de Cal Monjo. 28 de març. Signatura del conveni entre el CST i la Fundació SER.Gi a Girona. 8 d’abril. Trobada amb la COPA a Girona. 11 d’abril. Seminari a Joanetes amb Francesc Muñoz de l’Observatori de la Urbanització. 15 d’abril. Presentació del Informe de Sostenibilitat de CCGG a la UdG. 16 d’abril. Trobada amb Marc Rius, director de Participació Ciutadana. 29 d’abril. Participació al debat de Ràdio Girona sobre els conflictes ambientals amb Xavier Ruscalleda, Joan Casas, alcalde de Sant Feliu de Pallerols (gravat al Restaurant Europa d’Olot). 5 de maig. Presentació a Cal Monjo del projecte de l’ET a les entitats de la Vall d’en Bas. 6 de maig. Participació en la trobada del Consell de Recerca del Tercer Sector a Barcelona. 7 de maig. Reunió a la Fundació Desenvolupament Comunitari pel projecte” People and Politics”. 16 de maig. Sopar debat amb Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals del DMAH al voltant de l’Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic. 11 de juny. Trobada amb Laia Torra la Fundació Jaume Bofill a Barcelona . 16 de juny. Trobada amb Eliseu T. Climent, director del Institut del Territori a Barcelona. 1 de juliol. Seminari sobre la crisis energètica i la fi del petroli barat amb Quim Sempere a Cal Monjo de Sant Privat d’en Bas. 10 de juliol. Trobada amb Frederic Ximeno (DMAH) i Josep Vila (UdG) per cercar complicitats entre el CST, el Institut de Medi Ambient de l’UdG i el DMAH a Barcelona. 17 de juliol. Presentació del CST a Sant Joan de les Abadesses.


19 de juliol. Acte d’homenatge al Dr. Badia i Margarit a Cal Monjo com agraïment per la cessió de la casa per l’activitat de l’ET i ponència de Josep Maria Terricabres. 4 d’agost. Dinar-debat amb Núria Buenaventura, directora general de Medi Natural per tractar temàtiques relacionades amb la protecció del territori a la Garrotxa. Convocat per Alternativa per a la Garrotxa. 7 d’agost. Trobada amb Miquel Macias i Ester Badosa, regidor i alcaldessa de Santa Pau. 27 de setembre. Participació al programa matinal de Bas Ràdio. 2 d’octubre. Trobada amb Teresa Climent de la Fundació Jaume Bofill a Barcelona. 4 d’octubre. Participació a la trobada organitzada per la DG de Participació Ciutadana a Girona. 15 d’octubre. Participació en la reunió del Consell Assessor del Tercer Sector a Barcelona. 18 d’octubre. Participació al programa matinal de Bas Ràdio. 30 d’octubre. Seminari amb Eliseu T. Climent de l’Institut del Territori a Cal Monjo amb l’objectiu d’establir complicitats i sinèrgies. 1 de novembre. Presentació del CST als Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi en el marc d’un cicle de formació intern. 10 de novembre. Trobada amb membres d’entitats de la Plana de la Selva per iniciar un Cercle de Sostenibilitat a La Selva. 14 de novembre. Participació a la reunió convocada per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas sobre el conflicte de la variant de Les Preses. 15 de novembre. Participació al programa matina de Bas Ràdio. 24 de novembre. Reunió amb Teresa Climent de la Fundació Jaume Bofill a Barcelona per tractar la possible subvenció del programa “Planta’t l’hort de l’ET. 25 de novembre. Trobada amb Eliseu T. Climent del Institut del Territori, per establir complicitats entre l’IdT i el CST a Barcelona. Participació a la presentació de l’Anuari Territorial de Catalunya 2007 a Barcelona.

27 de novembre. Reunió, visita al Parlament i contactes amb grups polítics en el marc del projecte People and Politics de la Fundació Desenvolupament Comunitari. 29 de novembre. Participació, via telefònica en el programa matinal de Bas Ràdio. Participació en la presentació de la Revista Les Garrotxes a Cal Monjo de Sant Privat d’en Bas a càrrec de Ramon Esteban de El Punt. 9 de desembre. Reunió amb Rufí Cerdan, entre d’altres, per preparar la compareixença parlamentaria al voltant de la Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes a Barcelona. 10 de desembre. Compareixença davant la Comissió Parlamentària respecte a la Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes al Parlament de Catalunya a Barcelona.


Despeses Total


Escola del Territori

Escola del Territori


Coordinaci贸 de l'Escola del Territori L'equip de l'Escola... el dream team!


Responsables Llorenç Planagumà (fins el maig 2008) Isabel Junquera (maig- desembre 2008)

Entitats que hi intervenen TOSCA (Llorenç Planagumà)

Destinataris Membres de l'equip de l'Escola del Territori

Objectius assolits · Coordinar els projectes de l’Escola del Territori. · Representar de l’Escola del Territori. · Cercar finançament. · Redactar memòries i justificacions.


Activitats dutes a terme Les tasques que s'han dut a terme des de la coordinació es sintetitzen en: · Seguiment dels diferents projectes. A partir de reunions amb els/les responsables dels projectes i reunions de tot l'equip ET Garrotxa cada 2 o 3 mesos (15 de febrer, 27 de març, 15 de maig, 3 de juliol, 9 de setembre i 20 de novembre). Proposta d'ordre del dia i redacció de l'acta de les reunions d'equip. · Seguiment de dedicacions (base de dades) i pressupost assignat. · Representació de l'ET. · A les reunions de l'equip de coordinació del CST (integrat pel coordinador -Llorenç Planagumà-, per la persona que coordina cada àrea -Anna Grabalosa, Sergi Nuss/Pep Antequera, Oriol Costa-, el secretari -Raül Valls- i el president -Àlex Casademunt). · A entitats externes. · A altres jornades organitzades per altres entitats, per l'Administració, etc. (per exemple: Xarxa de Custòdia del Territori, Xarxa de Recerca en Educació per la Sostenibilitat). · Representació de l'ET davant el Consell Directiu (jornada del 19 de juliol a Cal Monjo). Cerca de finançament, reunions amb les entitats convocants i redacció de projectes. Redacció de la memòria semestral per a l'Obra Social de Caixa Catalunya (FTiP). Participació en la Fira de Sant Nicolau de El Mallol a través de l’exposició Tricaticatum (desembre 2008).

Despeses * distribuïdes entre els projectes de l’Escola


Valoració dels responsables Caldria elaborar una fitxa on hi constessin els objectius de la coordinació de l'Escola del Territori. Hauria de fer referència a les tasques de la coordinació i a les actuacions de millora que derivin de l'enquesta de balanç anual. Caldria definir com es procedeix per a la cerca de finançament per a projectes de l'ET (cerca d'oportunitat de finançament, redacció del projecte i presentació projecte i altres documents necessaris), és a dir, si se'n responsabilitza la persona responsable de cada projecte, si es fa des de la coordinació, si es fa conjuntament, etc. El relleu en la coordinació de l'ET ha estat totalment facilitador per part d'en Llorenç. Els aspectes que han suposat major dificultat deriven de la manca d'experiència prèvia de coordinació d'un equip de 12 persones i d'un pressupost de 60.000 euros vinculat, emmarcat i interdependent amb el del CST.


Valls vives Iniciant la custòdia, difonent el patrimoni natural


Responsable Xavier Béjar

Persones que hi intervenen Isabel Junquera Llorenç Planagumà David Serramitjana

Destinataris Entitats (Associació de veïns de Joanetes, Associació de veïns de Sant Privat, Associació de veïns d’Hostalets, GECA), població local i propietaris de finques privades de la Vall d’en Bas.

Objectius assolits · Difondre els valors de la vegetació, la flora i la fauna, els seus usos, impactes i amenaces. · Proposar diversos acords de custòdia a la Vall d’en Bas i iniciar l’elaboració d’un Pla de Custòdia del CST. · Proposar l’adequació d’una zona humida per a la divulgació i la conservació del patrimoni al voltant de l’aigua.


Activitats dutes a terme Xerrades i sortides naturalistes per la Vall d’en Bas Les tres sortides per observar orquídies que s’havien de celebrar entre abril i juny no es van dur a terme. Dues d’elles per mal temps i l’altra no es va programar. S’han proposat noves dates pel2009. Tot i que l’activitat de Natura al límit amb l’AAVV.d’Hostalets no es va realitzar, es va creure convenient organitzar-ne una sobre rèptils amb l’AAVV de Sant Privat perquè encara no s’havia treballat mai amb aquesta entitat creada la primavera de 2008. Posteriorment la mateixa entitat va sol·licitar una altra activitat, aquesta sobre les Cingleres del Puigsacalm. Altres activitats de difusió L’excursió sobre el Projecte Mussol a la Vall d’en Bas prevista pel 24 de maig es va haver d’anul·lar per la pluja. Es va elaborar un article sobre la vegetació i la flora de la Freixeneda de Sant Privat per a la revista Puigsacalm editada per la GECA. Projectes de custòdia Aquest 2008 s’ha fet el seguiment de la finca El Gotlló de Sant Privat d’en Bas, elaborant una proposta de contracte de custòdia i lliurant-lo al propietari. Durant el 2009 es reprendrà el contacte. També s’ha fet el seguiment de la finca La Casica de Els Hostalets de Bas i El Rost de Sant Privat d’en Bas. D’altra banda, tot i que estava previst, no s’ha fet la valoració de la finca Els Goigs Nous de Joanetes i queda pendent pel 2009. Tot i no estar programat, s’han fet els primers contactes per a fer el seguiment de la finca Les Serres de Sant Martí de Llémena. Pel que fa a l’acord de Gestió als Emprius de Sant Privat amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, caldria establir responsabilitats clares entre l’equip de l’Escola del Territori per treballar vers la gestió d’aquesta finca. S’ha iniciat la redacció del Pla de Custòdia del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, que té com a objectiu assentar les bases d’aquesta pràctica en el CST per tal de poder desenvolupar, de manera coherent i planificada, accions en custòdia. El Pla incideix també en la relació que el CST pot tenir amb les seves entitats membres, les entitats dels futurs Cercles per a la Sostenibilitat i la Xarxa de Custòdia del Territori. Projectes de millora Elaboració d’una breu memòria per a l’adequació de la bassa del Molí del Torrons (Bassa d’en Bas) per a oferir a universitaris en treballs de recerca o de final de carrera.


Despeses Total

Valoració del responsable Pel que fa a les activitats de difusió, hi ha hagut molta dificultat a l’hora d’establir contacte amb el coordinador del Concurs de Dalla dels Hostalets i amb la presidenta de l’AAVV de Joanetes. Cal prioritzar activitats amb l’AAVV d’Hostalets perquè enguany no se n’ha fet cap. Es poden proposar activitats d’acció ambiental com la neteja del riu. En les accions de custòdia, s’ha intentat no pressionar els propietaris, però potser hagués calgut estar-ne més pendent i fer un bon seguiment. Cal augmentar la dedicació i millorar l’organització interna en aquest apartat.


Territori amb veu

Treballant per crear un nou marc de relacions entre administraci贸 p煤blica i entitats de la Nova Cultura del Territori


Responsable Isabel Junquera

Persones que hi intervenen Xevi Béjar Pep Codony Raül Valls

Llorenç Planagumà Engràcia Canal Santi (Arç)

Destinataris Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa i Integrants de la Comissió Tècnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible (Turisme Garrotxa, Fundació Garrotxa Líder, Consorci Alta Garrotxa i Fundació d’Estudis Superiors) Departament de Medi Ambient i Habitatge (Emili Santos –Cap SSTT a Girona-, Núria Bonaventura -DG Medi Natural-), Nacho (cap boscos), Santi (enginyer forestal), Ignasi (cos d'agents rurals) Agència Catalana de l’Aigua (ACA) Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Objectius assolits · Continuar amb la dinamització de l’espai de participació que aglutini les entitats i persones físiques. · Valorar la possibilitat de crear un servei tècnic a entitats i moviments en la defensa del territori per ajudar-los i assessorarlos.

Pere Boada (Rius de vida) Miquel (economista, Setcases) Lluís López (advocat)


Activitats dutes a terme Dinamització de l’espai de participació S’han realitzat nombroses trobades amb diferents entitats de la comarca per tal de convidar-los a participar en el CST però no s’ha organitzat cap trobada encaminada a debatre polítiques públiques o actuacions concretes de l’administració. La dinamització de la participació en el marc del CST ha estat efectiva (i en el darrer trimestre vinculada a l’estratègia dels cercles) però ha mancat traslladar la nostra “força” a l’esfera de l’administració. Per tant, s’ha aconseguit la participació d’entitats en el CST i s’ha estat present activament en canals de participació ja creats, sense promoure’n de nous. Tot i això, el CST ha estat present a: · La Comissió Tècnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible. És la comissió de seguiment d’aquest instrument voluntari de gestió del turisme en tot l’àmbit de la comarca. Hi hem estat presents inicialment a través de Pep Codony i, més tard, de Llorenç Planagumà. Isabel Junquera i Engràcia Canal hi han estat sempre presents, atès que la primera en porta la Secretaria Tècnica i la segona és membre de la Comissió. Període: reunions trimestrals durant tot el 2008. · Procés participatiu de la Conca del Fluvià. Organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua entre els mesos de desembre de 2007 i maig de 2008. Hi ha participat Pep Codony, Llorenç Planagumà, Xevi Béjar i Isabel Junquera. Vegeu fitxa específica del procés. · Trobada entre ciutadania – administració (people&politics), promoguda per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i amb representants del DPTOP, en relació amb la variant de Les Preses (divendres 7 de novembre 08). Atès el millorable desenvolupament de la trobada, se n’organitzarà una altra, per part del CST, per a acabar de facilitar informació sobre aquesta infraestructura. En relació amb aquesta infraestructura s’ha mantingut dues reunions individualitzades amb Miquel Calm, alcalde de la Vall d’en Bas (Llorenç i Isabel 9 d’octubre i 3 de desembre 08).

· Compareixença davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge per exposar la posició del CST respecte el Projecte de Llei d’avaluació ambiental de plans i programes (10 de desembre 08). Servei tècnic a entitats El CST no ha comptat amb un “servei tècnic” pròpiament però sí que s’ha donat suport a entitats que en determinats moments han necessitat un assessorament. Gran part d’aquest assessorament s’ha ofert a nivell i títol individual però s’ha col·laborat també en un cas concret respecte la proposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge d’una tala d’un bosc de pi negre semimadur a Carboners (finca de la Generalitat amb dret d’explotació de l’Aj. de Setcases) on les entitats van mostrar-hi la seva oposició. A petició d’entitats de la zona i dels SSTT a Girona del DMAH es va concertar una reunió entorn aquesta problemàtica; en aquesta reunió (dijous 25 de setembre 08) Llorenç Planagumà va desenvolupar un paper de mediació. Com a resultat de la reunió el DMAH es va comprometre a engegar un procés participatiu entre administració, Ajuntament i tècnics/ques per a decidir quin ha de ser el futur de la finca.


Despeses Total

Valoració de la responsable Territori amb Veu no ho tingut una iniciativa durant l’any 2008 sinó que més aviat ha consistit en reforçar els canals de participació ja oberts per a destacar i remarcar la participació del CST en diferents àrees de gestió i polítiques públiques que ja es duien a terme. N’és exemple la participació a la comissió tècnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible i l’assistència activa al procés participatiu de la Conca del Riu Fluvià dut a terme per l’ACA. El CST ha acomplert la seva funció com a espai de participació i trobada d’entitats interessades en promoure la Nova Cultura del Territori, espai que es veurà encara més reforçat a partir del funcionament a partir de cercles territorials. Aquesta dualitat d’objectius (participació interna i externa) es reflecteix en la fitxa de Territori amb Veu inclosa en el programa d’actuació del 2008, on els objectius que es fixen van encaminats a articular la participació efectiva de les entitats en els processos participatius creats per l’administració però la temporització ens indica que el 2008 ha d’estar dedicat principalment a establir contacte i mantenir entrevistes personals amb entitats.


Procés participatiu de la conca del Fluvià i rieres del Montgrí i Empordà


Responsable Agència Catalana de l’Aigua

Persones que hi intervenen Xavier Béjar Josep Codony

Llorenç Planagumà Isabel Junquera

Sessions 1. Sessió informativa del 12/12/2007 a Olot 2. Taller 2: Sectorial entitats del 09/01/2008 a Joanetes (La Vall d’en Bas): 3. Sessió plenària de les sectorials del 22/01/2008 a Sant Pere Pescador 4. 1 Taula temàtica sobre estalvi, consum i abastament del 13/02/2008 a Besalú 5. 2 Taula temàtica sobre estalvi, consum i aastament del 03/03/2008 a Besalú 6. Sessió plenària de propostes del 26/03/2008 a Besalú 7. Sessió de retorn del 20/05/2008 a Olot

Objectius assolits · Participar en el procés per aportar el coneixement local del Fluvià per a la millora del medi, l’ús racional del recursos, la minimització d’impactes i la conservació del sistema fluvial; i per a formar part del Consell de Conca del Fluvià · Aportar una visió ambiental i proposar diversos objectius al llarg del procés, alguns dels quals han estat incorporats per l’ACA al Pla de Gestió de Conca del Fluvià.


Planta't a l'hort! Curs pràctic d'iniciació a l'horticultura familiar ecològica Cada cop som més els “plantats a l'hort”!


Responsable Laura Boguñá

Persones que hi intervenen Kilian Sampol Jesús Vegas

Montse Miralles Carme Plana

Josep Esquena

Entitats que hi intervenen Museu dels Volcans d’Olot Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot IES La Garrotxa

Ecollavors La Cupp

Destinataris Públic en general que tingui interès en aprendre a tenir cura d'un hort per l'abastament familiar a partir de tècniques ecològiques i sostenibles.

Objectius assolits Programar i fer un curs per iniciar-se en la planificació i disseny d'un hort familiar per: · Aprendre a treballar i preparar una parcel·la de terra per a cultivar-hi · Conèixer diferents tipus de cultius, les seves necessitats i les tasques associades al llarg de l'any · Descobrir diferents tècniques bàsiques pel maneig d'un hort familiar (reg, compostatge, planter, etc.) · Experimentar en una parcel·la els continguts del curs, desenvolupant-hi un petit hort propi


Activitats dutes a terme El curs es va impartir durant els mesos d'abril a setembre en unes parceloles de l'Ajuntament d'Olot, vora el recinte del Parc Nou, i el procés de preparació i coordinació del curs es va estendre dels mesos de gener a desembre de 2008. A l'edició del 2008 hi van participar un total de 24 alumnes (gairebé el doble dels 13 de l'edició anterior), repartits en 13 parcel·les de la forma següent: tres alumnes sense parcel·la, set alumnes amb parcel·la individual, vuit alumnes amb parcel·la compartida entre dos, i sis alumnes amb parcel·la compartida entre tres persones. Es va superar, doncs, el màxim d'alumnes previstos donat l'alt interès que va despertar el curs i la insistència dels interessats, i al fet que la majoria d'alumnes van preferir compartir l'hort donant marge a ampliar el nombre d'inscrits per omplir totes les parceloles previstes. El curs va oferir un programa formatiu basat en sessions pràctiques, acompanyades d'un recull de documentació, per tal d'adquirir els coneixements bàsics per portar un hort familiar de forma ecològica i sostenible. Les activitats dutes a terme al llarg de l'any han estat: · Preparació del curs: revisió dels continguts de l'edició anterior, definició calendari i programa 2008. · Preparació del material del curs: revisió de la documentació del curs anterior, definir documentació curs 2008, i preparació de les carpetes de documents pels participants. · Coordinació: contacte i organització amb els docents, compres de material, inscripcions, preparació dia a dia previ-posterior a cada sessió. · Difusió del curs: elaboració tríptic, notes premsa, mailing. · Preparació de parcel·les: coordinació per fer portar compost i llaurar el camp. · Desenvolupament del curs: 6 sessions teòrico - pràctiques, i 3 sessions de seguiment. · Valoració i tancament del curs.


Despeses Cost de la realització i desenvolupament del curs

Valoració de la responsable L'equip que ha tirat endavant el curs valora molt positivament en general el desenvolupament d'aquest. Es considera un èxit el nombre de participants, i els resultats obtinguts. La relació amb el grup ha estat en tot moment molt bona, i s'ha intentat superar els imprevistos que han pogut sorgir comentant-se en tot moment amb els alumnes i considerant-ne la seva opinió. Es veu molt satisfactòriament el fet que gran part dels alumnes han manifestat la voluntat al finalitzar el curs de continuar menant un hort, assolit- se un dels objectius que seria donar eines a la població per optar per un consum responsable, i recuperar l'horticultura familiar com una activitat habitual. Es considera un èxit la realització d'una segona edició del curs amb el doble de participants que l'anterior. El format general del curs tal i com s'ha fet ha estat en general molt satisfactori pels participants, la valoració global ha estat d'un 4,42 sobre 5, tot i que cal tenir en compte les propostes dels propis participants, dels docents, i dels organitzadors. Caldria preveure avançar encara més el calendari del curs en pròximes edicions, i reajustar-lo a les propostes que han sortit. Cal estudiar com s'organitza el manteniment de la infraestructura de reg i de les parcel·les en general. Cal valorar si és possible elaborar una documentació pròpia del curs.


Gent de la vall Vides i costums a la Vall d'en Bas Participaci贸 de la Vall a trav茅s d'un documental


Responsable Gemma Duran

Persones que hi intervenen Eva Duran Anna Grabalosa Marc Planagumà

Entitats que hi intervenen Ajuntament de la Vall d'en Bas Cooperativa Verntallat Arxiu Històric de Girona Arxiu d'Imatges de la Diputació de Girona Arxiu Comarcal de la Garrotxa Biblioteca Vayreda d’Olot Comissió de festes de Joanetes Comissió de festes de La Pinya Comissió de festes dels Hostalets d'en Bas Comissió de festes de Puigpardines

Comissió de festes del Mallol Comissió de festes de St. Privat d'en Bas Comissió de festes de St. Esteve d'en Bas CEIP Verntallat (comissió pedagògica del centre i les dues classes de 3r de primària)

Persones entrevistades durant les festes majors Persones entrevistades i coneixedores de la reparcel·lació història de la Vall: Emili Salavedra i Josep Maria Ginabreda

Destinataris Població local, entitats i particulars de la Vall d'en Bas.

Objectius assolits · Informar del programa a la població de la Vall. · Fer recerca històrica i documental genèrica que pugui servir com a font a tot el programa, a partir de la qual es puguin generar temàtiques diverses. · Entrevistar a persones coneixedores del territori. · Entrevistar a especialistes de la temàtica del documental. · Entrevistar els habitants de la Vall per donar testimoni de les seves vivències i recollir opinions sobre el present i futur de la Vall. · Filmar i gravar els testimonis.


Activitats dutes a terme · Informar del programa a la població de la Vall El primer que es va fer va ser contactar amb l'ajuntament de la Vall d'en Bas per presentar el programa i així, establir aliances. Se'ns va comunicar que ens ajudarien a trobar persones coneixedores de la història de la Vall, susceptibles de ser entrevistades i també es van oferir en la difusió el programa, a través del seu espai radiofònic local. Es va preparar un cartell i una nota de premsa per enviar als diferents mitjans de comunicació. Vam reunir-nos amb les comissions de festes de tots els pobles per explicar-los el programa i demanar-los la seva col·laboració, adjuntant el cartell a tots els programes de festa que es repartien casa per casa. I al mateix temps, moltes persones de la comissió ja citaven alguns dels veïns del seu poble que calia entrevistar. Alhora, repartint porta per porta el programa, també van engrescar a més d'una persona perquè donés el seu testimoni a la càmera el dia de festa major. · Recerca històrica i documental genèrica que pugui servir com a font a tot el programa, a partir de la qual es puguin generar temàtiques diverses Es va fer la recerca històrica, documental i fotogràfica per Internet, a la biblioteca d'Olot, a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i a l'Arxiu Històric de Girona. Tenim més de 40 fotografies antigues i localitzats els plànols de la vall, d'abans i després de la reparcel·lació per poder retratar i incorporar al documental. · Entrevistes a persones coneixedores del territori Es va entrevistar a Joan Juvanteny, antic ferrer de Joanetes i donat que posteriorment, vam decidir que la temàtica del primer documental seria l'origen administratiu actual de la vall, tractant la reparcel·lació i de la idiosincràsia dels diferents pobles, ja no es van entrevistar més artesans. · Entrevistes amb especialistes de la temàtica del documental El 13 de juny, es van entrevistar Emili Salavedra, antic secretari de l'Ajuntament en el moment que es va dur a terme la reparcel·lació a la vall. I el 30 de juny, es va entrevistar al gerent de la Cooperativa Verntallat, Josep Maria Ginabreda, perquè ens informés de l'origen de la cooperativa, arran de la reparcel·lació de la Vall.


· Entrevistes a habitants de la vall per donar testimoni de les seves vivències i recollir opinions sobre el present i futur de la Vall. Les entrevistes gravades es a les Festes Majors van realitzar segons el quadre lateral. Només dir que a causa de la pluja, es va suspendre la gravació a la festa del poble del Mallol. Tenim gravats els testimonis de quatre persones a Joanetes, set de La Pinya, onze dels Hostalets d'en Bas, tres de Puigpardines, sis de Sant Privat d'en Bas i sis de St. Esteve d'en Bas, que representen un total de 37 entrevistats. El dia 18 de novembre es va realitzar la trobada d'avis i àvies amb els 44 nens i nenes de 3r del CEIP Verntallat. En aquesta trobada intergeneracional, l'avi Joan Juvanteny (ferrer) i les àvies, Paquita Gamel (mestressa de casa) i Pilar Guitart (excuinera de l'escola) van explicar als nens i nenes com es vivia antigament a la Vall. Per il.lustrar aquells temps viscuts, els avis van ensenyar alguns objectes i fotografies antigues. Després d'una breu presentació de l'avi i àvies, els alumnes van fer-los preguntes sobre aquells temps viscuts i van gaudir de les explicacions. El mateix dia, vam entrevistar als nens i nens per preguntar-los sobre le present i futur de la vall d'en Bas. Per entrevistar als 44 alumnes va caler que les tutores ens ajudessin a fer petits grups de tres persones que ordenadament entràven a la biblioteca perquè els entrevistéssim. · Filmació i gravació del testimonis. Totes les entrevistes realitzades durant les festes majors i la trobada a l'escola Verntallat estan gravades. Ens manquen les gravacions de l'entrevista a l'Emili Salavedra i a una persona experta i coneixedora de la Vall per afegir un missatge en relació a la filosofia del Centre per la Sostenibilitat Territorial per incloure'l al documental. A més a més, el productor ha estat alguns dies fotografiant diferents imatges i escenes susceptibles de ser incorporades al documental, ampliant així el fons documental obtenint imatges del present de la Vall.

Despeses Total

Festes Majors Joanetes 27 jul. de 17 a 20:30h La Pinya 03 ag. de 17 a 20:30h Hostalets d'en Bas 15 ag. de 10 a 14h Puigpardines 15 ag. de 17 a 20:30h Sant Privat 24 ag. de 17 a 20:30h El Mallol, anul.lada 31 ag. de 17 a 20:30h St Esteve d'en Bas 21 set. de 17 a 20:30h


Valoració de la responsable i co-responsables Si per valorar ens fixem en com s'han acomplert els objectiu previstos, el programa va per bon camí, tot i que encara li manca part de la feina per realitzar el documental. Per una banda, s'ha de considerar que hi va haver un retard en l'inici del programa, durant els primers mesos vam estar definint el projecte i finalment vam començar amb entrevistes i contactes a partir del maig. Hem de tenir present que és un programa on hi intervenen persones d'àmbits molt diferents i almenys dues d'elles, mai no havien treballat en el camp dels audiovisuals.Poder disposar de més recursos tècnics, tant materials com humans haurien agilitzat el desenvolupament d’aquest projecte,marcadament audiovisual. Aquest 2008 vol acabar amb la feina d'obtenció d'imatges, gravació d'entrevistes i recerca documental, històrica i fotogràfica del programa. I es preveu que la feina de muntatge i presentació-retorn del documental a la població s'efectuï durant el primer trimestre de l'any 2009. Per acabar, cal dir que un dels objectius del programa, que és el de crear un procés participatiu a la Vall s'ha assolit, perquè bona part de la població de la Vall sap que estem fent el documental (comissions de festes, ajuntament, cooperativa, escola).De forma directa, perquè hi ha participat o indirectament, a través de les persones de l'entorn proper de les que hi han participat. Sens dubte, gent de la Vall s'ha donat a conèixer a la població de la Vall d'en Bas i pels comentaris de la gent és un programa molt interessant i necessari per conèixer el passat, parlar del present i futur, donat que justament a la Vall de canvis se'n produiran i no menyspreables. Esperem poder presentar el documental, que sobretot la població de la Vall quedi satisfeta i demani tractar diferents temàtiques en els futurs capítols.


Fet a mida Intercanvi d'experiències entre entitats


Responsable Marta Fontaniol

Persones que hi intervenen Ester Morchón Isabel Junquera

Gemma Duran Llorenç Planagumà

Anna Grabalosa

Entitats que hi intervenen La Llémena, Espai Natural Grup Defensa del Ter Salvem les Valls La Cupp, SCCL Fundació Fauna Salvem el Pla de Vidreres Ecologistes.net

Mou-te en Bici Grup Excursionista Amerenc Esquelles Associació Naturalistes de Girona Centre d'Educació Ambiental Alt Ter Associació Naturalistes i Ecologistes de la Garrotxa

Destinataris Entitats ambientalistes i culturals que tinguin el territori com a àmbit d'acció i que siguin geogràficament properes i ideològicament i culturalment semblants.

Objectius assolits · Crear un servei de capacitació als responsables d'entitats de la població organitzada per millorar l'eficiència en temàtiques relacionades amb l'organització de la mateixa entitat. · Programar el servei a oferir a través d'un procés de participació de les mateixes entitats per tal d'arribar a definir un programa de formació conjunt. · Començar a crear cultura participativa i democràtica a la ciutadania per tal d'implicar-los en les polítiques de sostenibilitat.


Activitats dutes a terme Durant el 2008 s'ha dut a terme tres sessions de participació. Sessió 1. Dia: 19 de gener de 2008 L'objectiu de la sessió era fer una diagnosi dels punts febles de les diverses entitats presents per tal de poder detectar les necessitats en quant a formació. Com a objectiu secundari hi havia el fet de crear un espai de trobada entre diverses entitats més o menys semblants i properes i per tant compartir experiències i al mateix temps coneixements de les unes a les altres. Sessió 2. Dia: 5 d’abril de 2008 L'objectiu principal de la sessió era que a partir de diferents tallers participatius, es proposessin accions formatives concretes per dur a terme al llarg del 2008 per començar a abordar les necessitats més importants per les entitats participants en el procés. Com a objectiu secundari, igual que a la primera sessió, hi havia el fet de crear un espai de trobada entre diverses entitats més o menys semblants i properes i per tant compartir experiències i al mateix temps coneixements de les unes a les altres. Sessió 3. Dia: 13 de desembre de 2008 Primera sessió pròpiament de formació d'entitats a partir de les necessitats detectades en les sessions anteriors. La sessió de formació va ser un taller pràctic denominat “Com organitzar un acte?”. La sessió, celebrada en el marc de la Fira Eco-sí, va ser conduïda per Rosa Mª Collell, i va consistir en exposar els elements bàsics que cal tenir en compte tant a l'hora de planificar un acte com en durant el seu desenvolupament: elecció del/la ponent, convocatòria de mitjans, composició de la taula de ponents, imatge de l'entitat organitzadora, senyalització de l'espai, etc. La sessió, d'unes dues hores de durada, va ser de caràcter totalment pràctic i els coneixements es varen adquirir a partir d'analitzar les errades que s'havien comès en l'organització del propi taller.


Despeses Total

Valoració de la responsable Com a valoració destacar que les dues sessions participatives van anar força bé, sobretot la primera. En la segona sessió no es va acabar d'aconseguir l'objectiu principal que era entre tots definir el programa d'actuacions, però sí que a partir de les aportacions dels participants, des de la coordinació es va poder definir el programa d'activitats pel 2009. Com a millora cal dir que no hem complert amb el calendari programat, ja que a la tardor s'havia de dur a terme una sessió amb la participació d'entitats de fora de Catalunya i de la comarca per tal d'explicar experiències sobre la motivació i implicació dels associats i membres de les entitats i no s'ha dut a terme.


Exposici贸 No m'expliquis cuentus xinos! Jo crio meduses, i tu?


Responsables Ester Morchón (itinerància i materials) Anna Grabalosa (marxandatge i difusió)

Persones que hi intervenen Llorenç Planagumà Raül Valls Àlex Casademunt Oriol Piferrer

Xavier Béjar Isabel Junquera Emma Soy Anna Jiménez

Oriol Costa Gemma Duran Marc Planagumà Noemí Casadellà

Entitats que hi intervenen Ajuntament d'Olot Ajuntament de Girona Institut de Govern i Polítiques

Públiques Fira Eco-sí

Destinataris Públic en general, escolars, estudiants i universitaris, docents, gent de la Vall d'en Bas, institucions, mitjans de comunicació, empreses, visitants de la seu de l'Escola del Territori (Sant Privat d'en Bas).

Objectius assolits · Atreure l'atenció del públic poc sensible als temes de la sostenibilitat. · Difondre a nou indrets de la comarques de Girona el concepte de la “Nova Cultura del Territori” a partir del material creat. · Crear un material educatiu genèric de suport a l'exposició. · Fer una línea de marxandatge relacionada amb l'exposició.


Activitats dutes a terme Nou itineràncies Plaça Clarà, Olot 1 de maig Centre Cultural La Mercè, Girona (Dies d'ecologia) del 2 al 6 de juny Rambla de Girona (Dies d'ecologia) 7 de juny

Joanetes (Festa Major) 27 de juliol

Fira de Sant Lluc, Olot del 16 al 19 d'octubre

La Pinya (Festa Major) 3 d'agost

Fira Eco-sí, Girona del 12 al 14 de desembre

Els Hostalets (Festa Major) 15 d'agost Seu de l'IGOP, Barcelona de l'1 al 16 d'octubre

Tot i que en un principi s'havia acordat que l'exposició aniria sempre acompanyada d'un punt informatiu de suport, la manca de disponibilitat de l'equip de l'Escola ho ha fet reconsiderar. Només s'ha acompanyat en dues de les sis itineràncies.

Guia de l'exposició Per a complementar els tòtems hem preparat una guia de l'exposició que s’ha lliurat a les persones que han participat a les visites guiades. És un conjunt de sis fitxes amb els títols i les històries i un conjunt d'activitats per a reflexionar. Com a element de participació, s'ha posat a la disposició del públic uns post-it perquè puguin escriure idees, suggeriments i propostes positives en relació a les històries que s'expliquen als tòtems i enganxar-los-hi. Visites guiades Per a la inauguració de l’exposició (1 de maig, Plaça Clarà, Olot) es van preveure dues visites guiades però es van haver d'anul·lar per manca d'assistència. Aquest és un recurs preparat que no s'ha pogut dur a terme perquè no hi ha hagut demanda. L’única visita guiada que s'ha fet ha estat en el marc de la Fira Eco-sí, després del taller “Com organitzar un acte?” del programa Fet a mida. Marxandatge S'ha elaborat dues versions de xapes amb cadascuna de les sis històries de l'exposició, per tant, són dotze models. També s'han fet imans de nevera amb el lema “Cada matí esmorzo ren”, història que està relacionada amb els brics de llet. Difusió Per a fer difusió de l'exposició s'ha elaborat un dossier de premsa, un cartell genèric i s'ha fet un mailing de cada itinerància.


Pàgina web El novembre de 2008 s'ha posat en funcionament la pàgina web www.nomexpliquiscuentusxinos.cat, on s'hi poden trobar els textos dels tòtems expositius; una ampliació i ressenya de fonts de consulta; la guia de l'exposició; el calendari d'on està l'exposició; formulari de reserva; i botiga virtual on poder comprar els elements de marxandatge.

Despeses Total

Valoració de les responsables El 2008 ha estat un any intens per a l'exposició “No m'expliquis cuentus xinos!” amb dos moments principals. El primer a principis d'any quan es van inaugurar els tòtems i per fi es van poder mostrar. El segon ha estat a finals d'any, quan hem posat en marxa la pàgina web de l'exposició. El conjunt de totes les eines elaborades (tòtems, guia, marxandatge, pàgina web) configuren l'exposició, trencant d'aquesta manera les barreres entre formats i convertint-la en una campanya de sensibilització dirigida a tots els públics, on cadascú escollirà quin grau d'informació vol obtenir-ne. Mirant al 2009, caldria preveure ampliar l'exposició amb un tòtem més i portar-la a fires d'abast català instal·lant-la en llocs on passi molta gent, a part d'oferir-la a municipis i centres educatius. També ampliar la gamma de productes de marxandatge, sobretot samarretes que puguin garantir-ne una presència al carrer. Reprendre els contactes amb els mitjans de comunicació perquè puguin fer difusió de la iniciativa serà un altra acció a realitzar.


EducAcci贸 L'EducAcci贸 comen莽a a arrelar


Responsable Noemí Casadellà

Persones que hi intervenen Gemma Duran Xevi Béjar Llorenç Planagumà Mafa Bauçà

Noemí Casadellà Prem Pau Puig Ester Morchon Laura Boguñà

David Serramitjana David Gimeno

Entitats que hi intervenen La Cupp TOSCA

Fundació Fauna Agrupació Naturalista de la Garrotxa

Destinataris Centres educatius de la comarca de la Garrotxa Centres educatius de la província de Girona Alumnes i docents

Objectius assolits · Vincular les activitats pedagògiques a projectes de millora del territori. · Comercialitzar l'oferta pedagògica personalment als centres educatius i/o vinculada a l'estudi de necessitats educatives. · Elaborar material didàctic per l'exposició “No m’expliquis cuentus xinos!” (vegeu fitxa Exposició).


Activitats dutes a terme · Vinculació les activitats pedagògiques a projectes de millora del territori. DATA

ACTIVITAT

CENTRE EDUCATIU

NIVELL PARTICIPANTS

EDUCADORS

11 de març 23 de març 25 d'abril

Coneixement de l'òliba Col·locació d'un niu

Escola Pia Olot

20 alumnes Parlament Verd (de 5è a 4t ESO)

David.S i Noemí

21 abril

L'hort de l'escola

CEIP El Morrot

25 alumnes d'Educ. Infantil

Laura i Prem

7 de maig 8 de maig

Itinerari de descoberta de flors

CEIP Joan Maragall Santa Pau

61 alumnes Gemma d’Educ. Infantil i Primària

28 de maig

Recorregut de vegetació el riu Fluvià

CEIP Verntallat-Vall d'en Bas

33 alumnes de Cicle Mitjà

Juny-Agost

Redacció i elaboració del projecte: “Escola i comunitat”. Disseny de l'activitat i disseny d'una guia pel docent/educador.

Setembre 2008juny 2009

Planta't a l'hort

19 de novembre

(2 sessions prèvies i 5 tallers)

El Consum, una cursa sense final

Mafa i David.G Prem, Laura, David.G i Noemí

CEIP Joan MaragallSanta Pau

63 alumnes Prem i Laura d’Educ. Infantil i Primària

CEIP Les EscomesSt. Jaume Llierca

45 alumnes Laura, David.G i Prem d’Educ. Infantil i Primària

Col·legi Vedruna Arbúcies

40 alumnes de cicle Mitjà

Noemí i David.G

· Comercialització de l'oferta pedagògica personalment als centres educatius i/o vinculada a l'estudi de necessitats educatives · Reunió amb l’Institut Municipal d'Educació d'Olot per explicar el projecte. Han fet difusió per correu electrònic als centres educatius de la Garrotxa. Gener 2008.

· S’han mantingut contacte amb l'IME per poder oferir les activitats d'EducAcció a la guia de recursos educatius: Obrint portes- curs 20082009. Juny 2008.

· Realització de l’estudi “La sostenibilitat als centres educatius”. Els objectius de l’estudi han estat: detectar necessitats dels centres educatius pel que fa a temàtiques ambientals // Comparar els resultats amb les activitats d'EducAcció // Crear i/o adaptar, alguna de les activitats // Presentar l'Escola del Territori als centres. Vam fer el contacte per correu electrònic a tots els centres educatius de les comarques gironines (360). Gener-Febrer 2008. Entre febrer i marig s’han visitat només els centres educatius de la Garrotxa (20 dels 27 centres) i, el setembre, s’ha fet la presentació de l'estudi i la difusió dels resultats.

· S’han ofert gratuïtament les activitats EducAcció als centres educatius de la Garrotxa a través del web de l'IME. Juliol 2008. · S’ha tramès per correu postal el díptic EducAcció a 347 centres educatius de la província de Girona. Agost 2008.


Despeses Total

Valoració de la responsable La valoració general de les actuacions realitzades és positiva. Algunes propostes per al curs 2009-2010 són: · Tornar a formar part de la guia de recursos de l'IME. · Establir cost per les activitats que s'ofereixen als centres educatius de la Garrotxa.


Cada granet de sorra compta Un còmic per a difondre la Nova Cultura del Territori


Responsable David Serramitjana

Persones que hi intervenen Anna Tubert Anna Grabalosa

Entitats que hi intervenen Fundació Fauna

Destinataris Nois i noies de 10 a 12 anys i adults

Objectius assolits · Elaborar un guió pel còmic · Fer les bases pel concurs

Activitats dutes a terme A través de reunions puntuals i treball per correu electrònic, s’han creat les bases per al concurs per a escollir el/la dibuixant del còmic sobre la Nova Cultura del Territori. Hem fet passos incipients per a contactar amb les escoles d’art de la comarca.

També s’ha elaborat un guió esquemàtic dels continguts del còmic, que tindrà una estructura de l’estil “tria la teva aventura”, on el lector pot escollir entre tres possibles finals.

Despeses Total

Valoració de la responsable Ha faltat dedicació de les dues persones que porten el projecte i també ha mancat la resposta d’algunes escoles de la Garrotxa, aquests són els motius pels quals s’ha allargat en el temps.


+ Que turistes! Afavorint el turisme responsable


Responsable Engràcia Canal

Persones que hi intervenen Equip tècnic de l'Escola del Territori Raquel Barba

Entitats que hi intervenen Fundació d'Estudis Superiors d’Olot

Destinataris Població local (comarca de la Garrotxa i entorn).

Objectius assolits · Organitzar i promoure espais de debat, xerrades, cursos, intercanvis d'opinions, etc. per sensibilitzar sobre temes de turisme responsable.


Activitats dutes a terme Establiment de contactes amb professionals i/o experts en el sector del turisme sostenible Anna Rodríguez (diplomada en turisme i responsable de “Terra Sakra, hacia un nuevo turismo”, entitat especialitzada en la creació, gestió i promoció de turisme sostenible a Barcelona. www.terrasakra.es). Raquel Barba (diplomada en turisme). Sílvia Grau (diplomada en turisme i gestora cultural). Organització d’un acte sobre temàtica de turisme responsable Xerrada “Boa viagem! Viatgem a Cap Verd. Una proposta de turisme responsable”. La xerrada es va realitzar el dia 30 de maig a les 19h a l'Institut municipal de promoció de la ciutat d'Olot. Fou a càrrec de Sílvia Grau (gestora cultural), va fer una introducció del sector turístic per acabar ubicant el turisme sostenible i Elisenda Copons, autora d'una guia de viatge a Cap Verd, va relatar un viatge a Cap Verd a través de diapositives. Al final de la xerrada hi va haver un torn obert de paraula on els participants van poden intercanviar comentaris amb les ponents. Van participar-hi unes 30 persones. Contacte amb dues persones per realitzar les properes xerrades sobre turisme responsable pel 2009 Ernest Cañadas (www.fundacionluciernaga.org). Ferran Guallar (director de l'Institut Jane Godall a Espanya). www.ecoviajeros.org i www.turismo-solidario.es. Creació d'un recurs on es recullin recomanacions per afavorir els viatges sostenibles S'acorda que aquest recurs serà en format de “Quadern de viatge del Turista responsable”. Enguany s'ha elaborat l'estructura i contingut bàsic del quadern de viatge consensuat amb tot l'equip de l'Escola del Territori. Difusió de l'Escola del Territori i del projecte “+que turistes!” S'ha vist convenient visitar directament a entitats relacionades amb el turisme i la formació de la Garrotxa, per donar-los a conèixer els objectius del programa i establir futures col·laboracions. S'ha visitat: · Turisme Garrotxa. Els va interessar el projecte i van decidir incloure un enllaç del CST a la seva pàgina web: www.turismegarrotxa.com. · Fundació d'Estudis Superiors d'Olot. Els va interessar el projecte i van col·laborar en la difusió de la xerrada “Boa viagem!”. Es va acordar que el proper 2009 s'organitzaria un curs de formació sobre temàtica de turisme responsable. Des de l'Escola del Territori se'ls va suggerir la ponent i el tema.


· Oficina de turisme d'Olot. Els va interessar el projecte i van mostrar-se disposats a col·laborar per difondre les activitats que s'organitzin. Participació al “3er Encuentro de Turismo responsable” Organitzat pel Foro de Turismo Responsable (Acsud las Segovias, Alter Nativas, ATR, Icid, Sodepaz i Zubiak Eginez). Es va realitzar a Toledo durant els dies 2 i 3 de maig de 2008. De l'equip de l'Escola del Territori va assistir-hi en Llorenç Planagumà. Assistència al seminari sobre Ecoturisme: “La planificación de Desarrollo de Ecoturismo como una herramienta de desarrollo económico” El seminari fou a càrrec de Megan Epler Wood's (www.eplerwood.com) i va realitzar-se a Barcelona el dia 30 d'abril de 2008. De l'equip de l'Escola del Territori hi va assistir l'Engràcia Canal.


Despeses Total

Valoració de la responsable La valoració general és positiva, tot i que queda molt per fer i millorar. Pel que fa a la xerrada de turisme responsable, ho valoro molt positivament perquè tot i ser la primera xerrada sobre aquesta temàtica, va tenir força acceptació i la participació va ser elevada. Cal remarcar que les ponents van saber transmetre perfectament els objectius que se'ls van encarregar i això va fer que el desenvolupament de l'acte s'ajustés als objectius fixats. Pel que fa als contactes establerts amb professionals del turisme responsable, han permès establir intercanvis a nivell de col·laboracions actuals i futures. A nivell de l'elaboració del quadern de viatge, valoro especialment de forma positiva, la col·laboració d'una persona externa perquè el resultat del treball és sempre més productiu. D'altra banda, també és molt important que l'equip de l'Escola del Territori estigui informat i alhora pugui intervenir per fer aportacions sobre el contingut.


Xarxa Crítica d’Acció Territorial

Xarxa Crítica d’Acció Territorial


Cercles per a la Sostenibilitat Territorial Fent xarxa per la Nova Cultura del Territori


Responsable Llorenç Planagumà

Persones que hi intervenen Equip tècnic CST

Entitats que hi intervenen Fundació Fauna La Cupp REPTE Associació de Naturalistes de la Garrotxa Salvem les Valls TOSCA Dinamis Limnos Ateneu de la Vall del Llémena

Associació Arç Centre d'Educació Ambiental l'Alt Ter GEDENA Grup de Muntanya Vall de Camprodon Grup de Defensa del Ter Ogassa Salvem el Pla de Vidreres PLANACUMA

Destinataris Entitats, empreses i persones a títol individual de la Garrotxa, el Ripollès i La Selva.

Objectius assolits Impulsar els Cercles de Sostenibilitat a la Garrotxa, el Ripollès i La Selva.


Activitats dutes a terme Cercle Garrotxa A la Garrotxa el cercle gira entorn de l'Escola del Territori i l'1 de març es va impulsar una trobada entre diferents actors per tal de marcar les línies estratègiques. Hi van assistir 21 persones i l'objectiu de la jornada era poder analitzar de forma participativa quina ha estat la feina feta per l'Escola del Territori durant el seu primer any i mig de vida. Vegeu les conclusions a la pàgina web www.centresostenibilitat.cat, apartat Documents. Cercle Ripollès Al Ripollès s'han realitzat dues trobades amb diferents actors vinculats amb entitats de la zona per tal de poder estructurar un cercle per la sostenibilitat. La primera va ser el 17 d'octubre i es va titular “El futur del territori al Ripollès. Pensem-hi” i es va fer conjuntament amb l'Associació Arç i el Centre d'Educació Ambiental Alt Ter. Hi van assistir una trentena de persones. L'objectiu de l'acte era crear un espai de treball i acció comuna per avançar cap a la sostenibilitat territorial. La segona trobada va tenir lloc el 14 de novembre i es aprovar funcionar com a Cercle territorial amb punt de trobada al Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. També es va fer una pluja d'idees de temes que actualment afecten la comarca del Ripollès. S'apunta que potser per començar seria important no centrarnos en accions reactives que impliquin un recolzament important al darrera sinó accions que potenciïn el territori i que permetin assolir objectius a curt termini. Cercle La Selva A La Selva es comença a organitzar en un sopar entre els responsables de les entitats amb la vista posada en una jornada per convidar a diferents actors. Va ser el 10 de novembre i s'hi va donar a conèixer l'estructura en cercles del CST. S'acorda fer una presentació dels cercles a Planacuma i es proposa portar l'exposició “No m'expliquis cuentus xinos!” a la Fira de Tractoristes de Vidreres. Trobada general SUMEM+NOS Durant aquests darrers dos anys s'han generat molts contactes per tal d'esdevenir una autèntica xarxa de complicitats: contactes, cercles, entesos, universitats, plataformes, etc. Una suma de persones que treballen per la sostenibilitat territorial, des del CST creiem que cal trobar-nos per articular una estratègia comuna. Aquest acte es farà el 17 de gener.


Comunicació Per a fer aquest passos de creació dels Cercles per a la Sostenibilitat Territorial hem utilitzat diverses eines de difusió i comunicació: · Contacte directe amb entitats · Mailings electrònics convocant reunions internes i proporcionant informació · Cartells i mailings per a les reunions públiques i obertes · Convocatòries als mitjans de comunicació convidant-los a cobrir els actes públics · Notes de premsa posteriors per explicar als mitjans les principals conclusions · Pàgina web del CST · Oficina Virtual del CST

Despeses Total


Iniciatives Econòmiques Territorialment Sostenibles


Responsable Oriol Costa

Entitats que hi intervenen Dinammis Institut d’Economia Associativa

Destinataris Equip tècnic del CST, consumidors, empreses i emprenedors.

Objectius assolits · Impulsar la Nova Cultura del Territori en l’àmbit econòmicempresarial. · Formar i difondre els models organitzatius ecològicament sostenibles basats en la triformació social i l’economia associativa.

Activitats dutes a terme Workshops d'emprenedors d'iniciatives ecològiques i socials Programa de formació · Conferència sobre triformació social. 17 participants. Vegeu les conclusions a l’apartat de Documents de la pàgina www.centresostenibilitat.cat · Seminari d'economia associativa. 30 participants. Vegeu les conclusions a la pàgina web www.centresostenibilitat.cat, apartat Documents. · Trobada de valoració amb 10 participants. · Constitució d’un grup d’economia associativa format per tres empreses.


Despeses Total


Preparant les jornades de Comunicaci贸 Ambiental Refor莽ant el periodisme ambiental


Responsable Anna Grabalosa

Persones que hi intervenen Enric Cortiñas

Destinataris Mitjans de comunicació especialitzats Mitjans de comunicació de Catalunya Universitats i centres de recerca Empreses o institucions relacionades amb la difusió i conservació del medi ambient Societat en general

Objectius assolits Fer els primers contactes per a dur a terme unes jornades de comunicació ambiental el 2009

Activitats dutes a terme Assistència al Fòrum Alternative Channel sobre mitjans de comunicació socials Participació a la reunió a Suècia del projecte People & Politics Assistència al seminari Ecoedició

Despeses Total

Valoració de la responsable Inicialment ja es va descartar de fer les jornades el 2008 per manca de pressupost i per ser un projecte no prioritzat dins l'estratègia del CST. L'assistència a seminaris i els contactes que s'han fet per a preparar el terreny per a fer-les el 2009 han comptat amb una dedicació voluntària no remunera per tant, aquest projecte ha tingut un cost zero.


Observatori de sostenibilitat


Coordinació Observatori Planificació, direcció tècnica, gerència i representació pública


Responsables Sergi Nuss (fins el setembre 2008) Josep Antequera (setembre- desembre 2008)

Entitats que hi intervenen Diputaci贸 de Girona CILMA

IMA-UdG Generalitat de Catalunya

Destinataris Equip Observatori, CST

Objectius assolits 路 Planificar, dirigir t猫cnicament i representar p煤blicament l'OSCG.


Activitats dutes a terme · Reunions amb la Generalitat i la Diputació pel seguiment dels projectes i balanços temporals de l'evolució dels programes finançats. · Gestió amb diverses institucions locals i autonòmiques per disposar de les dades necessàries per l'Informe de Sostenibilitat Municipal i Comarcal. · Contactes amb el CADS per la presentació i edició dels Informes de Sostenibilitat. · Impuls i generació d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona en els aspectes d'investigació i de formació en matèria de sostenibilitat. · Promoció de projecte per generar escenaris de futur amb un becari del Màster de Medi Ambient de la UdG finançat pel DMAH (pendent de concreció administrativa). · Sol·licitud d'espai per l'OSCG al Parc Científic i Tecnològic de la UdG (pendent de concreció). · Entrevista amb representants de la Fundació Biodiversitat (Madrid) per recerca de finançament de l'OSCG. · Relacions amb l'Observatori de Sostenibilitat de Menorca per impulsar futurs projectes de col·laboració conjunta. · Relacions amb diversos observatoris de sostenibilitat de l'Estat espanyol i de Llatinoamèrica per impulsar futurs projectes de col·laboració conjunta i intercanvi d'informació.

Despeses * distribuïdes entre els projectes de l’OSCG.

Valoració dels responsables S'ha renunciat a la retribució de coordinació restant per incrementar la partida pressupostaria de les tasques tècniques dels informes. Pendent de concreció: Fundació Biodiversitat, CADS, UdG i renovació del conveni amb la Diputació de Girona.


Geovisor de Sostenibilitat La sostenibilitat de les comarques gironines en imatges


Responsable Anna Jiménez

Persones que hi intervenen Ferran Páramo David Hernández

Entitats que hi intervenen LIMNOS ARÇ

Destinataris Ajuntaments, consells comarcals i entitats de caire ambiental de les comarques gironines.

Objectius assolits · Disseny i programació d'un geovisor per visualitzar les dades d'interès dels indicadors.

Activitats dutes a terme · Programació de Map Server per la representació gràfica online de la cartografia dels informes i de les dades d'interès per a les entitats. · Realització d'un taller adreçat a les entitats a Banyoles.


Despeses Total

Valoració de la responsable Presentació preliminar a la Diputació de Girona 30 de gener 2009. Pendent de contractació de servidor extern per posar en funcionament el geovisor, després de dificultats sorgides en relació a la capacitat del servidor del CST i d'un altre propi. Pendent de concreció data de presentació pública. Baixa participació de les entitats al taller. Acord per la realització d'una cartografia de conflictes territorials, casos pilot el Pla de l'Estany i Ripollès.


Informe de Sostenibilitat Municipal Fase 1

Impacte de les Agenda 21 en 41 municipis


Responsables Sergi Nuss Josep Antequera

Persones que hi intervenen Pere Pla Emma Soy

Anna Jiménez

Entitats que hi intervenen IDESCAT Agència Catalana de l'Aigua Altres entitats com a fonts de les dades

Ajuntaments i consells comarcals de la província de Girona

Destinataris Ens locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines.

Objectius assolits · Elaborar l'Informe de Sostenibilitat Municipal (fase 1) de 41 municipis amb Agenda 21 aprovada, a partir de fitxes de dades, a tall de cas pilot.


Activitats dutes a terme · Elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Municipal (fase 1) de 41 municipis amb Agenda 21 aprovada, a partir de fitxes de dades, a tall de cas pilot. · Reunions amb la Direcció Facultativa dels PALS per renovar els indicadors de seguiment de les agendes 21 locals. · Realització de tres tallers amb els municipis pilots per debatre i definir de forma participativa les fitxes i els indicadors de sostenibilitat. · Sol·licitud i captura de dades de fonts públiques i privades pels Informes de Sostenibilitat. · Elaboració d'una base de dades de seguiment de la sostenibilitat municipal i comarcal. · Elaboració de la cartografia i anàlisi GIS dels indicadors de les fitxes de sostenibilitat. · Presentació de l’Informe el dia 4 de juny al Centre Cultural La Mercè de Girona.

Despeses Total

Valoració dels responsables Assistència d'unes 60 persones a la presentació de I'ISM el 4 de juny. A millorar: millor ajustaments dels temps de preparació de la presentació pública.


Informe de Sostenibilitat Municipal Fase 2 i Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (actualitzaci贸)

Sostenibilitat municipal, comparaci贸 entre municipis amb o sense Agenda 21


Responsables Josep Antequera Pere Pla

Persones que hi intervenen Sergi Nuss Emma Soy Anna Jiménez

Eduard Adrobau Ariadna Gabarda

Entitats que hi intervenen IDESCAT Agència Catalana de l'Aigua Altres entitats com a fonts de les dades

Ajuntaments i consells comarcals de la província de Girona

Destinataris Ens locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines.

Objectius assolits · Elaborar l'Informe de Sostenibilitat Municipal a partir de les fitxes municipals i comarcals pels 221 municipis de la província i les 8 comarques (l'actualització de les dades comarcals correspon a la nova versió de l'Informe de Sostenibilitat del 2008).


Activitats dutes a terme · Millora de la fitxa i elaboració de document per l'avaluació de la sostenibilitat municipal i comarcal. · Ampliació i millora de la base de dades de seguiment de la sostenibilitat municipal i comarcal. · Generació, tramesa i seguiment de formulari per l'obtenció de la informació exclusiva dels municipis (10% de les dades de la fitxa). · Sol·licitud i captura de dades de fonts públiques i privades pels Informes de Sostenibilitat · Elaboració de la cartografia i anàlisi GIS dels indicadors de les fitxes de sostenibilitat. · Realització de les fitxes, elaboració de conclusions i presentació.

Despeses Total

Valoració dels responsables Baixa resposta a la demanda d'informació feta als municipis. Cal incrementar el compromís de les institucions amb la facilitació de dades pels Informes de Sostenibilitat. El primer esborrany s'ha de presentar a la Diputació de Girona el dia 30 de gener de 2009. Pendent de concreció data de presentació pública.


Facilitaci贸 social Presentar l'Informe de Sostenibilitat a diferents indrets i sectors


Responsable Emma Soy

Persones que hi intervenen Josep Antequera Sergi Nuss

Pere Pla Anna Grabalosa

Destinataris Ens locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines

Objectius assolits 路 Presentar l'Informe de Sostenibilitat a diferents indrets i sectors.


Activitats dutes a terme · Exposició pública de l’Informe als estudiants i professors a la Universitat de Girona, convocat per l'Institut de Medi Ambient. · Presentació de l'Informe a l'assignatura de Projectes de la llicenciatura en Ciències Ambientals de la UdG. · Organització de tallers municipals per debatre la fitxa dels indicadors ( Llagostera, Banyoles, Figueres), assistència d'una trentena de representants municipals i comarcals. · Visites a consells comarcals: Pla de l'Estany, Alt Empordà, Cerdanya, La Selva i la Garrotxa per demanar dades comarcals. · Organització del taller de Cercle del Ripollès, presentació dades de la comarca. · Presentació de la fitxa de sostenibilitat al Congrés Nacional de Medi Ambient (una part de les despeses de viatge finançada per l'Observatori de Sostenibilitat en Espanya). · Coordinació del taller del grup d'indicadors de seguiment de les agendes 21 de la Red de Observatorios de Sostenibilidad Iberoamericana (CONAMA). · Organització del taller de disseny i definició del Geovisor amb entitats locals (Banyoles). · Participació en la taula de debat sobre indicadors de connectivitat i fragmentació municipal amb experts del tema (Girona). · Organització d’un sopar-tertúlia amb agents socials i institucionals per debatre l'Estratègia Catalana contra el Canvi Climàtic i presentació de les dades de les Comarques Gironines relatives al tema. · Assistència a les Jornades de Canvi Climàtic a Lloret de Mar organitzades pel CILMA, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Lloret de Mar. · Assistència a les Jornades de Canvi Climàtic organitzades a l'UAB, Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. · Presentació de les fitxes de sostenibilitat municipal al First International Seminar on “Intermediate cities: urbanisation and developement- UNESCO CHAIR- University of Lleida. · Participació a la Taula de Sostenibilitat de Residus organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental. · Tasques de comunicació relacionades amb l'OSCG.


Despeses * distribuïdes entre els projectes de l’OSCG.

Valoració de la responsable Accions continuades de divulgació de l'ISM durant el 2008, principament centrades als primers sis mesos de l'any. Durant la segona meitat d'any ens hem centrat a desenvolupar la segona fase de l'Informe de Sostenibilitat Municipal.


Pressupost El pressupost 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial s’ha distribuït de la segßent forma:


Despeses

Ingressos

Xarxa Crítica d’Acció Territorial 12%

Escola del Territori 30%

Estructura bàsica 22%

Observatori Sostenibilitat 36%


Amb el suport de El CST vol agrair a totes les persones i entitats membres el seu suport al llarg d'aquest 2008 i també a totes aquelles que han participat en els projectes, sense aquesta empemta gran part de les activitats no s'haguessin pogut dur a terme. El 2008 el CST ha comptat amb el suport econòmic de:

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Participació Ciutadana


Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Memoria CST 2008  

Memoria de l'any 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Memoria CST 2008  

Memoria de l'any 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Advertisement