Wellerwaard verkoopbrochure

from ComSi

Scroll for more

Page 1

Exclusief Wonen in Wellerwaard


Uw droomhuis

in Wellerwaard

2


Droomt u van ruimte, privacy en wonen in een uniek landschap? Een heerlijke plek waar u helemaal tot rust komt, en waar u tegelijkertijd het gemak heeft van voorzieningen in de buurt? Wellerwaard biedt u die woonomgeving. Een exclusieve plek om uw droomhuis te realiseren. Meer informatie en documentatie over Wonen in Wellerwaard vindt u in deze brochure en op www.wellerwaard.nl. Heeft u nog vragen na het lezen van de brochure? Neemt u dan contact op met de gemeente Noordoostpolder. Wellerwaard: een unieke locatie!

3


Perfecte ligging Wellerwaard ligt centraal in de Noordoostpolder. Emmeloord ligt op steenworp afstand en biedt als hoofdplaats van de gemeente diverse voorzieningen, zoals een bibliotheek, muziekschool, onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, een theater, twee ziekenhuizen en goede restaurants. Wellerwaard ligt naast de 9-holes golfbaan en vlakbij Hippisch Centrum Noordoostpolder. In de buurt vindt u ook het pittoreske stadje Blokzijl -bekend van het sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis- het oude vissersdorp Lemmer en Nationaal Park Weerribben-Wieden.

4


3

3049 m2

58,5 8

IV 9

34,7

3

3

VIII

1851 m2

46

,49

32

,02

54,5

7

8

2228 m2

26,4 4

51,54

VII

,72

42,6

3

5,5

1924 m

Fase 1

ca .5

0

,35

ca .7

44,25

40,9

ca . 10

VI

7

14

49,82

41,1

2

34,9

21,7

2110 m

42,37

1842 m2

28,24

III

2

63

1724 m

56,81

V

51,89

II 37,85

21,62

65,43 2

10,69

I

4

1764 m2

IX

33

,67

56 ,09

31,3

31

,81

X

55 ,36

1728 m2 31

,90 46

,02

1820 m2

,99

30

N

52

,02

28

,22

,83

40

De kavels

37,17

5

1741 m2

XII

0

29,9

33,0

XI

0

29,9

32,10

XIII

XXIII

3

57,4

59 ,46

1829 m2

XIV

1847 m2 63,5 3

52,07

4

58,6

1929 m2

40,39

1732 m2

60

,32

2005 m2 ,86

XXI

67

5,5

1569 m2

27

XX

56

,78

XVII

1853 m2

XVIII

1635 m2

25,3

4

XIX 39,8

6

,23

,01

20

25

41,22

38,75

water

3

1718 m

XVI ,08

openbaar, bos

54,47

,60

1761 m2

68

,18 55

XV

2

openbaar, gras

58,47 35

1893 m2

zij-erf

oever

XXII

Fase 2

bouwvlak

tuin

37

2080 m2

Legenda

De kavels in Wellerwaard zijn ruim opgezet. Elke kavel heeft een omvang van meer dan 1500 m². Dat biedt u volop privacy en natuurschoon. En alle ruimte om uw droomhuis te realiseren. De kavels zijn aantrekkelijk gelegen en hebben elk hun eigen kwaliteit. Een aantal kavels liggen aan het water, andere kavels hebben een vrij uitzicht over het polderlandschap. Voor elke kavel is een kavelpaspoort gemaakt. Het kavelpaspoort geeft een beknopt overzicht van de maatvoering van de kavel en de regels en ontwerprichtlijnen die van toepassing zijn. Wilt u een grotere kavel dan is aangeven op de kaart? Vraag naar de mogelijkheden. Samenvoeging van kavels is beperkt mogelijk. 5


Duurzame investering Houdt u van modern, eigentijds en een tikkeltje eigenwijs? Wonen in Wellerwaard biedt ruimte voor ondernemende en creatieve denkers. Kwaliteit en exclusiviteit zijn de kernwaarden van Wonen in Wellerwaard. Om deze bijzondere uitstraling te bereiken, is er bewust gekozen voor twee ontwerprichtingen. Met het lijnenspel van het polderlandschap als inspiratiebron kunt u kiezen voor een moderne kubistische villa of een moderne villa met lage goot en rieten kap. Beide typen bieden bij uitstek de mogelijkheid om de architectuur af te stemmen op de natuurlijke omgeving. In het beeldkwaliteitsdocument vindt u meer informatie en inspiratie voor u en uw architect.

Type kubistisch, plat afgedekt

Type villa met kap

6


Ontwerp- & bebouwingsrichtlijnen De regels voor Wonen in Wellerwaard zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Om de kwaliteit en exclusieve uitstraling van het woongebied te waarborgen, is tevens een beeldkwaliteitsdocument opgesteld. Dit document biedt inspiratie en toelichting. Het geeft u en uw architect ontwerprichtlijnen voor het woningtype, materiaal- en kleurgebruik, gewenste inrichting en gebruik van de oever en informatie over erfafscheidingen. De architect maakt samen met u de vertaalslag naar uw droomhuis.

7


Aankoop kavel Heeft u belangstelling voor één of meerdere kavels? Dit kunt u kenbaar maken bij de makelaar. De makelaar informeert u graag over de mogelijkheden en beschikbaarheid van kavels en begeleidt u bij de aankoop van de kavel. Prijsinformatie en documentatie kunt u vinden op www.wellerwaard.nl.

Een optie nemen U kunt in overleg met de makelaar een optie nemen op de kavel van uw voorkeur. Dit doet u door een optieformulier in te vullen en aan de gemeente te sturen. Voor het nemen van een optie betaalt u een optievergoeding van € 500 incl. BTW. Vervolgens heeft u 4 maanden om te beslissen of u de kavel koopt. Het nemen van een optie is niet exclusief. Indien er meerdere belangstellenden zijn voor dezelfde kavel, dan wordt de kavel middels loting toegewezen.

Een kavel kopen Als u aangeeft om tot koop van een kavel over te gaan, ontvangt u een koopovereenkomst. De gemeente Noordoostpolder heeft Algemene Voorwaarden voor de verkoop van grond. Alle grond wordt verkocht onder deze voorwaarden. U heeft 1 maand de gelegenheid om de gereserveerde kavel definitief te kopen. Hiervoor dient u de koopovereenkomst te ondertekenen en terug te sturen naar de gemeente. Na het opmaken en ondertekenen van de koopovereenkomst bepaalt u wie de notaris moet worden voor de aankoop van een kavel. De nota voor de koopsom wordt toegezonden zodra bekend is wanneer de notariële akte passeert. Het is gebruikelijk en wenselijk dat de akte passeert zodra begonnen wordt met de bouw van de woning. De optievergoeding wordt verrekend met deze laatste nota. Naast de koopsom van de grond dienen notariskosten, kadasterkosten, aansluitkosten en wettelijk verschuldigde belastingen bij de aktepassering voldaan te worden.

8


Omgevingsvergunning Om uw woning te realiseren heeft u een omgevingsvergunning nodig. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsdocument. Beiden bevatten regels die moeten zorgen voor een uniforme en exclusieve uitstraling. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt uw ontwerp ook getoetst en beoordeeld door de welstandscommissie. De procedure voor een omgevingsvergunning kent verschillende stappen van voorbereiding tot definitieve vergunningverlening. Door de gemeente Noordoostpolder is een exclusief adviseur voor Wonen in Wellerwaard aangewezen om het traject voor u inzichtelijk te maken en zo soepel mogelijk te laten verlopen. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de brochure.

9


Aandachtspunten kavels Wellerwaard Nutsvoorzieningen en glasvezel

Kavelhoogte

Voor aanvang van de bouw liggen er nutsvoorzieningen in openbaar gebied, grenzend aan de bouwkavel. U bent als koper zelf verantwoordelijk voor aanvraag van bouw- en huisaansluiting. Kosten van bouw- en huisaansluiting zijn voor uw rekening. Ditzelfde geldt voor aanleg en kosten van glasvezelvoorzieningen. Zowel gas, water, elektrisch als de telecom aansluitingen kunt u aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

De hoogte waarop de kavels worden aangeboden is gelijk aan de huidige terreinhoogte. Binnen de bestemming gelden vergunningseisen voor het ophogen of afgraven van het terrein. Het afvoeren van overtollige grond of het aanvoeren van extra grond is volledig voor eigen rekening. De gemeente heeft geen depot waar grond naar toe kan worden gebracht of waar grond gehaald kan worden.

Rioolaansluiting

Drainage kavels

Voorafgaand aan de oplevering van uw woning zorgt de gemeente voor een aansluiting voor het afvalwater. De kosten van de aansluiting zitten bij de grondprijs inbegrepen. Zodra u uw woning wenst aan te sluiten, ontvangt de gemeente graag een bericht. Op de vuilwateraansluiting mag in geen enkel geval regenwater worden aangesloten, omdat het systeem daar niet op is berekend.

De kavels zijn niet gedraineerd. In de groenstroken langs de hoofdweg wordt wel drainage aangelegd. Water vanaf de kavels mag niet via het terrein van de gemeente geloosd worden. Legt u drainage aan, dan kan deze op het oppervlaktewater worden afgevoerd. Wij adviseren u om het terrein na de bouw diep door te spitten om dichtgereden grond weer los te maken en daarmee de drainerende eigenschappen van de grond te herstellen.

Afvoer regenwater Regenwater mag nooit op het vuilwater systeem worden aangesloten. Voor uw woning bent u zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het regenwater. Het regenwater vanaf het dak mag op het oppervlaktewater worden afgevoerd. Het afvoerpunt wordt in overleg met de gemeente bepaald. Voor daken, goten en afvoeren mogen geen materialen worden gebruikt die schadelijke stoffen in het oppervlaktewater brengen. Regenwater kan ook in de ondergrond worden geïnfiltreerd. In dat geval geldt geen beperking voor het toepassen van bouwstoffen. Vraagt u gerust naar effectieve methoden voor het infiltreren van regenwater.

10

Definitieve wegconstructies Tijdens de bouw ligt er een bouwweg tussen de kavels. Zodra de eerste vijf woningen in fase 1 opgeleverd zijn, start de gemeente Noordoostpolder met de aanleg van een weg. De weg zal worden voorzien van asfalt en na oplevering van alle woningen worden voorzien van een afdeklaag waardoor de uitstraling van een klinkerweg wordt gerealiseerd. Na de bouw – als er geen zwaar bouwverkeer meer passeert – zal de gemeente de inritten naar de kavel aanleggen. Hiervoor worden gebakken klinkers gebruikt. Stemt u alstublieft de positie van de inritten door het openbaar terrein definitief af met de gemeente. Wandelpaden worden pas aangelegd nadat alle kavels zijn bebouwd en de kans op schade minimaal is.


Afwerken openbaar gebied

Bemalingen

Er wordt voor het openbare gebied gekozen voor passende beplanting. Beplanting in het openbare gebied wordt aangelegd nadat alle woningen in fase 1 zijn gebouwd. Het water afkomstig van de openbare weg wordt opgevangen in de groenstroken langs de hoofdweg. Deze worden daarom iets verlaagd aangelegd. In de bermen wordt drainage aangelegd. Om de werking hiervan te garanderen mogen de bermen niet worden gebruikt voor opslag van bouwmateriaal. Bouwmaterialen en -keten moeten op de eigen kavel worden geplaatst.

Wenst u een kelder aan te leggen onder uw woning? Houdt u dan rekening met de bemaling. Indien een bemaling nodig is, moet dit worden aangevraagd via een omgevingsvergunning. De eisen in de vergunning moeten worden opgevolgd.

Sondering Bij elke bouwaanvraag hoort een sonderingsrapport waarin staat aangegeven hoe diep de zandlaag zit. Dit is nodig om de lengte van de heipalen te berekenen. De kavels worden exclusief sonderingen opgeleverd. Deze dient u daarom na aankoop van de kavel te laten uitvoeren.

Onderhoud waterpartij Een aantal kavels liggen aan het water. Het onderhoud aan de taluds van waterpartijen die onderdeel uitmaken van een kavel worden door u verzorgd. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het incidenteel afmaaien van riet en het ontdoen van spontaan opgekomen vegetatie. Over het onderhoud maken we afspraken om te voorkomen dat er verschillen in onderhoud en/of overlast voor naastwonenden ontstaat.

Beplanting op kavel De gemeente laat de tijdelijke beplanting van het terrein waar de woningbouwkavels komen zolang mogelijk intact. Voor aanvang van de bouw van een kavel wordt het terrein in overleg vrij gemaakt van bomen en/of bosplantsoen. Wenst u de beplanting (of een deel daarvan) te handhaven, dan is dat uiteraard mogelijk.

Milieuhygiënische bodemkwaliteit Voor de verkoop van de kavels heeft de gemeente in het verleden een historisch bodemonderzoek uit laten voeren. Uit het historisch onderzoek bleek dat er geen verdachte locaties aanwezig waren. Voor het gehele grondgebied van de gemeente Noordoostpolder is een bodemkwaliteitskaart opgesteld en Wellerwaard is hierbij ingedeeld als klasse achtergrondwaarde/natuur. Op basis van de resultaten van het historisch bodemonderzoek en de bodemkwaliteitskaart is de grond geschikt voor de bouw van woningen. Het verkochte wordt afgeleverd in de bebouwbare staat waarin het zich nu bevindt. Voor de aanvraag omgevingsvergunning, activiteit bouwen, kan ten behoeve van de kwaliteitsverklaring voor de grond de “Bodemkwaliteitskaart gemeente Noordoostpolder, projectcode 12M463, d.d. 23 juli 2013, CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V.” worden gebruikt.

Waterpeilen De natuurplas Wellerwaard staat niet in verbinding met de rest van de omgeving. Het waterpeil in de Wellerwaard varieert daarom afhankelijk van regenval en verdamping. De laagste waterstand is ca. 5,50-NAP. De hoogste waterstand wordt tot 5,20-NAP gestuwd en daarna afgelaten. 11


Contactgegevens Voor verkoopinformatie, kavelreserveringen en aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:

Onze makelaar Berry Westerduin  06 - 100 900 84  wonen@wellerwaard.nl

Gemeente Noordoostpolder Team kavelverkoop  +31 (0)527 63 39 11  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl

Actuele (verkoop)informatie over Wonen in Wellerwaard is te vinden op:

Wellerwaard.nl