Page 1

systeembeheer beveiliging

|

webhosting

|

automatisering

|

hardware


service

Waarom De afhankelijkheid van ICT is enorm bij vrijwel alle bedrijfsprocessen. Daarom kunt u zich de vraag stellen of u uw ICT-activiteiten nog wel in eigen beheer wilt houden. Waarom niet overwegen wat de voordelen zijn van ComSi? Belangrijke argumenten voor het uitbesteden van ICT beheer leest u hier.

Kostenbeheersing

Expertise

Door de overgang naar ComSi worden uw ICT kos-

Met systeembeheer op afstand verzekert u zich van

ten vanzelf inzichtelijk. Kiest u voor uitbesteden,

een continue controle van uw computernetwerk.

dan bent u verzekerd van de schaalvoordelen (kennis

Dit doen wij met ons ComSi Monitoring System, dat

en beschikbaarheid) die wij u als beheerpartner

uw netwerk continu bewaakt en op functionaliteit

kunnen bieden. Zo kunt u gegarandeerd snel

controleert. Op basis van waarnemingen, checklists,

inspelen op veranderingen binnen uw organisatie.

servicepacks en upgrades worden alle benodigde maatregelen genomen om de beschikbaarheid van uw computernetwerk te garanderen.

Hardware Wij leveren uitsluitend A-merken PC’s, printers en alle andere hardware die noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Complete server en werkplek oplossingen voor iedere denkbare situatie.


netwerk

PanicButton ComSi heeft PanicButton ontwikkeld. Bij een foutmelding op het beeldscherm is er altijd PanicButton. Klik op de PanicButton en de rest doen wij. Na uw toestemming nemen we de computer over om te helpen bij ieder probleem of vraag. Het klinkt logisch en gemakkelijk, en zo eenvoudig is het ook! PanicButton wordt gratis ge誰nstalleerd.

7 zekerheden

Beveiliging

1. Gratis PanicButton

Op dit moment zijn er duizenden cybercriminelen

2. Gecertificeerde systeembeheerders

over de hele wereld op zoek naar openingen in uw

3. Beheer op afstand en op locatie

netwerk, besturingssysteem en applicaties. ComSi

4. Service en bewaking

levert NOD32 antivirus, de snelste, meest effectieve

5. Eigen helpdesk

technologie om u te beschermen tegen virussen en

6. Microsoft gecertificeerd

spyware, zonder uw systeem te vertragen terwijl u

7. Eigen datacentrum

werkt.

expertise

Colocation Uw data en eigen server op een veilige locatie plaatsen? Overweeg dan de huur van rackspace. Wij hebben hiervoor de beschikking over een eigen datacentrum in Emmeloord. Voor de dataverwerking beschikken we over een supersnelle glasvezel datalijn. Colocation van ComSi, een veilig gevoel!


De Deel 22

Postbus 84

8302 EK Emmeloord

8300 AB Emmeloord

T 0527 616832

F 0527 699278

E info@comsi.nl

comsi.nl

Webhosting

E-mail

Makkelijk een website of digitale nieuwsbrief

Wilt u e-mail ontvangen en versturen via uw

plaatsen zonder de zorgen van technisch beheer?

domeinnaam? Dan is een zakelijk e-mailpakket de

ComSi helpt u graag bij het maken van de juiste

juiste oplossing. Bij alle pakketten krijgt u als

keuze. Wij bieden hostingpakketten waarmee u

extra de beschikking over webmail, zodat u overal

niet alleen uw complete webhosting regelt, maar

ter wereld, op iedere computer, uw e-mail kunt

ook uw domeinregistratie. ComSi heeft eigen

lezen.

webservers die dagelijks een back-up van uw website maken.

panicbutton hosting

|

|

s y steembehee r

webse r ve r

|

|

se r vice

l eve r ancie r

|

|

bewaking

ha r dwa r e

|

|

he l pdesk

|

gece r tificee r d

p r ob l eemop l ossingen

|

softwa r e

|

e - mai l |

|

g l asveze l

website |

data

I C T | cont r o l e | onde r houd | e x pe r tise | antivi r us | netwe r k | webmai l | co l ocation | kostenbespa r ing

ComSi brochure systeembeheer  

ComSi #brochure #systeembeheer