Page 1

BESTANDSEXTENSlES DOOR, ROBBIN OOIJEVAAR

oe PN of R01'? Alles over bestandsformaten Achter de naam van een bestand staat bijna altijd een bestandsextensie. Een .jpg- of .doc-bestand herkennen we meestal wel. Maar een .srt of .r01? En waarom speelt de ene .avi probleemloos af en de andere niet? Al die verschillende extensies kunnen verwarrend zijn, maar wij brengen opheldering!

Tip 01: Achtervoeg,=.:se=ls~_ Een bestandsextensie

~

is het achtervoegsel

van een bestand waaruit

duidelijk wordt om wat voor type bestand het gaat. De bestandsnaam

en bestandsextensie worden van elkaar gescheiden met een punt. De meeste extensies bestaan uit drie letters. De bekendste zijn .doe voor

Office-documenten, .mp3 voor muziek en .jpg voor afbeeldingen. Windows houdt extensies 'geheim' en toont in de Verkenner alleen de bestandnaam. Aan de bestandsnaam kunt u meestal niet zien om wat voor soort bestand het gaat. Vakantiekreta2009

:t.TIT.

. •• 1.'0

.~~

,'-»

• Pdf-Iezer/printer :}!L[ medio ployer • [ader poc_k

_

OOI l"'li-

• Archiefprogrommo _ • 8rondsoftwore ---------_ • 5choonmookprogrommo

----------

_ • -J

',R<,

_

' SOI,.p.U.64s.46JS

ç4.~

:\U-I

~~

Ii ._--_.

'"-

'0__

..•

~:. -

NO_

...."•.•.•

We vertellen u alles wat u over bestandsextensies

"'

I

o Tip 1 Een bestandsextensie zegt

iets

moet weten.

I

TIPS & TRUCS 10/2009

over de inhoud

van een bestand.

~~~rn;m

T', 02: Altijd zichtbaar

Om altijd het achtervoegsel van bestanden te zien in de Verkenner is een eenvoudige aanpassing nodig. Open Mapopties scherm. weergave.

via uw Configuratie-

Als u Mapopties niet ziet staan, klik dan eerst op Klassieke Open in Mapopties

vinkje voor Extensies Kies voor Verborgen

voor

het tabblad Weergave.

bekende

bestanden

verbergt om veiligheidsredenen

bestandstypen

en mappen

Verwijder het verbergen.

weergeven.

Windows

bepaalde systeembestanden en mappen .

Om deze toch te kunnen zien, verwijdert

u het vinkje voor Beveiligde

verbergen.

In de Verkenner kunt u

de bestandsextensies het beste bekijken als de weergave Details actief is. Kies Beeld, Details

60

26-!-1OO9U

CO:""

besturingssysteembestanden •.

G....-ij:igdo~

__

"'~

L.

L.

..lOO3Ej

y

~

.

"P...;su •••.•

Op.-

',...•..

.-.- --. -illii s_....- -.-.-...,---....-' ==...- ~ ~-, -.~._.--.- .•.. "M ---lot .-

~_

Pl

--;ft#

.bp...,~~ •

Î ~---'

I:';'Th,~

_·JjH?_~~,

(}p6W'w,NRSér·tte,ëe I::;csc

lP """" IJ Zoo:tcpdrochten

met een kos-

-

··~v

Nu",

r.·.~~i~',.

----------

le:;~2---;::~

• DcwnIolck

u,1'[,"".,,~~- ~

.-. r.'o

::.::---

kan een afbeelding zijn, maar

ook een document en misschien zelfs een Excel-bestand tenoverzicht.

om de weergave van de huidige map aan te passen.


BESTANDSEXTENSlES

Tip 04: Op internet'?

Mapweergaven U kunt de weergave (bijvoorbeeld Details of Pictogrammen) die u voor deze map gebruikt op alle mappen van d~ type toepassen.

I Geavanceerde j. Bestanden

Op mappen toepassen

I!

Mappen herstellen)

instellingen: en mappen

IC! flJtijd menu's weergeven 10 flJtijd pictogrammen weergeven. nooä miniatuurweergavel 10 Bestandspictogram op miniatuurNeergaven weergeven IC! Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanb ~

De weergave~nstellingen

B ;:

voor elke map opslaan

I ~!!i!!l!!fi1q=:::l lIlI Informatie over bestandsgrootte

~I

IC! Mapvensters

in een afzonderlijk

Zodra u dubbelklikt op een bestand kijkt Windows naar de bestandsextensie en welk programma hieraan gekoppeld is. Als u bijvoorbeeld op vrijheidvanmening.doc dubbelklikt, wordt in veel gevallen de bestandsassociatie met Word gevonden. Windows geeft Word dan de opdracht om het bestand vrijheidvanmening.doc verder af te handelen. Een bestandskoppeling kan ontbreken als het programma dat nodig is om een programma te openen niet is geïnstalleerd op uw pc. In dat geval krijgt u een keuzescherm met twee opties: Het juiste programma op internet zoeken en Het programma in een lijst met geïnstalleerde programma's selecteren. Deze laatste optie kiest u als u weet met welk programma u het bestand vanaf nu wilt openen. Doe dit alleen als u zeker weet om wat voor bestand het gaat. Een verkeerde keuze kunt u later wel ongedaan maken (zietip 6). Het programma opzoeken op internet wordt gedaan in een database van Microsoft. Deze is verre van compleet (zie tip 5). De omschrijving Het juiste programma op internet zoeken doet bovendien vermoeden dat u een programma krijgt om het bestand te openen. Dit is niet correct, u moet programma's altijd zelf nog handmatig installeren.

in maptips weergeven proces openen

.f!!

,

~

Windows

!"'~Kan het volgende Standaardinstellingen

herstellen

Bestand:

bestand niet openen.

Leesmij.nu

Om dit bestand te kunnen openen, moet bekend zijn met welk programma u dit bestand wilt openen. Dit programma kan automatisch online wordt gezocht, of u kunt ook zelf handmatig een programma op uw computer selecteren.

OK

o Tip2 Pas de mapopties

~

aan zodat Windows altijd alle

extensies weergeeft.

Wat 'i)'ilt u doen?

@

f.i~ü~i~~::P.r.Qgi?r.ö.r.ö.~::~P.::l;:;~iii~f:ï.Q~k~6]

eJ Een programma

in een lijst met geïnstalleerde

OK

Tip 03: Handmatig opvragen Het is een kwestie van smaak of u het prettig vindt om altijd alle bestandsextensies weer te geven (;;:ietip 2). In veel gevallen kunt u ook aan het icoontje van een bestand zien of u te maken hebt met een afbeelding, Worddocument of muziekbestand. U kunt de bestandsextensie van een enkel bestand ook eenvoudig opvragen. Klik rechts op het bestand en kies Eigenschappen. Vista: op het tabblad Algemeen ziet u achter Bestandstype het programma dat Windows gebruikt om het bestand te openen. Hierachter staat tussen haakjes de bestandsextensie. In WinNgemeen Beveitigino Details , dows XP ziet u achter Bestandstype een omschrijving van het soort bestand. Debestandsextensiewordt pas zichtbaar nadat u op Wijzigen hebt geklikt. Uziet Grootte: 8.&1 MB (9.032.123 ,,>'es) dan de volledige bestandsGrootte op schijf 8.61 MB {9.035.776b}1.es} naam inclusief extensie achter Bestand staan. Sluit Gemaakt; Vandaag 26 augu&us 2009, 4 uur geleden dit venster met de knop GewÜligd: Vandaag 26 augustus 2009. 4 uur geleden Laatst goopond: VlIl'Idaag 26 augustus 2009. 4 uur geleden Annuleren. ~ Tip3 Vraag de

BeveJ1igng:

~ob~:;~ ~;"!~~~:~~~'l~:~:cR~~~ eigenschappen moge~k çebickkeetd C(>••.•puler

beter

om deze

te bevei~iïen

programma's §electeren

van een bestand op om de bestandsextensie te zien.

~

1 [

Annuleren

o Tip4 De opties

die u krijgt als Windows een onbekend bestand aantreft, bieden beperkte mogelijkheden.

Zorg dat extensies zichtbaar zijn in Windows, wel zo duidelijk Tip 05: Bestandsextensies

opzoeken

Als u een onbekend bestand tegenkomt op uw computer zijn er meerdere methoden om erachter te komen met wat voor soort bestand u te maken hebt en hoe u het open krijgt. Eenzoekmachine als Google biedt de beste uitkomst. Geef als zoekopdracht de omschrijving file extension docx op als u informatie wilt over de bestandsextensie docx. De kans is groot dat u op de site FILExt (1ilext.com) uitkomt. Dit is een walhalla als het gaat om bestandextensies: u vindt er zeer gedetailleerde informatie over allerlei soorten bestanden. De opmaak van FILExt (www.1ileinfo.com) is helaas onoverzichtelijk, dit is beter geregeld bij Fileinfo. De informatie op Fileinfo is bovendien bondiger samengevat en dat is meestal voldoende. Een andere goede informatiebron is de internetencyclopedie Wikipedia (nl.wikipedia.org).

10/2009 'TIPS & TRUCS

61


BESTANDSEXTENSlES

is het lastig om de extensie te verwijderen

j8Fke.t_A!fO«ak·

@ö·!~~ ~Fr~

•..•. 1'''D:~!",

omdat deze standaard niet

geselecteerd wordt als u de optie Naam wijzigen kiest. In Windows XP

--,gMk&ot.ntiotl.ASf~

moet u extra opletten en de extensie vaak zelf intikken.

GO

Jo.

Dooonbds •

Naam"""

FaYcrid:~ko~

Ir

Il "

Muzie~

l!IRecentdijk~

IJ

Zo.kopd_ !

OpenbaM

Mappen :

.'

~ J

J

Gewijzigd op

Type

c.SC"..Setup),1.64946.38_xp_ WmZipFite 8.61 MB

Grootte

...

lee.smij.nu NU·b~bnd

1.21'8

~Im

•• nra~~

0--4uteu~

tB!

autasr to~o~en

G Tip 7 Zorg ervoor dat de bestandsextensie intact blijft als u de bestandsnaam aanpast.

G Tip 5 Op de website filext.com vindt u alle informatie over

(bijna) alle soorten bestandstypen.

Tip 08: Office bestandsextensies

Ti 06: Standaard ro ramma instellen

Het meest eenvoudige document dat tekst bevat heeft .txt als bestandsAls u bijvoorbeeld

meerdere programma's hebt geïnstalleerd om muziek

extensie. Een txt-bestand wordt standaard geopend met Kladblok, maar

mee af te spelen, kan één van de programma's zichzelf (per ongeluk) het

u kunt hier ook WordPad voor gebruiken. Dit is handiger omdat Kladblok

alleenrecht toe-eigenen om mp3's af te spelen. Het standaardprogram-

sommige regeleinden negeert waardoor een txt-bestand slecht leesbaar

ma dat Windows gebruikt om een bepaald type bestand te openen of

is. Een bestand met de extensie .rtf (Rich Text Format) kan naast platte

bekijken, kunt u eenvoudig wijzigen of instellen. Klik met rechts op een

tekst ook basisopmaak bevatten. De bekendste bestandsextensie is mis-

bestand waarvan u het standaardprogramma

schien wel .doc. Dit formaat gebruik Word om documenten in op te slaan.

wilt aanpassen en kies

Openen met. In Windows Vista zit achter de optie 'Openen met' een extra menu genaamd Standaard programma

selecteren. Als de optie

ontbreekt, kies dan Openen. Kies uit de lijst geïnstalleerd programma's

Excel-bestanden hebben de extensie .xls en Powerpoint-presentaties .ppt. Sinds Office 2007 heeft Microsoft een x toegevoegd aan deze bestandsextensies. Een .doc-bestand heet nu .docx, een Excel-bestand niet

het programma waarmee u dit type bestand vanaf nu wilt openen. Pro-

.xls maar .xlsx, enzovoort. Oudere Office-versies kunnen standaard niet

gramma's die niet in de lijst staan maar wel aanwezig zijn op uw com-

overweg met docx-bestanden. Als u Office 2007 gebruikt en bestanden

puter, kunt u toevoegen met de knop Bladeren. Controleer of het vinkje

wilt delen met derden, kies dan veiligheidshalve altijd voor 'Opslaan als

--m :==__

bij 'Dit type bestand al-

=:~~~~' _.._-~.

V<ttt-Ia'.h~ __

I~::.~--·· -.-,

I

4oIobe-e",I"""'.;""""P""~t:'d

liF~::~··~~~~~=or'=-'===ïi:ro;: ::. ••.~

openen' actief is en be-

vestig met OK.

,

197-2003' document dan

a .•·

bent u er van verzekerd

.--

dat anderen

uw docu-

menten kunnen openen.

11(--

~S~l"""\U.~JI

~~~!~ """-fIIC

tijd met dit programma

~"'~u>

() Tip 6 Via de optie 'Openen met' bepaalt u zelf met welk programma u een bepaald type bestand wilt openen.

Tip 07: Bestanden goed hernoemen

.~:..:;i--

.Cf'\ooI"11

~'Z.-:""':d>;:':::::::=~=~:-:::~=~I,r. I~I"'~I!\·_'''''''''",",.

__

,~

•••.•••.•• _

••••••

~_",_O'''~.911X01.

() Tip8 Deelt u Office 2001-bestanden? Bewaar uw bestanden dan in de .äocindeling van Office 97/2003.

Tip 09: Pdf

Als de volledige bestandsnaam wordt getoond inclusief bestandsexten-

Pdf staat voor Portable Document Format. Bestanden met deze extensie

sie (zie tip 2), kan er tijdens het wijzigen van de naam iets fout gaan. Het is

vallen binnen de office-categorie,

belangrijk dat u de extensie laat staan en niet per ongeluk verwijdert.

menten zijn bedoeld om informatie te verspreiden, niet om te bewerken

Stel u wilt het bestand raket2009.doc hernoemen naar maanrakket2009.

zoals een .doc-bestand. Handige toepassingen voor pdf zijn handleidin-

maar staan ook op zichzelf. Pdf-docu-

doc. Klik met rechts op raket2009.doc en kies Naam wijzigen. Als u het

gen en andere standaarddocumentatie.

bestand nu hernoemt van raket2009.doc

Adobe Reader (www.adobe.com/nl)

naar maanrakket2009,

Windows niet meer dat het hier om een Word-document

TIPS & TRUCS '10/2009

weet

gaat. In Vista

Met een pdf-Ieesprogramma

als

of Foxit Reader (www.foxitsoftware.

com) opent u een pdf-bestand. De informatie ziet er precies zo uit als de


BESTANDSEXTENSlES

maker het bedoeld heeft. Probeer dat maar eens met een Word-docu-

Tip

. De ene avi is de andere niet

ment! Om zelf pdf-bestanden te maken kunt u een pdf-printer installeren als doPDF (www.dopdf.com/nl) Voor Office 2007-gebruikers

of CutePDF Writer (www.cutepdf.com).

is er een speciale uitbreiding

beschikbaar:

Avi is een bekende bestandsextensie u bepaalde avi-bestanden

voor films. Het kan voorkomen dat

niet kunt afspelen, het beeld of geluid ont-

breekt, terwijl andere avi-bestanden vlekkeloos worden weergegeven.

Opslaan als PDF voor Office 2007, www.microsoft.com/downloads

Het probleem ligt niet aan de afspeelsoftware,

00

~ Tip 9 Be-

.,~

standen

~-

met

de extensie

.-~ ....~~oN.~

.• kKtnl6J"9""~

maar aan het ontbreken

van een codec. Een codec is een soort taal waarmee filmbestanden zijn ingedeeld. Een programma als AVlcodec (avicodec.duby.info)

kan voor

een avi-bestand achterhalen welke codec er nodig is, maar het is slimmer

.pdf kunt u

om een codec-verzameling te installeren. Bekende codec-verzamelingen

~

eenvoudig

zijn Vista Codec Package (shark007.net) of K-Lite codec pack (codecpack.

D.,~~n

maken,

maar

achteraf

wij-

ElDtt:q>doKU",

nl/klcodec.htm). Na de installatie kunt u alle soorten mediabestanden pro-

j,.0!0 •.,,-,

.J~C''''II''''' rrWQj·2OCllpc:f ~

A60btAuc!:.atIlO<\I"'"

bleemloos afspelen.

Gtooo,:>td~·3-1"2OOi*-S7

zigen is niet

'-t!c (7,1 IJ ......"...Uot~""./W·20091~S

de bedoeling. K-lite Codec Pack 5.0.5 (Basic) Tm wihst.,athe

K-lite Ccdec Packonyruoomputer.

ft is reconvnended

that

)'OU

dose

al athet appIc:aüons

before

""""-*'9. Extensie

Omschrijving

.doc

Microsoft Word-document

.docx .xls .xlsx .txt

Office 2007-variant van .doc-bestand Microsoft Excel-bestand Office 2007-variant van .xls bestand Tekstdocument zonder opmaak

•rtf .ppt .pptx

Powerpoint-bestand

o Tip 11 Problemen

Office 2007-variant van .pptbestand

tilmoestanden

.WpS

Microsoft Works-document

Bijna hetzelfde als. txt, maar dan met basisopmaak

.pdf

met het afspelen

van avi- of andere

lost u op met een codec verzameling

.

Portable document format, standaard voor digitale documentatie

Extensie

Omschrijving

.avi

Audio Video Interleave is de meest gebruikte

Tip 10: Films downloaden bestandsextensie voor kopieën van films die u kunt

De meest gangbare filmbestanden die u kunt downloaden hebben de extensie .avi, .wmv, .mov en .mp4. Matroska-bestanden

downloaden .str en .sub Los bestand met ondertiteling

hebben .mkv als

voor bijvoorbeeld een .avi-filmbestand

achtervoegsel en komen we steeds vaker tegen in het filmcircuit op internet. Om deze bestanden af te kunnen spelen, hebt u multifunctionele afspeelsoftware

nodig als VLC media player. Standaard programma's als

Windows Media Player en iTunes ondersteunen niet alle filmindelingen. Bestanden met de extensies .srt en .sub bevatten ondertiteling

van film-

bestanden. Zorg ervoor dat het film bestand en het bestand met ondertiteling dezelfde naam hebben om de ondertiteling ook daadwerkelijk weer te kunnen geven. Als het film bestand de naam john rambo 2008.avi heeft en

.nfo .mp4 .mkv .mov .wmv .3gp .torrent

Film met mpeg4-video-indeling Film met Matroska-video/audio-indeling Digitaal videoformaat van Apple QuickTime Film met Windows Media Video-indeling Video standaard voor mobiele telefoon Bestand met downloadinformatie

voor Bittorrent-

netwerk, bijvoorbeeld om een film binnen te halen

ondertiteling rambo4.srt, wordt de ondertiteling niet gevonden. Hernoem één van beide bestanden, bijvoorbeeld

Tekstbestand met informatie over de film

naar rambo4.avi en rambo4.srt,

zodat uw afspeelsoftware de ondertiteling

Tip

kan herkennen. .-

~..

o.~~

joUl"""";'á'>; Gttto~

,. , .••.-dJl9<""Pf'I ~~OC-"'''

0) Tip 10 De bekendste extensies

bestands-

~_

••.lMo.c..I:""~

.,~::==::".l_

~

15~ !tho~ :S~.Of

i"::~

c.~:;'~J . :~::=~~=::~EJ

~lhoUd4

van

fj/mbestanden

'_·Mo ••....• '~

, •• ' ••• _Sl •• _r..c.w...a.a.nC bl)o.'C, • .:xa.O'I~l

j.~

zijn

~;

:::::::

,,0'"

••••J

~~!::~:~:~:::-= "-----.-

. Archieven

:S~

Een archiefbestand is een bestand waarin meerdere bestanden zijn opgeslagen. Dit maakt het transport via internet eenvoudiger: er wordt één bestand verstuurd waarin meerdere bestanden zijn verpakt. De bekendste archieven die u tegenkomt tijdens het downloaden zijn zip en rar. Een rar-

.avi, .wmv, .mov

archief kan ook de extensie .rOl, .r02, .r03, etc. hebben. Hierbij het archief

en .mp4.

in stukjes geknipt. Het bestand met de extensie .rar is het eerste bestand,

10 I ?009

TIPS & TRUCS

I 63


BESTANDSEXTENSlES

daarop volgen .r02, .r02, etc. U hebt alle archiefstukken nodig om het

Tip 14: Muziek

archief uit te pakken. Windows noemt zip-bestanden gecomprir:neerde mappen en kan deze maken en uitpakken. Voor andere soorten archie-

De bekendste muziekstandaard is mp3. Hierbij is de muziek gecompri-

ven hebt u een programma nodig. WinZip (www.winzip.com)

meerd en dat levert een goede verhouding op tussen bestandsomvang en

(www.winrar.nl)

zijn goed, maar wel commercieel.

ma 7-Zip (www.7-zip.org)

,i .•• I1< __

...-...

t._".

•••••••_~K..u.d~

Het gratis program-

is een prima alternatief en kan overweg met de

=~~D.=.!-=~.U.-uo..,~~_ ,__+

en WinRar

geluidskwaliteit. Als u een compleet muziekalbum downloadt, is dit vaak verpakt in een zip-bestand (zie tip 12) dat u eerst moet uitpakken voordat

meest voorkomende

u de mp3's kunt afspelen. De bestandsextensie .mp3 zegt niets over de

archiefstandaarden.

geluidskwaliteit, de bestandsomvang meestal wel. Grotere bestanden hebben een hogere bitrate (kbps) en dat heeft weer een positief effect op de ge-

••. _........,........,~_

~ Tip 12 7-Zip is gratis en ondersteunt alle bekende bestandsarchieven.

luidskwaliteit. Andere bestandsextensies die u tegenkomt voor muziek zijn .wma van Windows Media Player. Muziekbestanden van Apple's iPhone, iPod en iTunes gebruiken .aac en .m4a als bestandsextensie. ••

Org.:~;o! e- -

~-

Mwiek

fIlVQrirl

D

e k.ep-p.!liogU'l

-----

~CB.I:IIk-Miik:sNtLl'np3

Kelis

Tmy

~OL lás

Ke:lis

Tasty

~ta.Kás-inPubic[ftU.N..5]..mp3

KI:Iit;Fut. t-!.S

Tuty T.sty

J.

Omschrijving

v

lCeeplnSj.

••• Mijn.fb ••

- Keep!t Dcwn.mp3

aOl5..Kás-~

~is

~01.Kás-PJàectMyHurt.mp3 ~C& Km - MIiIOIvn (feit. Andr~ 3OOOJ.mp3 am.1Cdis - CiJoIw(Fest. R..!phad Saadiqj.mp3

Kefis Tmy KelisFblt. Andr~3_ Tast)' Kdis F~t Raphec:l.., Testy

dlO,ICIIis-SugM-HoneykedTa.mp3

KeUs

dll_~·~[Fut.R.tpluetSüdiqJ.mp3

KdisFmRap~c:I.~

Tasty

~~JJllouohTheHccd.mo3

IW,is

Tart...

(1,;

T~sty

map (Windows)

WinRar-bestand, ook te openen met o.a. WinZip en 7-Zip

o Tip 14 Een download van een compleet mp3-album is vaak

Opgesplitst .rar-archief

verpakt in een zip- of rar-archief .

ARJstaat voor Archlved door Robert Jung en is een oerarchiefstandaard

.iso

---

Op~

~D$(o.. @.lnsUII Ji. lSO'sOS 5:

WinZip-bestand en gecomprimeerde

---

~ii~~~=~=====;===;;:SI== '~:=~:::~mp3 :: ;:~

8oelchCl""

.zip .rar .rOl, .r02 •... .arj

• ~ es ~~soef~n "i1 3~"den

Zce&:cpcnçtrtm

M.sppltn

Extensie

-

I

Ruentflijl:gf'Wij2L

IB

-

die steeds minder voorkomt

Archiefbestand van een cd of dvd

Extensie

Een .iso is eigenlijk een soort archiefbestand

.mp3

Omschrijving De ongekroonde koning der standaarden voor het uitwisselen van digitale muziek

.wav

Een wave-bestand is een ongecomprimeerd

.wma

Audiobestand met compressie volgens Windows

muziekbestand, neemt zeer veel schijfuimte in beslag Media Audio-standaard van Microsoft

Tip 13: Cd's en dvd's downloaden

.aac en .m4a Dit soort bestanden worden o.a. gebruikt in iTunes en

Bij het downloaden van films of programma's komt u de bestandsexten-

.ape

Muziekindeling van Monkey's Audio met compressie,

.f1ac

Open source-muziekindeling

andere producten van Apple maar zonder kwaliteitsverlies

sie .iso regelmatig tegen. Dit is een digitale kopie van optische media als cd's of dvd. Met een iso-bestand en brandsoftware

als CDBurnerXP (cd-

den. Iso is dus een soort archiefbestand,

maar dan speciaal voor cd's

.ogg

en dvd's. Als u alleen de inhoud wilt uitpakken zonder hieraan een cdl dvd te spenderen, gebruik dan de probeerversie (www.magiciso.com)

V.

•Computer

•• O·g;>T't5~...,~

• WOl TB {D:} ~ OJU

--

-

--~

,

E Buruubbd ROObin

Openbur ~I!.tComputer

;:a

ê

,,'c ~d:tr. I!:I ~ r'lr.

G~~dop

I~

"" •••••••·'·I(OL

~~

,~~",,"'!e~

-

-~

-

y

'J I

~

.

I

I

Tip 15: Computerprogramma's De meeste programma's

zijn digitale kopieën van dvd's of cd's.

TIPS & TRUCS' 1012009

op onze computer hebben de bestandsexten-

sie .exe of .com. In de map waar een programma is geïnstalleerd, ziet u ook vaak dil-bestanden staan. Hierin staan elementen die nodig zijn om het programma te draaien. Veel programma's installatieprocedure.

~~.~------~----------------------------------~". o Tip 13/so,bestanden

64

.pls en .m3u Afspeellijst van bijvoorbeeld mp3-bestanden

Type

I~-'Çî

!~ v

.,.~

• !SO's OS

.y O~-re!"\o{"Z" ~

...."....

Audiobestand met compressie volgens de Ogg Vorbis-standaard

of WinZip.

B Sffici ..•.

--

van Magic ISO Maker

Free Lossless Audio

Codec met compressie, maar zonder kwallteitsverlies

burnerxp.se) kunt u de originele cd of dvd branden, inclusief alle bestan-

Dit installatieprogramma

.exe hebben. Programma's

hebben verder een eigen kan de extensie .msi of

van internet moet u vaak eerst uitpakken

uit een zip-bestand voor u de .msl- of .exe-installatie bestandsextensie

.cab ziet u regelmatig

kunt starten. De

terug in Internet Explorer en


BESTANDSEXTENSlES

wordt gebruikt om nieuwe onderdelen toe te voegen aan de webbrowser. In bestanden met de extensie .cmd (voorheen .bat) staan scripts om een computertaak 00

te automatiseren.

Deze bestanden

kunt u zelf

maken

bewerken

•• --.--.-.

en

Extensie

Omschrijving

.jpg

Jpeg is de standaard voor digitale foto's

met Kladblok.

f_~

p16~"-,~~ 11';0<1.<""'><"""

e Tip 15 computer-

.png

programma's die u kunt opstarten, hebben meestal de bestandsextensie .exe.

Portable Network Graphics is een standaard voor o.a. de opmaak van websites

.gif

Graphics Interchange File heeft een beperkt aantal kleuren en wordt o.a. gebruik in de opmaak van websites

.psd

Bestand van Adobe Photoshop, compleet met lagen

.tif of .tiff

Tagged Image File Formats zijn vaak

en andere fotobewerkingen ongecomprimeerde, .raw,

.<I!1g, ...

grote bestanden

Raw is een foto-opslagmethode

voor digitale

camera's voor professioneel gebruik, verschillende extensies mogelijk

Extensie

.bmp

Omschrijving

Bmp staat voor bitmap, grafische bestanden met deze extensie komen in de praktijk steeds minder voor

.exe

Jee

Uitvoerbaar programmabestand.

Icoon-bestand

ook wel executable genoemd .com

Oer-broertje van .exe-bestanden

.msi .cab

Archiefbestand dat vaak gebrui

Installatieprocedure

om software te -

lieren

Ti 17:Tijdelijl<e(internet)bestanden

ï een

installatieprocedure Dynamic Link Library is een bibli theelcbestand met

Veel programma's

programmabrokken

herkennen aan de bestandsextensie

.cmd

Scriptbestand om computertaken mee te automatiseren

netten worden er allerlei bestanden opgeslagen.

.bat

Oer-broertje van .cmd-bestanden

den van Internet Explorer kunt u bekijken via Start, Uitvoeren (XP), %LO-

.dll

.ini

Bestand met instellingen van een

maken tijdelijke

bestanden

CALAPPDATA%\Microsoft\WindowslTemporary

ma,

aan. Deze zijn o.a. te

.~ en .tmp. Ook tijdens het inter-

Internet

door Enter. In Vista gebruikt u Start, zoekopdracht

kan geopend worden met Kladblo

De tijdelijke

bestan-

Files gevolgd

starten. Let op: het is

onverstandig om zelf handmatig tijdelijke bestanden op te ruimen. Sommige tijdelijke

bestanden zijn nodig voor de correcte werking van een

programma. U kunt uw systeem veilig ontdoen van overbodige bestan-

Tip 16: Fotobestanden

den met een gespecialiseerd (system-cleaner.comodo.com)

Er zijn vele soorten bestanden die een foto of gra<O nen bevatten. De bekendste bestandsextensie

afbeelding kun-

is ,jpg.

noemd. Digitale camera's bewaren foto's in jpg-Iormaat ook op internet populair. Grafische elementen van

ge,

schijfruimte

Na de

ziet u welke bestanden er zijn opgeruimd en hoeveel

u hiermee hebt gewonnen. 0

- -- ~_--I--

ook fo-

hiervtJO(' - .raw, .dng,

maar kan per merk/type camera verschillen. Zoek'

op het

woordje raw voor een overzicht van mogelijke b

'es van

t..

'.::::::L

iE,~_n

,.,.-

raw-indeling(en).

als Comodo System Cleaner

of CCleaner (www.ccleaner.com).

t tormaat is

""""-=-"'='I-~,, hebben

de extensie .png en .gif. Professionele digitale camera's to's opslaan in raw-forrnaat, De bestandsextensie

rel jpeg

schoonmaakactie

programma

J-;:" __

~ Tip 17 Verwijder tijdelijke bestanden met speciale software als CCleaner. Handmatig wissen is een risico!

I_.,~ 11 •.•••• ;S~--9"~ IIzC<b>pdo"'''''''

."' ..•.. ....••..

·I!~f:::,," I~'! !:==':;:'-"1 ',.,'

.~-

Jo(""'ItfItttIn)"'!.tU~

Extensie

Omschrijving

.tmp

Algemene aanduiding voor tijdelijke bestanden

~f_mlf!l~lftttl1il;

,.~

~...,..l~ClIo·•

•. III'NMg •••• DC ..,Pi:ou

~T",*"", -..

'''l_

.'" ••••• _

.bak

o Tip 16 De meest

gebruikte standaard om foto's te

De aanduiding ~ wordt gebruikt voor geopende bestanden, na sluiten hoort het bestand te verdwijnen Bak komt van back-up en is meestal een tijdelijke kopie van een gewijzigd bestand

bewaren is .jpg,

10/2009' TIPS & TRUCS

65

Bestandsformaten  

Informatie over bestandsformaten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you