Page 4

SPECIAL Toolkit

IN JE ARDUINOTOOLKIT Dit mag in je gereedschapskist niet ontbreken

Knutselen met een Arduino is leerzaam en vooral erg leuk! Voor je het weet heb je van alles in huis voor je projecten en experimenten. Maar waar moet je dan zoal aan denken? Wij laten je in dit artikel zien wat je als Arduino-beginneling in ieder geval moet hebben. JEROEN BOER

K

nutselen met een Arduino is erg leuk,

je een breadboard gaat gebruiken, dan is het

in rijen van vijf contactpunten. Op deze rijen

maar je hebt al snel een hele verzame-

handig als je de opbouw begrijpt, zodat je geen

plaats je het merendeel van je componenten. De

ling onderdelen zoals leds, weerstan-

kortsluiting maakt. Het breadboard is verdeeld

componenten als leds en weerstanden hebben

den, potmeters en draadjes op je bureau liggen.

in vier gedeelten of stroken. De twee buitenste

twee of meer pootjes. Ieder pootje moet verbon-

Waar dienen al die onderdeeltjes voor en wat

stroken met de rode en blauwe aanduidingen

den zijn met een รกndere rij. Omdat een rij meer

moet je weten om ermee aan de slag te gaan?

zijn strips voor stroomvoorziening en bestaan

contactpunten heeft, kun je schakelingen maken

Wij bespreken alle dingen die je zult tegenko-

ieder uit twee lange reeksen waarvan รกlle con-

waarin je meerdere componenten met elkaar

men als je je eerste stappen met de Arduino zet

tactpunten met elkaar verbonden zijn. De twee

verbindt. De rijen zijn verdeeld in twee delen,

en geven je tips waarmee je deze componenten

middelste stroken zijn belangrijker en bestaan

zodat je onderdelen met pootjes parallel aan

op de goede manier kunt gebruiken.

uit contactpunten die met elkaar verbonden zijn

twee kanten

Breadboard Het belangrijkste dat je naast een Arduino nodig hebt, is een breadboard. Dit is de basis voor je projecten. Je kunt het omschrijven als een plaatje met een groot aantal contactpunten waarin je componenten kunt prikken. Je maakt hierdoor razendsnel een werkend project. Als

Een breadboard bestaat uit een groot aantal contactVoor je het weet heb je allerlei componenten in huis.

4

RASPBERRY PI & ARDUINO

punten (400 in dit geval).

De contactpunten op een breadboard zijn op deze manier met elkaar verbonden.

Raspberry Pi & Arduino preview  
Raspberry Pi & Arduino preview