Page 1

PAIPORTA

QUÈ HEM FET AL GOVERN I QUÈ FAREM

Bon Govern paiporta.compromis.net


QUÈ HEM FET? 1.

Hem eliminat totalment el deute municipal deixant-lo a 0 € en menys de 3 anys.

2.

L’Ajuntament paga actualment les empreses proveïdores abans del termini legal de 30 dies.

3.

Hem impulsat una fiscalitat justa amb taxes i impostos progressius.

4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 2

Hem iniciat la implantació de pressupostos participatius. Realitzem les contractacions públiques amb lliure concurrència.

QUÈ FAREM? Consolidar una reserva del 20% en inversions, per a pressupostos participatius decidits per la ciutadania. Impulsar un Fòrum d’Oportunitats Empresarials. Promoure un Pla Renove dels polígons industrials. Rehabilitar edificis de manera integral amb la col·laboració de la Generalitat. Promocionar el Mercat Municipal.

ECONOMIA


1. 2. 3. 4. 5.

QUÈ HEM FET? A través del programa Labora, hem realitzat programes d’ocupació especialment dirigits als col·lectius en risc d’exclusió social. Hem augmentat el pressupost de l’empresa pública ESPAI per a noves contractacions en períodes d’estiu. Hem posat en marxa anualment programes d’ocupació especialment dirigit a joves (EMCUJU i EMPUJU). Hem ampliat la programació de cursos de formació. Hem renovat les borses de treball de l’Ajuntament donant oportunitats per a noves incorporacions.

QUÈ FAREM?

1. 2.

OCUPACIÓ

Incentivar les empreses del municipi per la contractació de treballadors i treballadores amb risc d’exclusió social. Promoure la creació de clubs d’impuls de l’ocupació i d’emprenedoria solidària per a orientar en la recerca d’ocupació.

3.

Realitzar nous programes d’ocupació dirigits als perfils amb més baixa ocupabilitat: joves, dones, persones nouvingudes, majors de 55 anys i persones amb risc d’exclusió social.

4.

Posar en marxa nous plans de formació i foment de l’ocupació en professions, arts i oficis que han desaparegut o estan en perill de desaparèixer.

5.

Impulsar programes locals i comarcals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per tal d’evitar la “fuga de cervells”. 3


1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 4

QUÈ HEM FET? Hem implantat la renda valenciana d’inclusió. Hem posat al dia els expedients de dependència pendents des de l’any 2007. Hem multiplicat per 5 el personal que treballa en el departament, dotant-lo de treballadores socials, educadores, psicòlogues, una tècnica d’igualtat i una tècnica de prevenció de conductes addictives. Hem augmentat un 64% les ajudes anuals d’emergència, destinant-hi un total de 334.000€ cada any. Hem establit línies d’ajuda a la infància durant les vacances escolars a través del Programa d’atenció de necessitats i inclusió social a menors.

QUÈ FAREM? Promoure l’acolliment familiar. Promocionar el voluntariat, realitzant campanyes amb Creu Roja, Protecció Civil i altres associacions. Crear nous serveis per a persones dependents, així com posar en marxa programes per a cuidadors i cuidadores de persones dependents. Establir noves línies de col·laboració amb ALDIS i APAHU. Construir un Centre de Dia en col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

BENESTAR SOCIAL


1. 2. 3. 4. 5. 1.

EDUCACIÓ

2. 3. 4. 5.

QUÈ HEM FET? Hem aconseguit la gratuïtat dels llibres de text amb una inversió de 200.000€ gràcies al programa #XarxaLlibres. Hem millorat les instal·lacions dels centres educatius amb una inversió de 100.000€ anuals de mitjana. Hem augmentat a més del doble les subvencions a associacions d’estudiants i AMPAs. Hem posat en marxa programes als centres educatius per a combatre l’absentisme escolar i el risc d’abandonament prematur de l’Educació. Hem estabilitzat el claustre del professorat de l’Escola d’Adults i hem ampliat l’horari de classes, els cursos i els programes educatius.

QUÈ FAREM? Mantenir i reforçar el compromís amb l’escola pública i potenciar la col·laboració amb tota la comunitat educativa de Paiporta a través de convenis, programes i projectes. Dinamitzar el Consell Escolar Municipal promovent la participació dels sectors educatius de Paiporta. Construir una nova escola en el solar de l’antic Rosa Serrano, i rehabilitar i modernitzar les instal·lacions dels centres més antics (Jaume I, l’Horta, IES La Sénia) a través del Pla Edificant. Atendre de manera especial l’educació d’adults i ampliar l’oferta de llengües de la secció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Paiporta. Promoure i subvencionar la gratuïtat de l’escola infantil en el tram 0 -3 anys, i incorporar el curs de 2-3 anys a l’escola pública en la mesura que ho permeten les instal·lacions dels col·legis del poble.

5


1. 2. 3. 4. 5.

QUÈ HEM FET? Hem democratitzat el funcionament de l’Auditori Municipal. Hem ampliat l’oferta cultural a Paiporta i hem impulsat projectes com Un Món de Contes. Hem col·laborat amb les associacions del poble per a la realització d’activitats culturals. Hem organitzat les Jornades de la Memòria Històrica. Hem potenciat les activitats del Museu de la Rajoleria

QUÈ FAREM? 1. 2. 3. 4. 5. 6

Crearem un òrgan de participació activa de tot el teixit associatiu cultural i realitzarem un Pla Estratègic Cultural. Ampliarem els convenis amb les bandes de música per tal de dinamitzar l’activitat cultural en el poble. Continuarem amb l’edició del Premi de Narrativa i el Premi d’Estudis d’Investigació i Estudis Locals, així com el projecte Paiporta Ciutat Lectora Continuarem amb la dinamització lingüística del valencià a través de l’oficina AVIVA. Declararem Paiporta, com a poble amic dels animals i lliure de maltractament.

CULTURA


1. 2. 3. 4. 5.

JOVENTUT

1. 2. 3. 4. 5.

QUÈ HEM FET? Hem creat l’ESPAI JOVE i hem contractat una tècnica de joventut. Hem realitzat una programació estable amb l’Agenda Jove. Hem coordinat i treballat en la Xarxa de Joventut comarcal (joves.net). Hem realitzat programes d’ocupació específics per als nostres joves (Avalem joves). Hem creat un grup gestor d’activitats per a la coordinació de les associacions juvenils de Paiporta.

QUÈ FAREM? Realitzarem un Pla Local de Joventut. Dotarem el Centre Jove de més personal i material necessari per a l’ampliació d’activitats. Realitzarem activitats adreçades a la joventut, de manera participativa i participada. Fomentarem activitats d’oci nocturn al Centre Jove Promourem ajudes a la mobilitat i als mitjans de transport de les persones joves.

7


UN EQUIP PER A GUANYAR PAIPO 8


A ORTA 9


ESPORTS

QUÈ HEM FET? 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 10

5.

Hem ampliat l’oferta esportiva del nostre poble. Hem construït o remodelat noves instal·lacions esportives i lúdiques: Piscina d’estiu, Rocòdrom i Bulder, Pista de patinatge de velocitat; i hem millorat les ja existents. Hem obert les pistes del poliesportiu per al seu ús lliure, quan aquestes no estan reservades. Hem creat línies de subvenció amb lliure concurrència per als clubs esportius i per a joves esportistes. Hem millorat la coordinació amb les instal·lacions dels centres educatius per a la seua utilització com a espais esportius.

QUÈ FAREM? Crearem noves dotacions esportives: Pavelló municipal, pista d’atletisme, pista d’Skate..., que dissenyarem conjuntament amb els clubs i col·lectius esportius. Fomentarem l’esport base amb la col·laboració de les entitats esportives. Adequarem les instal·lacions del camp de futbol de El Palleter. Fomentarem l’esport i les competicions esportives escolars en les instal·lacions municipals. Organitzarem eixides a la natura per tal de donar


TRANSPARÈNCIA QUÈ HEM FET?

1. 2. 3. 4. 5.

Hem creat el Portal de Transparència Municipal amb visor pressupostari i dades obertes (Open Data) Hem posicionat Paiporta com un dels municipis més transparents del País Valencià. Hem realitzat les Trobades amb l’Alcaldessa als barris del poble i hem organitzat punts de trobada regulars amb la ciutadania. Hem organitzat jornades i sessions de formació i assessorament gratuït per a associacions.

1. 2. 3. 4. 5.

QUÈ FAREM? Continuarem implementant el Portal de Transparència amb introducció de nova informació municipal. Millorarem l’Administració Electrònica per a fer-la encara més accessible a la ciutadania. Implantarem subvencions amb lliure concurrència als projectes de les ssociacions. Regularem i educarem la participació de la ciutadania en els distints fòrums de debat, a través de l’anomenada Regidoria núm. 22. Aprovarem El Codi Ètic Local de Paiporta.

Hem ordenat l’arxiu municipal amb espai propi i hem fet inventari de béns municipals

11


QUÈ HEM FET? 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 12

Hem implementat el programa VIOGEN d’atenció a les víctimes per violència masclista. Hem implantat en l’Ajuntament la figura de l’Agent d’Igualtat. Hem donat formació al funcionariat en matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere. Hem organitzat formació específica en igualtat i violència masclista a la Policia Local. Hem donat visibilitat a la diversitat afectivo-sexual de Paiporta.

QUÈ FAREM? Implantar la Unitat de delictes d’odi a la Policia Local, que contempla la Llei Valenciana LGTBI. Realitzar campanyes de prevenció de les pràctiques sexuals saludables i implementar la prova ràpida del VIH. Promoure vivendes socials per a dones maltractades. Realitzar campanyes de prevenció als centres educatius contra la violència de gènere. Donar suport al desenvolupament de l’associacionisme LGTBI local.

IGUALTAT I D


DIVERSITAT

13


QUÈ HEM FET? 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 14

Ens hem adherit al Pacte d’Alcaldies amb el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 40% en el 2030. Hem redactat el Pla director de Xarxa d’Aigua Potable. Hem dedicat en els últims quatre anys 900.000€ en la renovació de la xarxa d’aigua, el triple que en la legislatura anterior. Hem creat la plaça de tècnica de medi ambient i hem contractat una persona a través d’un procés de selecció públic. Hem aconseguit una flota de 6 furgonetes i un turisme 100% elèctrics per a l’empresa pública ESPAI i hem instal·lat al poble dos punts de recàrrega públics de vehicles elèctrics. Hem realitzat un nou parc enjardinat a Sant Ramon; hem millorat el parc del carrer Museros i hem plantat més d’un centenar d’arbres al municipi, substituint també exemplars en males condicions o espècies poc adequades a l’entorn urbà.

QUÈ FAREM? Treballar per a mitigar els efectes del canvi climàtic amb la creació de més zones verdes i l’ampliació de l’arbrat a Paiporta. Apostar per les energies renovables i instal·lar plaques fotovoltaiques en els edificis municipals i centres escolars. També contractarem amb empreses que subministren energia elèctrica provinent de fonts renovables per al subministrament municipal. Promocionarem els productes agrícoles ecològics i de proximitat; i potenciarem els horts ecològics municipals. Posarem en marxa l’arreplega de residus orgànics de manera separada a la resta de deixalles. Incentivarem el reciclatge de residus urbans. Millorarem la xarxa d’aigua de reg i de clavegueram de la població, augmentant els pressupostos dedicats al seu manteniment.

MEDI AMBIENT


QUÈ HEM FET?

1.

Hem redactat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, una guia d’actuacions en mobilitat per als pròxims anys.

construït 3 quilòmetres de carrils bicis, aconseguint 2. Hem la connexió de més de 9 quilòmetres de carrils bicis per la població, amb subvenció de la Unió Europea.

redactat un Pla Local d’Accessibilitat i hem eliminat 3. Hem barreres arquitectòniques en el nostre poble. ampliat els carrers de circulació invertida per a 4. Hem pacificar el trànsit i hem ampliat voreres en les noves adequacions de carrers.

instal·lat senyals acústics per a invidents i comptadors 5. Hem de temps en tots els semàfors de la població.

QUÈ FAREM?

1.

MOBILITAT

Seguirem millorant l’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques i ampliant voreres en cada actuació de millora de carrers.

coordinació amb la comunitat educativa dissenyarem els 2. En camins escolars segurs. les connexions de carrils bicis amb les 3. Millorarem poblacions veïnes i amb la ciutat de València. l’augment del parc de vehicles elèctrics pri4. Incentivarem vats amb bonificacions fiscals i instal·larem més punts de recàrrega, públics.

per aconseguir millores en el transport públic 5. Treballarem cap a altres poblacions (freqüències d’horaris del metro,

ampliació de la zona A fins a Torrent; augment de la connexió en autobús amb els pobles de la comarca....) 15


Isabel Martín Gómez

Candidata a l’Alcaldia de Paiporta

consulta el programa: paiporta.compromis.net

Profile for Compromís Horta Sud - BLOC

Què hem fet i què farem - Compromís Paiporta  

Què hem fet i què farem - Compromís Paiporta  

Advertisement