Page 1

För produktionschefer, konstruktörer och inköpare

Nr 4 Q 2010 Q Årgång 25

ProduktAktuellt Q Industri Q Automation Q El&Elektronik Q Maskin&Verkstad

S prod ök Prod ukter i u sid 2 ktGuide n 6 ell er p prod å ukta

Volvo Aero medverkar i Airbus A380:s båda motoralternativ

ktue

llt.se

Första tågen i Citytunneln Avancerat videosystem övervakar DHL:s nya terminal Informationsstress ökar pressen på lastbilsförare Tjeckisk Gripen-division vinnare vid NATO Tiger Meet Scania stärker sin produktutveckling med Catia och Enovia

Vindkraft till havs överförs med

HVDC Light-teknik

Atlas Copco

Lenze

SKF

ABB

Hemomatik AB

Kockums AB


121&+$/(5$5'8%c'( 0b11,6.$2&+1$785 'c+$59,,1*(7 )g5',*

DAMASKUS MASKINSKYDD AB Anl채ggarv채gen 2 SE-136 44 HANDEN Tel 08 556 505 20

Fax 08 556 505 39

www.damaskus.se e-mail: info@damaskus.se


Optimismen präglar verkstadsindustrin Trots viss avmattning så verkar orderingången ligga på en stabil nivå i svensk verkstadsindustri. Även under nästa år räknar industrin med att orderingången kommer att fortsätta på nuvarande nivå eller mer. I detta nummer finns flera spännande produkt- och industrinyheter att ta del av. Trevlig läsning!

Stefan Karlebo

6

Aktuellt

Nr 4-10

4

Innehåll 8

Första tågen i Citytunneln.....................................................4 Vindkraft till havs överförs med HVDC Light-teknik ............6 Volvo Aero i Airbus A380:s båda motoralternativ .................8 Avancerat videosystem övervakar DHL:s nya terminal .......10

12

Informationsstress ökar pressen på lastbilsförare .............12 Tjeckisk Gripen-division vinnare vid NATO Tiger Meet ........14 Scania stärker sin produktutveckling ..................................16 Torr tryckluft vid garanterad tryckdaggpunkt ....................18 Ultrakompakt elektromagnetisk skivbroms ........................18

10 14

NCC bygger ny ishall i Västra Frölunda ...............................20 Kockums uppgraderar ubåtar .............................................20 Genombrott för Scanias stadsbussförsäljning....................22

14 18

SKF levererar övervakningssystem för vindturbiner ..........22 Tekniska Mässan 2010 ..........................................................24

16

18

ProduktAktuellt ...................................... 11 ProduktGuiden

Produktregister ..........26

UTGES AV Compro Marketing AB Hagagatan 25 B, Box 6910, 102 39 Stockholm Tel: 08-459 24 00 Fax: 08-459 24 10 E-post: info@compro.se Internet: www.compro.se

GRAFISK FORM & PRODUKTION Helena Wikström ANNONSMATERIAL Teres Anderson INTERNET www.produktaktuellt.se KOSTNADSFRI PRENUMERATION www.produktaktuellt.se

VD Erik Bergdorf, erik.bergdorf@compro.se REDAKTÖR Stefan Karlebo, press@produktaktuellt.se

TRYCK Elanders Falköping

ANNONSBOKNING Britt Edberg, 08-459 24 26,

ISSN: 1653-2341

britt.edberg@compro.se

Åsikter framförda i denna tidning delas inte nödvändigtvis av redaktionen

ANNONSTRAFFIC Teres Anderson 08-459 24 35, traffic@produktaktuellt.se För att underlätta korrekt administration av din prenumeration lagrar vi uppgifter om namn, adress, företag, funktion, beställningar etc. Dessa uppgifter används även för service, information och marknadsföring. Du kan komma att få intressanta erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. Om du inte vill ha sådana erbjudanden, skicka då ett brev eller ett vykort till oss så spärras dina uppgifter, vilket underlättar vår kundservice. Du kan även när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

www.produktaktuellt.se

3


IndustriNytt Tågtesterna omfattade också körning med maximal hastighet genom tunnlarna, cirka 160 km/h. Digital bild av station Triangeln.

Första tågen i

Citytunneln Nu har Citytunneln provkörts med tåg för första gången. Under hösten har två nya Pågatåg kört sträckan Malmö C Nedre – station Triangeln – station Hyllie fram och tillbaka för att testa anläggningens alla tekniska system. utrustningen och alla tekniska system i Citytunneln går som planerat. Testerna påbörjades i slutet av sommaren och inför invigningen och driftsättningen i december ska över 120 testpass ha avverkats. Under vecka 39 genomfördes de första testerna med tåg i tunneln. Under provkörningen testades förstås järnvägstekniken, men huvudsyftet var att testa att övriga tekniska system och utrustning i anläggningen fungerar i samband med tågdrift. Tågtesterna omfattade också körning med maximal hastighet genom tunnlarna, cirka 160 km/h. – Hittills är vi nöjda med testarbetet. De fel som upptäckts håller vi nu på att rätta till. Vi har bland annat råkat ut för en del felakti-

Testerna av den tekniska

4

Bilden visar ett av Skånetrafikens nya Pågatåg, som användes vid testerna i Citytunneln.

ga larm vid tågstopp och när tågets strömavtagare tas ned, säger Patrik Magnusson, projektledare för delprojekt järnväg. Testkörningarna i Citytunneln genomfördes med två av Skånetrafikens nya Pågatåg, X61. Tågen heter för övrigt Östen Warnerbring och Birgit Nilsson. Under testveckan har tågen gjort drygt 400 passager genom tunneln på sträckan Malmö C Nedre – station Triangeln – station Hyllie och tillbaka.

der Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord. Malmö C får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie. Projektet beräknas kosta 8,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde. Citytunneln invigs 4 december 2010. Q

Knyter ihop järnvägarna

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinwww.produktaktuellt.se


IndustriNytt

BorWin Alpha plattformen på plats i havet.

HVDC Light-system ansluter

vindkraftparker i Nordsjön till tyska elnätet 6

www.produktaktuellt.se


IndustriNytt

Bild på HVDC kabelläggningsfartyg.

Installation av landkabel för BorWin1.

Bilden visar HVDC Light-ventiler.

ABB har tagit hem en order värd ca 700 miljoner dollar från den tyska nätoperatören transpower på leverans av en 800 MW kraftlänk som ska ansluta flera havsbaserade vindkraftparker, i det så kallade DolWin1-klustret i Nordsjön, till det tyska elnätet i land.

dern i ABB:s historia. Med 320 kV blir det den högsta spänningsnivån med plastisolerad DC kabel som hittills har använts för överföring av högspänd likström. ABB ska ansvara för systemdesign, inklusive konstruktion, leverans och installation av offshore-plattformen samt strömriktarstationerna till havs och på land. ABB ska också leverera och installera de havs- och landbaserade kabelsystemen. ABB är unikt positionerad med egen tillverkning av strömriktarstationer, kablar och krafthalvledare.

ABB ska använda sin innovativa och miljöanpassade överföringsteknik HVDC Light (överföring av högspänd likström) för att överföra elkraft från 400 MW-parken Borkum West II samt andra vindkraftparker som ska byggas i närheten. Vindkraftparkerna ska anslutas till en havsbaserad HVDC strömriktarstation som ska överföra elektriciteten till en motsvarande landbaserad station i Dörpen, på den tyska nordvästkusten, via 165 kilometer undervattens- och markkabel. Strömriktarstationen i Dörpen/West kommer i sin tur att mata växelström in i det tyska elnätet. Detta är den största kraftöverföringsor-

Storskalig produktion

www.produktaktuellt.se

– Havsbaserad vindkraft är på väg att bli en betydande källa för storskalig produktion av förnybar energi, som väsentligt bidrar till ansträngningarna att minska belastningen på miljön, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ABB har en avancerad överföringsteknik som effektivt integrerar förnybara energikällor och säkerställer nättillförlitlighet och stabilitet. Överföringssystem med HVDC Lightteknik erbjuder ett antal miljövinster, såsom neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar och kompakta strömriktarstationer. Det är en idealisk lösning för att ansluta avlägsna

vindkraftparker till elnät på fastlandet, utan begränsningar vad gäller avstånd eller nät och med garanterat hög driftsäkerhet samt låga överföringsförluster. Lägre utsläpp

Genom att ersätta fossilbaserad energiproduktion väntas dessa vindkraftparker, när de enligt plan har tagits i drift 2013, bidra till tre miljoner ton lägre koldioxidutsläpp per år. I Tyskland tillgodoses runt åtta procent av landets elbehov för närvarande av vindkraft, en andel som väntas vara dubbelt så hög år 2020. Detta är ABB:s andra HVDC Light-projekt för anslutning av havsbaserad vindkraft i Tyskland. Den första levererades till projektet BorWin1, världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftpark. För att hjälpa sina kunder med systemlösningar och stärka ABB:s position inom området havsbaserad vindkraft finns i Västerås, sedan mars i år, ABB:s nya center för ”Offshore Wind Connections”. Enheten är global och ansvarar för allt från marknadsföring till leverans av kraftsystem för anslutning av vindkraftparker ute till havs. Q

7


IndustriNytt

Volvo Aero i Airbus A380:s båda motoralternativ En Airbus A380 premiärlandar den 15 september på Arlanda i Stockholm. Volvo Aero har en viktig roll i bägge motoralternativen som finns för A380. Volvo Aero är dels programdelägare i Rolls-Royce-motorn Trent 900, dels som utvecklande och tillverkande partner av komponenter till den andra motorn, GP7000.

8

Detta innebär att oavsett vilken motortyp som kunderna väljer när de köper det fyrmotoriga planet A380, så skapas det sysselsättning för Volvo Aero i Trollhättan Volvo Aeros ansvar i samarbetet med Rolls-Royce omfattar utveckling, konstruktion, tillverkning och produktstöd av Intermediate Compressor Case, (”mellanhus”). Ett ”mellanhus” är en komplex struktur mellan lågtrycks- och högtryckskompressorerna. Denna produkt är en av Volvo Aeros specialiseringskomponenter. ”Mellanhuset”, som för Trent 900 tillverkas av titangjutgods, är en både viktig och komplex del i motorn.

Den ska fungera tillsammans med många andra motorkomponenter (totalt ett 50-tal), vilket har gjort konstruktionsarbetet till en riktig utmaning. Ryggraden

”Mellanhuset” är en del av ryggraden i motorn och måste klara av att överföra kraften från motorn till flygplanet. Dessutom måste den klara höga temperaturer, tryck och höga belastningar – och samtidigt vara både lätt och ändå tillräcklig hållfast. Volvo Aero tillverkar också det bakre fläkthuset, den allra största komponenten www.produktaktuellt.se


IndustriNytt

överst: Volvo Aero är inblandad i båda motorerna som Airbus A380 använder, GP 7000 och Trent 900 IMC. Bild på Airbus med GP 7000. Ovan: Bild på GP7000. T.h.: Inspektion av IMC (Intermediate Compressor Case) till Trent 900 T.v.: Robot-svetsning av TEC (Turbine Exhaust Case) till GP7000.

på en motor. Fläkthuset på Trent 900 har en diameter på strax över tre meter. När det gäller Trent 900 är Volvo Aero programdelägare med Rolls-Royce, medan Volvo Aero i det andra fallet, GP7000, samarbetar med MTU och Pratt & Whitney. Bakom GP7000 står ”Engine Alliance”, som bygger på ett samarbete mellan de två amerikanska flygmotortillverkarna General Electric och Pratt & Whitney. Samarbetet med MTU bygger på att Volvo Aero som tillverkande partner ansvarar för Low Pressure Turbine Case, ”lågtrycksturbin-huset”. Lågtrycksturbinhus är stora flexiwww.produktaktuellt.se

bla motorkomponenter, som kräver mycket komplexa fixturer då de bearbetas med hög precision Lastbärande struktur

I partneravtal med Pratt & Whitney har Volvo Aero dessutom fått i uppdrag att utveckla och tillverka en lastbärande struktur - ”Turbine Exhaust Case” (TEC), en mycket viktig del i flygmotorn, bland annat för att komponenten innehåller en av motorns två fästpunkter i vingen. Volvo Aero tar fullt ansvar för tillverkning och produktstöd under motorns livstid.

Genom att använda lättviktsteknologier kan man minska vikten på TEC:n med mer än 10 procent, vilket ger betydande fördelar för bränsleförbrukning och miljö. Volvo Aero har varit framgångsrikt i sin specialisering, och har en betydande roll på världsmarknaden av stora civila motorer. Komponenter från Volvo Aero sitter i mer än 90 procent av alla nya större civila flygplan världen över. Q

9


IndustriNytt

I Rosersberg gör hundra kameror samma jobb som motsvarande 150 kameror på en äldre terminal.

Avancerat videosystem övervakar DHL:s nya

Den höga bildupplösningen som megapixelkamerorna ger gör det möjligt att identifiera såväl gods som de personer som varit i kontakt med godset.

DHL Freight Swedens nya terminal ligger i nära anslutning till Arlanda. Här arbetar cirka 60 yrkesförare, 40 terminalarbetare och 10 tjänstemän. Cirka 9 000 sändningar hanteras här varje dygn, på en terminalyta om drygt 10 000 kvm. När företaget upphandlade säkerhetskameror för sin nya terminal i Rosersberg, norr om Stockholm, föll valet på systemintegratören CCTV Systems och ett system, baserat på Panasonics I-Pro program. Systemet har avsevärt förbättrat säkerheten på anläggningen.

re förändringar görs i en befintlig terminal, finns ett antal corporate-krav som måste uppfyllas. Vad gäller säkerheten ska t ex alla terminaler ha videoövervakningssystem. Vid upphandlingen dras stor nytta av DHLs databaserade verktyg där viktig information skrivs in, t ex antal dörrar och portar samt mängden gods som ska hanteras. – Verktyget är vägledande. Det talar exempelvis om hur många kameror det behövs, hur kontrollsystemet ska se ut samt vilken summa pengar det hela bör kosta. Denna summa läggs in i budgeten och godkänns av en central säkerhetsfunktion, om de bedömer den som rimlig, berättar Jan Collander. En mall med kravspecifikationer har noggrant arbetats fram av DHLs säkerhetsavdelning och ligger till grund för de upphandlingar som görs. Hög upplösning

placeringen, ger den nya terminalen ökad närhet till kund, kortare ledtider för transporter och därigenom minskade koldioxidutsläpp, förklarar Jan Collander, CPO och Country Security Manager vid DHL Freight Sweden. När en ny DHL-terminal byggs eller stör-

– Den strategiska

10

– Men, allteftersom tekniken går framåt kommer det till saker. Vid den här upphandlingen var det megapixelkameror, säger Jan Collander. Det är viktigt att poängtera att en leverantör ska uppfylla alla krav. Kamerasystemet hos DHL består av produkter i Panasonics I-Pro program. Säker-

Hos DHL ska alla terminaler ha videoövervakningssystem.

hetsbehoven, både inom- och utomhus, täcks in med ett hundratal megapixelkameror. – Här i Rosersberg gör hundra kameror samma jobb som motsvarande 150 kameror på en äldre terminal. Tack vare applikationerna kan man också göra vad som helst, såsom att maska av områden och markera en viss pall och ge ett videolarm när den flyttas, slår Jan Collander fast. Redundant system

Det helautomatiska inspelningssystemet är redundant och spelar in på två hårddiskar så att information lätt kan återskapas om en hårddisk skulle gå sönder. Inspelningen är igång dygnet runt, och materialet sparas i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Viss utsedd personal får söka i materialet om något inträffar. Med ett modernt kamerasystem är återsökningen mycket snabbare än i ett äldre dels på grund av användarvänligheten, dels tack vare bildernas skärpa och upplösning. Då systemet är väldigt effektivt har det också en brottsförebyggande effekt. DHL har sålunda väldigt få brottsliga incidenter där moderna system har installerats, jämfört www.produktaktuellt.se


ĂœXXXTDIVOLDPN

IndustriAktuellt

terminal vid Arlanda Inte minst viktigt är att arbetsplatsolyckor kan redas ut tack vare att kamerorna spelar in dygnet runt.

med terminaler där ingen CCTV finns, eller där anläggningarna är äldre. De vanligaste brotten som ändü begüs är att delar av lasten stjäls, samt vad som rubriceras som snatterier. Nügra günger varje ür rükar DHL ut fÜr stora stÜlder, süsom av en hel last, vilka vanligen klaras upp. Bra bildbevis

– Den hÜga bildupplÜsningen som megapixelkamerorna ger mÜjliggÜr fÜr oss büde att identifiera gods och de personer som varit i kontakt med godset. Riktigt bra bilder gÜr nytta även i domstol, eftersom de kan godkännas som bevis, säger han. Inte minst viktigt är att arbetsplatsolyckor kan redas ut tack vare att kamerorna spelar in dygnet runt. Exempelvis när en truckfÜrare skulle byta batteri, men pü grund av ett handhavandefel, skvätte batterisyra i Ügonen. – Han var sü uppskakad att han bara kunde anta vad han gjort, medan kamerorna hade registrerat hela händelsefÜrloppet. Vi klarade hans syn, men tog in centralt ansvariga fÜr truckinkÜp efter incidenten och har ändrat handhavandemetoden i landets alla terminaler, berättar Pär BjÜrkman. DHL provar ocksü en specialkamera här, fÜr registrering och tolkning av nummerplütar. Kameran har integrerad IR-belysning och ger en läsnoggrannhet pü närmare 100 procent. Till skillnad frün konventionella system tolkar applikationen tecknen och kan därmed programmeras till att utfÜra speciella kommandon, süsom att skicka SMS eller e-post när ett fÜrprogrammerat registreringsnummer dyker upp. Q www.produktaktuellt.se

$)"/(& %FOOZBWFSLUZHTI½MMBSFO O¼TUBTUFHGS½O4$)6/,  7SJENPNFOU/N °

&9$&15*0/"-13&$*4*0/'30.5)&$0.1&5&/$&-&"%&3 11


IndustriNytt

Under senare år har lastbilshytten dessutom utvecklats till ett kontor där föraren tar emot körorder, SMS, telefonsamtal och mejl från kunder och trafikledning under körningen.

Informationsstress ökar pressen på lastbilsförare Moderna lastbilar utrustas med allt fler varnings- och säkerhetssystem som ska hjälpa föraren att klara av kritiska situationer i trafiken. Men risken är att systemen får motsatt effekt. Föraren kan drabbas av informationsstress vilket kan leda till felaktiga beslut. För den svenska fordonstillverkaren Volvo Lastvagnar är detta ett prioriterat område. med kundpaneler, förarintervjuer och liknande undersökningsmetoder i vårt forsknings- och utvecklingsarbete, säger Marjukka Sagesjö som är kognitionsergonom på Volvo Technology. Vi har bland annat en avancerad körsimulator där man kan utsätta föraren för både informationsstress och trafikincidenter utan att riskera några personskador. Marjukka Sagesjö är en av ett tjugotal spe-

– Vi arbetar mycket

12

cialister på Volvo Technology som arbetar med det som kallas HMI (Human Machine Interface), det vill säga hur människa och olika datorsystem interagerar. Att framföra ett tungt fordon i tät trafik och ha ansvar för en värdefull last, samtidigt som man har ena ögat på klockan för att passa leveranstider och lagstadgade köroch vilotider, kan vara nog så stressigt. Inte minst när man kör genom nya, obekanta miljöer. Under senare år har lastbilshytten dessutom utvecklats till ett kontor där föraren tar emot körorder, SMS, telefonsamtal och mejl från kunder och trafikledning under körningen. Idag är även GPS-navigatorn, trafikinformation via radio, fordonets diagnossystem och förarens egen MP3-spelare vanliga informationskällor, som också kan bidra till informationsstress och i förlängningen påverka trafiksäkerheten. Stödsystem

Många lastbilar är dessutom utrustade med en rad stödsystem, som till exempel support

vid filbyten, varning vid hög kurvhastighet, varning vid krockrisk, förartrötthet och fordon i döda vinkeln. Och fler system är under utveckling för kommande lastbilsgenerationer. Finns det en risk att bägaren så att säga rinner över? – Informationsmängden behöver inte vara ett problem i sig. Det är individuellt betingat. Problemet är snarare hur man ska styra flödet av information så att förarens koncentration inte störs i onödan vid kritiska situationer, säger Marjukka Sagesjö. Just nu arbetar Marjukka Sagesjö med utvecklingen av ett system kallat DIS, Driver Interaction Support, som har till uppgift att prioritera den information som fordonets olika system skickar till föraren. – Det är till exempel inte så lämpligt att ett nytt meddelande från transportledningen plingar till samtidigt som navigatorn talar om för föraren vilken avfart han ska välja i rondellen han just är på väg in i. Och inkommande telefonsamtal kan ställas på kö om systemet känner av att föraren är mitt i ett filbyte, säger Marjukka Sagesjö. www.produktaktuellt.se


IndustriAktuellt

Med sikte på framtiden

NY!

Volvo håller på att utveckla ett system DIS, Driver Interaction Support, som syftar till att få olika system att samverka på ett optimalt sätt för att inte störa eller oroa föraren.

Bilden visar de system som föraren kan interagera med.

Det handlar alltså om att få olika system att samverka på ett optimalt sätt för att inte störa eller oroa föraren. – För att lyckas med det måste de informationssystem som finns i dagens lastbilar integreras med morgondagens supportsystem. Häri ligger en viss utmaning, säger Marjukka Sagesjö. Nära samarbete

Volvo Lastvagnar har ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, bland annat inom ramen för SAFER, Vehicle and Traffic Safety Centre. Sverige tillhör de ledande nationerna på området, men även internationellt har arbetet intensifierats på senare år. Bland annat har EU-kommissionen uppmanat unionens fordonstillverkare, branschorganisationer och medlemsstater att ta frågan på största allvar. Att frågan prioriteras internationellt har också lett till att Volvo Lastvagnar är involverat i olika forskningsprojekt, till exempel EuroFOT (European Field Operational Test on Active Safety Systems) som syftar till att ta fram omfattande fältdata från användningen av säkerhetssystem i verklig trafik. Något som Marjukka Sagesjö välkomnar. – Kvantitativ undersökningsdata som visar förarnas reaktioner vid incidenter i verklig trafik är en bristvara av naturliga skäl, säger hon. Därför är det förstås en fördel att Volvo är med som en aktiv del av EuroFOT. Q

www.produktaktuellt.se

SE MER: MED VÄRMEKAMERORNA FRÅN TESTO. NY! NY! Med den vridbara displayen kan du se in i varje hörn: Nya testo 876.

Med 320 x 240 pixlar, kan du upptäcka varenda detalj: Nya testo 882.

Ett oslagbart pris/prestandaförhållande ger dig väldigt mycket för pengarna: testo 875. Mellanmodellen med mycket prestanda, nu till ännu lägre pris testo 881.

031-704 10 70 · www.Nordtec.se

13


IndustriNytt

Orsaken till att Gripen var så framgångsrik under Tiger Meet är flygvapnets förmåga att lösa problem med längsta möjliga distans.

Tjeckisk Gripen-division

vinnare vid NATO Tiger Meet Det tjeckiska flygvapnets 211:e taktiska flygdivision med sina Gripen-flygplan tilldelades nyligen den prestigefyllda Silver Tiger Award för bästa division under NATO Tiger Meet 2010.

uppgifter under ett antal uppdrag under tvåveckorsövningen NATO Tiger Meet. De fick visa upp sina kvaliteter i ett dussintal simulerade flygstrider och uppdrag som gick ut på att undsätta nedskjutna piloter, hitta och förstöra viktiga mål i fiendens bakre led samt skydda helikoptrar lastade med fallskärmsjägare. – Vårt träningsprogram och vår förmåga i kombination med Gripen har lett fram till att vi nu vunnit detta viktiga pris. Orsaken till att Gripen var så framgångsrik under Tiger Meet är flygplanets förmåga att lösa problem med längsta möjliga framförhållning – utan att behöva slåss mot fienden på nära håll, sade överstelöjtnant Jaroslav Míka, chef för den 211:e taktiska divisionen vid flygbasen Čáslav, till tjeckisk TV.

Tjeckerna löste 664

14

Positiv bild av Gripen

– Jag är mycket stolt och glad för tjeckernas skull. Det är ett stort, fint och prestigefyllt pris de har fått. När våra kunder lyckas så bra som tjeckerna har gjort ger det också NTA (NATO Tiger Association) samlar förband en positiv bild av vårt från hela världen som har en tiger eller annat flygplan och bättrar på stort kattdjur sin logotyp eller emblem. vårt rykte ytterligare, säger Här ses gripen med kattögon. Bengt Littke, programansvarig nets flygbas för Gripen till Tjeckien. i Volkel. Alla de andra deltagande divisionerna under årets Tiger Meet rekomNATO Tiger Association menderade att den tjeckiska 211:e taktiska NTA (NATO Tiger Association) samlar divisionen skulle få utmärkelsen. förband från hela världen som har en tiger eller annat stort kattdjur sin logotyp eller emblem. Den storskaliga internationella Fullvärdigt medlemskap övningen NATO Tiger Meet, som föreningFörutom den prestigefyllda utmärkelsen blev en anordnar för att stärka banden mellan den 211:e taktiska divisionen dessutom fullde olika medlemsförbanden, genomfördes värdiga medlemmar av NATO Tiger Asso4–15 oktober vid det nederländska flygvapciation. Q

www.produktaktuellt.se


ProduktAktuellt

ZZZ

PDJQHW YDUXKXVHW

VH

%HV|NYnUQ\D ZHEEVKRS ZZZPDJQHWYDUXKXVHWVH

Slipning i

CNC-miljรถ

gloab.se

www.produktaktuellt.se

15


IndustriNytt

Scania stärker sin produktutveckling med hjälp av

Catia

och

Buss- och lastbilstillverkaren Scania satsar på 3D i utvecklingen av nya fordon. Dassault Systèmes har levererat en lösning som gör att Scania kan integrera produktdesign, produktutveckling, processer och tillverkning. Med PLM-plattformarna CATIA och ENOVIA kan Scania nu skapa fullskaliga 3D-modeller för allt från designutvärdering och virtuell tillverkning till marknadsföringsmaterial. ledande tillverkare av lastbilar och bussar, har verksamhet i runt 100 länder med 32 000 anställda. Omkring 2 400 personer arbetar inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige, i nära anslutning till produktionsenheterna. Scania har utvärderat olika CAD-system med målet att minska tid och kostnad avsevärt för att utveckla, producera och förbättra sina produkter och produktbeskrivningar. Efter att ha granskat olika CAD-system bestämde sig Scania för att CATIA var det bästa alternativet.

Scania, som är en världens

Redan från start kan man på Scania skapa i 3D och dra tvärfunktionell nytta på ett helt annat sätt än förut.

16

Enovia

– Vi kom fram till att CATIA fortfarande var det bästa alternativet för oss. Ett av de tyngsta skälen var att vi hade tidigare bra erfarenheter av Dassault Systèmes som leverantör, säger Anders G Lindberg, Technology Manager R&D på Scania. 3D naturlig del

Det finns idag cirka 650 användare av CATIA och ENOVIA på Scania inom framförallt forskning och utveckling samt produktion, men även inom andra områden, till exempel eftermarknad. 3D-miljön är idag en naturligt integrerad del i konstruktörens vardag. – Den största skillnaden för användarna idag är att vi har en plattform där vi redan från start kan skapa i 3D och dra tvärfunktionell nytta på ett helt annat sätt än förut. Vi har också helt andra möjligheter till parametrisk design, optimeringsverktyg och kinematik i jämförelse med den tidigare lösningen, säger Anders G Lindberg. Snabb anpassning

Med CATIA kan designbesluten snabbt anpassas efter den rätta lösningen. Till exempel kan man förhindra ett felaktigt val av ledningsmontering i hydraul-, kylar-, bränsle- och bromssystem med regeluppsättningar i systemet. All information samlas och går att återanvända i kommande utvecklingsprojekt. Scanias samarbete med leverantörsledet har också blivit enklare. Datautbyteslösningen gör att användarna kan plocka fram, konvertera, dela och importera data med leverantörerna – inte bara ritningar, utan även fullständiga 3D-modeller i olika standardformat. Q

Scania har utvärderat olika CAD-system med målet att minska tid och kostnad avsevärt för att utveckla, producera och förbättra sina produkter och produktbeskrivningar

www.produktaktuellt.se


ProduktAktuellt

ii X`h€Z K^]Vgd ZciVk gi^b hidgihd ZciZg VWhdgW

.kGRAAVVkRA SyMNPILLER

MILJĂ–SKYDD & SĂ„KERHET

Vi pĂĽ Denios är experter inom miljĂśskydd och säkerhet. Vi har Europas bredaste sortiment av produktionsutrustning, hanteringssystem, avfallshantering och arbetssäkerhet. Vi hjälper dig ďŹ nna rätt lĂśsning fĂśr att uppfylla dagens sĂĽväl som morgondagens krav Kort sagt – med en lagringslĂśsning frĂĽn Denios behĂśver du inte ligga vaken pĂĽ nätterna.

Denios AB | Box 534, 551 17 JĂśnkĂśping | Tel 036 39 56 60 | Fax 036 12 28 20 | www.denios.se

)5c1)/277g57,//5$'$51,9c0b7$5( 1LYnPlWQLQJ NRQWUROODYYlWVNRURFKIDVWDPDWHULDO 0\FNHWEUHWWVRUWLPHQWDYVLG WRSSPRQWHUDGH Ă RWW|UQLYnYDNWHU

ZZZH[DFVH

8TKFMQPVCMVGPUVGINĂ‘UV

HQQ\VHULHRSWLVNDVHQVRUHUIUnQ&RQWULQH[ 0NRQWDNWVWHJO|VWYULGEDUI|UElVWDPRQWDJH $XWRNROOLPDWLRQRFKLQYHUWHUDGOLQVPHGVOlW JODVIURQW %DNJUXQGVDYEOlQGDG 'LUHNWDYNlQQLQJ 0RWUHĂ€HNWRU 6lQGDUHPRWWDJDUH

ÂŤPP PP PP PP

6GNYYYJGOQOCVKMUG www.produktaktuellt.se

17


IndustriNytt

Holmen investerar i energi- och massaförsörjning vid Iggesunds Bruk Holmens styrelse har beslutat investera i en ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. Investeringen uppgår till 2,3 miljarder kronor och innefattar även ett svaggassystem som ytterligare kommer att minska brukets utsläpp till luft. – Investeringen innebär högre energieffektivitet och möjlighet för Iggesunds Bruk att bli självförsörjande på el, vilket är av stor vikt för brukets lönsamhet och konkurrenskraft, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Den nya sodapannan och turbinen innebär att kapaciteten att producera egen elkraft vid bruket ökar från dagens 210 GWh till 520 GWh samt att produktionen av pappersmassa successivt kan ökas från 355 000 ton till 420 000 ton per år. Investeringen ger förutsättningar att driva verksamheten helt utan användning av fossila bränslen eller inköpt elenergi. Byggtiden är beräknad till två år och kommer att sysselsätta uppemot 1 000 personer. O

Torr tryckluft vid garanterad tryckdaggpunkt Atlas Copco presenterar fem nyutvecklade modeller av värmereaktiverade adsorptionstorkar med kapaciteter från 100 - 300 l/s och en fast tryckdaggpunkt på -40°C. En extra variant har tryckdaggpunkten -70°C och kan fås som extra tillval. Alla enheter finns tillgängliga för ett maximalt luftinloppstryck på 14,5 bar och ett tryckfall utan filter på endast 0,2 bar. Torkarna i BD+-serien är konstruerade för helautomatisk drift med optimal luftspridning över hela torkbädden. Torkmedlet silikagel har lång livslängd och innehåller en hygroskopisk substans med hög adsorptionsförmåga. Bland nyheterna finns pålitliga fjärilsventiler. En ny konstruktion för lyft med gaffeltruck ger förbättrad målning och skyddar bättre mot korrosion. Förstärkt ram och stöd för bättre stabilitet vid transport innebär mindre risk för läckage Utsläpp sker också genom en separat rörledning utan grenrör för att minska korrosionsrisken. O

Ultrakompakt och energisnål elektromagnetisk skivbroms Nu introducerar Mekankomponenter AB en ny, innovativ serie elektromagnetiska skivbromsar som är utvecklade för ta liten plats och konsumera mycket lite energi. Serien bestående av 3 modeller lämpade för drift- stop- och nödbromsning. Energin lagras i en tryckfjäder som aktiveras elektromagnetiskt. Bromsbeläggen behöver inte nötas in. HEMS - 300 har en nomiell tryckkraft på 3 kN och är inte större än 160X145X140 mm och HEMS - 1000 har en nominell tryckkraft på 10 kN och är endast ca 290X215X240mm. HEMS – 1000A har en nominell tryckkraft på 10 kN men har dimensionerna 220X220X260 mm. Detta öppnar för nya möjligheter! I alla applikationer där det behövs drift-, stop- eller nödbroms av en roterande kraft är HEMS kompakta och energisnåla skivbromsar användbara. O

Torr tryckluft vid garanterad tryckdaggpunkt Atlas Copco presenterar fem nyutvecklade modeller av värmereaktiverade adsorptionstorkar med kapaciteter från 100 - 300 l/s och en fast tryckdaggpunkt på -40°C. En extra variant har tryckdaggpunkten -70°C och kan fås som extra tillval. Alla enheter finns tillgängliga för ett maximalt luftinloppstryck på 14,5 bar och ett tryckfall utan filter på endast 0,2 bar. Torkarna i BD+-serien är konstruerade för helautomatisk drift med optimal luftspridning över hela torkbädden. Torkmedlet silikagel har lång livslängd och innehåller en hygroskopisk substans med hög adsorptionsförmåga. Bland nyheterna finns pålitliga fjärilsventiler. En ny konstruktion för lyft med gaffeltruck ger förbättrad målning och skyddar bättre mot korrosion. Förstärkt ram och stöd för bättre stabilitet vid transport innebär mindre risk för läckage Utsläpp sker också genom en separat rörledning utan grenrör för att minska korrosionsrisken. O

18

www.produktaktuellt.se


ProduktAktuellt

,2SXQNWWLOOSXQNW |YHU(WKHUQHW

/DVW0LOH&RPXQLFDWLRQ$% 7OI LQIR#ODVWPLOHVHZZZODVWPLOHVH

MASKINSKYDD Häfla Bruks AB erbjuder vad vi anser vara marknadens mest kompletta och flexibla system inom maskinskydd. Ett komplett system med komponenter som lagerhülles fÜr snabb leverans. Välkommen att slü oss en signal, eller klicka in pü:

www.hafla.se

Häfla Bruks AB | 610 14 Rejmyre | Tel 0151-52 40 00 | Fax 0151-52 40 40

ULTRAKOMPAKT OCH ENERGISNĂ…L

ELEKTROMAGNETISK SKIVBROMS IĂ„R!

REM P E G I R E SV www.produktaktuellt.se

Ny energisparande teknik Üppnar fÜr nya mÜjligheter Tryckkraft 3 kN, storlek 160X145X140 mm Tryckkraft 10 kN, storlek 290X215X240 mm Läs mer pü www.mekankomponenter.se

MEKANKOMPONENTER S AB | Box 214 | 561 23 Huskvarna | Tel 08-32 17 01 | Fax 08-32 28 25 | info@mekankomponenter.se

19


IndustriNytt

NCC bygger ny ishall i Västra Frölunda I september togs första spadtaget för en ishall i Västra Frölunda. Hockeylaget Bäcken

HC får en ny hemmaarena och Göteborgs konståkningsförbund en tränings- och tävlingshall. Efter fyra år kan planerna förverkligas och NCC Construction Sverige bygger hallen. Uppdragsgivare är Idrotts- och kulturcentrum Göteborg AB. Ordern är värd 35 MSEK. Sedan Frölunda Indians tränar på heltid i Frölundaborg har hockeylag som Bäcken och konståkare saknat en egen hemvist. Nu blir den verklighet i Järnbrott i Västra Frölunda och är den första nya ishallen som byggs i Göteborg sedan 1987. Det har tagit tid att hitta en lämplig plats för den nya ishallen, men nu byggs den i en växande del av Västra Frölunda där det även blir nya bostäder. Fotbollsplanen på Järnbrott tas bort och ger plats åt hallen som byggs intill Heidhallen. O

Decentraliserad servoteknik i kompakt lösning Ökad effektivitet, bättre funktionalitet, mer flexibel kommunikation och fler alter-

nativ: det är förbättringar som Lenze har byggt in i den andra generationens 930K fluxx torque servodrivrutiner. Den kompakta lösningen för servodrivning kan monteras på utsidan av kontrollskåpet direkt vid processen och därmed skapa en grund för effektiva, decentraliserade maskinkoncept. 930K fluxx torque servodrivsystem omfattar ett effektin-tervall från 120 till 440 W. Enheterna är tillgängliga för både extra låg och låg spänning. Drivningen är exakt, de går snabbt att installera och är enkla att rengöra. Under utvecklingsarbetet har Lenze även de synkrona servomoto-rer som används fått ny design. Resultatet av detta: unge-fär 20 procent lägre volym med samma effekt och högre effektivitet. När det gäller funktionalitet utmärker sig serien med olika alternativ för styrning av manöverorgan och sensorer via integrerade digitala och analoga I/O. Nya 930K fluxx tor-que servodrivenhet är mer kommunikativ. Utöver de CAN- och PROFIBUS-fältbussprotokoll som tidigare varit tillgäng-liga kan nu också mekatroniska enheter integreras i Ether-CAT-nätverk. O

20

Kockums får mångmiljonorder för att uppgradera ubåtar FMV har gett Kockums AB i uppdrag att modifiera två ubåtar i Gotlandsklassen - Halland och Uppland. En option finns även att gå vidare med ubåten Gotland. FMV har gett Kockums AB i uppdrag att modifiera två ubåtar i Gotlandsklassen – Halland och Uppland. En option finns även att gå vidare med ubåten Gotland. Ubåtarna skall förses med nytt lednings-, navigations-, spanings- och sambandssystem motsvarande det som införts på ubåten Södermanland. Dessa installationer innebär att stor likhet skapas mellan ubåtsklasserna Gotland och Södermanland vilket medger god operativ tillgänglighet och lägre driftskostnad. Projektet omfattar även en årsöversyn. O www.produktaktuellt.se


ProduktAktuellt

Tillhör du dem som sätter driftsäkerheten i centrum?

Vi erbjuder ett komplett program av skivbromsar för industriella och marina applikationer.

- Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska - Aktiva eller fjäderbelastade - Bromskrafter från 0,2 kN till 445 kN

Mer än 30 års erfarenhet av bromsutrustningar

Gårdsvägen 4 • 169 70 SOLNA Telefon 08-83 08 80 • Telefax 08-82 33 44 info@bohlins-maskiner.se • www.bohlins-maskiner.se

JOIN THE FUTURE Lesjöfors är Europas ledande leverantör av fjädrar, gasfjädrar och banddetaljer

w w w.lesjoforsab.com www.produktaktuellt.se

21


IndustriNytt

Genombrott för Scanias stadsbussförsäljning i Tyskland Den franska transportkoncernen Transdevs tyska dotterbolag har beställt 100 stadsbussar av Scania. Leveranserna av bussarna ska

pågå fram till slutet av 2011. Scanias leverans består av stadsbussar av typen Scania OmniLink samt ett service- och reparationsåtagande. – Transdev har haft en stark tillväxt de senaste åren. Vi behöver därför utöka vår fordonsflotta. I Scania har vi hittat en partner för ett långsiktigt samarbete. Vid utvärderingen har vi lagt stor vikt vid de totala kostnaderna för drift och ägande, säger Peter Wisgerhof, chef för Transdev Deutschland. För Scania är affären med Transdevs tyska dotterbolag ett genombrott på den tyska bussmarknaden och har blivit möjlig tack vare Scanias servicenätverk. Bussarna ska sättas in i stads- och förortstrafik i Köln-området. O

Analoga induktiva givare med långt arbetsområde Tillsammans med schweiziska Contrinex

kan Hemomatik AB presentera en komplett serie av analoga induktiva givare med mycket långt arbetsområde, upptill 40mm. Givarna har hög kvalitet och är mycket stryktåliga. Att använda en kontinuerligt mätande signal har många fördelar då signalen kan behandlas (filtreras/trimmas) av PLC för optimerad drift. Dagens styrsystem har fått ökad kapacitet och analoga PLC ingångar är nu så billiga att vanliga induktiva givare kan ersättas Givarna mäter snabbt och beröringsfritt mot metall och är lämpliga för mätning och övervakning av position, avstånd, vibrationer, rörelse, tjocklek, inklination, vinkel mm. Analog utsignal 0-5V / 1-5 mA eller 0-10 V / 4-20 mA, då ingen digitalisering sker har signalen (teoretiskt) oändlig upplösning. Storlekar 8x8mm, M8, M12, M18 och M30. O

SKF levererar övervakningssystem för vindturbiner SKF har tilldelats ett kontrakt från Guohua Energy Investment, ett större kinesiskt energiföretag. SKF kommer att leverera 180 SKF WindCon-system för övervakning av befintliga vindturbiner för att förbättra driftsäkerhetsunderhåll. Guohua Investment förbereder också för en ny vindpark i Beijing och SKF har levererat 58 SKF WindCon-system till SEC, en stor kinesisk tillverkare som ska leverera vindturbinerna. Guohua Investment ville förbättra driftsäkerheten och minska underhållskostnaderna på sin befintliga vindpark. SKF WindCon kommer att möjliggöra underhållsbeslut som är baserade på turbinernas faktiska tillstånd så att nödvändig inspektion och reparationsarbete kan utföras under planerade turbinstopp. – Förra året blev SKF utvalt att delta i ett pilotprojekt och leverera SKF WindCon för kontinuerlig tillståndskontroll för tre av våra planerade vindparker. Tack vare framgången i det projektet har vi fortsatt att arbeta med SKF för att göra vårt underhåll effektivare, säger Weihua Zhou, VGM of Operation Manager, Guohua Investment.O

22

www.produktaktuellt.se


ProduktAktuellt

/ZIFUFSGSĂŒO,JQQÂĽ NY STOR KATALOG! oTUĂŠMMCBSBMĂŒTTQBLBSIFMUJSPTUGSJUU 790 sidor maskinelement

oFYDFOUFSTQBLBSoTUĂŠMMCBSMĂŒTTQBLNJOJ

NNMĂŠOHENFEHĂŠOHPS. . . Ring och beställ Ditt eget oVUĂšLBUTPSUJNFOUQĂŒJOTUĂŠMMOJOHTCVMUBS exemplar! JTUPSMFL.

Nyhet!

Generalagent:

Rattar, spakar och handtag – Maskinlüs och güngjärn Box 3245 - 350 03 VäxjÜ - Tfn 0470-76 90 50 - Fax 0470-76 90 59 www.tryggveolson.se - info@tryggveolson.se

Werma Signaltechnik, en perfekt kombination som mÜter alla behov •

Ljustorn

•

Optiska ljus, fast, roterande, blixt, ljud

•

Sumrar, Signalhorn

•

Ex-enheter Gürdsvägen 4, 169 70 Solna Tel. 08-514 844 00 Fax 08-514 844 01 www.inkom.se info@inkom.se

Ladda ner färdiga CAD-ritningar Pü www.kgk3d.se hittar du nedladdningsbara CAD-ritningar pü gasfjädrar, industrimotorer, strÜmställare och torkaranläggningar m.m. Ritningarna gür att ladda hem i de flesta CAD-format och till ritningen finns en styckelista med beställningsinformation.

MARKNADSFĂ–RS AV KG KNUTSSON AB, 191 81 SOLLENTUNA

www.produktaktuellt.se

www.kgk3d.se 23


IndustriNytt

Tekniska Mässan 2010 ProduktAktuellet besökte Tekniska Mässan, som gjorde succé med 22 017 besökare under de fyra mässdagarna 19–22 oktober. Nästa års mässa går av stapeln 4–7 oktober.

24

www.produktaktuellt.se


ProduktGuiden ProduktGuiden Produktguiden listar produkter från ledande leverantörer. Sök i tidningens register eller via Internet: www.produktaktuellt.se

Produktguiden listar produkter från ledande leverantörer. Backar 7Circuits Sök i tidningens Apparatlådor Blåsmunstycken register eller via Internet: www.produktaktuellt.se GATEline AB, 08-778 44 40 Bejoken AB, 040-22 78 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00 Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05 QA Absolut vinkelgivare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Absorbenter STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90 Denios, 036-39 56 60

Absorbers STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

AC/AC CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Accelerationsgivare Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Accelerationsmätare Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Accelerometrar Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Ackumulatorer CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

AC-motorer Nordela AB, 08-18 81 85

Adiprene UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Adsorptionstork Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Akustikplattor Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Akustikskivor Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Akustikväggar Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Allegro PCB GATEline AB, 08-778 44 40

Altera NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Aluminiumprofiler Hemcon AB, 031-26 77 32

Aluminium Profiler Hemcon AB, 031-26 77 32

Analog HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Analoga/ Digitala omvandlare Last Mile Communication AB, 0247-104 18, 070-612 85 04

Analoga induktiva givare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Analog elektronik NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Analogsimulering GATEline AB, 08-778 44 40

Analysatorer Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Anslutningsrör Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Antistatkabel Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Antistatsnöre Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Antistatutrustning Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Apparatsladdställ

Bakgrundsavbländ

Blåspistoler

Elproman AB, 08-97 00 70

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

AquaSuper

Balansblock

Bojbatterier

ONROX AB, 040-650 02 00

BOTAB AB, 0152-211 20 Winkler & Sundberg AB, 031-24 18 00

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Balansering

Micromatic International AB, 08-594 709 00

Arbetsplatser Hemcon AB, 031-26 77 32

Armatur

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Boosters Borrenhet

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Balanseringsmaskiner Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

E2 Systems en del av Tubex AB, 033-20 88 40

Asbestersättning

Balanslyftare

Borrmaskin

Karnag AB, 08-630 10 00

BOTAB AB, 0152-211 20

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

ASIC

Bandcylindrar

Borstplätering

GATEline AB, 08-778 44 40

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Bandstål

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Assemblerprogrammering NOW Electronics AB, 08-632 07 90

ATEX

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Damalini AB, 031-708 63 00 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Bandtelfer

Audiodon

Barometrar

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Audio kontroll

BOTAB AB, 0152-211 20

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Barrierta

Automation

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Automationsprodukter Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Automatsäkringar Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

AutoVue GATEline AB, 08-778 44 40

Avancerade konstruktioner Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Avancerad mätning Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Avbalanseringsvikter

Batterier Bejoken AB, 040-22 78 00 CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Beröringsfria givare Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Avkännare

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Betongvibrering

Avsyning

Axeb AB, 08-623 10 80

Brandfarliga varor

Denios, 036-39 56 60

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Betong vibratorer

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Brandfarliga

Beläggning

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Avståndsmätare

Axeb AB, 08-623 10 80

Brandfarlig vara

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Brandfarlig

Axeb AB, 08-623 10 80

Betongutrustning

Avståndsgivare

Karnag AB, 08-630 10 00

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30 Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Avjonisering

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Branddockor

Brandfarliga vätskor

Karnag AB, 08-630 10 00

Avstrykare

Axeb AB, 08-623 10 80

Belysning

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Brandavskiljande skåp

Axeb AB, 08-623 10 80

Besiktningsinstrument

Avskiljarlarm

Axeb AB, 08-623 10 80

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Avgasrörsisolering

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Brandavskiljande

Batteriladdare

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Avlastningsarm

Brady

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Bildbehandling NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Bits Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Bladfjädrar

Axeb AB, 08-623 10 80

Brandskyddscontainer Brandskyddsskåp Denios, 036-39 56 60

Brandsäkra skåp Axeb AB, 08-623 10 80

Bromsar E. Bohlins Maskiner AB, 08-83 08 80 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Bruel Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Bryel Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Bryt och lås Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Bulk Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Bullerbekämpning

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Blinkande varningsljus

Bullerdämpning

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20 UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Blixtljus Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Bullerinbyggnad Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Blockvagn

Axeluppriktning

BOTAB AB, 0152-211 20

Bullerisolering

Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Bluetooth

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Axeluppriktningsverktyg Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Cat AB, 08-733 00 20

Blybatterier CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Bullermätare Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Blåsmaskiner Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

26

www.produktaktuellt.se


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden

Bullerskydd

Cylindrar

Distanser

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Bullerskärmar

Daggpunktsgivare

GATEline AB, 08-778 44 40

Elektronikkonstruktion

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Don

NOW Electronics AB, 08-632 07 90 ONROX AB, 040-650 02 00

Buntband

Daggpunktsmätare

Nelco Contact AB, 08-754 70 40 Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Nordtec Instrument AB, 031-704 10 70 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

DOCTAR

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Doppvärmare Axeb AB, 08-623 10 80

Dragfjädrar

Bussning

Databaser

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60

Dragmagneter

Bussystem

Datainsamling

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Caltech AB, 08-534 703 40

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Butylband Karnag AB, 08-630 10 00

Butylmassa Karnag AB, 08-630 10 00

Butyltape Karnag AB, 08-630 10 00

Byggkomponenter Hemcon AB, 031-26 77 32

Byggsystem Hemcon AB, 031-26 77 32

Bälgar Karnag AB, 08-630 10 00 Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Bälgar skydd Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Bälgcylindrar Karnag AB, 08-630 10 00

C++ NOW Electronics AB, 08-632 07 90

CAD layouter ONROX AB, 040-650 02 00

CAN

Datainsamlingssystem Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Datakabel Helukabel AB, 08-761 78 05

Datakommunikation Krancom AB, 031-340 90 80 Last Mile Communication AB, 0247-104 18, 070-612 85 04Cat AB, 08-733 00 20

Drivelektronik Andrives AB, 0455-30 95 05

Drivhjul UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Drivrulle UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Drivtrumma UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Datalogger

Drosslar

Nordtec Instrument AB, 031-704 10 70 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Dataloggrar JoR AB, 018-34 28 20

dB-mätare Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

DC-broms SIGBI System AB, 042-654 00

DC/DC Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

DC-motorer Nordela AB, 08-18 81 85 SIGBI System AB, 042-654 00

Dry Lin igus AB, 042-32 92 70

Dynamiska mätningar Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Dämpare Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

igus AB, 042-32 92 70

Cirkulär LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Clips Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50 Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Cnc Gloab, 0171-323 40

Differenstryckmätare Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Differenstrycktransmitter

Cnc-arbeten

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

WemWorks AB, 08-544 420 20

Diff-tryckgivare

CO2-mätare

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Nordtec Instrument AB, 031-704 10 70

Digitala panelinstrument

Coelver

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Digitala termometrar

Coilrite

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Karnag AB, 08-630 10 00

Digitalsimulering

Cold Gun

GATEline AB, 08-778 44 40

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Digitaltermometrar

CombiPEX Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

CO-mätare Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Nordtec Instrument AB, 031-704 10 70

Coroliteprocessen Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Cylindergivare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

www.produktaktuellt.se

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Dioder Bejoken AB, 040-22 78 00

Direct show NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Dispensering STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Displayer Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Bejoken AB, 040-22 78 00

Elkomponenter Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Elkvalitetsanalysinstrument TOLEKA AB, 08-574 103 50

Elmotorprovning CLC Systems AB, 0171-41 10 30

Elmätare Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Elskåpskylare AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Elsäkerhetsprovning

EMC

Ecodrain

NOW Electronics AB, 08-632 07 90 Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Destillationsapparater

ONROX AB, 040-650 02 00

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Cat AB, 08-733 00 20

Effekt- och energianalysinstrument

Diatext IV

Eliminatorer

Elproman AB, 08-97 00 70

SIGBI System AB, 042-654 00

GATEline AB, 08-778 44 40

ONROX AB, 040-650 02 00

Embedded utrustning

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

DFM

Elektroniktillverkning

Easy-Roll

Effektmotstånd

Chainflex

ONROX AB, 040-650 02 00

WemWorks AB, 08-544 420 20

Decibelmätare

Cat AB, 08-733 00 20

Elektronikproduktion

Damalini AB, 031-708 63 00

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Device server

TMSNET, 0200-17 10 00

Emballage

CAN Bus

WemWorks AB, 08-544 420 20

Elektronikomponenter - distribution

Easy-laser

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Axeb AB, 08-623 10 80

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

CLC Systems AB, 0171-41 10 30

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Case

Elektronikkylare

Damalini AB, 031-708 63 00

DC Nätavstörningsfilter

GATEline AB, 08-778 44 40

TMSNET, 0200-17 10 00

Easylaser

JoR AB, 018-34 28 20

Capture

Elektronikkomponeter - hard to find

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Egensäker Damalini AB, 031-708 63 00

E-glas isolering Karnag AB, 08-630 10 00

Ejektorer AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Elcentraler

EMC filter SIGBI System AB, 042-654 00 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

EMC komponenter STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

EMC produkter Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

EMI STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

EMI/RFI filter Bejoken AB, 040-22 78 00 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

EMS tillverkare

Elektriska drivenheter

Encoder

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Elektriska vibratorer

Energikedjor

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

igus AB, 042-32 92 70

Elektriska vriddon

Enventure

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

GATEline AB, 08-778 44 40

Elektromagnet

Ergonomiutrustnimg

BOTAB AB, 0152-211 20

Hallins Verkstäder, AB, 0144-153 00

Elektromagneter

Ethernet lösningar

Nordela AB, 08-18 81 85 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Svensk Binär Teknik, 042-14 10 85

Elektromekaniska komponenter & reläer

Fleximark AB, 0155-777 90

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Elektronikkabel

ONROX AB, 040-650 02 00

Etiketter Etuier Stockholms Etui & Koffertfabrik Wolf AB, 08-736 08 55

Helukabel AB, 08-761 78 05

evalPEX

Elektronikkomponenter

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Bejoken AB, 040-22 78 00 Nelco Contact AB, 08-754 70 40 Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 TMSNET, 0200-17 10 00

Event log MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60

27


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden Ex

Fläktar

Förnätade

Halogenfri kabel

Damalini AB, 031-708 63 00 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Bejoken AB, 040-22 78 00 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Elproman AB, 08-97 00 70 TMSNET, 0200-17 10 00

Exair

Fläktfilter

Förstärkare

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 JoR AB, 018-34 28 20

Flödesförstärkare

Gallerdurk

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00

Flödesgivare

Gasanalys

Exac Industriteknik AB, 08-570 231 95 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20 Sensortechnics Scandinavia AB, 08-449 56 42 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Flödesmätare

Gasfjädrar

Exac Industriteknik AB, 08-570 231 95

KG Knutsson AB, 08-92 30 00 Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Explosimetrar Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Ex produkter El-Supply AB, 0534-199 90

Ex relä Afriso Ema AB, 040-92 20 50 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Extreme Damalini AB, 031-708 63 00

Ex-utförande av varningsljus eller sirener TOLEKA AB, 08-574 103 50

Fasföljdsvisare TOLEKA AB, 08-574 103 50

Fas och spänningsskydd Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Flödessensorer

Gasanalysatorer Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Gasdetektorer Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Sensortechnics Scandinavia AB, 08-449 56 42

Gaslarm

Flödesvakter

Gasmätare

Exac Industriteknik AB, 08-570 231 95 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20 Kübler Svenska AB, 08-556 117 60 Teddington AB, 08-505 207 60

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Folie potentiometer

Gasvarnare

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Gassensorer Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Fatpumpar

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Formgjutning

Genomföringar

Ferriter

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Geometri

Formpressning

Damalini AB, 031-708 63 00

Geometriska mätningar

Assalub, 0120-358 44

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Fettpumpar

Formsprutning

Assalub, 0120-358 44

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Givare

Bejoken AB, 040-22 78 00 Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Fettmätare

Fiber LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Fiberdon LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Fiberoptik HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Fotoceller HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

FPGA GATEline AB, 08-778 44 40

Frekvensomriktare

Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20 JoR AB, 018-34 28 20 Kübler Svenska AB, 08-556 117 60 Nordela AB, 08-18 81 85 Sensortechnics Scandinavia AB, 08-449 56 42

Halvledare Halvpalls lyftare Hallins Verkstäder, AB, 0144-153 00

HandiMark Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Handlingmoduler Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Handsmörjning Assalub, 0120-358 44

Handspaksventil AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Hastighetsgivare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Heta arbeten Karnag AB, 08-630 10 00

Horn Karnag AB, 08-630 10 00

Hotemp Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Hydraulaggregat Micromatic International AB, 08-594 709 00

Hydraulcylindrar Micromatic International AB, 08-594 709 00

Hydrauliska Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Hylsor Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Hyprometer Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Hållande verktyg Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Hållare Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

SIGBI System AB, 042-654 00

Givarkontakter

Frekvensomvandlare

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Glidlager

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

FRL

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Fixturer

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Glidskor

Hålslipning

Karnag AB, 08-630 10 00

Gloab, 0171-323 40

Frysar

Golvvärme

Axeb AB, 08-623 10 80

Hård- och mjukvarulösningar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

ONROX AB, 040-650 02 00

Grafloscon

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Fiberprodukter Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Filter

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Fixturlaser Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Fjädertråd

Fräsenhet

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

E2 Systems en del av Tubex AB, 033-20 88 40

Fjäderupphängningar

Fuktgivare

Teddington AB, 08-505 207 60

Fjädrande tryckskruvar

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Olson AB, Tryggve, 0470-76 90 50

Fuktkalibrering

Fjädrar

Nordtec Instrument AB, 031-704 10 70

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Fuktmätare

Fjärrstyrning Intectra AB, 0940-102 25 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Fukttransmitter

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Gripdon AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

TOLEKA AB, 08-574 103 50

iglidur

Gränslägesbrytare

igubal

JoR AB, 018-34 28 20

Gränssnittsomvandlare

Färdbullermätning

Last Mile Communication AB, 0247-104 18, 070-612 85 04

Flockning

Fästdetaljer

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Flottörvakter Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Flygbuller Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Fästen Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Fästmaterial Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Fästplattor

IC-kretsar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

WemWorks AB, 08-544 420 20 Stockholms Etui & Koffertfabrik Wolf AB, 08-736 08 55

Fästelement

Karnag AB, 08-630 10 00

Identifiering

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Flo-Code

Högtempisolering

Gruvutrustning

Fältbuss-produkter

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

WemWorks AB, 08-544 420 20

TMSNET, 0200-17 10 00

Flightcases

Stockholms Etui & Koffertfabrik Wolf AB, 08-736 08 55

Högtalartillverkning

TOLEKA AB, 08-574 103 50

El-Supply AB, 0534-199 90

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Hänglås

Gripklor

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Flexibla kopparförbindningar

Hållmagneter

GSM-modem Last Mile Communication AB, 0247-104 18, 070-612 85 04

Gummiduk Rubber Company AB, 08-514 305 70

Gummikompensatorer Teddington AB, 08-505 207 60

Gängenhet E2 Systems en del av Tubex AB, 033-20 88 40

igus AB, 042-32 92 70 igus AB, 042-32 92 70

Impulsdon Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Inbyggnader Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Inbyggnadskort Cat AB, 08-733 00 20

Incisive GATEline AB, 08-778 44 40

Induktanser Bejoken AB, 040-22 78 00 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Nelco Contact AB, 08-754 70 40

28

www.produktaktuellt.se


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden

Isoflex

Klickfästen

Konstantkraftfjädrar

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Induktiva flödesgivare

Isolationsmuffar

Klick klick klart

Konstruktionsdata

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

GATEline AB, 08-778 44 40

Exac Industriteknik AB, 08-570 231 95

Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Induktiva givare

Isolationsskydd

Klockfjädrar

Konsulttjänster

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00 NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Induktiva komponenter

Isolatorer

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Karnag AB, 08-630 10 00

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Industriapplikationer

Jonisatorer

Kluberfluid

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Industribatterier

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Kluberoil

Jonisatorpistoler

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Induktionsuppvärmningsutrustning

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Industribelysning Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Industribuller

Jonisatorfläktar

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Jordfelsbrytare

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Industridatorer

Jordningskontroll

JoR AB, 018-34 28 20 Svensk Binär Teknik, 042-14 10 85

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Industriella joysticks

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Elwia AB, 08-765 60 92

Industriell datautrustning Cat AB, 08-733 00 20

Industriell switch

Jordningssystem Jordningsutrustning

Kluberbio

Kluberpaste Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Kluberplex Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Kluber-Summit Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Klubersynth

Joystick

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Cat AB, 08-733 00 20

Elwia AB, 08-765 60 92 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Industrimotorer

Kabel

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

KG Knutsson AB, 08-92 30 00

Elproman AB, 08-97 00 70 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Koaxdon

Industri PC Cat AB, 08-733 00 20

Industriskärmar

Kabelförskruvning Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Koax

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Koaxialreläer STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Kabelhantering

Industriswitch

Kabelhållare

DirekTronik AB, 08-524 007 00

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Kollektionsväskor

Industriväxlar

Kabelkanaler

SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00

Hemcon AB, 031-26 77 32 Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Stockholms Etui & Koffertfabrik Wolf AB, 08-736 08 55

Infodring

Elproman AB, 08-97 00 70

Koldioxidmätare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Kolvkompressor

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Kabelmärkning

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Inkapslingar

Fleximark AB, 0155-777 90 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Kolvstängslösa cylindrar

Hemcon AB, 031-26 77 32

Inklinometer HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Inomhusbuller Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Kabelskor El-Supply AB, 0534-199 90 Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Kabeltätning Nelco Contact AB, 08-754 70 40

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Komfortkyla Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Kablage

Kommunikationsutrustning kring PROFIBUS

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Kablageprodukter

Kompaktcylindrar

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 TOLEKA AB, 08-574 103 50

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Kablar

Komponenter

Instrument:

Bejoken AB, 040-22 78 00 Helukabel AB, 08-761 78 05

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Teddington AB, 08-505 207 60

Instrumentvagnar

Kalibrering

Fleximark AB, 0155-777 90

JoR AB, 018-34 28 20

Caltech AB, 08-534 703 40 Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Kompositrör

inPEX Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Installationstestare TOLEKA AB, 08-574 103 50

Instrument

Komponentmärkning

Kontaktdon Bejoken AB, 040-22 78 00 Elproman AB, 08-97 00 70 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 LEMO Nordic AB, 08-635 60 60 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Kontaktfjädrar Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Kontaktorer Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Kontaktrulle UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Kontorsmoduler Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Kontorsskärm Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Kontroll Marposs AB, 0586-72 11 30

Kontrollmätning Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Kontrollrum Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Kopplingar E. Bohlins Maskiner AB, 08-83 08 80 Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Kopplingsblock Nelco Contact AB, 08-754 70 40 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Kopplingsdon Elproman AB, 08-97 00 70

Kopplingsledning Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Kopplingsplintar Nelco Contact AB, 08-754 70 40 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Kopplingsuppriktning Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Korrosionsskydd Karnag AB, 08-630 10 00

Korthållsmodem Last Mile Communication AB, 0247-104 18, 070-612 85 04

Kraftaggregat CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Kraftcylindrar Micromatic International AB, 08-594 709 00

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Kraftelektronik

Caltech AB, 08-534 703 40

Kompressor

Kraftmätning

Kamera

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

CLC Systems AB, 0171-41 10 30

DirekTronik AB, 08-524 007 00

Kompressorer

Kraftsensorer

Kamerakylare

Karnag AB, 08-630 10 00

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Kondensatorer

Sensortechnics Scandinavia AB, 08-449 56 42

Kameror

Bejoken AB, 040-22 78 00

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Konduktiva givare

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Kapacitiva givare

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

IR-Kamera

Afriso Ema AB, 040-92 20 50 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Konduktiva vakter

Instsicksgivare Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Inställningsbultar Olson AB, Tryggve, 0470-76 90 50

Integrerade kretsar Bejoken AB, 040-22 78 00

Invallning Denios, 036-39 56 60

I/O Moduler

Trinergi AB, 019-18 86 60

IR-termometrar Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Kalibreringslösningar

Kapslingar Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Klass II bänkar Axeb AB, 08-623 10 80

www.produktaktuellt.se

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Kranar Lyftsystem KAM AB, 08-540 691 80

Kretskortsdistanser Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Afriso Ema AB, 040-92 20 50 Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Kristaller

Konduktivitetsmätare

Krokodilklämmor

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Bejoken AB, 040-22 78 00

Krympgods Nelco Contact AB, 08-754 70 40

29


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden Krympslang

Laseretiketter

Linux

Luxolight

Nelco Contact AB, 08-754 70 40 TOLEKA AB, 08-574 103 50

TOLEKA AB, 08-574 103 50

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Kugghjul

Lasergivare

Litium

Lyft

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Hallins Verkstäder, AB, 0144-153 00

Laserinstrument

Ljudabsorbenter

Lyftare

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Hallins Verkstäder, AB, 0144-153 00

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Ljudanalys

BOTAB AB, 0152-211 20

Lasermätning

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 NOW Electronics AB, 08-632 07 90

AB Kuggteknik, 0247-135 35

Kuggremshjul AB Kuggteknik, 0247-135 35

Kuggstänger AB Kuggteknik, 0247-135 35

Kuggväxlar SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00

Kulledsfästen Micromatic International AB, 08-594 709 00

Kullåspinnar Olson AB, Tryggve, 0470-76 90 50

Kulvert Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Kulvibratorer Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Kvalitet Marposs AB, 0586-72 11 30

Kvalitetskomponenter Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Kvartsglas Axeb AB, 08-623 10 80

KVM DirekTronik AB, 08-524 007 00

Kybler Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Küebler Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Kyldon och -medier

Lasermätare

Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Lasermätsystem Damalini AB, 031-708 63 00

Lasermätutrustning Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Laser/plåtbearbetning

Ljuddämpande draperi Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Ljuddämpande inbyggnad Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00

Ljuddämpande undertak

Lasersensorer HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Lasersystem

Ljuddämpning

Damalini AB, 031-708 63 00

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Laserutrustning Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Ljudisolering

Lyftbord Lyfthjälpmedel BOTAB AB, 0152-211 20 Hallins Verkstäder, AB, 0144-153 00

Lyftmagnet BOTAB AB, 0152-211 20

Lyftsystem Lyftsystem KAM AB, 08-540 691 80

Lyftutrustning ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50 BOTAB AB, 0152-211 20 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Lyftutrustningar BOTAB AB, 0152-211 20

Lyftverktyg BOTAB AB, 0152-211 20 UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20 Karnag AB, 08-630 10 00

Laxstjärtsslider

Ljudmätare

Bejoken AB, 040-22 78 00

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Lysdiodshållare

Lastarmar

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

LCD STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

LCD-displayer Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

LED lampor

Ljudnivåmätare Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 JoR AB, 018-34 28 20

Ljusdioder

Lysdioder

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Lågtemperaturfrysar Axeb AB, 08-623 10 80

Lågtemperaturfrysar, CO2-inkubatorer, LAF-säkerhetsbänkar LabRum Klimat AB, 08-505 578 50

Bejoken AB, 040-22 78 00

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Kylpistol

LED-varningsljus

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Ljusledare Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Kylrör

Lego

Ljustorn

Låssprintar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Gloab, 0171-323 40

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Låssystem

Kylskåp

ONROX AB, 040-650 02 00

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Loadlifter

Läckagesökning

Axeb AB, 08-623 10 80

Kylvätskepumpar Olson AB, Tryggve, 0470-76 90 50

Kättingtelfer BOTAB AB, 0152-211 20

Labfrysar Axeb AB, 08-623 10 80

Labkyl Axeb AB, 08-623 10 80

Laboratoriediskmaskiner

Legotillverkning elektronik Lemo LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

LiFePO4batterier CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Lighthouse CPM-100 Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Li-Ion CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Likriktare

LabRum Klimat AB, 08-505 578 50

Bejoken AB, 040-22 78 00 CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Laboratorieglas

Linjärenheter

Axeb AB, 08-623 10 80

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Labstolar Axeb AB, 08-623 10 80

Laddare CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Lager Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Lamellskydd Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Lampor STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Laser Damalini AB, 031-708 63 00

Laserapparatur Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Laserbaserade mätinstrument Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Laserbaserad uppriktning Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Laserbearbetning Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

30

Linjärmoduler Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Linjärprofiler Hemcon AB, 031-26 77 32

Linjärrobot Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Linjärstyrning Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Linjärteknik Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Linkseal/tätningstyp Karnag AB, 08-630 10 00

Linradar Afriso Ema AB, 040-92 20 50

Linspel BOTAB AB, 0152-211 20

Lintelfer BOTAB AB, 0152-211 20

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Karnag AB, 08-630 10 00

Lockout/tagout Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Luftbälgar Karnag AB, 08-630 10 00

Luftfjädring Karnag AB, 08-630 10 00

Luftflödesförstärkare Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Luftflödesmätare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Luftkniv AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Luftknivar Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Luftkuddar

Låsmuttrar Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Låsringar

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01 Winkler & Sundberg AB, 031-24 18 00

Lägesgivare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Länktätning Karnag AB, 08-630 10 00

Lättmetall Lyftsystem KAM AB, 08-540 691 80

Lödutrustning Bejoken AB, 040-22 78 00

Magnetbord Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Magnetbrytare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Magnetcylinder AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Magneter

BOTAB AB, 0152-211 20

AB Alerma, 08-611 70 98, 0304-325 50 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Luftmotor

Magnetmatta

BOTAB AB, 0152-211 20

Luftkuddeteknik

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

AB Alerma, 08-611 70 98, 0304-325 50

Luft och vattenvärmare

Magnetostriktiva givare

KG Knutsson AB, 08-92 30 00

Luftridåer Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Luxmätare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Luxmätinstrument TOLEKA AB, 08-574 103 50

Afriso Ema AB, 040-92 20 50 HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Magnetsensorer HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Magnetställ Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Magnettejp AB Alerma, 08-611 70 98, 0304-325 50

www.produktaktuellt.se


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden

Manometrar

Mikrovågssensorer

Mätpenna

Nätanalysatorer

Afriso Ema AB, 040-92 20 50 AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60 Teddington AB, 08-505 207 60

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Marposs AB, 0586-72 11 30

Trinergi AB, 019-18 86 60

Militärdon

Mätprobar

Nätanslutningskomponenter

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Elproman AB, 08-97 00 70

Miljöcontainer

Mätprobe

Nätfilter

Denios, 036-39 56 60

Marposs AB, 0586-72 11 30

Bejoken AB, 040-22 78 00

Manöverhandtag

Miljömätinstrument

Mätservice

Nätverk

Krancom AB, 031-340 90 80

Afriso Ema AB, 040-92 20 50 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Svensk Binär Teknik, 042-14 10 85

Omega

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Miniatyrdon

Mätsladdar TOLEKA AB, 08-574 103 50

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Maskin

Minicylindrar

Mätspetsar

Omgivningsbuller Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Marposs AB, 0586-72 11 30 TOLEKA AB, 08-574 103 50

Mätstyrning Marposs AB, 0586-72 11 30

Bejoken AB, 040-22 78 00 Elproman AB, 08-97 00 70

Mätsystem

Omnify

Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00 JoR AB, 018-34 28 20 Kübler Svenska AB, 08-556 117 60 NOW Electronics AB, 08-632 07 90

GATEline AB, 08-778 44 40

Mätteknik

JoR AB, 018-34 28 20

Operatörspanel

Manöverrum

Maskinbelysningar

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Omkopplare och Strömställare

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Minigivare

Maskiner

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Minimark

Maskininbyggnad

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Minnen

Maskinrattar

Mobilair

Olson AB, Tryggve, 0470-76 90 50

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Maskinskydd

Mobil kompressor

Hemcon AB, 031-26 77 32 Mekankomponenter AB, 08-32 17 01 Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Caltech AB, 08-534 703 40 Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Mobitek

Mät/testdon

OPTO komponenter

Cat AB, 08-733 00 20

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Bejoken AB, 040-22 78 00

Modalanalys

Mätuppdrag

OrCAD

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

GATEline AB, 08-778 44 40

Motorsirener

Mönsterkortslayout

Orderanalys

TOLEKA AB, 08-574 103 50

GATEline AB, 08-778 44 40

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Motstånd

NiCd

Oscillatorer

Bejoken AB, 040-22 78 00

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Bejoken AB, 040-22 78 00

Moxa

NiMH

Outsourcing

Cat AB, 08-733 00 20

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Pallkragar Industriservice, Miljö & Teknik IMT AB, 08-746 65 00

Maskinstyrkabel Helukabel AB, 08-761 78 05

Maskinteknik och mekanik Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Massflödessensorer Sensortechnics Scandinavia AB, 08-449 56 42

Masterlock Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

TMSNET, 0200-17 10 00

Omvandlare DirekTronik AB, 08-524 007 00

OPC

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Multimeters

Nitar

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

Materialhantering

Multipol

Nitning

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Pallkragsvagn

Nivå

Multiport kort

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Industriservice, Miljö & Teknik IMT AB, 08-746 65 00

Cat AB, 08-733 00 20

Nivågivare

Muttrar Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

HEMOMATIK AB, 08-771 02 20 Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Måleutstyr

Nivåglas

Marposs AB, 0586-72 11 30

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Märkning

Nivåindikatorer

TOLEKA AB, 08-574 103 50

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Mäta

Nivåmätare

Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Mätförstärkare

Nivåreglering

JoR AB, 018-34 28 20

Karnag AB, 08-630 10 00

Mätgivare

Nivårelä

Marposs AB, 0586-72 11 30

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Mätinsamlingssystem

Nivåställ

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Mätinstrument

Nivåtempgivare

Bejoken AB, 040-22 78 00 Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22 Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60 TOLEKA AB, 08-574 103 50 Trinergi AB, 019-18 86 60 CLC Systems AB, 0171-41 10 30

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Matarskruv

ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50

Mediakonverterare DirekTronik AB, 08-524 007 00

Medicinska datorer JoR AB, 018-34 28 20

Mejsel Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Membrane switches STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Membrantangenter STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Metall LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Metallisering Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Metallplätering Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Microlube Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Microplätering Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Microprocessorer TMSNET, 0200-17 10 00

Microsvetsning Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Microvågsgivare HEMOMATIK AB, 08-771 02 20

Mikrobrytare Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00 STIGAB Stig Ödlund AB, 08-97 09 90

Mikrofoner Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Mikroplätering Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

www.produktaktuellt.se

Mätkort JoR AB, 018-34 28 20

Mätning Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Marposs AB, 0586-72 11 30

Mätningstjänster Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Mätnipplar Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Mätnoggranhet Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Nivåtempvakt Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Nivåvakter Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Nivåvippor Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Nivåövervakning

Palomat Industriservice, Miljö & Teknik IMT AB, 08-746 65 00

Panel PC Cat AB, 08-733 00 20

Parallellitet Damalini AB, 031-708 63 00

Partmärkning Fleximark AB, 0155-777 90

PCB Layout GATEline AB, 08-778 44 40

PCI NOW Electronics AB, 08-632 07 90

PC-link Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

PE Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

pePEX Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Permanentmagnet AB Alerma, 08-611 70 98, 0304-325 50

Petamo

Kübler Svenska AB, 08-556 117 60

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

NTP server

PEX

MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Nylonskruv Richco Scandinavia AB, 08-459 98 80

PEX-Komponenter

Nätaggregat

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Bejoken AB, 040-22 78 00 Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

PEX-rör Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

31


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden pH-mätare

Positionering

q&e

Rör

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Krancom AB, 031-340 90 80

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Piltejp

Positionsgivare

Quick & Easy

Rörskydd

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Elwia AB, 08-765 60 92

Karnag AB, 08-630 10 00

Pinne

Potentiometrar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Bejoken AB, 040-22 78 00

Radialfläktar

PipeRep

Power IC Library

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

GATEline AB, 08-778 44 40

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Planetrullskruvar

Powermark

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Planet rullskruvar

Power Supply

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Planetrullskruv växel Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Planetväxlar Nordela AB, 08-18 81 85 SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00

Planhet

Precisionsdon

Pressar

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60 Uponor Industrial Applications, 0223-380 00 Rubber Company AB, 08-514 305 70

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Satellitrullskruvar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Radiostyrning

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Krancom AB, 031-340 90 80 Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Plast

Plaströr

Radiatorrör

Precisionsmätning Preoxvävar

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Rakhet

Caltech AB, 08-534 703 40 Karnag AB, 08-630 10 00

Probe Marposs AB, 0586-72 11 30

Processbrytning Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Processtyrning Kübler Svenska AB, 08-556 117 60 MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60

Produktdata

Safetflow

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Plastkomponenter

Radialnitning

Rörsystem

Rakhetsmätning Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Realtidsprogram NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Redel LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Regnmätare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Reläer Bejoken AB, 040-22 78 00 Robert Bosch AB, 08-750 15 70 Nordela AB, 08-18 81 85

Satellit rullskruvar Schema GATEline AB, 08-778 44 40

Sensorer Robert Bosch AB, 08-750 15 70

Seriekommunikation Cat AB, 08-733 00 20

Seriell kommunikation Svensk Binär Teknik, 042-14 10 85

Service Marposs AB, 0586-72 11 30

Service tryckluft Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Servoförstärkare Nordela AB, 08-18 81 85

servomotor Andrives AB, 0455-30 95 05

Plastslang

GATEline AB, 08-778 44 40

Remtransmissionsuppriktning

Produktutveckling

Servomotorer

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Damalini AB, 031-708 63 00

Nordela AB, 08-18 81 85

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Platina

Remuppriktning

Profibus

Shims

Damalini AB, 031-708 63 00

Axeb AB, 08-623 10 80

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 JoR AB, 018-34 28 20 Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Reningsverk

Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00 Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

PROFIBUS kontakter

RideControl

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Karnag AB, 08-630 10 00

Profilbyggsystem

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

PLC med motorstyrningar Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

PLC system Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

PLM GATEline AB, 08-778 44 40

Pluggklammer Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Plånböcker Stockholms Etui & Koffertfabrik Wolf AB, 08-736 08 55

Pneumatik AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Hemcon AB, 031-26 77 32

Profilskensystem BOTAB AB, 0152-211 20

Profilsystem Hemcon AB, 031-26 77 32

PROFINET JoR AB, 018-34 28 20

Programvara

Pneumatiska gripdon

CLC Systems AB, 0171-41 10 30

Karnag AB, 08-630 10 00

Programverk

Pneumatiska hammare

Nordela AB, 08-18 81 85

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Prototyper

Pneumatiska vibratorer

Hemcon AB, 031-26 77 32

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Prototyper elektronik

Polyester

ONROX AB, 040-650 02 00

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Prototypmaskiner

Polyeten

Hemcon AB, 031-26 77 32

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

PSpice

Polyetenrör

Pulsgivare

Uponor Industrial Applications, 0223-380 00

Nordela AB, 08-18 81 85

Polyeter

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Polymer CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Polyuretan UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Portalrobotar Schunk Intec AB, 08-554 421 00

32

GATEline AB, 08-778 44 40

Punktkylare Pur UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

PUR-kabel Helukabel AB, 08-761 78 05

Push-Pull LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

Lyftsystem KAM AB, 08-540 691 80

Resistorer Bejoken AB, 040-22 78 00

Ringmunstycken Road Tamer Karnag AB, 08-630 10 00

Robotsystem Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Robottillbehör Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Robust switch Cat AB, 08-733 00 20

Rollvis Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Rostfria vibratorer Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Roterande kopplingar E. Bohlins Maskiner AB, 08-83 08 80

RS232/RS422/RS485 Cat AB, 08-733 00 20

Rullbandskydd Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Rullgardinskydd Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Rullslider Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Rullvibratorer Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Rundslipning Gloab, 0171-323 40

Rätvinklighet Damalini AB, 031-708 63 00

Rökgasrening

Sidkanalfläktar Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Siemenskompatibla I/O kort Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Sigma Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Signalanalys NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Signalbehanding NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Signalkonditionering Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Siktar Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Silikatfibervävar Karnag AB, 08-630 10 00

Silotömning Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Skarvar Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Skivbromsar E. Bohlins Maskiner AB, 08-83 08 80

Skruv Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Skruvar Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Skruvdomkrafter BOTAB AB, 0152-211 20

Skruvdragare Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Skruvförbindningselement Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Skruvkompressor Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

www.produktaktuellt.se


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden

Skruvmatare

Spännbrickor

Säkerhetsskåp

Travers

Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Axeb AB, 08-623 10 80

ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50

Skyddsbälgar

Spännbussningar

Tabbutrustning

Traverser

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Mekankomponenter AB, 08-32 17 01

Hemcon AB, 031-26 77 32

Skyddsslang

Stabutherm

Tallriksfjädrar

ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50 BOTAB AB, 0152-211 20

Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Fleximark AB, 0155-777 90

Starburags

Nelco Contact AB, 08-754 70 40

Skärmvägg

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Skyltar

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Skärmväggar

Stationära batterier CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Tejp Tekniksalar Hemcon AB, 031-26 77 32

Teknisk programvara JoR AB, 018-34 28 20

Traverssystem ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50

Truckhjul UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Trumlare UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Tryckfjädrar

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Stationära spännsystem

Sladdställ

Statistik

Elproman AB, 08-97 00 70

Marposs AB, 0586-72 11 30

Slang

Stativ

Rubber Company AB, 08-514 305 70 Winkler & Sundberg AB, 031-24 18 00

Hemcon AB, 031-26 77 32

Slangar

ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50 BOTAB AB, 0152-211 20

Tryckluftsbehandling

Andrives AB, 0455-30 95 05

Stegmotorer

Temperaturgivare

Tryckluftsfilter

Nordela AB, 08-18 81 85

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Temperaturloggning

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Slangupprullare Winkler & Sundberg AB, 031-24 18 00

Slipmaskiner Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

Slipmaterial Deprag Scandinavia AB, 016-12 61 10

slipning Gloab, 0171-323 40

Slitan UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Slitskydd UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Släpringsdon El-Supply AB, 0534-199 90

SMS 200C Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Smörjsystem Assalub, 0120-358 44

Smörjövervakning Assalub, 0120-358 44

Snäckhjul AB Kuggteknik, 0247-135 35

Snäckskruv AB Kuggteknik, 0247-135 35

Snäckväxlar SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00

Solenoider Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Solpaneler CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

SPC Marposs AB, 0586-72 11 30

SPC Absorbenter

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Stegmotor

Stell Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Stolar

Telemetri JoR AB, 018-34 28 20

Telfer ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50 BOTAB AB, 0152-211 20

Telfrar

Svensk Binär Teknik, 042-14 10 85

Axeb AB, 08-623 10 80

Temperaturmätare

Stroboskop

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Struktursystem Hemcon AB, 031-26 77 32

Sträckmetall Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00

Strömförsörjning Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Strömförsörjningar CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Strömställare KG Knutsson AB, 08-92 30 00

Styrning Andrives AB, 0455-30 95 05

Ståltrappor Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00

Sugkoppar AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Sugtransportörer Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Sumrar

Temperaturregulatorer Nordela AB, 08-18 81 85

Temperaturskrivare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Terminal server Cat AB, 08-733 00 20

Termisk komfort Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Termisk sprutning Ljungby Metallplätering AB, 0433-622 00

Termoelement Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Termografi Trinergi AB, 019-18 86 60

Testpinnar Elproman AB, 08-97 00 70

Testsladdar Elproman AB, 08-97 00 70

Test System NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Bejoken AB, 040-22 78 00 Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Tid

Sunthesco

Industrikomponenter AB, INKOM, 08-514 844 00

Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Svarvchuckar

MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60

Tidräknare

Timer och räknare

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

Svetsdraperi

TimingDesigner

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

GATEline AB, 08-778 44 40

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Switch/Switchar

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Spindelriktning

Bejoken AB, 040-22 78 00

Damalini AB, 031-708 63 00

Svivlar

SprayStop

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Svängkran

Sprutning

BOTAB AB, 0152-211 20

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Svängkranar

SPS

ABUS Kransystem AB, 054-55 56 50

Marposs AB, 0586-72 11 30

Syremätare

Spånsugare Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Spårmutter

Säkerhetsbänkar

Hemcon AB, 031-26 77 32

Axeb AB, 08-623 10 80

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Specctra GATEline AB, 08-778 44 40

Specialfixturer

TLS2200 Torkaranläggningar KG Knutsson AB, 08-92 30 00

TPU UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Transmission Rubber Company AB, 08-514 305 70

Transport AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Transportband Rubber Company AB, 08-514 305 70

Transportrullar UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

www.produktaktuellt.se

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Tryckgivare Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Tryckluft Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30 Winkler & Sundberg AB, 031-24 18 00 Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Tryckluftsmunstycken Tryckluftstank Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Tryckluftstillbehör Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Tryckluftstork Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Tryckluftsystem Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

Tryckmätare Svenska Termoinstrument AB, 08-544 445 60

Trådförar-rör Industriservice, Miljö & Teknik IMT AB, 08-746 65 00

Trådlös device server Cat AB, 08-733 00 20

T-spårsfästen Hemcon AB, 031-26 77 32

Turbinvibratorer Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Täcklister Hemcon AB, 031-26 77 32

Tätningar UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Töjningsgivare JoR AB, 018-34 28 20

Unisilikon Klüber Lubrication Skandinavien, 08-590 986 00

Uppriktning Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Uppriktningsprocess Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Uppriktningssystem Damalini AB, 031-708 63 00 Fixturlaser AB, 031-706 28 00

UPS CellTech Energy Systems AB, 08-445 78 70

Urea UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Uretan UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Utbildning Damalini AB, 031-708 63 00

Utomhusbuller Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Utsug Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Vacuummaskiner Kaeser Kompressorer AB, 08-544 443 30

33


Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se

ProduktGuiden Vakuum

Vattenverk

Vibrator

Vortexrör

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00 Andrives AB, 0455-30 95 05

Lyftsystem KAM AB, 08-540 691 80

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Webbaserade operatörspaneler

Vibratormatare

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Malthe Winje Automation AB, 08-594 118 30

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Ventilationsmätning

NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Vakuumejektorer Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Vakuumfläktar

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Ventiler

Vakuumfästen Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Vakuumok

Ventillås

BOTAB AB, 0152-211 20

Collinder Märksystem AB, 040-41 88 30

Vakuumpumpar

Verifiering

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

GATEline AB, 08-778 44 40

Vakuumtransportörer

Verkstadskontor

Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Bullerbekämparen Svenska AB, 0302-233 20

Verktygsfjädrar

Caltech AB, 08-534 703 40

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Valor Enterprise

Vibrationsanalysatorer

GATEline AB, 08-778 44 40

Maskin & Laser Teknik AB, 031-742 75 00

Valsar

Vibrationsbord

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Valsbeläggning

Vibrationsmatare

UW-ELAST AB, 0501-27 94 50

Lofgren Engineering AB, 08-28 93 30

Varvtalsmätning

Schunk Intec AB, 08-554 421 00

Vridfjädrar Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Videodon

Vågfjädrar

LEMO Nordic AB, 08-635 60 60

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, 0479-126 00

Validering

Vriddon

Video

Lesjöfors Gas & Stock Springs, 08-87 02 50

Videoserver Cat AB, 08-733 00 20

Våglödning

Vinkelfäste

Industriservice, Miljö & Teknik IMT AB, 08-746 65 00

Hemcon AB, 031-26 77 32

Värmekamera

Vinkelräthet

Trinergi AB, 019-18 86 60

Fixturlaser AB, 031-706 28 00

Växelmotorer

Vinsch

SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00

BOTAB AB, 0152-211 20

Ändhylsor

Virtuoso

Nelco Contact AB, 08-754 70 40

GATEline AB, 08-778 44 40

Överskott

Vision NOW Electronics AB, 08-632 07 90

TMSNET, 0200-17 10 00

Övervakning

Visionssystem NOW Electronics AB, 08-632 07 90

Intectra AB, 0940-102 25

Vortexkylare Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05

Vibrationsmätutrustning, Spårgas

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Brüel & Kjaer Sverige, 033-22 56 22

Medverkande företag i

ProduktAktuellt i detta nummer

Alerma, AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Andrives AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bosch AB, Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bromanco Björkgren AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CLC Systems AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Damaskus Maskinskydd AB . . . . . . . . . . . . . . . . 2 och baksida DENIOS AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 E. Bohlins Maskiner AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Exac Industriteknik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Gloab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Habasit AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Hallins Verkstäder AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hemomatik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nr 2 Q

2010 Q

Årgång

25

ellt tAktuProduktAktuellt Produk hefer,

uktionsc

ktörer

konstru

pare

och inkö

För produktionschefer, konstruktörer och inköpare

För prod

ronik

tion

stri Q Indu

Q Automa

lekt Q El&E

kin& Q Mas

Nr 3 Q 2010 Q Årgång 25

Verkstad

Q Industri Q Automation Q El&Elektronik Q Maskin&Verkstad

Sö prod k Prod ukter i uk sid 26 tGuiden eller på

Automatlådan vinner terräng även i lastbilar Tekniska Mässan präglas av optimism

produk

taktue

llt.se

Innovativ bränsledunk minskar spill Ramböll projekterar luftfartsprojekt Fleetstar hjälper Carlsberg Snabbare utan tomkörning

nyavoAutomatr gru lådan fart med

sportbil lektrisk ik i hele ubåtar oreas SKF:s tekn i Sydk stem kiner

k Sö ter i n k du uide pro uktG r på d lle .se llt Pro 39 e

ue sid terräng takt vinner i lastbilar uk od

igus GmbH

4VSHYOX%OXYIPPX Q Industri Q Automation Q El&Elektronik Q Maskin&Verkstad

gan a rfrå n efte att öpp Hög AB får LK

re mas Bättre aningssy ning på stör signalsp och borr standard Saabs agning k som r hålt CareTrac ing förenkla energi kyln på havs i drift Skum satsning billigare Vågad vindkraftverk Vertikala

Häfla Bruks AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Industrikomponenter AB, INKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 KG Knutsson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Last Mile Communication AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Lesjöfors Gas & Stock Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MBG Elektronik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17, 19, 21, 23, 25 Mekankomponenter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Micromatic International AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mobitron AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Nordtec Instrument AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Schunk Intec AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SEW-Eurodrive AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tryggve Olsson Normdetaljer AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

pr

Alfa Laval

Arbesko

Mekanex

Mekankomponenter

Volvo Penta

“Vi skriver om produkter, produktionsteknik och driftsystem som kan effektivisera och förbättra konkurrenskraften för svenska företag.” Stefan Karlebo, redaktör ProduktAktuellt

Nästa nummer av ProduktAktuellt utkommer v 11, 2011. 34

www.produktaktuellt.se


Cargolog

®

Säkerhetssystem för truckar! Förbättra säkerheten, sänk kostnader och styr efter behörighet Sensorer registrerar krockskador samt ger stöd för bra körbeteende som minskar skador på din utrustning och anläggning! Med inloggningssystem säkerställer du att varje truck enbart körs av behöriga förare med rätt utbildning.

Box 241, 561 23 HUSKVARNA Tel: +46 (0)36-512 25 Fax: +46 (0)36-511 25 www.mobitron.se

Habasit-Rossi Underhållsfria planetväxlar för krävande industriapplikationer Habasit-Rossi planetväxlar är konstruerade för maximal flexibilitet och erbjuds i en stor mängd olika utföranden. Genom de stora anpassningsmöjligheterna kan också optimal funktionalitet säkerställas i vitt skilda industrisammanhang. Robusta, raka eller vinklade växelhus i gjutjärn och ett sinnrikt upplägg in- och utgångar, utgör grunden för vårt flexibla planetväxelprogram. Valmöjligheterna och användningsområdena är näst intill oändliga. Utifrån vår unika kundbehovsmodell “Drive & Move”, skräddarsyr vi verksamhetsoptimerade lösningar med era prioriteringar som utgångspunkt. Habasit-Rossi planetväxlar anpassas i fråga om exempelvis drivning, infästningar, korrosionsbeständighet, ytfinish, vridmoment, motorstyrka, efter hur ni prioriterar t ex lägsta pris, design, miljö, hygien eller långsiktig kostnadsoptimering. Habasit-Rossi planetväxlar levereras driftsklara med olja och behöver ingen inkörning. Oljan får också längre livslängd genom ett effektivt magnetsystem som håller den fri från kontaminering. Det ger god driftsekonomi från start! Växlarna kan användas optimalt i alla industrisammanhang på land och till sjöss. Förutom inbyggnation i traditionell tillverknings- och processindustri, kan våra planetväxlar med fördel användas för specifika arbetsområden som t ex mixers, kranar, hissar, skruvpressar, spiralkylar, kvarnar, fiskindustri mm. Lägg därtill vår helt unika 3-års garanti så har du på både kort- och lång sikt, en verkligt vinnande växellösning för just dina behov. Välkommen till nytänkande Habasit!

Huvudkontor Norden Habasit AB, Kalle Bas väg 1 430 63 Hindås. Tel: 0301-226 00, Fax: 0301-226 01 E-mail: info@habasit.se

www.habasit.se

Habasit – Solutions in motion


Posttidning B Returadress: ProduktAktuellt Box 6910, 102 39 Stockholm Adress채ndring: info@produktaktuellt.se

121&+$/(5$5'8%c'( 0b11,6.252&+0$6.,1(5 'c.$19,,17(+-b/3$',*

ProduktAktuellt nr4 - 2010  

Optimismen präglar verkstadsindustrin Trots viss avmattning så verkar orderingången ligga på en stabil nivå i svensk verkstadsindustri. Äve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you