Page 1

Posttidning B HVB&LSS Världen 3 - 2012

Returadress: HVB&LSS Världen Box 6910, 102 39 Stockholm Adressändring: adress@hvblssvarlden.se

STÖD, OMTANKE OCH TRYGGHET. OAVSETT.

& LSS HVB VÄRLDEN

3-2012

pris: 60 kr

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRD, OMSORG OCH BEHANDLING

NY g

tidnin

Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna med social problematik stöd och bästa tänkbara vård och behandling genom ett heltäckande utbud av tjänster inom individ- och familjeomsorgen. Vi erbjuder: • HVB-verksamhet • Familjehem • Hem för ensamkommande flyktingbarn • Resurspersonsboende

Ängeln Elise är

• Övriga tjänster: frosunda.se/individ-och-familj

VI HJÄLPER TILL - DYGNET RUNT, ÅRET OM. Vi ser till att du får hjälp med din placering oavsett när du kontaktar oss. Om en placering inte fungerar, hittar vi ett nytt alternativ.

frösunda. omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

på Malmskillnadsgatan Hur god är Gode man?

Omtanken finns i Dalarna FOTO: BJÖRN LENNESTIG

Vi kan Vår sak | Frösunda har mer än 15 års erfarenhet inom omsorg. Nu erbjuder vi också individ- och familjeomsorg och bistår socialtjänsten i deras uppdrag att leverera en kvalitetssäkrad vård och omsorg.

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRD, OMSORG OCH BEHANDLING

Kontakta vår placeringsjour, tel: 020-22 80 00 Läs mer på: frosunda.se/individ-och-familj

Snabbmatskedja ett föredöme Komplexa råd vid sexresa Besök

hvbguiden.se & lssguiden.se

Vi samarbetar med Svenska Vård

se sid 25

Sveriges största söktjänster inom HVB-hem och LSS-verksamheter

HVB&LSS Världen nr3 - 2012  

I det här numret kan du läsa krönikan av Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, och ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer. Framsidans...

HVB&LSS Världen nr3 - 2012  

I det här numret kan du läsa krönikan av Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, och ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer. Framsidans...

Advertisement