ComPower UPS Norsk

Page 1

UPS

www.compower.no

Avbruddsfri strømforsyning


shutterstock.com

UPS

AC UPS Inngangs- / utgangsfrekvens...

50/60/400 HZ

Inngangs- / utgangsspenning..

230V / 400V / 440V / 690V AC

Utgangseffekt......................................

750W–2MW

Batteribanker.......................................

Nikkel-kadmium / Bly-syre / Litium

DC UPS Inngangsspenning............................

115V / 230V / 400V / 440V / 690V AC

Utgangsspenning..............................

12V–220V DC

Inngangsfrekvens..............................

50HZ / 60HZ / 400HZ

Utgangseffekt......................................

20–100KW

Batteribanker.......................................

Nikkel-kadmium / Bly-syre / Litium


UPS

Avbruddsfri strømforsyning ComPower har utviklet og levert avbruddsfrie strømforsyningssystemer i en årrekke og har utstrakt erfaring fra leveranser til skip og rigger. Vi har levert utstyr til 90% av installasjonene på norsk sokkel og vet at driftssikre og vedlikeholdsvennlige systemer er viktig. Vi tilfredsstiller enhver kravspesifikasjon og leverer i henhold til gjeldende regelverk. Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan prosjektere nye systemer raskt og korrekt. Våre referanser viser at systemene vi leverer, er svært driftssikre. Systemene er i størst mulig grad modulbaserte, slik at eventuelle utskiftinger og vedlikehold kan gjøres uten avbrudd i drift. Vi leverer også kommunikasjonsog overvåkingsløsninger etter kundens behov.

En del av teknologien utvikler vi selv. Dette gjelder blant annet integrerte testsystemer for batteri­banker med tilbakemating til nett, trådløse overvåkings­ systemer for batteribanker, overvåking via satellitt og GSM, samt en rekke innovative løsninger for strømforsyning og kommunikasjon på strømløse ubemannede installasjoner.

Vi besitter både bredde- og dybdekunnskap internt og kan utvikle og levere innovative prosjekter utover våre kjerneområder. ComPower prosjekterer, bygger og leverer AC og DC UPS-systemer med tilhørende tjenester.

ComPower prosjekterer, bygger og leverer AC og DC UPS-systemer med tilhørende komponenter.

• • • •

Prosjektering Utvikling Produksjon Test

• • • • • • •

Sertifisering Installasjon Idriftsettelse Dokumentasjon Service Vedlikehold Reparasjoner

• • • • • • •

Distribusjonsskap Kontroll- og styrepanel Fjernstyring og overvåking Batterier Batterirack Batteriladere Batteritestere – Transportabel utladetester for batteribanker – Integrerte utladetestsystemer for UPS-systemer • DC / DC-omformere

• • • • • • • •

• • •

Likerettere Vekselrettere Frekvensomformere Solcellepanel Solcelleregulatorer Vindgeneratorer Styring og overvåking via satellitt og GSM Navigasjonsutstyr – Tåkehorn – Radarreflektorer – Navigasjonslamper Utførelse i EExe / EExd Nødavstengingssystemer Sjokk- og vibrasjonsdempere


Kontaktinformasjon Rolf Tvedt

Daglig Leder

916 97 216

rolf.tvedt@compower.no

Monica Tvedt

Ă˜konomiansvarlig

450 59 050

monica.tvedt@compower.no

Lars Vassenden

Systemansvarlig

913 11 947

larseiliv.vassenden@compower.no

Helge Torkildsen

Brukerstøtte og Service

905 72 736

helge.torkildsen@compower.no

Morten Landmark

QA og HMS ansvarlig

947 86 043

morten.landmark@compower.no

Marielle Tvedt

Business Manager

948 20 070

marielle.tvedt@compower.no

www.compower.no

Telefon: +47 55 20 90 50 E-post: mail@compower.no