Page 1

UPS

www.compower.no

Avbruddsfri strømforsyning


shutterstock.com

UPS

AC UPS Inngangs- / utgangsfrekvens...

50/60/400 HZ

Inngangs- / utgangsspenning..

230V / 400V / 440V / 690V AC

Utgangseffekt......................................

750W–2MW

Batteribanker.......................................

Nikkel-kadmium / Bly-syre / Litium

DC UPS Inngangsspenning............................

115V / 230V / 400V / 440V / 690V AC

Utgangsspenning..............................

12V–220V DC

Inngangsfrekvens..............................

50HZ / 60HZ / 400HZ

Utgangseffekt......................................

20–100KW

Batteribanker.......................................

Nikkel-kadmium / Bly-syre / Litium


UPS

Avbruddsfri strømforsyning ComPower har utviklet og levert avbruddsfrie strømforsyningssystemer i en årrekke og har utstrakt erfaring fra leveranser til skip og rigger. Vi har levert utstyr til 90% av installasjonene på norsk sokkel og vet at driftssikre og vedlikeholdsvennlige systemer er viktig. Vi tilfredsstiller enhver kravspesifikasjon og leverer i henhold til gjeldende regelverk. Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan prosjektere nye systemer raskt og korrekt. Våre referanser viser at systemene vi leverer, er svært driftssikre. Systemene er i størst mulig grad modulbaserte, slik at eventuelle utskiftinger og vedlikehold kan gjøres uten avbrudd i drift. Vi leverer også kommunikasjonsog overvåkingsløsninger etter kundens behov.

En del av teknologien utvikler vi selv. Dette gjelder blant annet integrerte testsystemer for batteri­banker med tilbakemating til nett, trådløse overvåkings­ systemer for batteribanker, overvåking via satellitt og GSM, samt en rekke innovative løsninger for strømforsyning og kommunikasjon på strømløse ubemannede installasjoner.

Vi besitter både bredde- og dybdekunnskap internt og kan utvikle og levere innovative prosjekter utover våre kjerneområder. ComPower prosjekterer, bygger og leverer AC og DC UPS-systemer med tilhørende tjenester.

ComPower prosjekterer, bygger og leverer AC og DC UPS-systemer med tilhørende komponenter.

• • • •

Prosjektering Utvikling Produksjon Test

• • • • • • •

Sertifisering Installasjon Idriftsettelse Dokumentasjon Service Vedlikehold Reparasjoner

• • • • • • •

Distribusjonsskap Kontroll- og styrepanel Fjernstyring og overvåking Batterier Batterirack Batteriladere Batteritestere – Transportabel utladetester for batteribanker – Integrerte utladetestsystemer for UPS-systemer • DC / DC-omformere

• • • • • • • •

• • •

Likerettere Vekselrettere Frekvensomformere Solcellepanel Solcelleregulatorer Vindgeneratorer Styring og overvåking via satellitt og GSM Navigasjonsutstyr – Tåkehorn – Radarreflektorer – Navigasjonslamper Utførelse i EExe / EExd Nødavstengingssystemer Sjokk- og vibrasjonsdempere


Kontaktinformasjon Rolf Tvedt

Daglig Leder

916 97 216

rolf.tvedt@compower.no

Monica Tvedt

Ă˜konomiansvarlig

450 59 050

monica.tvedt@compower.no

Lars Vassenden

Systemansvarlig

913 11 947

larseiliv.vassenden@compower.no

Helge Torkildsen

Brukerstøtte og Service

905 72 736

helge.torkildsen@compower.no

Morten Landmark

QA og HMS ansvarlig

947 86 043

morten.landmark@compower.no

Marielle Tvedt

Business Manager

948 20 070

marielle.tvedt@compower.no

www.compower.no

Telefon: +47 55 20 90 50 E-post: mail@compower.no

Profile for ComPower

ComPower UPS Norsk  

Brosjyre om avbruddsfrie strømforsyninger fra ComPower

ComPower UPS Norsk  

Brosjyre om avbruddsfrie strømforsyninger fra ComPower

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded