ComPower SCOL Norsk

Page 1

SCOL Self-Contained Offshore Lighthouse

www.compower.noSCOL

Self-Contained Offshore Lighthouse Når et oljefelt har nådd slutten av sin levetid, skal installasjonene demonteres. De er komplekse og må fjernes en del om gangen. Etter hvert som man fjerner deler og personell, mister man muligheten til å drive merking av installasjonene som før. Da har man en utfordring. Enhetene må fortsatt være merket slik at de synliggjøres som en fare for passerende skipstrafikk. SCOL er et navigasjonshjelpemiddel beregnet nettopp for dette formålet: å merke ubemannede, strømløse offshoreinstallasjoner. SCOL-enhetene er beregnet for plassering på elementer som blir ­stående tilbake under de forskjellige stadiene av demontering av utrangerte oljerigger og andre strømløse installasjoner i Nordsjøen. Enhetene består av en lampe og en radarreflektor som blir drevet av tolv solcellepaneler, og er konstruert for å kunne tåle tøffe påkjenninger over lang tid. Hver enhet inneholder også en stor batteribank som vil sørge for kontinuerlig drift gjennom de mørke vintermånedene i Nordsjøen.

Enhetene er dessuten utstyrt med mulighet for fjernkontroll via GSM eller satellitt slik at de kan overvåkes og betjenes fra land eller fartøy. Enhetene monteres ved at en bunnplate med en sentrert søyle sveises fast på installasjonen. Enheten løftes deretter på plass ved hjelp av helikopter eller kran. Løftesettet består av en vaier med kule som ikke trenger håndtering av personell for deployering av enheten i forbindelse med løft. Enheten kan dermed enkelt skiftes ut for vedlikehold. Enheten er retningsubestemt, noe som vesentlig forenkler monteringsarbeidet.

Rekkevidde for navigasjonslys..................................... 10nm

SCOL

Driftstemperatur.................................................................... -20 til +40 ˚c Maksimal vindhastighet................................................... Opptil 60 m/s Driftstid........................................................................................ 4 år i Nordsjøen Serviceintervall....................................................................... 4 år Ekstern kommunikasjon.................................................. Satellitt / GSM Leveringssystem.................................................................... Med kran eller helikopter Dimensjonering...................................................................... DNV-godkjent Radar-reflektor........................................................................ Programmerbar karakter


Kontaktinformasjon Rolf Tvedt

Daglig Leder

916 97 216

rolf.tvedt@compower.no

Monica Tvedt

Ă˜konomiansvarlig

450 59 050

monica.tvedt@compower.no

Lars Vassenden

Systemansvarlig

913 11 947

larseiliv.vassenden@compower.no

Helge Torkildsen

Brukerstøtte og Service

905 72 736

helge.torkildsen@compower.no

Morten Landmark

QA og HMS ansvarlig

947 86 043

morten.landmark@compower.no

Marielle Tvedt

Business Manager

948 20 070

marielle.tvedt@compower.no

www.compower.no

Telefon: +47 55 20 90 50 E-post: mail@compower.no