Page 1

Svr{uva~ka Vlastimir Nikolovski Vlastimir Nikolovski

Allegro scherzando

f ?5 œ 8

Bass

Er

? >œ

B

di

-

ni

>. œ

? œœ

˙˙

7

B

se

o

10

B

naj

-

? œœ 13

B

pak

? œœ tni

B

B

48 œ

-

na

-

-

`e

-

pu

-

~ka

œ

le

œ ra

? œœ

œ. -

~a

œœ .

>œ .

dev

sto

go

> 48 œœ

-

œ œ

sto

go

Ki

-

di

œ

le

> œ

> œ

le,

bre.

48 œ

Ku

48 œœ

-

-

-

œ bœ

~e

-

œ

le,

bre,

na

vo

-

œ œ

pi

-

32

œ

ma

58 œœ

> œœ ..

-

bre,

>œ . œœ .

na

œ -

`u

œœ .

-

œ

bre,

Mi

> 85 œ

sta

bo -

f 58 œ

œ

-

˙˙

58 f œ

Ó

œœ

ve

-

ra

> œ

-

œ J

œœ

85 œ

œ œ

of,

j œ

p> 3 4 œœ p ne

œ œ

-

œ

ed

-

58 >œ

niv

43 œ

œœ . .

œ

œ.

œ bœ

po

œ

œ.

sto

?œ V

-

se

-

of,

T

o

œ

œœ

V

22

gen

œ J

œœ

19

T

œ

dov

16

B

-

œ

4

>œ .

-

-

œ J j œ

j œ

-

48 48


œ

œ V 48 25

T

j œ œ

da

B

ra

? 48 œœ 28

T

V œ

sta

B

-

? œœ

V œ 31

T

sto

B

? œ

4 V8 œ ? 48 œ

B

A

˙

-

œ

le

œ

T

> V œ

Ó

? œ

Ó

bre.

B

-

œ

muk

pak

ta

mi

œ

˙

> œ.

go

œ.

œ

le,

œ

bre,

œ

f 58 œ Pre f 85 œ 85

Pre

-

-

-

œ

œ

bre,

-

bre,

œ

-

œ

> œ

di

-

œ

œ

of,

œ

> œ.

> 48 œ

œ.

48 œ

la

pre

la

pre

œ.

48 œ 33

j œœ J

-

˙

œ

œ 85

> œ

œ

-

piv

œ

tri

œ

-

-

˙

5 8 œ

la

ve

˙

3 œ 4

œ

-

œ

œ. œ.

-

œ. œœ

ku

œ

&

ne

i

pa

40

œœ .

jas

dram

? 43 œ

ti

.of,

-

58 œœ

˙

V 43 œ

bo

œ

˙

ta,

37

T

-

œ J j œ

œ.

˙

pre

B

œ

p 3 œ 4

34

T

-

58 >œ

4 8

œ

4 8

œ.

3 4

œ.

43

ni

œ

le

œ

-

-

œ

la

œ -

la

œ

> œ

le,

œ


43

A

œ

tri

T

go

go

œ

5 > &8 œ 46

A

pre

T

5 V8 œ

& œ V œ

Pre

B

? œ

> 5 &8 œ

la

-

?5 œ 8

Pre

T

la

œ

di

T

V 85 œ

di

B

? 85 œ

-

-

-

-

j œ

vre

œ

œ

tri

vre

œ

œ

œ.

-

-

48 œ

48 œ

pak

j œ

-

-

bœ J -

œ.

te

-

œ

te

-

œ

œ

œ

œ

la

tri

go

œ

œ

œ

-

-

58 >œ

-

pre

85 œ

-

-

-

85

œ.

œ

-

-

5 8

na,

go

-

-

œ.

tri

œ

-

5 8

na,

la

na

34

œ

œ

œ

œ

48 œ

na

-

-

œ

pak

-

œ

na

pak

na

48 œ

-

œ

48 œ

œ. ni,

> œ.

pre

j œ

pak

j œ

tri

4 œ 8

ni,

ni,

œ

œ

4 œ 8

œ

œ. œ.

-

-

pre

la

-

di

4 œ 8

œ

ni,

œ.

85 œ

j œ

4 8 œ

j œ

œ

-

5 8 œ

la

-

di

> œ.

52

A

-

œ.

49

A

œ

-

pre

B

-

œ

tri

B

-

5 > 8 œ

pre

85 œ

-

œ

la

-

-

-

-

-

-

j œ

œ. -

la

œ

j œ

5 8 5 8 5 8


55

S

A

&

> œ.

vre

œ.

tri

T

tri

B

vre

œ.

p 34 œ

˙

p 34 œ

pak

-

-

-

-

-

-

œ

te

-

œ

te

-

œ

œ.

p 3 œ 4

na,

pak

œ

-

-

˙

-

-

-

-

-

-

˙

pak

œ.

-

na

p 34 œ

na,

na

na

˙

58

S

& œ

pre

A

T

la

& œ

œ

V œ

˙

pre

B

-

? œ

-

œ

˙

œ

pre

˙

vre

œ

la

˙

œ

œ

œ

˙

œ

˙

la

tri

˙

vre

-

-

-

& œ

bre,

A

T

&

œ

bre,

V œ

bre,

B

? œ

œ

tri

œ

œ

vre

œ

tri

vre

œ

œ

tri

vre

œ

œ

œ

-

te

-

te

-

œ œ

te

œ

te

-

te

˙

-

-

na,

œ

na,

˙

-

na

48 œ i

tri

-

na

˙

œ

61

S

-

˙

tri

-

-

œ

-

˙

œ

na

48 œ

i

48 œ i

48 œ

˙ 35

œ

tri

œ

tri

œ


43

64

S

& œ

`i

A

T

&

`i

V œ

`i

B

? œ

œ

-

œ

-

ci,

œ

-

A

le

V œ

œ

of,

B

œ

A

&

> & œ

of,

T

>œ V

bre,

B

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? œ

-

œ

œ

le

œ

de

˙

œ

œ

œ

le,

bre,

bre,

œ

œ

œ

∑ > œ > œ

le

bre,

œ

-

> œ > œ

le

bre,

œ

> œ

of,

le

decresc.

of,

œ

> œ

le decresc.

36

œ

bre,

œ

∑ > œ

le

œ

bre,

œ

œ

-

> ˙

le

œ

œ

of,

le

œ

œ

-

-

-

le,

œ

> f œ > œ

œ

le le, bre, bre, cresc..................................................................

-

le

70

S

œ

&

of,

T

of,

œ

> œ

le le de cresc..................................................................

p 34 œ

ci,

67

S

p 34 œ of, p 3 œ 4

ci,

> œ

le

> œ

œ

de

˙

le,

œ

de

˙

œ

œ œ

˙ ˙


73

S

A

T

B

Œ

Œ

Œ

S

&

œ

A

T

B

te

te

### œ V ? ###

te

Œ

tri

# # # 78

be

ne

-

j œ œ

-

be

ne

-

A

T

B

&

na

den

po - mi

-

nu - vam

i

pa

-

ti

na

den

po - mi

-

nu - vam

i

-

nu - vam

i

pa

œ œ J

-

be

ne

-

ti

na

mi

œ

mi

mi

-

-

-

den

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ

po - mi

œ œ œ œ J

te

vi

œ

œ

vi

nœ œ

-

œ œ œ œJ Jœ J

-

-

œ

te

vi

-

œ

j œ œ

du - vam,

j œ œ

tri

pa

-

ti

na

den

po -

du - vam,

œ œ J

œ œ

œ

-

ti

na

den

po -

-

ti

na

den

po -

du - vam,

tri

pa

œ

tri

pa

j œ œ œj œj œ œ œ œ œJ œJ J

nu - vam

œ i

j œ œ œ œ œ

nu - vam

i

œ œ œ œ œ J

nu - vam

i

œ œ J J

œ

### œ V ? ###

ti

te

### œ œ œ œ & J ###

-

œ œ œ œ œ J

-

œ

pa

### 7 œ 8

œ

79

S

œ œ œ œ J

œ œ J J

# # # 7 lirico dolceje cantabile j j 8 œ œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

&

###

œ

tri

### œ

j œ œ

meno mosso quasi andantino

tri

?œ œ 76

### 7 8 œ

œ

∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J J

te - be

ne

œ

j œ œ

œ

œ œ J

te - be

te - be

-

ne

-

ne

-

te

vi

œ

œ

te

vi

nœ œ œ te

vi

Œ.

-

du - vam,

-

du - vam,

-

j œ ˙ œ œ J

du - vam,

Œ

œ sa -

œ sa -

37


82

S

A

T

B

& &

A

T

###

doloroso # # # nF œ œ œj œ V mo

ja

mo

œ œ J

? ### œ 85

S

###

& &

ja

### ###

A

T

-

B

ti

dam

maj

ka - ti

œ

-

-

-

Œ

œ nœ

œ œ J

ka

-

ti

Œ.

Œ

-

### n œ &

œ

sa

œ.

sa

### œ

-

sa

? ### œ . sa

œ

œ

na - {a

du

maj -

œ maj -

œ

-

œ nœ J -

-

-

ka

-

{man - ka

œ

na

-

{a

œ

nœ œ J

œ

œ

œ

da

ne

raz - de - li

œ

œ

nœ.

ka

œ

da

-

j nœ ˙

maj - ka - ti

j œ œ

ka

-

ne

œ

œ

raz

œ

-

œ

-

nœ œ J

œ

ne

œ

raz - de - li

ka

da

raz

œ.

38

Œ

œ

{to

nœ œ œ œ nœ œ œ J J J

ti

-

Œ.

˙

ka

V

œ.

-

? ### œ .

&

maj

œ.

### n œ j œ œ V œ

###

-

dam

œ

œ

{to

88

S

gle

-

nœ œ J

ka

B

gle

œ

œ

-

-

Œ

œ

j œ œ

de

œ

-

œ nœ -

œ

{to

œ

du - {man - ka

œ

œ

-

œ.

de

-

{to

œ

œ.

Œ

œ

li

j œ œ nœ

œ

‰ Œ

nœ li

dva

dva

œ œ J

œ i

œ {to


### n œ œ j œ œ & 91

S

A

### &

pr

œ

-

do.

B

? ### œ . sa

94

S

A

T

B

œ

ste - na

da

raz

j œ œ

œ

ste - na

da

œ.

me - ne

œ

{o

mi

ka

dva

pr

### œ œ n œ œ œ œ V J pr

T

-

œ

& & V

-

### ### ###

A

T

B

& V

###

gu

œ

? ### œ .

-

-

Œ

œ

œ

gi

Œ

j œ nœ œ œ œ si

œ

-

da - lo

-

œ œ J

di

go

œ

gi

œ.

œ

œ.

Œ

-

-

ne

-

œ œj œ Œ

j œ œ

di

œ œ

lu

-

do

Œ

œ

ne

nœ œ œ ˙ J

œ œ do

bu

-

da - lo

˙

œ.

Ó

n œ œ œj ˙

œ.

Œ

vre

-

œ gu

-

me - to

œ

Dej

œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ Œ J J

bi

39

si

-

raz - me - ni.

∑ œ

-

-

œ

œ Œ

le

œ.

lu

Œ

Dej

nœ.

da

Dej

∑ Œ

ni.

œ

œ.

da - lo

bi

œ

-

ste - na

bu

Dej

-

me

œ

ve

lu - do

### œ œ œ ˙ & J bu

œ.

j œ œ nœ œ œ ˙

gi - di

###

-

j œ œ

97

S

œ

Œ.

energico

? ### Π.

me - ni.

œ nœ nœ œ œ œ nœ œ œ J

∑ œ

-

raz

œ

j nœ ˙

go

vre

-

me - to


100

S

A

T

B

&

###

### & V

###

Œ.

∑ œ

j œ œ

j œ œ nœ œ œ ˙

gi - di

lu - do

? ### Π.

Œ

bu

œ

Dej

gi

### œ œ œ ˙ & J

A

T

B

& V

###

vre

###

gu

œ

-

j œ nœ œ œ œ

bi

si

? ### œ .

Œ

A

T

&

gu

œ

gu

lu

-

do

gu

? ### œ . gu

-

-

œ

nœ.

go

vre

bi

-

-

œ

œ

go

œ

vre

bi

si

vre

œ.

40

Œ œ ne

Œ œ

ne

Œ œ

œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ J J

œ

j œ œ

-

da - lo

œ.

˙

-

vre

si

-

ne

go

bi

bu

Œ.

si

-

nœ œ œ ˙ J

œ

œ

ne

me - to

vre

go

Œ

œ.

bi

si

si

j nœ œ œ ˙

-

bi

bi

œ.

œ œ

œ œ J

di

-

œ œ œ œ œ J

œ

œ

gu

da - lo

### œ œ n œ œ œ œ œ V J gu

B

go

ne

### n œ œ j œ œ & ###

ne

106

S

-

œ

œ

œ.

me - to

-

-

œ

103

S

Œ

-

-

si

go

nœ œ J

œ

œ

œ

me - to

-

nœ œ J

-

œ

-

œ

me - to

œ nœ

œ

-

me

vre

-

me

-

-

me - to

ne

œ

œ.

Œ

œ

j œ œ nœ

œ.

Œ

to

nœ to

ne

ne

œ œ J

œ

ne

œ ne


### n œ œ j œ œ & 109

S

A

T

B

### &

pu

œ

pu

œ

-

sti si

go

du

-

j œ œ

œ

œ.

sti si

go

pu

? ### œ

-

sti si

œ nœ

pu

-

sti

si

œ

### n œ j œ œ œ &

A

T

&

###

gu

œ

gu

go

B

? ### œ .

A

T

&

œ

pu

-

œ

nœ.

go

si

-

-

sti si

œ

œ

bi

si

vre

-

j œ œ

sti si

go

œ

go

? ### œ . pu

-

-

-

œ vre

œ

-

vre

go

### œ œ n œ œ œ œ œ V J pu

B

œ

œ

j œ œ

### n œ œ j œ œ & pu

-

vre

bi

œ.

Œ

ka

-

-

ka

not,

œ.

œ

du

-

œ.

du

-

œ

go

du

sti

si

du

œ

œ

œ

me - to

-

-

nœ œ J

ka

not,

ne

ne

pu

-

-

me

j nœ ˙

ka not,

˙

-

ka

œ

œ -

me

-

-

-

ka not,

41

-

sti

ne

œ.

Œ

œ

œ

j œ œ nœ

œ.

Œ

to

-

-

ne

ne

œ œ J

to

œ

ne

œ ne

nnn

œ.

Œ nœ

œ.

Œ nœ

nœ.

Œ Œ

nnn

œ œj œ Œ

nnn

Dej

not,

ka

not,

ne

pu

œ nœ nœ œ œ œ nœ œ œ J -

œ œj œ œ

œ

œ nœ

œ

ne

œ œ

œ

me - to

-

œ.

sti si

nœ œ J

œ

nœ.

œ -

ne

not,

nœ œ œ œ nœ œ œ J

go

115

###

-

si

gu

S

du

bi

-

˙

ka

œ

du

si

Œ œ

not,

œ.

-

-

bi

j nœ ˙

œ.

### œ œ n œ œ œ œ œ V J gu

-

du

### œ œ n œ œ œ œ œ V J

112

S

œ

Dej

-

sti

nnn


&œ 118

S

gi

A

& œœ

gi

T

B

œ œ

œ œ J

lirico

-

di

lu

-

-

?

B

œ œ œ œ & J

A

B

me - to

-

V œ

-

&

& œœ V ?

gu

-

œ œ

gu

-

j œ œœ œ Jbi si bi

si

∑ œ

Dej

gi

œ

œœ

Dej

gi

-

di

lu

-

do

j œœ œœ œœ œœ J di lu do

-

-

-

j œ œœ œ J bi si bi

si

go

b œœ œ go

∑ ∑

œ œ œ œ J

vre

œ œ

vre

Œ.

-

-

j œ œœ œ J me - to me - to

Œ

Œ.

Œ

bu

-

œœ

-

bu

œ

j œ œœ œœ œœ œœ œ J da - lo ne da - lo

ne

∑ ∑

bœ œ œ œ J

œ ne

gu

œ

œ

-

bi

œ

si

j œ œ

go

mo

œ

-

me

-

to

ni

-

mo

-

me

-

to

ni

-

œ

mo

42

go

œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ J

b œœ œ

∑ œ œ

œ œ J

œ

go

œ gu

ne

œ œ œ œ œ J

? œ

gu

T

j œ œœ œ J me - to

-

& œœ

124

S

bu

da - lo

vre

T

œ œ

œ

œ

j œ œœ œœ œœ œ œ œ Jda - lo ne

-

V

vre

A

bu

j œœ œœ œœ œœ J di lu do

121

S

do

œ œ œ œ J

-

œ e

œ œ bœ œ œ œ œ J œ.

me

œ -

to

e

œ e


127

S

A

&

œ vre

& bœ. svr

T

B

V

œ

-

svr

-

& œ

du

A

kom

B

-

-

-

-

œ

-

-

œ

œ bœ

{e

-

&

vre

& bœ. V œ

œ

ne

pu

-

œ

j œ œ bœ

œ.

Œ

no

no

-

-

za

e

-

dno

œ

-

-

{i

-

~e,

kom

-

œ

- me

-

-

œ

bœ œ J

{i

œ

œ

-

~e

œ.

to

-

e

œ ne

{i

œ

œ

-

brej,

j œ œ bœ

œ.

Œ

? œ.

mla

-

-

œ

-

œ bœ

do

kom - {i -~e,

mla

-

do

œ

-

gu

-

dno

bi

œ

j œ b œj

mla - do

œ

si

go

j œ œ

œ

œ

œ

e

-

dno mla

-

do

za

e

-

dno mla

-

do

œ œ bœ œ œ œ œ J œ

œ. e

-

-

-

-

bœ œ œ œ J pu

œ

-

sti

dno

œ

si

j œ œ

œ

go

œ

œ

to

-

va

nej

-

no

i

to

-

va

nej

-

no

i

43

œ

do

i

œ

j œ œ

œ

-

bœ œ œ œ J

za

œ

Œ

kom - {i - ~e,

B

-

œ

œ

~e,

-

œ

j œ œ

œ

œ

za

ne

œ

œ bœ J

œ.

za

~e,

j œ œ

œ

œ

-

go

œ

bœ.

œ

-

si

mla

Œ

{i

œ

dno

œ.

not,

sti

œ

-

œ

j œ œ

œ J

e

˙

ka

œ

za

Œ

-

-

œ

œ.

-

œ

kom

T

{e

œ

? j j j œ bœ œ œ bœ œ œ 133

A

Œ

j bœ ˙

kom - {i - ~e,

S

œ.

{e - no

& œ. . V œ

œ

bœ œ J

kom

T

œ

-

130

S

œ

me - to

svr -

? œ.

bœ œ J

œ œ bœ œ œ œ œ J œ

to

-

j œ œ

va

nej

-

œ

no


136

S

A

&

œ.

œ

du

-

& bœ. vr

T

B

V

œ.

vr

? . œ vr

139

S

A

T

B

&

˙

œ.

˙

œ.

˙

sni

-

œ

-

-

sni

œ

-

### w

-

-

-

sni

&

-

-

sopran solo

Ke ja Ne - de

~e.

~e.

œ. œ.

### 8 . 8 .

œ

œ J œ œ œ œ œ

ma - `at maj no - si maj

w

###

###

ja de

me de

-

-

-

-

Ke Ne

-

-

-

-

-

Ke Ne

-

-

-

-

-

-

ww

ko ko

œ.

œ

œ.

w

ww w ww w

Ke Ne

# # # 8 .. ww 8 w

˙ ˙

~e.

œ

### 8 . 8 . www

ja de

? # # # ww w &

-

œ

œ

### w V ww

139

S.Ten

-

not,

œ œ J

Lento(ad libitum)

˙

ka

solo # # # Œtenor œ œ . œ J &

139

S.Sop

-

œ.

œ

### 8 . œ . 8 .

-

-

∑ ∑

-

-

-

w w œ. œ

-

-

œ

œ

-

-

œ J œ œ œ œ œ

ma - `at maj no - si maj

44

-

-

ko ko


142

S

A

T

B

S.Sop

& & V

### ### ###

A

T

B

& & V

w

Ka svin

### ### ###

-

&

###

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ

-

dar pin

-

œ

w

-

-

w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ.

œ œ œ

ww

œ œ

œ. œ œ.

-

dar pin

w

-

`at si

w w

œ.

-

œ œ œ -

dar pin

j œ

-

ci ci

w -

-

-

-

-

-

-

-

za svin

w w

-

-

-

-

œ

œ œ J

Ke Ne

`at si

j œ w

za svin

w

w

Ka - va svin - ski

w

za svin

-

`at si

œ œ œ

œ

ci ci

w

-

œ.

Ka - va svin - ski

### œ œ œ œ & J Ka svin -

-

∑ ww j œ

va ski

w

-

œ œ œ

w

ci ci

-

-

w

œ.

-

-

w

? ### w œ.

145

S.Ten

ma no

## & # œ.

145

S.Sop

w

? ### w w 142 ### . œ &

145

S

ma no

ma no

142

S.Ten

w

-

me de

œ ma no

va - dar - ci ski pin - ci

w w w w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ œ œ J J

-

`at si

œ.

œ

œ œ œ œ œ J J

œ

Ke Ne

45

-

-

ja de

ma no

-

`at si


## & # œ. 148

S

A

T

B

S.Sop

& V

& 151

S

A

T

B

S.Sop

& &

Ne ski

-

-

œ.

-

-

-

-

-

nœ.

-

œ.

-

-

-

œ œ

-

œ

Ka svin -

-

œœ . .

-

-

œ

va - dar ski pin

### w

-

-

-

nœ. œ. -

j œ œ. -

-

-

œ

###

###

-

-

œ.

-

œ.

-

-

-

-

œ œ

-

-

-

-

œ

-

œ. œ. œ

œ œ J

œ

va ski

dar pin

-

-

-

-

œ J œ J -

w

-

va ski

-

dar pin

-

-

-

-

de pin -

-

-

-

de pin -

-

-

-

w

de pin -

w w w

œ.

Ka svin

œ.

œ.

œ

œ.

w

w

ci ci

46

œ

œ J

va - dar - ci ski pin - ci

œ

wœ .

œ

œ

ta

œ.

za dol

-

œ

ci ci

w

ci

-

-

œ.

ww w ta

œ J

-

œ

ta ci

œ œ œ

da pin -

œ.

ta ci

œ.

w

w

ta ci

maj - ko maj - ko

Ka svin

-

œ

w

œ.

-

ci ci

w

? ### w w 151 ### j œ œ œ œ & &

-

Ka svin

###

œ

w

w

Ne ski

-

### w V

151

S.Ten

###

ww

? ### œ . œ. Ne ski 148 ### œ . & 148

S.Ten

###

Ne ski

œ

œ œ œ

-

Ne gi

-

da be~

j œ œ. -

œ

ta vi

œ œ œ œ J

za Ne dol - gi

-

œ.

œ ‰ œ.

da - ta be~ - vi


154

S

A

T

B

& & V

### ###

&

###

ta Mi

ww

ta Mi

w -

-

-

-

-

-

-

S

A

T

B

& & V

### ### ###

-

Mi

-

jas Mi

-

-

œ œ J

-

-

œ

ne lan

sa i

Œ.

Œ

nœ.

sa i -

-

œ.

sa i -

-

œ.

sa i -

-

? ### n œ . nœ. ### œ . &

S.Ten

ta li

### œ & 157

-

za `ol

-

-

-

-

-

-

-

-

pak lan

-

ww

-

-

œ J

-

-

-

w w

œ #œ. -

-

œ œ œ œ œ

œ J œ -

-

-

-

-

œ

-

œ.

-

-

pak lan

-

ne i

w w

ka ma

za `ol

œ.

w

-

-

-

-

za `ol

œ. œ.

w w

jas `ol

œ.

-

pak lan

-

œ. œ.

œ œ

œ. œ.

œ.

-

-

Mi - ti

-

-

za `ol

w

-

-

-

œ

j œ

-

œ

Ne - da ti ~ev

-

ke ma

-

-

-

-

-

-

w w

-

œ.

œ.

Mi ti

-

w

ka ma

œ.

pak lan

-

œ œ œ œ œ J J

œ

œ.

Ne - de ti ~ev

-

kam ma

za `ol

œ œ J

-

œ œ J

ka ma

œ

w

ta Mi

157

S.Sop

w

-

brej, brej. brej.

157

-

w

ta Mi

œ

œ.

-

w

### œ . & 154

S.Ten

w

? ### w w 154

S.Sop

###

-

œ -

si ti

œ

-

œ

-

œ J

sa - kam ~ev - li

œ

ta li

Mi ti

w w

j œ œ œ œ

maj - ko maj - ko

47

œ œ œ

œ.

ta `ol

œ.

-

si ti

sa ~ev

œ J

-


160

S

A

T

B

S.Sop

& & V

&

la ~ev -

###

la ~ev -

###

### œ . ka li

-

œœ .. 7 V8 Ha, sub ff

? 78 œ .

-

-

-

la lo

za pan

-

Mi to -

œ

˙ ˙˙ ˙

-

-

-

na

-

-

na

-

œ.

>j œœ J

w

.. w

-

-

-

-

-

-

>j œœ J

œ

na.

.. œ . la - lo

>j œœ J

ha,

œ

œ J

ha,

œ J

ha,

ha,

œ J

48

li

n n n 78

na

>j >j œœ œœ J J

>j œœ J

ha,

ha,

ha,

ha,

ha,

œ J

ha,

ha,

œ J

ha,

ha,

œ J

nnn 7 8

w

œ.

œ.

œ -

œ

mi.

>j œœ J

ha,

j j j j j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J J J J J J J ha,

nnn 7 8

w

>j >j >j >j >j >j >j œ œ œ œ œ œ œ ha,

li

w w

j . œ . œ. -

w

-

.. w w w

nnn 7 8

li

-

-

nnn 7 8

w

na

..

œ.

Mi to

& 78 œ .

.. w

-

œ œ œ

˙˙

sub ff

sub ff

B

-

œ.

-

œ

la ~ev -

za pan

-

-

œ.

Ha,

T

-

w

Ha, sub ff

A

œ

œ. & 78 œ . 163

S

œ.

? ### w w 160 ### œ . & 160

S.Ten

###

ha,

ha.

œ J

mi.

nnn 7 8

œ.

j œœ ‰ ‰ Ó J ‰ ‰ Ó

ha.

>j œ ‰ ‰ Ó ha. π œœ .. œœ

œœ

# >œ

I

ni -

œ >œ J

e


166

S

&

A

&

T

œ. V œ.

œœ

I

B

œœ

œœ

ima - me

? >œ

> œ œ J

169

j œœ œ J

œœ

œ

go

# >œ

-

le - mo

bo

-

>œ œ

gat

go

-

le - mo

bo

-

gat

œ >œ J

>œ .

-

j œœ œœ J

stvo, mo

-

&

A

&

T

V œœ ..

œœ

I

B

ni

? # >œ

œ >œ J

172

S

A

T

&

&

e

I

œœ

V œœ

? >œ . gat

-

j œœ œœ J

> œ œ J #œ

sub ff

stvo,

-

mo

stvo,

-

re

-

œœ

me

go

# >œ

œ

œ œ J

ni

-

i

œ J œ

ni

œ

-

i

ni

-

œ.

œ

œ œ

œœ

ima

i

gat

B

-

œœ . .

œ.

i

ni

49

-

j œœ œ J

-

e

sa

œ

œ.

bo

œ

œ J

œ

re

œ

le - mo

œ

-

stvo,

S

œœ

œœ

-

j œ œ

ka

-

œ

bo

-

œ -

me

œ

œ

sa

-

j œ œ

ka

-

me

e

sa

-

ka

-

me

œ

e

sa

ka

-

me

e

-

œ

œ #œ J

œ œ


175

S

A

&

#œ sva

& œ

sva

T

V œ. sva

B

-

sva

-

B

I

? œ 181

A

T

B

-

dba

da

-

ima

ima

œ

ima

V œ.

œ

`a

-

-

œ `a

-

me

go

-

œ

-

œ #œ J

`a

-

œ

me

go

œ

go

œ

œ

œ

ba

no

œ

œ.

ba

œ

no

œ

œ.

ba

no

œ

I

ni

œ

-

praj

-

me

I

ni

-

œ.

œ

œ -

œ

me

le - mo

bo

-

œ œ J

œ

-

œ œ

le - mo

bo

œ œ J

œ

le - mo

bo

œ œ J

j œ-œ

-

j bœ ga

-

ga

50

-

gat

-

œ.

-

-

œ.

ce

e

œ e

stvo,

œ

stvo,

j œ œj

mo - re

stvo,

˙ j bœ œ

la

pa

œ

œ

-

-

œ. ce

œ

˙

gat

ce

œ

-

œ. -

e

˙

gat

œ.

ga

œ

œ.

#œ œ

˙

-

œ.

˙

-

-

-

me

œ œ J

œ

me

˙

ni

-

praj

œ

I

œ

praj

œ.

da

me

œ œ J œ J œ

œ.

dba

od

od

œ

œ

-

#œ.

œ

˙

praj

œ

œ

j bœ œ

? œ.

da

da

& #œ

od

dba

œ.

œ

dba

j œ œ

œ.

œ

-

& #œ V

œ œ

j œ œ

I

T

-

& œ

I

A

-

œ J

? œ. 178

S

-

œ J

-

œ

la

pa

œ

œ

la

pa

œ -

-

-


184

S

&

A

&

T

∑ œ

str

j bœ #œ

-

ma,

V œ. str

B

? #œ

str

mo

A

j bœ œ ma,

mo

& œ.

-

V #œ

ce

S

A

T

B

œ

œ

-

re

od

bœ œ J

œ.

œ

od

`a

-

`a

-

œ.

ba

no

œ

œ

ba

-

-

no

œ

œ.

-

ba

no

-

sub ff

j œœ &J

œ

œ

la

pa

bœ œ J

-

? œ. 190

`a

œ

-

œ

-

j œ œ -

œ

ga

œ

-

> œœ ..

˙˙

> œ.

˙

-

ga

-

ga

œ

Ha,

ce

B

od

#œ œ

œ

&

ce

T

re

ma,

187

S

-

œ.

œ

œ

œ

˙

-

-

-

>j œœ J

ha,

j j &œ œ > ha, j j œœ œœ VJ J > ha, ? œJ >Jœ

pa

œ

>j œœ J

ha,

j œ > ha, j œœ J> ha, >œ J

-

str

œ œ

la

la

œ

œ

>j œœ J

ha,

j œ > ha, j œœ J> ha, >œ J

pa

>j œœ J

ha,

j œ > ha, j œœ J> ha, >œ J

-

-

œ

-

str

>j œœ J

ha,

j œ > ha, j œœ J> ha, >œ J

ma,

>j œœ J

ha.

j œ > ha, j œœ J> ha. >œ J

mo

œ

œ

-

re

j œ œ bœ #œ

-

œ.

str

j œ œ

ma,

-

mo

œ

-

œ

sub ff

> œœ ..

Ha, sub ff

re

˙˙

>œ .

Ha,

sub ff

˙

ma, subpp

œœ ..

œœ

i subpp

ni

j œ œ

j ‰ ‰ niÓ œœ J ‰ ‰ Ó i

-

-

œœ

œœ . .

e

sa

œ

œ

e

sa

œœ -

-

ka - me

j œ œ

51

œ

ka - me

ha.

œ ‰ ‰ Ó J

œœ


& œœ .. 193

S

sva

A

& #œ

sva

T

B

B

S

dba

œ

œ.

˙

da

praj

-

-

re

I

ni

me

I

ni

œ. & œ. &œ

œœ

œœ

œœ

ima - me

j œ œ

go

-

œ

ima - me

j œœ œ J

go

œ

le - mo

j œ œ

-

le - mo

bo

-

œ

œ

bo

-

œœ

j œœ œœ J

œ.

˙

gat - stvo, mo

gat

-

?

ƒ œ & .

œ

ƒ & œ

svr

ƒ V œ. ƒ#odœ ? od

œ œ J

svr

-

del

du

œ

> œ

-

œ #œ J

pka

mo

œ œ J

œ -

re,

po

œ

œ

œ

-

del

œ

du

-

pka

mo

-

re,

œ œ J

svr

-

del

œ

du

-

pka

mo

-

svr

-

del

du

-

pka

mo

-

œ œ J œ œ J

52

#œ -

po

-

re,

po

-

re,

po

-

œ œ

œ

e

œ

-

e

œ -

re

stvo,

V

199 sub.

œœ

-

j œ œ

sub. B

œ

mo

œœ

?

od sub.

T

j œ œ

praj - me

œœ ..

od sub.

A

da

œœ

I

T

dba

œœ

I

A

-

œ

V

196

S

-

œ

j œœ œœ J

œ œ J

lna

œ J œ

lna

œ J œ œ œ J

œ so

œ

so

œ

œ œ

lna

so

lna

so


202

S

A

T

B

&

œ. `i

& œ. V

A

&

B

?

svr

˙

œ

-

tce

-

œ œ J

tce

po

œ

po

-

-

-

mo

-

œ œ J œ J œ

lna

T

œ J œ œ

B

& œœ

j œœ œœ J

œœ

me - {e mo - re,

so

`i

œ

œ

`i

œ

del

du

œ

mo

œ J

œ

-

re,

œ

œ

œ

-

pka

mo

-

re,

œ œ J

svr

-

del

œ

du

-

pka

mo

-

re,

svr

-

del

-

œ

-

`i

œ

-

`i

-

œ bœ J

tce

mo

j œ œ

tce

mo

œ #œ J œ œ J

tce

mo

œ -

subpp

re

od subpp

bœ -

-

re

œ œ

œ J

bœ œ J

glu

œœ

œ

od

glu

Ó

re

œ.

brej,

œ œ

œ -

{e

-

œœ

{e

Œ

tce brej,

so

œœ ..

œœ

œœ

# œœ

no

so

vin

œ J

œœ ..

no

-

pka

du

pol

pol

> œ

-

del

bœ œ J -

œ

œ #œ J

-

œ

so

j œ œ

?

œ

œ

lna

od

& œ

V

re

od

so

me - {e mo - re,

A

#œ œ

lna

œ J

svr

œ.

œ

-

œ œ J

od

˙

208

S

od

`i

œ.

& œ V

tce

tce

po

T

œ

-

?œ 205

œ.

`i

`i

S

-

˙

œ œ

œ

vin vin

.

-

bœ #œ J

œ

œ

-

re,

˙ œ

œ

œ

ce, -

bœ J

-ce,

mo ce,

mo

∑ ∑

53

-

re,

œ œ


211

S

A

&

œ.

œ

od

j œ œœ

glu - {e

& # œœ . od

T

B

?

214

S

> & œœ ..

vin

A

vin

T

B

S

T

ce,

mo

-

-

>j œ J

ce,

>j œ J

> j œ J

>j >j > >j & # œ œ œJ n œ ha, ha, ha, ha, j j j j œœ œœ œœ œœ V J J J J > > > ha,

ha,

re,

˙˙

ha,

B

-

me

#œ nœ œ œ œ J

? >j œ & J

œ œ

ha,

ha,

œ œ J -

{e

mo

-

j œœ œœ J

-

{e

mo

œ.

re,

pol

#œ œ.

bœ œ

-

œ

re,

pol

-

-

œ

œ

no

so

j œ œœ

no

ha,

ha,

œœ ..

Ha, sub ff

œ.

˙

œœ ..

˙˙

Ha, sub ff

˙

Ha, sub ff

œ.

> > j j œ b Jœ J ha, ha, >j > œ b Jœ ha, ha, j j œœ œœ >J >J ha,

ha,

> j œ J ha, >j œ

ze

-

œ.

j ze œœ # œœ . >J

ha.

ha.

? >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ J J J J J J J

j œœ J

>j œœ J

-

ze

-

œ.

54

>j œœ J

>j œœ J

>j œœ J

>j œœ J

>j œœ J

j >j >j >j >j >j >j œ œ œ œ œ œ œ j œœ J

ha,

j œœ >J ha, œ >œ J J ha,

bœ #œ œ œ œ J

œ

œ

∑ ˙˙

sub ff

œ œ

so

ha.

A

œœ

V

217

me

glu - {e

V

>œ &

œ

œ

maj

me

œ

œ

ha,

j œœ >J ha, >œ J ha,

ha,

j œœ >J ha, >œ J ha,

œ bœ. lu

maj

me

Ne - do

œ

œ

ha,

j œœ >J ha, >œ J

j œœ >J ha. >œ J

ha,

ha,

-

re,

˙

go

œ

j œœ >J ha, >œ J ha,

lu - do, mo

œ.

ha,

œ œ œ œ œ J

maj

œ œœ œ œœ œ J

ha,

-

do,

œ ˙œ œ # œ œ J mo

œ œ J

-

ri,

œ


& #œ 220

S

bœ J

Go - spod

A

œ

œ œ

ke

j œ œ

& œ

j ke œœ œ J

Go - spod

T

B

V

A

Go

? œ 223

S

œ

&

-

œ J

œ lu

-

do,

& bœ.

B

V

226

S

A

T

B

&

-

œ

do

Ne

-

do

mo

-

te

ze

-

-

-

-

mi

Go - spod

Go - spod

j œ œœ J

-

mla

? bœ.

-

-

œ

-

mla

-

-

-

œœ

œ

œ ke

œ. #œ. -

ze

# œœ .

do

ze

-

ze

œ

œ.

-

ze

œœ

# œœ .

te

œ

œ

ze

ke

te

ze

œ.

œ

œ

go

maj

œ

me

maj

me

mi

-

mi

œ ˙œ œ œ œ J Ne

˙

mi

œ. œ.

˙ ˙

œ.

˙

œ.

˙

# œœ ..

˙˙

œœ ..

˙˙

˙

œ.

˙

do.

-

do.

-

-

do.

-

-

do.

œ.

55

do,

˙

mi

-

lu

˙ ˙

-

œ

œ bœ #œ œ œ J -

-

me

œ œ œ œ œœ œ J

-

œ

maj

maj

-

œ.

te

te

spod ke

œ J

-

œ

œ œ

j ke œœ œ J

ri,

œ

-

ze

ze

j œ œ

œ

œ

-

-

Go - spod

œœ

œœ

Ne

bœ J

œ bœ #œ œ œ J

œ

œ.

œ ˙œ J

Go

-

do,

mi

˙

-

˙

ri,

œœ -

lu

mi

œ

mo

mo

mi

-

œ.

re,

-

œ.

# œœ .

œ

mla

V

œœ

bœ #œ œ œ œ J -

ze

œ œ J

œœ ..

-

ze

œ ˙œ œ #œ œ J

-

& b œœ ..

œ.

do,

Ne

mla

œ

˙

œ.

? œ

ze

œ œ œ œ œ J

lu

T

te

te

spod ke

œ

-

do

Vlastimir Nikolovski - SVRSUVACKA  

mixed choir

Vlastimir Nikolovski - SVRSUVACKA  

mixed choir

Advertisement