Page 1

Stojan Stojkov Stojan Stojkov

Sonata za violon~elo i piano Sonata za violoncelo i piano

1988/89

Skopje


Sonata za violon~elo i piano

Stojan Stojkov

? c b˙ P

Adlibitum

Violoncello

Piano

4

Vc. 4

Pno.

7

Vc. 7

Pno.

œ

j œ ‰

˙.

œ

&c

?c

&

?

?

œ

œ

&

?

?

10

&

œ

œ

˙

bw

˙

Ó. Ó

œ œ

f

Pno.

&

œ bœ

? b˙

˙

œ

bœ œ œ œ ˙

10

Vc.

Œ

F

b >˙

œ œ

bœ bœ

b˙ ˙

œ

œ

œ œ J

œ

œ nœ

Œ

poco acell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∑ S&S


Vc.

&

> > > > ≈ bœ œ œ nœ

12

&

Pno.

& 14

Vc.

Pno.

œ

ß > > > > ≈ bœ œ œ nœ bœ

& ( √) b œ 14 œ bœ &œ bœ & œ ? bœ œ ?œ

16

Vc.

œ

bœ bœ bœ bœ & bœ

16

Pno.

œ bœ

˙ &˙

? œ bœ

˙ ˙

?

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> > > > >œ > bœ œ nœ b œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

nœ nœ

œ

bœ bœ

nœ nœ

œ b œœœ

œœ œœ

bœ bœ

œœ œ

œœ œ

bœ bœ ?

nœ bœ bœ bœ œ

18

√ > > > œ b œ > b œ n œ œ > b >œ b œ œ

œ

? ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ f œœ œœ

Allegro

&

18

Vc.

œ bœ bœ œ œ nœ

≈ bœ œ œ nœ

12

j bœ nœ bœ

˙ ?

œœ œ

œ

j œœ ‰ Œ œœ

Œ

j œœ ‰ Œ œ

Œ

œ

œ bœ nœ œ bœ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ J

bœ b œ n œ œ œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ

bœ nœ bœ œ œ œ œ

œ. œ.

˙ œb œ ˙

œ. bœ œ œ œ œ.

œ. œ.

b œ œ ˙˙

œ. bœ œ œ œ œ.

3


4

&œ œ œ

20

Vc.

œ

˙ &˙

20

Pno.

? ˙˙

œ

œ

poco memo .

œ

œ œ

˙ ˙

œ.

&

œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

# œœ

&

˙.

22

œ œ

œ ˙ J

? œj # œ .

22

Vc.

nœ œ œ œ œ

? bœ

œ

# œœ œœ œœ œœ œœ j œ ‰ Œ œ

œ J

œ

œœ

œœ œ

œœ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ

œ

œœ

œœ

&

œ

œ

œœ œ

œœ œ

Pno.

j bœ

? œ

œ.

œ & # œœ

œœ n œœ œ œ

24

Vc.

24

œœ œ

œ

œ

j œ œ

œœ œ

4

œœ œœœ œœœ œ

œ

˙

j bœ

œ

œ #œ œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

Pno.

&

œ #œ

? œ

26

Vc.

œ

œ

œ #œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ & b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

26

Pno.

&

poco acell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

œ.

j #œ

j œ #œ

œ.

#œ f Œ

œ

# >œ

Tempo I

#˙. f

œ

≈ # œœœœ J

#œ œ #œ bœ ‰

œ œ œ œ

‰ œœœœ œœœœ

?


#œ œ #œ œ œ. œ ?

œ.

28

Vc.

Vc.

& #œ #œ.

? ‰ # # œœœ œœœ œ œ J œ œ 30 ? bœ nœ & œ œ œ nœ

œ

? b œj ‰ bœ 32

Vc.

& bœ.

32

&

Pno.

bœ œ

œœœœ

‰ œ

œ

œ

b œœœ J

œ œ bœ bœ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ

b œ œ b œœœ ‰ ≈œ

j & ‰ b b œœœ œœœ

# œœœ

œ

œ b œ œ

œ

œœ œ

b b œœœ

b œœ bœ

# œœœ

Pno.

& #œ 34 œœœœ & ? œ œ #œ

œ œœœœ # >œœœ

Œ

œ

œœœœ ‰

œ #œ œ

5

‰ b œj bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ. b œ œ ≈œ ≈œ

bœ œ œœœ

œœ œ ?

b b œœœ œ.

œ

. œœœœ ...

b œœœ

b œœœ

œ œ

j œœ ‰ œ

n # œœ #œ

r œ b œœ ≈ ‰ b b œœœ

&

34

Vc.

b œœœ &

30

Pno.

œœœœ J

œ

œ

œ œ œ bœ œ nœ. œ œ bœ #œ

œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ #œ #œ œ

28

Pno.

œ #œ œ

œ œ

j j b b œœœœ œœœœ

œœœ

œ œ bœ. œ œ œ œ >œ œ >œ œœœ œœœ œœœ œœœ .... œœœ

ƒ # œ>œœ ‰ œ œœ œ

œ

œœœ

œœ œ

œ>œœ

œ œ ˙

œœœ b œœœ œœœ b œœœ œœœ

œœœ

b œœœ

œœœ

œœœ

œœœ


6

bœ œ #œ œ œ œ œ œ.

36

Vc.

& œ ˙ & ˙˙

˙˙˙

36

Pno.

œœœ ?

Vc.

b œœœ

&

bœ & b b œœœ

38

Pno.

˙

? 40

Vc.

& b b b œœœœ

40

Pno.

? ?

œ œœœ

œ œœœ

œ œ bœ bœ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œœœœ

œ

œ œ œ œ

œœœ œ

œœœ œ

œœœœ

# œœœœ ˙

˙ œ œ œ œ ? bœ

œœ œ

œœ œ

n œœ œ

œ

œœœ w

b œœ œ

˙. bœ

˙ œœœœ

œœœœ

œ œ œ

œ

b œœœ

œœœ

œ

œ œœœ

˙.

j œ #˙ œœœ

Nœ N œœœ

b b b œœœœ

b˙.

œ.

& œœœ

Pno.

œ œœœ

b b b œœœœ

œ

42

œ œœœ

˙

42

Vc.

bœ # œœœ P

œ bœ œ œ œ œ œ

œ bœ bœ

&

œ œœ

& #œ

œ œ bœ

38

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ

œ

œ œœ œ

?


j œ

? œ.

44

Vc.

44

& b b œœœ

Pno.

?

œœœ

Vc.

?

Pno.

Vc.

?

Pno.

?

Vc.

b ˙˙˙ π ˙

˙˙

Œ Œ ˙. ˙.

œœ

Œ ˙ ˙

b œœ

œ œ ◊

b b œœ

∑ œ

b œœ

œœ

œ œ

b b œœ

œ b wœ bw

œ b œœ ˙

b ˙˙

œ b b œœ ˙ œ ˙

b b ˙˙

poco a poco . . . . . . . . . . . . . . . .

acelerando

&

œ

? œœ w w 50

œœ œ

w

? ˙˙ ˙ ˙ 48(◊) ? 48

w

U

?

46

b˙ b n œœœ

46

7

U

b œœ œ bœ œ œ bœ.

œ b œœ œ œœ œ n œœ œ œœ œœ

œœ œ b œœ œ œ b œœ

œ b b œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ

b œœ .. œwœ œœ b b œœ œœ œœ œœ & b œœ b œ œ œ w

Tempo I

&

œ b˙ # œ œ œ

œ

50

Pno.

& b œœ ?

œ.

bœ. bœ œ.

bœ bœ

˙ ˙˙

bœ #˙ n œ. œ. œ. . bœ #˙ n œ. œ. œ. .

œ. œ œ . . œ. œ. œ.

œ.

œ.

.œ œ.

?

#œ œ œ


8

52

Vc.

&

œ bœ

œ bœ œ œ œ

œ œ œ bœ b˙

œ œ œ b œœ œ b œœ œ bœ

œ œ

œœ œ

& b˙

56

Vc.

œ œ

œ œ bœ bœ

œ œ

bœ bœ

œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ b œ b b œœ n œ œ n œœ & œœ b b œœ b œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ b œ œœ n œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ ? bœ œ œ œ œ

54

Pno.

œ œ œ bœ

œœ n œ b œ œ œ œœ b œ œ b œ œ œœ œ

œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ

54

Vc.

œ œ œ

52

Pno.

> œ œ œ bœ bœ

˙

&

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

56

Pno.

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œœ b œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ? œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

58

Vc.

œ bœ

œ œ œ

58

Pno.

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?œ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

œœ

œ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

œœ


60

Vc.

Pno.

œ œ

œ œ

9

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ≈ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ ƒ 60 œ œ œ œ œ œ œ œ & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ &

œ bœ

?œ œ

œœ œœ

& œJ

62

Vc.

œ bœ

œ

62

& bœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ & œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

‰ n œ. j

≈ bœ œ œ œ

œ. J

‰ b œ. j œ .

œ.

œ. J

œœœ œ œ œœœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ bœ bœ œ œ

Pno.

& œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ bœ œ . œ & ‰ J b œ. œ. œ-

64

Vc.

64

&

Pno.

Vc.

?

b˙ b˙

bœ bœ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ

bœ œ œ œ

?

‰ b œ. j œ œ. œ . œ- œ. . œ. >j ^ b œœ j œ bœ b˙. f ßj ^ œœ >j œœ b œ b˙. b˙. bœ

. . œ . . œ œ b œ. œ œ œ- œ. . >j b œœ œ ˙ œ. j > œœ œœ b ˙ œ. œ. b˙

67

?

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

67

?

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. &

œ & bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ f ? bœ œ œ œ œ œ œ œ œ &

Pno.

j b œ. ‰ œ.

œ. œ. œ b œ. œ œ œ œ œ œ. œ b œ. œ œ œ œ. . . . . . . . . . . poco acell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10

? b!œ œ œ œ œ œ !œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 70 œ b œ œ œ œ œ & œ œ œ bœ œ œ #œ 70

Vc.

Pno.

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? n œ œ œ œb œ œ œ œ !! ! ! ! ! ! ! 73 œ œ#œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ & f ? œ œb œ œ œ œ b œ œ 73

Vc.

Pno.

Pno.

79

Vc.

œ œ

& #œ

œ

œ œ œ œ bœ œ bœ

œ

œ œ œ œ bœ œ bœ

#œ & #œ ?

œ

œ. @

#œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ

79

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! Nœ œ œ œ @ ! ! @ ! ! ! ! ! ! ! ! œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ J ! ! ! ! & ! ! œ! b œ! œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 76 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ & œ œœ œœ œœ ƒ ? œ bœ œ œ œ bœ œ b œ œ œ œ b œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ ? b œ œ œ œ @œ

76

Vc.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# œœœ

78 œ œ 7 8

œœœ œœœ œœœ 78 œ œ œ

œ. œ #œ > œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ œ œ ƒ œ œ > œ # œœœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ


82

Vc.

& #œ

j œ œ

nœ #œ

82

Pno.

& œ œ œ œ œ œ œ ? #œ

œ œ œ nœ œ J

œ

j œ œ œ #œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ œ #œ œ œ œ

85

Pno.

& œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ j œ J ? œ #œ œ œ

88

Vc.

& #œ

88

& œ

Pno.

?

j #œ œ œ œ œ j œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ œ # œ œ œ &

91

Vc.

91

Pno.

&œ ?

j Nœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ #œ œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

85

Vc.

11

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ

œ

œ

j œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ

œ œ œ bœ œ J

œ œ œ œ bœ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ

j œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ


12 94

Vc.

&

94

Pno.

œ bœ œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ

& œ bœ œ œ œ œ œ ?

œ

œ œ œ

œ

œ

j ‰ ‰ jb œ œ œ œ

j œ œ

œ œ b œœ

œœ ..

˙˙

œœ ..

˙˙

œ

œ bœ œ œ œ œ œ

rit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Vc.

&

97

Pno.

œ

œ bœ œ

œ

& œ b œ œ œ œœ ?˙ ˙ &

œ.

œ

& œ. œ.

œ œ

100

Pno.

? œ. œ.

j œ

œ .. œ

100

Vc.

j ‰ œ j ‰ œ œ j œœ ‰

œœ

& ˙.

œ

U

c

Pno.

? œ˙ œ

˙ ˙

p˙ c

˙

œ .. œ

œ .. œ

˙ ˙

˙

œ

bw

˙. œ

˙.

w w

c ww

w

œ bœ œ

œ.

Andante

j œ bœ.

œ

œ bœ œ ˙

œ.

œ œ œ bœ œ œ œ

103

&

œ

˙ ˙

103

Vc.

j œ

œ

œ

œ

˙. w ˙ ˙

˙ ˙


106

Vc.

&

3

œ bœ œ œ

˙

œ

˙

Pno.

?

œ œ bœ

˙

œ

˙

˙ ˙

b˙ bœ

& œj œ

4 j œ œ bœ œ œ œ

109

Vc.

œ bœ.

˙.

˙

˙.

˙ ˙

˙ ˙

˙

˙

˙

w

U

109

Pno.

& œ

œ

˙

? b˙

œ

112

Vc.

&

w

4

& œ œ bœ œ œ œ

112

b œ˙

espressivo

Pno.

? 115

Vc.

& j‰ Œ œ pizz.

˙œ

& ˙ bœ

œ

4

Ó

. & œ˙œ œ œ œ˙ P

115

Pno.

œ

w

&

b ˙œ b œ

j œ

œ œ

b ˙˙

∑ œ œ

œ œ œ œ

œœ

œ œ b œœ œœ

4

b œœ

œœ

œœ

∑ œ bœ

˙

Ó

œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œj œ 4

˙

ww

Œ

œ

œ bœ œ œ œ œ

œ

œ

˙ p

w

œ

œ

œ

˙

106

&

13

U

œ œ œj œ œœ œ J b ˙˙˙

∑ œ œ œœ J ?

œœ œœ œœj œœj œœ J ˙ œ b b ˙œ j œ œ

œœ œœ Œ ˙ b ˙œ

œ


14 118

Vc.

&

j & œœ ˙˙˙

j œœ

118

Pno.

œœœœ ? œ œ

?

˙˙˙

œœœœ œ œ

? ˙

˙

œœ

œœ œœ œœj œœ œœœ

œ œ

121

Vc.

j œœ

˙

˙

œ b & œœ

œ œœ b ˙ œœ œ b ˙˙

?

124

Pno.

œœœœ

Ÿ ˙

124

Vc.

œœœœ

bœ œ ? b œ œ œœ ˙˙

j bœ bœ

j œœ

˙. j œœ

œœœ

œ œ

œ œ œ.

œ

œ

j œœ

b œœ

œœ œ b œœ

œœ œ

œ œ œ b œ œ œŸ œ œœ

œœœ œ

f ˙. ˙. fœ œœ

œ œ

˙˙˙ œ œ

Ÿ ˙.

j œ

˙ ˙

˙˙˙

œœ œ

œœ œœ œœ . œ œ œ .. bœ bœ

j œ

œ œ œ œ J œ œ f œœ œœœ œ

œœœ

&

œœœ

4

˙

œ. œ.

& œ œ œ œœœ œ œ œœœ ?

œœœœœ

œ œ

121

Pno.

&

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ bœ 4

œœ

œœ bœ œ

˙.

3

œ

127

Vc.

& ˙

œ

œ

œœœ œ

œœœœœœ œ œ ˙

˙

5 127

&

Pno.

3

œœ

? bœ bœ

œœ œ œ

œœ ˙ ˙

œ œœœœ

œ w w

˙

œ

œœ ˙ ˙

bœ bœ J

œœ

œœ ˙ ˙

œœ


130

Vc.

&

130

Pno.

œ

˙.

& ˙˙ ˙

? ˙. ˙.

œœ œ œ œ

œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~

œ

133

Pno.

˙

œ

Ÿ ? ˙

œ œ

œ œ

œœœ œ

? œ

b œœœ

? 42 ? 42 œ

139

F ? 42 œ œ.

œœ .. œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

?

˙.

œ

œ œ œj œ

œœœ

œœœ

œœœ œœ

œ

œ

œ

4

œ œ œj œ

œ œ œj œ

œœ

œœœ œœœ bœ

∑ œ

Œ

œ

œ bœ b œ.

Œ

œ

œ bœ b œ.

œœœ Ó

42

42 42

˙ ˙ ◊

∑ œ

œ

Ÿ ˙

œ ˙ b œ œj œ . œ b ˙˙ bœ œ œ. J J f F œœ œœ b œœ œœœ œœœ ˙ œ œ œ ˙ J

poco a poco acell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

œ œ

Ÿ ˙

œ. œ.

∑ bœ

œ

œ œ

15

Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ ˙ œ ˙ J ‰ Œ

bœ œ œ œ œ œ bœ

139

Pno.

œœœ

Ÿ ˙

& œj b ˙

Vc.

œœœ

& œœ œœ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ b œœ œ œ˙ b œ œœ ? ˙.

136

Pno.

j œ

4

4

136

Vc.

4

œœœœœ œ œ œœœœœ œœœœœ

˙˙˙ ˙

133

Vc.

4

œ Œ

œ


16

?

142

Vc.

? œ œ bœ

œ

?

Œ

142

Pno.

?

œ œ.

145

Vc.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ bœ œ œ œ

Allegro

œ

œ

œ

œ

? bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ ? œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

145

Pno.

œ

œ

œ

œ

f

œ œ bœ œ œ

œ œ œ

œ œ bœ

œ œ bœ

œ

œ

œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ ?

148

Vc.

? œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ

148

Pno.

Vc.

?

œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ 151 œ œ b œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ ? œ œ œ

Pno.

œ

œ

œ

? bœ œ œ œ œ œ œ œ

œ

?

œ bœ œ œ œ œ œ œ

151

œ bœ œ œ œ œ œ œ

&

œ

œœ

œœ

œ

?

œ bœ œ œ œ œ œ œ


Vc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ?œ œ œ œ œ & œ f bœ œ œ œ œ œ bœ ? œœœ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ

154

Pno.

17

bœ œ œ œ œ œ œ œ √ œ œ œ œ œ œ œ œ

?œ œ œ œ œ œ œ œ

154

œœœ

œœœ

œœ œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 157 &

7 16

& œœœ

7 16

157

Vc.

Pno.

œœœ œ J

Pno.

7 œj & 16 œ

œœœ

œ J

bœ R

j œ b œœ

j œ

œœœ œ J

œœœ

œœœ

œ J

j œ.

j œ

j œ

r jœ œ œœ r j œ œ

j œ n œœ

j œ œœ

j œ

j œ.

163

Pno.

&œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

? j œ

j œ

j œ

j b œœ œ R

œœœ

j œ

j bœ œ œR

œœœ j œ

œ œ œ bœ œ œ œ

poco rit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? j œ

163

Vc.

œœœ

? 16 7 œœ J œ œ 160 7 œ bœ œ œ œ & 16 160

Vc.

œœ œ

œœœ

œœœ

j œ

j œ.

7 16

œ œ œ œ œ œ œ

r? j œ œ c

j b œœ œ R

j œ

Alargando

w p

c j˙. œ p c œ

œ œ

˙


18

?

166

Vc.

w

166

Pno.

& œj ˙ . w

œ

? ˙

œ œ œ œ œ œ b ˙œ ˙

˙˙

& œ˙ œ œ œ œ œ œ œ˙

169

Pno.

3

4

? œ bœ ˙

Vc.

. & ˙˙

172

Pno.

? b˙ ? œ

175

Vc.

b˙ œ

œ

b ˙˙˙

? ˙ ˙

˙ ˙

œ

˙

œœœœœ

œ

˙

˙ œ

œ

˙œ

œœœœœ

˙

˙

œœ œ

w œ

˙œ . œ œ œ œ

˙

˙

œ

œ œ

˙.

œ

˙œ œ œ œ ˙ . b ˙

˙˙ ..

b œœœ

w w

˙. ˙.

bœ bœ

œ bœ œ œ œ

b˙ & ˙˙

175

Pno.

˙

œ œ

œ

˙

172

j œ

˙.

˙

169

Vc.

w

w

œ œ ˙. ∑ w w

œ bœ œ œ œ œ ˙

˙

j œ

‰ œœœ œœœ œœœ J

Ó ˙

˙

j œ

˙


Vc.

œ œ œ œ œ

? ˙

178

j œ

˙

œ & ˙˙

178

Pno.

j œ

j ˙ œ œ˙ ˙

œ

œ

˙

œ

& ˙œ˙ œ

œœ œ

œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ

j ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ

˙

œ

? b˙.

˙ œœ

j œ

œœ

˙

w

b œœ

j œ œœ . œ œ

œ ‰ Œ J

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ

j œ œ œ œ œ œ & ‰ œœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ

j œ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

? ˙

poco a poco . . . . . . . . . . . . . . . .

187

&

Pno.

˙˙˙

˙

187

Vc.

˙˙ ˙

w

184

Pno.

œ

19

˙

184

Vc.

˙

181

Pno.

œ

˙

œ

˙œ ˙.

181

Vc.

˙.

œ

˙˙

?

œ

?

˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w bœ j ‰ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœ

˙

w œ

Ÿ w œ

˙ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ ˙ bœ. œ ˙ J

j j œ œ œ ‰ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ acelerando

w

˙

˙

˙

˙


œ & œœ œœœ œœœ œœœœ f ? ˙

190

Pno.

? b œœ œ

193

Vc.

œœ œ

œ bœ œ

œ

˙ ˙. ˙.

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

˙

œ bœ œ

bœ œ œ

œ bœ œ

œ œ œ

b˙ œ œ œ

b œœ œ

Pno.

? ˙

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

˙

˙

˙

˙

˙

42 42 42

Allegro

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f 196 Œ Œ Œ & 42 œ œ œ b œœ œœ œœ f ?2 œ Œ œœ Œ œœ Œ 4 œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

199

Pno.

bœ œœ

acelerando

199

Vc.

œ bœ œ

œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ & œ J J

196

Vc.

œœ œ

j œ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœ

˙

193

Pno.

bœ œœ

~~~~

~~~ ~~

œ ˙˙

~~~~

Vc.

œ œœ

~~~~

? b œœ œ

190

~~~~~

20

& œ b œœ ? œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ?

Œ

b œœœœ

Œ

b œœœœ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

bœ bœ


œ œ œ œ bœ œ œ ? œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ

202

Vc.

202

Pno.

& œ b œœ

Œ

œ œ

Œ

&œ œœ

b œœœ

?

b œœœ bœ bœ

21

œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

b œœœ

Œ

œ œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

205

Vc.

œœœ

205

Pno.

?œ œ

œœ œ

œ œ

b œœœ

œœœ

œ œ

œ œ

œ œ

? œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœ

œœœ

œ œ

œ R ≈ ‰

208

Vc.

œœœ

Œ

208

Pno.

& œœ œ ?œ œ

œœœ

Vc.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

?

211

œ

211

Pno.

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

œœœ b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ

œ bœ œ

œ

œ œ œ

∑ ?

œ œ bœ œ œ bœ œ œ

& œ œ œ œ bœ œ œ œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ bœ œ

œ

œ œ œ


22

?

214

Vc.

œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

? œ œ b œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ b œœ œœ œœ œ b œœ œœ œœ œœ memo .

214

Pno.

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

bœ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ ?œ œ œ œ

œ

œ

œ

217

Vc.

&

bœ œ œ œ ≈ b œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ

?≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ

217

Pno.

?

œ

œ

œ

220

Vc.

Pno.

& œ œ bœ œ œ 220 œ œ ? ≈ b œœ ≈ œœ ≈ ?œ

œ

œ œ & œ œ œ

223

Vc.

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ b œj

œ œ œ œ ? ≈ b œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ?œ

œ œ nœ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ≈ œœ ≈ b œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ b œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ

223

Pno.

œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ ‰

œ œ J

,

œ

œ bœ œ œ

œ

œœ œœœ œœ œœ b œ œ œ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ ≈ ≈ ≈ & ≈ œ

œ

œ

&

œ

œ

œ

œ


226

Vc.

j œ.

œ

œ œ bœ

23

r œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ & ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ

œ œ œ

œ

≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ

226

Pno.

&

œ

œ

œ

œ

229

Vc.

œ

œ

œ œ & ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ

229

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ œ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ

Pno.

& ?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

232

Vc.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ &≈ œ ≈ œ ≈œ ≈ œ

232

œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

&

œ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œ

Pno.

&

œ &œ œ œ

235

Vc.

œ

œ c

˙

œ

œ œ

œ

œ

œ

?

œ

œ bœ

œ

œ

œ

˙

œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ c ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ ≈ œ ≈ ≈ b œ ≈ ≈ œ ≈ ≈ œ ≈ ≈ & œ œ œ œ P & œ œ œ c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

235

Pno.

œ

œ

cantabile.


24

? ˙.

238

Vc.

œ.

œ

œ œ

œ œ œ œ œ #œ J

#œ œ œ

&

f & ≈ œ ≈ œ ≈ b œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ n œ ≈ œ ≈ # œ ≈ œ ≈ b œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ # œ ≈ œ ≈ b œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈œ ≈ œ

238

Pno.

molto delicato

&

Vc.

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 241 œ œ bœ #œ œ œ œ œ bœ œ. œ # œ œ b œ œ? œ œ œœ œ œ & œ œ œ œ œ #œ œ 241 #œ œ œ œ œ bœ œ . œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ & J J &

œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ ? ≈œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ

244

Vc.

œ

bœ. & œ bœ œ œ œ œ œ

244

œ œ .

œ œ. œ #œ œ

#œ œ

œ œ bœ #œ œ #œ œ

œ

œ

œ œ

œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ

œœ œ œ

œ.

j #œ œ.

j nœ

Pno.

&œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ

œ œœ œ œœ # œ œ # œ œ # œ œ n œ œ

? #œœ œœ œœœ œœœ œ œœœ œ#œœœ œ œœœœœœ bœ œœœ & #œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ

247

Vc.

œ & œ œ œ œ œœœ

247

œ

œœ#œ

œ œ#œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ ? œ œ œ œ

Pno.

& #œ œ

œ #œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

?


> ∑ ∑ & j‰ Œ Ó œ f œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ bœ œ 250 # œœ œ bœ œbœ b œ ?œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ f #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ bœ œ ? # œœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œbœ b œ œ bœ bœ œ œ f 250

Vc.

Pno.

Pno.

œœ b œœ œœ œœ

&

œœ b œœ œœ œœ

œœ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœœ # œ œ œ œœ b œ œ œ bœ œ œ f 253 œ œ œ œ œ œ & # œœ b b œœ œœ b œ œ œ b œœ œœœ œœ b œ œ œ b œœ œœœ œœ œœœ b œœœ œœœ b b œœœ œœœ œœœ œœœ bœ œ bœ œ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ b œœœ ? œ b œ œ œœ # œœ b œœ b œœ # œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 253

Vc.

25

Tempo I

&

œ ? œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ # œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ # œ œ œ œ bœ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œœœœœ œœ 256 œ #œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ & b b œœœ œœœ œœœ œœœ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ ? b œœœ œœœ œœœ œœœ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 256

Vc.

Pno.

œ ? œ# œ œ œ œ œ & œ œb œ œ œ # œ œb œ œ # œ œb œ œ œ œ œ œb œ 259 œ œ œb œ & œ 259

Vc.

Pno.

œ # œœb œ œœ œ œ œ # œœb œ œœ œ œœ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ? œ œ œ œ œ œ œb œ≈œ œœ ≈œ œœ≈œ œœ œ œ ≈ œ ≈œ ≈ ≈œ œ &

œ œ œ œ b œœ ? œ# œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ n œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ


#œ œ œ œ b œ œ œ# œ œ œ œ œ

26

œ œ & b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ & œb œ œ œ bœ œ 262 œb œ ≈œ œ œ ≈œ œ œ ≈œ œ œ ≈œ œ œ ≈œb œ œ ≈œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œb œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈œ & 262

Vc.

Pno.

?

œ

b œœ œ

œœœ œœœ œ

œ

œœœ

œ

œ œ ? & œb œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ œœ œ

265

Vc.

bœ œ œ œ œ œ œ œ & ≈ œ ≈œ ≈b œ ≈n œ

265

Pno.

?

œ

b œœ œ

œ

œœ œ

œ

œ b œœ

œœ œ

œœœ

b œœ

b œœ œ

œ

œœ# œœ # œ œ œœ

œœœ

œ

œœ œ

œœ œœœ b œœœ œœœ œ b œ œ œ œ

œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ œœb œ ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ œ

œœœ

œ

œœ œ

œ

œœ œ

œ

b œœœ

œ

œœœ

œ

œœ œ

œ

œœ œ

œ

b œœœ

œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œœ œ œœ œ œœ n œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ & b œœ œœ œ b œœ œœ œ œœ œ œœœ œ œ 268 bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ & ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ ≈œ œ b œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ b œ œ œœ œ b ? œ

268

Vc.

Pno.

œ œ œ œœ b œœ œœ œœœ ? b œœœ b œœ œœ œœœ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœ b œœœ œœœ œ œ œ


Vc.

œ

bœ & b œœ œœ œ b œœ b œœ œœ œœ œ œ œ b œœ œœœ œ

271

27

œœ œœ b œ n œœ œœ œ œ b œ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œ

271

Pno.

&œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœœ œ œ b œœ œœ b œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ b œœ œœ œœ b œ œ œ œ œ œ œ b œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œœ œœ œœœ œœœ œ œ 273 b œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ bœ œ œ bœ œ & œœ œ b œ œ œ b œ œ œb œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ ? bœ œ b œ œ œ œ bœ œ œœ œ 273

Vc.

Pno.

>œ œ & œœœ œœœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ >Jœ œœ ƒ 275 œ œ œ œ œ œ œœœ & œœœ œœœ J ‰ Œ & œœœ œœœ œœœ œ ? œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ ƒb œ œ ß œœ œœ > ? œ & œœ ‰ Œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ J œ œ œ œ ? b œœ œœ œ œœ œœ œ

275

Vc.

Pno.

œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Stojan Stojkov - CELLO SONATA  

cello & piano