Page 1

ПРИЈАВА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ Име: Датум на раѓање: Адреса за контакт: Град: E mail:

Телефон:

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Наведете податоци за Вашето образование:

Останато образование (специјализации, семинари):

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ Во која организација сте вработени? Позиција: Колку години? Кои инструменти ги поседувате? Во кои ансамбли сте учествувале? Во кои ансамбли учествувате сега? Дали имате искуство во изведување современа музика? Дали имате искуство со современи изведувачки техники? Наведете композиции од Вашиот репертоар на современи дела: Кои странски јазици ги познавате: Останати хонорарни ангажмани: ОСТАНАТО Ваш коментар: Апликацијата ја пополнил:

Датум:

Пријавата треба да се достави најдоцна до 15 јули 2017 година на sokom@sokom.mk За дополнителни информации обратете се кај Валентина Велковска-Трајановска (valentina.composer@gmail.com)

1

Пријава за членство во ансамблот КонТемпора  

Пријава

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you