Page 1

usic m n ia n o d ce a m f o s y a d . 5 3

онска музика 23-30.03 денови на макед

SOKOM СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Максим Горки 18, 1000 Скопје, Македонија тел./факс: ++389 2 31 19 824 e-mail: socom@socom.com.mk www.socom.com.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

COMPOSERS’ ASSOCIATION OF MACEDONIA Maksim Gorki 18, 1000 Skopje, Macedonia phone/fax: ++389 2 31 19 824 e-mail: socom@socom.com.mk www.socom.com.mk

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

2012

makedonska filharmonija

SOKOM

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

DMM 2012 Brochure  

Days of Macedonian Music 2012 Brochure

DMM 2012 Brochure  

Days of Macedonian Music 2012 Brochure

Advertisement