Page 1

20 декември 2017, 16.00

20 декември 2017, 16.00

1 1Концертна сала на Музичка акдемија во Штип

2 Концертна сала на Музичка акдемија во Штип


* Добитник на награда на конкурсите на Министерството за култура за новосоздадени дела

ПРОГРАМА: * Никола Коларовски - СТЕБЛО (текст: Блаже Конески) -Горан Начевски – баритон, Кристина Светиева - пијано * Гоце Гавриловски – ФОЛК ДУПЛЕКС за глас, труба и пијано - Наташа Миха - сопран, Драган Младеноски - труба, Емилија Потевска-Попивода - пијано * Маријана Јаневска - HAPPY BIRTHDAY за бас (баритон) и пијано (текст: Виктор Родригес Нуњез) - Горан Начевски – баритон, Ема Потевска-Попивода - пијано Вулнет Таири - ТРИ СОЛО ПЕСНИ (текст: Исмаил Кадаре) (Monologu i tevetmuarit/Монолог на осамениот, - Natenne Helsinki/ Ноќта во Хелсинки, - Kohanebote/Времето во светот) - Наташа Миха - сопран, Емa Потевска-Попивода - пијано

* Добитник на награда на конкурсите на Министерството за култура за новосоздадени дела

ПРОГРАМА: * Никола Коларовски - СТЕБЛО (текст: Блаже Конески) -Горан Начевски – баритон, Кристина Светиева - пијано * Гоце Гавриловски – ФОЛК ДУПЛЕКС за глас, труба и пијано - Наташа Миха - сопран, Драган Младеноски - труба, Емилија Потевска-Попивода - пијано * Маријана Јаневска - HAPPY BIRTHDAY за бас (баритон) и пијано (текст: Виктор Родригес Нуњез) - Горан Начевски – баритон, Ема Потевска-Попивода пијано Вулнет Таири - ТРИ СОЛО ПЕСНИ (текст: Исмаил Кадаре) (Monologu i tevetmuarit/Монолог на осамениот, - Natenne Helsinki/ Ноќта во Хелсинки, - Kohanebote/Времето во светот) - Наташа Миха - сопран, Емa Потевска-Попивода - пијано

* Љубомир Бранѓолица - ФЛАУТА ЛАМЕНТА за соло флејта - Златка Митева - флејта

* Љубомир Бранѓолица - ФЛАУТА ЛАМЕНТА за соло флејта - Златка Митева - флејта

Горан Начевски - ГОСПОД Е МОЈ ПАСТИР (текст од Псалм 23) - Горан Начевски - баритон, Кристина Светиева – пијано

Горан Начевски - ГОСПОД Е МОЈ ПАСТИР (текст од Псалм 23) - Горан Начевски - баритон, Кристина Светиева – пијано

_________________________________________________________________________

Концерт на ансамблот КонТемпора во Штип  
Концерт на ансамблот КонТемпора во Штип  

Програма на концертот на ансамблот КонТемпоа во Штип

Advertisement