Page 1

24 декември 2017, 18.00

24 декември 2017, 18.00

1 1

2 Концертна сала на ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“

Концертна сала на ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј


* Добитник на награда на конкурсите на Министерството за култура за новосоздадени дела ** Светска премиера

ПРОГРАМА: * Тодор Трајчевски - ОАЗА - Мимоза Ќека - пијано * Љубомир Бранѓолица - КАДЕ ДА ОДАМ (Текст: Љ. Бранѓолица, превод на македонски: Иван Карадак) - Александра Коцевска - мецосопран, Мимоза Ќека - пијано * Дамјан Темков - SPRING NIGHT(mare)'s'' (текст: Блаже Конески) - Горан Начевски - баритон, Кристина Светиева - пијано * Филип Иванов - ЦИКЛУС СОЛО ПЕСНИ (текст: Блаже Конески) - Жртва, - Грабеж, - Разделеност, - Трепет, - Мраз,- Реки, - Врв, Тајна - Наташа Миха - сопран, Ема Потевска-Попивода - пијано * Борис Светиев - ДИПТИХ Tempo di „Тешкото“ - Кристина Светиева - пијано **Стојан Стојков – ЦИКЛУС СОЛО ПЕСНИ - Љубов, - Некогаш, (текст: Ацо Караманов) - Алелуја, (текст: Ефтим Клетников) - Александра Коцевска – мецосопран, Мимоза Ќека – пијано

_________________________________________________________________________

* Добитник на награда на конкурсите на Министерството за култура за новосоздадени дела ** Светска премиера

ПРОГРАМА: * Тодор Трајчевски - ОАЗА - Мимоза Ќека - пијано * Љубомир Бранѓолица - КАДЕ ДА ОДАМ (Текст: Љ. Бранѓолица, превод на македонски: Иван Карадак) - Александра Коцевска - мецосопран, Мимоза Ќека - пијано * Дамјан Темков - SPRING NIGHT(mare)'s'' (текст: Блаже Конески) - Горан Начевски - баритон, Кристина Светиева - пијано * Филип Иванов - ЦИКЛУС СОЛО ПЕСНИ (текст: Блаже Конески) - Жртва, - Грабеж, - Разделеност, - Трепет, - Мраз,- Реки, - Врв, Тајна) - Наташа Миха - сопран, Ема Потевска-Попивода - пијано * Борис Светиев - ДИПТИХ Tempo di „Тешкото“ - Кристина Светиева - пијано **Стојан Стојков – ЦИКЛУС СОЛО ПЕСНИ - Љубов, - Некогаш, (текст: Ацо Караманов) - Алелуја, (текст: Ефтим Клетников) - Александра Коцевска – мецосопран, Мимоза Ќека – пијано

Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје  
Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје  

Програма 24 декември 2017, 18 часот Концертна сала на МБУЦ Скопје

Advertisement