Page 1

Általános forgalmi adó szaktájékoztató az adólapok kiadójától IX. évfolyam • 2013. január • Ára: 1985 Ft

Gyakorlati példák a pénzforgalmi áfafizetésre A pénzforgalmi áfaelszámolás és a számvitel összefüggései Bevallás sorról sorra – 01-es sor


Tartalom Gyakorlati példák a pénzforgalmi áfafizetésre I. Általános alapvetések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Gyakorlati példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Általános forgalmi adó szaktájékoztató IX. évfolyam · 2013. január

Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35. Szerkesztő-lektor: Lenkei Zoltán, Sike Olga Felelős vezető: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. igazgatója A kiadásért felelős: Tóth Gábor A kiadványok szerkesztéséért felelős: Kézdi Katalin Felelős szerkesztő: Fehér Nóra Műszaki kiemelt főmunkatárs: Schuller Krisztina Műszaki szerkesztők: Kerek Imréné, Szász Zoltán Tördelés: CompLex Kiadó Kft. DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. – 130065 Felelős vezető: Pogány László

A pénzforgalmi áfaelszámolás és a számvitel összefüggései Az egyszeres könyvvitelt vezető, pénzforgalmi áfaelszámolást választók. . . . 11 A kettős könyvvitelt vezető, pénzforgalmi áfaelszámolást választók . . . . . . . 12 Könyvelési javaslat számla esetében. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A számlára, illetve az azzal egy tekintet alá eső okiratra a „pénzforgalmi elszámolás” utólagosan nem vezethető fel. . . . . . . . . . . . . . . 14 A bejövő számlák ellenőrzésének fontossága. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 A tartozások rendezésére fizetett összeg beszámításának sorrendje. . . . . . . . 15 A pénzforgalmi áfaelszámolást nem választók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bevallás sorról sorra – 01-es sor 01. sor – „Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ISSN 1785-7686 Termékkód: YOV1219-201301 Előfizetési díj egy évre 19 990 Ft + áfa (20 990 Ft) Előfizethető közvetlenül a kiadónál Telefon: (40) 464-565, +36 (1) 464-5656 Fax: +36 (1) 464-5657 E-mail: info@complex.hu Internet: www.complex.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet Postacím: 1900 Budapest Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető: e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon 06-80/444-444 számon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

Kiadói üzenet Az olvasói igények és visszajelzések alapján, valamint a még szélesebb körű tájékoztatás érdekében az Áfa-kalauz című folyóiratunk kibővült és megújult! Ön a januári lapszámot már tizenkét oldallal növelt terjedelemben veheti kézbe, melyben az áfaváltozások kapcsán elsősorban a pénzforgalmi áfáról olvashat. A jól hasznosítható gyakorlati ismeretek és a kérdés-válasz rovat mellett folyamatosan bevezetésre kerül két új rovat is: •  Bevallás sorról sorra rovatunkban az áfabevallás egyes soraival kapcsolatos tudnivalókat kívánjuk bemutatni. •  ÁFA a határokon túl rovatunk célja az egyes közösségi tagállamok olyan speciális áfaszabályainak bemutatása, melyek ismerete mindazok számára hasznos lehet, akik nemzetközi ügyleteket bonyolítanak. Remélem, a bevezetett változtatások és bővítések az Ön tetszését is elnyerik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy lapunk mindennapi munkájának hasznos segítőtársa legyen. Budapest, 2013. január 15.

Tisztelettel és üdvözlettel: Fehér Nóra senior szerkesztő adó szerkesztőség


áfa-kalauz · 2013/1 Bevallás sorról sorra

Gyakorlati példák a pénzforgalmi áfafizetésre Dr. Farkas Alexandra

Az általános forgalmi adó rendszerében 2013. január 1-jétől bevezetésre került a pénzforgalmi áfafizetés új rendszere. A pénzforgalmi áfafizetés rövid lényege, hogy a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany nem a teljesítés időpontjában köteles az ügyleteit terhelő áfa megfizetésére, hanem akkor, amikor a vételárat megkapta. Ezzel kapcsolatban azonban számos részletszabályra, körülményre kell figyelemmel lenni. Jelen cikkben bemutatásra kerül néhány gyakorlati példa ezen részletszabályok könnyebb érthetősége, illetve a pénzforgalmi áfafizetés könnyebb kezelhetősége céljából.

I. Általános alapvetések A konkrét példák ismertetése előtt szükséges néhány alapvető szabályt látni a pénzforgalmi áfafizetés rendszerével kapcsolatban: 1. A pénzforgalmi áfafizetés választáson alapuló jogállás, amelyet az az áfaalany választhat, aki az Áfa tv. vonat­ kozó feltételeinek megfelel. 2.  A pénzforgalmi áfafizetést választó adóalanynak az áfafizetési kötelezettsége az általa teljesített ügyletek kapcsán az ellenérték részére történő megfizetésekor keletkezik, azonban a pénzforgalmi áfafizető adóalany a bejövő számlái tekintetében is csak akkor gyakorolhat adólevonási jogot, amikor azokat kifizette. 3. Azok az adóalanyok, akik pénzforgalmi áfafizető adóalanytól szereznek be terméket, vesznek igénybe szolgáltatást, a pénzforgalmi áfafizető adóalanytól befogadott számlában áthárított adót csak a számla ellenértékének a megfizetésekor vonhatják le. 4. A pénzforgalmi áfaelszámolás csak akkor alkalmazható egy ügylet kapcsán, ha az érintett számlára a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést felvezették. 5. A pénzforgalmi áfafizetési szabályokat a fordított adófizetéses konstrukciójú ügyletekre nem lehet alkalmazni, azaz kizárólag az egyenes adós ügyletek tekintetében működik ez a szabályrendszer.

II. Gyakorlati példák 1. Példák a pénzforgalmi áfafizetés rendszerszerű működésére 1.1. A Tigris Kft. pénzforgalmi elszámolásra bejelentkezett, havi bevalló adóalany. 2013. március 2-ai teljesítési időponttal terméket értékesít a Leopárd Kft.-nek, aki negyed-

2

éves bevalló normál áfaalany. A számlán szerepel a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés. A felek március 20-ai fizetési határidőben állapodtak meg, azonban a Leopárd Kft. csak április 2-án utalja át az ellenértéket a Tigris Kft. felé. Az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Tigris Kft. az április havi bevallásban köteles bevallani ezt a termékértékesítést terhelő áfát, függetlenül attól, hogy a teljesítés március 2-án történt. Ugyanakkor a Leopárd Kft. – figyelemmel az Áfa tv. 119. §-ára – a Tigris Kft. által rá áthárított áfát a második negyedéves bevallásában veheti csak figyelembe, függetlenül attól, hogy az ügylet március 2-án teljesült. 1.2. A Tigris Kft. pénzforgalmi elszámolásra bejelentkezett, havi bevalló adóalany. 2013. február 14-én igénybe vesz egy számítástechnikai szolgáltatást az Oroszlán Bt.től, aki normál áfaalany, szintén havi bevalló. A Tigris Kft. április 10-én fizeti meg a szolgáltatás ellenértékét egy összegben. Az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a Tigris Kft. az igénybe vett számítástechnikai szolgáltatás kapcsán rá áthárított adót az április havi bevallásában veheti figyelembe levonható adóként, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás teljesítési időpontja februárra esett. [Nagyon fontos, hogy függetlenül attól, hogy a Tigris Kft. még a márciusi bevallás április 20-i beadása előtt kifizette ugyan a számla ellenértékét, azonban a levonási jogot a márciusi bevallásban még nem, hanem majd csak a május 20-ig beadandó április havi bevallásban gyakorolhatja. Az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés b) pontjának szövegéből ugyanis az következik, hogy az adólevonási jog abban az adómegállapítási időszakban gyakorolható, amelyben az ellenértéket megfizette, nem pedig abban a bevallásban, amelynek beadási határidejéig a számla kifizetésre került.] Az Oroszlán Kft. ugyanakkor – tekintve, hogy ő normál, azaz nem pénzforgalmis adóalany – az általa nyújtott száwww.complex.hu


áfa-kalauz · 2013/1

mítástechnikai szolgáltatást terhelő áfát a teljesítés napja szerinti, azaz a február havi áfabevallásában vallja be az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján. 1.3. A Tigris Kft. pénzforgalmi elszámolásra bejelentkezett, havi bevalló adóalany. Időszakos elszámolású takarítási szolgáltatást vesz igénybe a Hiúz Kft.-től, a szerződésük szerint a havi takarításért minden hónapot követő hó 15-ig kell fizetni. A Hiúz Kft. normál, havi bevalló áfaalany. A 2013. január havi takarítást tehát a Hiúz Kft. február 15-ei teljesítési nappal számlázza a Tigris Kft. felé. Mivel a Hiúz Kft. nem pénzforgalmis adóalany, ezért neki az általa nyújtott takarítási szolgáltatás után az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidővel, azaz február 15-vel adókötelezettsége keletkezik, ezért – mint havi bevalló – a február havi bevallásában veszi figyelembe a fizetendő áfát. A Tigris Kft. azonban – mint pénzforgalmis adóalany – az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem a teljesítés napjával, hanem az ellenérték megfizetésének napjával jogosult a Hiúz Kft. által rá áthárított áfa levonására. Tegyük fel, hogy a Tigris Kft. határidőben, azaz február 15-ig megfizeti a teljes ellenértéket, ez pedig azt jelenti, hogy ő is a február havi bevallásában veheti figyelembe a takarítást terhelő áfát mint levonható adót. Abban az esetben azonban, ha a példa szerinti esetben a Tigris Kft. késedelembe esik a fizetéssel, és a januári takarítás ellenértékét csak március 5-én utalja a Hiúz Kft.-nek, akkor a Tigris Kft. a takarítási szolgáltatást terhelő áfát majd csak a március havi bevallásában veheti figyelembe mint levonható adót. A Hiúz kft. ugyanakkor – tekintve, hogy ő nem pénzforgalmi áfafizető adóalany – ez utóbbi esetben is a teljesítés napjával, azaz február 15-ével (tehát a február havi áfabevallásban) köteles a januári takarítási szolgáltatás áfáját bevallani, függetlenül attól, hogy a Tigris Kft. csupán március 5-én fizetett részére. 1.4. A Tigris Kft. pénzforgalmi elszámolásra bejelent­ kezett, havi bevalló adóalany. Masszázságyat értékesít a Gepárd Bt. kozmetikai cég részére. Mindkét cég pénzforgalmi áfa­fizetésre bejelentkezett adóalany, a Tigris Kft. havi, a Gepárd Bt. pedig negyedéves bevalló. A masszázságy birtokba adása 2013. június 12-én történik meg, a fizetési határidő július 5-e. A Gepárd Bt. július 5-én kifizeti a mas�százságy ellenértékét. Így – tekintve, hogy mindkét cég pénzforgalmis adóalany – július 5-vel keletkezik a Tigris Kft.-nél az áfafizetési kötelezettség, illetve ugyanezen nappal gyakorolhatja a Gepárd Bt. az adólevonási jogát, függetlenül attól, hogy a masszázságy értékesítése az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése értelmében június 12-én teljesült. Ez pedig azt jelenti, hogy a Tigris Kft. – mint havi bevalló – a július havi bevallásban köteles a masszázságy értékesítését terhelő áfát bevallani, a Gepárd Bt. pedig – mint

www.ado.hu

negyedéves bevalló – a harmadik negyedéves bevallásában helyezheti levonásba a beszerzési áfát. Ha a példán annyiban módosítunk, hogy a Gepárd Bt. a 2013. június 12-én értékesített masszázságy ellenértékét még június 30-án kifizeti, akkor az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjai értelmében az adófizetési kötelezettség június 30-án keletkezik, és ezzel párhuzamosan június 30-ától gyakorolható az adólevonási jog is, ami pedig azt jelenti, hogy ez esetben a Tigris Kft. a június havi áfabevallásban köteles a fizetendő áfát szerepeltetni, a Gepárd Bt. pedig – negyedéves bevalló lévén – a második negyedéves bevallásban érvényesítheti adólevonási jogát. 1.5. A Tigris Kft. 2013. január 1-jétől pénzforgalmi elszámolásra bejelentkezett, havi bevalló adóalany. 2012. december 10-én terméket szerez be a Jaguár Kft.-től, amelyről Jaguár Kft. a számlát 2012. december 23-án állítja ki, azonban a Tigris Kft. az ünnepek miatt a számlát csak január 24-én kapja kézhez. A számla fizetési határideje 2013. február 5-e, a Tigris Kft. ezen a napon utalja át az ellenértéket. Kérdésként merül fel, hogy tekintettel arra, hogy ez a – Jaguár Kft. által kibocsátott – számla egy 2012. évi teljesítést dokumentál, amikor is a Tigris Kft. még nem volt pénzforgalmi áfafizetésre bejelentkezett áfaalany, a Tigris Kft. az adólevonási jogát mely időpontban gyakorolhatja. Az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés b) pontjából következően a pénzforgalmis áfaalany a pénzforgalmi elszámolás időszakában kizárólag úgy gyakorolhat bármely beszerzés kapcsán adólevonási jogot, ha az adott beszerzés ellenértékét megfizette. Ebből következően tehát a pénzforgalmi elszámolás teljes időszaka alatt nem azt kell a pénzforgalmi áfafizető adóalanynak figyelnie, hogy mikor keletkezett az adólevonási joga (azaz mikor volt a teljesítés időpontja), hanem azt, hogy mikor fizette meg a bejövő számla ellenértékét, ugyanis ez utóbbi időponttal válik jogosulttá levonási jogának érvényesítésére. Ez attól függetlenül így van, hogy az adott számla esetlegesen olyan teljesítést dokumentál, amely még a pénzforgalmi elszámolás időszakát megelőző időpontra esett. A példa szerinti esetben tehát a Tigris Kft. a december 10-i teljesítést dokumentáló számlán szereplő áfát majd csak a 2013. február havi bevallásában tudja levonásba helyezni, ugyanis az ellenérték megtérítése részéről február 5-én történt. Természetesen, ha a Tigris Kft. korábban – a december havi bevallás benyújtása előtt – megkapta volna a Jaguár Kft. számláját, akkor a január 20-ig beadandó december havi bevallásában a számlában foglalt áfát levonhatta volna, ugyanis december hónapban a Tigris Kft. még nem volt (nem is lehetett) pénzforgalmi áfastátuszú adóalany, így a december havi bevallás kitöltésekor még a normál áfaszabályokra kellett figyelemmel lennie.

3

ÁFA-KALAUZ - mintaszám  

Havonta megjelenő, 16 oldalas szaklapunk jól hasznosítható gyakorlati ismereteket és elengedhetetlen információkat nyújt a felmerülő áfaprob...

ÁFA-KALAUZ - mintaszám  

Havonta megjelenő, 16 oldalas szaklapunk jól hasznosítható gyakorlati ismereteket és elengedhetetlen információkat nyújt a felmerülő áfaprob...

Advertisement