Page 1

Tillväxt & Näringsliv i fokus

HÄSSLEHOLMNÄSTA 2-2016

våra

VÄRDEFULLA varumärken Läs mer på s.4-10

Tyringespecial

Läs mer på s.16-25

Hässleholms kommun


ag är stolt över Hässleholm! I strävan att ständigt förbättra och utveckla är det lätt att glömma bort det som vi redan ska vara stolta över. Det som får människor att besöka kommunen som turister, det som får människor att flytta hit och det som gör att företag etablerar sig just här. Men vad är ”det” som får människor

Ett magasin från Hässleholms kommun och

Näringsliv Hässleholm

att välja Hässleholm som plats för framtiden? Hässleholms kommun har haft en stadig befolkningstillväxt de senaste åren. Närheten till både storstad och natur bidrar till en fungerande vardag och ger tid och plats för livskvalitet. Vår natur lockar även turister som förundras över skogen och landskapet som vi som bor här många gånger tar för givet. Därför tycker jag att det är extra roligt med utvecklingen av Hovdala vandringscentrum som gör det lättare för både oss hässleholmare och våra turister att uppleva naturen på nära håll. Vi har även en stad som växer och utvecklas. Ombyggnationen av centrum i Hässleholm kommer att skapa nya upplevelser för oss alla. Dessutom är Hässleholm nära tack vare den knutpunkt vi är, och ännu närmare kommer det att bli med framtidens höghastighetståg. Våra företag, nyetablerade såväl som de som funnits här länge, gör mig också stolt. Vi arbetar ständigt för att göra Hässleholms kommun till en attraktiv plats för företagande. Därför blir jag lika glad varje gång jag hör att ett nytt företag har etablerats, precis som när något av våra befintliga företag växer och kliver framåt. Som politiker ingår det i uppdraget att fokusera på det som behöver förbättras och utvecklas. Vi har många utmaningar som vi arbetar hårt med. Men samtidigt tycker jag att vi ska bli bättre på att lyfta fram kommunens styrkor och verka som ambassadörer. Vi alla tillsammans - politiker, hässleholmare, besökare, företagare - skapar bilderna av Hässleholm. Några av dessa bilder kan du läsa om i detta nummer av Hässleholm nästa. Jag önskar dig trevlig läsning och hoppas att du precis som jag inspireras och känner dig stolt över det vi har här i vår kommun. Dela gärna med dig av din upplevelse via #mitthässleholm.

HÄSSLEHOLMNÄSTA KONTAKTUPPGIFTER: Näringslivssamordnare Roger Höjendal Roger.Hojendal@hassleholm.se 0451-26 72 29 www.hassleholm.se Ansvarig utgivare: Roger Höjendal Projektledare: Johnny Billinger Omslagsfoto: InPhokus by Funke Produktion: espresso reklambyrå Tryck: Norra Skåne Offset

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande 2

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


Innehåll

8

s.

24 s.4

s. s.4 s.6 s.8-9 s.10

Våra värdefulla varumärken Att stärka sitt budskap #mitthässleholm RP frukt Temahallen

Hässleholms kommun s.12 Mikael Kipowski s.13 En knutpunkt s.14-15 Ett tryggare centrum

s.16-17 s.18-19 s.20-21 s.22 s.23 s.24-25 s.28-29 s.30 s.32 s.33

Fokus Tyringe För Tyringes framtid Tyringeprofiler Unga Tyringeprofiler Pålles Butikskonsult Schröders Skadeteknik Lars-Åke Blom skapar hemma i sin verkstad

Hässleholm Fiber åt alla Röke Buss Happy Homes JK Fitness

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

3


våra

VÄRDEFULLA varumärken

Både företag och platser vill förstärka sina budskap. Cecilia Cassinger, Fil Dr. och forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation i Helsingborg, menar att ett varumärke för ett företag eller plats måste upplevas som autentiskt och äkta. Äkthet skapas när mottagaren förkroppsligar varumärket i tal och handling; när exempelvis platsens varumärke kan användas av medborgarna för att skapa mening i vardagen och bidra till en känsla av samhörighet och gemenskap. Många företag och kommuner jobbar idag med att förtydliga sina varumärken. För en kommun så måste det förankras och utvecklas av alla inblandade. Därför måste man involvera och integrera både invånare, besökare och företag i en gemensam plattform. Och det handlar om att utgå från unika kärnvärden.

Företag var magneten – För många handlar det om det geografiska läget. Andra har fördelar inom infrastruktur eller utbildning. Förr var det ofta stadens stora företag som var magneten som lockade med arbetskraft och intresse. Idag kan det handla om stora evenemang som Stockholm Pride eller Vasaloppet, förklarar Cecilia. För en kommun gäller det att lyfta fram unika värden. Helst något vi alla kan samsas om och påverkas av. Alltså vilka konkurrensfördelar vi har att jobba med.

Ett större mål – Ska du få trovärdighet och engagemang kring ditt varumärke, så måste du också utgå från något befintligt och unikt. Annars får du inte de varumärkesambassadörer som är en förutsättning för framgång, menar Cecilia. Det befintliga kan vara med viss modifikation. Det måste finnas någon förankring men att man jobbar mot ett större mål. TEXT JOHNNY BILLINGER • FOTO PRIVAT

DITT OCH #MITTHÄSSLEHOLM Det finns många olika bilder av Hässleholm och vår kommun. Varje dag skapas här nya bilder och upplevelser. Hur ser ditt Hässleholm ut? Genom att dela dina historier, bilder och filmer i sociala medier och tagga dem med #mitthässleholm kan du bidra med just din bild. - Vi uppmuntrar alla att dela med sig av sin vardag i Hässleholms kommun, både stort och smått. Det är en möjlighet för var och en att bestämma vad #mitthässleholm är för dem och berätta om det på sitt eget vis. Det är spännande att kunna följa flödet av berättelser i sociala medier, säger Emma Ragnarsson, kommunikatör

Som med alla hashtags är det ingen som äger #mitthässleholm eller bestämmer hur och när den ska användas. Den är fri att användas av den som vill och det är just det som är tanken. - Ju fler som använder taggen desto rättvisare bild av verkligheten. Vi har ju alla olika perspektiv beroende på om vi är invånare, medarbetare, turister, företagare eller politiker, men alla upplevelser är lika sanna, menar Emma. Det är mångfalden som skapar charmen! Hemmet, jobbet, staden, skogen, skolan, festen, familjen, föreningen eller företaget - vad är ditt #mitthässleholm?

i Hässleholms kommun. 4

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


#mitthässleholm Hur ser ditt Hässleholm ut? Dela dina historier, bilder och filmer och tagga dem med #mitthässleholm! Tillsammans skapar vi en gemensam bild av vår kommun.

Hässleholms kommun

”Att vinna tillsammans... Vi pratar verkligen tillsammans. Vi är som en familj och skulle gå över glödande eld för varandra.”

Foto : InPhokus by Funke

Amanda FC Hessleholm

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

5


on som äger fastigheten!

NY

T NYT BA

M DRU

rkare tar hand om jobbet! upp till 50 000 kr

Ö TT K K

LÅT DIG INSPIRERAS

BOKA MÖTE MED OSS

Nytt kök? Nytt badrum? Eller vill du ha nya garderober? Låt dig inspireras av Stobys stora sortiment av produkter med bästa kvalitet för ditt hus såsom måleri, golv, kakel, kök och bad. Vi hjälper dig hela vägen från dröm till färdigställande.

Boka ett möte med oss där du får träffa vår kunniga butikspersonal eller en projektledare. Vi brinner för att förverkliga just dina drömmar.

VAD DRÖMMER DU OM?

GRATIS HEMBESÖK

Är du sugen på att bygga nytt eller renovera men

Vi tar mått i din bostad och gör sedan en 3D-ritning efter dina önskemål.

slippa utföra jobbet själv? Stobys personal och

våra värdefulla varumärken

hantverkare kan erbjuda dig allt från idé till färdiga lösningar.

ARBETET PÅBÖRJAS

OFFERT TILL FAST PRIS

Vi tar nu hand om projektet från start till mål. Med hjälp av Stobys professionella hantverkare sparar du tid, eftersom vi fixar allt enligt en trimmad arbetsgång och tidsplan. Om du vill göra något på egen hand är det helt OK.

Vi ger dig ett fast pris på hela projektet, i detta ingår även elektriker och rörmokare. Med ROT-avdraget drar vi av 30 % på fakturan för samtliga hantverkstjänster. Tillsammans med offerten får du även en tidsplan. Du kan fortfarande tacka nej utan att betala en krona.

#MITTHÄSSLEHOLM SLUTBESIKTNING

Nytt badrum?

Projektet avslutas med en slutbesiktning av vår projektledare. Vi blir

Nytt kök?

inte nöjda förrän du är det.

Ny förvaring?

Förnya hemmet?

Nytt solskydd?

Rickard Olsson

med en närhet till många marknader.

i kommunen kunna bli ännu

Hur kommer det sig att ni finns

Stoby är en stor arbetsgivare men vi

bättre?

och verkar i Hässleholms kommun?

köper även mycket varor från andra

-Hässleholm har alltid varit känd

-Vi etablerades 1969 i byn Stoby,

företag i Hässleholm med omnejd.

för sin skola, den är viktig att ut-

Våra hantverkare tar hand om jobbet! ROT-avdrag upp till 50 000kr - per person som äger fastigheten

Nya tapeter?

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 | WWW.STOBY.SE

veckla. Vi har ett rikt föreningsliv

därav namnet. Vi har haft bra tillväxt genom åren och Hässleholm

Upplever ni några fördelar här

men spretar gällande lokaler och

som kommun har passat oss bra.

som era konkurrenter saknar på

helhetstänket. Tänk vad myck-

Här finns människor med goda

andra platser?

et gott Hässleholms Kulturhus

värderingar, bra arbetskraft och

-Hässleholm i sin helhet är rikt på

medförde. Givetvis är det viktigt

driv bland företagen.

företag inom olika branscher. Och

med ett levande centrum och att

vilka kommuner kan rada upp så

vi Hässleholmare handlar lokalt.

Vad betyder platsen

kända och fina företagsnamn som

Ska vi attrahera måste vi satsa.

för ert företag?

Ballingslöv, Bergendahls, Emma-

Det skapar en starkare profil kring

-Vi finns på totalt 9 orter inom en

ljunga, Finja, DUX med flera.

Hässleholm, skatteintäkter och fler som vill bo här.

15-milsradie där stor del av våra kunder finns. I Hässleholm har vi

Vad är det bästa med att ha ert

vårt huvudkontor med lager, butik

företag här?

Vad är #mitthässleholm för dig?

och supportkontor. Dagligen leve-

-Här finns ett genuint intresse att

-Jag måste säga närheten till allt

rerar vi varor och hantverkstjänster

vilja utvecklas. Både hos medbor-

man kan önska sig- naturen, upp-

i samtliga väderstreck. Hässleholm

garna och näringslivet.

levelser, storstad.

är fantastiskt bra som utgångpunkt

Hur skulle förutsättningarna

Peter Ahlberg

Magnus Larsson

Hur kommer det sig att ni finns och verkar i Hässleholms kommun?

Hur kommer det sig att ni finns och verkar i Hässleholms kommun?

-Eftersom bokskogarna finns i Skåne och Småland. Vi expanderade

-Jag är född och uppvuxen här. Mina föräldrar startade företaget och

och ville komma närmare råvaran så vi letade efter en lämplig tomt,

sen har vi stannat kvar här och utvecklat det.

hittade den här i Vinslöv och flyttade hit från Stockholm 1927. Vad betyder platsen för ert företag? Vad betyder platsen för ert företag?

-Vi ligger logistiskt bra för att nå våra kunder. Hässleholm är en fan-

-Det ligger centralt i Europa så logistiskt sett är det bra. Skandinavien är

tastiskt bra knutpunkt med järnväg och stora vägar.

vår hemmamarknad även om vi levererar en del längre söderut också. Upplever ni några fördelar här som era konkurrenter saknar på anUpplever ni några fördelar här som era konkurrenter saknar på an-

dra platser?

dra platser?

-Svårt att svara på. En av fördelarna är att vi ligger på landsbygden.

-Svårt att säga, men vi söker mycket lokal arbetskraft vilket vi hittar

Men vi har en logistisk fördel, vi når Skåne ganska snabbt – 50 minuter

här i vårt närområde. Saker och ting har alltid fungerat bra helt enkelt.

till Helsingborg, en timme till Malmö och en och en halv till Karlskrona.

Vad är det bästa med att ha ert företag här?

Vad är det bästa med att ha ert företag här?

-Kommunikationen fungerar bra, man kan ta flyget till Kastrup sen

-Det är det logistiska läget!

hoppar man på tåget och så är man i Vinslöv på två timmar. Hur skulle förutsättningarna i kommunen kunna bli ännu bättre? Hur skulle förutsättningarna i kommunen kunna bli ännu bättre?

-Jag tycker kommunen skulle kunna vara mycket offensivare för att

-Svårt att svara på. Vi är ju ingen lokal leverantör utan vi levererar till

få hit entreprenörsdrivna företag, fler privata näringar.

daglig varublocken, som i sin tur säljer våra varor i sina butiker, samt till den professionella städsektorn.

Vad är #mitthässleholm för dig? -Det är öppet, trevligt och gemytligt. Här kan man alla vägar och man

Vad är #mitthässleholm för dig?

känner sig hemma.

-Det är Vinslöv. En liten by, eller en sovstad som jag brukar säga, som ligger bra mittemellan Hässleholm och Kristianstad. 6

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


NY

Vi förverkligar din dröm Ö TT K K

M DRU

T NYT BA

LÅT DIG INSPIRERAS

BOKA MÖTE MED OSS

Nytt kök? Nytt badrum? Eller vill du ha nya garderober? Låt dig inspireras av Stobys stora sortiment av produkter med bästa kvalitet för ditt hus såsom måleri, golv, kakel, kök och bad. Vi hjälper dig hela vägen från dröm till färdigställande.

Boka ett möte med oss där du får träffa vår kunniga butikspersonal eller en projektledare. Vi brinner för att förverkliga just dina drömmar.

VAD DRÖMMER DU OM?

GRATIS HEMBESÖK

Är du sugen på att bygga nytt eller renovera men

Vi tar mått i din bostad och gör sedan en 3D-ritning efter dina önskemål.

slippa utföra jobbet själv? Stobys personal och hantverkare kan erbjuda dig allt från idé till färdiga lösningar.

ARBETET PÅBÖRJAS

OFFERT TILL FAST PRIS

Vi tar nu hand om projektet från start till mål. Med hjälp av Stobys professionella hantverkare sparar du tid, eftersom vi fixar allt enligt en trimmad arbetsgång och tidsplan. Om du vill göra något på egen hand är det helt OK.

Vi ger dig ett fast pris på hela projektet, i detta ingår även elektriker och rörmokare. Med ROT-avdraget drar vi av 30 % på fakturan för samtliga hantverkstjänster. Tillsammans med offerten får du även en tidsplan. Du kan fortfarande tacka nej utan att betala en krona.

SLUTBESIKTNING

Nytt badrum?

Projektet avslutas med en slutbesiktning av vår projektledare. Vi blir inte nöjda förrän du är det.

Nytt kök?

Ny förvaring?

Förnya hemmet

?

Nytt solskydd?

bet! Våra hantverkare tar hand om jobr ROT-avdrag upp till 50 000k - per person som äger fastigheten

Nya tapeter?

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14 OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 | WWW.STOBY.SE

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

7


annonsreportage

våra värdefulla varumärken

RP FRUKT

VÄXER

SÅ DET KNAKAR De som passerar utmed väg 21 kan se att företagsbyn öster om Hässleholm, är under snabb förändring. Här finns Snapphane Chark och RP Frukt. Den sistnämnda har färdigställt en ny, dubbelt så stor anläggning. Till ytan motsvarar det ca sju sporthallar. RP Frukt expanderar och tar ett kraftigt tag om segmentet frukt och grönt. Vi möter upp en energisk Magnus Larsson (VD) och hans vapendragare och verksamhetschef Anders Larsson. Det märks att det är full fart så vi fångar herrarna i steget.

Foto: Daniel Larsson

Magnus Larsson, VD

Hur påverkas Hässleholm som knutpunkt för färskvaror,

Anders. Vi har ett produktionskök under varumärket Rö-

av er nya anläggning?

inge Matfabrik. Där tar vi fram spännande produkter till

– Vår nya produktionsanläggning påverkar rejält de volymer

delikatessdiskar i butiker och till våra kunder. Bland an-

som produceras i Hässleholm. Många lastbilar med perfekt

nat har vi lanserat en kollektion såser under varumärket

strimlad sallad kommer att lämna detta område nästa år.

Lammet & Grisen under året, förklarar Anders.

Hässleholm har redan en omfattande verksamheter inom hel frukt och grönt. Nu har vi en anläggning för skuren sallad samt frukt och grönt som är i topp i norra Europa. Vi certifierar oss för att möta alla tuffa krav. Inga ska slå oss på fing-

”Vi är minst sagt taggade”

rarna, säger Magnus. Vi är minst sagt taggade.

Hur påverkas RP Frukt av att ni finns i Hässleholm? – Vår fokus på lokala leverantörer av råvaror fortsätter att uppskattas, förklarar Anders. Bland annat säljer vi Rickards Tomater från Vinslövstrakten. Det är något av

en tilldragelse bland våra kunder när första lådan kommer in. Under året har vi även börjat distribuera och försälja

Har RP Frukt inlett fler nya projekt under året?

mjölk från närbelägna Furumossens Gårdsmejeri. Kul att

– Produktionsanläggningen har varit ett enormt stort pro-

handlarna i närområdet varit snabba att svara upp på det

jekt men det har likväl hänt mycket i den löpande verk-

härligt entreprenöriella initiativ Furumossens är. Vetskapen

samheten, förklarar Anders. Vi har bland annat tagit

om att det gräs korna ätit växer utanför vår anläggning i

fram ett nytt spännande veganskt sortiment. Det är en

Röinge, är speciellt, säger Anders.

bas för burgare och bollar samt en vegansk korv tillsam-

8

mans med Snapphane Chark. Vi är idag ledande inom

Vad ser ni framför er nästa år?

frukt och grönt och har för avsikt att i allra högsta grad

På produktsidan kommer bland annat varumärket Röinge

vara med i den trend som vi nu ser där mycket protein i

Potatis att göra comeback, avslöjar Anders. Det är ju vårt

måltider skiftar från animaliskt till vegetabiliskt, fortsätter

ursprung som vi nu ska använda till att sälja kvalitetspotatis

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


annonsreportage

våra värdefulla varumärken

Anders Larsson, Verksamhetschef

– så håll utkik i butik! Vi växte i omsättning och kompetens-

vår historia. Det började på 1950-talet med en jordig potatis

mässigt under 2016 med fler kockar, men även med spets-

planterad i den skånska myllan i Röinge utanför Hässleholm.

kompetens inom produktion, kvalité och marknad. Vi ska

Verksamheten blev till när Marita och Hans-Erik Larsson om-

fortsätta växa under 2017. Målsättningen är att tredubbla

sorgsfullt drev jordbruk med potatisodling och försäljning

omsättningen inom fem år, berättar Anders.

till bygden via gårdsbutiken. Därav kom namnet Röinge Potatis. Med tiden blev även kommunen kund och sortimentet

Hässleholm en knutpunkt

utökades med frukt och grönt. År 2000 ändrades namnet

Södra Sveriges modernaste produktion av frukt och grönt

till RP Frukt och verksamheten fortsatte att expandera.

finns nu i Hässleholm. Storsatsningen hos RP Frukt innebär en 6500 kvadratmeter stor anläggning för produktion av

Idag är RP Frukt södra Sveriges ledande leverantör av frukt

skurna sallader och paketering av frukt och grönt. Här finns

och grönt. Företaget är ett dotterbolag till Martin & Servera

nu ett av Sveriges största ULO lager, där syret dras ut för

som ägs av Axel Johnson AB & familjen Oldmark. Bland de

att avstanna mogning.

över 4000 artiklar, utöver frukt och grönt, som lagerförs

– Visionen med lagret är att kunna förse kunderna inom ho-

finns mejeri, ägg, fisk, kött & chark, drycker, kaffe, kryddor,

tell, restaurang, butik och offentlig verksamhet med svenska

kolonialvaror och frysta varor. RP Frukt ger dagligen per-

äpplen året om, förklarar Anders. Livsmedelsverket rekom-

sonlig service till sina tusentals återkommande kunder inom

menderar större del frukt och grönt i kosten för alla. Med

restaurang, café, hotell, kommun och offentlig verksamhet.

vår nya anläggning kan vi leverera produkter av toppkva-

Tillsammans

med

lité – året runt. Därmed förenklar vi möjligheten till att öka

systerbolag

Grönsaks-

andelen frukt och grönt. Tittar vi på den volymökning vi nu

hallen i Sorunda AB är

tillför, så kommer det att göra stor skillnad för södra Sverige,

de rikstäckande.

sitt

avslutar Anders Larsson.

Detta är RP Frukt RP Frukts kärlek till närodlat och kvalité har starka rötter i HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

9


annonsreportage

våra värdefulla varumärken

EN VINNARE I MEDVIND I 30 år har Temahallen i Vinslöv levererat hallbyggnader i Sverige,

Danmark och Norge. Genom ett målinriktat arbete med effektivitet, kvalitet och fokus på kundernas behov, så har företaget utvecklat ett vinnande koncept för kompletta byggsatser med lång livslängd och brett användningsområde.

F

ör att nå framgång så krävs en genomtänkt strategi från erbjudande till genomförande och resultat. – Vi skräddarsyr hallbyggnader för alla ändamål och

storlekar, berättar Magnus Petersson, VD för Temahallen. Genom att vi konstruerar ramarna själva, så har vi kontroll över kvalitet och kan leverera exakt det som våra kunder efterfrågar. Temahallen har producerat hallar i över 25 år. Under alla åren har vi utveckla kvalitet och effektivitet. Vi har helt enkelt blivit väldigt duktiga på att göra hallar, säger Magnus.

Egen stomme – Vi har en bra spännvidd. I grunden finns en väl utvecklad affärsidé. Den kan vi applicera på i princip alla byggnader, förklarar Magnus. Det gör att vi kan jobba brett och sprida jobben från de små till de riktigt stora utmaningarna. Jag tror att det är kombinationen som gör att vi ständigt utvecklats. Detta i kombination med att vi tillverkar stålstommarna själva. Stora jobb kräver stor säkerhet. Vårt sätt att konstruera är marknadsledande. Säkerhet innebär trygghet. Det tror jag alla våra kunder ser som en fördel hos oss.

Positiv utveckling Behovet av hallar i olika storlekar är mycket stort.

Magnus Petersson

– Det ser mycket positivt ut för oss, menar Magnus. Hallar är i förhållande till andra konstruktioner, billiga att bygga. Vi ser att behovet ständigt ökar, vilket innebär att även vår verksamhet utvecklas positivt. Det är inspirerande för oss alla i företaget. Sen är det ju extra roligt när även andra märker när vi gör något bra. Årets företagare är ett kvitto på att vi gör något som andra uppmärksammar och gillar. Det gör oss ödmjukt glada och stolta, avslutar Magnus. TEXT: JOHNNY BILLINGER BILD: PRIVAT

10

Å rets f öretagare 2016

SVENSKTILLVERKADE STÅLHALLAR

I HÄSSLEHOLMS KOMMUN

HK VINSLÖV • 044-33 70 60 WWW.TEMAHALLEN.COM

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


- V I UTFÖ R KO MPL E T T A L EV ERANS ER A V V ÄRMEP UMP AR FÖ R VI L L A N O CH FAS TIG HET E N

KYLER

& VÄRMER 0451 - 38 11 50 | 044 - 21 54 04

www.teokyl.se

Ert lokala sotningsföretag som utför:

Sotning och besiktning av eldstäder. Rensning och besiktning av ventilationssystem Tel: 0451-85650 E-post: info@hlmsotning.se Hemsida: www.hlmsotning.se

YOUR WORLD

• 6000 medarbetare, 40 bolag på 4 kontinenter

LEADING PARTNER

• 60 års samlad kompetens och erfarenhet i branschen

IN HEATING,

• Internationell organisation med lokal förankring och personligt engagemang

MEASUREMENT AND CONTROL!

• Ett flertal specialiserade test- och utvecklingscentra som tar fram nya innovativa lösningar till branschen • Kundanpassade lösningar för specifika önskemål • Stort fokus på komponenter och system för hållbara energilösningar • Volym- och industriproduktion i olika delar av världen

NORDAMERIKA

EUROPA

FABRIKSGATAN 11 · 280 10 SÖSDALA

ASIEN/OCEANIEN

Industrial/ Projects

Energy/ Environment

Advanced technology

Commercial equipment

Home appliance

Transportation

HVAC

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

11


HEJ MIKAEL! Hej Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms

perspektiv är det först och främst viktigt att

om att vi är på väg någonstans, till en viktig

kommun! Du och dina medarbetare jobbar

förbättra Hässleholms grundförutsättningar.

plats och destination. Det kan handla om en

med att ständigt utveckla och skapa förut-

Att jobba med det som redan är styrkor och

pendlingsresa för att komma till mitt arbete.

sättningar för tillväxt i Hässleholms kommun.

få ut det mesta av det.

Eller en nöjesresa med familjen och goda vänner

Vilka fördelar tycker du att vi har här?

för att följa en allsvensk toppmatch i Vittsjö.

-Det är flera. Att som jag jobba med att utveckla

Har du några exempel på det?

Och för andra är det kanske drömresan ut i

Hässleholm som en destination är tacksamt

- Det kan handla om att se till att Hässleholms

världen genom att via tåget ta flyget från den

eftersom grundförutsättningarna är goda. Det

kommun får en station för höghastighetståg

internationella flygplatsen Kastrup bara timmen

geografiska läget är en stor fördel. Hässleholm

och fyra spår mellan Lund och Hässleholm.

bort från Hässleholms vindlande natur. Resan

ligger mitt i en region med närhet till pulsen i

En annan mycket prioriterad fråga är att vi

på väg någonstans kan också vara en inre resa

Köpenhamn och Malmö, samtidigt som vi fung-

vill förbättra företagsklimatet för våra företag

eller en utveckling. Det är här jag ska bygga

erar som en knutpunkt för andra kommuner och

och attrahera fler företag i fler branscher. Det

min familj, eller kanske bygga mitt företag med

städer. Det är nära till våra sju stationsorter.

ska vara enkelt att driva företag i Hässleholms

naturen som affärsidé.

Järnvägen skapar en naturlig fördel genom att

kommun och våra företag ska satsa på tillväxt. Varför tycker du att man ska förlägga sin verk-

nästan 15000 personer dagligen rör sig förbi vår centralstation på väg till eller från något.

Hässleholm Nästa, vad betyder det för dig?

samhet eller sitt företag just här?

- Hässleholm nästa är den devis som vi i Häss-

- Hässleholms största arbetsgivare Bergendahls

Något mer?

leholms kommun jobbar med att på olika sätt

uttrycker det bra när de pratar om sin fantas-

- Jo, vi har en fantastisk natur och ett rikt

saluföra vår destination, vår plats. Jag tycker

tiska utveckling: ”Det hade kanske inte varit

kulturliv. Detta skapar förutsättningar för att

att den är lika aktuell i dag som då vi tog fram

möjligt någon annanstans”. Det sätter ord på

vara både en urban - det vill säga stadsmäs-

den. Den kan till en början kännas som mycket

det som vi vill och arbetar för, just att det ska

sig- och en levande landsbygdskommun. Och

enkel, men när man smakar på den och för-

finnas särskilt goda förutsättningar för att lyckas

så vill jag såklart lyfta vårt entreprenörskap i

djupar sig i den så finns det ett större djup än

här. Det finns en närhet och entreprenörsanda

kommunen. Vi har växande företag och ett

bara två ord och ett utropstecken. Hässleholm

här som möjliggör utveckling. Vi har mycket

ökande nyföretagande som vittnar om den

nästa anspelar såklart först och främst på vår

bra kommunikationer till och från en växande

goda entreprenörsanda som finns här.

naturliga fördel och konkurrensfördel mot andra

storstadsregion. Detta ger möjligheter till att

kommuner och regioner. Järnvägsknuten. Ni

attrahera och behålla duktiga medarbetare,

Vad jobbar ni med att förbättra?

vet det där som tågkonduktören alltid sade;

skapa goda samarbeten och nå en stor marknad.

- Det finns såklart mycket att jobba med och

”Nästa Hässleholm, Hässleholm nästa!”. Men

Hässleholms kommun är en del av den växande

det finns en vilja att utvecklas. I ett större

det anspelar på så mycket mer. Det kan handla

storstadsregionen Greater Copenhagen

12

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


En viktig knutpunkt

Ett symboliskt handslag mellan Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, och kommunalråd Lena Wallentheim (S). Foto: Johan Funke

Dagens järnvägsnät är hårt belastat och arbetet för att förbättra infrastrukturen i Sverige pågår. En del av detta arbete är satsningen på höghastighetståg och förslaget är att Hässleholm C ska bli en av stationerna längs den nya järnvägen. Det innebär inte bara att kapaciteten ökar, utan även att det i framtiden kommer gå att resa från Hässleholm till Stockholm på 2h och 15 min.

S

verigeförhandlingen och kommunen har kommit överens om

Vad blir kostnaden?

att Hässleholm ska bli en av de nya höghastighetsstationerna.

Genom överenskommelsen med Sverigeförhandlingen har kommunen

Som motprestation förbinder sig kommunen att bygga 7000

tagit på sig att medfinansiera den nya stambanan med 50 miljoner

nya bostäder tillsammans med Kristianstads kommun. Den nya hög-

kronor. Kommunen betalar även ett förskott till projektet på 50,9 mil-

hastighetsstationen planeras att byggas centralt vid Hässleholm C.

joner kronor. Förskottet kommer att betalas tillbaka när kommunen

Placeringen av stationen gör det lätt för både pendlare och långväga

uppfyllt sitt åtagande om bostadsbyggande.

resenärer att byta tåg. Tack vare att Hässleholm har anslutningar i fem riktningar, fortsätter Hässleholm att vara en av regionens viktigaste

Vilka blir vinsterna?

knutpunkter.

En ny stambana för höghastighetståg med en centralt placerad station innebär en rad vinster för Hässleholm med omnejd. Högre hastigheter

Hur kommer sträckorna dras?

ger så klart kortare restider och fler avgångar ger också större möjlig-

Än så länge är det inte bestämt var den nya järnvägen för höghastig-

heter att pendla vilket innebär nya möjligheter.

hetståg ska gå, och arbetet med att ta fram olika förslag på sträckningar

- Den nya stambanan kommer att bidra till utvecklingen i hela regionen:

pågår just nu. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram olika alternativ, men parallellt med Trafikverkets utredningar utför Hässleholms kommun en egen studie.

Vi får en större arbetsmarknad genom regionala snabbtåg och bostadsbyggandet ökar. En höghastighetsstation i Hässleholm betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny

- Målet med vår studie är att ta tillvara på kommunens förutsättningar

tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens

på ett så bra sätt som möjligt och hitta de bästa sträckningsalternativen.

ordförande i Hässleholms kommun.

Arbetet kommer under 2017 att mynna ut i ett förslag, där kommunen presenterar den sträckning som rekommenderas, berättar Richard Heingard, utvecklingsstrateg på Hässleholms kommun. HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

13


Järnvägsgatan enkelriktas för personbilstrafik i södergående riktning. Cyklister får en enklare och säkrare tillvaro med en ny cykelbana längs Järnvägsgatan. I varje ände av stationsområdet byggs det större cykelparkeringar och en serviceanläggning för cyklar.

TRYGGARE OCH MER

välkomnande

NÄR CENTRUM BYGGS OM Under 2017 kommer Hässleholms centrum att byggas om. Fotgängare och cyklister prioriteras och målet är att locka fler människor att upptäcka och uppleva centrum. Efter ombyggnationen blir det enklare, tryggare och trevligare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum.

Diskussionerna om stadsutveckling och omgestaltning av Hässleholms centrum har pågått under flera år. Av olika anledningar har de idéer som tagits fram inte blivit förverkligade. – Men nu är det äntligen dags! Efter alla dessa år av förseningar sätts snart det första spadtaget i marken, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S). Ombyggnationen sker i etapper, och i december 2017 blir det nyinvigning av centrum. – Det kommer att bli väldigt fint! Tryggare för cyklister, bättre för fotgängare och ett centrum som är mer levande och välkomnande för alla. Färre bilar men mer liv och rörelse, säger Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret. Utanför Resecentrum växer en ny mötesplats fram. Här blir det möjligt att sätta sig och ta del av reseinformation på skärmar, vilket gör det lättare för resenärer att vistas utanför stationsbyggnaden. – Järnvägsgatan utgör idag en barriär mellan Resecentrum och Första Avenyen. Med ett nytt torg i anslutning till Resecentrum utökas 14

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


vänthallsområdet för de 14 000 personer som dagligen rör sig på stationsområdet, säger Pär Selander, landskapsarkitekt på COWI AB. Cyklister får en enklare och säkrare tillvaro med en ny cykelbana längs Järnvägsgatan. I varje ände av stationsområdet byggs det större cykelparkeringar och en serviceanläggning för cyklar. – Här kommer man kunna serva och pumpa sin cykel. Och sedan parkera den för att snabbt kunna ta sig till bussar och tåg, säger Gertrud Richter.

Byggtid – Under hösten har vi ägnat oss åt förberedande arbete såsom projektering och upphandling. Målet är att kunna börja bygga i februari om vädret tillåter, säger Mats Olsson, projektchef på tekniska förvaltningen. Ombyggnationen beräknas pågå i cirka 8-10 månader. För att underlätta framkomligheten i centrum kommer arbetet att delas upp i olika byggområden. Se senaste nytt i projektet på www.hassleholm.se/stadsutveckling ILLUSTRATIONER: COWI AB

Söker ni framtidens kontor? HIBAB bygger miljösmarta lokaler på Norra station. Inflyttningsklart december 2017.

Bild: SWECO

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

15


fokustyringe

FÖR TYRINGES FRA I våras sattes spaden i marken för den multiarena som nu byggs i anslutning till Tyrs Hov i Tyringe. Det är ett samarbete mellan Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse och Hässleholms kommun som bygger tillsammans för framtiden i Tyringe

TEXT: JOHNNY BILLINGER FOTO: BERT WILNERZON

S

yftet med hallen är summerat till ett antal punkter som alla ger Tyringe nya spännande möjligheter att utvecklas inom flera områden. Det ska bli en mötesplats för alla åldrar, som utvecklar Tyringe för framtiden.

Tillsammans med Tyrs Hov blir området ännu mer attraktivt. En arena för idrott, mässor, konserter, idrottsläger och konferenser. Det skapar också nya möjligheter till samverkan och samarbete mellan både klubbar och byar. Attraktionskraften att bo i Tyringe ökar och skapar därmed en boendeport västerut.

Stora möjligheter Arenan skall ses som ett komplement och utveckling av området Tyrs Hov. Idag finns Tyrs Hov Sportcentra som byggdes 1972 och omfattar ishockey, sporthall, brottning, simhall, bowling, styrketräning mm. Multiarenan kommer att bestå av en stor hall med måtten 90*65 med friidrottsgolv vid sidorna och konstgräs i mitten. Samtliga friidrottsgrenar förutom rundbana är möjliga i hallen. På konstgräsytan finns möjlighet att lägga golv och därmed ytterligare bredda användningsområdet. På övre plan finns även en motionslokal (danslokal). Arenan skall vara i samma arkitektur som Tyrs Hov men i modern tappning. Peab 16

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


fokustyringe

AMTID är entreprenör för det pågående bygget. Det beräknas stå klart i februari nästa år. Efter färdigställandet kommer Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse att skänka sin andel i arenan till Hässleholms kommun för fortsatt drift.

Fakta om stiftelsen Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse bildades 2007 i samband med att Tyringe Sparbank fusionerade med Kristianstads Sparbank och bildade Sparbanken 1826, nuvarande Sparbanken Skåne. Stiftelsen grundades på initiativ av styrelsen i Tyringe Sparbank. Tyringe Sparbank har ända sedan den grundades 1873 värnat om bygden och dess innevånare. Tillsammans med Sparbanken Skåne förs detta arv vidare. Stiftelsens uppgift är att stödja projekt inom Tyringe gamla kommun, (Finja, Mat-

Anders Nilsson är ordförande i Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse.

TYRINGE BILSERVICE

teröd, Hörja, Röke och Västra Torups socknar). Huvudmännen i den nybildade Stiftelsen hade ett antal workshops där idén om en multiarena kom fram och i december 2009 beslutade man att driva hallprojektet vidare. Det är ett gemensamt projekt mellan Hässleholms Kommun och Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse med investeringsfördelning 20% för kommunen och 80% stiftelsen

VERKSTAD 0451-506 45 • 0708-186 739 Helsingborgsvägen 10 • TYRINGE HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

17


tyringeprofiler

ANNONSREPORTAGE

Eje Johansson behöver kanske ingen djupare presentation. Det är en person som funnits med på många sätt i kommunen, sen början på 60-talet. Han har på många sätt, gjort avtryck med sitt engagemang och pionjäranda. Även om han nu varit ”pensionär” i över 10 år, så är kalendern fortfarande full. – Allt handlar om fysisk aktivitet, menar Eje. Så var det för 60 år sen och så är det idag. Eje kom med sin fru Gun från Åsele till Tyringe 1962. Då som spelande tränare för Tyringes hockeylag. – Mycket i livet har varit tillfälligheter och en stor portion tur, förklarar Eje. Jag är ödmjukt tacksam för alla de gånger då turen varit på min sida. Både i mitt yrke, i mitt idrottsintresse och i trafiken. Så här i backspegeln så är jag fullt medveten om att mycket kunde gått åt andra hållet. Ett sådant tillfälle var mellan Tyringe och Hässleholm. Jag på väg till jobbet med inlines och blev på påkörd. En bruten hand och bruten fot. Även det var tur.

Tränat med legender Genom hockeyn har Eje fått prova på träning i dåvarande Sovjet-unionen och Tjeckoslovakien. Han fick också göra en sejour inom NHL. Han lärde känna legender som ryske tränare Tarasov och flera landslagsspelare i öst. Han har spelat och tränat med Phil Esposito och Bobby Orr. Det märks på Eje, att denna tid i karriären, är något han minns med stor glädje. – Återigen, det var tillfälligheter och tur. Jag hjälpte Arne Strömberg med vårt hockeylandslags sommarträning på Bosön. Med det på mitt CV så öppnades dörrarna till både öst och väst, förklarar Eje.

Tyrs hov Utanför hockeyn så har Eje jobbat inom kommunen. Som idrottslärare och sen som fritidschef. Det i sin tur gav honom insyn och möjlighet att påverka planering och byggnation av idrottsanläggningar.

EJE SER EN LJUS FRAMTID FÖR TYRINGE TEXT OCH FOTO: JOHNNY BILLLINGER 18

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

– Ja, så var det redan när Tyrs Hov skulle byggas, förklarar Eje. Planerat var en utomhusbana. Men till slut så blev det tak på hallen. Plus både simhall och idrottshall. Men på grund av markförhållanden så kunde man inte bygga ihop allt i en byggnad.

Multihall för alla åldrar Nu är vi i samma situation igen. En multihall är på god väg att färdigställas i Tyringe. Med ”multi” menas att här kan många idrotter samsas om utrymmet. – Inte bara idrotter. Multi kan stå för mycket. Här kan även konferenser och utställningar vara en del av verksamheten. Multi kan också stå för att hallen välkomnar alla åldrar, tillägger Eje. Det är viktigt att vi tänker större och bygger för utökade möjligheter. Därför är jag glad för att hallen nu utrustas med både värme och toaletter. Det ger ökade användningsområden.

Attraktiv hemort Tyringe betyder mycket för Eje. Här har han varit aktiv i 55 år, så det är med kärlek som han beskriver betydelsen fram till nu, och de möjligheter som kvarstår. – Mycket av det som utvecklat orten under alla dessa år, är föreningarnas engagemang och arbete. Detta engagemang finns i lika stor grad idag, menar Eje. Därför så kommer Tyringe att fortsätta utvecklas och bli ännu mer attraktiv som hemort för allt fler människor. Så länge vi fortsätter värdesätta fysisk aktivitet. Då blir vi friska, kloka och engagerade samhällsmedborgare. Producerad av espresso

reklam


Dans GLANS- dagar Alla som kan sin friidrottshistoria, är fullt medvetna om Dan Glans storhet. Han blev svensk mästare många gånger om på flera distanser under 70-talet. Dan tillhörde dessutom världseliten på 3000 meter hinder. Det enda problemet var att en annan svensk var ännu bättre. Helt osannolikt med tanke på läget idag.

tyringeprofiler

TEXT: JOHNNY BILLINGER FOTO: PRIVAT

Till våren firar Dan 70 år som Tyringebo. Efter karriären roade sig Dan med att medverka i flera lokala och regionala löpartävlingar, med tider som känns omöjliga att slå än idag. Men allt hade kunnat ta slut redan vid 18 års ålder. – Jag blev utdömd vid min militärtjänstgöring. Mitt hjärta var tydligen så svagt att jag inte ens kunde utföra de enklaste sysslorna., förklarar Dan. Jag höll uppe i tre år innan en läkare konstaterade att mitt hjärta tvärtom var starkt. Fyra år efter det gjorde Dan landslagsdebut.

Nära nå världsrekordet Vid ett tillfälle var Dan världstvåa och i en fantastisk form. – Ja jag hade planerat attackera Gärderuds världsrekord. Men precis innan loppet fick jag lunginflammation. Det var min chans. En fotskada längre fram tvingade mig dessutom att sluta springa på den nivån, berättar Dan. Men det var fantastiska år och många spännande resor över hela världen.

Glädjen är min drivkraft Dan Glans har i hela sitt vuxna liv kombinerat sin idrott med en målerifirma. Det känner nog de flesta till. Få vet kanske inte att han har ett kusinbarn som heter Johan Glans och som är bra på att få folk att skratta. Glädjen är också det som drivit Dan att ständigt bli bättre. – Glädjen att träna finns även idag, berättar Dan. Jag springer nästan varje dag men har slutat att titta på klockan. Nu springer jag bara för att det är kul och för att det gör mig gott.

Hej Dan! Vad gör du idag? Jag är numera pensionär. Reser en hel del samt motionerar nästan dagligen med min fru Inger. Är också en av ledarna i SK 69 Friidrott. Har du varit involverad i nya multihallen? Inte personligen, men jag har stöttat projektet och är jätteglad att det till slut blev verklighet. Hoppas på att få tillbringa en hel del tid där. En oerhört fin gåva från Sparbankstiftelsen till Tyringeidrotten. En anläggning som Tyringeborna, föreningarna och skolidrotten kommer att få stor glädje av. Du är både företagare och föreningsmänniska. Hur tycker du att företagen och föreningar samverkar i Tyringe? Jättebra. När vi arrangerade Tyringejoggen i år fick vi väldigt god respons från företag och köpmän. För oss är det ett försök att få vuxna, ungdomar och barn att delta och uppleva Tyringes fina natur. Varför ska man bo i Tyringe? Vår underbara natur, jättefina idrottsanläggningar och det stora föreningsutbudet. HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

19


ungatyringeprofiler

AGNES

SATSAR ALLT PÅ HOCKEYN Intresset för damhockeyn ökar för varje år. Det är dock från en låg nivå så vi kan ännu inte tala om någon större rusning. Men ambitionen i hockeysverige finns. Nystartade SDHL är ett bevis på detta. Problemet i de mindre klubbarna är att fånga tillräckligt många tjejer så att de tillsammans kan sporra varandra till en satsning och utvecklas till ett lag. Då är det lätt att intresset försvinner och därmed också möjligheterna för föreningen. I Tyringe finns ambitionen och viljan att lyfta tjejhockeyn. Men innan rekryteringen nått en bit längre så får tjejerna spela med killar. Idag är det två tjejer som tränar och spelar med killarna i U14. Tittar vi längre ner i åldrarna så finns det tjejer i hockeyskolan.

Vill spela Stålbucklan Agnes Nilsson är bara 13 år men har spelat hockey i över åtta år. Dessutom så framgångsrikt att hon blivit uttagen till Skånelaget för att spela Stålbucklan, som då är tjejernas motsvarighet till TV-pucken. Då blev det silver för Agnes och hennes lag. Vi träffade Agnes för att ta reda på hennes ambitioner. Hur ser din hockeydröm ut? – Kortsiktigt att komma med i Skånelaget för tjejer och spela Stålbucklan i Örnsköldsvik i mars. Långsiktigt så vill jag spela i SDHL och gärna i Malmö Redhawks, säger Agnes. Hur är det att spela med killar? Det funkar bra. Jag är van. Det har ju alltid varit så. Vilka förebilder har du inom hockeyn? Jag gillar Pernilla Winberg som spelar i Damkronorna och Linköping. Vilken är din bästa egenskap som hockeyspelare? Vet inte. Jag vill bara ha roligt. Utövar du någon annan idrott utöver hockeyn? Nej, det hinner jag inte med.

AGNES NILSSON Ålder: 13 år Familj: Mamma Åsa, pappa Magnus, storebröderna Sebastian och Gabriel (har tidigare spelat hockey), katten Samira och schäfern Kailo. Bor: I hus i Tyringe. Intressen: Ishockey, djur, smink och kläder. Favoritmat: Bulgogi med jasminris och haricot verts. Drömyrke: Veterinär Beundrar mest: Henrik Lundquist – New York Rangers (bästa laget). 20

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Hur trivs du i Tyringe? Bra, det är en bra plats att bo på. Vad är det bästa med Tyringe? Tyrs Hov Vad kan bli bättre med Tyringe? En ishall till. Ibland försvinner träningar på grund av matcher. Producerad av espresso

reklam


ungatyringeprofiler

Anna tränar långsiktigt och klokt Golfen har haft några år där nyrekryteringen sviktat, vilket naturligtvis påverkar våra golfbanor i landet. Det som krävs för att få upp intresset igen, är nya framgångar. På herrsidan ser det bra ut just nu. Visst längtar vi väl även efter nya stjärnor på damsidan. Varför inte en tjej från Tyringe? Anna Wallin är bara 14 år, men redan en av landets bästa spelare på

Vilken är din bästa egenskap som golfspelare?

ungdomssidan. Hon vinner i längden. Hennes långa slag ligger upp mot

Att jag slår långt och är taktisk.

240 m och är många gånger längre än killar i motsvarande ålder. Trots detta vill hon gärna framhålla sin förmåga att tänka taktiskt och ta kloka beslut. Hemmaklubb är Skyrups GK, där hon tränas av Henrik de Sousa.

Utövar du någon annan idrott utöver golfen? Showdans. Hur trivs du i Tyringe?

Klubba som gäller

Trivs bra, har nära till allt, tex järnvägsstation och skolan.

Anna har trots sin låga ålder spelat golf i snart sju år. Det där med

Vad är det bästa med Tyringe?

klubba ligger lite inom familjen. Pappa Per är inte helt okänd inom Tyringe Hockey. Per Wallin har med framgång provat både elitserie- och proffsspel. Så det där med kraften ligger tydligen lite inom familjen. Hur ser din golfdröm ut? En dröm är att få spela på LPGA-touren, jag vet att det är oerhört svårt

Att en stor del av min släkt bor i Tyringe så jag får träffa dem ofta. Tycker att det är lagom stort. Vad kan bli bättre med Tyringe? Lite fler småbutiker & fikaställen.

att ta sig dit men ändå en dröm. Hur är det att träna med killar? Det känns helt naturligt inom golfen, det är roligt att spela med killarna då de vågar prova olika typer av slag och tar fler risker när de spelar. Vilka förebilder har du inom golfen? Jag tycker det är roligare att titta på herrarna, Rory Mcillory, Phil Mickelson och Henrik Stensson är spelare som jag gillar.

ANNA WALLIN Ålder: 14 år Familj: Mamma Mia, Pappa Per, storebror Johannes, katten Theo Bor: I Tyringe. Intressen: Golf, Dans, vänner Favoritmat: Sushi Drömyrke: Golfproffs

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

21


fokustyringe

FRÅN KUNDVAGN TILL KASSADISK Paul Persson har alltid älskat att jobba. Det fick han praktisera som sjöman och arbete på plattformar. Det är också något han tagit med sig in i Pålles Butikskonsult. Allt började för 21 år sen med att serva kundvagnar. Butiksägarna märkte dock att han kunde så mycket mer. Närmare bestämt allt från kundvagnen till kassadisken.

Idag hjälper företaget i princip alla butiker i Skåne med det mesta vad gäller inredning. – Ja allt i inredningsväg utom specialkunskap inom el och kyla. Annars så bygger vi, installerar, reparerar och levererar det mesta som efterfrågas i butiker. Vi är ett bra gäng som varit med länge. Någon ända från starten. Vi gillar utmaningar och ser inte problemen, förklarar Pålle.

Nytt och begagnat Idag har företaget över ett 7000 kvadratmeter stort lager, fylld med butiksinredningar. – Ja vi har en blandning av nytt och begagnat inom alla områden,

Paul Persson

förklarar Pålle. Vi kan därför hjälpa alla som vill komma igång med en komplett inredning. Alternativet är att betala mer och kanske behöva vänta upp till åtta veckor. Det är viktiga veckor som har stor ekonomisk betydelse för de flesta som startar eget.

Störst i landet För dem som planerar att starta en butik är Pålles Butikskonsult en guldgruva. Företaget har utvecklats till ett stort snabbköp för affärs-

När och fjärran

innehavare.

Intresset för de möjligheter som Pålles erbjuder är vida känt och spritt

– Jag köper upp inredningar efter nedlagda butiker. Inredningen tas

i landet.

om hand, renoveras och kan anpassas till nästa affärsinnehavare.

– Många hör av sig från när och fjärran och har unika behov. Kan vara

Allt handlar om återvinning, menar Pålle. Med den verksamheten vi

en kassadisk eller en kyl. Chansen att det som eftersöks finns här hos

har idag, är vi nog störst i landet, avslutar Pålle.

oss, är stor, menar Pålle. I princip är det också möjligt att du får leverans och installation samma dag. Det är ju en enorm fördel ifall du står med en söndrig kyldisk inför helgen, menar Pålle.

Köper och säljer nytt och begagnat butiksmaterial Servar det mesta i butiksbranschen Tel: 0451 - 570 50 Fax: 0451 - 590 25 mobil: 0708 - 99 27 47 info@pallesbutikskonsult.se

TEXT: JOHNNY BILLINGER BILD: PRIVAT Köper och säljer nytt och begagnat butiksmaterial Servar det mesta i butiksbranschen Tel: 0451 - 570 50 Fax: 0451 - 590 25 mobil: 0708 - 99 27 47 info@pallesbutikskonsult.se

Tvärskogsvägen 62 282 35 TYRINGE www.pallesbutikskonsult.se

Tvärskogsvägen 62 282 35 TYRINGE www.pallesbutikskonsult.se

SVB är den ledande miljöservicepartnern för industrioch byggbranschen! Våra tjänster omfattar bland annat högtrycksteknik, blästring, industrioch miljösanering, vacuumsugning, betongrenovering och rostskyddsmålning. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er! “Hög service- och kvalitetsnivå, med så liten miljöpåverkan som möjligt“ 0451-599 70 | info@svb-tyringe.se | svb-tyringe.se

22

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


fokustyringe

Tre ägare från vänster: Rasmus Schröder, Tim Schröder och Björn Larsen

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Många av företagets uppdrag handlar om sanering efter brand och vattenskador.

Schröder Skadeteknik från Tyringe är mitt inne i en imponerande utveckling. Företaget växer på alla håll och kanter och finns numera också i Kristianstad. – Ja vi har ett tydligt fokus och jobbar med att utveckla det vi kan och är bra på, förklarar Tim Schröder. Det innebär att vi ska vara ett naturligt val när olyckan är framme. Någon som lindrar och återställer. Till 70% handlar det om uppdrag från försäkringsbolag och fastig-

Det kräver kunskap, erfarenheter och rätt utrustning, vilket vi har för-

hetsbolag för att ta hand om och återställa efter vattenskador, brand,

klarar Björn Larsen, VD på Schröder.

fukt, mögel eller liknande. – Vår teori är att om man tar ansvar och visar engagemang på samt-

Växer med uppgiften

liga uppdrag, skapar det förtroende och ger mer arbetsmöjligheter

Schröders Skadeteknik grundades av Tim och Rasmus Schröder och

förklarar Tim. Det har gjort att vi vuxit rejält på kort tid och anlitas mer

har varit igång sen 2009, så det är ett ganska ungt företag som för-

och mer och inom ett allt större område. Vi är kanske inte lika duktiga

utom sin expansion har fullt fokus på att utveckla nya miljövänliga och

på att berätta för folk vad vi gör. Men kanske denna artikel hjälper till

effektiva metoder. Det har genererat ett stort kontaktnät som alla på

lite med det.

något sätt bidragit till framgången. – Det märks tydligt att vårt arbete, ger nya uppdrag, förklarar Rasmus.

Brand och vatten

Förutom att det ger oss mycket jobb, så är det ju ett kvitto på att vi är

Många av företagets uppdrag handlar om sanering efter brand och

duktiga. Det inspirerar oss till att bli ännu bättre. Även på att berätta

vattenskador.

om oss själva, avslutar Rasmus.

– Ja båda är ju förödande för fastigheter och de som blir drabbade. Vårt jobb handlar om att återställa och rädda så mycket som möjligt. Då handlar det om snabba insatser och om att göra rätt.

TEXT: JONNY BILLINGER BILD: PRIVAT

JOUR DYGNET RUNT: 0222-777 007 www.schroderst.se

TYRINGE Tel: 0451-51 799 Mob: 0733-88 99 91

KRISTIANSTAD Tel: 0451-51 799 Mob: 0733-88 99 93

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

23


fokustyringe

LARS-ÅKE BLOM SKAPAR HEMMA I SIN VERKSTAD:

SKULPTUR I JÄRN OCH GLAS SKA SÄTTA TYRINGE PÅ KONSTKARTAN Man hittar honom en bit in i skogen utanför Västra Torup. Här bor konstnären LarsÅke Blom sedan 1981 och här finns hans ateljé som han hellre kallar verkstad. Lars-Åke Bloms magnifika järnkonst är välkänd för hässleholmarna. De stora skulpturerna ”Lisa” och ”Trädet” går ingen obemärkt förbi. Nu är han på gång med ett nytt monumentalt verk som ska sätta Tyringe på konstkartan. Fyra meter högt, skapat i järn och glas. – Det ska vara vackert och det ska visa på Tyringes framtid, säger konstnären själv.

Det började redan på högstadiet. Lars-Åke Blom kände lusten att skapa i olika material. Och det bara fortsatte. Han gick på konstskola i Kristianstad och följde upp med studier på Konstfack i Stockholm. Bredvid sitt konstnärskap har han arbetat som bildlärare.

1

– Ja, jag har varit lärare i hela mitt vuxna liv, förutom ett par kortare perioder som rallare och sotare. Jag har även jobbat med design, berättar han. Men det är den skapande verksamheten som gäller och alltid finns i första rummet. Lars-Åke förklarar

”Det blir en kvinna i järn och glas som modigt kastar sig ut i framtiden”

raskt att han föredrar de fria konsterna. I början av 2000-talet fick han kommunens kulturpris. Ett erkännande, tycker han.

Järn är det främsta materialet i Lars-Åke Bloms rikliga produktion. Men stengods finns det gott om exempel på och trä känns inte främmande heller. – Jag är medlem i konstgruppen Art Town och har skulpterat en del i lera, säger han. Men det är något speciellt med järnet, det förändras med tiden. – I ett längre perspektiv kommer en järnskulptur att försvinna och lämna plats för något en annan konstnär har skapat. Det är en spännande tanke! Och tid måste man ha om man ger sig in i stora projekt. Skulpturen ”Trädet” som finns på Samlargatan i Hässleholm tog hela sex år att färdigställa. Men så är den också tolv meter hög.

Just nu är järnkonstnären i Västra Torup aktuell med en offentlig utsmyckning i Tyringe. Han letar fram skisserna till verket, medan den italienska mastiffen Frasse lufsar efter husse. En hund är ett gott sällskap i tystnaden och stillheten ute i skogen. 24

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


fokustyringe 1. Ett magiskt ansikte. Vart man går följer blicken med. Ett konsttrick i den högre skolan. 2. Ateljén kallar han för verkstad. Här skapas Lars-Åke Bloms oftast stora verk i järn. 3. ”Falsksångarna”, ett verk av lera med glimten i ögat. 4. Blå kvinna av stengods pryder husfasaden.

3

2

– Med det här verket vill jag se framåt. Jag kan avslöja så mycket som att det blir en kvinna i järn och

4

glas som modigt kastar sig ut i framtiden. Tyringes framtid! Glasdelarna ska belysas för att få riktig effekt. Skulpturen får sin placering på stationsområdet och den blir garanterat spektakulär. Förutom tyringeborna själva kommer alla som passerar med tåg att se den och förundras. Det är vad Lars-Åke Blom hoppas på. – Skulpturen blir fyra meter hög och jag räknar med att det tar ett år att få den färdig.

Bakgrunden till beställningen är ett stycke lokal konsthistoria. Lars-Åke Blom gjorde ett krucifix till Västra Torups kyrka. Resultatet blev så lyckat att han fick göra en krubba också. Därefter blev det ett uppmärksammat dopträd till Tyringe kyrka, ett träd med en magisk skugga. Och historien fortsatte: – Eldsjälen Bo Anders Friberg, ordförande i byalaget, tyckte att det borde finnas något alldeles extra i Tyringe. Han fick i gång en insamling av pengar till skulpturen, berättar Lars-Åke Blom. Numera är Hässleholms kommun också med på konsttåget och kommer att bidra med en del av kostnaden. Därmed har startskottet gått för projektet och till nästa höst får vi se resultatet. En sak är säker redan nu; Tyringe kommer att få något som ingen annan har.

TEXT OCH FOTO: LASSE LINDELL HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

25


Mån - Fre 8-21 Lör - Sön 8-20 Förbutik med ATG och Svenskaspel samt fikamöjligheter Öppettider: Mån - Fre 9-19 Lör - Sön 9-17

Stenbocksgatan 10 28235 Tyringe

Välj mäklare med omsorg Norra station, kunskapsbyn i Hässleholm.

Funderar du på att utbilda dig eller byta karriär? Letar ditt företag efter bra konferenslokaler?

FUNDERAR DU PÅ ATT byta bostad? VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Söker du nya moderna lokaler för ditt företag?

Varmt välkommen till Norra station! Frykholmsgatan 19 TEL 0451-895 00 MAIL hassleholm@husmanhagberg.se LINA & KAROLINA

www.norrastation.nu

26

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Norra stationsgatan 8A, Hässleholm I 0451-762010

Producerad av espresso

reklam


Viessman värmepumpar tar vara på energin och blir den vinnande partnern i längden.

Vitocal 222-S Kompakt luft/vattenpump i delat utförande för nybyggnation och modernisering med integrerad varmvattenberedare för hög varmvattenkomfort.

ratis Boka ett g ! hembesök

Climate of innovation

El, borrning och installation tillkommer. Vi hjälper er hela vägen. Välkomna in!

Din kompletta leverantör av värmeutrustning

Västerbogatan 20 • 0451-70 70 07 www.eberlundservice.se

Säter - 0225-71 32 90 • 070-669 59 00 • www.kenfo.se

Din lokala pool- och spaexpert!

NJUT AV VINTERN!

Vi har spabad som passar dig!

Västerbogatan 20 • 0451-13993 • www.poolsidan.se hassleholm@poolsidan.se

Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar och slutförsäljning. HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

27


FIBER TILL ALLA

– Först hände ingenting. Sedan hände ingenting. Och nu händer allting på samma gång! Det är fibersamordnare Pernilla Rydmarks beskrivning av det omfattande fiberprojektet i Hässleholms kommun. Kommunen tar ett helhetsgrepp runt framtidens fibernät. Det grävs för fullt. Eller som Pernilla Rydmark säger: – Nu råder det fiberfeber!

– I HELA KOM

Pernilla Rydmark påpekar att Hässleholms kommun har

byggt infrastruktur tidigare. Det är inget ovanligt. Men fiberprojektet är speciellt, det är det största någonsin. Medan man i många kommuner lyckats bygga ut ett fibernät för snabb datatrafik och digitala tjänster i tätorterna och lämnat

Omställningen från koppartråd till det snabba fibernä-

glesbygden åt entusiaster i olika fiberföreningar beslutade

tet har varit en lång process för många kommuner i landet.

man i Hässleholm att ta ett helhetsgrepp.

Ett otal informationsmöten med medborgarna har hållits.

– Med beslutet att bygga ett eget nät i hela kommunen

Stötestenen har ofta varit; hur klarar vi landsbygden? Frå-

menas att vi står som passiv ägare, vilket innebär att vi inte

gan har stötts och blötts, det handlar om att vara en att-

behöver betala pengar till andra aktörer, förklarar hon.

raktiv kommun, att skapa möjligheter för företagare och

Hässleholms kommun upphandlar entreprenörer som utför

privatpersoner.

själva arbetet och förhandlar om de tjänster som ska finnas

– Hässleholms kommun har stuckit ut hakan och tagit ett

i framtiden.

helhetsansvar. Något som är mycket ovanligt om man ser

28

till landet i övrigt. Målet är klart, fiber åt alla, säger Pernilla

Kostnaderna för ett fibernät spelar en stor roll. Hur

Rydmark.

mycket kostar en anslutning, och vilken nytta har man av

Pernilla är fibersamordnare i kommunen. Hon sitter tillsam-

den?

mans med fibergruppen ute på Garnisonen. Här finns IT-

– I Hässleholms plan för fiber finns inga statliga bidrag

avdelningen numera. Pernilla Rydmark kan konstatera:

medräknade. Skulle vi få bidrag är det förstås positivt.

– Det råder grävfeber i hela landet. Fiberfeber! Det har varit

Men i dagsläget räknar vi med att en anslutning kostar

så, att först hände ingenting, sedan hände ingenting och nu

19 000 kronor per fastighet.

händer allting på samma gång.

Pengarna tas från kommunens rörelsekapital och berör inte

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


Pernilla Rydmark är fibersamordnare i Hässleholms kommun. Kartan visar på det största projektet någonsin.

Fibergruppen som håller till på Garnisonen i Hässleholm består av fem personer. Från vänster Håkan Nilsson, David Sörensen, David Reimers, Pernilla Rydmark och Lena Westerlundh.

MMUNEN andra verksamheter.

ändras. Där det finns lokalt engagemang kan det gå fortare.

– Ja, jag vill understryka att fibersatsningen absolut inte tar

– Det är riktigt. Det är viktigt att använda sig av just det loka-

några resurser från exempelvis omsorgen, säger Pernilla

la engagemanget. Där det finns existerande fiberföreningar

Rydmark.

hjälper vi gärna till att bygga, förklarar Pernilla Rydmark.

Effekterna av ett fibernät ligger på många olika plan. Fö-

Hela projektet beräknas vara färdigt under år 2021.

retagsamheten närmast kräver det, privatpersoner får ett

– Hässleholms tätort klarar vi på ett år. Förbättrad grävtek-

fungerande verktyg i hemmet och för landsbygdsutveck-

nik gör att det går väldigt snabbt numera.

lingen kan det betyda allt i framtiden.

Måste alla ansluta sig till fibernätet?

– Arbetsplatserna utanför tätorterna är mycket viktiga, kon-

– Nej, var och en får avgöra själv om man vill ansluta sig till

staterar Pernilla Rydmark.

fibernätet. Det viktiga är att alla ska ha möjligheten, påpekar Pernilla Rydmark.

Engagemanget för ett fibernät spelar en stor roll. Och landsbygden är speciell. När dagens kopparnät avvecklas, och det gör det oundvikligen, kommer behovet av fiber att

Fotnot: Enligt ett EU-beslut ska 60 procent av befolkningen ha tillgång till fiber i början av 2020-talet. Sverige siktar högre med 90 procent. I Region Skåne är ambitionen 95 procent.

öka. – De som inte vill ha en anslutning i dag kan hamna i ett annat läge framöver. Därför ser vi till att det kommer att finnas anslutningar utanför alla fastigheter. Vi gräver helt

TEXT OCH FOTO: LASSE LINDELL

enkelt för 100 procent. Det finns mycket yta att gräva sig igenom i Hässleholms kommun. Av naturliga skäl blir det de minsta byarna ute på landsbygden som får vänta längst. Men tidsplanen kan förHÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

29


annonsreportage

Röke buss har expanderat rejält sedan 1929, berättar Lars Erlingsson. Från en enkel träbuss till ett 30-tal fordon som ständigt rullar, både i Sverige och i utlandet.

Renässans för bussresor Vill man prata busshistoria åker man till det lilla samhället Röke i Hässleholms kommuns västligaste del. Här finns familjeföretaget Röke Buss och Lars Erlingsson, som driver vidare det företag som hans farfar startade 1929. Från en enkel träbuss till ett 30-tal moderna fordon och ett expanderande företag har vägen varit lång. Men passionen för busstrafik har funnits där hela tiden. Röke Buss är ett företag som står på flera

– Trafiken i Örkelljunga och Ängelholm är så

verkstad och ett 30-tal bussar som ständigt

ben, eller man kanske borde säga på flera hjul.

stor nu, att vi håller på att etablera en ny buss-

rullar.

Man arrangerar egna resor året runt. Den som

depå i just Örkelljunga, förklarar Lars Erlings-

– Vi har ett enormt kapital i våra bussar, så de

vill uppleva en skimrande tysk vindal eller åka

son.

kan inte stå stilla, konstaterar Lars Erlingsson.

skidor i Österrike eller Italien hittar lätt rätt i

Bland en lång rad kunder hittar man även

företagets välfyllda resekataloger.

företag, föreningar, ishockeyklubbar och fot-

– Skidresorna har vi arrangerat i många år.

bollslag.

expansionen och framgången för Röke Buss.

storhetstid i skidbackarna, berättar Lars Er-

Historien med bussarna i Röke började

företaget att jag själv inte hinner köra längre.

lingsson.

1929, då Lars Erlingssons farfar kombinerade

De tog riktig fart under Ingemar Stenmarks

sin ”mjölkarunda” i trakten med att köra folk

En mycket viktig del av verksamheten i

på utflykter under helgerna. Första egna bus-

Röke är trafiken med skolbussar. Hässleholms

sen var tillverkad av trä. Lars Erlingssons far

och Örkelljunga kommun finns bland bestäl-

tog över företaget 1969 och 1990 satte han

larna och även i Ängelholms kommun ser Röke

sig själv i förarsätet för Röke Buss.

Buss till att eleverna kommer till sina skolor.

I dag har man anställda chaufförer en service-

30

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Egentligen finns det bara en avigsida med – Ja, det har blivit så mycket att göra med Och det är lite synd, för det är väldigt roligt att köra buss, konstaterar Lars Erlingsson. Men han glädjer sig åt att det är väldigt många som tycker om att åka buss också...

TEXT & BILD: LASSE LINDELL Producerad av espresso

reklam


@hassleholm på Instagram Varje vecka får en ny medarbetare, invånare, företagare eller besökare visa upp sin vardag via @hassleholm. Vill du låna kontot? Kontakta oss på kommunikation@hassleholm.se. Vi är väldigt nyfikna på hur ditt Hässleholm ser ut, så hör av dig - tillsammans skapar vi bilden av Hässleholm!

Foto: InPhokus by Funke

AM TRYCK & REKLAM FÖRVÄRVAR!

BESÖK OSS GÄRNA PÅ AMTRYCK.SE

Vi fortsätter att stärka vår position i Kristianstad med omnejd, genom förvärvet av Almanacksfabriken Kristianstad AB. Almanacksfabriken förser kunder i hela landet med unika almanackor och dagböcker. Tidigare i år förvärvades även STK Design (f d Klingstedt & Co) i Kristianstad, ytterligare ett steg i vår ambition att bli regionens ledande aktör inom marknadsföring och media. Välkommen till din helhetsleverantör inom marknadsföring och media!

Besök oss på www.amtryck.se eller slå en signal 0451-38 49 50 TRYCK

REKLAM

FOTO

WEBB

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

31


annonsreportage

fam il j ä ra

HAPPY HOMES SATSAR PÅ DEN KÄNSLAN

Det är bara ett halvår sen Happy Homes etablerade ny butik i Hässleholm. Men det finns 18 års erfarenhet i det fundament som nu stöpts om i nya färger. – Det var ett väletablerat och välskött företag som jag nu fått möjligheten att driva vidare, säger nya chefen Kalle Dahlholm. Det ger oss tryggheten. Happy Homes innebär också en styrka som är en stor del i det vi nu ska utveckla vidare. Ett halvår rullar på snabbt. – Jag kommer inte från färgbranschen så allt är nytt för mig, förklarar Kalle. Detta är en fantastisk utmaning som dock kräver nya kunskaper och utbildning inom en massa olika områden. Det är roligt, men ändå en liten resa innan det är upp till bevis. Ännu så är det mesta som tidigare. Men tanken är att vi ska bli ännu bättre, förklarar Kalle. Ett snyggt yttre är bra. Men det är innanför väggarna som vi ska vara bäst.

100 butiker

Detta är Kalle

Happy Homes är Sveriges äldsta färghandelskedja med runt 100 butiker

– Jag har tidigare jobbat mycket

runt om i landet, alla med lokala rötter. Butiken i Hässleholm skiljer sig

med försäljning och personal-

inte i detta hänseende, även om man är ny i gänget.

ansvar i olika branscher. Jag har

– Nej, vi har redan ett starkt förtroende för vår kunskap inom färg,

också varit egen företagare så de

tapeter och golv, sedan många år. Vi vill utveckla vårt kedjekoncept

nya ägarna tyckte att jag hade en

ytterligare och visa att vi är en genuin butik som brinner för våra kun-

bred och bra kompetens trots att

ders hemmaprojekt, förklarar Kalle.

färgbranschen i sig var ny.

Familjär känsla När vi ber Kalle se framåt så är det flera områden som ska växa och förtydligas. – Ja min vision är att vi ska öka vårt produktsortiment samt utveckla vårt tjänsteutbud. Tanken är att vi ska växa till en större aktör på den lokala marknaden. Vi ska få förtroende genom vår familjära känsla – innanför väggarna. Alla ska känna sig välkomna och garanteras bästa möjliga service.

32

KALLE DAHLHOLM Ålder: 39 år Bor: Hässleholm Familj: Fru Linda och våra tre söner Nils 11, Olle 7 och Folke 9 månader. Intresse: Umgås med min familj och vänner. Renovera huset och

i stugan i Mellbystrand. Jag försöker springa några dagar i veckan för att hålla mig i någorlunda form.

HAPPY HOMES

ÖPPETTIDER

DIGITALT

HÄSSLEHOLM AB

Yrkesbutik

kalle.dahlholm@happyhomes.se

Kristianstadsvägen 2


mån-fre 06.30-18.00

www.happyhomes.se

281 33 Hässleholm

Konsument

Mobil 0705-65 25 04

mån-fre: 09.00-18.00

Butik 0451-74 52 40

lör: 09.00-13.00

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


ÅRETS NYFÖRETAGARE ÄR GAMMAL I GAMET

annonsreportage

tror jag även att mina kunder gör. Har du rent

bade fram till för tre år sen på Infranord. Då tog

i hörnen så har du troligen också ett välfung-

jobbet slut. Det gav honom en anledning till

erande företag. Det hänger ihop. Oavsett vad

att göra sin hobby till en heltidssysselsättning.

som händer i framtiden, så kommer jag aldrig

– Ja ibland behöver man lite hjälp på vägen,

att sluta plocka, sopa, rätta till. Det är ingen

menar Jesper. Jag hade två läroår, innan vi på

strategi. Det är så jag trivs bäst.

allvar satsade här i nya härliga lokaler. Det ena ger det andra och nu ska vi jobba för att bli ännu bättre. Jag kommer aldrig att luta mig

Fortfarande hungrig

tillbaka och vara nöjd, menar Jesper.

Detta är min hobby, det roligaste jag vet. Så jag är och kommer alltid att vara hungrig på

Ordning och reda

att utveckla och förverkliga nya idéer. Om allt

Jag bad Jesper förklara vad han tror är grunden

fortsätter i denna takt så hoppas jag på att

till utmärkelsen.

kunna öppna fler gym på andra ställen. Kanske

– Jag är 45 år och har tränat sen jag var 15 år.

inte ensam. Jag vill gärna dela resan med någon,

Klart att jag lärt mig ett och annat om vad som

som då också kan tillföra andra dimensioner.

är bra och vad som är mindre bra. Sen är jag

Men det är ännu så länge bara drömmar. Nu ska

själv en pedant. Jag vill ha ordning och reda.

jag suga på den här karamellen och vara stolt

Rent och snyggt. Det uppskattar jag och det

och lycklig ett tag framöver, avslutar Jesper.

SP

Mycket i livet handlar om slump. Jesper job-

JE

Årets nyföretagare Jesper Kvarnhammar från JK Fitness, menar att framgångsfaktorn handlar om att kunna erbjuda en varierad upplevelse. Beroende på hur gammal eller ung du är, vilka krav och önskemål du har. Alla ska känna att gymmet riktar sig till just dem. Så beskriver Jesper tanken som nu också blivit verklighet. – Ja vi är alla olika. Våra äldre värdesätter en social tillvaro mer än de yngre. Det kan betyda en kopp kaffe efter träningen. Så man måste vara lyhörd för allas behov och önskemål. Annars skapar du inga långa relationer, säger Jesper.

E

R

R KV ARNHAMMA

Öppettider-Reception Måndag - Torsdag: 09.00-13-00 15.30-19.30 Fredag: 09.00-1300 15.30-1900 Lördag: 10.00-14.00 Söndag: Stängt Öppettider-Medlemmar Medlemmar med nyckelbricka Måndag - Söndag 05.00-23.00 Snickaregatan 1 281 39 HÄSSLEHOLM Email: info@jkfitness.se Telefon: 0451-10115

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

33


Vi söker montörer!

Välkommen till oss på IT Däck i Hässleholm Hos oss på IT Däck är kundens säkerhet i fokus och därför har vi valt att jobba med de bästa däcken. Vi hjälper dig att rulla säkert i vinter med testvinnande däck som Continental och Gislaved. Hos oss kan du få hjälp med däck, fälgar, bilvård och AC.

Hässleholm

0451-38 13 60 www.ivab.com

Hälsa gärna på oss, ta en kaffe och se vad vi kan göra för dig.

Välkommen till oss på IT Däck i Hässleholm

Hos oss på IT Däck är kundens säkerhet i fokus och därför har vi valt att jobba med de bästa däcken. Vi hjälper dig att rulla säkert på sommarvägarna med testvinnande däck från Continental. Välkommen till med oss på fälgar, IT Däck i Hässleholm Hos oss kan du få hjälp bilvård och AC. Välkommen till ossdäck, på IT Däck i Hässleholm

Erbjudanden:

Hos oss på IT Däck är kundens säkerhet i fokus och därför har

Hälsa gärna oss,med takundens endekaffe och se vad vihjälper kanoch göra förrulla dig. Hos vi oss påatt ITpå Däck är säkerhet i Vi fokus därför har vi valt jobba bästa däcken. dig att valt säkert att jobba med de bästa däcken. Vi hjälper dig att rulla i vinter med testvinnande däck som Continental ochsäkert Som på företagare i Hässleholm får du första säsongens sommarvägarna med testvinnande däck från Continental. Gislaved. däckhotell när du skiftar dina däck hos Hos Hos osskostnadsfritt kan med däck, fälgar, bilvård och oss du kanfåduhjälp få hjälp med däck, fälgar, bilvård ochAC. AC. oss.

o för vintern med de bästa däcken

Hälsa gärna på oss, ta en kaffe och se vad vi kan göra för dig.

Hälsa gärna på oss, ta en kaffe och se vad vi kan göra för dig. * Erbjudandet gäller de 50 förstaErbjudande: kunderna. Ta med annonsen till butiken.

Erbjudanden:

Gör dig redo för sommaren med de bästa däcken Gör dig redo för vintern med de bästa däcken

Gör dig redo för sommaren med de bästa däcken

SomSom företagare i Hässleholm fårfår dudu första företagare i Hässleholm förstasäsongens säsongens däckhotell kostnadsfritt när duduskiftar däckhotell kostnadsfritt när skiftardina dinadäck däckhos hos oss. oss. * Erbjudandet gäller de 50 första kunderna. Ta med annonsen till butiken.

* Erbjudandet gäller de 50Erbjudande: första kunderna. Ta med annonsen till butiken. Som företagare i Hässleholm får du första säsongens däckhotell kostnadsfritt när du skiftar dina däck hos oss. * Erbjudandet gäller de 50 första kunderna. Ta med annonsen till butiken.

Välkommen till IT Däck - allt inom däck, fälg och bilvård sedan 1979

Välkommen till IT Däck12,- Hässleholm allt inom däck, fälg och bilvård02sedan 1979 Helsingborgsvägen | Bokning/tel.nr: 0451-100 Välkommen till IT–12, Däck - allt inom däck, och bilvård sedan 1979 Helsingborgsvägen Hässleholm Bokning/tel.nr: 0451-100 02 mån - ons: 07:30 17:00 | tors: 07:30 –|fälg 18:00 | fre: 07:30 – 16:00 Helsingborgsvägen 12, Hässleholm | Bokning/tel.nr: 0451-100 02 mån - ons: 07:30 – 17:00 | tors: 07:30 – 18:00 | fre: 07:30 – 16:00 mån - ons: 07:30 – 17:00 | tors: 07:30 – 18:00 | fre: 07:30 – 16:00

34

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Producerad av espresso

reklam


NORRA SKÅNE OFFSET Det är vi som har tryckt detta fina magasin!

KONTAKT Mats Hansson 0708-77 10 75 | mats.hansson@nso.se Mats Ahlberg 0708-77 10 78 | mats.ahlberg@nso.se

HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

35


HÄSSLEHOLM nästa • 2 - 2016

Tidningar med tryck Espresso reklambyrå producerar ca 50 tidningar om året, där varje utgivning har ett relevant innehåll riktade mot intresserade läsare. Vill du också ha en effektiv och smakfull tidning? Läs mer på www.espressoreklam.se

espresso reklambyrå

skicka: box 5, 283 21 osby ring: 0479-161 01 besök: hantverksgatan 5, 283 41 osby www.espressoreklam.se info@espressoreklam.se

Hässleholm Nästa nr2 2016  
Hässleholm Nästa nr2 2016