Page 1

REŠAVANJE KONFLIKTA Jelena Bajić


POJAM, VRSTE I NAČINI REŠAVANJA üNeibežna pojava üZabluda da je uvek negativna stvar üZadovoljni i poučeni, a ne poraženi i osujećeni


UNUTRAŠNJI KONFLIKTI

SPOLJAŠNJI KONFLIKTI


“Profesorka psihologije će da me pita danas a ja imam već tri "keca" iz psihologije. Ako dobijom ovog idem na popravni ispit! A to mi je treća slaba i padam godinu! Sa druge strane ako pobegnem razredna će da me predloži za isključenje imam toliko izostanaka da im se broj ne zna i rečeno je ako napravim još jedan neopravdani da mogu da se selim. Da li da idem na čas pa dobijem jedan ili da rizikujem isključenje iz škole? Da naučim? Kasno je. Sutra je psihologija a ja imam keca i na polugodištu, ko će sve to naučiti?! Da li da odem ili ne odem na čas?”


SMERNICE ZA REŠAVANJE KONFLIKTA • Da osoba uvidi šta je dobro za njega • Da se uključe i druge osobe • Konfliktne i nekonfliktne osobe


Baza za rešavanje konflikta PROMIŠLJANJEM

DOGOVOR

• Priznavanjem sopstvenih osećanja

• Pronalazak prioriteta

• Nalaženje alternative

• Kompromis • Pomirenje


SVAĐE • Podrazumeva neprijateljske stavove i uvrede • Rešenje- prihvatanje realnosti • Osnovna baza je u komunikaciji MORA SE KOMUNICIRATI!


Treba izbegavati: üNe postavljaj pitanja ko je prvi počeo üNe vičite üNe budite pasivno-agresivni Ukoliko je preraslo u svađu: § Slušajte i odgovarajte § Predložite rešenja


Šta radi svađalački tip? • Šalje negativne poruke • Isitče se • Podsmeva se • Etiketira • Pogrešno uopštava • Ne sluša • Podiže tenziju u razgovoru


TEHNIKE ZA REŠAVANJE KONFLIKATA • Rasprava - podrazumeva da su oba učesnika voljna za razgovor • Žiri – veoma plodna tehnika • Kompromis – jedan od najboljih načina za aktivno suočavanje sa konfliktom


Šta konstruktivan konflikt može da donese? • Izlazi na videlo problem koji realno postoji • Bolja komunikacija • Lični napredak • Grupni napredak • Prilagođavanje BEZ KONFLIKTA NE BISMO ZNALI KOLIKO TREBA CENITI REŠENJE!


HVALA NA PAŽNJI!!! J

Resavanja konflikta  

KONFIKTI, POJAM, VRSTE I NAČINI REŠAVANJA

Resavanja konflikta  

KONFIKTI, POJAM, VRSTE I NAČINI REŠAVANJA

Advertisement