Page 1

WINST

magazine van Compassion Nederland voor ondernemende mensen die armoede willen aanpakken

‘Compassion biedt ondernemers de kans om zichzelf te verrijken’ MET: BEN TIGGELAAR EN ZIJN GELOOF IN LEIDERSCHAP, berend te voorwis en zijn visie om kinderen aan medewerkers te koppelen, Petra van leeuwen en haar droom, SOCIAAL ONDERNEMEN IN UGANDA DOOR FRIVISTA, DE MOTIVATIE VAN COMPASSION-MEDEWERKERS VOOR HUN WERK, JAN VAN DEN BOSCH OVER ZIJN OVERTUIGING IN HET LEVEN, en meer.


WINST, DE;

1 HET WINNEN 2 (ECON) HET BED VERKOOP, VERMI INKOOPSPRIJS P

pagina 2 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


; V -EN

DRAG VD INDERD MET PLUS ONKOSTEN

(van Dale)


pagina 4 & B

MAAR VOOR WIE TEVREDEN IS MET WAT HIJ HEEFT, IS HET GELOOF GROTE WINST. (1 TIMOTEÜS 6,6, DE NIEUWE BIJBELVERTALING)

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Jaren geleden gaf iemand mij de kans om mijn talenten te ontwikkelen. Wat ik daardoor gekregen heb, wil ik weer doorgeven. pagina 6 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Daarin zit de winst, voor de toekomst.

Joshua Miago (voormalig sponsorkind en LDP-student)


‘In deze baan komen puzzelstukjes in

Even voorstellen Dit magazine is een initiatief van Compassion Nederland. Hieronder komt een aantal Compassion-medewerkers aan het woord. Zij vertellen hun motivatie om dit werk te doen.

Hugo Verwijs - Voorzitter bestuur

1. Wat is je motivatie om te werken/betrokken te zijn bij het werk van Compassion? Als je jezelf realiseert hoe goed we het hier in Nederland hebben dan kan het naast niet anders dan dat je motivatie krijgt voor diegenen die het veel minder goed hebben. Compassion is een geweldige organisatie die zich het lot van kinderen aantrekt en derhalve een geweldige mogelijkheid om (in)direct wat voor anderen te betekenen. 2. Is er een verhaal dat je regelmatig motiveert in je werk voor Compassion? Bij mij zijn het niet zozeer verhalen maar foto’s en video’s van kinderen en studenten in landen waar Compassion werkt. Het lijkt wel of die beelden via m’n ogen ‘inbranden’ in de ziel en daarmee draag ik die beelden altijd bij mij en zijn ze altijd oproepbaar. Deze beelden vertalen een doel, het helpen van anderen die het veel minder hebben, naar kinderen en studenten met een gezicht. Voor mij geen betere motivatie. 3. Wat hebben ondernemers Compassion te bieden en wat biedt Compassion ondernemers? Omdat Compassion binnen haar projecten bij kinderen gedurende de jaren veel leiderschapspotentieel ontdekt, is het LDP (Leadership Development Program) programma ontwikkeld. Hierdoor kunnen de echte talenten een kans krijgen om een universitaire studie te volgen. Ondernemers kunnen binnen dit programma een student sponsoren en dit programma geeft jonge potentiële leiders de kans om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen om zo hun talenten beschikbaar te stellen voor hun directe omgeving en land. Nu is in Nederland het idee ontwikkeld om ook een netwerk van Nederlandse leiders/zakenmensen op te zetten om Compassion hierdoor in staat te stellen nog meer potentieel leiderschap/studenten een kans te geven maar tegelijkertijd een mogelijkheid voor Christelijke ondernemers/leiders een platform om elkaar te ontmoeten. Regelmatig worden er avonden belegd met interessante sprekers rondom het thema

pagina 8 & 9

van ontwikkelingswerk/leiderschap en gerechtigheid. Als u wilt deelnemen laat het dan bij Compassion weten middels een e-mail aan ldp@compassion.nl.

Jolanda Omvlee - Directeur

1. Wat is je motivatie om te werken/betrokken te zijn bij het werk van Compassion? Al op jonge leeftijd raakte ik bewogen voor het leed dat kinderen en jongeren kan treffen. Mijn man en ik stelden ons huis open als pleeggezin en om jongeren ambulant te begeleiden. Daarnaast werkte ik als directeur in het MBO. Later kregen we een bediening in Cuba waar we voorgangers hielpen in het opstarten van kerken en er is een multifunctioneel centrum gebouwd waar onder meer dove jongeren een scholingsprogramma kregen. Toen we na vier jaar weer terugkeerden naar Nederland was Compassion een verhoring op mijn gebed. In deze baan komen puzzelstukjes in mijn leven bij elkaar en kan ik mij met passie en toewijding inzetten voor de meest kwetsbare kinderen en hen in contact brengen met de grote liefde van God. Daar ben ik erg dankbaar voor. 2. Is er een verhaal dat je regelmatig motiveert in je werk voor Compassion? Er zijn veel verhalen die me raken. Het verhaal van Roger, een van onze sponsorkinderen die ik ontmoette. Hij omhelsde mij en zei: “Mijn eigen moeder is overleden en nu heeft de Here God mij jou gegeven als pleegmoeder”. Verhalen van moeders uit het Child Survival Program die vanuit een hopeloze situatie nu hun kinderen een toekomst kunnen geven. Verhalen van kinderen die dankzij hun sponsors zich weer waardevol weten en durven dromen. Verhalen van studenten met een briljant stel hersenen en die met passie hun land willen dienen. Er zijn zoveel mooie verhalen die me motiveren, elke dag weer.

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


n mijn leven bij elkaar en kan ik mij

links Hugo Verwijs rechts Jolanda Omvlee

3. Wat hebben ondernemers Compassion te bieden en wat biedt Compassion ondernemers? Ik geniet van de daadkracht en bevlogenheid van ondernemers. Ze signaleren een probleem en staan gelijk klaar om een oplossing te vinden. Dit is een kracht die enorm stimuleert. Tegelijk geloof ik ook dat Compassion een goede partner is om deze daadkracht in de juiste banen te leiden door een passend project of programma aan te bieden. Door de gezamenlijke krachten te bundelen, krijg je levensveranderende resultaten.

Nathan van Dam - Coรถrdinator fondsenwerving

1. Wat is je motivatie om te werken/betrokken te zijn bij het werk van Compassion? Al vroeg in mijn loopbaan ontstond de wens om mijn talenten te gebruiken in Gods koninkrijk, maar wat doe je als die talenten voornamelijk op het gebied van communicatie en commercie liggen? Na een zoektocht van enkele jaren kwam ik als vrijwilliger terecht bij Compassion. Gelukkig geen stapel enveloppen en ga maar vouwen, maar oprechte interesse in mijn talenten en wat ik daarmee voor Compassion kon betekenen. Na drie jaar als vrijwilliger ontstond er een betaalde baan die precies bij me past. Een

droomcombinatie; je talenten gebruiken en relevant zijn in Gods koninkrijk. 2. Is er een verhaal dat je regelmatig motiveert in je werk voor Compassion? Het verhaal van Vincent uit Kenia. Hij woont in Kibera, een verschrikkelijke sloppenwijk in Nairobi. Ik trok een dag met hem op en hij was zich aan het voorbereiden op het toelatingsinterview voor LDP (Leadership Development Program). Hij wilde zo graag naar de universiteit, om iets te betekenen voor zijn land, maar ook om zijn moeder trots te maken. Twee maanden later was ik weer in Kenia en vroeg ik of hij was toegelaten, maar helaas. De reden, er was niet genoeg geld. Van de 150 geschikte kandidaten, werden er slechts 70 toegelaten. Vincent was zo ver gekomen, had zoveel overwonnen maar de laatste stap kon hij niet maken. Dit onrecht motiveert mij dagelijks om alles op alles te zetten om dit probleem uit de wereld te helpen. 3. Wat hebben ondernemers Compassion te bieden en wat biedt Compassion ondernemers? We hebben elkaar nodig. Compassion heeft de kennis en de middelen van ondernemers nodig. Regelmatig ontvangen we waardevolle adviezen,


met passie en toewijding inzetten’

links Nathan van Dam rechts Rick van Heusden

introduceren enthousiaste ondernemers ons bij anderen en natuurlijk zijn we dankbaar voor de financiële bijdragen. Tegelijkertijd hebben ondernemers ons nodig. Veel ondernemers willen iets betekenen voor een betere wereld en Compassion kan hen daarbij helpen. Goede effectieve hulp bieden is erg moeilijk. Compassion is een partner met meer dan vijftig jaar ervaring op wereldwijd niveau, die structurele hulp biedt en echt levens verandert. Een uitstekende partner voor ondernemers die impact willen hebben in het leven van mensen.

Rick van Heusden - Fondsenwerver

1. Wat is je motivatie om te werken/betrokken te zijn bij het werk van Compassion? Een aantal jaren geleden heb ik een werkvakantie gedaan in een sloppenwijk van Nairobi, Kenia. Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik later voor een goed doel wilde werken, om zo een steentje te kunnen bijdragen aan een beter leven voor mensen in armoede. Tijdens mijn opleiding heb ik een minor gevolgd die gericht was op fondsenwerving voor een goed doel. Hierin kon ik mijn talenten en mijn passie om iets voor mensen in armoede te doen combineren. Na mijn opleiding groeide het verlangen om in mijn werk ook iets te doen voor het Koninkrijk van God. Toen ik de

pagina 10 & 11

mogelijkheid kreeg om voor Compassion te werken, kwam alles samen. In mijn huidige functie combineer ik de passie om iets te doen voor het Koninkrijk van God en voor mensen in armoede. Daarnaast kan ik doen wat ik leuk vind en waar ik voor opgeleid ben. 2. Is er een verhaal dat je regelmatig motiveert in je werk voor Compassion? Ik heb niet één concreet voorbeeld dat mij motiveert in mijn werk voor Compassion. Uit alles wat ik lees over het werk van Compassion en de beelden die ik zie, haal ik een enorme motivatie om voor deze organisatie te mogen werken. Binnenkort ga ik zelf ook projecten van Compassion bezoeken en zal ik mensen ontmoeten die ongetwijfeld indrukwekkende verhalen hebben. 3. Wat hebben ondernemers Compassion te bieden en wat biedt Compassion ondernemers? Ik denk dat Compassion ondernemers de kans biedt om hun middelen in te zetten voor het Koninkrijk van God. Daarnaast kunnen ondernemers Compassion verder helpen met hun kennis en middelen. Zij zijn gezegend met middelen en kunnen dit koppelen aan de missie van Compassion, namelijk het bevrijden van kinderen van armoede. Hierin kunnen we elkaar vinden en versterken.

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


p.8 p.13 p.14 p.19

Even voorstellen

inhouds

Column Henk jan kamsteeg de effectiviteit van dienend leiderschap Ben Tiggelaar Van twijfel tot overtuiging Column jan willem vink burkina faso

p.34

Petra van Leeuwen God’s Colors

p.20 genesistraining

p.37

p.22 Berend te Voortwis

p.38 business2share

p.26 Dirk Koelewijn

p.40 freevista

p.30 compassion

p.45 Column

p.32

p.46 jan van den bosch

ontdek je kwaliteiten en maak het verschil Veel christelijke ondernemers wel succesvol, maar niet relevant Wat ik zelf ontvangen heb, kan ik nu weer doorgeven Armoede is holistisch, dus moet het antwoord dat ook zijn compassion Eén op één sponsoring: het werkt!

Column tiemen westerduin Van een target naar een missie winst delen met kinderen ver weg creativiteit kent geen grenzen rachel belda raj streven naar Uitmuntendheid De confrontatie met armoede heeft mijn hele leven beïnvloed

p.50

Jushua Miago mijn doel is een vaccin tegen malaria te vinden

p.54 Gert-Jan van Dommelen bijzondere invulling van een uitdaging

p.55

compassion afscheid&Colofon


pagina 12 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


De effectiviteit van

dienend

leiderschap Voor de meeste studenten van het Leadership Development Program van Compassion is het een vanzelfsprekende zaak. Maar veel deelnemers van leiderschapstrainingen die ik in het bedrijfsleven mag geven, kijken mij glazig aan wanneer het thema ‘dienend leiderschap’ ter sprake komt. “O nee toch, krijgen wij nu een ‘geiten-wollen-sokkentraining’ in leiderschap!” Gelukkig kan ik hen direct van dit misverstand afhelpen. Dienend leiderschap is namelijk alles behalve soft, het is juist erg effectief. Dienend leiderschap bestaat uit twee componenten: leiden en dienen. Leiden is het strategische deel van leiderschap. De leidinggevende bepaalt de visie, de te varen koers. Vervolgens komt het dienende aspect kijken: het organisatorische deel van leiderschap: hoe kan ik als leidinggevende mijn medewerkers dienen om tot de besproken persoonlijke en organisatorische doelen te komen? Jim Collins bewees in een uitgebreid onderzoek onder topbedrijven dat dienend leiderschap niet slechts een mooie theorie is, maar in de dagelijkse praktijk van leidinggeven effectief is. Zo beschrijft hij in zijn boek Good to Great dat leiders van topbedrijven twee eigenschappen hebben: ze weten én duidelijk wat zij willen én (daar komt ‘ie) zij stellen zich nederig op. Het gaat niet om henzelf, maar om hun mensen. Dienend leiderschap ten voete uit.

Henk jan kamsteeg

Nu kan het voorbeeld van deze leiders ons inspireren. Gevaar is wel dat wanneer de gewenste effectiviteit ons hoogste doel is, dienend leiderschap een kunstje wordt. Maar als er iets niet gespeeld kan worden, is het wel een dienende houding. Dienend leiderschap begint bij het hart. Hoe ga ik om met mijn ego? Ego kan volgens leiderschapsdenker Ken Blanchard voor twee dingen staan: Edging God Out of Exalting God Only. Of in andere woorden: ga ik voor ikke, ikke, ikke (“Mijn mensen zijn er voor mij en de winst van de organisatie”) of ga ik voor het algemeen belang (“Ik heb deze positie om er nu nog beter voor mijn mensen te kunnen zijn.”)? Pas wanneer leidinggevenden serieus voor zichzelf over deze ego-vraag hebben nagedacht, zullen de vele leiderschapsmodellen die er zijn – en waarvoor ik als trainer en coach vaak wordt ingehuurd – echt bruikbaar zijn. Het zijn dan niet langer trucjes, maar geweldige tools om de goede intenties vanuit het hart handen en voeten te geven.

Henk Jan Kamsteeg is auteur van het boek Dienend leiderschap (komt in augustus uit bij uitgeverij Business Contact), trainer/coach bij Blanchard International Nederland en eindredacteur van het vakblad voor christelijk leidinggevenden Leadership. Op 22 september organiseert Blanchard International Nederland een seminar over dienend leiderschap. Deelnemers ontvangen gratis het boek van Henk Jan.

Dienend leiderschap is namelijk alles behalve soft


pagina 14 & 15

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Van twijfel tot overtuiging Ben Tiggelaar:

Heel wat kritische vragen had managementauteur en trainer Ben Tiggelaar, toen hij een paar jaar geleden kennismaakte met het Leadership Development Program. Wat moest je je voorstellen bij de Compassionorganisatie in ontwikkelingslanden? Zouden de studenten wel echt hun best doen? Waarom zo'n nadruk op 'christelijk' leiderschap? En zou dit LDP nu echt het verschil kunnen maken?


Vorig jaar kregen mijn vrouw en ik de gelegenheid om met eigen ogen te zien wat Compassion doet in Kenia. We bezochten een aantal projecten, spraken veel LDP-studenten en ontmoetten James die we sinds een tijdje sponsoren. Bovendien kreeg ik antwoord op een aantal kritische vragen die ik over het LDP had.

Organisatie Als Nederlandse ondernemer denk je soms dat de zaken nergens anders beter geregeld zijn dan in jouw land en dan vooral in jouw bedrijf. Maar wie het kantoor van Compassion in Kenia bezoekt, moet erkennen dat ze daar minstens net zo goed weten wat ze doen. Letterlijk. Iedere medewerker kan feilloos uitleggen wat zijn doelen zijn en welke taken daar concreet bijhoren. Ook positief: allemaal lokale krachten. Dus geen witte mensen met westerse lonen, maar gedreven Kenianen die iets willen ondernemen voor hun land. Die kinderen en jongeren een echte kans willen bieden, in Jezus’ naam. Ik raak gaandeweg onder de indruk van Beatrice, Susan, Sammy en hun collega’s en van de vele mensen die via lokale kerken meewerken in alle Compassion-projecten voor kinderen. Wat is het toch een vreemd, bijna neo-koloniaal trekje, dat we vaak beginnen met een sceptische, afwachtende houding als het gaat om projecten in ontwikkelingslanden. Studenten “Soms is het lastig,” vertelt ‘onze’ student James. “We zijn toch anders dan de meeste andere studenten.” In ontwikkelingslanden vind je aan de universiteiten vooral studenten uit de rijkere gezinnen. Niet uit de sloppenwijken of van het arme platteland, waar James en de andere LDPstudenten vandaan komen. Behalve door hun achtergrond, onderscheiden de LDP-studenten zich echter ook op andere manieren. Ze zijn gekozen voor het programma vanwege hun bovengemiddelde schoolresultaten, hun leiderschapskwaliteiten en hun grote gedrevenheid. Wanneer de tentamencijfers op de prikborden hangen, beleven ze vaak hun ‘finest hour’. James, lachend: “Dan zie je dat we vaak de beste cijfers scoren.” Ik moet beschaamd constateren dat de LDP-studenten in Kenia er heel wat harder voor gaan dan de meeste leeftijdgenoten die ik in Nederland ken. En ook harder dan ikzelf tijdens mijn studie. Ze realiseren zich wat voor fantastische kans ze krijgen en blaken van gezonde ambitie. Bovendien helpen ze elkaar. Tijdens de colleges die ik voor LDP-studenten verzorg, kan ik met eigen ogen zien hoe sterk de onderlinge band is.

pagina 16 & 17

Christelijk Waarom zo’n nadruk op christelijk leiderschap, vroeg ik me een paar jaar geleden af. Leiders met een andere overtuiging kunnen toch ook goede dingen doen voor een gemeenschap? Ik kom in mijn werk genoeg niet-christenen tegen die ik erg waardeer. Moet je van ‘christelijk leiderschap’ zo’n issue maken? Onder meer door deze reis zeg ik nu: eigenlijk wel. Een van de belangrijkste vragen voor leiders is namelijk door wie of wat zij zich laten leiden. Als je jonge leiders via het LDP wilt helpen om écht het verschil te maken, om écht impact te hebben, dan is de vraag waar zij in geloven essentieel. Begrijp me goed: het christendom staat zeker niet garant voor onfeilbaar leiderschap. Maar Jezus Christus is wel degene die mensen kan veranderen in dienende leiders die kijken naar de werkelijke behoeften van hun volgers. Verschil In de eerste hotelkamer waar we slapen in Kenia ligt een ondernemerstijdschrift. Op de cover en binnenin gaat het over ‘de Afrikaanse ziekte’. AIDS, denk je dan. Maar het gaat over corruptie. De boodschap: wanneer er geen leiders opstaan in bedrijfsleven en politiek die onkreukbaar zijn en die paal en perk stellen aan de corruptie, wordt het nooit iets met dit continent. Afrika schreeuwt om gerechtigheid. Kunnen James en de andere LDP-studenten het verschil maken? Ik geloof van wel. Er is de professionele, gedreven organisatie van Compassion. Er zijn studenten die zich realiseren dat ze een geweldige kans krijgen en daar ook naar handelen. Bovendien gaat het om studenten die hun hart aan Jezus hebben gegeven en Hem willen dienen door het dienen van de mensen om hen heen. Soms in hun eigen gemeenschap, maar vaak ook in verantwoordelijke maatschappelijke posities. Ik geloof dat het LDP geweldige kansen biedt. Voor de studenten zelf. Voor de gemeenschappen die ze dienen als leiders. En daarmee óók voor Nederlandse ondernemers die als LDP-sponsor willen investeren in de toekomst. Tekst: Ben Tiggelaar. Beeld: Compassion Nederland

Ben en Ingrid Tiggelaar ondersteunen de 22-jarige James Muchiri Mwangi, die economie en statistiek studeert aan de Kenyatta University in Nairobi. In 2010 bezochten Ben en Ingrid op eigen kosten verschillende Compassionprojecten in Kenia. Tevens verzorgde Ben twee workshops voor enkele honderden LDP-studenten en Compassion-vrijwilligers.

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


ik geloof dat het LDP geweldige kansen biedt. Voor de studenten zelf. Voor de gemeenschappen die ze dienen als leiders. En daarmee 贸贸k voor Nederlandse ondernemers die als LDPsponsor willen investeren in de toekomst.


pagina 18 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Burkina Faso Burkina Faso is een van de allerarmste landen ter wereld. De meeste mensen leven er van minder dan 75 eurocent per dag. Een aantal jaar geleden bezocht ik er mijn broer – die er al jaren woont en werkt. Samen verkenden we het land. Ik herinner me hoe we een dorp bezochten dat gebouwd was op een enorme rots. Daardoor was het dorp aan het zicht onttrokken van de buitenwereld. Het was een fascinerende ervaring. Als ik je mee kon nemen, dan stapte je in een wereld van huizen van modder, fetishpalen en vrouwen die bezig waren met het maken van potten. Op een paar plastic jerrycans en een gammele fiets na zagen wij geen tekenen van ontwikkeling. Jarenlang kon Burkina Faso rekenen op een bijdrage van de Nederlandse overheid van 43 miljoen euro, maar daar is nu de stekker uit getrokken. De bezuinigingen maken deel uit van de vernieuwde strategie van onze overheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In Burkina Faso hadden ze dat geld hard nodig voor onderwijs en gezondheidszorg, maar de regels zijn veranderd. In de toekomst wordt enkel hulp gegeven als dit de zelfwerkzaamheid en de economische groei versterkt en het Nederlandse bedrijfsleven hierin een rol kan spelen.

jan willem vink

Het zijn opnieuw de allerarmsten die de dupe zijn. Waar ons land een jarenlange traditie heeft van vrijgevigheid keren wij nu de allerarmsten de rug toe met de woorden: ‘Je bent niet langer interessant voor het Nederlandse bedrijfsleven’. Daar moet je het dan maar mee doen. Het is een beleid waar ik me, als Nederlands staatsburger, voor schaam. Gelukkig maak ik als christen, ook deel uit van een ander Koninkrijk. Dit Koninkrijk is van een andere wereld... Waar de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Waar de weduwen en wezen, de armen, behoeftigen en vreemdelingen bovenaan de agenda staan. Als we als christenen onze rol in gaan nemen in dat andere Koninkrijk dan is er hoop voor een land als Burkina Faso. Dan worden ze niet langer de dupe van het feit dat ze ‘economisch oninteressant’ zijn, maar dan krijgen ze nieuwe kansen. Omdat ze net als ieder ander mens waardevol zijn in de ogen van God.

jan willem vink is Marketing&Communications Director bij Compassion Nederland


Ontdek je

kwaliteiten en maak het verschil! In februari 2011 volgde een aantal Nederlandse ondernemers de Genesistraining onder leiding van Stefco Klaver. Een intensief programma waarbij zij, samen met een aantal Keniaanse studenten uit het Compassion sponsorprogramma, leerden hoe ze hun kwaliteiten kunnen benoemen én benutten. Waarmee heeft God jou gezegend Stefco Klaver is de eigenaar van trainingsbureau ID adviseren • coachen • ontwikkelen®. Samen met Compassion kwam hij op het idee om een training te organiseren die helemaal in het teken stond van het leren kennen van jezelf en anderen. Samen kunnen we werken aan een rechtvaardige wereld. Hoe? Stefco: “Je doet dit in drie stappen; durf te ontdekken wat de zegen is die op je leven rust, beoordeel voor jezelf hoe dat vrucht draagt en bekijk tenslotte hoe je hiermee anderen tot zegen kunt zijn.” Genesis Zodra je je hier bewust van bent, kun je je concentreren op de vraag wat je hiermee doet. Hoe zorg je er voor dat jouw zegen vrucht draagt? Hoe gebruik je dit om anderen te helpen en iets bij te dragen? Tijdens de Genesistraining konden de deelnemers dit ontdekken bij zichzelf, maar ook bij anderen. De inspiratie voor deze speciale training ligt voor Stefco in Genesis (1:28a): “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng

pagina 20 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


reizen haar onder je gezag’.” Stefco: “Dit is de eerste oproep in de Bijbel die God rechtstreeks aan de mens doet. Het betekent dat we elkaar iets kunnen geven zonder dat je dit uit eigen belang doet. Je leert van elkaar.”

Unieke combinatie De deelnemers van deze training waren Nederlandse ondernemers en jonge potentiële leiders uit Kenia. Stefco licht toe: “Deze Keniaanse jongeren zijn zogenaamde LDP-studenten van Compassion (Leadership Development Program). In dit programma worden studenten door een sponsor gesteund om een opleiding te volgen. Het unieke van deze training lag in de combinatie van deze twee groepen; hun achtergronden zijn zó verschillend maar hun doelen zijn gelijk.” Elkaar tot zegen zijn De training bestond uit twee delen. Het eerste deel was op de deelnemers zelf gericht. Hier werden zij uitgedaagd om hun persoonlijke kwaliteiten te benoemen en te bepalen hoe zij deze tot zegen konden laten zijn. Tijdens het tweede deel van de training reisden zij af naar Kenia en ontmoetten zij de Keniaanse studenten. Met elkaar zochten zij naar een manier om ieders persoonlijke kwaliteiten in te zetten om elkaar tot zegen te zijn. Een onvergetelijke ervaring Ondanks de grote verschillen in cultuur en achtergrond vinden de Nederlanders en de Keniaanse studenten al snel een belangrijk raakvlak: zij zijn allen op zoek naar hun persoonlijke missie. Tijdens de training wordt niet alleen maar gepraat, de handen worden ook flink uit de mouwen gestoken. Zij aan zij gaan ze aan de slag op de meest arme plekken op het platteland van Nairobi; water halen, kleding wassen, het land bewerken. Een indrukwekkende en onvergetelijke ervaring voor veel deelnemers. Iedereen kan het verschil maken Stefco voelt zelf ook een echte verrijking door deze reis: “Ik vond het een zegen en

een voorrecht om hier te mogen zijn en met deze parels, die ooit opgegroeid zijn in de sloppenwijken, te mogen werken. Deze reis heeft mijn overtuiging gesterkt dat iedereen het verschil kan maken voor mensen om haar/hem heen. Zeker als je weet voor welke Persoonlijke Missie je bedoeld bent om op deze aarde te leven.”

Deelnemers van de training aan het woord: Peter Matla, eigenaar Mperium BV: “De Genesisreis was intens en confronterend! In een heel bijzondere setting in Nairobi kon ik mijn kernkwaliteiten expliciet en openbaar maken. Het werd mij duidelijk hoe ik ze gericht mag/ moet inzetten voor mijn Persoonlijke Missie; en misschien belangrijker nog: ik mocht laten zien hoe ik ze mag inzetten voor mijn naaste. Na deze reis ben ik – meer dan tevoren – overtuigd van mijn Missie en mijn kwaliteiten; dat helpt mij gericht keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Hakuna matata!” Heidi Bos-Tijhuis, eigenaresse van De Smaak Van:

“Kijken is kiezen, dat was mijn motto voordat ik aan deze reis begon. Door te zien hoe andere mensen leven die het minder hebben dan wij, heb ik werkelijk gezien wat belangrijk is in het leven. Het was een enorme verrijking voor de mensen in Kenia en voor mijzelf, ik heb geleerd dat je patronen kan doorbreken. Dat alles mogelijk is voor wie gelooft, loslaat en vertrouwt dat God de leiding heeft over alle omstandigheden. De mooiste week uit mijn leven! Tekst: Barbara Walker. Beeld: Compassion Nederland

Geïnteresseerd in een volgende Genesistraining? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar info@compassion.nl en we houden je op de hoogte.


Berend te Voortwis:

‘Veel christelijke ondernemers zijn wel succesvol, maar niet relevant.’ De quota zijn duidelijk: voor elke fte die Lindenhoff in dienst heeft, één sponsorkind van Compassion. En dus hangen er veertig foto’s van kinderen uit alle uithoeken van de wereld in de bedrijfskantine van het bedrijf van Berend te Voortwis in Baambrugge.

pagina 22 & 23

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


De verbinding met de w

links Willem te Voortwis rechts Berend te Voortwis


wereld geeft je leven een

Ondernemerschap zit bij Berend in zijn boerenbloed. De uitdaging zit hem in het leren incasseren en uithoudingsvermogen te tonen. “Toen ik na mijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit twee jaar voor een baas gewerkt had, wist ik dat dit niet voor mij was weggelegd. Ik wilde eigen baas zijn. Zelf ondernemen. Het maakte eigenlijk niet uit waarin. En dus ben ik in 2002 voor mijzelf begonnen.” Maar niet voordat Berend samen met zijn broer Willem met de auto een reis maakte van Amsterdam naar Kaapstad. “Mijn broer was al eerder zo naar Senegal gereisd. Nu had hij plannen om naar het zuidelijkste punt van Zuid-Afrika te rijden. Dit leek mij hét moment om dit avontuur samen met hem aan te gaan.” Samen het doel bereiken “Wat ik tijdens deze reis geleerd heb, is ondanks tegenslagen toch je doelen te bereiken. Dit is ook de essentie van ondernemerschap. Verder was dit avontuur van vier maanden een geweldige test voor de relatie die ik met mijn broer heb. Als wij samen een onderneming zouden starten, moesten wij natuurlijk wel weten of wij dit samen zouden redden.” Het einddoel van de reis werd gehaald en vele lessen werden geleerd. Met zijn broer startte Berend twee weken na terugkomst in Nederland zijn bedrijf op. “In feite wisten wij nog helemaal niet waar we aan begonnen. Ik had slechts een simpel concept voor ogen.”

pagina 24 & 25

Midden in ontwikkeling Inmiddels is, gezien de beschreven filosofie op de website van Lindenhoff, de visie helder: “Vanuit onze eigen boerderij hebben wij een distributie opgezet van eigen producten, aangevuld met producten van kleine ambachtelijke bedrijven. Wij produceren rund- en kalfsvlees op onze boerderij, maar ook zuivelproducten en groenten.” Klanten zijn hotels en restaurants in Nederland, afnemers in onder andere Zuid-Afrika, Japan, Hong Kong en Duitsland. Maar ook particulieren kunnen in de winkel van Lindenhoff terecht. “Eigenlijk begrepen wij pas twee jaar na onze start waar wij mee bezig waren”, vertelt Berend. “En nog steeds zitten wij midden in een ontwikkeling.” Dicht bij God leven Wat voor Berend al vroeg in zijn ondernemerschap duidelijk werd, is dat hij van betekenis wil zijn. “Wij willen iets kunnen betekenen voor de mensen die het minder hebben dan wijzelf.” Berend kwam tot deze ontdekking toen hij samen met zijn broer bewust op zoek ging naar Gods wil in hun leven. “Ik heb altijd goed met mijn broer overweg gekund, maar als jongens waren wij ook elkaars rivalen. Wij beseften ons dat wanneer wij goed wilden samenwerken, wij dichtbij God moesten leven. Toen wij hier heel bewust aan begonnen te werken, maakte God ons op een bepaald moment ook duidelijk dat

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


veel breder perspectief.

wij ons moesten verbinden met de armen. Zo kwamen wij bij Compassion terecht. Door anderen uit de armoede te trekken, maken wij ons werk niet alleen relevanter maar ook leuker.” Berend ervaart zijn verbondenheid met Compassion vooral als zegen voor zichzelf en zijn medewerkers. “Het leven draait niet alleen om de vraag of je de nieuwste iPhone of iPad al in je bezit hebt. De verbinding met de wereld geeft je leven een veel breder perspectief. Ik durf te stellen dat de sponsoring van kinderen ons juist veel voldoening en plezier heeft gebracht.”

Elke medewerker een sponsorkind Voor iedere fulltimer die Lindenhoff in dienst heeft, sponsort hij nu een kind. “Wij zorgen voor de quota en de financiële afhandeling. De medewerkers mogen zelf weten wat zij met de sponsoring van een kind doen. Dit verschilt dan ook erg per medewerker. De een correspondeert trouw met zijn sponsorkind en wil zelfs het sponsorbedrag zelf betalen, terwijl de ander het allemaal maar wat raar vindt. Wat wij hebben gedaan, is in onze bedrijfskantine aan de ene muur foto’s gehangen van onze medewerkers en aan de andere muur de foto’s van de kinderen.” Berend heeft in dit project bewust voor Compassion gekozen. “De organisatie zit gewoon goed in elkaar. Compassion is ook heel transparant over wat er met het sponsorgeld gebeurt. Ook vind ik het erg belangrijk dat naast dat de organisatie voorziet

in de eerste levensbehoeften en onderwijs, deze de kinderen het goede nieuws uit de Bijbel vertelt.

Verbind je met de armen “Wat ik graag wil benadrukken, is dat ondernemers niet pas met een dergelijke actie moeten beginnen op het moment dat zij hun zakken met geld verdiend hebben. Doe het nu al. Ik hoop echt dat wij als christenen het idee dat wij alleen geld moeten verdienen, ontstijgen, en ‘rentmeesterschap’ serieus nemen. Wat ik vaak zie, is dat christelijke ondernemers wel succesvol zijn, maar niet relevant. En dat is erg jammer.” “De meerwaarde van ondernemerschap, is je te verbinden met mensen in armoede. Het is mooi om ook als ondernemer zo dicht mogelijk volgens bijbelse principes te leven. ‘Wie geeft aan de armen, leent van de Heer’. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Compassion biedt ondernemers de kans om zichzelf te verrijken. Je doet jezelf gewoon tekort als je je niet met de armen verbindt. En via Compassion doe je dit op een goede en frisse manier.” Tekst: Henk Jan Kamsteeg. Beeld: McKlin

Tips aan ondernemers •Koppel aan elke medewerker een sponsorkind.


Dirk Koelewijn met zijn zoon Joost

pagina 26 & 27

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


“Met jouw expert

Ondernemer Dirk Koelewijn sponsort een student in Uganda

“Wat ik zelf ontvangen heb, kan ik nu weer doorgeven” Niet geven, maar investeren. Zo ziet ondernemer Dirk Koelewijn zijn steun aan een student aan de andere kant van de wereld. “Het is super om wat ik zelf ontvangen heb weer door te geven.” De ondersteuning heeft niet alleen meerwaarde voor de student, maar ook voor Dirk en zijn gezin.

Jarenlang heeft Dirk Koelewijn, ondernemer in de energiewereld, ICT-student Maurice uit Uganda gesteund. Maurice volgde het leiderschapsprogramma van Compassion. Hierdoor kon hij studeren aan een gerenommeerde universiteit in Uganda en werd door Compassion getraind in christelijk leiderschap.

Er zijn voor de ander Samen met zijn vrouw Erika was Dirk bij de diploma-uitreiking van Maurice in Uganda. Hier werd Maurice onder meer verkozen tot een van de drie studenten die tijdens zijn opleiding het meeste had betekend voor zijn medestudenten. Dirk: “Maurice heeft begrepen wat geestelijk, dienend leiderschap echt inhoudt: er zijn voor de ander. Hij mag en zal nu en in de toekomst veel betekenen voor zijn directe omgeving zonder zichzelf daarbij centraal te stellen.”


rtise kun je een st Van ICT naar bakkerij In de Ugandese ICT-sector is op dit moment weinig werk, mede als gevolg van de economische crisis. Maurice heeft af en toe opdrachten van bedrijven om websites te maken, maar dat is niet voldoende om van te leven. Op dit moment is hij bezig zijn eigen bakkerij, Mums Bakery, op te zetten. Tijdens het kindsponsorproject van Compassion leerde hij al de kunst van brood bakken en hij droomt nog steeds van het runnen van een eigen bakkerij. Hij wil daarbij andere mensen de mogelijkheid geven hun competenties te ontwikkelen, hen daarin aansturen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Coachen geeft extra binding Ook na het afstuderen heeft Dirk regelmatig contact met Maurice. “Laatst stuurde hij mij zijn businessplan voor Mums Bakery toe. Ik heb hem toen gekoppeld aan een Businessschool in Kampala waarmee ik contact heb. Zij helpen hem zijn businessplan verder aan te passen en te verbeteren.” Dirk is van mening dat het motiverend en uitdagend is om een student te kiezen uit je eigen werk- of ervaringsveld. “Met jouw expertise kun je hem of haar coachen en dat geeft een extra binding.” Hij ziet de ondersteuning van een student aan de andere kant van de wereld niet alleen als een gift, maar nadrukkelijk als een investering. “Als ondernemer weet ik hoe belangrijk een opleiding is. Nu mag ik bijdragen aan de levensverandering van een student ver weg.” Grote broer Het sponsoren van een student heeft een duidelijke meerwaarde voor de student zelf. Dirk: “We merkten tijdens ons bezoek heel duidelijk hoeveel de sponsorbijdrage in het leven van Maurice betekent.” Maar ook voor de sponsor. “Toen we hem ontmoetten, maakten we kennis met een totaal andere wereld, het verbreedde onze kijk en we zagen in hoe bevoorrecht wij zelf zijn.” Ook voor Dirks kinderen is het waardevol en leuk. Dirk, zittend naast zijn zoon Joost (10):

pagina 28 & 29

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


udent coachen” “Na ons bezoek is Maurice part of the family geworden. Voor onze kinderen is hij echt hun grote broer. Ze schrijven en delen foto’s met elkaar. Er is een bijzondere band ontstaan.”

zijn afstuderen. Echt jammer dat hij die nu kwijt is.” Gelukkig heeft hij nog een oude laptop. “We kunnen hem gewoon weer nieuwe foto’s sturen.”

Ugandese sprookjes Vol trots laat zoon Joost de foto’s zien van zijn ouders met Maurice. “Kijk, Maurice is echt groot, nog veel langer dan mijn vader!” Regelmatig schrijft hij met Maurice. Enthousiast vertelt Joost: “Toen ik mee mocht doen aan een training van Ajax en ik kampioen was geworden met mijn voetbalteam, schreef ik dat aan hem. En toen het gesneeuwd had, stuurden we hem een foto van ons in de sneeuw.”

Joost vindt het jammer dat Maurice helemaal in Uganda woont. “Nu kan ik hem niet zien.” Graag zou hij Maurice ontmoeten. Hij is dan ook wel een klein beetje jaloers op zijn zus Rianne die haar sponsorkind in Kenia heeft opgezocht. Hij hoopt dan ook dat zijn ouders nog een keer naar Uganda gaan en dat hij dan mee mag, of dat Maurice al een keer eerder naar Nederland komt.

Met een grote glimlach vult Dirk aan: “Maurice is altijd geïnteresseerd en belangstellend in onze kinderen. Vanaf het begin bestaan zijn brieven uit twee delen, het eerste gedeelte is voor mij en mijn vrouw Erika, het tweede gedeelte voor de kinderen. Ook stuurt hij regelmatig iets mee: Ugandese sprookjesverhalen, een mooie fotocollage met voor ieder een persoonlijke wens. Hij is echt betrokken bij ons gezinsleven.” De brieven gaan niet alleen over luchtige dingen. Joost: “We vragen altijd hoe het met hem en zijn familie gaat, ze zijn natuurlijk best arm. Ook vragen we of hij zijn kamer kan betalen.” Op dit moment heeft Maurice geen werk, dus is het lastig om de huur voor zijn kamer op te brengen. Joost is verontwaardigd: “Het geld op deze wereld is gewoon niet eerlijk verdeeld!” Hij is blij dat zij Maurice kunnen helpen.

Laptop Op school vertelt Joost regelmatig over Maurice. “Een tijdje geleden was zijn laptop gestolen. In de klas gingen we ervoor bidden.” Dirk vult aan: “De laptop hadden we hem gegeven als afstudeercadeau en eerste investering voor zijn ICT-bedrijf.” Joost: “Op de laptop stonden foto’s van ons en

Omdat Maurice afgestudeerd is, heeft Dirk nu een nieuwe sponsorstudent: de 20-jarige Annet Uwizeye. Zij studeert Landbouwwetenschappen in Rwanda. Dirk: “Ik wilde graag een student uit Rwanda, omdat mijn broers daar ook studenten steunen. Dan kunnen we hen in de toekomst samen bezoeken.” Volgens Dirk is het verstandig om te bedenken met welke landen je al een binding hebt en mede op basis daarvan een student te kiezen. “Het is mogelijk om deze wensen te bespreken met Compassion en zij gaan voor je op zoek om te kijken wat er mogelijk is!” Tekst: Mieke Groenewegen. Beeld: Anouschka van der Schee

Tips aan ondernemers • Kies een student uit een land waar je een binding mee hebt, dan kun je een bezoek makkelijk(er) combineren. • Kies een student uit je eigen werk- of ervaringsveld. Met jouw expertise kun je hem of haar coachen.


Armoede is holistisch, dus moet het antwoord Hoe Compassion werkt

dat ook zijn

Armoede is een vernietigende kracht. Een kracht die invloed heeft op elk facet van het leven van wie arm is. Armoede gaat verder dan honger of geen dak boven je hoofd. Het heeft ook een vernietigend effect op je eigenwaarde, kansen op de arbeidsmarkt, lichamelijke toestand en je emoties, om er maar een paar te noemen.

pagina 30 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Wie arm is, is kwetsbaarder voor veel meer dingen dan wie niet arm is. Dus als je armoede wilt bestrijden, zul je dat ook holistisch moeten doen: arme mensen hebben begeleiding nodig in elk facet van hun leven: fysiek, sociaal-economisch, emotioneel en geestelijk. Compassion gelooft dat armoede te verslaan is door mensen een voor een te helpen. Dat is een kwestie van langetermijnverbinding. Kinderen zijn het beste te vormen, dus beginnen we bij hen. Dat doen we door middel van vier programma’s: moeder en babyprojecten, kindsponsoring, sponsoring van studenten en aanvullende hulp (zoals waterputten, AIDS-preventie en rampenbestrijding). Hiermee kunnen we kinderen al vanaf vóór de geboorte tot en met het afronden van hun studie begeleiden en voorzien in hun behoeften. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

ontwikkelingslanden waar wij werken, alleen door lokale kerken de kinderen en hun gezinnen ondersteunen. Juist op het emotionele en geestelijke aspect vervullen deze kerken een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. De boodschap van een God die onvoorwaardelijk van iedereen houdt en die iedereen (dus ook ieder kind) de moeite waard vindt, heeft vaak een groot effect op het zelfbeeld van kinderen.

Religie We beschouwen de sponsoring van een kind als succesvol wanneer het is opgegroeid tot een volwassen christen die verantwoordelijkheid voor zijn omgeving neemt. Bij de selectie van kinderen voor onze projecten maken we geen onderscheid op basis afkomst en religie. Ieder kind dat in extreme armoede opgroeit, is welkom. Compassion dwingt kinderen en hun gezinnen ook niet om christen te worden. De praktijk wijst uit dat veel kinderen wel voor Jezus kiezen en de

Compassion’s Christian Holistic Child Development Model Child Survival Program Prenatal Mother/Child Child Sponsorship Program Interventions Interventions Early Childhood School-Age Adolescent Programming Programming Programming

Completion Age

Leadership Development Program Scholarship and Leadership Training

3

6

9

12

We hanteren in ons werk de volgende vier uitgangspunten: 1. Kinderen staan centraal 2. Door de liefde van Jezus 3. Via lokale kerken 4. Door integer te werken In de afgelopen 50 jaar hebben talloze kinderen het programma afgerond en bekleden inmiddels invloedrijke posities in hun land. Denk aan bankiers, politici, tandartsen, advocaten, voorgangers en vele anderen. Stuk voor stuk waren dit kinderen die geen kans hadden op een betere toekomst, maar die door de kans die een sponsor hen gaf hun droom hebben weten te verwezenlijken en nu vanuit een christelijke levensvisie hun eigen land helpen op te bouwen.

Emotioneel en geestelijk We hebben heel bewust de naam van Jezus in ons logo geplaatst. Want vanuit het voorbeeld van Jezus helpen we kinderen. We willen daar vanaf het begin duidelijk over zijn. Ook omdat we in de 26

15

18

21

kerken waar we mee werken, maken doorgaans dan ook een explosieve groei door. Mensen in de omgeving van de kerk zien het Evangelie in actie: de kerk helpt mensen die het zelf niet redden.

Integriteit Voor een organisatie zoals Compassion is integriteit cruciaal. Daarom werken we continu aan goede verslaglegging van zowel de financiën als activiteiten die we ontplooien. Ieder kind dat gesponsord wordt, is een echt kind, met wie sponsors kunnen schrijven en die ze zelfs kunnen bezoeken. Eén-op-één-sponsoring werkt echt! Sponsors die hun sponsorkind of -student bezoeken, zien zo met eigen ogen welk verschil hun ondersteuning uitmaakt in zijn of haar leven. Ook hierin geldt: transparantie is cruciaal. Tekst: Martijn Moens

Meer informatie over de werkwijze van Compassion: www.compassion.nl


Eén op één sponsoring:

1999

het werkt! 2004

2009

Compassion gelooft dat armoede te verslaan is, door te beginnen bij de kinderen en hen één voor één te helpen. We monitoren de ontwikkeling van ieder kind individueel en hebben indicatoren opgesteld aan de hand waarvan we kunnen zien of Compassions interventie succesvol is geweest.

links Pavithra (17) en twee vriendinnen lopen op het terrein van het Compassion-project dat door een lokale kerk wordt uitgevoerd. rechts boven Pavithra (7) luistert aandachtig naar haar lerares in het Compassion-project. rechts onder Pavithra (12) leest de Bijbel op het bed in haar huisje. Een afbeelding van Jezus hangt aan de muur. Het huisje ligt aan de Madras’ Cooum-rivier, die tegenwoordig dienst doet als open riool. Een deel van het dak van het huisje is lek, waardoor het hele gezin maar één kamer heeft om in te leven.

pagina 32 & 33

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Een van de manieren om de ontwikkeling van kinderen in sponsorlanden te kunnen laten zien, is het project 'It Works', waarbij schrijvers en een fotograaf sponsorkinderen in de loop der jaren meerdere keren bezoeken en de situatie in beeld brengen. Hier het verhaal van het Indiase sponsorkind Pavithra Shekar van 1999 tot 2009.

1999 Pavithra woont in Zuid-India. Haar vader verdient wat geld door billboards te schilderen, maar heeft geen stabiel inkomen (hij kan tijdens het Monsoon-seizoen bijna niet werken) en haar ongeschoolde moeder heeft geen werk, waardoor het gezin in armoede leeft. Het gezin woont in een huisje van modder en stenen, dat aan een rivier staat welke ook als open riool dient. Op vijfjarige leeftijd wordt Pavithra in 1997 opgenomen in een lokaal Compassion-project. Ze krijgt door het project onder andere aanvullend onderwijs, eten en medische zorg. Dankzij de hulp van haar sponsor hoeft Pavithra's moeder geen schoolgeld te betalen en geen uniform, schoolboeken en andere schoolspullen te kopen, Hierdoor houdt ze geld over voor haar andere kinderen.

waardoor ik onze stad leer kennen. Mijn hobby's zijn lezen en tekenen en op school vind ik aardrijkskunde het leukst. Vroeger was dat wiskunde, maar dat vak heb ik dit jaar niet. Ik wil later aardrijkskunde-lerares worden. Mijn oudste zus heeft werk gevonden, waardoor ons gezin meer inkomsten heeft en het beter gaat dan vroeger. Toen was er soms niet genoeg eten voor iedereen, maar nu is dat geen probleem meer. Ons huisje aan de rivier overstroomde vaak. Doordat mijn moeder nu geld kan sparen, wordt er een beter huis voor ons gebouwd. Het Compassion-project heeft mij in de afgelopen jaren niet alleen praktisch geholpen. De medewerkers geloven in mij en hebben mij geïnspireerd om te dromen en mijn dromen te realiseren. Ook mijn sponsors zijn heel belangrijk voor mij. Zonder hen was ik nooit zover gekomen. En dankzij hen kon ik in het ziekenhuis worden geholpen toen ik ziek was. Zonder Compasson zou mijn leven één groot vraagteken zijn. Ik weet niet of ik nog zou hebben geleefd.” Tekst: Martijn Moens. Beeld: Chuck Bigger

2004 Vijf jaar later vertelt Pavithra: “Ik ben ouder geworden en heb veel geleerd in het Compassion-project. Onze leefomstandigheden zijn wat verbeterd en mijn ouders zijn ook veranderd. Mijn lievelingsvak op school is wiskunde. Wat ik op school leer, pas ik thuis toe. En op het project leren ze mij ook hoe ik kan bidden en mezelf kan uiten door te tekenen en schilderen. Mijn familie was hindoestaans, maar we zijn christen geworden en gaan naar een kerk. Ik ben heel blij dat ik sponsors heb, en ik bid elke dag voor hen. Later wil ik graag lerares worden, omdat ik mensen graag wil helpen. Een tijdje geleden was ik ziek, ik had een steen in mijn pancreas. Door Compassion kon ik daarvoor geholpen worden en nu ben ik weer beter. Onze leefomstandigheden zijn nog steeds zwaar. Ons huisje staat aan een rivier waardoor we veel last hebben van muskieten. Ons dak is lek, waardoor we niet meer ons hele huis kunnen gebruiken. En in onze buurt is het heel lawaaierig, zodat het moeilijk is om huiswerk te maken.”

2009

Pavithra vertelt: “Vroeger kon ik nooit ergens naartoe, omdat mijn ouders geen geld hadden. Maar via het Compassion-project kan ik mee op picknicks en excursies, boven Pavithra (17) (op de foto vooraan rechts) volgt samen met andere leerlingen een les op school, terwijl ze notities in haar boek maakt. Alle kinderen dragen een schooluniform. onder Pavithra (17) poseert voor een foto.

2009


Petra van Leeuwen Eigenaar God's Colors

“Als moeders mijn kleertjes maken en ik de opbrengst aan hun project geef, is de cirkel rond.” Een slabbetje kopen voor God’s latest masterpiece, oftewel je pasgeboren

neefje? God’s Colors biedt babykleertjes met mooie teksten erop aan. Toen Petra van Leeuwen na de geboorte van haar tweede zoontje ontdekte dat er weinig babykleding met christelijke teksten te koop was, besloot ze haar eigen bedrijf op te zetten. “Met de kleding van mijn baby wil ik uitstralen dat ik God dankbaar ben voor mijn kind”, legt Petra van Leeuwen uit. “Ik besloot mijn eigen bedrijf op te richten en de winst aan een goed doel te geven. Inmiddels ben ik al bezig met de tweede collectie. Het is allemaal heel snel gegaan.”

pagina 34 & 35

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Zaken doen “Ook al was ik net bevallen, het idee om een eigen babykledingcollectie te beginnen kreeg ik niet uit mijn hoofd. Daarbij wilde ik de opbrengst graag aan een goed doel schenken. Wij hebben het hier zo goed, maar mensen in arme landen hebben vaak helemaal niets. Via internet kun je met de hele wereld zaken doen, dus ik ben gewoon gaan rondkijken. Ik ben eerst op zoek gegaan naar een basiscollectie waar ik iets mee zou kunnen. Daarna heb ik met een team gekeken naar mooie teksten die op de kleertjes gedrukt konden worden.” Made in heaven De tweede collectie bestaat inmiddels uit 10.000 items, met teksten als: Made in heaven. Petra vertelt: Bij het hele proces in mijn onderneming vraag ik mezelf af: ‘Hoe kan iemand anders hier beter van worden?’ Ik werk uitsluitend met biologisch katoen. Het mag niet zo zijn dat ik mijn winst aan Compassion geef, maar dat door de productie van de kleertjes een boer ver weg omvalt door de gifstoffen die hij moest gebruiken bij zijn werk. Als we hier in Nederland dan toch consumeren, dan maar verantwoord.” Baby hier en baby daar Eind 2008 startte de verkoop. Petra schonk de opbrengst eerst aan een bevriende zendelinge in Indonesië. “Ik kon hier niets over communiceren aan kopers van de kleertjes, vanwege veiligheidsredenen”, legt ze uit. “Ik vond het jammer dat ik mijn klanten niet kon betrekken bij het goede doel. Nu ik Compassion als doel heb, kan dat wel.” De producten van God’s Colors zijn te koop via diverse evangelische boekhandels en een webshop. Petra: “De winst gaat naar het Child Survival Program van Compassion. Ik voel me daarmee verbonden, omdat de kleertjes voor baby’s hier zijn, maar baby’s in arme landen er ook mee worden geholpen. Klanten geven zo een cadeautje aan een baby hier en aan een baby daar.”

Zure les “Menselijkerwijs is het hele proces rondom mijn onderneming heel leerzaam. Het is een geestelijk experiment met God. Ik wil eigenlijk altijd graag zelf mijn leven in de hand houden. Nu heb ik geleerd om echt te vertrouwen op God. Ik moest mijn zekerheid in geld loslaten. Ik was eerst namelijk net als die man uit de gelijkenis die heel veel talenten in de grond stopt, maar er niets mee doet. Het was niet de bedoeling dat ik mijn geld zou bewaren voor als de keuken misschien ooit zou instorten. Ik moest mijn geld loslaten. Het was niet van mij. Het is van God. Ik had een groot deel van mijn geld geïnvesteerd in mijn bedrijf, maar een week lang was het geld kwijt. Het stond niet meer op mijn rekening en het was ook niet aangekomen bij de bank van de buitenlandse fabriek. Ik dacht als God mij op deze manier wil leren dat mijn geld niet van mij is, dan is dat een zure les. Maar dan accepteer ik dat. Aan het einde van de week ging ik er wel voor bidden. Een uur daarna was het geld terecht! Alles bij elkaar is dit hele proces een grote les in gehoorzaamheid en vertrouwen. Ik mag mijn talenten in God’s Colors leggen, maar het is allemaal niet van mij.” Cirkel rond “Mijn droom is om een heel Child Survival Program te ondersteunen. En uiteindelijk zou het helemaal geweldig zijn als de moeders van dat project de kleertjes kunnen maken. Dan hebben zij werk en wordt het project waar ze bij betrokken zijn er ook beter van. Dan is de cirkel rond.” Tekst: Anouschka van der Schee. Beeld: God’s Colors

Tips aan ondernemers • Verbind je bedrijf aan een van de Compassion-programma’s. Kies het programma dat de meeste raakvlakken met jouw doelstelling heeft.” www.godscolors.nl


CREATIEF TRENDY CATERAAR KOOKSTUDIO

MAATWERK CADEAU- EN EETWINKEL HUWELIJKEN

BEDRIJFSEVENEMENTEN COFFEE BREAK BROODJES

DELICATESSEN ORIGINEEL SPECIALS & HAPJES

u wilt eens wat anders? Nog wat onwennig met koksmuts en pollepel? We helpen u graag tijdens een kookcursus of –workhop. Ervaar zelf hoe leuk het is. Voor particulieren en bedrijven, vanaf 6 personen. Lekker en gezellig aan de slag! proef Gezellige lunch organiseren bij ons aan de grote tafel? Wij zorgen ook voor heerlijk belegde broodjes op het werk. Delicatessen en hapjes zijn bij ons volop verkrijgbaar. Natuurlijk vers, gezond en smaakvol! creatieve catering op maat! U wilt een cateraar die er iets bijzonders van maakt? Kies voor kwaliteit en totaalbeleving. De Smaak Van… werkt conceptmatig. Benoem een thema of geef ons de vrije hand. Succes verzekerd!

De Smaak Van... creatief culinair kookstudio culinaire cadeau- & eetwinkel creatieve catering Doelenstraat 17 7607 AH Almelo www.desmaakvan.com info@desmaakvan.com 06 – 417 485 24 pagina 36 & B WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Van een

target naar een

missie

Ik werk aan kerkrelaties bij Compassion en hierbij werf ik ook fondsen. Vreemd eigenlijk… fondswerving leek me altijd een wat apart vak. Vragen om geld is niet echt mijn ding. Ik hou niet zo van de dynamiek die voor mijn gevoel aanwezig is als een fondswerver en een ondernemer elkaar ontmoeten. De dynamiek van vragen en geven. Het ‘juiste moment’. Net (niet) achter het net vissen. Maar toch zou ik nu niet meer willen stoppen. Waarom? Omdat het mijn missie is geworden om sponsors te vinden voor de kinderen en studenten in Compassionprojecten. Ik voel me beheerder van deze missie, die me is toevertrouwd door God. Die aan Compassion Internationaal is toevertrouwd. En dat maakt me enthousiast. Ik zie nu de dynamiek van ‘vragen en geven’ als een kans om deze passie te delen en elkaar de gelegenheid te geven om een plek in Gods plan te pakken.

Tiemen Westerduin

Ik zie het als een voorrecht om individuen, kerken en bedrijven te mogen betrekken bij een missie waarvoor God ons inschakelt. En tegelijk ontmoet ik ondernemers en kerken die het als een voorrecht zien om dat wat zij aan talent en geld hebben gekregen te kunnen investeren. Ze zijn hun geld niet kwijt. Ze lenen het uit. En God doet er wat mee. Spreuken 19:17 zegt: ‘Wie zich ontfermt over een arme leent aan God en Hij zal het hem wel vergoeden.’ Een wonderlijke tekst. God wil de armen helpen. Hij heeft alles wat Hij heeft, toevertrouwd aan mensen en nu zegt Hij; geef je dat wat Ik je heb toevertrouwd aan de armen, dan leen je het uit aan Mij. Zo kan Ik doen wat Ik wil doen. Gekker moet het toch niet worden! God biedt ons de kans om iets aan Hem te lenen. En Hij zal het je wel vergoeden. Dat is pas een bijzondere economie! Binnen onze organisatie werken we met targets. Compassion is ambitieus en professioneel. We staan voor een behoorlijke uitdaging. Maar het voelt als een missie. Een missie waar ik in geloof!


Business2Share:

winst delen met kinderen ver weg Delen vanuit de overvloed die je hebt. In Kenia zag de 29-jarige ondernemer Natasja van der Laan de nood van kinderen in armoede. Samen met een aantal ondernemers besloot zij hier iets mee te doen. Samen met twee andere ondernemers kreeg Natasja het verlangen iets te doen tegen de armoede. Hieruit ontstond Business2Share, een netwerk van ondernemers die samenwerken. De winst van de tussen de ondernemers ontstane ‘business’ gaat naar gemeenschapopbouwprojecten van Compassion. Natasja: “Het netwerk is handig. Als ik iets nodig heb voor mijn bedrijf check ik vaak www.business2share.nl om te zien of er een geschikt bedrijf bij zit.” Natasja vertelt over een medeondernemer die via het netwerk een cateraar voor een receptie van zijn bedrijf vond. “Dat is toch prachtig? Ondernemers doen zaken met elkaar en helpen tegelijkertijd kinderen die in armoede leven.”

Geven vanuit onze overvloed Geven vindt Natasja erg belangrijk. De winst van haar bedrijf, Gabriël Financiële Bescherming, gaat volledig naar goede doelen. “Het is een bijbels principe. Jezus zegt niet voor niets dat als je twee kleden hebt, je er één moet weggeven. God vraagt van ons dat we vanuit onze overvloed geven.” Natasja’s vader was directeur van een bijbelschool. Vaak hadden ze niet veel geld. Als kind al ervoer zij dat het geloof in God het ware geluk brengt. Ook de relatie met anderen maakt haar blij. “Anderen helpen maakt mij gelukkig.”

pagina 38 & 39

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Business2share is een ondernemersplatform waarbij de ondernemers bij elkaar opdrachten uit kunnen zetten. Samen spreken zij af dat een deel van de winst van die opdracht naar een van de Compassionprojecten gaat. Iedere ondernemer kan zich gratis aanmelden als lid en kan dan ook diverse bijeenkomsten bijwonen.

Integriteit Voordat zij met Gabriël Financiële Bescherming startte, werkte ze bij een aantal bedrijven in de financiële dienstverlening. Daar liep zij aan tegen ethische vragen rondom integriteit. “Bij één van de bedrijven moest ik polissen verkopen, ongeacht of de hypotheek wel of niet goed was voor de klant. En bij een ander bedrijf was ik binnen twee dagen financieel adviseur. Dit kon ik niet verenigen met mijn normen en waarden.” Wat ik heb, is niet van mij Bijbels rentmeesterschap heeft Natasja hoog in het vaandel staan. “Alles wat ik heb, is van God. Niet ik, maar God is de eigenaar van het bedrijf. Ik ben de beheerder ervan. In de Bijbel staat dat geld de wortel is van alle kwaad. Het gaat er niet om wat jouw grote plannen zijn, maar dat je doet wat God voor ogen heeft.” Bij alles vraagt zij zich af wat Jezus gedaan zou hebben. “In mijn uitgavenpatroon, zowel als ondernemer als persoon, ben ik me bewust dat wat ik heb, niet van mij is.” Ondernemen Natasja begrijpt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor veel mensen een zoektocht is. “Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe ze dit handen en voeten kunnen geven. Zij vragen zich of wat dan de bedoeling is: 10 procent weggeven, 20 procent, of alle winst?” Natasja heeft vanaf het begin alle winst weggegeven. “Dat is makkelijker. Ik

“God vraagt van ons om uit onze overvloed te geven”

kan me voorstellen dat, als je al twintig jaar directeur bent, jij en je gezin aan een bepaalde levensstijl gewend geraakt zijn. Dan is het moeilijker om zo’n keus te maken.” Uiteindelijk gaat het volgens haar niet om hoeveel je geeft, maar om je hart. Zoek je serieus hoe je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen? “Het zou mooi zijn als ondernemers zelf een weg vinden, waar ze voor honderd procent achter staan. Of dit nu het weggeven van 10 procent van je winst of je hele winst. Goed rentmeesterschap is voor iedereen weer anders.” Op dit moment zijn er veertig ondernemers deel van het Business2Share netwerk. Natasja hoopt dat snel meer ondernemers zich aansluiten: “Het netwerk wordt dan groter, waardoor de bedrijvigheid toeneemt en dus ook de hulp die we daardoor kunnen geven aan kinderen zo ver weg.” Tekst: Mieke Groenewegen

Tip aan ondernemers • Goed rentmeesterschap is voor iedereen weer anders, ga zelf op zoek naar een manier waar jij helemaal achter staat.


Creativi links Folkert Rinkema rechts Otto Kamsteeg

pagina 40 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


teit

Otto Kamsteeg en Folkert Rinkema zijn de eigenaars van Frivista, een creatief communicatiebureau in Amersfoort. Frivista heeft een bijzondere visie. Namelijk: bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld door het inzetten van hun talenten, kennis en ervaring. Deze visie komt dit jaar op een wel heel bijzondere manier tot uiting. Namelijk met het opzetten van een vestiging in Uganda.

kent geen grenzen


Folkert: “Het kantoor in Uganda (genaamd Freevista) moet je zien als een gelijkwaardig filiaal als degene in Nederland. Hier gaan de medewerkers zelfstandig communicatieprojecten begeleiden en uitvoeren. Zowel voor Ugandese opdrachtgevers als voor Nederlandse! Er gaat een sterke wisselwerking ontstaan tussen onze twee kantoren. Opdrachten uit Nederland gaan we ook uitzetten in Uganda, zo creëren we daar meer werk. Goede kwaliteit voor een eerlijke prijs Veel bedrijven zijn op zoek naar een manier om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een invulling te geven. Door je communicatie- en designprojecten uit te zetten bij Freevista in Uganda doe je dit op een eenvoudige manier. Otto licht toe: “Je kunt het eigenlijk zien als ‘Fairtrade communicatie’. Vergelijk het maar met bijvoorbeeld Fairtrade koffie. Je kiest daar bewust voor omdat je weet dat de prijs van die koffie zodanig is dat de koffieboer een eerlijk loon betaald krijgt. Zo is het bij Freevista ook, met het verschil dat wij prijzen kunnen bieden die normaal zijn voor de Nederlandse markt, we zijn door onze werkwijze niet duurder. Door de lage kosten in Uganda kunnen we de lokale medewerkers een eerlijk loon betalen, zonder dat de kosten voor de klant hoger worden.” Veel geven zonder extra te doneren Voor een ondernemer een uitgelezen kans dus: Je kunt geven zonder extra te doneren. “Maar je geeft heel veel,” vervolgt Otto. “Zo stel je de Ugandese medewerkers van Freevista in staat om zichzelf te ontwikkelen en bovendien draag je er heel concreet aan bij dat kleine lokale hulporganisaties nog beter werk kunnen doen in hun strijd tegen de armoede in de regio. In je kantoorprinter zit al FSC papier omdat je verantwoord wilt ondernemen, waarom dan je communicatieopdrachten niet uitzetten in Uganda?” Uganda is dichtbij Is de afstand tussen Uganda en Nederland niet te groot om een soepele afhandeling te garanderen? Otto is hier heel duidelijk over: “De wereld is klein tegenwoordig. Een e-mail naar Amersfoort doet er net zo lang over als een naar Uganda. Via bijvoorbeeld Skype blijven we bij elkaar betrokken en gaan we intensief samenwerken. We willen een wisselwerking tussen het Nederlandse kantoor en dat in Masaka die heel ver gaat. Niet alleen werken we aan een continue afstemming tussen onze medewerkers, Al ons personeel in Nederland is nu al enorm bevlogen over dit project. Ze willen allemaal een stap extra zetten hiervoor. Een aantal wil zelfs persoonlijk naar Uganda gaan om hun collega’s te helpen en te trainen.”

Foto-expositie Uganda

pagina 42 & 43

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Je kunt het eigenlijk zien als ‘Fairtrade communicatie’ Buitenstaander met een frisse blik Waarom dit project en waarom juist Uganda? Folkert legt uit: “Enige tijd geleden heb ik hier een maand vrijwilligerswerk gedaan. Ik merkte toen dat ik veel ideeën had die daar goed aansloegen. Ik was natuurlijk een ‘buitenstaander’ waardoor ik met een frisse blik de zaken kon bekijken. Het eerste idee dat we daar uitgevoerd hebben, was een foto-expositie die gelijktijdig in Amersfoort en in Uganda gehouden werd. Om de haalbaarheid van onze plannen te onderzoeken hebben we veel gesprekken gevoerd met bewoners, en zowel lokale als internationale organisaties in Uganda. Hieruit bleek dat in de huidige fase van de ontwikkeling van het land, creatieve communicatie echt van toegevoegde waarde kan zijn. Ook zag ik dat de nood hier heel hoog is. Van diepe eenzaamheid bij ouderen tot de schrijnende armoede bij straatkinderen. Als we hier ook maar 1% aan zouden kunnen veranderen, dan heeft mijn leven hier zin gehad.”

Plezier beleven Folkert is duidelijk over zijn eigen motivatie: “Vanuit onze visie en missie is het heel duidelijk dat ik dit moet doen. Het geeft me veel zingeving in mijn leven en ik geloof van harte dat je de talenten die je gekregen hebt ten volle moet benutten. Deze reis naar Uganda is ook een avontuur voor me en daar haal ik veel energie uit. ‘Goed doen’ betekent niet dat je er geen plezier aan mag beleven. Ik geloof juist dat je veel meer energie krijgt (en dus weer kunt geven!) wanneer je datgene doet waar je goed in bent en er plezier aan beleeft.” Hoe nu verder? Op 10 april is Folkert naar Uganda vertrokken om de vestiging op te gaan zetten. Folkert: “Het eerste dat ik moet doen is opdrachten binnen halen om voor een financieel fundament te zorgen. Daarna kan ik met lokale (hulp)organisaties om tafel om te kijken hoe wij hen kunnen helpen met creatieve communicatie. Ik hoop zo snel mogelijk een team van lokale mensen om me heen te verzamelen met creatief talent, die we een uitdagende baan kunnen bieden.” Ondertussen gaat Otto in Nederland hard aan de slag met het vinden van opdrachtgevers. Een doel dat hij positief tegemoet ziet: “Ik kan me bijna niet voorstellen dat bedrijven hier geen oren naar hebben. We bieden hoogstaande creatieve communicatiediensten. Tegelijk bieden we bedrijven en organisaties in Nederland een heel praktische manier om invulling te geven aan hun MVO beleid. En dat tegen dezelfde prijzen die ze in Nederland betalen.” Tekst: Barbara Walker. Beeld: Fotografiegroen.nl, Frivista

Tip aan ondernemers • Freevista en Compassion hebben in elk geval een ding gemeen: willen opkomen voor de armen. Grote woorden, maar het is voor iedereen heel eenvoudig. Koop eerlijk (supermarkt), communiceer eerlijk (www.freevista.ug), verdeel eerlijk (www.compassion.nl). Hoop, geloof en liefde.


pagina 44 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Streven naar

uitmuntendheid Het woordenboek vertelt dat uitmuntendheid betekent: ergens extreem goed in zijn. Er kan ook bedoeld worden dat je de beste bent of iets doet met alles wat je in je hebt. Iemand zei eens: “Goed, beter, best, rust niet tot je goed is beter en je beter is best.” Veel mensen kunnen zich hierin vinden, maar slechts enkelen van hen zijn echt uitmuntend te noemen. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Met ‘streven’ lever je een grote inspanning en dat is geen gemakkelijke taak.

rachel belda raj

In het LDP-programma is streven naar uitmuntendheid een erg belangrijk leiderschapsprincipe. De basis van dit principe staat in Kolossensen 3:23: “Wat je ook doet, doe het met alles wat in je is.” Wij als LDP-studenten zijn vereist om naar uitmuntendheid te streven in elk gebied. We hebben onze eigen verantwoordelijkheden en krijgen lessen als tijdmanagement. In ons dagelijks leven en op de universiteit hebben wij hier heel veel aan. We vertellen het ook door aan anderen, zodat onze vrienden en familie ook leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Regelmatig komen LDPspecialisten langs om ons te bemoedigen en om te checken hoe wij met dingen omgaan. Het vraagt wat van je om in het LDP-programma te zitten. Maar we worden op allerlei manieren geholpen om aan de eisen te voldoen. Trainingen in het zelfstandig ondernemen van dingen zijn bijvoorbeeld erg nuttig. Het is erg goed voor je zelfvertrouwen als je weet dat je iets goed kunt. In het sociale leven is het ook goed om alles eruit te willen halen wat erin zit. Het LDP zorgt voor fantastische contacten met professoren, ouders en onze sponsoren. We leren communicatievaardigheden, feiten over verslavingen, het omgaan met emoties en leiderschapsprincipes. We leren om interviews en groepsdiscussies te houden, iets wat mij persoonlijk heel erg helpt. Ook hierin leren we het beste uit onszelf te halen. Geestelijk groeien is ook zeker van belang. We leren op veel verschillende manieren uitmuntendheid te zijn op dit gebied, bijvoorbeeld door bijbelstudies. Onze leiderschapsprincipes zijn altijd gebaseerd op de Bijbel en op het leven van Jezus. Er wordt ook van ons verwacht dat we regelmatig naar de kerk gaan en mee doen aan activiteiten van de kerk. Daarin vervullen wij leiderschapsrollen. Tijdens het LDP krijgen we de mogelijkheid om de aanbidding te leiden en op andere manieren onze talenten in te zetten. Dat kunnen we daarna dan doen in de kerk. Als wij uitmuntendheid zoeken in alles wat we doen, zullen we daar veel voor terug krijgen. We moeten dichtbij God blijven, in alles wat we doen. God vraagt dat van ons en wil ons zegenen in ons werk. Het is fantastisch om te ervaren hoe het LDP mij helpt in alles wat ik doe.

Rachel Belda Raj (20 jaar) is LDP studente in India en zit in het laatste jaar van de opleiding sociologie. In haar vrije tijd zet ze activiteiten op voor kinderen in de kerk bij het Compassion-project.


Jan van den Bosch reist met ondernemers naar Compassionprojecten

‘De confrontatie met armoede heeft mijn hele leven beïnvloed.’ Ooit volgde hij in Engeland een opleiding voor evangelist. Dat is hij nog

steeds, maar hij is ook ondernemer, met bedrijven in binnen- en buitenland. En weldoener: “Toen ik voor het eerst in Afrika was en daar de verschrikkingen van de armoede zag, deed ik een belofte: als ik ooit geld verdien, wil ik het inzetten voor de armen van deze wereld.”

pagina 46 & 47

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


“We leven op een eiland van luxe, omgeven door een oceaan van ellende,” zegt Jan. “De één gaat tussen de mensen in die ellende wonen om ze te helpen. Dat zijn in mijn ogen de helden van het christendom. Anderen, zakenmensen zoals ik, ondersteunen hulpprojecten.” Zo gaat Jan volgend jaar met een groep zakenmensen naar Kenia om daar projecten van Compassion te bezoeken. Hij is meerdere malen in Kenia geweest. “Er bestaat een gigantische kloof tussen arm en rijk: in dezelfde wijk staan zowel wolkenkrabbers als krotten. De kinderen in de krottenwijken kampen hun leven lang met armoede en honger, zonder hoop op verbetering.” Maar Compassion biedt liefde, voedsel, kleding en een opleiding, zodat deze kinderen later hun land verder kunnen opbouwen. “Ik hoop dat deze ondernemers dezelfde ervaring hebben als ik, toen ik voor het eerst in Soedan en Tsjaad was voor een tv-programma,” gaat Jan verder. “Er heerste toen een onvoorstelbare hongersnood. Duizenden mensen waren voor hulp naar de zendingspost gekomen. Maar daar was niets meer te eten. Ik knielde neer naast een vrouw en zij gaf mij, wat ik dacht, een pakje. Ik stond met haar dode kindje in mijn handen. Nooit zal ik de ogen van die vrouw vergeten. Die ervaring heeft diepe indruk op me gemaakt en heel mijn verdere leven beïnvloed.” Talent op de vuilnisbelt “Ik ben programma’s voor EO-Metterdaad gaan maken en geef een groot deel van mijn tijd en geld aan goede doelen. Ik ben blij dat ik nu in de omstandigheden verkeer dat ik echt iets kan doen. En ik hoop dat ik mijn enthousiasme kan overbrengen op de zakenmensen die ik op mijn Compassionreis meeneem. Ik herinner mij nog Dennis, een jongetje dat ik aantrof op Smokey Mountain, de grootste vuilnisbelt van Manilla (Filipijnen). Het kind, zwart van het vuil, zocht naar waardevolle spullen tussen het puin om te kunnen verkopen. Ik gaf hem een tekenblokje en een potlood. Zoiets had hij nog nooit in handen gehad! Hij was er zielsgelukkig mee. Hij begon meteen een prachtig schilderijtje te maken. Wat een talent, en dat zonder enige opleiding. Ik heb contact gehouden met Dennis en hem zo kunnen ondersteunen dat hij naar de universiteit kon gaan. Nu heeft Dennis zijn eigen ontwerpbureau in Manilla en leidt hij op

zijn beurt kinderen van Smokey Mountain op. Dat kind was kansarm, tot ik het tegen mocht komen en zijn hele leven veranderd is. Dat is een geweldige ervaring. Je kunt niet de hele wereld redden, maar wel die enkeling. Ieder mens heeft potentieel. Ik hoop dat de zakenmensen die ik meeneem geïnteresseerd raken in Compassion en de organisatie willen steunen.” Geen halve hoop “Waarom juist Compassion? Daar ben ik heel kritisch in. Omdat Compassion werkt via de plaatselijke kerk. Het is een organisatie met een duidelijke christelijke identiteit, die kinderen helpt in Jezus’ naam. Natuurlijk kun je kinderen hulp bieden via een seculiere organisatie. Maar dat is hulp voor vandaag en morgen. Waarom een kind halve hoop geven als er hoop is voor de eeuwigheid? Bovendien is Compassion een stabiele organisatie, goed controleerbaar en niet een die overal kantoren neerzet, wat heel veel overheadkosten meebrengt.” In het verleden was Jan van den Bosch onder andere betrokken bij Compassion-projecten in Peru, Ecuador en Bolivia. Zijn mediabedrijf maakte tv-documentaires over het werk van Compassion in die landen. “Wat in mijn geheugen gegrift staat, is de wijk Luriganco in de Peruaanse hoofdstad, waar de criminaliteit enorm en overweldigend was. Kinderen groeien daar op tussen zware drugcriminelen en bendes. En daar vind je Compassion, die zorgt dat de kinderen uitzicht hebben, naar school kunnen gaan. Ik was in een krotje met een alleenstaande moeder en drie kinderen, die dankzij Compassion niet in de criminaliteit waren beland.” Ga met je talenten aan de slag Een eiland van luxe. Jan van den Bosch beseft dat hij zelf ook zo’n eiland bewoont. Toen hij in Engeland zijn business-opleiding aan Queens College in Cambridge volgde, had hij nooit kunnen denken dat hij met Beter-Uit, zijn vakantieparken, mediabedrijf en andere ondernemingen tot zo’n succesvol zakenman zou uitgroeien. Hoe rijmt hij zijn rijkdom met de armoede die hij op zijn reizen tegenkomt? “Ik ben rijk, ja. Rijk gezegend, zou ik liever willen zeggen. Ik ben gezegend, niet alleen met geld, maar ook met gezondheid, verstand en talenten. Niet om ze in de grond te stoppen, maar om ermee te woekeren. Je kunt jezelf en anderen zegenen als


Jolanda Omvlee in Hour of Power ‘Deze kinderen kunnen de leiders van Kenia worden’ Jan van den Bosch biedt Compassionmedewerkers regelmatig in Hour of Power gelegenheid te vertellen over hun passie om kinderen in armoede te helpen. Jolanda Omvlee, directeur van Compassion: “Iedere dag sterven er in de wereld 20.000 kinderen. Die onrechtvaardigheid mogen we niet langer laten voortbestaan. Kinderen die in krottenwijken leven, worden niet alleen met armoede in hun huis maar ook in hun hoofd geboren. Ze denken dat ze omdat ze niets hebben, ze ook niets zijn en nooit iets zullen worden. Daarom bieden wij deze kinderen niet alleen een maaltijd, maar ook de mogelijkheid de liefde van God te leren kennen. En een opleiding zodat ze later kansen hebben om uit te groeien tot de leiders van hun land.” Tiemen Westerduin van Compassion: ‘God heeft ook de rijken op het oog’ “Je kunt je afvragen: waarom doet God niets aan de armoede in deze wereld? Je kunt je ook afvragen: waarom doe ik niets? God doet overigens wel iets. Hij zond zijn enige zoon naar deze wereld, niet als koning, maar als arm kind. Jezus zelf is geboren in de marge van het bestaan en daar doet Hij zijn werk. Daar toont Hij Gods liefde aan arm en rijk. Want God heeft ook de rijken op het oog. Als rijkdom wordt gestuurd door Gods liefde, kan er iets veranderen aan de onrechtvaardigheid van armoede in de wereld.”

je met je talenten aan de slag gaat. En dan geeft God zegen. Niet dat ik geloof in de prosperity gospel: het is heus niet zo dat God alleen succes geeft aan mensen die gelovig zijn. Ik heb in de wereld ontzettend gelovige, ontzettend arme mensen ontmoet. Maar er is ook niets mis met rijkdom. Je mag er van genieten, zolang je maar niet alles voor jezelf houdt. Jezus ging om met arm én rijk.” “Maar rijkdom schept ook verantwoordelijkheid. Ik moet later verantwoording afleggen over wat ik met mijn geld heb gedaan. Blijf ik op mijn luxe eiland zitten of deel ik het met anderen? We hebben net weer een huis gekocht voor seksueel misbruikte meisjes in Thailand. We laten die meisjes niet in een krot wonen maar in een mooi onderkomen. Zij hebben een thuis waar ze Christus leren kennen. Hij is de oplossing voor deze van binnen en buiten zwaar beschadigde kinderen. Daarom heb ik er geen moeite mee als ik thuiskom in een luxe omgeving vanuit een land waar ellende heerst. Wat ik meeneem is beslist de tragiek van de armoede. Maar ook de blijdschap van mensen die met weinig gelukkig kunnen zijn. Dat is een enorm belangrijke les. Dan heb ik heimwee. Ja, ik heb vaker last van heimwee dan van schuldgevoel als ik thuiskom.”

tegen mij aankijken. Zegen is dat ik mij een geliefd kind van God weet. Daarin ligt mijn identiteit.” Het lijkt een wat gemakkelijke uitspraak voor iemand bij wie alles wat hij aanraakt als het ware in goud verandert… “Denk niet dat mijn leven zich afspeelt op wolken van succes. Als je nooit in een dal bent geweest, weet je niet wat het is om op een berg te staan. Ook ik heb gekampt met tegenslagen. Zoals vorig jaar met de ziekte van Lyme, die al mijn energie aantastte. Ik word altijd voortgedreven door een tomeloze werklust. Hoewel ik bleef doorwerken, zij het op een lager pitje, moest ik op heel veel aanvragen ‘nee’ zeggen, terwijl ik het liefst altijd overal ‘ja’ tegen zeg.”

Doorgaan ondanks tegenslag “Zegen gaat niet om hoeveel ik heb verdiend, wat ik heb bereikt en hoe anderen

“Of een paar maanden geleden het ongeluk waarbij de spieren, pezen en zenuwen in mijn pols totaal werden doorgesneden. Ik heb nog steeds geen gevoel in mijn vingers en dat is echt ongelooflijk lastig. Nee, ik heb de waarde van gezondheid wel leren erkennen. Dat is pas enorme rijkdom.” Jan pakt een boek uit de kast van een man die hij heeft geïnterviewd. En hij relativeert: “Maar dan spreek je Nick Vujicic, een man die is geboren zonder benen en armen, een bijzonder gelovig mens. Hij reist de hele wereld af met zijn boodschap dat het niet gaat om de omstandigheden, maar om hoe je ermee omgaat. En dan ben ik weer gelukkig met wat ik wél heb.”

pagina 48 & 49

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


‘Dat kind was kansarm, tot ik het tegen mocht komen’

Hoogtepunt van de vakantie Ook het feit dat Jan van den Bosch nooit kinderen heeft gehad, is een gemis in zijn leven. “Daarom ben ik blij dat ik via Compassion en mijn andere projecten zo veel kinderen kan helpen. Eigenlijk heb ik honderden kinderen. Ik zou alle Nederlanders wel willen meenemen naar Compassionprojecten om te laten zien hoe deze kinderen met kleine en grote giften geholpen kunnen worden. Ze krijgen in de oceaan van ellende kansen een nieuw leven op te bouwen.”

Jan van den Bosch is presentator van het tv-programma Hour of Power Nederland. In dit programma interviewt hij Nederlandse gasten over wat het christelijk geloof voor hen betekent. Jan van den Bosch werd bekend als oprichter van EO’s Ronduitclub en was twintig jaar presentator van de EOJongerendag. In die tijd maakte hij meer dan 400 documentaires in het buitenland.

“Ik néém ook heel veel Nederlanders mee, moet ik zeggen. In het vakantieprogramma van mijn reisorganisaties plan ik bewust dagen waarin we een hulpproject bezoeken. Dan hoor ik wel eens zeggen: ‘Moet je dat wel doen, die mensen zijn op vakantie. Moeten ze dan ook nog geconfronteerd worden met de nood van de wereld?’ Maar dat doe ik dus wel.”

Momenteel is Van den Bosch CEO en eigenaar van een koepelorganisatie voor ondermeer een mediabedrijf, Beter-Uit reizen, drie buitenlandse vakantieparken en diverse andere reisorganisaties. Van den Bosch is voorzitter van het hulpfonds christelijke projecten. In de afgelopen jaren keerde dit fonds ruim 1 miljoen euro uit. Het hulpfonds heeft zich langdurig gecommitteerd aan hulpprojecten in Azië en Afrika. Van den Bosch adviseert ook een aantal organisaties met ideële doelstellingen en is als vrijwilliger verbonden aan diverse charitatieve instellingen, waaronder Compassion.

“En wat gebeurt er? Ik krijg altijd brieven van mensen die de vakantie prachtig vonden, maar het hoogtepunt was toch wel het bezoek aan het hulpproject. Als mensen uit hun eigen wereld worden gehaald en de wereld van kinderen in armoede binnengaan, maakt dat indruk. Dan zien ze dat ze zelf echt iets kunnen bijdragen zodat medemensen in arme landen geholpen kunnen worden. ” Tekst: Thea Westerbeek. Beeld: Beter-Uit


Joshua:

‘Mijn doel is een vaccin tegen malaria te vinden’ pagina 50 & 51

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


“Dit is wat ik met mijn Vanuit de sloppenwijk naar de Radboud Universiteit in Nijmegen In 2010 begon een bijzondere student aan zijn Masters in moleculaire biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werd geboren in Dandora, een sloppenwijk bij de grootste vuilnisbelt van Oost-Afrika. Langzaamaan wist hij zich van een arm jongetje zonder hoop op te werken tot een van de beste studenten in zijn studiegroep in Nijmegen. Het bijzondere verhaal van Joshua Miago (26) uit Kenia.

Niet ouder dan vijftien jaar Joshua: “Ik ben geboren en getogen in Dandora, een sloppenwijk in Nairobi. De wijk is omgeven door vuilnis. Je vindt er van alles: van rot eten tot injectienaalden en soms zelfs embryo’s. Door de zeer slechte leefomstandigheden worden veel mensen in de buurt waar ik opgroeide niet ouder dan vijftien jaar. De meeste bewoners proberen er te overleven door tussen het afval naar voedsel en bruikbare spullen te zoeken en die te eten of te verkopen. Door de vele schadelijke materialen die er liggen, hebben veel mensen grote problemen met hun gezondheid. Maar ze kunnen de medische zorg ervoor niet betalen.” “Als je arm bent, is het moeilijk te geloven dat God liefde is. Mijn moeder was zo arm dat ze niet in onze levensbehoeften kon voorzien. Hoe maak je dan je kinderen duidelijk dat je van ze houdt? Er was vaak geen eten en we konden niet naar school. Als we eten hadden, dan moesten we genoegen nemen met de droge granen. Tot overmaat van ramp


n leven wil: liefhebben en

verliet mijn vader ons gezin in die tijd.” Toen een lokale kerk in Dandora een Compassion-project begon, kon ook Joshua worden geholpen. Iemand in de Verenigde Staten besloot hem te sponsoren, waardoor hij naar school kon, medische zorg kreeg en geestelijk en emotioneel tot bloei kwam. Ons hele gezin is veranderd “Jaren geleden besloot iemand mij te sponsoren en mij brieven te schrijven. Daardoor begon ik langzaam te leren en ervaren wat liefde is. Mijn sponsor was heel open in haar brieven, waardoor ook ik open durfde te zijn. Wij hadden thuis geen bijbel, maar via het Compassion-project kreeg ik er een. Ik was toen negen jaar oud. Mijn moeder raakte ook geïnteresseerd en langzaam aan begon ook zij zich geliefd te voelen. Ons hele gezin is in een aantal jaren volledig veranderd.”

sponsorkinderen de kans geeft om een universitaire studie aan een gerenommeerde universiteit te volgen. Inmiddels heeft Joshua ook dat programma succesvol doorlopen. Met zijn universitaire diploma in moleculaire biologie op zak kreeg hij van de Radboud Universiteit Nijmegen een beurs voor een masters aangeboden. Die kans greep hij met beide handen aan.

In het kindsponsorprogramma bleek Joshua over bovengemiddelde kwaliteiten en leiderschapscapaciteiten te beschikken. Hij kwam hierdoor in aanmerking voor het Leadership Development Program van Compassion dat

Vaccin tegen malaria En niet alleen omdat het Joshua zelf perspectief op een beter leven zou geven. Hij verloor zijn broer aan een ziekte die voorkomen had kunnen worden wanneer de artsen eerder een diagnose hadden gesteld. Een gebeurtenis die diepe impact op zijn leven maakte. Mede daardoor is hij vastberaden om zijn kennis en talenten in te zetten om de gezondheidszorg in Kenia op een hoger niveau te brengen. Daarbij focust hij specifiek op het bestrijden van malaria. Op dit moment maakt hij deel uit van een groep studenten die onder leiding van hun professor werkt aan een vaccin tegen malaria. Volgens zijn professor is Joshua een van de meest gemotiveerde studenten die hij heeft.

pagina 52 & 53

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


anderen helpen”

“Malaria is in Kenia een immens probleem. Jaarlijks sterven er meer dan zesendertigduizend kinderen onder de vijf jaar oud aan deze ziekte. Ongeveer twintig procent van alle patiënten in Keniaanse ziekenhuizen ligt er vanwege malaria. Als je bedenkt dat we door deze ziekte zo’n zeventien miljoen werkdagen per jaar verliezen, dan begrijp je dat de ziekte een groot negatief effect op onze economie heeft.” “Kortom, dit is een probleem waar we heel snel een oplossing voor moeten vinden. In Kenia ken ik een aantal specialisten op het gebied van tropische ziekten. Via hen hoop ik mijn steentje bij te dragen. Ik ben

een van de weinigen die het is gelukt om uit de sloppenwijk te komen. En nu is het mijn doel om een vaccin tegen malaria beschikbaar te maken voor de armen. Jaren geleden gaf iemand mij de kans om te dromen. Door malaria en andere infecties te bestrijden, hoop ik patiënten ook de kans te geven te dromen, over de toekomst. Ik geloof met heel mijn hart dat je je dromen kunt verwezenlijken als je vastberaden bent én hard werkt.” ‘We moeten het doorgeven’ Wie Joshua ontmoet, is onder de indruk van zijn gedrevenheid, maar misschien nog meer van zijn vertrouwen op God: “Mijn geloof speelt een cruciale rol in mijn leven. Jezus is het middelpunt bij alles wat ik doe, meer nog dan wat ik in mijn carrière kan bereiken. Hij leert mij wat liefde is. En dat is wat ik met mijn leven wil: liefhebben en anderen helpen. De hoop die Jezus mij heeft gegeven, wil ik doorgeven aan mensen die geen hoop hebben. We zijn allemaal geroepen om de liefde die Jezus ons aan het kruis demonstreerde door te geven aan anderen.” “In het LDP-programma leerde ik vaardigheden en principes om een goede leider te worden. Ik kan een leider worden in mijn gemeenschap. Iedereen kan een verandering brengen in zijn eigen omgeving. Waar je ter wereld ook woont, het is belangrijk om jezelf af te vragen wat je doel is. Wat wil God dat je met jouw leven doet?” Tekst: Martijn Moens. Beeld: McKlin


Bijzondere

invulling van een

uitdaging Gert-Jan van Dommelen is eigenaar van Vlot Damesmode en Marlene Jonge Mode in Alblasserdam. Een druk bestaan, maar hij miste iets... Gert Jan: “Er was plek voor een uitdaging, dus ik heb dit bij God neergelegd en mijn gebed is verhoord. In meerdere opzichten!”

“Via via kwam ik in contact met Compassion en dat bleek de invulling die mijn vrouw en ik zochten. We zijn op dat moment direct gestart met de sponsoring van een LDPstudent in Ethiopië; Temesgen, die studeert om journalist te worden.” Samen met Compassion reisden ze naar Kenia, met een tussenstop in Ethiopië om Temesgen te ontmoeten. Gert-Jan: “Wat een bijzonder moment! We waren erg onder de indruk van zijn geestelijke volwassenheid. Dat viel ons bij alle LDP-studenten op. Ze hebben een enorme drive, ze beseffen dat ze een kans krijgen en grijpen deze met beide handen aan.” “Na het zien van de Compassion-projecten zijn we echt bevlogen geraakt. Mijn vrouw is nu advocate geworden en in ons bedrijf heeft Compassion nu ook een plek. Voor elke medewerker hebben we een sponsorkind en daar wordt actief mee gecorrespondeerd door de dames!”

pagina 54 & 55

“Daarnaast verkopen we in onze winkels sieraden die gemaakt worden door de vrouwen in het Compassion-project in Kenia. Dit betekent zoveel voor de vrouwen daar en het geeft ons een kans om met onze klanten over Compassion te praten.” Op de vraag hoe zijn gebed verhoord is, zegt Gert-Jan: “Ik besef me nu dat hulp op meerdere manieren geboden kan worden. Vanuit mijn huidige positie kan ik door het inzetten van mijn tijd en middelen veel betekenen voor mensen die het zo hard nodig hebben.” Tekst: Barbara Walker. Beeld: Gert-Jan van Dommelen

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland


Colofon

WINST

winst aanwinst winstcijfer winsten winstdelend winstdeling winstderving winstgevend winstmarge winstneming winstuitkering winstverdeling brutowinst koerswinst aanwinst nettowinst overwinst tijdwinst zetelwinst profijt overwinning op armoede

Bent u ook geĂŻnteresseerd in WINST? Neem dan contact op met Nathan van Dam van Compassion: Nvandam@compassion.nl of 06 42464235

COLOFON

Stichting Compassion Nederland Postbus 1340 7301 BN Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 41-45 7333 NR Apeldoorn Telefoon: 055-5994422 info@compassion.nl www.compassion.nl Twitter: @Compassion_NL Bestuur Dhr. H.P. Verwijs (voorzitter) Dhr. E.W. Anderson Dhr. A. Bijl Dhr. M. Boontje lr. G.J. van der Schee Mr. A.E. The-Kouwenhoven

Giften Algemene giften voor onze extra hulpfondsen kunt u overmaken op een van de onderstaande rekeningen: Postbank: 3232 KBC Bank NV (B): 409-9586431-62 Redactie Nathan van Dam Mieke Groenewegen Henk Jan Kamsteeg Martijn Moens Anouschka van der Schee Jan Willem Vink Barbara Walker Thea Westerbeek Ontwerp Freevista Uganda Druk Productie en begeleiding: Quality Dots, Zeewolde Foto Cover McKLin Foto’s intro Folkert Rinkema


Joshua Miago

‘Iedereen kan een verandering teweeg brengen in zijn omgeving. Waar ter wereld je ook woont, vraag jezelf af: WAT WIL GOD DAT IK MET MIJN LEVEN DOE?’ pagina 56 & B

WINST - ondernemersmagazine van Compassion Nederland

Ondernemersmagazine WINST  
Ondernemersmagazine WINST  

Een magazine van Compassion voor ondernemende mensen die armoede willen aanpakken.