Page 1

2017-2018

UNGDOMSUDDANNELSER

REGION SJÆLLAND UU ODSHERRED · UU HOLBÆK · UU KALUNDBORG

UU-ROSKILDE/LEJRE · UUV KØGE BUGT · UU VESTSJÆLL AND UU SJÆLL AND SYD · UU GULDBORGSUND · UU LOLL AND


UNGDOMSUDDANNELSER

REGION SJÆLLAND TIL ELEVERNE Velkommen til ”KarriereGuiden” – ungdomsuddannelser i Region Sjælland. En god uddannelse er nødvendig for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. KarriereGuiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Udgivet af UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Ulla Petersen (ansvarshavende), Jørgen Bentzen (tovholder), Nina Jacobsen, Rikke Gram, Ulla Krog, Thomas Nygaard Pedersen og Annette Møller. Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen. Grafik/tryk: Jan Haste/ Compass Fairs. Oplag 27.000. Løssalgspris: kr. 39,-

29

INDHOLD

12-20

UU, adresser og arrangementer 10-11

UU-vejledning – brug den!

www.uurs.dk

Oversigt, uddannelsessteder

26

22-25

Uddannelsessteder, inddelt i UU-områder

6-9

4-5

28

STX

Gymnasiale uddannelser

27 HHX

21

24

Skills Stafetten

IB, International Baccalaureate

2

HTX

HF

30-32 EUD Erhvervsuddannelser 33 EUX, Talentspor


TIL FORÆLDRENE Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Region Sjælland modtager ”KarriereGuiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale UU centers hjemmeside og på uurs.dk. Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er KarriereGuiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direkte i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældreguiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

48

35 EUD-skoler med hovedforløb

Kontor, handel og forretningsservice

36-47 34 EUD-index

58

Teknologi, byggeri og transport

52

54-55

Omsorg, sundhed og pædagogik

10. klasser

EGU, Erhvervsgrunduddannelse IGU, Integrationsgrundudd.

STU, for unge med særlige behov

49-51 53 Fødevarer, jordbrug og oplevelser

58

56-57

VUC

Produktionsskoler

3

60-61

59

Andre uddannelser

KUU, Kombineret UngdomsUddannelse

www.uurs.dk


UU-VEJLEDNINGEN – brug den! Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, er der en hel del muligheder, som kan være til god hjælp. Uddannelsesguiden, ug.dk, bliver stadig udbygget med nye muligheder og eVejledning.dk er altid åben – også om aftenen. UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – sørger for god kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til alle, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via eVejledning.dk. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos dit lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver vejledning til n elever i 7.-9. klasse n elever, der følger et 10. klassetilbud n unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 6.

UU kan hjælpe dig, hvis du ikke umiddelbart er parat til uddannelse. Vi kan n afklare dine uddannelsesmuligheder n oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder n give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse n udarbejde en plan for din fremtid n afgøre om du kan komme på produktionsskole n hjælpe dig med at få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse. Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 9. og evt. 10. klasse kan du arbejde med din uddannelsesplan.

Valget af er frit, d e t s s e s l e uddann plads hvis der er

www.uurs.dk

4

Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den først-prioriterede uddannelse gennem optagelse.dk.

Uddannelsesparathed Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparathed i forhold til den uddannelse, de ønsker efter grundskolen. Det er en løbende proces, der har til formål at hjælpe med til at gøre alle parate til uddannelse efter grundskolen. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale forudsætninger, der alle spiller en stor rolle for, at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. n Når dine faglige forudsætninger vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive vurderet uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. Dog 5,0, hvis du vil i gymnasiet. n De sociale forudsætninger kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. n De personlige forudsætninger kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne.


Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne:

1. MARTS 2018

Hvis du ikke er uddannelsesparat, vil der altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive det. Hvis du og dine forældre er uenige i vurderingen efter 9. eller 10. klasse, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af et uddannelsessted, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Vurderes du herefter uddannelsesparat, rettes din uddannelsesplan, og den sendes til det ansøgte uddannelsessted.

Mentor Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte fra i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen.

Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal prøve to uddannelser, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole, fx Skills-Stafetten.

n udvikle dine faglige og personlige forudsætninger

Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er:

Brobygning giver dig mulighed for

n at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet n at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen n at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen n at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø.

Brobygning for 9.-10. årgang

Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på su.dk. Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: uddannelseskort.dk

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, skal du i obligatorisk brobygning i 9. klasse på en ungdomsuddannelse efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis det ene forløb er på STX eller HF, skal du også i brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

Introduktionskurser for 8. årgang

Formålet med brobygningsforløb er at

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse.

n du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 5

n motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

n selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere n at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. n at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse n at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse n at opnå merit for et eller flere fag.

eVejledning Elever i grundskolen, der er vurderet uddannelsesparate, kan få vejledning om valg af ungdomsuddannelse via eVejledningen, evejledning.dk. Du kan chatte, maile, sms’e eller ringe alle ugens dage, også i weekenden. Du kan også finde dem på Facebook eller ug.dk og dine forældre må også gerne henvende sig. Du kan også selv søge information om ungdomsuddannelser på Uddannelsesguiden, ug.dk. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym. www.uurs.dk


Vil du vide mere? kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) evejledning.dk

På Uddannelsesguiden, ug.dk, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere.

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder på siderne 10-20.

FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

UU ODSHERRED – ODSHERRED KOMMUNE

UU Odsherred

Odsherred Kommune Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 5966 6515 uu@odsherred.dk odsherred.dk

EUD, 10. KLASSE: 10. klasse Erhverv, Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle. 2. december 2017, kl. 10-12. Den 6. november 2017, kl. 16-20 afholdes ”Fokus på fremtiden” i Svinningehallen. En lokal messe med fokus på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland. Alle arrangementer er for unge og deres forældre. Se mere om tid og sted på odsherred.dk

UU HOLBÆK – HOLBÆK KOMMUNE EUD, EUX: EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 20. 8. januar 2018, kl. 17-19.

UU Holbæk

Holbæk Kommune Seminarieparken 2, 4300 Holbæk Tlf. 7236 8156 uunvs@holb.dk uunvs.dk

HHX, HTX: Slotshaven Gymnasium, Slotshaven 1. 8. januar 2018, kl. 19-21.

Den 6. november 2017, kl. 16-20 afholdes ”Fokus på fremtiden” i Svinningehallen. En lokal messe med fokus på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland. Alle arrangementer er for unge og deres forældre. Se mere om tid og sted på uunvs.dk

UU KLAUNDBORG – KALUNDBORG KOMMUNE EUD: Processkolen, Rynkevangen 7-9. 18. november 2017, kl. 10-13 og 1. februar 2018, kl. 19-21.

UU Kalundborg

Kalundborg Kommune Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tlf. 5953 5504 uun@kalundborg.dk kalundborg.dk

www.uurs.dk

EUD, HHX, HTX, EUX: Allikelund Gymnasium, J. HagemannPetersen Allé 22. 8. januar 2018, kl. 19-21.

Den 6. november 2017, kl. 16-20 afholdes ”Fokus på fremtiden” i Svinningehallen. En lokal messe med fokus på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland. Alle arrangementer er for unge og deres forældre. Se mere om tid og sted på kalundborg.dk

6


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

UU Vestsjælland

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk uuvestsjaelland.dk

UU-Roskilde/Lejre

Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk uu-roskilde.dk

SLAGELSE ”SUK –Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival”. For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdoms- og videregående uddannelser såvel som fra forskellige lokale virksomheder. Kom også og deltag i den lokale ”Skills-konkurrence”. Du kan også se om du kan vinde ”SUK Challenge”, hvor du konkurrerer på viden om uddannelse og job. Torsdag 14. september 2017, kl. 9-14 v/Ungehuset, Bredahlsgade 3, Slagelse – ”Uddannelsesfirkanten”. Se mere på sukfestival.dk SORØ Onsdag 18. januar 2018 afholder Sorø Kommune Job og uddannelsesmesse. Sorø Hallen er denne dag fyldt til randen med bl.a. lokale virksomheder, nærliggende uddannelsesinstitutioner og kommunens udskolingselever. På messen vil eleverne kunne møde elever fra lokale virksomheder, snakke med direktører og selvstændige om hvad lige netop de leder efter hos fremtidens arbejdskræft eller hvilken uddannelse de har taget og hvilke overvejelser de har haft undervejs i deres karriere. Uddannelsesinstitutionerne står klar med råd og vejledning i forhold til alt inden for deres uddannelsesområde.

UU-ROSKILDE/LEJRE ”FOKUS PÅ UDDANNELSE” Tirsdag 7. november 2017 afholdes uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse” på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl. 15.45-19.30. Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for 8.-10. klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på uu-roskilde.dk

7

www.uurs.dk


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

CMYK

UUV Køge Bugt

Greve, Køge, Solrød og Stevns Ungdommens Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Uddannelsesvejledning Tlf. 5667 2652 S J Æ L L A N D S Y D uuv@koege.dk uuv.dk

UUV KØGE BUGT Afholder ”Tjek på fremtiden”, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i 8.-10. klasse og forældre: 31. oktober 2017, kl. 17-19.30 på Greve Gymnasium 2. november 2017, kl. 17-19.30 på Køge Handelsskole Se mere på uuv.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU SJÆLLAND SYD Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre:

UU Sjælland Syd

Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5678 9790 post@uuss.dk uuss.dk

www.uurs.dk

Næstved (8.-10. kl): Næstved Gymnasium, 26. oktober 2017, kl. 18.30-21. ZBC, 30. oktober 2017, kl. 18.30-21.

Faxe (8. kl): Midtsjællands Gymnasium – Haslev, Skolegade 31, 25. oktober 2017, kl. 19. Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 24. oktober 2017, kl. 19. Se mere på uuss.dk

8


UU GULDBORGSUND UU Guldborgsund afholder informationsaftener for 8., 9. og 10. klasser om ungdomsuddannelserne og de enkelte studieretningers indhold. 21. september 2017, kl. 19-21, Celf, Merkurs Plads 1, Nykøbing F. 26. september 2017, kl. 19-21, Celf, Merkurs Plads 1, Nykøbing F.

UU Guldborgsund

Kontakt Jacob Kamper på jkrk@guldborgsund.dk Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): Nykøbing F, 26. oktober 2017, kl. 19-21, Sundskolen.

Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 / 2518 1686 uug@guldborgsund.dk uuguldborgsund.dk

Se mere på uuguldborgsund.dk

Gyvelvej 3, 4900 Nakskov Tlf. 2177 8145

UU LOLLAND UU Lolland afholder informationsaftener for 8., 9. og 10. klasser om ungdomsuddannelserne og de enkelte studieretningers indhold. 19. september 2017, kl. 19-21, Maribo Gymnasium. Kontaktperson Ole Larsen, ole@uulf.dk 28. september 2017, kl. 19-21, Campus Nakskov. Kontaktperson Bent Krøier, bent@uulf.dk

uulolland.dk

Se mere på uulolland.dk

UU Lolland

UDDANNELSESVEJENE – efter grundskolen Hvis du ikke er kommet i gang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik EUX STX – almen studentereksamen

HHX – merkantil studentereksamen

HTX – teknisk studentereksamen

4. år

3. år

HF-eksamen – Vejledning i forhold til gennemførelse af ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere.

2. år

Gymnasiale uddannelser

1. år

EUD – Erhvervsuddannelser 9. klasse 10. klasse

Videregående uddannelser/ karriere / job

Andre uddannelser

EGU

KUU

Efterskole

Højskole

Produktionsskole Maritim Fiskeri Forsvaret STU Fri fagskole Kunst Musik

9

– Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. – ug.dk har oplysninger om alle uddannelser. eVejledning.dk kan kontaktes om alle uddannelser.

www.uurs.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND BY Asnæs Ballerup Faxe Greve Haslev Holbæk Høng Ishøj Kalundborg Korsør København Køge Maribo Nakskov Nykøbing Falster Næstved Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Taastrup Vordingborg

UDDANNELSESSTED, ADRESSE HJEMMESIDE EUD EUX STX HHX HTX HF ANDRE Odsherreds Gymnasium – Åstoftevej 34, 4550 Asnæs odsherreds-gym.dk x NEXT, Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup nextkbh.dk x x VUC Storstrøm, Faxe – Præstøvej 5, 4640 Faxe vucstor.dk x EUC Sjælland – Rådhusholmen 10, 2670 Greve eucsj.dk x Greve Gymnasium – Rådhusholmen 12, 2670 Greve greve-gym.dk x x VUC Roskilde, Greve – Rådhusholmen 12A, 2670 Greve vucroskilde.dk x EUC Sjælland – Finlandsgade 18, 4690 Haslev eucsj.dk x Midtsjællands Gymnasium, Haslev – Skolegade 31, 4690 Haslev msg-gym.dk x x ZBC, Haslev – Skolegade 21, 4690 Haslev zbc.dk x EUC Nordvestsjælland – Absalonsvej 20, 4300 Holbæk eucnvs.dk x x Slotshaven Gymnasium – Slotshaven 1, 4300 Holbæk slotshaven.dk x x x ZBC SOSU Sjælland, Holbæk – Slotshaven 3, 4300 Holbæk sosusj.dk x x Stenhus Gymnasium – Stenhusvej 20, 4300 Holbæk stenhus-gym.dk x I+T Nordvestsjælland HF og VUC – Slotshaven 5, 4300 Holbæk nordvestvuc.dk x Høng Gymnasium og HF – Hovedgade 2, 4270 Høng hoeng-gymhf.dk x x x Landbrugsskolen Sjælland – Finderupvej 8, 4270 Høng lssj.dk x x NEXT, Ishøj – Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj nextkbh.dk x x x x x Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg allikelund.dk x x x x EUC Nordvestsjælland – Rynkevangen7-9, 4400 Kalundborg eucnvs.dk x x Kalundborg Gymnasium & HF – J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg kalgym.dk x x Nordvestsjælland HF og VUC – J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg nordvestvuc.dk x VUC Vestsjælland Syd, Korsør – Skolegade 1, 4220 Korsør vuc-vs.dk x NEXT Uddannelse København – Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby nextkbh.dk x x x x x x Hotel og Restaurant Skolen – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby hrs.dk x x TEC – Stæhr Johansens Vej 5- 7, 2000 Frederiksberg tec.dk x x x x EUC Sjælland – Lyngvej 25C, 4600 Køge eucsj.dk x x x Køge Gymnasium – Gymnasievej 4, 4600 Køge kggym.dk x x Køge Handelsskole – Lyngvej 19, 4600 Køge khs.dk x x x ZBC SOSU Sjælland, Køge – Lyngvej 24, 4600 Køge sosusj.dk x x VUC Roskilde, Køge – Gymnasievej 2, 4600 Køge vucroskilde.dk x CELF Maribo – C.E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo celf.dk x x Maribo Gymnasium – Refshalevej 2, 4930 Maribo maribo-gym.dk x x CELF Nakskov – Søvej 6, 4900 Nakskov celf.dk x x x x Nakskov Gymnasium og HF – Søvej 6, 4900 Nakskov nakskov-gym.dk x x VUC Storstrøm, Nakskov – Søvej 60, 4900 Nakskov vucstor.dk x CELF Nykøbing Falster – Merkurs Plads 1 / Kringelborg Allé 7, 4800 Nyk. F. celf.dk x x x x Nykøbing Katedralskole – Poul martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. nykat-gym.dk x x SOSU Nykøbing Falster – Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. sosunyk.dk x VUC Storstrøm, Nykøbing Falster –Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. vucstor.dk x EUC Sjælland – Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved eucsj.dk x x x Herlufsholm Skole – Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved herlufsholm.dk x I Hindholm STX – Hindholmvej 19A, 4250 Fuglebjerg hindholmstx.dk x Næstved Gymnasium og HF – Nygårdsvej 43, 4700 Næstved naestved-gym.dk x x A + T ZBC SOSU Sjælland, Næstved – troensevej 2, 4700 Næstved sosusj.dk x x VUC Storstrøm, Næstved – Bispebjerg Allé 1, 1., 4700 Næstved vucstor.dk x ZBC, Næstved – Handelsskolevej 3, 4700 Næstved zbc.dk x x x Midtsjællands Gymnasium, Ringsted – Ahorns Allé 11, 4100 Ringsted msg-gym.dk x ZBC SOSU Sjælland, Ringsted – Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted sosusj.dk x x VUC Vestsjælland Syd, Ringsted – Ahorns Allé 1, 4100 Ringsted vuc-vs.dk x ZBC, Ringsted – Ahorns Allé 3-5, 4100 Ringsted zbc.dk x x x x Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet– Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde rhs.dk x x x Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde himmelev-gymnasium.dk x x HTX Roskilde – Pulsen 4, 4000 Roskilde htxroskilde.dk x Landbrugsskolen Sjælland – Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde lssj.dk x x Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde roskilde-gym.dk x x Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde roskildekatedralskole.dk x T Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 10, 4000 Roskilde rts.dk x x ZBC SOSU Sjælland, Roskilde – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde sosusj.dk x x VUC Roskilde – Læderstræde 4, 4000 Roskilde vucroskilde.dk x ZBC, Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde zbc.dk x x ZBC Selandia – Bredahlsgade 1B / Willemoesvej 4, 4200 Slagelse sceu.dk x x x x A Slagelse Gymnasium og HF-kursus – Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse slagelse-gym.dk x x ZBC SOSU Sjælland, Slagelse – Ingemannsvej 61, 4200 slagelse sosusj.dk x x VUC Vestsjælland Syd, Slagelse – Herrestræde 11, 4200 Slagelse vuc-vs.dk x Solrød Gymnasium – Solrød Center 2, 2680 Solrød Str. solgym.dk x x Sorø Akademis Skole – Akademigrunden 8, 4180 Sorø soroe-akademi.dk x NEXT, Taastrup – Skagensgade 3, 2630 Taastrup nextkbh.dk x x EUC Sjælland, Vordingborg – Elmealle 2, 4760 Vordingborg eucsj.dk x SOSU Nykøbing F., Vordingborg – Chr. Richardsvej 43,, 4760 Vordingborg sosunyk.dk x x Vordingborg Gymnasium & HF – Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg vordingborg-gym.dk x x VUC Storstrøm, Vordingborg – Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg vucstor.dk x ZBC, Vordingborg – Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg zbc.dk x x x x

ANDRE - ->

A – Autisme / Aspergers

www.uurs.dk

I – IB, pre-IB

T – Team Danmark Uddannelses Partner

10


UDDANNELSESBYERNE REGION SJÆLLAND Oversigten på disse sider er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et NYKØBING SJÆLLAND overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. Oversigt over 10. klasser (side 54-55), produktionsskoler (side 56-57) og VUC (side 53). ASNÆS

HOLBÆK LEJRE KOMMUNE

KALUNDBORG

ROSKILDE

ROSKILDE KOMMUNE

HØNG SORØ KOMMUNE

SLAGELSE KOMMUNE

RINGSTED KOMMUNE

CMYK

GREVE SOLRØD KOMMUNE

KØGE

Ungdommens FAXE Uddannelsesvejledning KOMMUNE

SLAGELSE

S J Æ L L A N D

NÆSTVED KOMMUNE

S Y D

NÆSTVED

= Uddannelsesby

= UU-Center

STEVNS KOMMUNE

HASLEV

KORSØR

SOLRØD

KØGE KOMMUNE

RINGSTED

SORØ

GREVE KOMMUNE

FAXE

Ungdommens Uddannelsesvejledning

VORDINGBORG KOMMUNE

VORDINGBORG

GULDBORGSUND KOMMUNE LOLLAND KOMMUNE

NAKSKOV

NYKØBING FALSTER MARIBO

11

www.uurs.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU Odsherred

NYKØBING SJ.

Odsherred Kommune Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 5966 6515 uu@odsherred.dk odsherred.dk

ODSHERRED KOMMUNE

ASNÆS

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

Allikelund Gymnasium

n

EUD EUX

EUD EUX

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg

euc nordvestsjælland

Tlf. 72 290 500 allikelund@allikelund.dk allikelund.dk

Tlf. 72 290 100 eucnvs@eucnvs.dk eucnvs.dk

n

n

Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle

- ét skridt foran!

EUD EUX

Landbrugsskolen Sjælland

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk lssj.dk

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk sosusj.dk

Slotshaven 3, 4300 Holbæk

Finderupvej 8, 4270 Høng

STX IB

PRE-

IB

Stenhusvej 20, 4300 Holbæk Tlf. 5943 6465 kontakt@stenhus-gym.dk stenhus-gym.dk

www.uurs.dk

Fra skoleåret 2018/19: også HF Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

Tlf. 5965 0033 kontor@odsherreds-gym.dk odsherreds-gym.dk

n

Stenhus Gymnasium

EUD EUX

12

STX HF


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU Holbæk

Holbæk Kommune Seminarieparken 2, 4300 Holbæk Tlf. 7236 8156 uunvs@holb.dk uunvs.dk

HOLBÆK

JYDERUP

HOLBÆK KOMMUNE

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

Allikelund Gymnasium

EUD EUX

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg

n

euc nordvestsjælland

EUD EUX

Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Tlf. 72 290 500 allikelund@allikelund.dk allikelund.dk

Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk eucnvs.dk

n

n

- ét skridt foran!

EUD EUX

Landbrugsskolen Sjælland

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk lssj.dk

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk sosusj.dk

Slotshaven 3, 4300 Holbæk

Finderupvej 8, 4270 Høng

HHX HTX EUX

EUD EUX

Slotshaven Gymnasium Slotshaven 1, 4300 Holbæk

Tlf. 72 290 200 slotshaven@slotshaven.dk slotshaven.dk

n

STX IB

PRE-

Stenhus Gymnasium

IB

Stenhusvej 20, 4300 Holbæk Tlf. 5943 6465 kontakt@stenhus-gym.dk stenhus-gym.dk

13

www.uurs.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU Kalundborg

Kalundborg Kommune Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tlf. 5953 5504 uun@kalundborg.dk kalundborg.dk

KALUNDBORG

HØNG KALUNDBORG KOMMUNE

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

Allikelund Gymnasium

n

EUD EUX

EUD EUX

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg

euc nordvestsjælland

Tlf. 72 290 500 allikelund@allikelund.dk allikelund.dk

Tlf. 72 290 100 eucnvs@eucnvs.dk eucnvs.dk

n

n

Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg

- ét skridt foran!

EUD EUX

EUD EUX

Landbrugsskolen Sjælland

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Slotshaven 3, 4300 Holbæk

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk lssj.dk

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk sosusj.dk

Tlf. 72 290 500 allikelund@allikelund.dk allikelund.dk

Finderupvej 8, 4270 Høng

n

Kalundborg Gymnasium og HF

n

Allikelund Gymnasium

n

STX IB

STX HF EUX

STX HF

PRE-

J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg

Høng Gymnasium og HF

Stenhus Gymnasium

Tlf. 5951 0662 kontor@kalgym.dk kalgym.dk

Tlf. 5885 2636 hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk hoeng-gymhf.dk

Tlf. 5943 6465 kontakt@stenhus-gym.dk stenhus-gym.dk

www.uurs.dk

HHX HTX

Hovedgaden 2, 4270 Høng

14

Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

IB


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder SORØ KOMMUNE

UU Vestsjælland

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk uuvestsjaelland.dk

SLAGELSE KOMMUNE

SORØ

RINGSTED KOMMUNE

RINGSTED

SLAGELSE KORSØR

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

ZBC Selandia – Erhversrettede Uddannelser

n

EUD EUX

Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc@zbc.dk zbc.dk

n

STX HF

n

HHX HTX

ZBC Selandia

Willemoesvej 4, 4200 Slagelse

Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted

Willemoesvej 2 A, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5959 info@slagelse-gym.dk slagelse-gym.dk

Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk • sceu.dk

n

STX HF

Slagelse Gymnasium

HHX – Handelsgymnasium HTX – Teknisk Gymnasium

Tlf. 5631 2404 kontor@msg-gym.dk msg-gym.dk

EUD EUX

ZBC, Ringsted

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk • sosusj.dk

n

n

STX

HHX HTX

Sorø Akademis Skole

ZBC, Ringsted

Tlf. 5786 5786 soroeakademi@soroeakademi.dk soroeakademi.dk

Tlf. 5768 2500 zbc@zbc.dk zbc.dk

Akademigrunden 8, 4180 Sorø

EUD EUX

Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse

Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk sceu.dk

Midtsjællands Gymnasium – Ringsted

n

Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted

15

www.uurs.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU-Roskilde/Lejre

Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk uu-roskilde.dk

LEJRE KOMMUNE

ROSKILDE

ROSKILDE KOMMUNE

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

n

- ét skridt foran!

Landbrugsskolen Sjælland

EUD EUX

Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk • lssj.dk

Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Roskilde Tekniske Skole

n

ZBC, Roskilde (tidl. slagteriskolen)

EUD EUX

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Himmelev Gymnasium

Tlf. 4634 6200 zbc@zbc.dk • zbc.dk

Tlf. 4675 7444 himgym@himgym.dk himmelev-gymnasium.dk

n

n

n

HTX Roskilde

Roskilde Gymnasium

Domkirkepladsen, 4000 Roskilde

Pulsen 4, 4000 Roskilde

Tlf. 4635 3444 mail@roskilde-gym.dk roskilde-gym.dk

Tlf. 46 300 400 htxroskilde@rts.dk • htxroskilde.dk

n

Roskilde Katedralskole

STX

Holbækvej 59, 4000 Roskilde Tlf. 4635 1891 post@rks-gym.dk roskildekatedralskole.dk

www.uurs.dk

16

STX HF

STX HF

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk • sosusj.dk

HTX

EUD EUX

Tlf. 46 300 400 rts@rts.dk • rts.dk

n

EUD EUX

Roskilde Tekniske Skole

Postboks 132, Pulsen 10, 4000 Roskilde

Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk • rhs.dk

n

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Roskilde Handelsskole

EUD EUX

HHX

Roskilde Handelsskole

Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk • rhs.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder GREVE KOMMUNE

GREVE

UUV Køge Bugt

SOLRØD KOMMUNE

Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf. 5667 2652 uuv@koege.dk uuv.dk

SOLRØD

KØGE KOMMUNE

KØGE

STEVNS KOMMUNE

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

n

EUD EUX

EUD EUX

Rådhusholmen 10, 2670 Greve Lyngvej 25 C, 4600 Køge

Køge Handelsskole Lyngvej 19, 4600 Køge

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk eucsj.dk

Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk khs.dk

Lyngvej 24, 4600 Køge Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk • sosusj.dk

n

n

EUC Sjælland

n

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center

STX HF

HTX

Lyngvej 25 C, 4600 Køge Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk eucsj.dk

Køge Gymnasium

Tlf. 4397 2000 greve-gym@greve-gym.dk greve-gym.dk

Tlf. 5665 2723 kggym@kggym.dk kggym.dk

n

D

Gymnasievej 4, 4600 Køge

MNASIUM GY

SOL

n

STX HF

Greve Gymnasium

Rådhusholmen 12, 2670 Greve

EUD EUX

HHX

Køge Handelsgymnasium

Solrød Gymnasium

Lyngvej 19, 4600 Køge

Solrød Center 2, 2680 Solrød Str.

Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk khs.dk

Tlf. 5618 4000 post@solgym.dk solgym.dk

17

STX HF

www.uurs.dk


Ungdommens Uddannelsesvejledning

UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder S J Æ L L A N D

S Y D

FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE

Ungdommens Uddannelsesvejledning

HASLEV

NÆSTVED

FAXE

UU Sjælland Syd

Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5678 9790 post@uuss.dk uuss.dk

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

VORDINGBORG KOMMUNE

VORDINGBORG

n

n

EUD

Campus Haslev

n

EUD EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center EUX

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser

Søndergade 12, 4690 Haslev

Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved Finlandgade 18, 4690 Haslev

Tlf. 5620 6200 ungfaxe.dk

Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk • eucsj.dk

Tlf. 5485 3800 sosunyk@sosunyk.dk • sosunyk.dk

n

n

n

ZBC SOSU Social- og sundhedsuddannelser Sjælland

EUD EUX

ZBC, Næstved og Vordingborg

EUD EUX

Chr. Richardsvej 43, 4760 Vordingborg

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center

Troensevej 2, 4700 Næstved

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk • sosusj.dk

Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk • zbc.dk

Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk • eucsj.dk

n

n

n

Herlufsholm Skole og Gods

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved

STX IB

STX

Hindholm STX

Tlf. 70 225 226 info@hindholmstx.dk • hindholmstx.dk

Tlf. 5631 2404 kontor@msg-gym.dk • msg-gym.dk

Hindholmvej 19A, 4250 Fuglebjerg

n

n

Næstved Gymnasium og HF Nygårdsvej 43, 4700 Næstved Tlf. 5572 0676 skolen@naestved-gym.dk naestved-gym.dk

www.uurs.dk

STX HF

HTX

Jagtvej 2 G, 4700 Næstved

Midtsjællands Gymnasium – Haslev

Tlf. 5575 3500 rektorkontor@herlufsholm.dk herlufsholm.dk

EUD EUX

STX HF

Skolegade 31, 4690 Haslev

n

Vordingborg Gymnasium & HF

STX HF

Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 5500 kontor@vordingborg-gym.dk vordingborg-gym.dk

18

HHX

ZBC, Næstved og Vordingborg HTX Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk • zbc.dk


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU Guldborgsund

Guldborgsund Kommune Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 / 2518 1686 uug@guldborgsund.dk uuguldborgsund.dk

GULDBORGSUND KOMMUNE

NYKØBING FALSTER

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

EUD EUX

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser

• Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. • Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk celf.dk

Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk hhxlf.dk

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5485 3800 sosunyk@sosunyk.dk sosunyk.dk

n

Handelsgymnasiet Lolland-Falster, HHX

EUD EUX

n

n

STX HF

HHX

STX HF

Maribo Gymnasium

Nakskov Gymnasium og HF

Tlf. 5479 0479 maribo.gymnasium@maribo-gym.dk maribo-gym.dk

Tlf. 5491 4300 gymnasiet@nakskov-gym.dk nakskov-gym.dk

Refshalevej 2, 4930 Maribo

Søvej 6, 4900 Nakskov

n

n SØVEJ 6

Nykøbing Katedralskole Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5484 9000 nk@nykgym.dk nykat-gym.dk

STX HF

Teknisk gymnasium Lolland-Falster, HTX

4900 NAKSKOV

TLF 54 91 43 00

HTX

Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk htxlf.dk

19

www.uurs.dk

MAIL:


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND – tilknyttet de enkelte uu-områder UU Lolland

Lolland Kommune Gyvelvej 3, 4900 Nakskov Tlf. 2177 8145

NAKSKOV

uulolland.dk LOLLAND KOMMUNE

MARIBO

n = Erhvervsuddannelser n = Gymnasiale uddannelser

n

n

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser

Maribo Gymnasium

Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk • celf.dk

Tlf. 5479 0479 maribo.gymnasium@maribo-gym.dk maribo-gym.dk

EUD EUX • C.E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo • Søvej 6, 4900 Nakskov

n

Handelsgymnasiet Lolland-Falster, HHX

n

Refshalevej 2, 4930 Maribo

STX HF

Nakskov Gymnasium og HF Søvej 6, 4900 Nakskov

STX HF

Tlf. 5491 4300 gymnasiet@nakskov-gym.dk nakskov-gym.dk

n

HHX

Søvej 6, 4900 Nakskov

Teknisk gymnasium Lolland-Falster, HTX

HTX SØVEJ 6

Søvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk • hhxlf.dk

4900 NAKSKOV

Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk • htxlf.dk

UDDANNELSESSTEDER – udenfor Regionen (nævnt i listerne) n

nn

n

NEXT Uddannelse København

Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Glentevej 61, 2450 København NV Skagensgade 3, 2630 Taastrup Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup (tlf. 4020 0200)

Tlf. 3386 2200 hrs@hrs.dk • hrs.dk

Tlf. 3388 0000 next@nextkbh.dk • nextkbh.dk

EUD EUX

Hotel- og Restaurantskolen

www.uurs.dk

20

EUD EUX STX HHX HTX

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg

Tlf. 3817 7000 tec@tec.dk • tec.dk

EUD EUX

TLF 54 91 43 00

MAIL: GYMN


Billederne er leveret af SkillsDanmark og SOSU Sjælland.

SKILLSSTAFETTEN ET PRAKTISK GREB OM TINGENE Danmark mangler håndværkere inden for rigtig mange af de over 100 erhvervsuddannelser, og desværre har der de sidste mange år været et fald i unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Om otte år mangler arbejdsmarkedet 70.000 faglærte, hvis ikke udviklingen vendes. Det er ærgerligt, for en erhvervsuddannelse giver en direkte vej ind på arbejdsmarkedet og kan udvides senere hen. Udsigterne til fast beskæftigelse er rigtig gode i de fleste fag. Men mange ved ikke rigtigt hvad en erhvervsuddannelse er, og Skills-Stafetten er derfor en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder og få nogle billeder på nethinden.

For alle 8.-klasser Skills-Stafetten afvikles i efteråret i 8. klasse på en af de fem dage, hvor ungdomsuddannelserne introduceres.

I 2016 var næsten 75 procent af samtlige landets 8. klasses-elever igennem Skills-Stafetten, og for første gang var der også Skills-Stafet på efterskoler i Region Nord. Skills-Stafetten er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid med deres klassekammerater. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Man oplever hvilke færdigheder, der kræves ved at prøve tingene af i virkeligheden, og samtidig finder man ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

Hvem vinder? Hver dag i Skills-Stafetten vil have ca. 12 klasser som deltagere. Det hurtigste hold på dagen vinder, men da der er flere dage, findes der også et hold, der vinder den samlede Skills-Stafet. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills – næste gang er det i Messecenter Herning den 19. januar 2018. Hvert år, siden Skills-Stafetten i 2011 blev introduceret for 40 skoleklasser i Region Syddanmark som det første område, har budt på nye rekorder. Fra 2013 har stafetten været udbredt til stort set hele landet, og det år deltog 387 klasser med i alt 10.000 elever.

Finalen Senest, op til DM i Skills 2017 nåede 50.000 elever gennem Skills- Stafetten, og til finalen i Gigantium i Aalborg deltog 80 skoleklasser, og hele landet var repræsenteret – helt fra Bornholm kom der klasser. Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, mens klassernes tre-mands hold dyster mod hinanden på en scene i en stor hal, mens et par tusind hepper på. Der er præmier til de højst placerede hold.

21

www.uurs.dk


DE GYMNASIALE UDDANNELSER De fire gymnasiale uddannelser er almendannende og forbereder de unge til videregående uddannelse, men har hver deres faglige profiler og obligatoriske fagrækker. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder. Optagelse til HHX, HTX og STX For at have retskrav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du være vurderet uddannelsesparat og have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

n Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen. n Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.

n Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig.

ADGANGEN TIL DE TREÅRIGE GYMNASIALE UDDANNELSER HHX, HTX, STX – SKÆRPES FRA SKOLEÅRET 2019/20 Går du i 8. klasse og overvejer en gymnasial uddannelse efter grundskolen, skal du være ekstra opmærksom. I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til enten HHX, HTX eller STX. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser.

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte deres faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på enten HHX, HTX eller STX.

HTX

+

STX

afgangseksamen

+ 8. klasse

HHX

9. klasse

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype.

ALTERNATIVER – for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen 5 i UPV 5 i UPV UPV

+ + +

5 i UPV 5 i UPV UPV

+ + +

Prøve Gen.snit: 3,0-5,0 Prøve Gen.snit: 2,0-3,0

Vejledningssamtale

Prøve Gen.snit: min. 6,0 Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse. www.uurs.dk Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

+

22


DE GYMNASIALE UDDANNELSER Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Ansøgning til HHX, HTX og STX Inden 1. marts skal du søge elektronisk via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Optagelse i pre-IB Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den to-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer ét år og svarer til første år af gymnasiet (STX). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme studieretning eller for så vidt på samme skole.

Du får svar fra institutionen, om du er optaget senest 1. juni.

Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske.

Optagelsesprøver og/eller optagelsessamtale afvikles inden 15. april.

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages.

standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HF, HHX eller HTX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Optagelse efter konkret vurdering Det er skolen, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine

23

www.uurs.dk


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

IB – INTERNATIONAL BACCAULAREATE IB er en to-årig studentereksamen, der i Danmark foregår på engelsk og giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Sammenlignet med den danske studentereksamen er hovedparten af eksamenerne skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det typisk nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der kan sammenlignes med en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. Undtaget er elever fra internationale efterskoler, som kan optages direkte.

Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til ibo.org eller én af de danske IB-skoler.

IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver (se figuren). CAS er en forkortelse af Creativity, Activity og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning. Activity: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse.

www.uurs.dk

24

I Region Sjælland udbydes IB på Herlufsholm Skole (herlufsholm.dk), samt på Stenhus Gymnasium (stenhus-gym.dk).


HF-UDDANNELSEN

Optagelse til HF Som noget nyt kan du blive optaget på den toårige højere forberedelseseksamen (HF) fra 9. klasse. For at få krav på optagelse, skal du opfylde følgende betingelser: n Søger du den toårige HF fra 9. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat med et fagligt niveau på mindst 4,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. n Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og du skal bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurde-

ringen ved de lovbundne prøver i folkeskolens afgangseksamen. n Søger du den toårige HF fra 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat og have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Ansøgning til HF Inden 1. marts skal du søge elektronisk via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddan-

nelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

ADGANG FRA 9. KLASSE

ADGANGEN TIL DEN TOÅRIGE HF-UDDANNELSE – FRA SKOLEÅRET 2019/20 Adgang til den toårige HF-uddannelse I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

ADGANG FRA 10. KLASSE

+

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på HF.

+

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

+

Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

+

fra optag til skoleåret 2019/2020.

Elever får dog adgang til den toårige HF-uddannelse fra 9. klasse allerede fra skoleåret 2017/2018. Elever, der afsluttet 9. klasse i indeværende skoleår, kan godt søge optag på HF ud fra det gamle vurderingsgrundlag.

HF

I 10. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskaraterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat. Derudover skal eleven have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne for at kunne komme direkte på HF.

25

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype.

Hvis en elev ikke opnår et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en toårig HF-uddannelse. Gælder for 9. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat men får 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven komme direkte på HF. Gælder for 10. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en toårig HF-uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale. www.uurs.dk


STX – ALMEN STUDENTEREKSAMEN OBLIGATORISKE FAG

– Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt

Dansk A – Historie A – Engelsk B – Matematik B 2. år (dog undtaget elever med 3 sprogfag) Idræt C – Religion C – Oldtidskundskab C Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C

– 2. fremmedsprog – Naturvidenskabeligt grundforløb – Almen sprogforståelse – Ét kunstnerisk fag

Grundforløb, 3 mdr.

3. år

1. år ALM

E

U N ST

DIE

FO

RE RBE

DEL

SE

STUDIERETNINGSFORLØB 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

STX-uddannelsen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelser. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde.

På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste.

STX-uddannelsen foregår ved almene gymnasier fordelt over hele landet.

På stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet STX består normalt af op til 14 fag.

Om uddannelsen

Undervisningsformer

STX-uddannelsen har en bred profil og retter sig mod videre uddannelse inden for alle fagområder. STX er opdelt i et grundforløb, der varer tre måneder, og et studieretningsforløb, der varer to år og ni måneder. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger, de vil udbyde.

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, bl.a. klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde,

Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går.

www.uurs.dk

NATURVIDENSKABELIGE FAG 2 af: Biologi C, kemi C, naturgeografi C, informatik C + mindst 1 af: Biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B 2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

der er mulighed for at arbejde med teori og praksis i sammenhæng. Der er mødepligt til undervisningen. Dele af undervisningen kan foregå på en udenlandsk institution – på de skoler, der tilbyder dette. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen Den samlede eksamen på STX består af mindst ni skriftlige og mundtlige prøver og prøve i studieretningsprojektet.

projektarbejde og opgaveskrivning. Der vil være en del eksperimentelt arbejde – også i laboratorier – hvor

26

Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.


HHX – MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

3. år

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B 2. år Afsætning B – Historie B –International økonomi B – Matematik B (enkelte undtagelser) Erhvervsjura C – Informatik C – Samfundsfag C

– Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag – 2. fremmedsprog – Alm. sprogforståelse – Virksomhedsøkonomi – Afsætning – Økonomisk grundforløb 1. år Grundforløb, 3 mdr.

STU

DIE

O

DE MRÅ

DEL

1

3 fag: 1 A-fag, 1 B- eller A-fag, evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

HHX-uddannesen foregår ved handelsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen HHX-uddannelsen har en profil inden for de humanistiske og merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer tre måneder, og et studieretningsforløb, der varer to år og ni måneder. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Du træffer først dit valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag – se mere på handels-

Fortsætter B/A eller begynder A

3 , 2,

STUDIERETNINGSFAG

HHX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Ud over almene fag får du på HHX fag inden for afsætning, virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog.

2. FREMMEDSPROG

VALGFAG Mindst ét af 48 forskellige fag STUDIEOMRÅDET Gennemførelse af syv fastlagte forløb med forskellige fagkombinationer, der afluttes med et studieområdeprojekt. På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase

gymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på Bniveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. 27

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen Den samlede eksamen på HHX består af mindst otte skriftlige og mundtlige prøver og et studieområdeprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

www.uurs.dk


HTX – TEKNISK STUDENTEREKSAMEN OBLIGATORISKE FAG

– Dansk, engelsk, matematik, kommunikation, samfundsfag

Dansk A – Teknik A – Engelsk B – Matematik B 2. år Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Idéhistorie B Biologi C – Kommunikation/it C – Samfundsfag C

– Naturvidenskabeligt grundforløb, produktudvikling, nogle af studieretningsfagene – Evt. 2. fremmedsprog

Grundforløb, 3 mdr.

3. år

1. år S

IE TUD

OM

RÅD

E

VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

STUDIERETNINGSFAG To fag på A-niveau samt evt. et ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde.

HTX-uddannelsen er en naturvidenskabelig, teknisk og teknologisk gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår i ­laboratorier og værksteder. HTX giver adgang til at søge ind på alle videregående uddannelser. HTX-uddannelsen foregår ved tekniske gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen HTX-uddannelsen har en teknisk, naturvidenskabelig og kommunikativ profil. Den er opdelt i et grundforløb, der varer tre måneder, og et studieretningsforløb, der varer to år og ni måneder. På studieretningsforløbet har du med dit valg af www.uurs.dk

Du skal først vælge studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På htx skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HTX består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. 28

TEKNIKFAG 1 af fagene: Byggeri og energi Udvikling og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed Digital design og udvikling

STUDIEOMRÅDET faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab, idéhistorie og dansk

Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du – på de gymnasier der tilbyder dette – tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen Den samlede eksamen på HTX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.


HF-EKSAMEN 2. år

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B

4. semester

OBLIGATORISKE FAG, 1. ÅR Matematik C – et obligatorisk valgfag + et kreativt fag

3. semester

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPE Historie B – Samfundsfag C Religion C

1. år 2. semester VÆ R

KST

EDS

ER UND

VISN

ING

NATURVIDENSKABSFAGGRUPPE Biologi C – Kemi C – Geografi C

1. semester FAGPAKKER 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: • B – B eller et valgfag + • B – C

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse. HF-uddannelsen foregår ved gymnasier og HF-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 53.

Om uddannelsen Højere forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer to år. HF er semester-opdelt. HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem valg af fagpakker har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Undervisningsform For HF gælder, at undervisningen tilrettelægges med vægt på såvel det teoretiske stof, som det anvendelsesorienterede. Dvs. klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedet bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold.

KREATIVT FAG 1 af: Musik, Drama, Billedkunst, Idæt, Mediefag mv.

mere bekendtskab med det studieområde, du forestiller dig at videreuddanne dig inden for. Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse.

Den samlede eksamen på HF består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Projekt- og praktikforløb

Enkeltfag

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Du skal mindst have tre projekt- og/eller praktikforløb, hvor du bl.a. får mulighed for at stifte nær29

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om HF-søfart. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/ Herning. Du kan læse mere om grøn HF på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus. www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og erhvervsskoleforløb. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF1 følger man en fagretning, hvor man introduceres til flere uddannelser. På GF2 starter en mere faglig specialisering, hvor der er fag der skal gennemføres, for at kunne begynde på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider. Optag

EUD – de fire hovedområder:

yggeri teknologi, b t og transpor

del Kontor, han gsservice og forretnin

jordbrug fødevarer, er og oplevels

dhed omsorg, sun ik og pædagog

Grundforløbene GF1 og GF2 Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest i august året efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. GF2 kan du kun påbegynde tre gange – derefter skal du have en uddannelsesaftale for at kunne optages.

Optagelseskrav – Grundforløbene n du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, og n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og www.uurs.dk

n du skal være vurderet uddannelsesparat n er det mere end et år siden du sluttede skolen, starter du direkte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangskrav – Hovedforløbene Der er adgangskrav til hovedforløbene – udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse er en række fag, på bestemte niveauer og med karakterkrav, der skal opnås på GF2, forud for optagelse på hovedforløbet. 30

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted. Fagretninger: Se Fagretningsnøglen på ug.dk.

Adgangsveje Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære. Se oversigten øverst side 33. Det særlige ved ny mesterlære er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed (undtaget er følgende 13 uddannelser: elektriker, VVS-energi, film- og tv-produktionsuddannelsen, fotograf, web-integrator, laboratorietandtekniker, urmager, veterinærsygeplejerske, mejerist, byggemontagetekniker, skorstensfejer, flymekaniker og sikkerhedsvagt).

Ansøgning og ansøgningsfrister For optag til august direkte fra grundskolen er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsud-


dannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på optagelse.dk. Er du under 18 år, og vurderet uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke vurderet uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. Praktikadgangsvejen og ny mesterlære adgangsvejen: Disse adgangsveje kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Uddannelsesaftalen er samtidig ansøgningen til uddannelsen der sendes til erhvervsskolen. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning – GF2 På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en skolepraktikplads. Hvis du uden held har prøvet at skaffe en uddannelsesaftale i en uddannelse med adgangsbegrænsning, kan du søge en kvoteplads. Du skal sende din ansøgning på optagelse.dk senest 1. marts. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede. På skolernes

hjemmesider kan du se, hvad der lægges vægt på i ansøgningerne. Der er ingen garanti for, at du får en kvoteplads, selvom du søger. Du kan få mere vejledning på erhvervsskolen.

Uddannelsesplan og kontaktlærer På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på elevplan.dk. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Vejledning Vejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n optagelse n uddannelsernes struktur og opbygning n støttemuligheder n praktikpladssøgning n jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det. 31

Uddannelsesgaranti Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik – og du ikke efterfølgende finder en praktikplads – får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst to gange.

Praktikplads Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en almindelig virksomhed, og ofte ender det med en www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD FORDELSUDDANNELSER

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Der er gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed. Der er også gode jobmuligheder, for færdiguddannede. Nedenstående er de fordelsuddannelser, gældende fra 2017. For evt. andre fra 2018 og frem se ug.dk eller uvm.dk. Fordelsuddannelser (2017): Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Industrioperatør

Mejerist

Teknisk isolatør

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Industrislagter

Plastmager

Tjener

Industriteknikeruddannelsen

Procesoperatør

Træfagenes byggeuddannelse

Karrosseriuddannelsen

Receptionist

Turistbuschauffør

Køletekniker

Skibsmontør

Vejgodstransportuddannelsen

Landbrugsuddannelsen

Skorstensfejer

Vvs-energiuddannelsen

Lastvognsmekaniker

Smedeuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

Maskinsnedker

Tagdækker

Gastronom

Bager og konditor

Glarmester

Buschauffør i kollektiv trafik

Handelsuddannelsen med specialer

Detailslagter

aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på ug.dk. Skolepraktikken begynder én måned efter afsluttet grundforløb. På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skolepraktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du opfylde de såkaldte EMMA-kriterier: Du skal være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og – ikke mindst – Aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen, hvor de fire kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger.

Hovedforløb Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skoleprak-

tik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse.

trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker.

Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information.

Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din afsluttede trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side 36-52.

EUD-Nøglen på ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Trindelte uddannelser Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for

Løn og SU Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på su.dk

Se mere om erhvervsuddannelser Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n elevplan.dk n ug.dk n praktikpladsen.dk n emu.dk/erhverv n FAGRETNINGSNØGLEN – på ug.dk om de enkelte uddannelsessteders fagretninger.

www.uurs.dk

32


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD ADGANG fra grundskolen

GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde. Du bliver løftet 2 niveauer i dansk og skal afslutte for-løbet 1

(alle udd. skole – 20 uger) 2

grundskole

Hovedforløb (praktik og skole)

PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed

3

Grundforløb del 2

(alle udd. skole – 20 uger)

variabelt, ofte 3-6 mdr.

ungarbejde

specifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Du skal til en grundfagseksamen og GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås.

SKOLEADGANGSVEJEN – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER Grundforløb del 1

Praktisk brobygning forpraktik/ trainee

med en grundfagseksamen. Ved overgangen til GF2 kan du vælge at påbegynde en hvilken som helst uddannelse uanset hvilken – dog ikke dem med adgangsbegrænsning. På GF2 arbejder du med uddannelses-

Grundforløb del 2

Hovedforløb (praktik og skole)

(skole – 20 uger)

NY MESTERLÆRE I virksomhed op til 1 år evt. supplerende skoleundervisning

Hovedforløb (praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet

EUX

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, hvilket betyder at du bagefter kan enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. En erhvervsuddannelse med EUX består – med undtagelse af grundPraktisk brobygning forpraktik/ trainee ungarbejde grundskole

TALENTSPOR

og valgfag – af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse. På de tekniske uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder.

På de merkantile uddannelser med EUX-forløb, er der ligeledes mange lektier og afleveringer, men i stedet for at have de gymnasiale fag fordelt gennem uddannelsestiden, gennemføres de i stedet i et EUX-studieforløb på 1 år, forud for hovedforløbet. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Se hvilke uddannelser der har EUX, side 36-52.

EUX – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Talentspor er et særligt tilbud om skoleundervisning for elever i hovedforløbet, hvor en betydelig del og mindst 25 pct. foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Talentsporet er et tilbud til elever, der har gennemført grundforløbet med et godt resultat og ønsker at følge uddannelsens skoleundervisning på dette høje niveau.

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole) Erhvervsskole – 1 år (EUX-studieforløb)

Talentspor indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den ordinære EUD uddannelse. Hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau er på forhånd defineret af det faglige udvalg. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. 33

Hovedforløb – 2 år (praktik og skole)

Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede, ambitiøse og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt. Det er ikke alle uddannelser der har talentspor – se på side 36-52, hvilke uddannelser der har denne mulighed.

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – inddeling, kort beskrivelse, varighed, skoler, eux, talentspor Her er et alfabetisk, kort indeks over erhvervsuddannelserne. Farvesignaturen markerer hvilket EUD-hovedområde uddannelsen ligger under – og en mere udførlig beskrivelse med evt. trin og specialer findes på de følgende sider (36-52). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb. ggeri teknologi, by t or sp an og tr

jordbrug fødevarer, lser ve le og op

el Kontor, hand vice er ss ng ni og forret

UDDANNELSE SIDE Anlægsgartner (også EUX) 49 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (også EUX) 36 Autolakerer (også EUX) 36 Automatik- og procesuddannelsen (også EUX) 36 Bager og konditor (også EUX) 49 Beklædningshåndværker 36 Beslagsmed 36 Boligmonteringsuddannelsen 36 Buschauffør i kollektiv trafik 36 Byggemontagetekniker 36 Bygningsmaler (også EUX) 37 Bådmekaniker 37 CNC teknikuddannelsen 37 Cykel- og motorcykeluddannelsen 37 Data- og kommunikationsuddannelsen (også EUX) 37 Detailhandeluddannelsen med specialer (også EUX) 48 Detailslagter 49 Digital media 37 Dyrepasser (også EUX) 49 Ejendomsservicetekniker 37 Elektriker (også EUX) 38 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (også EUX) 38 Elektronikoperatør 38 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (også EUX) 38 Ernæringsassistent (også EUX) 49 Eventkoordinatoruddannelsen (også EUX) 48 Film – og TV-produktionsuddannelsen 38 Finansuddannelsen (obligatorisk EUX) 48 Finmekanikeruddannelsen 38 Fitnessinstruktør 52 Flymekaniker 38 Forsyningsoperatør 39 Fotograf 39 Frisør (også EUX) 52 Frontline pc-supporter 39 Frontline radio-tv-supporter 39 Gartner (også EUX) 49 Gastronom (også EUX) 50 Glarmester 39 Grafisk tekniker 39 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 39 Greenkeeper (også EUX) 50 Handelsuddannelsen med specialer (også EUX) 48 Havne- og terminaluddannelsen 40 Hospitalsteknisk assistent (også EUX) 52 Industrioperatør 40 Industrislagter 50 Industriteknikeruddannelsen (også EUX) 40 Karrosseriuddannelsen (også EUX) 40 Kontoruddannelsen med specialer (obligatorisk EUX) 48 Kosmetiker (også EUX) 52 Køletekniker 40 www.uurs.dk

hed omsorg, sund k gi go da og pæ

UDDANNELSE SIDE Laboratorietandtekniker (også EUX) 40 Lager- og terminaluddannelsen 41 Landbrugsuddannelsen (også EUX) 50 Lastvognsmekaniker (også EUX) 41 Lufthavnsuddannelsen 41 Maritime håndværksfag 41 Maskinsnedker (også EUX) 41 Mediegrafiker 41 Mejerist 51 Metalsmed 41 Modelsnedker 42 Murer (også EUX) 42 Oliefyrstekniker 42 Ortopædist 42 Overfladebehandler 42 Personvognsmekaniker (også EUX) 42 Plastmager (også EUX) 42 Procesoperatør (også EUX) 43 Produktør 43 Pædagogisk assistentuddannelse (også EUX) 52 Receptionist (også EUX) 51 Redderuddannelsen 43 Serviceassistent 44 Sikkerhedsvagt 44 Skibsmekaniker 44 Skibsmontør (også EUX) 44 Skiltetekniker (også EUX) 44 Skorstensfejer 44 Skov- og naturtekniker (også EUX) 51 Smed (også EUX) 45 Snedker (også EUX) 45 Social- og sundhedsuddannelser (også EUX) 52 Stenhugger (også EUX) 45 Stukkatør 45 Støberitekniker 45 Tagdækker 45 Tandklinikassistent 52 Tarmrenser 51 Teater-, udstillings- og eventtekniker 46 Teknisk designer 46 Teknisk isolatør (også EUX) 46 Tjener 51 Togklargøringsuddannelsen 46 Træfagenes byggeuddannelse (også EUX) 46 Turistbuschauffør 46 Urmager 46 Vejgodstransportuddannelsen 47 Veterinærsygeplejerske 51 Vindmølleoperatør 47 VVS-energiuddannelsen (også EUX) 47 Værktøjsuddannelsen (også EUX) 47 Web-integrator 47

34


ERHVERVSUDDANNELSER – SKOLER MED HOVEDFORLØB Signaturforklaring til de kommende sider med erhvervsuddannelser. Benævnelserne under kolonnen ”Skole” (1)

CELF, Maribo

(27)

Roskilde Tekniske Skole

(2)

CELF, Nakskov

(28)

Roskilde Handelsskole

(3)

CELF, Nykøbing Falster

(29)

ZBC Selandia, Slagelse

(4)

Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør og Hillerød

(30)

Silkeborg Tekniske Skole

(5)

EUC Lillebælt, Fredericia

(31)

Skive Tekniske Skole

(6)

EUC Nord, Hjørring

(32)

Skolen for klinikassistenter og tandplejere, København

(7)

EUC Nordvestsjælland, Holbæk

(33)

(8)

EUC Nordvestsjælland, Kalundborg

Skov og Landskab, Skovskolen, Nødebo, Fredensborg

(9)

EUC Sjælland, Haslev

(34)

SOSU C, Brøndby, Gladsaxe og Herlev

(35)

SOSU Nykøbing Falster og Vordingborg

(36)

ZBC SOSU Sjælland, Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse

(10)

EUC Sjælland, Køge

(11)

EUC Sjælland, Næstved (Jagtvej)

(11a) EUC Sjælland, Næstved (Malervænget) (12)

EUC Sjælland, Greve

(36a) ZBC SOSU Sjælland, Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse

(13)

EUC Sjælland, Vordingborg

(36b) ZBC SOSU Sjælland, Holbæk og Slagelse

(14)

EUC Nord, Frederikshavn

(37)

Syddansk Erhvervsskole, Odense

(15)

EUC Syd, Sønderborg

(38)

Svendborg Erhvervsskole

(16)

EUC Vest – Rybners, Esbjerg

(39)

(17)

Hansenberg, Kolding

(18)

Hotel- og Restaurantskolen, København

TEC, Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Hvidovre, Lyngby. Fem adresser. Find din uddannelse: tec.dk/erhvervsuddannelser

(19)

Institut for produktionsdyr og heste, Taastrup

(40)

TEC College Aalborg

(20)

Jyske Håndværkerskole, Hadsten

(21)

Kold College, Odense

(22)

Køge Handelsskole

(23)

Landbrugsskolen Sjælland, Høng

(24)

Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde

(25)

Mercantec, Viborg

(26)

NEXT-Uddannelse København. 14 adresser. Find din uddannelse: nextkbh.dk

(41) Tradium (42)

ZBC, Næstved

(43)

ZBC, Ringsted

(44)

ZBC, Roskilde

(45)

ZBC, Vordingborg

(46)

Aarhus Tekniske Skole

(47)

Aars Tekniske Skole

Yderligere bemærkninger: Grundforløb – GF1 – foregår på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 8). Dog ikke nødvendigvis den enkelte uddannelses hovedforløb. is = ikke skolepraktik

ag = adgangsbegrænsning 35

sb = skolebaseret uddannelse www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Anlægsstruktør

4 år 6 mdr.

› Brolægger

EUX

TALENT SPOR

(3)-(7)-(9)-(15)-(26)-(27)

n

n

4 år 6 mdr.

(7) - (26) - (27)

n

n

› Bygningsstruktør

4 år 6 mdr.

(3) - (7) - (10) - (11) - (27)

n

n

› Autolakerer

4 år 3-9 mdr. (30)

n

n

› Automatikmontør

2 år 6 mdr.

(3) - (29) - (39) - (43)

› Automatiktekniker

4 år 6 mdr.

(3) - (29) - (39) - (43)

n

n

› Automatiktekniker/ elevator

4 år 6 mdr.

(39)

n

n

› Automatiktekniker/ elektro

4 år 6 mdr.

(3) - (29) - (39) - (43)

n

n

› Beklædningshåndværker

3 år 6-10 mdr.

(26)

ag

› Tekstil-og beklædningsassistent

2 år 6-8 mdr.

(26)

ag

› Beslagsmed

4 år 6 mdr.

(21) - (27)

› Autosadelmager

4 år 6 mdr.

(31)

is

› Gardindekoratør

3 år 3 mdr.

(31)

is

› Møbelpolstrer

4 år 6 mdr.

(31)

is

› Buschauffør

2 år

(1) - (10) - (11a)

is

› Buschauffør i kollektiv trafik

3 år 6 mdr.

(10) - (11a)

is

› Kørselsdisponent

5 år

(11) - (46)

is

› Byggemontagetekniker

1 år 11 mdr.

(7) - (27) - (29)

sb

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsen giver viden om store byggerier, som kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger.

Autolakerer På skolen lærer du de teknikker, du skal bruge for at få et flot resultat. Du får grundig undervisning i farvelære og sprøjteteknik.

Automatik- og procesuddannelsen Du får viden om automatiske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektronik og stærkstrømssystemer. Du arbejder også med automatiserede systemer, der er baseret på trykluft (pneumatik) og væsketryk (hydraulik).

Beklædningshåndværker

Du lærer at arbejde med designoplæg og at tage mål og konstruere modeller. Du lærer også forskellige syteknikker. Desuden lærer du at bruge it-værktøjer, så du kan lave arbejdstegninger og produktbeskrivelser.

Beslagsmed Du skal lære om heste, deres anatomi og forhold omkring deres sundhed. Derudover lærer du at omgås og arbejde med heste.

ag/is

Boligmonteringsuddannelsen Du får en grundlæggende viden om materialer og design, og du lærer om produktudvikling, salg og service. Desuden får du et godt kendskab til de maskiner og værktøjer, der indgår i arbejdet. Du får også undervisning i de fag, som er særlige for det speciale, som du har valgt.

Buschauffør i kollektiv trafik Lær at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de nødvendige kørekort, og lærer desuden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer – og, hvordan man omgås kunder.

Byggemontagetekniker Du lærer at opsætte lettere bygningselementer, som gipsplader, lette loftskonstruktioner og døre og glaspartier. Eller skabs- og reolsystemer samt væg- og tagskeletter af træ eller metal. www.uurs.dk

36


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Bygningsmaler

4 år 3-6 mdr.

(7) - (10) - (11) - (27) - (29)

› Bådmekaniker

4 år 3-9 mdr. (3)

ag

› Bådassistent

2 år 6 mdr.

(3)

ag

› CNC-tekniker

3 år

(26)

ag

› CNC-assistent

2 år

(26)

ag

› Cykelmekaniker

3 år 9 mdr.

(3) - (39)

› Cykelmontør

2 år

(3) - (39)

› Knallertmekaniker

3 år 3 mdr.

(3) - (39)

› Motorcykelmekaniker

4 år 6 mdr.

(3) - (39)

5 år 6 mdr.

(3)-(10)-(11)-(27)-(29)-(39)-(43)-(45)

n

n

5 år 6 mdr.

(3)-(10)-(11)-(27)-(29)-(39)-(43)-(45)

n

n

3 år

(10)-(11)-(27)-(29)-(39)-(43)-(45)

3 år 6 mdr.

(3)-(10)-(11)-(27)-(29)-(39)-(43)-(45)

4 år 6 mdr.

(3)-(10)-(11)-(27)-(29)-(39)-(43)-(45)

› Multimedie animator

3 år 6 mdr.

(27) - (37)

is

› Multimedie integrator

3 år 3 mdr.

(27) - (37)

is

› Ejendomsservicetekniker

3 år 9 mdr.

(3) - (26) - (27)

EUX

TALENT SPOR

n

n

Bygningsmaler Som bygningsmaler har du har mulighed for at vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning. Både indendørs og udendørs.

Bådmekaniker Bådmekanikeren lærer at arbejde med de forskellige typer af motorer, der ligger i mindre både.

CNC teknikuddannelsen Du får en grundlæggende viden om computerstyret forarbejdning af metal. Du lærer at bore, fræse og dreje, både med almindelige maskiner og med cnc-maskiner.

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen På skolen lærer du, hvordan du bruger værktøj og maskiner. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparerer.

Data- og kommunikationsuddannelsen › Datatekniker - infrastruktur Uddannelsen giver dig viden om it-systemers › Datatekniker - programmering teknik. Teknologien udvikler sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så du på kva› It supporter lificeret vis kan rådgive om produkter og vælge tidssvarende løsninger. Generelt kræver uddannel- › Teleinstallationstekniker sen teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. › Telesystemtekniker

n

Digital media Du lærer at beherske de mange måder, man kan arbejde og udtrykke sig på i billeder og lyd. Man sidder meget ved en computer, men du lærer også om gode arbejdsstillinger ved siddende arbejde.

Ejendomsservicetekniker En grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne. Du lærer også om at servicere beboerne.

37

n

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Elektriker 1

4 år 6 mdr.

› Elektriker 2 › Installationsmontør

EUX

TALENT SPOR

(3) - (7) - (10) - (11) - (27) - (29)

n

n

5 år.

(3) - (7) - (10) - (11) - (27) - (29)

n

n

3 år

(3) - (7) - (10) - (11) - (27) - (29)

n

n

› Elektronikfagtekniker

4 år 6 mdr.

(43) - (39) - (46)

n

› Elektronikudviklingstekniker

5 år 6 mdr.

(43) - (46)

› Medicotekniker

5 år 6 mdr.

(43) - (46)

› Radio-/TV fagtekniker

4 år 6 mdr.

(43) - (46)

› Elektronikoperatør

2 år 6 mdr.

Elektriker Du lærer at arbejde med strøm til lys, maskiner, computere, alarmer m.fl., og hvordan elektriciteten virker, så du kan rådgive kunder. Du lærer at fejlfinde og reparere, og installere nye systemer.

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen På uddannelsen fremstiller og reparerer du elektronisk udstyr. Du lærer fx om udstyr til radio, tv, pc og tele eller hospitalsteknisk udstyr. Du får undervisning i måleinstrumenter, som bruges til arbejdet

Elektronikoperatør På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejlretning og at præcisionslodde under mikroskop.

is

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsen lærer dig at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner. Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet.

› Entreprenørmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

(29) - (47)

› Kranmekaniker

3 år 7 mdr.

(29) - (47)

› Landbrugsmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

(29) - (47)

› Landbrugssmed

4 år 6 mdr.

(29) - (47)

› Materielmekaniker

2 år 6 mdr.

(29) - (47)

› Personlift mekaniker

4 år 6 mdr.

(29) - (47)

› Film og TV-assistent

3 år

(26)

is

› Film-og TV-produktionstekniker

5 år 6 mdr.

(26)

is

› Finmekaniker

4 år 6 mdr.

(39)

› Finmekanikerassistent

2 år

(39)

› Låsesmed

4 år 6 mdr.

(39)

› Våbenmekaniker

4 år 6 mdr.

(39)

› Flyelektronik

5 år 6 mdr.

(39)

is

› Flyteknik

5 år

(39)

is

n

n

n

n

Film – og TV-produktionsuddannelsen På skolen lærer du at planlægge, optage og færdiggøre en film-, video- eller tv-produktion.

Finmekanikeruddannelsen Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen.

Flymekaniker Du får viden om og lærer at vedligeholde og reparere flymotorer, bremser, styresystemer, el- og navigationssystemer, stel, vinge, hale, ror og landingsstel. www.uurs.dk

38


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Forsyningsoperatør

2 år 6 mdr.

(31)

is

› Fotograf

5 år

(26)

is

› Frontline PC-supporter

2 år 6 mdr.

(25) - (39)

ag

› Frontline radio-tv-supporter

2 år 6 mdr.

(43)

› Alubygger

4 år 8 mdr.

(7)

n

› Glarmester

4 år 8 mdr.

(7)

n

› Grafisk Tekniker

3 år 6 mdr.

(40)

› Bestiksølvsmed

4 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

› Butiksguldsmed

2 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

› Ciselør

4 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

› Guldsmed

4 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

› Korpussølvsmed

4 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

› Ædelstensfatter

3 år 6 mdr.

(5) - (26)

ag/is

EUX

TALENT SPOR

Forsyningsoperatør Du lærer, hvordan strømmen produceres på forskellige måder, hvordan man overvåger og styrer el-nettet. Du lærer også, hvordan man vedligeholder og reparerer fejl på de transformatorstationer og kabler mv., som el-nettet består af.

Fotograf På uddannelsen lærer du om teknikken bag billeder, og hvad de kan indeholde og udtrykke. Arbejdsområdet er meget bredt. Det kan fx være at lave reklame- og illustrationsbilleder, portrætfotos, luftfotos eller idéforslag og skitser til kunder.

Frontline pc-supporter Du installerer, konfigurerer, tester og opgraderer software, og arbejder med servere og mindre netværk.

Frontline radio-tv-supporter Du lærer at opsætte udstyr og udføre mindre reparationer af videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater.

Glarmester På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

Grafisk tekniker Du lærer teknisk at tilrettelægge, kontrollere og gennemføre produktionen af trykt kommunikation.

ag

Guld- og sølvsmedeuddannelsen Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

39

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Havnemedhjælper

2 år

(5) - (16)

is

› Havne- og terminalarbejder

3 år

(5) - (16)

is

› Industrioperatør

2 år

(8)

› Industrioperatør produktivitet

2 år 8 mdr.

(5) - (6) - (14) - (41)

› Industriassistent

2 år 6 mdr.

(2) - (11) - (26) - (27) - (29) - (43)

› Industritekniker – maskin

4 år

(2) - (11) - (26) - (27) - (29) - (43)

› Industritekniker – produktion

4 år 5 mdr.

(2) - (7) - (16) - (27) - (29) - (43)

› Karrosseribygger

4 år 6 mdr.

(30) - (39)

n

› Karrosseriopretter

4 år 6 mdr.

(30) - (39)

n

› Karrosserismed

4 år

(30) - (39)

› Kranfører

3 år 6 mdr.

(5) - (10) - (11a) - (39)

is

› Kørselsdisponent

5 år

(5)

is

› Lastbilchauffør med kran

2 år

(5) - (39)

is

› Køleassistent

2 år 6 mdr.

(20)

› Køletekniker

4 år 6 mdr.

(20) - (30) - (39)

› Laboratorietandtekniker

4 år 6 mdr.

(26)

EUX

TALENT SPOR

Havne- og terminaluddannelsen På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminalarbejdsplads: Håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.

Industrioperatør Du lærer om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. Du lærer også at begå dig i fremstillingsproduktionen, om pakning af varer og lagerarbejde.

Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen dækker fag som fx fræsning og svejsning men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (cnc) og produktudvikling.

n n

n n

Karrosseriuddannelsen En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

Kranfører Du får en grundlæggende viden om transport af gods. Du lærer at håndtere og fragte gods på forsvarlig måde. Du lærer også at udføre kranarbejde af forskellig type.

Køletekniker En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

Laboratorietandtekniker Tandproteser, broer og guldkroner m.m. Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver teknisk snilde. Du lærer også at bruge computer og maskiner.

www.uurs.dk

40

ag


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Lagermedhjælper

2 år

(1)-(3)-(8)-(10)-(11a)-(27)-(29)-(39)

› Lager og logistik

3 år 6 mdr.

(1)-(3)-(8)-(10)-(11a)-(27)-(29)-(39)

› Lager- og terminaldisponent

5 år

(10) - (11a) - (27) - (29)

› Lager og transport

3 år 6 mdr.

(1)-(3)-(8)-(10a)-(11)-(27)-(29)-(39)

› Lastvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

(39)

› Lufthavnsoperatør

3 år 6 mdr.

(39)

is

› Transportarbejder i lufthavn

2 år

(39)

is

› Bådebygger

4 år 6 mdr.

(4)

is

› Sejlmager

4 år 6 mdr.

(4)

is

› Maskinsnedker

4 år 3 mdr.

(7) - (27)

› Prod. ass. – døre & vinduer

2 år 6 mdr.

(27)

› Prod. ass. – møbel

2 år 6 mdr.

(27)

› Mediegrafiker

4 år 5 mdr.

(26) - (27)

EUX

TALENT SPOR

Lager- og terminaluddannelsen Du lærer at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer, at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige it-systemer.

Lastvognsmekaniker Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg.

n

Lufthavnsuddannelsen En lufthavnsoperatør laster og tømmer fly. På skolen lærer du om at transportere bagage til og fra fly, samt om andre arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer også at køre bl.a. gaffeltruck og at vedligeholde flyvepladser.

Maritime håndværksfag Uddannelsen giver en grundlæggende viden om materialer og udstyr til både og skibe. Du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og design.

Maskinsnedker Du lærer at planlægge og klargøre maskiner og materialer til produktion. Du skal betjene og vedligeholde maskinerne samt kende de nyeste teknikker til fremstilling af møbler, gulve og døre.

n

n

Mediegrafiker

Uddannelsen giver en viden om de forhold, der har betydning for arbejdet med grafiske udtryk. Du lærer at planlægge, gennemføre og kontrollere dine opgaver. Du lærer også om billedbehandling, digital udprintning og kundekontakt.

41

ag

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Gravør

4 år 6 mdr.

(26)

ag/is

› Jern og metalsliber

2 år

(26)

ag/is

› Metaltrykker

4 år

(26)

ag/is

› Murer

4 år 5 mdr.

(3) - (7) - (10) - (11) - (27)

› Oliefyrstekniker

2 år 6 mdr.

› Ortopædist

4 år 6 mdr.

(39)

› Overfladebehandler

2 år 6 mdr.

(41)

› Overfladebeh. – komponenter

3 år 6 mdr.

(41)

› Overfladebeh. – konstruktion

3 år 6 mdr.

(41)

› Personvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

(3) - (7) - (10) - (11a) - (27) - (29)

› Personvognsmontør

2 år 6 mdr.

(3) - (7) - (10) - (11a) - (27) - (29) - (43)

› Plastmager – hærdeplast

4 år 6 mdr.

(20)

n

› Plastmager – termoplast

4 år 6 mdr.

(20)

n

› Plastmedhjælper

2 år 6 mdr.

(20)

› Specialist i plastproduktion

5 år 6 mdr.

(20)

EUX

TALENT SPOR

Metalsmed Du lærer at bedømme hvilket metal, du skal bruge til en given arbejdsopgave. Ved hjælp af forskellige redskaber lærer du også at skære, svejse, lodde metallerne til fx en vandhane eller et kobberfad.

Modelsnedker – bliver ikke udbudt for tiden! Murer På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan du bygger et hus nøjagtigt efter en arbejdstegning. Du lærer også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.

n

Oliefyrstekniker Uddannelsen giver en grundlæggende viden om oliefyr, kedeltyper, brændsel, varmluftovne, rørføring m.m. Du hører om rensning, regulering, vedligeholdelse og sikkerhedsudstyr.

is

Ortopædist På skolen lærer du at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som er af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.

is

Overfladebehandler Uddannelsen giver viden om forsegling , lakering, galvanisering og metallisering, som er de tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte og give en pæn finish.

Personvognsmekaniker På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektriske systemer.

n

Plastmager Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktionsmaskiner, der støber og forarbejder plasten. På skolen lærer du at lave alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmøller.

www.uurs.dk

42

n


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Procesarbejder

2 år 6 mdr.

(8) - (44)

› Procesoperatør

4 år 6 mdr.

(8) - (44)

› Produktør

2 år

(5) - (26) - (25)

ag

› Ambulanceassistent

3 år 5 mdr.

(4) - (16)

is

› Autohjælp

2 år 5 mdr.

(16)

is

EUX

TALENT SPOR

Procesoperatør En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.

n

Produktør På uddannelsen lærer du at arbejde inden for industriproduktion. Du får kendskab til forskellige former for produktionsmaskineri og lærer at betjene maskinerne samt udføre mindre reparationsopgaver. Du lærerat arbejde ud fra kvalitetsparametre og bestemte produktionsmål.

Redderuddannelsen En vigtig del af arbejdet går ud på at rykke ud, når der sker ulykker, men arbejdet kan også være at transportere biler til værksted og hjælpe folk ved motorstop. Som redder lærer du også at slukke brande, hjælpe ved oversvømmelser og andre former for redningsarbejde.

43

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Rengøringstekniker

2 år

(2)-(11)-(36)-(36b)-(37)-(44)-(45)

› Serviceass. – hospitalsservice

2 år 6 mdr.

(2) - (10) - (11a) - (36b) - (44) - (45)

› Serviceass. – virksomhedsservice

2 år 6 mdr.

(2) - (10) - (11a) - (36b) - (44) - (45)

› Sikkerhedsvagt

2 år

(44) - (45)

is

› Skibsmekaniker

3 år 9 mdr.

(14)

is

› Industrimontør

3 år

(14) - (16) - (38)

› Skibsmontør

4 år 6 mdr.

(14) - (16) - (38)

› Skiltetekniker

4 år 3 mdr.

(30) - (39)

› Kedelanlægstekniker

2 år

(15)

is

› Skorstensfejer

4 år 6 mdr.

(15)

is

EUX

TALENT SPOR

Serviceassistent Uddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

Sikkerhedsvagt På skolen lærer du om det udstyr, man bruger for at forhindre brand, tyveri og hærværk. Som sikkerhedsvagt lærer du også at skrive rapporter om det arbejde, du laver.

Skibsmekaniker Uddannelsen giver en grundlæggende viden om tekniske, mekaniske og hydrauliske anlæg på skibe. Du lærer om de forskellige typer af maskiner ombord på et skib. Du kommer til at svejse, at skære gevind og at klippe rør og plader. Du lærer at vedligeholde maskineriet, hydrauliske anlæg og andet teknisk udstyr. Du lærer desuden at læse en teknisk tegning samt at reparere fejl.

Skibsmontør En skibsmontør arbejder med motorer og teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer du at reparere og vedligeholde motorer, kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler. Som skibsmontør lærer du også at vedligeholde skibets køleanlæg, så fangsten holdes afkølet.

Skiltetekniker Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, form og design. Du lærer om skiltes forskellige udtryk, virkemidler og funktion. Du lærer om typografiens skriftbilleder og om form og design af skilte i forskellige størrelser og materialer.

n

n

Skorstensfejer På skolen lærer du forskellige former for renseteknik. Du lærer også at forhindre brand. Du lærer at måle, kontrollere og godkende, at varmeanlæg, fyr og skorstene er i orden.

www.uurs.dk

44


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Energiteknik (VVS)

4 år 6 mdr.

(27) - (39)

› Klejnsmed

4 år 6 mdr.

(2) - (7) - (10) - (11) - (27) - (29)

› Smed – bearbejdning

2 år 6 mdr.

(2) - (7) - (10) - (11) - (27)

› Smed – maritim

4 år 6 mdr.

(10) - (11) - (27)

› Smed – rustfast

2 år 6 mdr.

(2) - (7) - (10) - (27) - (29)

› Svejser

3 år.

(3) - (10) - (11) - (27) - (29)

› Bygningsmontør

4 år 3 mdr.

(7) - (26)

› Bygningssnedker

4 år 3 mdr.

(4) - (7) - (26) - (27)

n

n

› Møbelsnedker

4 år 3 mdr.

(4) - (7) - (26) - (27)

n

n

› Orgelbygger

4 år 3 mdr.

(7) - (26)

n

n

› Træoperatør – døre og vinduer

2 år 6 mdr.

(7) - (26)

n

› Træoperatør – møbel

2 år 6 mdr.

(7) - (26)

n

› Stenhugger

4 år 5 mdr.

› Stukkatør

4 år 3 mdr.

EUX

TALENT SPOR

n

n

n

n

Smed På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic.

Snedker Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man fremstiller produkter i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materialer, og du lærer at betjene og vedligeholde maskiner og værktøj.

n

Stenhugger En stenhugger kløver, hugger og tilpasser sten. På skolen lærer du om de forskellige stenarter. Du træner også i at hugge skrifttegn og udsmykke fx gravsten.

n

n

is

n

is

Stukkatør Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

(11)

Støberitekniker › Sandstøbning På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du konstruerer en god › Støberiassistent støbeform af fx sand, som fyldes med flydende › Støbning i permanente forme metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

4 år

is

2 år 6 mdr.

is

4 år

is

Tagdækker Du lærer, hvordan du lægger forskellige typer tage, vedligeholder og reparerer dem. Uddannelsen giver dig kendskab til materialer, konstruktioner og bygningsregler.

› Tagdækker

3 år 9 mdr.

45

(7) - (27)

n

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Eventtekn. (audioteknik)

4 år 6 mdr.

(26)

ag

› Eventtekn. (illuminationsteknik)

4 år 6 mdr.

(26)

ag

› Rengøringstekniker

2 år 6 mdr.

(26)

ag

› Rengøringstekniker

4 år 6 mdr.

(26)

ag

› Rengøringstekniker

4 år 6 mdr.

(26)

ag

› Bygge og anlæg

3 år 6 mdr.

(26) - (27)

› Industriel produktion

3 år 6 mdr.

(26) - (27)

› Teknisk isolatør

4 år

(7)

› Klargøring, rangering – godstog

2 år 2 mdr.

(5)

is

› Klargøring, rangering – persontog 2 år

(5)

is

› Gulvlægger

4 år 6 mdr.

(27)

n

› Tækkemand

4 år 6 mdr.

(27)

n

› Tømrer

4 år 6 mdr.

(3) - (7) - (10) - (11) - (27) - (29)

n

› Kørselsdisponent

4 år 6 mdr.

› Turistbuschauffør

3 år

› Urmager

4 år

EUX

TALENT SPOR

Teater-, udstillings- og eventtekniker På uddannelsen arbejder du med de elementer, der skal bruges til udstillinger og teaterforestillinger. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr. På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en udstilling eller en forestilling. Du skal være god til at samarbejde.

Teknisk designer Uddannelsen giver en grundlæggende viden om planlægning af bygge- eller produktprojekter. Du lærer at undersøge, beregne, designe og konstruere. Du kan uddannes inden for industriel produktion eller bygge og anlæg.

Teknisk isolatør På skolen lærer du om forskellige materialer og måder at isolere på.

Togklargøringsuddannelsen En vigtig del af arbejdet går ud på at kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger sammen og at efterse togene. Som togklargører lærer du også at udskifte slidte dele.

Træfagenes byggeuddannelse På uddannelsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork.

n

n

Turistbuschauffør

en grundlæggende viden om at køre turistbus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de typer af kørekort som er nødvendige og får desuden viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer.

(10) - (11)

Urmager På skolen lærer du om de forskellige urværk, der findes i små og store ure. Du lærer også at udskifte nedslidte dele i digitale og mekaniske ure, så de bliver som nye.

www.uurs.dk

46

(43)

n


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

yggeri teknologi, b t og transpor

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Chauffør med speciale

3 år 6 mdr.

(8) - (10) - (11a) - (27) - (29) - (39)

is

› Kørselsdisponent

5 år

(8) - (10) - (11a) - (27) - (29) - (39)

is

› Lastbilchauffør

2 år

(1)-(8)-(10)-(11a )-(27)-(29)-(39)

is

› Mekanik og montage

2 år 6 mdr.

(26) - (27)

is

› Vingeproduktion

2 år 6 mdr.

(26) - (27)

is

› Ventilationstekniker

4 år 6 mdr.

(11) - (27) - (39)

› VVS – blikkenslager

4 år 6 mdr.

(10) - (11) - (27) - (39)

› VVS – energispecialist

4 år 6 mdr.

(3) - (10) - (11) - (27) - (39)

› VVS – installationstekniker

4 år 3 mdr.

(3) - (10) - (11) - (27) - (39)

› Værktøjsmager

4 år 6 mdr.

(7) - (26)

› Værktøjstekniker

5 år 6 mdr.

(7) - (26)

› Web – integrator

2 år 3 mdr.

(27)

EUX

TALENT SPOR

Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og udlandet. Afsluttes som lastbilchauffør, chauffør med speciale eller kørselsdisponent.

Vindmølleoperatør På skolen lærer du om møllernes motorer og teknik, så du kan samle og justere dem. Du lærer også at tegne og læse tekniske tegninger over møllerne.

VVS-energiuddannelsen Alt om rørinstallationer i beboelser og industri, som forsyner os med energi. Du lærer om de mange arbejdsområder, som uddannelsen rummer, og får viden om gas- og vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fx om olie- og gasfelter i Nordsøen.

n

n

n

n

Værktøjsuddannelsen En værktøjstekniker eller værktøjsmager laver forme til produktion af plastik eller metaldele. På skolen lærer du at lave forme til fx dele til mobiltelefoner. Du lærer også at lave stanseværktøj, der fx kan trykke øloplukkere eller beslag ud af en stor metalplade.

Web-integrator På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

47

ag/sb

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

del Kontor, han gsservice og forretnin

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Blomsterdekoratør

3-4 år

(28)

› Dekoratør

3-4 år

(47) - (28) - (38)

› Salgsassistent

3-4 år

(7) - (8) - (3) - (26) - (28) - (29) - (42) n

n

› Salgsassistent med profil

3-4 år

(7) - (8) - (26) - (28) - (29) - (42) - (43)

n

n

› Eventkoordinator

3-4 år

(7) - (8) - (30)

n

n

is

› Finansass. – bank og realkredit 4 år

(7) - (8) - (28)

n

n

is

› Finansass. – liv og pension

4 år

(3) - (7) - (8) - (39)

n

n

is

› Finansass. – skadesforsikring

4 år

(7) - (8) - (39)

n

n

is

› Handelsassistent (salg)

3-4 år

(1)-(2)-(3)-(4)-(7)-(8)-(9) (22)-(26)-(27)-(28)-(29) (42)-(43)-(45)

n

› Indkøbsassistent

3-4 år

(1)-(2)-(3)-(4)-(7)-(8)-(9) (22)-(26)-(27)-(28)-(29) (42)-(43)-(45)

n

› Logistikassistent

3-4 år

(1)-(2)-(3)-(4)-(7)-(8)-(9) (22)-(26)-(27)-(28)-(29) (42)-(43)-(45)

n

› Administration

4 år

(3) - (8) - (26) - (7) - (22) - (28) - (29) - (42)

n

› Advokatsekretær

4 år

(26) - (28) - (29)

n

› Offentlig administration

4 år

(3) - (26) - (28) - (29) - (42) - (43) - (45)

n

› Lægesekretær

4 år

(26) - (28) - (29)

n

› Revision

4 år

(26) - (28) - (29)

n

› Spedition og shipping

4 år

(26) - (28) - (29)

n

› Økonomi

4 år

(26) - (28) - (29)

n

EUX

TALENT SPOR

Detailhandelsuddannelsen med specialer På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder. Du får en grundlæggende viden om varer, salg og kundeservice i en butik. Du får desuden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken. Du lærer at betjene en kasseterminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi.

Eventkoordinatoruddannelsen En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter, fester og bryllupper. Du lærer at udvikle nye idéer og at realisere dem. Også alt om økonomi, booking og kontrakter. En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m.

Finansuddannelsen – OBLIGATORISK EUX ! Du får en grundlæggende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi, bl.a. deres behov for bl.a. at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.

Handelsuddannelsen med specialer På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

Kontoruddannelsen med specialer – OBLIGATORISK EUX ! Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer. Du kan afslutte med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping eller økonomi.

www.uurs.dk

48


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

jordbrug fødevarer, er og oplevels

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Anlægsgartnerassistent

4 år 6 mdr.

(27) - (29)

› Anlægsgartner – anlægsteknik 4 år 6 mdr. › Anlægsgartner – plejeteknik

EUX

TALENT SPOR

(27) - (29)

n

n

4 år 6 mdr.

(27) - (29)

n

n

› Bager

4 år 6 mdr.

(43)

n

n

› Bagværker

3 år

(43)

› Konditor

4 år 6 mdr.

(43)

› Butik

4 år

(2) - (3) - (42) - (44)

› Detailslagteraspirant

2 år 6 mdr.

(2) - (3) - (42) - (44)

› Delikatesse

4 år

(2) - (3) - (42) - (44)

› Slagtning

4 år

(2) - (3) - (42) - (44)

› Dyrepasserassistent

2 år 7 mdr.

(27)

› Dyrepasser – dyrehandel

3 år 7 mdr.

(27)

› Dyrepasser – forsøgsdyr

4 år 4 mdr.

(27)

› Dyrepasser – zoologiske anlæg 4 år 4 mdr. › Hestemanager

Anlægsgartner Uddannelsen giver en grundlæggende viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og kirkegårde. Du lærer om de forskellige planter og deres egenskaber. Og at anlægge og arbejde med græsarealer.

Bager og konditor Du får en grundlæggende viden om råvarehåndtering, bagning samt fremstilling af kager og desserter. En bager/konditor kan arbejde på brødog kagefabrikker eller i bagerier/bagerafdelinger eller konditorier.

is is

n

n

is

Detailslagter – Gourmetslagter Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og tilberedning af kød. Du lærer at kende god kvalitet, så bøfferne i køledisken er saftige og møre. Desuden lærer du kundeservice og god hygiejne, da kød hurtigt fordærves.

Dyrepasser En vigtig del af arbejdet går ud at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer du også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

is n

is

n

n

is

(27)

n

n

is

4 år 6 mdr.

(27)

n

n

is

› Ernæringsassistent

3 år 7 mdr.

(3) - (18) - (44)

n

n

› Ernæringshjælper

2 år

(3) - (18) - (44)

› Gartnerassistent

2 år 7 mdr.

(27)

› Havecentergartner

4 år 5 mdr.

(27)

n

n

› Planteskolegartner

4 år 5 mdr.

(27)

n

n

› Væksthusgartner

4 år 5 mdr.

(27)

n

n

Ernæringsassistent Uddannelsen giver en grundlæggende viden om ernæring og tilberedning. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkken. Nogle bruges til at forarbejde og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarhed.

Gartner

Alt efter speciale lærer du om planteproduktion i væksthuse, gartnerier og på planteskoler. Du får viden om, hvordan man behandler jorden, passer og plejer planterne og sikrer, at de har gode betingelser for at gro. Du lærer fx om vandingsmetoder, gødningsforhold og beskyttelse af planterne mod skadedyr og sygdomme, ligesom du lærer at betjene maskiner og tekniske installationer.

49

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

jordbrug fødevarer, er og oplevels

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Gastronomassistent

2 år

(18) - (29)

› Kok

4 år 3 mdr.

› Smørrebrødsjomfru og catering

EUX

TALENT SPOR

(3) - (18) - (29)

n

n

3 år 6 mdr.

(3) - (18) - (29)

n

n

› Greenkeeper

3 år 8 mdr.

(27)

n

n

is

› Groundsman

3 år 8 mdr.

(27)

n

n

is

› Groundsmanassistent

2 år 2 mdr.

(27)

is

› Forædler

3 år 9 mdr.

(44)

is

› Industrislagter

2 år 9 mdr.

(44)

is

› Kreaturslagter

3 år 9 mdr.

(44)

is

› Svineslagter

3 år 9 mdr.

(44)

is

› Jordbrugsmaskinfører

4 år 3 mdr.

(23) - (24) - (27) - (29)

› Landbrugsassistent

2 år 4 mdr.

(3) - (23) - (24) - (27) - (29)

› Landmand – husdyr

4 år 3 mdr.

(3) - (23) - (24) - (27) - (29)

n

n

is

› Landmand – planter

4 år 3 mdr.

(3) - (23) - (24) - (27) - (29)

n

n

is

Gastronom En gastronom arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevarer dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og kundeservice.

Greenkeeper På skolen lærer du om græs og andre planter, der findes på et golfanlæg. Som greenkeeper skal du også passe blomster, træer og buske ved golfbanen, så området ser flot og indbydende ud. En greenkeeper kan arbejde ved golfanlæg eller fodboldstadions, hvor der også er brug for en flot og nyklippet græsplæne.

Industrislagter – Slagter Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og udbening kød – og kvalitetskontrol. Der er eksport til mange lande, derfor vil du som industrislagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder.

Landbrugsuddannelsen Uddannelsen til landmand giver en grundlæggende viden om pasning af husdyr og jorddyrkning. Mange store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr, stiller store krav om viden om teknik, styring, og vedligeholdelse.

www.uurs.dk

50

n

n

is is


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

jordbrug fødevarer, er og oplevels

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Mejerioperatør

2 år 3 mdr.

(21)

› Mejerist

3 år 8 mdr.

(21)

› Receptionist

3 år

(18)

› Biotop- og vildtplejer

3 år 10 mdr.

› Natur- og friluftsformidler

EUX

TALENT SPOR

Mejerist En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengør de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

is n

is

n

n

is

(27) - (29) - (33)

n

n

3 år 10 mdr.

(27) - (29) - (33)

n

n

› Skov- og naturassistent

2 år 7 mdr.

(27) - (29) - (33)

› Skov- og naturplejer

3 år 10 mdr.

(27) - (29) - (33)

n

n

› Industritarmrenser

2 år 3 mdr.

(44)

is

› Tarmrenser

3 år 3 mdr.

(44)

is

› Konference- og selskabstjener

2 år 2 mdr.

(18) - (29)

is

› Tjener

3 år 10 mdr.

(18) - (29)

› Veterinærsygehjælper

2 år 7 mdr.

(17)

is

› Veterinærsygeplejerske, heste

4 år

(17)

is

› Veterinærsygeplejerske, smådyr

4 år

(17)

is

Receptionist Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening, service, omregning af valuta, fx når du skal have med turister at gøre. Som receptionist betjener du mennesker fra hele verden, og du må være parat til at tale og skrive på tysk og engelsk.

Skov- og naturtekniker Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud. Skoven er et stort økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning.

Tarmrenser Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner.

Tjener En vigtig del af arbejdet går ud på at tale med gæsterne og anbefale dem mad og drikke ud fra menukortet og deres smag. Som tjener lærer du også om borddækning, afregning og hvordan man mikser drinks.

n

is

Veterinærsygeplejerske På uddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning, behandling og operation af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og sygdomme, så du kan se om dyrene er raske eller syge. Du lærer også at lave mikrobiologiske undersøgelser og rengøre de forskellige redskaber og apparater i klinikken.

51

www.uurs.dk


Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 10). Se også skolernes hjemmesider.

dhed omsorg, sun ik o og pædag g

is = ikke skolepraktik ag = adgangsbegrænsning sb = skolebaseret uddannelse

Alle oplysninger er hentet på ug.dk – EUD-nøglen. Ændringer vil forekomme.

UDDANNELSER – alfabetisk

Specialer / trin

Varighed

Skole

› Fitnessinstruktør

2 år

(26)

› Frisør

4 år 6 mdr.

(26) - (11)

n

› Audiologiassistent

3 år

(37)

n

is

› Neurofysiologiassistent

3 år

(37)

n

is

› Hud- og skønhedplejer

4 år

(26)

n

› Kosmetikerassistent

2 år

(26)

› Spa- og wellnessbehandler

4 år

(26)

n

n

is

› Pædagogisk assistent

3 år 1½ mdr.

(34) - (36) - (35) - (36a)

n

n

ag

› Social- og sundhedshjælper

2 år 2 mdr.

n

ag

n

ag

EUX

TALENT SPOR

Fitnessinstruktør Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

is

Frisør Du lærer klippeteknikker i kort og langt hår, at lave permanent og at fastgøre ekstensions. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up. Viden om de nye trends inden for hårmode.

n

ag

Hospitalsteknisk assistent På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

Kosmetiker På skolen lærer du om de forskellige teknikker og produkter, man bruger ved skønhedspleje. Du lærer også at fjerne uønsket hår og lakere negle. Og får også kendskab til plastikkirurgi.

n

is is

Pædagogisk assistentuddannelse Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Desuden lærer du om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Kost og motions betydning for velvære, ligesom arbejdet med konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

Social- og sundhedsuddannelser Social- og sundhedshjælper: Du yder omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker enten i deres eget hjem eller på et plejehjem. Social- og sundhedsassistent: Du bliver bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre mennesker til at drage omsorg for sig selv.

› Social- og sundhedsassistent (afkortes 6 mdr. ved gennemført hjælperuddannelse)

3 år 10 mdr. (1 år 8 mdr.)

(34) - (36) - (35)

(34) - (36) - (35)

Tandklinikassistent Du lærer at gøre instrumenter klar og at tage røntgenbilleder og aftryk. Desuden får du viden om, hvordan man rengør tænder og forebygger tandsygdomme mm.

www.uurs.dk

› Tandklinikassistent

52

3 år 6 mdr.

(7) - (11) - (26) - (32)

n


VUC – VOKSEN UDDANNELSES CENTER IKV – Få papir på det du kan På VUC kan man få en IKV – Individuel Kompetence Vurdering. Det kan være relevant for dem, der gerne vil tage mere uddannelse, eller fx opkvalificere sig i jobbet.

AVU – Almen Voksenuddannelse Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

HF-enkeltfag Undervisning på gymnasialt niveau i alle HF-fag fra C-niveau til Aniveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

2-årig HF HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 25 og 29.

FVU – Forberedende Voksenundervisning Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner pr. semester på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

Ordblindeundervisning VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning.

Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information.

VUC – REGION SJÆLLAND Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg

nordvestvuc.dk

nordvestvuc.dk

Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348

J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0348

VUC Roskilde, Greve afdelingen

VUC Roskilde, Køge afdelingen

vucroskilde.dk

vucroskilde.dk

VUC Roskilde, Roskilde afdelingen

VUC Storstrøm, Faxe

vucroskilde.dk

vucstor.dk

VUC Storstrøm, Maribo

VUC Storstrøm, Nakskov

vucstor.dk

vucstor.dk

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster

VUC Storstrøm, Næstved

vucstor.dk

vucstor.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

vucstor.dk

vuc4you.dk

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

vuc4you.dk

vuc4you.dk

Rådhusholmen 12A, 2670 Greve Tlf. 4630 8620

Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8640

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700

Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050

53

Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8630

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790

Campus Nakskov, Søvej 60, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730

Birkebjerg Allé 1, 1., 4700 Næstved Tlf. 5488 1770

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050

www.uurs.dk


10. KLASSE – EN GOD MULIGHED Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage en 10. klasse. Få styrket din faglighed, dine interesser og modenhed. Du kan afslutte med 10. klasseprøve i flere fag. EUD 10

Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis:

n 10. klasse tilbyder også andre valgfag.

n Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge.

n Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal vælge ungdomsuddannelse efter 10. klasse. På brobygning.unoung.dk kan du se, hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge imellem. En del af din brobygning kan bestå af ulønnet praktik.

n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne. n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag.

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag. samt a

le r m e

g ti lb u

d v e jl e

s tu d ie te rm in s e lv v a s k o le e le v p la

www.uurs.dk

p ro je k

te r

brobyg h je m s

der

lg te o p

ning (o

a m t a le

te m a - u g a v e r (o

ner

s p rø v e

GER

BESLUTNING uddannelsesplan

OSO – samtaler og sparring

UNDERSØGE

SÆTTE MÅL

vejledning

54

juni

r

bl.)

brobygning – praktik – infoaftener

samtale og sparring

R

tu r

ger

AFKLARING

40 U

PRØVE

p ra k ti k

bl.)

r

d s v a lg

IN T R O

august

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Her får du mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gælder for den uddannelse du ønsker.

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

li n je r o

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan sikre, at du opfylder kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.


10. KLASSER – REGION SJÆLLAND Der er også 10. klasser på en del privatskoler. For yderligere information, se skolernes hjemmesider. ASNÆS

FÅREVEJLE

10. klasse / Gym10 Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

10. kl / Erhverv, / EUD 10 Mad / EUD 10 Værksted Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Tlf. 5965 0033 odsherreds-gym.dk

Tlf. 5945 5100 eucnvs.dk/10-klasse

HASLEV

HOLBÆK

GREVE

10. klasse, Damagerskolen Blågårdsvej 100, 2670 Greve Tlf. 4390 6766 damagerskolen.dk

HØNG

Ak10vet Søndergade 12, 4690 Haslev

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

10. klasse i Høng – Høng Skole Rosenvænget 11, 4270 Høng

Tlf.: 5620 6200 ungfaxe.dk

Tlf. 7236 4000 ungholbaek.dk

Tlf. 5885 3700 hoeng-komskole.dk

ISHØJ

CPH WEST 10. klasse – erhvervsklasse Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Tlf. 3388 0000 cphwest.dk/da/eud/10_klasse

LEJRE

10-Erhverv Skolevej 5, 4330 Hvalsø Tlf. 4646 4782

NYKØBING FALSTER

10. Klasses center Guldborgsund – Sophieskolen Mercurs Plads 4, 4800 Nykøbing F Tlf. 5485 0599 sophieskolen.dk

RINGSTED

KALUNDBORG

KØGE

Kalundborg 10. klassecenter Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

10. Klasse Campus Køge Lyngvej 19, 4600 Køge

Tlf. 5957 0555 k10c.skoleintra.dk

Tlf. 5131 5269 10klassekoege.dk

MARIBO

NAKSKOV

Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 5478 0405 by-skole.skoleintra.dk

Tlf. 5492 0651 fjordskolen-byskolen.dk

NÆSTVED

NÆSTVED

ZBC, Næstved Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

EUD10 – Ungdomsskolen Skellet 29, 4700 Næstved

Tlf. 5578 8888 zbc.dk

Tlf. 5588 4930 naestvedung.nu

ROSKILDE

ROSKILDE

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

KØR 10 – Dåstrup Skole Bueager 2, 4130 Viby Sj.

KØR 10 – Gadstrup Skole Ramsømaglevej 17A, 4621 Gadstrup

Tlf. 5762 7393 10klassecenter.skoleporten.dk

Tlf. 4631 8400 rusk.nu/

Tlf. 4631 8730 rusk.nu/

ROSKILDE

SLAGELSE

SOLRØD

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

10Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Tlf. 4631 6171 tcr.roskilde.dk

Tlf. 5857 4140 xclass.dk

Tlf. 5618 2856 10solrod.dk

VORDINGBORG

10. Klasse Centret Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3737 tiende.dk

55

www.uurs.dk


PRODUKTIONSSKOLER – PRAKTISK FORBEREDELSE Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig. Hvad er en produktionsskole? Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv af i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver bedre rustet til at vælge uddannelse, og gennemføre den uddannelse du går i gang med.

Skolernes værksteder En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med prakti-

ske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde.

fag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

Kan jeg gå på produktionsskole? Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal vurdere om du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en UU-vejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole:

Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

n Du skal være under 25 år.

Undervisning i almene fag

n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse.

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skole-

n Du har opfyldt din undervisningspligt.

n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. n Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder.

PRODUKTIONSSKOLER – BASE 4000

Københavnsvej 133, 4000 Roskilde Tlf. 7024 0770 base4000.dk

Multicenter Syd

Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 5485 1155 multicentersyd.dk

Ringsted Produktionshøjskole

Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted Tlf. 5760 0298 rphs.dk

www.uurs.dk

Kalundborgegnens Produktionsskole

Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle Tlf. 5929 3833

Kohinoor

Hovedvejen 10 D, Lejre, 4000 Roskilde Tlf. 6015 8150 kohinoor.nu

k-p-s.dk

NVpro / Campus – Nordvestsjællands Produktionsskole Hovedgaden 7, 4520 Svinninge Tlf. 5921 6666 / Mobil 5167 2410 E-mail mh@nvpro.dk nvpro.dk

Næstved Unge Center og Produktionsskole Ålestokvej 5, 4700 Næstved Tlf. 5573 2127 nucp.dk

Slagelse Produktionsskole

Solrød Produktionsskole

slagpro.dk

solroedproduktionsskole.dk

Ottestrupvej 9-13, 4200 Slagelse, Tlf. 5854 4001

56

Højagervænget 21, 2680 Solrød Tlf. 5614 2514


Åbent Hus / Informationsmøder:

SE SKOLERNES HJEMMESIDE

EGU

PRODUK TIONSSKOLE BASERE T ERHVERVSUDDANNELSE

KOMBINATIONSFORLØB MED EUD

KUU STU

PRAK TIK I EN VIRKSOMHED

DELE AF E T EUD-FORLØB

ALMENE FAG

VÆRKSTEDER Fx: Træ og Metal Tekstil Køkken-Gartneri Sundhed Kontor Idé og Butik Musik Idræt og friluftsliv Event og Kultur Pædagog IT og medie

PRODUKTIONSSKOLE

Starttidspunkt og forløb

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads.

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder:

Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde.

n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb.

Du kan gå på produktionsskolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen. Der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for.

n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskole-baseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

– REGION SJÆLLAND Korsør Produktions­Højskole Norvangen 15, 4220 Korsør Tlf. 5835 0909

Lollands Produktionsskole Skandsen 11, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8300

Lollands Produktionsskole – Mariboafdelingen Banegårdspladsen 1, 4930 Maribo Tlf. 5492 8300

korsør-produktionshøjskole.dk

lops.dk

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

produktionsskole.dk

produktionsskole.dk

phs-koege.dk

GREVE – Grevevej 20, 2670 Greve Tlf. 4615 4315

lops.dk

TAASTRUP – Rugvænget 7, 2630 Taastrup. Tlf. 4615 4315

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Tlf. 5663 3700

Strømmen – Vordingborg-Møn Produktionsskole Langøvej 6, 4760 Vordingborg Tlf. 5534 5473 stroemmen.dk

57

www.uurs.dk


EGU – ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvem kan starte på EGU? EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er for dig, som har udfordringer, der gør det vanskeligt for dig at gå i skole. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen.

Evt. forperiode i praktik eller på produktionsskole (1-2 uger)

1. år

EKSEMPEL PÅ ET EGU-FORLØB

praktik

praktik

skole

praktik

skole

praktik

skole

praktik

2. år praktik

EGU-forløb: 2 år – som evt. kan udvides til 3 år (heraf skoleperiode på min. 20 uger, max. 40 uger)

Du bliver uddannet til ufaglært medarbejder. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn. Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

IGU – INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE Uddannelsen varer to år, og er pt. en forsøgsordning frem til juni 2019, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet med uddannelsen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsen foregår i en virksomhed med løn, hvor der er praktisk oplæring på arbejdspladsen og desuden en skoledel i min. 20 uger, som kan være undervisning i dansk.

Om uddannelsen Er man i alderen 18-40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i maksimalt fem år, kan man starte på uddannelsen. Der er desuden en række specifikke krav til opholdstilladelsen. Der stilles ingen sproglige krav inden IGU-forløbets start. Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed, som udgangspunkt, uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om, hvad uddannelsen skal indeholde, og dermed bliver den individuelt tilrettelagt. Der kan tages kontakt til kommunens UU-center eller Jobcenter for mere information om uddannelsen. www.uurs.dk

skole

58

Hvordan optages du på EGU? Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Det er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU? EGU giver mulighed for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og den giver dig bedre mulighed for at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

STU

– SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen. Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.


KUU – KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE Uddannelsen er et tilbud til dig, med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er din UU-vejleder, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen.

Uddannelsen varer 2 år, foregår på hold med fællesskab og giver titlen erhvervsassistent. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse kan finde beskæftigelse som ufaglærte på det lokale eller regionale arbejdsmarked, derfor er uddannelsen tonet mod konkrete erhvervstemaer, der findes lokalt eller regionalt.

er det lokale UU-center, der fordeler pladserne. Man skal derfor ikke ansøge gennem optagelse.dk, men gennem sin vejleder.

Tilrettelæggelse

n Almene fag (eksempelvis dansk og matematik)

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik. Ved uddannelsens begyndelse bliver du tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og sørger for, at du hele tiden bliver dygtigere.

Hvem kan starte på KUU? Kombineret Ungdoms Uddannelse er for 15-24 årige, der ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse, før man starter. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og det

Hvad uddannelsen består af n Værkstedundervisning, hvor teori og praksis kombineres n Erhvervstræning i en virksomhed

n Erhvervstemaer. Uddannelsen tilrettelægges inden for bestemte fag, der er rettet mod erhvervsmuligheder: n Mad & sundhed n Kommunikation & medier n Service & transport n Innovation & produktudvikling n Byg & bolig n Motor & mekanik n Turisme, kultur & fritid n Miljø og genbrug n Børn, unge og ældre n Handel og kundeservice UU-vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke erhvervstemaer der tilbydes i dit lokalområde. 59

Afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du medbringer billeder, beskrivelser, film, skitser og andet, der viser, hvad du har lært i uddannelsesforløbet.

Opnåede kompetencer Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for et jobområde. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilke kompetencer der er opnået under uddannelsen.

Hvor findes uddannelsen? Uddannelsen udbydes af tre forskellige regionale samarbejder. n Kommunerne Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge og Stevns. Læs mere på kuu.dk. n Kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø, Ringsted. Læs mere på kuuvestsjaelland.dk. n Kommunerne Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund. Læs mere på kuustorstrom.dk. www.uurs.dk


ANDRE UDDANNELSER – REGION SJÆLLAND

Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

EFTERSKOLER

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 42 uger.

Alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Beregn prisen på efterskole.dk/pris. Tag kontakt til den enkelte efterskole.

Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Og ”Efterskolernes Aften” anden onsdag i januar. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg.

To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på efterskole.dk

Efterskoleforeningen Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk efterskole.dk

FRIE FAGSKOLER

– faglighed i praksis

De 12 Frie Fagskoler er en ny kostskoleform i familie med høj- og efterskoler. De er geografisk fo rdelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse.

Frie Fagskoler tilbyder tre slags årsforløb med høj faglighed i praksis og fokus på virkelighedsnær undervisning: 10. klasse, Parat til Erhvervsuddannelse og Parat til job. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i fag som mad, teks-

HØJSKOLER

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan.Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside. Højskolernes Hus – Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk – hojskolerne.dk www.uurs.dk

60

til, håndværk, turisme, gamedesign, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv - altid gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, så livet udenfor skolen drages ind i undervisningen. Frie Fagskoler giver livsduelighed, netværk, venner for livet og forberedende træning i de nødvendige færdigheder til voksenlivet i forpligtende fællesskaber. Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk


ANDRE UDDANNELSER – REGION SJÆLLAND FISKERI

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset.

Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad. Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk eucnordvest.dk/fiskeri

MARITIME UDDANNELSER

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassi-

stent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbe-

reder dig til en karriere til søs. De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

FORSVARET

TEAM DK

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i januar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund.

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup

teamdanmark.dk (under eksperter/karriere og uddannelse/ungdomsuddannelse)

Tlf. 7281 9000 forsvaretsuddannelser.dk

BGK – Billedkunstnerisk

MGK – Musikalsk grundkursus

grundkursus

Tænker du på at søge en videregående uddannelse inden for billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig.

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Vi har tre linjer: Klassisk linje, Rytmisk linje og Musikproduktion.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

musikalskgrundkursus.dk

Kursusbyer: Holbæk, Ringsted og Roskilde. kulturregionmidtogvestsjaelland.dk

MGK – Sjælland

Køge: køgebilledskole.dk

Base i Køge, afdelinger i Slagelse, Nykøbing Falster og på Bornholm: mgksjaelland.dk

Vordingborg: bgk-storstrom.dk

FGK – Forfattergrundkursus

FGK – Sjælland

FGK er et nyt tiltag for 16-22 årige fra Midt- og Vestsjælland, og er en kunstnerisk forskole til Forfatterskolen. Undervisningen skifter mellem skole og hjem, med mentor tilknyttet.

Ringsted, Roskilde, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred. https://forfatterskolenforunge.wordpress.com/fgk/ 61

www.uurs.dk

Karriereguiden uu web  
Karriereguiden uu web