Page 1

2017-2018

vælg din fremtid

Region Sjælland


vælg din fremtid – bliv inspireret KarriereGuiden er uddannelsesmagasinet, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland har samarbejdet om, og som distribueres til samtlige afgangselever.

Det er godt, at der igen er indgået en aftale, der sikrer, at unge afgangselever i Region Sjælland får et uddannelsesmagasin, der med de lokale UU centre ved roret oplyser om de forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder og som i den anden del giver inspiration til uddannelsesvalget gennem artikler.

Velkommen til inspiration til uddannelsesvalget.

Meget findes på nettet – også KarriereGuiden her – men nogle elever og forældre har stor glæde af at kigge mulighederne igennem i hæfteform, nogle gange sammen med deres UU vejleder.

Mark Jensen, formand UU DANMARK

REDAKTION

ANNONCER

Compass Fairs

Jacob Porse

Industrivej 21

jp@compassfairs.dk

4000 Roskilde KarriereGuiden

Tlf. 9189 8510

LAYOUT/GRAFISK

2017-2018

www.compassfairs.dk

Jan Haste

udgives i samarbejde med

REDAKTØR

TRYK

UU-centrene i Region Sjælland – UURS

Christina Qvistgaard

Mohrdieck Tryk

og Compass Fairs.

cq@compassfairs.dk

27.000 eks.

Ungdomsuddannelsesmagasin

SIDE Du skal tage en uddannelse for din egen skyld . . . . . . . . . . . . 3

Det rigtige match giver succesoplevelser . . . . . 28, 30-31

”Nu vågner jeg glad hver morgen” . . . . . . . . . . . . . . 50

Fem spørgsmål til Rane Willerslev . . . . . . . . . . . . 4-5

Moderne HF i gymnasiet . . . . . . . . . . . . . 32-33

EUX: Skolebænk og tommestok . . . . . . . . . . . . . . 52-53

Gymnasiet anno 2017 . . . . . . . . . 6

HF profil 1 + HF profil 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

”Vi har en klar fordel” . . . . . 54-55

ST X profil 1 + ST X profil 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nyd uddannelsesrejsen (Mark Jensen) . . . . . . . . . . . . . . 1 1 EUX Merkantil: ”De bliver virkelig dygtige” . . . . . . . . . 12-14 Studentereksamen i gode idéer . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ”Motivation er mit speciale” . . . . . . . . . . . . . . . 18 En uddannelse med fremtidssikring . . . . . . . . . . . . . 19 Kortere vej til de grønne uddannelser . . . . . . . . . 20 ST X er den sikreste karrierevej . . . . . . . . . . . . . . 22-23 EUD: ”Uddannelsen er en klar fordel i min sport” . . . . . . . . . . . 24 Ung og succesfuld – sådan g jorde han . . . . . . . . . . 27

Skills: Udstillingsvindue til Erhvervsuddannelserne . . . . . 36 EEO: Hvorfor vælge en erhvervsuddannelse? . . . . . . . . 37 LH: Handelsuddannelserne tæt på erhvervslivet . . . . . . . . 38 DGS: Hvorfor ST X? . . . . . . . . . . . . . . 39 EUX Velfærd: Et springbræt til de varme hænder . . . . . . . . 40

Når chefen hedder morfar . . . 56 Sved og sammenhold på erhvervsskolerne . . . . . . 58-59 SOSU: ”Jeg vil gerne være rollemodel...” . . . . . . . . . . . . 60-61 ”Tør du vise mig, hvem du er?” . . . . . . . . . . . . . . 62 Der er fremtid i kloge hænder . . . . . . . . . . . 63-65 Fra HHX til iværksætter med en drøm . . . . . . . . . . . 66-67

Efterskole: Mer’ end matematik – dybere end dansk – heftigere end hoodies . . . . . . . . . . . . . 42-43

High School: Den bedste investering i fremtiden . . . 68-69

EUD: Kærlighed til håndværket . . . . . . . . . . . . . 44-45

En blanding af tradition, tidens trends og faglig stolthed . . . . . . . . . . . . . . . . 70-74

”Når man først har koden – er det nemt” . . . . . . . . . . . . . 46

ST X profil 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

KUU: En håndsrækning til at komme igang . . . . . . . . . 48-49

Top 10: De mest søgte videregående uddannelser . . . 78

2


Du skal tage en uddannelse

FOR DIN EGEN SKYLD / Merete Riisager, undervisningsminister

/ foto: Leitorp+Vadskær

Kære elev i 9./10. klasse Når du om kort tid skal vælge ungdomsuddannelse, skal du tænke på dig selv. Du skal tage en uddannelse for din egen skyld. Ikke fordi dine forældre ønsker det, fordi politikerne sig er det, eller fordi det er godt for samfundet. Men fordi en uddannelse giver dig friheden til at kunne forfølge dine mål i livet. Du må endelig spørge andre til råds, men træf det uddannelsesvalg, som du kan se dig selv i. En ting er, hvilke fag eller interesser, du synes, er spændende – og det er et vigtigt parameter. Men du skal også tænke på, hvilket rygstød din uddannelse kan give dig. Hvilke jobmuligheder følger med? For du får ikke frihed til at bestemme over dit eget liv, hvis du uddanner dig til arbejdsløshed. Selvom det kan føles oplagt at vælge noget, du allerede er dygtig til, kan det også være en god investering at vælge noget, der er svært – noget, hvor du kommer til at stå over for nogle udfordringer. Det skal ikke være let at tage en uddannelse. Jo mere du anstrenger dig, des mere viden får du.

Hvis du er i tvivl, så vælg en eux. Det råd, har jeg hørt en borgmester, give til en ung som dig. Og jeg er enig. Med eux får du det bedste fra to verdener. Du kommer ud med et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet. Om du ønsker at tage et faglært arbejde og tjene dine egne penge eller læse videre på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen, kan du vente med at tage stilling til. For mig at se er det en virkelig stærk kombination. I 2010 slog de første tre tekniske skoler dørene op for eux. I dag udbydes eux på mere end 50 tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og sosu-uddannelser.

Det er slet ikke sikkert, at du er så langt, at du ved, hvad du vil være som voksen. Det bekymrer mig ikke, og det bør heller ikke tynge dig. Der er ingen, der forventer, at du har en karriereplan klar for dit voksenliv. Når du uddanner dig, opstår nye erkendelser og indsigter, og det kan føre dig ad nye veje. Det tager det danske uddannelsessystem højde for.

En anden spændende mulighed er hf. Den er da ikke ny, hf med en mere klar profil, som du kan søge ind på. De tonede fagpakker målretter de unge på hf mod professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Det, synes jeg, er en god mulighed, hvis du går med overvejelser om at blive for eksempel pædagog, sygeplejerske eller ingeniør.

Både som elev og i livet generelt, er det vigtigt, at du kan bevæge dig fremad, selvom du ikke kender endemålet. Derfor skal du nu finde ud af, hvor den næste sten, du vil betræde, ligger. Uanset om det er en erhvervsuddannelse, eux, hf eller en teknisk, merkantil eller almen studentereksamen.

Dit valg af uddannelse handler om meget mere end, hvad du kan blive til. Det handler om, hvilken viden du vælger at fordybe dig i. Det, du bliver dygtig til, kommer også til at betyde noget for, hvilket menneske, du bliver. Hvis du vil tage styring med dit eget liv, så kræver det, at du har den nødvendige viden, indsigt og uddannelse til at forfølge dine drømme. Det er bare om at springe ud i det.

Med mere end 100 erhvervsuddannelser inklusiv eux, et nyt og mere målrettet hf, samt 3-4 studieretninger på hver af de gymnasiale uddannelser, er der ingen, der har det fulde overblik på forhånd. Det tager tid at få. Men den tid, du investerer nu, er givet godt ud. Som undervisningsminister kan jeg skrive mange – og lange – fortællinger om, hvilke fag og nye kundskaber du kan dykke ned i på de enkelte ungdomsuddannelser. Det er pladsen ikke til her. I stedet vil jeg fremhæve et par af de uddannelser, som er relativt nye, og som mange forældre og en del unge derfor kun har sparsom viden om.

Med venlig hilsen Merete Riisager

3


/ Christina Qvistgaard

/ foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

Den nye direktør for Danmarks Nationalmuseum er den akademiske verdens svar på en rockstjerne. Listen over Rane Willerslevs forskningsresultater, publikationer og titler er alenlang. Men det gør ham ikke til en støvet videnskabsmand, der bruger sin tid i stilhed bag lukkede døre. Tværtimod står han gerne frem med sine meninger. Karriereguiden har talt med ham om det pres, de unge har hvilende på sig i dag, hvad vi gør ved det som samfund, og hvordan de unge selv skal tackle det.

2. Hvad synes du, de unge – og ikke mindst deres forældre – skal overveje, inden de vælger ungdomsuddannelse?

1. Vi har brug for innovation og kreativitet. I stedet er vi i gang med at lave en generation af unge, der er hundeangste for at træde forkert. Hvad skal vi gøre ved det?

Jeg tror man skal gøre sig klart, at livet ikke er en lige vej. Det er ikke en stringent rejse. Man kan ikke forudse, hvor man ender henne, og hvor mange gange, man ændrer profession. Man bliver ikke længere fuldmægtig på jernbanerne. I dag er uddannelsesvalget bare begyndelsen på en rejse, så man skal tænke i, hvad man har lyst til. Føler man et kald eller en lyst til en profession, så skal man forfølge det. Vi kan ikke forudse mange af fremtidens jobs, de eksisterer formentlig ikke endnu. Så det gælder om at forfølge det, man brænder for.

Vi skal stoppe med at måle folk på overfladen. Hvis man er ung i dag bliver man målt af sine venner og på de sociale medier, men det uheldige er, at uddannelsessystemet også måler på overfladen. Gennem endeløse tests som først og fremmest tester korrekthed i stedet for substans og kreativitet. Det at være i et uddannelsessystem burde handle om at bygge rygrad, om at give en tryghed og stolthed ved viden, så man får modstandskraft og tør stå ved sig selv, og det man ved.

Man skal turde springe rundt mellem valg i livet uden at tænke for meget på sikkerhed. Det vigtigste er, at man vælger noget. Man skal lære at fordybe sig og så er det ligegyldigt om det er inden for det kreative, boglige

Hele testsystemet er med til at underbygge en overfladekultur uden plads til kreativitet.

4

3tilbage til indhold


Fem ????? til professoren hjælpe og kombinerede det med en legende omgang med viden i form af diskussioner. Jeg kommer fra en boglig familie, men har man en musikermor eller en håndværkerfar, så kan de også gå ind og hjælpe og være aktive. Fordybelse og en legende tilgang til læring, kan man opnå i alle fag.

eller håndværksmæssige. Jeg har en kollega som spillede bas til han var i starten af 30’erne. Og så begyndte han på universitetet og gjorde lynkarriere. Han havde lært fordybelse og disciplin gennem musikken, så da han begyndte på sit studie, skiftede han bassen ud med bøgerne. Så det vigtigste er, at man lærer at fordybe sig, at have disciplin og at arbejde hårdt for noget.

Det handler ikke kun om uddannelsessystemet. Forældrene skal investere tid i deres børn. De skal hjælpe de unge med at fordybe sig og værdisætte viden.

3. Den nye trend på arbejdsmarkedet er robusthed. Hvad betyder robusthed for dig?

5. Hvordan ser din optimale ungdomsuddannelse ud?

Robusthed for mig betyder, at man får rygrad, og det får man gennem fordybelse. Når man mestrer noget, får man en rygrad som hjælper til at modstå udfordringer og livets nedture. Fordybelse opnår man ikke, hvis man hele tiden skal jagte overflade. Uddannelsessystemet skal være med til at give den rygrad og den mulighed for fordybelse.

Den optimale ungdomsuddannelse er en kombination af faglig fordybelse og en legende omgang med viden, hvor de unge ikke paces frem. I håndværk kan det fx være, at man afprøver forskellige teknikker og arbejder med kreativitet. På det boglige område skal man hele tiden udfordre det faglige, diskutere og stille spørgsmål.

4. Hvad tror du, er din vigtigste egenskab i forhold til at være nået så langt, som du er? Og hvad synes du, de unge skal dyrke i sig selv?

En kombination af fordybelse og højt til loftet, hvor man afsøger sin videns grænseland. Det er den perfekte måde at skabe innovative mennesker.

Disciplin! Den havde jeg ikke selv fra starten af. Den fik jeg først i gymnasiet. Min far tog fat i mig og begyndte at hjælpe mig med lektier. Han brugte meget tid på at

MØD OS

BUSINESS

BUSINESS

HHX EUX EUD Til brobygning og introkurser i årets løb Til ÅBENT HUS d. 11. januar 2018 Få en underviser ud i din klasse

WWW.KHS.DK 5

3tilbage til indhold


Gymnasiet anno 2017 Det er ikke uden grund, at STX er den mest søgte ungdomsuddannelse i landet. Gymnasiet er nemlig både en investering i din egen fremtid og i fremtidens samfund. Verden omkring os er i forandring. Traditionelle arbejdspladser overtages af moderne teknologi, og vi mennesker er på én gang både tættere på hinanden gennem den konstante opkobling til de sociale medier og langt fra hinanden i en stigende polarisering i samfund og verden. Gymnasiet anno 2017 har taget udfordringen op og tilbyder sine elever en moderne uddannelse, der dyrker nysgerrigheden og evnen til at tænke selv og tænke nyt, samtidig med at det er lykkes at holde fast i de traditioner og særlige fællesskaber, der altid har kendetegnet uddannelsen med den røde studenterhue.

Bliv klogere på verden og på dig selv Du kommer til at møde mange forskellige mennesker i løbet af en helt almindelig skoledag, for gymnasiet er både for dig, der drømmer om at blive læge, dig der gerne vil leve af din musik og for dig der vil være med til at designe fremtidens samfund. Og så er det i høj grad også for dig, der endnu ikke helt har fundet ud af, hvad du egentlig gerne vil være. Gymnasiet er nemlig den ungdomsuddannelse, der tilbyder den bredeste palet af fag og fagområder. På en typisk skoledag kan du i gymnasiet både nå omkring et medielokale, et laboratorium og et virksomhedsbesøg. Det faglige niveau er højt men bestemt ikke støvet, for der

6

3tilbage til indhold

arbejdes med globalisering, innovation og digital dannelse. Lærerne er alle universitetsuddannede og derfor også eksperter i deres fag. De sikrer, at undervisningen hver dag er spændende og udfordrende, så du kan fordybe dig, undersøge, eksperimentere, analysere, diskutere og blive klogere på verden og på dig selv.

Nye venner og et aktivt studiemiljø Det sociale liv betyder rigtig meget i gymnasiet. Der er altid liv på gangene efter skoletid. ”Gymnasiet er nogle af de bedste år i dit liv. Du skal glæde dig til fællesskabet og de mange fede oplevelser,” fortæller Laura, der går i 2.g og Rasmus, der går i 3.g. De lærte hinanden at kende gennem skolens musical, og selvom de fagligt har meget forskellige interesser, så er de blevet venner. ”Det er lidt ligesom at få en ekstra familie, og det gør det også bare sjovere at komme i skole,” siger Laura. Hvis ikke man lige er til musical, så er der også sportsturneringer, quizeftermiddage, studiekredse, filmaftener, aktivitetsdage, fællestimer, lektiecafé og en masse elevudvalg, hvor du kan få indflydelse på skolens daglige liv og udfolde deres organisatoriske talenter. Og festerne og fredagscaféerne skal man heller ikke glemme. Her er lektier og undervisning parkeret for en stund og erstattet af høj stemning og live musik. I det hele taget er studiemiljøet i gymnasiet præget af aktivitet og høj trivsel. Måske er det en af grundene til, at STX også er ungdomsuddannelsen med det laveste frafald.


Orker du flere ür med tunge bøger?

lige Tjek ev.dk ofael r g a d eller Elev rofa /Dag

7


STX PROFIL 1

STX PROFIL 2

Jeg får balance mellem et hårdt skoleliv og et stærkt fællesskab

Jeg får tid til at vælge det rigtige Andreas Harsányi går i 2.g med studieretningen Biologi A, Idræt B og Matematik B.

Er du en af dem, der valgte STX, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? ANDREAS: Ingen af mine forældre har gået i gymnasiet, og efter et år på efterskole, var mine grundskolekammerater og jeg naturligt nok splittet op. Så jeg fulgte ikke strømmen, men valgte gymnasiet helt bevidst. Efter Åbent Hus-arrangementerne virkede STX som det rigtige.

PAULINE: Jeg tænkte egentligt ikke over, hvad mine venner ville. Jeg var i stedet optaget af, hvor jeg kunne finde de mest engagerede lærere, der var kendt for at tage eleverne seriøst i en bred vifte af fag. Her hørte jeg en masse godt om STX fra dem jeg kender.

Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? ANDREAS: Jeg deltog i et brobygningsprogram på gymnasiet, der hedder U-FAKTOR. Her var vi bl.a. på Institut for idræt og med min store interesse for biologi virkede Humanfysiologien rigtig spændende. Men jeg er i tvivl. Derfor overvejer jeg også medicinstudiet, ingeniørstudiet eller biokemien. Med biologifaget er der mange muligheder, men jeg går heldigvis kun i 2.g., så jeg har tid til at tænke.

PAULINE: Jeg er rigtig interesseret i hvad kemikaler gør ved vores krop, når vi får dem i fødevarer og medicin. Med den undervisning vi får i sprog gennem de tre år på STX kan jeg en dag være med til at undersøge den slags på et globalt plan. For i hele verden er det allervigtigste vel, at man er sund og rask? Lige nu tænker jeg, at det kunne være spændende at bidrage til andres gode helbred inden for fx det farmaceutiske område, hvor man arbejder med medicin.

Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelsesdøre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 3 år? PAULINE: Det er nok at vide, at man kan have et hårdt skoleliv og et godt socialt liv på samme tid. På den måde er der balance i det: Skolen tilrettelægger en masse aktiviteter som festerne, Idrætsdagen, forårskoncerter og så videre. Men når alt kommer til alt, er det fællesskabet med vennerne og med lærerne, der gør hårde dage til gode dage.

ANDREAS: Jeg kommer fra en lille folkeskole, hvor alle kendte alle. Men på gymnasiet er jeg faktisk tættere på mine klassekammerater, fordi vi alle interesserer os for det samme rent fagligt. Venskaberne tager jeg med mig. Og så er jeg uden sammenligning blevet fagligt meget bedre.

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge STX, hvad vil du så sige? PAULINE: Vælg ud fra din interesse her og nu, i stedet for at tænke flere år frem. Det er interessen for fagene og emnerne i det daglige, der skal holde din motivation i live gennem din ungdomsuddannelse. Og så har jeg lige et råd mere: Nyd det, når du starter – det går så stærkt!

ANDREAS: Tag til arrangementer, som de forskellige ungdomsuddannelser inviterer til, så du mærker, hvor du kan lide at være. Og hold fast i dine fritidsinteresser, så det hele ikke går op i skole- og erhvervsarbejde.

Pauline Christiansen går i 3.g med en studieretning med Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B

Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? PAULINE: At få hue på! Og efter tre år med et bredt udvalg af fag at pejle mig ind på et mere specifikt område, som jeg nu endelig føler mig i stand til at vælge. Det zoom glæder jeg mig vildt meget til.

ANDREAS: Jeg nyder egentlig bare at gå i gymnasiet. Men selvfølgelig skal der om et års tid ske noget helt nyt i mit liv. Så glæder jeg mig til at komme ud og bruge de faglige værktøjer, jeg har oparbejdet ind til nu.

8

3tilbage til indhold


TØR DU DRØMME

STORT? Test dig selv her: sceu.dk/find-uddannelse

HAR DU OGSÅ

STORE DRØMME?

FÅ DET BEDSTE FRA TO VERDNER Find din retning her: sceu.dk/eux-selandia EUX BUSINESS

TEKNISK EUX

9

3tilbage til indhold


KLAR TIL UDDANNELSE? START PÅ ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

T I: S TA R lde Roski Høng dborg Kalun ted Rings y Skibb Valby

www.rts.dk telefon 46 300 400 10


Nyd uddannelsesrejsen Uddannelsesrejsen på vej ud af grundskolen indeholder inspiration til uddannelsesvalget, viden om uddannelser og job, kendskab til virksomheder og uddannelsesinstitutioner og ikke mindst kendskab til dig selv. Mange tænker: ”Jeg må se at få valget overstået, så den sag er på plads.” Mit råd vil være, at du venter med valget og nyder det, som uddannelsesrejsen byder på. Hvis valget er truffet, bliver mange besøg på uddannelsesskoler, oplæg om muligheder og inspiration til valget, overflødigt. ”Hvorfor skal jeg se det her, for jeg har jo valgt noget andet…” kunne være en indgang til et uddannelsesbesøg. Uddannelsesbesøg giver indsigt i en måske kommende valgt uddannelse, men besøget giver samme indsigt, hvis uddannelsen ikke vælges. Hvad sker der inde i den skole?, hvad lærer de?, hvordan foregår undervisningen?, og hvilke job eller fortsatte uddannelser peger uddannelsen frem mod? Din uddannelsesrejse begynder ofte i 7. klasse og du skal bruge din nysgerrighed, du skal skærpe din interesse for det du møder, du skal suge oplysninger og indtryk ind til dig og du skal bearbejde indtryk, spørgsmål og undren sammen med dine forældre, din UU vejleder eller i klassen, hvor uddannelsesbesøget eller besøget på en virksomhed efterbehandles. Hvordan ser du dig selv og hvordan ser dine omgivelser dig? Noget matcher, andet gør ikke. Har du valgt, spærrer valget ofte for, at du spærrer øjnene op for det du ser, lugter, høre, føler, smager – sanser. Du skal sammen med dine klassekammerater, dine forældre, din UU vejleder og dig selv nyde uddannelsesrejsen og alle de muligheder, som præsenteres. Valget finder sted i 9. klasse og dit valg bliver meget mere kompetent foretaget, når du har haft åbne øjne på alle mulighederne. God fornøjelse med din uddannelsesrejse. Mark Jensen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning i DANMARK

VIL DU I GYMNASIET? Vælg det gymnasium, der klæder dig bedst på til din fremtidsdrøm. • Vælg HTX, hvis du er til et eksperimenterende gymnasium , der har stor fokus på innovation, teknologi og naturvidenskab. • Vælg HHX, hvis du er til et handelsorienteret gymnasium, der har stor fokus på iværksætteri, økonomi, markedsføring og sprog.

Ringsted Slagelse Næstved Vordingborg

ZBC bliver en endnu større skole, når vi går sammen med Selandia og SOSU Sjælland. Det betyder flere uddannelsesmuligheder for dig.

11

3tilbage til indhold


”De bliver virkelig dygtige” Svendebrev eller studenterhue? Nu er det ikke længere nødvendigt at vælge mellem de to. EUX kombinerer erhverv og studentereksamen – og det gælder ikke kun, hvis man vil svinge en hammer eller en sav. EUX har været obligatorisk på kontoruddannelserne siden 2015. ”Eleverne kan med det samme omsætte deres viden til noget praktisk ude i virksomhederne. Brancherne betragter dem som en reel arbejdskraft, der bidrager med noget frisk viden. De bliver virkelige dygtige,” fortæller uddannelseschefen. ”Og når eleverne er færdige, står de med en færdig uddannelse og erhvervserfaring. De kan arbejde, de kan læse videre eller de kan vælge at tage til udlandet og få noget international erfaring med sig.

/ Christina Qvistgaard EUX er ikke for elever, der påtænker at skrabe sig igennem ungdomsuddannelse, fastslår uddannelseschef Ulla Sørensen. Der skal arbejdes for sagen. ”Med otte fag på C niveau, fire på B-niveau og et fag på A-niveau i løbet af den 2-årige skoledel, er der ingen elever, der kommer sovende til den her uddannelse. Der skal gås til den,” siger hun. EUX Merkantil kombinerer skole og erhverv i løbet af en 4-årig uddannelse, hvor grundforløb 1 og 2 samt det studieforberedende år afsluttes efter 2 år. Herefter foregår de resterende 2 år som elev i en virksomhed. Fra starten var EUX tænkt som en måde at højne niveauet på erhvervsuddannelserne og give adgang til de videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser. Men derudover har EUX den fordel, at man får 2 års erhvervserfaring som en del af sin uddannelse. Så man har muligheden for at vælge at starte faglært arbejde så snart huen er sat på hovedet. Og netop kombinationen af skole og erhvervserfaring er uddannelsens store styrke, mener Ulla Sørensen.

/ dette foto: Starvision

Har du valgt uddannelse? En HF på 2 år er den hurtigste vej til universitetet. Vi har også HF enkeltfag, AVU (9.-10. klasse) og hold for dig, der er ordblind. www.vucroskilde.dk

Dit springbræt til nye muligheder.

12

3tilbage til indhold


Næsten elevpladsgaranti Det sociale ungdomsmiljø, der er så vigtig en del af ungdomsuddannelserne og alle de traditioner, der følger med de traditionelle gymnasiale uddannelser, behøver man ikke at afstå fra, fordi man vælger EUX.

”Man kan godt få elevpladser. Det kræver sådan set bare, at man søger dem,” pointerer hun. ”Hvis man yder en indsats, er der elevpladsgaranti.” På EUX er der forskellige specialer som er bundet op på den elevplads, man får. Jonas Rosengreen og Amalie Roos er begge blevet ansat i transportvirksomheden Cargo2000 og får dermed speciale i spedition. Her fortæller de to elever om deres overvejelser og tanker om EUX (se næste side).

”For huen, studenterkørslen, studieturen og gallafesten er også en del af den nye uddannelse,” fortæller Ulla Sørensen. Mange unge og deres forældre har været nervøse for at vælge uddannelser, hvor elevpladser er et led i færdiggørelsen. Også her har uddannelseschefen beroligende ord til dem.

Jonas Rosengreen

Amalie Roos

Forfølg din passion på Sorø Fri Fagskole

GAME-DESIGNER MED LIV OG SJÆL

PASSION FOR GASTRONOMI

SLIP DIN INDRE DESIGNER FRI

Computerspil og kodning kan blive din levevej. Kickstart din uddannelse med et år hos os.

Drømmer du om et fremtidigt job inden for mad. Hos os bliver du klædt på til din uddannelse.

Er du kreativ og elsker at skabe? Skab dig en fremtid, hvor du kan leve af din kreativitet. Start her!

nisted-bruun.dk

– og bliv parat til din drømmeuddannelse

Ønsker du dig en uddannelse inden for et område du virkelig brænder for ? Så start dit uddannelsesliv med et år på Sorø Fri Fagskole. Du kan vælge, om du vil tage 10. klasse eller gå på Erhvervslinien. Du bor på skolen, får fantastiske venner, ny viden – og masser af fede oplevelser med udlandsrejser og høj faglighed inden for enten Gamedesign, Gastronomi eller Design. Tjek os ud på fagskole.nu

Holbergsvej 7 / 4180 Sorø / Telefon: 5783 0102 / mail@fagskole.nu 175x130_ANN_UUvejledermag_juni2017.indd 1

13

3tilbage til indhold

fagskole.nu 15/06/2017 12.15


”De bliver virkelig dygtige” ➜ Jonas, 22 år:

Amalie, 19 år:

”Jeg har tidligere været i gang med en ungdomsuddannelse, hvor fagene var spændende. Men jeg kunne ikke sidde stille, så jeg aftjente min værnepligt og var i Forsvaret.

”Jeg har en onkel der bor i Canada og arbejder med spedition for et stort firma. Den her EUX var lige startet, så vi tog til intromøde sammen med 2 veninder, og så bestemte jeg mig for at prøve den. Jeg kan godt lide fagene.

Jeg ville gerne tilbage til fagene, og så kom EUX op. Jeg så fagene og så, at jeg kun skulle gå i skole i 2 år – for mit vedkommende faktisk kun 1 ½ år, fordi jeg kom direkte ind på Grundforløb 2.

Noget af det jeg godt kan lide ved fagene er, at man med det samme kan se, hvad man skal bruge dem til. Mine forældre synes, det er fedt, at jeg ville prøve noget nyt. Jeg vidste, at de ville støtte mig uanset, hvad jeg valgte. Jeg gik direkte fra efterskole til EUX.

Jeg vil gerne ud på arbejdsmarkedet, så jeg var til erhvervsdag i starten af februar og fik talt med rigtig mange bla. en speditionsvirksomhed Cargo2000. De var meget interesserede.

Det er 2 hårde år, hvor man ikke lige skal være væk i 2 uger, og man skal holde tungen lige i munden. Jeg har været glad for at gå her. Det har været 2 fede år. Vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

Jeg havde ikke tænkt på spedition, men jeg kunne bruge mine fag som afsætning og økonomi og så lød jobbet rigtig spændende med at lave transportaftaler og få et logistisk puslespil til at gå op i en lille virksomhed med en flad struktur. Der er ikke så langt til toppen.

Jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet fx Canada, så jeg har altid ment spedition kunne være noget for mig. Cargo2000 virkede som en god mulighed. Der er ikke så mange ansatte, så man kan sætte sit fingeraftryk.

Jeg er glad for at jeg valgte EUX. Man kommer hurtigt igennem, men man skal virkelig også terpe. Der er også plads til fest, men der er mange lektier.

Jonas og jeg skal sidde med hver især Norden og England – det er et stort ansvar fra første dag.

Det er en rigtig god uddannelse, og den fortjener, at der er nogle flere, der kender til den.

Til at starte med søgte de kun 1 medarbejder, men de kunne ikke bestemme sig, så de ansatte os begge to.”

14

3tilbage til indhold


EFTERLYSNING Vi søger dig der vil andre det godt

Start med et Grundforløb 1 eller 2 i Nykøbing F. eller Vordingborg

VÆLG SOSU NYKØBING F. HVIS DU VIL VÆRE: Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper

EN ENDELØS RÆKKE AF GODE MULIGHEDER!

SOSU Nykøbing Falster · Vestenborg Allé 78 · 4800 Nykøbing Falster Telefon 5485 3800 · Sosunyk@sosunyk.dk · www.sosunyk.dk 15

3tilbage til indhold


Studentereksamen i lyse idéer På Køge Handelsgymnasium kan man vælge mellem 11 forskellige studieretninger. Andreas Foss Elsgaard og Cecilie Tannebæk Nielsen har begge valgt at gå innovationsretningen for at få værktøjer til at tænke anderledes og kreativt. Andreas Foss Elsgaard fra Greve og Cecilie Tannebæk Nielsen fra Hundige går i begyndelsen af august henholdsvis i gang med tredje og andet år af deres ungdomsuddannelse på Køge Handelsskole. Begge drømmer om at blive innovatører og arbejde med ledelse af projekter og mennesker. Andreas Foss Elsgaard brugte et år på efterskole til at afklare om studenterhuen skulle erhverves gennem en STX eller HHX. Miljøet på Midtsjællands Efterskole gjorde valget indlysende klar for Andreas Foss Elsgaard. ”Jeg har været meget optaget af iværksætteri og start ups, og på efterskolen oplevede jeg, at initiativer blev taget alvorligt. Hvis blot man tog det første skridt, kunne man let få opbakning, og jeg syntes det var fascinerende at se idéer gro og slå rod,” siger Andreas Foss Elsgaard. ”De oplevelser gjorde mit valg af gymnasial uddannelse let. Jeg skulle på Køge Handelsgymnasium – og jeg har ikke været skuffet over det valg. Faget innovation udfordrer os til at tænke originalt og ud af de vante rammer. Fagene virksomhedsøkonomi og afsætningsøkonomi er spændende og brugbare for en iværksætter. Og alle lærerne på studieretningen er dygtige til at tone deres fag mod det innovative i emnerne og i tilgangen: De stiller opgaver med benspænd fx forbud mod at bruge Powerpoint eller Prezi, og det tvinger os til at tænke i andre baner og sikrer fornyelse i idéerne og løsningerne,” siger Andreas Foss Elsgaard.

”Det er ikke kun talfag og innovation, som jeg går op i. Jeg har også i løbet af mit andet år været udsendt tre uger i sprog- og praktikophold i Bochum i Tyskland.

unge i Køge Kommune. Det var en spændende praksisnær opgave, som gav gode erfaringer med undervisningens teori,” siger Cecilie Tannebæk Nielsen.

Køge Handelsskole er en af otte erhvervsskoler i Danmark som i 2015 modtog Vet Mobility Charter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det betyder faste midler gennem fem år til Erasmus+ ophold.

”Kort tid efter var vi også på den 24-timer lange Medicicamp på Køge Gymnasium, hvor vi på blandede hold skulle give forslag til brug af det offentlige rum med udgangspunkt i byparken, Lovparken, i Køges midtby. Min gruppe foreslog en relancering af Lovparken for at brede mulighederne ud for mange flere målgrupper end den i dag appellerer til.

Jeg ville gerne afsted for at blive bedre til tysk. Jeg har haft tysk i fem år, men var ikke tilfreds med mit niveau. De tre uger har gjort en gevaldig forskel, og da jeg fik standpunktskarakter i maj, var jeg gået fra 7 til 10 i mundtlig tysk. Det var fedt,” siger Andreas Foss Elsgaard.

Iværksætter i blodet Cecilie Tannebæk Nielsens indgang til at vælge innovation på Køge Handelsgymnasium var anderledes klokkeklar. ”Jeg var på intro i 8. klasse på Køge Handelsskole, og jeg kunne lide, hvad jeg så og oplevede. God stemning, søde mennesker og flotte rammer. En af de ting, der slog mig, var den respekt, alle omgår hinanden med. Eleverne på de ældre årgange ser ikke ned på en – hverken når man er i brobygning fra folkeskolen, eller når man går i 1.g. På innovation er der også innocamps på tværs af årgangene – og det fungerer rigtig godt. De ældre elever er gode til at lære fra sig, og de vil det godt. I foråret på mit første år var vi alle blandet på en stor camp, hvor vi arbejdede med digitalisering og selvbetjeningsløsninger rettet mod

16

3tilbage til indhold

Det var vildt spændende at arbejde med. Dommerne udvalgte min gruppes ide som den bedste,” siger Cecilie Tannebæk Nielsen. ”På innovation får man en bred palette af kompetencer, som er et godt afsæt til at blive selvstændig eller til at læse videre i en anden retning. Min interesse for innovation og iværksætteri har jeg med hjemmefra. Min far har været selvstændig, og jeg synes, det var fascinerende at tale med ham om hans betragtninger og oplevelser med virksomheden. Jeg kunne godt tænke mig at kaste mig ud i det selv: Ligesom Andreas kan jeg lide at planlægge og udvikle – og tanken om at have indflydelse tiltaler mig. På sigt kunne jeg godt tænke mig et job med ledelse og skabe gode betingelser for ansatte,” siger Cecilie Tannebæk Nielsen.


Hvor går man hen, når de ordinære ungdomsuddannelser ikke er en mulighed?

Kom på messe i Roskilde Besøg uddannelsesmessen for unge med særlige behov og deres voksne i Roskilde. Onsdag 20. september kl. 9 – 15 og kl. 17 – 20 Torsdag 21. september kl. 9 – 15

G R AT I S ADGANG

Roskilde Kongrescenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Se udstillere og foredrag på specialkompasset.dk og på Facebook

Mød udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, specialefterskoler, behandlingsskoler, socialøkonomiske virksomheder o.m.a. Stort foredragsprogram for vejledere, lærere, pædagoger, sagsbehandlere og pårørende. 17

Specialkompasset | Industrivej 21, 4000 Roskilde | T: 9189 8510 | jp@compassfairs.dk | www.specialkompasset.dlk


Triatlontræner og lærer

”MOTIVATION ER MIT SPECIALE” Fremtidens elever på VVS-uddannelsen i Nykøbing F. bliver ikke bare tæsket rundt i knastør teori. Nyansatte Christian Petersen vil lære dem, at faget er i konstant udvikling, og det skal de også være. Lidt ligesom en god triatlet. Det er nyt for den 32-årige, men det er på sin vis også velkendt, altså at lære fra sig: ”Jeg har altid syntes, det var interessant at udvikle mennesker, uanset om det var lærlinge eller triatleter. Det er helt vildt tilfredsstillende, at se andre blive nysgerrige og gode til noget, som de måske havde svært ved fra begyndelsen. Det gør mig glad,” fortæller han i en pause mellem VVS-messer og besøg på andre skoler. Forberedelserne til at tage hovedforløbselever er i fuld gang og Christian vil gøre teorien levende, blandt andet for at motivere den mangfoldige elevskare, erhvervsskoler ofte har. erfarne VVS’er, som selv læste VVS og energispecialist på TEC i Gladsaxe, fordi han havde brug for en hverdag, hvor han ikke sad alt for stille.

”Vi flytter teorien ud på værkstedet via smartboards og så tager vi den, når behovet opstår. Virkeligheden skal mere ind i undervisningen, for eksempel ved at få producenter til at demonstrere ny teknologi. Hver uge følger vi op på undervisning med en Kahoot quiz og målet er, at hver dag bliver så veltilrettelagt og lærerig, at eleverne går glip af en masse, bare de misser en enkelt,” siger den

”De unge skal tage uddannelsen, hvis de er til en afvekslende hverdag med problemløsning og vil være dem, der udfører landets gode hensigter om fornuftige klimatiltag. En slags klimahelte,” slutter han.

På fiskehandleruddannelsen lærer du at forarbejde, tilberede, kvalitetsvurdere og præsentere fisk, samt at rådgive kunderne.

Bliv fiskehandler

En anden vej til uddannelse Kan du lide at arbejde praktisk med at løse opgaver? Vil du på sigt gerne arbejde indenfor håndværk og produktion?

På erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i det moderne fiskeri.

Har du lyst til at lære mere om samarbejde, erhvervslære og arbejdspladslære? Er du klar til at prøve kræfter med både værkstedsarbejde, erhvervstræning og holdbaseret undervisning?

r Har du brug fo ? et frisk pust

Så er Kombineret UngdomsUddannelse måske lige noget for dig?

Bliv erhvervsfisker Begge uddannelser er meget praktisk orienteret og veksler mellem skole- og praktikophold. Se mere på fiskeriskolen.dk

Bliv erhvervsassistent i: Håndværk & Produktion Mad & Sundhed Grønt & Jordbrug

Børn, Unge & Ældre Oplevelser, Markedsføring & Service Kommunikation & Medier

Læs mere på: www.kuuvestsjælland.dk

Eller kontakt Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland på telefon 58 35 09 09

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

18

3tilbage til indhold


EN UDDANNELSE MED FREMTIDSSIKRING Det er kun et par dage siden, det kæmpe verdensomspændende hackerangreb WannaCry, blandt andet lagde flere britiske hospitaler ned, da Karriereguiden møder op på ZBC for at tale med HTX og game design elev Mads Lund Nerengård.

Faglig stolthed Mads fremhæver koblingen mellem teori og praksis, som noget af det allerbedste ved game design linjen. At man gennem sin teoretiske viden kan få computeren til at adlyde.

Hans uddannelse og fremtidige kunnen er pludselig blevet endnu mere aktuel.

”Når man forstår, hvordan det hele fungerer, kan man få computeren til at gøre næsten alt,” siger han.

”Når der sker sådan noget som det her, bliver man jo klar over, hvor meget der bliver brug for os fremover,” lyder det fra den 18-årige selverklærede nørd. Nørd på den fede måde vel at mærke!

Den faglige stolthed er til at få øje på, når Mads fx fortæller om sit eksamensprojekt: et program, der kan oversætte tekst til et sprog, det kræver en nøgle for at forstå.

Mads valgte game design linjen og HTX for at få kombinationen af avanceret teknik og en alment dannende uddannelse med. Og selvom det er fristende at tro, at eleverne på linjen har firkantede øjne af at spille World of Warcraft 8 timer om dagen, er det slet ikke den del, uddannelsen har fokus på. ”Vi designer spillene og apps, og vi bruger de samme værktøjer som professionelle programmører sidder med. Det er ikke det at spille computerspil, der tiltaler mig,” fastslår Mads, der er i gang med 2. g. ”Jeg vil gerne udføre den tekniske del. Man kan sagtens vælge den her linje, selvom man ikke er vild med spil.”

Mellem 10-13.000 programmører. Så mange mangler vi i Danmark i dag. Og det bliver kun værre, lyder spådommen fra ZBC i Ringsted. Derfor har man valgt at oprette en game design linje, hvor fokuset ligger på programmering og tekniske færdigheder godt valg, fortæller uddannelsesleder Mikkel Rasch Nielsen.

”Det er meget brugt inden for computerverdenen,” fortæller han. ”For mig var det et fagligt højdepunkt.”

”HTX lukker ikke nogle døre,” fastslår han. ”Med en HTX får man adgang til de videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser. Og med vores tilgang til uddannelsen, hvor vi bl.a. lægger vægt på projektorienteret arbejde og praktiske færdigheder, så får vores elever en forholdsvis nem start på en videregående uddannelse.”

Den faglige fremtid for Mads kommer til at have IT som omdrejningspunkt. Det er han ikke i tvivl om. Og det er ikke kun, fordi man nærmest er garanteret et job.

Og lige netop med en linje, hvor programmering og design er de bærende elementer, har eleverne næsten givet sig selv en fremtidssikret uddannelse, lyder det.

”Jeg brænder for det – og jeg skal helt sikkert noget med IT. Det kan fx være IT ingeniør, hvor man får lov til at rode med både hardware og software.”

”Der bliver brug for fagene fremover. De fremtidssikrer sig selv til den verden, de skal ud i. Vi mangler omkring 13.000 programmører nu. Om fem år er det mange flere. Så en god programmør vil næsten kunne skræddersy sit arbejde og sin løn,” uddyber Mikkel Rasch Nielsen.

Skræddersy dit eget arbejdsliv Står der IT og videregående uddannelse på programmet, så er HTX et

19

3tilbage til indhold


Kortere vej til de grønne uddannelser Fra august udbyder Roskilde Tekniske Skole grundforløb til de grønne uddannelser ved Ringsted, så de unge nu får kortere vej til uddannelse.

Grønne uddannelser Eleverne kommer også til at prøve kræfter med at anlægge grønne områder med fliser og beplantning, og der vil blive introduceret til det omgivende planteliv. I den teoretiske undervisning vil de blandt andet få begyndende kendskab til arbejdsmetoder, brancher, fag og uddannelsesmuligheder inden for det grønne område og anlægsområdet.

Den grønne vej Grundforløbet har som formål at præsentere eleverne, som typisk kommer direkte fra 9.-10. klasse, for erhvervsuddannelserne til fx skov- og naturtekniker, gartner, anlægsgartner, landmand, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger og dermed bidrage til afklaring af det endelige uddannelsesvalg.

Det nyudviklede grundforløb hedder Natur, planter og anlæg, og her kommer eleverne til at arbejde med en række spændende opgaver fra hele det grønne område. Forløbet kommer til at foregå midt ude i naturen i Vrange Skov, hvor Roskilde Tekniske Skole i forvejen gennemfører uddannelse for skov- og naturteknikere og afholder en række kurser.

Efter grundforløbet kan eleverne vælge at fortsætte på en af over 100 forskellige erhvervsuddannelser, så fremtiden ser både lys og grøn ud for de unge. De grønne uddannelser kan fortsat tages i både Roskilde og Høng.

KOM TIL

HHX

VI TAGER DINE AMBITIONER SERIØST

informationsmøde den 18. januar 2018

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet er din direkte vej til en videregående uddannelse. Du får nye spændende fag, og du kan vælge mellem topaktuelle studieretninger inden for fx afsætning, økonomi, iværksætteri og sprog. Se mere på rhs.dk

20

3tilbage til indhold


10. klasse MAD

10. klasse VÆRKSTED

Ta’ en 10. klasse med spot på hotelog restaurationsbranchen og få praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed.

Til dig, der lærer bedst i praksis og som vil udforske mulighederne ved en erhvervsuddannelse. Bliv klar til en erhvervsuddannelse eller start erhvervsuddannelsens første grundforløb samtidig med din 10. klasse.

Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle | 23 65 73 44 | hrs@eucnvs.dk

HTX

HHX

Vi leger med droner og printer vores projekter i 3D. Kom og vær med.

Kom med på studietur til udlandet og bliv klædt på til fx at starte egen virksomhed.

EUX

EUD

Bli’ klædt på til både job og videregående uddannelse. Med en EUX kan du det hele.

Kom hurtigt ud i virkeligheden og tjen gode penge. Der er brug for dig ude i erhvervslivet.

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg | 72 290 500 | hero@eucnvs.dk | www.allikelund.dk

HTX - til dig, der vil være fx læge eller ingeninør HHX - til dig, der vil være fx advokat eller iværksætter EUX - til dig, der vil kombinere en erhvervsuddannelse med studenterhuen

Slotshaven 1, 4300 Holbæk | 72 290 200 | slotshaven@slotshaven.dk | www.slotshaven.dk

KOM TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN TAG EN ERHVERVSUDDANNELSE ELLER EN EUX WWW.EUCNVS.DK | EUCNVS@EUCNVS.DK | 72 290 100

D ME X EU

Holbæk og Kalundborg

Eventkoordinator

Holbæk og Kalundborg

Holbæk og Kalundborg

D ME X EU

Handel med specialer

D ME X EU

Detail med specialer

Holbæk og Kalundborg

Kontor med specialer

Holbæk

Ernæringsassistent

Holbæk

Tandklinikassistent

Processkolen, Kalundborg

Vej- og godstransport

Holbæk

Processkolen, Kalundborg

D ME X EU

Tømrer

Audebo

Glarmester

Audebo

Audebo

21

Tagdækker

D ME X EU

Struktør

Holbæk

Holbæk

D ME X EU

Elektriker

D ME X EU

Murer

Audebo

Teknisk isolatør

Holbæk

Snedker

Holbæk

Bygningsmaler

Holbæk

Maskinsnedker

Processkolen, Kalundborg

Industrioperatør

Holbæk

Værktøjsmager

Holbæk

Holbæk

D ME X EU

Industritekniker

D ME X EU

Smed

Processkolen, Kalundborg

D ME X EU

Lager og terminal

N KU X EU

Procesoperatør

Holbæk

Personvognsmekaniker

D ME X EU


STX er den SIKR Et eksamensbevis og en rød STX-hue åbner nemlig dørene til rigtigt mange karrieremuligheder. STX er godt i sig selv, men det er for de fleste kun første skridt mod drømmekarrieren. Det er faktisk sådan, at hele 92 procent af studenterne fra de almene gymnasier færdiggør en højere uddannelse, efter at huen er kommet på. Og de fordeler sig på både de lange videregående uddannelser, de mellemlange- og de korte videregående uddannelser.

Hvad har Mathias Zanka Jørgensen, Lasse Rimmer, MØ og Stine Bosse tilfælles? Udover at de alle er men alle startet deres karriere

Bredt og specialiseret Det er de færreste der ved hvad de vil læse, når de starter gymnasiet, og det er en af gymnasiets styrker, at man bliver klædt på til at træffe dette vigtige valg. Gymnasiet er ikke rettet mod én bestemt karriere. Man kan sige, at de gymnasiale uddannelser giver generelle kompetencer, som kan bruges til at udvikle jobspecifikke kompetencer hen ad vejen. Man lærer simpelthen, hvordan man lærer. Hvis man skal blive rigtigt god til det man laver, skal man beskæftige sig med noget, der interesserer en. Det er nysgerrighed der driver værket! Gymnasiets brede vifte af studieretninger og valgfag gør, at det er muligt at grave sig ekstra ned i de områder man synes er sær-

ligt spændende. Det kan godt være, at STX også er kendt som ’det almene gymnasium’, men her er også plads til fagnørderne, der dyrker det særlige.

MON IKKE ET HIGH SCHOOL OPHOLD ER LIGE NOGET FOR DIG?

At tage på et High School ophold er en unik chance og et stort skridt ind i din fremtid. Alle med et udlandsophold i bagagen, får stor kulturel viden og er flydende i et fremmedsprog. Dermed vil du få en kæmpe fordel resten af livet. MyEducation gør dig klar til mødet med en ny kultur. Lige fra du kommer til informationsmøde med dine forældre til de informationsbreve du modtager samt det forberedelsesmøde du deltager i. MyEducation hjælper dig igennem hele processen. Vi ordner endda også visumansøgningen for dig hvis det kræves i dit værtsland. Vi er her for at gøre det let og overskueligt for dig at komme på High School ophold. Adgangskrav: 15 – 18 år

Axeltorv 6, 1.th 1609 Kbh V, Tlf: 70 27 30 11

22

3tilbage til indhold

Myeducationdk

Myeducationdk


ESTE karrierevej direkte til job, er den en god investering. Vismænd i De Økonomiske Råd konkluderer således i en undersøgelse: ”En gymnasial uddannelse giver samlet set et relativt højt afkast for de unge uanset, om de vælger at benytte den til at søge ind på en videregående uddannelse, eller om de vælger en erhvervskarriere direkte efter ungdomsuddannelsen.” (1)

Helle Thorning-Schmidt, Bjarke Ingels, Claus Meyer, nesker der er rigtig gode til det de laver, så har de også med at gå i gymnasiet.

Hvilke uddannelser fører STX til? Det er et rigtigt svært spørgsmål at svare på, for der er ikke mange områder, hvor en STX-uddannelse ikke er en god ide at have. Den kan bruges alle de steder hvor du har brug for at kunne formidle, være kreativ, kommunikere, regne, analysere, fortolke, være medfølende, springe rammerne, fordybe dig, samarbejde, eksperimentere og sætte dig ind i nye områder.

En gymnasieuddannelse betaler sig

REFERENCE: (1) ’Vismænd. Gå i gymnasiet og tjen gode penge’ af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Eirik S. Amundsen, Claus Thustrup

Selv når studenterhuen ikke bliver brugt til at komme videre i uddannelsessystemet, men derimod fører

Kreiner og Michael Svarer. Politiken, 13. august 2014.

På– altefterskole? det du drømmer om !

Svendborg Søfartsskole

HF-Søfart / Skibsassistent - vejen til styrmand og maskinmester

• • • • • •

Vi tilbyder: • HF-søfartsuddanelsen (3 år) • Skibsassistentuddannelsen (grundmodul 20 uger)

9. og 10. klasse Vild med gastronomi Musiker på 1 år Tøj, Trend & Tilskæring Industriel Design Teater-linien • Et år hjemmefra • Fællesskab • Fart på livet • Oplevelser • Musicaluge • Studieture • Musikfestival • Restaurantaftner • Teaterturné mv.

STCW-kurser:friskning røgdykker

• Genop i røgdykning æmpelse Grundkursus er • Brandbek ed dl an Br • d he Søsikker rer for skibsoffice

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 6261 0484 info@svesoef.dk www.svesoef.dk

Tlf. 7585 8012 • Højskolevej 9 • 7100 Vejle info@skolenfor.dk

www.skolenfor.dk 23

3tilbage til indhold


”Uddannelsen er en klar fordel i min sport” 20-årige Thomas Brayan-Lund er professionel cykelrytter i Belgien, nevø til den belgiske storrytter Etienne De Wilde og snart færdigudlært cykelmekaniker fra CELF. Selve uddannelsen får han i Nykøbing F., under faglærer Jesper Kvist. Og selv om turen til Nykøbing F. fra Laarne er lang, er den det værd, fortæller han:

”Jeg ved for eksempel rigtig meget om gear, om deres vægt og måden de fungerer på. Jeg bruger min viden i min hverdag som professionel cykelrytter til at optimere min egen cykel. Det giver mig helt klart en fordel i sporten,” fortæller Thomas over telefonen fra Laarne, hvor han er på kontrakt hos cykelholdet Veltrapo Cycling Team.

”Jeg elskede at have Kvisten (Jesper Kvist, red.) som lærer. Han ved, hvad han taler om. Der er virkeligt styr på det.” I maj var Thomas Brayan-Lund færdigudlært. Svendeprøven bestod han i marts måned.

I løbet af uddannelsen til cykelmekaniker har han været i praktik hos sin onkel, Etienne De Wilde, som i dag er cykelmekaniker og forhandler, men tidligere har vundet etaper i både Tour de France og Vuelta A España.

24

3tilbage til indhold


Er du mellem 14 og 25 år og ønsker at fordybe dig i musik? Drømmer du om at studere på et musikkonservatorium, leve som professionel musiker, eller måske bare om at blive rigtig god til at spille musik? MGK Sjælland forbereder dig til optagelsesprøven ved musikkonservatorierne og giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb. Du kan tilmelde dig optagelsesprøven på www.musikalskgrundkursus.dk og fristen er 1. februar 2018. Optagelsesprøver klassisk linje 8.-9. marts 2018. Optagelsesprøver øvrige linjer 19.-23. februar 2018.

MGK er et 3-årigt kursus med et ugentligt undervisningsskema på op til 10 timer Derudover arrangeres der kursusweekender, koncerter, turnéer, studieindspilninger, jamsessions og workshops. Du kan vælge mellem • Klassisk linje • Rytmisk linje • Musikproduktion og Tonemester linje Der er 100 elevpladser på MGK Sjælland og hvert år optager vi omkring 35 nye elever. Ved skemalægningen tages hensyn til anden skolegang. Du finder yderligere information samt video og lydoptagelser fra koncerter med elever fra MGK Sjælland på mgksjaelland.dk

Informationsmøder Der afholdes et antal informationsmøder i januar. Datoer, tid og sted udmeldes på www.mgksjaelland.dk

Læs mere på www.mgksjaelland.dk 25

Følg os på

mgksjaelland


Har du en drøm om at blive professionel cykelrytter og samtidig få sikkerhed via uddannelse? - så er Cykelcollege måske lige noget for dig Hvad kan vi tilbyde på Cykelcollege: ■ Træning 4 gange om ugen i dagtimerne racer/MTB, (skolehjemsaktivitet efter skoletid)

Hvad kan vi tilbyde uddannelsesmæssigt ■ Oplæring i et grundforløb 1 og 2 cykel og motorcykelmekaniker

■ 10 dages træningslejr i Toscana, Italien

■ Dansk, engelsk, naturfag og evt. matematik på et niveau højere end det, du har

Hvad kan vi tilbyde på skolehjem: ■ 2-mands værelser på skolehjemmet, inkl. kost og logi

Se mere på www.celfeud.dk/cykelcollege Yderligere oplysninger: Konsulent Claus Westerholt, 20 68 43 94, westerholt51@gmail.com eller uddannelsesleder Morten Petersen, 61 63 28 84, mlp@celf.dk.

■ Hjemrejse betalt hver weekend, dog ikke for cykel

Ti dages træning i Toscana Vi tager ti dage til Italien og træner i et område af Toscana, som er meget eftertragtet blandt professionelle. Det foregår når den danske løbssæson starter, så du vil misse ét, måske to løb, men turen er aftalt med juniorlandstræneren, så lejren ikke falder sammen med cupløb. Opholdet er med fuld pension.

Kringelborg Allé 7 ● 4800 Nykøbing F. ● 54 888 888 ● www.celf.dk

26


Anders Møller

UNG OG SUCCESFULD – sådan gjorde han Lækkert hus, stort firma og en omsætning på 25 millioner. Læs, hvordan Anders på 26 år er nået så langt. Jeg bliver tit spurgt: ”Du er 26

Og imens jeg ventede på at starte

fik en fast løn. Mange af mine

på en ny uddannelse, var jeg ar-

venner er også først ved at skulle

bejdsdreng hos naboen, som havde

have deres første månedsløn nu her,

et anlægsgartnerfirma. Og det

og jeg har både firma, hus og bil.

banede jo vejen for en god fremtid.

Farvel til røvsprækken

år, hvordan er du nået så langt

Jeg elsker matematik, jeg er et

så hurtigt?”

udemenneske og jeg er vild med

Når jeg hører unge tale om hånd-

store maskiner. Og så skulle jeg

værkere, er det tit et kedeligt

have en uddannelse som gav’ ad-

billede, som de tegner af en hånd-

gang til et job, hvor der var plads

værker. Mange unge ser en gammel

til store tanker. Det var der på

og beskidt mand med ølmave, ondt

Svaret er ret enkelt, jeg sprang den lange karriere-kø over, og valgte den smarte vej – håndværkervejen. Der er så mange muligheder som håndværker, og mange overser det fuldstændig. Det var jeg også selv ved, men heldigvis

Selandias Landbrugs- & Gartner-

i ryggen og en meget synlig røv-

skole. Derfor er og var anlægsgart-

sprække. Det syn på håndværkere

nerfaget det helt rigtige for mig.

vil jeg gerne ændre, da det simpelthen ikke passer. Som håndværker

nåede jeg at stoppe op, og valgte

Hvad med vennerne?

så det, der gjorde mig glad.

Dengang tænkte jeg meget over, at

Man kommer hurtigt ud og tjener

jeg var den eneste af mine venner,

gode penge, man skaber noget, man

som startede på en håndværker-

kan være stolt af, det er let at få et

uddannelse. Men det gjorde ikke

job, for der er altid brug for hånd-

Efter folkeskolen startede jeg på

noget, for jeg var alligevel med

værkere. Man er eftertragtet og så

gymnasiet, men her blev jeg kun

til alle gymnasiefesterne sam-

er det en kæmpe fordel, hvis man

tre måneder, fordi det var helt

men med vennerne, og jeg havde

gerne vil være direktør eller selv-

forkert for mig. Det var nok mere

modsat dem altid penge til øl og

stændig, at have en baggrund som

mine forældres ønske og presset

byture. Jeg kunne også købe hus

håndværker, hvor man har været

fra vennerne, end det var mit.

før dem, da jeg langt hurtigere

ude i den virkelige verden.

Den der mavefornemmelse

27

3tilbage til indhold

har man utrolig mange muligheder;


Det rigtige match giver

SUCCESOPLEVELSER Hænderne er skruet rigtigt på, og man brænder egentlig for at komme i gang. Men livet har gjort lidt ondt, og det boglige driller. Hvad gør man? På Korsør Produktionshøjskole, hvor man står for EGU i Slagelse Kommune, er 40 unge i gang med erhvervsgrunduddannelsen. For mange betyder det en chance for at komme videre til andre uddannelser eller jobs.

”Når de finder deres rette hylde, ser vi, at de blomstrer,” fortæller EGU vejleder Maria Schade. ”Mange af dem har haft et liv før, hvor de troede, at der ikke var noget for dem. Og så får man matchet dem med det rigtige. Det er en kæmpe succesoplevelse. De får en tro på, at der er et liv for dem.” EGU’ens opgave er at gøre eleverne klar til ordinær uddannelse eller ordinær ufaglært beskæftigelse. Det sker primært gennem praktik – ofte i en børnehave eller vuggestue eller hos en håndværkermester – med korte afstikkere til uddannelsesinstitutioner, hvor man fx kan få et hygiejnebevis eller truckkørekort i hus. Efter to år står eleverne med et uddannelsesbevis og en god håndfuld kompetencer, der kan lede dem videre i livet. Mange ender med at blive, hvor de er. For forholdet mellem mester og elev, er ofte tæt, og virksomheden har skræddersyet en medarbejder.

Ta ’ 10. klasse på

Til august 2017 slår vi dørene op til

En ny og moderniseret HF-uddannelse Vidste du fx at: •   du kan tage din 2-årige HF på VUC i Holbæk, hvis du  trives i et ungt voksenmiljø med HF i centrum? •   der nu er projekt- og praktikperioder indbygget i  HF-uddannelsen, så du kan få hjælp til at træffe de  rigtige uddannelses- og karrierevalg? •   du stadigvæk kan få adgang til lange videregående  uddannelser efter 2 år på en 2-årig HF? •   du kan tage en fleksibel HF over længere tid og  stadigvæk få adgang til at søge ind på alle videregående  uddannelser? •   du nu kan tage en 2-årig HF på et gymnasium eller på et  VUC direkte fra 9. klasse, hvis du har mindst 4 i snit? •   du kan blive optaget på HF helt frem til slutningen af  august på VUC (dog skal du søge 1. marts hvis du  kommer direkte fra 9. klasse)?

kærlighed til musikken 3 LINJER

MUSIKER • SANGSKRIVER • PRODUCER

kærlighed til musikken kærlighed til musikken instrumentalundervisning • sammenspil • musikkundskab kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion ----- innovation & iværksættelse • dannelse & identitet -----

festivals • turné • udlandsrejse • koncerter • musical mm 3 LINJER

MUSIKER • SANGSKRIVER • PRODUCER instrumentalundervisning • sammenspil musikkundskab MUSIKER • SANGSKRIVER • •PRODUCER 3 LINJER

kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion instrumentalundervisning • sammenspil • musikkundskab ----- innovation & iværksættelse • dannelse & identitet ----kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion ----innovation & iværksættelse • dannelse & ----festivals • turné • udlandsrejse koncerter • identitet musical mm

70x100 generisk plakat final.indd 1

01/09/16 13.51

Book tid hos vores vejledere allerede i dag!

festivals • turné • udlandsrejse • koncerter • musical mm Sejergaardens Musikefterskole Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse • clf@sejergaardens.dk

Læs mere på www.nordvestvuc.dk 70x100 generisk plakat final.indd 1

70x100 generisk plakat final.indd 1

01/09/16 13.51

01/09/16 13.51

28

3tilbage til indhold


TA’ ET BREAK!

INGEN LEKTIER, EKSAMENER OG KARAKTERER! MASSER AF NYE VENNER, FEDE OPLEVELSER OG SPÆNDENDE VALGFRI FAG

HØJSKOLE VED AARHUS OG RIBE FOR 16-19 ÅRIGE

LÆS MERE PÅ UNGDOMSHOJSKOLE.DK 29


Det rigtige match... ➜ ”Virksomheden får en medarbejder, de kan forme så vedkommende passer præcis til deres behov,” lyder det fra Maria Schade. ”Det er en god ordning for begge parter, fordi man som lille virksomhed har mulighed for at få en EGU elev, selvom man ikke er godkendt til at have en lærling. Og mester får som regel et nært forhold til eleven og vil gerne passe på dem. Til gengæld er det vigtigt, at eleven passer sine ting.”

Der er en fremtid Virksomheder der giver plads til en EGU elev, påtager sig samtidig et stort socialt ansvar. Og derfor er det også EGU vejledernes fornemmeste opgave at forventningsafstemme og skabe det helt rigtige match. Til gengæld kan virksomhederne koncentrere sig næsten 100 procent om det faglige arbejde med eleven, for papirarbejde og bureaukrati tager vejlederen sig af. Elevernes opgave er at engagere sig i uddannelsen og arbejdet – belønningen er en øjenåbner og en erkendelse af, at de også har en fremtid. kommer de her og finder ud af, at der er muligheder, hvis de formår at gribe dem.”

”EGU henvender sig til unge, der ikke er parate til at starte ordinær uddannelse, men de skal være parate til uddannelse, og de skal være mødestabile,” fastslår Maria Schade. ”Mange af de unge har vidst, at de ikke havde samme niveau, som de andre i folkeskolen. Men så

Lyder EGU som den oplagte uddannelse skal man først og fremmest tage fat i sin UU vejleder, råder Maria Schade.

KOM TIL

EUX

informationsmøde den 18. januar 2018

FÅ DET BEDSTE FRA TO VERDENER På eux kombinerer du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen med fag på høje niveauer. Du får direkte adgang til både elevpladser inden for kontor, butik, handel eller event og til studier på videregående uddannelser. Læs om Eux Business og Eux Business Elite på rhs.dk

30

3tilbage til indhold


EGU elev Metin 22 år: ”Jeg vil gerne være tømrer, jeg vil ikke være en af dem, der sidder og piber, og synes livet er hårdt. Jeg vil ud og lave noget. Jeg havde ikke så mange valgmuligheder og kunne ikke bare pege på, hvad jeg skulle. Jeg måtte tage den uddannelse, der var mulig for mig. Det er et spring for livet. Jeg synes, man skal gøre det, for jeg har lært rigtig meget af dem, jeg arbejder sammen med. Og så er jeg rigtig glad for min mester. Han har givet mig den her chance for at bevise for mig selv og andre, at jeg har nogle muligheder.”

Mester Verner Sørensen: ”Jeg har taget en EGU elev, fordi jeg selv har stået i en lignende situation en gang. Havde der ikke været en, der havde givet mig en chance engang og troet på mig, så ved jeg ikke, hvordan det var gået. Jeg havde meget krudt i røven, men da jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge det krudt til noget, kom der styr på al balladen. De unge fra EGU uddannelsen, de skal også have en chance, for det fik jeg. Metin er en god dreng som arbejder hårdt og gerne vil noget. Han tager initiativ, og det er den måde man lærer på. Mange andre unge stiller sig op og leger med telefonen, men Metin han går selv i gang. Han har måske ikke de boglige færdigheder, men kommer han godt på vej, skal han nok klare sig.”

VIL DU BÅDE BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN? Vælg EUX - så får du BÅDE en erhvervsuddannelse OG en studentereksamen

ZBC bliver en endnu større skole, når vi går sammen med Selandia og SOSU Sjælland. Det betyder flere uddannelsesmuligheder for dig.

31

3tilbage til indhold


Hf-eleverne på gymnasierne møder både en moderne, målrettet uddannelse og et levende studiemiljø med masser af tilbud efter skoletid.

Moderne HF For inden den store verden skal indtages, er der lige en vogntur og nogle studenterdage, der venter.

De sidder side om side ved translokationen i den store hal. De røde studenter og de blå studenter. Det er STXelever og HF-elever, der er kommet i mål på den samme skole. Rektors tale gælder dem alle. Den handler om de mange uddannelses- og karrieremuligheder, som hver enkelt nu skal tage stilling til. Men talen handler også om den personlige og sociale udvikling, som hver af de nybagte studenter har været igennem. For uddannelse er både et fagligt og et personligt projekt. Der lyttes på stolerækkerne. Og der trippes lidt utålmodigt.

Det faglige, det praktiske og alt det sjove Det betyder noget at tage sin HF-uddannelse på et gymnasium sammen med andre unge. Det giver dine HF-år en ekstra dimension i et ungt miljø, hvor der altid er liv på gangene – også efter skoletid. Måske er du en haj til fodbold og skal med på holdet, når der spilles gymnasieturneringer. Det kan også være, at du elsker at synge og vil krydre din uddannelse med tid på scenen sammen med andre fra skolen. Eller også kan du bare godt lide, at der sker noget omkring dig, og at du kan mødes med venner og kammerater i lektiecaféen, på aktivitetsdagen og til festerne.

Nikkie

Nikolai

ÅBENT HUS 2. NOVEMBER 32

3tilbage til indhold

HF-uddannelsen kombinerer almindelig undervisning og praktik- og projektforløb. Det handler om at få ny viden på et højt niveau og samtidig også lære, hvordan denne viden kan bruges ude i ”den virkelige


i gymnasiet verden”. Derfor foregår undervisningen ikke kun i et klasselokale og på skolen, men også når du besøger virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, når du er på studietur i udlandet, eller når du sammen med andre fra din klasse selv skal skabe et fagligt projekt.

HF er for dig, der vil videre Mange elever på HF har andre erfaringer med sig i bagagen. Nogle har måske taget et par omveje for at nå tilbage til gymnasiet, andre har haft brug for en tænkepause og andre igen er gået den lige vej fra folkeskolen. Fælles for dem alle er, at de gerne vil videre; videre i livet og videre i uddannelsessystemet. Det giver noget særligt til dynamikken i en HF-klasse. ”HF handler både om det faglige og om at blive klogere på sig selv. Du bliver taget alvorligt, og du får lov at udvikle dig – også personligt,” fortæller Nikkie og Nikolai, der begge går i 2.HF. De kan begge skimte den blå hue i horisonten, men allerførst venter 2.HF med projekter, praktik, elevråd og masser af viden.

Tag en

Rågelund Efterskole

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSE

- en efterskole for ordblinde unge Her finder du hjælp til at læse og skrive En styrket selvtillid og et varmt fællesskab. Rågelundvej 179 5240 Odense NØ Tlf: 6595 1386

Din vej til

DRØMMEN

www.raagelund.dk raagelund@mail.dk

• • • •

Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemoder

Se mere

WWW.SOSUSJ.DK

33

3tilbage til indhold


HF PROFIL 1

HF PROFIL 2

Med min HF tager jeg 3 år på 2 år

Min HF er mit sejrsbevis

Ivana Aldahisi går i 1.HF og afslutter nu sit naturvidenskabelige grundforløb og sit kunstneriske fag, billedkunst.

Stefan Jensen Blomquist går på 2. HF med en fagpakke, der prioriterer samfundsfag ved siden af valgfagene og de obligatoriske fag.

Er du en af dem, der valgte HF, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? STEFAN: Jeg har mine helt egne grunde. For mig er den 2-årige HF en vej tilbage til samfundet efter at have været tilknyttet det offentlige i en årrække. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft nogle store psykiske udfordringer, som har spændt ben for min udvikling. Men nu er jeg stærkt i gang med at vise mig selv og min omverden, at jeg kan gennemføre noget og at jeg har et mål med mit liv.

IVANA: For at være helt ærlig vidste jeg ikke, at nogle af dem jeg kendte, også havde valgt HF. Jeg valgte det simpelthen udelukkende, fordi det var en måde at skære 3 STX-år ned til 2 HF-år og stadig ende op med en gymnasial uddannelse, der kan give mig en masse muligheder. Samtidigt er det fedt for mig, at jeg ikke behøver at stresse over årskarakterer mellem eksaminerne. I stedet får jeg målrettede evalueringer fra mine lærere.

Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? STEFAN: Jeg overvejer både at læse pædagogik eller IVANA: Da jeg var lille, var der nogle, der hjalp mig kaste mig over et jurarelateret felt. Det, der er et godt gennem svære tider, og det vil jeg gerne give tilbage. liv for mig, er et liv, hvor jeg får mulighed for at påvirke Derfor overvejer jeg at blive socialrådgiver. Især andre mennesker i en positiv retning. Jeg er faktisk ikke kriminelle unge og unge, der har været udsat for omnervøs for, om jeg skal klare mig i fremtiden. Jeg har sorgssvigt, har min interesse, for det er i teenageårene allerede erfaret, at man kan rejse sig efter at være blevet identitetens dannes, og det er ikke altid lige let. fældet i livet. Det er min skolegang på HF et bevis på.

Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelsesdøre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 2 år? STEFAN: Den kamp jeg tager nu lærer mig en masse om mig selv og min omverden. Her er mine faglærere helt afgørende. For selv om de kører deres officielle lærerlingo i timerne, så er de altid i øjenhøjde med os unge. Den oplevelse tager jeg med mig videre.

IVANA: På HF er jeg blevet endnu mere bevidst om, at den her ungdomsuddannelse skal føre til en videregående uddannelse. Og jeg har opdaget, at jeg faktisk godt kan holde fast på min motivation, selv om ikke alle omkring mig engagerer sig lige meget i skolearbejdet.

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge HF, hvad vil du så sige? STEFAN: Følg din mavefornemmelse for at tage et HF, hvor mange af klassekammeraterne er lidt ældre end på STX. Og beslut dig for, om du vil engagere dig, selv om du ikke får standpunktskarakterer. Det er dit engagementet i timerne, der vil rykke dig mest.

IVANA: Jeg ville sige: ”Overvej, om du kan tage to år med hårdt slid for til gengæld at komprimere din gymnasiale uddannelse fra 3 til 2 år. Og vælg det du vil – ikke det dine venner gør, for det er dit liv.

Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? STEFAN: At komme over denne første bakketop som mit eksamensbevis er. Næste bakketop er at komme ud og vise mit personlige potentiale.

IVANA: Nu er der kun ét år, før jeg står med huen på hovedet, og det gør mig simpelthen så glad at tænke på... Og så må den sidste karakter, der står i huen, til den tid jo gerne være en rigtig god én!.

34

3tilbage til indhold


EFTERSKOLEN LINDENBORG • BORREVEJLEVEJ 26 · LEJRE · 4000 ROSKILDE · TLF.: 4912 1040 · KONTORET@EFTERSKOLEN.DK 35


SKILLS: Et udstillingsvindue til

ERHVERVSUDDANNELSERNE Et telt på størrelse med en fodboldbane, repræsentanter fra langt over halvdelen af erhvervsuddannelserne og Danmarks dygtigste håndværkerelever. Det er blot noget af det, Region Sjællands skoleelever vil kunne opleve når Danmarks største uddannelsesevent DM i Skills kommer til Næstved i 2019.

enmark / foto: SkillsD ard og Per D auga

En stor succes På Skills konkurrerer unge erhvervsuddannelseselever for at finde den bedste inden for hvert enkelt fag. Vinderne repræsenterer senere Danmark ved EM og VM i Skills. Samtidig er eventen også en mulighed for at vise unge og deres forældre, de muligheder der findes, hvis man vælger en erhvervsuddannelse. I 2019 er det så for første gang blevet Region Sjællands tur til at stå for det store arrangement, der har været afholdt siden 2011. Som værtsby har Næstved ansat Pia Hegner som projektleder. Og det er en spændende mulighed fortæller Pia Hegner, der har en baggrund som både UU vejleder og medarbejder i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. ”Det der er lidt specielt ved, at det bliver i Region Sjælland er, at ingen byer har et messecenter eller et areal, der er stort nok. Men vi har Arena Næstved, som dog heller ikke er stor nok. Så der skal et 10.000 m2 telt til,” fortæller projektlederen.

Skills i april Mens Skills Denmark er ansvarlig for indholdet af arrangementet er

det Næstved, der som værtsby står for de fysiske rammer. Samtidig skal regionen og regionens elever også have udbytte af den store event. ”Jeg har fx haft møde med alle skolelederne allerede,” forklarer Pia Hegner. ”Og fortalt dem, at det er vigtigt, at de allerede nu begynder at afsætte penge til transport af deres elever.” Og de besøgende elever bliver lidt yngre, end man normalt ville opleve på DM i Skills, fortæller projektlederen. Fordi en stor del af arrangementet kommer til at foregå i et telt, har man set sig nød til at flytte Skills til april, hvor det normalt foregår i januar. ”Da det ligger i april, har afgangseleverne allerede valgt ungdomsuddannelse,” siger Pia Hegner. ”Så i 2019 kommer vi for første gang til at fokusere på 7. og 8. klasserne. Samtidig vil vi også gerne slå et slag for de unge, der endnu ikke er kommet i gang med noget.” Tanken er at involvere en del af de unge, der er tilknyttet jobcentrene, aktivt i de arbejdsfunktioner, der ligger i så stor en event.

36

3tilbage til indhold

Så selvom Pia Hegner må betegnes som lidt af et fagligt fyrtårn, er der selv for hende masser af udfordringer at tage fat på. Og hun glæder sig. For DM i Skills er realiseringen af en gammel drøm. En drøm som i dag må betegnes som en veletableret del af uddannelsesåret i Danmark. ”Omkring år 2000 skrev jeg den første vision for DM i Skills. I dag er det blevet en kæmpe succes, og det udstillingsvindue vi havde håbet på,” fastslår Pia Hegner. Og det er vigtigt, at de unge også skeler til erhvervsuddannelserne, når ungdomsuddannelsen skal vælges, lyder det fra Næstved. ”I Region Sjælland er vi langt under målsætningen for, hvor mange unge, der skal vælge en erhvervsuddannelse, men vi har potentialet, og det er vigtigt, at vi uddanner unge, der bliver i regionen. Det kan erhvervsuddannelserne hjælpe med.” Projektlederen fortsætter: ”For at vælge en erhvervsuddannelse skal man kunne se sig selv i en arbejdssituation, så ved at se de andre unge, der arbejder på Skills og se dem være stolte af det, de laver, bliver de fanget af det.”


Hvorfor vælge en erhvervsuddannelse? En erhvervsuddannelse en god blanding af skole og praktik, så man får mulighed for at prøve sin viden af i praksis og blive en mester inden for sit fag.Der er 106 forskellige erhvervsuddannelser med over 300 trin eller specialer at vælge imellem og man kan begynde lige efter grundskolen. Med en erhvervsuddannelse kan man komme i job lige efter endt uddannelse eller man kan læse videre. Fx er der mange, som bliver udlært tømrer og senere læser videre til bygningskonstruktør. Mulighederne er mange med en erhvervsuddannelse og med den nye EUX-uddannelse, som er en erhvervsfaglig studentereksamen, så får man direkte adgang til både job og universitet, når man er færdig med sin uddannelse. Fremtiden tegner lys, hvis man vælger en erhvervsuddannelse, for i fremtiden bliver der mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft og man er derfor næsten sikret job. Man kan også starte egen virksomhed med et svendebrev i hånden og prøve at være sin egen arbejdsgiver og have en masse dedikerede medarbejdere under sig. Der er en stor stolthed forbundet med at være faglært og kunne se produktet af sit hårde arbejde udfolde sig foran øjnene af en og samtidig vide, at det man laver, er til stor glæde og gavn for andre. Fremtiden er på ingen måde forseglet, når man begynder erhvervsuddannelsens grundforløb, for på grundforløbet bliver man præsenteret for både erhvervsfag, grundfag og valgfag, og der er mulighed for at prøve forskellige ting af, inden man træffer sit valg. Når man er ude i praktik, får man mulighed for at prøve, hvordan det er at være på en rigtig arbejdsplads og får gode erfaringer, færdigheder og kollegaer, som man kan have glæde af resten af livet. I Danmark er vi stolte af vores faglige kompetencer og vi er et eksempel på drive, innovation og arbejdsomhed i hele verden. Vi skal sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, så Danmark også i fremtiden vil være førende inden for erhvervslivet. Tag springet og tag en erhvervsuddannelse!

Klemmenstrupgård

/ Helene Glundholdt, formand Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Produktionshøjskole - PBE - STU - EGU - KUU - Campus

IKK E alle går den l ige v ej u d i l ive t

Køkken • Redesign & Handel • Gartneri • Medie/Grafisk • Idræt/Event • Pædagog/SOSU • Kunst & Idé • Tømrer/Byg • Smed • Ejendomsservice

Har du brug for hjælp til at finde DIN vej?

På Klemmenstrupgård kan du afprøve dine praktiske evner og blive ledt i den rigtige retning til uddannelse eller job

RKE ST Y GS Å SK & O AN AN V I K IG I D AT IK D TEM A M

Klemmenstrupgård Produktionshøjskole, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge, Tlf.:56633700, www.klemmenstrupgaard.dk, FB: klemmenstrupgaardphs

37

3tilbage til indhold


Handelsuddannelserne tæt på erhvervslivet – tæt på din fremtid! Du som elev i 8. og 9. klasse står over for det første store fremtidsvalg. Langt fra de fleste har planlagt hele deres karriereforløb, og en undersøgelse viser, at omtrent hver tredje skoleelev har svært ved at foretage sit uddannelsesvalg efter folkeskolen. Jeg håber, at jeg fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers side kan hjælpe dig med at skabe et objektivt syn på landets handelsuddannelser, der kan hjælpe dig i dit valg. Uddannelserne inden for handel giver dig, som elev på HHX, EUD-/ EUX business, mulighed for at specialisere dig indenfor alle aspekter af arbejdet med økonomi, rådgivning og kommunikation. Undervisningen vil på mange måder være anderledes end du kender den fra folkeskolen. Der vil stadig være en del klasseundervisning, som du har nu, men der er stor fokus på gruppe- og projektarbejde, hvor du arbejder med større opgaver. Disse opgaver er kendetegnet af at lægge vægt på både den teoretiske og praktiske del således, at du i mange af fagene vil arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i problemstillinger, der har en relation til virkeligheden og virksomheder. Både lokale virksomheder og virksomheder fra den store verden. I den forbindelse har mange handelsskoler tæt kontakt med det lokale erhvervsliv, så du, som elev igennem din studietid, får nogle kompetencer, som vil ruste dig til at tage del i det fremtidige arbejdsmarked, hvad end du har planer om at ville tage en videregående uddannelse, en læreplads med sigte på job og karriere inden for erhvervslivet, eller du drømmer om at starte din egen virksomhed. Så falder dit valg på en uddannelse inden for handelsområdet, så får du praksisorienteret undervisning, kompetencer der sikrer dig job i det fremtidige erhvervsliv og stærk forståelse for samfundets mekanismer, herunder arbejdsmarkedet.

/ Nikita Kofoed-Dam, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Jeg vil ønske dig held og lykke med dit valg af uddannelse.

Kastanievej Efterskole

- din kreative efterskole i hjertet af København KERAMIK

MUSIK

TEKSTIL & DESIGN

FOTO

BILLEDKUNST

Elsker du at være kreativ? På Kastanievej Efterskole tilbyder vi en kreativ 10. klasse i hjertet af København. Lyder det som noget for dig, så ring eller skriv til os, så vi sammen kan aftale et tidspunkt for en rundvisning på skolen. Vi glæder os til at møde dig!

TEATER & PERFORMANCE

KASTANIEVEJ EFTERSKOLE – KASTANIE.DK KASTANIEVEJ 2, 1876 FREDERIKSBERG C – 33 31 08 08

38

3tilbage til indhold


Du skal vælge STX – det almene gymnasium – hvis du gerne vil tage en boglig ungdomsuddannelse, hvor du har mange forskellige fag og muligheder. På STX kommer du både til at få naturvidenskabelige, sproglige og samfundsvidenskabelige fag, ligegyldigt hvilken studieretning du vælger. Du kan selvfølgelig vælge, om du helst vil have mest matematik og fysik, eller om du hellere vil have masser af spansk og fransk, men du får en bred vifte af fag under alle omstændigheder. Netop de mange forskellige fag og metoder betyder, at du kan bruge STX til rigtig meget, når du er færdig. En almindelig STX er adgangsgivende til langt de fleste videregående uddannelser.

Hvorfor STX?

På STX får du altså et bredt kendskab til mange forskellige fagligheder, men du får også mulighed for at bruge dine fag i virkeligheden. I løbet af tiden på STX skal du selvfølgelig til helt almindelig undervisning på skolen, men du skal også på ekskursioner og studieture. Her får du lov til at lave biologi-forsøg ude i naturen, indsamle svar på spørgeskemaer på den lokale gågade eller optage din egen dokumentarfilm i lokalområdet. Du får også mulighed for at komme til udlandet og bruge dine erfaringer fra lille Danmark til at blive klogere på den store verden. Gymnasiet er dog ikke kun de mange fag, som man bliver undervist i. På STX kan du nemlig også blande dig i hele ungdomslivet, der ligger rundt om din uddannelse. Langt de fleste gymnasier har elevråd, fest- og café-udvalg, film- og musikklubber, og meget andet. Her har du mulighed for at skabe et bredt netværk blandt unge på din egen alder, som du deler interesser med. Der er næsten uendelige muligheder for at skabe nye fællesskaber, hvis du bare får nogle flere med på din idé! Sådan bliver man nemlig også klogere – når man sætter gang i nye initiativer. STX er altså valget om at komme hele vejen rundt. Hvis ikke du helt ved, om du vil være ingeniør, bankrådgiver eller folkeskolelærer, så har du alle mulighederne efter en STX. / Martin Thing, formand Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

På STX bruger du tre år på at blive klogere på dine fag og din omverden, men også på dig selv!

SAMMEN OM MERE ET ÅR PÅ EFTERSKOLE GIVER DIG RETNING FOR LIVET LIVET PÅ SKOLEN

Du får en hverdag med undervisning og aktiviteter fra morgen til aften, men også fritid og samvær med dine efterskolevenner. Du kan være sammen med vennerne i idrætshallen, musiklokalet, fitnesslokalet, på skolens udearealer, fx multibanen, det hyggelige gårdmiljø m.v., og i en lang

række andre tilbud, som er med til at styrke fællesskabet. Der er altid sociale tilbud, som du kan benytte dig af, ikke mindst i weekenderne, men der er også mulighed for at synke ned i sofaen og tage lidt alenetid. • Musik

• Idræt

• Medie

• Teater

10SOLROD - med garanti

• Outdoor • fodboldlinje

Højagervænget 23 2680 Solrød Strand Tlf. 56182856 www.10solrod

NORDSJÆLLANDS EFTERSKOLE

Aggebovej 34, Valby · 3200 Helsinge · Tlf. 48 39 19 11 · ne@ne.dk · ne.dk

39

3tilbage til indhold


Med en EUX Velfærd har man banet vejen til en fremtid inden for omsorgsfagene. I første omgang bliver man social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent – uden at gå glip af studenterhuen.

Et springbræt til

DE VARME HÆNDERS VERDEN Kani Ahmadi er lidt af et særsyn på EUX Velfærd på Social- og sundhedsskolen i Køge. Han er nemlig en af de – indtil videre – få drenge, der har indset, at en SOSU uddannelse åbner mange døre. Især når det er en SOSU uddannelse, hvor der også følger en studentereksamen med. EUX Velfærd har to linjer. En til pædagogisk assistent og en til social- og sundhedsassistent. Begge er bygget op sådan, at man har gymnasiale fag og fag, der relaterer til

linjen kombineret med praktikker og et hovedforløb, som primært bruges på elevpladsen i kommunerne.

Fastlagt karrieremål Kani valgte SOSU, fordi han allerede nu har et fastlagt karrieremål. Han vil være fysioterapeut. Og derfor er velfærdsuddannelsen et godt springbræt. Allerede inden en videregående uddannelse, vil Kani have masser af praktisk arbejdserfaring.

”En EUX med SOSU åbner mange døre. Jeg tror, jeg har op mod 20 forskellige valgmuligheder, når jeg er færdig. For EUX giver jo adgang til de videregående uddannelser,” lyder det fra 17-årige Kani, der snart skal starte på sin elevplads i Roskilde Kommune. ”Det fedeste er, at man kommer til at opleve en arbejdsplads. Vi kommer ud til borgerne fra starten.” Og netop det med at møde mennesker, er en af de vigtigste grunde til, at Kani håber på en fremtid i de varme hænders verden. ”Jeg har altid villet noget med mennesker. Det er det bedste ved uddannelsen, at man kan yde omsorg for andre,” fastslår Kani, der ikke frygter at hans fag en dag forsvinder i takt med, at robotteknikken bliver mere og mere avanceret. ”For mig er det her en uddannelse til fremtiden. En uddannelse med en masse døre og muligheder, hvor man også får huen med. Og jeg tror ikke, vi bliver erstattet af teknik. Man kan jo ikke erstatte mennesker,” siger han.

Stor ros SOSU og hankøn er stadig ikke noget man ser så tit, og Kani har da også mødt blandede reaktioner fra sine omgivelser. ”Nogle af mine venner, tror det handler om at score damer,” griner han. ”Men jeg tror alle vil kunne forstå mit valg med tiden. De første gange jeg var med ude hos borgerne, var jeg lidt nervøs, men jeg er blevet så godt modtaget af alle, og jeg får stor ros for at have givet mig i kast med den her uddannelse.” Han fortsætter: ”Det ville være fedt at kunne inspirere andre til også at vælge den her uddannelse.”

Kani Ahmadi

40

3tilbage til indhold


VIL DU SKABE FREMTIDEN? Bliv tømrer, murer, maler, byggemontagetekniker eller tag VVS-energiuddannelsen. Se dine muligheder her: sceu.dk/bygge-anlaegsskolen

VIL DU VÆRE

DEN FØRSTE? BLIV STRUKTØR

- FÅ EN FED FREMTID Læs mere her: sceu.dk/anlaegsstruktoer

41

3tilbage til indhold


MER’ END MATEMATIK – HEFTIGERE Afslutningen af grundskolen kan gå hen og blive meget mere end et adgangsgivende afgangsbevis til videre uddannelse. Især hvis den unge vælger at gøre det fra en af landets 249 efterskoler. / Lone Hee, forstander på Lundby Efterskole På en efterskole er der, ud over de almindelig skolefag, en række anderledes oplevelser som udlandsture, linjefag som fx Drama, Friluftsliv eller Hest og ture, turneer og turneringer, der spicer skoleåret op, og er med til at give de unge udfordringer og kompetencer på en masse områder. Nogle efterskoler er prøvefri, men på langt de fleste kan man både tage folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse. Undervisningen på efterskolerne er ofte meget ander-

ledes end almindelig klasserumsundervisning, men den står mål med undervisningen i folkeskolen, hvilket betyder, at du kan være sikker på at få faglig kvalitet – også på de skoler, hvor oplevelserne fylder meget. Der er lavet undersøgelser, der viser, at unge der har taget 10. klasse på en efterskole har 10% større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse. Mest af alt så adskiller efterskolerne sig fra den almindelige skole

ved at være kostskoler. Eleverne bor på skolen og ud over undervisningen deltager de i hverdagslivet med praktiske opgaver inden for rengøring, madlavning og andre praktiske gøremål. Fritiden er også på skolen; både i hverdagen og i weekenderne, hvor der ofte arrangeres sjove ting som fx bagedyst eller sportskampe. Mens rigtig meget uddannelse har fokus på læring og dygtiggørelse rent fagligt, så har efterskolerne det ekstra gear, der har fokus på dannelse. Dannelse er det helt særlige og vigtige projekt, hvor den

Efterskolen for iværksætteri

MEDIEDESIGN · BUSINESS · TECH Du snuser til det hele, men bruger mest tid på det kompetencefag du interesserer dig mest for

Et skoleår som: Mediedesigner Fotograf Youtuber Blogger Grafiker eSport’er Programmør Iværksætter Trendspotter

Lær hvordan du markedsfører dig på: Hjemmesider Blogs Instagram Pinterest Fb Twitter Snapchat LinkedIn

Et efterskoleår på New Nordic Youth - det bli’r fantastisk! www.newnordicyouth.dk Torupvejen 90 EFTERSKOLEN FOR IVÆRKSÆTTERI 3390 Hundested Facebook: New Nordic Youth - efterskolen for iværksætteri

NEWNORDICYOUTH EFTERSKOLEN FOR IVÆRKSÆTTERI

NEWNORDICYOUTH 42

3tilbage til indhold


– DYBERE END DANSK END HOODIES

unge finder sine fødder, sit ståsted og lærer sig selv at kende. Det er det store projekt, som efterskolerne arbejder med dagligt; eleverne skal ikke alene blive til ’noget’, men de skal blive til ’nogen’. Til livsduelige mennesker. Som Julie, der har taget 9. klasse på Lundby Efterskole, siger ”Jeg kender mine meninger meget bedre nu, og tør stå ved dem”. På efterskolen møder, og bor du sammen med andre unge, der ikke er som dig. Der vil være unge fra andre byer og andre lande. Det er,

når du møder de andre, at du oplever verden som meget større end dig selv, og det er her du knytter venskaber med helt nye venner, du ellers aldrig havde fået chancen for at møde. Alle kender nok efterskoler som steder, hvor der krammes på kryds og tværs, hvor der er en ret afslappet stemning, og hvor de unge går i hættetrøjer. Ja, hoodien er vel nærmest blevet en efterskole”uniform”. For nogle signalerer det måske ikke ambitioner og gode karakterer at gå i street-wear, men man skal ikke tage fejl. Den afslappede unge er resultatet af seriøst, målrettet arbejde.

43

3tilbage til indhold

Arbejde der går ud på at gøre plads til hele mennesket, at turde at begå fejl, at stole på egne evner og at lære konstruktivt samarbejde, så man ved, at når man gør sit bedste, så har man gjort det godt. Næste gang du ser en ung i en hoodie med alle vennernes navne på, så se ind under hætten, og se en ung, der både har mod på at gribe sit eget liv og har samvittighed til også at gribe det sammen med andre. Bag det afslappede ydre bliver der på efterskolen bygget en kraftfuld kerne, den unge har med sig, og kan trække på, resten af livet.


Kærlighed til

Wienerbrød, kransekagehjerter, tørkager og flere forskellige typer brød. Det er bare noget af det, Marcus Sennefelder skal producere på dagen for svendeprøven. Svendeprøven sætter det sidste kryds over de sidste 4 1 /2 års uddannelse og giver Marcus ret til at kalde sig bager. Og den 19-årige ZBC elev bliver en stolt en af slagsen. ”Jeg elsker håndværket og professionen. Jeg er med til at sætte rammerne for familielivet, når familierne fx om søndagen kommer og køber frisk brød, som de skal nyde sammen.” Marcus maler et fint verbalt billede af søndagsbrunch med friskbagte rundstykker og snegle. ”Jeg ved, at det jeg laver, er noget særligt, så jeg har en kæmpe stolthed ved mit håndværk. Ofte får man også en direkte reaktion fra folk.” Som lille sad Marcus i køkkenet sammen med sin mor, når der blev lavet mad, og i dag er han sikker på, at passionen for brød og kager stammer fra den tid. ”Jeg har haft interessen, siden jeg var helt lille, hvor jeg hjalp min mor i køkkenet. Jeg elskede at have fingrene i dejen og arbejde med den.”

Danmarks bedste Selv om Marcus allerede for mange år siden lagde an til en fremtid inden for det gastronomiske, var der ingen, der kunne vide, at han en dag kunne kalde sig Danmarks bedste bagerlærling.

Eller i hvert fald én af dem, siger han beskedent, selvom han i 2016 vandt DM i Skills, repræsenterede Danmark ved EM og desuden er yngste mand på det Danske Bagerlandshold. Skæve arbejdstider og konkurrence fra store fabriksbagerier, der leverer billige bake-off produkter til landets supermarkeder, har været med til at sætte bagerfaget under pres. Men for Marcus var der ingen tvivl om, at erhvervsuddannelse var det rigtige valg. ”Jeg ville den praktisk vej, hvor man lærer med hænderne. Jeg gad ikke det med lektier,” fortæller han. ”Man lærer meget, og man lærer at tage ansvar og blive selvstændig. Et år inde i min elevtid fik jeg opgaver, jeg selv skulle stå for, og der var ingen, der gik og holdt øje med mig.” ”Jeg føler ikke, jeg har mistet noget ved at tage en EUD. Det har været fedt. Selv om man ikke er så meget på skolen, har man et godt kammeratskab. Man taber ikke alt det sociale,” fortsætter han.

44

3tilbage til indhold

Opskrift på overlevelse Marcus ville være en drøm for enhver mester, men fremtiden byder formentlig på selvstændig forretning, hvis turen ikke går til udlandet, fortæller han. Det er der rig mulighed for med en dansk erhvervsuddannelse i baghånden. Uanset om fremtiden byder på selvstændig virksomhed eller internationale eventyr, bliver det med kærligheden til professionen i højsædet, understreger Marcus, der også har en opskrift på, hvordan et bageri overlever i den hårde konkurrence. ”Man skal lave noget ordentligt for at stoppe lukningen af bagerier i dag. Der er mange, der ikke moderniserer sig. Man skal følge de trends, der er oppe i tiden, det kan fx være langtidshævet brød og brød på surdej. Man skal følge med tiden,” lyder det fra bagerværkstedet i Ringsted. ”Det gør mig glad, at jeg har stoltheden ved mit fag. Det kan godt gøre mig lidt sur, hvis folk ikke respekterer deres håndværk.” Fra sommeren 2017 tilbyder ZBC også fødevareuddannelsen i Næstved.


håndværket

efter 9.: campus 10 - En faglig og kreativ vej til din fremtid 4 Et spændende undervisningsmiljø, med eget afsnit på skolen.

4 Et perfekt miljø til fordybelse inden for særlige interesseområder.

4 Oplevelser gennem ryste-sammen tur, skolerejse, temauger og ekskursioner.

4 Sprog & Kommunikation 4 Kultur & Globalisering 4 Samfund & Økonomi 4 Fysik/kemi 4 Tysk 4 Gym10 Temafag – som Ernæring, Friluftsliv, Musik og performance, Billedværksted m.m. Kultur & Globalisering

SOPHIESKOLEN • Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 54733100 • sophieskolen@guldborgsund.dk

45

3tilbage til indhold


”Når først man har koden – er det nemt” Da konkurrencen Unge Forskere løb af stablen i Forum tidligere i år kunne Region Sjælland prale af en enkelt finalist. Jesper Ejlebæk Holm fra Roskilde Katedralskole stillede op med sit projekt om solceller. Karriereguiden mødte Jesper inden den endelige vinder blev kåret og stillede spørgsmål til hans interesse for forskning. Hvad betyder forskning for dig? Personligt for mig så er forskning en rigtig dejlig ting, fordi man kan få stillet sin nysgerrighed. Man får øget sin viden om naturvidenskaben og så kan også få lov at vise, hvad man allerede ved.

Jesper Ejlebæk Holm

Samfundsmæssigt er forskning vigtig, fordi man får viden om en masse ting, som vi kan bruge til noget. Og så er der ofte en masse spin-off teknologi, når man går i gang med store forskningsprojekter. Nogle af de ting, man kommer frem til gør livet lettere for den enkelte

begyndte at videreudvikle på det, der var skrevet om. Jeg vidste, at jeg ville indsende et projekt, og det blev så det her. Og jeg synes det er interessant. Hvad skal du bruge projektet til fremover? Efter det her skal jeg lige slappe af for det har været meget arbejde, men efter det kunne det være fedt at lave mit beregningsprogram om til en app, så man let kan bruge det. Når man først har en kode, er det nemt.

Hvad går dit projekt ud på? Mit projekt kan bruges til at beregne, hvor effektive de solceller man har installeret er. Lever de fx op til det producenten lover? Jeg har selv lavet programmet, der laver beregningerne.

Det ville så også være super fedt at vinde. At vinde kunne også bruges til, når jeg skal søge optagelse på videregående uddannelse. Jeg drømmer om at læse partikelfysik enten på Københavns Universitet eller på et internationalt universitet som fx Cambridge eller Edinburgh.

Hvordan fik du idéen til projektet? Jeg fik en studieretningsopgave, hvor vi skulle kigge på en artikel om solceller. Det fik hele klassen, men jeg

Lundby Efterskole Højt humør og plads til alle!

Birkerød

Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser i en flot, tidligere landbrugsskole fra 1915. Vi har egen sportshal, dramasal, musiklokale, shelterplads og ridehus.

Gymnasium HF, IB & Kostskole

A school with a vibrant and international atmosphere En boglig, kreativ og aktiv skole! Vi har masser af muligheder til dig, der tør kaste dig ud i noget nyt. Klassisk efterskole med 5 stærke linjer: IDRÆT • DRAMA • HEST • FRILUFTSLIV • MUSIK Løbende informationsaftener – se 4lundbyefterskole.dk Lundby Efterskole | Efterskolevej 8 | 4750 Lundby

Read more on birkegym.dk

Tlf. 55 76 71 03 | adm@lundbyefterskole.dk

46

3tilbage til indhold


OURE KOSTGYMNASIUM KS M

TA

EN

G

IN

UDENTERE

A

D

ST

RM

B

RF

O

PE

CAM

PUS

IN DYRK D O

ING

ART / SPO

RT

&

DANS MUSIK SKUESPIL ADVENTURE+SKI SEJLADS+SKI SKI FODBOLD RIDNING HÅNDBOLD

ÅBEN TILMELDING FOR ALLE

Læs mere på www.oure.dk/kostgymnasium Book en rundvisning på 62 38 38 15 47


Et håndsrækning til ”Unge i dag er meget høflige og ordentlige til at følge det, der bliver dikteret oppefra. De bukker nakken og gør, hvad de får besked på – og det betyder også, at nogle bliver ramt af stress eller må opgive at følge med. Vi har nogle elever, der ikke har følt sig mødt. Her oplever de for første gang, at der bliver taget udgangspunkt i dem.” Sådan lyder det fra KUU vejleder Hanne Garcia. Huerne med de grønne bånd ligger klare og venter på, at det første hold elever fra Lolland Produktionsskole afslutter den kombinerede ungdomsuddannelse. Ud af seks elever, kan fire sætte flueben i boksen læreplads eller arbejde som et direkte resultat af deres uddannelse. Vejlederne BelinDa Christiansen og Hanne Garcia har været med som mentorer, vejledere, lærere og udbydere af et kærligt spark bagi, siden dag ét. Og det er netop meningen med KUU. At eleverne får den ekstra håndsrækning til at komme videre. At de bliver afklarede og forbedrer deres karakterer. KUU giver mulighed for ufaglært arbejde, men kan lige så vel lede til mere uddannelse eller læreplads.

Et vist niveau Gennem en kombination af masser af møder med arbejdsmarkedet og erhvervslivet og undervisning i basale fag som dansk og matematik, bliver eleverne afklarede til fremtiden. Men det kræver også en indsats af de unge selv. ”Vores unge skal være mødestabile,” understreger BelinDa Christiansen. ”De skal gide uddannelse, og de skal kunne nå et vist niveau.” I løbet af de fire semestre skal eleverne

nå op på niveau D i dansk og matematik og skal endvidere til eksamen med deres portfolio, som indeholder materiale fra alt det, de har samlet og lært i løbet af de 2 år. Efter en 14-dages intro periode vælger eleverne en fagretning, som varierer fra region til region. I Storstrømsområdet, som Lolland Produktionsskole hører til, kan de vælge: Byg og Bolig, Produktion og Håndværk, Mad og Sundhed eller Turisme og Handel. Efter endt uddannelse kan eleverne kalde sig erhvervsassistent inden for deres valgte fag. ”Man får et uddannelsesbevis,” fortæller BelinDa Christiansen. ”Og skulle det ske, at man ikke kan gennemføre de boglige krav, får man et kompetencebevis.”

De skal fyldes op KUU uddannelsen er opbygget/tilrettelagt i samarbejde med KUU storstrøm med udgangspunkt i bekendtgørelsen omkring KUU uddannelsen og rummer i modellen både virksomhedsbesøg og korte praktikker, foruden undervisning i dansk og matematik, som foregår på ungdomsskolen. Der er indlagt tid til at arbejde med portefolie, som er en del af KUU uddannelsens pensum. ”Det er mit mål, at hver elev skal ud på flere virksomhedsbesøg og lign. i løbet af de første semestre” forklarer BelinDa Christiansen. “Og så skal de også fyldes op med input som, hvordan opfører man sig på arbejdspladsen, hvordan begår man sig på de sociale medier, vi ser dagens nyheder og så taler vi om, hvad de har set og oplevet i praktikker”. I de sidste to semestre er uddannelsen bygget op som en veksel mellem fire ugers praktik og fire ugers undervisning, som foregår på CELF. Her vil eleverne få jævnlige besøg af vejlederne, som vil støtte og hjælpe de elever der har behov.

Eleverne fortæller Kevin Snejstrup 18 år – begyndte i august på linjen turisme og handel. Kevin Snejstrup

Hira Racipovic 48

3tilbage til indhold


AT KOMME IGANG ”Jeg startede på KUU fordi jeg gerne ville forbedre mig. Jeg vil gerne på EUX business. Jeg vil gerne have erhvervet med fra starten, så KUU kunne hjælpe mig på den måde. En af de opgaver, jeg har siddet med, er en generel video om KUU, så det er en rimelig vigtig ting. Jeg har bl.a. lavet en masse research. Min drøm er at blive iværksætter, og jeg tror EUX business er en god uddannelse, hvis man vil den vej.

Det Totale Kursus. Så fik jeg muligheden for at tage en KUU, og jeg synes Turisme og Handel lød spændende. Det ville give mig en chance for at komme ud og se på arbejdsmarkedet. Jeg har prøvet forskellige praktikker. Man bliver hundset lidt rundt med, men man lærer meget på kort tid. Nu skal jeg til at finde en ny praktikplads, og jeg håber på noget med kon-

tor og handel, for det er den vej, jeg gerne vil gå. Jeg er også interesseret i at fortsætte med en EUX business. KUU er en god idé, hvis man gerne vil forbedre sig fagligt, eller har brug for at prøve nogle ting af. Vi har alle sammen en kontaktlærer, der kender os og det er meget betryggende, at man har en at gå til.”

Hvis man gerne vil forbedre sig eller ikke helt ved, hvilken retning man skal gå, er KUU en rigtig god uddannelse. Man får en chance for at blive afklaret.” Hira Racipovic 17 år – begyndte i august på linjen turisme og handel. ”Jeg har prøvet en hel masse forskellige ting. Jeg har bl.a. taget en 10. klasse og gået på noget, der hedder

BLIV FAGLÆRT! BYGNINGSMALER - DATA ELEKTR - TANDKLINIKASSISTENT - IKER - MURER - STRUKTØR OG BROLÆGGER - STU BUSCHAUFF KKATØR - TURISTBUSCHAUFFØR - ØR I KOLLEKTIV TRAFIK - INDUSTRITEKNIKER- - TØMRER - FRISØR - SERVICEASSISTENT VEJGODSTRANSPORTUDDANN PERSONVOGNSMEKANIKER - EUX ELEKTRIKER - EUX ELS KLEJNSMED - EUX MURER EN - LAGER- OG TERMINALUDDANNELSEN SMED - EUX PERSONVOGNSMEKA - EUX STRUKTØR EUX TØM NIKER RER - EUX VVS ENERGISPE CIALIST

ÅBENT HUS 2. NOVEMBER 49

3tilbage til indhold


CASPER:

”Nu vågner jeg glad hver morgen!” Gør som Casper. Han har gjort sin fritidsinteresse til sin levevej. Nu vågner han glad og i godt humør hver morgen. Casper Callesen har både arbejdet som murerarbejdsmand og brandmand, men han fortryder ikke ét sekund, at han forlod arbejdsmarkedet for at uddanne sig til personvognsmekaniker på Selandia. Heller ikke selvom det betyder, at han i en periode har et mindre økonomisk råderum.

Fra fritidsinteresse til levevej ”Jeg har altid været teknisk interesseret, men jeg har ikke kunne finde ud af, hvordan den interesse skulle udmønte sig,” forklarer Casper. Sidenhen begyndte Casper at rode med veteranbiler i sin fritid. Den første veteranbil Casper satte i stand var en gammel Bobbel, som han stadig kører i. Derudover har han istandsat en Wartburg, en Trabant og en Nissan 100nx. På brandstationen hjalp han også med vedligeholdelse af køretøjerne. Og sådan fandt Casper sit kald: ”Derfra faldt det mig naturligt at starte på uddannelsen til personvognsmekaniker. Jeg tog min fritidsinteresse og gjorde den til mit erhverv. Det er dejligt endelig at have fundet min rette hylde og der, hvor jeg hører til.”

Ubegrundet frygt Casper er nu halvvejs i sin uddannelse og har ikke fortrudt et eneste sekund. Han gjorde sig dog en del overvejelser, inden han startede.

”Krisen holdt mig tilbage fra at begynde på min uddannelse, for jeg var ikke sikker på, om jeg kunne få en læreplads. Jeg startede også min uddannelse i skolepraktik, men efter otte dage fandt jeg en læreplads.” Caspers frygt var altså helt ubegrundet, og han er rigtig glad for sin læreplads. ”Det er et lille værksted, så jeg får lov til at arbejde meget selvstændigt. Jeg står selv med kunder og kundekontakt, og det er mit eget ansvar, at bilen bliver færdig. Der er ikke en svend, der laver det for mig.”

Fremtiden i faget På trods af at faget og bilerne er i en rivende udvikling, er Casper ikke bange for at blive arbejdsløs. Tværtimod synes han, udviklingen er rigtig spændende. ”Bilerne bliver mere computerstyrede, så der kommer en masse interessant mikro-teknisk arbejde indover i fremtiden. Og så er brintbilerne også på vej til Danmark igen. Det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvor langt vi kommer.” Fremtiden byder på mikro-teknik og brintbiler, men Caspers nuværende drømmebil er langt fra lige så futuristisk. ”Jeg skal have mig et gammelt folkevognsrugbrød type 2. Den kan ikke så meget andet end at køre, og så er der selvfølgelig masser af plads i den. Men det er jo en sjov bil

50

3tilbage til indhold

og et ikon, jeg er vokset op med. Jeg vil sætte den i stand og kombinere det moderne med det originale.” Udover det tekniske og faglige ved at sætte veteranbiler i stand, kan Casper også godt lide det sociale. ”Hvis folk interesserer sig for biler, kan jeg altid komme i snak med dem, når jeg kører i min veteranbil. Det er altid sjovt at finde nogen med samme interesse, og førhen deltog jeg også en del på forskellige træf. Der er altid et eller andet, man kan snakke om.”

Spring ud i det! Casper lever drømmen. Han har gjort sin fritidsinteresse til sit erhverv, og til de der tøver og ikke tør tage springet, har han kun ét råd: ”Hvis du brænder for noget, skal du bare hoppe ud i det. Det er bedre at følge sine drømme, end at være sur i en dagligdag og rutine, du ikke gider.” Casper mener ikke, at økonomien skal være en hindring. ”Det er jo kun en overgang, at ens indtægt falder. Så snart du er faglært, får du flere penge, end du havde før. Gevinsten kommer i sidste ende, og indtil da må du justere sin levestil efter det.” For der er så meget, der er vigtigere end økonomi: ”Hellere vågne op hver morgen, være glad og tænke; ”fedt, jeg skal på arbejde”, end at vågne op hver morgen og sige; ’øv, jeg gider ikke’,” slutter Casper.


KORINTH EFTERSKOLE

LINEFAG:

Spejderliv Adventure & Friluftsliv Projektledelse Gourmet Ridning Musik

VALGFAG: Jagttegn Dykning Klatring E-sport Musik

Korinth Efterskole er en efterskole for dig, som er vild med natur, fællesskab, sjov, ansvar, friluftsliv og udfordringer. Du kan prøve kræfter med vores linjefag: gourmet, adventure & friluftsliv, musik, spejderliv, ridning og projektledelse. Vores valgfag byder på: jagttegn, dykning, musik, e-sport og klatring. Undervisningen rykker vi tit udenfor i det bedste klasselokale – naturen. Du bliver hurtigt en del af vores lille, store fællesskab. Er du blevet nysgerrig, så ring eller kom forbi til en rundvisning og en snak.

Kaj Lykkesvej 9, 5600 Faaborg • 62 65 10 67 kontor@korinth-efterskole.dk • korinth-efterskole.dk 51


SKOLEBÆNK OG TOMMESTOK ”Det er en helt fantastisk uddannelse, som giver meget brede muligheder – og som vokser markant lige nu. Det er en god kombination af det fagfaglige, og det at lære et håndværk, samtidig med at man ikke afskærer sig selv fra at læse videre,” siger hun.

Casper Moesgaard

Det er kombinationsuddannelsen EUX, hvor man både får studenterhue og svendebrev, et godt bevis på. Sådan lyder det fra EUC Nordvestsjælland, hvor EUX efterhånden har fået god vind i sejlene. Der er en lille måned til, at de første EUX elever kan tage huen på og svendebrevet i lommen, da Karriereguiden møder op på EUC Nordvestsjælland i Holbæk.

Og begejstringen for uddannelsen er til at tage og føle på hos både elever og personale, fortæller EUX koordinator Cecilie Kuhr Mikkelsen.

På EUC Nordvestsjælland er det muligt at læse EUX inden for syv forskellige uddannelser. Og når eleverne skal være både i virksomheden og i skole, giver det nogle logistiske udfordringer at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men udfordringerne bliver langt opvejet af fordelene ved uddannelsen, vurderer Cecilie Kuhr Mikkelsen. ”Man får den konstante konfrontation af at skulle omsætte sin teoretiske viden til praksis. De skal hele tiden binde tingene sammen. Det er nogle kompetencer, der bliver mere og mere efterspurgte på arbejdsmar-

KUU Køge - Roskilde - Greve

Kombineret UngdomsUddannelse Ikke helt klar til en erhvervsuddannelse eller gymnasiet?

Er du under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse?

Kan du bedst lide praktisk arbejde?

Så er KUU måske noget for dig!

KUU Køge - Roskilde - Greve tilbyder disse erhvervstemaer: • • • •

Iværksætteri, Handel og Turisme Transport og Logistik Mad og Sundhed Håndværk, Natur og Miljø

Kontakt din UU-vejleder eller læs mere på www.kuu.dk

KUU Køge - Roskilde - Greve Tovholderskole Klemmenstrupgård, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge - Tlf. 61961442 - mail@kuu.dk

52

3tilbage til indhold


behøver ikke udelukke hinanden kedet. Anvendeligheden på EUX er stor, og eleverne skulle gerne opleve, at det de lærer er noget, de kan bruge med det samme i deres arbejde.

Erhvervslivet er positivt Erhvervslivet har generelt også budt EUX velkommen. Mange større virksomheder efterspørger EUX eleverne, hvor det nogen gange er lidt sværer for de mindre virksomheder, forklarer EUX koordinatoren. ”Det tager noget arbejde at få elevpladsen. Men lige nu har vi kun to elever i skolepraktik. Jeg råder dem generelt til at søge de store virksomheder, hvor de næsten udelukkende tager EUX’ere,” forklarer Cecilie Kuhr Mikkelsen.

Man møder arbejdsmarkedet For Casper Moesgaard har EUX været det helt rigtige valg. Han

synes, kombinationen af tømrerfaget og skolebænken er helt optimal.

En fremtid som bygningskonstruktør

”Det fede er, at man både skal sidde på skolebænken og så også har nogle dage i værkstedet. Vekselvirkningen er rigtig god. Og så kan man se, at man kan bruge de det man lærer til noget lige med det samme. Der er fx en masse matematik i faget. For mig betyder det, at de gymnasiale fag bliver mere spændende,” fortæller han. ”For mig betyder det også meget, at man møder arbejdsmarkedet med det samme. Jeg vidste ikke rigtig, hvordan det fungerede det med at gå på arbejde.”

Og Casper, som nu er i gang med det andet hovedforløb, har fået sin sag for. Der er afleveringer i alle fagene og samtidig skal der også afsluttes tømreropgaver med dertil hørende skriftlige rapporter.

EUX havde ikke mange år på bagen, da 20-årige Casper gik i gang. Og han var da også en lille smule usikker på, om det nu, var det rigtige valg. ”Jeg havde EUX i tankerne fra starten af, men den var så ny, at jeg ikke rigtig turde. Efter en samtale herude og en snak med andre, der var glade for det, sprang jeg til.”

”Det er hårdt! Men på en god måde,” fastslår han. ”Man får jo en slags HTX samtidig med erhvervet.” Fremtiden byder formentlig på flere studier, fortæller Casper. Han drømmer om at læse videre til bygningskonstruktør. Og netop det med at læse videre, gælder også mange af hans kammerater. ”Om 10 år tror jeg mange af os har overstået en videregående uddannelse, andre fortsætter helt sikkert i faget. Vælger man at blive selvstændig har man også brug for mange af fagene.”

KOM TIL

informationsmøde den 18. januar 2018

EUD

FÅ DEN BEDSTE START PÅ KARRIEREN Med Eud Business bliver du hurtigt klar til en fremtid inden for butik, handel eller event. Du får en god grunduddannelse samtidig med at du udvikler dig personligt. Elevtiden i en virksomhed giver dig joberfaring, du kan skrive på dit cv, når du skal videre med din karriere. Læs mere om Eud Business på rhs.dk

53

3tilbage til indhold


”Vi har en klar fordel” Eleverne på HTX i Nykøbing Falster har fået spritnye lokaler og tilbringer mere tid i laboratorier end nogensinde før. Det demineraliserede vand løber ud af hanerne i laboratorierne, hvor de laver alt fra penicillin over genmodificering til Bioethanol. 3. b. biotek klassen er den første årgang med studenterhue fra HTX, som har oplevet, hvad det egentlig vil sige, når en uddannelse er hypermoderne. ”Vi føler os bare hjemme i et laboratorium nu, og det ved vi er eftertragtet, når vi skal læse videre,” siger Emma Thiesen og tager plastichandsker på, inden hun griber fat i petriskålen med den glasagtige brune gele i. Den er belagt af hvide svampe, som Emma har dyrket over de sidste 8 uger – hendes eksamensprojekt. ”Seks uger inde vidste vi ikke, om det virkede. Men det er også det fede

FØLG HJERTET

ved den her uddannelse. Det er selvfølgelig bedst, når det lykkes, men gør det ikke, kan man sagtens klare sig godt alligevel, for det handler lige så meget om, hvad man lærer undervejs.”

”Det er større, lysere og der er mere luft. Man kan bedre koncentrere sig,” forklarer Emma Grønbæk, som er en

Festlige og faglige på tværs af årgange I august 2016 flyttede klassen ind i de nye lokaler, hvor stinkskabe gør det muligt at arbejde med organisk kemiske væsker og sterilbænke sørger for 100 procent rene forsøgsmiljø. Udover de massive investeringer i moderne laboratorieteknologi, kemi og fysik har lokalerne på HTX fået et ansigtsløft, der giver et moderne læringsmiljø. Lokalerne er først og fremmest gennemstrømmet af lys fra gulv til loft vinduer og tagvinduer.

BRUG HJERNEN

ZBC bliver en endnu større skole, når vi går sammen med Selandia og SOSU Sjælland. Det betyder flere uddannelsesmuligheder for dig.

54

Emma Thiesen

TAG EN ERHVERVSUDDANNELSE

/zbcfaelles Læs mere på zbc.dk

3tilbage til indhold


af tolv elever i hendes klasse, hvoraf to tredjedele er piger. De små klasser er ingen hæmsko for eleverne. ”Vi kender hinanden helt vildt godt i klassen, men også på tværs af årgangene. Det er også kommet mere efter vi kom ud på Merkurs Plads. Førsteårs eleverne kommer bare og får gode råd til deres opgaver og vi

fester med hinanden – uanset om man er på første eller tredje år.”

Eleverne har ordet. Tre ting du ikke vidste om HTX: ”Vi er ikke superintelligente alle sammen. Man kan sagtens have en almindelig IQ og klare sig fint på HTX.”

”Vælger du en matematik på A-niveau, viser adgangskortet (uddannelsesguide på ug.dk, red.) 106 nye muligheder.”

”PÅ HTX lærer du virkelig at tænke ud af boksen. Der kan være 100 og ikke bare én måde at løse en opgave på.”

→Hvordan får man et godt liv?

Høje Taastrup Private Gymnasium STX-business STX-medie Se på – og tilmeld dig – vores helt nye STX-uddannelser uden fx idræt og oldtidskundskab på www.htpg.dk

HF Du kan endnu nå at tilmelde dig den nye HF-uddannelse hos os. Også selvom du kommer direkte fra 9.klasse. Se www.htpg.dk

htxroskilde.dk Pulsen 4 4000 Roskilde

HØJE TAASTRUP PRIVATE GYMNASIUM Erik Husfeldts Vej 2b, 2630 Taastrup, tlf. 70 200 325, info@htpg.dk

55

3tilbage til indhold

HTX→ Rosk ilde


Når chefen hedder

Freja Harring

MORFAR Møghamrende skoletræt men ikke klar til at smide uddannelseshåndklædet i ringen. Sådan kunne den korte beskrivelse af Freja Harring lyde. Gennem sit fritidsjob i bedsteforældrenes taskebutikker blev hun ledt på sporet af Ny Mesterlære – og nu kan Freja næsten ikke få armene ned. Hun har fundet den helt rigtige vej gennem systemet. kan man lave en aftale med virksomheden om at tage mesterlæren. Vi bruger især mesterlæren inden for handel og kontoruddannelserne, hvor mange elever kommer fra et fritidsjob som de godt kan lide og en chef der ser potentiale i dem. Til dem passer ny mesterlæreren super godt”

En god måde For Freja fungerer det. Det med at arbejde og så krydre med en lille smule skolearbejde. Også selvom der måske mangler lidt fest og farver, når chefen hedder morfar. ”Mine bedsteforældre spurgte om jeg ville i lære hos dem. Jeg har altid haft job der, og jeg er god til det. De havde brug for aflastning, så jeg sprang til,” lyder det fra den 17-årige elev. ”Der er selvfølgelig ikke de største firmafester, men det er smadderhyggeligt. Jeg var så skoletræt, og det her er bare en god måde for mig.”

Niende klasse blev afsluttet med fine karakterer, men 17-årige Freja kunne overhovedet ikke se sig selv tilbage på skolebænken.

Den ugentlige skoledag byder på fag som Erhvervsøkonomi, Engelsk og IT. Men alle opgaver og alle fag har generelt fokus på salg og service og på det daglige arbejde i butikkerne.

Ny Mesterlære er en måde at få sin erhvervsuddannelse uden at bruge alt for meget tid med hovedet i bøgerne – og det kunne Freja hurtigt se fidusen i.

Selvom Freja en gang i mellem godt kan savne den nære kontakt til andre på samme alder, opvejer fordelene ved uddannelsen det, understreger hun.

”Mit folkeskoleliv har været forvirrende, og jeg har ikke haft ro til at finde ud af, hvad jeg ville. Men jeg vidste, at jeg ville have en uddannelse,” forklarer hun.

”Jeg får en erhvervsuddannelse i et tempo, der passer til mig. Jeg kan godt savne gymnasiefester, men man får også nye venner her. Det tager bare lidt længere tid, fordi vi kun ser hinanden en gang om ugen,” fortæller Freja.

Vælger man Ny Mesterlære-vejen starter man sin uddannelse i praktik og bruger som regel kun en enkelt dag på skole. I stedet for det traditionelle grundforløb, foregår forberedelsen til hovedforløbet på arbejdspladsen.

”Jeg synes, der er mange fordele ved uddannelsen. Man får en grundløn og er altså ikke på SU, så man kan forsørge sig selv, og man har en stabil indtægt i de tre år uddannelsen tager.”

I Frejas tilfælde blev arbejdspladsen bedsteforældrenes butikskæde Taskepigen, som man kan finde i Holbæk, Nykøbing og Kalundborg, og skoledagene foregår på EUC Nordvestsjælland i Holbæk.

For Freja har lønnen betydet, at hun har kunne flytte hjemmefra ud i en 2-værelses lejlighed, og det uden at give afkald på de mange rejser, hun er så glad for.

Og på EUC Nordvestsjælland har man gode erfaringer med Ny Mesterlære indgangen til erhvervsuddannelse, fortæller marketingschef Cecilie Kuhr Mikkelsen:

”Jeg rejser rigtig meget, og det kan jeg med den her uddannelse og med den løn,” siger Freja tilfredst. ”Det er virkelig et luksusliv for en 17-årig.”

”Det gode ved mesterlæren er, at man arbejder og får sin uddannelse samtidig. Har man fx fået et job i Netto

56

3tilbage til indhold


ER DU HELT KLAR TIL UNGDOMSUDDANNELSEN? DET BLIVER DU PÅ HAARBY EFTERSKOLE! Vi er en 10. klasses-efterskole med høj faglighed og masser af idræt. Vi giver dig et år med fokus på faglig og sportslig udvikling. Et lille forspring, der kan gøre overgangen til en ungdomsuddannelse lidt nemmere for dig! Vi vil udfordre dig – både på banen og i klasseværelset. Derfor skal du vælge én af vores fire faglige studieretninger og én af vores fire fede idrætslinjer.

... GLÆD DIG TIL Høj faglighed på 4 forskellige studieretninger BUSINESS · SCIENCE · INTERNATIONAL · FITNESS Masser af træning på idrætslinjer HÅNDBOLD · FODBOLD · DANS · GOLF 3 fede rejser SPORTSREJSE · STUDIETUR · SKIREJSE

ASSENSVEJ 8, 5683 HAARBY TELEFON 64 73 33 10 HE@HAARBYEFTERSKOLE.DK 57 WWW.HAARBYEFTERSKOLE.DK

MARGINAL.DK

TNING 1 STUDIERENJE LI + 1 IDR ÆTS E ÅR D N E L K I V D OG U = ET FEDT


SVED OG SAMMENHOLD Fire timers idræt om ugen skal øge trivslen på Roskilde Tekniske Skole. Eleverne er frontløbere i et nyt projekt, der skal inspirere alle landets erhvervsskoler, og som støttes af Nordea-fonden. / foto Marc Nyborg Andreasen Fire klasser på Roskilde Tekniske Skole kan se frem til et kick – både sportsligt og fagligt. Eleverne er omdrejningspunktet i et spritnyt projekt med titlen KICK, der betyder, at de får fire timers idræt og bevægelse om ugen. Målet er at knække to af de udfordringer, mange erhvervsskoler har. Dels at leve op til kravet om, at 45 minutters bevægelse dagligt skal være en del af undervisningen. Dels at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse.

Erfaringerne fra Roskilde Tekniske Skole skal bruges til at udvikle en model, som kan give markant mere bevægelse og idræt på alle erhvervsskoler landet over. Både i form af skemalagte idrætstimer og ved at integrere bevægelse i den øvrige undervisning.

Som led i projektet skal instruktører fra idrætsforeninger stå for aktiviteter i idrætstimerne, og samtidig skal DGI uddanne lærerne i at integrere idræt og bevægelse i undervisningen.

Bedre trivsel og læring

Her gav bevægelse og idræt som en del af skoledagen øget trivsel og et markant lavere frafald. I skoleåret 14/15 var frafaldet 29% lavere – i 15/16 var tallet 20%.

Det er Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DGI, der står bag projekt KICK, som har fået 2,3 mio. kr. i støtte af Nordea-fonden.

IDRÆTSEFTERSKOLE – med fokus på fællesskab, boglige fag og masser af sport Få et svedigt år på Vestsjællands Idrætsefterskole med fuld knald på aktiviteterne. – DANS – FODBOLD DRENGE – FODBOLD PIGER – SPRING & PARKOUR – OUTDOOR – KROP, SIND OG SUNDHED VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev. Tlf. 58 85 91 00. www.efterskole.nu

58

3tilbage til indhold

KICK tager afsæt i erfaringer fra et tidligere projekt mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handelsskole.


på erhvervsskolerne FAKTA OM PROJEKT KICK

FAKTA OM KICK PÅ ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

• Projektet KICK har som mål at øge gennemførelsen blandt eleverne med 15 procent – samtidig skal elevernes fysiske helbred blive bedre og deres trivsel skal også forbedres med 15 procent.

• Projektet på Roskilde Tekniske Skole omfatter fire grundforløbshold pr. år i tre skoleår: – To hold fra Dyr og landbrug – Ét hold fra Metal og mekanik – Ét hold fra Det digitale design.

• Erfaringerne bruges til at udvikle en model for mere idræt og bevægelse, som kan bruges på alle erhvervsskoler.

• Fire klasser på Roskilde Tekniske skole får fire obligatoriske idrætstimer om ugen, hvor instruktører fra lokale idrætsforeninger står for aktiviteterne.

• Projekt KICK er et samarbejde mellem Roskilde Tekniske Skole, DGI og Roskilde Kommune, der er projektejer.

• Lærerne på Roskilde Tekniske Skole får et kompetenceløft og viden om, hvordan de får mere idræt og bevægelse ind i skoledagen.

• Projektet er støttet af Nordea-fonden med 2,3 mio. kr. Det samlede budget er ca. 4,3 mio. kr.

Borgmester Joy Mogensen: ”I Roskilde Kommune er det vores vision, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller en uddannelse på højere niveau. Derfor er det helt centralt, at vi skaber rammer på uddannelserne, der giver høj trivsel og lavt frafald, så vi giver de unge de bedste muligheder for at gennemføre et uddannelsesforløb.” Formand for DGI, Søren Møller: ”Vi ser nogle rigtig spændende perspektiver i, at det er instruktører fra idrætsforeninger, som skal stå for

aktiviteterne for eleverne. Og vi håber, erfaringerne fra Roskilde baner vejen for en model, der kan bredes ud til hele landet, så eleverne bliver mere aktive i løbet af skoledagen.” Direktør for Roskilde Tekniske Skole, Jesper Østrup: ” På Roskilde Tekniske Skole har vi fokus på at inddrage bevægelse i undervisningen som metode til at skabe positive læringsmiljøer og gode tætte relationer mellem eleverne. I projekt KICK styrker vi dette trivselsarbejde endnu mere, og

samarbejdet med kommunen og DGI gør, at vi kan arbejde målrettet med at skabe sunde, glade elever, som får masser af læring”. Direktør for Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen: ”Vi kan alle have brug for et motions-kick, og særligt unge på erhvervsskolerne. Kick gør motion til en naturlig del af de unges skolegang, og vi er sikre på, at Roskilde Tekniske Skole vil inspirere andre erhvervsskoler til på den måde at styrke de unges sundhed og fællesskab.”

GLOBALT UDSYN HASLEV & RINGSTED LOKALT GYMNASIUM

STX

STX & HF

Super studiecenter, dejlig kantine, nye laboratorier, engagerede lærere, talentforløb, fede fester, masterclass i drama, internationale projekter, masser af idræt, højt til loftet, seje elever af alle slags. Vi holder orienteringsaftener i januar. Tjek vores hjemmeside www.msg-gym.dk Fingeren på pulsen? Følg os på Facebook. MSG Ringsted: Ahorn Allé 11, 4100 ringsted, tlf. 5768 1140 MSG Haslev: Skolegade 31, 4690 Haslev, tlf. 5631 2404 Email: kontor@msg-gym.dk

Tæt på dig på den rigtige måde 59

3tilbage til indhold


”Jeg vil gerne være en rollemodel for børnene” Emel havde arbejdet som ufaglært pædagogmedhjælper i f lere år, da hun besluttede sig for at tage springet og få papir på sine kompetencer. Nu er hun i gang med uddannelsen til pædagogisk assistent på Sosu Sjælland i Køge. En uddannelse, der tager 3-4 år. Glade børn, pædagogisk arbejde og udviklende lege. Sådan så hverdagen ud for 25-årige Emel Er, inden hun gik i gang med uddannelsen til pædagogisk assistent. Og sådan kommer hverdagen formentlig også til at se ud, når hun er færdig. Men forskellen bliver et eksamensbevis og den selvtillid og

respekt, der følger med at have fået papir på sine kompetencer. ”Jeg ville så gerne have en uddannelse, og jeg ville også gerne være på lige fod med mine kollegaer,” fortæller Emel. ”Man har ikke så meget at skulle have sagt, når man er ufaglært.” For Emel er arbejdet med børnene

og muligheden for at hjælpe dem, drivkraften i hverdagen. ”Det gør mig glad – og motiverer mig,” siger hun.

SAMMENHOLD PÅ ET NYT NIVEAU

H A M M E R U M E F T E R S KO L E Tornebuskvej 2, 7400 Herning 97 11 62 34 hammerum-efterskole@hamme.dk H A M M E.D K

60

3tilbage til indhold


Emel Er

afsat tid til en snak midt i opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Der bliver lyttet til mig – og det betyder rigtig meget for mig.”

For at komme i gang med hovedforløbet på pædagogisk assistent, skal man have en praktikaftale. Sådan en har Emel med Køge Kommune. Det er kommunen, der vælger hvor de seks PA-elever kommer hen i deres praktik.

Klar til udfordringer

I Emels næste forløb må hun kortvarigt skifte de små børn ud med de lidt større. For opgaven lyder på praktik i en SFO. Ikke et helt dårligt bytte, hvis man spørger Emel, der for øvrigt allerede mærker fordelene ved at være i gang med en uddannelse.

Praktik i en SFO Emel er få uger fra at skulle starte sin 3. praktikperiode, da Karriereguiden møder hende. PA-eleven har

”Jeg har været i børnehave to gange, så det bliver spændende at skulle prøve SFO nu. Det tiltaler mig at prøve at arbejde med de lidt større børn,” fortæller hun. ”Jeg synes helt klart, jeg føler mig mere på lige fod med de andre medarbejdere nu.

61

3tilbage til indhold

Emel mener ikke, man behøver at have flere års arbejdserfaring efter folkeskolen for at tage en pædagogisk assistentuddannelse. Tværtimod kan den være en god indgangsvinkel til den videre vej. ”Jeg synes, sagtens man kan starte direkte fra folkeskolen. Da jeg startede, vidste jeg heller ikke, hvordan man skifter ble,” siger Emel, der dog også fastslår, at man skal være klar til at møde nogle udfordringer. ”Hvis man er glad for børn og gerne vil lære med sine hænder, er det her en god mulighed. Man kan gå den her vej, og så kan man bygge videre senere,” lyder det fra Emel, inden hun vender tilbage til opgaveskrivningen.


TØR DU VISE MIG, HVEM DU ER? Vil du også være direktør i en bank, når du er 30 år? Hør her den tidligere Selandia-elev fortælle, hvordan han kom så langt. Ingeniør, murer eller bankmand. Det blev det sidste. Kenneth Mahler Olsen er 36 år og filialdirektør i Vestsjællands største filial – Sydbank i Slagelse. Det er et job, kun få tør drømme om, men hvordan er han egentlig kommet så langt så hurtigt?

Jeg var usikker Der stod ikke bankmand øverst på min ønskeliste, da jeg var barn. Jeg drømte om at blive politimand, som mange andre drenge. Det var tilfældighederne, der førte mig ind i bankverdenen. Jeg troede egentlig, at jeg skulle være ingeniør, men jeg var meget i tvivl. Mine svigerforældre arbejdede begge i banksektoren, og det var faktisk deres fortælling, der gjorde, at jeg tog skridtet og søgte en elevplads i Arbejdernes Landsbank.

Sandsynligheden for at man griber de chancer og muligheder der kommer i livet, er også mindre, hvis man ikke mærker efter, men kun har fokus på karakter. Måske kommer man ikke den direkte vej ind på drømmestudiet første gang, hvis man ikke har 12 i gennemsnit, men så tager man måske en anden eller tredje vej, som er langt mere spændende. Stop op og mærk efter, det gjorde jeg, og det tror jeg, har ført mig hertil, hvor jeg står i dag.   Når jeg skal ansætte medarbejdere, så ansætter jeg ikke et karakterblad, men en person. Jeg har aldrig i mit liv ansat nogen på grund af deres karakterer. Jeg vil mærke personen, de skal vise mig, hvem de er. Jeg ansætter hellere den person, som jeg kan mærke, virkelig brænder for tingene og som måske har

mindre erfaring og nogle svagheder end ham eller hende, der siger de bare kan det hele, men som ikke viser mig, hvem de er.

Glad hver dag Ingen fortjener at lave noget, de ikke åbenlyst brænder for. Derfor er det vigtigt at vælge uddannelse med hjertet og være skarp på, hvad det er, man kan li’ at lave, frem for, hvad man får i løn eller hvad andre synes, man skal. På den måde bliver man den bedste udgave af sig selv, og med garanti dygtigere. Som gammel vil jeg gerne kunne se tilbage på et arbejdsliv, hvor jeg har været glad for at gå på arbejde hver dag. Og livet er fyldt med muligheder, og det er fantastisk at bo i et land, hvor ens drømme kan blive til virkelighed.

Sådan kommer du længst, ifølge kenneth • Stå ved, hvem du er • Vær ydmyg, lyt og lær af dem med erfaring • Vær god til at netværke

Jeg var faktisk vildt usikker på, hvad jeg gerne ville, men to ting var jeg helt klar over; jeg ville have et job, hvor jeg lavede noget, der interesserede mig, for ellers ville jeg aldrig blive dygtig og så skulle jeg have et arbejde, hvor jeg havde med mennesker at gøre, og begge ting har jeg jo i dag – smiler Kenneth.

• Grib de muligheder du får

Kenneth Mahler Olsen

Drop de 12-taller Mange unge er så fokuserede på deres karakterer og glemmer fuldstændig, at mærke efter og finde ud af, hvem de selv er. Og det er virkelig synd.

62

3tilbage til indhold


DER ER FREMTID I KLOGE HÆNDER

De første skridt mod håndværkskarrierer med oplevelser og udfordringer kan man bl.a. tage på EUC Sjælland

”Jeg hjælper med at gøre drømme til virkelighed”

”Det er sjældent jeg ved hvad jeg skal før jeg møder på arbejde”

Mette Nørgaard Badenski, 22 år og fra Nakskov. Hun læser til frisør på EUC Sjælland.

Lasse Pedersen, 16 år fra Tureby. Han læser til rustfast smed på EUC Sjælland.

Mette har altid drømt om at blive frisør. Hun nyder at være i gang og opleve, at der sker noget i hverdagen, for hun ville aldrig passe ind i et job, hvor man sidder stille. Nu hjælper hun kunderne med at vise deres personlighed frem gennem frisure og makeup.

Lasse startede som fejedreng i en smedevirksomhed. Han blev fanget af det praktiske arbejde, hvor han følger opgaven fra skitse til færdigt produkt. Derfor faldt valget på smedeuddannelsen.

Det overraskede: ”Man kommer utrolig tæt på andre mennesker og der er et enormt nærvær i salonen.”

”Jeg er blevet lidt af en handy man. Jeg har fået mange færdigheder, som jeg har fået glæde af også uden for arbejdspladsen.”

Det elsker jeg:

Det elsker jeg:

Det overraskede:

”Det er fedt at kunne gøre en forskel, når kunderne kommer med nogle tanker og idéer som man skal omsætte og bearbejde.”

”Jeg nyder kammeratskabet på arbejdspladsen, og der er altid hjælp at hente hos kollegaerne.”

Det sjoveste:

Det sjoveste:

”Det sjoveste er ,når jeg får lov til at være kreativ. Jeg kan især godt lide arbejdet med håropsætning, makeup og styling.”

”Det er sjovt at arbejdet varierer så meget. Vi laver alt, fra små kunstværker til store konstruktioner.”

OSTED EFTERSKOLE

LINJEFAG • Kok

har fokus på det boglige – men vi lægger også vægt på det musiske, kropslige og kreative. Et helt særligt fællesskab med nye venner og store oplevelser.

• Film / foto • Global borger • Teater • Musik

FÆLLESSKAB – FAGLIGHED – FORTÆLLINGER

Cambridge 10. klasse (IG CSE) fra 2018. For dig der vi l endnu mere engelsk.

OSTED EFTERSKOLE • ASSENDLØSEVEJEN 1, OSTED • 4320 LEJRE T: 4642 2323 • W: OFE.DK 63

3tilbage til indhold


Bliv eSport

Student

64


Der er fremtid i kloge hænder... ➜ ”Jeg er en del af et team, der gør en forskel”

”Jeg har en vigtig rolle, når der skal skabes noget stort”

Mie Larsen, 18 år og fra Næstved. Hun læser til tandklinikassistent på EUC Sjælland.

Alexander Creutzberg, 21 år og fra Herfølge. Han læser til bygningsstruktør på EUC Sjælland.

Mie har altid vidst, at hun gerne ville arbejde med mennesker. Hun har taget den 1-årige frisøruddannelse, men hun vil gerne have endnu mere samarbejde med kollegaer og fornemmelsen af at være en del af et team – derfor er valget faldet på uddannelsen til tandklinikassistent.

Alexander fik chancen for at gå i faderens fodspor med en struktøruddannelse. Nu er han med, når der bygges etageejendomme i København og tunneller til de nye jernbaner.

Det overraskede: ”Jeg har lært mere end jeg regnede med. Det er ikke en uddannelse man kommer sovende til.”

Det overraskede: ”Jeg er blevet meget bevidst om hygiejne, og hvor meget det betyder i hverdagen.”

Det elsker jeg:

”Jeg nyder kontakten med patienterne, og at der ikke er to dage der er ens.”

”Vi har et fantastisk sammenhold på byggepladsen, og det er en fed fornemmelse at være med til at bygge rammerne for fremtiden.”

Det sjoveste:

Det sjoveste:

”At tage røntgenbilleder og aftryk, fordi det bliver så tydeligt hvor forskellige mennesker er.”

”Jeg er rigtig glad for arbejdet med at lave armering, og processen med at få alting til at gå op i en højere enhed.”

Det elsker jeg:

PFFU gør dig klar til uddannelse

STUDIEFORBEREDENDE EFTERSKOLE MED 9. OG 10. KLASSE

Produktionsskolen er en anden og mere praktisk vej til en ungdomsuddannelse. På vores værksteder tager vi udgangspunkt i dig og dine interesser. Du har mulighed for undervisning og afgangseksamen i dansk og matematik. Vi tilbyder også Den Kombinerede Ungdomuddannelse KUU.

Drama /performancelinje – med studietur til New York

Ring på 3038 7716 og få en snak med vores vejleder.

Verdenslinje – med studietur til Ghana

Læs mere her: www.pffu.dk www.kuunord.dk

Sport/adventurelinje – med studietur til Bali Studietur med linjeholdene og 1 fælles skitur er inkl. i forældrebetalingen. For mere information – besøg os på www.tfe.dk

TØMMERUP FRIOG EFTERSKOLE Andaksvej 19 4400 Kalundborg tel 59 50 72 99

65

3tilbage til indhold


Fra HHX til iværksætter med en drøm om en grønnere fremtid Magnus og Andreas går til dagligt på HHX på ZBC i Vordingborg. Men når skoledagen er ovre lægger de ikke skolebøgerne fra sig. De to drenge har startet deres eget bæredygtige tøjmærke, og alt de lærer på HHX kan de bruge i deres virksomhed.

Odsherreds Efterskole

e gskol k Fri Fa skolen.d ole – · tronsø 32 07 22 5 7 f. tl · ndsted 7200 Gri vej 40 · nsø Park

k Efters Tro

For dig der vil mere! Højt fagligt niveau & rejser til hele verden le og et i fagsko en og en fr le o vordan k h rs ige på rr r en efte e e g set om s n n y a le n u o k rløbe, e, der er fo g TronsøS n n a u le. k r e vervssko t valg fo dannels naturlig på en erh domsud r g e n ll e u l ie ti vej mnas praktisk på et gy skal være n e d ti frem r med nde linje er følge d y je: lb n ti kolen rhvervsli TronsøS er som E ll e , e s s . k la Auto 9. og 10 Tek nik • dbrug • n a L • mi • Gok art astrono lser og g e v le p o e, • Turism uestrian ronsø Eq T : je n li • Heste

På Odsherreds Efterskole indgår du i et unikt fællesskab, som gennem høj faglighed og rejser over hele verden former den nye generation af unge, som kommer til at forme fremtiden.

Hus l Å b e nt skolen ti e s g o Kom ning. 12–17 rundvis mber k l. ale om ft a 24. septe n e ng og få – eller ri

terere, med opstart af egen virksomhed og rejser over hele verden. I en unik kombination mellem 10.klasse, efterskole, gymnasiefag og EUX-business.

NYT ! Som den første skole i Danmark udbyder Odsherreds Efterskole International Business på EUX-niveau.

Tjek vores hjemmeside, book en informationsaften og gå den lige vej, når du skal opfylde de bedste af dine fremtidsdrømme.

På OE Business former vi en ny generation af globale iværksæt-

Find den lige vej på odsherredsefterskole.dk

ODSHERREDS EFTERSKOLE · Adelers alle 127, 4540 Faarevejle odsherredsefterskole.dk

66

3tilbage til indhold


De to venner Magnus og Andreas udnytter fuldt ud de muligheder, man får, når man tager en HHX. De er i gang med deres helt eget iværksættereventyr, hvor de vil revolutionere tøjindustrien i en bæredygtig retning. Samtidig får de gennem HHX hver dag endnu mere viden, som de kan gå direkte hjem og bruge i deres nystartede virksomhed Asgaard. De to arbejdsomme drenge har gennem skolen lært en masse nye og dygtige mennesker at kende, som kan hjælpe dem i gang med deres virksomhed. De første t-shirts er allerede solgt, og det er kun første skridt på vejen, for de har planer om at lave en hel kollektion af bæredygtigt tøj.

En uundværlig kombination Udover at være iværksættere ind til benet går Magnus og Andreas på HHX, og det ser de som den bedste kombination, man kunne forestille sig.

”Vi er blevet spurgt flere gange, hvorfor vi ikke dropper skolen og bruger alle vores kræfter på Asgaard, men det er slet ikke en mulighed for os. Vi får så meget ud af at gå på HHX både socialt og fagligt, og den læring kan vi ikke undvære – heller ikke selvom vi giver fuld gas med virksomheden,” fortæller Magnus, og Andreas supplerer: ”Vi var jo ikke kommet så langt, hvis det ikke var for HHX. Det er gennem skolen, at vi har fået alle vores kontakter, og de har gjort det muligt for os at gøre vores drøm til virkelighed. Desuden giver det vi lærer i de forskellige fag meget mere mening for os nu, da vi kan bruge det til det, som vi har gang i med Asgaard. Så vi har faktisk både mindre fravær og er begyndt at få højere karakterer, efter vi har startet virksomheden,” beskriver Andreas.

HHX er den rigtige beslutning for iværksættere Magnus og Andreas har taget springet og gået all-in på deres iværksætterdrøm.

De har inddraget teenageværelset til kontor og solgt PlayStation og hvad de ellers havde af værdi, så der var nogle penge til at starte op med. En af dem, der følger dem tæt i deres rejse er Dan Holck-Hansen, der arbejder hos den lokale erhvervsforening og er en vigtig mentor for dem. ”Kombinationen mellem iværksætteri og HHX er rigtig god. På HHX er de gode til at koble teori og praksis, og det flytter virkelig noget. HHX er den helt rigtige beslutning, hvis man går med en iværksætterdrøm, og Magnus og Andreas har fået enormt meget ud af, at det netop er den uddannelse, de har valgt,” fortæller Dan Holck-Hansen fra Vordingborg Erhverv. Talentudvikling er noget, der vægtes højt på HHX. Især på den innovative studieretning er der hele tiden fokus på at tænke nyt og innovativt, og der er fuld opbakning til, at eleverne tager deres innovative tanker skridtet videre. Derfor er HHX et klogt valg, hvis du går med en drøm om at blive iværksætter.

Hvilken farve studenterhue passer bedst til dig?

Ringsted Slagelse Næstved Vordingborg

ZBC bliver en endnu større skole, når vi går sammen med Selandia og SOSU Sjælland. Det betyder flere uddannelsesmuligheder for dig.

/zbcfaelles Læs mere på zbc.dk

67

3tilbage til indhold


DEN BEDSTE INVEST Jeg kan stadig huske nervøsiteten, da jeg steg ud af bussen, og skulle møde min værtsfamilie for første gang. Hvordan jeg var i tvivl om, om jeg skulle give dem hånden eller et kram. Det var der, jeg først rigtig blev udvekslingsstudent. Jeg har altid rejst meget som barn, og jeg må ærligt indrømme, at jeg heller ikke var i tvivl om, hvad jeg ville efter 9. klasse. Fra første sekund, jeg hørte om, at man kunne komme ud og bo i et andet land i et helt år, så var jeg solgt. Men der var selvfølgelig en masse overvejelser, jeg skulle gøre mig: Hvor ville jeg hen? Hvad kunne være fedt? Et nyt sprog? Og hvad med alle min danske venner? Ville jeg så miste dem? Og min familie? Min primære motivation var helt sikkert at komme hjemmefra og ud og opleve verden. Jeg syntes, at fol-

keskolen havde været lang, og jeg søgte udfordringer – især i forhold til det sociale. Jeg kan huske, at jeg havde en klar følelse af, at jeg gerne ville ud og opleve noget anderledes, og ikke bare være hjemme i Danmark. Selvom et efterskoleår eller direkte i gymnasiet selvfølgelig også havde været godt, så ville det aldrig have været det samme.

Nicoline Kabel rejste til Chile med AFS Interkultur i 2015. Efter 11 måneder på udveksling vendte hun igen hjem i 2016. En del af udvekslingsopholdet med AFS Interkultur betyder, at man bor hos en værtsfamilie, og derfor får man kulturen helt tæt på. Det gjorde Nicoline også.

KØBENHAVNS PRIVATE GYMNASIUM

Hvorfor vælge Københavns Private Gymnasium? Vi har fokus på høj faglighed, social trivsel og motivation via vores mange tilbud (tutorsamtaler, mentorer, lektiecafeer og lignende). Vi ser nemlig på den enkelte elevs talent og udviklingsmulighed, hvilket kan lade sig gøre, da vi er et lille gymnasium med plads til alle. Den enkelte elev bliver derfor ikke glemt på KPG, da vi har fokus på, at alle føler sig hjemme.

Hvorfor vælge HF CS:GO-linjen på KPG?

Hvorfor vælge HF FIFA-linjen på KPG?

Linjen er for dig, der går med en drøm om at blive blandt de bedste, og som er parat til at træne professionelt og målrettet på at opnå dit mål. Samtidig sikrer du dig en ungdomsuddannelse, som du kan bruge til at starte på en videregående uddannelse med.

Linjen er for dig, der går med en drøm om at blive blandt de bedste, og som er parat til at træne professionelt og målrettet på at opnå dit mål. Samtidig sikrer du dig en ungdomsuddannelse, som du kan bruge til at starte på en videregående uddannelse med.

KØBENHAVNS PRIVATE GYMNASIUM • Præstøgade 17 • 2100 KBH. Ø • Tlf: 39 18 39 19 • www.kpgym.dk

68

3tilbage til indhold


ERING I FREMTIDEN / Nicoline Kabel, 17 år, gymnasielev

Mit valg faldt på Chile, og jeg blev sendt af sted til verdens bedste land i sommeren 2015. Klar til at befinde mig i et spansktalende land i 11 måneder. De 11 måneder endte med at blive de mest betydningsfulde i mit liv. Jeg var lykkelig hele tiden. Jeg oplevede nye ting hver dag. Åbnede mig. Mødte nye mennesker. Lærte at forstå mig selv bedre.

Brød grænser. Fik venner for livet. Blev moden. Blev mig. Det var selvfølgelig ikke altid lige let. Jeg havde også dage, hvor jeg bare ville ligge hjemme og græde, men det lærte mig at være stærk og tro på, at jeg nok skulle overleve det. At jeg kunne klare alt. Da jeg igen satte mig ind i flyet for at flyve tilbage til København sommeren 2016, så var det ikke bare Chile, jeg forlod – det var mit hjem, jeg forlod. Jeg var kommet til at elske alt. Jeg tænker stadig på min chilenske familie og mine chilenske venner hver dag. Efter jeg er kommet hjem, har især mine forældre bemærket, at jeg er

ÅBENT HUS 2. NOVEMBER 69

3tilbage til indhold

blevet langt mere selvstændig. Jeg er mere moden, og jeg tror mere på mig selv. Jeg føler selv, at det har givet mig en masse styrker – foruden at tale flydende spansk. Mit bedste råd til alle, der overvejer at tage af sted, det er: GØR DET. Tag chancen, grib muligheden og få et fantastisk år, som du altid vil huske tilbage på. Vær åben og mød nye mennesker. Lær dig selv at kende. Jeg ved i dag, at mange tænker på at komme hurtigt igennem skolen og få en uddannelse, men på længere sigt er udveksling en bedre investering i éns fremtid. Det gør én unik og lidt speciel. Og det er en oplevelse, som man aldrig vil fortryde.


En blanding af tradition, tidens trends og faglig stolthed kvalitet og en fællesskabsånd, der rækker langt ud over gymnasieårene.

Sengene står redt og på snorlige rækker i sovesalene på Herlufsholm. Salene er tomme for eleverne er i gang med de utal af fritidstilbud, der tilbydes på skolen. Man føler sig hensat til en blanding af en gammel engelsk kostskole, en topmoderne idrætshøjskole og et veludstyret konferencecenter. I en af bygningerne gemmer sig et flere hundrede år gammelt naturhistorisk museum, mens man et andet sted finder et fitnesscenter med det nyeste udstyr.

”Vi har stadig præfekter,” fortæller kostskoleleder Niels Koefoed, som en ekstra understregning af et sted, hvor tradition møder nutidens trends. ”Men hvor de engang var små kejsere, er de i dag en garant for de andres trivsel. De får konfliktkurser og skal passe på de andre. Skolen har ændret sig med tiden, men det har ikke ændret sig, at det at være elev her, er en slags blåstempling. Vi forsøger at balancere skolens udvikling samtidig med, at vi beholder nogle af de gamle traditioner.”

Og sådan er Herlufsholm en blanding af det nye og det gamle. Men som altid med fokus på høj faglig

EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen

Få de bedste forudsætninger for både job og videregående uddannelse www.eucnvs.dk | eucnvs@eucnvs.dk | 72 290 100

BLIV PROCESOPERATØR T le NY specila- og

- na mar medicui strien r a ph fo ind e e

en ar ind ødev f

ejd arb k sam ordis i N es byd ovo Ud ed N m

Vær med til at lave medicin og fødevarer God løn - også under uddannelse ME Gode jobmuligheder D

EUX

Processkolen | Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg | www.eucnvs.dk | eucnvs@eucnvs.dk | 72 290 400

70

3tilbage til indhold


Herlufsholm har været en del af det danske skolesystem i hundredevis af år. Og selvom de gamle bygninger og fælleskabsånden er bevaret, har meget ændret sig på kostskolen i Næstved.

Noget særligt at være herluvianer

Et krævende tilbud

Tilbuddet fra Herlufsholm til nutidens unge er dobbelt, siger kostskolelederen. De får mulighed for at flytte hjemmefra på en lempelig måde og blive en del af et kammeratskab, hvor hensynet til andre er lige så vigtigt som hensynet til sig selv. Og så får de en faglig stolthed og ballast, der for mange gamle elever har ledt til topjobs rundt omkring i hele verden.

Koblingen mellem det traditionelle og nytænkningen ser man blandt andet i skolens valg af studieretninger. Blandt andre er fagpakken Samfund & Business kommet til. Her er der stort fokus på kulturmøder og samarbejde med erhvervslivet samtidig med, at man også får faget business og management, som er et IB fag, hvor eksamenen foregår på engelsk.

”Det er noget særligt at være herlovianer,” fastslår Niels Koefoed. ”De tager livslange venskaber og et solidt netværk med sig herfra. Derfor insisterer vi også på, at eleverne skal gå her alle tre år i modsætning til andre internationale skoler.”

Koordinator Brit Hovgaard forklarer: ”Studieretningen er ikke en HHX light, derfor fokuserer vi meget på business i en samfundsmæssig kontekst. Økonomisk handler det om overordnet forståelse, vi går ikke i detaljer, som man fx ser i faget afsætning på HHX.”

Det er et privilegie at få sin uddannelse fra skolen, der siden 1565 har været realiseringen af adelsmanden Herluf Trolles drømme. Og derfor bliver der heller ikke lagt skjul på, at det koster noget at være elev. Meget faktisk.

Kina er også et af fokuspunkterne. Der bliver kigget på kultur og forretningsliv, og der indgår også en studierejse, typisk til Shanghai. Det er en af de oplevelser, der trækker i eleverne, lyder det fra Brit Hovgaard.

”Det er jo dyrt at gå her,” siger Niels Koefoed. ”Som regel er det familien, der betaler, men der er også en del, hvor firmaet, deres mor eller far arbejder for, betaler. Og så er der mulighed for at søge et nedsat kontingent.”

”Selvom mange af dem har en international baggrund, er det også en beskyttet baggrund, og så er de meget unge, så turen gør stort indtryk.” Til gengæld kommer man ikke sovende til oplevelserne. Eleverne bliver vurderet nøje inden optag, for det er en af de retninger, der virkelig trækker tænder ud.

Men uanset pris, betragter man på Herlufsholm ikke eleverne som snobbede. Tværtimod gøres der en stor indsats for forståelse for alle samfundslag, og der bliver holdt et vågent øje med elevernes personlige forbrug. Endelig er alle lige – i hvert fald, når det kommer til påklædning. Der er stadig uniformering.

”Det er en krævende linje. Der er et ekstra fag på A niveau. Altså 5 A niveau fag, så eleverne skal virkelig have et højt fagligt engagement.”

Eleverne udtaler sig EMILIE: Jeg havde en række grunde til gerne at ville på Herlufsholm. Efter at have gået i den samme skole i Gentofte i 10 år, trængte jeg til at prøve noget helt nyt og møde nogle nye venner. I tre somre inden gymnasiet havde jeg været på sommerskole i England, hvilket havde været nogle fantastiske oplevelser og øgede min interesse for at bo på en kostskole. Da jeg kiggede på Herlufsholm på nettet, fik jeg et rigtig godt indtryk af fagligheden og sammenholdet. Jeg blev også tiltrukket af alle traditionerne og ånden på skolen. Jeg valgte Herlufsholm fremfor et almindeligt gymnasium, da jeg følte, at Herlufsholm og kostskolelivet kunne give mig nogle mere unikke oplevelser og et bedre fundament for min fremtid.

Svaret af 2.b (Samfund & Business) kostelever: Emilie Thornedahl og Axel Christopher Blixen-Finecke Hvorfor har du valgt Herlufsholm og kostskolemodellen fremfor et helt almindeligt gymnasium? CHRISTOPHER: Min far har selv gået på Herlufsholm, og jeg var derfor med til en Fugleskydning (det store bal i starten af skoleåret). Bagefter var der ingen tvivl: Jeg blev helt forelsket i miljøet. Da jeg bor på Fyn var den eneste løsning at blive kostskoleelev. Oveni det ville jeg også gerne hjemmefra til et sted, hvor man har sine venner omkring sig hele tiden. Jeg selv bor meget afsides, og det har derfor altid været et logistisk problem, når jeg bare skulle hjem til en ven.

71

3tilbage til indhold


En blanding af... ➜

Så jeg er sikker på, at jeg kommer både fagligt og personligt styrket ud af min tid på Herlufsholm. Og så vil jeg også have fået et unikt netværk af venner for altid.

Hvordan tror du, at dit kostskoleliv kommer til at styrke dig fagligt og personligt fremover? CHRISTOPHER: Man har altid sine venner omkring sig – både på godt og ondt. Derfor kan det være svært at skulle balancere det faglige og sociale. Det samme problem gælder, når man flytter hjemmefra og lige pludselig ikke har en mor eller far, der siger, at man skal lave lektier. Derfor mener jeg, at kostskolelivet giver et forspring til livet efter gymnasiet, hvor man højest sandsynligt skal stå på egne ben.

Hvordan er det at være væk hjemmefra størstedelen af tiden? Og hvordan er det at skulle bo så tæt sammen med andre unge? CHRISTOPHER: Jeg syntes personligt, at det at være hjemmefra størstedelen af tiden er positivt. Da man alligevel ikke kan bo hjemme hele sit liv, syntes jeg gymnasietiden er et godt sted at starte, især når alle ens venner bor så tæt på, så glemmer man også lidt den hjemve, der nok kommer i starten.

EMILIE: Jeg tror, at min tid på Herlufsholm kommer til at betyde, at jeg bliver hurtigere selvstændig og mere ansvarsfuld, fordi det er som at flytte hjemmefra, men samtidig inden for nogle trygge og faste rammer. Jeg vil også mene, at man bliver mere rummelig, idet man lærer at fungere blandt forskellige mennesker stort set 24 timer i døgnet. Fagligt har Herlufsholm ret store krav og forventninger til elevernes skolemæssige deltagelse og arbejdsindsats. Til gengæld er der altid hjælp at få, gennem studiecafe efter skole, præfektsystemet med de ældre elever og sovesalslærerne.

EMILIE: Det kan til tider godt være svært kun at være hjemme hver anden weekend, og man kan sagtens komme til at savne sin familie. Dog er det heldigvis sådan, at man kan ringe og skrive, så man er jo i kontakt alligevel. Jeg er så heldig, at mine forældre kun bor 1 times kørsel fra skolen, så det har klart gjort det nemmere fra mig at ”flytte hjemmefra”. Samtidig ser jeg mine venner som en slags familie, fordi vi bor sammen, og fordi vi er så tætte. Jeg elsker at bo på skolen

Ringsted Produktionshøjskole

En anden vej til uddannelse

Vi er en anden vej til uddannelse for DIG, der har brug for at være aktiv og i gang på et af skolens værksteder. Her kræver vi ikke særlige karakterer, eller at DU er ekspert på forhånd! Men vi forventer, at DU er klar til at lære på nye måder i en række praktiske fag. Til gengæld kan DU forvente at værkstedslærerne er motiverede, engagerede og brænder for at lære DIG om faget i det værksted, som DU tilmelder dig. Ringsted produktionshøjskole er en skole, hvor du vil lære at styre rundt mellem alle de mange tilbud og valg, du står overfor. Formel og uformel vejledning er hjørnestenene i dette arbejde. Vi har en skole, hvor vi vægter såvel praktiske, teoretiske, sociale som demokratiske færdigheder, der er afgørende nødvendige for, at du kan vinde fodfæste i uddannelsesverden og på arbejdsmarkedet. Vejledning og forløbsplaner: Du bliver tilknyttet en linie/værksted, hvor du får en kontaktlærer /linielærer. Der er også en koordinerende vejleder, der vil hjælpe dig i dit afklaringsforløb på skolen. I et samarbejde afdækker du, din vejleder og kontaktlærer dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Med dette udgangspunkt kan vi støtte dig i at lave realistiske mål, med udgangspunkt i dine ønsker, mål og forudsætninger.

www.rphs.dk Facebook: Ringsted Produktionshøjskole Kontakt: Forstander Troels Brandt 20 90 51 03, KUU vejleder Dorthe Leth 61 43 95 88 og Koordinerende Vejleder Fritze Tillisch 81 10 08 76

72

3tilbage til indhold


Er du tændt på efterskole?

Venner for livet!

Et skoleår du aldrig vil glemme! facebook.com/ Bindernaesefterskole instagram.com/ bindernaesefterskole/

Besøg os!

Efterskolernes Dag Søndag 24. september kl. 13-17

Forberedelsen til din uddannelse!

Natur

• st

S

li ty

n

H g•

ån

d

epa • Dyr r e k ani Mek • k r væ

• Id

p • eS ræt

idning sser • R

BINDERNÆS EFTERSKOLE 73 K. H. Kofoedsvej 70 • 4970 Rødby Telefon: 54 60 40 40 • Mail: info@bindernaes.dk

or


En blanding af... ➜

bredt spekter af muligheder efter gymnasiet. Jeg valgte Samfund & Business linjen, da jeg tror, det matcher den retning, jeg vil uddanne mig i efter gymnasiet, og da jeg synes, fagene er spændende. Jeg synes også, at IB-faget business and management tilbød en forsmag på min mulige videre uddannelse.

med alle mine venner. Selv er jeg enebarn, så det med at bo med en masse andre unge var uvant og kunne godt være lidt grænseoverskridende i starten. Nu er det min hverdag, og jeg er meget glad for, at jeg traf valget om at gå på kostskole. Hvorfor har du valgt linjen samfund og business? Hvad kan den, som du ikke kan på andre linjer? Hvorfor ikke bare en HHX?

Hvad skal du bagefter? CHRISTOPHER: Jeg regner med at tage et sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg vil bruge tiden på at arbejde for at tjene nogle penge, og herefter tage ud at rejse for de penge – med mulighed for at besøge nogen virksomheder i andre lande. Efter sabbatåret regner jeg med at tage en Bachelor indenfor noget IT-business på CBS.

CHRISTOPHER: Jeg har altid godt kunne lide at presse mig selv, og det mente jeg var muligt på linjen Samfund & Business. Samtidigt er der en god atmosfære med andre elever, der på samme måde gerne vil presse sig selv, hvilket medfører, at der altid er arbejdsro i klassen. Jeg har også personligt altid godt kunne lide emnet business og vil nok også gå den vej efter gymnasiet, derfor tænkte jeg, det var en fantastisk mulighed for at få et indblik i netop det.

EMILIE: Jeg har ikke en 100 % klar plan for, hvad jeg skal efter gymnasiet. Det er et svært valg at træffe så tidligt i ens liv. Jeg kunne måske godt tænke mig at studere i udlandet, evt. bare i et år efter gymnasiet. Jeg overvejer at læse jura eller noget business-relateret. Men en specifik retning har jeg ikke valgt endnu.

EMILIE: Blandt andet gennem min fars arbejde har jeg fået et indblik i businessverdenen, og det har skabt en interesse. Samtidig ville jeg gerne have en almen studentereksamen for at have et

UDFORDR LIVET viby-efterskole.dk

Drømmer du om at stå på en scene? Vil du være musiker, danser, skuespiller eller event manager? På Viby Efterskole kan du afprøve dine drømme, få venner for livet og udfordre dig selv.

74

3tilbage til indhold


VILD MED STRØM

STYRING, ROBOTTER

OG METAL? Vil du have en god startløn? Fede karriere-muligheder? Se mere på: sceu.dk/teknik-metalskolen sceu.dk/strom-styring-it

BLIV DET DU

DRØMMER OM

Du kan for eksempel blive ingeniør, læge, journalist, sygeplejerske, jurist, dyrlæge, psykolog, officer, økonom eller tandlæge TEKNISK GYMNASIUM

HANDELSGYMNASIUM

SCEU.DK/TEKNISK-GYMNASIUM

SCEU.DK/HANDELSGYMNASIUM

75

3tilbage til indhold


Eget musikhus og lydstudie

Efterskolernes Dag 24. september, 11-17

ård Egen friluftsg kajak av H , ce Adventurera og Klatring

Fodbold 3 g ange om ugen m ed 4 dygtige tr ænere

esign, Billedkunst, Tøjd Foto. og ed Smykkeværkst r ie el at Stort flot

bejde Løbelinje i samar r ne ræ st med land n an m ch Claus He

Kom og besøg Danmarks smukkeste efterskole og tilmeld dig dit livs år Næsgaard Efterskole | Bringserevej 2 | 4850 Stubbekøbing | Telefon: 54868030 | kontor@naesgaard.dk | www.næsgaard.dk

FODBOLDLINJE

NATURLINJE

LØBELINJE 76

MUSIKLINJE

KUNST/DESIGNLINJE


STX PROFIL 3

Jonathan Elmer Hjordt går i 1.g. på en studieretning med Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B

STX giver mig indflydelse på min fremtid

Er du en af dem, der valgte STX, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? JONATHAN: Jeg valgte helt enkelt den ungdomsuddannelse, hvor jeg kunne få den bredeste viden. På den måde kan jeg lige nu sagtens tænke, at jeg skal arbejde inden for handel eller hard core økonomi for så til sidst at kaste mig over noget helt tredje som for eksempel filosofi eller statskundskab.

Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? JONATHAN: Altså, jeg synes jo, at politik er super spændende, fordi det vedrører os alle. Uanset hvad jeg specifikt vælger, så vil jeg derfor videreuddanne mig til at få indflydelse på den verden jeg er del af. Skræmmescenariet er, at alle andre tager de politiske beslutningerne for min generation, og at vi ikke nødvendigvis bliver hørt. Jeg behøver ikke at blive rig for at få et godt liv, men jeg vil høres og være med til at designe fremtidens samfund.

Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelsesdøre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 3 år? JONATHAN: Det kan siges kort: Tre fede år. På STX er der en masse fælles aktiviteter på skolen, som alle elever kan deltage i. Der er rigtig mange personligheder repræsenteret, og vi knytter bånd på kryds og tværs gennem de faglige og sociale ting vi hele tiden laver sammen.

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge STX, hvad vil så sige? JONATHAN: Tjek lærernes fag ud på uddannelsens hjemmeside og mærk efter, om du synes de fag er spændende. Og vær rigtig opmærksom under brobygningsforløbene. Det er her, du oplever en skoles daglige tilbud og stemningen hos de elever, der allerede går der.

Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? JONATHAN: Til 2.g. Jeg vil gerne kunne vide, at jeg har gjort mit absolut bedste, når 3.g starter i 2018. Det skal jeg knokle for i 2.g. – side om side med mine venner. Så skal det nok gå.

77

3tilbage til indhold


DE MEST SØGTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (2016)

+

1 – Medicin, Odense

2.637 ansøgere

2 – Medicin, Aarhus

2.604 ansøgere

3 – Medicin, København

2.533 ansøgere

4 – Jura, København

2.504 ansøgere

5 – Sygeplejerske, København

2.389 ansøgere

6 – Erhvervsøkonomi, Frederiksberg

2.389 ansøgere

7 – Pædagog, København

2.387 ansøgere

8 – Psykologi, København

1.774 ansøgere

9 – Jura, Aarhus

1.749 ansøgere

10 – Humanistisk bachelorudd., Roskilde

1.728 ansøgere

+

§

+ +

§

kilde: jp.dk

Få et fedt år på Nysted Efterskole Nysted Efterskole er en praktisk efterskole, der retter sig mod dig, der ønsker at gå i skole på en anden måde. Vil du være tømrer, sundhedshjælper, skovarbejder, mekaniker eller andet håndværk, og har du måske lidt svært ved de boglige fag, så er Nysted Efterskole nok lige noget for dig! Skolens værksteder og bygninger ligger på et 30 tønder land stort område. Værkstederne er fordelt i moduler, så du har mulighed for at prøve kræfter med flere gennem dit år på efterskolen. Hvis du ønsker at tilmelde dig skolen, skal du kontakte skolen. Der er mulighed for at komme på besøg.

Nysted Efterskole · Skansevej 22 · 4880 Nysted Tlf: 5487 1178 · info@nysted-efterskole.dk

nysted-efterskole.dk 78

3tilbage til indhold


ER DU KLAR TIL

DIT LIV?

På Bornholms Efterskole arbejder vi for at gøre dig klar til dit liv og din uddannelse. Derfor giver vi dig mere end blot et efterskoleophold. Vi giver dig bevis på, at du kan mere.

På Bornholms Efterskole får du bl.a.:

www.bornholmsefters

kole.dk

Adventure, Mountainbike, Media og Gastro: Fire linjer på et højt niveau, som alle tager afsæt i Bornholms unikke natur og outdoor-, gastronomi- og iværksætterkultur, og er direkte anvendelige i dit videre uddannelsesforløb. Du får certificeringer, instruktør- og formidlingskompetencer, som er udviklet i tæt samarbejde med relevante uddannelsessteder og professionelle udøvere. Instruktøruddannelse på mountainbike Klatrebeviserne S1 og S2 Kajakbeviset EPP 1 Certificerede kurser og digital portfolio til søgning på fotograf- og grafikeruddannelsen Praktisk erfaring i at løse opgaver for professionelle firmaer Anderledes undervisning der er studieforberedende til gymnasielle uddannelser

Kontakt os for en uforpligtende snak, eller kom forbi og se skolen og de smukke omgivelser 79

Karriereguiden compass web