Page 1

srpanj/kolovoz 2014. | GODINA 2 | BROJ 8 | 7,00 kn

ISSN 1849-2444

Hotel Lipa prodan za 5 milijuna kuna

INTERVJU:

Dalibor Viboh TEMA BROJA:

Program Pomoć u kući ISSN 1849-2444

9 771849

244009

Sportska događanja ispunila ljeto

Lipički Compas broj 8  

Intervju: Dalibor Viboh, Tema broja: Program pomoć u kući

Advertisement