Page 1

svibanj 2014. | GODINA 2 | BROJ 6 | 7,00 kn

TEMA BROJA:

ISSN 1849-2444

Lipik pogođen poplavom neviđenih razmjera Osmi razredi u Lipiku i Poljani Intervju: Davor Novinc

4. Sajam cvijeća u Lipiku ISSN 1849-2444

9 771849

244009

Lipički Compas broj 6  

Intervju: Davor Novinc, Tema broja: Lipik pogođen poplavom neviđenih razmjera

Advertisement