Page 1

Sorteergids Sorteer uw afval: ’t is voor iedereen goed, als u ’t juist doet.

Grof Karton


Dit sorteren wij in de stad Antwerpen

  Karton

GFT Groente-, Fruiten Tuinafval

PMD Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons

PAPIER EN KARTON

GLAS


Meer info op: 03 22 11 333 Plantaardig afval + koffiefilters, theezakjes, keukenrol en brood gaan in de groene GFTbak, groene GFT-zak of uw eigen compostvat. Dierlijk afval is RESTafval.

Plastic flessen en flacons voor o.a. drank, was- en reinigingsproducten + metalen verpakkingen zoals blikken, aluminium schaaltjes, voedings- en cosmeticaspuitbussen, metalen potdekseltjes en kroonkurken + drankkartons gaan in de blauwe zak. Plastic potjes en zakken zijn RESTafval.

Drukwerk en kartonnen verpakkingen samengebonden met natuurkoord of verpakt in een kartonnen doos aanbieden. Plastic folies, broodzakken, vetpapier en behangpapier zijn RESTafval.

Transparante glazen flessen en bokalen gooit u in de gepaste glasbol: kleur bij kleur, wit bij wit. Vensterglas, kristal, lampen, hittebestendig glas en porselein zijn RESTafval of KGA.


Dit sorteren wij in de stad Antwerpen

Grof

?

? ?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ? ?

?

KGA Klein Gevaarlijk Afval

REST

GROFVUIL

TWIJFEL


Meer info op: 03 22 11 333 Gevaarlijke producten die u wegzet voor uw kinderen en alles waar deze tekens op staan: . TL- en spaarlampen, olie, verf, chemische samenstellingen, batterijen, balpennen en stiften, injectienaalden… brengt u naar de KGA-wagen of naar het containerpark. Medicijnen brengt u naar de apotheker.

Al wat u hierboven niet kwijt kunt (yoghurtpotjes, botervlootjes, etensresten, luiers, aluminiumfolie, foto’s, cd’s…), gaat in de witte zak.

Alle huishoudelijk afval dat u niet in de witte zak krijgt omdat het te groot is (oude sofa, matras, …), mag u aanbieden in het containerpark. Het wordt ook aan huis opgehaald na afspraak. Dit is gratis tot 2 m3 en voor snoeiafval. Tegen betaling voor bouw- en sloopafval.

03 22 11 333

Twijfelt u nog? Bel dan naar 03 22 11 333

03 22 11 333


Hier kunnen we met ons afval terecht: 1. Witte, groene, blauwe zakken en containers + karton en papier worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald. Kijk op uw ophaalkalender voor de juiste momenten. 2. Glascontainers vindt u overal in uw buurt. 3. Grofvuil wordt opgehaald na afspraak. Het is gratis tot 2 m3 en voor snoeiafval. Het is betalend voor bouw- en sloopafval. 4. Particulieren uit de stad Antwerpen kunnen voor alle afval behalve restafval en GFT steeds terecht bij ĂŠĂŠn van de negen containerparken. Tip: Probeer afval te beperken. Winkel bijvoorbeeld met een boodschappentas en koop producten zonder verpakking.


Opgeruimd staat netjes. Als u fout sorteert of uw afval te vroeg of op de verkeerde plaats aanbiedt, riskeert u een verwittiging of zelfs een boete. Maar zover wil niemand het laten komen. Sorteren is een kleine inspanning voor u, maar maakt een heel verschil voor Antwerpen. Daarom zeggen we u al bij voorbaat: dank u.


Où présenter les déchets: Vertaling uit het Nederlands

1. Sacs blancs, verts, bleus et conteneurs + carton et papier sont récoltés chaque semaine ou chaque deux semaines. Consultez votre calendrier des collectes de déchets afin de vérifier les moments exacts. 2. Vous trouvez des conteneurs à verre partout dans votre quartier. 3. Les déchets encombrants sont récoltés sur rendez-vous. Le ramassage de volumes jusque 2m3 et de déchets d’élagage est gratuit. C’est payant pour les déchets de construction et de démolition. 4. Les particuliers de la ville d’Anvers peuvent se servir d’un des neuf parcs à conteneurs pour tout type de déchets sauf les déchets ménagers non triés et les déchets verts.


Bon débarras! Tuyau: Essayez de réduire les déchets. Par exemple : utilisez un sac à provisions pour faire vos achats et achetez des produits non emballés. Si vous ne triez pas comme il faut ou si vous présentez vos déchets trop tôt ou au mauvais endroit, vous risquez un avertissement ou même une contravention. Mais, personne n’a intérêt à ce que cela arrive. Trier n’est qu’un petit effort pour vous, mais constitue une différence importante pour Anvers. Voilà pourquoi nous

vous remercions d’avance.


Hier können Sie Ihren Hausmüll entsorgen: Vertaling uit het Nederlands

1. Weiße, grüne, blaue Beutel und Container + Pappe und Papier werden wöchentlich oder zweiwöchentlich abgeführt. Schauen Sie auf Ihren Müllabfuhrkalender für den richtigen Zeitpunkt. 2. Glascontainer gibt es überall in Ihrer Umgebung. 3. Sperrmüll wird nach Verabredung abgeführt. Es ist kostenfrei bis und 2m3 und für Stutzabfall. Abfuhr von Bau- und Abbruchmüll ist kostenpflichtig. 4. Privatpersonen aus der Stadt Antwerpen können sich mit allem Müll, ausschließlich des Restmülls und des Biomülls immer bei einem der neun Containerparks melden.


Hinweis: Versuchen Sie Ihren Hausmüll einzuschränken. Kaufen Sie z.B. ein mit einer Einkaufstasche und kaufen Sie Produkte ohne Packung. Wenn Sie Ihren Müll unrichtig trennen oder zu früh oder am falschen Ort anbieten, riskieren Sie eine Warnung oder sogar ein Bußgeld. Aber so weit möchte keiner es kommen lassen. Den Müll trennen ist eine leichte Aufgabe für Sie, aber für Antwerpen macht es einen großen Unterschied. Darum bedanken wir uns schon im Voraus bei Ihnen.


This is how you can get rid of your waste: Vertaling uit het Nederlands

1. White, green, blue bags and containers + cardboard and paper are collected every week or every two weeks. Check the waste collection calendar for the exact moments. 2. You can find bottle banks everywhere in your neighbourhood. 3. Bulky waste is collected by appointment. It is free of charge up to 2m3 and for tree and shrub prunings. You have to pay for construction and demolition waste. 4. Private individuals residing in the city of Antwerp can always bring any kind of waste, with the exception of residual waste and organic (vegetable, fruit and garden) waste, to one of the nine recycling centres.


Tip: Try to reduce the amount of waste as much as possible. For instance, take a shopping bag with you when you go shopping and buy products without packaging. If you put things in the wrong bag or if put your waste outside too early or at the wrong place, you may get a warning or even a fine. This is not what we want. Sorting waste is a small effort for you, but it makes a big difference for Antwerp. We say thank

you in advance.


Containerparken - Parcs à conteneurs Openingsuren containerparken

Berchem Borgerhout Deurne Hoboken Luchtbal Kielsbroek Linkeroever Wilrijk BerendrechtZandvliet-Lillo

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

9 uur tot 17 uur

9 uur tot 17 uur

9 uur tot 17 uur

9 uur tot 17 uur

9 uur tot 17 uur

8 uur tot 16 uur

9 - 17 uur

8 - 16 uur

13 - 16 uur

open / open / ouvrir / öffnen gesloten / closed / fermé / geschlossen

13 - 16 uur

Zondag

Feestdagen


Containerparks - Recycling centres Containerpark Berchem* Arbeidersstraat 2a 2600 Berchem-Antwerpen tel. 03 230 81 49 containerpark.berchem@stad.antwerpen.be

Containerpark Deurne Merksemsesteenweg 204 2100 Deurne-Antwerpen 03 325 72 70 containerpark.deurne@stad.antwerpen.be

Containerpark Linkeroever Blancefloerlaan 179 B 2050 Antwerpen tel. 03 252 77 32 containerpark.linkeroever@stad.antwerpen.be

Containerpark Berendrecht-Zandvliet-Lillo Derdeweg 3 2040 Antwerpen tel. 03 569 16 45 containerpark.zandvliet@stad.antwerpen.be

Containerpark Hoboken Smallandlaan 8 2660 Hoboken-Antwerpen tel. 03 830 17 26 containerpark.hoboken@stad.antwerpen.be

Containerpark Luchtbal Noorderlaan 500 2030 Antwerpen tel. 03 546 48 98 containerpark.luchtbal@stad.antwerpen.be

Containerpark Borgerhout Noordersingel 5 2140 Borgerhout-Antwerpen tel. 03 272 45 63 containerpark.borgerhout@stad.antwerpen.be

Containerpark Kiel Kielsbroek 2020 Antwerpen tel. 03 238 63 55 containerpark.kiel@stad.antwerpen.be

Containerpark Wilrijk Neerlandweg 44 2610 Wilrijk-Antwerpen tel. 03 825 12 89 containerpark.wilrijk@stad.antwerpen.be

* Containerpark Berchem / Recycling centre Berchem / Parc à conteneurs Berchem / Containerpark Berchem: wegens verbouwingswerken gesloten tot het voorjaar 2013 / closed for renovations until spring 2013 / fermé pour rénovation jusqu’au printemps 2013 / geschlossen wegen Renovierung bis zum Frühjahr 2013


Versie Nederlands + vertalingen | wettelijk depotnummer D/2011/0306/266 | V.U.: Sven Cauwelier, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, 2013

Sorteer uw afval: u riskeert een boete als u uw afval niet correct aanbiedt.

info@antwerpen.be www.antwerpen.be

03 22 11 333

Sorteergids anderstalig  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you