Page 1

De geboorteaangifte Wie doet de aangifte?


Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proďŹ ciat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de juiste manier aangeeft. Dit doet u op afspraak bij het stadsloket van het district waarin uw kind is geboren.

> De stadsloketten werken op afspraak. Een afspraak maakt u op: www.antwerpen.be/afspraak

> Beschikt u niet over internet? >

Dan kan u gebruik maken van de digipunten van de stad Antwerpen (www.antwerpen.be/digitalestad) om een afspraak te maken. In de digipunten (u vindt ze bv in de Antwerpse bibliotheken) staan gratis computers met internetverbinding voor u ter beschikking.

>

Of van het nummer 03 22 11 333 (optie 2).

Colofon: Verantwoordelijke uitgever: Karin De Craecker, Districts- en loketwerking, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Layout: Stad Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2014/0306/21

Geboorteaangifte

|2


De geboorte van uw kind aangeven Wie doet de aangifte? De vader en/of de moeder.

Waar doet u de aangifte? In het stadsloket in het district van de geboorteplaats. Als u bijvoorbeeld woont in het district Berchem, maar uw kind werd geboren in het district Wilrijk, dan meldt u de geboorte in het stadsloket in het district van Wilrijk.

Wanneer doet u de aangifte? U heeft vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Deze periode begint op de dag na de geboorte. Zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen mee. Valt de laatste dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan geeft u de geboorte aan op de eerstvolgende werkdag. Hebt u de geboorte niet binnen de 15 dagen gemeld? Dan krijgt u mogelijk een boete.

Geboorteaangifte

|3


Welke (familie)naam krijgt uw kind? De familienaam hangt af van de nationaliteit van het kind. Heeft het kind de Belgische nationaliteit? Dan geldt het Belgische namenrecht, ook als het kind een dubbele nationaliteit heeft. Het Belgische namenrecht:

> > >

Als het kind alleen een moeder heeft, dan krijgt het de naam van de moeder. Als de afstamming van de moeder en de vader tegelijk vaststaat, dan krijgt het kind de naam van de vader. Had het kind al de naam van de moeder voor de afstamming van de vader vaststond? Dan behoudt het kind de naam van de moeder. De ouders kunnen wel bij de medewerker van het stadsloket verklaren dat ze het kind de naam van de vader geven. Dit moet binnen het jaar na de vaststelling van de vaderlijke afstamming gebeuren. De naamsverandering kan ten slotte enkel plaatsvinden als het kind nog minderjarig is en niet ontvoogd is.

Meer uitleg over de afstamming vindt u verder in de brochure.

Welke voornaam krijgt uw kind? Het Belgische voornamenrecht is heel soepel. Maar het moet om een voornaam gaan. Bovendien mag deze voornaam niet verwarrend zijn of het kind of derden schaden. Houd ook rekening met de familienaam. Uw kind ‘Bas’ noemen als het als familienaam ‘Sillen’ krijgt, is misschien geen goed idee. De keuze van de voornaam van uw kind is heel belangrijk omdat hij een leven lang meegaat.

Wat brengt u mee naar het stadsloket?

> > > >

uw huwelijksboekje; uw identiteitskaart; alle documenten die u van het ziekenhuis krijgt in verband met de geboorte; een afschrift van de erkenningsakte (als de erkenning voor de geboorte plaatsvond).

Geboorteaangifte

|4


Het Belgische afstammingsrecht Zoals gezegd geeft een van de wettelijke ouders (of allebei) de geboorte aan. Voor Belgen bepaalt de Belgische wet of u de wettelijke vader of moeder bent van het kind. Hebt u niet de Belgische nationaliteit? Dan bepaalt uw nationale wetgeving of u de wettelijke vader of moeder bent van het kind.

Wie is de moeder? De moeder is de vrouw die bevallen is. Dit staat zo vermeld in de geboorteakte.

Wie is de vader? Vroeger vond de vaststelling van het vaderschap automatisch plaats als het kind binnen het huwelijk werd geboren. Maar tegenwoordig leunt de vaststelling van het vaderschap veel nauwer aan bij de maatschappelijke realiteit. Zo hoeft er minder een beroep op het gerecht te worden gedaan om het vaderschap te bepalen.

Geboorteaangifte

|5


Hieronder leest u: a) Wanneer er een wettelijk vermoeden is dat de (ex-)echtgenoot de vader is. b) Wanneer er geen wettelijk vermoeden is dat de (ex-)echtgenoot de vader is. c) Wat er gebeurt als er geen wettelijk vermoeden van vaderschap is. a) Wanneer is er een wettelijk vermoeden dat de (ex-)echtgenoot de vader is? Dit vermoeden bestaat wanneer:

> >

het kind binnen het huwelijk geboren wordt; het kind geboren wordt binnen de 300 dagen nadat het huwelijk werd ontbonden (echtscheiding/overlijden) of vernietigd.

b) Wanneer is er geen wettelijk vermoeden dat de (ex-)echtgenoot de vader is? De wet stapt van het vermoeden van vaderschap af als het redelijk zeker is dat de (ex-)echtgenoot niet de vader is. Dit stellen we vast door de geboortedatum te vergelijken met de datum waarop de partners uit elkaar gingen. Als de geboorte meer dan 300 dagen na de breuk plaatsvond, vermoeden we dat de (ex-)echtgenoot niet de vader is. Zo stapt de wet af van het vermoeden van vaderschap als het kind meer dan 300 dagen na een van de volgende gebeurtenissen geboren wordt:

> > >

De partners hebben een echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming ingeleid. De (vrede)rechter heeft de partners tot een afzonderlijk verblijf gemachtigd. De partners hebben zich op een verschillend adres ingeschreven.

De De medewerker van het stadsloket kan alleen de laatste gebeurtenis zelf controleren. In de twee andere gevallen delen de betrokkenen deze feiten zelf aan het stadsloket mee. Opgelet: bij deze gebeurtenissen kunnen de (ex-)echtgenoten bij de geboorteaangifte samen vragen om toch het wettelijk vermoeden van vaderschap toe te passen. c) Wat gebeurt er als er geen wettelijk vermoeden van vaderschap is?

> >

Als er geen wettelijk vermoeden van vaderschap is, kan een andere man het kind erkennen. Ook een getrouwd man kan een kind erkennen bij een vrouw die niet zijn echtgenote is. Het stadsloket brengt deze echtgenote op de hoogte van de erkenning.

In beide gevallen kan de man het kind enkel erkennen als de moeder hiermee instemt. Geboorteaangifte

|6


Het vaderschap erkennen Waar vindt de erkenning van het vaderschap plaats? De erkenning van het vaderschap vindt plaats op de burgerlijke stand van eender welke Belgische gemeente. Maar het best is om het kind te erkennen in de geboortegemeente of het geboortedistrict.

Wanneer vindt de erkenning van het vaderschap plaats en wie moet daarbij aanwezig zijn? Voor de geboorte:

> > > > >

De vader heeft voor de erkenning de toestemming van de moeder nodig. Zij stappen dus het best samen naar de burgerlijke stand. Zij brengen volgende documenten mee: - hun identiteitskaart - het medisch attest met vermelding van de naam van de moeder, van de zwangerschap en van de verwachte bevallingsdatum De erkenning geldt zodra het kind levend geboren wordt. De moeder hoeft dan niet bij de geboorteaangifte aanwezig te zijn. Het kind krijgt sowieso de familienaam van de vader.

Bij de geboorteaangifte:

> >

De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning van het vaderschap. Ze moet dus aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Het kind krijgt de familienaam van de vader.

Na de geboorteaangifte:

> > >

De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning van het vaderschap. Het kind moet zijn/haar toestemming geven wanneer het twaalf jaar is of ouder. Het kind behoudt de naam van de moeder. Binnen het jaar na de erkenning kunnen beide ouders bij de burgerlijke stand verklaren dat ze het kind de familienaam van de vader willen geven.

Geboorteaangifte

|7


Meer informatie?

Stadsloket Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen 03 338 34 11

Stadsloket Ekeren Veltwijcklaan 29 2180 Ekeren 03 338 29 11

Stadsloket Berchem Grotesteenweg 150 2600 Berchem 03 338 40 11

Stadsloket Hoboken Marneaan 3 2660 Hoboken 03 338 30 11

Stadsloket BerendrechtZandvliet-Lillo Antwerpsebaan 140 2040 Berendrecht 03 289 28 00

Stadsloket Merksem Burgemeester Jozef Nolfplein 1 2170 Merksem 03 338 72 11

Stadsloket Borgerhout Moorkensplein 1 2140 Borgerhout 03 338 17 11

Stadsloket Wilrijk Bist 1 2610 Wilrijk 03 338 53 11

Stadsloket Deurne Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne 03 338 45 11

www.antwerpen.be

03 22 11 333

Geboorteaangifte  
Advertisement