__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

КАТАЛОГ 2017 w w w. b u l l s . b g


DANNO

ID (ITB): NLDM000739977109 NAAB:097HO40889 дата на раждане: 20.03.2012 Kappa Casein:AA порода: ХОЛЩАЙН

DELTA BOOKEM DANNO

№1 ПО NVI ОТ ДОКАЗАНИТЕ БИЦИ ВИСОКА ПЛОДОВИТОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ ОТЛИЧНИ КРАКА И КОПИТА ВИСОКА НАДЕЖНОСТ - 5993 ДЪЩЕРИ

DELTA BOOKEM DANNO

ENSENADA TABOO PLANET

USAM000060597003

DE-SU 521 BOOKEM USAM000066636657

CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET

USAF000061765027

WALRICH DELTA RIANT NLDF000498238532

SANDY-VALLEY BOLTON

USAM000131823833

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

NLDF000389691563

ETAZON RENATE

Надеждност %: 95

NVI

дълъг живот

прием на храна

374

711

2.32

здраве % ефективност %

8

8

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 95 I дъщери: 5993 I стада: 2055

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

INET

1396

-0.20

-0.03

40

45

288 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 99 I дъщери: 2910 I стада: 1035

96

100

104

108

рамка на тялото

101

млечен тип

107

виме

108

копита и крака

116

общ индекс

114

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

106 105 98 101 107 97 108 115 98 106 115

майка: Delta Riant

105 105 98 105 110 108 108

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

108

107

105

88

104

101

соматични клетки

109

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

104

107

101

дъщеря: Dellia 29

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


REFEREE

ID (ITB): NLDM000735055526 дата на раждане: 19.04.2016 Kappa Casein:BB порода: ХОЛЩАЙН

DELTA REFEREE

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЕКСТЕРИОР ОТЛИЧНА ПРОДУКЦИЯ И ЗДРАВЕ ДЪЛГОЛЕТНИ И ПЛОДОВИТИ ДЪЩЕРИ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

DELTA REFEREE

JHS PARADISE

NLDM000734247278

LOWLANDS PLACID NLDM000714813338

METHA 350

NLDF000749309064

DELTA ROWAN NLDF000875006525

DELTA ATLANTIC

NLDM000498938423

WILLEM’S HOEVE RITA 0495

NLDF000694704950

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

Надеждност %: 63

NVI

дълъг живот

прием на храна

308

617

2.22

здраве % ефективност %

7

8

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ мляко (кг)

767

масло (%)

Надеждност %: 63 I дъщери: 0 I стада: 0

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

INET

0.07

51

33

251

0.20

88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 68 I дъщери: 0 I стада: 0

96

100

104

108

рамка на тялото

106

млечен тип

105

виме

111

копита и крака

107

общ индекс

112

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

111 104 109 109 101 105 101 106 100 108 106 106 99 102 109 111 100 104

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

101

109

109

99

107

104

соматични клетки

108

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

102

103

103

майка: Delta Rowan

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


PARAGON BEERZEDAL PARAGON

ID (ITB): NLDM000246470564 дата на раждане: 10.06.2014 Kappa Casein:BE порода: ХОЛЩАЙН

ЗДРАВИ КОПИТА И ВИМЕ НЕВЕРОЯТЕН ЕКСТЕРИОР ВИСОКА МЛЕЧНОСТ И ПОЛОЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ ПЛОДОВИТИ И ДЪЛГОЛЕТНИ ДЪЩЕРИ

BEERZEDAL PARAGON

LADYS-MANOR PL SHAMROCK

USAM000068977120

BOUW ROCKY NLDM000925887513

BOUW GOLI FLOWER

NLDF000568365777

BEERZEDAL PAULTJE 91 ET NLDF000709868284

KED OUTSIDE JEEVES-ET

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

USAM000134438230 NLDF000495667384

BEERZEDAL PAULTJE 68 ET

Надеждност %: 65

NVI

дълъг живот

прием на храна

255

598

2.77

здраве % ефективност %

6

9

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 66 I дъщери: 0 I стада: 0

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

1142

0.17

0.00

65

протеин (кг)

40

INET

318 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 71 I дъщери: 0 I стада: 0

96

100

104

108

рамка на тялото

105

млечен тип

105

виме

105

копита и крака

103

общ индекс

106

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

100 104 104 105 101 100 104 100 99 103 103

майка: Paultje 91 ET

106 104 93 104 104 104 104

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

109

107

106

98

111

102

соматични клетки

108

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

101

105

101

дъщеря: Jeanneke 157

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


METALLIC

ID (ITB): NLDM000739977109 дата на раждане: 06.05.2011 Kappa Casein:AA порода: ХОЛЩАЙН

VDS METALLIC

ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ СУПЕР ВИМЕ И НИСЪК СОМАТИК ПОДХОДЯЩ ЗА ЮНИЦИ ДОКАЗАН СИН НА ATLANTIC DEUM000341485350

RAMOS

VDS METALLIC

DELTA ATLANTIC NLDM000498938423

ETAZON RENATE

NLDF000389691563

VDS MILOU 18 NLDF000474754829

DELTA PARAMOUNT

NLDM000339291027

VDS MILOU 10

NLDF000398550653

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

Надеждност %: 91

NVI

дълъг живот

прием на храна

263

739

0.38

здраве % ефективност %

6

8

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 96 I дъщери: 271 I стада: 218

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

INET

693

-0.36

-0.13

-4

12

49 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 93 I дъщери: 136 I стада: 109

96

100

104

108

рамка на тялото

101

млечен тип

104

виме

110

копита и крака

105

общ индекс

109

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

98 105 99 97 109 101 99 110 94 103 106

дъщеря: Dirkje 479

109 96 103 107 109 92 95

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

98

110

102

97

102

104

соматични клетки

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

108

108

101

106

дъщеря: Catharina 103

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


GALORE

ID (ITB): NLDM000548848001 дата на раждане: 17.07.2014 Kappa Casein:AB порода: ХОЛЩАЙН

DELTA GALORE

ПОДОБРИТЕЛ ПО ВИМЕ ОТЛИЧНА ПРОДУКЦИЯ ДЪЛЪГ ЖИВОТ И ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПОДХОДЯЩ ЗА ЮНИЦИ

DELTA GALORE

DE-SU 521 BOOKEM

USAM000066636657

DE-SU 11236 BALISTO USAM000070625988

DE-SU 199

USAF000069490353

DELTA GABRIEL NLDF000766852422

DELTA GRAVITY

NLDM000531840230

DELTA GEM

NLDF000438351468

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

Надеждност %: 66

NVI

дълъг живот

прием на храна

280

754

1.44

здраве % ефективност %

3

11

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ мляко (кг)

1119

масло (%)

Надеждност %: 66 I дъщери: 0 I стада: 0

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

INET

0.10

31

48

276

-0.17

88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 70 I дъщери: 0 I стада: 0

96

100

104

рамка на тялото

108 94

млечен тип

101

виме

111

копита и крака

104

общ индекс

106

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

100 98 98 101 100 92 100 105 104 101 104 110 103 105 107 110 97 102

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

104

106

102

97

109

102

соматични клетки

107

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

101

101

103

майка: Delta Gabriel

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


SIDEKICK

ID (ITB): NLDM000727640066 дата на раждане: 03.07.2015 Kappa Casein:BB порода: ХОЛЩАЙН

VENDAIRY SIDEKICK

SiryX ТОП БИК С NVI 307 ПЛОДОВИТИ ДЪЩЕРИ С ВИСОКА ПРОДУКЦИЯ УНИКАЛНО ВИМЕ СЪС ЗДРАВЕ 110 СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ДЪЛГОЛЕТИЕ

VENDAIRY SIDEKICK

SEAGULL-BAY SUPERSIRE

USAM000069981349

COGENT SUPERSHOT NLDM000755898903

ROSE SUPERSHOT

DEUF000536745399

VENDAIRY ELITA BOOKEM NLDF000730435576

DE-SU 521 BOOKEM

USAM000066636657

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ NVI

дълъг живот

307

841

DK 02371401851

BOLTON ELITA

Надеждност %: 66

прием на храна

здраве % ефективност %

2.46

7

9

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ мляко (кг)

масло (%)

1632

-0.36

Надеждност %: 66I дъщери: 0 I стада: 0

протеин (%)

масло (кг)

-0.17

протеин (кг)

33

39

INET

253 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 69 I дъщери: 0 I стада: 0

96

100

104

108

рамка на тялото

102

млечен тип

105

виме

109

копита и крака

103

общ индекс

108

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

112 101 101 105 101 103 99 103 97 102 104 107 105 103 110 104 103 105

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

105

110

103

93

103

105

соматични клетки

112

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

102

113

98

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


CRUSOE

ID (ITB): DEUM000538771554 NAAB: 097HO41635 дата на раждане: 20.01.2015 Kappa Casein:AB порода: ХОЛЩАЙН

COL CRUSOE - ET

НЕВЕРОЯТЕН PL И DPR ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ И ЕФЕКТИВНОСТ ВИСОКА ПРОДУКЦИЯ С ПОЛОЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ С ПЕРФЕКТНИ КОПИТА И УСТОЙЧИВИ НА КЕТОЗИ

COL CRUSOE - ET

SEAGULL-BAY SUPERSIRE

USAM000069981349

COGENT SUPERSHOT NLDM000755898903

ROSE SUPERSHOT

DEUF000536745399

COL CANDEL DEUF000537994668

SEAGULL-BAY HEADLINER

USAM000069981350

DROUNER AJDH COSMO

NLDF000748931082

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

Надеждност %:78

TPI

NM$

CM$

FM$

2562

695

724

733

дълъг % ефект-ст прием % здраве живот на храна

6.5

133

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 77 I дъщери: 0 I стада: 0

мляко (lbr)

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

протеин (lbr)

1241

0.05

0.04

58

50 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 77 I дъщери: 0 I стада: 0

-1

-2

0

1

2

тип

1.73

виме

1.86

крака и копита

0.71

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

1.06 1.30 0.45 0.25 -0.04 1.05 0.39 0.72 0.81 0.89 2.48 2.49 2.29 0.90 1.58 1.10 0.83 -0.70

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ / NL и US показатели / кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

106

107

104

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

103

104

98

соматични клетки

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

2.76

3.2

4.1

6.3

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


WHATSAPP RF FLEVO GENETICS WHATSAPP

ID (ITB): NLDM0949247382 NAAB: 097HO41161 дата на раждане: 04.02.2013 Kappa Casein:BE порода: ХОЛЩАЙН

№1 ПО TPI OT ДОКАЗАНИТЕ БИЦИ С RF ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВЕ И ЕФЕКТИВНОСТ ДЪЛГОЛЕТНИ И ПЛОДОВИТИ ДЪЩЕРИ ЛЕКО ОТЕЛВАНЕ И СУПЕР КОМПОНЕНТИ

FLEVO GENETICS WHATSAPP

ROYLANE SOCRA ROBUST

USAM000064966739

SEAGULL-BAY SUPERSIRE USAM000069981349

AMMON-PEACHEY SHAUNA

USAF000066228178

KHW SUPER ADERYN USAF000140969320

CHARLESDALE SUPERSTITION

USAM000062065919

KHW GOLDWYN AIKO - ET

USAF000137658044

генетична информация: BY- BL- CV- RF+

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

Надеждност %:86

TPI

NM$

CM$

FM$

2486

683

730

576

дълъг % ефект-ст прием % здраве живот на храна

8.4

103

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 86 I дъщери: 132 I стада: 101

мляко (lbr)

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

протеин (lbr)

145

0.15

0.09

44

28 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 84 I дъщери: 27 I стада: 21

-1

-2

0

1

2

тип

1.46

виме

1.96

крака и копита

1.03

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

0.59 0.33 -0.26 -0.18 0.38 -0.28 0.20 0.68 0.71 1.20 2.08 2.03 1.87

майка: Khw Super Aderyn

1.52 2.40 1.04 1.28 -0.21

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ / NL и US показатели / кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

107

103

105

103

103

108

соматични клетки

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

2.72

4.2

4.7

5.2

дъщеря: Vivian 2 RF

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


MARINE

PEP BOY

SiryX

майка:Bryhill Ransom Marquisse

ID (ITB): USAM003134408616 дата на раждане: 02.10.2016 Kappa Casein: BB

ABEL X RANSOM

порода: ХОЛЩАЙН

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛЪГ ЖИВОТ ЗДРАВО ВИМЕ И ВИСОКА ПЛОДОВИТОСТ УСТОЙЧИВОСТ НА КЕТОЗИ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

Развъдни стойности TPI NM$ CM$ FM$ 2596 787

Надеждност %: 76

ID (ITB): USAM000071491909 дата на раждане: 25.09.2012 Kappa Casein: BB

HILL X FREDDIE

Развъдни стойности

дълъг прием % здраве живот на храна

% ефект.

TPI NM$ CM$ FM$

7

8

2196 471 467 484

830 690

8.9

133

Надеждност %: 76 дъщери: 0 I стада: 0

Продуктивни показатели

порода: ХОЛЩАЙН

МНОГО ЗДРАВИ КОПИТА И ВИМЕ ПЛОДОРОДНИ И ДЪЛГОЛЕТНИ ДЪЩЕРИ ВИСОКА МЛЕЧНОСТ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

Надеждност %: 85

дълъг прием % здраве живот на храна 5.4

72

7

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

протеин (lbr)

мляко (lbr)

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

538

0.14

0.07

58

36

1199

-0.08

-0.02

22

Надеждност %: 76 дъщери: 0 I стада: 0

-1

-2

0

1

-2

-1

протеин (lbr) 30

Надеждност %: 83 дъщери: 42 I стада: 12

Екстериорни показатели

2

9

Надеждност %: 83 дъщери: 43 I стада: 12

Продуктивни показатели

мляко (lbr)

Екстериорни показатели

% ефект.

0

1

2

тип

1.05

тип

виме

1.43

виме

1.11

крака и копита

1.16

крака и копита

1.36

височина

0.34

кондиция

-0.05

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

дълбочина на тяло

-0.34

млечни форми

-0.20

ъгъл на крупа

1.27

ширина на крупа

0.19

задни крака (отстрани)

-0.31

задни крака (отзад)

1.37

ъгъл на копито

0.84

индекс крака и копита

1.07

закр. на виме (отпред)

1.47

височина на виме (отзад)

1.65

ширина на виме (отзад)

1.52

централна бразда

1.26

дълбочина на виме

1.55

предни цицки

1.81

задни цицки

1.67

дължина на цицки

-1.70

Функционални показатели /NL и US показатели/ кетози

здр. на виме

106

107

пост-во скорост здр. на копито на лактация на доене 104

106

97

0.68 -0.83 -1.01 -0.52 1.81 -2.06 -1.84 0.82 1.71 1.48 1.19 1.32 1.21 0.22 1.84 -0.18 0.41 0.16

Функционални показатели /NL и US показатели/

темп-ент

кетози

здр. на виме

104

103

102

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

4.2

4.6

6.4

2.63

0.75

пост-во скорост здр. на копито на лактация на доене 107

107

105

темп-ент 101

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

2.4

5.4

6.4

2.8


BONNE

ID (ITB): DEUM000539274554 NAAB: 225HO00034 дата на раждане: 02.06.2016 Kappa Casein:BB порода: ХОЛЩАЙН

DKR DG BONNE ET

ПЕРФЕКТЕН ЕКСТЕРИОР И TPI 2619 ОТЛИЧНА ПРОДУКЦИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОК ИНДЕКС ПЛОДОВИТОСТ ДЪЛЪГ ПРОДУКТИВЕН ЖИВОТ BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET S-S-I P-K SHTGLSS HOTSHOT S-S-I TWIST MOJO 7326-ET USAM000072190820 BAYLA 2 NLDF000714077167

DKR DG BONNE ET

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

USAM000070476870 USAF003008328724

VEKIS CHEVROLET-ET

NLDM000765206109

D K R BAYLA

FRAM001445852748

Надеждност %:75

TPI

NM$

CM$

FM$

2619

769

801

700

дълъг % ефект-ст прием % здраве живот на храна

6.8

154

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 75 I дъщери: 0 I стада: 0

мляко (lbr)

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

протеин (lbr)

1204

0.09

0.05

70

49 88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Надеждност %: 75 I дъщери: 0 I стада: 0

-1

-2

0

1

2

тип

1.56

виме

1.73

крака и копита

1.53

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

0.20 0.82 0.33 0.35 -1.36 1.06 0.02 1.44 1.65 1.39 2.07 2.26 2.08 0.49 1.15 0.74 0.50 0.31

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ FI /индекс плод-ст /

UDC /виме/

FLC /крака и копита/

PTAT /тип/

2.9

1.73

1.53

1.56

соматични клетки

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

2.62

2.2

6.7

7.5

майка: Bayla 2

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


HASELNUSS

SILVERIO

ID (ITB): DEUM000538555305 NAAB:225HO00023

MODENA X SALOON

ID (ITB): NLDM000876060452 NAAB:225HO00033

SILVER X SUPERSIRE

дата на раждане: 10.11.2014

Развъдни стойности

Надеждност %: 79

TPI

NM$

CM$

FM$

2566

705

751

602

дълъг живот 5.4

масло (%)

1084

0.06

протеин (%) масло (lbr) протеин (lbr) 0.07

57

-1

-2

0

Развъдни стойности

1

Надеждност %: 78

TPI

NM$

CM$

FM$

2477

649

677

584

дълъг живот 7.0

мляко (lbr)

масло (%)

928

0.06

протеин (%) масло (lbr) протеин (lbr) 0.05

51

-1

-2

42

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Екстериорни показатели

2

прием на храна 114

Надеждност %: 78 дъщери: 0 I стада: 0

Продуктивни показатели

53

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Екстериорни показатели

порода: ХОЛЩАЙН

ДЪЛЪГ ПРОДУКТИВЕН ЖИВОТ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ОТЛИЧНИ КРАКА И ВИМЕ ВИСОКА ПРОДУКЦИЯ И ПЛОДОВИТОСТ

прием на храна 148

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Продуктивни показатели мляко (lbr)

дата на раждане: 10.10.2015

порода: ХОЛЩАЙН

НЕВЕРОЯТНА ПРОДУКЦИЯ И TPI 2566 ПОДОБРИТЕЛ ПО ВИМЕ ПЕРФЕКТНИ КРАКА И КОПИТА ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

0

1

2

тип

1.93

тип

1.97

виме

2.03

виме

2.05

крака и копита

1.75

крака и копита

1.53

височина

1.46

1.65

кондиция

0.78

дълбочина на тяло

0.59

млечни форми

1.10

ъгъл на крупа

-0.32

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

ширина на крупа

1.23

задни крака (отстрани)

-1.33

задни крака (отзад)

1.89

ъгъл на копито

2.32

индекс крака и копита

1.82

закр. на виме (отпред)

2.30

височина на виме (отзад)

3.01

ширина на виме (отзад)

2.77

централна бразда

1.12

дълбочина на виме

1.78

предни цицки

0.50

задни цицки

0.79

дължина на цицки

-0.47

1.42 0.95 0.59 0.92 0.67 -0.72 1.72 1.86 1.70 2.39 2.85 2.62 1.31 2.29 0.49 0.65 0.48

Функционални и екстериорни показатели

Функционални и екстериорни показатели FI /индекс плод-ст/

UDC /виме/

FLC /крака и копита/

PTAT /тип/

FI /индекс плод-ст/

UDC /виме/

FLC /крака и копита/

PTAT /тип/

1.3

2.03

1.75

1.93

1.7

2.05

1.53

1.97

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

0.8

4.5

7.0

2.56

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

1.8

4.9

7.5

2.81


TANKER

SUNWAY

NAAB:225HO00021

SUPERSIRE X BOGART

NAAB:225HO00018

NUMERO UNO X ALTAIOTA

дата на раждане: 26.02.2014

дата на раждане: 07.08.2013

порода: ХОЛЩАЙН

порода: ХОЛЩАЙН МНОГО ДОБРИ КРАКА И КОПИТА ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЕКСТЕРИОР СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИМЕ

ПЛОДОВИТИ И ДЪЛГОЛЕТНИ ДЪЩЕРИ ПОЛОЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ УСТОЙЧИВОСТ НА МАСТИТИ ВИСОКА ПЕЧАЛБА

Развъдни стойности

Надеждност %: 78

TPI

NM$

CM$

FM$

2327

600

624

546

дълъг живот 5.1

мляко (lbr)

масло (%)

615

0.19

протеин (%) масло (lbr) протеин (lbr) 0.04

74

-1

0

1

Надеждност %: 78

TPI

NM$

CM$

FM$

2260

429

465

347

дълъг живот 3.3

мляко (lbr)

масло (%)

-28

0.16

протеин (%) масло (lbr) протеин (lbr) 0.07

44

-1

-2

19

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Екстериорни показатели

2

прием на храна 81

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Продуктивни показатели

29

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Екстериорни показатели -2

прием на храна 119

Надеждност %: 77 дъщери: 0 I стада: 0

Продуктивни показатели

Развъдни стойности

0

1

2

тип

0.73

тип

1.83

виме

0.41

виме

2.14

крака и копита

0.19

крака и копита

1.23

височина

0.98

1.50

кондиция

1.60

дълбочина на тяло

0.99

височина кондиция дълбочина на тяло млечни форми ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отстрани) задни крака (отзад) ъгъл на копито индекс крака и копита закр. на виме (отпред) височина на виме (отзад) ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки задни цицки дължина на цицки

млечни форми

-0.24

ъгъл на крупа

0.19

ширина на крупа

0.81

задни крака (отстрани)

-0.44

задни крака (отзад)

0.57

ъгъл на копито

0.64

индекс крака и копита

0.25

закр. на виме (отпред)

1.01

височина на виме (отзад)

0.59

ширина на виме (отзад)

0.54

централна бразда

-0.20

дълбочина на виме

0.78

предни цицки

0.86

задни цицки

0.24

дължина на цицки

-0.25

0.88 0.58 0.43 0.26 1.15 -1.22 0.90 1.78 1.52 1.84 3.05 2.81 2.52 1.88 1.33 1.94 0.58

Функционални и екстериорни показатели

Функционални и екстериорни показатели FI /индекс плод-ст/

UDC /виме/

FLC /крака и копита/

PTAT /тип/

FI /индекс плод-ст/

UDC /виме/

FLC /крака и копита/

PTAT /тип/

1.9

0.41

0.19

0.73

1.9

2.14

1.23

1.83

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

1.9

3.8

7.4

2.79

сом-ни заплод-ст клетки на дъщерите

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

2.0

5.0

6.8

2.86


TICKET

ID (ITB): NLDM000680287904 дата на раждане: 22.09.2014 Kappa Casein:BB порода: ЧЕРВЕН ХОЛЩАЙН

DELTA TICKET

УСТОЙЧИВОСТ НА КЕТОЗИ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ВИСОКА ЗАПЛОДЯЕМОСТ НА ДЪЩЕРИТЕ ДЪЛЪГ ПРОДУКТИВЕН ЖИВОТ

DELTA COLORADO NLDM000944239050

DELTA TICKET

NLDM000498638516

DELTA SISSY

NLDF000533694754

D'N DRIEHOEK DELTA TEUNTJE RIETHIL CHANEL NLDF000753101599 TILDA 86

генетична информация: BY- BL- CV-

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

DELTA ARROYO

NLDM000545961576 NLDF000728041176

Надеждност %: 64

NVI

дълъг живот

прием на храна

263

436

1.94

здраве % ефективност %

5

7

СРАВНИТЕЛНИ ИНДЕКСИ ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ мляко (кг)

масло (%)

1161

-0.29

Надеждност %: 66 I дъщери: 0 I стада: 0

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

INET

25

40

228

-0.02

88 92 96 -3 -2 -1 -15 -10 -5 64 76 88 -1.5 -1.0 -0.5 70 80 90

ЕКСТЕРИОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 92

Надеждност %: 66 I дъщери: 0 I стада: 0

96

100

104

108

рамка на тялото

101

млечен тип

103

виме

110

копита и крака

108

общ индекс

110

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

105 102 101 101 101 97 103 107 94 106 109 110 103 98 111 105 101 103

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ кетози

здр-на на виме

здр-на на копито

скорост на доене

постоянство на лактация

темперамент

104

105

104

100

99

101

соматични клетки

104

заплодяемост на дъщерите

лекота на отелване на дъщерите

лекота на отелване на бика

102

106

108

100 0 0 100 0 100

104 1 5 112 0.5 110

108 2 10 124 1.0 120

112 3 15 136 1.5 130

NL USA CAN DEU NZ NAV


RICARDO

FANTASY

ID (ITB): NLDM000544870093 дата на раждане: 07.09.2011 Kappa Casein: AE

BARNEY X CLASSIC

ОТЛИЧНИ КРАКА И КОПИТА ПОСТОЯНСТВО НА ЛАКТАЦИЯТА ПОДОБРИТЕЛ ПО ВИМЕ МНОГО ДОБРА ПРОДУКЦИЯ

ID (ITB): NLDM000697193269 дата на раждане: 25.03.2010 Kappa Casein: BB

FICTION RF X LIGHTNING

ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ЗДРАВИ КРАКА И КОПИТА НИСКО НИВО НА СОМАТИЧНИТЕ КЛЕТКИ ЗДРАВИНА НА ВИМЕ

Развъдни стойности

Надеждност %: 92

NVI

INET

дълъг живот

прием на храна

% здраве

182

287

297

1.96

0

% ефект. 9

Надеждност %: 95 дъщери: 619 I стада: 358

Продуктивни показатели

Развъдни стойности

Надеждност %: 91

NVI

INET

дълъг живот

прием на храна

% здраве

180

196

168

1.86

6

% ефект. 2

Надеждност %: 96 дъщери: 202 I стада: 165

Продуктивни показатели

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

1418

-0.29

-0.05

36

48

916

-0.21

0.00

22

33

Надеждност %:97 дъщери: 365 I стада: 203

Екстериорни показатели 92

96

100

104

108

92

рамка на тялото млечен тип виме копита и крака общ индекс

102

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

106

104 106 109 109

102 101 105 100 101 101 108 100 101 109 108 111 96 106 104 115 109

Функционални показатели кетози

здр. на виме

здр. на копито

104

98

101

105

95

96

100

104

108

рамка на тялото млечен тип виме копита и крака общ индекс

106

височина на тяло ширина на гърди дълбочина на тяло ъгъл на гърди кондиция ъгъл на крупа ширина на крупа задни крака (отзад) задни крака (отстрани) ъгъл на копито походка закрепв. на виме (отпред) предни цицки дължина на цицки дълбочина на виме височина на виме задни цицки централна бразда

101

103 100 106 105

111 100 99 109 108 101 107 98 102 106 99 99 102 101 101 104 104

Функционални показатели постоянство темперамент на лактация 106

105

сом-ни скорост заплод-ст лекота на отел-не лекота на на дъщерите отел-не на бика клетки на доене на дъщ-те 98

Надеждност %: 92 дъщери: 110 I стада: 93

Екстериорни показатели

100

100

кетози

здр. на виме

здр. на копито

102

107

103

постоянство темперамент на лактация 99

106

сом-ни скорост заплод-ст лекота на отел-не лекота на на дъщерите отел-не на бика клетки на доене на дъщ-те 107

100

103

104

103


APPLEBOY P

VAPOL P

ID (ITB):CZЕМ000761104053 дата на раждане: 23.06.2016

APOLL P X LARON P

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА МЛЕЧНОСТ ЗДРАВО ВИМЕ И НИСЪК СОМАТИК ДЪЛЪГ ЖИВОТ БЕЗРОГИ ДЪЩЕРИ

ID (ITB: DEUM000538690026 дата на раждане: 29.06.2015

JAX P RED X NUMERO UNO

МНОГО ДОБРА ПЛОДОВИТОСТ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ЗДРАВО ВИМЕ ОТЛИЧНА ПРОДУКЦИЯ

Развъдни стойности

Развъдни стойности RZG

мляко

дълъг живот

екстериор

доимост

кондиция

RZG

мляко

дълъг живот

екстериор

доимост

кондиция

139

143

112

110

95

81

134

120

118

122

82

97

Продуктивни показатели

Продуктивни показатели мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

1671

-0.06

0.03

64

60

310

0.24

0.18

34

26

Екстериорни показатели 76

Екстериорни показатели

88

100

112

млечен тип телосложение копита и крака виме

76

124

127 104 98 108

височина на тяло млечен тип дълбочина на тяло ширина на гърди ъгъл на крупата ширина на крупата задни крака (отстрани) ъгъл на копитото скакателна става задни крака (отзад) походка височина на виме централна бразда разпол-е на цицки (отпред) разпол-е на цицки (отзад) закрепване на виме (отпред) дълбочина на виме дължина на цицки

115 128 108 97 104 86 109 100 97 94 102 115 99 99 108 101 105 93

Функционални показатели

88

100

112

млечен тип телосложение копита и крака виме

124

117 104 106 126

височина на тяло млечен тип дълбочина на тяло ширина на гърди ъгъл на крупата ширина на крупата задни крака (отстрани) ъгъл на копитото скакателна става задни крака (отзад) походка височина на виме централна бразда разпол-е на цицки (отпред) разпол-е на цицки (отзад) закрепване на виме (отпред) дълбочина на виме дължина на цицки

113 114 104 93 97 97 91 108 106 94 103 129 104 134 122 118 110 106

Функционални показатели

сом-ни клетки

лекота на отелване

заплодяемост на дъщерите

темперамент

сом-ни клетки

лекота на отелване

заплодяемост на дъщерите

темперамент

107

100

89

97

117

109

114

97


MONTEKO

URBANISTE FRAM007120743395 JHB REGINA CZEF00219510953

   

ID (ITB): CZEM000683089053 дата на раждане: 14.01.2013 порода: МОНБЕЛИАРД

MASOLINO

FRAM007196056005 FRAF007120730613

UBALM FRAM003802432861

OLYMPIA

FRAF003802202968

PIOMBO

FRAM004240325029

CZEF000259477932

VALFIN JB

FRAM003920260325

VERVEINE

FRAF004240854714

0.00

-0.01

LEWIS

8

   

6

GZW

63

114

DEUF000811993149

LIESEL VANSTEIN

DEUM000934586859

GABIA

DEUF000939533368

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ 124

-0.10

0.03

0.00

28

INTRA DEUF000943609617

Rel %

93

ID (ITB): DEUM000946540049 дата на раждане: 07.02.2012 порода: МЛЕЧЕН СИМЕНТАЛ

HUPSOL OBLADI DEUM000974585225

22

DEUM000937793170

RED WIN

DEUF000941693243

ERMUT

DEUM000934399962

INFULA

DEUF000941649282

ДЪЛГОЛЕТИЕ ПЛОДОВИТИ ДЪЩЕРИ УСТОЙЧИВОСТ НА МАСТИТИ И ЛАМИНИТИ

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

мляко (кг) масло (%) протеин (%) масло (кг) протеин (кг)

642

610

LANDAUF

   

ОТЛИЧЕН ЕКСТЕРИОР ДЪЛЪГ ПРОДУКТИВЕН ЖИВОТ ЗДРАВИ КРАКА И КОПИТА

GZW

мляко (кг) масло (%) протеин (%) масло (кг) протеин (кг)

DEUM000934492505

WINNIPEG

GABINE DEUF000941871041

МНОГО ЗДРАВО ВИМЕ ОТЛИЧНА ПЛОДОВИТОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

Rel %

ID (ITB): DEUM000946543495 дата на раждане: 08.04.2012 порода: МЛЕЧЕН СИМЕНТАЛ

WILLE DEUM000813516428

CZEF000106615932

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

мляко (кг) масло (%) протеин (%) масло (кг) протеин (кг)

183

FRAM007196056005

MASOLINO

   

РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ 94

ID (ITB): CZEM000718394032 дата на раждане: 19.03.2012 порода: МОНБЕЛИАРД

ROUGE

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВИ КОПИТА ВИСОКА ПЛОДОВИТОСТ НА БИКА УСТОЙЧИВОСТ НА МАСТИТИ

GZW

LYON

0.06

19

28

Rel %

GZW

90

114

мляко (кг) масло (%) протеин (%) масло (кг) протеин (кг)

223

-0.25

-0.08

-10

1.3

Rel %

74


VERDI P

HARRISON

ID (ITB): DNKM002371402843 дата на раждане: 08.08.2015 Kappa Casein: BB порода: ДЖЕРСЕЙ

NIKON P X Q IMPULS

ОТЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ ДЪЛЪГ ПРОДУКТИВЕН ЖИВОТ KAPPA CASEIN BB, BETA CASEIN A2A2 БЕЗРОГИ ДЪЩЕРИ

Развъдни стойности

Надеждност %:74

JPI

NM$

CM$

FM$

134

466

511

358

Продуктивни показатели

ДЪЛЪГ ЖИВОТ ЗДРАВИНА НА ВИМЕ ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ВИСОКА МЛЕЧНОСТ

Развъдни стойности

Надеждност %: 69

GZW

MW

FW

FIT

EXT

122

114

98

115

111 Надеждност %: 68 дъщери: 0I стада:

Продуктивни показатели

мляко (lbr)

масло (%)

протеин (%)

масло (lbr)

124

0.35

0.15

75

протеин (lbr) 35

Надеждност %:75 дъщери: 0 I стада: 0

Екстериорни показатели -2

ID (ITB): DEUM000666623864 дата на раждане: 06.10.2014 Kappa Casein: BB порода: КАФЯВО ШВЕЙЦАРСКО

HURAY X JOEL

-1

0

1

мляко (кг)

масло (%)

протеин (%)

масло (кг)

протеин (кг)

687

-0.12

-0.06

19

20

2

тип височина

76

0.70 -0.40

млечни форми ъгъл на крупа задни крака (отстрани) ъгъл на копито закр. на виме (отпред) височина на виме ширина на виме (отзад) централна бразда дълбочина на виме предни цицки дължина на цицки

1.40 0.40 0.60 -0.20 -0.50 0.70 1.00 0.20 0.50 -0.70 0.40

Надеждност %: 64 дъщери: 0I стада: 0

Екстериорни показатели 88

100

112

124

рамка на тялото крупа копита и крака виме общ индекс

99 107 113 117 111

замускуленост височина на тялото ширина на гърди дълбочина на тяло гръбна линия дължина на крупа ширина на крупа ъгъл на крупа позиция на крупа скакателна става задни крака отзад бабкова става копита дължина на виме ширина на виме отзад височина на виме отзад окачване на виме дълбочина на виме закрепване на виме дължина на цицки дебелина на цицки постановка на цицки отп. постановка на цицки отз. посока на цицки дължина на цицки

100 95 99 95 99 94 108 101 95 94 96 105 107 110 121 112 103 102 108 86 92 109 110 110 112

Функционални показатели

Функционални показатели

дълъг живот

здравина на виме

постоянство на лактация

заплодяемост на дъщерите

119

110

115

103

соматични клетки

заплодяемост на дъщерите

дълъг живот

% CCR

% HCR

соматични клетки

лекота на отел-не на дъщерите

лекота на отел-не на бика

3.16

-1.7

4.0

0.3

0.5

113

108

108


АБЪРДИН АНГУС

ASPEKT

Номер: 087000797425032 дата на раждане: 15.03.2014 Прираст за 365 дни: 675 кг

ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ МРАМОРИРАНО МЕСО ДЪЛЪГ ЖИВОТ

ABSOLUTE RED АБЪРДИН АНГУС

Номер: 257000691314053 дата на раждане: 03.01.2014 Прираст за 365 дни: 642 кг

MOTOUS Z RANCIC 23P TUKAN PAVAS ZAA 870 CZ 294287932

RED LAZY MC COWBOY CUT 26U

Cz1973864932

RED LAZY mc cut above 102 y ZAA - 942

RED LAZY MC BESS 12S

LEVHARD RED Z CUNKOVA

TANA Z JAKUBOVIC CZ 231373953

KANON RED ET

CZ 196669932

MORIC

Номер: 354000019989072 дата на раждане: 30.04.2004 Прираст за 365 дни: 233 кг

КАНАДСКО РОДОСЛОВИЕ ОТЛИЧЕН ПРИРАСТ ВИСОКИ РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ

NINA Z JAKUBOVIC

ГАЛОУЕЙ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПАСИЩА ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ УНИКАЛЕН АРОМАТ НА МЕСОТО

WAGUS ET

Номер: 001000564171053 дата на раждане: 20.07.2007

SAMSON

ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО НА МЕСОТО ПОДХОДЯЩ ЗА КРЪСТОСКИ МРАМОРИРАНО И НЕЖНО МЕСО НИСКО СЪД-Е НА ХОЛЕСТЕРОЛ

HIRASHIGETAYASU

ACADEMIC GERO B 126717030553

ACADEMIC DORA

WESTHOLME SHIGETANAKA AU 000000000063

WESTHOLME TAE V111

GLENDA BELTED 665115677

TRIUMPH

PW TSUKUBANE NL 000367277536, Nizozemi

ITOMICHI

GLENDA 2 WESTFOREST

ВАГУ

NEWBY RIDGE TSUKUBANE


ABIDOL

ЛИМУЗИН

номер: DE1404230553 дата на раждане: 15.06.2012 на 2 г.в. - 1040 кг.

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ НЕВЕРОЯТЕН ПРИРАСТ ФРЕНСКИ ПРОИЗХОД

VERDEL P

номер: 434000663599032 дата на раждане: 31.03.2012 прираст за 365 дни: 602кг

PLAN

ШАРОЛЕ

ВИСОКА ПЛОДОВИТОСТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВИ КРЕХКО МЕСО ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ

MAGENTA ZCH 516

ARMSTRONG Fr1932109285

MELODIE

TAMILLY TAMILLY

ORMILLE

HATART De1403295191

NIGHTFLYER

MADLA ZE SIRE P 7957090255

JOCK ZCH556

HIRCHEL

USSE

номер: 1000683508021 дата на раждане: 24.03.2011 прираст за 365 дни: 553 кг

CZ 115994932

ОБРАК

ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ НЕПРЕТЕНЦИОЗНИ СПОКОЕН НРАВ МРАМОРИРАНО МЕСО С ДОБЪР РАНДЕМАН

BOXER

номер: NL 761802787 дата на раждане: 20.12.2015

ANDALOUS

БЕЛГИЙСКО СИНЬО

ОТЛИЧЕН ПРИРАСТ НА ТЕЛЕТАТА ПОДХОДЯЩ ЗА КРЪСТОСКИ ОТЛИЧНА МУСКУЛАТУРА СРЕДНА РАМКА

PANACHE DE CENTFONTAINE ET

DALLAS 6489 FR 1208046489

BINOUSE

BANJO SE SOMME NL 761802787

LAURA DE CENTFONTAINE ET

PRUSSE FR 1207046948

SORBIER

WILHELMIEN 27 VAN KRAKEHOEVE NL 752697895

ECRIN DE ST FONTAINE

PRUSSE

WILHELMIEN 19 VAN KRAKEHOEVE


KARTAGO

БЛОНДАКЕТИН

номер: 150460694 дата на раждане: 21.04.2002 прираст за 365 дни: 518кг

ПОДХОДЯЩ ЗА ПАША ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ МЕК СКЕЛЕТ НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ

TAROK

номер: 672282032 дата на раждане: 12.05.2010 прираст за 365 дни: 553кг

AXLON

ШОРТХОРН

ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ПАСИЩА ВИСОКА ПЛОДОВИТОСТ

TENNESSEE

DROP 8188132074

LINDA

TEMPO HEVER P De115195894

TALKA HEVER P

FOLETTE 8290130904

ROLAND

GALA HEVER P De116345913

GLENISLA YEELANNA P

URSULINE

PAV

номер: 550014061 дата на раждане: 15.03.2007 прираст за 365 дни: 571кг

GUANTANAMO HEVER P

ГАСКОН

ЛЕКОТА НА ОТЕЛВАНЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВИ ПОДХОДЯЩ ЗА КРЪСТОСКИ

BURGER

номер: 568269042 дата на раждане: 12.03.2015 прираст за 365 дни: 673 кг

POULIDOR TINTIN Fr0902038822 CZ 50911 127000000050911

ХЕРЕФОРД

СПОКОЕН НРАВ ДЪЛГОЛЕТИЕ НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

GLOBAL 72M 508

LIBERTINE

WLL GLOBAL FORCE 7XWLB HRF 407

CORP CREEK STACIE 66

NICOLAS

MILOS VOLTAGE LASS 48T Cz203274932

HEMOGLOBIN Z PODLESI

40009717

MILOS VOLTAGE LASS 12K


Контейнери за съхранение на семенна течност

преди разгонване

по време на разгонване


Profile for Bulgarian Pastoral Company

Каталог BPC-CRV 2018  

Каталог BPC-CRV 2018  

Profile for company23
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded