Page 1

CO2, of koolstofdioxide, is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van o.a. fossiele brandstoffen. In een groot deel van de Nederlandse energiecentrales wordt energie opgewekt door middel van kolenverbranding. Door deze verbranding ontstaat warmte die gebruikt wordt om energie te produceren. Restproduct van de verbranding van kolen is koolstofdioxide, of CO2-uitstoot.

CO2

CO2

CO2

CO2 komt van nature in de atmosfeer voor, maar is in de verkeerde verhouding schadelijk voor het milieu. De uitstoot van CO2 draagt bij aan het broeikaseffect, daarom wordt geprobeerd de koolstofdioxide uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Men spreekt dan over CO2-reductie.

CO2 CO2

Energiecentrales en andere grote uitstoters van CO2 werken aan de reductie van de uitstoot. Maar ook huishoudens in Nederland kunnen zorgen voor een reductie in CO2-uitstoot. Om uw uitstoot te verminderen, kunt u gebruikmaken van groene energie, of bepaalde zaken compenseren. CO2-uitstoot verminderen kan door te besparen op uw energieverbruik.

CO2 A

CO2

E.ON investeert flink in het milieu en duurzame technologieĂŤn die bijdragen aan een schonere wereld. Naast onderzoek naar nieuwe vormen van groene energie, wordt gewerkt aan de verbetering van de energieproductie. E.ON werkt daarmee aan schonere energiewinning en aan efficiĂŤnt gebruik van de beschikbare grondstoffen. In 2011 won E.ON hiermee de internationale prijs voor duurzame stroomproducent van het jaar. E.ON streeft naar een duurzaam gebruik van energiebronnen en levert alleen groene stroom. Bekijk de scherpe energieprijzen op www.eon.nl en stap vandaag nog over op groene stroom van E.ON

E on groene energie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you