Page 1

1


Openingslied: Namenlied

Kruisteken en begroeting Welkomstwoord Pastoor 2


Openingsgedachte: Als je heel klein bent, pasgeboren Is er allang op jou gewacht. Jij krijgt je eigen naam te horen, Een naam speciaal voor jou bedacht. Die naam mag iedereen dan weten Er worden kaartjes rondgestuurd. Zo zal je nu ook voortaan heten, Altijd, zolang je leven duurt. Jezus, die naam zal bij hem horen, Jezus, ook hij begon heel klein. Toch zal Hij, van wie wordt geboren De allergrootste zijn. Gebed om vergeving: Het is zo vreemd, God Wij weten best hoe het eigenlijk moet, niet vechten, Elkaar een hand geven, delen wat je hebt. Maar zo vaak is het anders, dan willen wij de baas zijn, dan zeggen we: “ blijf af, dat is van mij !” Of: “ jij bent stom, jij doet niet mee.” Dat is niet wat U bedoelt. Wij willen proberen het anders te doen Wij willen ook horen bij die mensen, die van de aarde iets fijns willen maken, waar ieder een plaats heeft en mensen van ons houden. Daar willen we vandaag nog mee beginnen, thuis, op school en in onze straat. Helpt U ons daarbij ? Amen.

3


Openingsgebed Lieve God, Alle mensen, alle dieren, alle bloemen en planten hebben een naam, Die namen hebben wij mogen geven. Als wij het fijn vinden dat anderen onze naam weten dan zeggen wij hoe we heten. Vandaag noemen wij onze naam hier en we hopen dat U ook meeluistert en dat U ons en onze naam nooit vergeet. Amen. Glorialied: Gloria, Gloria in excelsis Deo Gloria, Gloria alleluia alleluia Eerste Lezing: Honderd namen In het midden van de wereld, tussen groen en bloemen stond een mens met grote ogen rond te kijken. Boven zijn hoofd ruisten duizenden groene floddertjes en onder zijn voeten zag hij miljoenen groene sprietjes. Met daartussen dingetjes met steeltjes, in allerlei kleuren….. witte…gele….roze….rode…. “ wat is het hier mooi “ fluisterde hij. “ Wat is het hier mooi “ Hij kon goed zien dat er nog nooit eerder iemand geweest was, want alles wat hij zag was nog hartstikke nieuw, nog zo pas gemaakt, dat zelfs nog niets een naam had. De zwemmertjes in het water nog niet en ook niet de vliegertjes in de lucht en de springertjes en de lopertjes en kruipertjes over de aarde. Voorzichtig zette de mens zijn eerste stappen. Ieder ding bekeek hij met verbaasde ogen en voorzichtige vingers. “Hoe bestaat het dat het bestaat”, zei hij. En zoveel, en allemaal anders, hoe moet ik ze uit elkaar houden, vraag ik me af.

4


Hij krabbelde eens in zijn haar. “Jou zou ik een roos kunnen noemen bijvoorbeeld” zei hij tegen een bloem, die daar knalrood hing te wiegen aan een tak. Het was eigenlijk zo half om half als grapje bedoeld. Maar dat ding kreeg zo iets bijzonders, zo iets eigens met die knalrode naam, dat die mens even zijn adem inhield.“ wat een ontdekking” Tussen al die nieuwe onbekende dingen nu iets dat hij kende een roos, een rode roos. Voorzichtig zei hij gras tegen het groen onder zijn voeten en riet tegen de wuivende planten langs het water. Gras, riet, water nog meer bekenden. De mens stak zijn handen in de lucht en riep:“ Oeha” of zoiets van louter blijheid.En toen begon hij te werken, alles te ontdekken, alles een eigen naam te geven. “ Zonnebloemen” zei hij tegen die grote gele op hun stengels en vergeet-mij-nietjes tegen die piep-piep kleine minibloempjes tussen het gras. Goudvis noemde hij de oranje glinstervis in het water, en kikker de groene springer aan de kant. Een klein bont-bolletje met een lange staart heette voortaan muis en een grote knol met wapper-oren en een lange neus, noemde hij olifant. En hij ging door en door; Duizendpoot-nachtegaal-ooievaar – appelboom –papegaai – paard – koe – schaap –kip – mus – mees – vlo en door en door tot alles een naam had gekregen. Alles…? “ En ik dan ?” zei het meisje, “ hoe heet ik ?” Ze had twee bruine ogen, twee roze oortjes, heel veel bruine krulletjes en nog kuiltjes in haar wangen ook, als ze lachte…. Ach, haar wou ik wel honderd namen geven: Lieveke – schatteke – vriendinnetje – mooi meisje…. Honderd namen, maar naar welke zou ze luisteren ? Ik noem je Eva, zei hij en stak zijn hand naar haar uit. 5


Lied: Ga je mee ? Refrein: Ga je mee ? zeg niet “nee�, Maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door Of ga jij liever voor ? Hup, kom op, sluit je aan in de rij. Welke weg wil je gaan ? En waar wil je naartoe ? Blijf niet zitten waar je zit, Ook al voel je je moe. (refrein) Is de weg soms te lang ? Zak je weg in het zand ? Er zijn hobbels op het pad, Maar ik geef je een hand. (refrein) Loopt de weg bijna dood ? Zie je nergens een spoor ? In de verte wordt het licht: Gaat de weg daar soms door ? (refrein) De kinderen stellen zich voor Pastoor: De kinderen die binnenkort hun eerste communie doen, tonen vandaag dat ze Jezus willen volgen. Zij hebben daarom een houten wolkje versierd en meegebracht waarop hun naam staat geschreven. Zij zullen dit wolkje voor in de kerk hangen. De wolkjes blijven in de kerk staan tot aan de communieviering. Intussen zullen alle mensen die in deze kerk komen, de namen lezen van de kinderen die dit jaar hun communie doen en Jezus vriend willen zijn. ( de kinderen van groepsleidster Angelien en Rosita, noemen om de beurt hun naam en geven het wolkje aan de groepsleidsters en gaan weer bij hun ouders zitten.) 6


Kind :

Jezus roept ons bij onze naam. Hij vraagt ons om mee te doen. Dat willen we graag doen. Daarom zijn we hier.

( de kinderen van groepsleidster Jose noemen om de beurt hun naam, geven hun wolkje aan jose en Angelien ? en gaan bij hun ouders zitten.)

Kind :

Dag mensen, wij willen er helemaal bij horen. Daarom zeggen wij onze naam. Zullen jullie ons nooit vergeten?

( de kinderen van groepsleidster Jeanette noemen om de beurt hun naam, geven hun wolkje aan de groepsleidsters en gaan weer bij hun ouders zitten.)

Ouder: Ons kind voorbereiden, kan een boeiende tocht worden. Wij zijn er deze week thuis in ons gezin mee van start gegaan. Bij het doopsel beloofden we onze kinderen Jezus en zijn Kerk te leren kennen. Wij nemen deze opdracht ernstig. Daarom maken we tijd en ruimte om samen de weg van Jezus te gaan. ( de kinderen van groepsleidsters Corina en Mandy noemen om de beurt hun naam, geven hun wolkje aan de groepsleidsters en gaan weer bij hun ouders zitten.)

Ouder

:Lieve kinderen en ouders, Jezus houdt van alle kinderen en alle grote mensen. Hij gaat met ons mee en laat ons nooit alleen. Ook wij als parochie gaan met jullie mee. Wij zijn blij dat 68 ouders de weg gaan met hun kind om Jezus en zijn Kerk beter te leren kennen. Wij kijken met u allen nu al uit naar de eerste communie op 17 en 18 mei.

(de kinderen van groepsleidsters Madeleine en Miranda noemen om de beurt hun naam, geven hun wolkje aan de groepsleidsters en gaan weer bij hun ouders zitten.)

7


Lezing: Laat de kinderen tot mij komen. Het is een heerlijke avond, Jezus zit op een bank langs de weg, ook de apostelen, ze zijn moe, de hele dag hebben ze gelopen, ze zeggen niet veel, wel vinden zij het fijn hier bij Jezus op de bank te zitten. Maar wat is dat nu weer. Daar komt een groep kinderen aan, sommigen zijn nog erg klein, Petrus staat vlug op. Kunnen ze Jezus niet met rust laten ? Een beetje boos zegt hij “ Wat komen jullie hier doen ?” Vooruit jullie moeten naar bed en Jezus is moe. Hij heeft geen tijd vandaag”. Maar de kinderen gaan niet weg. En wat doet Jezus ? Hij spreidt zijn armen uit en zegt: “ Laat ze maar bij mij komen, ik hou zoveel van hen. Een paar jongens klimmen op zijn schoot, anderen pakken zijn hand vast, ze willen allemaal heel dicht bij hem zijn. En Jezus vertelt hen mooie verhalen. Hij zegt: “ Jullie hebben een Vader in de hemel die goed voor jullie zorgt, die veel van jullie houdt”.

8


Lied: In het aardse paradijs In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de vleugels die de vogels mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen. Dank je voor de kleintjes die de zebra heeft gekregen. In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor mijn hartje met wel honderdduizend slagen Dank je voor de zon, en dank je voor de regen Dank je voor de merel die je liedjes hebt gegeven In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de bontjas die de beren mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen Dank je voor de eitjes die het vinkje heeft gekregen In het aardse paradijs dansten alle dieren En zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de pootjes die de mieren mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen Dank je voor de bloemen die de aarde heeft gekregen. Geloofsbelijdenis: Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen. Zonder ruzie, zonder verdriet. Ik wil geloven in een wereld waarin iedereen vriend is met elkaar.Een wereld zoals God de vader hem gemaakt heeft. Allen: Ja, dat geloven wij ook. Ik wil geloven dat wij samen de wereld kunnen bouwen: Een groene wereld met bomen en bloemen en vlinders, met de zon en met lieve mensen die doen zoals Jezus het deed. 9


Allen:Ja, dat geloven wij ook. Ik wil geloven dat Gods Geest ons zal helpen m zo een goed mens te worden, zodat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen en geluk te brengen aan de anderen. Allen: Ja, dat geloven wij ook. Ik geloof dat God een goede Vader is voor alle mensen, zoals papa en mama goed zijn voor ons. Allen: Ja, dat geloven wij ook. Ik geloof dat God onze papa en mama zal belonen voor alles wat zij voor ons doen. Allen: Ja, dat geloven wij ook. Ik geloof in Jezus, de zoon van God, op het kruis voor ons is gestorven en dan verrezen is en dat wij allen geroepen zijn om een eeuwig te leven. Allen: Ja, dat geloven wij ook.

Voorbeden: Met je mond kun je mooi zingen. Maar ook schelden past erbij. Liegen ,lachen, fluisteren: Ben je bang of boos of blij ? Wat je mond ook doet, Kies je kwaad of kies je goed ? Allen: Laat ons samen bidden. Met je handen kun je zwaaien. Maar ook krabben, stompen, slaan. Je kunt helpen, je kunt aaien: Waar heb je het meeste aan ? Wat je met je handen doet, Kies je kwaad of kies je goed ? Allen: Laat ons samen bidden. 10


Met je ogen kun je speuren. Of het goed is wat je ziet. Laat je dat gewoon gebeuren: Zie je het wel ? of zie je het niet ? Wat je met je ogen doet, Kies je kwaad of kies je goed ? Allen: Laat ons samen bidden. Maar het mooiste is te leven. Zonder bang zijn, zonder angst, Door elkaar een hand te geven, Want vertrouwen duurt het langst. Geef een hand dan ben je klaar, Want dan kies je voor elkaar ! Allen: Laat ons samen bidden. Intenties Collecte Offerandelied: Kijk eens om je heen Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar een hand, je bent niet alleen. Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. Ook al zijn wij nog maar klein: Samen spelen is pas fijn. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, wij zijn in de wereld niet alleen. God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. Ook al zijn wij nog maar klein: God wil onze Vader zijn.

Klaarmaken van de altaartafel 11


Lied aan tafel :?? wel of niet ertussen? Aan tafel, aan tafel ! Het eten staat al klaar. Nu kun je je verhalen kwijt. We nemen even alle tijd En praten met elkaar, En praten met elkaar Aan tafel, aan tafel Schuif aan en doe als wij. We delen graag met iedereen Aan tafel ben je niet alleen Want ieder hoort erbij. Want ieder hoort erbij. Gebed over de gaven: Goede God, wij hebben brood en wijn op deze tafel gezet. Wij vragen U; neem deze gaven van ons aan en Maak het tot het lichaam en bloed van Uw Zoon. Zo kunnen wij Hem ontmoeten en ons door Hem laten sterken. Dat vragen wij U door Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen. Tafelgebed: Pastoor

Laten wij nu God danken, zoals Jezus heeft gedaan toen Hij met Zijn vrienden aan tafel zat. Goede God, dank U wel voor alle mooie dingen, Dank U wel voor heel ons leven.

Allen of Kind?

Dank U God, voor bloemen en vogels Dank U voor de wind en de zon, Dank U voor alle mensen om ons heen Dank U voor de zorg van onze ouders Dank U voor iedereen met wie wij ons lief en leed Kunnen delen.

Allen

Alle mensen samen, niemand meer alleen Rond de ene tafel, alle mensen een. 12


Pastoor

Goede God, wij hebben alles aan U te danken Het is te veel om op te noemen. Het mooiste geschenk uit Uw handen, Is het leven van Jezus van Nazareth. Want aan hem hebben wij gezien hoeveel U houdt van alle mensen. Hij liet de mensen bij zich komen. Hij ging op bezoek bij mensen, die kwaad hadden gedaan en at met hen. Zieken maakte hij beter, Zijn leven wilde hij delen met iedereen. Hij heeft ons allen uitgenodigd aan Zijn tafel.

Heilig: gezongen? Of oplezen heilig heilig Oh heilig, driemaal heilig is de Heer, is Zijn naam. Looft de hemel, looft de aarde, om hun wezen, om hun zijn. Wees gezegend, wees gezegend in Zijn naam, in Zijn Geest. Hij die komt, voor de mensen. zingt Hosanna, in den Hoge. Zingt Hosanna, zingt Hosanna om dit leven, om dit zijn. Laat ons vieren, Jezus’ daden. zingt Hosanna, voor de Heer. Pastoor: Op de laatste avond van Zijn leven zat hij met zijn vrienden aan tafel. Hij nam het brood en Zijn handen en dankte U, God. Hij brak het brood, gaf het aan Zijn vrienden en zei: Neem dit brood en eet er allen van, want dit ben ik dit is Mijn Lichaam dat voor U gebroken wordt. Ook nam Hij een beker met wijn, dankte U, deelde hem met zijn leerlingen en zei: Drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe verbond,- een nieuwe band tussen God en de mensen. Dit is Mijn Bloed, dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden Blijft later samenkomen om ditzelfde te doen in Mijn naam. Brood en wijn, geluk en vreugde. Mijn leven geef ik jullie 13


Allen: Alle mensen samen, niemand meer alleen Rond de ene tafel, alle mensen een. Pastoor: Vader, nooit zult U iemand vergeten. Wij bidden U, denk ook aan die mensen van wie we zoveel houden, en de mensen die gestorven zijn, laat hen bij U vrede vinden. Wees een Vader voor allen die lijden en bedroefd zijn. Wees een Vader voor de grote familie van alle christenen en voor de mensen op de hele wereld. Allen: Alle mensen samen, niemand meer alleen rond de ene tafel, alle mensen een. Pastoor; Vader God, laat ons dan doen zoals Jezus deed, dan worden wij zelf een goed mens. Dan worden andere mensen gelukkig. Dan wordt de hele wereld van U en kunnen alle mensen bidden: Onze Vader: Pastoor: Laten we samen bidden als kinderen van God, met de woorden, die Jezus ons geleerd heeft; Allen: Onze vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Pastoor: Dit is het brood en dit is de wijn, die Jezus aan ons allen wil geven. Het is ons voedsel voor onderweg. Zo wil Jezus bij ons komen en met ons meegaan op onze levensreis. 14


Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. Vredeswens: In elke viering bidden wij om vrede, ook vandaag: Lieve Jezus, alle mensen zijn geroepen tot vriendschap en vrede. Wij willen graag aan de vrede meewerken. Wilt U ons daarbij helpen? Als teken dat wij hart willen hebben voor elkaar, als teken dat wij willen leven in vrede en vrijheid met elkaar, geven wij dan elkaar de hand en zingen we het vredeslied Vredeslied: vredesgroet Vrede voor jou en vrede voor mij vrede voor wie het wil horen vrede begint met iets kleins als een kind zo wordt de vrede geboren Refrein: Knoop de vrede in je oren neem de vrede in je mond neem de vrede in je handen draag hem mee de wereld rond vrede, vrede, vrede overal Vrede voor hem en vrede voor haar vrede op aarde voor mensen vrede voor alles wat ademt en leeft vrede om verder te wensen Refrein: Vrede voor jullie en vrede voor ons vrede om in te geloven vrede van God die de wereld omspant vrede gaat alles te boven .Refrein: Lam Gods: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 15


Uitnodiging tot de Communie Communielied: droomliedje Er is een land van dromen waar niemand in kan komen. De dromen gaan hun eigen gang, soms ben ik blij, soms bang. De dromen zijn bij mensen vaak onvervulde wensen. Maar elke droom vergeet ik toch Want dromen zijn bedrog. Toch wilde God door dromen Ook tot de mensen komen, En in een droom of nachtgezicht Gaf Hij de mensen licht. Aan ons heeft God gegeven Een droom van eeuwig leven. Met open oog, bij helder licht, Zien wij een vergezicht. Eens zal er toch iets komen Wat meer is dan mijn dromen. Het ongedroomde wordt dan waar: Het nieuwe rijk is daar. Ik droom met ogen open En blijf verwachten, hopen. Het rijk van God, dat komt er toch, Die droom is geen bedrog.

16


Slotgedachten Wij zijn kinderen met allerlei wensen en dromen, 1 daarvan gaat vandaag uit komen. Wij gaan hier onze naam noemen, en niet in stilte voorbij zoemen . Op 17 en 18 mei komen wij hier dan weer , Voor onze communie te doen en nog veel meer. Samen gaan wij ons nu voorbereiden , zowel de jongens als de meiden. Om onze communie te kunnen gaan doen, niet alleen voor de cadeaus of de poen. Maar samen in de kerk aanwezig en bezig te zijn, dit geld voor jong en oud, groot en klein. Ook wij willen erbij horen, zodat ook voor ons de klokken luiden in de toren. Want dan wordt het een groot feest , Zoals het nog nooit is geweest. Nu gaan we naar huis , en gaan wij verder dromen, over het mooie en het goede wat nu nog gaat komen. Zegen en zending

Slotlied: Waanzinnig gedroomd Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd Ik was zo mooi, mooi, mooi ’t was echt niet gewoon Iedereen riep: Hieperdepiep ! Daarna werd ik gekust en gekroond Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd Ik werd met ka-ka-ka-kado’s overstroomd Iedereen zei: hou je van mij ? Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 17


Eens in het jaar, dan droom je zo raar Dat je ’t niet gauw vergeet Zilver en zang, een zoen op je wang Iedereen wil met je mee Bij het ontwaken bedenk je beschroomd Niemand vertellen wat ik heb gedroomd Diep in de nacht, totaal onverwacht Duizelt je hoofd van geluk Iedereen lacht, en alles wordt licht Als men een ster voor je plukt Bij het ontwaken bedenk je beschroomd Niemand vertellen wat ik heb gedroomd

Iedereen bedankt voor hun aanwezigheid, ook willen wij iedereen bedanken voor hun inzet om deze viering tot stand te brengen. Namens de communiewerkgroep Oud Gastel. 18

presentatieviering 2008  

boekje presentatieviering communiecantjes 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you