Page 1

Communieviering '08

pagina 1


Eerste Communieviering 17 en 18 mei 2008. Openingslied: Welkom, welkom allemaal Welkom, welkom allemaal, hier in het huis van God We vieren hier dat Jezus leeft en dat het vrede wordt Welkom, welkom allemaal, hier in het huis van God We zingen hier van onze Heer en danken onze God Welkom, welkom allemaal, we vieren hier een feest Omdat de Heer van ons houdt, Hij gaf zijn Heilige Geest Welkom, welkom allemaal, want ieder hoort erbij Ja, Jezus houdt van iedereen, en daarom zijn wij blij Welkom, welkom, welkom allemaal (2x) Welkom, welkom, welkom allemaal (2x) Kruisteken en Begroeting Welkomstwoord door Pastoor: Maickel Prasing Openingsgedachte: (door de kinderen) Leuk dat u er bent allemaal ! Weet u waarom ik vandaag zo straal ? Het is vandaag een vrolijke dag Wat fijn dat ik erbij horen mag. Blij dat ik met jullie mag delen En dat u er bent met zo velen Kijk maar om je heen Je bent niet alleen We moeten samen delen We moeten samen spelen Ook al zijn we nog maar klein Samen zijn is pas fijn.

Communieviering '08

pagina 2


Wij zijn in de wereld niet alleen Kijk maar om je heen Ook God kent ieder kind Dus voelen wij ons bemind. A: Samen gaan we bidden, Samen gaan we zingen Samen hand in hand Gebed om vergeving (door de kinderen) Lieve God Vanmorgen werd ik vrolijk wakker. O, wat voelde ik me blij Ik ging naar het bed van papa en mama. En weet je wat ik tegen hen zei ? “wakker worden lieve ouders want vandaag is het communiedag” Eindelijk is het feest gekomen waarop iedereen komen mag. Ik voelde mij toch zo prettig en daar denk ik nu steeds aan. Want wat dacht je ? Ik weet heus wel dat niet iedere dag zo is gegaan. A: Soms staan we ’s morgens al te mopperen, hebben we goed de pest erin. Maken ook wel eens ruzie. Nee, dat is niet naar Uw zin. wij vragen U dan ook ons te vergeven alle fouten die wij hebben begaan. Help ons om zo te leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Communieviering '08

pagina 3


Glorialied Refrein: Laudato si o mi Signore, Laudato si o mi Signore, Laudato si o mi Signore, Laudato si o mi Signore, Om de zon. De maan, de sterren. Om ’t heelal en al de schepselen. Om de vissen en de bomen, en om ’t vuur, de water stromen. Om dit land, om moeder aarde, die een pracht van bloemen baarde, Die ons voedt met zaad en vruchten. Om de bergen en de luchten. Om de vreugde in het leven, dat wij U eer mogen geven, en omdat ons alle dingen U ter ere steeds doen zingen. Openingsgebed: P: Goede God, wij zijn vandaag hier bij elkaar in deze kerk omdat wij feest hebben. Vandaag mogen een aantal kinderen van onze parochie voor de eerste keer de Communie ontvangen. Wij vragen U: laat het een mooie viering zijn, waardoor wij blij worden en kracht krijgen. Dat vragen wij U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, A: Amen Lezing “Jezus droom” Op een ochtend, toen Jezus uit zijn bed kwam en Hij met vrienden aan tafel zat te eten, zei Hij: “ Ik heb zo fijn gedroomd. Zal ik het vertellen ? Moet je horen: Ik droomde, dat de hele aarde er nieuw uitzag. Net alsof de aarde een nieuwe jas had gekregen. Ik zag een blauwe lucht met heel veel vogels. En ik zag groen gras met heel veel bloemetjes en ik kende ze allemaal. Ik zei: “dag bloemetjes, ik ken jullie”. En ik werd heel blij. Ik zag de vlinder die ik vroeger een keertje heel eventjes in een doosje had gestopt, maar nou vloog hij weer rond. Het allerfijnste wat ik zag, was de grote mensenwereld. Die was helemaal anders in mijn droom: niemand speelde meer de baas. Niemand had meer honger, mensen deelden hun eten met elkaar. Niemand had pijn. Iedereen mocht meedoen ! Communieviering '08

pagina 4


De mensen waren lief voor elkaar en ze lachten en maakten plezier. Het was net feest op aarde. Ik wou dat mijn droom waar was”. Jezus keek voor zich uit. Maar ineens sprong Hij op en Hij riep helemaal blij; “ Wij kunnen mijn droom toch waarmaken, wij met z’n Allen!” Wij kunnen daar toch voor zorgen ! Wij kunnen toch……… wat kun jij doen ? en jij ? en jij ? Lied: In het aardse paradijs In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de vleugels die de vogels mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen. Dank je voor de kleintjes die de zebra heeft gekregen. In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor mijn hartje met wel honderdduizend slagen Dank je voor de zon, en dank je voor de regen Dank je voor de merel die je liedjes hebt gegeven In het aardse paradijs dansten alle dieren En ze zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de bontjas die de beren mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen Dank je voor de eitjes die het vinkje heeft gekregen In het aardse paradijs dansten alle dieren En zongen deze wijs om de dag te vieren: Dank je Lieve Heer, voor alle leuke dagen Dank je voor de pootjes die de mieren mogen dragen Dank je voor de zon en dank je voor de regen Dank je voor de bloemen die de aarde heeft gekregen. Gesprek met de kinderen Communieviering '08

pagina 5


Geloofsbelijdenis: Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen, zonder ruzie, zonder verdriet Ik wil geloven in een wereld waarin iedereen vriend is met elkaar. Een wereld, zoals God de Vader hem geschapen heeft. Ik wil geloven dat wij samen een wereld kunnen bouwen. Een groene wereld, met bomen en bloemen, vogels en vlinders, met de zon en met mensen, die doen zoals Jezus deed. Ik wil geloven dat God ons zal helpen om goede mensen te worden. Zodat het niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen, om geluk te brengen aan anderen. Voorbeden: P: God, wij hebben feest vandaag, maar wij willen niet alleen aan onszelf denken. Daarom bidden wij: Voor alle kinderen die bang zijn. Voor alle kinderen die in de steek gelaten worden. Voor alle kinderen die arm zijn. God, wilt U hen helpen dat zij. Ondanks alle moeilijkheden, kunnen spelen en lachen‌. Laat ons bidden A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons Voor alle vaders en moeders. Voor alle juffen en meesters. Voor alle mensen die kinderen verzorgen en helpen. God, wilt U hen helpen om hun werk goed te doen‌. Communieviering '08

pagina 6


Laat ons bidden. A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons Voor alle mensen die de natuur beschermen. Voor alle mensen die vrede willen maken. Voor alle mensen die eerlijk willen delen. God, wilt U hen helpen om de moed niet te verliezen‌. Laat ons bidden. A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons Voor alle mensen die ziek zijn. Voor alle mensen die eenzaam zijn. Voor alle mensen die verdrietig zij. God, wilt U hen helpen om er weer bovenop te komen‌. Laat ons bidden. A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons P: Wij bidden voor de mensen die gestorven zijn en die wij missen. God, U houdt van alle mensen, van de grote mensen en van de kinderen. Wilt U ons helpen om van elkaar te houden, zodat wij het leven goed maken voor elkaar, dan wordt de wereld nog mooier, zoals U het ook graag wilt. Vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Collecte

Offerandelied: de ballade van het volk Een vader had een mooie droom van toekomst voor zijn kinderen, geen baas, geen boek, geen zilvervloot kon hem het dromen verhinderen. Refrein: de aarde zou een hemel zijn, dat lied bleef in hem klinken. De mensen zouden mensen zijn, en brood zou er voldoende zijn, Er was een volk dat wegtrok uit het bar en boos verleden, het zocht het land van morgen en een woord van recht en vrede; Communieviering '08

pagina 7


Refrein. Dat volk, verzwakt en opgejaagd, hield vast aan wat gezegd was, dat vaders droom de toekomst had, dat liefdes wil een wet was; Refrein. Er was een zoon die luisterde, die omkeek naar wie achter stond, die bad en vocht en openging en broers en zussen naast zich vond; Refrein. Die vader heb je nooit gezien, maar wel zijn volk, zijn kinderen, zolang wij weten van elkaar zal vaders hoop niet minderen; Refrein. Aansteken van de doopkaarsen Klaarmaken van de altaartafel: Iedereen weet waarvoor wij vandaag hier zijn. Wij mogen onze communie doen, wij horen er ook bij en krijgen vandaag voor het eerst het brood van Jezus. Wij maken daarom de tafel gereed. Een schaal met brood, teveel voor jezelf. Het is om te breken en te delen. We zetten het op tafel en bidden samen. Dat mensen altijd willen delen met elkaar. Een beker wijn om te drinken. Je kunt het schenken aan elkaar. We zetten het op tafel en bidden samen. Dat mensen elkaar hun plezier willen schenken. Ook bloemen hebben we meegebracht. Dat geeft wat kleur aan ons feest. We zetten ze op tafel en bidden samen. Dat wij licht en warmte voor elkaar mogen zijn. Communieviering '08

pagina 8


P: De tafel is klaar. Bloemen, kaarsen, brood en wijn, alles staat er. Zo had Jezus het ook laten doen toen Hij met zijn leerlingen zijn Laatste Avondmaal ging houden. Toen waren zij er met Jezus. Nu zijn er de kinderen, hun vaders en moeders, en wij allemaal. Bij dit samenzijn hoort een lied. Dat gaan we nu samen zingen. Lied: alle mensen samen Het graan, dat van de velden komt, geeft voedsel aan zo velen. De korrels vormen samen brood, om met elkaar te delen. Refrein: Alle mensen samen, niemand meer alleen Rond de ene tafel, alle mensen een. Het brood, dat mensen samenbrengt, heeft Jezus ons gegeven Hij brak het en Hij zei tot ons, “wie hier van eet zal leven� Refrein. De schaal met brood, de beker wijn doen ons aan Jezus denken. Hij wil wanneer wij samen zijn, zijn liefde aan ons schenken. Refrein. Gebed over de gaven P: Lieve God, de kinderen hebben alles klaargezet op de altaartafel bloemen en kaarsen, maar nog veel belangrijker: Schalen met brood en een beker met wijn. Nu willen wij heel stil zijn en samen tot U bidden dat Jezus bij ons mag komen in de Heilige Communie A: Amen Communieviering '08

pagina 9


Communieviering '08

pagina 10


Communieviering '08

pagina 11


Tafelgebed: P: De Heer zal bij u zijn A: De Heer zal u bewaren P: Verheft uw hart A: Wij zijn met ons hart bij de Heer P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God A: Hij is onze dankbaarheid waardig. P: Nooit hebben wij U gezien, God, gever van alle leven. en toch bent u bij ons. A; Wij ontmoetten U in elk mens die naast ons staat. P: U bent in de ogen van elk kind, in het zoeken van een jongere. U bent in het verhaal van geliefden en in de vreugde van gelukkige momenten. Maar ook bent u in de ogen van de verdrukten en in de angst van de armen. Ook bij pijn, God, bent U aanwezig. A: U bent een naam, God, gever van alle leven: tocht- en reisgenoot, vader en moeder, zoon en dochter. P: U bent als een nest voor een vogel, als een touw voor een klimmer, als een boot voor een visser, als een wieg voor een kind. A: U draagt de naam God: zorger voor alle leven. P: Daarom willen wij U danken, en met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe: A: Heilig, Heilig, Heilig de Heer, de God der Hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. P: U kwam bij ons, God, gever van alle leven. profeten voelden aan hoe Uw adem op mensen rustte, hoe Uw vuur mensen begeesterde, hoe Uw vreugde mensen blij maakte. A: U komt bij ons, God, als kind van mensen. U komt bij ons, God, in Jezus, Uw mens geworden hart, Communieviering '08

pagina 12


Uw liefde, Uw levenskracht voor onze wereld. P: Hem gedenken wij hier: de tuinman in Uw wijngaard; de mens vol dromen. Als afscheid gaf Hij ons een teken, een gebaar zo simpel en helemaal niet mis te verstaan. Daarom bidden wij God, kom met Uw Geest over brood en wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van Zijn lichaam en bloed. Want op de avond voor Zijn lijden, nam hij het brood, dankte U, God, gever van alle leven, brak het en gaf het aan zijn vrienden, terwijl hij zei “neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor U gegeven wordt.” Zo nam hij ook de beker wijn, dankte U opnieuw, gaf hem aan zijn vrienden terwijl hij zei: “ Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van uw zonden. Wilt mij blijven gedenken om met mij mijn droom voor de wereld waar te maken.” A: U bent bij ons, God, met Uw geloof in mensen, Uw uitdaging tot leven. P: U blijft bij ons God, in dit brood en deze wijn, U blijft bij ons God in de Heilige Geest die Jezus ons beloofd heeft en die U naar ons hebt laten komen. U daagt ons uit, God, gever van alle leven, tot gerechtigheid en vrede. U roept ons op, God, tot inzet voor de kleinsten, tot geloof in de armsten, tot hoop op een betere toekomst. A: Wij willen werken, God, aan vertrouwen in elkaar, ons inzetten voor de wereld in solidariteit met de gebrokenen. P: Wij willen werken, God, in Uw wijngaard en bouwen aan een gemeenschap door groot en klein te bemoedigen, door jong en oud weerbaar te maken.

Communieviering '08

pagina 13


A: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid Amen

Onze Vader: A: Onze vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, U wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schuld, Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. P: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw zoon. A: want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vredeswens Lied: droomliedje Er is een land van dromen waar niemand in kan komen. De dromen gaan hun eigen gang, soms ben ik blij, soms bang. De dromen zijn bij mensen vaak onvervulde wensen. Maar elke droom vergeet ik toch want dromen zijn bedrog.

Communieviering '08

pagina 14


Toch wilde God door dromen Ook tot de mensen komen, En in een droom of nachtgezicht Gaf Hij de mensen licht. Aan ons heeft God gegeven Een droom van eeuwig leven. Met open oog, bij helder licht, Zien wij een vergezicht. Eens zal er toch iets komen Wat meer is dan mijn dromen. Het ongedroomde wordt dan waar: Het nieuwe rijk is daar. Ik droom met ogen open En blijf verwachten, hopen. Het rijk van God, dat komt er toch, Die droom is geen bedrog. Breken van het brood Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm U over ons Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm U over ons Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. A: Lieve God, ik heb U nodig om mee te werken aan een wereld waarin niemand de baas speelt, waarin iedereen probeert elkaar te helpen, waarin vrede, vriendschap en liefde is. Want dan bent U bij alle mensen.

Uitnodiging communie

Communieviering '08

pagina 15


P: Zie het Lam van God, dat wegneemt de zonden der wereld. A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en Ik zal gezond worden. *** Communie uitreiking***

Lied:Ga je mee ? Refrein: Ga je mee ? zeg niet “nee”, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door of ga jij liever voor ? Hup, kom op, sluit je aan in de rij. ( in de coupletten worden de namen van de kinderen genoemd) Lied: Vier mee met ons Als je naar de hemel kijkt in een donk’re nacht. De volle maan, een verre ster, heeft iemand die bedacht ? refrein: Vier mee met ons een leven vol wonderen kom mee met ons naar God’s wond’re land. Als je in de golven speelt en ze wiegen zacht. Een mosselschelp, een gele vis, heeft iemand dat bedacht ? refrein

Communieviering '08

pagina 16


als je naar de wolken kijkt in hun stille pracht. Een regenboog, een schapenwolk, heeft iemand dat bedacht ? refrein. Lied:Ben je groot of ben je klein Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in ? God houdt van jou Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin God houdt van jou Hij kent je als je blij bent Hij kent je als je baalt Hij kent je als je droevig bent Hij kent je als je straalt het geeft niet of je knap bent het geeft niet wat je doet God houdt van jou. Hij is vol liefde God houdt van jou.

Communieviering '08

pagina 17


Slotgedachte: Een feestelijke dag, met plezier en cadeautjes en een lach. Eerst onze mooie kleren aan, voordat we naar de kerk gaan. Want hier gaat het daadwerkelijk om, er klinkt een roffel en getrom. Omdat wij onze communie gaan doen met veel aandacht, liefde en een zoen. We gaan verder met onze wensen en dromen, Hopend dat vandaag al een wens uit zal komen. Straks horen wij al een beetje bij de grote mensen, en zij hebben ook nog allerlei dromen en wensen… Als wij straks de kerk uitlopen voelen wij ons bijzonder en fijn, papa en mama kunnen na vandaag nog trotser op ons zijn, want dan horen wij er helemaal echt bij, En dat maakt ons super en echt blij. Na dankzegging gaan we nu naar huis, komen met Gods liefde en warmte weer blij thuis.

Slotgebed: Voordat wij naar huis toe gaan blijven wij nog even staan. Om U te danken, God, voor dit feest ’t is voor ons heel fijn geweest. En wij willen U nog vragen ons te helpen alle dagen. Leer ons met elkaar spelen, alles met elkaar te delen. Aan onze papa’s en mama’s willen wij denken wilt U hen Uw zegen schenken ? Voor opa’s en oma’s in ons midden willen wij ook extra bidden. Wees goed voor A die hier kwamen geef hen Uw zegen. A: Amen. Zegen en zending

Communieviering '08

pagina 18


Slotlied: Waanzinnig gedroomd. Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd Ik was zo mooi, mooi, mooi ’t was echt niet gewoon Iedereen riep: Hieperdepiep ! Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd Ik werd met ka-ka-ka-kado’s overstroomd Iedereen zei: hou je van mij ? Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd Eens in het jaar, dan droom je zo raar Dat je ’t niet gauw vergeet Zilver en zang, een zoen op je wang Iedereen wil met je mee Bij het ontwaken bedenk je beschroomd Niemand vertellen wat ik heb gedroomd Diep in de nacht, totaal onverwacht Duizelt je hoofd van geluk Iedereen lacht, en alles wordt licht Als men een ster voor je plukt Bij het ontwaken bedenk je beschroomd Niemand vertellen wat ik heb gedroomd

Een Fijne communiedag Communieviering '08

pagina 19


Wij bedanken iedereen die deze aan deze viering heeft meegewerkt De communiewerkgroep Zaterdag: Jose, Angelien en Rosita Zondag: Madeleine, Jeanette, Corina, Mandy en Miranda Communieviering '08

pagina 20

boekje communie 2008  

kerkboekje voor de E.H. communieviering 2008

boekje communie 2008  

kerkboekje voor de E.H. communieviering 2008

Advertisement