Page 1

februari 2014

stadsmagazine www.oudenburg.be

Meerjarenplan in een notendop Lenteloop op zaterdag 29 maart i inOudenburg | uitneembare agenda


Voorwoord Beste Oudenburgnaar

Samenwerken blijft in 2014 de uitdaging. Uit de provinciale regioscreening blijkt dat Oudenburg door de jaren heen al in om en bij de 50 samenwerkingsverbanden verzeild is geraakt. De inkrimping van middelen, de evolutie naar een bredere en nog meer gespecialiseerde dienstverlening en het streven naar een optimaal rendement maken van samenwerkingsvormen een dwingende opdracht. Om het noodzakelijk financieel voordeel te halen zal bij beleidsmensen en medewerkers goodwill en creativiteit nodig zijn om concrete acties te doen slagen. Wie niet waagt, niet wint! Oudenburg kijkt reikhalzend uit naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en hoopt hier ook effectief voordeel uit te halen. Er is gewoonweg geen andere keuze en aan samenwerken is niets mis. Wij willen hierin het voortouw nemen. Uiteraard mag deze energie de strikt lokale doestellingen en de verdere uitbouw en dienstverlening niet vertragen, integendeel! De komende lentekriebels zullen hiertoe een positieve bijdrage leveren.

Colofon

Ignace Dereeper Burgemeester

Openingsuren stadhuis

Oudenburg Stadsmagazine is het officiĂŤle informatieblad van de stad Oudenburg en wordt gratis aangeboden aan de Oudenburgse bevolking. Je vindt alle publicaties ook op www.oudenburg.be

Weststraat 24 - 8460 Oudenburg T 059-56 84 20 I F 059-26 54 06 I E info@oudenburg.be

Redactieadres Dienst Communicatie Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg T 059-56 84 46 I E communicatie@oudenburg.be

maandag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

dinsdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

woensdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 17.30 uur

donderdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

vrijdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

Foto’s & illustraties Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer I Ilse Verbandt I Laurette Ingelbrecht I VBS H. Familie Lay-out en druk drukkerij Lowyck

zaterdag & zondag gesloten

Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg Alle stedelijke diensten zijn gesloten op op paasmaandag 21 april 2014. coverfoto Een verrassend hoekje in de Romaanse kerk van Ettelgem.


jouw bestuur

Meerjarenplan 2014-2019 Aan het begin van een legislatuur moet elke gemeente een beleidsplan opmaken met de doelstellingen voor de volgende 6 jaar. Met de invoer van de beheers- en beleidscyclus (BBC) legde de Vlaamse regering een reeks regels op voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Voor de eerste maal moest er ook een sluitend financieel plan voorgelegd worden voor die 6 jaar. Net als in vele andere gemeenten is ook in Oudenburg een gezond budget in deze financieel moeilijke tijden een hele uitdaging. Voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan voor 2014-2019 werd dan ook niet over één nacht ijs gegaan! Zoals de naam het zelf zegt, zet het meerjarenplan de bakens uit voor de komende jaren. Het plan geeft een overzicht van de beleidsdoelstellingen waaraan beslissingen gedurende die periode getoetst zullen worden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen voor de jaren 2014 tot en met 2019. • Het streven naar een efficiënte organisatie met oog voor een vlotte dienstverlening. • Blijvende zorg voor een veilige, aangename en nette omgeving. • Het instandhouden van het cultuurhistorisch patrimonium. • Het ondersteunen van het jeugdwerk met aandacht voor de jeugdcultuur. • De organisatie van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.

• • • • • • •

Het activeren van regelmatige en levenslange sportbeoefening. Blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang. Het stimuleren van het verenigingsleven en het ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Werk maken van gelijke kansen. De afvalstroom beperken, beheersen en beheren. Het voeren van een autonoom, doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid. Het bevriezen van de algemene belastingdruk.

Voor het volledige meerjarenplan 2014-2019 kan je terecht op de stedelijke website via www.oudenburg.be/ beleidsplannen.

Ignace Dereeper I burgemeester

Myriam Maes

Peter Velle

Weststraat 14 - 8460 Oudenburg T 059-26 68 64 I 0475-94 44 49 E ignace.dereeper@oudenburg.be

Zandvoordsestraat 124 - 8460 Oudenburg T 059-25 08 10 I 0479-71 01 74 E myriam.maes@oudenburg.be W www.myriam-maes.be

Oudekerkwegel 30 - 8460 Ettelgem T 059-26 54 30 I 0473-77 83 28 E peter.velle@oudenburg.be

Ulrike Vanhessche

Johan Tanghe

Rita Meyns I OCMW-voorzitter

Zwanenstraat 24 - 8460 Oudenburg T 0476-48 07 09 E ulrike.vanhessche@oudenburg.be W www.ulrike-vanhessche.net

Oude Brugseweg 73 - 8460 Oudenburg T 059-26 89 98 I 0495-20 66 21 E johan.tanghe@oudenburg.be

Westkerksestraat 76 - 8460 Roksem T 059-26 68 67 I 0498-38 93 83 E rita.meyns@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 03


leven & welzijn

Identiteitskaarten 10 jaar geldig De identiteitskaarten die vanaf 1 maart 2014 uitgereikt worden door de gemeenten zullen een geldigheidsduur hebben van 10 jaar, tegenover 5 jaar vandaag. Dit betekent dat de burger zich nu nog maar om de 10 jaar naar het stadhuis moet begeven voor een nieuwe identiteitskaart en dat hij ook maar om de tien jaar de aanmaakkosten zal moeten betalen. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt krijgen een identiteitskaart die 6 jaar geldig is in plaats van EID

10 jaar en dit omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig. Hoewel de identiteitskaarten voor de 75-plussers 30 jaar geldig blijven, dienen de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten wel nog na 10 jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven die van toepassing zijn sedert 1 januari 2014.

KIDS-ID

VREEMDELINGENKAART

gewone procedure

17,20 EUR

6,10 EUR

17,20 EUR

spoedprocedure

118,90 EUR

109,80 EUR

118,90 EUR

extreme spoedprocedure

183,30 EUR

174,20 EUR

183,30 EUR

Voor vragen of meer inlichtingen kun je steeds terecht bij de dienst burgerzaken.

Verkiezingen 2014 Het stadsbestuur ontving de eerste officiële instructies voor de organisatie van de verkiezingen in 2014. De datum van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen ligt vast op zondag 25 mei 2014. In Oudenburg zal opnieuw op de traditionele manier met potlood en papier gestemd worden. Wat wel verandert, is de plaats waar men moet gaan stemmen. Alle stembureaus zullen dit jaar op één centrale locatie worden opgesteld, met name in sporthal Ter Beke. Dit betekent dat er geen stembureaus in de deelgemeenten zullen ingericht worden en dat iedereen dus in de sporthal zijn of haar stem zal moeten uitbrengen.

Aangifte van huwelijk Wie tot op heden in het huwelijk trad, betaalde slechts 20,00 euro voor het trouwboekje. De aangifte en de huwelijksplechtigheid zelf waren kosteloos. Vanaf 1 januari 2014 betaal je voortaan 75,00 euro voor de huwelijksplechtigheid. Naast deze prijs betaal je eveneens 20 euro voor het trouwboekje.

04 Oudenburg stadsmagazine

Deze nieuwe formule zal nadien grondig geëvalueerd worden om te zien of deze aanpak ook voor de volgende verkiezingen kan behouden blijven.

Info Dienst burgerzaken I Stadhuis, Weststraat 24 T 059-56 84 36 I E burgerzaken@oudenburg.be


leven & welzijn

Veelgestelde vraag

Is mijn kind niet te jong om naar De Kikker te gaan? Een kind dat pas gestart is op school kan zeker ook in De Kikker terecht! Meer nog, De Kikker heeft zelfs afzonderlijke lokalen voor de jongste leeftijdsgroep, boordevol speelgoed specifiek voor hen. Kleine toiletjes, lage wasbakken, bedjes, kleutertafels, mini-zetels, … het is er allemaal. Er staan bovendien gediplomeerde begeleiders klaar om jouw kleine spruit een fijne tijd te laten beleven! Je kind vindt vast een klas- of schoolgenootje terug in de groep,

speelkameraadjes verzekerd. Ook peuters zijn dus meer dan welkom in De Kikker!

Info BKO De kikker I Aernoudstraat 15 T 059 56 84 44 I E ibo@oudenburg.be Voor nieuwe inschrijvingen maak je best een afspraak met coördinator Heidi Pylyser.

Nieuw nummer wachtdienst Sinds 1 januari 2014 moet iedereen die 's avonds, 's nachts en in het weekend medische hulp nodig heeft, het nummer 1733 bellen. Je kan via dit nummer de wachtdiensten bellen voor dringende maar ook voor niet-dringende medische hulp buiten de normale werkuren. Het nummer is van toepassing in heel België en geldt niet enkel voor artsen, maar ook voor apothekers-, tandarts- en verpleegwachtdiensten. Je moet dus zelf niet meer op zoek welke huisarts of tandarts van wacht is. Opgeleide medewerkers van de 100-centrale beantwoorden de oproepen en gaan na of de patiënt doorverwezen moet worden naar een huisarts of de dichtsbijzijnde spoeddienst, dan wel of de huisarts zelf moet langskomen indien de patiënt zich niet kan verplaatsen. Indien nodig kan zelfs

een ziekenwagen gestuurd worden om de patiënt naar een spoeddienst te brengen. Het nummer komt er door een Europese richtlijn, die bepaalt dat ook niet-dringende medische hulp gratis en met één telefoonnummer bereikbaar moet zijn.

1733

I

101

I

112

Naast het nummer 1733 blijven de nummers 101 (politie) en 112 (ambulance en brandweer) werkzaam voor als je zeer dringende medische hulp nodig hebt. 112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team, als de politie. Oudenburg stadsmagazine 05


jeugd

Speelplein De Tunne rolt in het avontuur!

Animatoren gezocht!

Tijdens de krokusvakantie gaan leidsters Lien, Sien en Trien op zoek naar een echt avontuur! Na al die saaie dagen op school willen ze wel eens iets spannends meemaken en ze nemen alle kindjes van het speelplein mee. Maar ja, hoe begin je aan een avontuur? Waar vind je avontuur? Leidsters Lien, Sien en Trien zoeken het samen met avonturier Nomis uit! Benieuwd wat ze allemaal zullen beleven? Kom dan naar Speelpleinwerking De Tunne tijdens de krokusvakantie en word zelf een echte avonturier! Heb je tijd over tijdens de schoolvakanties? Zin om met kinderen te spelen en nieuwe vrienden te maken? Wil je iets bijverdienen? Dan kan je animator worden! Ben je 16 jaar of ouder en wil je samen met kinderen stoeien, ravotten, kampen bouwen, knutselen, verhaaltjes lezen, op uitstap gaan ‌ dan word je gegarandeerd een fantastische animator. Surf snel naar de stedelijke website (www.oudenburg. be/vacatures) of spring binnen op de jeugddienst en stel je kandidaat als (hoofd)animator van Speelpleinwerking De Tunne.

buitenSpeeldag Kom buiten spelen op woensdag 2 april 2014! Iedereen is welkom op het stedelijk speelplein De Tunne van 13.30 tot 16.30 uur!

06 Oudenburg stadsmagazine


jeugd

Tienerwerking 2014 Elke donderdag van de krokus-, paas- en zomervakantie voorziet de stedelijke Tienerwerking opnieuw boeiende activiteiten. In deze vakantieperiodes kunnen tieners samen met hun vrienden elke donderdag leuke activiteiten beleven zoals bowling, paintball, graffiti, een filmavond,… en nog zoveel meer!

Hoe inschrijven? Inschrijven kan op de jeugddienst zelf of online via www. oudenburg.be/inschrijven-tienerwerking-2014.aspx. Na jouw inschrijving krijg je een bevestigingsmail en zal er gevraagd worden om 5,00 euro te storten op het rekeningnummer BE76 0910 1306 2895 van de stad Oudenburg met vermelding van ‘TW + naam’.

Praktisch

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten van het aangeboden programma voor de Tienerwerking. Opgelet! Er is geen beperking op het aantal inschrijvingen voor het werkjaar 2014. Wel worden er een beperkt aantal deelnemers toegelaten per activiteit, dit voor de veiligheid! Sommige activiteiten kunnen een extra financiële kost met zich meebrengen.

Alle ingeschreven tieners zijn verzekerd tegen lichamelijke

Activiteit krokusvakantie

Activiteiten paasvakantie

(inschrijven vóór maandag 3 maart 2014) Breng een oude muur opnieuw tot leven met graffiti (onder de deskundige begeleiding van Sara Desanghere)!

(inschrijven vóór maandag 31 maart 2014)

Wanneer? Donderdag 6 maart 2014 van 9 tot 17 uur Waar? Dorpsstraat 71 (aan de kerk van Ettelgem) Prijs? 15,00 EUR Meebrengen? Lunch, short, potlood en gom Maximum 10 deelnemers

Info

Week 1 - Maak zelf een wilgenhut! Wanneer? Donderdag 10 april 2014 van 10 tot 17 uur. Waar? Speelplein Grietlaan Prijs? 7,00 EUR Meebrengen? Emmer, handschop, snoeischaar en tuinhandschoenen WEEK 2 - Bezoek aan de panda’s in Pairi Daiza! Wanneer? Donderdag 17 april 2014 Afspraak? 7.30 uur station Oostende Terug? 20.15 uur station Oostende Prijs? 40,00 EUR (inkom, vervoer en begeleiding inbegrepen)

Jeugddienst I Stadhuis, Weststraat 24 T 059-56 84 29 I E jeugd@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 07


sport

Doe mee met de 10de Lenteloop op zaterdag 29 maart! Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert de sportraad voor de tiende keer de Oudenburgse Lenteloop door het centrum van Oudenburg. Alle sportieve kinderen, joggers en hardlopers zijn van harte welkom! Voor iedere deelnemer is er een ontbijtpakket voorzien.

Praktisch • • •

Kleuter- en jeugdlopen starten vanaf 14 uur. Voorinschrijvingen: 1,50 EUR - dag zelf: 2,00 EUR De 5,3 km start om 15.15 uur. Voorinschrijvingen: 5,00 EUR - dag zelf: 6,00 EUR De prestatieloop van 10,7 km start om 16 uur. Voorinschrijvingen: 6,00 EUR euro - dag zelf: 7,00 EUR

Inschrijven kan via de sportdienst of online via www.oudenburg.be/inschrijvingsformulier-lenteloop-2014.aspx. Opgelet! Naar aanleiding van de Lenteloop sluit het containerpark op zaterdag 29 maart 2014 uitzonderlijk om 12 uur.

Word een echte clown! Van oudsher vermaken clowns de mensen om het leven wat luchtiger en aangenamer te maken. Je hebt circusclowns, straatclowns, ziekenhuisclowns, theaterclowns en elk van die clowns heeft dan ook nog eens zijn eigen karakter. Welk clown schuilt er in jou? Ontdek het tijdens deze knotsgekke cursus vol leuke oefeningen. Daarnaast worden er ook een aantal belangrijke basisprincipes aangeleerd: contact maken met elkaar en met het publiek, focus en aandacht. Clownerie heeft bovendien raakpunten met muziek, drama en theater en al deze aspecten komen dan ook aan bod. Na vier dagen spelen en ontdekken, mag je jouw kunsten tonen aan een publiek. Benieuwd of er een clown in jou zit? Kom dan zeker meedoen! Voor wie? Tieners van 12 tot 15 jaar Wanneer? 14 t/m 18 april 2014, van 10 tot 17 uur Waar? Kleine sportzaal van sporthal Ter Beke Prijs? 95,00 EUR

08 Oudenburg stadsmagazine

Lesgever David Van Herck is onderwijzer en geeft drama en clownerie op twee scholen in Mortsel. Daarnaast is hij professioneel bezig met schoolvoorstellingen als theaterclown. Inschrijven kan op het nummer 059-26 63 18 of via ammycke@hotmail.com (Clownmania vzw). Betaling dient rechtstreeks te gebeuren op het rekeningnummer van Clownmania vzw (BE59 0688 9570 7626) met vermelding van 'naam/voornaam van de deelnemer - clown initiatie Pasen 2014'.


Wil je echt eens uitbreken? Ga tennissen. Of begin er opnieuw mee. Met deze lessenreeks heb jij binnen de 10 weken het tennisspel (opnieuw) onder knie, wat je leeftijd of niveau ook is. Plezier verzekerd, al van bij de start! De lessen starten vanaf woensdag 23 april 2014 en gaan door op het openlucht tennisterrein aan sporthal Ter Beke. Vlug inschrijven is de boodschap!

Sportkampen paasvakantie VOETBAL- & TURNKAMP (voormiddag: voetbal of turnen - namiddag: spel en sport) i.s.m. KWS Oudenburg 7 t/m 11 april 2014, van 9 tot 16 uur 3de kleuter t/m 6de leerjaar (geb. 2008 t/m 2002) 80,00 EUR (inclusief bal)

Praktisch Woensdag om 18 uur: geb. 2005-2003, beginnelingen • Woensdag om 19 uur: geb. 2005-2003, met tenniservaring • Woensdag om 20 uur: vanaf geb. 2002, beginnelingen en met tenniservaring • Donderdag om 19 uur: volwassenen, met tenniservaring • Donderdag om 20 uur: volwassenen, beginnelingen Prijs 40,00 EUR (gebruik van tennisballen, terrein, en sportverzekering inbegrepen) Extra! Na afloop van de lessen krijgt iedere deelnemer 2 vignetten gratis voor het huren van het tennisterrein, dit ter waarde van 8,00 euro.

KLEUTERKAMP ‘BRANDWEERMAN SAM’ 14 t/m 18 april 2014, van 9 tot 12 uur 1ste t/m 3de kleuter (geb. 2010 t/m 2008) I 30,00 EUR Inschrijven kan vanaf 17 maart 2014!

Voor het volledige aanbod van de sportkampen, ook voor de zomervakantie, kan je terecht op de stedelijke website (www.oudenburg.be/sportkampen).

Info Sportdienst I Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 I T 059-56 84 47 I E sport@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 09

sport

Tennislessen in openlucht!


cultuur & vrije tijd

Subsidies voor herdenkingsactiviteiten WOI Ginter lanceert een subsidiesysteem voor personen en verenigingen die in de komende vier jaar een project of evenement willen organiseren rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. De bedoeling is het lokale erfgoed levendig te houden en zo veel mogelijk mensen, ook dicht bij huis, te betrekken bij de activiteiten. Ginter startte in 2003 als samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Torhout, Oostkamp en Zedelgem. In de vorige samenwerkingsperiode sloten eerst Kortemark en dan Oudenburg aan, terwijl voor de nieuwe periode 2014 - 2019 nu ook Koekelare de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur, bibliotheken en erfgoed vervoegt. Jammer genoeg kozen zowel Middelkerke als Oostkamp ervoor om de projectvereniging te verlaten. Om het herdenkingsaanbod te stimuleren en ook niet te vergeten wat er zich achter het front of ‘in bezet gebied’ afspeelde in de loop van de Eerste Wereldoorlog, werkte de erfgoedcel van Ginter een subsidiereglement uit. Het is bedoeld voor individuele personen en verenigingen die een activiteit organiseren rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, die ook in onze regio voor de grootste ellende zorgde. Wie heeft er in eigen familiekring immers geen grootouders gekend die ze daarover nog hebben horen getuigen? Om dit lokale erfgoed beter te bewaren en opnieuw te activeren, wil Ginter creatieve inspanningen en initiatieven op basis van dit materiaal financieel ondersteunen. Dit aanbod kan breed gaan: onderzoek, publicaties, lezingen, gidsenbeurten, theaterwandelingen, re-enactments, erfgoedcafés, … Er wordt in het reglement een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: lezingen en gidsenbeurten enerzijds, en ‘grotere’ projecten anderzijds. Beide worden naar verhouding betoelaagd. Het reglement vermeldt eveneens de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen en hoe ze worden beoordeeld. Voor aanvragen moet een specifiek formulier ingevuld en ingediend worden bij het secretariaat van Ginter. Dit kan vanaf nu, voor activiteiten of projecten die plaatsvinden vanaf 28 juni 2014, exact 100 na het ‘startschot’ dat de Eerste Wereldoorlog op gang bracht, nl. de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk. Het subsidiereglement, evenals de aanvraagformulieren kunnen gedownload worden van de stedelijke website www.oudenburg.be of via www.ginter.be. 10 Oudenburg stadsmagazine

Erfgoedkring in Oudenburg Op zondag 16 februari 2014 werd de ‘Erfgoedkring 8460 Oudenburg’ aan het ruime publiek voorgesteld. Deze nieuwe vereniging zet zich, in samenwerking met het stadsbestuur, in voor het erfgoed, heemkunde, archeologie en het Romeins Archeologisch Museum (RAM). Een kerngroep werkte voor 2014 reeds zes activiteiten uit, van een erfgoedcafé over een wandeling en een uitstap tot een Sint-Maartensviering. De activiteiten worden gratis aangeboden aan de leden. Lid worden? Je wordt lid door storting van 20,00 euro. Contacteer de cultuurdienst voor meer info. Leden ontvangen op het einde van 2014 een jaarboek met een verslag van het eerste erfgoedcafé en enkele artikels. Meewerken? Een vraag? Je wil graag helpen bij opzoekingen, inventarisatie, activiteiten of zelf iets schrijven? Je hebt een vraag of interessant materiaal (foto’s, anekdotes, postkaarten, ...) over Oudenburg, Ettelgem, Westkerke of Roksem? Contacteer ons via erfgoedkring@oudenburg.be. Meer info vind je op www.erfgoedkringoudenburg.be.

Op cultuurreis naar onbekende kastelen en kasteeltuinen in Henegouwen Jaarlijks nodigt de Raad voor Cultuur iedereen uit op een cultuurreis waarbij minder bekende sites in België worden bezocht. Dit jaar gaat de uitstap door op zaterdag 24 mei 2014 en gaat het richting Henegouwen. Je ontdekt het kasteel van Seneffe, het hellend vlak in Ronquières, de ruïnes van Mariemont (met bijhorend museum met een verzameling van Chinese, Japanse, Egyptische, Griekse en Romeinse kunst), en nog zoveel meer! Deelnemen kost 50,00 euro, koffie, middagmaal, gidsen, autocar, toegangen … inbegrepen). Inschrijven is verplicht en kan bij de cultuurdienst.

Info Cultuurdienst I RAM, Marktstraat 25 T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be


februari t/m april 2014 I uitneembaar Februari 2014 Fair Trade-beurs & spaghetti-avond

MARKTEN & KERMISSEN I ETEN & DRINKEN Za 22/02 I vanaf 14 uur I De Zuidpoort (Hoogstraat 17) volw: 12,00 EUR - kind: 6,00 EUR Organisator Noord-Zuidcomité I E voorzitter@oudenburgjabbeke.rodekruis.be

Winterse tentoonstelling

Tweedehandsbeurs

MARKTEN & KERMISSEN Za 8/03 I 14-16.30 uur I Basisschool Arnoldus (Brouwerijstraat 8) Organisator Gezinsbond Oudenburg W www.gezinsbond-oudenburg.be

Erfgoedcafé - Stationsstraat

CURSUSSEN & LEZINGEN Woe 12/03 I 19.30 uur I Zaaltje Claeys-Verhelst (Stationsstraat 56) I gratis

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN Za 22/02 - Zo 23/02 I doorlopend I Dorpshuis Ettelgem gratis Organisator Kern Ettelgem I E daniel@ettelgem.be

Bloedcollecte Oudenburg

Woe 26/02 I 16-20 uur I Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17) Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke W www.bloedgevendoetleven.be

Femma kookt ‘Gourmetburgers’ WORKSHOP I ETEN & DRINKEN Woe 26/02 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Maart 2014 Benefiet Jeugd Rode Kruis

ETEN & DRINKEN Za 1/03 I 18.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I volw: 15,00 EUR - kind: 10,00 EUR Organisator Jeugd Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke T 0478-62 46 28 I E jeugd@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be

The Croods

FILM Woe 5/03 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) 4,00 EUR I NL gesproken Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Wist je dat er in de Stationsstraat ooit een zeepfabriek was? Een suikerraffinaderij? Zelfs een weverij en een "bottenfabriekje”? Een "Geneverpiete”, wat is dat? Waren er vroeger echt zoveel cafés in de Stationsstraat? Hoe zit dat met het afgebroken spoorwegstation van Oudenburg? Hoe lang bestaat het bedrijf Verhelst al? Hoe oud is dat mooi kasteeltje precies? Hoe reden auto’s en treinen over het kanaal voor die grote bruggen er lagen? Je hoort er alles over op het eerste "Erfgoedcafé” in de zaal van de firma Claeys-Verhelst (Stationsstraat 56A). Wat mag je verwachten: het verhaal van de Stationsstraat van A tot Z, van het Vaardeken tot en met het Station (Plassendale wordt een apart verhaal). Alle huidige en vroegere inwoners van de Stationsstraat of al wie geïnteresseerd is in dit stukje Oudenburgse geschiedenis is welkom. Het wordt een leuke en gevarieerde avond in talkshowformaat, met verhalen, foto’s, filmpjes, de gelegenheid om iets te drinken, bij te praten en herinneringen op te halen. Organisator De Oudenburgse Erfgoedkring T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Oudenburg stadsmagazine 11

uit in oudenburg

in Oudenburg


uit in oudenburg

in Oudenburg Country-avond met Lisa Clark

SPORT Za 15/03 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR Organisator Heart of the West vzw I T 0476-47 48 61 E info@heartofthewest.be I W www.heartofthewest.be

Schotse zondag - herdenking & maaltijd

FEESTEN | MUZIEK | ETEN & DRINKEN Zo 30/03 I vanaf 10.30 uur I Sint Audomaruskerk en -heem Westkerke Herdenkingsconcert met For Freedom Pipe Band Organisator NSB Westkerke E jonckheere.dirk1@telenet.be

Aperitiefvoordracht: Wijn, wijn, wijn

CURSUSSEN & LEZINGEN Zo 30/03 I 10 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 10,00 EUR

Nacht van de Geschiedenis

PODIUM & LITERATUUR I THEATER Woe 26/03 I 20 uur I Sint-Audomarusheem (Westkerksestraat 145) I leden: 3,00 EUR - niet-leden: 5,00 EUR Organisator Davidsfonds Oudenburg I T 059-26 71 86

Koffiekaarting ttv TTC Oudenburg

SPEL Vrij 28/03 I 19.30 uur I CM-lokaal (Marktstraat 40) Organisator TTC Oudenburg I W ttcoudenburg.wordpress.com

10de Lenteloop

SPORT Za 29/03 I vanaf 14 uur I Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) Organisator Sportraad Oudenburg I T 059-56 84 47 W sportraadoudenburg.wordpress.com 12 Oudenburg stadsmagazine

Wil je Romeinse wijnen degusteren? Oenoloog Gido van Imschoot, die heel wat boeken over wijnen heeft geschreven en recent uitgeroepen is tot de beste Champagnekenner van Frankrijk, brengt voor het eerst in het RAM een boeiend verhaal over Romeinse wijnen. Ondertussen wordt er uiteraard ook geproefd. Inschrijven is verplicht. Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be


April 2014 buitenspeeldag

sport & spel Woe 2/04 I 13.30 - 16.30 uur I Speelplein De Tunne Organisator stadsbestuur Oudenburg I T 059-56 84 29 E jeugd@oudenburg.be

stijladvies 45+

WORKSHOP Woe 2/04 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Voetbal- & turnkamp

SPORT 7/04 t/m 11/04 I 9-16 uur I Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) I 80,00 EUR Organisator Sportdienst ism KWS Oudenburg T 059-56 84 47 I E sport@oudenburg.be

Epic

FILM Woe 9/04 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 4,00 EUR I NL Organisator Cultuurdienst Oudenburg I T 059-56 84 00 E ram@oudenburg.be

Kleuterkamp ‘Brandweerman Sam’

SPORT 14/04 t/m 18/04 I 9-12 uur I Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) I 30,00 EUR Organisator Sportdienst Oudenburg T 059-56 84 47 I E sport@oudenburg.be

Clownerie

SPORT 14/04 t/m 18/04 I 10-17 uur I Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) | 95,00 EUR Organisator vzw Clownmania T 059-26 63 18 I E ammycke@hotmail.com

Monsters University

FILM Woe 16/04 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 4,00 EUR I NL Organisator Cultuurdienst Oudenburg I T 059-56 84 00 E ram@oudenburg.be

Country-avond met Nick McAlley

SPORT Za 19/04 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR Organisator Heart of the West vzw I T 0476-47 48 61 E info@heartofthewest.be I W www.heartofthewest.be

Clownmania Paasfeest

PODIUM & LITERATUUR I THEATER & DANS Za 19/04 - Zo 20/04 I ipso facto (Marktstraat 25) Oudenburg stadsmagazine 13

uit in oudenburg

Fototentoonstelling Pieter Clicteur

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I FOTOGRAFIE 30/03 t/m 4/05 I ipso facto (Marktstraat 25) I gratis Pieter Clicteur werd geboren op 7 november 1978 in Oostende. Tijdens een wereldreis van 14 maanden door Azië en Oceanië kreeg hij de fotografiemicrobe te pakken. Terug in België begon Pieter aan een driejarige opleiding tot fotograaf. Vanuit een brede interesse verkende hij uiteenlopende takken binnen de fotografie: van sociale reportages en event fotografie over portret-, studio-, product- en publiciteitsfotografie. In 2011 zette Pieter na 10 jaar een punt achter zijn informaticacarrière en stortte zich volledig op zijn passie fotografie. Op vandaag werkt Pieter als fotograaf voor bedrijven en particulieren. Hij is al twee jaar op rij huisfotograaf voor Toerisme Oostende en voor de vijfde keer op rij voor het filmfestival in Oostende. Pieter legt zich tegenwoordig toe op sociale reportage en conceptuele fotografie. En met succes! In 2012 haalde hij de pers met zijn veelbesproken foto van een naakte Barbara Sarafian die overal in het straatbeeld prijkte op de affiche van FFO. Ook vorig jaar dook zijn onderwaterfoto van Johan Heldenbergh in de pers op. De jonge fotograaf mocht zijn beelden al eens tentoonstellen in de Venetiaanse Gaanderijen. Als inwoner van Oudenburg doet hij natuurlijk ook ons eigen cultuurcomplex aan. De exhibitie is een mooi staaltje conceptuele fotografie: een originele combinatie van portretten van bekende en minder bekende gezichten, met beelden die hij in en rond de zee maakte. De diversiteit onderstreept zijn manier van werken: Pieter neemt geen foto's, hij maakt foto's. Organisator Cultuurdienst Oudenburg I T 059-56 84 00 E ram@oudenburg.be


uit in oudenburg

databank Hoe invoeren? Organisator vzw Clownmania I T 059-26 63 18 E ammycke@hotmail.com I W www.clownmania.be

Tentoonstelling Chiro Ettelgem & Roksem

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I ERFGOED & CULTUUR 20/04 t/m 26/04 I 11-17 uur I Romaanse kerk Ettelgem (Oudekerkstraat) I gratis Organisator Koen Devlieghere I T 0491-73 45 61

Femma kookt ‘Zoete lekkernijen’

WORKSHOP I ETEN & DRINKEN Woe 23/04 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Van kwoad nor erger

PODIUM & LITERATUUR | THEATER Za 26/04 I 20 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 18,00 EUR De actie speelt zich af ten huize van Franky en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer kersverse buurman Etienne Verplancke op een nogal onchristelijk uur bij zijn nieuwe buren aanbelt. Hij doet een ontdekking die niet zonder gevolgen blijkt. De misverstanden stapelen zich op en het gaat ‘Van kwoad nor erger’. Tot op een bepaald moment de situatie niet meer te overzien is. ‘Van kwoad nor erger’ is een situatiekomedie pur-sang van Het Prethuis. Hilarische toestanden, een avondje puur amusement en dat in het sappig West-Vlaams met een cast om U tegen te zeggen. Peter Bulckaen, Maaike Cafmeyer, Karin Tanghe, Anne Denolf en Jeroen Maes laten zich van hun meest komische kant zien en staan te popelen om jou een heerlijke avond te bezorgen. Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

14 Oudenburg stadsmagazine

Surf naar www.uitdatabank.be. Klik op het tabblad ‘Nieuwe invoer’ en selecteer ‘Activiteit’.

Stap 1 basisgegevens (verplicht)

Geef eerst en vooral een leuke titel aan je activiteit! Die moet echt aanspreken zodat de mensen verder willen lezen. Belangrijk is ook dat je de juiste categorie selecteert. Zorg dat het tijdstip en de locatie kloppen. Typ de eerste letters van de plaats waar je activiteit plaatsvindt. Selecteer de juiste locatie in de lijst. Vind je jouw locatie niet terug? Klik op ‘Maak nieuwe locatie aan’ en vul de adresgegevens in. Klik op ‘Voeg locatie toe’. Voeg zeker ook de nodige contactgegevens toe. Duid aan of geïnteresseerden hier terecht kunnen voor reservatie. Nuttig is ook om de leeftijdscategorie aan te duiden. Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar krijgen een vlieglogo en verschijnen op UiTmetVlieg.be en in andere agenda’s voor kinderen. Maak tot slot een vlotte korte beschrijving (maximum 400 tekens). Dit is het visitekaartje van je activiteit. Praktische informatie hoeft hier niet in te staan.

Stap 2 extra gegevens (deze gegevens zijn niet verplicht)

Hier kan je aanvullende informatie zoals de organisator kwijt. Vul minstens de eerste drie letters van je organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan maak je een nieuwe organisator aan. Voeg zeker een afbeelding toe, dat maakt je activiteit meteen aantrekkelijk! De afbeelding mag maximum 1 MB groot zijn en is een .jpeg, .gif of .png bestand. Vermeld steeds het copyright van je foto!

Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt jouw activiteit de volgende dag op de diverse kanalen. De volledige handleiding voor de invoer in de UiTdatabank vind je op de stedelijke website. Info Vragen of problemen? Contacteer de dienst Communicatie via 059-56 84 46 of via communicatie@oudenburg.be. De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die doorgaan op grondgebied Oudenburg voor de periode 21 februari - 30 april 2014 en is gebaseerd op de invoer in de UiT-databank op 1 februari 2014. Opgelet! Wil je dat jouw activiteit opgenomen wordt in deze UiT-agenda? Zorg dan voor een tijdige invoer in de UiT-databank! De kalender voor de editie april 2014 zal lopen van 25 april tot 30 juni 2014 en zal gebaseerd zijn op de invoer op 1 april 2014.


oudenburg viert!

2014 goed ingezet! Meer dan 500 Oudenburgnaars zakten op zondag 5 januari 2014 af naar het Abdijdomein voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit is de ideale gelegenheid om bij het begin van het nieuwe jaar het glas te heffen en te toasten

op het nieuwe jaar. Het stadsbestuur stelde het op prijs om zoveel inwoners te mogen verwelkomen op de receptie en wenst iedereen een uitstekend 2014 toe.

Proficiat! Ghislaine en Gentil De Grande-Desmedt vieren hun diamanten bruiloft!

Zij vieren binnenkort! Ivan & Lelianne Vanstechelman-Blomme 4 april 1964 I goud Roger & Ginette Vanstechelman-Vanbranteghem 7 april 1954 I diamant Michel & Liliane Logghe-Brusselle 16 april 1964 I goud Daniel & Gabrielle Vander Beke-Janssens 19 april 1949 I briljant

Oudenburg stadsmagazine 15


wonen

Combipremie

Hoogrendementsbeglazing én muurisolatie Investeer je voor een bestaande woning gelijktijdig in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en in naisolatie van bestaande buitenmuren of spouwmuren, dan kun je genieten van de combinatiepremie. Door beide investeringen te combineren, verhoogt de premie voor hoogrendementsglas. Laat je enkel hoogrendementsglas of enkel muurisolatie plaatsen, dan kan je nog steeds de individuele energiepremies aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden voor de combinatiepremie •

• • •

De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet of er werd voor de woning een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor 1 januari 2006. Beide werken moeten door een aannemer worden uitgevoerd en gefactureerd. De uitgevoerde werken voldoen aan de gevraagde isolatienormen. De eindfacturen van beide werken mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen en moeten een datum hebben vanaf 1 januari 2014. De werken voor muurisolatie en vervanging van de

ramen werden gestart na 1 januari 2014. De verhoogde premie geldt enkel als alle vensters (ramen en beglazing), werden vervangen in de gevels die geïsoleerd werden.

Deze premies moet je aanvragen bij netbeheerder Infrax. Je hebt hiervoor maximaal 1 jaar tijd na de factuurdatum. Alle voorwaarden en de technische vereisten vind je terug in het aanvraagformulier van de netbeheerder. Meer info op www.infrax.be.

Sociaal lenen voor je woning Wie een woning koopt, bouwt of verbouwt, staat voor een zware en belangrijke financiële investering. Er bestaan verschillende vormen van woonleningen. Je kunt natuurlijk eerst langsgaan bij je bank of bij een onafhankelijk financieel adviseur. Maar ook de overheid ondersteunt bepaalde woonkredieten.

Sociale lening

Energielening

Bij de leningen van het Vlaams Woningfonds en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ligt de rentevoet een stuk lager dan die van de banken. Sinds 1 januari 2014 gelden identiek dezelfde voorwaarden bij deze twee instellingen. Meer info vind je op www.vlaamswoningfonds.be of op www.vlaamsewoonlening.be.

Je kunt ook gebruik maken van de goedkope energielening van het FRGE. Hier gaat het om leningen van maximaal 10.000 euro die enkel bestemd zijn om energiebesparende investeringen te financieren. De West-Vlaamse Intercommunale is de lokale entiteit die in de regio de leningen verstrekt. Op de website van de wvi (www.wvi.be/nl/goedkope-energieleningen) vind je de informatie over deze energielening.

Info Woonpunt I T 059-34 22 70 I E loket@woonpuntinfo.be Zitdag elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 I T 059-56 84 58 16 Oudenburg stadsmagazine


Wordt Oudenburg de beste recycleergemeente?

Verzamel met z’n allen oude elektro, maak van Oudenburg de beste recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick.

Recycleer van 21 tot 29 maart 2014 mee en win!

Het is hét moment om afscheid te nemen van kapotte elektro-apparaten, toestellen die je niet meer gebruikt en batterijen die bij je thuis blijven liggen in kasten, op zolder, in je tuinhuis of garage. Van 21 tot 29 maart 2014 organiseert Recupel, in nauwe samenwerking met Oudenburg, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom. Al die oude of niet gebruikte elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen: gooi ze dus zeker niet bij het restafval maar breng ze naar de Kringwinkel, het containerpark of de elektrowinkel. Recupel zorgt dan voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Zo houden we samen de afvalstoffen uit ons leefmilieu en stellen we nieuwe grondstoffen beschikbaar die we dus niet opnieuw aan moeder aarde moeten onttrekken. De natuur zal je dankbaar zijn! Bovendien wint de gemeente met de meeste ingezamelde kilo’s per inwoner een reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners van de gemeente. Als dat geen extra motivatie is!

Praktisch Breng jouw afgedankte elektro-apparaten naar één van de talloze Recupel-ophaalpunten. Indien het apparaat nog werkt, kan je ermee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kan je het gratis kwijt in het containerpark of in een elektrowinkel indien je er een nieuw toestel aankoopt. Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart nemen de vele elektrohandels die de actie mee ondersteunen ook kleine afgedankte elektrotoestellen terug zonder aankoopverplichting van een nieuw toestel. Op www.samenrecycleren.be vind je een overzicht van de afdankpunten in je buurt of download de ‘Recycle!’-app!

Ook oude batterijen welkom!

Actie van 21 tot 29 maart: kijk op www.samenrecycleren.be

Recycle!

Dé app voor al je afvalvragen Wat zijn de openingsuren van het containerpark? Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? En waar kan je terecht met gebruikte batterijen? Sedert 1 januari 2014 vind je het antwoord gewoon op jouw smartphone of tablet dankzij de afvalapp! Recycle! is de naam van de nieuwe mobiele applicatie die Fost Plus, Bebat en Recupel in samenwerking met de afvalintercommunales ontwikkelden. Je vindt er alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mis je geen enkele huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen. Uiteraard vind je deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender, want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. De app werd ontwikkeld voor iOS en Android smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de iTunes AppStore en op Google play.

Oudenburg stadsmagazine 17

ruimte & omgeving

Oproep aan alle inwoners!


ruimte & omgeving

Doe mee aan de zwerfvuilactie! Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceert het stadsbestuur in samenwerking met de provinciale actie ‘Let’s do it in de vuilbak’ een heuse opruimweek om de straten en pleinen van Oudenburg zwerfvuilvrij te houden. Van dinsdag 22 april tot en met woensdag 29 april 2014 worden verschillende manuele opruimacties georganiseerd in de deelgemeenten. Het is de bedoeling om de inwoners ervan bewust te maken dat plastiek en rommel niet thuishoort langs de straten en het openbaar domein van de stad. Graag doen we een oproep aan de bevolking, de scholen, de jeugdbewegingen, sportclubs … om mee te helpen tijdens de zwerfvuilactieweek.

Hoe ga je te werk? Via de website www.letsdoitindevuilbak.be kan iedere deelnemer of groep zich een eigen stukje grond toe18 Oudenburg stadsmagazine

eigenen om zwerfvuilvrij te houden en om de actie aan te kondigen. STAP 1 Ga naar de kaart via de banner 'Kies hier je eigen stuk!' (rechtsboven). STAP 2 Kies een stuk dat je zwerfvuilvrij wil houden door op een zone op de kaart te klikken. STAP 3 Registreer je, vul het invulformulier in en schrijf je in als individu of als team. STAP 4 Deel de campagne met vrienden, familie en buren! Voor praktische afspraken, bevestiging van deelname en het ontlenen van materiaal kan je contact opnemen met de milieudienst. Alvast bedankt voor jullie inzet!


Wie een compostvat of –hoop heeft in de tuin, hoeven we zeker niet te overtuigen van het nut ervan. Als je weet dat de hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval zo’n 35 % uitmaakt van ons huishoudelijk afval, dan kun je zelf de rekensom maken hoeveel je bespaart op het gebruik van huisvuilzakken. Dan hebben we het nog niet over het eindproduct: zelfgemaakte compost, rechtstreeks te gebruiken in je eigen tuin als mulchlaag of bodemverbeterend middel.

Wat is de 'Biologische Kringloop'? Composteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, mulchmaaien, voedselverlies beperken, kippen houden om keukenrestjes te verwerken ... dat zijn allemaal kringlooptechnieken, technieken om de 'Biologische Kringloop' in de praktijk te brengen. Je voorkomt tuin- of keukenresten of je hergebruikt ze in de tuin of verwerkt ze in een nieuw gerecht. ‘De Biologische Kringloop’ staat voor een actief leven met minder afval. Wie in zijn leven één of meer kringlooptechnieken toepast, kringloopt. Groot of klein, oud of jong ... iedereen kan actief kringlopen! Doe jij ook aan kringlooptuinieren en wil je de opgedane praktijkervaring ook aan anderen helpen uitdragen,

dan ben je welkom om deel uit te maken van een ploeg kringloopkrachten. Je kan ook een opleiding volgen en elk jaar is er bovendien bijscholing voorzien. Heb je interesse of wens je wat meer informatie? Neem dan gerust contact op met de milieudienst of neem een kijkje op de www.vlaco.be.

Infosessie In samenwerking met Vlaco en de intercommunale IVOO wordt er in Gistel een driedelige infosessie ‘Composteren in de kringlooptuin’ georganiseerd. Ook Oudenburgnaars zijn uiteraard welkom! Op het programma staat een avond theorie op woensdag 26 maart van 19 tot 22 uur in het stadhuis van Gistel (Heyvaertlaan 18). Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je de vuistregels van het composteren. Op zaterdag 5 april wordt een bezoek gebracht aan Bioboerderij Ganzenhof in Avelgem. In het gespecialiseerd bezoekerscentrum krijg je uitleg over de mogelijke toepassingen van compost en verneem je meer over andere kringlooptechnieken in de tuin. Tot slot is er nog een praktijkles op zaterdag 26 april op het containerpark in Gistel (Rochesterlaan 22). Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren lesgever krijg je het thuiscomposteren echt onder de knie. Schrijf je tijdig in bij de milieudienst!

Groene premies Met ingang van 2014 wordt de plaatsing van fotovoltaïsche zonnecellen (zonnepanelen) niet langer gesubsidieerd door de gemeente. De plaatsing van zonneboilers en de aankoop van mulchgrasmaaiers en houthakselmachines worden wel nog betoelaagd, doch voor een lager bedrag. De bestaande reglementen werden tijdelijk opgeschort, in afwachting van een herziening. Aanvragen mogen worden ingediend, doch de behandeling zal pas gebeuren na de goedkeuring van de aanpassingen door de gemeenteraad en met inachtneming van de nieuwe bepalingen. Hetzelfde geldt voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Hou er wel rekening mee dat de aanvragen binnen de 3 maand na factuurdatum ingediend moeten worden. Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst.

Info Milieu I De Groote Poorte, Weststraat 33 T 059 56 84 56 I E milieu@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 19

ruimte & omgeving

Kringloopkrachten gezocht!


ocmw

Van oud naar nieuw

een overzicht van een leuke eindejaarsperiode Met 35 standhouders was de Kerst- en hobbybeurs in Riethove een groot succes. Bewoners kregen de kans om samen met hun familie en bezoekers hun eerste kerstcadeautjes aan te schaffen, om er te smullen van versgebakken oliebollen of pannenkoeken en om gezellig samen te zijn.

Na de komst van de Driekoningen was het tijd om de kerstbomen te verbranden. Alle aanwezigen werden getrakteerd op erwtensoep met korstjes, sprot, haring, glühwein en natuurlijk ook de jenever mocht daarbij niet ontbreken.

De Kerstman bracht op maandag 23 december 2013 een bezoekje aan alle bewoners. Dankzij de kerstlotto mocht iedereen een cadeautje uitkiezen. De één keerde huiswaarts met een bloemetje, de ander met een beer, een peperkoek of een fles wijn. Kortom, er was voor elk wat wils!

Op woensdag 22 januari 2014 werd de Kerst- en Nieuwjaarsperiode weer afgesloten met ‘Wedden dat…’. De vrijwilligers gaven het beste van zichzelf tijdens diverse opdrachten, wat natuurlijk heel wat hilarische momenten opleverde.

AGENDA Seniorenfeest Op vrijdag 9 mei 2014 gaat het jaarlijkse Seniorenfeest door in Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16). Alle 60-plussers en vervroegd gepensioneerden (- 60 jaar) van Groot-

Oudenburg zijn welkom vanaf 13.45 uur. Met een showprogramma door een bekend artiest en een lekkere koffietafel met boterkoeken belooft het een leuke namiddag te worden!

Info OCMW Oudenburg I Ettelgemsestraat 18-20 I T 059 34 02 20 I E info@ocmw-oudenburg.be 20 Oudenburg stadsmagazine


ocmw

Bewoners en personeel kijken uit naar verhuis! Op 31 maart 2014 verlaten de 77 bewoners van Riethove hun kleine kamertjes (12 m²) en nemen hun intrek in de gloednieuwe bemeubelde kamers (25 m²) met sanitaire ruimte in het nieuwe woonzorgcentrum. Het nieuwe Riethove heeft een erkenning voor 78 residenten waarvan 50 met bijkomende erkenning voor zwaar zorgprofiel (RVT). Er zijn eveneens drie kamers voorzien voor tijdelijk verblijf.

respectievelijk 40,29 euro (Oudenburgnaars) of 42,92 euro (niet-Oudenburgnaars) per dag voor hun verblijf en zorg.

Het woonzorgcentrum wil een thuis zijn voor ouderen die in principe minstens 65 jaar zijn en die omwille van diverse fysische of psychische redenen niet meer thuis kunnen wonen. Naast het bieden van een thuisvervangend milieu in een warme huiselijke sfeer is er ook aandacht voor zorg op maat en technische zorgondersteuning.

Nieuwe directeur Riethove

Bewoners met oriëntatieproblemen en met nood aan een kleinere opvangstructuur worden bij voorkeur opgenomen op het gelijkvloers dat 32 verblijfseenheden telt en waar vooral aandacht geschonken wordt aan een individuele benadering, structuur en veiligheid. Op het eerste verdiep, dat 49 verblijfseenheden telt, worden de individuele mogelijkheden en het sociale gebeuren gestimuleerd onder de vorm van animatieactiviteiten gericht op de voorkeuren, interesses, behoeften en waarden van de bewoners. Met een dagprijs van 51,00 euro voor Oudenburgnaars en 54,00 euro voor residenten die vooraf niet in de gemeente woonden, kan Riethove zich vergelijken met de woonzorgcentra in de regio. Voor de bewoners die verhuizen van het oude woonzorgcentrum naar het nieuwe is een gefaseerde dagprijsverhoging voorzien. Vanaf 1 april betalen zij

Wie meer inlichtingen wenst omtrent een opname of kortverblijf in Riethove kan hiervoor terecht bij de directeur op het nummer 059-34 02 31 of via erna.galle@ocmw-oudenburg.be.

Vorig jaar nam Door Goes definitief afscheid als directeur van woonzorgcentrum Riethove. Na 29 jaar dienst waarvan 20 jaar als directeur, kan zij eindelijk genieten van een welverdiend pensioen. Zij heeft een hele evolutie in het rusthuis meegemaakt: van vlotte, nog relatief jonge bewoners tot de meest zorgbehoevenden van onze maatschappij. In naam van de hele organisatie danken wij haar voor de jarenlange inzet. Elk afscheid betekent uiteraard ook een nieuw begin. Erna Galle, reeds 25 jaar in dienst en vanaf 1 mei 1993 als hoofdverpleegkundige, werd na een geslaagd examen aangesteld als nieuwe directeur van woonzorgcentrum Riethove. Er wacht haar een zware taak. Eerst en vooral de verdere afwerking van de nieuwbouw en daarna de verhuis. Wij zijn er echter van overtuigd dat de beslissingen die zij zal nemen steeds in de eerste plaats in het belang van de bewoners zullen zijn. In naam van de raad en van het personeel van Riethove wensen wij haar van harte proficiat!

Oudenburg stadsmagazine 21


uit de raad

uit de Raad 28 november 2013 De meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de periode 2014-2019 werden nog niet goedgekeurd. De budgetten voor het jaar 2014 dienden dus expliciet te worden goedgekeurd. Voor de kerkfabriek van Oudenburg dient de gemeente 36.874,54 euro bij te passen, voor de kerkfabriek van Ettelgem 31.458,68 euro, voor de kerkfabriek van Roksem 8.202,35 euro, en voor de kerkfabriek van Westkerke 16.040,25 euro. De gemeenteraad aanvaardde ook de schenking van een servies in hotelporselein, met het wapen van de stad Oudenburg, door de erfgenamen van Georges INGHELBRECHT. Georges INGHELBRECHT was gemeentesecretaris van Oudenburg van 1920 tot 1954. Aan ere-professor dr Hugo THOEN werd het ereburgerschap van de stad Oudenburg toegekend omwille van zijn bijzondere verdiensten op het vlak van het archeologisch onderzoek in Oudenburg , en omwille van zijn inzet voor het Romeins Archeologisch Museum. Sommige tarieven voor deelname aan jeugdactiviteiten (speelplein, tienerwerking en creadagen) en aan sportactiviteiten (lessenreeksen en sportkampen) waren aan herziening toe. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tariefreglementen volledig op punt te stellen. De raad besliste voorts om de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2014 te bevriezen op 8%. Evenzo zullen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (thans vastgesteld op 1.900) volgend jaar niet verhogen. Ook werden een aantal belasting- en retributiereglementen voor de komende zes jaar opnieuw vastgesteld. Het betreft de belasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk, de belasting op de afgifte van administratieve stukken en de retributie voor administratieve prestaties. De bestaande belastingtarieven op reclamedrukwerk en op de afgifte van administratieve stukken (identiteitsbewijzen, paspoorten, rijbewijzen en trouwboekjes) werden niet gewijzigd. Het retributiereglement betreffende bepaalde administratieve prestaties werd geactualiseerd.

22 Oudenburg stadsmagazine

30 december 2013 Tijdens een druk bijgewoonde eindejaarszitting kwamen vooral veel financiĂŤle dossiers aan bod. De raad nam kennis van een wijziging van het investeringsbudget van het OCMW voor het dienstjaar 2013. Het betrof een technische wijziging voor de aankoop van informaticamateriaal en meubilair, en voor de aankoop van een woning in het kader van de lokale opvangverplichtingen voor asielzoekers. Deze wijzigingen hadden geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. De raad ging voorts akkoord om 760.590,00 euro te voorzien, als gemeentelijke bijdrage aan de lokale politiezone Kouter voor het dienstjaar 2014. Vervolgens werd ruime tijd besteed aan de bespreking van het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en aan het budget voor het jaar 2014. De leden van het college lichtten elk hun bevoegdheidsdomeinen toe. Na bespreking en discussie werd het meerjarenplan goedgekeurd. Vervolgens werd ook het budget voor het boekjaar 2014 goedgekeurd. Het meerjarenplan bevat de krachtlijnen en de belangrijkste doelstellingen voor het gemeentelijk beleid, en de vertaling daarvan op financieel vlak. Voortaan moet de gemeente een dubbel financieel evenwicht in acht nemen. Zo moet het resultaat op kasbasis jaarlijks positief zijn, en moeten in het laatste jaar van de planperiode de exploitatieontvangsten volstaan om de exploitatieuitgaven te betalen (autofinancieringsmarge). Aan beide voorwaarden is voldaan. Aansluitend werd beslist om de gemeentelijke toelage voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in de stedelijke vrijetijdsdiensten met 2% te verhogen. Deze verhoging wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het gaat over een jaarlijks bedrag van 9.600 euro. Ook werd beslist om opnieuw het samenwerkingsverband met Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Torhout, en Zedelgem op het vlak van cultuur en vrije tijd, erfgoed en bibliotheekwerking (onder de noemer Ginter) te verlengen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 0,30 euro per inwoner. Info Voor de volledige verslaggeving kan je terecht op www.oudenburg.be/dagorde-en-verslagen.


enkele weetjes De omschakeling van de papieren Omnipas 65+ naar de elektronische MOBIB-kaart voor de 65-plussers is volop bezig. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. De Lijn stuurt een brief naar alle 65+’ers. • Vanaf 2014 komt het stadsbestuur niet meer tussen als derdebetaler voor de abonnementen voor inwoners tussen 60 en 64 jaar. • Leerlingen die gebruik maken van een Buzzy Pazz of een tussenkomst schoolvervoer ontvangen kunnen verder blijven rekenen op 25% korting van het stadsbestuur. • In bepaalde gevallen kan je een goedkoper abonnement krijgen bij De Lijn. Een overzicht:  houders van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen', het zogenaamde Omnio-

attest, uitgereikt door een erkend ziekenfonds; houders van een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS;  houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen);  personen met een leefloon en gelijkgestelden, of personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI);  asielzoekers en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.

Info De Lijn West-Vlaanderen Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende T 059-56 52 11 I F 059-56 52 12

Digitale week Werken met een computer, opzoekingen doen op het internet, … niet iedereen kan hier vlot mee omgaan. Of sms’jes verzenden met je gsm en met je digitale televisie omgaan: zo eenvoudig is dat allemaal niet. Veel mensen hebben geen computer of vinden moeilijk hun weg tussen al die informatie op het internet. Tijdens de jaarlijkse Digitale Week probeert de bibliotheek de digitale kloof te dichten door multimedia activiteiten gratis aan te bieden. De activiteiten zijn zeer divers en laagdrempelig, dus zowel beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom. Daarnaast kan je het hele jaar door terecht in de bibliotheek voor inlichtingen en computergebruik, eveneens gratis.

Praktisch De Digitale Week bestaat uit een 3-daagse vol multimedia activiteiten. Deze activiteiten gaan door in cultuurcomplex De Zuidpoort, ofwel in de bibliotheek zelf, ofwel in de M. Gysselingzaal. Opgelet! Op voorhand inschrijven is verplicht en kan door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te bezorgen in de bibliotheek.

Info Bibliotheek I De Zuidpoort, Hoogstraat 17 T 059-56 84 90 I E bibliotheek@oudenburg.be W oudenburg.bibliotheek.be

Inschrijvingsstrook Naam

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum

 Donderdag 24 april   Vrijdag 25 april    Zaterdag 26 april

wenst zich in te schrijven voor volgende sessies:

Tijdstip

Wat

Aantal deelnemers

Voormiddag (9-12 uur)

Wegwijs in bibliotheekcatalogi

Max. 15 personen

Namiddag (13.30-17 uur)

Open School - Kennismaking met de computer

Max. 13 personen

Voormiddag (9-12 uur)

Open School - Kennismaking met de computer

Max. 13 personen

Namiddag (13.30-15 uur)

Belastingen - Tax-on-web

Max. 15 personen

Namiddag (15.30-17 uur)

Belastingen - Tax-on-web

Max. 15 personen

Voormiddag (9-12 uur)

De Beeldbank & Correct scannen van foto's

Breng deze invulstrook vóór 18 april 2014 binnen in de bibliotheek.

Oudenburg stadsmagazine 23

in de kijker

De Lijn


Prikbord

Winnaars Sfeer- en kerstve

rsieringswedstrijd

ek in het stadhuis!

Meneer Konijn van Q-Music op bezo

CREAtieve Driekoningen Ons strooiteam is er klaar voor!

Dansen, springen en zingen tijdens de eerste kinderdisco in sporthal Ter Beke.

PWA zet medewerkers met pensioen in de bloemetjes!

www.oudenburg.be |

/StadOudenburg |

/StadOudenburg

startactie

tijdens de woensdagnamiddagmarkt op 23 april 2014 vanaf 14 uur met fietsgraveeractie en tweedehandsfietsenverkoop.

Oudenburg stadsmagazine februari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you