Page 1

april 2014

stadsmagazine www.oudenburg.be

Verkiezingen 25 mei 2014 Romeins weekend 8/9 juni 2014 Afval voortaan geperst


Voorwoord Beste Oudenburgnaar

Beleidskeuzes dringen zich op! Aangezien besparingen overal de kop opsteken en het onafwendbaar is om een bijzondere sobere koers te varen, is het niet gemakkelijk om iedereen mee te krijgen in hetzelfde noodzakelijke verhaal. De uitdaging blijft om een optimale dienstverlening te verzekeren en het zou niet getuigen van goed bestuur om daarop te besparen. Bij de keuzebepaling rest niets anders dan de gemeentelijke kerntaken te behouden en de andere activiteiten af te bouwen, daar een private partner dit minstens even goed kan volbrengen. Hierbij zijn emotionele benaderingen ondergeschikt aan de financiële noodzaak. Daarvoor is daadkracht nodig en mogelijks zal de kostelijke brandweerhervorming ons tot bepaalde keuzes dwingen. Zo’n proces vergt blijkbaar tijd, maar problemen onopgelost voor ons uitschuiven is evenmin de goede weg. Bestuurders en burgers zullen hieraan moeten wennen en de uitdaging aangaan. Oudenburg kan evenmin het debat ontlopen en aan deze maatschappelijke evolutie ontkomen. Boeiend werk voor de boeg!

Colofon

Ignace Dereeper Burgemeester

Openingsuren stadhuis

Oudenburg Stadsmagazine is het officiële informatieblad van de stad Oudenburg en wordt gratis aangeboden aan de Oudenburgse bevolking. Je vindt alle publicaties ook op www.oudenburg.be

Weststraat 24 - 8460 Oudenburg T 059-56 84 20 I F 059-26 54 06 I E info@oudenburg.be

Redactieadres Dienst Communicatie Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg T 059-56 84 46 I E communicatie@oudenburg.be

maandag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

dinsdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

woensdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 17.30 uur

donderdag

van 8 tot 12 uur en gesloten in de namiddag

vrijdag

van 8 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur

Foto’s & illustraties Stedelijke diensten I drukkerij Lowyck I Westtoer I Ilse Verbandt I Laurette Ingelbrecht Lay-out en druk drukkerij Lowyck Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg

coverfoto De Bourgognevaart, een heerlijk stukje natuur in Westkerke.

zaterdag & zondag gesloten Alle stedelijke diensten zijn gesloten op: • donderdag 1 mei 2014; • donderdag 29 mei 2014; • maandag 9 juni 2014. Op vrijdag 2 mei en vrijdag 30 mei 2014 dient rekening te worden gehouden met een beperkte dienstverlening.


in de kijker

Met Belgerinkel naar de Winkel van 26 april tot 31 mei 2014

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei 2014 met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in Oudenburg, en maak elke dag kans op mooie prijzen. Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets te verplaatsen, dragen bovendien bij aan de leefbaarheid van Oudenburg. Onze stad wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven. Nieuw in de campagne is dat elke fietsende klant beloond wordt met een Belgerinkel-lot met een unieke code in plaats van een stempel op een spaarkaart. Het volstaat

om het lotnummer te registreren op de Belgerinkel-website (www.belgerinkel.be) om kans te maken op één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! En heb je tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle retrofiets. Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om jouw Belgerinkel-lot te vragen.

Welkom bij het Buurtinformatienetwerk! Sinds januari 2014 heeft Oudenburg opnieuw een buurtinformatienetwerk, of kortweg BIN. Dit is een uniek en gestructureerd samenwerkingsverband tussen de burgers en de lokale politie. Het netwerk spoort de burger en de politie aan om beter en sneller met elkaar te communiceren. Het doel van BINOudenburg is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van

Marktplein verfrist! Vanaf 15 mei 2014 zullen de fonteinen op het Marktplein van Oudenburg na een grondige herstelling opnieuw in werking treden. Tot 15 oktober 2014 vind je er de nodige verfrissing bij warme temperaturen.

een sociale buurt en het verspreiden van preventiemaatregelen. Heb je zelf iets te melden? Neem dan contact op met de lokale politie. De politie kijkt of de gemelde vaststelling betrekking heeft op verdachte of niet-verdachte feiten, personen, gedragingen of voertuigen. De BIN-coördinatoren, Nancy Lecluyse en Gudrun De Vlam, brengen op hun beurt alle BIN-leden via email op de hoogte. Ondertussen worden al meer dan 200 burgers via emailberichten geïnformeerd door BIN-Oudenburg. Inschrijven is gratis en kan via binoudenburg@gmail.com.

Parkeerverbod Nu de fontein in ere hersteld is, zal het parkeerverbod rond de fontein opnieuw strenger opgevolgd worden. Een gewaarschuwd man of vrouw …

Oudenburg stadsmagazine 03


leven & welzijn

Verkiezingen 2014 25 mei 2014 Op zondag 25 mei 2014 trekken we naar de stembus voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Op deze dag worden alle 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verkozen en de 124 volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement. In alle 28 lidstaten van de Europese Unie kunnen eind mei 2014 de kiezers een stem uitbrengen om 751 Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. België mag 21 Europese volksvertegenwoordigers afvaardigen. Wellicht heb je vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid.

Raadpleeg ook de website van de FOD Binnenlandse Zaken op www.verkiezingen.fgov.be. Zoals reeds eerder meegedeeld zullen alle stembureaus op één locatie in het centrum van Groot-Oudenburg, met name in sporthal Ter Beke, opgesteld worden. Aangezien iedereen in de sporthal zijn of haar stem zal moeten uitbrengen, zal op de oproepingskaart een voorkeurstijdstip van aanmelding vermeld staan om massale drukte en wachttijden aan de stembureaus te beperken. Bovendien wordt een pendelbus ingezet om de bewoners van de verschillende deelgemeenten Roksem, Westkerke en Ettelgem op geregelde tijdstippen van en naar de sporthal te brengen. Voor vragen of inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst burgerzaken. Hou zeker ook de website van de stad in het oog voor bijkomende actuele informatie rond de praktische organisatie van de verkiezingen.

Identiteitsstukje -12 jaar afgeschaft Het identiteitsstuk voor kinderen onder de 12 jaar (het kleine vierkante kaartje zonder foto) werd sedert 31 maart 2014 afgeschaft, dat besliste de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Dit document, dat kosteloos werd afgeleverd bij de eerste inschrijving in het bevolkingsregister of in het wachtregister, was onpraktisch, verouderd en onveilig. Bovendien kon men er niet mee reizen.

niet-Belgische kinderen is er een identiteitsbewijs (met foto).

Op reis? Vraag tijdig de Kids-ID aan! Op vandaag geldt de Kids-ID als identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Deze elektronische identiteitskaart is een beveiligd identiteits- en reisdocument (binnen Europa) en blijft 3 jaar geldig. De Kids-ID op zich volstaat niet om te reizen: het kind moet begeleid worden door één van zijn ouders of voogd die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt. Voor

Info Dienst burgerzaken I Stadhuis, Weststraat 24 I T 059-56 84 36 I E burgerzaken@oudenburg.be 04 Oudenburg stadsmagazine


Kinderinspraak in De Kikker!

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een bijzondere toelage van 29,00 euro krijgen. Om van deze toelage te kunnen genieten mag het gezamenlijk belastbaar jaarlijks inkomen van het gezin niet meer bedragen dan 16.306,86 euro, verhoogd met 3.018,84 euro per persoon ten laste. Bovendien moet de aanvrager op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend (2014) minstens gedurende twee volle jaren ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in Oudenburg hebben. Deze toelage geldt niet als je recht hebt op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging (de zogeheten WIGW-ers, met name de weduwen en weduwnaars, de invaliden, de gepensioneerden en de wezen, en sommige gelijkgestelden) en dus ook kan genieten van het verminderd tarief inzake algemene gemeentebelasting. Denk je aanspraak te kunnen maken op deze bijzondere toelage? Dien dan een schriftelijke aanvraag in vóór 30 juni 2014. Kijk voor het volledig reglement op www.oudenburg.be/socialepremie.

De buitenschoolse kinderopvang De Kikker is volop gestart met de voorbereidingen voor de komende zomervakantie. Ook de kinderen worden hier actief bij betrokken want kinderen vinden het leuk om mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Wanneer zij ervaren dat 'het er toe doet' wat zij vinden, draagt dit bij tot een positieve sfeer binnen De Kikker. Eerst werd aan de kinderen gevraagd wat zij leuk vinden, met allerlei gekke verzinsels en thema’s als gevolg. Wat denk je bijvoorbeeld van ‘knakman’, ‘superhond redt een poes’ en ‘coole snoep’ als idee? Daarna werd een heuse stemronde georganiseerd. Zo kreeg iedereen zeker de kans om zijn of haar mening te laten horen. Nu begint het echte werk voor de begeleiders! De favoriete figuren en verzinsels worden versmolten tot samenhangende thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Aan de hand van deze thema’s wordt er een verhaal geschreven en worden er bijhorende activiteiten geprogrammeerd. Tijdens de vakantie kunnen de kinderen ook nog eens zelf kiezen aan welke activiteit ze willen meedoen. Zo staat het vast: de zomervakantie in De Kikker wordt superfijn voor de kids.

INFO Dienst financiën I Stadhuis, Weststraat 24 T 059-56 84 61 I E belastingen@oudenburg.be

Info BKO De kikker I Aernoudstraat 15 T 059 56 84 44 I E ibo@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 05

leven & welzijn

Toelage voor gezinnen met laag inkomen


jeugd

Speelplein Grietlaan en skatepark heringericht Begin dit jaar werd het speelplein in de Grietlaan grondig aangepakt. Het terrein kreeg een moderner en avontuurlijker karakter met behulp van natuurlijke elementen zoals hoogteverschillen, open plekken, ‌ Bovendien werd tijdens de paasvakantie een wilgenkamp gebouwd door de tieners van de Tienerwerking. In het speeltoestellenaanbod werd er rekening gehouden met de allerkleinsten. Zo werden er enkele leuke veerfiguurtjes geplaatst, een glijbaan en een klimnet. Maar er zijn ook mogelijkheden voorzien voor de oudere kinderen, zoals een kabelbaan en een vogelnestschommel. Kortom, een groen en uitdagend speelterrein!

Het skatepark aan de Bekestraat kreeg een nieuwe ramp en een grind-rail. Daarnaast werden de bestaande skatetoestellen opgefrist door de technische dienst van de stad. Voor de herinrichting werd nauw samengewerkt met de skatejongeren. Zij kunnen nu weer naar hartenlust boarden op het vernieuwde terrein!

Info Jeugddienst I Stadhuis, Weststraat 24 T 059-56 84 29 I E jeugd@oudenburg.be 06 Oudenburg stadsmagazine


jeugd

Tienerwerking zomervakantie 2014 Juli

augustus

Dinsdag 1 juli 2014 !!!

Donderdag 7 augustus 2014

Graffiti met Sara Desanghere

Sportkriebels start/einde vertrek met fiets om 8.15 uur aan speel-

plaats prijs

plein De Tunne / terug om 17 uur aan speelplein De Tunne Sportcomplex Koude Keuken 6,00 EUR

Donderdag 10 juli 2014

VM | Eenwieleren met Tim Desmet start/einde 9 uur / 12 uur plaats Speelplein De Tunne prijs 10,00 EUR

start/einde 9 uur / 17 uur plaats Speelplein De Tunne prijs 15,00 EUR

Donderdag 14 augustus 2014

Kayak start/einde vertrek met fiets om 9 uur aan speelplein

plaats prijs

De Tunne / terug om 17.15 uur aan speelplein De Tunne Watersport Oostende 13,00 EUR

Donderdag 21 augustus 2014

X-treem

NM | Moast'n an 't zeeetje

Overwin jezelf en overleef een deadride, een hoog touwenparcours, de moeraspiste en nog zoveel meer ‌ start/einde 7.30 uur lokettenhal station Oostende (trein vertrekt om 7.45!) / terug om 19.15 uur station Oostende plaats The Outsidersclub prijs 20,00 EUR

start/einde vertrek met fiets om 13 uur / terug om 17.15 uur plaats Speelplein De Tunne prijs 3,00 EUR

Donderdag 17 juli 2014

VM I Creatieve kriebels start/einde 9 uur / 12 uur Plaats ipso facto Prijs 7,00 EUR

NM I Maak zelf een wilgenhut! start/einde 13 uur / 17 uur plaats Speelplein De Tunne prijs 7,00 EUR

Donderdag 24 juli 2014

Paintball + Waterpret

Donderdag 28 augustus 2014

Plopsaland

start/einde vertrek met fiets om 9 uur aan speelplein

plaats prijs

De Tunne / terug om 17.30 uur aan speelplein De Tunne Klein strand 18,00 EUR

start/einde vertrek om 8.30 uur aan speelplein De Tunne /

plaats prijs

terug om 18 uur aan speelplein De Tunne Plopsaland De Panne 20,00 EUR

Oudenburg stadsmagazine 07


sport

Oudenburgse sporttrofeeën uitgereikt Op vrijdag 21 maart 2014 werden in de polyvalente zaal van sporthal Ter Beke de Oudenburgse sporttrofeeën voor 2013 uitgereikt. Het werd een sfeervolle avond met als act polégym en een boeiend interview met wereldkampioen Paul Hereygers. Roeier Lukas Lambregt werd voor het tweede jaar op rij Sportman van het Jaar. Hij haalde het van de wielrenner Lorenzo Blomme. De negenjarige tennisster Elaisa Schelfhout werd beloftevolle jongere. Ze liet de ropeskipster Luna De Vlam achter zich. Moto’s

Capelle Racing Team (Francky Capelle en Jurgen De Laere) werd uitgeroepen tot Sportclub van het jaar. Zij haalden het van Basketbalclub Peugeot Oostende-Oudenburg. Koen Tavernier, al 14 jaar actief als trainer, coach en bestuurslid van Volleybalclub Oudenburg-Gistel, ontving de trofee van Sportverdienste. De andere genomineerden waren Sven De Vlam (ropeskipping), Jeannine Deschacht (Femma-turnen) en Nele Neyts (Fit & Fight Oudenburg).

Lenteminivoetbaltornooi voor veteranen

Grote inzamelactie van sportkledij!

Na het succes van de voorgaande jaren organiseert de vzw Sport & Recreatie Oudenburg voor de derde maal een minivoetbaltornooi voor veteranen in sporthal Ter Beke. Alle spelers moeten op 1 mei 2014 minimum 35 jaar zijn (met uitzondering van 2 spelers). De eerste speeldag is op vrijdag 2 mei 2014. Er wordt gespeeld op woensdag of vrijdag. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25,00 euro (inclusief een sportongevallenverzekering).

Heb je nog een oude voetbaltraining liggen? Of een paar tweedehandssportschoenen? Is dat karatepak te klein geworden? Dan is het nu het moment om jouw spullen een tweede leven te geven! Doe mee met de inzamelactie en help andere mensen aan sportkledij. Alles mag in een plastic zak binnengebracht worden bij de sportdienst (sporthal Ter Beke), bij voorkeur in de voormiddag.

Avonturenchallenge Op woensdag 25 juni 2014 wordt domein De Kluiten opnieuw ‘the place to be’ voor een dagje avontuur! In groepjes van 3 personen moeten 6 proeven afgelegd worden: hindernissenparcours, mountainbiken, behendigheidsproef, waterproef, go-cart rijden en de trio-triatlon. Samenwerken en teamspirit staan centraal!

08 Oudenburg stadsmagazine

’s Middags, van 13.30 tot 17.30 uur, gaat de jeugd (geb. 2004 t/m 1999) van start. ’s Avonds, van 18 tot 21 uur, is het de beurt aan de volwassenen (vanaf geb. 1998). Deelnemen kost 12,00 euro per team voor de jeugd en 30,00 euro per team voor de volwassenen. Inschrijven kan vanaf vrijdag 23 mei 2014! Wie gaat de uitdaging aan?


sport

Mivos stelt voor Mivos - of voluit het Midden West-Vlaams Overleg voor de Sport - is een interlokale samenwerking tussen de gemeenten Ichtegem, Diksmuide, Gistel, Hooglede, Oudenburg, Koekelare, Kortemark en Lichtervelde. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd door de samenwerkende sportdiensten.

Racketlontornooi Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert de burensportdienst een recreatief racketlontornooi (een combinatie van tafeltennis, badminton en minitennis). Het tornooi gaat door in sporthal Ogierlande in Gits. Je kan deelnemen in de voormiddag of in de namiddag. Inschrijven doe je bij de sportdienst van Hooglede op het nummer 051-20 30 30 of via kristof.devriendt@hooglede.be.

Lady’s Night Mivos bezorgt alle dames vanaf 18 jaar op vrijdag 13 juni 2014 een sportieve en amusante avond. Na een gezamenlijke opwarming kiezen de dames drie sporten uit het ruime aanbod: piloxing, zumba-step, fitclass go and move, bokwa, buikdansen, yoga flow, Afrikaanse dans, cardio dance work out, BBB new Style en aqua body training. Al deze sporten worden gegeven door ervaren en gediplomeerde lesgevers. Na het sporten kan iedereen aanschuiven aan het pastabuffet met een lekker glaasje wijn. Deelnemen kost 18,00 euro, alles inbegrepen. Bij inschrijving met een groep van 6 personen ontvang je zelfs een gratis fles cava!

Sportkampen zomervakantie

KLEUTERKAMP ‘HET SPROOKJESBOS’ (dans, sport, spelletjes en knutselen) 30 juni t/m 4 juli 2014, van 9 tot 16 uur 1ste kleuter t/m 3de kleuter (geb. 2010 t/m 2008 60,00 EUR

KLEUTERKAMP ‘RIDDERS EN PRINSESSEN’ (dans, sport, spelletjes en knutselen) 7 t/m 10 juli 2014, van 9 tot 16 uur 1ste kleuter t/m 3de kleuter (geb. 2010 t/m 2008) 48,00 EUR

AVONTURENKAMP (hindernissenparcours, mountainbiken, vlottentocht, kajakken, waterskiën, teambuildingsopdrachten, touwenparcours, overnachting in tent …) 30 juni t/m 4 juli 2014, van 9.30 tot 16.30 uur 6de leerjaar t/m 4de middelbaar (geb. 2002 t/m 1998) 120,00 EUR

ALLES MET FIETS EN STEP 11 t/m 14 augustus 2014, van 9 tot 12 uur 2de kleuter t/m 2de leerjaar (geb. 2009 t/m 2006) 24,00 EUR

OMNISPORTKAMP ‘TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT’ 18 t/m 22 augustus 2014, van 9 tot 16 uur 3de kleuter t/m 6de leerjaar (geb. 2008 t/m 2002) 60,00 EUR Meer informatie over de activiteiten van Mivos vind je op www.oudenburg.be/burensportdienstmivos.

Inschrijven kan vanaf 2 juni 2014!

Info Sportdienst I Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 I T 059-56 84 47 I E sport@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 09


cultuur & vrije tijd

Beeldbank binnenkort van start De stad besliste onlangs definitief van start te gaan met een beeldbank. Daarvoor wordt samengewerkt met Ginter, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband, en de provincie West-Vlaanderen. Voor de beeldbank worden alle foto's en filmpjes die her en der in oude lades en albums verscholen liggen verzameld, ingescand, en voor het publiek beschikbaar gemaakt via het internet. Op die manier worden waardevolle foto's en filmpjes niet alleen digitaal bewaard, maar kan iedereen er van meegenieten. Rond de beeldbank wordt een vrijwilligerswerking opgezet samen met de nieuwe Erfgoedkring. Wat zoeken wij? Oude foto's, affiches, filmpjes die iets te maken hebben met Oudenburg en haar inwoners. Wij houden jouw foto's of filmpjes niét! Eenmaal ingescand en digitaal bewaard, krijg je ze gewoon terug. Wie vragen wij om hulp? Iedereen die mee wil werken aan het verzamelen van foto- en filmmateriaal in zijn of haar omgeving. Ook mensen die gewoon thuis foto's willen mee inscannen, schakelen wij graag mee in! Wil je nu al foto's bezorgen? Het is belangrijk dat foto's meteen goed ingescand worden. Lees vooraf goed de fiche met richtlijnen die je terugvindt op de website van de stad (onder de rubriek ‘Cultuur en Erfgoed’).

Etienne Cuypers van het Noordhof met stier Dedé in 1944 Mia Everaert

10 Oudenburg stadsmagazine

Gefluister in het Brugse Ommeland Westtoer presenteert dit jaar in het Brugse Ommeland een hele reeks verborgen verhalen. De campagne ‘Gefluister in het Brugse Ommeland’ vormt een inspiratiebron om op originele wijze de regio te ontdekken. Hiermee wordt voluit ingezet op 'storytelling'. Ontdek het geheim van Vloethemveld, waar Letse gevangenen thuis waren, doorgrond de moordmysteries van Ettelgem of kom alles te weten over de mooie Blanche de Namur in Torhout. Alle verhalen zijn aangevuld met toeristische tips voor een korte vakantie of een daguitstap. De mobiele applicatie ‘West-Vlinderen’ fluistert je de leukste adresjes toe, van bezienswaardigheden tot logeeradresjes en pittoreske cafeetjes, en schotelt je talrijke uitgestippelde fiets(zoek)tochten voor. Zo ontdek je de verborgen verhalen én de leukste geheime plekjes in het Brugse Ommeland. Mag het iets meer? Schrijf je dan in voor één van de diverse rondleidingen om zo het hele verhaal, van naaldje tot draadje, te ontrafelen. Spanning gegarandeerd! Alle info is te vinden via www.brugseommeland. be/gefluister.

‘West-Vlinderen’ app Met de gratis mobiele applicatie ‘West-Vlinderen’ of via de website www.west-vlinderen.be kan je fiets- en wandelroutes op maat maken. Wil je er te voet of met de fiets op uit trekken? Zoek je een sportieve route, of wil je vooral genieten van het uitzicht? ‘West-Vlinderen’ stippelt op basis van jouw vereisten een route uit met leuke adressen en weetjes voor onderweg. Je kan de West-Vlinderen app gratis downloaden op www.west-vlinderen.be. Wie geen smartphone of tablet-pc heeft kan er ook wandelingen afdrukken.

Info Cultuurdienst I RAM, Marktstraat 25 T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be


april t/m juni 2014 I uitneembaar April 2014 Fototentoonstelling Pieter Clicteur

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I FOTOGRAFIE Nog t/m 4/05 I ipso facto (Marktstraat 25) I gratis Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Infomoment Orgaandonatie

CURSUSSEN & LEZINGEN I NATUUR & GEZONDHEID Vrij 25/04 I 19 uur I Arnoldusheem (Marktstraat 40) I gratis Organisator CM Oudenburg I T 059-55 28 11 E sandy.tilleman@cm.be

Garageverkoop

MARKTEN & KERMISSEN Za 26/04 I 9-17 uur I Centrum Ettelgem I gratis Organisator Gezinsbond Ettelgem E secr2.gezinsbond.ettelgem@gmail.com W www.facebook.com/GezinsbondEttelgem

Tentoonstelling Chiro Ettelgem & Roksem

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I ERFGOED & VOLKSCULTUUR 26/04 I 10-17 uur I Romaanse kerk Ettelgem I gratis Organisator Koen Devlieghere I T 0491-73 45 61

Van kwoad nor erger - VOLZET

PODIUM & LITERATUUR I THEATER Za 26/04 I 20 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 18,00 EUR Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

BBQ Basket Peugeot Oostende-Oudenburg

ETEN & DRINKEN Zo 27/04 I 12 uur I Sporthal Ter Beke I 15,00 EUR Organisator Basket Peugeot Oostende-Oudenburg E johan.calmeyn@telenet.be I W www.basketoudenburg.be

Mei 2014 Ochtendwandeling met ontbijt

UITSTAPPEN & WANDELINGEN I NATUUR Do 1/05 I 5.15 uur I Domein De Hoge Dijken (Oude Brugseweg 239) I gratis (ontbijt 7,00 EUR) Organisator Vrienden van de Hoge Dijken I T 059-26 70 01

Groot Rood Ontbijt

ETEN & DRINKEN Do 1/05 I vanaf 7.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) Organisator VIVA-SVV Oudenburg I T 0479-71 01 74

Fietstocht

SPORT Do 1/05 I 9 uur I Stedebeekpad volw: 10,00 EUR - kind (-12j): 7,5 EUR Organisator Gezinsbond Oudenburg W www.gezinsbond-oudenburg.be

Tentoonstelling Cramstone

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN 1/05 – 4/05 I 11-18 uur I Romaanse kerk Ettelgem Organisator vzw Cramstone I W www.dekunsthoek.be

Plaatsnamenwandeling

UITSTAPPEN & WANDELINGEN I ERFGOED Zo 4/05 I 14.30 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I 3,00 EUR Organisator De Oudenburgse Erfgoedkring T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Herdenking bevrijding van België WO II

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN Zo 04/05 I 10.30 uur I Onze-Lieve-Vrouwekerk Organisator NSB Westkerke-Oudenburg-Roksem E jonckheere.dirk1@telenet.be

Seniorennamiddag

FEESTEN I ETEN & DRINKEN Vrij 9/05 I 13.45 uur I Sporthal Ter Beke I 8,00 EUR Organisator OCMW Oudenburg I T 059-34 02 27

Oudenburg stadsmagazine 11

uit in oudenburg

in Oudenburg


uit in oudenburg

in Oudenburg Lenteconcert K. Harmonie Sint-Cecilia

MUZIEK Za 10/05 I 20 uur I ipso facto (Marktstraat 25) Organisator Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia W harmonieoudenburg.be

Femma Meiviering

FEESTEN I ETEN & DRINKEN Di 13/05 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Bloedcollecte Oudenburg

Woe 28/05 I 16-20 uur I Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17) Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke W www.bloedgevendoetleven.be

Kunstroute

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I KUNST 29/05-1/06 I ipso facto (Marktstraat 25) Organisator Kunstkring Roderick E robert.stevens@telenet.be

Friday Dance Fever

Vrij 16/05 I 19.30 uur I Sporthal Ter Beke Organisator Sportdienst Oudenburg I T 059-56 84 47 E sport@oudenburg.be

Country-avond met Guy Finel

FEESTEN Za 17/05 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR Organisator Heart of the West vzw I T 0476-47 48 61 E info@heartofthewest.be I W www.heartofthewest.be

Bloedcollecte Ettelgem

Di 20/05 I 17-20 uur I Eligiuszaal Ettelgem (Dorpsstraat 71) Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke W www.bloedgevendoetleven.be

Cadeautjes uit de keuken (1)

WORKSHOP I ETEN & DRINKEN Woe 21/05 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Polderrock 2014

MUZIEK Vrij 23/05 - Za 24/05 - Zo 25/05 I Markt Oudenburg Organisator TempoBe vzw I W www.polderrock.com

Cultuurreis naar Henegouwen

UITSTAP I nog enkele plaatsen vrij Za 24/05 | 7 uur I vertrek ipso facto (Marktstraat 25) 50,00 EUR T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

12 Oudenburg stadsmagazine

Reanimeren met een AED

CURSUSSEN & LEZINGEN I NATUUR & GEZONDHEID Vrij 30/05 I 19.30 uur I Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17) Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke T 0498-93 48 03 I E vorming@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be W www.rodekruis.be

Juni 2014 Cadeautjes uit de keuken (2)

WORKSHOP I ETEN & DRINKEN Woe 4/06 I 19.30 uur I ’t Centrum (Brugsesteenweg 89) Organisator Femma Roksem I T 0477-66 45 42

Avondmarkt

MARKTEN & KERMISSEN Vrij 6/06 I 17 uur I Centrum Oudenburg I gratis avond Elke eerste vrijdag van juni markt kan je gezellig rondkuieren op de avondmarkt in het hartje van Oudenburg. Genieten van straatanimatie, proeven van een hapje of een drankje, leuke spulletjes kopen, kennismaken of een babbeltje slaan met de plaatselijke verenigingen, het kan allemaal. Die dag zijn ook de meeste winkels langs het traject open. Zeker een bezoek waard! Organisator Stadsbestuur Oudenburg i.s.m. het Feestcomité I T 059-56 84 29


uit in oudenburg

Romeins weekend Romeins weekend

MARKTEN & KERMISSEN Zo 8/06 - Ma 9/06 I vanaf 11 uur I ipso facto (Marktstraat 25) I gratis toegang

De Romeinen komen naar Oudenburg en nemen twee dagen het museum en het abdijdomein in. In het landschapspark komt een heus kampement met tientallen soldaten en hun vrouwen met kinderen. Het wordt een grandioos evenement voor jong en oud. Het kampement is zowel op zondag als op maandag gratis te bezoeken. Maandag staat traditioneel in het teken van de kinderen met allerlei workshops (betalend). Meer info op www.ram-oudenburg.be. Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Bloedcollecte Oudenburg

Vrij 6/06 I 16-20 uur I Rodekruislokaal De Zuidpoort (Hoogstraat 17) Organisator Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke W www.bloedgevendoetleven.be

Modeshow

MARKTEN & KERMISSEN Woe 18/06 I 14.30 uur I WZC Riethove (Ettelgemsestraat 26) I gratis Organisator WZC Riethove I T 059-34 02 34

KWS Oudenburg - KV Oostende

SPORT Za 21/06 I 16 uur I Eerste terrein KWS Oudenburg Organisator KWS Oudenburg I W www.kwsoudenburg.be

Country-avond met Regy

FEESTEN Za 21/06 I 20.30 uur I Saloon (Dorpsstraat 60) I 5,00 EUR Organisator Heart of the West vzw I T 0476-47 48 61 E info@heartofthewest.be I W www.heartofthewest.be

Avonturenchallenge

Woe 25/06 I 13.30 uur - 18 uur I Domein De Kluiten Organisator Sportraad i.s.m. stadsbestuur Oudenburg T 059-56 84 47 I E sport@oudenburg.be

Open tuinen

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN I NATUUR Za 28/06 - Zo 29/06 I 10-18 uur I diverse locaties 235 bijzondere tuinen uit Vlaanderen worden opengesteld voor de tuinliefhebber. Ook in Oudenburg kan je enkele unieke tuinen bezoeken. Backers-Christiaen I Akkerstraat 54 I T 059-26 63 69 Vijvertuin, Romantische tuin Vannevel-Van Caillie I Vijfwegstraat 43 I T 0485-60 63 40 Geniettuin, Hobbytuin Beeldentuin Mia Moreaux I Eernegemsestraat 120 T 059-26 74 74 I Beeldentuin, Kindvriendelijke tuin (met teken- en schilderwedstrijd voor kinderen) Organisator Landelijke Gilden W www.landelijkegilden.be/opentuinen

KWS Oudenburg - KSV Cercle Brugge

SPORT Woe 25/06 I 18 uur I Eerste terrein KWS Oudenburg Organisator KWS Oudenburg I W www.kwsoudenburg.be

Oudenburg stadsmagazine 13


uit in oudenburg Keizer Augustus

EXPO & BEZIENSWAARDIGHEDEN 28/06 - 19/10 I ipso facto (Marktstraat 25) I gratis Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

Juli 2014 11 juliviering

FEESTEN I ETEN & DRINKEN Do 10/07 I ipso facto (Marktstraat 25) • BBQ I vanaf 17.30 uur I volw: 15,00 EUR - kind I 8,00 EUR • Coverband Azdamme I 20 uur I gratis toegang Organisator Cultuurdienst Oudenburg T 059-56 84 00 I E ram@oudenburg.be

databank Hoe invoeren? Surf naar www.uitdatabank.be. Klik op het tabblad ‘Nieuwe invoer’ en selecteer ‘Activiteit’.

Stap 1 basisgegevens (verplicht)

Geef eerst en vooral een leuke titel aan je activiteit! Die moet echt aanspreken zodat de mensen verder willen lezen. Belangrijk is ook dat je de juiste categorie selecteert. Zorg dat het tijdstip en de locatie kloppen. Typ de eerste letters van de plaats waar je activiteit plaatsvindt. Selecteer de juiste locatie in de lijst. Vind je jouw locatie niet terug? Klik op ‘Maak nieuwe locatie aan’ en vul de adresgegevens in. Klik op ‘Voeg locatie toe’. Voeg zeker ook de nodige contactgegevens toe. Duid aan of geïnteresseerden hier terecht kunnen voor reservatie. Nuttig is ook om de leeftijdscategorie aan te duiden. Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar krijgen een vlieglogo en verschijnen op UiTmetVlieg.be en in andere agenda’s voor kinderen. Maak tot slot een vlotte korte beschrijving (maximum 400 tekens). Dit is het visitekaartje van je activiteit. Praktische informatie hoeft hier niet in te staan.

Stap 2 extra gegevens (deze gegevens zijn niet verplicht)

De UiT-agenda biedt een overzicht van de activiteiten die doorgaan op grondgebied Oudenburg voor de periode 25 april - 30 juni 2014 en is gebaseerd op de invoer in de UiT-databank op 1 april 2014. Opgelet! Wil je dat jouw activiteit opgenomen wordt in deze UiT-agenda? Zorg dan voor een tijdige invoer in de UiT-databank! De kalender voor de editie juni 2014 zal lopen van 20 juni tot 30 september 2014 en zal gebaseerd zijn op de invoer op 1 juni 2014.

14 Oudenburg stadsmagazine

Hier kan je aanvullende informatie zoals de organisator kwijt. Vul minstens de eerste drie letters van je organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan maak je een nieuwe organisator aan. Voeg zeker een afbeelding toe, dat maakt je activiteit meteen aantrekkelijk! De afbeelding mag maximum 1 MB groot zijn en is een .jpeg, .gif of .png bestand. Vermeld steeds het copyright van je foto! Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt jouw activiteit de volgende dag op de diverse kanalen. De volledige handleiding voor de invoer in de UiTdatabank vind je op de stedelijke website. Info Vragen of problemen? Contacteer de dienst Communicatie T 059-56 84 46 I E communicatie@oudenburg.be.


oudenburg viert!

Proficiat! Cecilia en Martin Vermote-Hillewaert vieren hun diamanten bruiloft!

Een koninklijke titel voor Manillenclub 't Centrum (°1949)!

Zij vieren binnenkort! Georges & Jacqueline Dufour-Vandenberghe 8 mei 1954 I diamant

William & Rita Vandecasteele-Coulier 30 mei 1964 I goud

Arthur & Rosette Vynck-Clibouw 9 mei 1964 I goud

Gerard & Angèle Baeckelandt-Grootaert 4 juni 1964 I goud

André & Simonne Deboysere-Deroo 14 mei 1949 I briljant

Noel & Ginette Senesael-Van Eenoo 20 juni 1964 I goud

Henri & Nelly Vandycke-Rosseel 15 mei 1964 I goud

André & Néra Vandendriessche-Roose 21 juni 1964 I goud

Robrecht & Suzanne Watthy-Pockelé 16 mei 1964 I goud

Laurent & Francoise Wittesaele-Goethals 26 juni 1964 I goud

Achille & Jeannine Bonnet-Casteleyn 22 mei 1954 I diamant

Roland & Veronica Packet-Brys 26 juni 1964 I goud

Gerard & Jenny Dufour-Vermoortel 23 mei 1964 I goud

André & Elza Balliere-Vanhaverbeke 30 juni 1954 I diamant

Oudenburg stadsmagazine 15


wonen

Soms is verhuren eenvoudiger dan je denkt Negen jaar lang elke maand zekerheid op je huurinkomsten? Renovatiewerken uitvoeren met extra premies? Naar het rusthuis maar je wenst je woning niet te verkopen? Op zoek naar een sociaal engagement met opbrengst? Verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Woondienst JOGI biedt een aantal stevige voordelen. Neem vrijblijvend contact op met Anneleen Coupé op het nummer 059-34 22 75 of via woondienst.jogi@sociaalverhuurkantoor.be.

Vermindering onroerende voorheffing voor huurders Net zoals eigenaar-bewoners kunnen ook huurders recht hebben op vermindering op de onroerende voorheffing. Dit recht geldt voor huurders met 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen en voor gehandicapte personen. De onroerende voorheffing wordt betaald door de eigenaar. Daarom wordt de vermindering eerst aan de eigenaar toegekend. De huurder ontvangt een brief met vermelding van de vermindering. Ongeveer gelijktijdig ontvangt de verhuurder zijn aanslagbiljet waarop het bedrag van de vermindering voor de huurder is aangegeven. De eigenaar moet de verkregen vermindering dan aftrekken van de huurprijs. Huurder en verhuurder spreken onderling af hoe dit het best gebeurt. Belangrijk om weten is dat de vermindering niet automatisch wordt toegekend. De huurder moet deze vermindering éénmalig aanvragen.

16 Oudenburg stadsmagazine

Alle details vind je op www.onroerendevoorheffing.be (> onroerende voorheffing > informatie per doelgroep > huurder).


Dakisolatie voor huurwoningen

Energiefacturen lopen hoog op. Het is dus goed om je energieverbruik in toom te houden. Vaak kan dit door een aantal heel eenvoudige aanpassingen in je huis. De Energiesnoeiers geven jou persoonlijk advies. Kijk op www.energiescans.be of je in aanmerking komt of kom langs bij Woonpunt of het OCMW.

Maak je verhuurde woning klaar voor de toekomst: isoleer nu! Vanaf 2015 wordt namelijk de dakisolatienorm ingevoerd en tegen 2020 kan je een woning zonder dakisolatie niet langer verhuren. Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders met een extra hoge premie van 23 euro per m² voor een stevig duwtje in de rug. Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Meer info vind je op www.energiesparen.be/socialedakisolatie.

Woonpunt informeert! Al vier jaar verspreidt Woonpunt nieuws over wonen via de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Je vindt alle edities terug op www.woonpuntinfo.be (> publicaties).

Wil je ook elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Abonneren is eenvoudig. Stuur een mailtje naar loket@woonpuntinfo.be met vermelding ‘inschrijven nieuwsbrief’.

Info Woonpunt I T 059-34 22 70 I E loket@woonpuntinfo.be Zitdag elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 I T 059-56 84 58 Meer info op www.woonpuntinfo.be Oudenburg stadsmagazine 17

wonen

Gratis energiescans


ruimte & omgeving

Perscontainer op containerpark Vorig jaar besliste het stadsbestuur om een stationaire perscontainer aan te kopen voor het containerpark. Eind vorig jaar werd de levering toegewezen en gingen zowel de pers als de container in productie. In de loop van de maand april werd de splinternieuwe perscontainer geplaatst op ons containerpark. Het afval wordt nu geperst, dit betekent dat het volume tot één derde gereduceerd wordt. Hierdoor zijn er minder transporten nodig voor de afvoer van het afval. Dankzij deze nieuwe perscontainer zal de werking en de inzameling van het restafval efficiënter, maar ook selectiever en milieuvriendelijker verlopen. De perscontainer zal de huidige grofvuilcontainers vervangen en dus enkel gebruikt worden voor het inzamelen van grof vuil. Een van de voordelen is het groter gebruiksgemak voor onze inwoners. Zij kunnen het grof vuil eenvoudigweg in een grote trechter werpen en moeten dus niet meer het afval de trap opdragen. De grote vultrechter zal wel afgesloten zijn. Wanneer je dus grof vuil aanlevert op het containerpark, dien je de toestemming van de parkwachters te vragen zodat er ook veilig gewerkt kan worden. Alles wat als grof vuil kan beschouwd worden, wordt toegelaten in de perscontainer, zoals bijvoorbeeld een

plastieken kinderfiets, een matras, vast tapijt in een rol, … Het gaat dus voornamelijk om grotere stukken. Kleine materialen zoals plastic verpakkingen, een kapotte emmer, behangpapier, … horen thuis in de huisvuilzak. Het principe is simpel: alle restafval dat in een huisvuilzak past, moet er ook in belanden! Zo respecteer je de sorteerregels en bespaar je jezelf een verplaatsing naar het containerpark. De parkwachters houden steeds toezicht op het recyclagepark en helpen je graag om de juiste container te vinden. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat de afvalstoffen correct gedeponeerd worden. Voor onze parkwachters is het ook even wennen om met de nieuwe perscontainer te werken. Heb dus wat begrip en geduld tijdens drukke momenten.

Snoei mee tegen kanker en vergroot de hoop! Tussen 15 juni en 31 augustus 2014 zamelt de Vergroot de Hoop-actie taxussnoeisel (gratis) in op het containerpark. Elke m³ jong en zuiver taxussnoeisel brengt 50,00

droog 18 Oudenburg stadsmagazine

jong

euro op voor het goede doel. Heb jij ook een taxushaag en wil je dat het snoeisel gebruikt wordt om kanker te bestrijden? Aarzel dan niet en snoei om de hoop te vergroten. Alle info vind je op www.vergrootdehoop.be.

zuiver

vers


ruimte & omgeving

recycleert mee!

Breng al je lege batterijen en gebruikte zaklampen tussen Grote Bebat-inzamelwedstrijd 1 en 31 mei 2014 binnen in een Bebat inzamelpunt. Indien van 1 tot 31 mei 2014. Oudenburg het meest aantal kilogram lege batterijen en Breng al je lege batterijen en gebruikte zaklampen naar een zaklampen heeft ingezameld per inwoner maken we kans Bebat inzamelpunt (supermarkt, containerpark,...) in onze op een unieke en milieuvriendelijke speeltuin! gemeente zodat wij de speeltuin winnen ! Om deze actie vlot te laten verlopen, werden extra inzamelpunten voorzien: • stedelijke diensten I Weststraat 24 en 33; • sporthal Ter Beke I Bekestraat 16; • bibliotheek I Hoogstraat 17; • cultuurcomplex ipso facto I Marktstraat 25.

V.U. : Bebat vzw - Peter Coonen – Walstraat 5 – 3300 Tienen

Doe mee met de grote Bebat-inzamelwedstrijd!

Oudenburg

Meer info vind je op www.bebat.be!

Gratis huisvuilzakken

www.bebat.be Bebloemingswedstrijd 2014

Alle gezinnen die op datum van 1 januari 2014 woonachtig waren in Oudenburg en 3 kinderen ten laste hebben, kunnen bij de dienst bevolking een gratis pak huisvuilzakken afhalen. Kinderen met 66% invaliditeit komen in aanmerking voor 2 personen. Gelieve het attest van 66% invaliditeit mee te brengen.

Naar aanleiding van het succes in 2013 wordt dit jaar opnieuw een Bebloemingswedstrijd georganiseerd. Hou jij ook van tuinieren of van vrolijke bloemen aan de voorgevel van je woning? Schrijf je dan zeker in en maak kans op mooie prijzen. Geïnteresseerden kunnen nu al hun naam, adres, telefoonnummer en email doorsturen naar marian. ledoux@oudenburg.be.

vanaf drie kinderen ten laste

De huisvuilzakken en PMD zakken zijn verkrijgbaar bij de dienst bevolking, op het containerpark en in enkele handelszaken in Oudenburg. • • • •

Bakkerij Geert I Brugsesteenweg 88 (Roksem) Garage Watty I Brugsesteenweg 73 (Roksem) Krantenwinkel Anje I Dorpsstraat 94 (Ettelgem) Krantenwinkel Conny I Ettelgemsestraat 17 (Oudenburg) • Krantenwinkel Susette I Gistelsesteenweg 49 bus 1 (Westkerke) • Supermarkt Spegelaere I Weststraat 6 (Oudenburg) • ’t Kippenhok I Zeeweg 135 (Roksem) Sinds 2013 zijn er tevens bedrijfsafvalzakken te koop. Deze zakken zijn enkel verkrijgbaar bij de dienst bevolking en op het containerpark.

Info Milieu I De Groote Poorte, Weststraat 33 T 059 56 84 56 I E milieu@oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 19


ocmw

Verhuis WZC Riethove Wanneer je een nieuw huis bouwt en (bijna) alle aannemers weg zijn en je wil verhuizen, dan pas zie je hoeveel werk er nog rest! Opkuisen, inpakken, uitpakken! Heel veel vrijwilligers en alle personeelsleden waren de laatste maand dan ook druk in de weer om alles op tijd klaar te krijgen. Soms was het wel eens dweilen met de kraan open, want er was altijd wel nog een of ander probleempje dat door de aannemer moest opgelost worden. Het bestuur van het OCMW en de directie van WZC Riethove wensen iedereen van harte te bedanken voor hun inzet tijdens de verhuis!

Ondertussen zijn alle bewoners goed gesetteld in hun ruime bemeubelde kamers en kunnen ze beginnen aan hun ontdekkingsreis in het nieuwe woonzorgcentrum. ‘De Mattenbies’ (gelijkvloers), ‘Kalmoes’ (eerste verdiep) en ‘De Lisdodde’ (cafetaria) zijn alvast de nieuwe namen van de verschillende afdelingen. Deze namen werden gekozen omdat het allemaal rietsoorten zijn. In het najaar kan je tijdens een opendeurdag een kijkje komen nemen! De datum wordt later meegedeeld.

Germaine blaast 101 kaarsjes uit! Op woensdag 29 januari werd bewoonster Germaine Catrysse 101 jaar en dat werd uitgebreid gevierd met haar zoon Noël, haar familie, het OCMW-bestuur en haar medebewoners. Zij genoot van een lekker glaasje cava, van de playback-acts en van het feestmuziek gebracht door de vrijwilligers en onze huisaccordeonisten Michiel en Roger. Dankzij haar enthousiasme en haar goed humeur zal zij er zeker nog een paar jaartjes bij doen! Proficiat Germaintje!

20 Oudenburg stadsmagazine


AGENDA

Op Valentijn mochten de bewoners zich laten verwennen door de leerlingen van het Atlas Atheneum uit Gistel. En of ze ervan genoten hebben!

Seniorennamiddag in sporthal Ter Beke i.s.m. de seniorenverenigingen en Feestcomité Centrum Alle 60-plussers en vervroegd gepensioneerden (-60 jaar) van Groot-Oudenburg zijn welkom voor een wervelende show met Paul Severs en komiek Albert. Het belooft een leuke namiddag te worden met als afsluiter een lekkere koffietafel met boterkoeken! Kaarten kosten 8,00 euro en zijn te verkrijgen bij de besturen van de seniorenverenigingen en op het OCMW.

Elke woensdag tot en met 14 mei 2014 Verse pannenkoeken met koffie in ‘De Lisdodde’ (cafetaria) Geniet in de splinternieuwe cafetaria van 2 pannenkoeken met koffie voor 3,00 euro. Je kan de pannenkoeken ook meenemen naar huis, dan betaal je 3,00 euro voor een halve kilo.

Woensdag 18 juni 2014 om 14.30 uur Modeshow met kledij van modehuis Harry Kerkhofs in ‘De Lisdodde’ (cafetaria)

Zot zijn doet geen zeer! Ook in WZC Riethove werd carnaval gepast gevierd!

Ziekenzorg Ettelgem trakteerde de bewoners op een muzikaal samenzijn met accordeonist Veva Meyns en zanger Johan Declerck.

Dementie … verandert je leven Op vrijdag 21 februari 2014 organiseerde het woonzorgcentrum Riethove een infonamiddag over dementie. Gastspreker Brigitte D’Hondt gaf via haar getuigenis meer uitleg over de veranderingen die dementie met zich meebrengt, de gevolgen, de onrust of rusteloosheid, en de angst. We kunnen de levenskwaliteit van mensen met dementie maar verbeteren door meer oog te hebben voor de mens achter het ziektebeeld. Een mens met dementie is een persoon met wensen, gevoelens, voorkeuren en behoefte aan contact. Deze namiddag werd ervaren als een positieve ondersteuning en kaderde in een kwaliteitsvolle begeleiding van familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Marie-Jeanne Seynaeve, dochter van bewoonster Godelieve De Bleeckere, zorgde voor een muzikaal intermezzo. Heb je nog vragen over dementie? Dan kan je terecht bij Nadine Claeys (nadine.claeys@ocmw-oudenburg.be).

Info OCMW Oudenburg I Ettelgemsestraat 18-20 I T 059 34 02 20 I E info@ocmw-oudenburg.be Oudenburg stadsmagazine 21

ocmw

Vrijdag 9 mei 2014 om 13.45 uur


uit de raad

uit de Raad 30 januari 2014 Tijdens de eerste zitting van 2014 werden de meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de periode 2014-2019 goedgekeurd. Voor de komende zes jaar dient de stad ongeveer 780.000 euro bij te dragen, voor de vier kerkfabrieken samen. Voor Oudenburg, Ettelgem en Westkerke gaat het telkens over meer dan 200.000 euro. Voor Roksem blijft de bijdrage beperkt tot 67.000 euro. Vervolgens werd het Streekpact voor de regio Oostende voor de periode 2013-2018 bekrachtigd. Het Streekpact werd opgemaakt door het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité en bepaalt de langetermijnstrategie inzake de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Oostende. Het heeft als titel SEA ECONOMY, wat staat voor slimme, energieke en aantrekkelijke economie. Voorts werd het plannenregister officieel vastgesteld. Het plannenregister bevat alle ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige verordeningen die van toepassing zijn in Oudenburg. Het register moet wel nog goedgekeurd worden door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Het beschikken over een conform verklaard plannenregister is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van gemeentelijke vergunningsautonomie. Tot slot werd ook de geactualiseerde versie van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan goedgekeurd. Het plan legt de procedures vast die gevolgd moeten worden bij het organiseren van de hulpverlening bij een eventuele ramp.

Het meerjarenplan van het OCMW voor de periode 20142019 werd echter niet goedgekeurd, evenmin als het budget van het OCMW voor het jaar 2014. Het stadsbestuur en het OCMW zijn nog niet tot een akkoord gekomen over de gemeentelijke bijdrage. Het OCMW vraagt 1.245.000 euro. De stad heeft in haar meerjarenplan slechts 1.000.000 euro voorzien, maar is wel bereid om dit bedrag op te trekken tot 1.150.000 euro, op voorwaarde dat ook het OCMW nog een bijkomende besparingsoefening doet. De raad stemde voorts in met een vermindering van de tussenkomst in de kosten voor een Buzzy Pazz van 33 naar 25%. Dit vergde een aanpassing van de lopende derdebetalersovereenkomst met De Lijn. Het voorgestelde addendum werd goedgekeurd. Als gevolg van deze vermindering diende ook het reglement inzake de financiële tussenkomst in de kosten van georganiseerd vervoer van en naar een onderwijsinstelling te worden aangepast. Beide tegemoetkomingen zijn immers aan elkaar gekoppeld. De maximale tussenkomst bedraagt nu 45 euro per leerling, en 180 euro per gezin, per schooljaar. De raad nam verder kennis van het rapport inzake de klachten over 2012 en 2013. Het ging slechts over een beperkt aantal klachten en meldingen. Tot slot werd een positief advies gegeven voor de erkenning van de orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios in Oostende als lokale geloofsgemeenschap. 27 maart 2014

20 februari 2014 Op 20 februari 2014 stonden vooral financiële dossiers op de agenda. De raad keurde vooreerst de begroting van de vzw Sport en Recreatie voor het jaar 2014 goed. Om het geraamde exploitatietekort te dekken moet de stad 43.124 euro bijdragen. Ook de begroting en het jaarprogramma voor 2014 van de interlokale vereniging Woonpunt werden goedgekeurd. Als bijdrage in de werkingskosten dient de stad 13.935 euro te betalen.

22 Oudenburg stadsmagazine

Tijdens de zitting van maart verleende de raad een positief advies over de bijdrage die de stad, als gemeente zonder eigen brandweerkorps, verschuldigd is in de kosten van de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en met 2010. Volgende bedragen moeten worden betaald: 162.785 euro (2006), 154.159 euro (2007), 176.312 (2008), 186.008 (2009) en 177.319 (2010).


Voorts werden een aantal belastingreglementen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld voor de komende zes jaar. Het gaat om de algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische activiteiten, en om de belasting op stapelplaatsen voor schroot, gebruikte en afgedankte voertuigen en voertuigwrakken, en bouw- en sloopafval. De tarieven blijven ongewijzigd. Gezinnen betalen 110 euro voor gezinnen. Rechtspersonen betalen 133 euro. De belasting voor economische activiteiten bedraagt 32 euro. Het sociaal gezinstarief bedraagt 80 euro. De belasting op stapelplaatsen bedraagt 0,50 euro per vierkante meter. De belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels werd omgevormd tot een activeringsheffing, zoals voorzien in het grond- en pandendecreet. Voortaan dient betaald te worden per vierkante meter (0,50 euro). Voorheen was dit per strekkende meter (10 euro). De minimumaanslag blijft ongewijzigd (200 euro). De beslissing over de hervaststelling van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen en op tweede verblijven werd uitgesteld. Er werd voorts een kleine wijziging doorgevoerd aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voortaan is een meer specifieke regeling voorzien voor de toezending van de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraadsleden.

Jouw bestuur Ignace Dereeper burgemeester Weststraat 14 8460 Oudenburg T 059-26 68 64 I 0475-94 44 49 E ignace.dereeper@oudenburg.be

Myriam Maes Zandvoordsestraat 124 8460 Oudenburg T 059-25 08 10 I 0479-71 01 74 E myriam.maes@oudenburg.be W www.myriam-maes.be

Peter Velle Oudekerkwegel 30 8460 Ettelgem T 059-26 54 30 I 0473-77 83 28 E peter.velle@oudenburg.be

Ulrike Vanhessche Zwanenstraat 24 8460 Oudenburg T 0476-48 07 09 E ulrike.vanhessche@oudenburg.be W www.ulrike-vanhessche.net

Johan Tanghe

Tot slot werd het voorstel voor het inleggen van een busnavette tussen de deelgemeenten en de sporthal op 25 mei 2014, de dag van de verkiezingen, goedgekeurd.

Oude Brugseweg 73 8460 Oudenburg T 059-26 89 98 I 0495-20 66 21 E johan.tanghe@oudenburg.be

Info Voor de volledige verslaggeving kan je terecht op www.oudenburg.be/dagorde-en-verslagen.

Rita Meyns OCMW-voorzitter Westkerksestraat 76 8460 Roksem T 059-26 68 67 I 0498-38 93 83 E rita.meyns@oudenburg.be

Oudenburg stadsmagazine 23

jouw bestuur

ď‚„ vervolg uit de Raad


Prikbord

Een record aantal lopers op de 10de Lenteloop door het centrum van Oud enburg.

de #Buitenspeeldag Een meer dan geslaagde editie van De Tunne! #fun #sun in elple @spe mst met een enorme opko

Tieners gaan zelf aan de slag met een spuitbus tijdens de graffiti-workshop! #Tienerwerking

www.oudenburg.be |

/StadOudenburg |

Romeinse wijnen proeven tijdens de seizoensopening van het #RAM!

/StadOudenburg

Oudenburg stadsmagazine april 2014  
Oudenburg stadsmagazine april 2014  
Advertisement