Page 1

verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Opperstraat 31 / 1770 Liedekerke

#1770

driemaandelijks infomagazine

\ 02 \ maart 2017 - juni 2017 \


DOSSIER Natuurpunt

Comedy parade

16

34

De ontmoeting Jacky Delcour

De Valier

25

12

Inhoud 04 INTERVIEW Bart Rooms 07 Website Liedekerke in een nieuw kleedje 08 Nieuws 12 De Valier 15 Vrijwilligers

16 DOSSIER Natuurpunt 19 Werken 21 Het station

25 De ontmoeting Jacky Delcour 44 Hiep Hiep Hoera


Beste inwoners, Naar goede gewoonte zetten we in maart onze vrijwilligers in de bloemetjes. Vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor de gemeenschap zijn de voornaamste drijfveer van onze verenigingen, onze evenementen, onze dienstverlening‌

LikART

Vakantiekamp

30 35

In deze editie van #1770 willen we hen dan ook in de aandacht brengen. Onze gemeente telt meer vrijwilligers dan u denkt. De verschillende toneelverenigingen die we hebben en die u elk jaar opnieuw een aangename theateravond bezorgen, de helpende handen op de eetfestijnen, seniorennamiddagen,...: dit alles is mogelijk dankzij vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de uitvoerders en dragers van waarden en doelstellingen zoals het promoten van sociale cohesie, solidariteit en actieve deelname. Vrijwilligerswerk zorgt voor begrip tussen mensen in de maatschappij. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in het brede gamma van beleidsdomeinen zoals sport-, jeugd- en cultuurbeleid, actief ouder worden, integratie, interculturele dialoog ,duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Ik hou er aan om u, als vrijwilliger, in naam van het gemeentebestuur van harte te danken voor de inzet. En bij deze doe ik graag een warme oproep aan diegenen die graag een handje toesteken, om niet te aarzelen, en gewoon te doen! uw burgemeester, Luc Wynant

30 LikART 33 UiT je Winterslaap 34 UiT kalender


gem \ al

een

d

\ ms Roo A \ t r \ Ba van ILv teur i re c


Interview ILvA In deze editie van #1770 gaan we langs bij Bart Rooms, sinds kort algemeen directeur van ILvA. Liedekerke is samen met 14 andere gemeenten aangesloten bij ILvA voor het ophalen van huisvuil en onze inwoners maken gebruik van hun recyclageparken. Vandaag spreken we eerder over intergemeentelijk samenwerkingsverband in plaats van intercommunale.

ILvA is een vereniging die valt onder de noemer van een intercommunale. Wat is een intercommunale? Bart: Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten, waarbinnen samengewerkt wordt om een aantal taken van gemeenschappelijk belang samen uit te voeren, op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilinzameling, sociale huisvesting, crematoria, streekontwikkeling, enz. In plaats van deze taken alleen uit te voeren, wordt er dus samengewerkt met omliggende gemeenten, binnen het kader van een intercommunale of een gemeentelijk samenwerkingsverband, zoals dat officieel heet. We functioneren als een openbare dienst waarbij we ons houden aan de wetgeving voor overheidsopdrachten.

Er zetelen ook mandatarissen van gemeenten in uw raad van bestuur en directiecomitĂŠ? Bart: Klopt. Een intercommunale wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten. Het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door het aantal inwoners. Zo zetelen er voor Liedekerke 2 mandatarissen in de raad van bestuur, 1 mandataris in het directiecomitĂŠ en is er 1 mandataris met raadgevende stem. In deze bestuursorganen stemmen we reglementen af die het beleid, de gemeenten en dus de inwoners ten goede komen. Het uiteindelijke doel van ILvA is dat er zo weinig mogelijk afval wordt geproduceerd, en dat het bestaande afval zo goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk wordt verwerkt.

Binnenkort zullen alle aangesloten gemeenten gebruik maken van dezelfde zakken voor huisvuilophaling. Wat zijn de voordelen voor een gemeente van de samenwerking met een intercommunale? Bart: Elke gemeente heeft de plicht om het huishoudelijk afval op te halen. Dit alleen doen zou uiteraard zeer duur zijn. Door hiervoor samen te werken moet niet elke gemeente investeren in transporten verwerkingsmiddelen. Doordat we alles bundelen voor meerdere gemeenten, biedt dit ons schaalvoordeel. Wat maakt dat de inwoner hier ook voordeel van ondervindt in zijn portemonnee.

05 Liedekerke #1770

#1770

Wat maakt dat onze aankopen verlopen via aanbestedingen en dus transparant zijn. We bieden onze diensten aan meer dan 350 000 inwoners aan in Vlaanderen.


Liedekerke #1770

06

Uniformiteit is voor ons ook belangrijk: alle vuilniszakken worden in elke gemeente aan dezelfde prijs aangeboden. Vandaag gaan we hier nog verder in: de restafvalvuilniszakken met opdruk van de naam van de gemeente zullen verdwijnen. Binnenkort zullen alle aangesloten gemeenten gebruik maken van dezelfde zakken voor huisvuilophaling. Wat al het geval was voor de PMD-zakken. Nu zitten we nog in een overgangsperiode waarbij beide types van restafvalzakken kunnen aangeboden worden. We doen ook aan optimalisatie van de routeplanning voor afvalophaling, waarbij we de afvalophaling zo efficiĂŤnt mogelijk bundelen voor meerdere gemeenten. Alle gemeenten die bij ons zijn aangesloten kunnen gebruik maken van al onze recyclageparken. De inwoners van Liedekerke kunnen hiervoor onder andere terecht in Denderleeuw, Ninove en Affligem, dit zijn de meest nabijgelegen recyclageparken. Doordat we over meerdere recyclageparken beschikken, kan de inwoner op verschillende momenten terecht voor het afleveren van verschillende soorten afval. Dus kunnen we stellen dat ILvA door het bundelen van meerdere gemeenten, afval op een goedkopere manier kan verwerken en dat we bovendien een betere dienstverlening kunnen aanbieden, doordat inwoners in de recyclageparken van alle aangesloten gemeenten terecht kunnen. Om dit alles in goede banen te leiden, bieden we onze medewerkers een gespecialiseerde opleiding aan, zodat het afval op een juiste manier wordt gesorteerd en verwerkt.

Afval is pas afval als u het als afval ziet, anders is het grondstof. Heeft u nog tips voor onze inwoners? Bart: Check regelmatig onze website voor tips en tricks die bijdragen tot een beter milieu. Deze tips kan u ook terugvinden op de afvalkalender die eerstdaags bij u in de bus zal vallen. Ik geef graag ook nog een tip mee die ik zelf thuis ook toepas. Wanneer u plastic verpakking heeft, zoals de folie die rond frisdrank zat, verzamel deze en breng deze naar het recyclagepark. Zo bespaart u plaats in uw restafvalzak en kan het plastic gerecycleerd worden. Want weet u dat jaarlijks de 1ste 100 kg recycleerbaar afval gratis mag afgeleverd worden in het recyclagepark? Nog een allerlaatste weetje: Afval is pas afval als u het als afval ziet, anders is het grondstof! DE NIEUWE ILVA-AFVALKALENDER WORDT INTUSSEN VERDEELD. Deze kalender loopt van 3 april 2017 tot en met 1 april 2018. Hou uw postbus goed in de gaten! Wie begin april nog geen afvalkalender heeft ontvangen, kan contact opnemen met ILvA.


In navolging van de nieuwe huisstijl, zijn we hier met de 2de editie van ons infoblad. En nu steekt ook de website in een nieuw kleedje. Ontdek zelf de nieuwe functionaliteiten.

Ga binnenkort zeker eens grasduinen op onze nieuwe website en neem ook deel aan de wedstrijd en sleep zo 2 filmtickets in de wacht. www.liedekerke.be kijkt al uit naar jouw bezoek!!

07 Liedekerke #1770

Website Liedekerke in een nieuw kleedje

/ thuisloket: van thuis uit kan je: > attesten, uittreksels, ‌ opvragen > subsidies, premies, ‌ aanvragen / sociaal loket: overzicht van de dienstverlening van het sociaal huis / informatie over dienstverlening op verschillende manieren toegankelijk > zoekfunctie > A-Z index > thematisch / we vertrekken vanuit de concrete vragen van de inwoners / deelwebsite voor vrije tijd: het vrijetijdsaanbod verzameld


Liedekerke #1770

8

NIE

.

UWS

Autodelen, iets voor jou?

Staat je wagen meer stil dan je lief is of heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht? Bij autodelen gebruiken meerdere mensen één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Handig en goedkoop!

.

Hondenpoep – hou het aangenaam voor iedereen! Het politiereglement Openbare Overlast bepaalt dat de begeleider van een hond steeds hondenpoep moet verwijderen en hiervoor altijd een zakje bij zich moet hebben. Je kan ook de hond naar een afgebakende hondenweide of -toilet loodsen. Ook hier dient de hondenpoep opgeruimd te worden! Hondeneigenaars die het reglement niet respecteren, riskeren een administratieve geldboete van maximaal € 200.

Autodelen heeft tal van voordelen! / Autodelen is goedkoper. Indien je een gedeelde wagen gebruikt, hoef je zelf geen wagen te kopen. Als eigenaar kan je je kosten delen met anderen. / Autodelen is flexibeler. Je krijgt toegang tot verschillende types wagens. / Minder auto’s op straat betekent ook meer ruimte voor leuke dingen! / Je hebt meer contact met mensen in je buurt. Benieuwd welke vormen van autodelen bestaan? En welke initiatieven aanwezig zijn in Liedekerke? Kom naar de infosessie op 15 mei 2017 om 19.00 uur in de cafetaria van GC Warande. Deelname aan de infosessie is gratis, maar inschrijven is verplicht via milieu@liedekerke.be. Meer info www.autodelen.net


.

Goedkoper met De Lijn dankzij het gemeentebestuur Binnenkort starten de inschrijvingen schooljaar 20172018 voor het basisonderwijs Uw peuter wordt binnenkort twee en een half jaar oud en mag voor het eerst naar school. Vanaf dat ogenblik mag zij of hij starten op één van de instapdata. Kinderen geboren in 2015 kunnen inschrijven vanaf 20 maart 2017. Voor kinderen ouder dan drie jaar moet u geen rekening houden met de instapdagen of inschrijfperiode. Meer info www.liedekerke.be/onderwijs

Op 1 februari 2017 heeft De Lijn haar tarieven aangepast. Abonnementen, Lijnkaarten en sms-tickets worden iets duurder. De prijs van een biljet, m-ticket, dag- en meerdagenpas wijzigt niet. Surf naar www.delijn.be/nieuwetarieven voor meer info. Dankzij een financiële bijdrage van het gemeentebestuur krijg je 25% korting bij de aankoop van een jaarabonnement Buzzy Pazz, Omnipas. Voor de prijs van 5 euro kan je een gemeentekaart aankopen. Kinderen: gratis of betalen? Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis met bus en tram, maar ze moeten altijd begeleid worden door een reiziger van minstens 12 jaar. Vanaf 6 jaar moet elke reiziger een geldig vervoerbewijs hebben.

INSTAPDATA 2017-2018 Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2015

de zomervakantie

vrijdag 1 september 2017

6 mei 2015

de herfstvakantie

maandag 6 november 2017

8 juli 2015

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2018

1 augustus 2015

de teldag

donderdag 1 februari 2018

19 augustus 2015

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2018

16 oktober 2015

de paasvakantie

maandag 16 april 2018

14 november 2015

Hemelvaart

maandag 14 mei 2018

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2018-2019!

Liedekerke #1770

9


Liedekerke #1770

10

Invoering zone 30 Op 19 januari 2017 heeft de gemeenteraad beslist om het bestaand snelheidsregime van 30 km/u uit te breiden naar het volledig verblijfsgebied van de gemeente, dit overeenkomstig het geactualiseerd mobiliteitsplan van de gemeente. Een aantal ontsluitings- en verbindingswegen, die zorgen voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer, blijven 50 km/u. De belangrijkste reden om een 30 km/u-zone aan te leggen, is dat de verkeersveiligheid in de verblijfsgebieden verbeterd wordt, zodat er vooral plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer langskomt. Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door het invoeren van snelheidsremmende maatregelen. En wanneer automobilisten hun snelheid minderen, is dat niet alleen goed voor de levenskwaliteit in de buurt, maar ook voor de zwakke weggebruikers. Zij kunnen zo bijvoorbeeld veiliger oversteken. In een zone 30 is het belangrijk dat iedereen zich aanpast aan de situatie. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een zone 30 trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers. In een straat waar een zone 30 van toepassing is, dienen geen zebrapaden voorzien te worden en mogen voetgangers overal oversteken, op voorwaarde ze dat op een verantwoorde manier doen. Voordelen van een zone 30 / Meer verkeersveiligheid, want het snelheidsverschil tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer neemt af. Auto’s die 30 km/u rijden, hebben bovendien een kortere remweg dan auto’s die 50 km/u rijden. / Een groter verkeersveiligheidsgevoel voor kinderen en hun ouders. / Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder geluidsoverlast door auto’s. / Minder doorgaand en sluipverkeer, omdat sluiproutes minder aantrekkelijk worden door verkeersremmende

maatregelen. / Meer verblijfskwaliteit omdat de belevingswaarde van de omgeving verbetert. Planning Binnenkort zullen de borden geplaatst worden om de 30km/u-zone aan te duiden. Aanvullend zullen ook symbolen op het wegdek aangebracht worden.

Verdachte gedragingen, personen, een ongekend voertuig bij u in de buurt? Via de app Whatsapp (een applicatie op de smartphone) kunnen burgers een eigen, kleinschalig netwerk oprichten om op die manier elkaar op de hoogte te houden van verdachte gedragingen, personen, voertuigen enz. Men kan dit organiseren voor een welbepaalde straat, wijk of regio. Hoe gaat dit in zijn werk? Eén iemand dient het initiatief te nemen en rondvraag te doen bij zijn buren of in de sector die hij voor ogen heeft. Alle deelnemers dienen over een smartphone te beschikken waarop ze de applicatie Whatsapp installeren. De initiatiefnemer maakt de groep aan en geeft ze een toepasselijke naam. Hij is de beheerder van de groep en kan leden toevoegen of verwijderen. Aan deze groep voegt hij alle oproepnummers (en namen) toe van de personen (buren) die willen toetreden tot dit initiatief. Van zodra dit gebeurd is kan men elkaar met een eenvoudig bericht verwittigen van verdachte personen, voertuigen of handelingen. Uiteraard blijft het aangewezen om zelf geen initiatief of actie te ondernemen naar de verdachte personen toe, maar de politie te verwittigen via het nummer 101.


Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen (excl. btw): • basistarief: 0,9474 euro/m³ • comforttarief: 1,8948 euro/m³. De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd. Meer informatie kan je vinden op www.dewatergroep.be

Neem deel aan de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’ Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert Liedekerke i.s.m Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’, de opvolger van ‘Met Belgerinkel Naar De Winkel’. ‘Zo dichtblij’ omvat vier thema’s: ondernemende kern, groene leefomgeving, vlotte mobiliteit en circulaire economie. Rond elk thema worden acties georganiseerd waarbij leuke lokale prijzen te winnen zijn. Op deze manier wil ‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende detailhandel, horeca én ondernemerschap in Liedekerke. Wij roepen de ondernemers daarom alvast op om hun zaak te registreren op zodichtblij.be. We roepen ook de verenigingen en inwoners op om activiteiten op te zetten rond een van de thema’s. Per thema valt er een geldprijs van 500 euro te winnen! Tijdens de campagne willen we bestaande en nieuwe activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zoveel mogelijk inwoners samenbren-

gen. Zo doen we Liedekerke echt bruisen! Meer info op www.zodichtblij.be of bij de milieudienst via milieu@liedekerke.be of tel. 1770.

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in de kijker Elke twee jaar krijgen mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar in Vlaanderen een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor Kankeropsporing. Dit bevolkingsonderzoek doet het goed. In 2015 ging maar liefst 51,4% van de uitgenodigde mannen en vrouwen in op die uitnodiging. Zo worden er meer kankers in een vroeg stadium ontdekt. Daardoor is de behandeling vaak minder ingrijpend en liggen de genezingskansen ook een stuk hoger. Wil je weten wanneer jij een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker of bel 0800 60 160

GEZOCHT: Vrijwilligers voor opstart lokaal voedselteam! Samen met mensen uit de buurt duurzame basisvoeding aankopen bij lokale producenten? Als kandidaat Fair Trade Gemeente willen we dit opstarten. Doe je mee? Kom op 12 mei 2017 om 19.00 uur naar het startmoment in GC Warande (zaal 3, beneden). Interesse? Kom proeven van enkele (h)eerlijke streekproducten. fairtrade@liedekerke.be – www.voedselteams.be

11 Liedekerke #1770

Nieuwe tarieven waterfactuur bij de Watergroep


s\ man r \ t e a e r Vali n St hlee teur De t a \ K d i re c \


Dus gingen we op bezoek bij Kathleen Straetmans, directeur, om wat meer te weten te komen over de Valier. De inwoners van Liedekerke zien jullie begeleiders regelmatig in het straatbeeld: in het zwembad, op wandel, boodschappen doen,… Maar wat houdt het nu allemaal in? Kathleen: We bieden 2 soorten van ondersteuning aan: De Valier zorgt voor woon- en dagondersteuning op maat van volwassen personen met een aangeboren handicap en personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het is een andere vorm van leven wanneer iemand met een handicap geboren wordt dan wanneer iemand door een gebeurtenis in zijn of haar leven plots de dingen niet meer kan doen, waar men vroeger wel toe in staat was. Deze mensen hebben ook een andere gezinssituatie. Naast het eigen leven dat ze hebben opgebouwd, hebben ze vaak ook een partner, kinderen… voor wie de impact op hun leven ook groot is. De ondersteuning wordt volledig afgestemd op de zorgvraag. Voor ons is het belangrijk dat we een persoonlijke aanpak kunnen aanbieden waarbij we de mens zelf centraal zetten. En met

We willen een thuis zoals het echt thuis is, vandaar dat we ook geen bezoekuren hebben. Familie en vrienden zijn altijd welkom. Vanaf 18 jaar kunnen de bewoners bij ons terecht. Voor ons is het een thuis voor de bewoners. We hebben zelfs opvolging tot in palliatieve verzorging. We willen voor hen een thuis zoals het echt thuis is, vandaar dat we ook geen bezoekuren hebben. Familie en vrienden zijn altijd welkom. En wat houdt jullie opvang dan precies in? Kathleen: Voor beide doelgroepen biedt De Valier woon- of dagondersteuning aan. De ondersteuning bestaat voornamelijk uit een kwaliteitsvolle verzorging en dagbesteding. We leren hen ook aan om zich te behelpen in het dagdagelijkse leven. Daar voorzien we invulling op maat van de mensen zelf door bijvoorbeeld het bijwonen van een voetbalmatch, hen een rol geven op onze zorgboerderij, een activiteit rond koken. Jullie bieden residentiële begeleiding aan en opvang in het dagcentrum. Hoe werkt dat precies? Kathleen: Residentieel is 7 dagen op 7 en dit dag en nacht. In onze 5 residentiële huizen in Liedekerke is er dan ook nachtpermanentie voorzien door de begeleiders. Bij het in dienst treden van een nieuwe begeleider voorzien we zelf

13 Liedekerke #1770

De Valier is een begrip in Liedekerke en omstreken.

onze ondersteuning hen elke dag weer opnieuw de kans bieden te kunnen genieten van het leven in een mooie en warme leefomgeving.


Liedekerke #1770

14

ook een intensieve inwerkperiode, die door onszelf wordt verzorgd en dus volledig op maat is van de organisatie. Zorgen voor en door mensen. Dat vraagt toch vele helpende handen. Kathleen: We zijn 40 jaar geleden gestart met 10 bewoners, nu zijn we met meer dan 100. We hebben ook verschillende locaties. Zo is er de zorgboerderij in Pamel, 5 residentiële locaties en het dagcentrum in Liedekerke. Met alleen ons eigen personeel komen we er niet. Het is voor ons dan ook van groot belang dat we kunnen rekenen op een team van vrijwilligers, dit kan ook familie van onze bewoners zijn. Dit kan gaan van hulp op ons eetfestijn of onze bbq tot het begeleiden van onze bewoners bij culturele of sportactiviteiten of gewoon ook een keer iemand mee te nemen naar de markt of voor een wandeling. Het is een meerwaarde en verrijkend voor beiden. Het is altijd mooi om zien als zowel de vrijwilliger als de bewoner ervan genieten om er voor elkaar te zijn en samen dingen te doen. We voelen ook de verbondenheid met Liedekerke zowel van uit het gemeentebestuur als de inwoners. Wat we enorm appreciëren . Jullie hebben hier ook een heus fietspad op jullie terrein. Hoe is dat tot stand gekomen? Kathleen: Dat is aangelegd met de opbrengst van de koekjesverkoop 2 jaar geleden. We organiseren nu opnieuw een

koekjesverkoop en doen hierbij dan ook een warme oproep om ons te steunen. Met de opbrengst willen we graag ons fietspad vervolledigen met een carport zodat alle fietsen een plaats kunnen krijgen en de bewoners makkelijk toegang tot hun fiets hebben om een toertje te maken op het fietspad. Voor de prijs van 6 euro heb je 3 pakken koeken en deze worden zelfs aan huis geleverd. Ik zou zeggen: gewoon doen! Onze bewoners zullen jullie dankbaar zijn! Hebben jullie momenteel nog opvangplaatsen open voor bewoners? Kathleen: Momenteel hebben we 3 plaatsen vrij voor residentiële bewoners. Vroeger konden we deze meteen invullen door mensen op de wachtlijst. Sinds januari 2017 is er een nieuw systeem ingevoerd wat maakt dat de mensen zelf contact met ons moeten opnemen. De bewoner die een plaats vraagt moet beschikken over een persoonsvolgend budget en op basis daarvan kunnen we deze een plaats aanbieden. Meer info hierover kan je vinden op de website van VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) www.vaph.be. Het systeem legt meer verantwoordelijkheid bij de hulpbehoevenden. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen naar toekomstige bewoners. We staan klaar om 3 bewoners op te nemen bij ons. Ben je of ken je een persoon met een handicap: iedere vraag kan gesteld worden. Wij helpen je graag verder.

GENIET VOOR DE VALIER! ten voordele van de bouw van een overdekte fietsenstalling

ro 6 eu ck 3-pa

Een 3-pack bestaat uit •

amandelbrood (1x100g),

natuurboterwafels (1x100g)

Parijse wafels (1x100g).

We leveren de pakketten aan huis. Het enige wat u moet doen, is ons contacteren en wij doen de rest. gsm Rik: 0496 75 58 09 gsm Sarah: 0478 302 305 e-mail: rik.vanmulders@telenet.be


\ Jean-Pierre en Sofie \

Wat sprak je aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Jean-Pierre: Actief blijven is voor mij toch wel belangrijk. Ik ben met pensioen. Vroeger was ik postbode en de ganse dag onder de mensen. Sinds ik met pensioen ben, miste ik het sociaal contact. De bib is een echte ontmoetingsplaats, dus ben ik al een tijdje een trouwe bezoeker. Toen ik hoorde dat ik aan de slag kon als vrijwilliger in de bib, heb ik niet lang getwijfeld. Ik help bij het wegzetten van het materiaal, help bezoekers... Ik ben altijd bezig en vooral ook in contact met mensen. Ik ben eigenlijk Franstalig en lezen bevordert mijn kennis van het Nederlands. Dus dat is ook mooi meegenomen. Sofie: Ik ben werkzoekende en te jong om altijd thuis te zitten. Ik help graag de mensen en hoop hen door mijn inbreng een fijne en mooie dag te geven. Wat doe je zoal als vrijwilliger? Sofie: In de seniorenflats heb ik seniorengym opgestart. In het simbahuis, opvangtehuis voor kindjes, daar kook ik. Wat ik doe, draagt bij tot een betere werking en dat doet deugd. In de buurt ga ik ook wel eens langs om een praatje te gaan maken bij bejaarden help ik hen door boodschappen te doen of we maken een korte wandeling, dit doe ik volledig op eigen initiatief.

Sofie: Via het OCMW ben ik in contact gekomen met vrijwilligerswerk. Ik kon niet echt gaan werken. Mijn voorkeur ging uit naar taken in de serviceflats, bejaardenhulp heeft mij altijd aangesproken, je krijgt daar zoveel van terug en ik vind het altijd fijn om te luisteren naar hun verhalen van vroeger. Waarom zou je het vrijwilligerswerk aan anderen aanbevelen? Jean-Pierre: Om de eenzaamheid te doorbreken, actief zijn en blijven is echt wel belangrijk. Sofie: De voldoening en dank van de mensen. Het geeft mij een goed gevoel. Ik ben er zelf ook door veranderd. Ik heb meer inzicht gekregen in de problemen van elke dag. En dat vele mensen echt de hulp van een vrijwilliger kunnen gebruiken. Vooral ook het buitenkomen: Ik ga altijd op stap met de fiets, dus het is nog gezond ook!

Heb jij wat vrije tijd en wil je die nuttig besteden? Wij zoeken vrijwilligers: • bij evenementen • in de bibliotheek • om mensen te begeleiden Jij kiest zelf welke taken je opneemt, hoe vaak, hoe lang… Je kan rekenen op onze waardering, een goede verzekering, jaarlijkse vorming, een verwenmoment, … Stel je kandidaat via ons digitaal loket op www.liedekerke.be

15 Liedekerke #1770

Vrijwilligers

Wat maakt vrijwilligerswerk zo waardevol voor jou? Jean-Pierre: Je helpt waar het nodig is en vooral het sociaal aspect is voor mij belangrijk. Naast mijn vrijwilligerswerk in de bib, ben ik ook vrijwilliger bij Natuurpunt. Dat komt ook goed uit want ik ben ook graag actief bezig in openlucht.


\ els i c h i nt \ M c pu ar \ M Na t u u r l o c k \ r B o e t D a nt \ serv \ Erik tuurpu n o a \c ter N rzit o o \v


De natuur is van iedereen

Wie wil genieten van natuur, hoeft niet ver te gaan in Liedekerke. Naast Liedekerkebos kan je bij ons heerlijk vertoeven in natuurgebieden als de Valier, de Pamelse Meersen en de Palitsebeekvallei. Die groene landschappen zijn intussen bekend terrein geworden voor vele Liedekerkenaren, toch is hun aanwezigheid en toegankelijkheid niet altijd een evidentie geweest. Erik De Block en Marc Michiels van Natuurpunt Affligem – Liedekerke leggen uit hoe Liedekerke een mooie groene gemeente is geworden en dat hopelijk altijd zal blijven.

Zit hier een fiere voorzitter voor ons, Erik? Erik Zeker en vast! Onze Natuurpuntafdeling telt vandaag meer dan vijfhonderd leden en is daarmee veruit de grootste in de regio. We bestaan intussen vijftien jaar, op die tijd is ons ledenbestand verviervoudigd en hebben we drie natuurgebieden gecreĂŤerd, goed voor maar liefst 50 hectare groen! Daar zit jij voor iets tussen, Marc? Marc Klopt, als conservator ben ik verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van onze natuurgebieden. Bij onze oprichting in 2002 hadden we enkel een stukje Pamelse Meersen in beheer. Toen ben ik begonnen met lapjes bos in de Valier aan te kopen. Eerst opzoeken wie er eigenaar is, dan de mensen thuis gaan opzoeken om hen vervolgens te overtuigen om hun perceeltje aan Natuurpunt te verkopen. Een hele karwei, zo telt de Valier alleen al zestig verschillende percelen met evenveel verschillende eigenaars!

Op onze eerste beheerdag stonden Erik en ik te wachten op vrijwilligers, en niemand kwam! Vandaag zijn we een sterk team geworden van gemiddeld twintig man. Natuurbeheer, wat houdt dat precies in? Erik Dat gaat over verschillende zaken. Natuurpunt koopt natuurgebieden aan om ze te beschermen, maar ook om ze open te stellen voor het publiek. Zo was

Liedekerke #1770

DOSSIER

17


Liedekerke #1770

18

de vallei van de Palitsebeek, tien jaar terug totaal ontoegankelijk. De paadjes opnieuw bewandelbaar maken was ons eerste werk. Ook werken we hard om de oorspronkelijke biodiversiteit van de gebieden te herstellen. Dit op allerlei intensieve werkwijzen. Onlangs hebben we massa’s Canadese populieren gekapt. Ze hebben weinig ecologische waarde en ontnemen groeikansen en voedingsstoffen voor inheemse bomen.

We zijn hier in Liedekerke met ons gat in de boter gevallen. Marc Die gekapte bomen werden wel vervangen door nieuwe exemplaren! In december hebben we 1.200 bomen en 350 struiken aangeplant. Naast bosbeheer maaien we ook elk jaar onze graslanden, opnieuw om biodiversiteit aan te moedigen. Dit zorgt voor meer variatie in onze bloemenweiden, met zelfs verschillende types orchideeën. We zijn ook bezig met de aanleg van een poelengordel in en rond Liedekerke, om onder andere het leefgebied van de kamsalamander te vergroten. Deze beschermde diersoort is zeer zeldzaam geworden, maar doet het erg goed in Liedekerke. 50 hectare natuurgebied beheren, dat klinkt als een hercules-inspanning. Marc Dat is het ook, maar gelukkig zijn we niet alleen. Eén zondag per maand verenigt ons beheerteam zich in een van onze natuurgebieden om er samen de handen uit de mouwen steken. Dit team bestaat uit vrijwilligers van alle leeftijden, afkomstig uit Liedekerke, Affligem en omstreken. Een beheerdag verloopt altijd in gezellige en sociale sfeer en de vele handen maken licht werk.

Onderhouden jullie goede banden met de gemeente Liedekerke? Erik Qua gemeentebestuur zijn we in Liedekerke met ons gat in de boter gevallen. Natuurpunt is een apolitieke en onafhankelijke organisatie, maar wij hebben ons altijd erg gesteund gevoeld door de gemeente. Zij hebben ons enorm geholpen bij de aankoop van natuurgebieden, wij hebben hen bijvoorbeeld geholpen bij de creatie van De Lus. Wij hopen dat we nog lang, fijn en duurzaam mogen samenwerken! Wil jij je ook inspannen voor de natuur in Liedekerke? Je kan Natuurpunt Affligem - Liedekerke altijd een handje helpen op een van de beheerdagen! Afwisselend gaan deze door in natuurgebieden de Valier, de Pamelse Meersen of de Palitsebeekvallei in Liedekerke. Dit zijn de volgende data van de beheerdagen: \ zondag 19 maart \ zondag 14 mei \ zondag 9 april\ zondag 11 juni Geïnteresseerd? Laat iets weten via marcusmichiels@telenet.be, en je ontvangt een uitnodiging!

\ Tips voor een natuurvriendelijke tuin? \ • Om het groene karakter te verrijken verleent de gemeente heel wat subsidies voor de aanleg, het herstel en het onderhoud van hagen en bomen. Meer info vind je op www.liedekerke.be. • Ga zeker eens een kijkje nemen op www.pajot-zenne.be. Je kan er een brochure downloaden en een keuze maken uit de verschillende workshops. Dan maak je van jouw tuin ook een stukje natuur waar het aangenaam vertoeven is!


Ondertussen is de dienst projecten van de cluster infrastructuur gestart met de opmaak van de bestekken voor de vernieuwen van de voetpaden en het groot wegenonderhoud van 2017.

Onze wegenis- en rioleringsprojecten in ontwerpfase

Werken

in Liedekerke Grote onderhoudsbeurt voor wegen en voetpaden De uitvoering van de werken behorende tot het groot wegenonderhoud 2016 werd door de slechte weersomstandigheden uitgesteld tot het voorjaar van 2017. De toplaag van de rijweg in asfalt werd vernieuwd in een deel van de Vijfhoekstraat en de Holstraat. Plaatselijke herstellingen in asfalt of gietasfalt werden voorzien in een deel van de Aldriezen, de Cathemlindeweg en en aan de weggoten van de Linthoutstraat. In de Holstraat (tussen de N207 en de grens met Roosdaal) vernieuwde aannemer Hudi Klinkerwerken de voetpaden. Dezelfde aannemer vernieuwde begin december de weggoot en het voet- en fietspad in een deel van de Ed. Schelfhoutstraat en verbreedde de Heuvelkouterweg tussen de Warandestraat en de Beysstraat.

Rozenlaan en Resedastraat Het studiebureau heeft het ontwerp van voorstel van bovenbouw uitgetekend. Begin december en midden januari werden vergaderingen georganiseerd met alle nutsmaatschappijen die werken plannen aan hun nutsleidingen in de Rozenlaan en de Resedalaan. Deze werken zullen na de paasvakantie starten. De aanleg van de nieuwe nutsleidingen zal ongeveer 1 maand in beslag nemen. De overkoppelingen van de woningen op de nieuw aangelegde leidingen minstens 2 maanden. Deze planning houdt rekening met alle uit te voeren nutswerken, uitgezonderd deze langs de Muilenstraat en de fietsverbinding richting Laan I. Deze laatste nutswerken zullen uitgevoerd worden in synergie met de rioleringswerken. Proximus en Infrax voorzien eveneens werken langs de oneven huisnummers in de Muilenstraat, vanaf de Stationsstraat tot de Rozenlaan. Deze werken worden uitgevoerd in de eerste week van de paasvakantie. Alle betrokkenen worden in een afzonderlijk schrijven op de hoogte gebracht van de aanvang van deze werken. Beysstraat (tussen N207 en Heuvelkouterweg), Vijfhoekstraat (tussen Heuvelkouterweg en Gaston Mertensstraat) en Gaston Mertensstraat Van zodra het voorontwerp van de rioleringen is goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij, start de ontwerper met het ontwerp van bovenbouw van de rijweg. Begin december werd een vergadering georganiseerd met alle betrokken nutsmaatschappijen.

19 Liedekerke #1770

W


Liedekerke #1770

20

Molenstraat (tussen Kleemputtenstraat en Muilenstraat), Bunderstraat en Meregrachtstraat (tussen Bunderstraat en N207). Ook in dit dossier wachten we op de goedkeuring van het voorontwerp van de rioleringen door de Vlaamse Milieumaatschappij. De dossiers voor de aankoop van de wegzates van de nieuwe wegen zijn opgestart. Begin december werd een vergadering georganiseerd met alle betrokken nutsmaatschappijen.

Afkoppeling Monnikveld

De nieuwe gracht komt achter de woningen van de Begonialaan met huisnummers 34 tot 64 tot ongeveer ter hoogte van de begraafplaats Kruisbeekveld. Met de nieuwe gracht wil Aquafin het afspoelend regenwater van de velden achter Monnikveld afkoppelen van het rioleringsstelsel en wateroverlast in de Begonialaan voorkomen. Aquafin hoopt de onderhandelingen voor de aankoop van de noodzakelijke gronden op korte termijn af te ronden.

Nieuwe gracht in de Zilverberkenlaan

Aquafin moet twee inlaten van regenwater afkoppelen van het rioleringsstelsel in onze buurgemeente Roosdaal. Dit project heeft tot gevolg dat ook in onze gemeente een gracht moet worden aangelegd voor de afvoer van het hemelwater, in de Zilverberkenlaan. Voor de realisatie van deze gracht zijn een zevental grondinnemingen noodzakelijk. Ook de rijweg van de Zilverberkenlaan wordt vernieuwd. De gemeenteraad keurde in november 2016 de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin goed en stelde Aquafin aan om - in naam van de gemeente - de onderhandelingen op te starten voor de realisatie van de grondinnemingen. Er is nog geen startdatum voor deze werken gekend.

Fabriekstraat / Meregrachtstraat

In de eerste jaarhelft van 2017 wordt een nieuwe parking aangelegd in waterdoorlatende materialen op de hoek van de Fabriekstraat met de Meregrachtstraat. De gemeente heeft hiervoor een perceel in erfpacht genomen. Deze parking heeft een capaciteit van ongeveer 50 parkeerplaatsen en zal worden verlicht met energiezuinige LED-armaturen. Door de aanleg van deze buurtparking zal het parkeren in de onmiddellijke omgeving beter worden geordend. In een deel van de Fabriekstraat (van N207 tot Zijweg 8) en in een deel van de Meregrachtstraat (van Fabriekstraat tot Papenbergstraat), bevindt zich nog een bovengronds koperen elektriciteitsnet. Om veiligheidsredenen heeft Eandis beslist dit elektriciteitsnet ondergronds te brengen en samen met deze werken het gasnet te ontdubbelen en om te bouwen op lage druk. De gemeente besliste een energiezuinige, nieuwe openbare verlichting te plaatsen met Led armaturen. Farys zal het drinkwaterleidingsnet ontdubbelen. Volgens de huidige planning zouden deze nutswerken starten midden mei 2017. Alle betrokkenen worden in een afzonderlijk schrijven op de hoogte gebracht van deze werken. Na de aanleg van de buurtparking en de uitvoering van de nutswerken, zal de verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer worden gewijzigd (instellen van ĂŠĂŠnrichtingsverkeer). De gemeente zal hierover nog afzonderlijk communiceren.


Het station Het Agentschap Wegen Verkeer (AWV), de gemeente Liedekerke, de NMBS-Holding, Infrabel en Farys werken verder aan de bruisende ontmoetingsplaats dat de stationsomgeving moet worden. In deze rubriek houden we je op de hoogte van het verloop van de werken. Vanuit het stationsgebouw kunnen de pendelaars via de nieuwe brede tunnel rechtstreeks naar de perrons zonder de Affligemsestraat te moeten oversteken. Het nieuw, transparant station wordt een baken voor Liedekerke en wordt samen met de stationsomgeving een aangename toegangspoort tot de gemeente. Het glazen gebouw en de cafétaria zorgen niet alleen voor meer sociale controle, maar zullen de bezoekers

Horecazaak zoekt uitbater Word jij misschien de nieuwe uitbater van de horecazaak in het station? Er loopt een marktconsultatie voor de exploitatie van een ‘brasserie – koffiebar – broodzaak, warme snack – convenience store’ of een combinatie van deze concepten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Andy Bosman van de dienst Concessies via het telefoonnummer 02 525 45 83.. Oude tunnel wordt fietstunnel De bestaande spooronderdoorgang wordt ingericht als overdekte fietsenstalling voor 216 fietsen en als fietstunnel. Via de fietstunnel zal men over de nieuwe fietsbrug kunnen rijden in de richting van de Stationsstraat en omgekeerd. De bekleding van wanden en plafond van de tunnel zal klaar zijn tegen midden maart 2017. Nadien

21 Liedekerke #1770

verwennen met een mooi uitzicht op de vallei van de Bogijnengracht. Vanuit het station kunnen wandelaars de omliggende natuurgebieden verkennen. Ook voor fietsers vormt het stationsgebouw een aangenaam rustpunt op de heraangelegde fietsknooppuntenroute. Op dit ogenblik zijn de ruwbouwwerken van het nieuw stationsgebouw in uitvoering. Volgens de huidige planning is het nieuwe stationsgebouw van de NMBS klaar na het bouwverlof 2017..


Liedekerke #1770

22

wordt de vloer vernieuwd en worden de nieuwe fietsrekken geplaatst. Volgens de huidige planning is de oude tunnel gebruiksklaar tegen eind juni 2017.

Fietspunt blikvanger aan noordelijke kant tunnel Het nieuwe fietspunt zal zorgen voor een veilige parking van je fiets door regelmatig toezicht en onderhoud van de fietsenstalling. Het fietspunt wordt gekoppeld aan een langgerekte fietsenstalling voor 520 fietsen. Hiervan worden 100 plaatsen gereserveerd voor het fietspunt en 40 plaatsen voor bromfietsen.

De werken voor de bouw van het fietspunt werden eind december 2016 opgestart door de aanleg van de fundering van het gebouw en zullen vermoedelijk tegen het bouwverlof worden beĂŤindigd. Comfortabele en toegankelijke perrons Infrabel pakt de perrons aan. Ze worden verlengd tot 350 m in de richting van Denderleeuw zodat de toegangen centraler liggen en langere treinen in Liedekerke kunnen stoppen. Zo worden ook de perrons verhoogd, wat het in- en uitstappen aanzienlijk comfortabeler en gemakkelijker maakt. Bijkomende trappenpartijen en liften verzekeren een maximale toegankelijkheid. Tot slot zullen de nieuwe perronluifels, die dubbel zo lang worden dan de huidige, de reizigers beschutting bieden tegen regen en wind. De liftkokers worden de nieuwe herkenningsbakens van het station. De nieuwe toegangstrappen naar de nieuwe perrons zijn voorzien in dienst te gaan eind april. Begin juni zullen deze echter opnieuw tijdelijk uit


Overzicht parkeerplaatsen in functie van het station De vernieuwing van de NMBS parking (lange smalle parking kant E40) is gepland van juli tot en met september van 2017. De nieuwe stationsomgeving zal heel wat parkeergelegenheid bieden: • langsparking spoorweg station (NMBS parking) • vernieuwde grote parking overkant station • parking ventweg (tussen rotonde en spoorweg) • langsparkings Affligemsestraat/N207 • volledige zone van het industriegebied (binnen de voorziene parkeerstroken) • helft parking hoek Muilenstraat/Affligemsestraat • langsparkings op gewestweg vóór de verkeerslichten met de Muilenstraat • parking en terrein voormalig gemeentelijk arsenaal (tijdelijk) in Nijverheidszone Begijnenmeers 8 • nieuwe parking op Affligemsestraat Kiss & Ride-zones In de buurt van het station werden 2 ‘kiss & ride’-zones voorzien, in totaal voor ongeveer 24 wagens. Het gemeentebestuur vraagt voortaan niet meer te parkeren en stil te staan in de zone ter hoogte van het tijdelijk stationsgebouw. Dit is hinderlijk voor de doorstroming bij het verlaten van de parking en voor de veilige doorgang van fietsers en voetgangers. U kan 15 minuten parkeren en stil staan ter hoogte van de voorziene kiss & ride-zones. Deze zones bevinden zich

links en rechts van de rijbaan op de nieuwe brug en langsheen de parking ter hoogte van de parallelweg aan het benzinestation. Omleiding via de Muilenstraat blijft gelden De werken in de Stationsstraat zijn afgerond. Een klein deel van de straat blijft nog even onafgewerkt om het werfverkeer door te laten. Aannemer Heijmans zal vanaf midden maart 2017, starten met de aanleg van het wegdek onder de oude (fiets)tunnel, het stationsplein en het ontbrekend deel van de Stationsstraat. Voor de bouw van het nieuwe station is er nog veel vrachtverkeer nodig dat materiaal komt laden en lossen. Om de nieuwe infrastructuur niet onmiddellijk te belasten, wordt er gewacht met het uitvoeren van deze werken. Tijdens deze werken, blijft de zone tussen de oude tunnel onder de sporen en de Zavelstraat nog afgesloten voor het verkeer. De omleiding voorzien via de Affligemsestraat en de Muilenstraat blijft nog behouden. Na beëindiging van deze werken zal de Stationsstraat opgesteld worden voor het gemotoriseerd verkeer. Vallei van de Bogijnengracht

De vallei van de Bogijnengracht wordt voorbehouden als nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Een volledige herprofilering en hermodulering van de vallei biedt maximale ontwikkelingskansen voor nieuwe natuur. Een verbreding van de gracht laat toe zacht glooiende

23 Liedekerke #1770

dienst genomen worden voor het afwerken van de perronluifels. Dit tot eind juli. Tijdens de werken aan de lange smalle parking kant E40 in de zomermaanden, zal de bestande reizigersonderdoorgang toegankelijk zijn via de nieuwe toegang kant centrum, ter hoogte van het hoogspanningslokaal. Het einde van alle werken van Infrabel is voorzien tegen eind augustus 2017.


Liedekerke #1770

24

oevers in te richten, met gradaties van nat naar droog. Na herinrichting van de vallei van de Bogijnengracht zullen we in de stationsomgeving 33 000 mÂł regenwater kunnen bufferen bij hevige regenval. Eind 2016 startte aannemer Heijmans met de herprofileringswerken van de vallei.

Meer info

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant tel. 016 66 57 50 wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be www.wegenenverkeer.be/liedekerke Infrabel tel. 0800 55 000 info.projecten@infrabel.be Gemeente Liedekerke tel. 053 64 55 31 stationsomgeving@liedekerke.be www.liedekerke.be

Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.


PASPOORT Woonplaats

Liedekerke

Woon je al lang in Liedekerke? Jacky Ik woon in Liedekerke sinds 1977. Eerst in de Stationsstraat, daarna in de Molenstraat. En ik woon er nog altijd even graag. We zijn in Liedekerke terecht gekomen omdat we op zoek waren naar een pand voor het uitbaten van een kledingzaak. Familie van mijn vrouw had hier al een winkel en zo kwamen we naar Liedekerke.

En wat voor winkel hadden jullie toen? Jacky Het was mijn vrouw die in de Job actief gepensioneerde winkel stond. De winkel heette ‘Huis Vrije tijd/interesses Achiel”, we verkochten daar kleding, fotografie, bezig textiel, breigoederen. In die tijd was ik zijn met de kleinkinderen aan de slag als elektricien-werfleider bij Favoriet ontbijt Fabricom 43 jaar lang. Nu is dat Engie. Leeftijd

66 jaar

een surprise-ontbijt van mijn familie Lievelingsnummer alles van Claude François Droomdate reeds uitgekomen, Greet Rouffaer, tijdens onze samenwerking voor Levenslijn

Jouw moedertaal is dus eigenlijk Frans? Jacky Ja, inderdaad, ik heb altijd schoolgelopen op een school in Wallonië, dus Franstalig onderwijs. Van zodra ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik elke dag een Vlaamse krant gekocht en zo heb ik de taal redelijk goed onder de knie gekregen. Je woont intussen al 40 jaar in Liedekerke. Zou je nog willen verhuizen? Jacky Nee, ik voel mij “nen echten van Likert”! De meeste mensen kennen jou als Jacky die je op zowat alle activiteiten in Liedekerke tegen het lijf loopt. En altijd

Liedekerke #1770

De ontmoeting Jacky Delcour

25


Liedekerke #1770

26

druk in de weer! Hoe en waar is jouw “Likert-carrière” begonnen? Jacky Toen we de winkel nog hadden in de Stationsstraat ben ik beginnen helpen met het organiseren van de braderie met Comista. Eerst door het installeren van de elektriciteit. Zo kwam van het één het ander. Ik werd uiteindelijk coördinator van de braderie. En ook al hebben we geen winkel meer toch ben ik nog steeds van de partij. Onlangs hebben we dan ook ons 40-jarig jubileum gevierd. Het gaat toch niet alleen om Comista hé? Jacky In de jaren ‘80 en ‘90 waren er de acties als Levenslijn, benefietacties voor een gezin die een huisbrand had,… kortom als er iets georganiseerd was, hielp ik graag mee en vaak startte ik de acties zelf op. Ik haal voldoening uit het helpen van mensen. Nu is er ook nog jaarlijks de actie van ‘Kom op tegen Kanker’, ‘Soep op de stoep’,… en ook bij de themamarkten steek ik graag een handje toe! En hoe is dat dan gegaan met de jaarmarkt? Jacky De jaarmarkt werd opnieuw opgestart in 1994 samen met een aantal handelaars van de Opperstraat en de schepenen. Door mij is Comista er bij gekomen. We hebben toen terug het accent naar de Opperstraat gelegd. We hadden opnieuw veeprijskampen, kramen van de markt, standwerkers en

natuurlijk onze kermis. De kermis werd er al vlug één gevuld met veel grote attracties: ik ging naar jaarmarkten en kermissen in andere gemeenten, Gentse Feesten,… Daar nodigde ik de attractiehouders persoonlijk uit voor onze kermis. Intussen staan er heel wat attracties die je niet vaak tegenkomt op een kermis in een gemeente. Het is zelfs zo dat ik nu aanvragen van kermisattracties moet weigeren. Alles is volzet. Zijn er zaken die je graag nog zou zien op onze kermis? Jacky Een reuzenrad zie ik wel zitten, nu alleen nog de plaats vinden hé! En bij jou is het altijd wel een beetje feest! Want er zijn ook nog de Warandefeesten. Jacky De Warandefeesten organiseer ik samen met het Warandecomité. De laatste jaren is dit enorm gegroeid. Elke keer maken we met het comité een selectie van artiesten. En de artiesten komen hier graag en ook graag terug. Er is altijd ambiance, het plein zit vol en het is toch nog altijd gezellig met lekker eten en drinken. Het is een mooie afsluiter van de zomer en hopelijk kunnen we dit jaar weer de Warandefeesten afsluiten met mooi zomerweer.


Moet je vaak opofferingen maken in jouw privĂŠ-leven? Jacky Tja, de meeste evenementen zijn in het weekend, maar mijn familie is gelukkig begripvol en maakt met veel plezier aanpassingen in de agenda. Omdat ze weten dat het voor mij belangrijk is, ik doe het echt graag! En niet alleen voor evenementen zien we jou op de baan. Je werkt ook voor de lokale pers? Jacky In 2003 werd Editiepajot opgericht en sindsdien zet ik mij in om het nieuws uit Liedekerke en omstreken in de pers te brengen.

Welke droom heb je nog? Wat wil je graag nog realiseren? Ik krijg vaak de vraag voor een garageverkoop, dat heb ik nog niet georganiseerd maar zou dit wel eens graag doen. Rondkuieren in gezellige straten. Het zet ook aan om elkaar en de buurt te leren kennen. En het is nog goed voor het milieu ook. Want zeg nu zelf, voorwerpen een tweede leven geven is toch mooi meegenomen. Jammer genoeg heb ik hier momenteel niet voldoende tijd voor en het ontbreekt mij aan medewerkers om dit op poten te zetten. Je zet je voor alles in als vrijwilliger. Waarom zou je dit aanraden aan anderen? Jacky Het is belangrijk mensen te motiveren, zonder vrijwilligers zijn er geen activiteiten meer. Dus het is van belang dat we kunnen blijven rekenen op een team van vrijwilligers zodat we in Liedekerke elkaar kunnen blijven ontmoeten op alle gezellige evenementen. De aanwezigheid en medewerking van vrijwilligers maakt dat de bezoekers een aangename beleving hebben en dat we ook samen kunnen zorgen voor een veilig verloop. Tot slot, wat geef je graag nog mee aan de inwoners van Liedekerke? Jacky Dat we kunnen blijven rekenen op hun medewerking en aanwezigheid. En vooral dat Liedekerke blijft leven!

27 Liedekerke #1770

We hebben het al gehad over de grotere evenementen, maar we komen je ook vaak tegen op de zaterdagmarkt met een kraampje? Jacky Ik zet mij ook graag in als vrijwilliger voor allerlei goede doelen: Kom op tegen Kanker, Soep op de Stoep, koffiestop, 11.11.11 en dit alles samen met de lokale vrijwilligers. En dan ook nog de themamarkten zoals de vakantiemarkt, de kerstmarkt‌ Dat zijn vaste tradities en altijd tof om samen te werken met de marktkramers. En mijn vaardigheden als elektricien komen ook van pas: ik sta altijd paraat om te helpen voor het leveren van elektriciteit bij de evenementen hier in Liedekerke.


#1770liedekerke Je wil graag jouw ontmoetingen delen in ons infomagazine. Hoe doe je dat? Via Instagram natuurlijk! Heb je nog geen account? Maak er dan één aan via www.instagram.com. Voor de foto’s die je op onze pagina wil posten, gebruik je #1770liedekerke. Uit die foto’s maken wij dan een toffe selectie voor ons volgende magazine. #1770 is blijkbaar een populaire #! Het is het geboortejaar van Beethoven maar is ook ‘the town of 1770’ in Australië. Om er voor te zorgen dat jouw foto’s niet verloren gaan tussen de memorabilia van Beethoven en de beelden van goudgele stranden in Australië, stellen we voor om vanaf nu #1770liedekerke, te gebruiken bij het posten van foto’s. En wie weet verschijnt jouw bijdrage volgende keer op de pagina! Dus niet vergeten: alle toffe, gezellige of verrassende momenten vastleggen op beeld én delen via #1770liedekerke!

dag van de directrice@dolfijn

Peter Van Asbroeck vindt Liedekerke OK

project kruisbeekveldplein

dikketruiendag@dolfijn

pannenkoekennamiddag Infano


tournĂŠe minĂŠrale@liedekerke

Noise means never, dank u Clara en Jo

vrijetijdshuis

Petra Dasseville#In Bitburg (Eiffel


Lik Art Kunstenpromenade s e e s ts u 90 mocaties 35 l

7 1 0 i2

e ur m 7 0u

6 & 0 - 18.0 10.0

e d e Li

IS T A GR

e k r ke


Op 6 & 7 mei staat er heel wat te gebeuren in Liedekerke… LikART Wat is LikART precies? Chris: Het is een idee dat al langer leefde, maar om een lang verhaal kort te maken: samen met de cultuurraad had ik een droom om een route uit te tekenen waar kunst in al zijn facetten, de rode draad zou zijn. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en LikART was geboren! Van begin af aan was het de bedoeling een evenement te organiseren waar zoveel mogelijk kunsten aan bod kunnen komen. Leen: Het is geen klassieke kunstenroute geworden, we gaan verder in de beleving. Je kan niet alleen kunst bekijken en passief beleven, maar vooral de actieve beleving zetten we in de kijker. Zo kan je als bezoeker deelnemen aan workshops, initiaties,… ! Je kan pottenbakken, een eigen button ontwerpen, we gaan ook voor de grootste tekening in Liedekerke, er zijn rare constructies met kapstokken,… De meeste van deze doe-activiteiten kan je meemaken in de Steinfurtdreef, die we voor de gelegenheid hebben omgetoverd tot de Doedreef. Onder kunst verstaan we niet alleen schilderen, knutselen, beeldhouwen … Er is ook theater, dans en muziek. Daarnaast kan je ook een demo meepikken van onze kunstschaatsers of waterballerina’s. Alle creatieve vormen komen letterlijk en figuurlijk naar buiten. Chris: En dit alles op meer dan 35 locaties, met al meer dan 90 projecten!

De naam benadrukt het kleurrijke van de gemeente en toont dat Liedekerke een hart heeft voor kunst in zeer brede vorm. LikART, vanwaar de naam? Chris: Het is een afgeleide van Likert en art, kunst. En LikART was geboren! De naam benadrukt het kleurrijke van de gemeente en toont dat Liedekerke een hart heeft voor kunst in al zijn facetten. Met ook een knipoog naar ‘Like art’: Liedekerke houdt van kunst en zijn kunstenaars! Jullie enthousiasme werkt in elk geval aanstekelijk! Chris: Alle betrokkenen bij het project hebben van begin af aan de lat hoog gelegd. Voor mijzelf is dit ook belangrijk. The sky is the limit of toch er net onder ;-). We willen onze bezoekers een wow-gevoel meegeven. Leen: Behalve de beleving is het voor ons ook belangrijk dat het een uniek gebeuren is in Liedekerke en vooral dat het toegankelijk is. We willen kunst letterlijk en figuurlijk naar buiten brengen en het hierdoor toegankelijk maken. De deuren vallen weg…

31 Liedekerke #1770

LikART

De gemeentelijke kunstacademie speelt hierbij ook een prominente rol. Alle klassen komen met straffe projecten naar buiten. Ze zullen de bezoekers verbluffen met hun creatieve talenten. Het is een afwisselende route, achter elke hoek zal je opnieuw verrast worden.


Liedekerke #1770

32

In Liedekerke is er elke dag wel iets te beleven: het is een gemeente die leeft en beweegt, ontmoet. De voorbereiding lijkt heel wat werk met zich mee te brengen, zie je hier nog een vervolg aan in de toekomst? Leen: Het is een event van 2 dagen, maar er is ook voor een aantal werken een permanente aanwezigheid in het straatbeeld weggelegd. We hopen in elk geval dat onze bezoekers even enthousiast als wij zijn en wie weet kunnen we dit dan in de toekomst verder zetten? Er is intussen al veel interesse van deelnemers, horeca, handelszaken. Hadden jullie dit verwacht? Leen: De respons was groot. Heel groot. Tegen de deadline oktober hadden de meesten al ingeschreven. Daaruit blijkt ook dat dat er nood was van de mensen om hun werk naar buiten te brengen. Je bent ook vrijwilliger in de gemeente, waar kunnen we jou zoal vinden? Chris: Ik ben actief als voorzitter van de cultuurraad, bij culturele evenementen kan je mij achter de toog vinden. Leen: En niet te vergeten: jouw presenteerwerk bij verschillende evenementen. Chris is ons cultureel uithangbord. Chris: Ik ben in dit alles ingerold doordat ik ook actief ben bij toneelvereniging De Motoen. De Motoen is een samenstelling van rasechte Liedekerkenaren maar evengoed van mensen van buiten de gemeente. Ikzelf ben niet afkomstig uit Liedekerke, als rasechte Aalstenaar mag ik zeggen dat ik door mijn actieve participatie in de gemeente intussen enen van Likert ben. In Aalst is het één keer per jaar carnaval

en gaan ze feesten maar in Liedekerke is er elke dag wel iets te beleven: het is een gemeente die leeft en beweegt, ontmoet. Wat vind je er boeiend aan? Waarom zou je het aanraden aan anderen? Chris: Niet alles is verbonden aan geld, er zijn ook andere verdiensten. Je leert nieuwe mensen kennen, je kweekt nieuwe interesses. En het belangrijkste vind ik persoonlijk: als je veel geeft, kan je ook veel terugkrijgen! Tot slot. Nog een tip voor de bezoekers van LikART? Chris: LikART is afwisselend, bruisend, vernieuwend, prikkelend, uitdagend. Je kan je laten drijven door wat je tegenkomt, achter elke hoek is er wel een ontdekking. En je zal zelf ook zin krijgen om iets te doen. Het is een wandeling van 3km, in het centrum, langs gekende en minder gekende straten en voetwegeltjes. Ideaal voor wandelaars of fietsers, ook voor diegene die denken dat kunst niet echt hun ding is. We zullen hun hart wel snel veroveren! Gewoon afkomen en beleven, ontmoeten. Tot in het weekend van 6 en 7 mei!

ter \ Wi n u r \ e D ltu en \ L e at o r c u f e e r \ e n i k d\ ö rd Loc \ c o C h r i s t u u r ra a l \ r cu itte z r o \ vo


#sportersbelevenmeer #1770liedekerke Als sporter maak je wat mee. Of je nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als je aan het fietsen bent of je gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. Je beleeft gewoon meer. En daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. En daar kan jij bij helpen. Door jouw sportervaringen te delen met de hashtag #sportersbelevenmeer #1770liedekerke Moeilijk te motiveren? Laat je helpen door de vele applicaties voor smartphone. 3 tips voor Google Android: / start 2 run: de start 2 Run app van Energy Labs die je begeleidt op eigen tempo. / MyTrails: plan zelf je outdoor route. Via deze app kan je makkelijk jouw geplande route importeren vanuit je GPS, of van websites als www.routeyou.com of www.afstandmeten.nl. / 7 minute Ab Workout – applicatie met goede en rugvriendelijke buikspieroefeningen.

#sportersbelevenmeer #1770liedekerke Hoog tijd om de winterkilte uit je botten te verdrijven. Meer bewegen helpt je die vervelende winterblues te overwinnen, scherpt het concentratievermogen aan, geeft meer energie, verhoogt het zelfvertrouwen en verbetert de mentale gezondheid.

Gemeente van de week Elke week plaatst Sport Vlaanderen 1 stad of gemeente in de kijker op sociale media. Voor de selectie van ‘ #sportersbelevenmeer-gemeente of -stad van de week’ screent Sport Vlaanderen de sociale media op zoek naar leuke sportactiviteiten of -initiatieven van sportdiensten, voorzien van de hashtag #sportersbelevenmeer. Zet Liedekerke mee op de sportieve kaart en post massaal foto’s van jouw sportactiviteiten.

Liedekerke #1770

UiT je Winterslaap

33

Wij doen alvast mee, jij toch ook?

Voldoende bewegen is makkelijker dan men denkt. De bewegingsnorm ligt op een half uurtje bewegen per dag, minimaal 5 dagen per week. Voldoende bewegen kan op verschillende manieren: neem de fiets naar het werk of doe boodschappen te voet, neem de trap, poets het huis of werk in de tuin. Bewegen kan ook leuk zijn. Wij geven alvast enkele tips voor de absolute beginner om dit voorjaar vlot van start te gaan: Wat

Waar

Inschrijven en info

10 000 stappen

Startplaats bepijlde 2-dorpenwandeling of de Lus rond Liedekerke aan sportcentrum Heuvelkouter

Probeer elke dag 10 000 stappen te zetten en registreer je op www.10000stappen.be

Ochtend- en middagzwemmen

Zwembad Heuvelkouter Dagelijks 07.30-9.00u en 12.00-13.00u Zaterdag en zondag van 9.00-13.00u

Haal je beurtenkaart of abonnement aan de balie van het zwembad

Badminton

Sporthal Heuvelkouter Elke maandag 20.00u

Koop je ticket of beurtenkaart maandagavond in de sporthal

Provinciaal netwerk mountainbike

Startplaats Sportcentrum Heuvelkouter

www.sport.vlaanderen/waar-sporten/ sporten-in-de-natuur


Liedekerke #1770

34

Jan De Wilde bolt UiT Deze Aalstenaar heeft ondertussen vijftig jaar muziekgeschiedenis op de teller en denkt stilletjes aan zijn pensioen. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: Joke, Een vrolijk lentelied, Walter, Eerste sneeuw, Fanfare van honger en dorst… Onnavolgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij ooit op plaat zette én met nieuwe liedjes, zoals Wals met Mathilde, de intrigerende cover van Tom Waits, trekt hij naar GC Warande. Een hartverwarmend concert, waarschijnlijk voor de laatste keer in Liedekerke, profiteer ervan! \ Zaterdag 25 maart 2017 \ \ 20.30 uur - 20 euro \

Comedy ­parade pakt UiT met winnaar Humo’s Comedy Cup Proef van een uitzonderlijke comedyline-up. Aanstormend talent Jens Dendoncker, winnaar van de laatste Humo’s Comedy Cup en van de Radio 2 Humorklas, opent de arena. Bas Birker speelde de afgelopen 10 jaar al meer dan 1500 shows in Nederland & België en weet de perfecte balans tussen compromisloze interactie met het publiek en ijzersterk materiaal over Hollanders en Vlamingen te vinden. Hij is bovendien een vaste waarde achter de schermen van heel wat geestige TV- en radioprogramma’s. Waar je ongetwijfeld wel al Jeron hebt zien rondwandelen. Jeron Dewulf, een vaste kwajongen uit de ‘Foute Vrienden’, een ervaren nozem die de wereld verbetert met een microfoon. Eén avond = 3 top comedians = een parade om dubbel (of trippel) van te liggen. \ Zaterdag 22 april 2017 \ \ 20.30 uur – 12 euro \ BOKAAL

LAATSTE TICKETS


Vakantiekampen zijn leuke themaweken tijdens de paas- en zomervakantie. Gebrevetteerde animatoren spelen, sporten en ravotten met kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom in BOKAAL! De activiteiten starten elke dag om 8.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Er is opvang voorzien van 7.00 uur ‘s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. De basisprijs voor een inwoner van Liedekerke bedraagt 45 euro. Vanaf een tweede kind betaal je 35 euro. Een niet-Liedekerkenaar betaalt 100 euro. Inschrijven voor de paasvakantie is nog mogelijk. Voor de zomervakantie wacht je tot maandag 3 april. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt! www.liedekerke.be jeugd@liedekerke.be aan de UiT-balie in het Vrijetijdshuis tijdens de openingsuren tel. 053 64 55 82

Leesclub zoekt lezers Leesclubs zijn weer helemaal in. Zelfs het treindagblad Metro heeft er eentje. En wij nu ook. De gezelligste zelfs! Om de zes weken verdiepen we ons op maandagavond samen met jou in een boek. We bijten de spits af met ‘het tumult van de tijd’ van Julian Barnes, een intrigerende biografie van de beroemde Russische pianist en componist Dmitri Sjostakovitsj. Afspraak op maandag 27 maart om 20.00 uur in het leessalon van de bib.

35 Liedekerke #1770

Vakantiekampen: UiTgelezen check it UiT!


Liedekerke #1770

36

AGENDA \ Tentoonstelling \ Jeugdboekenmaand 2017 1 maart-31 maart GABK Liedekerke gratis

Je bent wie je bent. Onder de noemer ‘M/V/X’ zullen we het hebben over jongens en meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen. ‘M/V/X’ is een expo met werk van de lagere en middelbare graad GABK in samenwerking met de bibliotheek. Te bezoeken in de bibliotheek of in de academie, tijdens de openingsuren.

\ Theater \ Toneel De Motoen De kreupele 10 maart-18 maart GC Warande 10 euro

\ Sport \ Kruisborrewandeling te Asse zondag 19 maart start Vrijetijdshuis 13.30 uur - leden: 1,00 €; niet-leden: 2,00 €

We wandelen doorheen de mooie natuur van Asse langs ongerepte stukjes natuur en vele unieke kapelletjes. Vertrek en carpooling om 13.30 u -Vrijetijdshuis. Start wandeling om 14.00 u aan de Broekfos te Asse. Info: Ulrich De Kerpel:0479/986226.

\ Sport \ Gezinsschaatsen op zondagvoormiddag

zondag 19 en 26 maart Sport Vlaanderen Liedekerke 10.00 uur - 17 euro/gezin

.b U i Tm etV lieg

e

\ Jeugd \ Voorleesuurtje De kreupele is een rauw en onweerstaanbaar komisch portret van een kleine, geïsoleerde en roddelzieke dorpsgemeenschap. Over hoop op een beter leven, op een toekomst. Over weg willen, maar niet kunnen…

zaterdag 25 maart Bibliotheek 11.00 uur - gratis

.b U i Tm etV lieg

e

Thema maart: kliederende kunstenaars. Tijdens het voorlezen maakt je kindje kennis met de magische wereld van de boeken. Voor kindjes uit het tweede en derde kleuterklasje.

.b U i Tm etV lieg

e

\ Concert \ Dag meneer De Wilde zaterdag 25 maart GC Warande - 20 euro

Voor de theatertour ‘Dag meneer De Wilde’ pakt Jan groots uit, hij doet dat samen met een bende talentvolle muzikanten. Een hartverwarmend concert.

\ Leesclub \ maandag 27 maart Bibliotheek 20.00 uur - gratis Om de zes weken verdiepen we ons op maandagavond samen met jou in een boek. We bijten de spits af met ‘het tumult van de tijd’ van Julian Barnes. Afspraak op maandag 27 maart om 20.00 uur in het leessalon van de bib.

\ Sport \ nieuwe lessenreeks Start to Run

vanaf maandag 27 maart Liedekerkebos 19.00 uur - gratis Samen met de joggers van Liekerk Jogging Team kan je opbouwen naar 5 km of 10 km lopen. De groepen worden ingedeeld volgens niveau en je kan vrij wisselen van niveaugroep. Na 14 lessen volgt een officiële test en krijg je een mooi aandenken als beloning. Samenkomst op de parking van Liedekerkebos.

= voor kids en familie

S

= voor senioren


\ Lezing \ Vlamingen in Cadìz donderdag 30 maart GC Warande 20.00 uur - gratis

Hendrik Vandeginste legt de focus op de periode van de regering van Karel II (1665-1700). www.heemkring-liedekerke.be

\ Jeugd \ Vakantiekamp Pasen van maandag 3 april tem. vrijdag 7 april van maandag 10 tem. vrijdag 14 april Bokaal 08.30 uur - 45 euro

.b U i Tm etV lieg

e

Willen jullie ook eens weten hoe leuk het is om zelf ijshockey te spelen? Voorinschrijving gewenst - (fiets) helm verplicht. Echte fun verzekerd!

\ Sport \ Fietsen op zondag met Pasar Liedekerke zondag 2 april Vrijetijdshuis 09.00 uur - gratis

Elke zondag komen we om 9u samen aan het Vrijetijdshuis te Liedekerke om tesamen met vele fietsenthousiastelingen een derigtal kilometer af te malen!Plezier en sociaal contact gegarandeerd. pasar.be/liedekerke

e

Zondag 9 april paaseitjes voor alle kindjes (zolang de voorraad strekt) die komen schaatsen tussen 10 en 12 uur.

\ Beurs \ Vintage guitar show

vrijdag 31 maart Bokaal 20 euro

zaterdagen 1, 8 en 15 april Sport Vlaanderen Liedekerke 16.30 uur - 9 euro

zondag 9 april Sport Vlaanderen Liedekerke 10.00 uur

.b U i Tm etV lieg

\ Quiz \ Da@met Kw=sst 3.0

\ Sport \ Funhockey

\ Sport \ Paaseierenschaatsen

Vakantiekampen zijn leuke themaweken voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Gebrevetteerde animatoren bezorgen hen een speelse, zotte en fantasievolle vakantie.

\ Jeugd \ Be Creactive: Sport- ,spel- en creakamp paasvakantie van maandag 3 april tem. vrijdag 7 april van maandag 10 tem. vrijdag 14 april Sint-Antoniusschool 09.00 uur - 90 euro/week

.b U i Tm etV lieg

e

De kinderen worden begeleid door ons gemotiveerd team van gediplomeerde lesgevers. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er is gratis opvang van 08.00 tot 17.00 uur. www.becreactive.be

zondag 16 april GC Warande 10.00 uur - 5 euro

Eindelijk een echte vintage gitaarbeurs waar liefhebbers een hele dag lang hun passie kunnen delen! Meer info: guitarshowliedekerke@hotmail.com

\Jeugd \ Paaseierenraap zondag 16 april Pastoriepark 15.00 uur – gratis

.b U i Tm etV lieg

e

Oh! De paasklokken zijn gepasseerd! Kom samen met je mama of papa paaseieren rapen in het pastoriepark en ga op de foto met één van de paashazen.

Liedekerke #1770

37


Liedekerke #1770

38

\ Comedy\ Comedy parade met Jeron Dewulf, Bas Birker en MC Jens Dendoncker zaterdag 22 april Bokaal 20.30 uur - 12 euro

Onze Comedy parade is een heerlijke avond met pure stand-up comedy: Bas Birker, Jeron Dewulf en MC Jens Dendoncker. Eén avond = 3 top comedians = een parade om dubbel (of trippel) van te liggen.

\ Actua \ Infosessie ‘online en mobiel bankieren’ dinsdag 25 april GC Warande 14.00 uur - gratis

U krijgt algemene info over ‘online en mobile bankieren’, alle voordelen, tips en tricks op een rijtje. Een must voor alle senioren die de drempel naar het online bankieren nog niet of nog maar een beetje overwonnen hebben. Wees klaar voor de toekomst! Een organisatie van de gemeentelijke seniorenraad. Vooraf inschrijven is niet nodig.

S

\ Cursus \ Tabletcafé april Volzet

\Quiz \ Quizzen in Liedekerke

woensdag 26 april Vrijetijdshuis 19.00 uur- 5 euro

VOLZET

We maken je wegwijs in het aanbod van duizenden apps zodat je de must-haves leert kennen.

S \ Workshop \ Gereedschapsonderhoud donderdag 27 april Loods Inverde 08.30 uur - 80 euro In deze opleiding leer je hoe je snoeigereedschap en snijgereedschap kan onderhouden en scherp zetten. Meer info: www.inverde.be

\ Lezing \ Leopold I, de Coburger

vrijdag 28 april GC Warande - 19.00 uur 16 euro voor team van 4 personen Algemene kennis quiz Curieus

\ Tentoonstelling \ LikART, kunstepromenade

zaterdag 6 en zondag 7 mei Centrum Liedekerke gratis Van harte welkom bij LikART, onze eerste kunstenpromenade door het centrum van Liedekerke. Laat je prikkelen, verrassen of omver blazen op maar liefst 35 verschillende locaties. Meer dan 45 lokale kunstenaars laten je kennismaken met hun passie.

\ Workshop \ Upcycling: Juwelen maken uit petflessen zondag 7 mei Steinfurtdreef 14.00 uur - gratis

donderdag 27 april GC Warande 20.00 uur - gratis

Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, prins van Saksen-Coburg-Saalfeld, hertog van Saksen, was van 1831 tot aan zijn dood de eerste Koning der Belgen. Hij slaagde in het onmogelijk gewaande: de onafhankelijkheid van België verzekeren. www.heemkring-liedekerke.be

Lege petflessen kan je gemakkelijk upcyclen tot een leuk accessoire. Nele Melkebeke leert je hoe je het materiaal kan bewerken en verwerken tot een sieraad. Na afloop ben je in het bezit van een zelfgemaakte kettinghanger, oorbellen of armband.


Opening hangbrug BOKAAL Ontmoetingscentrum Bokaal heeft nood aan een leuke buitenruimte en daar wordt werk van gemaakt. Op zondag 30 april is iedereen welkom om de speelweide met een leuke klim- en hangbrug in te wijden.

.b U i Tm etV lieg

e

\ Workshop \ Upcycling: Maak hippe accessoires van oud leer zondag 7 mei Steinfurtdreef 14.00 uur - gratis

\ Sport \ Gezinsschaatsen op zondagvoormiddag zondag 7, 14 en 21 mei Sport Vlaanderen Liedekerke 10.00 uur 17 euro/gezin

.b U i Tm etV lieg

donderdag 25 mei Sportcentrum Heuvelkouter 10.00 uur

e

\ Sport \ Week van de valpreventie: Blijf in beweging!

vrijdag 12 mei Sporthal Heuvelkouter 18.00 uur - gratis Dit jaar staat de week van de valpreventie in het teken van veilig bewegen. Alle 55-plussers zijn van harte uitgenodigd om te wandelen door het Pajottenland! Inschrijven is niet nodig, stevige stapschoenen wel!

S \ Actua \ Infosessie: Autodelen, iets voor jou? maandag 15 mei GC Warande 19.00 uur - gratis Met oude leren jassen en riemen of resten van leer maken we hippe hebbedingetjes. Leila Boukhalfa toont je hoe je leer kan bewerken. Je gaat naar huis met een zelf ontworpen telefoonhoesje, juweel, portefeuille, zakje, ...

\ Sport \ 26e Denderloop

Bij autodelen gebruiken meerdere mensen één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Kom naar de infosessie en ontdek er alles over! Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. milieu@liedekerke.be.

\ Actua\ Samenaankoopavond: energieke daken maandag 29 mei GC Warande 20.00 uur - gratis Tijdens deze samenaankoopavond kom je alles te weten over de plaatsing van dak- en zoldervloerisolatie en PV-zonnepanelen. Meer info: wonen@liedekekerke.be

\ Actua \ Levenseindebeslissingen: wat kan ik verklaren voor later? donderdag 1 juni CM kantoor Liedekerke 19.00 uur - gratis

Deze infosessie laat je kennis maken met palliatieve zorg, de euthanasiewet en de wilsverklaring. Een interessante vorming rond een heel actueel thema.

Liedekerke #1770

39


Liedekerke #1770

40

\ Feest \ Likert swingt? zaterdag 10 juni Bokaal 19.30 uur gratis

Bal van Katia Segers & sp.a-mandatarissen Optredens van Christof Chapsis (deelnemer ‘The Band’ op VTM) - Swamped DJ Thierry Van Brabant

\ Workshop \ Voetverzorging

woensdag 21 juni CM kantoor Liedekerke 13.30 uur - gratis Gezonde voeten laten je toe vlot te bewegen en dat komt de gezondheid ten goede. Een pedicure geeft je deskundig advies om nadien zelf aan de slag te gaan.

\ Opendeurdag \ Open eco tuin

zaterdag 24 juni en zondag 25 juni Boerenkrijglaan 48 09.00 uur “Erik De Block stelt zijn ecologische tuin open. U komt toch ook meegenieten?” www.natuurpunt.be/agenda/ open-eco-tuin

\ Lezing \ Damiaan, koppig, vuil, zedeloos, heilig? donderdag 29 juni GC Warande 20.00 uur - gratis

\ Senioren \ Gezellige kaartnamiddag Elke maandag Serviceflats Paepenbergh 13.00 uur - gratis

Kom gezellig met ons mee-kaarten of een babbeltje slaan, iedereen welkom vanaf 13.00 uur. Een organisatie van de gemeentelijke seniorenraad.

S

UiTbundige jongeren gezocht: Ben je (bijna) 16, heb jij een animatorcursus gevolgd en heb je zin in een toffe studentenjob? Solliciteer dan nog tot 27 maart als animator voor de vakantiekampen! Meer info: uit@liedekerke.be


Likert swingt Liedekerke #1770

41

Bal van Katia Segers en sp.a-mandatarissen De Bokaal

Sportlaan 3a – 1770 Liedekerke Muzikaal programma: o 19u30: o 20u30: o 21u30: o Aansluitend:

Inkom gratis

Deuren Christof Chapsis (deelnemer ‘The Band’ op VTM)

Swamped DJ Thierry Van Brabant


OPENDEUR VOOR IEDEREEN

24 & 25 › 03

Liedekerke #1770

43

IKSO INFODAGEN 2017 vrijdag 24 MAART

zaterdag 25 MAART

16u30 - 18u00 inschrijving broers en zussen van IKSO-leerlingen 19u00 inhuldiging AED-toestellen met Dr. Brugada als speciale gast 20u00 oud-leerlingencafé

11u00

››› DOORLOPEND INSCHRIJVINGEN

11u30 13u30 14u00 15u00 16u30

start inschrijvingen + opening infodag met workshops infosessie 1 infosessie 2 IKSO/KCD-run: -12 jaar IKSO/KCD-run: 12-93 jaar einde

Wegens het stijgende aantal leerlingen van de voorbij jaren moeten we inschrijvingsmaxima invoeren. We schrijven voor het schooljaar 2017-2018 maximaal in: ››› 200 leerlingen in 1A ››› 15 leerlingen in 1B ››› 15 leerlingen in BVL

IKSO DENDERLEEUW Nieuwstraat 1 - 9470 Denderleeuw tel. 053 66 60 29 - info@ikso.be

WWW.IKSO.BE WWW.FACEBOOK.COM/IKSODENDERLEEUW


Liedekerke #1770

44

HIEP HIEP HOERA

50 jaar

goud

goud

JUBILEUM

60 jaar

diamant

diamant

JUBILEUM

Willy Van den Spiegel Alice Van Droogenbroeck Begonialaan 46 - Gehuwd te Liedekerke op 24 december 1966 Etienne D’hoe Greta Van den Abbeel Cathemlindeweg 43 - Gehuwd te Denderbelle op 28 oktober 1966 Frans Heymans Denise Meganck Bombardonstraat 74 - Gehuwd te Haaltert op 25 november 1966 Maurice Van Valckenborgh Liliane De Sadeleer Muilenstraat 8 - Gehuwd te Denderleeuw op 14 oktober 1966

Josephus Van Autreve Clemence Vaeyens Warandestraat 15 - Gehuwd te Denderleeuw op 23 november 1956


45 Liedekerke #1770

HIEP HIEP HOERA

ar \ 2 ja 5 \ 0 1 1 out ri 19 o e s h 3 j a nu a r D e op 1 ann \ Je e b o r e n \g

ht \ slac e g r 9 \ e \ V i /0 9/ 1 9 3 6 4 \ 26 /16 p r é : 0 9/0 3 9 9 1 \ y S : 1 03/ 6\ alm nise \ De Verzw en: 17/ 06/201 r e / 9 n ae \ An Van L liers: 0 e n p e i S l u te \ Pa \ Bir


Contact GEMEENTEHUIS

DE LOODS

SOCIAAL HUIS

Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur • donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur

GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN

Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur • donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur

Opperstraat 31 info@liedekerke.be tel. 1770 www.liedekerke.be

Algemene zaken algemenezaken@liedekerke.be Personeel personeel@liedekerke.be Communicatie communicatie@liedekerke.be Burgerlijke stand en bevolking bevolking@liedekerke.be Ruimtelijke ordening/Mobiliteit mobiliteit@liedekerke.be Milieu milieu@liedekerke.be Financiën financien@liedekerke.be Openbare werken openbarewerken@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS Warandestraat 22 tel. 053 64 55 82

Openingstijden • maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 20.00 uur • woensdag van 13.00 uur tot 18.00 uur • vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur • zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur Vrije tijd uit@liedekerke.be Bibliotheek bibliotheek@liedekerke.be tel. 053 64 55 81

Pamelsestraat 179 deloods@liedekerke.be tel. 053 67 26 01

Pamelsestraat 331 gki@liedekerke.be tel. 053 66 37 19

GEMEENTELIJK ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST Opperstraat 31 gabk@liedekerke.be tel. 053 64 55 97

POLITIE PZ TARL

Affligemsestraat 101 politie@tarl.be tel. 053 65 00 65 of 101 (112 met gsm) fax 053 65 00 64 Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur • gesloten op zon- en feestdagen

Opperstraat 33 ocmw@liedekerke.be tel. 1770

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS Muilenstraat 33 academieninove@liedekerke.be tel. 053 67 43 95

MELDPUNT

www.liedekerke.be Alle klachten, opmerkingen en vragen kunt u melden via de knop ‘Meldpunt’ op de gemeentelijke website.

GEMEENTELIJK ZWEMBAD HEUVELKOUTER

Sportlaan 5 tel. 053 66 05 73 – zwembad@liedekerke.be

WACHTDIENSTEN WIJKPOLITIE LIEDEKERKE Affligemsestraat 101 wijkliedekerke@tarl.be tel. 053 65 00 55 fax 053 66 77 32

Openingstijden (via zonaal gebouw) • maandag tot vrijdag: van 8.00 uur tot 16.00 uur • donderdag ook van 8.00 uur tot 20.00 uur

De diensten van gemeente & OCMW zullen gesloten zijn op 17 april, 1 & 25 mei, 5 & 13 juni 2017.

Wachtdienst geneesheren tel. 053 22 17 70 Weekdagen van 18.00 uur tot 8.00 uur ’s morgens Van vrijdag 18.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur (en op feestdagen) Wachtdienst apothekers tel. 0900 10 500 www.apotheek.be Wachtdienst tandartsen op zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00 tot 18.00 uur – tel. 053 70 90 95

ANONIEME ALCOHOLISTEN Luc tel. 047129 33 87 Danny tel. 0483 24 46 60

SOS NUCHTERHEID VZW

www.sosnuchterheid.org Centraal nummer tel. 09 330 35 25 (24/24 uur bereikbaar) Wilfried tel. 0496 06 58 67


College LUC WYNANT • burgemeester Politie & veiligheid, integratie, ruimtelijke ordening & planning, milieu, duurzaamheids- & afvalbeleid Spreekuur elke dondedag van 18.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak luc.wynant@liedekerke.be tel. 053 64 55 77

DIRK LODEWIJK • schepen Openbare werken (wegeninfrastructuur & projecten), mobiliteit & verkeersveiligheid Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak dirk.lodewijk@liedekerke.be tel. 053 67 21 24

DORETTE HEYMANS • schepen Woonbeleid & welzijn (kinderopvang, ziektepreventie & gezondheidspromotie), ontwikkelingssamenwerking, personeel, senioren Spreekuur elke woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak dorette.heymans@liedekerke.be tel. 053 66 04 49

Colofon # 1770

\ Informatietijdschrift van het gemeentebestuur Liedekerke \ Nr. 02 \ Abonnement buiten Liedekerke 15 euro per jaar over te schrijven op rekening 091-0001649-29

Verantwoordelijke uitgever Luc Wynant, burgemeester Redactie Dienst communicatie & marketing Ontwerp CIBE communicatie

HANS EYLENBOSCH • schepen Cultuur, gemeenschapscentrum, bibliotheek, communicatie, speelpleinen, academies Spreekuur elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak hans.eylenbosch@liedekerke.be tel. 0476 99 67 68

STEVEN VAN LINTHOUT • schepen Sport, recreatie, jeugd, onderwijs

ROEL GULDEMONT • schepen OCMW-voorzitter, armoedebestrijding & activeringsbeleid

Spreekuur na afspraak steven.vanlinthout@liedekerke.be tel. 0477 33 14 18

Spreekuur elke dinsdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur telkens na afspraak roel.guldemont@liedekerke.be tel. 053 64 55 51

JOHNNY VAN DROOGENBROECK • schepen Financiën, ICT & e-government, kermissen & feestelijkheden, lokale economie & markten Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur of na afspraak johnny.vandroogenbroeck@ liedekerke.be tel. 0479 33 07 41

Fotografie Jacky Delcour, Brian De Geest & medewerkers van gemeente en OCMW

De volgende #1770 verschijnt op 15 juni 2017. Gelieve teksten voor 10 mei 2017 te mailen naar communicatie@liedekerke.be, anders kunnen ze niet meer gepubliceerd worden.

Verenigingen uit Liedekerke kunnen activiteiten publiceren in #1770 via de UiT- databank. Hoe voert u een activiteit in? Surf naar www.uitdatabank.be • Maak een account aan. Geef uw e-mailadres in en een paswoord. U krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van uw registratie. Krijgt u die e-mail niet? Stuur dan een e-mail naar vragen@uitdatabank.be. • Log in met uw e-mailadres en uw paswoord. Vanaf nu kunt u activiteiten beginnen in te voeren.

De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Publiciteit Gemeentebestuur Opperstraat 31 1770 Liedekerke tel. 1770 communicatie@liedekerke.be Druk & lay-out Van den Broele


#1770 infomagazine gemeente liedekerke maart 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you