Page 1

Edegem vandaag

GEMEENTELIJK MAGAZINE maart/april 2018 NR. 362

Gelukkige gemeente! 6

40 jaar Huis Hellemans

10 Fietshappening 21

15 jaar stedenband


2 Vooraf

Inhoud 4 5 6 8

Plakpaal

#bibvooriedereen

Ecologisch Edegem Klimaatstrijd

Feest

40 jaar Huis Hellemans

Edegem in actie

Lezing Dalilla Hermans

10 12 17 18 21 22 23 24

Edegemnaartjes

Gelukkige gemeente Geluk is voor iedereen anders. Je familie en je werk zijn vaak bepalend voor je geluk, maar ook de plek waar je woont. Ik hoop dat elke Edegemnaar in onze gemeente geluk kan vinden. Bijvoorbeeld in onze verschillende verenigingen en sportclubs, tijdens de vele culturele activiteiten en buurtfeesten of in onze mooie natuur. Van dat laatste kan je trouwens binnenkort extra genieten dankzij het nieuwe pad door Hof Ter Linden (p.17). We doen er ook alles aan om onze gemeente veilig en proper te houden, want ook dat draagt bij tot je geluksgevoel.

Veilig fietsen

Dossier

Geluk in Edegem

Edegem morgen

Herinrichting kerkhof

Wij(k)werking

Vier wijken in de kijker

Ook anderen helpen maakt gelukkig. De vuilnisbak van een buur buiten zetten, je inzetten als vrijwilliger of een goed doel steunen: het doet deugd. Deze maand zetten we de honderden Edegemse vrijwilligers in de bloemetjes tijdens de Week van de Vrijwilliger. Onze gemeente steunt al bijna 15 jaar onze Peruviaanse zustergemeente San Jerónimo (p.21). Laten we dat vieren met een gelukzalige wandeling tijdens de Linderaje op zondag 11 maart!

Voor elkaar

Interview over San Jerónimo

Mooi

in Edegem

Inleefhuis

Uit

in Edegem

Activiteitenkalender

De duim Chris & Jos van Oxfam

Openingsuren loketten gemeentehuis

Koen Metsu burgemeester

21 936

Edegem blijft maar groeien! Onze gemeente telde op 1 januari 2018 volgens het rijksregister 21 936 inwoners. In 2015 telde Edegem nog 21 299 inwoners. Ook dit jaar zetten we ons blijvend in voor jou, of je hier nu gloednieuw bent of nooit ergens anders hebt gewoond. En, da’s graag gedaan!

Elke werkdag van 8.30 tot 13 uur Maandagavond van 16 tot 19 uur Woensdag tot 14 uur We helpen je graag verder, telefonisch (op tel. 03 289 26 50) en aan het onthaal, maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur, dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur en vrijdag van 8.30 tot 13 uur. Voor de diensten ruimtelijke orde­ ning, huisvesting, milieu en vreemdelingen­ dossiers maak je maak je een afspraak op www.edegem.be/afspraak.

Alle gemeentediensten zijn gesloten op paasmaandag 2 april.

facebook.com/gemeente.edegem

Volg jij ons al overal? In een moderne organisatie is digitale communicatie belangrijker dan ooit. En daarom zijn we als Edegem aanwezig op de belangrijkste sociale media. Zoveel mensen volgden ons al op 2 februari 2018 op de volgende sociale netwerken, jij ook?

3 537 likes APP

Edegem (App-store en Google Playstore)

1 313 gebruikers

@GemeenteEdegem

934 volgers

gemeenteedegem

210 volgers


Plakpaal 3 GZA Ziekenhuizen verandert zorgaanbod Sinds 1 januari ontplooit GZA Ziekenhuizen een vernieuwd zorgaanbod. Vroeger kon je op elk van de drie campussen terecht voor een breed basisaanbod aan gezondheidszorg. Voortaan focust elke campus op zijn

eigen specialisaties. De Mortselse campus Sint-Jozef sluit zijn operatiekwartier en specialiseert zich onder andere in geriatrie. De eerste spoedopvang blijft op deze campus en wordt aangepast aan het beschikbare zorgaanbod.

Vraag & Antwoord

Huisvuilophaling Op 1 januari 2018 veranderden de zones voor huisvuilophaling.

Edegem pakt sluikstorten aan Sommige inwoners gebruiken onze straatvuilbakjes om huisvuil in te deponeren. Dat is sluikstorten. Daarom houdt de gemeente vanaf deze maand verscherpte controles op sluikstorten. Wie betrapt wordt, kan een GAS-boete krijgen tot 250 euro. Bovendien komen er mobiele camera’s om sluikstorters op te sporen. Edegem biedt alle middelen aan om van onze gemeente een propere thuis te maken. Onze afvalverwerking staat op punt en we hebben een afvalbeheershiërarchie waarin afval storten in het ecopark de allerlaatste optie is. Over het algemeen sorteren onze inwoners dan ook heel goed hun afval. De sluikstorters zijn slechts enkelingen die het afvalreglement niet naleven. Ondanks verschillende sensibiliseringsacties, blijft sluikstorten een probleem. Daarom maakt de gemeente hier de komende maanden een prioriteit van. Medewerkers die met de problematiek van sluikstorten bezig zijn, krijgen GAS-bevoegdheden. Zo kunnen ook zij, naast de politie, GAS-boetes uitdelen aan overtreders. Die lopen op tot 250 euro. Nog voor de zomer komen er boven­ dien mobiele camera’s in Edegem. Die gaat de gemeente onder andere gebruiken om sluikstorters op te sporen.

Waarom voerden we die verandering door? In Edegem haalt onze dienst uitvoering het afval voor het grootste deel zelf op. Die dienst is niet alleen verantwoordelijk voor afvalophaling, maar ook voor een hoop andere taken. Bij een afval­ ophaling voor restafval, gft, papier/karton en pmd zijn er minstens vier wagens met telkens één chauffeur en twee karladers nodig. Door de herindeling van de zones zorgen we ervoor dat er minder wagens tegelijkertijd moeten uitrijden. Daardoor zijn er niet alleen minder huisvuilwa­ gens nodig, maar kan onze dienst uitvoering ook sneller andere taken uitvoeren. Het is even wen­ nen aan de nieuwe situatie. Hopelijk heeft ieder­ een het nieuwe ritme snel beet.


4 Plakpaal

#bibvooriedereen Van 19 januari tot 23 april loopt de Vlaamse bibliotheekcampagne ‘#bibvooriedereen’. Onderteken het charter en geef de bib een toekomst! Sinds 2016 zijn steden en gemeen­ ten niet meer verplicht om een biblio­ theek te hebben. Elk bestuur bepaalt zelf of het een bibliotheek nodig vindt en welke werking het uitbouwt. Onze gemeente trekt volop de kaart van de bibliotheek door de komende jaren een nieuwe bib te bouwen als onderdeel van een groter vrijetijds­ centrum. Om alle besturen op te roe­ pen om een sterke bibliotheekwer­ king te garanderen, willen we solidair zijn met de bibliotheekcampagne ‘#bibvooriedereen’.

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten van de bib? Onderteken dan het charter op www.bibvooriedereen.be en roep ook je vrien­ den en kennissen op om de bib een warm hart toe te dragen. Zo bouw je mee aan een warme en duurzame samenleving met oog voor ken­ nis, innovatie en ontmoeting, een samenleving waarin plaats is voor iedereen! Meer weten? www.bibvooriedereen.be of op de Facebookpagina van de bib (www.facebook.com/bibliotheekedegem)

Inschrijvingsdata scholen

School

Infomoment

Inschrijving

Familia

Zaterdag 3 maart tussen 10 en 12 uur kijkdag op de drie vestigingen

Dinsdag 13 maart om 8 uur op de vestiging Ingenieur Haesaertslaan 4

’t Singeltje

Donderdag 8 en woensdag 21 februari en dinsdag 22 mei: van 9 tot 10 uur rondleiding voor nieuwe kleuters

Maandag 5 maart van 16 tot 18 uur

Andreas Vesalius

Dinsdag 13 maart

De Link

Voorinschrijving tot maandag 12 maart, inschrijving dinsdag 13 maart

’t Kofschip

Dinsdag 13 maart om 13 uur

Olvebasis

Dinsdag 13 maart om 8 uur in de Rombaut Keldermansstraat

OLVE-Familia

Voorinschrijving tot en met 31 januari, inschrijving dinsdag 13 maart

KTA Da Vinci

Vrijdag 2 maart van 17 tot 20 uur info­ avond eerste jaar

- Eerste jaar: donderdag 1 maart - Rest: vanaf maandag 16 april

OLVE-college

Zaterdag 10 maart van 13 tot 17 uur infodag

Vanaf zaterdag 10 maart


Ecologisch 5

Filmvertoning voor het milieu: Demain De Edegemse milieuraad vertoont op 28 maart de film Demain in de Mark Liebrecht Schouwburg. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wil de milieuraad een rapport opstellen voor alle Edegemse politieke partijen. Alle inwoners mogen daarvoor hun ideeën geven. Laat je alvast inspireren door deze film! Initiatiefnemer Leo Deleu: “Ik vond dat meer mensen deze inspireren­ de film zouden moeten zien. De film toont niet alleen hoe we onze aarde onbewoonbaar maken. Integendeel, hij toont vooral ook voorbeelden van talrijke initiatieven die overal ter wereld worden genomen om respectvol met moeder aarde om te gaan. Ook in de Antwerpse Zuidrand gebeurt al heel wat, maar er is wellicht nog veel meer mogelijk. Deze film kan de aanleiding zijn om bestaande initiatieven onder de aandacht te bren­ gen. Het kan ook de vonk zijn die sluimerende initiatieven nieuw leven inblaast.” Wanneer? Woensdag 28 maart om 20 uur Waar? Mark Liebrecht Schouwburg, CC-Mortsel, H. Kruisstraat 16, 2640 Mortsel

DOE MEE

Edegem: Gemeente met de Kleinste Voetafdruk? Provincie Antwerpen lanceert een Klimaatstrijd. De gemeente die haar ecologische voetafdruk het meest verkleint, mag de beker van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’ op de schouw van het gemeentehuis zetten. Omdat wij samen met onze mascotte Energieke al sinds 2017 DOE-acties organiseren rond dit thema, kunnen we deze strijd niet aan ons laten voorbijgaan. Help mee! Hoe kan je helpen? Door de komende maanden stap voor stap je ecologische voetafdruk te verkleinen. Op www.deklimaatstrijd.be vind je de link naar een superhandige app om je daarbij te hel­ pen. De app berekent je persoonlijke eco­ logische voetafdruk, daagt je uit en geeft handige tips en tricks. Als elke inwoner een kleine stap zet, nemen we samen een grote sprong vooruit, recht naar de titel van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’.

Benieuwd naar jouw ecologische voetafdruk? Bereken hem met de app!

Ruil pesticiden voor een gratis voegenborstel! Tuinieren kan perfect zonder pesticiden! Daarvan willen de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM en IGEAN iedereen overtuigen. Daarom krijgt iedereen die zijn (restjes) pesticiden binnenbrengt aan de KGA-stand op het ecopark op zaterdag 21 april in ruil een gratis voegenborstel. Ga hem zeker ophalen!


6 Feest HUIS HELLEMANS

40

jaar

“Creativiteit is levensnoodzakelijk” Dit jaar blaast Huis Hellemans 40 kaarsjes uit! Kristel Kussé volgt al 18 jaar alles op van A tot Z. Wat vind je het leukste aan je job? “Het contact met de vrijwilligers, kunstenaars en het publiek. We wer­ ken altijd in een positieve sfeer. Elke maand bouwen we opnieuw iets met veel enthousiasme op. Het is onge­ looflijk hoeveel mensen met beel­ dende kunst begaan zijn. Creativiteit is levensnoodzakelijk."

Hoeveel vrijwilligers werken mee? “De algemene vergadering van onze vzw bestaat uit een 15-tal vrijwilligers, naast leden van de gemeenteraad. Een aantal van die vrijwilligers zetelt ook in de raad van bestuur. Verder werken we met een vijftal toezichters. Daarnaast bestaat de selectiecommissie uit vijf vrijwilligers die onderlegd zijn in de kunst.”

Hoe selecteren zij de tentoonstellingen? “De selectiecommissie bezoekt maandelijks de kunstenaars die een aanvraag hebben ingediend. Alle mogelijke disciplines en genres komen in aanmerking en kwaliteit primeert bij de selectie. Een kunstenaar moet niet enkel kunde hebben, hij moet kunst maken. Er moet iets meer achter de

“Kwaliteit en variatie zijn maatstaven bij de selectie.” kunstwerken zitten. Ook variatie is een maatstaf bij de selectie. We willen bijvoorbeeld niet vijf keer vlak na elkaar abstracte kunst brengen.”

10 maart tot 2 april

Tentoonstelling George van Raemdonck: Oorlogsspotprenten Op 9 oktober 1914 vlucht kunstenaar George van Raemdonck met zijn vrouw en dochtertje uit Zwijndrecht naar Nederland. Op 6 december 1914 verschijnen zijn eerste spotprenten in het Nederlandse weekblad De Amsterdammer: ‘De nijvere Bertha’ en ‘Belgische vluchtelingen’.

treffend de kleine kantjes van mensen in oorlogstijden. Zijn tekenstijl is klaar en direct, eenvoudig maar soms heel gedetailleerd. Met enkele potloodstre­ pen zet hij wereldspelers in hun hemd, klaagt hij onrecht aan en toont hij het oorlogsleed dat vele mensen moeten ondergaan.

Tijdens de oorlog blijft George van Raemdonck voor dit weekblad teke­ nen. In meer dan 200 prenten spot hij vanuit het neutrale Nederland met vriend en vijand. Hij shockeert met de gruwel van de oorlog, de woeke­ raars en de armoelijders. Hij toont

Pas in 1928 keert hij terug naar België. In 1940-1941 woont hij in Edegem. Vanaf 1949 tot aan zijn dood in 1966 leeft en werkt hij met succes in Boechout. Een driejaarlijkse internatio­ nale cartoonwedstrijd in Boechout zet zijn taak verder.


Feest 7

Wat is de grote kracht van Huis Hellemans? “De unieke, charmante locatie spreekt zowel de bezoekers als de kunstenaars aan. Daardoor krijgen we enorm veel aanvragen van kunstenaars, soms staan er wel 30 op de wachtlijst. Voor veel kunstenaars is het letterlijk en figuurlijk thuiskomen. Ook de bezoekers waarderen dat we geen zakelijke, kille galerij zijn.”

Wat is er doorheen de jaren veranderd? “Sinds 2002 organiseren we regelmatig initiatieven die de tentoonstellingen aanvullen en verrijken: een workshop, lezing, concert, ... Op die manier benaderen we de beeldende kunst vanuit andere, soms ongewone wegen. Dit draagt ook bij tot de sfeer.”

Wat brengt de toekomst? “Volgend jaar gaat een stuk van de tuin van Huis Hellemans deel uitmaken van het nieuwe vrijetijdscentrum. De tuin wordt zo een verbindingsstuk tussen ons en de rest van het

Deze tentoonstelling confronteert de bezoeker met de oorlog van een eeuw geleden, met beelden die ook vandaag nog actueel zijn! George van Raemdonck was een heel vrolijk iemand. Daarom toont de tentoonstel­ ling ook ander en kleurrijk werk uit zijn veelzijdige oeuvre. Waar? Strijdersstraat 14 Wanneer? Woensdag van 14 tot 17 uur, vrijdag van 14 tot 16 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur. Op Paasmaandag is de tentoonstelling te bezoeken van 14 tot 18 uur.

Wilfried Breugelmans (19 jaar lid van de raad van bestuur en selectiecommissie): “We zijn volledig vrij bij onze keuze van tentoonstellingen, enkel het artistieke aspect speelt mee. Ons programma is heel gevarieerd. Gevestigde kunstenaars maar ook minder bekende talenten, jong en oud, gelijk welke discipline: we staan open voor alles. We krijgen meer aanvragen van kunstenaars dan onze agenda toelaat. Hierdoor moeten we soms erg verdienstelijke kunstenaars teleurstellen. We kunnen ook rekenen op een trouw publiek dat onze werking waardeert. Huis Hellemans leeft.”

Dirk Logghe (40 jaar toezichter en 15 jaar lid van de raad van bestuur): “Ik hou om de 14 dagen toezicht bij de tentoonstellingen en ik heb nog geen enkele tentoonstelling gemist! Het leukste is het contact met de bezoekers en de kunstenaars. Bovendien kom ik er echt tot rust. De huiselijke, aparte ruimtes zijn een grote troef van Huis Hellemans. Voor mij is het een tweede thuis geworden. Op naar de 50 jaar!”

vrijetijdsgebeuren. Hopelijk vindt zo een nieuw publiek zijn weg naar ons kunstcentrum.”

Waarom moet het kunstcentrum blijven bestaan? “De tentoonstellingen maken veel mensen gelukkig. Tijdens de renovatie

“Kunst kan mensen echt gelukkig maken.” zeiden bezoekers mij vaak dat ze Huis Hellemans misten. Het is een uniek en waardevol gebeuren dat echt iets betekent voor veel mensen.”

Lezing

Nocturne

Jos Rampart, de Nederlandse auteur van het boek ‘Het leven en werken van George van Raemdonck’, vertelt je meer over deze uitzonderlijke man en zijn spotprenten. Wanneer? Dinsdag 13 maart om 20 uur Prijs? 7 euro, drankje inbegrepen Tickets? www.edegem.be/tickets of aan de balie van het gemeentehuis

De curator van de tentoonstelling neemt je mee door de geselec­ teerde werken van George van Raemdonck en laat je kennisma­ ken met deze veelzijdige kunste­ naar. Wanneer? Dinsdag 20 en 27 maart om 20 uur Prijs? 5 euro, drankje inbegrepen Tickets? www.edegem.be/tickets of aan de balie van het gemeentehuis


8 Edegem in actie Historische rondleidingen 1. Hof Ter Linden Geniet van de combinatie van geschiedenis, architectuur en natuur op het prachtige kasteeldomein van Hof Ter Linden! Wanneer? Zondag 11 maart om 14 uur Waar? Vertrek aan de poort van Hof Ter Linden

2. Fort 5 Naast een bezoek aan het imposante binnenfort kom je ook de geheimen te weten van de kruitkamers en kanonkelders. Wanneer? Zondag 25 maart om 14 uur Waar? Vertrek aan de hoofdingang van Fort 5, Fort V-straat 3. Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek Ontdek samen met een gids de cultuurschatten onder de kerktoren! Wanneer? Zondag 8 april om 14 uur Waar? Vertrek aan de inkom van de Basiliek 4. Oud-gemeentehuis Maak kennis met de boeiende verhalen achter dit vroegere administratieve en huidige ceremoniële gebouw! De Kring voor Heemkunde opent haar deuren voor een drankje en een gezellige babbel achteraf. Wanneer? Zondag 29 april om 14 uur Waar? Vertrek aan het oudgemeentehuis, Gemeenteplein 2 Prijs? 1 euro per rondleiding. Reserveren hoeft niet.

Boekvoorstelling

Deel 3: Bezetten, vereren en fusilleren Ook in Edegem liet de Eerste Wereldoorlog sporen na. Andreas Van Elshocht (†) en André Mens doken, samen met een heleboel vrijwilligers, de geschiedenis van Edegem in. Na jarenlang onderzoek en schrijfwerk, presenteren zij op vrijdag 20 april het derde en laatste deel van het boek ‘Bezetten, vereren en fusilleren, De dood in Fort 5 van Edegem tijdens de Groote Oorlog’. In dit deel neemt André Mens je mee naar de laatste dagen van de zestien burgers die in Fort 5 gefusilleerd zijn. We vol­ gen hun tocht van arrestatie tot execu­ tie. Wie waren deze mannen? Waarom werden ze ter dood veroordeeld? Hoe herinneren we hen in Edegem? De auteur nam ook hun laatste brieven integraal op in het boek. Zo krijgen we een unieke blik op de laatste momen­

ten van de mannen. Kom naar de boekvoorstelling of bestel het boek alvast bij de cultuurdienst. Wanneer? Vrijdag 20 april om 19 uur Waar? Gemeentehuis Edegem, Gemeenteplein 1 Prijs? De boekvoorstelling is gratis. Het boek kost 25 euro. Meer weten of inschrijven? Cultuurdienst Edegem, Gemeenteplein 1, 03 289 26 50 of cultuur@edegem.be

Kaarswake voor de gefusilleerden in Fort 5 Op 16 maart is het exact 100 jaar geleden dat de Duitsers zes leden van het 'netwerk M.82’ fusilleerden in Fort 5. De gemeente herdenkt deze gebeurtenis met een kaarswake aan het monument op de hoek van de Mariënlaan en de Prins Boudewijnlaan. Het monument werd in 1937 opgericht om deze moedige mannen nooit te vergeten. Om hen te herdenken, houden we hier tussen 6 en 18 uur de wacht. Elk uur geven we meer uitleg over het leven van deze gefusilleerden en vertellen we over hun laatste dagen in Fort 5. Om 15 uur is er een officiële plechtigheid. Ook de gemeenten waarvan de gefusilleerden afkomstig waren en hun nabestaanden zullen aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom! Wanneer? Vrijdag 16 maart van 6 tot 18 uur / plechtigheid om 15 uur Waar? Monument op de hoek van de Mariënlaan en de Prins Boudewijnlaan Meer weten? cultuur@edegem.be of 03 289 26 50


Edegem in actie 9

Dalilla Hermans

over racisme, adoptie, dialoog en origine Dalilla Hermans (31) is geboren in Rwanda en geadopteerd. In 2014 schreef ze een tekst over haar ervaringen met racis­ me in Vlaanderen en sindsdien verdiept ze zich in het thema. Haar missie: polarisatie overstijgen en op zoek gaan naar dialoog tussen mensen, ongeacht hun origine. Ze schreef een boek over haar levenspad dat in mei 2017 uitkwam bij Manteau: Brief aan Cooper en de wereld. Daarnaast staat ze nu ook bekend als de meest gegoogelde BV van 2017, mede door haar finaleplaats in De Slimste Mens ter Wereld. Voor de lezers van de bib vertelt ze op 27 maart haar boeiende verhaal over racisme, adoptie, dialoog en origine.

Wanneer? Dinsdag 27 maart om 20 uur Waar? Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1 Tickets? Tickets (7 euro) via www.edegem.be/tickets, in de bib of aan de balie van het gemeentehuis Meer weten? Bibliotheek Edegem, Hovestraat 55, 03 289 23 50 of bibliotheek@edegem.be

Linderaje: kom, doe de lamadans!

© Foto: Harvey Bouterse

Dalilla wil polarisatie overstijgen door te zoeken naar dialoog.

Ontdek vandaag de muzikanten van morgen!

Trek op zondag 11 maart je wandelschoenen aan voor de Linderaje! Spreek met je buren af en ga op stap! Dit jaar zullen de wandel­ tochten uitmonden in een groot gezamenlijk Peruaans feest in Hangar 27. Stippel zelf een tochtje uit of vertrek mee vanuit één van deze plaatsen: Gemeenteplein, Sint-Goriksplein, Philips De Monteplein, parking OLVE Campus Edegem of Theo Mertensplein. De traditie van de Linderaje komt van onze stedenband­ gemeente San Jerónimo. Jaarlijks wandelen alle inwoners daar de gemeentegrenzen af om de afbakening van hun gebied te bevestigen. Linderaje betekent letterlijk ‘op de grens van’.

Edegemse Concerten organiseert ook dit jaar weer aperitiefconcerten voor jonge muzikanten in de SintAntoniuskerk. Veelbelovend muzikaal talent aan de drempel van een pro­ fessionele carrière krijgt een plaatsje op het podium. De organisatie biedt een gevarieerd programma, zowel op het vlak van muziek- als instru­ mentkeuze. Een ochtend horen, zien en … een glaasje drinken achteraf!

Wanneer? Zondag 11 maart. Om 13 uur komen alle wandelgroepen samen voor een groot feest met heerlijke tapa’s tegen democratische prijzen. Waar? Stippel zelf een tochtje uit of vertrek mee vanuit één van deze plaatsen: Gemeenteplein (12.15 uur), Sint-Goriksplein (12 uur), Philips De Monteplein (12.30 uur), Parking OLVE Campus (via Fort V, 12.15 uur), Theo Mertensplein (12.15 uur). Meer weten? www.facebook.com/internationalesolidariteit.edegem of de dienst internationale solidariteit Edegem, 03 289 26 50 Inschrijven? Via solidariteit@edegem.be of 03 289 26 50 (naam, adres, telefoonnummer en aantal personen (kind/volwassene))

Wanneer? Zondag 25 maart om 11 uur Waar? Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat Prijs? 5 euro, gratis voor wie jonger is dan 12 jaar, reserveren hoeft niet Meer weten? Cultuurdienst Edegem, Gemeenteplein 1, 03 289 26 50 of cultuur@edegem.be


Edegemnaartjes 10 Dossier

Zet je kind veilig op weg! 1. Infoavond ‘fiets ze veilig’

2. Fietshappening ‘fiets je vaardig’

Kinderen laten fietsen op straat, dat is logisch. Of toch niet? Zijn we als ouder niet een beetje bang voor de verkeersdrukte? Kan je goed inschatten wat jouw kinderen al kunnen op de fiets? En weet je welke regels je hen best nog eens goed influistert voor je hen op weg stuurt? Wissel ervaringen uit op deze gratis infoavond over fietsende kinderen. Schrijf je wel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Neem op zaterdag 24 maart samen met je kinderen deel aan fietsworkshops. Zo ontdek je hoe fietsvaardig je kind is en kom je te weten waar je kind best nog eens op oefent. Je krijgt tips om je kind beter te begeleiden in de over­ stap naar (zelfstandig) fietsen op straat. Kleuterschool Familia zorgt voor loopfiet­ sen en de begeleiding van de kleuters en ouders in het verkeerspark op Fort 5. De Gezinsbond begeleidt kinderen op hun eigen fiets en ouders op een behendig­ heidsparcours. De workshops starten om 14 uur. Doorlopend kan je je fiets laten labelen en leer je meer over het gevaar van de dode hoek.

Wanneer? Woensdag 14 maart om 20 uur Waar? Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16 Inschrijven? Via 03 289 21 10 of huisvanhetkind@edegem.be Meer weten? witters.peter@telenet.be

Wanneer? Zaterdag 24 maart van 13 tot 17 uur, workshops om 14 uur Waar? Verkeerspark en de vernieuwde bioklas op Fort 5 Inschrijven? Tijdens de infoavond Meer weten? huisvanhetkind@edegem.be of 03 289 21 10 of witters.peter@telenet.be

Word animator in het jeugdwerk Ben je minimum 15 jaar en wil jij … • originele spelletjes leren maken? • nieuwe vrienden voor het leven ontmoeten? • je talenten ontdekken en uitbouwen? • kinderen de tijd van hun leven bezorgen? • je cv aandikken met een officieel attest? • verantwoordelijkheid opnemen? • je tot creatief genie ontpoppen? Word dan animator in het jeugdwerk via een cursus en stage!

1. Cursus Denk je bij het woord cursus meteen aan school, dikke boeken en saaie leerstof? Vergeet het! In de cursus animator leer je al spelend over spelopbouw, de leefwereld van kinderen, omgaan met moeilijke situaties, bouwen aan een groep en nog veel meer. Straffe instructeurs geven de aanzet met nieuwe ideeën, verrassende technieken of een meeslepend spel. Aan jou om te scoren! Je krijgt uitdagende opdrachten voorgeschoteld en meer dan eens zal je jouw grenzen verleggen. Zin

in? Vraag bij de jeugddienst een lijst met organisaties die cursussen aanbieden.

2. Stage Na het theoretische luik volgt de praktijk: 50 uur stage. Als je daarvoor slaagt krijg je een animatorattest! Als je je stage doet op de Edegemse speelpleinwerking SPED of bij een Edegemse jeugdvereniging, krijg je 87 euro van het cursusgeld terug. Meer weten? Gemeentelijke jeugddienst, Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16 of sped@edegem.be


Edegemnaartjes Dossier 11

Ravotten op de Buitenspeeldag Op woensdagnamiddag 18 april zijn er geen kinderprogramma’s op tv, want het is Buitenspeeldag! De jeugddienst en de jeugdverenigingen bezorgen alle lagere schoolkinde­ ren een vat vol speelplezier. Doe je speelkleren aan en kom met je vriendjes, buren, mama’s, papa’s, oma’s en opa’s naar de grote tuin van Immaculata en het OCMW. Je kan er springen, sjotten, kubben, krijten en zandkastelen maken. Of maak je liever een ritje op Gaston de hond, Fons de panda, Swa de beer, Gust de aap of Leo de muis? Drankjes zijn te koop aan 1 euro. Voor de (groot)ouders die geen zin hebben om te spelen, is er opvang naast het grote grasspeelveld.

2018

7 vormingen over opvoeden Iedereen zit wel eens met vra­ gen over opvoeding. Het ant­ woord krijg je misschien wel op een van deze vormingen: • Verbindende communicatie • Als kleine kinderen groot worden: gamen • Kinderen zijn geen puppy’s • Lichaamsbeleving en seksualiteit bij kinderen • Eigen baas over je gedachten: leer je kind positief denken • Typisch tieners • Een eigen willetje Meer weten? www.opvoedingswinkelmortsel.be/ vormingen

Aanbod voor de kleinsten Het Huis van het Kind en de Gezinsbond zorgen voor een extra speelaan­ bod voor kleuters. Kom met je kleine kind(eren) glijden op de glijbaan, sprin­ gen op het luchtkasteel, emmertjes vullen met zand, wandelen, … Kortom: geniet van samen buiten spelen! Hou wel zelf toezicht, zo houden we het veilig!

Wanneer? Woensdag 18 april van 13.30 tot 17 uur Waar? Tuin van Immaculata en het OCMW (ingang via Terlindenlaan) Meer weten? jeugd@edegem.be of 03 289 21 20

Sportdag op latten Ben je geboren tussen 2002 en 2007? Dan mag je mee gaan skiën of snowboarden in Aspen Wilrijk. Sportregio Midden-Provincie organiseert deze supertoffe wintersportdag! Wanneer? Donderdag 14 april Prijs? 30 euro, verzekering en busvervoer Meebrengen? Handschoenen, helm (indien je dit bezit), waterdichte kledij of reservekledij en lunch Inschrijven? Tot en met woensdag 29 maart via sport@edegem.be of op www.edegem.be/sportdagoplatten Meer weten? Sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, 03 289 23 70

Sportkampen in de paasvakantie Leef je uit op een sportkamp: Sportmix is een kamp voor kinderen die geboren zijn tussen 2006 en 2011. Kleuters geboren in 2012 en 2013 kunnen ravotten op het kamp Kleuterkriebels. Sporta zorgt voor de begeleiders, de sport­ dienst voor de materialen en de deelnemers voor de sfeer! Wanneer? Van maandag 9 april tot vrijdag 13 april van 9 tot 16 uur, voor- en naopvang gebeurt via IBO (naschoolse kinderopvang) Waar? Sporthal den Willecom, Terelststraat 2 Prijs? 69 euro


12 Dossier

Vind je geluk in

Geluk: een groots gevoel, maar het zit ‘m vaak in de kleine dingen. Een buur helpen, een dagje tot rust komen in de natuur of je hoofd leegmaken tijdens het lopen. Laat je inspireren door deze tips en getuigenissen van Edegemnaren!

Je rondetijd verbeteren tijdens je wekelijkse loop in Fort 5.

Je buren leren kennen tijdens een knallend buurtfeest.

De zon zien ondergaan aan de vijver van de Romeinse Put.

Een namiddagje kuieren op een van onze recreatiedomeinen.


Dossier 13

Drie vragen aan Koen Michiels

10 keer klein Edegems geluk voor 2018 Een stevige wandeling maken op één van onze trage wegen bij zonsopgang.

Nieuwe vrienden maken in Den Appel en die vriendschap bezegelen met een pannenkoek.

Als vrijwilliger anderen in Edegem een fantastisch moment bezorgen.

Je gsm een dagje uitzetten.

Genieten van het leven dichtbij huis in een van de vele Edegemse horecazaken.

Jezelf verwennen met iets lekkers of moois van je favoriete Edegemse handelaar.

Wat maakt jou gelukkig? De gewone alledaagse dingen en ontmoetingen in het leven. Een koffietje op de markt of een pintje met vrienden op café is heel belangrijk. Bovendien heb ik het geluk om in een heel warm nest te zijn opgegroeid en hebben we nog steeds een sterke band. Een geluk! Waarom is sporten belangrijk voor je geluksgevoel? Ik merk vaak dat sporten een stof vrijmaakt in je hersenen die je een enorme voldoening geeft. ’s Ochtends een toertje lopen of wandelen, of een baantje zwemmen geeft je energie voor de hele dag. Ook ploegsport kan bijdragen tot een gelukkig leven. Een overwinning in groep vieren of een nederlaag samen beleven, is uniek. Welke voorzieningen in Edegem dragen bij aan mensen hun geluk? Dat kunnen allerlei eenvoudige dingen zijn. Een zitbank om even uit te blazen tijdens een wandeling door onze mooie gemeente, maar ook dat de huisvuilophaling goed gebeurt bijvoorbeeld. Het is ook hartverwarmend om te zien dat mensen andermans stoep ruimen bij sneeuwval. Bij deze wil ik de persoon bedanken die dat in mijn straat doet!

Schepen voor sport, onderwijs en cultuur


14 Dossier

Ik word gelukkig van … "rustig observeren in de natuur"

“wandelen met mijn kleinkinderen”

Binnenkort steken onze padden weer veilig de weg over dankzij vrijwilligers van Natuurpunt zoals Kris Vos.

Herman Struyf ging niet toevallig wonen aan het park van de Romeinse Put. Er gaat bijna geen dag voorbij of hij gaat er wandelen of vissen.

Kris: “Ik ben al vrijwil­ liger zolang ik leef. Sinds 2001 doe ik vrijwilligerswerk voor Natuurpunt: info­ standen bemannen, activiteiten begeleiden voor de Week van het Bos, …Toen een inwo­ ner acht jaar geleden meldde dat veel pad­ den werden doodge­ reden, ben ik gestart met de paddenoverzet. Vrijwilligerswerk geeft mij meestal een voldaan gevoel. De infodagen over natuur voor de lagere school maken mij echt gelukkig, omdat ik zie dat de kinderen blij zijn. Iets doen voor een ander doet goed. Een groep gelijkgezinde vrijwilligers is wel belangrijk om een doel te bereiken. Zonder mijn vrienden vrijwilligers van Natuurpunt zou ik het nooit zo lang hebben volgehouden.” “Mijn streefdoel is: natuur voor iedereen. Ik wil de natuur zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Het is voor iedereen heilzaam om in de natuur te wandelen. Mensen die in de knoei zitten, voelen dat de natuur goed doet. Natuur geeft rust. Je kan er onthaasten, alles laten bezinken, beter ade­ men en luisteren naar de vogels die fluiten. Ik ben het geluk­ kigst als ik ergens in de natuur stilletjes observeer hoe een vogel haar jongen voedt.”

Ga bij een vereniging Kris is lid van Natuurpunt, een van de vele verenigingen die actief zijn in Edegem. Een overzichtje van al die verenigingen vind je op www.edegem.be/verenigingen. Ook verenigingen met een hart voor de natuur vind je op die plek terug.

Herman: “Vissen is een ideale manier om tot rust te komen en alles op een rijtje te zetten. Ik voel me er goed bij en ik kom altijd ontspannen thuis. Ontstressen is de boodschap! Ik zou de vijver en het park niet meer willen missen, want ik wil absoluut elke dag in de natuur komen. Dat heet dan gelukkig zijn. Een dag zonder natuur is een verloren dag.” “Het gelukkigst ben ik als ik in de natuur ga wandelen met mijn kleinkinderen. Ook al zijn het nog echt kleine kinderen, toch vind ik het nu al mijn taak als opa om hen basiskennis over de natuur bij te brengen. Ik toon de oudste dan bijvoorbeeld de verschillende soorten vogels. Ook aan hen zie je de heilzame werking van de natuur: ze blozen en fleuren helemaal op! En wie weet wil er later eentje samen met opa een hengeltje vasthouden?”

Geniet in de natuur • Naast vissen, is het ook heerlijk wandelen in onze Edegemse parken. Een overzicht van al het prachtige groen in Edegem vind je op www.edegem.be/parken. • Ook op de trage wegen is het zalig slenteren. En er komen er steeds meer! Al onze trage wegen en hun namen vormen samen een netwerk dat je kan bekijken op www.edegem.be/tragewegen. • Wil je dan toch een keertje buiten de gemeentegrenzen gaan kuieren? Bekijk dan zeker eens de website van streekvereniging De Zuidrand (www.toerismezuidrand.be) en laat je verrassen door de talrijke gezellige adresjes en plekjes op een steenworp afstand van Edegem.


Dossier 15

“me inzetten voor jeugd”

“actief bezig zijn”

Op zesjarige leeftijd vluchtte de TurksIrakese Kubilay Özgener met zijn ouders en zusje van Turkije naar Nederland. Drie jaar later kwamen ze naar België, met slechts 500 euro op zak. Uiteindelijk vonden ze een woonst in Edegem. De student toegepaste psychologie heeft zijn geluk onder andere gevonden bij SPED.

François Meersseman werkt op zijn 71ste nog steeds als zelfstandig consultant. Daarnaast heeft hij, samen met vrienden, zijn eigen ontwikkelings­ project: Plan For Gambia. Voor hem is een actief leven de sleutel tot geluk.

Kubilay: “Ik probeer altijd positief te blijven, wat er ook gebeurt. Je mag je niet laten neer­ halen door een situatie. Er zijn altijd mensen waarop je kan rekenen en organisaties waarbij je terechtkan. Je moet elke dag leven alsof het je laatste is. Ik probeer veel te lachen en mijn leven leuk te maken.” “Ik ben leider geworden omdat ik iets wilde terugdoen voor de maatschappij. Ik ben al drie jaar leider bij de Edegemse speelpleinwerking SPED en voordien twee jaar bij de KSA. Je krijgt enorm veel voldoening van de kinderen die zich amuseren. Bovendien is de sfeer super. Ik heb veel vrienden gemaakt die ik ook buiten het speelplein zie.”

Amuseer je met de Edegemse jeugd • Wil je net als Kubilay een animator in het jeugdwerk worden? Je leest alles over de opleiding op pagina 10. • Wil je als jongere ook een handje meehelpen? De jeugddienst zoekt altijd vrijwilligers voor Rock@Edegem, Club27 of de Buitenspeeldag. • Ben je op zoek naar een jeugdhuis in Edegem? Of wil je iets organiseren met je vrienden? Dan kan je terecht bij de jeugddienst! Mail naar jeugd@edegem.be. • Kubilay kreeg in Edegem een warm welkom van onze medewerkers van de Sociale Dienst. Ze helpen je graag op weg in Edegem of als het ergens op die weg wat moeilijker gaat. Contacteer het OCMW op 03 450 84 07 of via info@ocmwedegem.be.

François: “Toen ik in 2006 naar Gambia reisde, zag ik hoeveel armoede er was. Na mijn terugkomst, ben ik lid geworden van een vereniging waarmee ik verschillende missies heb gedaan om scholen, ziekenhuizen en tuinprojecten te steunen. Uiteindelijk heb ik met vrienden een vzw opgericht: Plan For Gambia. Met onze vzw hebben we al verschillende waterputten geboord en nu huren we ook een kleuterschool voor een 80-tal kleuters. Dankzij de subsidies van de gemeente kunnen we nog meer projecten doen.”

“Ik heb een doel als ik opsta.” “Op kleine schaal iets structureels veranderen geeft voldoening. Ontwikkelingssamenwerking maakt mij zeer gelukkig, omdat ik een doel heb als ik opsta. Je moet constant actief zijn om gelukkig te zijn.”

Werk jij graag mee aan internationale solidariteit? Wist je dat onze gemeente een raad heeft rond internationale solidariteit? EGRIS vergadert regelmatig in het gemeentehuis. Wil je graag aan zo’n vergadering deelnemen? Stuur dan een mailtje naar solidariteit@edegem.be. Verenigingen kunnen vanaf de lente net zoals Plan For Gambia een projecttoelage aanvragen op voorwaarde dat ze een band met Edegem kunnen aantonen. Meer info vind je op www.edegem.be/projecttoelage.


16 Dossier

Ik word gelukkig van … “samen met anderen lopen”

“buren helpen”

Zes jaar geleden ging Annick Timmermans voor het eerst lopen met Start to Run van ABES. Momenteel traint ze voor haar eerste marathon.

Als inwoners van de Buizegemlei een probleem hebben met hun fiets of auto bellen ze aan bij nummer 94. Daar woont André Claes, een gepensioneerde automechanieker en immer helpende hand!

Annick: “De eerste jaren was het meer een opgave, maar de laatste twee jaar geniet ik er echt van. Lopen geeft een enorme rust. Je bent even weg uit de routine en de stress van je huishouden of werk. Je hoofd wordt lekker leeg. Soms kom je op een punt dat je kan blij­ ven lopen. Vroeger was ik een feestbeest, maar nu ga ik vroeger naar huis als ik weet dat ik de dag erna een lange afstand ga lopen. Ik zou niet meer zonder kunnen. Sporten gaat samen met een gezonde levenswijze. Als je gezond eet, heb je meer energie en kan je je beter focussen. Heel je leven gaat makkelijker!” “Bovendien kan je samen met anderen lopen. Ik loop drie keer per week bij ABES en dat creëert een sterkte sociale band.”

Start to Run! Annick deed mee aan de Start to Run. Ook dit jaar kan je in 10 weken tijd 5 kilometer leren lopen! Kom op maandag 5 maart om 18.30 uur naar de atletiekpiste (Vic Coveliersstadion, Jan Verbertlei) en schrijf je te plaatse in. • In Edegem kan je niet alleen sporten in talrijke sportver­ enigingen (www.edegem.be/sportverenigingen), je kan ook zelf gemakkelijk, gratis en zonder inschrijving spor­ ten in bijvoorbeeld Fort 5. Je vindt er een fit-o-meter op de buitenglacis. Sport je liever binnen? Dan ben je altijd van harte welkom op de conditietraining elke maandag en donderdag van 12.30 tot 13 uur in de sporthal Den Willecom, Terelststraat 2. • Ook aan sportieve senioren wordt gedacht! Je vindt een overzicht op www.edegem.be/seniorensport. • Zit je nog met andere sportieve kriebels, maar weet je niet waar je ze kwijt kunt? Contacteer dan de sportdienst op sport@edegem.be.

André: “Mensen hel­ pen is mijn hobby, het zit in mijn aard. Ik kan niet binnen zitten, dus ik wandel veel rond en praat met de buren. Als ze hulp nodig heb­ ben of materiaal willen lenen, sta ik altijd voor hen klaar. Ik zet ook elke keer de vuilnis­ bakken van alle buren aan de straatkant, zodat de vuilnismannen er makkelijker bij kunnen. Nadien zet ik de vuilnisbakken weer aan de voordeuren of garages. Ik raap ook zwerfvuil op tijdens mijn wandelingen, want het doet mij deugd als alles proper is.” “Zowel de vuilnismannen als de buren zwaai­ en altijd naar mij. Dat is tof. Op Nieuwjaar krijg ik ook altijd flessen wijn en koekjes als bedan­ king. Maar daar doe ik het niet voor, ik doe het voor mijn plezier!”

Organiseer iets met je buurt • Zit je al lang met een wijkidee dat je wil verwezen­ lijken? Dan kan je daar van de gemeente een budget voor krijgen! Ontdek alles over het wijkbudget op www.edegem.be/wijkbudget. • In 2017 namen meer dan 40 straten straten deel aan de Edegemse Burendag, traditioneel op de laatste dinsdag van mei. In het volgende nummer van Edegem Vandaag lees je er weer meer over. • Wil je een buurtfeest organiseren? Via www.edegem.be/buurtfeestorganiseren vind je de volledige procedure voor de aanvraag van je feest. • Wil je zelf iets in je buurt organiseren, maar heb je nog een aantal vragen? Stuur dan een mailtje naar welzijn@edegem.be.


Edegem morgen 17 Start aanleg tweede groene doorsteek door Hof Ter Linden Vanaf de zomer wandel of fiets je langs het domein Hof Ter Linden over een nieuwe trage weg die de verbinding maakt met het Fort 5. De weg krijgt de naam Bostulpenpad, een verwijzing naar de heel zeldzame bostulpen die je vanaf het nieuwe pad ziet. Dit voorjaar start de uitvoering.

Heraanleg begraafplaats Dit voorjaar laat de gemeente de begraafplaats heraanleggen. Een aantal belangrijke structurele verbeteringen én een aange­ past onderhoudsplan zorgen dat de begraafplaats er tegen de zomer piekfijn bij ligt. Dit gaan we aanpassen: • Eerst worden alle menselijke resten uit de ondergrond verwijderd waar oude graven worden geruimd. • Er komt een nieuwe strooiweide met een centrale verharde staanplaats en zitbanken. • De gemeente legt een nieuw centraal pad met zijpaden aan in onderhouds­ vriendelijke megabetontegels en grasdals. Er komen ook verschillende nieuwe banken en een gedenkboom. • De diensten gaan geleidelijk aan de kiezels tussen de zerken wegnemen en gras inzaaien. Bij een bijzetting in een concessie kunnen ze dan op korte ter­ mijn opnieuw inzaaien. Zo krijgt onkruid minder kans.

Hangars Fort 5 krijgen grondige renovatie Goed nieuws voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen met een lokaal in een hangar in Fort 5. De gemeente plant een grondige opknapbeurt van de hangars en vroeg onlangs een studie aan om na te gaan wat er moet gebeuren. In eerste instantie wordt Hangar 23 van de bioklas aangepakt. Dat is dringend omdat de huidige bioklas afgebroken wordt en de nieuwe bioklas bereikbaar moet zijn. Daarnaast worden hangar 27, 39, 40, 41, 42, 44 in de buitengordel van het Fort aangepakt. In die hangars is er sprake van onder andere waterinsijpeling en betonrot aan de daken. Uit de bestelde studie volgt een toekomstplan met priori­ teiten en een kostenraming, waarna we de restauratiedossiers bij het Agentschap voor onroerend erfgoed kunnen indienen. Hopelijk kunnen we in 2019-2020 de eerste hangars onder handen nemen!

De wandellus van 5 kilometer vertrekt vanuit de Drie Eikenstraat naast de voormalige maalderij Van den Bergh en volgt het bestaande landbouw- en wandelpad tot aan de Kasteelweg. Vervolgens gaat het pad verder langs de buitenzijde van de Terlindengracht door het bos en buigt het af via de akker aan de Graaf de Granvellelaan naar het terrein van de voormalige site Fortis-Extraction. Daar sluit het naast de nieuwe gracht aan op het bestaande fietspad van de Donk achter het Rubenspark.

Edegem steunt zeven projecten rond internationale solidariteit Dit jaar keurde het gemeentebestuur maar liefst zeven mooie project­ voorstellen goed, in overleg met de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (EGRIS). De projecten van Chico Latino, Artsen zonder Vakantie, Vriendenkring van Ecassef, Niños de la Luna, TRIAS, Nosissa en Plan For Gambia krijgen samen 42 760 euro steun. Benieuwd naar het project Plan For Gambia? Lees het interview met de initiatiefnemer op pagina 15.


18 Wij(k)werking

Even kijken in de wijken ...

In deze rubriek lees je over leuke initiatieven en opmerkelijke gebeurtenissen uit de vier wijken van Edegem.

Elsdonk Molenveld

Kerstmarkt

Petanquetoernooi

Op 17 december organiseerde het Wijkcomité Edegem Molenveld met de hulp van vrijwilligers een kerstmarkt op het gezellige pleintje van de Schrans.

Op 3 december organiseerden enkele buren van het Armand Preud’hommeplein een buurtpetanquetoernooi op de petanquebanen in Fort 5.

“De grote opkomst was hartverwarmend!”

“We kennen elkaar hoe langer, hoe beter.”

Karin: “We kunnen met trots meedelen dat deze kerstmarkt weer heel gezellig was. Er waren zowel veel inwoners van Edegem, als van andere gemeenten. Dat was hartverwarmend! De sfeer was gezellig en gemoedelijk dankzij de kerstverlichting, de versierde kraampjes en de aanwezigheid van de kerstman. Er waren kraampjes met koude en warme dranken, veel gevarieerde internationale gerechtjes, kerstdecoratie, handgemaakte artikelen, … Keuze genoeg voor een attentie of eindejaarsgeschenkjes!”

Gudrun, een van de organisatoren: “De petanquebanen liggen vlak bij onze straat, dus we wilden er echt eens van gebruikmaken. Een 40-tal deelnemers deden mee met ons petanquetoernooi. Ik vond het heel fijn om op een niet te competitieve manier samen een spel te spelen. Er is veel gelachen. We kennen elkaar hoe langer, hoe beter, dat is heel plezant! Mensen vroegen al naar een volgende editie, dus we gaan volgend jaar zeker opnieuw een petanque­ toernooi organiseren!”


Wij(k)werking 19 OPROEP

Wat leeft er in jouw wijk?

Alle Edegemnaars mogen wijkweetjes, buurtinitiatieven, verdienstelijke inwoners, inzamelacties, leuke buurtgebonden weetjes, oproepen, … melden! Elk nummer brengen we de leukste items in deze rubriek.

Iets insturen?

Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50, redactie@edegem.be Stuur als het kan ook een foto mee.

Centrum Buizegem

Zwerfvuilraper

Driekoningen

In de Heldenstraat is er geen zwerfvuil meer te bespeuren dankzij de vijfjarige Tibo. De milieubewuste jongen komt er regelmatig langs met zijn afvalgrijper.

Door hun lange tocht kwamen de drie koningen pas op 20 januari aan in ’t Forum. In het gezelschap van zeven hip­ pies in kleurrijke kledij, speelden en zongen ze een dolle komedie.

“Hij verkiest afval rapen boven de speeltuin.” Fiere mama Maaike: “Tibo heeft uit zichzelf een hart voor de natuur. Hij is apetrots op zijn nieuwe afvalgrijper. Hij stoort zich aan afval op de grond en hij verkiest afval rapen zelfs boven de speeltuin. We wandelen regelmatig door onze straat richting het Gemeenteplein of het Meihof en onderweg raapt hij al het zwerfvuil op. Hij is altijd heel trots als zijn zakje vol is. Ik vind het fantastisch en ik hoop dat hij er zo bewust mee bezig blijft!”

“De opbrengst gaat naar goede doelen.” Marc van vzw ’t Forum: “De acteurs zijn lid van de Edegemse oud-scoutsvereniging VEVASCO. Ze treden op drie zaterdagen in totaal maar liefst zestien keer op. Na hun optreden vroegen ze de toeschouwers een bijdrage te geven in de reistas van koning Melchior. De opbrengst gaat volledig naar mensen in nood. Ze kiezen die goede doelen zorgvuldig uit. Na het vertrek van de koningen bleven vele wijkbewoners een praatje slaan bij een worstenbrood, appelbol, heerlijke tas koffie of ander drankje. Dit was weer een mooie activiteit van vzw ’t Forum!”


20 Voor elkaar

Week van de Vrijwilliger Van 3 tot 11 maart is het de Week van de Vrijwilliger, met als thema ‘iedereen vrijwilligt’. Daarom willen we de honderden Edegemse vrijwilligers heel hard bedanken voor hun inzet. Zonder de vrijwilligers en de bergen werk die ze verzetten, zouden we niet staan waar we nu staan!

Activiteiten in Den Appel

Mantelzorgcafé Zorg jij regelmatig voor een ziek familielid of zorgbehoevende persoon zoals een buur, kennis of vriend? Dan ben jij man­ telzorger en nodigen wij je graag uit op een van onze gratis mantelzorgcafés. Je krijgt nuttige info, je kan er terecht met al je vragen én je zorgen kan je er delen met anderen. Ook wie (nog) geen mantel­ zorger is, is welkom! Afspraken maken in de thuiszorg Leer openlijk afspraken maken over de verdeling van kosten en taken. Zowel voor de zorgbehoevende persoon als de mantelzorgers is het een geruststelling als de zakelijke, financiële en praktische kant van de zorg thuis goed geregeld is. Wanneer? Maandag 19 maart van 14 tot 16 uur Volgend mantelzorgcafé op maandag 23 april: adempauze voor mantelzorgers Doolhof: wegwijs in doolhof dementie Wat is dementie en welke verschil­ lende vormen bestaan er? Wat betekent dementie nu juist voor de persoon met dementie zelf: wat gaat er om in deze persoon en hoe gaan wij daar zelf mee om? Wanneer? Donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 uur

Valpreventie: Ludiek toneelstuk 'trap niet in de val' Naar aanleiding van de Week van de Valpreventie kan je komen kijken naar de toneelvoorstelling ‘Trap niet in de val’. Het theatergezelschap ‘De Zingende Sterren’ uit Waregem maakt je op een speelse en humoristische manier bewust van de gevaren van een valpartij. Er zijn factoren in de woning, maar ook factoren waar je zelf je veiligheid mee kan verho­ gen zoals schoeisel, medicatiegebruik, … Het toneelstuk is geschikt voor alle 50-plussers en hun omgeving. Wanneer? Donderdag 19 april om 14 uur Waar? Vormingslokaal Den Appel Prijs? Gratis, graag inschrijven Lezingenreeks Op Afspraak VII Professoren of medewerkers van het UZA geven een uiteenzetting over een gezondheidsthema. Nadien kan je vragen stellen. Schrijf je vooraf in. • Maandag 12 maart om 14.30 uur: Kankerimmunotherapie. Afweersysteem versus tumoren. Spreker: Prof. dr. Zwi Berneman • Maandag 26 maart om 14.30 uur: Fysieke revalidatie. Korte val, lange revalidatie. Spreker: Van Mechelen Leni en Van Herpen Henri Prijs? 4 euro per lezing

Graag voor alle activiteiten inschrijven via dienstencentrum@wznedegem.be of 03 450 82 61.

Vaderdag Vier Vaderdag met een leuke smulnamiddag met entertainment in Den Appel! Wanneer? Donderdag 15 maart van 14 tot 16 uur Prijs? 1,50 euro voor gebak Wandeling in de plantentuin Kom mee wandelen door de kruidenen plantentuin van Antwerpen. We bezoeken ook de serres. Wanneer? Vrijdag 16 maart • Ga je rechtstreeks? Afspraak om 14 uur aan de ingang van de plantentuin (Leopoldstraat 24, Antwerpen). • Vertrek je mee met het openbaar vervoer vanuit het dienstencen­ trum? Afspraak om 12.45 uur aan de trappen aan de gang. Prijs? 2,50 euro Inschrijven? Ten laatste op 9 maart Kledingmarkt Dicht bij huis winkelen? Dat kan! Verschillende winkels met kledij, schoenen, lingerie, nachtmode en accessoires voor mannen en vrouwen strijken neer in huis. Ook pashokjes zijn aanwezig. Kom gerust flaneren langs de kraampjes! i.s.m. WZC Immaculata. Wanneer? Maandag 26 maart van 14 tot 17 uur


Voor elkaar 21

Edegem en San Jerónimo: al bijna 15 jaar zussen

Edegem heeft sinds 2004 een zustergemeente in Peru: San Jerónimo. Als steden­ bandpartner wisselen beide gemeentes voortdurend ken­ nis uit. Dat merkte ook Wim De Geest, coördinator steden­ band. Hij trok in december samen met Filip Schramme en Carolina Glazemakers van het OCMW naar de Andes voor een werkbezoek.

Wim staat voortdurend in contact met de gemeente uit het Andesgebergte en legt uit waarom zo’n samenwerking belangrijk is: “De stedenband zorgt ervoor dat de bestuurskracht van beide gemeentes verbetert. Zo werken we meteen samen aan twee duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: ‘vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ en ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’.”

kennis waardoor de Peruaanse col­ lega’s tot concrete resultaten komen. Zo versterken ze zelf hun samenleving. Financiële slagkracht vanuit Edegem maakt in het begin mee het verschil. Af en toe brengen we een bezoek aan onze Peruviaanse partner en dan tonen ze hoe ze hun eigen invulling gegeven hebben aan al die projec­ ten. Dit is een moderne vorm van ontwikkelingssamenwerking.”

Zelf naar een sterkere maatschappij

Leren zorgen voor elkaar

In meer dan 14 jaar tijd wisselden de gemeentes heel wat kennis en ideeën uit om hun samenleving en bestuur te verbeteren. “Zo is de kinderop­ vang in San Jerónimo gebaseerd op ons Edegems model”, vertelt Wim. “Daarnaast hebben ze samen met ons een tuinbouwproject opgestart. Op die manier ontdekten ze hoe ze een microklimaat in een serre kunnen creë­ ren zodat ze betere gewassen kunnen kweken en betere voeding hebben. De nadruk ligt op het doorgeven van

De kennisuitwisseling met San Jerónimo is niet alleen interessant voor de Peruvianen, maar ook voor ons, vertelt Filip: “Peruvianen staan bekend voor hun intermenselijke solidariteit. Veel van de zorg voor ouderen wordt opgevangen door de familie. In onze samenleving daarentegen, wordt heel wat ouderenzorg verleend door profes­ sionelen en wordt het systeem onbe­ taalbaar. We waren dus erg benieuwd naar de aanpak van onze Peruviaanse collega’s. De uitwisseling van ideeën gaf echt een energieboost.”

Filip: “De uitwisseling van ideeën gaf echt een energieboost.” Carolina: “Ook de positiviteit van de Peruviaanse zorgverleners inspireert mij hier nog elke dag. Met beperkte middelen proberen ze zoveel mogelijk mensen te bereiken die zorg nodig hebben. Dat is ook voor ons een uitdaging.” Na 15 jaar is nog lang niet alle kennis uitgewisseld. Wim: “Samenlevingen evolueren voortdurend. Ook al ligt San Jerónimo duizenden kilometers hiervandaan, toch hebben we meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Samen kunnen we dus beter de uitdagingen voor de toekomst aan”, besluit hij.


22 Mooi in Edegem

500 euro voor Bednet

IBO De Speelclub heeft meegedaan aan Music For Life. De kinderen en begeleiders maakten theelichthouders, versier­ de theelichtjes, gelukspopjes, kerstkaartjes, loombandjes, strijkparelfiguurtjes en massa’s zandkoekjes. Van 11 tot 18 december verkochten ze de spullen in een winkeltje in het

IBO. De enthousiaste kinderen spoorden de ouders aan om hun centjes boven te halen. In totaal bracht de actie 500 euro op. De kinderen schonken de opbrengst aan Bednet. Die organisatie zorgt dat kinderen die niet naar school kunnen, thuis live les kunnen volgen.

Inleefhuis leert jongeren en nieuwkomers omgaan met geld

Deze maand opent het OCMW van Edegem samen met andere OCMW’s uit de regio het ‘Inleefhuis’ achteraan op het domein Berkenhof. Dat is een ingerichte woning waar jongeren uit de derde graad en nieuwkomers via een interactief budgetspel leren omgaan met geld. Zo krijgen ze een realistisch beeld van de kostprijs van zelfstandig wonen. De OCMW’s krijgen hulp van twee medewerkers van het JAC (Jongeren Advies Centrum) en een 25-tal erg gemotiveerde vrijwilligers. Zij leiden de groepen door acht kamers, terwijl ze samen met hen een interactief spel spe­ len op een tablet. De deelnemers kiezen een beroep en een bijhorend budget. Tijdens de rondleiding maken ze een aantal keuzes en merken ze welke effecten die hebben op hun budget. In iedere kamer krijgen de deelnemers ook informatie over duurzame en betaalbare energie, gezonde en betaalbare voeding, verantwoord gebruik van water, …

Geluk betekent voor mij …

Naar aanleiding van het thema ‘geluk’ in deze Edegem Vandaag, heeft in het onthaal van het OCMW een tweetal weken een groot papier opgehangen. Daarop mochten de cliënten schrijven wat geluk voor hen betekent. Er is heel veel reactie op gekomen. Enkele van de antwoorden waren: - “Als mijn kindje naar mij lacht” - “Vrijwilligerswerk” - “Mensen doen lachen” - “Voetballen met mijn zoontje” - “Naar mijn slapende kleinzoon kijken” - “Rusten in de schaduw van je vrienden”


Kalender 23

in Edegem

DEN APPEL

5 maart

25 maart

Start to Run Meer info? Zie p.16

Rondleiding Fort 5 Meer info? Zie p.8

11 maart

Aperitiefconcert Meer info? Zie p.9

Linderaje Meer info? Zie p.9

27 maart

Rondleiding Hof Ter Linden Meer info? Zie p.8

Lezing Dalilla Hermans Meer info? Zie p.9

13 maart

28 maart

Lezing Huis Hellemans Meer info? Zie p.7

Film: Demain Meer info? Zie p.5

14 maart Infoavond ‘fiets ze veilig’ Meer info? Zie p.10

MEERMALIG

16 maart

1 tot 31 maart

Kaarswake voor de gefusilleerden Meer info? Zie p.8

’t Forumgalerieke: olieverf­ schilderijen van Lydia Tromkoe Wijkontmoetingscentrum 't Forum, Romeinse Put 97 E mvanbilsen@skynet.be, T 03 457 51 62, W www.tforum.be

17 maart Klein Kunst Festival Wijkontmoetingscentrum 't Forum, Romeinse Put 97 van 14 tot 19 uur, prijs: gratis E mvanbilsen@skynet.be, T 03 457 51 62, W www.tforum.be

24 maart Fietshappening Meer info? Zie p.10

maart 2018

Computer­cursussen: > Beginnerscursus computer start maandag 5 maart en maandag 30 april van 13.30 tot 16 uur, 6 lessen, telkens op maandagnamiddag, prijs: 30 euro > Cursus internet en email start woensdag 7 maart en 25 april van 9.30 uur tot 12 uur, 5 lessen, telkens op woensdag­ voormiddag, prijs: 25 euro > Cursus Powerpoint start 28 maart van 13.30 tot 16 uur, 6 lessen, telkens op woensdagnamiddag, prijs: 30 euro Voor andere activiteiten: zie p.20.

10 maart tot 2 april tentoonstelling in Huis Hellemans Meer info? Zie p.6

20 en 27 maart Nocturne Huis Hellemans Meer info? Zie p.7

Op stap MFC Ritmica organiseert begeleide staptochten voor jongeren tussen 12 en 26 jaar met een (vermoeden van een) beperking. Via het stappen komen de jongeren in contact met zichzelf. Wanneer? Tijdens de week, op zaterdag en in de schoolvakanties Waar? Vertrek bij MFC Ritmica, Wouwstraat 44, 2540 Hove Prijs? 25 euro per dag Meenemen? Lunchpakket Meer weten? 03 460 11 50, socialedienst@ritmica.be, www.opstapritmica.com


24 De duim

Geëngageerd koppel Chris Schotsaert en haar man Jos Torfs zijn respectievelijk 15 en 6 jaar vrijwilliger bij Oxfam-Wereldwinkels. Dit jaar geven ze de fakkel door. Chris: “Wij hebben anderhalf jaar in Indonesië gewoond. Daar zagen we hoe arme mensen hun producten niet kwijtraakten aan de straat­ stenen. Terug in België zag ik dat Oxfam Indonesische producten ver­ kocht. Ik wou zelf een bijdrage leveren en ben vrijwilliger geworden. Ik ben begonnen als winkelier en daarna in de kerngroep en raad van bestuur gestapt. Ik kreeg veel voldoening als de winkel goed draaide.” “Elk jaar gingen mijn man en ik producenten in het buitenland bezoeken. Bijzondere bezoeken waren onder andere wijnboe­ ren in Argentinië, sinaasappeltelers in Brazilië of de producen­ ten van ‘olifantenshitpapier’ in Sri Lanka. De producenten ver­ telden altijd heel enthousiast over hun verzekerd inkomen. Het was fijn om te zien dat Oxfam echt iets verandert.” Jos: “Ik heb zes jaar de vorming in de Edegemse scholen voor mijn rekening genomen en deelgenomen aan de nationale vor­ mingspool. Dankzij onze reizen kon ik alles met vuur uitleggen aan de kinderen. Nadat ik was gaan spreken, steeg soms de verkoop van bepaalde producten, zoals de dopperfles of papier van olifantenpoep.” “We hebben van bij het begin gezegd dat we zouden stoppen als we 70 jaar werden. Niet omdat we het beu zijn, maar om plaats te maken voor de nieuwe generatie. Tijd voor vernieuwing, vrijwilligers zijn dus welkom!” Chris en Jos winnen een E!Bon ter waarde van 25 euro. Proficiat!

Chris en Jos

de duim! Heb jij ook een Edegemse held? Stuur je nominatie naar: Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 of mail naar redactie@edegem.be.

Colofon Een publicatie van Gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem tel. 03 289 26 50, e-mail: gemeentebestuur@edegem.be, website: www.edegem.be

Verantwoordelijke uitgever: Koen Metsu, burgemeester, Ter Voortlaan 22, 2650 Edegem

Je leest Edegem Vandaag ook online op www.edegem.be/edegemvandaag.

Edegem Vandaag 362 - maart/april 2018  
Edegem Vandaag 362 - maart/april 2018  
Advertisement