Page 1

Edegem Gemeentelijk informatieblad – JUNI 2011 – nr. 307

Rock@Edegem

Festival van formaat

Edegem zingt ... en swingt Scan zelf

Junikermis Win Verken een fiets!

Hof Ter Linden: eenInpubliek park? 1 2 3 naar

je boeken

je grenzen

je speelstraat


plakpaal raakpunt M a s t er p l a n h u i s v e s t i n g : d e n i e u w e o r g a n i s a t i e k r i j g t v o rm

3 Plakpaal

Politieambtenaar van het jaar Edegem morgen Hof Ter Linden

5

Plannen worden stenen, maar eerst (even) verhuizen

6 Dossier Edegem feest 12 jaar Rock@Edegem

11 Ecologisch Edegem Opentuindag

12 Cultureel Edegem

De kunstenaar-tovenaar

13 Edegem onderweg

Overzicht wegenwerken

14 Samen Edegem

Dag van de Mantelzorg

17 Jonglerend Edegem Speelpleinengekte

20 Activiteitenkalender 24 Fotowedstrijd

Het oude politiegebouw in de Kontichstraat is afgebroken

Nog minder dan een jaar wachten en we verwelkomen je in een nieuw gemeentehuis op een vernieuwd gemeenteplein. Vanaf mei 2012 kun je voor alle dienstverlening aan de centrale balie terecht. Maar eerst moeten we tijdelijk verhuizen… Politiegebouw maakt plaats voor nieuw gemeentehuis Het oude politiegebouw in de Kontichstraat is afgebroken. Op deze plaats staat ondertussen het eerste gedeelte van het nieuwe gemeentehuis. De gemeentelijke diensten verhuizen tijdelijk naar enkele nieuwe locaties zodat de werken vlot kunnen verlopen.

Verhuizende diensten In het pinksterweekend, van 11 tot en met 13 juni, verhuizen de dienst bevolking, burgerlijke stand en het onthaal naar het gelijkvloers van de witte containers op het gemeenteplein. Op 14 juni in de ochtend zijn deze diensten gesloten, zodat ze hun dozen kunnen uitpakken. Tijdens de avondopening van 14 juni (van 17 tot 19.45 uur) kun je voor het eerst terecht in de witte containers.

Openingsuren loketdiensten • Elke werkdag van 9 tot 12 uur • Woensdagmiddag van 14 tot 16 uur • Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur (behalve in juli/augustus en op dinsdagen die een feestdag zijn of een feestdag voorafgaan)

In het weekend van 2 en 3 juli verhuizen de overige diensten die momenteel nog in het gemeentehuis zitten. Het secretariaat, de communicatiedienst en de personeelsdienst nemen dan tijdelijk hun intrek in het afgewerkte gedeelte van het nieuwe gemeentehuis. De dienst PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) verhuist tijdelijk naar het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16. De diensten cultuur, welzijn, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en evenementen blijven voorlopig op hun vaste stek in het Berkenhof, Kontichstraat 48, 2650 Edegem.

Meer weten? Edegem Raakpunt, Kontichstraat 19, Edegem.

2


plakpaal

Herinrichting en gescheiden

rioleringstelsel

Het gemeentebestuur plant samen met rioolbeheerder Ri-Ant kort na het bouwverlof de volledige herinrichting van de Te Nijverdoncklaan, Hazeschransstraat en Cronckenroystraat. De herinrichting omvat volgende werken: • de straten worden verhard in asfalt • de kruispunten worden geaccentueerd in betonstraatsteen • de voetpaden worden vernieuwd • er komen aangeduide parkeervakken • er wordt een veilige toegang tot de lagere school voorzien • de huidige bomen worden vervangen. Er wordt bovendien een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat we enkel nog puur afvalwater naar de zuiveringsinstallatie afvoeren. Het hemelwater wordt, al dan niet vertraagd, afgevoerd naar een gracht of een waterloop. Dat verbetert de lokale waterhuishouding.

Laat je belastingbrief invullen! Vanaf 1 juni 2011 kunnen de inwoners van Edegem de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 laten invullen op de kantoren van Controle Edegem, Mechelsesteenweg 432. Je kunt er elke werkdag tussen 9 en 15 uur terecht zonder afspraak. Meer weten? Tel. 02 579 31 50 of e-mail: contr.db.edegem@minfin.fed.be.

H u l d i g i n g H E KLA - me d e w er k er s v a n h e t j a a r

En de winnaars zijn… Elk jaar kiezen de operationele politieambtenaren en het burgerpersoneel van de politiezone HEKLA de medewerkers van het jaar. De winnaars van 2010-2011 werden bekend gemaakt op het HEKLA-feest.

…Erik Apers en Iris Verhoeven Bij het administratief personeel won Erik Apers van de dienst slachtofferbejegening. Bij de operationele politieambtenaren won inspecteur Iris Verhoeven van het team zonale permanentie en interventie. Vanaf 1 mei 2011 maakt Iris de overstap naar politiepost Hove waar zij de taak van wijkinspecteur op zich zal nemen. Erik en Iris kregen allebei een uniek kunstwerkje.

3


plakpaal

Gewijzigde busverbindingen

door werken in Drie Eikenstraat en centrum Vanaf 16 mei kwamen de werken in de Drie Eikenstraat in een nieuwe fase. Daardoor kunnen de buslijnen 130/130/135 niet langer via de omleidingsweg langs De Pelgrim-HTI-KTA omrijden richting centrum. Alleen buslijn 32 zal deze omleidingsweg nog volgen. De lijnen die Edegem aandoen, wijzigen tot en met het bouwverlof als volgt: •

Lijn 140/141 rijdt de normale reisweg richting Hoboken. Richting Wijnegem rijdt deze lijn vanaf het UZA via de Drie Eikenstraat, Doornstraat, Groeningelei en Prins Boudewijnlaan. Vanaf daar volgt lijn 140/141 de normale reisweg.

Gebruikers van de lijnen 130/131/135 zullen vanaf 1 juni ook hinder ondervinden van de werken aan de spoorwegbruggen van Kontich. De Lijn zal zijn reizigers tijdig informeren.

Na het bouwverlof zijn nieuwe wijzigingen mogelijk. •

Lijn 130/131/135 rijdt zijn normale reisweg vanaf Lier tot de tijdelijke halte in de Trooststraat. Vervolgens rijdt deze lijn via de Doelveldstraat naar Oude-Godstraat. De halte Paulus Pletinckxstraat is de eindhalte van deze lijn. De lijn 130/131/135 rijdt niet verder naar het UZA en de UIA. Reizigers dienen aan de halte Paulus Pletinckxstraat over te stappen op lijn 140. Deze buslijnen zullen aansluiting geven.

De lijn 130/131/135 rijdt vervolgens verder via de Oude-Godstraat, Molenlei, Lourdeslaan en Hovestraat opnieuw richting centrum om vanaf daar zijn normale reisweg richting Kontich en Lier te hernemen.

Extra tijdelijke halte voor lijn 32

Vanaf 16 mei zullen de bussen 130/131/135 dus niet langer via de omleidingsweglangs De Pelgrim-HTIKTA rijden, maar wel zoals hierboven beschreven. Op vraag van de reizigers is er wel een extra tijdelijke halte geplaatst voor de lijn 32 op het Verbindingsplein net voor de Leonardo da Vincilaan. Meer weten? Kijk op de website van De Lijn: www. delijn.be. Je kunt je ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief en zo op de hoogte blijven van wijzigingen aan de door jou geselecteerde buslijnen.

4


Edegem morgen

K a s t ee l d o me i n H o f Ter L i n d e n

Gemeentebestuur gaat voor publieke verwerving Tot voor kort was er sprake dat Park Ter Linden NV zou investeren in het kasteeldomein Hof Ter Linden om het tot een bloemen-, planten- en kunstenpark om te vormen. Het gemeentebestuur heeft dit plan verlaten en gaat voor de publieke verwerving van het domein.

Bloemen-, planten- en kunstenpark De NV Park Ter Linden diende vorig jaar een plan in om het kasteeldomein Hof Ter Linden om te vormen tot een bloemen-, planten- en kunstenpark dat op commerciële basis zou worden uitgebaat. Dit project werd in een eerste fase positief onthaald omdat het een renovatie van het bos, de restauratie van de historische gebouwen en de verbetering van de waterhuishouding inhield, evenals de publieke toegankelijkheid van het domein.

Leefbaarheid als topprioriteit Reeds van bij de start van de besprekingen waren zowel de effecten op de mobiliteit als de financiële leefbaarheid van het project doorslaggevend voor de finale beoordeling van het voorstel. Uit de daaropvolgende mobiliteitseffectenstudie bleek dat de Prins Boudewijnlaan alvast over voldoende capaciteit beschikte om het bijkomend autoverkeer van de parkbezoekers op te vangen. Maar de NV Park Ter Linden kon onvoldoende argumenteren hoe ze een mogelijke verkeers- en parkeeroverlast in de collegewijk, Pitsemburg en Klein Molenveld kon voorkomen.

Samenwerken voor een publiek park

Een delegatie van de burgemeester en de schepen van financiën en ruimtelijke ordening zal daarom nu verder onderhandelen met de NV Park Ter Linden en de betrokken instanties. Daarin staan volgende doelstellingen centraal: • de creatie van een publiek park van 80 ha waarbij het Kasteeldomein Ter Linden verbonden wordt met het domein Fort 5 • een oplossing voor de huisvesting van de rugbyploeg ARC aan Mitterlije • een garantie voor de huisvesting van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan • de herbestemming van het kasteel en de koetshuizen (eventueel in samenspraak met privé-investeerders) • de herbestemming van de zone 'Fortis - Extraction De Smet' tot woonzone • de renovatie van het bos, de restauratie van de historische gebouwen en de verbetering van de waterhuishouding. We houden je op de hoogte van het verdere verloop van dit dossier in een volgend nummer van Edegem Vandaag.

Burgemeester Koen Snyders nam daarom contact op met het Kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de vzw Kempens Landschap (Provinciebestuur van Antwerpen). Minister Schauvliege bleek bereid om een scenario te ondersteunen waarbij publieke overheden (Vlaanderen, provincie en gemeente) zouden samenwerken om het kasteeldomein te verwerven. Samenwerking met privépartners wordt in beginsel niet uitgesloten, op voorwaarde dat zij eveneens een niet-commercieel publiek park willen uitbouwen. De NV Park Ter Linden wil alvast, in samenwerking met het gemeentebestuur, onderzoeken hoe het park een publiek karakter kan krijgen. En ook de vzw Kempens Landschap blijft geïnteresseerd, al is hier nog geen formeel engagement aan het provinciebestuur. Meer weten? Mail je vragen naar het college van burgemeester en schepenen, gemeentebestuur@edegem.be.

5


dossier Edegem feest

12 jaar Rock@Edegem Schoolterrein wordt festivalweide Promoot Rock@Edegem

Affiches en programmafolders liggen klaar bij de jeugddienst om te verspreiden, Drie Eikenstraat 16. Hang een affiche voor jouw raam of voor dat van de moemoe en deel de folders uit in de sportclub, op school, tijdens de rapportendeling‌ Kortom, spread the word!

Nieuwe locatie

Rock@Edegem verhuist tijdelijk naar het festivalterrein van KTA Da Vinci, Monseigneur Cardijnlaan 1. Deze locatie ligt pal in het centrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het festivalterrein beschikt tevens over een ruime fietsparking en mooie grasvelden.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

De gemeente voorziet opnieuw voorbehouden parkeerplaatsen, een aangepast toilet en een rolstoelpodium. Om glas op het terrein te vermijden, tappen we in herbruikbare bekers. Het Rode Kruis is de hele dag aanwezig en verzorgt ADL-assistentie. Hulp nodig? Laat het ons op voorhand weten.

Ook dit jaar maken we de laatste zondag van juni weer plaats voor een festival van formaat! Rock@Edegem is intussen een vaste waarde aan het begin van de zomervakantie. Dit jaar verhuist het festival tijdelijk van het gemeenteplein naar de terreinen van KTA Da Vinci. Maar geen nood, onze ijzersterke formule blijft ongewijzigd: zon, sfeer en muziek van de bovenste plank! Op zondag 26 juni is het feest wanneer Les Truttes hun 15-jarig bestaan komen vieren, maar ook de gipsybende van Antwerp Gipsy Ska Orchestra zal menig stel dansbenen beroeren. Gevestigde waarde Wallace Vanborn en niet in het minst de lokale helden van Honky Tongue verzekeren dan weer een stevige streep rock op de weide. En de absolute kers op de taart: Broken Glass Heroes, gekend van de muziek van 'Benidorm Bastards', doen hun intrede in onze gemeente!

Op de affiche‌ Winnaar Rock Rally @ Edegem Lokaal talent

Dopjes sparen voor geleidehonden

De opleiding van een blindengeleidehond kost algauw 15 000 euro. Om dit te bekostigen, verzamelt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden plastic dopjes van drankflessen. De dopjes worden dan verkocht aan een onderneming die ze recycleert tot duurzame paletten. Door dopjes in te zamelen steunt Rock@Edegem het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op milieuvriendelijke wijze. Meer weten over de dopjesactie? Surf naar www.dopjesactie.be.

Franklin Barefoot brengt eigen nummers gespeeld door moordzuchtige telecasters, een pianist met zwarte toetsen, drum & bass met een hoog libido en een stem gerijpt in een vat gerookte whisky. www.myspace.com/franklinbarefoot

Honky Tongue (BE/USA) Get a little taste Rock zoals het bedoeld is, zonder omwegen, recht in je gezicht! Met een stevige knipoog naar de beginjaren van AC/DC breken deze jongens de zaal, of in dit geval de festivalweide, vakkundig af! Wat een combinatie van The Boss Martians (USA), Unsure, Gwyllions, Dieselrocker en Anytime allemaal teweeg kan brengen. www.myspace.com/honkytongue

6


dossier Edegem feest

Wallace Vanborn Der Pletwallace

Antwerp Gypsy ska orchestra Brandend passionele gipsy en gezwinde ska

Stonerrock bedrijft ongegeneerd de liefde met sexy en dansbare drumbeats, een magische formule die Wallace Vanborn een stevige livereputatie en de bijnaam 'Pletwallace’ oplevert. Hun debuutplaat ‘Free blank shots’ was vorig jaar een schot in de roos. Het aanstekelijke ‘Atom Juggler’ werd een hit op Studio Brussel en de band toerde doorheen Europa en zelfs langs de Amerikaanse westkust. In januari 2011 verplettert Wallace Vanborn pers en publiek op het Eurosonic Showcasefestival. Rock met catchy hooks en leuke refreinen. Dansen is toegestaan! www.wallacevanborn.com

Deze bonte bende muzikanten absorbeert stijlen en muziek vanuit het zuiden tot in de Balkan. Ze laten iedereen feesten op hun energieke mix van ska en Balkan gipsy. Van hun jongste cd ‘I Lumia Mo Kher (De Wereld Is Mijn Huis)’ spat de ambitie, energie en goesting. Zo uniek en overrompelend klonk gipsy-ska nog nooit. Het ziet er naar uit dat heel Europa en dus ook Edegem hier getuige van mag zijn! www.gipsyska.com

Broken Glass Heroes

Steek een handje toe

Wil je graag meewerken? Ervaring heb je niet nodig, maar een stevige portie enthousiasme mag niet ontbreken! Schrijf je in op www.rockedegem.be.

Les Truttes Harder, better, faster, stronger Sinds 1996 staan Les Truttes gekend voor hun hoog entertainmentgehalte. Deze unieke coverformatie is de absolute Vlaamse top in haar genre. Les Truttes zorgt voor ambiance als geen ander, dat bewezen ze enkele jaren geleden al op Rock@Edegem 2004. Dit jaar vieren ze hun 15-jarig bestaan, dus waarom geen verjaardagsfeest in Edegem? Spektakel, ambiance, humor, en altijd een beetje over-the-top. Kortom, Les Truttes! www.lestruttes.be

Benidorm Bastards Wat krijg je als een stel wetenschappers uit de verre toekomst het DNA van The Beatles, The Beach Boys en nog enkele bands uit de jaren ’60 klonen, kruisen en terugflitsen naar de vroege 21ste eeuw? Wij vermoeden de bastaardtweeling Pascal Deweze/Tim Vanhamel. Gelukkig is Broken Glass Heroes meer dan een uit de hand gelopen experiment. Toen de Benidorm Bastards hen vroegen een gepaste soundtrack te voorzien bij hun razend populaire comedy serie, zochten muziekiconen Vanhamel en Deweze hun inspiratie in de sixties en seventies. De samenwerking bleek een geweldige meevaller te zijn met als gevolg een full album dat bol staat van sfeervolle, straffe en sexy songs en zomerse melodieën. Zing alvast mee met catchy singles zoals ‘Let’s not fall apart’ en ‘Baby don’t worry’ en ga mee in deze zomerse sixties-trip – een spreekwoordelijke trip natuurlijk… www.myspace.com/brokenglassheroes

7


dossier Edegem feest

Gezocht: straattheatertalent! Het Edegemse jaarmarktcomité organiseert dit jaar voor de derde keer een straattheaterwedstrijd tijdens de jaarmarktfeesten op zaterdag 3 september 2011. Wil jij onze duizenden bezoekers overtuigen van je talent? Iedereen die niet professioneel met straattheater of muziek bezig is kan meedoen: cartoonisten, muzikanten, ernstige of grappige straatacts, ‘standbeelden’, jongleurs, vuurspuwers… Je kiest zelf een plaatsje uit in de braderijstraten en krijgt een deelnemersnummer. Zowel een jury als de jaarmarktbezoekers geven je punten op presentatie en inhoud. Voor de winnaar is er een geldprijs van 300 euro. De tweede en de derde plaats worden beloond met 100 euro. Het straattheaterfestival loopt van 13 tot 17uur. Veel succes! Wil je deelnemen? Schrijf je in bij de evenementencel via evenementen@edegem.be. Vergeet niet te vermelden wat je (artiesten)naam is, met hoeveel je bent en hoe we je kunnen bereiken.

(B)engelengezang in de gemeente Edegem Zingt Junior Op vrijdag 24 juni 2011 organiseren we voor de eerste keer Edegem Zingt Junior. Om het schooljaar samen af te sluiten ontmoeten 900 leerlingen van de Edegemse basisscholen elkaar op dit superfijn zangfestijn. Om 12.30 uur houden we eerst een gezamenlijke picknick voor het podium op de speelplaats van het KTA. Daarna neemt elke school om beurt het podium in, om enkele zelfgekozen nummers in te zetten. De school die het meeste ambiance brengt wint de juniorwisselbeker en mag de volgende dag Edegem Zingt inzetten! Als je dus op vrijdagmiddag 24 juni in Edegem (b)engelengezang hoort, dan zijn dat ongetwijfeld onze rakkers die de ziel uit hun lijf kwelen.

8


dossier Edegem feest

Vrijdag 17 juni 2011

Junikermis ĂŠn feestmarkt De feestmarkt wordt al sinds 1974 in de eerste week van juni georganiseerd. Sinds 2008 laat het gemeentebestuur de feestmarkt samenvallen met de junikermis. De kermis arriveert traditioneel in het weekend na 16 juni en opent op vrijdagavond, samen met de feestmarkt dus. Dit jaar staat de feestmarkt op 17 juni tussen 16 en 22 uur in de Hovestraat (gedeelte tussen de Trooststraat en de Lentelei).

Win een fiets! Met de gratis aanwezigheidstombola kun je ook dit jaar weer fietsen winnen! Vul de strook hieronder in en stop ze in de tombolabus op de feestmarkt. De trekking gebeurt ter plaatse om 22 uur. Veel plezier en geluk!

Edegemse handelszaken

langer open!

Naar aanleiding van de feestmarkt mogen de Edegemse handelaars op vrijdag 17 juni hun zaak open houden tot 22 uur. Deze afwijking op de openingsuren van handelszaken is geldig voor alle zaken gevestigd op het Edegemse grondgebied.

Tombolastrookje

feestmarkt 17 juni 2011 Voornaam: Naam: Straat en huisnummer:

Gemeente:

Stop deze strook in de tombolabus op de feestmarkt op 17 juni 2011.

9


dossier Edegem feest

4de editie Edegem Zingt 2 000 nachtegalen in Edegem? Op zaterdag 25 juni zingt Edegem voor de vierde keer. Smeer alvast je stembanden en kom om 20 uur naar de speelplaats van het KTA Da Vinci, waar Wim Leys & @Fundum ons opwarmen. Om 21 uur geeft Fitopia een korte maar wervelende dansdemonstratie en daarna begint het echt… Iedereen krijgt een zangboekje en samen met de Vlaanderen Zingt presentator en onze eigen Edegem All-stars zingen we uit volle borst de mooiste meezingers en grootste hits. Houdt onze stem het dit jaar vol tot na middernacht? Wees er tijdig bij en breng je buren mee. Voor Edegem zingt geldt immers: hoe meer zielen hoe meer vreugd! Of moeten we zeggen hoe meer kelen, hoe meer minstrelen… Meer weten? Cel evenementen, Berkenhof, Kontichstraat 48, Edegem, e-mail: evenementen@edegem.be.

Deze editie van Edegem Zingt gaat uitzonderlijk door op het terrein van KTA Da Vinci, Mgr. Cardijnlaan 1, 2650 Edegem, wegens de werken aan het gemeenteplein.

Edegem Zingt zkt. m/v met zang-, dans- of werktalent Sta je op 25 juni graag mee op het podium om deel uit te maken van de Edegem All Stars? Of steek je liever een handje toe en wil je helpen het terrein op te bouwen, drankjetons te verkopen, liedjesteksten uit te delen of het terrein op te ruimen? Dan zoeken we jou! Verenigingen zijn ook zéér welkom! Wanneer? Tijdens de vierde editie van Edegem Zingt op zaterdag 25 juni 2011, tussen 15 en 18 uur en tussen 19 en 24 uur Waar? Op de speelplaats van KTA Da Vinci, Mgr. Cardijnlaan 1, 2650 Edegem In ruil voor de inspanningen krijgen alle helpers en podiumzangers een origineel aandenken en eeuwige roem. Wacht niet langer en geef je naam op aan de cel evenementen via e-mail: evementen@edegem.be of tel. 03 289 22 10.

10


ecologisch Edegem Opentuinendag

26 juni

10 tot 17 uur

Oude stookolietank? Laatste tankenslag! Heb je nog een oude stookolietank in je tuin of kelder die je al jaren niet meer gebruikt? Dan ben je verplicht hem te reinigen, verwijderen of op te vullen. Als je dit niet doet, kan de tank beginnen roesten, waardoor de nog aanwezige olie of slib in de bodem terecht komt. Dat heeft ernstige gevolgen voor het milieu en het grondwater.

Plant je tuin vol vrije tijd! Gras gemaaid of onkruid gewied? En rij je niet graag naar het containerpark met al het groenafval? Ontdek hoe het anders kan tijdens onze opentuindag van zondag 26 juni. Een aangename fietslus van ongeveer 9 kilometer passeert langs een aantal juweeltjes van tuinen in gemeenten Edegem en Kontich. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin en vertellen je al hun geheimen en ervaringen. Ecologisch, afvalarm en kringlooptuinieren staan centraal. Je kunt je hartje ophalen in zowel sier- als moestuinen. Verenigingen zoals de Imkersgilde, Natuurpunt en de Compostmeesters zullen in de verschillende tuinen aanwezig zijn om je te informeren. Op de verschillende locaties vind je brochures over kringlooptuinieren en een kringloopwedstrijdformulier. De brochure met de fietslus en meer informatie over de open tuinen kun je verkrijgen in het gemeentehuis, in de bib, op www.edegem.be en via duurzaamheid@edegem.be.

De gemeente en de intercommunale Igean slaan de handen in elkaar om inwoners te helpen deze oude tanken te verwijden. Door een groepsaankoop kun je mee profiteren van de voordelen van deze actie: de kostprijs is gedrukt en je moet zelf niet de hele administratieve procedure doorlopen. De geldende tarieven kun je raadplegen op www.igean.be. Hoe werkt het? 1. Je stelt je kandidaat bij Igean voor het project tankenslag (telefonsich of per e-mail). 2. Je krijgt een invulformulier met handleiding toegestuurd waarop je de gegevens van de stookolietank moet invullen. 3. Via post of e-mail bezorg je dit document terug aan Igean. 4. Igean maakt met deze informatie een order op dat je moet indienen bij Mourik om de werken definitief aan te vragen. 5. Op afspraak wordt de oude tank door Mourik geledigd, gereinigd, verwijderd of opgevuld volgens de voorwaarden van het order. Je kunt je tot 15 juni inschrijven bij Igean met het invulformulier. De order die je daarna ontvangt van Igean om de werken te bestellen, moet je uiterlijk op 30 juni aan Mourik bezorgen. Het invulformulier kun je downloaden via www.igean.be of www.edegem.be of aanvragen op de milieudienst via milieu@edegem.be of tel. 03 289 21 21. Meer weten? Peter Vernimmen van Igean, tel. 03 350 08 13.

Gras maaien? Niet op zon- en feestdagen! Een fris groen gazon is de ideale ondergrond voor zomerse barbecues, wandelingen, picknicks en speelpartijen. Geniet er volop van, maar denk aan je buurtbewoners als het tijd wordt om het gras te maaien. Tussen 21 uur en 7 uur en op zon- en feestdagen is het verboden om lawaaierige toestellen te gebruiken. Hou rekening met je buur en maak er een leuke zomer van!

11


Roger Van den Eede - bronzen beelden & Josee Van den Eede - schilderijen

Foto: Karen De Keersmaecker

cultureel Edegem 2 8 me i t o t 1 9 j u n i 2 0 1 1 : R o g er e n J o s ee V a n d e n E e d e

Betoverend optimisme Roger Van den Eede

‘Een late roeping met de kracht en doorzetting van een jonge volbloed’, zo kunnen we deze bijna 80-jarige kunstenaar-tovenaar omschrijven. Zijn bronzen beelden, die hij eigenhandig giet, en zijn monumentale creaties getuigen van zijn veelzijdigheid. Zij charmeren vooral door hun spontaniteit. Hun aanblik laat de toeschouwer heel even ontsnappen aan een soms té artificiële wereld vol elektronica en spitstechnologie en biedt hem het warme gevoel van intense blijheid en tomeloos optimisme. Een optimisme dat deze kunstenaar zelf overvloedig uitstraalt. Met voorzichtige humor en met ernst heeft hij voor zichzelf een afscheidskist ontworpen en gemaakt om zeker te zijn van een stijlvolle afreis naar het land van de stilte. Laten we hopen dat deze kunstenaar-tovenaar nog heel lang wakker mag blijven.

Josee Van den Eede

Josee Van den Eede heeft zich, na jaren studie aan de academies van Dendermonde en Anderlecht, met succes toegelegd op verschillende kunstdisciplines om zo geleidelijk te komen tot abstracte figuratieve schilderijen. Ze schildert met een opeenvolging van bewegingen die voortkomen uit haar diepste wezen. Ruimte, vorm en kleur zijn meer bepalend dan de inhoud. Zij houdt van lichte en donkere contrasten die haar werk kracht en soberheid geven. Meer weten? Kristel Kussé, cultuurdienst, Berkenhof, Kontichstraat 48, Edegem, tel. 03 289 22 46 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur), huis.hellemans@edegem.be.

Huis Hellemans verwacht: • van 3 tot 25 september 2011 Colette Bitker - schilderijen • van 1 tot 23 oktober 2011 Iris Van der Kerken - schilderijen • van 29 oktober tot 20 november 2011 Franck Mortelmans - pastels en tekeningen • van 26 november tot 18 december 2011 Danielle Goffa - juwelen

Foto: Karen De Keersmaecker

Huis Hellemans vind je in de Strijdersstraat 14 te Edegem. Het is gratis toegankelijk op woensdag van 14 tot 17 uur, vrijdag van 14 tot 16 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Telefoonnummer tijdens de openingsuren: 03 289 23 68.

12


Edegem onderweg

Wegwijs in de wegenwerken Waar?

Wie?

Wat?

Wanneer?

Adrien de Gerlachestraat

Straatfeest

20+21 augustus 2011

August Coolslaan

Straatfeest

2 juli 2011

Baron de Celleslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Boerenlegerstraat (tussen Strijdersstraat en Meester Richard Goossensstraat)

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Boniverlei

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Heraanleg fietspad

Gepland

Cronkenroystraat

Eandis

Nutsleidingen

Vergund

De Wieken

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Dreef Hof Ter Linden (tussen Hof Ter Linden en Noulaertsplein)

Gemeentebestuur

Vernieuwen voet/fietsverbinding

Gepland 2011

Drie Eikenstraat (tussen E19 en Doornstraat)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Ri-Ant

Onderhoud rijweg, aanpassing riolering, aanleg rond punt UZA

In uitvoering

Drie Eikenstraat (tussen E19 en Prins Boudewijnlaan

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Ri-Ant

Onderhoud rijweg, aanpassing riolering, aanleg rond punt UZA

Gepland 2013

Elsbos

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Elsbos

Eandis

Nutsleidingen

Vergund

Straatfeest

27 augustus 2011

Elsenborghlaan Eugenio Pacellilaan/Ten Bogaerdeplein/ Ter Tommenstraat

Aquafin

Aanleg regenwatercollector

Gepland 2011/2012

Florent Geversstraat/Heldenstraat

Eandis

Nutsleidingen

In uitvoering

Gemeenteplein

Gemeentebestuur

Heraanleg

Najaar 2010/Voorjaar 2012

Gebroeders Van Raemdoncklaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Graaf de Fienneslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Graaf de Fienneslaan

AWW, Belgacom

Nutsleidingen

Vergund

Henri Dunantstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Herfstlei

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Hofgracht

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Ingenieur Haesaertslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Jacob de Roorestraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Jean NotĂŠstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Joe Englishlaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2013

Joe Englishlaan

Eandis, Telenet

Nutsleidingen

Vergund Uitvoering 2013

Straatfeest

19 september 2011

Lentelei

Gemeentebestuur

Riolerings- en wegenwerken

Gepland najaar 2011

Leo Baekelandstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Leeuwerikenlei

Lourdeslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Molenlei (kant Edegem)

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Onafhankelijkheidsstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Oude-Godstraat (ter hoogte OCMW)

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Oudebaan

Ri-Ant

Heraanleg

In uitvoering

Pastoor Moonslaan

Telenet

Nutsleidingen

Vergund

Rogier van der Weydenstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Romeinse Put

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Te Nijverdoncklaan/Cronkenroystraat/ Hazeschransstraat/Wenzel Cobergherstraat

Ri-Ant

Heraanleg

Gepland 2011/2012

Ter Voortlaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Timmerdonckstraat (noordelijk deel)

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Valentina Le Delierstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011/2012

Varenblok

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

In uitvoering

Straatfeest

23 juli 2011

Volhardingsstraat

13


samen Edegem

23 juni 2011

Dag van de Mantelzorg Je buurman dagelijks een bezoekje brengen of continu je zwaar afhankelijke partner of je gehandicapt kind verzorgen. Het zijn allemaal voorbeelden van mantelzorg. 23 juni, de langste dag van het jaar, is uitgeroepen tot Dag van de Mantelzorg en staat symbool voor de 24 op 24 uur zorg die veel mantelzorgers verlenen aan hun (zwaar) zorgbehoevende familielid, vriend of buur. Via deze weg willen wij alle mantelzorgers uit Edegem veel zon toewensen, in het bijzonder op 23 juni. Waarom? Zij verdienen alle zonnestralen omdat zij het leven van hun zorgafhankelijke dierbare zo aan-genaam mogelijk maken! Proficiat en dankjewel!

153 orgaandonoren in Edegem

Breng jij de teller op 154? In Edegem zijn er 153 mensen die uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie. Als zij sterven, kan dat het leven van anderen redden. Een uniek gebaar van solidariteit. Maar dat betekent ook dat heel wat Edegemnaars nog orgaandonor kunnen worden. En dat is goed nieuws. Zet jij ook de stap? Het gebrek aan organen is immers de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. De wachtlijsten worden steeds langer en patiënten overlijden voor de artsen een donororgaan hebben gevonden.

Immaculata zoekt enthousiaste collega's Zowel in het woonzorgcentrum Immaculata als in de thuiszorg zoeken we regelmatig nieuwe collega’s voor de poetsdienst, de zorg, de verpleging… Heb je een passie voor de zorg? Wil je je inzetten voor je medemens? Neem dan een kijkje op www.ocmwedegem.be of stuur je (spontane) sollicitatie naar • •

immaculata@ocmwedegem.be of naar WZC Immaculata, Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem thuisdienst@ocmwedegem.be of naar Thuiszorg, Terlindenlaan 1, 2650 Edegem.

Woon je in de buurt? Dat is zeker een voordeel!

Meer weten of je als orgaandonor registreren? Dienst bevolking, Kontichstraat 19, 2650 Edegem, tel: 03 289 26 50, bevolking@edegem.be.

14


samen Edegem

Gezocht m/v

Bezige Edegemnaars

In het nieuwe lokale dienstencentrum ‘Den Appel’ worden vanaf het najaar 2011 veel informatieve, vormende en recreatieve activiteiten georganiseerd. Voor deze activiteiten zoeken wij enthousiaste Edegemnaars die als vrijwilliger in het dienstencentrum hun creativiteit, hobby of kennis willen delen. Kun je een cursus geven? Ben je bereid anderen jouw hobby aan te leren? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Meer weten of jezelf kandidaat stellen? Dienstencentrum Den Appel, Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem, tel. 03 450 84 00, e-mail: dienstencentrum@ocmwedegem.be.

Ga jij naar de notaris voor de Stichting tegen Kanker? De Stichting Tegen Kanker zoekt vrijwilligers om kleine houders met folders te bezorgen aan notariaten. Die kunnen geplaatst worden in de wachtkamers van notarissen om zo de bekendheid van de Stichting bij het grote publiek vergroten. De notarissen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van jouw bezoek. Wat doe je precies? • Je bezoekt als vrijwilliger van de Stichting tegen Kanker een aantal notariaten in de maand mei en een tweede keer in het najaar • Je monteert de houder en plaatst deze met de folders in de wachtkamers • Je evalueert kort jouw bezoeken en geeft je feedback aan de Stichting. Wie ben je? • Je wilt je graag inzetten voor de Stichting tegen Kanker • Je beschikt over vrije tijd in het voorjaar en in het najaar • Je bent communicatief • Je bent bereid een korte opleiding (maximum een halve dag) te volgen • Je hebt een wagen. Meer weten? Neem contact op met Cecile Herrijgers, regiocoördinator provincie Antwerpen, tel. 0498 12 17 64 of e-mail: cherrijgers@kanker.be.

Vroege vogels voor de jaarmarkt!

Om de rommelmarkt tijdens de jaarmarktfeesten in goede banen te leiden zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de verkeersregeling. Ben jij sociaalvaardig, betrouwbaar en een vroege vogel? Lees dan zeker verder! Wat? Je zorgt er mee voor dat de standhouders op hun standplaats geraken. Wanneer? Zondag 4 september 2011 om 7 uur Wat bieden wij? Om 8 uur krijg je samen met alle medewerkers een heerlijk ontbijt. Voorts zorgen wij voor alle administratie en materiaal. Meer weten? Cel evenementen, Berkenhof, Kontichstraat 48, tel. 03 289 22 10, e-mail: evenementen@edegem.be.

Kindervrienden Het gemeentebestuur van Edegem organiseert sinds kort naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Hiervoor zoeken we nog gemotiveerde mensen die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.45 tot 17.45 uur in Edegemse scholen toezicht willen houden. Jij bent… • minimum 18 jaar • gemotiveerd en werkt graag met kinderen • communicatief, sociaal vaardig en verantwoordelijk • in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 • bereid te werken op vaste dagen en uren gelijk aan het schooljaarritme. Wij bieden… • een interne opleiding • een vrijwilligers of pwa-vergoeding per uur • goede ondersteuning vanuit de dienst kinderopvang. Meer weten? Dienst kinderopvang, Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, 2650 Edegem, tel. 03 289 21 10 of e-mail: kinderopvang@edegem.be.

Bekijk ook de vacature voor vrijwilligers tijdens Edegem Zingt op bladzijde 10.

15


samen Edegem

Betaalbaar wonen met SVK WoonWeb vzw

Op vakantie met de kinderen?

Vergeet de Kids-ID niet!

Een verzorgde en betaalbare woning is niet makkelijk te vinden. SVK WoonWeb wil je daarmee helpen. Dit sociaal verhuurkantoor biedt huizen en appartementen aan in acht gemeenten in de Antwerpse zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf. Het kost slechts 3 euro en je kunt het als ouder, samen met je kind komen afhalen bij de dienst burgerzaken, Kontichstraat 19, 2650 Edegem. De Kids-ID is een moeilijk te vervalsen reisdocument dat veel beter beveiligd is dan het huidige identiteitsbewijs. Ga je binnenkort op vakantie met de kinderen? Vraag dan zeker op tijd de Kids-ID aan. Net als bij de elektronische identiteitskaart voor volwassenen is de wachttijd ongeveer 3 weken. Breng zeker een recente pasfoto van je kind mee!

WoonWeb is een initiatief van de acht OCMW’s van deze gemeenten en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die een betaalbare en kwaliteitsvolle woning zoeken. Wat zijn de voordelen van WoonWeb? • Betrouwbare huurcontracten van lange duur (tot 9 jaar) • Mogelijkheid tot huursubsidie, dus maandelijkse huur lager dan de marktprijs • Voorrang voor kandidaat-huurders die de woning het meest nodig hebben • Zowel kleine woningen als woningen voor grote gezinnen • Begeleiding door ervaren medewerkers.

Dichtbije zorg op afstand

De tijd kwijt? Een telefoontje kan helpen

Een afspraak vergeten of de tijd uit het oog verliezen, het kan iedereen wel eens overkomen. Maar mensen met (beginnende) dementie, een verstandelijke handicap of een depressie kunnen het besef van tijd ernstig verliezen.

WoonWeb zoekt woningen Ben je eigenaar van een huis of appartement en overweeg je jouw pand te verhuren? Neem dan zeker contact op met WoonWeb. Onze samenwerking levert je tal van voordelen op: • gegarandeerde stipte betaling • recht op renovatiepremies en fiscale voordelen • minimum aan administratie.

Vzw De Hazelaar en het Wit-Gele Kruis van Antwerpen willen de mantelzorgers helpen met gratis herinneringstelefoontjes op belangrijke dagmomenten of voor afspraken. En is een herinnering alleen soms niet genoeg, dan zijn er verschillende oplossingen om ervoor te zorgen dat taken ook effectief worden uitgevoerd.

Meer weten? Neem contact op met Roel Totté van SVK WoonWeb vzw, Antwerpsesteenweg 99a, 2550 Kontich, tel. 03 449 84 70, e-mail: info@svkwoonweb.be.

Wil je meer informatie over deze dienst of er gebruik van maken? Dan kun je terecht bij Sofie Martens, tel. 03 450 82 80 of 047 463 52 53, e-mail: hp@dehazelaar.be of surf naar www.dehazelaar.be of www.wgkantwerpen.be.

16


jonglerend Edegem Speelpleinwerking Edegem in juli en augustus

Hoe meer SPED!, hoe meer fun!

Kinderen van de lagere school, opgelet! Beleef knotsgekke weken met SPED! Daar kun je samen met leeftijdsgenoten naar hartelust spelen, knutselen, tochten maken, ravotten, … en dat allemaal rond een keitof weekthema! Voor 12- tot 15-jarigen is er een aparte tienerwerking. De monitoren stellen in samenspraak met de tieners een apart programma op. Juli Wanneer? Van maandag 4 tot vrijdag 15 juli (opgelet: niet op maandag 11 juli!) telkens van 9 tot 16 uur Waar? In het lokaal van VKSJ Molenveld, Parklaan 161 (naast Hangar 27) – ingang langs de achterzijde Augustus Wanneer? Van maandag 1 tot vrijdag 12 augustus telkens van 9 tot 16 uur Waar? In het lokaal van de 28e Maria Regina (gidsen) op het Sterrenhof, Kontichstraat 92 (centrum) Voor- of naopvang? Neem hiervoor tijdig contact op met de kinderopvangdienst, tel. 03 289 21 10. Inschrijven? Op het speelplein zelf vanaf 8.45 uur. Er is altijd plaats! Dagprijs? 2,50 euro per kind, vieruurtje en verzekering inbegrepen Meebrengen? Lunchpakket en voldoende drank Meer weten? Jeugddienst, Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, Edegem, tel. 03 289 21 20 of e-mail: jeugd@edegem.be. Of kom even langs tijdens de openingsuren: dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur (niet in juli en augustus!), woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur, donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur.

Een compleet boek dat in je hand past?

Nieuw in de bib: de dwarsliggers® Vertrek je binnenkort met vakantie en passen je boeken niet in je koffer? Met de dwarsligger® hoef je niet langer boeken thuis achter te laten!

SPED! is er enkel voor kinderen die het eerste leerjaar achter de rug hebben. Jongere kinderen en kleuters worden opgevangen in de Speelclub, een initiatief van de buitenschoolse opvang georganiseerd door de kinderopvangdienst, tel. 03 289 21 10. Schrijf je hiervoor wel op voorhand in!

Met JINFO ben je altijd mee! De jeugddienst van Edegem verzendt regelmatig een digitale nieuwsbrief, speciaal voor jongeren. Daarmee willen ze de jeugd nog beter informeren over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Wil je op de hoogte blijven van de jeugdactiviteiten in Edegem of wil je weten wanneer en waar je kunt fuiven? Registreer je op www.vrijetijd.edegem.be en schrijf je in voor de nieuwsbrieven. Je ontvangt dan de Jinfo in je mailbox. Ook niet-Edegemse initiatieven of info over het bredere jeugdwerk komen aan bod. Meer info krijg je bij de jeugddienst, tel. 03 289 21 20.

De dwarsligger® is een klein handig boekje van ongeveer 8x12cm waarin één pagina van een gewone roman dwars op twee pagina’s wordt gedrukt. Omdat de dwarsligger op heel dun papier wordt gedrukt, past een volledige roman in een klein, compact, handig boekje dat perfect in je handtas, je binnenzak of zelfs in je broekzak past. Nu kun je veel reizen én veel lezen! Momenteel heeft de bib een veertigtal boekjes uit deze reeks in voorraad. Spring even binnen voor je met vakantie vertrekt of maak je keuze via onze online catalogus (zoeken op reeks ‘dwarsligger’). Meer info vind je op www.dwarsligger.nl.

17


jonglerend Edegem

Voor alle kinderen van 3 tot en met 11 jaar

Grabbelpas, hoezo? Met de grabbelpas beleef je de vakantie op een keitoffe en niet-alledaagse manier. In het grote aanbod vind je vast en zeker je zin: knutselen, avontuur, theater, bouwen, uitstappen, sport, koken, muziek en dans, film, … Wat dachten jullie van - een dagje meehelpen op de kinderboerderij? - lekkere koekjes bakken in een grote bakkerij? - op bezoek gaan in de dierenkliniek? - een initiatie kidstennis of keileuke dansworkshops? Proef van het aanbod en de Grabbelpaskriebel laat je niet meer los!

Haal je Grabbelpas- en Swapboekje vanaf 30 mei bij de jeugddienst en in de bibliotheken. Er is dan ook een digitale versie beschikbaar via de www.vrijetijd.edegem.be.

Voor alle tieners van 12 tot en met 15 jaar

SWAP zeg je?

Heel simpel, Swap is gewoon de grotere broer of zus van de Grabbelpas. Ook dit tienervakantieprogramma zit boordevol supercoole en megatoffe activiteiten.

Wat kosten de Grabbelpas en de Swappas? Het pasje kost slechts 3 euro en is te koop bij de jeugddienst. Breng een recente foto mee van jezelf en je pasje is meteen klaar! Met je grabbelpasje kun je op tal van plaatsen terecht voor extra kortingen (pretparken, musea, …) en alle Edegemse kinderen en tieners krijgen er nog speciale plaatselijke voordelen bovenop (zoals gratis dvd-ontlening in de bib, gratis speelpleinbon voor de kids van de lagere school, …). Inschrijven? Grabbelaars, schrijf je vanaf dinsdag 14 juni in voor de zomeractiviteiten! Swappers kunnen zich inschrijven vanaf 30 mei. Loop gewoon even langs bij de jeugddienst die de activiteit organiseert (telefoneren of mailen kan natuurlijk ook). Als er nog plaatsen vrij zijn, bevestigt de jeugddienst je inschrijving meteen.

Heb je vragen? Blijf er niet mee zitten! Luc Bries van de jeugddienst staat voor je klaar! Tel. 03 289 21 20 of e-mail: luc.bries@edegem.be. Je vindt de jeugddienst in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16 in Edegem. Openingsuren: dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur (niet in juli en augustus) woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur Swap en Grabbelpas worden georganiseerd door de jeugddiensten van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

18


jonglerend Edegem

voor alle kinderen van 3 tot en met 14 jaar

Vakantiespeelplein Hulgenrode in Wommelgem Hou je van avontuur? Ben je een durver en trek je al goed je plan? Dan ben je van harte welkom op het speelplein Hulgenrode in Wommelgem! Daar kun je spelen in het bos en op de waterspeelplaats, zandkastelen bouwen, knutselen, sporten ... of mee de dieren verzorgen op de kinderboerderij. Stap ’s morgens in Edegem op de speciale speelpleinbus. Die brengt je naar het juiste adres en ’s avonds brengt ze je terug naar Edegem. Simpel toch? Je ouders kunnen je ook rechtstreeks naar het speelplein brengen. Het adres: ‘t Serclaesdreef 34 (zijweg Herentalsebaan) in Wommelgem. Er is voor- en naopvang voorzien vanaf 7.30 en tot 18 uur. Dat kost 0,50 euro per begonnen half uur per kind.

Opstapplaatsen voor de speelpleinbus (onder voorbehoud) - Prins Boudewijnlaan, bushalte 32 aan de Ingenieur Haesaertslaan - Drie Eikenstraat aan het Zwaluwnest (alleen voor kinderen IBO met voor- en naopvang) - Hovestraat, bushalte 32 aan het gemeenteplein - Hovestraat, bushalte aan het Meihof

Wanneer? Alle weekdagen van 4 juli tot en met 31 augustus (behalve op 21 juli en 15 augustus), telkens van 8.30 tot 17 uur Prijs? 8 euro per dagticket (warme maaltijd, vieruurtje en busvervoer inbegrepen). Je kunt deze tickets kopen vanaf 8 juni tot het einde van de zomervakantie bij de jeugddienst, Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, tel. 03 289 21 20 of e-mail: jeugd@edegem.be. De verzekering is verplicht en kost éénmalig 6 euro. De tickets en de verzekering moeten op voorhand worden aangekocht.

Er zijn nog andere verkooppunten en opstapplaatsen die voor jou misschien gemakkelijker te bereiken zijn.

Kom op zaterdag 2 juli van 14 tot 17 uur een kijkje nemen op de openspeelpleindag!

Opgelet! Kinderen onder de 6 jaar mogen enkel mee op de bus als: - ze worden vergezeld door een broer of zus die ouder is dan 9 jaar; - ze gebruik maken van de voor- en naopvang door IBO De Speelclub (opgelet: niet mogelijk op 6 en 20 juli en 10 en 24 augustus) Meer weten? Koraal Speelpleinen, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, tel. 03 232 97 72, e-mail: info@koraal.be of surf naar www.koraal.be.

van 1 juni tot 30 september 2010

De bib verwent je met een luilekkerpakket! Laat je deze zomer verwennen door de bib. In plaats van zelf de rekken af te schuimen op zoek naar dat ene boek, bezorg je simpelweg je verlanglijstje aan de bib en zij maken een luilekkerpakket klaar voor je vakantie! Hoe ga je te werk? - Maak een verlanglijstje van 10 boeken die je wilt lezen (geen multimedia of reisgidsen). - Bezorg het lijstje tenminste 3 weken voor je ze wilt afhalen aan de balie van de bib. - De bib zorgt ervoor dat er ten minste 3 boeken van je lijstje voor je klaarliggen, eventueel aangevuld met 2 verrassingsboeken. - Haal je boeken af en begin aan een zorgeloze vakantie! En waarom ga je niet voor de complete verrassing? Geef de bib enkel een thema of een genre en zij stellen voor jou een luilekkerpakket samen! Meer weten? Bibliotheek Edegem, tel. 03 289 23 50 of e-mail: bibliotheek@edegem.be.

19

Tip! Tijdens de vakantie kun je een uitleentermijn tot 6 weken vragen!


activiteitenkalender

juni 2011 woensdag 1 Hoogmis Allerheiligen

Heilige Familiekerk, Kerkplein om 11.15 uur Koninklijk Familiakoor Elsdonk, tel. 03 449 48 37, andre.chabot@skynet.be, www.familiakoor.be

CurieokĂŠ karaokĂŠ Feestzaal Ons Huis, Drie Eikenstraat 65 om 20 uur Curieus Edegem, tel. 0486 26 66 15, andre.van.ekelenburg@pandora.be, www.bloggen.be/curieus

Vrijdag 3 Breien

Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 14 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Corry Van Roeijen), tel. 03 888 84 62, www.kav.be/edegem-sint-jozef

Toneel 'Julien, Julienne' Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

zaterdag 4 Toneel 'Julien, Julienne'

Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

Kunsttentoonstelling 5de Latijns-Amerikaanse kunsttentoonstelling van 11 tot 18 uur Prins Boudewijnlaan 155, 2650 Edegem Gratis toegang, tel. 03 457 78 01

zondag 5

Openluchttentoonstelling in Hamme Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Kunsttentoonstelling 5de Latijns-Amerikaanse kunsttentoonstelling van 11 tot 18 uur Prins Boudewijnlaan 155, 2650 Edegem Gratis toegang, tel. 03 457 78 01

dinsdag 7 Fietstocht naar Lier en Emblem

Het Atrium (vertrekplaats), Sint-Bernadettestraat 7 om 14 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jacqueline), tel. 03 449 99 23

Minigolf Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 14 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Magda Stoffelen), tel. 03 449 41 01, magda.stoffelen@scarlet.be, www.kav.be/Edegem-Sint-Jozef

Bezoek aan het MAS Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

Bezoek aan het Koninklijk paleis Antwerpen Centraal Station Antwerpen (vertrekplaats) om 13.15 uur Gilberte Rieke, tel. 03 457 75 46 of 0477 23 10 41

20

woensdag 8 Bezoek aan chocolatier Goossens

Chocolatier Goossens, Isabellalei 6 om 14 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nicole Vermeulen), tel. 03 457 05 16, nicolev@skynet.be

Bezoek aan de Vlaamse Opera achter de schermen Ingang Vlaamse Opera, Frankrijklei 1, 2000 Antwerpen om 14 uur Zorg voor Later (Elza Vogels), tel. 03 458 31 11

vrijdag 10 Kegelen

Kegelhuis, Maalderijstraat 10 B om 14 uur OKRA Sint-Bernadette MortselEdegem (Hugo Hosteaux), tel. 03 449 66 63, hugo.hosteaux@telenet.be


activiteitenkalender Toneel 'Julien, Julienne' Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

zaterdag 11 Toneel 'Julien, Julienne'

Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

zondag 12 Hoogmis Pinksteren

Heilige Familiekerk, Kerkplein om 11.15 uur Koninklijk Familiakoor Elsdonk, tel. 03 449 48 37, andre.chabot@skynet.be, www.familiakoor.be

dinsdag 14

Fietstocht naar Branst en Weert Het Atrium (vertrekplaats), Sint-Bernadettestraat 7 om 9.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jacqueline), tel. 03 449 99 23

woensdag 15 Tentoonstelling in Huis Hellemans

Huis Hellemans, Strijdersstraat 14 om 14 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Lilianne), tel. 03 288 46 13

Doe-spelnamiddag OKRA-lokaal, Ing. Haesaertslaan 4 om 14 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Foto: Karen De Keersmaecker

donderdag 16 zaterdag 18 Wandelen

Het Atrium (vertrekplaats), Sint-Bernadettestraat 7 om 13.30 uur OKRA Sint-Bernadette MortselEdegem (Hugo Hosteaux), tel. 03 449 66 63, hugo.hosteaux@telenet.be

Geleid bezoek aan de Synagoge van Edegem Parklaan 120 om 14 uur Vlaamse Actieve Senioren – Vl@s, Carl Vangenechten, tel. 03 457 37 49

vrijdag 17

Theaterwerkgroep Aorta: 'Zullen we Tsjechov spelen?' om 20 uur Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 Theaterwerkgroep Aorta, tel. 0479 49 05 92, leo.van.tilborg@pandora.be, www.toneelgroep.be

21

Theaterwerkgroep Aorta: 'Zullen we Tsjechov spelen?'

om 20 uur Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 Theaterwerkgroep Aorta, tel. 0479 49 05 92, leo.van.tilborg@pandora.be, www.toneelgroep.be

zondag 19

Theaterwerkgroep Aorta: 'Zullen we Tsjechov spelen?' om 15 uur Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 Theaterwerkgroep Aorta, tel. 0479 49 05 92, leo.van.tilborg@pandora.be, www.toneelgroep.be

dinsdag 21 Fietstocht naar Lichtaart

Het Atrium (vertrekplaats), Sint-Bernadettestraat 7 om 4 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jacqueline), tel. 03 449 99 23


activiteitenkalender OKRA Sint-Bernadette MortselEdegem (Hugo Hosteaux), tel. 03 449 66 63, hugo.hosteaux@telenet.be

Kaartnamiddag Twin Power, Strijdersstraat 44, 2650 Edegem om 14 uur Zorg voor Later (Elza Vogels), tel. 03 458 31 11

dinsdag 28 Fietstocht naar Bazel

Het Atrium (vertrekplaats), Sint-Bernadettestraat 7 om 19 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jacqueline), tel. 03 449 99 23

Fietsen Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 9.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Greta Soetens), tel. 03 440 18 96, greta_soetens@hotmail.com, www.kav.be/edegem-sint-jozef

woensdag 22

Uitstap naar het zilvermuseum in het Sterckxhof Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Chris), tel. 03 440 32 55

Bingonamiddag Basisschool Andreas Vesalius (refter), Kontichstraat 21, 2650 Edegem om 14 uur Zorg voor Later (Elza Vogels), tel. 03 458 31 11

donderdag 23 Bezoek aan het ijssalon

Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 9.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Magda Stoffelen), tel. 03 449 41 01, magda.stoffelen@scarlet.be, www.kav.be/Edegem-Sint-Jozef

vrijdag 24 Lijndansen

Het Atrium, Sint-Bernadettestraat 7 om 9.30 uur OKRA Sint-Bernadette (Conny PirĂŠe), tel. 03 449 50 80

donderdag 30 Wandelen door Edegem

Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 18 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Magda Stoffelen), tel. 03 449 41 01, magda.stoffelen@scarlet.be, www.kav.be/Edegem-Sint-Jozef

zaterdag 25 Geleide wandeling in de Tentoonstellingswijk

Huis Guiette - Le Corbusier, Populierenlaan 32 om 19 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

zondag 26 Walters mooiste momenten show

Zuiderkroon Antwerpen om 15 uur Zorg voor Later (Elza Vogels), tel. 03 458 31 11

maandag 27 Tempowandelen

Het Atrium (vertrekplaats), SintBernadettestraat 7 om 9.30 uur

22

maandag 22 augustus tot vrijdag 26 augustus telkens van 10 tot 16 uur

Sport en spel Omnisport en sportspelen op de verschillende sportterreinen in de gemeente: sporthal Den Willecom, Atletiekpiste, zwembad, Fort 5. Je kunt je inschrijven via het digitaal loket. De sportdienst is gesloten tussen 1 en 15 juli. We reageren dan niet onmiddellijk op je inschrijving.


activiteitenkalender

Periodieke activiteiten

Petanque

Op 1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29 en 30 juni Hangar 27, Parklaan 161 om 13 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

Biljarten Op 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 en 30 juni Elzenhof, Kerkplein 3 om 13.30 uur OKRA Elsdonk (Hugo Neelen), tel. 03 239 10 63

Kaarten Op 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 en 30 juni Elzenhof, Kerkplein 3 om 13.30 uur OKRA Elsdonk (Tinneke 's Jongers), tel. 03 440 05 14

Kaarten - Rummikub – Babbelen Op 7, 14, 21 en 28 juni 't Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97 Vlaamse Actieve Senioren – Vl@s, Carl Vangenechten, tel. 03 457 37 49

Nordic wandelen Op 9, 16, 23 en 30 juni Hangar 27 (vertrekpunt), Parklaan om 9 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Lijndans Op 9, 16, 23 en 30 juni Kelder bibliotheek Elsdonk, Kerkplein z/n om 11 uur OKRA Elsdonk (Lieve Goolaerts), tel. 03 440 34 29

Gym Op 9, 16, 23 en 30 juni Kelder bibliotheek Elsdonk, Kerkplein z/n om 10 uur OKRA Elsdonk (Lieve Goolaerts), tel. 03 440 34 29

Lijndans Op 9, 16, 23 en 30 juni Kelder bibliotheek Elsdonk, Kerkplein z/n om 9 uur OKRA Elsdonk (Lieve Goolaerts), tel. 03 440 34 29

Bridge

Kleuterdans

Op 9, 16, 23 en 30 juni OKRA-lokaal, Ing. Haesaertslaan 4 om 14 uur OKRA Elsdonk (Frans Bayens), tel. 03 449 04 44

Fietsen Op 14 en 21 juni Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 18.30 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Hobby Op 6 en 20 juni Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 13.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Josée), tel. 03 449 79 01

Wandelen Op 11 en 25 juni Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

Nordic wandelen

Hangar Fort 5, Jacob de Roorestraat 8 Elke zaterdag van 9.15 tot 10 uur Omnigym Jong Edegem, tel. 0486 86 29 14, annemie.baeyens@telenet.be, www.OJedegem.be

Gym voor 55+ Hangar Fort 5, Jacob de Roorestraat 8 Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur Omnigym Jong Edegem, tel. 0486 86 29 14, annemie.baeyens@telenet.be, www.OJedegem.be

Gym voor kinderen met een beperking Basisschool Andreas Vesalius turnzaal, Kontichstraat 21 Elke donderdag van 18 tot 19 uur Omnigym Jong Edegem, tel. 0486 86 29 14, annemie.baeyens@telenet.be, www.OJedegem.be

Gym

Op 8 en 22 juni Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 14 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Ria Heirbaut), tel. 03 449 87 37, riaengels@telenet.be, www.kav.be/edegem-sint-jozef

't Forumgalerie: tentoonstelling olieverfschilderijen voor kinderen Van 1 tot 30 juni, dinsdag tot zondag van 12 tot 22 uur 't Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97 't Forum, vzw, tel. 03 457 51 62, mvanbilsen@skynet.be, www.tforum.be

Volleybal Parochiecentrum De Schrans (turnzaal), Molenveldlaan 4 Elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Ria Heirbaut), tel. 03 449 87 37, riaengels@telenet.be, www.kav.be/edegem-sint-jozef

23

Hangar Fort 5, Jacob de Roorestraat 8 Elke dinsdag van 14 tot 15 uur Omnigym Jong Edegem, tel. 0486 86 29 14, annemie.baeyens@telenet.be, www.OJedegem.be

Turnen Parochiecentrum De Schrans (turnzaal), Molenveldlaan 4 Elke maandag van 9 tot 10 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Irène Hofman), tel. 03 440 61 32, deloof.irene@skynet.be, www.kav/edegem/sint-jozef

Aquarelclub t Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97 Elke dinsdag en vrijdag van 13.30 van 16.30 uur 't Forum, vzw, tel. 03 457 51 62, mvanbilsen@skynet.be, www.tforum.be


mijn mooiste Edegem

Maak een feestfoto en win 25 euro! Hou je van Edegem en maak je graag foto’s? Hier krijg je de kans om de mooiste plekjes van Edegem te tonen, telkens rond een bepaald thema.

Flits en win

In Edegem Vandaag 305 gaven we twee foto-opdrachten. De winnaar in het thema ‘buiten spelen’ is Catherine Hancke, die ons een foto stuurde van haar zoontje Nathan Verdonck. Nathan kruipt veilig in deze metserskuip. Hij straalt zoals het eerste zonnetje en komt af en toe eens piepen, net zoals de bloemetjes. Catherine Hancke wint hiermee de EZO-cheque van 25 euro. Proficiat!

OPDRACHT: Edegem leeft!

© Catherine Hancke

Neem je fototoestel bij de hand en laat je helemaal gaan op de activiteiten die Edegem in de maand juni te bieden heeft. Schreeuw de longen uit je lijf op Edegem Zingt, ga uit de bol tijdens Rock@Edegem of val in de prijzen tijdens de junikermis. Wat je ook verkiest, maak er een leuke foto van!

Deadline: 1 Augustus

• Maak een grote foto. Zet de resolutie van je camera groot genoeg zodat we je foto kunnen afdrukken in Edegem Vandaag. • Stuur je foto naar redactie@edegem.be. En zet er liefst een woordje uitleg bij. Waar en wanneer nam je de foto? Alle foto’s die we krijgen tot en met 1 augustus komen in aanmerking voor de prijs. • De winnaar ontvangt een EZO-cheque van 25 euro, te gebruiken bij elke EZO-middenstander. • Per gezin maximum één inzending met maximum vijf foto’s.

* Wie een foto instuurt, geeft de gemeente Edegem het recht om alle ingezonden foto’s te gebruiken voor communicatieve doeleinden.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: Koen Snyders, burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem Algemeen oproepnummer van de gemeentediensten: tel. 03 289 26 50 E-mail: gemeentebestuur@edegem.be Gemeentelijke website: www.edegem.be

24

Edegem Vandaag 307  
Edegem Vandaag 307  

Edegem Vandaag 307

Advertisement